Radio przenośne FM SoundMaster WE320

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radio przenośne FM SoundMaster WE320"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne FM SoundMaster WE320 Nr produktu Strona 1 z 12

2 Instrukcja obsługi Radio przenośne FM SoundMaster WE320 Uwagi dotyczące ochrony środowiska Produkt ten pod koniec czasu eksploatacji nie może zostać wyrzucony do normalnych odpadów z gospodarstw domowych, ale powinien zostać zwrócony do punktu zbiórki do recyklingu urządzeń elektromechanicznych i elektronicznych. Symbol obok na produkcie, w instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza powyższe zalecenia Materiały można poddać recyklingowi zgodnie z ich przeznaczeniem. Dzięki ich ponownemu wykorzystaniu i recyklingowi lub innym formom wykorzystywania starych urządzeń, wnosisz istotny wkład w ochronę naszego środowiska. W razie pytań należy skontaktować się z lokalnym organem właściwym dla składowania odpadów. Instrukcja bezpieczeństwa / wskazówki środowiskowe /wskazówki dotyczące instalacji Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Urządzenie powinno być czyszczone tylko suchą i czystą ścierką do kurzu, bez wyjątku.. Używanie detergentów lub ręczników z niszczącego materiał jest niedozwolone Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Konfigurowanie i ustawienie urządzenia powinno odbywać się w taki spośob, aby nie doszło do akumulacji ciepła, urządzenie musi być dobrze wentylowane Urządzenie nie może znajdować się wokół źródeł ognia (np. świeczki) Nie należy stosować pojemników wypełnionych cieczą (np. wazony) w sąsiedztwie działającego urządzenia. Urządzenie należy umieścić w bezpiecznym, wolnym od wibracji miejscu. Urządzenie powinno zostać umieszczone daleko od komputerów i kuchenek mikrofalowych, gdyż w przeciwnym razie mogą się pojawić zakłócenia w trybie radia. Strona 2 z 12

3 Nie należy otwierać lub naprawiać obudowy. Wtedy urządzenie nie jest bezpieczne, a otwarcie spowoduje utratę gwarancji. Naprawy są wykonywane wyłącznie przez centrum usług i obsługi klienta. Należy używać tylko akumulatorów, które są wolne od rtęci i kadmu. Zużyte baterie są odpadami niebezpiecznymi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych! Zużyte baterie należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki w swojej miejscowości. Baterie nie mogą dostać w ręce dzieci. Dzieci mogą połknąć baterie. Ewentualne połknięcia baterii należy natychmiast zgłosić pomocy medycznej. Należy regularnie sprawdzać baterie, aby uniknąć wycieku elektrolitu. Baterie nie powinny być narażone na ciepło (na przykład światło słoneczne) lub ogień. UWAGA Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z bateriami. Wymieniaj baterie tylko na modele tego samego typu. Zużyte baterie są odpadami niebezpiecznymi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Jak Użytkownik jest prawnie zobowiązany do zwrotu i utylizacji wszystkich baterii i akumulatorów, niezależnie od tego, czy zawierają one szkodliwe substancje* czy nie, w sposób przyjazny dla środowiska. Baterie i akumulatory można zostawić w punktach zbiórki w swojej społeczności lub w miejscach sprzedaży za darmo. Baterie należy składować tylko w stanie rozładowanym. * Wykonane z Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb ołów Strona 3 z 12

4 1. Dane techniczne Zakres częstotliwości radiowych Pasmo Zakres częstotliwości Częstotliwość Temperatura pracy: +5 ~ + 35 C Baterie: 4 x UM-3 / AA LR6 (baterie nie są dołączone) Zasilanie: DC 7.5V 400mA (zasilacz nie jest zawarty w zestawie) Baterie: Otwórz pokrywę baterii i włóż 4x UM-3 / AA, baterie LR6 z poprawną biegunowością w komorze baterii i zamknij pokrywę. Zawsze należy używać wyłącznie baterii, które są pozbawione rtęci i kadmu. Zaleca się stosowanie baterii alkalicznych. Jeśli baterie są zbyt słabe, jest to sygnalizowane na wyświetlaczu LCD ikoną mrugającego symbolu baterii. Połączenie sieciowe Podłącz zasilacz sieciowy (nie jest zawarty w zestawie) DC 7.5V 400mA do gniazda "EXT. DC 7.5V 400mA". Strona 4 z 12

5 Elementy obsługi: 1. Wyświetlacz 2. Przycisk On / Off 3. Przyciski pamięci M.0 / 5 ~ M.4 / 9 4. Przycisk skanowania pamięci (memory scan) 5. Przycisk PAGE 6. Przycisk MEM 7. Alarm 2 / Volume - 8. Alarm 1 / Volume + 9. Przycisk Tryb/Mode 10. Przycisk Bass 11. Przycisk Fine 12. Przycisk down/w dół 13.Przycisk up/w górę 14. Głośnik 15. Przycisk sleep, snooze (drzemka) 16. Przełącznik pasma (LW / SW / MW / FM) 17. Przełącznik SW SEN. (DX / LX) 18. Gniazdo słuchawkowe 19. Podłączenie do zasilania 20. Antena 21. Podstawka 22. Pokrywa baterii 23. Pasek na rękę 2. Zastosowanie Następujące ustawienia można regulować tylko wtedy gdy radio jest wyłączone. Podczas pierwszego włączenia pojawi się "00:00" Tryb automatyczny Istnieje możliwość ustawienia za pomocą przycisku <Mode> godziny, daty, strefy czasowej, czasu na świecie, alarmu, zasięgu odbioru MW, czasu drzemki, format godziny 12/24. Jeśli naciśniesz przycisk <Mode>, gdy odbiornik jest wyłączony, tryb ustawiania będzie migał przez około 15 sekund. Za pomocą przycisków w górę / dół, można dokonać ustawień. Naciśnij przycisk MODE 1x: Ustawianie czasu Naciśnij przycisk MODE 2x: Ustawianie daty Naciśnij MODE 3x: Ustaw strefę czasową ( "Local City") Naciśnij przycisk 4x MODE: Ustawianie czasu na świecie Naciśnij przycisk MODE 5x: Data alarmu (SDA) Naciśnij przycisk MODE 6x: Ustawienie zasięgu odbioru dla MW Naciśnij przycisk MODE 7x: Ustawianie drzemki Naciśnij przycisk MODE 8x: Ustaw 12/24-godzinny format Aby zapisać ustawienie, należy odczekać około 15 sekund, aż wskaźnik na wyświetlaczu LCD przestanie migać. Strona 5 z 12

6 2.2. Ustawianie czasu Naciśnij 1x <Mode>. Na wyświetlaczu miga czas. Naciśnij przycisk <UP> lub <Down>, aby przejść do przodu lub przesunąć czas w odstępach jednominutowych. Przytrzymaj jeden z przycisków przez około 2 sekundy, aby ustawić czas w 10-minutowych krokach lub zresetować Ustawianie daty Naciśnij kolejny raz lub dwa razy przycisk <Mode>. Na wyświetlaczu miga data. Używając przycisku <UP> lub <Down> można ustawić datę. Przytrzymaj jeden z klawiszy i ustaw datę w 10-dniowych odstępach. Na wyświetlaczu LCD pojawi się również dzień tygodnia w języku angielskim. Su = niedziela / Mo = poniedziałek / Tu = wtorek / W = środa / TH = czwartek / F = piątek / Sa = sobota 2.4. Ustawienie strefy czasowej Naciśnij po raz drugi i trzeci przycisk <Mode>. Na wyświetlaczu miga strefa czasowa jako skrót dla odpowiedniego miasta. Używając przycisku <UP> Lub <Down> można ustawić niżej wymienione strefy czasowe Nr. Skrót Różnica czasowa Miasto Nr. Skrót Różnica czasowa Miasto Czas letni Naciśnij przycisk <Snooze> podczas gdy na wyświetlaczu miga strefa czasowa. Na wyświetlacz pojawi się wskaźnik SUN OFF dla dezaktywacji czasu letniego. Naciśnij przycisk <Snooze> ponownie. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik SUN ON i- wtedy czas letni będzie aktywowany Czas na świecie - wskaźnik Naciśnij cztery razy przycisk <Mode>, aby wyświetlić czas światowy. Wtedy pojawi się migający skrót nazwy miasta z czasem obowiązującym. Strona 6 z 12

7 Używając przycisku <UP> lub <DOWN>, przejdź do następnej lub poprzedniej strefy czasowej Ustawienie daty alarmu SDA (data alarmu) Naciśnij po raz kolejny lub pięć razy przycisk <Mode>, aby ustawić alarm daty (SDA). Na wyświetlaczu LCD pojawi się migający wskaźnik SDA1 i data. Naciśnij przycisk <Page>, aby wybrać między dziesięcioma ustawieniami alarmów daty (SDA1 - SDA10 do wyboru). Używając przycisku <UP> lub <Down>, możesz ustawić żądaną datę, w której włączy się alarm. Naciśnij klawisz <Snooze>, aby zignorować wybór roku. Alarm aktywuje się każdego roku. Jeśli bieżąca data z dniem alarmów SDA się zgadza, dźwięk alarmu włączy się tego samego dnia o 8:00. Alarm na wyświetlaczu LCD można wyłączyć za pomocą dowolnego przycisku Ustawienie zasięgu MW Z powodu różnych systemów radiowych w różnych krajach, należy dokonać korekty w ustawieniu odbioru. Naciśnij po raz kolejny lub sześć razy przycisk <Mode> i wybierz połączenie przy użyciu <UP> lub <Down>, aby ustawić odpowiedni zasięg: Region Wykrywanie Zakres pasma częstotliwości Europa 9 khz khz Ameryka 10 khz khz 2.8. Ustawianie czasu drzemki SNOOZE Naciśnij jeszcze raz lub siedem razy przycisk <Mode>. Na wyświetlaczu pojawi się SNO10 zestaw ustawień drzemki SNO10. Za pomocą przycisków <Up> lub <Down> można ustawić minuty od 1-59 w drzemce Ustawianie 12/24-godzinnego formatu Naciśnij kolejny raz lub osiem razy przycisk <Mode>. Na wyświetlaczu LCD pojawia się wskaźnik 24 HR dla formatu 24-godzinnego. Za pomocą przycisków <GÓRA> lub <dół>, można wybrać żądany format 12 lub 24 godzin. Jeśli przycisk nie zostanie naciśnięty w ciągu 10 sekund, urządzenie automatycznie zapisuje ustawienia. W trybie wyświetlania można wybrać, która data będzie wyświetlana na wyświetlaczu LCD, gdy radio jest wyłączone. Tryb wyświetli odpowiednie ikony na wyświetlaczu. Wybierz przy wyłączonym radiu tryb wyświetlania poprzez kilkakrotne naciśnięcie przycisku FINE w następujący sposób. CLK - Czas jest wyświetlany CITY Czas obowiązujący i czas na świecie World Time będą wyświetlane naprzemiennie DATA - Godzina i data będą wyświetlane naprzemiennie CIT DAT - naprzemiennie wyświetlane będą data, godzina i czas na świecie Alarm Strona 7 z 12

8 Masz możliwość ustawienia dwóch niezależnych czasów alarmowych zaprogramowanych jako AL1 i AL2. Funkcja alarmu Radio Dźwięk alarmu Wyłączony Symbol na wyświetlaczu ikona radia dzwon Brak symbolu Ustawienie alarmu Naciśnij przy wyłączonym radiu przycisk <Alarm1> (Lub <Alarm2>). Na wyświetlaczu pojawi się ostatnio ustawiony czas budzenia oraz symbol typu alarmu. Naciśnij przycisk <UP> Lub <DOWN>, aby ustawić lub zresetować czas alarmu w odstępach minutowych. Trzymaj wciśnięty przycisk przez kilka sekund, aby czas wybrać w przyspieszonym tempie. Naciśnij <Alarm1> lub <Alarm2> przycisk żądanego alarmu tak często aż pojawi się na wyświetlaczu LCD. Naciśnij klawisz <Snooze>, aby ustawić dzień tygodnia, w którym chcesz się obudzić: można wybrać pomiędzy dniami roboczymi (Pn, Wt, Śr, Cz, Pt), weekendem (Sb, Nd), całym tygodniem (Nd, Pn, Wt, Śr, Cz, Pt, So) lub aktualnym dniem tygodnia. Ustawienie pojawi się na wyświetlaczu LCD. Wielokrotnie naciśnij <Snooze> do czasu ustawienia żądanego dnia alarmu. Przytrzymaj przycisk <SNOOZE> wciśnięty, aż czas dnia będzie widoczny na wyświetlaczu. Naciśnij przycisk <Snooze>, aby wybrać żądany dzień tygodnia. Aby powrócić do wyboru dni roboczych, weekendu lub całego tygodnia, należy przytrzymać przycisk <Snooze> ponownie na krótko. Naciśnij przycisk <Mode>, aby zapisać ustawienia i powrócić do trybu TIME albo poczekaj około 15 sekund, aż na wyświetlaczu ponownie pokaże się czas. Ustawienie zostało więc zapisane. Gdy włączy się alarm. oraz funkcja alarmu "Radio" gdy jest zaznaczona, radio się uruchomi o odpowiedniej godzinie. Aby zakończyć, naciśnij klawisz <Alarm 1> lub <Alarm2>. gdy wybrana jest funkcja alarmu "dźwięk alarmu", dźwięk zostanie aktywowany przez około 10 minut. Aby wyjść, naciśnij przycisk <Alarm1> lub <Alarm2>. UWAGA Należy pamiętać, że stacja radiowa musi być ustawiona z góry, tak żeby radio mogło się aktywować. Przerywanie budzenia możliwe jest przez naciśnięcie przycisku <SNOOZE>. Wyłączanie funkcji alarmu Naciśnij <Alarm1> lub <Alarm2> tak długo, aż odpowiednie symbole alarmu znikną z wyświetlacza LCD. Strona 8 z 12

9 Stoper Funkcja stopera jest dostępna tylko wtedy gdy radio jest wyłączone. Wciśnij i przytrzymaj przycisk <Page>, aż na wyświetlaczu pojawi się napis " U". Naciśnij klawisz <Snooze>, aby uruchomić stoper. Maksymalny czas, jaki może zostać ustawiony to 99 minut i 59 sekund. Gdy stoper przekroczy maksymalny czas, pojawi się i miga na wyświetlaczu 99: Podczas pomiaru czasu możesz przerwać włączoną funkcję, naciskając przycisk <Snooze>. Naciśnięcie przycisku <Snooze> pozwoli na ponowne włączenie się stopera. Naciśnięcie przycisku <Page>, pozwoli na wyjście z funkcji stopera. Funkcja odliczania Odliczanie jest możliwe do uruchomienia tylko wtedy gdy radio jest wyłączone. Wciśnij i przytrzymaj przycisk <Skanowanie pamięci> /Memory scan aż do momentu gdy wyświetli się na wyświetlaczu D 00:00. Naciśnij przycisk <Up> Lub <DOWN> i ustaw żądany czas. Przycisk pamięci pozwala na przechowywanie 5 odliczanych czasów, które mogą być dostępne bezpośrednio przez naciśnięcie przycisku pamięci Przycisk M.0 / 5 10:00 Przycisk M.1 / 6 30:00 Przycisk M.2 / 7 45:00 Przycisk M.3 / 8 60:00 Przycisk M.4 / 9 90:00 Naciśnij przycisk <Mem.>, aby zapisać ustawienia czasu, na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik miejsc w pamięci MEM. Teraz za pomocą przycisków M.0 / 5 - M.4 / 9 możesz wybrać żądane miejsce. Przy wielokrotnym naciśnięcie na przycisk <Skanowanie pamięci>/memory Scan możliwe jest opuszczenie trybu odliczania. Wywołanie i aktywowanie odliczania Naciśnij i przytrzymaj przycisk < Skanowanie pamięci >/Memory Scan przez około 2 sekundy. Teraz na wyświetlaczu pokaże się D 00:00. Wybierz zapisany odliczany czas przy pomocy przycisków pamięci M.0 /. 5 - z M.4 / 9 Naciśnij klawisz <Snooze>, aby rozpocząć odliczanie. Naciśnięcie przerywa odliczanie. Gdy ustawiony czas zostanie zakończony, zacznie dzwonić dźwięk dzwonka przez minutę. Należy nacisnąć przycisk <Skanowanie pamięci>/memory Scan, aby anulować odliczanie i wyjść z trybu. Włączanie trybu radia / ustawianie głośności Strona 9 z 12

10 Należy nacisnąć przycisk <Power>, aby włączyć lub wyłączyć radio. Na krótko pojawi się na wyświetlaczu LCD napis ON, następnie należy zmienić bieżącą ustawioną częstotliwość z wybranego pasma. Wybierz głośność za pomocą przycisków <VOL +> i <VOL ->. Podbicie basów Naciśnij w trybie radia, przycisk BASS, aby włączyć lub wyłączyć wzmocnienie niskich tonów. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik BASS. Funkcja Sleep Funkcję drzemki możesz aktywować przez naciśniecie przycisku Snooze. Możesz ustawić czas do 90 minut w odstępach dziesięciominutowych, po którym radio automatycznie się wyłączy. Wyłącz wcześniej radio, aby to wykonać Naciśnij przycisk <Sleep>. Pojawi się ikon funkcją drzemki i 90 (90 minut). Naciśnij przycisk <Sleep> kilkakrotnie i ustaw żądany czas. Wybierz albo czas uśpienia (symbol snu pozostaje na ekranie) lub naciśnij ponownie przycisk <Sleep> do momentu aż na wyświetlaczu pojawi się 00. Czas drzemki jest obecnie wyłączony. Ustawianie stacji Wybierz przełącznikiem pasma żądany zakres częstotliwości (FM, MW, LW lub SW) Użyj przycisku <UP> lub <Down> i wybierz żądaną częstotliwość. Wciśnij i przytrzymaj przycisk <UP> lub <Down>, aby wybrać następną odbieraną stację. Strojenie nadajnika Jeśli nie można znaleźć dokładnie wybranej stacji, to jest to możliwe dzięki dostrojeniu, które poprawi odbiór. Naciśnij podczas wyszukiwania stacji przycisk <Fine>. Na wyświetlaczu LCD wyświetli się komunikat "FINE". Ustaw za pomocą przycisków <Up> lub <Down> pożądaną częstotliwość w mniejszych odstępach. Potwierdź wpis za pomocą przycisku <Fine>. W ten sposób ponownie opuścisz dostrajanie stacji. Funkcja ta nie jest dostępna w paśmie LW. Antena Wbudowana antena teleskopowa jest niezbędna dla pasma FM oraz SW. Wyciągnij całkowicie antenę i ustaw odpowiedni kierunek dla najlepszego odbioru. Za pomocą przełącznika SW SEN. po lewej stronie urządzenia, można poprawić jakość odbioru dla zakresu SW. Wybierz LX dla stacji o silnym odbiorze i DX, aby poprawić odbiór słabych stacji. W pasmie MW i LW antena ferrytowa jest wbudowana w urządzenie. Poprzez przekręcenie urządzenia zoptymalizujesz jakość odbioru. Strona 10 z 12

11 Zapisywanie kanału Można zapisać do 400 kanałów dla każdego pasma częstotliwości. Aby zapisać stację, należy wykonać niżej wymienione czynności. Ustaw pasmo za pomocą przełącznika pasma częstotliwości i podłączenie do nadajnika, którą chcesz zapisać. Naciśnij przycisk <Mem.>. Na wyświetlaczu LCD wyświetli się strona pamięci PAGE i wskaźnik MEM zacznie migać. Naciśnij w ciągu 10 sekund, przycisk <PAGE> i wybierz używając przycisków <DOWN> lub <UP> stronę w pamięci od Teraz wybierz w ciągu 10 sekund za pomocą przycisków <M.0 / 5> ~ <M.4 / 9> miejsce w pamięci, w którym chcesz zapisać stację. Następnie naciśnij przycisk <MEM.>, aby zapisać pozycję. Wskaźniki PAGE i MEM pojawią się na stałe na wyświetlaczu. Wywołanie zapisanej stacji Aby bezpośrednio wybrać zaprogramowaną stację, najpierw za pomocą przełącznika pasma należy ustawić pasmo częstotliwości. Naciśnij przycisk Page i wybierz połączenie za pomocą przycisków <Dół> lub <Up> stronę w pamięci pomiędzy Teraz wybierz w ciągu 10 sekund za pomocą przycisków <M.0 / 5> ~ <M.4 / 9> miejsce w pamięci Nadajnik będzie teraz wywoływał sygnał Automatyczne wyszukiwanie stacji Odbiornik może przeszukiwać częstotliwości pasma i przechowywać kanały znajdujące się w pamięci. Aby włączyć automatyczne wyszukiwanie stacji (AMS) należy postępować zgodnie z następującymi instrukcjami: Krótko naciśnij przycisk <MEM>. Na wyświetlaczu będzie migał wskaźnik MEM Przytrzymaj przycisk <Memory scan>/ Skanowanie pamięci na krótko. Urządzenie teraz przeszukuje wszystkie częstotliwości w aktualnie wybranym pasmie częstotliwości i zapisuje kanały znalezione automatycznie zapisuje w pamięci. Przywoływanie miejsc w pamięci Naciśnij przycisk <Skanowanie pamięci>/memory scan, aby pobrać i wszystkie ustawienia odpowiedniego pasma. Wszystkie zapisane stacje są przywoływanie w ciągu ok. pięciu sekund. Naciśnij klawisz <Snooze>, aby zatrzymać odtwarzanie i przywoływanie miejsc w pamięci. Funkcje ogólne Blokada klawiatury Wciśnij i przytrzymaj przycisk <MEM.> przez około 3 sekundy, aż do momentu gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona klucza. Wszystkie przyciski, z wyjątkiem przycisku SNOOZE i MEM, są teraz zablokowane. Strona 11 z 12

12 Wyłącz funkcję, naciskając przycisk <MEM.> przez około 3 sekundy. Podświetlenie LCD Naciśnij dowolny przycisk, aby podświetlić ekran przez około 10 sekund. Uchwyt Rozłóż podstawkę z tyłu urządzenia stronie, aby sprawić, by produkt był bardziej stabilny. Strona 12 z 12

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright RADIO KUCHENNE DAB2035 PLL FM 1. Ogólny opis Pasmo DAB+ / FM Wyświetlanie nazwy stacji radiowej i automatyczna aktualizacja zegara Moduł elektroniczny do tuningu radiowego Krystaliczna precyzja działania

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster UR101SW, Pamięć programów: 10, czarny

Radiobudzik FM SoundMaster UR101SW, Pamięć programów: 10, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001299772 Radiobudzik FM SoundMaster UR101SW, Pamięć programów: 10, czarny Strona 1 z 8 Informacje dotyczące utylizacji a) Produkt Urządzenie elektroniczne są odpadami do

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR

Radiobudzik FM SoundMaster FUR INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik FM SoundMaster FUR Nr produktu 352320 Strona 1 z 6 1. Pokrętło głośności 2. Przycisk ALARM 1 /RADIO/ BUZZ (brzęczyk) 3. Wyświetl niski/wysoki ściemniacz 4.

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

SCIGANY81 (c) Copyright

SCIGANY81 (c) Copyright zapraszamy 1.VOLUME UP na 13.MODE: nasze REPEAT/REPEAT aukcje ALL/RANDOM 2.FUNCTION 14.WYŚWIETLACZ LCD 3.DBBS 15. /STOP 4.CLK SET 16. /SCAN 5.ANTENA FM 17.OTWIERANIE SZUFLADY PŁYTY CD 6. /PRESET- 18.TUNE-/FOLDER

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Wersja: 1.0 Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Przegląd produktu 1. Tryb gotowo ś Naciśnij, by przełączać między trybami FM i DAB w trybie pracy. Naciśnij i ci/tryb przytrzymaj, by przejść do trybu gotowości.

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun Multi XL

Budzik cyfrowy Braun Multi XL INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Braun Multi XL Nr produktu 672512 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Instrukcje dotyczące baterii. 1. Nie używaj akumulatorów. 2. Używaj tylko baterii alkaicznych AA tego samego

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672525 Budzik cyfrowy Braun, radio, biały Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Wersja UK/DE/JP (Angielska/Niemiecka/Japońska) Wersja US (Amerykańska) Strona 3 z 7 Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy Eurochron

Budzik radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672364 Budzik radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt wyświetla czas oraz temperaturę w pomieszczeniu, co więcej jest zintegrowany z funkcją alarmu. Czas jest

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa

Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000342395 Radio przenośne Sangean MMR-7, zasilane dynamem lub bateriami, wbudowana lampa Strona 1 z 5 Elementy sterujące 1. Przełącznik pasma AM/FM 2. Brzęczyk alarmowy 3.

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny

Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1196686 Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny Strona 1 z 8 Utylizacja a) Produkt Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami

Bardziej szczegółowo

Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy

Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1424674 Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy Strona 1 z 5 Elementy sterowania 1. Przycisk ustawienia czasu 2. Przycisk 3. Przycisk 4. Przycisk Drzemki 5. Przycisk 1 6. Przycisk

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421 PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. PRZYCISKI I WSKAŹNIKI Widok z przodu Widok od

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+, FM Albrecht DR 70

Radio DAB+, FM Albrecht DR 70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+, FM Albrecht DR 70 Produkt nr 1361292 1 Spis treści Strona 1 z 10 1 Spis treści 2 Instrukcje bezpieczeństwa 3 Specyfikacja 4 Elementy sterujące i cechy 4.1 Głośnik 4.2 Słuchawki

Bardziej szczegółowo

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY DENVER CR-918BLACK POLSKI 14 15 FUNKCJE I REGULATORY 1. / DOSTROJENIE - 2. USTAWIENIE CZASU PAMIĘĆ/PAMIĘĆ+ 3. DRZEMKA/ZASYPIANIE 4. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE 5. / DOSTROJENIE + 6. CISZEJ -/ WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Eurochron EFW200

Budzik cyfrowy Eurochron EFW200 INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Eurochron EFW200 Nr produktu 672363 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt wyświetla czas, datę i temperaturę. Ponadto funkcja alarmu jest zintegrowana. Czas jest ustawiony

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały

Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały Nr produktu 1196684 Ochrona środowiska Nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego gdy jego przydatność

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Denver DAB-33,

Radio przenośne Denver DAB-33, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001379815 Radio przenośne Denver DAB-33, 12216410 Strona 1 z 7 DENVER DAB-33 Instrukcje bezpieczeństwa Aby osiągnąć największa przyjemność i wydajność oraz w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1404023 Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 1. Czujnik podczerwieni 2. Projektor 3. Przycisk włączenia/wyłączenia projekcji 4. Czas projekcji

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 Nr produktu 672503 Strona 1 z 7 Instalacja 1. Włóż okrągłą podstawę do słupka w tylnej części Twojej stacji pogodowej (jak pokazano

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA. Ten symbol oznacza, że wewnątrz urządzenia występują niebezpieczne napięcia, które

OCHRONA ŚRODOWISKA. Ten symbol oznacza, że wewnątrz urządzenia występują niebezpieczne napięcia, które OCHRONA ŚRODOWISKA Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego, lecz należy oddać go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą

INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą S. 1 Podpisy pod rysunki: Figure 1: ENGLISH POLSKI Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Widok

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: mini stacja MP3 kabel USB (Mini-USB do USB) kabel ze złączem 3,5 mm pasek na rękę instrukcja obsługi.

Bardziej szczegółowo

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 759788 Stoper TFA 38.2029, zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy Strona 1 z 5 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie

Bardziej szczegółowo

Zegar -Budzik Kwarcowy TFA (SxWxG) 73 x 63 x 63 mm

Zegar -Budzik Kwarcowy TFA (SxWxG) 73 x 63 x 63 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000562367 Zegar -Budzik Kwarcowy TFA 98.1054 (SxWxG) 73 x 63 x 63 mm Strona 1 z 5 Budzik wielofunkcyjny Funkcje: - Idealny dla osób w podróży - Temperatura wewnętrzna ( C

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu 000442238 Strona 1 z 9 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego radia DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20. Jeżeli korzystają Państwo

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik New One CR120

Radiobudzik New One CR120 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik New One CR120 Nr produktu 393463 Strona 1 z 6 Rozmieszczenie i opis przycisków 1. Wyświetlacz LED 2. Tryb standby/stop Włączenie/wyłączenie radia 3. Alarm 2 / zmniejsz głośność

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr cyfrowy TFA

Termohigrometr cyfrowy TFA INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001268315 Termohigrometr cyfrowy TFA 30.5033.02 Strona 1 z 7 Dziękujemy za zakup produktu firmy TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: mini stacja MP3 kabel USB (Mini-USB do USB) kabel ze złączem 3,5 mm instrukcja obsługi. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko)

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright FUNKCJE I PRZYCISKI

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright FUNKCJE I PRZYCISKI FUNKCJE I PRZYCISKI 1. VOLUME DOWN/NAP 2. VOLUME UP 3. / TUNE+ 5. ALARM 1 ON / OFF SET 6. ALARM 2 ON / OFF SET 7. SET / MEM / M+ 8. SNOOZE / SLEEP / DIMMER 9. ON /

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy sterowany radiowo. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Środki bezpieczeństwa

Zegar cyfrowy sterowany radiowo. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Środki bezpieczeństwa Zegar cyfrowy sterowany radiowo Instrukcja obsługi Nr produktu: 671633 Środki bezpieczeństwa Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji powodują automatyczne wygaśnięcie

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Lampa stołowa "Mapa świata" z wbudowanym budzikiem

Lampa stołowa Mapa świata z wbudowanym budzikiem Lampa stołowa "Mapa świata" z wbudowanym budzikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lampy stołowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335 Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335 Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza. 2. Głosowe

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. ROZPOCZĘCIE PRACY Przed użyciem konsoli głównej i nadajnika: 1. Zdejmij pokrywę baterii

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne Numer produktu 325913 LOKALIZACJA KONTROLEK 1. Alarm 2 / Głos 2. Alarm 1 / Głos + 3. Góra / Następny 4. Dół / Poprzedni 5. Włącz /Wyłącz

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Trójwymiarowy zegar Lunartec

Trójwymiarowy zegar Lunartec Trójwymiarowy zegar Lunartec Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup trójwymiarowego zegara Lunartec (NX5704). Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB DOMINIKA 2 model 600U UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodbiornika i życzymy wielu przyjemności podczas korzystania z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min

Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min Instrukcja obsługi Numer produktu: 551911 Strona 1 z 1 Strona 2 z 2 Elementy obsługi (Rys. A) 1. Wyświetlacz LCD 2.

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright OCHRONA ŚRODOWISKA

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright OCHRONA ŚRODOWISKA OCHRONA ŚRODOWISKA Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego, lecz należy oddać go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy TFA Cube

Budzik radiowy TFA Cube INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik radiowy TFA Cube Nr produktu 672097 Strona 1 z 6 1. Cechy: Budzik radiowy wysokiej precyzji Wskaźnik wewnętrznej temperatury Z funkcją strefy czasowej, i ustawień ręcznych Kalendarz

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci Radiobudzik z projektorem 10826147 Drodzy Klienci Dobry początek dnia dzięki małemu, kompaktowemu budzikowi w eleganckiej obudowie na wysoki połysk. Z podświetleniem wyświetlacza w niebieskim kolorze i

Bardziej szczegółowo

11. Używaj jedynie akcesoriów/dodatków określonych przez producenta.

11. Używaj jedynie akcesoriów/dodatków określonych przez producenta. Przenośne radio Sangean PR- D4 Instrukcja obsługi Nr produktu: 340824 WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. 2. Zatrzymaj instrukcję obsługi na przyszłość. 3. Przestrzegaj

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672152 Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny Strona 1 z 7 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu budzika cyfrowego z funkcja czasu sterowanego radiowo.

Bardziej szczegółowo

Ważne wskazówki bezpieczeństwa

Ważne wskazówki bezpieczeństwa 12308227 Stacja pogodowa 4-WB212 Uwaga wstępna Przed pierwszym skorzystaniem z urządzenia należy się zapoznać z odpowiednimi wskazówkami, zawartymi w niniejszej instrukcji nawet wtedy, gdy jesteś zaznajomiony

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+, FM Reflexion TRA5000D+

Radio DAB+, FM Reflexion TRA5000D+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+, FM Reflexion TRA5000D+ Nr produktu : 1517431 Strona 1 z 6 Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj całą instrukcję. Zachowaj ją do kolejnego użytku. Błyskawica ze strzałką

Bardziej szczegółowo

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright 1 1. WYŚWIETLACZ 2. WSKAŹNIK PM 3. WSKAŹNIK STANDBY 4. WSKAŹNIK ALARM 1 5. SNOOZE/SLEEP/DIMMER 6. MEMORY- 7. /TUNE+/ROK/MIESIĄC/DZIEŃ 9. RADIO ON-OFF /ALARM OFF 10.WSKAŹNIK ANTENY RCC 11.WSKAŹNIK

Bardziej szczegółowo

Radio DAB. Nr produktu

Radio DAB. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB Nr produktu 000619437 Strona 1 z 12 Polski Widok urządzenia Widok od przodu Wyświetlacz WŁ./WYŁ. Głośność/ Potwierdzenie wprowadzenia W górę/w dół Głośnik Tył Antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR

ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR WT70 ORGANIZER NA BIURKO ZEGAR, BUDZIK, KALENDARZ, TERMOMETR Instrukcja obsługi 1 z 6 Wyświetlacz ( rys.1 ) Panel sterowania ( rys.2 ) 2 z 6 1. Wstęp Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy Eurochron

Budzik radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672607 Budzik radiowy Eurochron Strona 1 z 8 Przeznaczenie Budzik radiowy z dużym wyświetlaczem jest przeznaczony do dekodowania sygnału radiowego DCF nadawanego z zegara

Bardziej szczegółowo

Termometr do basenu i pokoju

Termometr do basenu i pokoju Termometr do basenu i pokoju Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termometru do basenu i pokoju. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa Braun Nr produktu

Stacja pogodowa Braun Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa Braun Nr produktu 000396324 Strona 1 z 6 Wskazówki w zakresie baterii 1. Nie stosuj akumulatorków. 2. Używaj wyłącznie baterii alkalicznych tego samego typu lub zamienników.

Bardziej szczegółowo

E0202WT STACJA POGODOWA

E0202WT STACJA POGODOWA STACJA POGODOWA Wyprodukowano w ChRL dla DPM Solid Polska, ul. Harcerska 34, 64-600 Kowanówko tel. +4861 29 65 470 fax +4861 29 67 476 www.dpm.eu info@dpm.eu STACJA POGODOWA WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO 11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO Produkt po zużyciu nie może zostać wyrzucony wraz z innymi odpadami domowymi, lecz musi zostać oddany do punktu zbiórki zużytych

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8 Radiobudzik Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 352349 Strona 1 z 8 Język polski Symbol pioruna ze strzałką w pisany w trójkąt ostrzega użytkowników przed obecnoscią nieizolowanego niebezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Budzik ze stacją pogodową DCF

Budzik ze stacją pogodową DCF Budzik ze stacją pogodową DCF Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy z projektorem Techno Line WT 480, z radiem

Zegar cyfrowy z projektorem Techno Line WT 480, z radiem INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672451 Zegar cyfrowy z projektorem Techno Line WT 480, z radiem Strona 1 z 8 Instalacja Dla uzyskania najlepszego najlepszego odbioru czasu sterowanego radiowo trzymaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

Stacja pogody 3D. Szanowny Kliencie,

Stacja pogody 3D. Szanowny Kliencie, Stacja pogody 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stacji pogody 3D. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

RADIOTELEFONU FR - 100

RADIOTELEFONU FR - 100 Instrukcja Obsługi RADIOTELEFONU FR - 100 Maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl DANE TECHNICZNE Częstotliwość pracy BAND A BAND

Bardziej szczegółowo

3. Wyświetlacz LCD. 4. Przycisk [TIME]

3. Wyświetlacz LCD. 4. Przycisk [TIME] Kolorowa stacja s1 1. Przycisk [SNOOZE] Gdy dzwoni budzik, przez wciśnięcie tego przycisku przerwiesz sygnał dźwiękowy, włączając jednocześnie funkcję ponownego budzenia. Gdy dzwoni budzik, przez wciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Timer i stoper TFA, , czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm

Elektroniczny Timer i stoper TFA, , czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1525034 Elektroniczny Timer i stoper TFA, 38.2021.01, czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm Strona 1 z 5 Dziękujemy za wybór produktu marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Należy

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy Conrad, termometr, czarny

Zegar cyfrowy Conrad, termometr, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar cyfrowy Conrad, termometr, czarny Nr produktu 00067628 Strona 1 z 6 1. Przeznaczenie Budzik ten zapewnia następujące funkcje: Wyświetlanie dokładnego czasu, ustawienie czasu za

Bardziej szczegółowo

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW STEROWANIA

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW STEROWANIA Dziękujemy Państwu za dokonanie zakupu tego markowego produktu. Prosimy o staranne zapoznanie się z jego instrukcją obsługi, aby zapewnić jego właściwe używanie. WAŻNE Przeczytaj te zalecenia. Zwróć uwagę

Bardziej szczegółowo

Budzik SBB500SS-IG, cyfrowy, Kwarcowy

Budzik SBB500SS-IG, cyfrowy, Kwarcowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 679557 Budzik SBB500SS-IG, cyfrowy, Kwarcowy Strona 1 z 8 Ważne Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi RADIO ALARMOWE O WYSOKIEJ AUTONOMII ZASILANIA

Instrukcja obsługi RADIO ALARMOWE O WYSOKIEJ AUTONOMII ZASILANIA Instrukcja obsługi RADIO ALARMOWE O WYSOKIEJ AUTONOMII ZASILANIA ER 300 Radio alarmowe z ręczną wytwornicą prądu i panelem słonecznym Zawartość opakowania Radio Akumulator 2000mAh USB Cechy urządzenia

Bardziej szczegółowo

E0303WPH2T STACJA POGODOWA Z BAROMETREM

E0303WPH2T STACJA POGODOWA Z BAROMETREM E0303WPH2T STACJA POGODOWA Z BAROMETREM Wyprodukowano w ChRL dla DPM Solid Polska, ul. Harcerska 34, 64-600 Kowanówko tel. +4861 29 65 470 fax +4861 29 67 476 www.dpm.eu info@dpm.eu STACJA POGODOWA Z BAROMETREM

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy TFA

Zegar ścienny cyfrowy TFA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy TFA 60.4514.01 Nr produktu 1558322 Strona 1 z 8 1. Wstęp Szanowni Państwo Dziękujemy za zakup tego produktu. Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

E0102T TERMOMETR CYFROWY BEZPRZEWODOWY

E0102T TERMOMETR CYFROWY BEZPRZEWODOWY E0102T TERMOMETR CYFROWY BEZPRZEWODOWY Wyprodukowano w ChRL dla DPM Solid Polska, ul. Harcerska 34, 64-600 Kowanówko tel. +4861 29 65 470 fax +4861 29 67 476 www.dpm.eu info@dpm.eu TERMOMETR CYFROWY BEZPRZEWODOWY

Bardziej szczegółowo

zapraszamy na nasze aukcje SCIGANY81 (c) Copyright

zapraszamy na nasze aukcje SCIGANY81 (c) Copyright 1 OCHRONA ŚRODOWISKA Po upływie okresu użytkowania nie należy wyrzucać urządzenia razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Należy dowiedzieć się jak zutylizować urządzenie w sposób przyjazny środowisku.

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster UR600SW, Pamięć programów: 20, czarny, srebrny

Radiobudzik FM SoundMaster UR600SW, Pamięć programów: 20, czarny, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1424953 Radiobudzik FM SoundMaster UR600SW, Pamięć programów: 20, czarny, srebrny Strona 1 z 11 Utylizacja a) Produkt Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i

Bardziej szczegółowo