REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Serwis internetowy znajdujący się pod adresem stanowi własność DELTIM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Częstochowie, ul. Rząsawska 30/38, posługującej się numerem NIP , REGON , wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , która jest sprzedawcą towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego. Dane kontaktowe: AMELIS SKLEP, ul. Lourdyjska 5, Częstochowa. Tel , Dla potrzeb tego regulaminu przyjmuje się, że: 1 Słowniczek 1. Sklep internetowy on line to: serwis internetowy znajdujący się pod adresem 2. Przedsiębiorca to: DELTIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Częstochowie, ul. Rząsawska 30/38, posługująca się numerem NIP , REGON , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział XVII Gospodarczy KRS pod numerem , 3. Konsument to : osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcie umowy), niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. 2 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu on line działającego pod adresem zasady odstąpienia od takich umów oraz reklamacji i zwrotów zakupionego towaru. 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 3. Zawarcie przez konsumenta umowy za pośrednictwem witryny internetowej następuje poprzez zamówienie towaru lub usługi oferowanej na tej witrynie internetowej w sposób określony w regulaminie 3 Przedmiot umowy 1. Przedsiębiorca oferuje do sprzedaży towary i usługi szczegółowo oznaczone w katalogu produktów i usług zamieszczonych w witrynie internetowej które stanowią przedmiot sprzedaży. 2. Treści zawarte w opisach produktów i usług są przygotowane z najwyższą starannością i uwzględniają obowiązek przedsiębiorców do udzielenia jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru. 3. Wraz z towarem Przedsiębiorca wydaje Konsumentowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcję obsługi albo konserwacji.

2 4. Dostarczany towar jest zgodny z opisem i wolny od wad. 1. W celu złożenia zamówienia, Konsument powinien: 4 Składanie i przyjmowanie zamówień a) dokonać wyboru towaru aktualnie dostępnego w Sklepie internetowym poprzez skorzystanie z przycisku Do koszyka, b) wybrać odpowiednią ilość towarów, wypełnić pola formularza zamówienia zawierające dane kontaktowe Konsumenta wraz z adresem dostawy. c ) dokonać wyboru sposobu dostarczenia towaru do Konsumenta d) dokonać wyboru formy płatności Konsument akceptując warunki transakcji oraz regulamin sklepu - poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia ma możliwość złożenia zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ. 2. Po wykonaniu czynności opisanych w ust.1 tego paragrafu, zamówienie uznawane jest za złożone i przekazane do realizacji do Przedsiębiorcy. 3. Bezpośrednio po złożeniu zamówienie przez Konsumenta, na podany przez niego adres jest wysyłana wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia. 4. W przypadku, gdy Konsument stwierdzi, że przesłane potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera błędy i nie odpowiada treści zawartej umowy, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Przedsiębiorcę korzystając z danych kontaktowych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie. 5. Wypełnienie i wysłanie Sprzedawcy formularza zamówienia nie wymaga rejestrowania, jak też logowania na stronie 6. Przedsiębiorca umożliwia Konsumentowi utworzenie konta pozwalającego na śledzenie historii złożonych zamówień i zawartości koszyka. 7. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest możliwe przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 8. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówień. Zamówienie nie zostanie zrealizowane bądź Przedsiębiorca odstąpi od jego realizowania w przypadku: a) gdy Konsument poda nieprawdziwe lub fałszywe dane przy składaniu zamówienia, b) braku kontaktu z Konsumentem pod wskazanym w formularzu rejestracji numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej, c) nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Konsumenta, d) nieprzestrzegania przez Konsumenta postanowień niniejszego regulaminu, e) uznania przez Przedsiębiorcę, że w przypadku zamówienia złożonego przez Konsumenta występuje podejrzenie działania Konsumenta niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, w szczególności: hakerstwa, podszywania się pod inną osobę, użycia cudzych danych identyfikacyjnych. 9. Do każdego zamówienia Przedsiębiorca wystawia paragon fiskalny lub na życzenie Konsumenta fakturę VAT. Dokumenty te wystawiane są w chwili, gdy cały zamówiony towar jest skompletowany i gotowy do wysyłki.

3 5 Cena oraz koszty przesyłki towaru 1. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 2. Cena podana przy towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Konsumenta zamówienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobu. 3. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki. 4. Koszty przesyłki zostaną uwzględnione w wartości zamówienia po dokonaniu wyboru sposobu dostarczenia zamówienia. 5. Towar dostarcza firma kurierska. Koszty dostawy wynoszą: a) przesyłka kurierska poprzedzona przedpłatą (przelew zwykły lub PayU) - 25zł b) przesyłka kurierska za pobraniem 29 zł. 6. Koszty dostawy są uwzględnione na fakturze lub paragonie w odrębnej od ceny towaru pozycji. 7. Konsument ma prawo wyboru formy płatności spośród: a) przelewu bankowego na rachunek bankowy Przedsiębiorcy lub płatności za pośrednictwem usługi PayU. Forma płatności wskazana powyżej musi nastąpić w terminie 7 dni licząc od dnia wpłynięcia zamówienia - dokonywana jest przed dostarczeniem zmówionego towaru. Wysyłka towaru jest dokonywana przez Przedsiębiorcę po zaksięgowaniu wpłaty na jego rachunku bankowym. b) płatności przy odbiorze towaru za pobraniem Forma płatności wskazana powyżej jest dokonywana przy dostarczeniu Konsumentowi zamówionego towaru. Wysyłka towaru realizowana jest po złożeniu zamówienia przez Konsumenta, najpóźniej 3 dnia roboczego. 6 Dostarczenie towaru 1. Przedsiębiorca dostarcza zamówione towary w sposób wskazany przez Konsumenta podczas składania zamówienia. 2. W przypadku przesyłek kurierskich Konsument jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przesyłki, zgodności zamówienia oraz czy nie nastąpiło uszkodzenie mechaniczne towaru podczas transportu. Jeśli towar zawiera wady, o których mowa w zdaniu poprzednim, Konsument powinien w obecności kuriera spisać protokół reklamacji przesyłki i niezwłocznie powiadomić o tym Przedsiębiorcę bądź odmówić przyjęcia przesyłki. 3. Po nadaniu przesyłki Przedsiębiorca wysyła drogą elektroniczną informację o fakcie nadania. 4. Każda paczka wysłana za pomocą firmy kurierskiej jest monitorowana i ubezpieczona. 5. Przedsiębiorca dokłada wszelkich starań aby na bieżąco aktualizować na stronie informację o dostępności towaru. 6. Przedsiębiorca niezwłocznie informuje Konsumenta o braku towaru w magazynie. Przekazywanie tej informacji następuje telefonicznie lub owo, na wskazane w formularzu zamówienia dane. 7. W przypadku o którym mowa w pkt 6, Konsument ma prawo odstąpić od umowy domagając się zwrócenia dokonanej uprzednio płatności.

4 9. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. 7 Prawo odstąpienia od umowy 1. Zgodnie z art. 12 pkt 9-12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), Konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy, bądź w przypadku towarów dostarczanych partiami, w momencie w którym dostarczona zastała ostatnia partia bądź część. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować: AMELIS SKLEP, ul. Lourdyjska 5, Częstochowa. Tel O swojej decyzji o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy odstapienie-od-umowy jednak nie jest to obowiązkowe. 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 8 Skutki odstąpienia od umowy 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, następuje zwrot wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsument sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji, dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 2. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wystąpi zgoda Konsumenta na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 3. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 4. Zwracany towar należy odesłać na adres : Amelis Sklep, ul. Lourdyjska Częstochowa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym wyrażona została wolna odstąpienia od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli zakupiona rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni. 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5 6. Dla towarów takich jak: wózki, ze względu na gabaryt i wagę tych towarów, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa. 7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy, jeśli korzystał z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 8. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem czternastodniodniowego terminu do odstąpienia od umowy, b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; f) dostarczania prasy; g) usług w zakresie gier hazardowych. 9 Reklamacja 1. DELTIM sp. z o.o. sp.k. w Częstochowie (nazywana dalej Producentem) udziela Kupującemu/Użytkownikowi gwarancji zgodnie z poniższymi okresami gwarancyjnymi: nazywanych dalej Produktem Ochrona gwarancyjna biegnie od daty zakupu produktu. 2. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Gwarancją są objęte wady fizyczne produktu uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie w chwili jego zakupu przez Kupującego/Użytkownika, albo powstałe wskutek wad produkcyjnych lub ukrytych wad materiałowych poszczególnych elementów. 4.Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych: a) mechanicznie, chemicznie, termicznie czy celowo, b) eksploatacją niezgodną z przeznaczeniem Produktu czy instrukcją użytkowania, c) niewłaściwą konserwacją lub niewłaściwym przechowywaniem, d) niewłaściwym czy niezgodnym z instrukcją montażem. 5. Gwarancją nie są w szczególności objęte: a) uszkodzenia powstałe w wyniku samowolnych przeróbek. W przypadku stwierdzenia powyższego, nabywca traci prawo do gwarancji. b) zużycie elementów wyrobu powstałe w wyniku normalnej eksploatacji (m. in. pojawianie się luzów na łączeniach nitowanych, mechacenie tapicerki, zużycie osi kół, zużycie opon itp.)

6 c) uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przetarcia, pęknięcia, złamania, itp.) nie wynikające z wad materiałowych. d) uszkodzenia spowodowane niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych a także promieniowaniem UV (odbarwienia, zacieki, płowienie). e) uszkodzenia takie jak pleśń, rdza, śniedzenie, itp. powstałe w wyniku przechowywania niezabezpieczonego wyrobu w niekorzystnych warunkach (np. pomieszczenia o podwyższonym stopniu wilgotności. f) uszkodzenia wynikające z działania środków chemicznych (rozpuszczalniki, sól drogowa, itp.). 6. Kupujący/Użytkownik nie może skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji w przypadku: a) braku karty gwarancyjnej, b) w przypadku stwierdzenia samowolnej zmiany wpisu w karcie gwarancyjnej, c) niekompletnych wpisów w karcie gwarancyjnej (niewypełnienie wszystkich rubryk). 7. Kupujący jest zobowiązany zgłosić reklamację, w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty wykrycia wady. Kupujący /Użytkownik zgłasza reklamację w miejscu zakupu Produktu lub bezpośrednio w serwisie Producenta dołączając do niej: a) wadliwy Produkt, który powinien być kompletny i w stanie oczyszczonym, b) kompletną kartę gwarancyjną, całkowicie wypełnioną i opieczętowaną, c) dowód zakupu Produktu d) formularz zgłoszenia gwarancyjnego Kupujący/Użytkownik zgłaszając reklamację w miejscu zakupu jest zobowiązany udzielić wyczerpujących wyjaśnień, co do okoliczności ujawnienia wady. Jeżeli przy rozpoznawaniu reklamacji, konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji związanych z usterką bądź sposobem eksploatacji Produktu, Kupujący/Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć Producentowi wszelkich niezbędnych danych. 8. Producent zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia produktu do serwisu Producenta z takim zastrzeżeniem, że gdyby zgłoszona reklamacja wymagała dodatkowych badań Produktu, czas ich trwania wydłuży okres rozpoznawania reklamacji, o czym Producent jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie Kupującego/Użytkownika. Przy rozpatrywaniu reklamacji Producent będzie się kierował w pierwszej kolejności normami technicznymi obowiązującymi w dacie sprzedaży Produktu. 9. W przypadku uznania reklamacji Producent w protokole reklamacyjnym poinformuje Kupującego/ Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji. W przypadku zasadnej reklamacji Producent w ramach gwarancji może według własnego wyboru alternatywnie : dokonać nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej, wymienić na wolne od wad wszystkie wadliwe elementy podlegające gwarancji, lub cały Produkt, Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas niezbędny do przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej, czy wymiany wadliwych elementów objętych gwarancja na wolne od wad. 10. W przypadku bezzasadnej reklamacji niezbędne koszty poniesione w związku z jej rozpoznaniem ponosi Kupujący/Użytkownik.

7 11. Zobowiązania Producenta, które wynikają z niniejszej gwarancji ograniczają się do kwoty nie przekraczającej ceny samego produktu. 12. Gwarancja udzielona przez DELTIM sp. z o.o. s.k. nie przechodzi na osoby trzecie. Zapoznałem się i akceptuję warunki gwarancji 9 Ochrona danych osobowych 1. Dane osobowe przekazywane przez Konsumenta są przetwarzane przez DELTIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Rząsawska 30/38, Częstochowa. 2. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, 3. Dane osobowe nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. 4. Każdy Konsument ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcie pisząc na adres e- mail 10 Postanowienia końcowe 1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U nr 144, poz ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 2. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Częstochowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich. Polityka plików cookies Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do strony internetowej której operatorem jest DELTIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K z siedzibą w Częstochowie (dalej zwanej stroną internetową ). Czym są pliki cookies? Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Konsumenta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

8 Do czego używamy plików cookies? Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Konsumenta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Konsument korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Konsumenta. Jakich plików cookies używamy? Stosowane są dwa rodzaje plików cookies sesyjne oraz stałe. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Konsumenta, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu Konsumenta przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Konsumenta. Platforma oparta o oprogramowanie PrestaShop używa następujących cookies: utmz Stałe Przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik, utma Stałe Przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika, utmb Stałe Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie, utmc Sesyjne Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie Czy pliki cookies zawierają dane osobowe? Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Konsumenta. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Oprogramowanie PrestaShop z którego korzysta platforma standardowo nie zapisuje danych osobowych w plikach "cookies". Usuwanie plików cookies Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Konsumenta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Konsumenta, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Konsumenta i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej, w szczególności tych, które wymagają od Konsumenta podjęcia jakiejś akcji zanim wyświetlona zostanie mu określona treść (np. funkcjonalności wymagające logowania, zakupy na stronie internetowej itp.).

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO multilampy.pl ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "multilampy.pl" ważny do 24.12.2014 r. Sklep internetowy pod adresem www.multilampy.pl prowadzony jest przez Firmę: LEMIR Wosik i Wesołek Sp.j. Libidza k/częstochowy, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron, wynikające z korzystania ze sklepu internetowego, umieszczonego pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania)

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego www.chiantivini.pl jest firma SEI

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego EURO FASHION dostępnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego RANAILS dostępnego pod adresem:

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.maltatrading.pl umoŝliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, w którym sprzedaŝ prowadzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania z Butiku Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.butik.paprockibrzozowski.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sleepless in Warsaw

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sleepless in Warsaw REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sleepless in Warsaw DEFINICJE Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18. rok życia. Regulamin niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego sleepless in Warsaw. Sprzedający

Bardziej szczegółowo