Oferta dla Sponsorów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta dla Sponsorów"

Transkrypt

1 H Oferta dla Spnsrów

2 INFORMACJE OGÓLNE ORGANIZATORZY Truski Zlt Miłśników Astrnmii jest klejną inicjatywą widąceg prtalu astrnmiczneg AstrVisiN.pl, w skład któreg wchdzą pasjnaci nieba, a także zawdwi astrnmwie. Działalnśd prtalu kncentruje się głównie na ppularyzacji astrnmii w świecie Internetu - dstarczaniu najnwszych wiadmści ze świata astrnmii, publikwaniu artykułów i twrzeniu audycji w ramach prwadzneg internetweg radia. Drugą płaszczyznę naszej działalnści stanwi rganizacja publicznych imprez charakterze astrnmicznym, m. in. "Pkazów nieba w Truniu", w których udział wzięły tysiące trunian. Współrganizwaliśmy też imprezy astrnmiczne w innych miastach Plski, np. Grudziądzu. O ZLOCIE W 2010 rku, pasjnaci zgrmadzeni wkół Internetweg Prtalu Astrnmiczneg AstrVisiN.pl, zrganizwali pierwszy w histrii zlt w "stlicy plskiej astrnmii" Truniu. Przez 3 dni trwania imprezy, adepci astrnmii wysłuchali licznych wykładów, które pprwadzili dktranci raz zawdwi astrnmwie, zwiedzili Centrum Astrnmii UMK w Piwnicach, dwiedzili dm sameg Mikłaja Kpernika raz truskie Planetarium i Orbitarium. Entuzjazm, jaki wytwrzył się wówczas wśród uczestników i licznych instytucji, sprawił, iż pstanwiliśmy kntynuwad nasze dzieł. Dświadczenia zdbyte pdczas pierwszej edycji imprezy pmgły nam w zrganizwaniu jeszcze ciekawszeg prgramu na TZMA2011. Mamy nadzieję, iż Truski Zlt Miłśników Astrnmii wpisze, że w karty histrii Grdu Kpernika i będzie przez wiele lat najchętniej wybieranym zltem przez miłśników astrnmii. O POKAZACH NIEBA Od 2009 rku (Międzynardweg Rku Astrnmii) Internetwy Prtal Astrnmiczny AstrVisiN pstanwił rganizwad Pkazy Nieba z udziałem teleskpów. T wspaniała kazja, aby dzielid się pasją i zarazid nią innych. Większśd Pkazów dbywała się na truskiej starówce raz Barbarce. Jesteśmy świadmi wybru miejsca sptka, pnieważ chdzi nam głównie ukazanie ciekawszych biektów jak największemu grnu zaintereswanych. T świetna kazja, żeby sprawdzid, c tak naprawdę mżna zbaczyd przez teleskp raz d zadawania pyta. Kpernik byłby z nas dumny!

3 MISJA Misja rganizacji AstrVisiN: Misja akcji Pkazy Nieba w Truniu: Misja Truskieg Zltu Miłśników Astrnmii: Wszechświat nigdy nie był tak blisk Dzielimy się pasją z innymi. Pczuj magię truskiej astrnmii. CELE ZLOT U Celem zltu miłśników jest przede wszystkim ppularyzacja jednej z najprężniej rzwijających się nauk astrnmii, a zwłaszcza zwiększanie pzimu wiedzy spłeczestwa nt. elementarnych zjawisk zachdzących we Wszechświecie. Chcemy także prmwad miejsca związane z astrnmią. Truska astrnmia wieczyła bardz wiele sukcesów, nawet na skalę światwą, dlateg właśnie tutaj chcemy zaprsid pasjnatów nieba z całej Plski, gdzie będą mieli kazję pznad najnwsze wyniki bada astrnmicznych prwadznych przez studentów astrnmii i zawdwych astrnmów, wspólnie uczestniczących w twrzeniu prawdziwej nauki. Uczestnicy zltu udadzą się również d bserwatrium astrnmiczneg w Piwnicach i pznają tajniki pracy astrnmów. PRZEBIEG ZLOTU PLAN TORUOSKIEGO ZLOTU MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII sierpnia Barbarka k. Trunia 4 sierpnia - czwartek 17:00-18:00 - Przyjazd i rejestracja gści. Kwaterwanie. 18:00-21:00 - Otwarcie zltu, pwitanie gści raz wykład inauguracyjny. 21:00-21:30 - Klacja. d 21:30 - Ncne bserwacje nieba. 5 sierpnia - piątek 9:00-10:00 - Śniadanie. 10:00-13:00 - Warsztaty. 13:00-15:00 - Czas wlny. 15:00-18:00 - Warsztaty. 18:00-21:00 - Impreza integracyjna dla gści. Grill / Ognisk d 21:30 - Ncne bserwacje nieba. 6 sierpnia - sbta 8:30-9:00 - Śniadanie. k. 9:30 - Wyjazd d Centrum Astrnmii UMK w Piwnicach. 10:00-13:00 - Wykłady w Obserwatrium. 13:00-17:00 - Wycieczka p Obserwatrium. k. 17:00 - Pwrót na Barbarkę. 18:00-18:30 - Klacja. 18:30-19:30 - Czas wlny / Przygtwania d imprezy publicznej. k. 19:00 - "Pkazy Nieba w Truniu" - Impreza publiczna dla mieszkaców Trunia, plenerwa prelekcja, kncert muzyki, publiczny pkaz nieba. d 22:00 - Ncne bserwacje nieba.

4 7 sierpnia - niedziela 9:00-10:00 - Śniadanie. k. 10:30 - Wyjazd d Trunia. k. 11:00 - Zwiedzanie Dmu Kpernika. Czas wlny. 15:15-16:00 - Seans w Planetarium. 16:00-17:00 - Zwiedzanie Orbitarium. Pżegnanie gści p seansie. Zakczenie zltu. 18:00 - Pwrót na Barbarkę. OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY Pragniemy uprzejmie Pastwa zaprsid d bjęcia spnsringiem Truskieg Zltu Miłśników Astrnmii. Prpnujemy kilka pzimów współpracy zaznaczając jedncześnie, iż jesteśmy twarci na wszelkie inne frmy i prpzycje współpracy z Pastwa strny. W ramach spnsringu ferujemy: mżliwśd umieszczenia lg spnsra we wszystkich materiałach drukwanych (plakatach, brszurkach) infrmujących Zlcie, mżliwśd umieszczenia lg spnsra na kszulkach zltwych, mżliwśd umieszczenia lg spnsra raz linku d jeg strny dmwej na strnie internetwej Zltu (www.tzma2011.pl), mżliwśd umieszczenia lg spnsra raz linku d jeg strny dmwej na strnie internetwej AstrVisiN (www.astrvisin.pl), mżliwśd umieszczenia lg spnsra raz linku d jeg strny dmwej na strnie internetwej Pkazów Nieba w Truniu (www.pkazynieba.pl), mżliwśd rzprwadzenia materiałów prmcyjnych i gadżetów reklamwych wśród wszystkich Uczestników Zltu, mżliwśd umieszczenia bannerów prmcyjnych i standów patrna pdczas wykładów raz na terenie śrdka Barbarka pdczas całeg czasu trwania Zltu (również imprezy publicznej dla mieszkaców miasta Trunia), zamieszczenie lg spnsra w prezentacji dtwrznej pdczas Ncnych Obserwacji Nieba, wykrzystanie Truskieg Zltu Miłśników Astrnmii w prmcji spnsra, dyplm raz pdziękwanie dla spnsra Truskieg Zltu Miłśników Astrnmii.

5 PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY Krzyści Rdzaj współpracy Truski Zlt Miłśników Astrnmii 2010 Spnsr Zltu Partner Zltu Organizacja wspierająca Wartśd inwestycji* 500 zł 300 zł 100 zł Plakaty - lg Rll-up'y pdczas Zltu Kszulka - lg Brszura - lg Materiały prmcyjne (dla wszystkich uczestników) Strna www Zltu - banner firmy Strna www Zltu - pis firmy Strna www Zltu - lg Strna www AstrVisiN - banner firmy Strna www AstrVisiN - pis firmy Strna www AstrVisiN - lg Strna www Pkazów Nieba - banner firmy Strna www Pkazów Nieba - pis firmy Strna www Pkazów Nieba - lg Lg na teleskpach krdynatrów Zltu *) Wkład: Śrdki pieniężne, Wkład rzeczwy jak równwartśd przekazanych nagród rzeczwych, prduktów firmy, Wkład w pstaci usługi wyknanej na rzecz Zltu przez firmę, Pkrycie ksztów prmcji (drukwanie plakatów, dyplmów, brszur, kszulek) na pdstawie przedstawinych faktur lub jak usługa wyknana przez inwestra, Pkrycie ksztów transprtu uczestników pdczas Zltu, Pkrycie ksztów wyżywienia / zakwaterwania, Częściwe pkrycie dwlnej z wyżej wymieninych pzycji.

6 SŁOWO KOOCOWE ZESPÓŁ Organizatrem Truskieg Zltu Miłśników Astrnmii jest Internetwy Prtal Astrnmiczny AstrVisiN. Działania naszeg zespłu cechuje duża elastycznśd. Jesteśmy twarci na Pastwa prpzycje i sugestie dtyczące zasad współpracy w ramach spnsringu Truskieg Zltu Miłśników Astrnmii i dłżymy wszelkich stara, abyśmy pd względem rganizacyjnym sprstali Pastwa czekiwanim. Uważamy, że współpraca z Pastwem pdniesie rangę Zltu jak ważneg wydarzenia w życiu naukwym. Liczymy na t, że przekazana ferta współpracy każe się interesująca i zapczątkuje wcną współpracę Pastwa z dbircami. Zapraszamy d współpracy! Krdynatrzy Truskieg Zltu Miłśników Astrnmii 2011 KONTAKT Truski Zlt Miłśników Astrnmii Krdynatr zltu d/s spnsringu: Organizatr (Adres d krespndencji):..::astrvisin::.. Internetwy Prtal Astrnmiczny Przybyłów 3a/ Tru Plska Jarsław Suchcki tel.: Marcin Gładkwski tel.:

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

Stan wojenny. opracował: Wojtek Fleischer kl. III d

Stan wojenny. opracował: Wojtek Fleischer kl. III d pracwał: Wjtek Fleischer kl. III d Stan wjenny zstał wprwadzny 13 grudnia 1981 r. na terenie całej Plskiej Rzeczypsplitej Ludwej na mcy uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r. pdjętej niejedngłśnie

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6)

Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6) Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6) W naszej Pomarańczowej Sieci miejsc aktywnych są już: Banie Mazurskie Bartoszyce Bielice Biskupiec Bukwałd Braniewo Dywity Działdowo Elbląg Ełk Giżycko

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej

Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej Czy powinny zostać wskazane i odpowiednio promowane sztandarowe obiekty, miejsca lub szlaki kulturowe w Polsce? Pytanie 27 Agnieszka Matusiak, UŚ Cieszyn/Katowice

Bardziej szczegółowo

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3

Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 3 Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji BUDOWANIE WIZERUNKU ORGANIZACJI KOMUNIKACJA: JA - ORGANIZACJA - OTOCZENIE WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Opracowanie: Grzegorz Wójkowski Katowice, luty 2015 r. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides 1 Stowarzyszenie Aktywności

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba?

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba? Partnerstwo konieczność czy potrzeba? Opracowanie Partnerstwo konieczność czy potrzeba? powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo