XI th INTERNATIONAL CONFERENCE ON NON-FERROUS ORE PROCESSING

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XI th INTERNATIONAL CONFERENCE ON NON-FERROUS ORE PROCESSING"

Transkrypt

1 KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe Instytut Metali Nieżelaznych Program XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PRZERÓBKI RUD METALI NIEŻELAZNYCH Programme of the XI th INTERNATIONAL CONFERENCE ON NON-FERROUS ORE PROCESSING Hotel Zamek na Skale" Trzebieszowice

2 PROGRAM RAMOWY FRAME PROGRAMME (Środa/Wednesday) Przyjazd i rejestracja uczestników / Arrival and check in Obiad / Lunch Otwarcie konferencji i Sesja I / Conference opening and Session I Kolacja grilowa / Barbeque evening (Czwartek/Thursday) 8.00 Śniadanie / Breakfast Sesja II / Session II Obiad / Lunch Sesja III / Session III Uroczysta kolacja / Dinner Party (Piątek/Friday) 8.30 Śniadanie/ Breakfast 9.30 Sesja IV / Session IV Zakończenie i podsumowanie konferencji / Closing up the conference Obiad i wyjazd uczestników / Lunch and check out

3 ŚRODA, WEDNESDAY, SESJA I / SESSION I Herbert Wirth Prezes KGHM Polska Miedź S.A. Otwarcie konferencji Conference Opening Andrzej Konieczny, Witold Pawlos, Małgorzata Krzemińska, Katarzyna Księżniak KGHM Polska Miedź S.A.Oddział Zakłady Wzbogacania Rud Możliwości zastosowania nowych układów rozdrabniania w aspekcie wskaźników technologicznych w warunkach O/ZWR The possibilities for application of new comminution circuits in order to improve technological indexes of KGHM Polska Miedź S.A. copper ore concentrators Dariusz Leliński FLS Smidth Salt Lake City, Inc Przyszłość flotacji czy ogromne maszyny flotacyjne rozwiążą wszystkie problemy? Path Forward in Flotation Is Size the Solution? Gregor Borg, Felix Scharfe, Andreas Kamradt Economic Geology and Petrology Research Unit Institute for Geosciences and Geography Martin-Luther-University Halle-Wittenberg Poprawa uwolnienia ziaren dzięki rozdrabnianiu z wysoką szybkością nowy VeRo Liberator Improved Particle Liberation by High-Velocity Comminution the new VeRo Liberator Vongani L. Nkuna, Trisha Naidoo, Steve R. Amos Ivanhoe Mines Gigantyczny projekt miedziowy Kamoa kompanii Ivanhoe Mines w Demokratycznej Republice Konga perspektywa przeróbki Ivanhoe Mines Giant Kamoa Copper Discovery in the DRC A Metallurgical Perspective Andrew Gardula, Dilip Das, Mike DiTrento, Sandra Joubert Koeppern Machinery Australia Pty Ltd Pierwszy rok użytkowania prasy walcowej (HPGR) do wysokociśnieniowego rozdrabniania rudy w Kopalni Złota Tropicana First year of operation of HPGR at Tropicana Gold Mine Case Study Krzysztof Szczepaniak, Bożena Skorupska, Norbert Kubacz Instytut Metali Nieżelaznych Badania procesu domielania półproduktów miedziowych w młynie elektromagnetycznym Research into regrinding process of copper middlings in the electromagnetic mill Jan Sidor, Dariusz Foszcz, Paweł Tomach, Damian Krawczykowski AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Młyny wysokoenergetyczne do mielenia rud i surowców mineralnych High-energy mills for ores and mineral raw materials Aleksandra Potulska KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe Geometalurgia i optymalizacja ciągu technologicznego w zakresie od kopalni po port, Chile, Sierra Gorda nowa kopalnia miedzi i molibdenu Geometallurgy and Mine-to-Port Optimization, Sierra Gorda Chile`s new Cu-Mo Operation

4 CZWARTEK / THURSDAY, SESJA II / SESSION II Ville Keikkala, Harri Lehto, Ilkka Roitto Outotec (Finland) Oy Postęp w obiegach mielenia z młynami HIG (Wysokiej Intensywności Mielenia) produkcji Outotec Recent progress of regrinding circuits with Outotec HIG mills Heinicke Felix, Günter Harald Köppern Aufbereitungstechnik GmbH & Co.KG Możliwości zastosowania kruszarki walcowej wysokociśnieniowej (HPGR) do rozdrabniania skał twardych Potential for HPGR in hard rock comminution Victoria Herman, Marcin Mrowiec Metso Korzyści wynikające z zastosowania nowych rozwiązań konstrukcyjnych w Metso HRC (HPGR) Benefits of new design solutions in Metso HRC (HPGR) Marco Voellink Weir Minerals Europe Mielenie przy użyciu prasy walcowej Enduron HPGR i klasyfikacja powietrzna w przeróbce rud Enduron HPGR Grinding and Air Classification in Ore Processing Tomasz Szolc, Robert Konowrocki i Maciej Michałow Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN O uwarunkowaniach badawczo-rozwojowych koncepcji wysoko-energetycznego rozdrabniania rud miedzi On research & development aspects of the highly energetic concept for the copper ore comminution Jerzy Rojek, Cezary Graczykowski, Michał Jakub Marijnissen, Tomasz Szolc, Izabella Marczewska Instytut Podstawowych Problemów Techniki, PAN, Warszawa Możliwości wykorzystania dyskretnych metod modelowania do symulacji procesów mechanicznego urabiania i przeróbki rud metali Possibilities of using the discrete modelling methods in simulation of mechanical extraction and processing of metallic ores Alicja Bakalarz, Magdalena Duchnowska, Andrzej Konieczny, Ewelina Kasińska-Pilut, Witold Pawlos, Rafał Kaleta, Przemysław Kowalczuk, Jan Drzymała, Andrzej Łuszczkiewicz Politechnika Wrocławska i Oddział Zakłady Wzbogacania Rud/ZWR Kinetyka laboratoryjnej flotacji rudy miedzi z ZWR Polkowice po mieleniu w obecności mielników o różnym składzie chemicznym Kinetics of laboratory flotation of copper ore from Polkowice Division of Concentrators after milling in the presence of grinding media with different chemical composition Christian O Keefe, Robert Maron, P. Rothman, Esko Tahkola, A.M. Van Der Spek CiDRA Minerals Processing Zastosowanie nieinwazyjnej technologii "passive array" dla pomiarów ilości uwięzionego powietrza natężenia przepływu wraz z bilansem masy w zakładach przeróbki Application of Non-Invasive Passive Array Technology for Entrained Air and Flow Measurements along with Mass Balance Calculations at Mineral Processing Facilities Daniel Saramak, Dariusz Foszcz, Damian Krawczykowski, Tomasz Gawenda AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Technologiczne układy flotacji dla wieloskładnikowych rud cynkowo-manganowych Technological flotation circuits for multi-component zinc-manganese ores

5 CZWARTEK / THURSDAY, SESJA III / SESSION III Kołacz Jacek, Wieniewski Andrzej Comex AS i Instytut Metali Nieżelaznych Nowoczesne metody separacji w rentgenowsko-optycznych urządzeniach sortujących Advanced separation methods in the X-ray-optical sorting systems Andrzej Grotowski, Agnieszka Szubert KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR Wstępna ocena możliwości zastosowania procesów sortowania do prekoncentracji rud miedzi KGHM Polska Miedź S.A. Preliminary assessment of sorting feasibility for pre-concentration of KGHM Polska Miedz copper ores Andrzej Wieniewski, Edward Szczerba, Alona Nad, Rafał Łuczak, Jacek Kołacz, Artur Szewczuk Instytut Metali Nieżelaznych Ocena możliwości zastosowania nowoczesnych technik separacji do wstępnego wzbogacania rudy Zn-Pb Evaluation of the application possibilities of modern separation techniques for pre-concentration of the Zn-Pb ore Andrzej Jarosiński, Barbara Tora IGSMiE PAN Kraków, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Koncepcje technologii pozyskania germanu w Polsce Conception of germanium production in Poland Agnieszka Didyk-Mucha, Agnieszka Pawłowska, Zygmunt Sadowski Politechnika Wrocławska Bioługowanie odpadów zawierających ołów Bioleaching of lead bearing wastes Joanna Barańska, Zygmunt Sadowski Politechnika Wrocławska Badania wpływu różnych dodatków na odzysk miedzi w procesie bioługowania rudy łupkowej w kolumnie Study of the influence of various additives on the copper recovery at the column bioleaching of black shale ore Tomasz Chmielewski Politechnika Wrocławska Hydrometalurgiczna technologia odzysku metali z koncentratów produkowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. Hydrometallurgical technology of metals recovery from concentrates manufactured by KGHM Polska Miedź Jan J Hycnar, Barbara Tora Ecocoal Consulting Center i AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Analiza zawartości wybranych metali w węglach i produktach ich spalania Analysis of selected metals content in coals and products of their combustion Pavol Loderer Weir Minerals Nowe, innowacyjne pompy zawiesinowe Warman do zastosowań standardowych i specjalnych New, innovative Warman slurry pumps for standard and specialized applications

6 PIĄTEK / FRIDAY, SESJA IV / SESSION IV Adam Mańka, Bożena Skorupska, Andrzej Wieniewski Instytut Metali Nieżelaznych Ocena procesu wzbogacania surowców mineralnych w oparciu o ciągłą flotację wielkolaboratoryjną Assessment of beneficiation process of mineral raw materials based on continuous large-scale laboratory flotation Marek Lenartowicz, Bartosz Piechaczek, Grzegorz Gruszka, Andrzej Pyc PROREM sp. z o.o. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń do odwadniania koncentratów rud metali nieżelaznych na przykładzie prasy filtracyjnej GHT Application of modern filter presses for dewatering of non-ferrous metal concentrates on the example of GHT type filter press Todd Loudin Central and Eastern Europe Flowrox Oy Rozwiązywanie problemów niedoborów wody dzięki lepszym technologiom pompowania Solving water scarity issues with better pumping technologies Andrzej Konieczny, Witold Pawlos, Katarzyna Księżniak, Małgorzata Krzemińska, Ewelina Kasińska-Pilut, Paweł Piwowar, KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Zakłady Wzbogacania Rud KGHM Polska Miedź S.A. Badania wpływu gęstości zawiesiny flotacyjnej oraz prędkości obrotowej wirnika na wzbogacalność urobku w KGHM Polska Miedź S.A. Investigation of an effect of flotation slurry density and rotor rotational speed on ore concentrability in KGHM Polska Miedz S.A. Andrzej Konieczny, Magdalena Duchnowska, Rafał Kaleta, Witold Pawlos, Przemysław B. Kowalczuk, Małgorzata Krzemińska, Alicja Bakalarz, Kasińska-Pilut Ewelina, Jarosław Prędki, Andrzej Łuszczkiewicz, Jan Drzymała KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Zakłady Wzbogacania Rud KGHM Polska Miedź S.A. Analiza wyników usuwania węgla organicznego z rudy miedzi za pomocą flotacji spieniaczami Analysis of results of organic carbon separation from a copper ore by means of flotation with frothers Magdalena Duchnowska, Ewelina Kasinska-Pilut, Alicja Bakalarz, Andrzej Konieczny, Przemysław Kowalczuk, Andrzej Łuszczkiewicz Politechnika Wrocławska i Oddział Zakłady Wzbogacania Rud KGHM Polska Miedź S.A. Wielowymiarowa analiza statystyczna wyników wzbogacania rudy miedzi w ZWR Polkowice Multivariate statistical analysis of upgrading copper ore in ZWR Polkowice Katarzyna Księżniak, Witold Pawlos, Jan Hupka Politechnika Gdańska i Oddział Zakłady Wzbogacania Rud KGHM Polska Miedź S.A. Znaczenie pęcherzyków z otoczką filmu olejowego we flotacji Importance of oily bubbles in flotation Damian Krawczykowski AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Zastosowanie dyfrakcyjnej analizy laserowej do kontroli uziarnienia produktów przeróbki polskich rud miedzi Application of diffraction laser analysis for monitoring granulation of products from processing Polish copper ores

7 Honorowy Przewodniczący Konferencji Honorary Conference Chairman dr hab inż. Herbert Wirth, prof. PWr. Prezes Zarządu / President KGHM Polska Miedź S.A. Komitet Naukowo-Programowy Scientific and Programme Committee prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra, KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR dr inż. Andrzej Konieczny, KGHM Polska Miedź S.A. prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek, Instytut Metali Nieżelaznych dr hab. inż. Jan Kudełko, prof. PWr., KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR dr inż. Andrzej Grotowski, KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR dr inż. Andrzej Wieniewski, prof. IMN, Instytut Metali Nieżelaznych prof. dr hab. inż. Barbara Tora, AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie Komitet Organizacyjny Organizing Committee dr inż. Witold Pawlos, KGHM Polska Miedź S.A. O/ZWR dr inż. Aleksandra Potulska, KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR mgr Agnieszka Nowicka, KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR mgr inż. Elektra Charalambidu, KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR mgr Alicja Skotnicka, Instytut Metali Nieżelaznych mgr Anna Królikowska, Instytut Metali Nieżelaznych Maria Grzesik, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych Sekretariat Konferencji Conference Secretariat KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, Wrocław tel. (48 71) , (48 71) , fax. (48 71)

8 Miejsce konferencji Conference localisation Hotel Zamek na Skale" Trzebieszowice 151, Lądek Zdrój Tel. (+48) ;

9 KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe Instytut Metali Nieżelaznych Program XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PRZERÓBKI RUD METALI NIEŻELAZNYCH Programme of the XI th INTERNATIONAL CONFERENCE ON NON-FERROUS ORE PROCESSING Hotel Zamek na Skale" Trzebieszowice

10 PROGRAM RAMOWY FRAME PROGRAMME (Środa/Wednesday) Przyjazd i rejestracja uczestników / Arrival and check in Obiad / Lunch Otwarcie konferencji i Sesja I / Conference opening and Session I Kolacja grilowa / Barbeque evening (Czwartek/Thursday) 8.00 Śniadanie / Breakfast Sesja II / Session II Obiad / Lunch Sesja III / Session III Uroczysta kolacja / Dinner Party (Piątek/Friday) 8.30 Śniadanie/ Breakfast 9.30 Sesja IV / Session IV Zakończenie i podsumowanie konferencji / Closing up the conference Obiad i wyjazd uczestników / Lunch and check out

11 ŚRODA, WEDNESDAY, SESJA I / SESSION I Herbert Wirth Prezes KGHM Polska Miedź S.A. Otwarcie konferencji Conference Opening Andrzej Konieczny, Witold Pawlos, Małgorzata Krzemińska, Katarzyna Księżniak KGHM Polska Miedź S.A.Oddział Zakłady Wzbogacania Rud Możliwości zastosowania nowych układów rozdrabniania w aspekcie wskaźników technologicznych w warunkach O/ZWR The possibilities for application of new comminution circuits in order to improve technological indexes of KGHM Polska Miedź S.A. copper ore concentrators Dariusz Leliński FLS Smidth Salt Lake City, Inc Przyszłość flotacji czy ogromne maszyny flotacyjne rozwiążą wszystkie problemy? Path Forward in Flotation Is Size the Solution? Gregor Borg, Felix Scharfe, Andreas Kamradt Economic Geology and Petrology Research Unit Institute for Geosciences and Geography Martin-Luther-University Halle-Wittenberg Poprawa uwolnienia ziaren dzięki rozdrabnianiu z wysoką szybkością nowy VeRo Liberator Improved Particle Liberation by High-Velocity Comminution the new VeRo Liberator Vongani L. Nkuna, Trisha Naidoo, Steve R. Amos Ivanhoe Mines Gigantyczny projekt miedziowy Kamoa kompanii Ivanhoe Mines w Demokratycznej Republice Konga perspektywa przeróbki Ivanhoe Mines Giant Kamoa Copper Discovery in the DRC A Metallurgical Perspective Andrew Gardula, Dilip Das, Mike DiTrento, Sandra Joubert Koeppern Machinery Australia Pty Ltd Pierwszy rok użytkowania prasy walcowej (HPGR) do wysokociśnieniowego rozdrabniania rudy w Kopalni Złota Tropicana First year of operation of HPGR at Tropicana Gold Mine Case Study Krzysztof Szczepaniak, Bożena Skorupska, Norbert Kubacz Instytut Metali Nieżelaznych Badania procesu domielania półproduktów miedziowych w młynie elektromagnetycznym Research into regrinding process of copper middlings in the electromagnetic mill Jan Sidor, Dariusz Foszcz, Paweł Tomach, Damian Krawczykowski AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Młyny wysokoenergetyczne do mielenia rud i surowców mineralnych High-energy mills for ores and mineral raw materials Aleksandra Potulska KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe Geometalurgia i optymalizacja ciągu technologicznego w zakresie od kopalni po port, Chile, Sierra Gorda nowa kopalnia miedzi i molibdenu Geometallurgy and Mine-to-Port Optimization, Sierra Gorda Chile`s new Cu-Mo Operation

12 CZWARTEK / THURSDAY, SESJA II / SESSION II Ville Keikkala, Harri Lehto, Ilkka Roitto Outotec (Finland) Oy Postęp w obiegach mielenia z młynami HIG (Wysokiej Intensywności Mielenia) produkcji Outotec Recent progress of regrinding circuits with Outotec HIG mills Heinicke Felix, Günter Harald Köppern Aufbereitungstechnik GmbH & Co.KG Możliwości zastosowania kruszarki walcowej wysokociśnieniowej (HPGR) do rozdrabniania skał twardych Potential for HPGR in hard rock comminution Victoria Herman, Marcin Mrowiec Metso Korzyści wynikające z zastosowania nowych rozwiązań konstrukcyjnych w Metso HRC (HPGR) Benefits of new design solutions in Metso HRC (HPGR) Marco Voellink Weir Minerals Europe Mielenie przy użyciu prasy walcowej Enduron HPGR i klasyfikacja powietrzna w przeróbce rud Enduron HPGR Grinding and Air Classification in Ore Processing Tomasz Szolc, Robert Konowrocki i Maciej Michałow Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN O uwarunkowaniach badawczo-rozwojowych koncepcji wysoko-energetycznego rozdrabniania rud miedzi On research & development aspects of the highly energetic concept for the copper ore comminution Jerzy Rojek, Cezary Graczykowski, Michał Jakub Marijnissen, Tomasz Szolc, Izabella Marczewska Instytut Podstawowych Problemów Techniki, PAN, Warszawa Możliwości wykorzystania dyskretnych metod modelowania do symulacji procesów mechanicznego urabiania i przeróbki rud metali Possibilities of using the discrete modelling methods in simulation of mechanical extraction and processing of metallic ores Alicja Bakalarz, Magdalena Duchnowska, Andrzej Konieczny, Ewelina Kasińska-Pilut, Witold Pawlos, Rafał Kaleta, Przemysław Kowalczuk, Jan Drzymała, Andrzej Łuszczkiewicz Politechnika Wrocławska i Oddział Zakłady Wzbogacania Rud/ZWR Kinetyka laboratoryjnej flotacji rudy miedzi z ZWR Polkowice po mieleniu w obecności mielników o różnym składzie chemicznym Kinetics of laboratory flotation of copper ore from Polkowice Division of Concentrators after milling in the presence of grinding media with different chemical composition Christian O Keefe, Robert Maron, P. Rothman, Esko Tahkola, A.M. Van Der Spek CiDRA Minerals Processing Zastosowanie nieinwazyjnej technologii "passive array" dla pomiarów ilości uwięzionego powietrza natężenia przepływu wraz z bilansem masy w zakładach przeróbki Application of Non-Invasive Passive Array Technology for Entrained Air and Flow Measurements along with Mass Balance Calculations at Mineral Processing Facilities Daniel Saramak, Dariusz Foszcz, Damian Krawczykowski, Tomasz Gawenda AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Technologiczne układy flotacji dla wieloskładnikowych rud cynkowo-manganowych Technological flotation circuits for multi-component zinc-manganese ores

13 CZWARTEK / THURSDAY, SESJA III / SESSION III Kołacz Jacek, Wieniewski Andrzej Comex AS i Instytut Metali Nieżelaznych Nowoczesne metody separacji w rentgenowsko-optycznych urządzeniach sortujących Advanced separation methods in the X-ray-optical sorting systems Andrzej Grotowski, Agnieszka Szubert KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR Wstępna ocena możliwości zastosowania procesów sortowania do prekoncentracji rud miedzi KGHM Polska Miedź S.A. Preliminary assessment of sorting feasibility for pre-concentration of KGHM Polska Miedz copper ores Andrzej Wieniewski, Edward Szczerba, Alona Nad, Rafał Łuczak, Jacek Kołacz, Artur Szewczuk Instytut Metali Nieżelaznych Ocena możliwości zastosowania nowoczesnych technik separacji do wstępnego wzbogacania rudy Zn-Pb Evaluation of the application possibilities of modern separation techniques for pre-concentration of the Zn-Pb ore Andrzej Jarosiński, Barbara Tora IGSMiE PAN Kraków, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Koncepcje technologii pozyskania germanu w Polsce Conception of germanium production in Poland Agnieszka Didyk-Mucha, Agnieszka Pawłowska, Zygmunt Sadowski Politechnika Wrocławska Bioługowanie odpadów zawierających ołów Bioleaching of lead bearing wastes Joanna Barańska, Zygmunt Sadowski Politechnika Wrocławska Badania wpływu różnych dodatków na odzysk miedzi w procesie bioługowania rudy łupkowej w kolumnie Study of the influence of various additives on the copper recovery at the column bioleaching of black shale ore Tomasz Chmielewski Politechnika Wrocławska Hydrometalurgiczna technologia odzysku metali z koncentratów produkowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. Hydrometallurgical technology of metals recovery from concentrates manufactured by KGHM Polska Miedź Jan J Hycnar, Barbara Tora Ecocoal Consulting Center i AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Analiza zawartości wybranych metali w węglach i produktach ich spalania Analysis of selected metals content in coals and products of their combustion Pavol Loderer Weir Minerals Nowe, innowacyjne pompy zawiesinowe Warman do zastosowań standardowych i specjalnych New, innovative Warman slurry pumps for standard and specialized applications

14 PIĄTEK / FRIDAY, SESJA IV / SESSION IV Adam Mańka, Bożena Skorupska, Andrzej Wieniewski Instytut Metali Nieżelaznych Ocena procesu wzbogacania surowców mineralnych w oparciu o ciągłą flotację wielkolaboratoryjną Assessment of beneficiation process of mineral raw materials based on continuous large-scale laboratory flotation Marek Lenartowicz, Bartosz Piechaczek, Grzegorz Gruszka, Andrzej Pyc PROREM sp. z o.o. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń do odwadniania koncentratów rud metali nieżelaznych na przykładzie prasy filtracyjnej GHT Application of modern filter presses for dewatering of non-ferrous metal concentrates on the example of GHT type filter press Todd Loudin Central and Eastern Europe Flowrox Oy Rozwiązywanie problemów niedoborów wody dzięki lepszym technologiom pompowania Solving water scarity issues with better pumping technologies Andrzej Konieczny, Witold Pawlos, Katarzyna Księżniak, Małgorzata Krzemińska, Ewelina Kasińska-Pilut, Paweł Piwowar, KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Zakłady Wzbogacania Rud KGHM Polska Miedź S.A. Badania wpływu gęstości zawiesiny flotacyjnej oraz prędkości obrotowej wirnika na wzbogacalność urobku w KGHM Polska Miedź S.A. Investigation of an effect of flotation slurry density and rotor rotational speed on ore concentrability in KGHM Polska Miedz S.A. Andrzej Konieczny, Magdalena Duchnowska, Rafał Kaleta, Witold Pawlos, Przemysław B. Kowalczuk, Małgorzata Krzemińska, Alicja Bakalarz, Kasińska-Pilut Ewelina, Jarosław Prędki, Andrzej Łuszczkiewicz, Jan Drzymała KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Zakłady Wzbogacania Rud KGHM Polska Miedź S.A. Analiza wyników usuwania węgla organicznego z rudy miedzi za pomocą flotacji spieniaczami Analysis of results of organic carbon separation from a copper ore by means of flotation with frothers Magdalena Duchnowska, Ewelina Kasinska-Pilut, Alicja Bakalarz, Andrzej Konieczny, Przemysław Kowalczuk, Andrzej Łuszczkiewicz Politechnika Wrocławska i Oddział Zakłady Wzbogacania Rud KGHM Polska Miedź S.A. Wielowymiarowa analiza statystyczna wyników wzbogacania rudy miedzi w ZWR Polkowice Multivariate statistical analysis of upgrading copper ore in ZWR Polkowice Katarzyna Księżniak, Witold Pawlos, Jan Hupka Politechnika Gdańska i Oddział Zakłady Wzbogacania Rud KGHM Polska Miedź S.A. Znaczenie pęcherzyków z otoczką filmu olejowego we flotacji Importance of oily bubbles in flotation Damian Krawczykowski AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica Zastosowanie dyfrakcyjnej analizy laserowej do kontroli uziarnienia produktów przeróbki polskich rud miedzi Application of diffraction laser analysis for monitoring granulation of products from processing Polish copper ores

15 Honorowy Przewodniczący Konferencji Honorary Conference Chairman dr hab inż. Herbert Wirth, prof. PWr. Prezes Zarządu / President KGHM Polska Miedź S.A. Komitet Naukowo-Programowy Scientific and Programme Committee prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra, KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR dr inż. Andrzej Konieczny, KGHM Polska Miedź S.A. prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek, Instytut Metali Nieżelaznych dr hab. inż. Jan Kudełko, prof. PWr., KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR dr inż. Andrzej Grotowski, KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR dr inż. Andrzej Wieniewski, prof. IMN, Instytut Metali Nieżelaznych prof. dr hab. inż. Barbara Tora, AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie Komitet Organizacyjny Organizing Committee dr inż. Witold Pawlos, KGHM Polska Miedź S.A. O/ZWR dr inż. Aleksandra Potulska, KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR mgr Agnieszka Nowicka, KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR mgr inż. Elektra Charalambidu, KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR mgr Alicja Skotnicka, Instytut Metali Nieżelaznych mgr Anna Królikowska, Instytut Metali Nieżelaznych Maria Grzesik, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych Sekretariat Konferencji Conference Secretariat KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, Wrocław tel. (48 71) , (48 71) , fax. (48 71)

16 Miejsce konferencji Conference localisation Hotel Zamek na Skale" Trzebieszowice 151, Lądek Zdrój Tel. (+48) ;

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów Patronat Honorowy Konferencji

Bardziej szczegółowo

LV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI

LV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI LV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI 55 TH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS PROGRAM WROCŁAW PIECHOWICE, 8-12.09.2008 ORGANIZATORZY ORGANIZERS Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział we Wrocławiu Katedra Akustyki,

Bardziej szczegółowo

Program konferencji MPaR 11 / IWoMCDM 11 Program

Program konferencji MPaR 11 / IWoMCDM 11 Program Niedziela, 3 kwietnia 2011 / Sunday, April 3rd, 2011 Godzina / Hour 16.30 Uruchomienie Biura Organizacyjnego Organizing Bureau starts to operate 18.00 Kolacja Dinner 19.30 otwarcie IWoMCDM 11 IWoMCDM 11

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07 Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk Lutospawanie MIG/MAG blach ocynkowanych i przykłady trudno spawalnych układów materiałowych MIG/MAG Braze Welding galvanized

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE Problemy technologiczno-informatyczne redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

nr 1(191) 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz Szeliga,

nr 1(191) 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz Szeliga, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA R. 34-2013 SPIS TREŚCI nr 1(191) 2 STRESZCZENIA ABSTRACTS 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz

Bardziej szczegółowo

Number 112 Numer 112 Volume XV Rok XV JANUARY 2012 STYCZEŃ 2012 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 112 Numer 112 Volume XV Rok XV JANUARY 2012 STYCZEŃ 2012 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Number 112 Numer 112 Volume XV Rok XV JANUARY 2012 STYCZEŃ 2012 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: Polish Society for Biomaterials in Krakow Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

MAINTENANCE REPORT. www.easyfairs.com/pl/symas2014 www.easyfairs.com/pl/mtc2014. The 6 th Trade Show For Powder & Bulk Solids Technologies

MAINTENANCE REPORT. www.easyfairs.com/pl/symas2014 www.easyfairs.com/pl/mtc2014. The 6 th Trade Show For Powder & Bulk Solids Technologies REPORT SyMas The 6 th Trade Show For Powder & Bulk Solids Technologies MAINTENANCE The 5 th Trade Show For Maintenance, Planning and Asset Management 2014 www.easyfairs.com/pl/symas2014 www.easyfairs.com/pl/mtc2014

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn

semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn Oferta zatwierdzona przez Radę Wydziału w dniu 10.06.2015 r. semestr zimowy rok akad. 2015/2016 PRACA DYPLOMOWA STOPNIA INŻYNIERSKIEGO kierunek studiów mechanika i budowa maszyn *Rodzaj pracy: E eksperymentalna,

Bardziej szczegółowo

50 Central and Eastern European Society

50 Central and Eastern European Society 50 100 B I U L E T Y N B U L L E T I N 2 0 1 3 Language version: Polski English Stowarzyszenie CEESTAHC CEESTAHC Society Sympozjum EBHC Nasze Stowarzyszenie zostało założone w Krakowie w 2003 roku przez

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju systemu zarządzania parkiem maszynowym DiagMANAGER w oparciu o zebrane doświadczenia eksploatacyjne

Perspektywy rozwoju systemu zarządzania parkiem maszynowym DiagMANAGER w oparciu o zebrane doświadczenia eksploatacyjne Perspektywy rozwoju systemu zarządzania parkiem maszynowym DiagMANAGER w oparciu o zebrane doświadczenia eksploatacyjne P.K. Stefaniak, M. Sawicki, R. Zimroz, R. Król, M. Hardygóra 1. Wprowadzenie Przenośnik

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 2(34)/2013 Quantitative

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka

Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka POD PATRONATEM HONOROWYM: JM Rektora-Komendanta gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta MIERCZYKA Przewodniczący Komitetu Naukowego:

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

METROLOGIA I PROBIERNICTWO

METROLOGIA I PROBIERNICTWO METROLOGIA I PROBIERNICTWO Mierzymy dla Wszystkich od 1919 r. ISSN 2300-8806 Biuletyn Głównego Urzędu Miar nr 1-2 (8-9)/2015 PROBIERNICTWO Zmiany dyrektyw MID i NAWI str. 59 Special edition Wydanie specjalne

Bardziej szczegółowo

Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 8, 2013

Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 8, 2013 Maksymilian Kochański Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź, Maksymilian.Kochanski@proakademia.eu Katarzyna Korczak Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

Application of ion chromatography for determination of chlorine content in solid biomass for power sector

Application of ion chromatography for determination of chlorine content in solid biomass for power sector Application of ion chromatography for determination of chlorine content in solid biomass for power sector Ewa ZAPAŁA, Iga Kuklis, Grażyna FABJAŃSKA-ŚWIECA, Justyna TARNOWSKA Institute for Chemical Processing

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES 1(8) 2013 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2013 Redaktor Wydawnictwa: Elżbieta Kożuchowska Redaktor techniczny:

Bardziej szczegółowo

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka

1. Wideokonferencje wielopunktowe jako jedna z informacyjnych technologii multimedialnych Leszek Kiełtyka Multimedia w biznesie i zarządzaniu. redakcja naukowa Leszek Kiełtyka Książka została wydana z okazji VIII Międzynarodowej Konferencji Multimedia w zarządzaniu. Przedstawiono w niej najistotniejsze zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury oraz dodatku cementu na czas wiązania zawiesin popiołowo-wodnych

Wpływ temperatury oraz dodatku cementu na czas wiązania zawiesin popiołowo-wodnych MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo