wersja 1.17 czyli program służący do sporządzania i ewidencji: faktur, towarów, usług, kontrahentów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wersja 1.17 czyli program służący do sporządzania i ewidencji: faktur, towarów, usług, kontrahentów"

Transkrypt

1 wersja 1.17 czyli program służący do sporządzania i ewidencji: faktur, towarów, usług, kontrahentów V.M.C. Soft & Hardware, mgr inż. Krzysztof Stępień Szczecinek

2 UMOWA LICENCYJNA Zawarta pomiędzy V.M.C. Soft & Hardware zwanym dalej VMC, a kupującym zwanym dalej UŻYTKOWNIKIEM, dotycząca produktu o nazwie FAKTURA 2001 zwanego dalej PRODUKTEM (jako PRODUKT rozumie się właściwy program komputerowy i współpracujące z nim podprogramy oraz dostarczoną wraz z nim instrukcję użytkowania). Zgoda na instalację PRODUKTU jest równoznaczna z zaakceptowaniem warunków niniejszej umowy. Licencja 1 VMC jest autorem i producentem PRODUKTU. Jest on też jedyną instytucją uprawnioną do bezpośredniej sprzedaży PRODUKTU. Nabyty przez użytkownika PRODUKT jest w całości własnością VMC. PRODUKT i jego poszczególne elementy są chronione ustawą oprawie autorskim i prawach pokrewnych. 2 Użytkownik ma prawo do korzystania z PRODUKTU wyłącznie do własnego użytku, używania PRODUKTU wyłącznie na jednym stanowisku komputerowym, używania PRODUKTU tylko do celu, który został sprecyzowany w instrukcji obsługi. Stworzone przy użyciu PRODUKTU przez UŻYTKOWNIKA bazy danych i wydruki są w całości własnością UŻYTKOWNIKA. 3 4 Zabrania się UŻYTKOWNIKOWI korzystania z PRODUKTU w sposób inny niż opisany w 2, w szczególności: kopiowania programu komputerowego na jakikolwiek inny nośnik (z wyłączeniem prawa do wykonania jednej kopii archiwalnej programu komputerowego), modyfikacji programu komputerowego lub jego kopii, wykorzystywania PRODUKTU lub jego fragmentów do produkcji innych programów, wynajmowania, wydzierżawiania oraz użyczania PRODUKTU. Nie wolno PRODUKTU używać w sieci na wielu stanowiskach lub w jakikolwiek sposób na więcej niż jednym komputerze. Na wielostanowiskowe korzystanie z produktu należy wykupić specjalną licencję od VMC. 5 Jedynym wiarygodnym dokumentem potwierdzającym legalność PRODUKTU jest niniejsza umowa oraz dołączony do niej dowód zakupu (np. faktura). Ograniczona gwarancja VMC gwarantuje poprawne zainstalowanie produktu oraz że dostarczone przez niego nośniki z kopią będą wolne od wad materiałowych w okresie dwunastu miesięcy od daty zakupu potwierdzonej rachunkiem, pod warunkiem, że były one użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku stwierdzenia wad nośnika lub jego niekompletności VMC wymieni wadliwy egzemplarz na egzemplarz wolny od wad pod warunkiem przedstawienia dokumentów stwierdzających legalność PRODUKTU. VMC nie gwarantuje, że PRODUKT spełni wymagania i oczekiwania UŻYTKOWNIKA, że działanie produktu będzie przebiegać bez zakłóceń i będzie wolne od wszelkich błędów. Zrzeczenie się odpowiedzialności za straty i uszkodzenia VMC nie będzie w żadnym przypadku odpowiadać za jakiekolwiek przypadkowe lub nieprzypadkowe straty i szkody, w tym utratę dochodów, oszczędności lub innych korzyści, zakłócenia w pracy przedsiębiorstwa, utratę informacji handlowych lub danych, jak również za wszelkie sytuacje, które nie zostały wyszczególnione z osobna, powstałe w wyniku użycia lub niemożności użycia PRODUKTU, nawet gdy VMC zostanie powiadomione o możliwości powstania takich szkód.

3 Wprowadzenie Program FAKTURA 2001 przeznaczony jest do wystawiania faktur VAT, Rachunków Uproszczonych oraz ewidencjonowania ww. dokumentów. Wymagania sprzętowe komputer klasy PC z zainstalowanym poprawnie systemem Windows 95 lub Windows 98 co najmniej 16 MB RAM HDD: 5MB do instalacji plus miejsce potrzebne na wprowadzane dane monitor: VGA mono lub lepszy; najlepiej pracujący w rozdzielczości 800x600 mysz nie jest obowiązkowa, ale się przydaje drukarka najlepiej laserowa lub atramentowa, formatu A4, najlepiej wyposażona w automatyczny podajnik papieru oraz sterowniki do systemu Windows Praca z programem Pracę rozpoczynamy od instalacji programu. W tym celu wkładamy płytę instalacyjną do napędu CD-ROM. Jeżeli włączone jest automatyczne powiadamianie o włożeniu to instalator uruchomi się automatycznie, w wypadku przeciwnym z płyty instalacyjnej uruchamiamy program Setup.exe. Aby zainstalować program z domyślnymi ustawieniami na zadawane przez instalatora pytania naciskamy kilkakrotnie ENTER. Po instalacji standardowej program tworzy w menu Start -> Programy folder Faktura 2001 a w nim ikonę z odnośnikiem do programu Faktura Dla wygodnej pracy dobrze jest wyciągnąć ww. ikonę na pulpit. Aby uruchomić program klikamy dwukrotnie na ww. ikonkę Faktura Gdy pojawi się okienko login (jeżeli instalujemy program po raz pierwszy) klikamy OK.!. Konfiguracja Po pierwszym uruchomieniu powinniśmy program skonfigurować. W tym celu z menu System wybieramy opcję Preferencje. Otworzy się okienko jak na rys. 1. Opis pól jest następujący: Rys.1

4 Prefix numeru to tekst, który będzie dodany przed numerem kolejnym faktury; Kolejny numer to numer następnej wystawionej faktury, program automatycznie zwiększa ten numer o 1 po wystawieniu dokumentu; Sufiks numeru to tekst, który będzie dodany po numerze kolejnym faktury; Forma płatności - domyślna forma płatności np.: gotówka, przelew, czek itp. Miejsce wystawienia - domyślne miejsce wystawienia faktury - nazwa miejscowości Domyślnie zamknięta - określa czy nowo wystawiana faktura jest domyślnie zamknięta czy otwarta Jednostka miary - domyślna jednostka miary przy wprowadzaniu nowego towaru Podatek VAT - domyślny podatek VAT, wyrażony w [%] przy wprowadzaniu nowego towaru Marża - domyślna marża, wyrażona w [%] ceny zakupu netto towaru potrzebna przy wprowadzaniu nowego towaru tylko jeżeli ustalamy cenę handlową towaru jako cena zakupu netto + marża Wprowadzanie cen wg: - wybieramy sposób wprowadzania ceny nowego towaru; gdy wybierzemy wg ceny netto to cena brutto zostanie obliczona automatycznie jako cena netto * (1 + VAT); gdy wybierzemy wg ceny brutto to cena netto zostanie obliczona automatycznie jako cena brutto / (1 + VAT) Komis - domyślne ustawienie kontrolki Komis przy wprowadzaniu nowego towaru Ewidencja towarów - jeżeli opcja jest włączona program prowadzi ewidencję towarów tzn. kontroluje dodatkowo stany magazynowe Kopie - określa w ilu egzemplarzach dokument zostanie wydrukowany: oryginał / kopia - 1 egzemplarz, dobre dla drukarki igłowej i papieru z kalką oryginał i kopia - 2 egzemplarze oryginał i 2 kopie - 3 egzemplarze Nazwa, Ulica, Kod, Miasto, Bank i NIP to pola informacyjne o firmie, pierwsze trzy można modyfikować, NIP jest wpisany na stałe Wygląd faktury: Elegancki i Prosty określa czy faktura będzie drukowana z ramkami czy bez, w wersji 1.10 opcja jest niedostępna Drukuj logo firmy jeżeli użytkownik sporządzi obrazek o rozmiarach 677x207 będzie on drukowany w lewym górnym rogu faktury przy wybranym wyglądzie faktury eleganckim. Lewy i górny margines przeznaczone są do celów eksperymentalnych Czcionka faktury używana jest do wyboru kodowania polskich znaków, w Windows 95, 98, 2000 powinna być wybrana pozycja pierwsza, w NT4.0 pozycja druga Po uzupełnieniu potrzebnych pól wybieramy OK. aby zapamiętać konfigurację. Wprowadzanie, edycja i usuwanie towarów Mając skonfigurowany program możemy przystąpić do wprowadzania towarów. W tym celu klikamy na guzik Towary. Otworzy się okienko jak na rys 2. Rys. 2

5 Aby dopisać nowy towar klikamy na guzik Dopisz. Otworzy się okienko podobne do tego z rys. 3. Pola których opis wyszczególniony jest kolorem czerwonym MUSZĄ zostać wypełnione. Kod to kod kontrahenta, który w przyszłości ułatwi nam jego wyszukanie. Może mieć długość do 15 znaków i musi być unikalny tzn. nie może się powtarzać. Nazwa towaru to jego nazwa wraz z ewentualnym opisem drukowana na fakturze. Począwszy do wersji 1.17 może mieć dowolną długość złożoną z wielu linii. Jest to wygodne zwłaszcza przy sprzedaży usług. W tabelach informacyjnych oraz zestawieniach wyświetlana jest jednak tylko pierwsza linia, a na fakturze drukowane są wszystkie linie ale ich długość ograniczona jest do obszaru wyświetlanego na ekranie. Towar określa, że mamy do czynienia z towarem i przy wystawianiu faktury i włączonej w preferencjach opcji ewidencja towarów stan będzie zmniejszany przy wystawieniu każdej faktury; w przypadku usługi wyłączamy tę opcję Komis określa, że towar ma pochodzenie komisowe i ceny netto i brutto zostaną skalkulowane na podstawie ceny zakupu, marży i podatku VAT. Wartość podatku VAT zostanie naliczona tylko od wartości marży. Wartość zakupu jest zwolniona z VAT. Na fakturze w kolumnie VAT drukowany jest symbol KM a pod fakturą legenda: KM - Komis SWW to symbol SWW, maks. 10 znaków. Stan magazynowy - ilość towaru w magazynie J.m. to jednostka miary np. szt., l. m. Cena zakupu - to cena zakupu towaru, jest obowiązkowa gdy włączona jest kontrolka komis, pozostałe ceny obliczane są na podstawie marży i stawki podatku VAT Marża - przydatna j.w. Cena netto musi być wypełniona obowiązkowo, jeżeli na guziku z napisem cena netto jest symbol strzałki to cena brutto obliczona zostanie automatycznie. VAT to wartość podatku VAT. Cena brutto musi być wypełniona obowiązkowo, jeżeli na guziku z napisem cena bruto jest symbol strzałki to cena netto obliczona zostanie automatycznie. Klikając na guzik Cena netto lub Cena brutto (jeżeli opcja Komis wyłączona) wybieramy, którą z nich wprowadzimy ręcznie, a która zostanie obliczona automatycznie. Jeżeli dane są wprowadzone klikamy na guzik Dopisz jeżeli chcemy dopisać tylko tę jedną pozycję, jeżeli zamierzamy dopisywać kolejne wygodniej jest kliknąć na guzik Dopisz i Nowy co spowoduje dopisanie pozycji do bazy i przygotowanie okienka do wprowadzania kolejnej. Pomiędzy poszczególnymi polami poruszamy się jak w MSOffice używając klawisza TAB - do przodu lub kombinacji klawiszy SHIFT+TAB - wstecz. Aby nie odrywać rąk od klawiatury do zatwierdzania danych można wykorzystać kombinację klawisza Lewy ALT i literki podkreślonej w opisie guzika np. zamiast klikać na Dopisz naciskamy Lewy ALT + D lub ENTER, zamiast Dopisz i Nowy naciskamy Lewy ALT + N, zamiast Anuluj - Lewy ALT + A lub ESC. Rys. 3

6 Aby poprawić błędnie wprowadzone dane lub np. dokonać przeceny - w okienku jak na rys. 2 wybieramy interesującą nas pozycję klikając na nią lewym guzikiem myszy. Zostanie ona podświetlona - na rys. 2 kolorem żółtym. Następnie klikamy na guzik Popraw. Można też od razu kliknąć na daną pozycję dwukrotnie co od razu otworzy ją w okienku edycji - rys. 3. Poprawiamy dane i klikamy na guzik Popraw w okienku edycji. Aby usunąć pozycję z podobnie jak wyżej podświetlamy ją i klikamy na guzik Usuń. Program zapyta czy usunąć pozycję, jeżeli odpowiemy naciskając na guzik Tak zostanie ona usunięta. Jeżeli wprowadziliśmy wszystkie interesujące nas dane zamykamy okienko z rys. 2. Wszystkie powyższe operacje można przeprowadzić również podczas wystawiania faktury, ale o tym w dalszej części instrukcji. Opcja Drukuj w okienku Towary i usługi (rys. 2) służy do drukowania stanów magazynowych. Program umożliwia wydruk pełnych stanów magazynowych (opcja domyślna) lub odpowiednio towarów komisowych i niekomisowych. Możliwy jest też tylko podgląd wydruku (opcja domyślna). Wprowadzanie, edycja i usuwanie kontrahentów W okienku głównym programu klikamy na guzik Kontrahenci. Aby wprowadzić informację o naszych klientach podobnie jak w przypadku towarów klikamy na guzki Dopisz. Otwiera się okienko podobne do tego z rys. 4. Pola z opisem w kolorze czerwonym należy wypełnić obowiązkowo. Większość z nich jest tak oczywista, że nie wymaga opisu. Dlatego też poniżej opisano tylko niektóre: Rabat - pole jeszcze nie wykorzystane, przewidziane do użytku w późniejszej wersji programu Termin płatności przelewem - podajemy go w dniach np. 14. Jeżeli przy wystawianiu faktury dla klienta ze zdefiniowanym terminem płatności jako formę zapłaty wybierzemy przelew to do bieżącej daty zostanie dodana wartość z pola termin płatności kontrahenta i wyliczona w ten sposób data zostanie wpisana do pola termin płatności na fakturze. Płatnik VAT - jeżeli zaznaczymy to pole to przy wystawianiu dokumentu program automatycznie ustawi domyślny typ dokumentu jako faktura VAT. Rys. 4 Poprawa i usuwanie kontrahentów odbywa się na takich samych zasadach jak edycja towarów. Wprowadzanie, edycja i usuwanie faktur Aby wystawić nowy dokument w okienku głównym klikamy na guzik Nowa faktura. Otworzy się okno jak na rysunku 5. Wypełniamy kolejno brakujące pola: Nr - opisuje numer faktury, składa się z trzech pól: prefix, numer kolejny i sufix. Z powyższych pól jedynie środkowe pole musi być wypełnione, musi ono zawierać liczbę będącą numerem kolejnym faktury. Numer musi być niepowtarzalny. Jeżeli podamy numer, który już istnieje to program zgłosi błąd i nie pozwoli dopisać faktury do bazy. Numer wstawiany jest automatycznie i po wystawieniu każdego dokumentu jest zwiększany o jeden. Typ to typ dokumentu, należy wybrać VAT dla faktury VAT lub RU dla Rachunku Uproszczonego, program wypełnia automatycznie to pole w zależności od ustawienia w preferencjach i od tego czy zaznaczono pozycję Płatnik VAT przy kontrahencie.

7 Data wystawienia to data wystawienia dokumentu - wypełniana jest automatycznie bieżącą datą ale może być ręcznie poprawiona. Data sprzedaży to data sprzedaży towaru - wypełniana jest automatycznie bieżącą datą ale może być ręcznie poprawiona. Forma to forma płatności. Można wybrać pomiędzy gotówką i przelewem lub wpisać ręcznie coś innego np. czek. Termin to termin płatności za fakturę Wartość NETTO, Wartość VAT i Wartość BRUTTO to pola tylko do odczytu, pokazują one łączną wartość towarów na fakturze. Zapłacono, Do zapłaty - to pozycje, które pozwalają określi dług - w przypadku np. wpłacenia zaliczki lub sprzedaży ratalnej Kod, Nazwa, Adres, NIP i Odbierający to dane dotyczące kontrahenta. Możemy wpisać je ręcznie lub klikając na guzik Kontrahent wybrać go z istniejącej bazy. Po kliknięciu na guzik Kontrahent otworzy się okienko z kontrahentami. Właściwego kontrahenta możemy wybrać na kilka sposobów: Wpisując jego kod lub fragment kodu do okienka Szukaj wg kodu, program automatycznie podświetla wybranego kontrahenta, jeżeli wyświetla już tego, któremu wystawiamy dokument to naciskamy ENTER. Wpisując NIP w okienku Szukaj wg NIP, reszta j.w. Podświetlając kontrahenta myszą i klikając na guzik Wybierz (Lewy ALT + W). Dwukrotnie klikając na wybranym kontrahencie. Uwagi to dowolny tekst zawierający uwagi do faktury. Zamknięta - określa czy faktura jest zamknięta czy otwarta. Jeżeli faktura jest zamknięta usunięcie jej nie powoduje zwrotu towarów do magazynu, jeżeli jest otwarta usunięcie jej powoduje zwrot towaru do magazynu pod warunkiem, że w magazynie istnieje jeszcze kod towaru z faktury. UWAGA! Zamkniętej faktury nie można otworzyć! Jeżeli wszystkie powyższe dane są już wpisane to wybieramy towary. Robimy to klikając na guzik Nowy towar. Tu uwaga! Po kliknięciu na nowy towar późniejsza poprawa numeru faktury będzie już niemożliwa. Automatycznie otworzy się okienko z towarami. Towar wybieramy podobnie jak kontrahenta używając klawiatury lub myszy. Jeżeli zamierzamy sprzedać towar, którego nie ma w bazie możemy od razu dopisać go do niej lub wybrać zamknij i dopisać w okienku Dodawanie towarów i usług, które ukaże się po wybraniu towaru lub kliknięciu na guzik Zamknij (rys. 6). Tu kolejna uwaga! Indeksowane towarów odbywa się według pierwszej linii opisu, dlatego też należy uważać by każda pierwsza linia towarów wprowadzanych na jednej fakturze była inna. Wypełniamy obowiązkowo pola z czerwonym opisem. Ilość możemy wpisać ręcznie lub wybrać myszą. Aby dodać towar do faktury klikamy na guzik OK lub naciskamy ENTER. Pozycja zostanie dopisana do faktury a wartości netto, vat i brutto odpowiednio skorygowane. Aby dodać kolejną ponownie klikamy na guzik Nowy towar itd. Aby usunąć towar z faktury podświetlamy go myszą i klikamy na guzik Usuń towar. Towar zostanie usunięty a wartości faktury skorygowane. Nie ma możliwości bezpośredniej edycji towaru na fakturze. Aby to zrobić należy towar z niej usunąć i dopisać ponownie. Jeżeli faktura jest już przygotowana klikamy na guzik Dodaj fakturę (Lewy ALT + D). Faktura zostanie dopisana do bazy i wyświetlona w okienku głównym. Jeżeli zamierzamy ją wydrukować to wygodniej jest nacisnąć Dodaj i drukuj fakturę (Lewy ALT + R). Faktura przed dodaniem zostanie wydrukowana. Aby poprawić wystawiony już dokument podświetlamy go w okienku głównym i klikamy na guzik Popraw, aby usunąć klikamy na Usuń, aby wydrukować na Drukuj.

8 Rys. 5 Rys. 6

9 Dodatkowo program posiada następujące funkcje: podgląd dłużników, faktur otwartych i zamkniętych. Wykonujemy to wybierając odpowiednią funkcję z menu Widok. Kliknięcie na guzik Przelew umożliwia wydruk formularza przelewu. Istnieje możliwość wyboru drukowanego nagłówka pomiędzy "Poleceniem przelewu" a "Bankowym dowodem wpłaty". Wybranie z menu Faktura pozycji Raport sprzedaży umożliwia sporządzenie szczegółowego raportu sprzedaży za dany okres. Opcja jest tak prosta w użyciu, że nie wymaga szczegółowych wyjaśnień. Wybieramy okres raportu - dwie daty i klikamy na guzik Raprot. W menu System dostępna jest opcja Zmień hasło umożliwiająca zmianę hasła, o które pyta program przy starcie. Podajemy stare hasło (za pierwszym razem brak) oraz dwukrotnie wpisujemy nowe hasło. Po zatwierdzeniu guzikiem OK! każdorazowo przed uruchomieniem programu poprosi on o hasło, gdy będzie nieprawidłowe program nie uruchomi się. Pracę z programem kończymy klikając na ikonę Zakończ. Uwagi końcowe Jeżeli szanowny Użytkowniku zauważyłeś w programie jakieś błędy czy wady lub jeśli chciałbyś bym coś w nim usprawnił lub dopisał nowe opcje nie wahaj się tylko skontaktuj się natychmiast z autorem. V.M.C. Soft & Hardware mgr inż. Krzysztof Stępień ul. Warszawska 4a/9 PL Szczecinek tel , tel. kom www:

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe Sprzedaż SPA Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe 1 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A

PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A I. INSTALACJA PROGRAMU W celu dokonania instalacji programu należy umieścić dostarczoną płytę w napędzie CD/DVD i uruchomić znajdujący się tam plik ADA.EXE. Program automatycznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl Instalacja programu 1. Po włożeniu płytki cd do napędu program instalacyjny powinien się uruchomić automatyczne.

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski

Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski Księga Rejestracji Zwierząt Instrukcja obsługi Producent: Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski ul. Cmentarna 15 B 85-184 Bydgoszcz tel.: (52) 515-37-79 0696 481 842 www.entersoft.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

UNISERV s.c. K.Gałązka, P.Szewczyk ul. Kościuszki 42, Wyszków NIP:

UNISERV s.c. K.Gałązka, P.Szewczyk ul. Kościuszki 42, Wyszków NIP: KRÓTKI WSTĘP Witamy Cię jako nowego użytkownika programu Kantor, przeznaczonego do prowadzenia ewidencji wymiany walut w kantorach. Żywimy nadzieję, że nasz program spełni Twoje oczekiwania i będzie stanowić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY!

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! Prosimy aby zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji a następnie przeprowadzić konfigurację na Państwa systemie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

SubSyncEU integracja danych Subiekt GT + Sfera/ Nexo PRO Easy Uploader Instrukcja obsługi

SubSyncEU integracja danych Subiekt GT + Sfera/ Nexo PRO Easy Uploader Instrukcja obsługi SubSyncEU 12/2017 SubSyncEU integracja danych Subiekt GT + Sfera/ Nexo PRO Easy Uploader Instrukcja obsługi Spis treści Instalacja programu...3 Wprowadzenie numeru seryjnego...7 Konfiguracja...9 Połączenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC Październik 2007 1 1. WSTĘP Program Plan CPV służy do sporządzania planów zakupów na materiały i usługi dla jednostek Uniwersytetu Śląskiego według numerów CPV.

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Instrukcja użytkownika Spis treści: 1. Instrukcja użytkownika 1.1 Logowanie do systemu 1.2 Ogólny wygląd systemu 1.3 Opcja CENNIK

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

Te i wiele innych cech sprawia, że program mimo swej prostoty jest bardzo funkcjonalny i spełnia oczekiwania większości klientów.

Te i wiele innych cech sprawia, że program mimo swej prostoty jest bardzo funkcjonalny i spełnia oczekiwania większości klientów. Instrukcja użytkownika OFERTOWANIE 3.0 Program OFERTOWANIE 3.0 to intuicyjne i łatwe w użyciu narzędzie do szybkiego przygotowania i wydrukowania profesjonalnie wyglądającej oferty dla klienta, Program

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

Program do wagi samochodowej

Program do wagi samochodowej Program do wagi samochodowej www.awo.gda.pl awo@awo.gda.pl +48 603 219 530 Opis programu Program do wagi samochodowej służy do wyświetlania, opisu, archiwizacji i raportowania pomiarów masy z wagi samochodowej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00)

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Spis treści: 1. Informacje ogólne o Systemie monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS 1.1 Informacje techniczne 1.2 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk

Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk Instrukcja konfiguracji drukarki HP LaserJet 1018 dla systemu dreryk 28.12.2006 wersja 0.01 - wstępna 1. Opis problemów Drukarka 1018 jest bardzo popularną drukarką laserową na rynku polskim. Problemy

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Niniejszy mini poradnik ma na celu pomóc Państwu jak najszybciej uruchomić Wasz nowy sklep internetowy i uchronić od popełniania najczęstszych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław Instrukcja użytkownika programu Internet-Lab 1 Spis treści 1. Co to jest Internet- Lab i dla kogo jest przeznaczony?... 3 2. Jak uruchomić program Internet-Lab?... 3 3. Jak poruszać się ę po programie?...

Bardziej szczegółowo

1.Instalacja. Przechodzimy przez kolejne okna instalatora klikacjąć Dalej. wolek.zallegro.pl

1.Instalacja. Przechodzimy przez kolejne okna instalatora klikacjąć Dalej. wolek.zallegro.pl 1.Instalacja Przechodzimy przez kolejne okna instalatora klikacjąć Dalej. 1 Dla instalacji jednostanowiskowej zaznaczamy aplikacje Serwera i Klienta. W przypadku, gdy pilot ma pracować z kilkoma komputerami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

5. Kontrahenci 5.1 Dodawanie kontrahentów

5. Kontrahenci 5.1 Dodawanie kontrahentów 4.2 Edycja kontrahentów [ Kontrahenci ] 25 5. Kontrahenci 5.1 Dodawanie kontrahentów Wprowadzanie do obsługi programu zaczniemy od dodawania kontrahentów do bazy danych. Program SQLogic Sprzedaż pozwala

Bardziej szczegółowo

Reklamacje dla SubiektaGT strona 1. Reklamacje. dodatek wspomagający obsługę reklamacji klientów

Reklamacje dla SubiektaGT strona 1. Reklamacje. dodatek wspomagający obsługę reklamacji klientów Reklamacje dla SubiektaGT strona 1 Reklamacje dodatek wspomagający obsługę reklamacji klientów Reklamacje dla SubiektaGT strona 2 Proces instalacji oprogramowania Żeby zainstalować program Reklamacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5 Instrukcja obsługi programu Faktura wersja 1.0.0.5 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 6 4. Okno główne... 7 4.1. Tworzenie i edycja faktury... 7 4.1.1. Nowa faktura... 7 4.1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

OBÓZ HARCERSKI obsługa finansów (książka finansowa) i gospodarki żywieniowej (jadłospisy, karty magazynowe i raporty żywieniowe)

OBÓZ HARCERSKI obsługa finansów (książka finansowa) i gospodarki żywieniowej (jadłospisy, karty magazynowe i raporty żywieniowe) OBÓZ HARCERSKI obsługa finansów (książka finansowa) i gospodarki żywieniowej (jadłospisy, karty magazynowe i raporty żywieniowe) 1. Aplikacja pracuje na bazie programu Access 2007. Jeżeli nie posiadasz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOGU NA CD KROK PO KROKU. v. 1.00. Copyright Gardinery Sp. z o.o.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOGU NA CD KROK PO KROKU. v. 1.00. Copyright Gardinery Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOGU NA CD KROK PO KROKU v. 1.00 SCHEMAT REALIZACJI ZAMÓWIENIA KROK PO KROKU KROK 1 Uruchomienie katalogu KROK 2 Przeglądanie oferty KROK 3a Wyszukiwanie wg zawartości KROK 3b Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania sprzętowe i systemowe :...2 Instalacja dla systemów Windows 32-bit...3 Instalacja dla systemów Windows 64-bit/Linux...6 1

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE PROGRAMU...1 2. ZAWARTOŚĆ PŁYTY INSTALACYJNEJ...1 3. INSTRUKCJA OBSŁUGI PŁYTY...2 4. INSTRUKCJA PROGRAMU FORMULARZ...

SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE PROGRAMU...1 2. ZAWARTOŚĆ PŁYTY INSTALACYJNEJ...1 3. INSTRUKCJA OBSŁUGI PŁYTY...2 4. INSTRUKCJA PROGRAMU FORMULARZ... SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE PROGRAMU...1 2. ZAWARTOŚĆ PŁYTY INSTALACYJNEJ...1 3. INSTRUKCJA OBSŁUGI PŁYTY...2 4. INSTRUKCJA PROGRAMU FORMULARZ...3 4.1. ETAPY PRACY Z PROGRAMEM... 3 4.2. URUCHOMIENIE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY 1 SPIS TREŚCI Ochrona danych osobowych 3 1 Wstęp 4 1.1 Cel programu 4 1.2 Wymagania techniczne programu 4 1.3 Adres internetowy (link) programu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Football Team Monitor opis funkcji

Football Team Monitor opis funkcji Football Team Monitor opis funkcji Spis treści STRONA 1. Instalacja programu Football Team Monitor. 2-6 2. Proces logowania do Football Team Monitor 7 3. Moduły: 3.1 System.8 3.1.1 Funkcje okna SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU GABINET MEDYCYNY PRACY

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU GABINET MEDYCYNY PRACY INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU GABINET MEDYCYNY PRACY Firma komputerowa PasCom s.c. 78-400 Szczecinek, ul. Ordona 5 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA I KONFIGURACJA PROGRAMU. 3 1.1. FUNKCJA PIECZĄTKA ZAKŁADU 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne.

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl 1. Do czego służy program? 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo