SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5"

Transkrypt

1 1

2 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne - Definicja 6 - Cel wykazu 6 - Cele szczegółowe 6 - Zakres stosowania 7 - Opis przedsięwzięcia 7 - Wyjątki 8 - Zakresy świadczeń objętych Wykazem 8 - Dodatkowe warunki 9 - Podmioty odpowiedzialne 10 - Rola dyspozytorów medycznych 10 - Rola lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego 11 - Lokalizacja wykazu 12 - Monitoring funkcjonowania Wykazu 12 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne dla pacjentów dorosłych świadczenia w zakresie: - chirurgii ogólnej zał. nr 1 - chirurgii naczyniowej zał. nr 2 - kardiochirurgii zał. nr 3 - ortopedii i traumatologii narządu ruchu zał. nr 4 - neurochirurgii zał. nr 5 - torakochirurgii zał. nr 6 - chirurgii szczękowo-twarzowej zał. nr 7 - położnictwa i ginekologii zał. nr 8 2

3 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne dla dzieci świadczenia w zakresie: - chirurgii ogólnej zał. nr 1a - chirurgii naczyniowej zał. nr 2a - kardiochirurgii zał. nr 3a - ortopedii i traumatologii narządu ruchu zał. nr 4a - neurochirurgii zał. nr 5a - torakochirurgii zał. nr 6a - chirurgii szczękowo-twarzowej zał. nr 7a Integralną częścią wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne poziom wojewódzki jest wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne poziom krajowy. 3

4 Karta uzgodnień Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ Konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii ogólnej Konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii naczyniowej Konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiochirurgii Konsultant wojewódzki w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu Konsultant wojewódzki w dziedzinie neurochirurgii Konsultant wojewódzki w dziedzinie torakochirurgii Konsultant wojewódzki w dziedzinie chirurgii szczękowo twarzowej 4

5 Definicja Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru to rekomendacja stanowiąca wykaz jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.), pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, dla których ustalona jest w pierwszej kolejności właściwość terytorialna miejsca zdarzenia w zakresie realizowanych świadczeń dla osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Cel Wykazu Głównym celem wprowadzenia Wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru jest skrócenie czasu, w jakim osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego otrzyma specjalistyczną pomoc medyczną, po jej zaopatrzeniu na miejscu zdarzenia przez zespół ratownictwa medycznego, poprzez wyeliminowanie odmów przyjęcia pacjentów od zespołów ratownictwa medycznego w szpitalnych oddziałach ratunkowych i na izbach przyjęć. Cele szczegółowe Wykazu Zapewnienie pacjentom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego świadczeń zdrowotnych realizowanych w oddziale szpitalnym właściwym ze względu na rodzaj i stopień ciężkości schorzenia bądź urazu. Wyeliminowanie zjawiska polegającego na transportowaniu pacjentów przez zespoły ratownictwa medycznego od szpitala do szpitala w celu skutecznego przekazania pacjenta. Umożliwienie zespołom ratownictwa medycznego we współpracy z dyspozytorem medycznym i lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego szybkiego ustalenia oddziału szpitalnego właściwego w pierwszej kolejności dla danego pacjenta, biorąc pod uwagę rodzaj schorzenia lub urazu oraz odległość od miejsca zdarzenia i możliwości przyjęcia pacjenta. 5

6 Skrócenie czasu, w jakim zespół ratownictwa medycznego jest zaangażowany do obsługi jednego zdarzenia oraz przejęcia pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć. Zapewnienie równomiernego obciążenia pacjentami oddziałów szpitalnych udzielających świadczeń w poszczególnych zakresach nie tworzenie kolejek oczekujących zespołów ratownictwa medycznego do przekazania pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć. Zakres stosowania Wykazu Korzystanie z wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru wykorzystania przez: będzie rekomendacją dla dyspozytorów medycznych, zespoły ratownictwa medycznego, szpitalne oddziały ratunkowe, izby przyjęć szpitali, jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego. Opis przedsięwzięcia Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru w poszczególnych zakresach świadczeń pozwoli zespołom ratownictwa medycznego na ustalenie w odniesieniu do każdego zdarzenia, do którego w pierwszej kolejności oddziału szpitalnego powinna być przewieziona osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli najbliższy szpital posiadający SOR nie ma takiego oddziału, biorąc pod uwagę rodzaj i ciężkość schorzenia bądź urazu oraz odległość od miejsca zdarzenia. Zespół ratownictwa medycznego po dokonaniu oceny stanu pacjenta na miejscu zdarzenia i ustaleniu zakresu świadczeń zdrowotnych koniecznych dla pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego po kontakcie z dyspozytorem medycznym lub lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego i wyborze jednostki organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego pierwszego wyboru transportuje pacjenta bezpośrednio do szpitala, w którym znajduje się ta jednostka. 6

7 Wyjątkiem od tego sposobu postępowania są sytuacje, w których: pacjent kwalifikuje się do leczenia w centrum urazowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie centrum urazowego (Dz. U. Nr 118, poz. 803), którego należy transportować bezpośrednio do centrum urazowego z pominięciem najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub jednostki organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego; stan pacjenta jest przeciwwskazaniem do wykonania transportu pacjenta naziemnym zespołem ratownictwa medycznego na daną odległość; następuje całkowite lub częściowe zaprzestanie działalności leczniczej, o którym mowa w art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905); istnieje konieczność bezpośredniego transportu pacjenta z miejsca zdarzenia do jednostki organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego innej niż oddział szpitalny pierwszego wyboru z Wykazu; pacjent w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego nie wymaga transportu do jednostki organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego zespół ratownictwa medycznego transportuje pacjenta do szpitalnego oddziału ratunkowego lub izby przyjęć; zdarzenie ma charakter mnogi lub masowy. Zakresy świadczeń objętych Wykazem Opracowanie Wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru na poziomie wojewódzkim dotyczyć będzie poniższych zakresów świadczeń: 1) chirurgii ogólnej; 2) chirurgii naczyniowej; 3) kardiochirurgii; 4) ortopedii i traumatologii narządu ruchu; 5) neurochirurgii; 6) torakochirurgii; 7) chirurgii szczękowo-twarzowej; 8) położnictwa i ginekologii wg stopnia referencyjności. 7

8 Opracowanie Wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru na poziomie krajowym dotyczyć będzie poniższych zakresów świadczeń: 1) leczenia hipotermii głębokiej; 2) świadczeń replantacyjnych; 3) leczenia hiperbarycznego; 4) leczenia ciężkich oparzeń i odmrożeń; 5) toksykologii; 6) leczenia chorób wysoce zakaźnych; 7) leczenia pacjenta urazowego. Dodatkowe warunki do wypełnienia przy tworzeniu Wykazów oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru: 1. Wykazy oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru zostaną przygotowane oddzielenie dla pacjentów dorosłych i dzieci. 2. Wskazanie oddziału szpitalnego pierwszego wyboru mieszczącego się w innym szpitalu niż w szpitalu, w którym funkcjonuje SOR, następuje w sytuacji braku oddziału szpitalnego pierwszego wyboru właściwego dla stanu zdrowia pacjenta w najbliższym szpitalu posiadającym SOR. 3. Przy sporządzaniu wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru bierze się pod uwagę liczbę pacjentów kierowanych przez zespoły ratownictwa medycznego do poszczególnych podmiotów leczniczych tak, aby zapewnić równomierną dostępności do wybranych świadczeń zdrowotnych i wyeliminować konieczność oczekiwania na przekazanie pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć przez zespół ratownictwa medycznego. Podmioty odpowiedzialne za opracowanie Wykazu poziom wojewódzki: Za opracowanie wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru na poziomie wojewódzkim odpowiadać będzie wojewoda, którego zadaniem jest, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, planowanie, organizowanie, koordynowanie oraz nadzór nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie województwa. Wojewoda będzie przygotowywał Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru w porozumieniu z: konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny ratunkowej, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie właściwej dla danego zakresu świadczeń, dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 8

9 Podmioty odpowiedzialne za opracowanie Wykazu poziom krajowy: Za opracowanie Wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru na poziomie krajowym odpowiadać będzie Minister Zdrowia, który zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym sprawuje nadzór nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie kraju. Minister Zdrowia przygotowując Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru na poziomie krajowym współpracować będzie z konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny ratunkowej, z konsultantami krajowymi w dziedzinach właściwych dla danego zakresu z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. świadczeń oraz Rola dyspozytorów medycznych Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru Do zadań dyspozytora medycznego na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym należy zbieranie aktualnych informacji o dostępnych w rejonie operacyjnym jednostkach systemu oraz ich gotowości, a także do takiego kierowania ruchem zespołów ratownictwa medycznego, aby zapewnić jak najbardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. Dyspozytor medyczny, zarządzający ruchem zespołów ratownictwa medycznego na przypisanym mu obszarze, powinien mieć wiedzę, do jakiego szpitala udają się zespoły ratownictwa medycznego. Posiada on również bieżącą informację o liczbie zespołów ratownictwa medycznego oczekujących w szpitalnym oddziale ratunkowym, o zasobach poszczególnych podmiotów leczniczych, w tym o liczbie miejsc wolnych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii oraz na blokach operacyjnych, czasowych wyłączeniach oddziałów szpitalnych z działalności leczniczej, nagłych awariach. Decyzja co do kierunku transportu pacjenta z miejsca zdarzenia jest podejmowana każdorazowo w odniesieniu do danego przypadku i wymaga konsultacji kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych z dyspozytorem medycznym w zakresie weryfikacji możliwości transportu pacjenta w danym przedziale czasu, ponieważ sytuacja w najbliższym szpitalnym oddziale ratunkowym lub jednostce organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego może bardzo szybko ulec zmianie, co z kolei uniemożliwi udzielenie osobie będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego właściwej pomocy. Powyższe informacje należy uwzględniać przy 9

10 podejmowaniu decyzji co do transportu pacjenta do właściwego szpitala z Wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru. Rola lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru We wszystkich przypadkach przy podejmowaniu decyzji przez lekarza koordynatora ratownictwa medycznego wskazującej szpital, do którego ma trafić pacjent, należy brać pod uwagę: rodzaj schorzenia bądź urazu; stan pacjenta, czyli ocenę ryzyka ewentualnego bezpośredniego transportu z miejsca zdarzenia do szpitala docelowego, w szczególności w przypadku, gdy szpital docelowy jest położony w znacznej odległości. W tym miejscu należy podkreślić, iż lekarz koordynator ratownictwa medycznego powinien posiadać, zgodnie z 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 39, poz. 322), informacje o: gotowości szpitalnych oddziałów ratunkowych, jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego i innych jednostek organizacyjnych szpitali do przyjęcia osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; liczbie aktualnie wolnych stanowisk intensywnej terapii; liczbie aktualnie wolnych miejsc szpitalnych na poszczególnych oddziałach; liczbie dostępnych zespołów ratownictwa medycznego poszczególnych dysponentów jednostek; liczbie stanowisk operacyjnych i zabiegowych, zespołów operacyjnych, rodzajów zabiegów wykonywanych w danym oddziale szpitala; stanie zdrowia osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Lokalizacja wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru będzie publikowany na stronach internetowych: Ministra Zdrowia, wojewodów, NFZ. 10

11 Monitoring funkcjonowania Wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru Wojewoda w uzgodnieniu z dyrektorami oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia będzie dokonywał okresowej (co najmniej raz w roku) analizy, oceny i ewentualnych bieżących korekt wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru poziom wojewódzki, dostosowując go do zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez poszczególne podmioty lecznicze na terenie województwa. Minister Zdrowia w uzgodnieniu z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia będzie dokonywał okresowej analizy, oceny i ewentualnych bieżących korekt wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru poziom krajowy, dostosowując go do zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez poszczególne podmioty lecznicze ujęte w wykazie. 11

12 Załącznik nr 1 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgii ogólnej dla pacjentów dorosłych* ** Województwo: Zachodniopomorskie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica, gmina, powiat, miasto) - alfabetycznie Szczecin lewobrzeże Adres oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Klinika Chirurgii Ogólnej i Ręki Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru Uwagi Szczecin lewobrzeże Szczecin ul. Piotr Skargi 9/11 Oddział Chirurgii Ogólnej 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie Szczecin ul. Piotr Skargi 9/11 Szczecin lewobrzeże Szczecin ul. Arkońska 4 Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Szczecin ul. Arkońska 4 Szczecin prawobrzeże al. Powstańców Wielkopolskich 72 Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szczecin prawobrzeże Szczecin ul. Jagiellońska 44 Oddział Chirurgii Ogólnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie Szczecin ul. Jagiellońska 44 Szczecin prawobrzeże ul. 11 Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej VIII ul

13 Koszalin Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej Świnoujście Świnoujście ul. Mieszka I 7 Oddział Chirurgii Ogólnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Świnoujście ul. Mieszka I 7 Powiat białogardzki Białogard ul. Szpitalna 7 Centrum Dializa Sp. z o.o. Szpital Białogard Białogard ul. Szpitalna 7 Powiat choszczeński Gmina: Bierzwnik Powiat choszczeński Gmina: Choszczno Powiat choszczeński Gmina: Drawno Powiat choszczeński Gmina: Krzęcin Powiat choszczeński Gmina: Pełczyce Powiat choszczeński Gmina: Recz Choszczno ul. Niedziałkowskiego 4a Choszczno ul. Niedziałkowskiego 4a Choszczno ul. Niedziałkowskiego 4a Choszczno ul. Niedziałkowskiego 4a Barlinek ul. Szpitalna Choszczno ul. Niedziałkowskiego 4a Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie Choszczno ul. Niedziałkowskiego 4a Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie Choszczno ul. Niedziałkowskiego 4a Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie Choszczno ul. Niedziałkowskiego 4a Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie Choszczno ul. Niedziałkowskiego 4a Szpital Barlinek Spółka z o.o Barlinek ul. Szpitalna 10 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie Choszczno ul. Niedziałkowskiego 4a Powiat drawski Drawsko Pomorskie ul. B. Chrobrego 4 Oddział Chirurgii Ogólnej Drawskie Centrum Specjalistyczne Drawsko Pomorskie ul. B. Chrobrego 4 Powiat goleniowski Gmina: Goleniów Powiat goleniowski Gmina: Maszewo Powiat goleniowski Gmina: Nowogard Goleniów ul. Nowogardzka Goleniów ul. Nowogardzka Nowogard ul. W. Polskiego 7 Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Goleniów ul. Nowogardzka 2 Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Goleniów ul. Nowogardzka 2 Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie Nowogard ul. W. Polskiego 7 13

14 Powiat goleniowski Gmina: Osina Powiat goleniowski Gmina: Przybiernów Powiat goleniowski Gmina: Stepnica Powiat gryficki Gmina: Banie Gmina: Cedynia Gmina: Chojna Gmina: Gryfino Gmina: Mieszkowice Gmina: Moryń Nowogard ul. W. Polskiego Goleniów ul. Nowogardzka Goleniów ul. Nowogardzka Gryfice ul. Niechorska Gryfino ul. Parkowa Gryfino ul. Parkowa Gryfino ul. Parkowa Gryfino ul. Parkowa Dębno ul. Kościuszki Dębno ul. Kościuszki 58 Oddział Chirurgii Ogólnej Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie Nowogard ul. W. Polskiego 7 Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Goleniów ul. Nowogardzka 2 Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Goleniów ul. Nowogardzka 2 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Gryfice Gryfice ul. Niechorska 27 Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o Gryfino ul. Parkowa 5 Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o Gryfino ul. Parkowa 5 Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o Gryfino ul. Parkowa 5 Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o Gryfino ul. Parkowa 5 Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dębno ul. Kościuszki 58 Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dębno ul. Kościuszki 58 Gmina: Stare Czarnowo ul. 11 Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej VIII ul. 11 Gmina Trzcińsko-Zdrój Gmina : Widuchowa Powiat kamieński Powiat kołobrzeski Gryfino ul. Parkowa Gryfino ul. Parkowa Kamień Pomorski ul. Szpitalna Kołobrzeg ul. Łopuskiego 31 Oddział Chirurgii Ogólnej Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o Gryfino ul. Parkowa 5 Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o Gryfino ul. Parkowa 5 Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim Kamień Pomorski ul. Szpitalna 10 Regionalny Szpital w Kołobrzegu Kołobrzeg ul. Łopuskiego 31 14

15 Powiat koszaliński Powiat łobeski Gmina: Dobra Powiat łobeski Gmina: Łobez Powiat łobeski Gmina: Radowo Małe Powiat łobeski Gmina: Resko Nowogard ul. W. Polskiego Drawsko Pomorskie ul. B. Chrobrego Nowogard ul. W. Polskiego Gryfice ul. Niechorska 27 Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej Oddział Chirurgii Ogólnej Oddział Chirurgii Ogólnej Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie Nowogard ul. W. Polskiego 7 Drawskie Centrum Specjalistyczne Drawsko Pomorskie ul. B. Chrobrego 4 Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie Nowogard ul. W. Polskiego 7 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Gryfice Gryfice ul. Niechorska 27 Powiat łobeski Gmina: Węgorzyno Drawsko Pomorskie ul. B. Chrobrego 4 Oddział Chirurgii Ogólnej Drawskie Centrum Specjalistyczne Drawsko Pomorskie ul. B. Chrobrego 4 Powiat myśliborski Gmina: Barlinek Powiat myśliborski Gmina: Boleszkowice Powiat myśliborski Gmina: Dębno Powiat myśliborski Gmina: Myślibórz Powiat myśliborski Gmina: Nowogródek Pomorski Barlinek ul. Szpitalna Dębno ul. Kościuszki Dębno ul. Kościuszki Dębno ul. Kościuszki Barlinek ul. Szpitalna 10 Szpital Barlinek Spółka z o.o Barlinek ul. Szpitalna 10 Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dębno ul. Kościuszki 58 Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dębno ul. Kościuszki 58 Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dębno ul. Kościuszki 58 Szpital Barlinek Spółka z o.o Barlinek ul. Szpitalna 10 Powiat policki Police ul. Siedlecka 2 Klinika Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej 15

16 Powiat pyrzycki Pyrzyce ul. Jana Pawła II nr 2 Oddział Chirurgii Ogólnej Szpital Powiatowy w Pyrzycach Pyrzyce ul. Jana Pawła II nr 2 Powiat sławieński Sławno ul. 1 Pułku Ułanów 9 Oddział Chirurgiczno - Ortopedyczny Szpital Powiatowy w Sławnie Sławno ul. 1 Pułku Ułanów 9 Powiat stargardzki Stargard ul. Woj. Polskiego 27 Ogólny Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Stargard ul. Woj. Polskiego 27 Powiat szczecinecki Szczecinek ul. Kościuszki 38 Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpital w Szczecinku Szczecinek ul. Kościuszki 38 Powiat świdwiński Połczyn-Zdrój ul. Gwardii Ludowej 5 Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o Połczyn-Zdrój ul. Gwardii Ludowej 5 Powiat wałecki Wałcz ul. Kołobrzeska 44 Oddział Chirurgiczni Ogólnej 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu Wałcz ul. Kołobrzeska 44 * wpisać nazwę zakresu świadczeń z pkt 9 obwieszczenia z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne ** W załączeniu do wykazu oddziałów pierwszego wyboru należy pamiętać, że ostateczną decyzję o docelowym miejscu skierowania podejmuje kierownik ZRM w porozumieniu z dyspozytorem medycznym w oparciu o istniejące prawo, własna wiedzę medyczną oraz ustalone wcześniej wytyczne Wojewody Zachodniopomorskiego uzgodnione z konsulatami wojewódzkimi. 16

17 Załącznik nr 2 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgii naczyniowej dla pacjentów dorosłych* ** Województwo: Zachodniopomorskie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica, gmina, powiat, miasto) - alfabetycznie Adres oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru Uwagi Szczecin Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii Koszalin Oddział Chirurgii Naczyniowej w Koszalinie Świnoujście Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii Powiat białogardzki Oddział Chirurgii Naczyniowej Powiat choszczeński ul. 11 Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej VIII ul. 11 Powiat drawski ul. 12 Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej VIII ul. 11 Powiat goleniowski Szczecin ul. Arkońska 4 Oddział Chirurgii Naczyniowej Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Szczecin ul. Arkońska 4 17

18 Powiat gryficki Szczecin ul. Arkońska 4 Oddział Chirurgii Naczyniowej Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Szczecin ul. Arkońska 4 Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii Powiat kamieński Powiat kołobrzeski Powiat koszaliński Szczecin ul. Arkońska 4 Oddział Chirurgii Naczyniowej Oddział Chirurgii Naczyniowej Oddział Chirurgii Naczyniowej Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Szczecin ul. Arkońska 4 Powiat łobeski ul. 11 Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej VIII ul. 11 Powiat myśliborski ul. 11 Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej VIII ul. 11 Powiat policki Szczecin ul. Arkońska 4 Oddział Chirurgii Naczyniowej Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Szczecin ul. Arkońska 4 Powiat pyrzycki Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii 18

19 Powiat sławieński Oddział Chirurgii Naczyniowej Powiat stargardzki Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii Powiat szczecinecki Powiat świdwiński Oddział Chirurgii Naczyniowej Oddział Chirurgii Naczyniowej Powiat wałecki ul. 11 Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej VIII ul. 11 * wpisać nazwę zakresu świadczeń z pkt 9 obwieszczenia z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne ** W załączeniu do wykazu oddziałów pierwszego wyboru należy pamiętać, że ostateczną decyzję o docelowym miejscu skierowania podejmuje kierownik ZRM w porozumieniu z dyspozytorem medycznym w oparciu o istniejące prawo, własna wiedzę medyczną oraz ustalone wcześniej wytyczne Wojewody Zachodniopomorskiego uzgodnione z konsulatami wojewódzkimi. 19

20 Załącznik nr 3 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: kardiochirurgii dla pacjentów dorosłych* ** Województwo: Zachodniopomorskie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica, gmina, powiat, miasto) - alfabetycznie Adres oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru Uwagi Szczecin Klinika Kardiochirurgii Koszalin Klinika Kardiochirurgii Świnoujście Klinika Kardiochirurgii Powiat białogardzki Klinika Kardiochirurgii Powiat choszczeński Klinika Kardiochirurgii Powiat drawski Klinika Kardiochirurgii 20

21 Powiat goleniowski Klinika Kardiochirurgii Powiat gryficki Klinika Kardiochirurgii Klinika Kardiochirurgii Powiat kamieński Klinika Kardiochirurgii Powiat kołobrzeski Klinika Kardiochirurgii Powiat koszaliński Klinika Kardiochirurgii Powiat łobeski Klinika Kardiochirurgii Powiat myśliborski Klinika Kardiochirurgii 21

22 Powiat policki Klinika Kardiochirurgii Powiat pyrzycki Klinika Kardiochirurgii Powiat sławieński Klinika Kardiochirurgii Powiat stargardzki Klinika Kardiochirurgii Powiat szczecinecki Klinika Kardiochirurgii Powiat świdwiński Klinika Kardiochirurgii Powiat wałecki Klinika Kardiochirurgii * wpisać nazwę zakresu świadczeń z pkt 9 obwieszczenia z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne ** W załączeniu do wykazu oddziałów pierwszego wyboru należy pamiętać, że ostateczną decyzję o docelowym miejscu skierowania podejmuje kierownik ZRM w porozumieniu z dyspozytorem medycznym w oparciu o istniejące prawo, własna wiedzę medyczną oraz ustalone wcześniej wytyczne Wojewody Zachodniopomorskiego uzgodnione z konsulatami wojewódzkimi. 22

23 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla pacjentów dorosłych* ** Załącznik nr 4 Województwo: Zachodniopomorskie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica, gmina, powiat, miasto) - alfabetycznie Szczecin lewobrzeże Szczecin lewobrzeże Szczecin prawobrzeże Koszalin Świnoujście Powiat białogardzki Powiat choszczeński Adres oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Szczecin ul. Piotr Skargi 9/11 ul Gryfice ul. Niechorska 27 ul. 11 Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej V Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej VI Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej V Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej VI Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie Szczecin ul. Piotr Skargi 9/11 ul. 11 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Gryfice Gryfice ul. Niechorska 27 ul. 11 Uwagi 23

24 Powiat drawski Powiat goleniowski Powiat gryficki Powiat kamieński Powiat kołobrzeski Powiat koszaliński Powiat łobeski Gmina: Dobra Powiat łobeski Gmina: Łobez Drawsko Pomorskie ul. B. Chrobrego 4 ul Gryfice ul. Niechorska 27 ul Gryfice ul. Niechorska Kołobrzeg ul. Łopuskiego Gryfice ul. Niechorska Drawsko Pomorskie ul. B. Chrobrego 4 Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej V Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej VI Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej V Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej VI Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej Drawskie Centrum Specjalistyczne Drawsko Pomorskie ul. B. Chrobrego 4 ul. 11 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Gryfice Gryfice ul. Niechorska 27 ul. 11 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Gryfice Gryfice ul. Niechorska 27 Regionalny Szpital w Kołobrzegu Kołobrzeg ul. Łopuskiego 31 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Gryfice Gryfice ul. Niechorska 27 Drawskie Centrum Specjalistyczne Drawsko Pomorskie ul. B. Chrobrego 4 Powiat łobeski Gmina: Radowo Małe Powiat łobeski Gmina: Resko Powiat łobeski Gmina: Węgorzyno Drawsko Pomorskie ul. B. Chrobrego Gryfice ul. Niechorska Drawsko Pomorskie ul. B. Chrobrego 4 Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej Drawskie Centrum Specjalistyczne Drawsko Pomorskie ul. B. Chrobrego 4 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Gryfice Gryfice ul. Niechorska 27 Drawskie Centrum Specjalistyczne Drawsko Pomorskie ul. B. Chrobrego 4 24

25 Powiat myśliborski Powiat policki Powiat pyrzycki Powiat sławieński Powiat stargardzki Powiat szczecinecki Powiat świdwiński Powiat wałecki ul Pyrzyce ul. Jana Pawła II nr Sławno ul. 1 Pułku Ułanów 9 ul Szczecinek ul. Kościuszki Drawsko Pomorskie ul. B. Chrobrego Wałcz ul. Kołobrzeska 44 Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej V Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej VI Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej Oddział Chirurgiczno - Ortopedyczny Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej V Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej VI Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej ul. 11 Szpital Powiatowy w Pyrzycach Pyrzyce ul. Jana Pawła II nr 2 Szpital Powiatowy w Sławnie Sławno ul. 1 Pułku Ułanów 9 ul. 11 Szpital w Szczecinku Szczecinek ul. Kościuszki 38 Drawskie Centrum Specjalistyczne Drawsko Pomorskie ul. B. Chrobrego Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu Wałcz ul. Kołobrzeska 44 * wpisać nazwę zakresu świadczeń z pkt 9 obwieszczenia z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne ** W załączeniu do wykazu oddziałów pierwszego wyboru należy pamiętać, że ostateczną decyzję o docelowym miejscu skierowania podejmuje kierownik ZRM w porozumieniu z dyspozytorem medycznym w oparciu o istniejące prawo, własna wiedzę medyczną oraz ustalone wcześniej wytyczne Wojewody Zachodniopomorskiego uzgodnione z konsulatami wojewódzkimi. 25

26 Załącznik nr 5 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: neurochirurgii dla pacjentów dorosłych* ** Województwo: Zachodniopomorskie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica, gmina, powiat, miasto) - alfabetycznie Szczecin lewobrzeże Adres oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru Uwagi Szczecin prawobrzeże Szczecin ul. Arkońska 4 i Neurotraumatologii Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Szczecin ul. Arkońska 4 Szczecin prawobrzeże Koszalin Świnoujście Powiat białogardzki Szczecin ul. Jagiellońska Gryfice ul. Niechorska 27 Oddział Neurochirurgiczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie Szczecin ul. Jagiellońska 44 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Gryfice Gryfice ul. Niechorska 27 Powiat choszczeński Szczecin ul. Arkońska 4 i Neurotraumatologii Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Szczecin ul. Arkońska 4 Powiat drawski Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej 26

27 Powiat goleniowski Szczecin ul. Arkońska 4 i Neurotraumatologii Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Szczecin ul. Arkońska 4 Powiat gryficki Powiat kamieński Powiat kołobrzeski: Gmina: Dygowo Powiat kołobrzeski Gmina: Gościno Powiat kołobrzeski Gmina: Rymań Powiat kołobrzeski Gmina: Siemyśl Powiat kołobrzeski Gmina: Ustronie Morskie Powiat koszaliński Powiat łobeski Gryfice ul. Niechorska Gryfice ul. Niechorska Gryfice ul. Niechorska Gryfice ul. Niechorska Gryfice ul. Niechorska 27 Oddział Neurochirurgiczny Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Oddział Neurochirurgiczny Oddział Neurochirurgiczny Oddział Neurochirurgiczny Oddział Neurochirurgiczny Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Gryfice Gryfice ul. Niechorska 27 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Gryfice Gryfice ul. Niechorska 27 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Gryfice Gryfice ul. Niechorska 27 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Gryfice Gryfice ul. Niechorska 27 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Gryfice Gryfice ul. Niechorska 27 27

28 Powiat myśliborski Powiat policki Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Wielospecjalistycz ny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. Powiat pyrzycki Szczecin ul. Arkońska 4 i Neurotraumatologii Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Szczecin ul. Arkońska 4 Powiat sławieński Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Jana Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. Powiat stargardzki Szczecin ul. Arkońska 4 i Neurotraumatologii Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Szczecin ul. Arkońska 4 Powiat szczecinecki Powiat świdwiński Powiat wałecki Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica * wpisać nazwę zakresu świadczeń z pkt 9 obwieszczenia z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne ** W załączeniu do wykazu oddziałów pierwszego wyboru należy pamiętać, że ostateczną decyzję o docelowym miejscu skierowania podejmuje kierownik ZRM w porozumieniu z dyspozytorem medycznym w oparciu o istniejące prawo, własna wiedzę medyczną oraz ustalone wcześniej wytyczne Wojewody Zachodniopomorskiego uzgodnione z konsulatami wojewódzkimi. 28

29 Załącznik nr 6 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: torakochirurgii dla pacjentów dorosłych* ** Województwo: Zachodniopomorskie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica, gmina, powiat, miasto) - alfabetycznie Adres oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru Uwagi Szczecin ul. 11 Klinika chirurgii klatki piersiowej ul. 11 Koszalin ul. 11 Klinika chirurgii klatki piersiowej ul. 11 Świnoujście ul. 11 Klinika chirurgii klatki piersiowej ul. 11 Powiat białogardzki ul. 11 Klinika chirurgii klatki piersiowej ul. 11 Powiat choszczeński ul. 11 Klinika chirurgii klatki piersiowej ul. 11 Powiat drawski ul. 11 Klinika chirurgii klatki piersiowej ul

30 Powiat goleniowski ul. 11 Klinika chirurgii klatki piersiowej ul. 11 Powiat gryficki ul. 11 Klinika chirurgii klatki piersiowej ul. 11 ul. 11 Klinika chirurgii klatki piersiowej ul. 11 Powiat kamieński ul. 11 Klinika chirurgii klatki piersiowej ul. 11 Powiat kołobrzeski ul. 11 Klinika chirurgii klatki piersiowej ul. 11 Powiat koszaliński ul. 11 Klinika chirurgii klatki piersiowej ul. 11 Powiat łobeski ul. 11 Klinika chirurgii klatki piersiowej ul. 11 Powiat myśliborski ul. 11 Klinika chirurgii klatki piersiowej ul. 11 Powiat policki ul. 11 Klinika chirurgii klatki piersiowej ul

31 Powiat pyrzycki ul. 11 Klinika chirurgii klatki piersiowej ul. 11 Powiat sławieński ul. 11 Klinika chirurgii klatki piersiowej ul. 11 Powiat stargardzki ul. 11 Klinika chirurgii klatki piersiowej ul. 11 Powiat szczecinecki ul. 11 Klinika chirurgii klatki piersiowej ul. 11 Powiat świdwiński ul. 11 Klinika chirurgii klatki piersiowej ul. 11 Powiat wałecki ul. 11 Klinika chirurgii klatki piersiowej ul. 11 * wpisać nazwę zakresu świadczeń z pkt 9 obwieszczenia z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne ** W załączeniu do wykazu oddziałów pierwszego wyboru należy pamiętać, że ostateczną decyzję o docelowym miejscu skierowania podejmuje kierownik ZRM w porozumieniu z dyspozytorem medycznym w oparciu o istniejące prawo, własna wiedzę medyczną oraz ustalone wcześniej wytyczne Wojewody Zachodniopomorskiego uzgodnione z konsulatami wojewódzkimi. 31

32 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgii szczękowo-twarzowej dla pacjentów dorosłych* ** Załącznik nr 7 Województwo: Zachodniopomorskie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica, gmina, powiat, miasto) - alfabetycznie Szczecin Adres oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru Uwagi Koszalin Pododdział Chirurgii Stomatologicznej Świnoujście Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Powiat białogardzki Pododdział Chirurgii Stomatologicznej Powiat choszczeński Powiat drawski Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej 32

33 Powiat goleniowski Powiat gryficki Powiat kamieński Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Powiat kołobrzeski Pododdział Chirurgii Stomatologicznej Powiat koszaliński Pododdział Chirurgii Stomatologicznej Powiat łobeski Powiat myśliborski Powiat policki Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej 33

34 Powiat pyrzycki Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Powiat sławieński Pododdział Chirurgii Stomatologicznej Powiat stargardzki Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Powiat szczecinecki Pododdział Chirurgii Stomatologicznej Powiat świdwiński Powiat wałecki Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej * wpisać nazwę zakresu świadczeń z pkt 9 obwieszczenia z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne ** W załączeniu do wykazu oddziałów pierwszego wyboru należy pamiętać, że ostateczną decyzję o docelowym miejscu skierowania podejmuje kierownik ZRM w porozumieniu z dyspozytorem medycznym w oparciu o istniejące prawo, własna wiedzę medyczną oraz ustalone wcześniej wytyczne Wojewody Zachodniopomorskiego uzgodnione z konsulatami wojewódzkimi. 34

35 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: położnictwa i ginekologii dla pacjentów dorosłych* ** Załącznik nr 8 Województwo: Zachodniopomorskie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica, gmina, powiat, miasto) - alfabetycznie Adres oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru Uwagi Szczecin lewobrzeże Police ul. Siedlecka 2 Klinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii Szczecin lewobrzeże al. Powstańców Wielkopolskich 72 Klinika Położnictwa i Ginekologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznej w Szczecinie Szczecin prawobrzeże Szczecin ul. Mączna 4 Oddział Położnictwa i Ginekologii Koszalin Oddział Położniczo - Ginekologiczny Świnoujście Powiat białogardzki Powiat choszczeński Gmina: Bierzwnik Świnoujście ul. Mieszka I Białogard ul. Szpitalna Choszczno ul. Niedziałkowskiego 4a Oddział Położniczo - Ginekologiczny Położniczy Położniczy Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Świnoujście ul. Mieszka I 7 Centrum Dializa Sp. z o.o. Szpital Białogard Białogard ul. Szpitalna 7 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie Choszczno ul. Niedziałkowskiego 4a 35

36 Powiat choszczeński Gmina: Choszczno Powiat choszczeński Gmina: Drawno Powiat choszczeński Gmina: Krzęcin Powiat choszczeński Gmina: Pełczyce Powiat choszczeński Gmina: Recz Powiat choszczeński Gmina: Recz Powiat drawski Powiat goleniowski Gmina: Goleniów Powiat goleniowski Gmina: Maszewo Choszczno ul. Niedziałkowskiego 4a Choszczno ul. Niedziałkowskiego 4a Choszczno ul. Niedziałkowskiego 4a Barlinek ul. Szpitalna Choszczno ul. Niedziałkowskiego 4a Choszczno ul. Niedziałkowskiego 4a Drawsko Pomorskie ul. B. Chrobrego Goleniów ul. Nowogardzka Goleniów ul. Nowogardzka 2 Położniczy Położniczy Położniczy Położniczy Położniczy Położniczy Oddział Położniczo - Ginekologiczny Oddział Położniczo - Ginekologiczny Oddział Położniczo - Ginekologiczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie Choszczno ul. Niedziałkowskiego 4a Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie Choszczno ul. Niedziałkowskiego 4a Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie Choszczno ul. Niedziałkowskiego 4a Szpital Barlinek Spółka z o.o Barlinek ul. Szpitalna 10 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie Choszczno ul. Niedziałkowskiego 4a Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie Choszczno ul. Niedziałkowskiego 4a Drawskie Centrum Specjalistyczne Drawsko Pomorskie ul. B. Chrobrego 4 Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Goleniów ul. Nowogardzka 2 Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Goleniów ul. Nowogardzka 2 Powiat goleniowski Gmina: Nowogard Nowogard ul. W. Polskiego 7 Położniczy Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie Nowogard ul. W. Polskiego 7 Powiat goleniowski Gmina: Osina Nowogard ul. W. Polskiego 7 Położniczy Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie Nowogard ul. W. Polskiego 7 Powiat goleniowski Gmina: Przybiernów Goleniów ul. Nowogardzka 2 Oddział Położniczo - Ginekologiczny Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Goleniów ul. Nowogardzka 2 36

37 Powiat goleniowski Gmina: Stepnica Goleniów ul. Nowogardzka 2 Oddział Położniczo - Ginekologiczny Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Goleniów ul. Nowogardzka 2 Powiat gryficki Gmina: Banie Gmina: Cedynia Gmina: Chojna Gmina: Gryfino Gmina: Mieszkowice Gmina: Moryń Gmina: Stare Czarnowo Gmina Trzcińsko-Zdrój Gmina : Widuchowa Powiat kamieński Powiat kołobrzeski Gryfice ul. Niechorska Gryfino ul. Parkowa Gryfino ul. Parkowa Gryfino ul. Parkowa Gryfino ul. Parkowa Dębno ul. Kościuszki Dębno ul. Kościuszki Szczecin ul. Mączna Gryfino ul. Parkowa Gryfino ul. Parkowa Kamień Pomorski ul. Szpitalna Kołobrzeg ul. Łopuskiego 31 Oddział Ginekologiczno - Położniczy i Patologii Ciąży Położniczy Położniczy Położniczy Położniczy Oddział Położniczo - Ginekologiczny Oddział Położniczo - Ginekologiczny Oddział Położnictwa i Ginekologii Położniczy Położniczy Położniczy Oddział Ginekologiczno - Położniczy Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Gryfice Gryfice ul. Niechorska 27 Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o Gryfino ul. Parkowa 5 Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o Gryfino ul. Parkowa 5 Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o Gryfino ul. Parkowa 5 Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o Gryfino ul. Parkowa 5 Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dębno ul. Kościuszki 58 Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dębno ul. Kościuszki 58 Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o Gryfino ul. Parkowa 5 Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o Gryfino ul. Parkowa 5 Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim Kamień Pomorski ul. Szpitalna 10 Regionalny Szpital w Kołobrzegu Kołobrzeg ul. Łopuskiego 31 Powiat koszaliński Oddział Położniczo - Ginekologiczny 37

38 Powiat łobeski Gmina: Dobra Nowogard ul. W. Polskiego 7 Położniczy Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie Nowogard ul. W. Polskiego 7 Powiat łobeski Gmina: Łobez Drawsko Pomorskie ul. B. Chrobrego 4 Oddział Położniczo - Ginekologiczny Drawskie Centrum Specjalistyczne Drawsko Pomorskie ul. B. Chrobrego 4 Powiat łobeski Gmina: Radowo Małe Nowogard ul. W. Polskiego 7 Położniczy Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie Nowogard ul. W. Polskiego 7 Powiat łobeski Gmina: Resko Powiat łobeski Gmina: Węgorzyno Powiat myśliborski Gmina: Barlinek Powiat myśliborski Gmina: Boleszkowice Powiat myśliborski Gmina: Dębno Powiat myśliborski Gmina: Myślibórz Powiat myśliborski Gmina: Nowogródek Pomorski Powiat policki Powiat pyrzycki Gryfice ul. Niechorska Drawsko Pomorskie ul. B. Chrobrego Barlinek ul. Szpitalna Dębno ul. Kościuszki Dębno ul. Kościuszki Dębno ul. Kościuszki Barlinek ul. Szpitalna Police ul. Siedlecka Szczecin ul. Mączna 4 Położniczy i Patologii Ciąży Oddział Położniczo - Ginekologiczny Położniczy Oddział Położniczo - Ginekologiczny Oddział Położniczo - Ginekologiczny Oddział Położniczo - Ginekologiczny Położniczy Klinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii Oddział Położnictwa i Ginekologii Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Gryfice Gryfice ul. Niechorska 27 Drawskie Centrum Specjalistyczne Drawsko Pomorskie ul. B. Chrobrego 4 Szpital Barlinek Spółka z o.o Barlinek ul. Szpitalna 10 Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dębno ul. Kościuszki 58 Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dębno ul. Kościuszki 58 Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dębno ul. Kościuszki 58 Szpital Barlinek Spółka z o.o Barlinek ul. Szpitalna 10 38

39 Powiat sławieński Sławno ul. 1 Pułku Ułanów 9 Położniczy Szpital Powiatowy w Sławnie Sławno ul. 1 Pułku Ułanów 9 Powiat stargardzki Stargard ul. Woj. Polskiego 27 Położniczy Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Stargard ul. Woj. Polskiego 27 Powiat szczecinecki Powiat świdwiński Szczecinek ul. Kościuszki Połczyn-Zdrój ul. Gwardii Ludowej 5 Oddział Położniczo - Ginekologiczny Położniczy Szpital w Szczecinku Szczecinek ul. Kościuszki 38 Przyjazny Szpital w Połczynie Zdroju Sp. z o.o Połczyn-Zdrój ul. Gwardii Ludowej 5 Powiat wałecki Wałcz ul. Kołobrzeska 44 Położniczy 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu Wałcz ul. Kołobrzeska 44 * wpisać nazwę zakresu świadczeń z pkt 9 obwieszczenia z dnia r. w sprawie ustalenia wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne ** W załączeniu do wykazu oddziałów pierwszego wyboru należy pamiętać, że ostateczną decyzję o docelowym miejscu skierowania podejmuje kierownik ZRM w porozumieniu z dyspozytorem medycznym w oparciu o istniejące prawo, własna wiedzę medyczną oraz ustalone wcześniej wytyczne Wojewody Zachodniopomorskiego uzgodnione z konsulatami wojewódzkimi. 39

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 1 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Data, pieczęć i podpis wojewody

Zatwierdzam: Data, pieczęć i podpis wojewody WYKAZ oddziałów szpitalnych dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo dla województwa opolskiego Zatwierdzam:. Data, pieczęć i podpis wojewody SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Leczenie szpitalne 18.01.2016

Leczenie szpitalne 18.01.2016 Leczenie szpitalne 18.01.2016 Wykaz obejmuje: oddziały szpitalne/ zakresy świadczeń udzielanych w oddziałach oddziały szpitalne, w których realizowany jest pakiet onkologiczny miejsca wykonywania procedur

Bardziej szczegółowo

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia

odmów przyjęć rejonizacja Prezentacja założeń Mateusz Komza Ministerstwo Zdrowia Problem odmów przyjęć pacjentów w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dlaczego "rejonizacja" pomoże rozwiązać problem? Prezentacja założeń do koncepcji: "Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory gmin obowiązujące od 1 stycznia 2011 r.

Identyfikatory gmin obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Identyfikatory gmin obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Lista podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza.

Lista podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza. Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 0/ Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia kwietnia 0 r. Lista podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza. Lp. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ADRESY E-MAILOWE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ADRESY E-MAILOWE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ADRESY E-MAILOWE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO POWIAT GMINA NAZWA BIBLIOTEKI E-MAIL 1. M. Koszalin Koszalin Koszalińska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela sekretariat@biblioteka.koszalin.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 ETAP REJONOWY Uwaga 1. Protokoły z etapu szkolnego należy

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wprowadzonych przez Aktualizację Nr 5 wraz z uzasadnieniem Do Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa

Opis zmian wprowadzonych przez Aktualizację Nr 5 wraz z uzasadnieniem Do Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Opis zmian wprowadzonych przez Aktualizację Nr 5 wraz z uzasadnieniem Do Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego, wprowadza się następujące zmiany: -

Bardziej szczegółowo

Wartość unijnego dofinansowa nia. Data wybrania projektu do dofinansowania [data zakończenia oceny projektu, format: rrrr mm dd ]

Wartość unijnego dofinansowa nia. Data wybrania projektu do dofinansowania [data zakończenia oceny projektu, format: rrrr mm dd ] Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa go na lata 2014 2020 Lp. Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy Priorytet/Działanie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dlaczego rejonizacja poprawi bezpieczeństwo, dostępność i jakość leczenia w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Mateusz Komza Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU

BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 ROKU BEZROBOCIE REJESTROWANE W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ SZCZECIN 2015 Spis treści Wstęp... 3 1. Bezrobocie rejestrowane w gminach województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2014/2015

Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2014/2015 Współzawodnictwo szkół w ramach Wojewódzkiej Licealiady w roku szkolnym 2014/2015 SBP Szachy PR Kosz. PS TS SLLA BR PN Lp. SZKOŁA POWIAT K M KiM K M K M K M K M K M K M K M RAZEM 1. I LO Kołobrzeg kołobrzeski

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. zestawienie relacji łączy cyfrowych w podziale na 38 zadań/ części Załącznik do siwz nr 6

Tabela 1. zestawienie relacji łączy cyfrowych w podziale na 38 zadań/ części Załącznik do siwz nr 6 Tabela 1. zestawienie relacji łączy cyfrowych w podziale na 38 zadań/ części Załącznik do siwz nr 6 Nr 1 1 KWP Szczecin 70-515 Szczecin,ul. 2 2 KWP Szczecin 70-515 Szczecin,ul. 3 3 KMP Koszalin 75-009

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POWIAT STARGARDZKI

INFORMATOR POWIAT STARGARDZKI INFORMATOR ZAWIERAJĄCY DANE TELEADRESOWE PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, A TAKŻE ZAKRES REALIZOWANYCH PRZEZ NIE ODDZIAŁYWAŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI KOREKCYJNO EDUKACYJNYCH WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Bardziej szczegółowo

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA Podmioty, które realizują pakiet onkologiczny (stan na 14.01.2015) AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAZWA JEDNOSTKI ZAKRES ŚWIADCZEŃ ADRES KONTAKT MEDIKA USŁUGI MEDYCZNE SPÓŁKA Z O.O. MULTIMED PORADNIA

Bardziej szczegółowo

1 551 2004-06-24 Laboratorium Analityczne Szpitalna 10 74-320 Barlinek SPZOZ Szpital Powiatowy Zachodniopomorskie

1 551 2004-06-24 Laboratorium Analityczne Szpitalna 10 74-320 Barlinek SPZOZ Szpital Powiatowy Zachodniopomorskie Lp. Numer w Data wpisu Pełna nazwa laboratorium Ulica Kod Miasto Nazwa podmiotu Województwo ewidencji pocztowy 1 551 2004-06-24 Laboratorium Analityczne Szpitalna 10 74-320 Barlinek SPZOZ Szpital Powiatowy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2006

DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2006 SKOROWIDZ DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2006 ADMINISTRACJA MORSKA Zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku: w sprawie określenia granic pasa technicznego Urzędu Morskiego

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2011. (numery 1-158*) administracja morska

SKOROWIDZ DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2011. (numery 1-158*) administracja morska SKOROWIDZ DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2011 (numery 1-158*) administracja morska zarządzenie Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Adresy placówek, w których osoby mające problemy ze zdrowiem psychicznym mogą uzyskać pomoc

Adresy placówek, w których osoby mające problemy ze zdrowiem psychicznym mogą uzyskać pomoc Adresy placówek, w których osoby mające problemy ze zdrowiem psychicznym mogą uzyskać pomoc Leczenie środowiskowe (domowe) Szczecin, NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego, Staromłyńska 21, 91 489 35 89 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Aleja Powstańców 1802 14.10.2004 Laboratorium Centralne Wielkopolskich 72 1

Samodzielny Publiczny Szpital Aleja Powstańców 1802 14.10.2004 Laboratorium Centralne Wielkopolskich 72 1 lp Numer ewidencji Data wpisu Pełna nazwa Ulica kod miejscowość Nazwa jednostki Aleja 1802 14.10.2004 Laboratorium Centralne 70-111 Szczecin Kliniczny nr 2 Pomorskiej Akademii 1 Medycznej w Pracownia Serologii

Bardziej szczegółowo

Dzieci na wakacjach -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzieci na wakacjach ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dzieci na wakacjach ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Dziecko u lekarza Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat,

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finałów Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych Tychowo r.

Komunikat końcowy Finałów Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych Tychowo r. Finałów Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2.Termin: 19.10.2011 r. godzina 11.00 Bieg dziewcząt 10 X 800 metrów 18 Szczecinek SP Barwice 1 31 50 9 Koszalin Grodzki SP 1 Koszalin 2 32 54 11 Łobez SP

Bardziej szczegółowo

FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2015 Police, 19 maj 2015 rok. SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K

FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2015 Police, 19 maj 2015 rok. SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2015 Police, 19 maj 2015 rok SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K 1. SP 5 Stargard 0:57,82 2. SP na Głębokiem 0:58,47 3. SP 5 Białogard 0:59,16 4. SP 2 Goleniów 0:59,54 5.

Bardziej szczegółowo

4. Powiat kamieński SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Placówka Lecznictwa Odwykowego

4. Powiat kamieński SPZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Placówka Lecznictwa Odwykowego Baza danych województwo zachodnio-pomorskie 1. Powiat białogradzki WOTUW SP ZOZ. Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i ul. Krótka 1, 78-200 Białogard 94 312 21 00 bialogard@wotuwstanomino.pl WOTUW

Bardziej szczegółowo

LP. Numer w ewidencji Data wpisu Pełna nazwa laboratorium Ulica Kod pocztowy Miasto Nazwa podmiotu Województwo

LP. Numer w ewidencji Data wpisu Pełna nazwa laboratorium Ulica Kod pocztowy Miasto Nazwa podmiotu Województwo 055 2004-06-24 Laboratorium Analityczne Szpitalna 0 74-320 Barlinek SPZOZ Szpital Powiatowy 2 3454 204-0-22 Asklepios Koralowa Koralowa 98A/4 7-220 Bezrzecze Danuta Mieżyńska zachodniopomorskie 3 3593

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach; 73-134 Barzkowice; www.zodr.pl ; barzkowice@home.pl ; barzkowice@odr.net.pl Lp. IMIĘ I NAZWISKO OBSZAR DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Nr 3(9)/13 Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w Województwie Zachodniopomorskim

Nr 3(9)/13 Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w Województwie Zachodniopomorskim Nr 3(9)/13 Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w Województwie Zachodniopomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej nr 3(9)/13 Wydawca: Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2013 Police, 24 maj 2013 rok. SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K

FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2013 Police, 24 maj 2013 rok. SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K FINAŁ WOJEWÓDZKI W BIEGACH ROZSTAWNYCH 2013 Police, 24 maj 2013 rok SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 m K 1. SP 2 Goleniów 58,35 2. SP 35 Szczecin 58,46 3. SP 3 Choszczno 60,22 SP 1 Koszalin SP 1 Złocieniec 1. SP

Bardziej szczegółowo

Liczba wypadków drogowych w latach 2011 2013 na terenie województwa zachodniopomorskiego

Liczba wypadków drogowych w latach 2011 2013 na terenie województwa zachodniopomorskiego I WYPADKI DROGOWE I ICH SKUTKI W 2013 roku na drogach województwa zachodniopomorskiego odnotowano 1 503 wypadki drogowe, w których 155 osób poniosło śmierć i 1 812 osób zostało rannych. Do Policji zgłoszono

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM SZCZECIN 2010 1 Szczecin, dnia 8 lutego 2011 roku Wstęp Województwo zachodniopomorskie usytuowane jest w północno-zachodniej Polsce nad Bałtykiem, a sąsiaduje

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄDY AMATORSKIEGO RUCHY ARTYSTYCZNEGO - 2015

PRZEGLĄDY AMATORSKIEGO RUCHY ARTYSTYCZNEGO - 2015 PRZEGLĄDY AMATORSKIEGO RUCHY ARTYSTYCZNEGO - 2015 60.OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI (recytacja, poezja śpiewana, teatr jednego aktora, wywiedzione ze słowa skierowany do młodzieży szkół średnich i dorosłych)

Bardziej szczegółowo

1. Kultura w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego 2010 2014 r.

1. Kultura w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego 2010 2014 r. KULTURA 1. Kultura w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego 2010 2014 r. Tabela 1. Wydatki na kulturę w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2010-2014 w mln zł Budżet 2010 2011 2012 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2007

DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2007 SKOROWIDZ DZIENNIKA URZĘDOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA ROK 2007 ADMINISTRACJA MORSKA Zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku: w sprawie zmiany Przepisów Portowych - Nr 3, poz. 57,

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 Szczecin 2012 Regiony

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Koralowa 98A/4. ul.szpitalna 7 78-200 Białogard. Niedzałkowski ego 4 A. Niedziałkowsk iego 2B. Bolesława Chrobrego 27

Kod pocztowy. Koralowa 98A/4. ul.szpitalna 7 78-200 Białogard. Niedzałkowski ego 4 A. Niedziałkowsk iego 2B. Bolesława Chrobrego 27 Lp Numer w ewidencji Data wpisu Pełna nazwa laboratorium Ulica Kod pocztowy Miasto Nazwa podmiotu Województwo 1 551 2004-06-24 Analityczne Szpitalna 10 74-320 Barlinek SPZOZ Szpital Powiatowy 2 3454 2014-10-22

Bardziej szczegółowo

Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych. (094) 311-01-95 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wileńska 8 78-200 Białogard

Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych. (094) 311-01-95 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wileńska 8 78-200 Białogard Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych powiat gmina imię i nazwisko telefon adres mail Białogardzki Miasto Białogard Renata Kutnik (094) 312-38-85 Miejski Ośrodek Pomocy ul. Krótka

Bardziej szczegółowo

Liczba miejsc ogółem. Liczba wolnych miejsc. kamieński 30 3. kamieński 30 5. policki 30 3 socjalizacyjna. policki 30 5 socjalizacyjna.

Liczba miejsc ogółem. Liczba wolnych miejsc. kamieński 30 3. kamieński 30 5. policki 30 3 socjalizacyjna. policki 30 5 socjalizacyjna. Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa zachodniopomorskiego - podstawa prawna art. 186 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (stan na 25 maja 2016 r.

Wykaz jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (stan na 25 maja 2016 r. WR.0134.3.2016 Szczecin, 25.05.2016 r. Wykaz jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (stan na 25 maja 2016 r.) Lp. Powiat Gmina Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w województwie zachodniopomorskim

Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w województwie zachodniopomorskim Biuletyn Obserwatorium Integracji Nr 1(3)/12 Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2012 Biuletyn Obserwatorium Integracji nr 1(3)/12 Wydawca: Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe kryteria formalne właściwe dla danego typu projektu

Dodatkowe kryteria formalne właściwe dla danego typu projektu Załącznik do Uchwały nr 38/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 K

SZKOŁA PODSTAWOWA 4x100 K 4x100 K 1. SP 4 GOLENIÓW Goleniów 57,20 2. SP 35 SZCZECIN Szczecin 57,56 3. SP 3 KOŁOBRZEG Kołobrzeg 57,82 4. SP BARWICE Szczecinek 57,97 5. SP 4 BARLINEK Myślibórz 58,19 6. SP TYCHOWO Białogard 59,18

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄDY AMATORSKIEGO RUCHY ARTYSTYCZNEGO - 2015

PRZEGLĄDY AMATORSKIEGO RUCHY ARTYSTYCZNEGO - 2015 PRZEGLĄDY AMATORSKIEGO RUCHY ARTYSTYCZNEGO - 2015 60.OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI (recytacja, poezja śpiewana, teatr jednego aktora, wywiedzione ze słowa skierowany do młodzieży szkół średnich i dorosłych)

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄDY AMATORSKIEGO RUCHY ARTYSTYCZNEGO - 2014

PRZEGLĄDY AMATORSKIEGO RUCHY ARTYSTYCZNEGO - 2014 PRZEGLĄDY AMATORSKIEGO RUCHY ARTYSTYCZNEGO - 2014 I. 59. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI (recytacja, poezja śpiewana, teatr jednego aktora, wywiedzione ze słowa skierowany do młodzieży szkół średnich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku Szczecin 2011 r. 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2.

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄDY AMATORSKIEGO RUCHY ARTYSTYCZNEGO - 2016

PRZEGLĄDY AMATORSKIEGO RUCHY ARTYSTYCZNEGO - 2016 PRZEGLĄDY AMATORSKIEGO RUCHY ARTYSTYCZNEGO - 2016 I. 61.OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI (recytacja, poezja śpiewana, teatr jednego aktora, wywiedzione ze słowa skierowany do młodzieży szkół średnich

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

Analiza bezpieczeństwa za 2014 rok

Analiza bezpieczeństwa za 2014 rok Analiza bezpieczeństwa za 2014 rok W 2014 roku w województwie zachodniopomorskim do Policji zgłoszono 1 418 wypadków drogowych, które miały miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1887 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ dot. części 1

FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ dot. części 1 Załącznik nr 6.1 do siwz FORMULARZ KALKULACJI CENOWEJ dot. części 1 KMP Koszalin i inne jednostki Policji za pośrednictwem KMP w Koszalinie 50 2000 20 300 Załącznik nr 6.2 do siwz FORMULARZ KALKULACJI

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

TERYT lokalizacji oddziału. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. szpitalnego. 19-400 Olecko ul. Gołdapska 1 19-300 EŁK. ul.

TERYT lokalizacji oddziału. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. szpitalnego. 19-400 Olecko ul. Gołdapska 1 19-300 EŁK. ul. piski ełcki olecki ZAŁĄCZNIK - TABELA NR 1 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SZPITALA WYSPECJALIZOWANE W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO zdrowotnych niezbędnych -

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Poradnie specjalistyczne

Poradnie specjalistyczne Poradnie specjalistyczne (ambulatoryjna opieka specjalistyczna, AOS) realizacja świadczeń w ramach tzw. pakietu onkologicznego alergologiczna Choszczno, NZOZ Znaczko, Niedziałkowskiego 2b/4, 95 768 97

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień Podstawy prawne Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA WALKI Z NOWOTWORAMI "POKONAĆ RAKA" ZACHODNIOPOMORSKIE M. KOSZALIN M. KOSZALIN KOSZALIN

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA WALKI Z NOWOTWORAMI POKONAĆ RAKA ZACHODNIOPOMORSKIE M. KOSZALIN M. KOSZALIN KOSZALIN Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Adres oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Załącznik nr 2. Adres oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Załącznik do aktualizacji nr 1 Wykazu oddziałów szpitalnych dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo dla województwa opolskiego Wykaz oddziałów szpitalnych

Bardziej szczegółowo

Monitoring szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących pracy - wykaz przeprowadzonych szkoleń w powiecie białogardzkim

Monitoring szkoleń osób bezrobotnych i poszukujących pracy - wykaz przeprowadzonych szkoleń w powiecie białogardzkim PUP Białogard Kurs przygotowujący do wykonywania zawodu w zakresie strzyżenia i pielęgnacji psów Monitoring szkoleń osób bezrobot i poszukujących - wykaz przeprowadzo szkoleń w powiecie białogardzkim płeć

Bardziej szczegółowo

IX. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) Electromagnetic fields

IX. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) Electromagnetic fields IX. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) Electromagnetic fields Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Normy środowiskowe

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/9.1.2/12 powstała w wyniku prac Komisji Oceny Projektów na posiedzeniu nr IV

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/9.1.2/12 powstała w wyniku prac Komisji Oceny Projektów na posiedzeniu nr IV Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/9.1.2/12 powstała w wyniku prac Komisji Oceny Projektów na posiedzeniu nr IV Lp. Numer wniosku KSI SIMIK 07-13 Nazwa projektodawcy Miejsce siedziby projektodawcy

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

Województwo Zachodniopomorskie REJESTR PODMIOTÓW NADZOROWANYCH SYMBOL- 34 prowadzenie schronisk dla zwierząt

Województwo Zachodniopomorskie REJESTR PODMIOTÓW NADZOROWANYCH SYMBOL- 34 prowadzenie schronisk dla zwierząt Województwo Zachodniopomorskie REJESTR PODMIOTÓW NADZOROWANYCH SYMBOL- 34 prowadzenie schronisk dla zwierząt Lp. Imię i Nazwisko, miejsce zamieszkania i adres lub nazwa, siedziba i adres podmiotu Weterynaryjny

Bardziej szczegółowo

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji. 4260 Oddział 052 anestezjologii i 11 intensywnej terapii Samodzielny Publiczny Zakład

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji. 4260 Oddział 052 anestezjologii i 11 intensywnej terapii Samodzielny Publiczny Zakład TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 Lp. Powiat

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

Powiat choszczeński. Powiat goleniowski

Powiat choszczeński. Powiat goleniowski treść SMS Nazwa Szkoły Miejscowość Ulica Powiat choszczeński GS.GIM.1 Gimnazjum Publiczne Bierzwnik KRN GS.GIM.2 Publiczne Gimnazjum Choszczno Obrońców Westerplatte GS.GIM.3 Gimnazjum Publiczne im. Saperów

Bardziej szczegółowo

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 Lp. Powiat

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE sławieński Koszalin kołobrzeski koszaliński gryficki białogardzki kamieński Świnoujście policki świdwiński szczecinecki łobeski goleniowski drawski Szczecin WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W STARGARDZIE

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W STARGARDZIE Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Województwo zachodniopomorskie

Województwo zachodniopomorskie 1 Województwo zachodniopomorskie usytuowane jest w północno-zachodniej Polsce nad Bałtykiem, a sąsiaduje z Niemcami od zachodu oraz z województwem pomorskim, wielkopolskim lubuskim. Podzielony jest na

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE "ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE" ZACHODNIOPOMORSKIE M. SZCZECIN M. SZCZECIN SZCZECIN

STOWARZYSZENIE ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE ZACHODNIOPOMORSKIE M. SZCZECIN M. SZCZECIN SZCZECIN Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego Załącznik 11. Jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego liczba, rozmieszczenie, ze wskazaniem liczby łóżek, struktura

Bardziej szczegółowo

Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia

Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia II Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2014 Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia Tomasz PękalskiP Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zostało bardzo dokładnie przemyślane,

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2013 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, lipiec 2014 Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z kwartalnego

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2005-2011

BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2005-2011 BEZROBOCIE REJESTROWANE NA TERENACH WIEJSKICH I W GMINACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2005-2011 SZCZECIN 2012 Spis treści Wstęp... 3 1. Aktywność Ekonomiczna Ludności wiejskiej... 4 2. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny L.p. Umiejętność Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny Załącznik nr 2 Dostępna dla innych lekarzy po odbyciu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Szczecin-Zdunowo, Specjalistyczny Szpital, A. Sokołowskiego 11, 91 442 73 51, 91 442 73 65

Szczecin-Zdunowo, Specjalistyczny Szpital, A. Sokołowskiego 11, 91 442 73 51, 91 442 73 65 Poradnie specjalistyczne (ambulatoryjna opieka specjalistyczna, AOS) realizacja świadczeń w ramach tzw. pakietu onkologicznego alergologiczna Choszczno, NZOZ Znaczko, Niedziałkowskiego 2b/4, 95 768 97

Bardziej szczegółowo

Nazwa kom. org. Zakres świadczeń Nazwa świadczeniodawcy Adres kom. org.

Nazwa kom. org. Zakres świadczeń Nazwa świadczeniodawcy Adres kom. org. Klinika Alergologii i Pneumonologii - Oddział Alergologii ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk (058)349 16 25 ODDZIAŁ ALERGOLOGII I CHORÓB PŁUC ALERGOLOGIA

Bardziej szczegółowo

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo ochrony środowiska oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Opole, dnia 26 października 2011 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Opole, dnia 26 października 2011 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 26 października 2011 r. LOP-4101-15-02/2011 P/11/094 Pan Marek Piskozub Dyrektor Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Placówki biorące udział w programie

Placówki biorące udział w programie ZBIORCZA INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMU PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS W ROKU PRZEDSZKOLNYM 20/2014 1. Liczba przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI ZAPRASZA

DYREKTOR WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI ZAPRASZA DSP. 1132/1/3/2012 OGŁOSZENIE NR 3/2012 konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 06 marca 2012r. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

VIII. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) Electromagnetic fields

VIII. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) Electromagnetic fields VIII. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) Electromagnetic fields Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Normy środowiskowe

Bardziej szczegółowo

OPERATORZY FINANSOWI W WOJEWODZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM DZIAŁANIE 6.2 DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Termin(y) rekrutacji

OPERATORZY FINANSOWI W WOJEWODZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM DZIAŁANIE 6.2 DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Termin(y) rekrutacji L.p Nazwa/Tytuł projektu Termin(y) rekrutacji Adresaci szkolenia/pomocy Nazwa i adres projektodawcy 1. Fabryka sukcesu powiat łobeski: styczeń 2013 r. Mieszkańcy powiatów: kamieńskiego, gryfickiego oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rola Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego. Michał Pocentek

Rola Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego. Michał Pocentek Rola Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego Michał Pocentek Lekarz Koordynator Lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego może być lekarz systemu, który posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo