Świadczenie usług szkoleniowych i konsultacyjnych w roku 2014 w ramach projektu Centrum Rozwoju Edukacji w Powiecie Wielickim edycja 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świadczenie usług szkoleniowych i konsultacyjnych w roku 2014 w ramach projektu Centrum Rozwoju Edukacji w Powiecie Wielickim edycja 2"

Transkrypt

1 Świadczenie usług szkoleniowych i konsultacyjnych w roku 2014 w ramach projektu Centrum Rozwoju Edukacji w Powiecie Wielickim edycja 2 Data publikacji Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Usługi Przetarg nieograniczony BOPOP Wieliczka, dnia 25 marca 2014 r. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Biuro Obsługi Placówek Oświatowych Powiatu, ul. Kopernika 2, Wieliczka, woj. małopolskie, tel , fax SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4). W ogłoszeniu jest: Za spełniających warunek dysponowania odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna Wykonawców, którzy dysponują co najmniej jedną osobą dla każdej z części, posiadającą w: Część 1 Wykształcenie: wyższe (psycholog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog) i doświadczenie: polegające na zrealizowaniu min. 5 szkoleń z omawianej tematyki oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z grupą dzieci w wieku przedszkolnym. Część 2 Wykształcenie: wyższe, ukończony kurs lub szkolenie dotyczące prowokacyjnych, agresywnych zachowań uczniów przygotowujący do prowadzenia szkoleń Rad Pedagogicznych i co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla rad Pedagogicznych, doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą o prawidłowym i zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Część 3 Wykształcenie: wyższe - psycholog oraz certyfikat,kurs lub uprawnienia trenerskie i doświadczenie wyrażające się co najmniej 2 lata pracy w szkole podstawowej Część 4 Wykształcenie: wyższe i doświadczenie wyrażające się w realizacji o najmniej 5 szkoleń z omawianej tematyki i dysponowaniu praktycznym, co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy metodą projektową z dziećmi w szkole podstawowej. Część 5 Wykształcenie: wyższe (psycholog, psychiatra)i doświadczenie wyrażające się w realizacji co najmniej 5 szkoleń z omawianej tematyki, dysponowaniu wiedzą praktyczną w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży oraz co najmniej 2 letnim zatrudnieniem w ośrodkach psychologicznej pomocy dla dzieci i młodzieży jako osoba zajmująca się terapią lub socjoterapią dzieci i młodzieży. Część 6 Wykształcenie: wyższe, uprawnienia trenerskie, ukończony kurs kwalifikacyjny z pedagogiki twórczości i co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów dla nauczycieli oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy z uczniami metodami aktywizującymi Część 7 dla szkolenia:

2 wykształcenie wyższe psycholog i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z trudną młodzieżą w instytucjach edukacyjnych lub pomocy społecznej. dla konsultacji: Wykształcenie wyższe pedagogiczne i doświadczenie: czynny egzaminator egzaminów maturalnych lub przedmiotów zawodowych. Część 8 Wykształcenie: wyższe - psycholog i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z trudną młodzieżą w instytucjach edukacyjnych lub pomocy społecznej. Część 9 Wykształcenie: wyższe - psycholog lub pedagog i co najmniej 2 lata pracy w szkole ponadgimnazjalnej z wykorzystaniem metod i technikach motywujących. Część 10 Wykształcenie: wyższe - psycholog i doświadczenie polegające na przeprowadzeniu co najmniej 5 szkoleń dla Rad Pedagogicznych oraz doświadczeniu w pracy z dziećmi, młodzieżą. Część 11 Wykształcenie: wyższe, certyfikat trenerski z zakresu umiejętności komunikacyjnych i budowania i zarządzania zespołem i doświadczenie polegające na co najmniej 5 przeprowadzonych szkoleniach Rad Pedagogicznych z zakresu Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Część 12 Wykształcenie: wyższe, psychologiczne lub pedagogiczne, nauczyciel dyplomowany oraz doświadczenie w pracy w placówce oświatowej (gimnazjum, szkole podstawowej) co najmniej 15 lat, w tym doświadczenie w pracy nauczyciela przedmiotowego co najmniej 3 lata, doświadczenie w pracy z nauczycielami wyrażające się w realizacji co najmniej 5 szkoleń dla nauczycieli (w tym o tematyce Jak pomóc uczniom osiągnąć sukces edukacyjny?,praca metodami aktywizującymi, Wspomaganie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.) Część 13 Wykształcenie: wyższe, psychologiczne lub pedagogiczne, nauczyciel dyplomowany oraz doświadczenie w pracy w placówce oświatowej (gimnazjum, szkole podstawowej) co najmniej 15 lat, w tym doświadczenie w pracy nauczyciela przedmiotowego co najmniej 3 lata, doświadczenie w pracy z nauczycielami wyrażające się w realizacji co najmniej 5 szkoleń dla nauczycieli (w tym o tematyce Jak pomóc uczniom osiągnąć sukces edukacyjny?, Praca metodami aktywizującymi, Wspomaganie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.) Część 14 Wykształcenie: wyższe, ponadto edukacja pod kątem coachingu (minimum 90 godzin edukacyjnych) w szkołach coachingu o programach posiadających akredytacje międzynarodową a także akredytację Kuratorium Oświaty oraz wykształcenie pod kątem pracy trenerskiej (nie mniej niż 90 godzin edukacyjnych) w szkołach posiadających programy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, doświadczenie w pracy coachingowej wyrażające się w realizacji powyżej 300 godzin coachingu oraz doświadczenie w prowadzeniu mentoringu dla młodzieży. Dla konsultacji z coachingu sportowego dodatkowo doświadczenie w prowadzeniu coachingu sportowego wyrażające się w realizacji co najmniej 300 godzin zajęć. Część 15 Wykształcenie: wyższe. Doświadczenie: 3 letnie doświadczenie szkoleniowe lub nauczycielskie w zakresie stosowania technologii TIK, a w szczególności tablicy interaktywnej, potwierdzone publikacjami na ten temat lub doświadczenie w przeprowadzeniu 5 szkoleń w zakresie zastosowania technologii TIK. Część 16 Wykształcenie: wyższe - psycholog. Doświadczenie: w prowadzeniu zajęć dla studentów, rodziców, nauczycieli co najmniej 500 godzin. Część 17 Wykształcenie: wyższe pedagogiczne lub psychologiczne. Doświadczenie: co najmniej 5 szkoleń z omawianej tematyki i: dysponuje praktycznym, co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w pracy w charakterze wychowawcy klasy lub pedagoga/psychologa szkolnego lub jest konsultantem/ metodykiem w w/w zakresie lub jest/był zatrudniony w Poradni P-P lub innej instytucji zajmującej się wspieraniem pracy wychowawców jako trener. Część 18 Wykształcenie: wyższe, uprawnienia trenerskie, ukończony kurs kwalifikacyjny z pedagogiki twórczości i co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów dla nauczycieli oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z uczniami metodami aktywizującymi. Część 19 Wykształcenie wyższe - pedagog, specjalista terapii pedagogicznej. Doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla Rad Pedagogicznych szkół (co najmniej 10 szkoleń), doświadczenie w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą - w zakresie diagnozy przyczyn trudności szkolnych dzieci na etapie szkoły podstawowej. Część 20 Wykształcenie: wyższe, uprawnienia trenerskie, ukończony kurs kwalifikacyjny z pedagogiki twórczości i co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów dla nauczycieli oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z uczniami metodami aktywizującymi. Część 21 Wykształcenie wyższe. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu ewaluacji wewnętrznej w szkołach (co najmniej 5 szkoleń). Część 22Wykształcenie wyższe - polonistyczne oraz uprawnienia logopedyczne; studia lub kurs dotyczący nauczania języka polskiego jako obcego. Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku

3 przedszkolnym z dysleksją, zaburzeniami mowy oraz dwujęzycznymi (co najmniej 1 rok). Część 23 Wykształcenie: wyższe. Doświadczenie: co najmniej 5 szkoleń z omawianej tematyki oraz praktyczne, co najmniej dwuletnie doświadczenie w aktywnej pracy z grupą dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Część 24 Wykształcenie: wyższe: pedagog lub psycholog. Doświadczenie: co najmniej 2 szkolenia z omawianej tematyki oraz praktyczne co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w przedszkolu (np. doświadczenie w pracy jako nauczyciel wspomagający w przedszkolu, doświadczenie w pracy różnymi metodologiami nauczania Montessori, waldorfskie itp.) Część 25 Wykształcenie: wyższe, uprawnienia trenerskie, ukończony kurs kwalifikacyjny z pedagogiki twórczości i co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów dla nauczycieli oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z uczniami metodami aktywizującymi Część 26 Wykształcenie wyższe - pedagog, specjalista terapii pedagogicznej. Doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla Rad Pedagogicznych szkół (co najmniej 10 szkoleń), doświadczenie w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą - w zakresie diagnozy przyczyn trudności szkolnych dzieci na etapie szkoły podstawowej. Część 27 Wykształcenie: wyższe, uprawnienia trenerskie, ukończony kurs kwalifikacyjny z pedagogiki twórczości i co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów dla nauczycieli oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z uczniami metodami aktywizującymi Część 28 Wykształcenie: wyższe: pedagog lub psycholog. Doświadczenie: co najmniej 2 szkolenia z omawianej tematyki oraz doświadczenie w pracy w szkole podstawowej lub gimnazjum. Część 29 Wykształcenie: wyższe: pedagog lub psycholog. Doświadczenie: co najmniej 2 szkolenia z omawianej tematyki oraz doświadczenie w pracy w szkole podstawowej lub gimnazjum. Część 30 Wykształcenie: wyższe: pedagog lub psycholog. co najmniej 2 szkolenia z omawianej tematyki oraz doświadczenie w pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Część 31 Wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym Doświadczenie: wykonawca wykaże, że jest trenerem CEO w zakresie oceniania kształtującego lub wykonał co najmniej 5 szkoleń z omawianej tematyki i dysponuje praktycznym, doświadczeniem we wdrażaniu oceniania kształtującego w szkole (np. udział w programie SUS OK) lub jest konsultantem/ metodykiem w w/w zakresie. Część 32 Wykształcenie: wyższe. Doświadczenie: wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 5 szkoleń z omawianej tematyki, ma praktyczne, co najmniej trzyletnie doświadczenie w aktywnej pracy z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej w szkole lub jest konsultantem/ metodykiem w w/w zakresie. Część 33 Wykształcenie: wyższe. Doświadczenie: wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 5 szkoleń z omawianej tematyki, ma praktyczne, co najmniej trzyletnie doświadczenie w aktywnej pracy w zakresie kreowania wizerunku placówki oświatowej lub innej instytucji. Część 34 Wykształcenie: wyższe pedagogiczne lub psychologiczne. Doświadczenie: co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów Rad Pedagogicznych, doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Część 35 Wykształcenie wyższe: psycholog lub pedagog. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli: co najmniej 5 szkoleń o podobnej tematyce. Część 36 Wykształcenie wyższe: psycholog lub pedagog. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli: co najmniej 5 szkoleń o podobnej tematyce. Część 37 Wykształcenie wyższe: psycholog lub pedagog. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli: co najmniej 5 szkoleń o podobnej tematyce. Część 38 Wykształcenie wyższe: psycholog lub pedagog. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli: co najmniej 5 szkoleń o podobnej tematyce. Część 39 Wykształcenie: wyższe pedagogiczne. Doświadczenie: w pracy w szkole podstawowej co najmniej 2 lata oraz przeprowadzonych co najmniej 5 szkoleń dla Rad Pedagogicznych. Część 40 Wykształcenie: wyższe, uprawnienia trenerskie, ukończony kurs kwalifikacyjny z pedagogiki twórczości i co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów dla nauczycieli oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z uczniami metodami aktywizującymi Część 41 Wykształcenie: wyższe psycholog, terapeuta, psychiatra. Doświadczenie: co najmniej 2 lata pracy w specjalistycznej poradni lub na klinice zajmującej się dziećmi i młodzieżą lub innej placówce zajmującej się uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz co najmniej 5 szkoleń o podobnej tematyce. Część 42 Wykształcenie: wyższe - nauczyciel wspomagający pracujący w przedszkolu, posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych w tym szczególnie z dziećmi z autyzmem. Część 43

4 Wykształcenie: wyższe. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli: co najmniej 5 szkoleń o podobnej tematyce oraz co najmniej 2 lata doświadczenia w szkole podstawowej. Część 44 Wykształcenie: wyższe: Doświadczenie: nauczyciel dyplomowany, praktyk z minimum 10 letnim doświadczeniem, psycholog, psychoterapeuta, socjolog, doświadczony w pracy w specjalistycznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, z doświadczeniem w pracy z dziećmi i ich rodzicami oraz w prowadzeniu szkoleń i warsztatów tematycznych dla nauczycieli i rodziców, specjalizującej się w zakresie pomocy diagnostyczno - terapeutycznej dla dzieci przedszkolnych. Część 45 Wykształcenie: wyższe: Doświadczenie: nauczyciel dyplomowany, praktyk z minimum 10 letnim doświadczeniem, psycholog, psychoterapeuta, socjolog, doświadczony w pracy w specjalistycznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, z doświadczeniem w pracy z dziećmi i ich rodzicami oraz w prowadzeniu szkoleń i warsztatów tematycznych dla nauczycieli i rodziców, specjalizującej się w zakresie pomocy diagnostyczno - terapeutycznej dla dzieci przedszkolnych. W ogłoszeniu powinno być: Za spełniających warunek dysponowania odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna Wykonawców, którzy dysponują co najmniej jedną osobą dla każdej z części, posiadającą w: Część 1 Wykształcenie: wyższe (psycholog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog) i doświadczenie: polegające na zrealizowaniu min. 5 szkoleń z omawianej tematyki oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z grupą dzieci w wieku przedszkolnym. Część 2 Wykształcenie: wyższe, ukończony kurs lub szkolenie dotyczące prowokacyjnych, agresywnych zachowań uczniów przygotowujący do prowadzenia szkoleń Rad Pedagogicznych i co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla rad Pedagogicznych, doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą o prawidłowym i zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Część 3 Wykształcenie: wyższe - psycholog oraz certyfikat,kurs lub uprawnienia trenerskie i doświadczenie wyrażające się co najmniej 2 lata pracy w szkole podstawowej Część 4 Wykształcenie: wyższe i doświadczenie wyrażające się w realizacji o najmniej 5 szkoleń z omawianej tematyki i dysponowaniu praktycznym, co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy metodą projektową z dziećmi w szkole podstawowej. Część 5 Wykształcenie: wyższe (psycholog, psychiatra)i doświadczenie wyrażające się w realizacji co najmniej 5 szkoleń z omawianej tematyki, dysponowaniu wiedzą praktyczną w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży oraz co najmniej 2 letnim zatrudnieniem w ośrodkach psychologicznej pomocy dla dzieci i młodzieży jako osoba zajmująca się terapią lub socjoterapią dzieci i młodzieży. Część 6 Wykształcenie: wyższe, uprawnienia trenerskie, ukończony kurs kwalifikacyjny z pedagogiki twórczości i co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów dla nauczycieli oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy z uczniami metodami aktywizującymi Część 7 dla szkolenia: wykształcenie wyższe psycholog i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z trudną młodzieżą w instytucjach edukacyjnych lub pomocy społecznej. dla konsultacji: Wykształcenie wyższe pedagogiczne i doświadczenie: czynny egzaminator egzaminów maturalnych lub przedmiotów zawodowych. Część 8 Wykształcenie: wyższe - psycholog i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z trudną młodzieżą w instytucjach edukacyjnych lub pomocy społecznej. Część 9 Wykształcenie: wyższe - psycholog lub pedagog i co najmniej 2 lata pracy w szkole ponadgimnazjalnej z wykorzystaniem metod i technikach motywujących. Część 10 Wykształcenie: wyższe - psycholog i doświadczenie polegające na przeprowadzeniu co najmniej 5 szkoleń dla Rad Pedagogicznych oraz doświadczeniu w pracy z dziećmi, młodzieżą. Część 11 Wykształcenie: wyższe, certyfikat trenerski z zakresu umiejętności komunikacyjnych i budowania i zarządzania zespołem i doświadczenie polegające na co najmniej 5 przeprowadzonych szkoleniach Rad Pedagogicznych z zakresu Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Część 12 Wykształcenie: wyższe, psychologiczne lub pedagogiczne, nauczyciel dyplomowany oraz doświadczenie w pracy w placówce oświatowej (gimnazjum, szkole podstawowej) co najmniej 15 lat, w tym doświadczenie w pracy nauczyciela przedmiotowego co najmniej 3 lata, doświadczenie w pracy z nauczycielami wyrażające się w realizacji co najmniej 5 szkoleń dla nauczycieli (w tym o tematyce Jak pomóc uczniom osiągnąć sukces edukacyjny?,praca metodami aktywizującymi, Wspomaganie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.) Część 13 Wykształcenie: wyższe, psychologiczne lub pedagogiczne, nauczyciel dyplomowany oraz doświadczenie w pracy w placówce oświatowej (gimnazjum, szkole podstawowej) co najmniej 15 lat, w tym doświadczenie w pracy nauczyciela

5 przedmiotowego co najmniej 3 lata, doświadczenie w pracy z nauczycielami wyrażające się w realizacji co najmniej 5 szkoleń dla nauczycieli (w tym o tematyce Jak pomóc uczniom osiągnąć sukces edukacyjny?, Praca metodami aktywizującymi, Wspomaganie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.) Część 14 Wykształcenie: wyższe, ponadto edukacja pod kątem coachingu (minimum 90 godzin edukacyjnych) w szkołach coachingu o programach posiadających akredytacje międzynarodową a także akredytację Kuratorium Oświaty oraz wykształcenie pod kątem pracy trenerskiej (nie mniej niż 90 godzin edukacyjnych) w szkołach posiadających programy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, doświadczenie w pracy coachingowej wyrażające się w realizacji powyżej 300 godzin coachingu oraz doświadczenie w prowadzeniu mentoringu dla młodzieży. Dla konsultacji z coachingu sportowego dodatkowo doświadczenie w prowadzeniu coachingu sportowego wyrażające się w realizacji co najmniej 300 godzin zajęć. Część 15 Wykształcenie: wyższe. Doświadczenie: 3 letnie doświadczenie szkoleniowe lub nauczycielskie w zakresie stosowania technologii TIK, a w szczególności tablicy interaktywnej, potwierdzone publikacjami na ten temat lub doświadczenie w przeprowadzeniu 5 szkoleń w zakresie zastosowania technologii TIK. Część 16 Wykształcenie: wyższe - psycholog. Doświadczenie: w prowadzeniu zajęć dla studentów, rodziców, nauczycieli co najmniej 500 godzin. Część 17 Wykształcenie: wyższe pedagogiczne lub psychologiczne. Doświadczenie: co najmniej 5 szkoleń z omawianej tematyki i: dysponuje praktycznym, co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w pracy w charakterze wychowawcy klasy lub pedagoga/psychologa szkolnego lub jest konsultantem/ metodykiem w w/w zakresie lub jest/był zatrudniony w Poradni P-P lub innej instytucji zajmującej się wspieraniem pracy wychowawców jako trener. Część 18 Wykształcenie: wyższe, uprawnienia trenerskie, ukończony kurs kwalifikacyjny z pedagogiki twórczości i co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów dla nauczycieli oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z uczniami metodami aktywizującymi. Część 19 Wykształcenie wyższe - pedagog, specjalista terapii pedagogicznej. Doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla Rad Pedagogicznych szkół (co najmniej 10 szkoleń), doświadczenie w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą - w zakresie diagnozy przyczyn trudności szkolnych dzieci na etapie szkoły podstawowej. Część 20 Wykształcenie: wyższe, uprawnienia trenerskie, ukończony kurs kwalifikacyjny z pedagogiki twórczości i co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów dla nauczycieli oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z uczniami metodami aktywizującymi. Część 21 Wykształcenie wyższe. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu ewaluacji wewnętrznej w szkołach (co najmniej 5 szkoleń). Część 22Wykształcenie wyższe - polonistyczne oraz uprawnienia logopedyczne; studia lub kurs dotyczący nauczania języka polskiego jako obcego. Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym z dysleksją, zaburzeniami mowy oraz dwujęzycznymi (co najmniej 1 rok). Część 23 Wykształcenie: wyższe - psycholog. Doświadczenie: co najmniej 5 szkoleń z omawianej tematyki oraz praktyczne, co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, rodzicami i kadrą pedagogiczną.część 24 Wykształcenie: wyższe: pedagog lub psycholog. Doświadczenie: co najmniej 2 szkolenia z omawianej tematyki oraz praktyczne co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w przedszkolu (np. doświadczenie w pracy jako nauczyciel wspomagający w przedszkolu, doświadczenie w pracy różnymi metodologiami nauczania Montessori, waldorfskie itp.) Część 25 Wykształcenie: wyższe, uprawnienia trenerskie, ukończony kurs kwalifikacyjny z pedagogiki twórczości i co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów dla nauczycieli oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z uczniami metodami aktywizującymi Część 26 Wykształcenie wyższe - pedagog, specjalista terapii pedagogicznej. Doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla Rad Pedagogicznych szkół (co najmniej 10 szkoleń), doświadczenie w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą - w zakresie diagnozy przyczyn trudności szkolnych dzieci na etapie szkoły podstawowej. Część 27 Wykształcenie: wyższe, uprawnienia trenerskie, ukończony kurs kwalifikacyjny z pedagogiki twórczości i co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów dla nauczycieli oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z uczniami metodami aktywizującymi Część 28 Wykształcenie: wyższe: pedagog lub psycholog. Doświadczenie: co najmniej 2 szkolenia z omawianej tematyki oraz doświadczenie w pracy w szkole podstawowej lub gimnazjum. Część 29 Wykształcenie: wyższe: pedagog lub psycholog. Doświadczenie: co najmniej 2 szkolenia z omawianej tematyki

6 oraz doświadczenie w pracy w szkole podstawowej lub gimnazjum. Część 30 Wykształcenie: wyższe: pedagog lub psycholog. co najmniej 2 szkolenia z omawianej tematyki oraz doświadczenie w pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Część 31 Wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym Doświadczenie: wykonawca wykaże, że jest trenerem CEO w zakresie oceniania kształtującego lub wykonał co najmniej 5 szkoleń z omawianej tematyki i dysponuje praktycznym, doświadczeniem we wdrażaniu oceniania kształtującego w szkole (np. udział w programie SUS OK) lub jest konsultantem/ metodykiem w w/w zakresie. Część 32 Wykształcenie: wyższe. Doświadczenie: wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 5 szkoleń z omawianej tematyki, ma praktyczne, co najmniej trzyletnie doświadczenie w aktywnej pracy z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej w szkole lub jest konsultantem/ metodykiem w w/w zakresie. Część 33 Wykształcenie: wyższe. Doświadczenie: wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 5 szkoleń z omawianej tematyki, ma praktyczne, co najmniej trzyletnie doświadczenie w aktywnej pracy w zakresie kreowania wizerunku placówki oświatowej lub innej instytucji. Część 34 Wykształcenie: wyższe pedagogiczne lub psychologiczne. Doświadczenie: co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów Rad Pedagogicznych, doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Część 35 Wykształcenie wyższe: psycholog lub pedagog. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli: co najmniej 5 szkoleń o podobnej tematyce. Część 36 Wykształcenie wyższe: psycholog lub pedagog. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli: co najmniej 5 szkoleń o podobnej tematyce. Część 37 Wykształcenie wyższe: psycholog lub pedagog. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli: co najmniej 5 szkoleń o podobnej tematyce. Część 38 Wykształcenie wyższe: psycholog lub pedagog. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli: co najmniej 5 szkoleń o podobnej tematyce. Część 39 Wykształcenie: wyższe pedagogiczne. Doświadczenie: w pracy w szkole podstawowej co najmniej 2 lata oraz przeprowadzonych co najmniej 5 szkoleń dla Rad Pedagogicznych. Część 40 Wykształcenie: wyższe, uprawnienia trenerskie, ukończony kurs kwalifikacyjny z pedagogiki twórczości i co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów dla nauczycieli oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z uczniami metodami aktywizującymi Część 41 Wykształcenie: wyższe psycholog, terapeuta, psychiatra. Doświadczenie: co najmniej 2 lata pracy w specjalistycznej poradni lub na klinice zajmującej się dziećmi i młodzieżą lub innej placówce zajmującej się uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz co najmniej 5 szkoleń o podobnej tematyce. Część 42 Wykształcenie: wyższe - nauczyciel wspomagający pracujący w przedszkolu, posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych w tym szczególnie z dziećmi z autyzmem. Część 43 Wykształcenie: wyższe. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli: co najmniej 5 szkoleń o podobnej tematyce oraz co najmniej 2 lata doświadczenia w szkole podstawowej. Część 44 Wykształcenie: wyższe: Doświadczenie: nauczyciel dyplomowany, praktyk z minimum 10 letnim doświadczeniem, psycholog, psychoterapeuta, socjolog, doświadczony w pracy w specjalistycznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, z doświadczeniem w pracy z dziećmi i ich rodzicami oraz w prowadzeniu szkoleń i warsztatów tematycznych dla nauczycieli i rodziców, specjalizującej się w zakresie pomocy diagnostyczno - terapeutycznej dla dzieci przedszkolnych. Część 45 Wykształcenie: wyższe: Doświadczenie: nauczyciel dyplomowany, praktyk z minimum 10 letnim doświadczeniem, psycholog, psychoterapeuta, socjolog, doświadczony w pracy w specjalistycznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, z doświadczeniem w pracy z dziećmi i ich rodzicami oraz w prowadzeniu szkoleń i warsztatów tematycznych dla nauczycieli i rodziców, specjalizującej się w zakresie pomocy diagnostyczno - terapeutycznej dla dzieci przedszkolnych. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 08:45, miejsce: Biuro Obsługi Placówek Oświatowych Powiatu, Wieliczka ul. Kopernika 2.. W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 08:45, miejsce: Biuro Obsługi Placówek Oświatowych Powiatu, Wieliczka ul. Kopernika 2..

7 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał. I. W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Pomysły na zabawę z dziećmi w szkole. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Węgrzcach Wielkich, Węgrzce Wielkie Węgrzce Wielkie. Wymagane elementy szkolenia: poznanie wielu różnorodnych ćwiczeń gier i zabaw ruchowych dla małych dzieci, które można zastosować również ze starszymi dziećmi; poznanie przykładów ćwiczeń z wykorzystaniem nietypowych przyborów; zdobycie umiejętności organizowania oraz wymyślania różnych form aktywności ruchowej dla dzieci np. przebywających na świetlicy; przykłady ułatwiających rozładowanie napięcia emocjonalnego u dzieci, radzenie sobie z frustracją, złością, przykłady dobrych praktyk; sposoby radzenia sobie przez dzieci z trudnymi emocjami (niepowodzenie, porażka, złość, strach). Sugerowana forma warsztatowa. Konsultacje w zakresie tematyki szkolenia.. W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Praca z uczniem młodszym - Świat emocji dziecka 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Węgrzcach Wielkich, Węgrzce Wielkie 190, Węgrzce Wielkie.Wymagane elementy szkolenia: Podstawowe informacje na temat roli emocji u dziecka i sposobach ich wyrażania, postrzeganie świata z perspektywy dziecka, pomoc w bezpiecznej ekspresji emocji, współpraca w sytuacji buntu, złości, krzyku, płaczu. Sugerowana forma warsztatowa. Konsultacje w zakresie tematyki szkolenia.. BOPOP Wieliczka, dnia 20 marca 2014 r. Wieliczka: Świadczenie usług szkoleniowych i konsultacyjnych w roku 2014 w ramach projektu Centrum Rozwoju Edukacji w Powiecie Wielickim edycja 2 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Obsługi Placówek Oświatowych Powiatu, ul. Kopernika 2, Wieliczka, woj. małopolskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna powiatu wielickiego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług szkoleniowych i konsultacyjnych w roku 2014 w ramach projektu Centrum Rozwoju Edukacji w Powiecie Wielickim edycja 2. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1/. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych i konsultacyjnych w roku 2014 w ramach projektu Centrum Rozwoju Edukacji w Powiecie Wielickim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2/. Każda usługa składa się z: 1) opracowania materiałów dydaktycznych (szkoleniowych) dla szkolenia, 2) przeprowadzenia szkolenia dla członków Rady Pedagogicznej placówki oświatowej objętej projektem w wymiarze 4 godzin, 3) ustalenia z członkami Rady Pedagogicznej placówki oświatowej objętej projektem przy jednoczesnej

8 akceptacji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji terminów realizacji konsultacji, 4) realizacji konsultacji dla członków Rady Pedagogicznej placówki oświatowej objętej projektem w wymiarze 5 godzin. 3/. Odbiorca usługi: Usługa przeznaczona jest dla Beneficjentów Ostatecznych projektu - członków rad pedagogicznych oraz uczestników sieci współpracy. 4/. Miejsce realizacji usług: teren powiatu wielickiego. Usługa będzie realizowana w szkołach i przedszkolach biorących udział w projekcie, zlokalizowanych na terenie Powiatu Wielickiego. 5/. Liczba usług: 45 6/. Przewidywana ilość osób uczestnicząca w szkoleniu: średnio 20 osób 7/. Czas realizacji: usługi będą realizowane sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 31sierpnia 2014 roku. Ze względu na przyjęty harmonogram wsparcia w poszczególnych szkołach. 8/. Spotkania będą realizowane w dni powszednie w godzinach wolnych od nauki szkolnej (popołudnia i wieczory) oraz w soboty. Zamawiający nie przewiduje realizacji więcej niż 3 usług w danym dniu 9/. Obowiązki Wykonawcy: 1). opracowanie i przekazanie najpóźniej 3 dni przed datą realizacji szkolenia Szkolnemu Organizatorowi Rozwoju Edukacji materiałów dydaktycznych (szkoleniowych), które zostaną użyte w czasie realizacji szkolenia, 2). realizacja kursu przez wykwalifikowane osoby, posiadające doświadczenie w prowadzeniu kursów z tematu objętego przedmiotową umową, 3) po zakończeniu kursu wypełnienie z uczestnikami ankiety ewaluacyjnej, przygotowanej zgodnie z załącznikiem do umowy, dotyczącej danego rodzaju kursu, 4) prowadzenie karty konsultacji według wzoru stanowiącego załącznik do umowy i przedstawienie jej w oryginale Zamawiającemu po zakończeniu realizacji usługi.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 45. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie dotyczy III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Za spełniających warunek dysponowania odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna Wykonawców, którzy dysponują co najmniej jedną osobą dla każdej z części, posiadającą w: Część 1 Wykształcenie: wyższe (psycholog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog) i doświadczenie: polegające na zrealizowaniu min. 5 szkoleń z omawianej tematyki oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z grupą dzieci w wieku przedszkolnym. Część 2 Wykształcenie: wyższe, ukończony kurs lub szkolenie dotyczące prowokacyjnych, agresywnych zachowań uczniów przygotowujący do prowadzenia szkoleń Rad Pedagogicznych i co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla rad Pedagogicznych, doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą o prawidłowym i zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Część 3 Wykształcenie: wyższe - psycholog oraz certyfikat,kurs lub uprawnienia trenerskie i doświadczenie wyrażające się co najmniej 2 lata pracy w szkole podstawowej Część 4 Wykształcenie: wyższe i doświadczenie wyrażające się w realizacji o najmniej 5 szkoleń z omawianej tematyki i dysponowaniu praktycznym, co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy metodą projektową z dziećmi w szkole podstawowej. Część 5 Wykształcenie: wyższe (psycholog, psychiatra)i doświadczenie wyrażające się w realizacji co najmniej 5 szkoleń z omawianej tematyki, dysponowaniu wiedzą praktyczną w zakresie pomocy dzieciom i

9 młodzieży oraz co najmniej 2 letnim zatrudnieniem w ośrodkach psychologicznej pomocy dla dzieci i młodzieży jako osoba zajmująca się terapią lub socjoterapią dzieci i młodzieży. Część 6 Wykształcenie: wyższe, uprawnienia trenerskie, ukończony kurs kwalifikacyjny z pedagogiki twórczości i co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów dla nauczycieli oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy z uczniami metodami aktywizującymi Część 7 dla szkolenia: wykształcenie wyższe psycholog i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z trudną młodzieżą w instytucjach edukacyjnych lub pomocy społecznej. dla konsultacji: Wykształcenie wyższe pedagogiczne i doświadczenie: czynny egzaminator egzaminów maturalnych lub przedmiotów zawodowych. Część 8 Wykształcenie: wyższe - psycholog i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z trudną młodzieżą w instytucjach edukacyjnych lub pomocy społecznej. Część 9 Wykształcenie: wyższe - psycholog lub pedagog i co najmniej 2 lata pracy w szkole ponadgimnazjalnej z wykorzystaniem metod i technikach motywujących. Część 10 Wykształcenie: wyższe - psycholog i doświadczenie polegające na przeprowadzeniu co najmniej 5 szkoleń dla Rad Pedagogicznych oraz doświadczeniu w pracy z dziećmi, młodzieżą. Część 11 Wykształcenie: wyższe, certyfikat trenerski z zakresu umiejętności komunikacyjnych i budowania i zarządzania zespołem i doświadczenie polegające na co najmniej 5 przeprowadzonych szkoleniach Rad Pedagogicznych z zakresu Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Część 12 Wykształcenie: wyższe, psychologiczne lub pedagogiczne, nauczyciel dyplomowany oraz doświadczenie w pracy w placówce oświatowej (gimnazjum, szkole podstawowej) co najmniej 15 lat, w tym doświadczenie w pracy nauczyciela przedmiotowego co najmniej 3 lata, doświadczenie w pracy z nauczycielami wyrażające się w realizacji co najmniej 5 szkoleń dla nauczycieli (w tym o tematyce Jak pomóc uczniom osiągnąć sukces edukacyjny?,praca metodami aktywizującymi, Wspomaganie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.) Część 13 Wykształcenie: wyższe, psychologiczne lub pedagogiczne, nauczyciel dyplomowany oraz doświadczenie w pracy w placówce oświatowej (gimnazjum, szkole podstawowej) co najmniej 15 lat, w tym doświadczenie w pracy nauczyciela przedmiotowego co najmniej 3 lata, doświadczenie w pracy z nauczycielami wyrażające się w realizacji co najmniej 5 szkoleń dla nauczycieli (w tym o tematyce Jak pomóc uczniom osiągnąć sukces edukacyjny?, Praca metodami aktywizującymi, Wspomaganie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.) Część 14 Wykształcenie: wyższe, ponadto edukacja pod kątem coachingu (minimum 90 godzin edukacyjnych) w szkołach coachingu o programach posiadających akredytacje międzynarodową a także akredytację Kuratorium Oświaty oraz wykształcenie pod kątem pracy trenerskiej (nie mniej niż 90 godzin edukacyjnych) w szkołach posiadających programy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, doświadczenie w pracy coachingowej wyrażające się w realizacji powyżej 300 godzin coachingu oraz doświadczenie w prowadzeniu mentoringu dla młodzieży. Dla konsultacji z coachingu sportowego dodatkowo doświadczenie w prowadzeniu coachingu sportowego wyrażające się w realizacji co najmniej 300 godzin zajęć. Część 15 Wykształcenie: wyższe. Doświadczenie: 3 letnie doświadczenie szkoleniowe lub nauczycielskie w zakresie stosowania technologii TIK, a w szczególności tablicy interaktywnej, potwierdzone publikacjami na ten temat lub doświadczenie w przeprowadzeniu 5 szkoleń w zakresie zastosowania technologii TIK. Część 16 Wykształcenie: wyższe - psycholog. Doświadczenie: w prowadzeniu zajęć dla studentów, rodziców, nauczycieli co najmniej 500 godzin. Część 17 Wykształcenie: wyższe pedagogiczne lub psychologiczne. Doświadczenie: co najmniej 5 szkoleń z omawianej tematyki i: dysponuje praktycznym, co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w pracy w charakterze wychowawcy klasy lub pedagoga/psychologa szkolnego lub jest konsultantem/ metodykiem w w/w zakresie lub jest/był zatrudniony w Poradni P-P lub innej instytucji zajmującej się wspieraniem pracy wychowawców jako trener. Część 18 Wykształcenie: wyższe, uprawnienia trenerskie, ukończony kurs kwalifikacyjny z pedagogiki twórczości i co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów dla nauczycieli oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z uczniami metodami aktywizującymi. Część 19 Wykształcenie wyższe - pedagog, specjalista terapii pedagogicznej. Doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla Rad Pedagogicznych szkół (co najmniej 10 szkoleń), doświadczenie w zakresie

10 pracy z dziećmi i młodzieżą - w zakresie diagnozy przyczyn trudności szkolnych dzieci na etapie szkoły podstawowej. Część 20 Wykształcenie: wyższe, uprawnienia trenerskie, ukończony kurs kwalifikacyjny z pedagogiki twórczości i co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów dla nauczycieli oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z uczniami metodami aktywizującymi. Część 21 Wykształcenie wyższe. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu ewaluacji wewnętrznej w szkołach (co najmniej 5 szkoleń). Część 22Wykształcenie wyższe - polonistyczne oraz uprawnienia logopedyczne; studia lub kurs dotyczący nauczania języka polskiego jako obcego. Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym z dysleksją, zaburzeniami mowy oraz dwujęzycznymi (co najmniej 1 rok). Część 23 Wykształcenie: wyższe. Doświadczenie: co najmniej 5 szkoleń z omawianej tematyki oraz praktyczne, co najmniej dwuletnie doświadczenie w aktywnej pracy z grupą dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Część 24 Wykształcenie: wyższe: pedagog lub psycholog. Doświadczenie: co najmniej 2 szkolenia z omawianej tematyki oraz praktyczne co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu w przedszkolu (np. doświadczenie w pracy jako nauczyciel wspomagający w przedszkolu, doświadczenie w pracy różnymi metodologiami nauczania Montessori, waldorfskie itp.) Część 25 Wykształcenie: wyższe, uprawnienia trenerskie, ukończony kurs kwalifikacyjny z pedagogiki twórczości i co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów dla nauczycieli oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z uczniami metodami aktywizującymi Część 26 Wykształcenie wyższe - pedagog, specjalista terapii pedagogicznej. Doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla Rad Pedagogicznych szkół (co najmniej 10 szkoleń), doświadczenie w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą - w zakresie diagnozy przyczyn trudności szkolnych dzieci na etapie szkoły podstawowej. Część 27 Wykształcenie: wyższe, uprawnienia trenerskie, ukończony kurs kwalifikacyjny z pedagogiki twórczości i co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów dla nauczycieli oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z uczniami metodami aktywizującymi Część 28 Wykształcenie: wyższe: pedagog lub psycholog. Doświadczenie: co najmniej 2 szkolenia z omawianej tematyki oraz doświadczenie w pracy w szkole podstawowej lub gimnazjum. Część 29 Wykształcenie: wyższe: pedagog lub psycholog. Doświadczenie: co najmniej 2 szkolenia z omawianej tematyki oraz doświadczenie w pracy w szkole podstawowej lub gimnazjum. Część 30 Wykształcenie: wyższe: pedagog lub psycholog. co najmniej 2 szkolenia z omawianej tematyki oraz doświadczenie w pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Część 31 Wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym Doświadczenie: wykonawca wykaże, że jest trenerem CEO w zakresie oceniania kształtującego lub wykonał co najmniej 5 szkoleń z omawianej tematyki i dysponuje praktycznym, doświadczeniem we wdrażaniu oceniania kształtującego w szkole (np. udział w programie SUS OK) lub jest konsultantem/ metodykiem w w/w zakresie. Część 32 Wykształcenie: wyższe. Doświadczenie: wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 5 szkoleń z omawianej tematyki, ma praktyczne, co najmniej trzyletnie doświadczenie w aktywnej pracy z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej w szkole lub jest konsultantem/ metodykiem w w/w zakresie. Część 33 Wykształcenie: wyższe. Doświadczenie: wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 5 szkoleń z omawianej tematyki, ma praktyczne, co najmniej trzyletnie doświadczenie w aktywnej pracy w zakresie kreowania wizerunku placówki oświatowej lub innej instytucji. Część 34 Wykształcenie: wyższe pedagogiczne lub psychologiczne. Doświadczenie: co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów Rad Pedagogicznych, doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Część 35 Wykształcenie wyższe: psycholog lub pedagog. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli: co najmniej 5 szkoleń o podobnej tematyce. Część 36 Wykształcenie wyższe: psycholog lub pedagog. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli: co najmniej 5 szkoleń o podobnej tematyce. Część 37 Wykształcenie wyższe: psycholog lub pedagog. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli: co najmniej 5 szkoleń o podobnej tematyce. Część 38 Wykształcenie wyższe: psycholog lub pedagog. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli: co najmniej 5 szkoleń o podobnej tematyce. Część 39 Wykształcenie: wyższe pedagogiczne. Doświadczenie: w

11 pracy w szkole podstawowej co najmniej 2 lata oraz przeprowadzonych co najmniej 5 szkoleń dla Rad Pedagogicznych. Część 40 Wykształcenie: wyższe, uprawnienia trenerskie, ukończony kurs kwalifikacyjny z pedagogiki twórczości i co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów dla nauczycieli oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z uczniami metodami aktywizującymi Część 41 Wykształcenie: wyższe psycholog, terapeuta, psychiatra. Doświadczenie: co najmniej 2 lata pracy w specjalistycznej poradni lub na klinice zajmującej się dziećmi i młodzieżą lub innej placówce zajmującej się uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz co najmniej 5 szkoleń o podobnej tematyce. Część 42 Wykształcenie: wyższe - nauczyciel wspomagający pracujący w przedszkolu, posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych w tym szczególnie z dziećmi z autyzmem. Część 43 Wykształcenie: wyższe. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli: co najmniej 5 szkoleń o podobnej tematyce oraz co najmniej 2 lata doświadczenia w szkole podstawowej. Część 44 Wykształcenie: wyższe: Doświadczenie: nauczyciel dyplomowany, praktyk z minimum 10 letnim doświadczeniem, psycholog, psychoterapeuta, socjolog, doświadczony w pracy w specjalistycznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, z doświadczeniem w pracy z dziećmi i ich rodzicami oraz w prowadzeniu szkoleń i warsztatów tematycznych dla nauczycieli i rodziców, specjalizującej się w zakresie pomocy diagnostyczno - terapeutycznej dla dzieci przedszkolnych. Część 45 Wykształcenie: wyższe: Doświadczenie: nauczyciel dyplomowany, praktyk z minimum 10 letnim doświadczeniem, psycholog, psychoterapeuta, socjolog, doświadczony w pracy w specjalistycznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, z doświadczeniem w pracy z dziećmi i ich rodzicami oraz w prowadzeniu szkoleń i warsztatów tematycznych dla nauczycieli i rodziców, specjalizującej się w zakresie pomocy diagnostyczno - terapeutycznej dla dzieci przedszkolnych. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

12 udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty szczegółowy program szkolenia dla każdej z wybranych części zamówienia III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1/. Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wraz z wykazaniem, że zobowiązanie to zostało podpisane przez osoby uprawnione (np. dokumenty rejestrowe, pełnomocnictwa) - jeżeli dotyczy. 2/. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w okresie jej obowiązywania. W przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na wysokość składek (pochodnych od wynagrodzenia), które Zamawiający zobowiązany jest ponieść z tytułu zawarcia umowy z osobą fizyczną, Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia i zmiany ceny brutto zawartej w umowie z danym Wykonawcą IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Obsługi Placówek Oświatowych Powiatu, Wieliczka ul. Kopernika 2. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 08:45, miejsce: Biuro Obsługi Placówek Oświatowych Powiatu, Wieliczka

13 ul. Kopernika 2. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wypracowanie metod radzenia sobie z dzieckiem z problemami emocjonalnymi będącym w grupie przedszkolnej.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa placówki Samorządowe Przedszkole w Śledziejowicach, Śledziejowice Wieliczka Wymagane elementy szkolenia: Program szkolenia musi zawierać zagadnienia: współczesne koncepcje wychowania i wdrażania norm w świetle psychologii rozwojowej; wykorzystanie współczesnych myśli, metod, koncepcji pedagogicznych pomagających w kształtowaniu pożądanych postaw u dzieci przedszkolnych; nowe, twórcze, niesztampowe sposoby radzenia sobie z dziećmi, które nie stosują się do zasad, nowe sposoby przyzwyczajania dzieci i zaznajamiania z zasadami, egzekwowanie zasad, wyciąganie konsekwencji, radzenie sobie z dzieckiem nie stosującym się do zasad w grupie i w obecności grupy; poznanie strategii efektywnych interwencji w sytuacjach niesubordynowanego zachowania dziecka; diagnoza własnych zasobów i ograniczeń w pracy z dzieckiem sprawiającymi trudności; radzenie sobie z własną frustracją w sytuacjach trudnych w przedszkolu; przykłady ułatwiających rozładowanie napięcia emocjonalnego u dzieci. Konsultacje w zakresie: rozwinięcie i uzupełnienie treści ze szkolenia ze szczególnym uwzględnieniem następującej tematyki: masaż dla dzieci (warsztat), przykłady dobrych praktyk; radzenie sobie z trudnościami na przykładzie konkretnych sytuacji z życia przedszkola.. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Jak sobie radzić z prowokacyjnymi i agresywnymi zachowaniami uczniów? Metoda Konstruktywnej Konfrontacji.. Podstawowa im. Świętej Kingi Książnicach Książnice191, Gdów Wymagane elementy szkolenia: Program szkolenia musi zawierać zagadnienia: - wykład interaktywny w oparciu o prezentację multimedialną, z elementami warsztatu, - analiza typowych sposobów reagowania na trudne zachowania uczniów, czynników je warunkujących oraz mechanizmów eskalacji tych zachowań, - zasady budowania pozytywnego klimatu społecznego w klasie, - prezentacja właściwego i bezpiecznego sposobu reagowania na prowokacyjne i agresywne zachowania uczniów w postaci Metody Konstruktywnej Konfrontacji - praktyczne zastosowanie, - przykłady dobrych praktyk. Konsultacje w zakresie tematyki szkolenia. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Metody aktywizujące w pracy nauczyciela.. Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niegowici, Niegowić Gdów

14 Wymagane elementy szkolenia: Program szkolenia musi zawierać zagadnienia: metody i techniki podnoszące aktywność uczniów na lekcji, motywowanie do nauki. Przy konstruowaniu programu należy zwrócić uwagę na metody problemowe np. burza mózgów, drzewo decyzyjne, a także pracę uczniów w grupie. Konsultacje w zakresie: metody pracy z uczniem zdolnym i słabym, jak rozwijać myślenie logiczno - matematyczne u dzieci. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zastosowanie metody projektowej w szkole podstawowej na wybranym materiale.. Podstawowa i. Kornela Makuszyńskiego w Gorzkowie, Gorzków Wieliczka Wymagane elementy szkolenia: Program szkolenia musi zawierać następujące zagadnienia: ukazanie sensu i pozytywnych aspektów pracy metodą projektową w szkole podstawowej - motywowanie; cechy dobrego projektu w szkole podstawowej; propozycje narzędzi przydatnych do pracy metodą projektu; konkretne ćwiczenia wstępne przygotowujące grupę do podziału i pracy w małych zespołach projektowych; radzenie sobie z możliwymi trudnościami; konkretne propozycje projektów dla sp - przykłady dobrych praktyk. Konsultacje w zakresie: dyskusja nad tym, jak oceniać pracę w projektach, jak włączyć ją w program nauczania; konsultacje dotyczące konkretnych projektów w sp; radzenie sobie z ewentualnymi trudnościami; ocena rezultatów projektu - uwagi praktyczne; dobre praktyki. Sugerowane konsultacje grupowe. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Ugruntowanie wiedzy na temat etapów rozwojowych dzieci w wieku 3-12 lat. Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy, Siercza Wieliczka Wymagane elementy szkolenia: Program szkolenia musi zawierać następujące zagadnienia: Dostarczenie praktycznej, konkretnej wiedzy dotyczącej normy rozwojowej i zaburzeń u dziecka (w wieku 3-12 lat) - psychologia rozwojowa, etapy rozwojowe, rozumienie norm na poszczególnych etapach rozwojowych; propozycje radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci na każdym etapie rozwoju Konsultacje grupowe dotyczące konkretnych uczniów i sytuacji w szkole. Analiza konkretnych przykładów ze szkoły. CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Jak motywować uczniów do nauki - techniki uczenia i metody aktywizujące w praktyce. Podstawowa - Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Brzeziu, 362, , Brzezie. Wymagane elementy szkolenia: Przegląd aktualnie stosowanych w Polsce i na świecie metod motywowania uczniów, wzmacniania ich kreatywności i aktywności własnej. Metody wzbudzania ciekawości poznawczej u uczniów; rozwijanie samodzielności i wytrwałości uczniów w obszarze zdobywania wiedzy i rozwiązywaniu problemów. Gry i zabawy rozbudzające motywację - do zastosowania na każdym przedmiocie oraz dostosowane do specyfiki przedmiotów nauczanych przez uczestników. Przykłady dobrych praktyk. Konsultacje w zakresie tematyki szkolenia.

15 CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Rozmowa motywująca nauczyciel - uczeń. Technikum - Zespół Szkół Zawodowych im. Edwarda Dembowskiego w Wieliczce Wymagane elementy szkolenia: Program szkolenia musi zawierać następujące zagadnienia: sposoby prowadzenia motywującej rozmowy z uczniem szkoły ponadgimnazjalnej (uczniem z problemami, niechętnym do nauki, oporującym). Konsultacje w zakresie: motywująca rola nowych technologii w kształceniu uczniów z podziałem na zespoły: humanistyczne, matematyczno - przyrodnicze, zawodowe. CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Jak podnieść frekwencję uczniów w szkole?.. Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Zespół Szkół Zawodowych im. Edwarda Dembowskiego w Wieliczce Wymagane elementy szkolenia: Program szkolenia musi zawierać następujące zagadnienia: jak zachęcić ucznia do chodzenia do szkoły, chodzi o ucznia trudnego (często z rodzin patologicznych, o obniżonych możliwościach intelektualnych, zazwyczaj są to uczniowie klas wielozawodowych) oraz konkretne przykłady, ćwiczenia. Konsultacje w zakresie: sposoby motywowania ucznia trudnego (konkretne ćwiczenia), integracja zespołu klasowego ( konkretne ćwiczenia), kształtowanie właściwych relacji miedzy uczniami, kształtowanie postaw asertywnych ( konkretne ćwiczenia). Grupa docelowa konsultacji nauczyciele pracujący z trudnym uczniem szkoły zawodowej. CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Nowocześnie uczyć, nowocześnie motywować. Technikum - Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach Plac Kazimierza Wielkiego 1, Niepołomice Wymagane elementy szkolenia: Program szkolenia musi zawierać następujące zagadnienia: nowoczesne i niestandardowe techniki i metody nauczania zarówno ucznia słabego jak i zdolnego (szkolenie w zakresie technik nauczania oraz metod aktywizujących z uwzględnieniem nauczanych przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, zwłaszcza w technikum i liceum ogólnokształcącym. Konsultacje w zakresie: tematyki szkolenia realizowane w ramach 5 zespołów: a/ humanistycznego (nauczane przedmioty: j. polski, historia, wos), b/ matematycznego (nauczane przedmioty: matematyka, fizyka, chemia), c/ zawodowego (nauczane przedmioty: informatyka, ekonomia, ekonomika, marketing, rachunkowość, podstawy przedsiębiorczości, statystyka itp.), d/ języków obcych (nauczane przedmioty: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. włoski), e/ pozostali członkowie zespołu (nauczane przedmioty: geografia, przyroda, biologia, przysposobienie obronne, wychowanie fizyczne).. CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Agresja w szkole - metody przeciwdziałania.. Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Zespół Szkół w Gdowie, Gdów 405, Gdów. Wymagane elementy szkolenia: Program szkolenia musi zawierać treści dotyczące form agresji, metod

16 przeciwdziałania agresji, sposobu zachowania nauczyciela w sytuacjach trudnych. Konsultacje w zakresie: metody rozpoznawania potrzeb wychowawczych uczniów, zasady planowania i monitorowania oddziaływań wychowawczych. Zagrożenia wewnątrz i zewnątrz szkolne (uzależnienia, przemoc, grupy nieformalne. CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce, ul. Piłsudskiego Wieliczka Wymagane elementy szkolenia: Tworzenie zespołu, określanie ról jego członków, podział zadań, ew. praca zespołu metodą projektów. Kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych relacji wśród pracowników. Organizacja i monitorowanie pracy zespołu. Doskonalenie kompetencji interpersonalnych poprawiających efektywność pracy zespołowej. Konsultacje w zakresie tematyki szkolenia. CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Metody podnoszące efektywność nauczania w Szkole Podstawowej - strategie twórczego myślenia, metody aktywne, indywidualizacja pracy. Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Targowisku Targowisko Kłaj. Wymagane elementy szkolenia: zapoznanie ze specyfiką strategii podnoszących efektywność nauczania w odniesieniu wieku rozwojowego (edukacja wczesnoszkolna, edukacja w klasach IV- VI); zapoznanie z praktycznymi wskazaniami dotyczącymi indywidualizacji pracy z uczniami na poziomie szkoły podstawowej (I-III oraz IV-VI); zapoznanie z możliwościami pobudzania twórczego myślenia uczniów, prezentacja sprawdzonych metod; zapoznanie z najnowszymi aktywnymi metodami uczenia; prezentacja sprawdzonych sposobów efektywnego włączania rodziców w proces edukacyjny - w jaki sposób instruować rodziców do pracy z dziećmi, praktyczne zalecenia do pracy z rodzicami podnoszące efektywność nauczania. Konsultacje: Przeprowadzenie wspólnie z nauczycielem lekcji z praktyczną demonstracją wykorzystywania technik prezentowanych na szkoleniu w pracy z uczniami poszczególnych klas. CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Metody podnoszące efektywność nauczania w Gimnazjum - strategie twórczego myślenia, metody aktywne, indywidualizacja pracy. Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Targowisku Targowisko Kłaj. Wymagane elementy szkolenia: zapoznanie ze specyfiką strategii podnoszących efektywność nauczania w odniesieniu do wieku rozwojowego; zapoznanie z praktycznymi wskazaniami dotyczącymi indywidualizacji pracy z uczniami na poziomie gimnazjum; zapoznanie z możliwościami pobudzania twórczego myślenia uczniów, prezentacja sprawdzonych metod; zapoznanie z najnowszymi aktywnymi metodami uczenia. Konsultacje: przeprowadzenie wspólnie z nauczycielem lekcji z praktyczną demonstracją wykorzystywania tech.

17 CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Automotywacja - Jak efektywnie motywować siebie. Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Zabierzowie Bocheńskim Zabierzów Bocheński 323. Wymagane elementy szkolenia: diagnoza posiadanych strategii motywowania, praca na własnych przekonaniach i systemie wartości; efektywne strategie motywowania siebie - przegląd i przepracowanie z grupą co najmniej 3 strategii pozwalających zmieniać własną motywację; jak zarządzać własną motywacją - przepracowywanie blokad motywacyjnych i skutecznych metod autocoachingu, pozwalających na samodzielne motywowanie siebie do realizacji zakładanych celów; budowanie motywujących celów oraz strategii działań podtrzymujących motywację Konsultacje w formie warsztatowej: zapoznanie ze specyfiką pracy coachingowej oraz pracy ze sportowcami, inspirowanie do działania i pokonywania własnych ograniczeń; kierunki i perspektywy coachingowego wsparcia sportowców, prezentacja i praktyczne stosowanie przykładowych narzędzi coachingowych używanych w pracy ze sportowca. CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Stosowanie TIK, wykorzystanie tablicy interaktywnej, rzutnika i innych narzędzi do pracy dydaktycznej na przedmiotach nieinformatycznych. Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich,Koźmice Wielkie Wieliczka. Wymagane elementy szkolenia: TIK w edukacji - praktyczne przykłady, wykorzystanie posiadanych w szkole 3 tablic interaktywnych oraz oprogramowania do nich; jak poszukiwać nowego oprogramowania do tablic interaktywnych i stosowania na przedmiotach nieinformatycznych, przykłady takich narzędzi; metodyka stosowania TIK w edukacji w szkole podstawowej (szanse i ograniczenia). Konsultacje w zakresie tematyki szkolenia. CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Kwestie prawne w systemie kar i nagród oraz prawo a obowiązki rodzicielskie oraz motywowanie rodziców do współpracy - pokazywanie długofalowych celów odpowiednich oddziaływań wychowawczych. Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniątkach, Staniątki Niepołomice. Wymagane elementy szkolenia: zapoznanie z ustawami i rozporządzeniami mającymi znaczenie w pracy z rodzicami, m.in. z przepisami pozwalającymi na wprowadzenie kar i nagród wobec uczniów, refleksja nad aktualnymi dokumentami szkoły w tym zakresie i ewentualne wprowadzenie w nich zmian; zapoznanie z przepisami prawnymi dotyczącymi obowiązków rodzicielskich. Przekazanie sposobów odwoływania się do informacji prawnych w kontakcie z rodzicami, tak by budować efektywną współpracę; prezentacja przykładowych interwencji wobec rodziców z odniesieniem się do kwestii prawnych; jak zapoznawać rodziców z wymaganiami prawnymi nakładanymi na rodziców oraz z aktami prawnymi obowiązującymi w szkole. Aktywne metody pracy ułatwiające zdobycie wiedzy rodzicom; przekazanie informacji n.t. budowania kontaktu z rodzicami; gry interpersonalne, do których zapraszają rodzice - jak je rozpoznawać i efektywnie sobie z nimi radzić; elementy pedagogizacji na zebraniach rodzicielskich. Jak zwięźle przekazywać inforamcje kluczowe dla rodziców dzieci na różnych etapach rozwoju; jak zachęcać rodziców do współpracy - praktyczne sposoby budowania relacji z rodzicami - wskazówki do pracy własnej nauczycieli. Konsultacje w zakresie: przeprowadzenie wraz z nauczycielami 5 zebrań rodzicielskich. Podczas zajęć ważne będzie położenie nacisku na praktyczne zaprezentowanie

18 technik pobudzających motywację rodziców do współpracy ze szkołą oraz przekazanie informacji psychoedukacyjnych - ważnych dla rodziców dzieci na aktualnym etapie rozwoju. CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Być dobrym wychowawcą. Podstawowa nr 4 im. E. J Jerzmanowskiego w Wieliczce. ul. Krzyszkowicka 18a Wieliczka. Wymagane elementy szkolenia: ABC wychowawcy, rozwiązywanie konfliktów w szkole, nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów, współpraca z rodzicami w kontekście współodpowiedzialności za kształtowanie postaw uczniów. Konsultacje w zakresie: rozwiązywanie konfliktów w szkole, nauczyciel wobec trudnych zachowań uczniów - superwizja, współpraca z rodzicami - doskonalenie umiejętności interpersonalnych, radzenie sobie z możliwymi trudnościami; konkretne przykłady dobrych praktyk, praca z uczniami w zakresie rozpoznawania uczuć, radzenia sobie ze złością, komunikacji, rozwiązywania konfliktów. CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Sposoby motywowania uczniów do nauki. Podstawowa w Byszycach Byszyce 1, Wieliczka. Wymagane elementy szkolenia: praktyczne metody motywowania uczniów, wzmacnianie kreatywności i aktywności własnej uczniów. Rozwijanie odpowiedzialności uczniów za własny sukces dydaktyczny; metody wzbudzania ciekawości poznawczej u uczniów; rozwijanie samodzielności i wytrwałości uczniów w obszarze zdobywania wiedzy i rozwiązywaniu problemów; praktyczne twórcze techniki, gry i zabawy rozbudzające motywację - do zastosowania na każdym przedmiocie oraz dostosowane do specyfiki przedmiotów nauczanych przez uczestników. Konsultacje w zakresie tematyki szkolenia. CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Radzenie sobie z trudnościami emocjonalnymi i wychowawczymi u uczniów. Podstawowa im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Pierzchowie, Pierzchów 100, Gdów. Wymagane elementy szkolenia: szkolenie prowadzone metodą aktywną - warsztaty dla nauczycieli, np. w formie psychodramy. Ponadto praktyczne sposoby radzenia sobie przez nauczycieli z trudnościami emocjonalnymi i wychowawczymi u uczniów (szkoła podstawowa), rozwiązywanie konkretnych problemów, poprawa komunikacji z uczniem. Konsultacje w zakresie tematyki szkolenia. CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Sposoby motywowania uczniów do nauki. Podstawowa im. Orła Białego w Marszowicach Marszowice 149, Gdów. Wymagane

19 elementy szkolenia: praktyczne metody motywowania uczniów, wzmacnianie kreatywności i aktywności własnej uczniów. Rozwijanie odpowiedzialności uczniów za własny sukces dydaktyczny; metody wzbudzania ciekawości poznawczej u uczniów; rozwijanie samodzielności i wytrwałości uczniów w obszarze zdobywania wiedzy i rozwiązywaniu problemów; praktyczne twórcze techniki, gry i zabawy rozbudzające motywację - do zastosowania na każdym przedmiocie oraz dostosowane do specyfiki przedmiotów nauczanych przez uczestników. Konsultacje w zakresie tematyki szkolenia. CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Metody i narzędzie potrzebne do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej. Podstawowa im. Świętej Kingi w Bilczycach; Bilczyce 92, Gdów. Wymagane elementy szkolenia: praktyczne metody i narzędzia potrzebne do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej w szkole. Konsultacje w zakresie tematyki szkolenia.. CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Rozwijanie kompetencji językowych u dzieci w normie rozwojowej, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dwujęzycznych. Przedszkole nr 5 im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce, ul. W. Pola 23, , Wieliczka. Wymagane elementy szkolenia: Praktyczne metody rozwijania kompetencji językowych dzieci w wieku przedszkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem różnych metod pracy. Konsultacje w zakresie szkolenia. CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Pomysły na zabawę z dziećmi w szkole. Podstawowa im. Janusza Korczaka w Węgrzcach Wielkich, Węgrzce Wielkie Węgrzce Wielkie. Wymagane elementy szkolenia: poznanie wielu różnorodnych ćwiczeń gier i zabaw ruchowych dla małych dzieci, które można zastosować również ze starszymi dziećmi; poznanie przykładów ćwiczeń z wykorzystaniem nietypowych przyborów; zdobycie umiejętności organizowania oraz wymyślania różnych form aktywności ruchowej dla dzieci np. przebywających na świetlicy; przykłady ułatwiających rozładowanie napięcia emocjonalnego u dzieci, radzenie sobie z frustracją, złością, przykłady dobrych praktyk; sposoby radzenia sobie przez dzieci z trudnymi emocjami (niepowodzenie, porażka, złość, strach). Sugerowana forma warsztatowa. Konsultacje w zakresie tematyki szkolenia. CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu. Przedszkole Koźmice Wielkie Koźmice Wielkie Wieliczka. Wymagane elementy szkolenia: podstawowe informacje nt. zaburzeń ze spektrum autyzmu (rozwój poznawczy,

20 społeczny, emocjonalny); konkretne techniki pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu w praktyce przedszkolnej; jak zintegrować dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z grupą; analiza indywidualnych przypadków; przykłady dobrych praktyk, literatura fachowa, przygotowywanie pomocy dydaktycznych oraz warsztat: metoda Weroniki Sherborne - techniki relaksacyjne, praca z ciałem ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej nauki masażu. Konsultacje w zakresie: metoda Weroniki Sherborne, przykłady dobrych praktyk, rozmowa dotycząca problemów w pracy z konkretnych dzieckiem w przedszkolu i wypracowanie metod pozwalających radzić sobie w przyszłości z podobnymi sytuacjami. CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Sposoby motywowania uczniów do nauki. Podstawowa im. Macieja Szarka w Grabiu Grabie 2, Węgrzce Wielkie. Wymagane elementy szkolenia: przegląd aktualnie stosowanych w Polsce i na świecie metod motywowania uczniów, wzmacniania ich kreatywności i aktywności własnej. Metody wzbudzania ciekawości poznawczej u uczniów; rozwijanie samodzielności i wytrwałości uczniów w obszarze zdobywania wiedzy i rozwiązywaniu problemów. Gry i zabawy rozbudzające motywację - do zastosowania na każdym przedmiocie oraz dostosowane do specyfiki przedmiotów nauczanych przez uczestników. Przykłady dobrych praktyk. Konsultacje w zakresie tematyki szkolenia.. CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Radzenie sobie z trudnościami emocjonalnymi i wychowawczymi u uczniów. podstawowa Nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego w Niepołomicach, ul. Krakowska 14, Niepołomice. Wymagane elementy szkolenia: szkolenie prowadzone metodą aktywną - warsztaty dla nauczycieli, np. w formie psychodramy. Ponadto praktyczne sposoby radzenia sobie przez nauczycieli z trudnościami emocjonalnymi i wychowawczymi u uczniów (szkoła podstawowa), rozwiązywanie konkretnych problemów, poprawa komunikacji z uczniem. Konsultacje w zakresie tematyki szkolenia.. CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Jak motywować uczniów do nauki. Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu Zagórze Niepołomice. Wymagane elementy szkolenia: przegląd aktualnie stosowanych w Polsce i na świecie metod motywowania uczniów, wzmacniania ich kreatywności i aktywności własnej. Metody wzbudzania ciekawości poznawczej u uczniów; rozwijanie samodzielności i wytrwałości uczniów w obszarze zdobywania wiedzy i rozwiązywaniu problemów. Gry i zabawy rozbudzające motywację - do zastosowania na każdym przedmiocie oraz dostosowane do specyfiki przedmiotów nauczanych przez uczestników. Przykłady dobrych praktyk. Konsultacje w zakresie tematyki szkolenia..

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Mińsk Mazowiecki: Realizacja oferty doskonalenia nauczycieli w formie wykładów w ramach projektu pn. Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kot.krakweb.pl Kraków: Przeprowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli w ramach sieci współpracy

Bardziej szczegółowo

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 1 z 5 2013-11-20 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego Coaching

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kot.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kot.krakow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kot.krakow.pl Kraków: Przeprowadzenie różnych form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Ełk: Prowadzenie przez ekspertów form doskonalenia wynikających z Rocznych Planów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kot.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kot.krakow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kot.krakow.pl Kraków: Przeprowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli w ramach sieci współpracy

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. CKU 2710.1.2013 Kraków: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu TERAPII ZAJĘCIOWEJ Numer ogłoszenia: 102872-2013; data zamieszczenia: 14.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kot.krakow.pl Kraków: Przeprowadzenie różnych form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kot.krakweb.pl Kraków: Przeprowadzenie różnych form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poradnia.tk

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poradnia.tk Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poradnia.tk Stok Lacki: Realizacja form doskonalenia nauczycieli dla uczestników projektu Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kot.krakow.pl Kraków: Przeprowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli w ramach sieci współpracy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-24 11:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: usługi szkoleniowe w zakresie Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl 1 z 5 2013-10-14 10:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Opracowanie i wdrożenie programu motywacyjnego dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Ropczyce: USŁUGA EDUKACYJNA: - Cz. I Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego Cz. II Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki Numer ogłoszenia: 341184-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.poradniamm.home.pl/projekt/ I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządu terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.poradniamm.home.pl/projekt/ I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządu terytorialnego. Mińsk Mazowiecki: Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w ramach projektu pn. Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poradniamm.home.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poradniamm.home. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poradniamm.home.pl/projekt/ Mińsk Mazowiecki: Realizacja oferty doskonalenia nauczycieli w formie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu wykładów lub ćwiczeń dla uczestników kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.kielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.kielce.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.kielce.pl Kielce: Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 029 7646811 w. 271, faks 029 7654325.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 029 7646811 w. 271, faks 029 7654325. Ostrołęka: Świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka, realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

prawa jazdy kategorii B dla 15 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w ramach projektu Dobrze mieć

prawa jazdy kategorii B dla 15 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w ramach projektu Dobrze mieć Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/ Gołdap: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemce,pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemce,pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemce,pl Niemce: Usługa edukacyjna na prowadzenie zajęć dodatkowych w Przedszkolu Publicznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-pabianice.pl Pabianice: Zorganizowanie działań w ramach aktywnej integracji dla wychowanków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-19 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Nowe Iganie: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.poznan.pl 1 z 5 2014-05-30 09:59 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.poznan.pl Poznań: Wykonanie usługi szkoleniowej w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-08-17 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: E-biznes - zakładanie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Wersja archiwalna 02.2014-ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU BARMAŃSKIEGO I I II STOPNIA DLA UCZNIÓW TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-CHEMICZNYCH W TRZEBINI. W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Komunikacja interpersonalna Numer ogłoszenia: 61418-2014; data zamieszczenia: 21.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Komunikacja interpersonalna Numer ogłoszenia: 61418-2014; data zamieszczenia: 21.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl, www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Komunikacja interpersonalna Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Przygotowanie metodyczne oraz przeprowadzenie kursów języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=89728&rok=2014-03-17

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=89728&rok=2014-03-17 1 z 5 2014-03-17 15:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugniemce.bip.lubelskie.pl. Niemce: Pełnienie usługi edukacyjnej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.pw.edu.pl, www.pr.pw.edu.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.pw.edu.pl, www.pr.pw.edu. 1 z 6 2015-04-14 16:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.pw.edu.pl, www.pr.pw.edu.pl Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 Sierpc: Świadczenie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsat-ropczyce.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsat-ropczyce.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Ropczyce: USŁUGA SZKOLENIOWA : AutoCad, poziom podstawowy Numer ogłoszenia: 83126-2015; data zamieszczenia: 13.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lcre-lomza.webd.pl Łomża: prowadzenia przez ekspertów zewnętrznych szkoleń w ramach sieci współpracy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Powstańców 17, 40-

I. 1) NAZWA I ADRES: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Powstańców 17, 40- Katowice: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu efektywności osobistej w ramach projektu Firma z energią. Numer ogłoszenia: 104418-2012; data zamieszczenia: 03.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www. mos. gov. pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www. mos. gov. pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www. mos. gov. pl Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia językowego dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Łódź: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń pt. Rozwój osobisty oraz indywidualnego coachingu, realizowanych w ramach projektu Kobieta - skuteczny lider i menedżer Numer ogłoszenia: 48049-2012; data

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-11-18 08:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa zorganizowania

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa środków dezynfekcyjnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa środków dezynfekcyjnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2014-06-24 16:52 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zps.tarnow.pl Tarnów: Dostawa środków dezynfekcyjnych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.lodz.pl Łódź: ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH ŚRODKÓW NA DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

w terminie 19.03. - 21.03.2014 r., wraz z zapewnieniem na terenie woj. zachodniopomorskiego, bazy noclegowej

w terminie 19.03. - 21.03.2014 r., wraz z zapewnieniem na terenie woj. zachodniopomorskiego, bazy noclegowej 1 z 6 2014-01-23 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa zorganizowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Warszawa: Opiniowanie i zatwierdzanie zestawów materiałów do prowadzenia lekcji i konsultacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-09-27 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-09-21 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie Podatkowa książka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-07-14 13:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie Merchandising z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wadowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wadowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wadowice.pl Wadowice: Przeprowadzanie diagnozy społeczno-zawodowej, zajęć z zakresu treningu

Bardziej szczegółowo

Toruń: Szkolenia zawodowe osób bezrobotnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Toruń: Szkolenia zawodowe osób bezrobotnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Toruń: Szkolenia zawodowe osób bezrobotnych Numer ogłoszenia: 56701 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa organizacja obozu szkoleniowego dla

Warszawa: Kompleksowa organizacja obozu szkoleniowego dla 1 z 6 2014-04-22 14:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.pw.edu.pl, www.pr.pw.edu.pl Warszawa: Kompleksowa organizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opatowiec.pl. Znak.271.8.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opatowiec.pl. Znak.271.8. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opatowiec.pl Znak.271.8.2013 Opatowiec: Kompleksowa usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kul.lublin.pl/zamowieniapubliczne,16027.html

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kul.lublin.pl/zamowieniapubliczne,16027.html Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html Lublin: Sukcesywna dostawa konserw i przetworów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poradnia.kolbuszowa.pl Kolbuszowa: Pełnienie funkcji KOORDYNATORA SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-12-05 11:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl Łódź: Usługa przeprowadzenia szkoleń z kompetencji miękkich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.wroclaw.pl Wrocław: Zorganizowanie i przeprowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-03-06 14:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ciz.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ciz.walbrzych.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: Przygotowanie i przeprowadzenie Studiów Podyplomowych dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfos.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfos.krakow.pl 14.08.2012 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfos.krakow.pl Kraków: Wdrożenie Systemu Informatycznego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Obsługa księgoworachunkowych

Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Obsługa księgoworachunkowych 1 z 5 2015-10-08 12:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Obsługa księgoworachunkowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-04-09 12:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług konsultingowych (doradczych) na

Bardziej szczegółowo

1 z :50 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1 z :50 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu: Na dobry początek! Gmina

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-12-05 11:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego Decyzje

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi edukacyjnej usługa nie priorytetowa w projekcie. Szkoła daje szansę i nowe możliwości uczniom w Gminie Skoczów

Świadczenie usługi edukacyjnej usługa nie priorytetowa w projekcie. Szkoła daje szansę i nowe możliwości uczniom w Gminie Skoczów Zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 30 000 euro, bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na: Świadczenie usługi edukacyjnej usługa nie priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zjo.lo.pl Płock: Prowadzenie zajęć w ramach kursów przygotowujących do zdobycia nowych kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sppsmis3.edu.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna województwa małopolskiego.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sppsmis3.edu.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna województwa małopolskiego. Kraków: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Obsługa naziemna śmigłowców LPR i SAR Numer ogłoszenia: 390672-2011; data zamieszczenia: 22.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu - Nowoczesna edukacja w mieście Biała Podlaska. Numer ogłoszenia: 328148-2013; data zamieszczenia: 14.08.2013 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl Bukowsko: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych pn. Sprzedawca z obsługą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-06-15 12:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Grafika i animacja

Bardziej szczegółowo

Giżycko: Drugi przetarg na organizację i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla

Giżycko: Drugi przetarg na organizację i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla Giżycko: Drugi przetarg na organizację i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych dla Masażysty z odnowy biologicznej w sporcie: Masaż głęboki w urazach sportowych Numer ogłoszenia: 215531-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości Biura Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W IELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA K OMENDA

O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W IELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA K OMENDA O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W IELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA K OMENDA 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 211 Tel. (0-61) 831-24-05 e-mail: wielkopolska@ohp.pl Fax (0-61) 831-24-85 Nr sprawy: 5/WWK/SPZRIV/2011

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraśnik: Przeprowadzenie cyklu szkoleń (warsztatów, szkoleniowych rad pedagogicznych, konsultacji indywidualnych i grupowych) przez ekspertów zewnętrznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsat-ropczyce.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsat-ropczyce.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Ropczyce: USŁUGA EDUKACYJNA: - przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Kurs Obsługi Kasy Fiskalnej Numer ogłoszenia: 16266-2015; data zamieszczenia: 22.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5. Biskupiec: Dostawa materiałów dydaktycznych do eksperymentów szkolnych do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Biskupiec w podziale na części Numer ogłoszenia: 254606-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl Bukowsko: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-10-07 14:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.stargard.pl Stargard Szczeciński: Organizacja i przeprowadzenie kursu

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Warszawa: Druk, oprawa oraz dostawa sześciu zeszytów - produktów projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Przeprowadzenie badania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich metodą

Bardziej szczegółowo

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spgk.com.pl Sanok: Dostawa materiałów drogowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl Połaniec: Zorganizowanie szkolenia dla pracowników w ramach projektu Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl 1 z 5 2016-04-29 13:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Obsługa Ministerstwa Środowiska w zakresie pisemnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wadowice Górne, Wadowice Górne 116, Wadowice Górne, woj. podkarpackie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wadowice Górne, Wadowice Górne 116, Wadowice Górne, woj. podkarpackie, tel , faks Wadowice Górne: Dowóz szkolny dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wadowice Górne do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017. Numer ogłoszenia: 143425-2016; data zamieszczenia: 19.07.2016 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Świadczenie usług doradczych w zakresie HR Numer ogłoszenia: 160713-2013; data zamieszczenia: 12.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Świadczenie usług doradczych w zakresie HR Numer ogłoszenia: 160713-2013; data zamieszczenia: 12.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Świadczenie usług doradczych w zakresie HR Numer ogłoszenia: 160713-2013; data zamieszczenia: 12.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Krapkowice: Usługa polegająca na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

potrzeby realizacji szkolenia pn.: Szukam pracy dla 15 uczestników, w terminie 07.04. - 11.04.2014 r.

potrzeby realizacji szkolenia pn.: Szukam pracy dla 15 uczestników, w terminie 07.04. - 11.04.2014 r. 1 z 5 2014-02-21 08:56 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa hotelarska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.medyk.gizycko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.medyk.gizycko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.medyk.gizycko.pl Giżycko: Drugi przetarg na organizację i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tltulowice.pl Tułowice: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szkola-jablonka.pl Wysokie Mazowieckie: Usługi edukacyjne polegające na prowadzeniu zajęć z dziećmi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane ET.3.212.24.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Numer ogłoszenia: 141909-2013; data zamieszczenia: 12-07-2013r. Poznań: Naprawa izolacji przerw dylatacyjnych oraz przejść przez IV trybunę Stadionu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Warszawa: Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM)

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: Aktywny Nowy Sącz - budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw przy ul. Mała Poręba etap II. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane

Nowy Sącz: Aktywny Nowy Sącz - budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw przy ul. Mała Poręba etap II. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Nr sprawy: ZZP.271.618.2016 Nowy Sącz: Aktywny Nowy Sącz - budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw przy ul. Mała Poręba etap II. Numer ogłoszenia: 164409-2016; data zamieszczenia: 27.07.2016r.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Drzymały 13, Kąty

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Drzymały 13, Kąty Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sosw.info.pl powiatwroclawski.ibip.wroc.pl/public/ Kąty Wrocławskie: Świadczenie usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 90782-2011; data zamieszczenia: 26.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 90782-2011; data zamieszczenia: 26.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2011-04-26 12:45 Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 90782-2011; data zamieszczenia: 26.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

VII, 7.1, 7.1.1 - GOPS

VII, 7.1, 7.1.1 - GOPS Gnojnik: Organizacja i przeprowadzenie wsparcia w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla gminy Czchów dla Uczestników Projektu systemowego Jesteśmy najlepsi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

829,27 zł netto. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i

829,27 zł netto. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i 1 z 6 2014-07-23 14:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa zorganizowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckp.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckp.lodz.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckp.lodz.pl Łódź: Pełnienie funkcji trenera w ramach projektu pn. Energetyczny nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: przeprowadzenie szkoleń dla młodzieży realizowanych w ramach Projektu Aktywny Targówek współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na 6 części: część nr 1 : Kurs

Bardziej szczegółowo