OCHRONA ŚRODOWISKA. Ten symbol oznacza, że wewnątrz urządzenia występują niebezpieczne napięcia, które

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCHRONA ŚRODOWISKA. Ten symbol oznacza, że wewnątrz urządzenia występują niebezpieczne napięcia, które"

Transkrypt

1 OCHRONA ŚRODOWISKA Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego, lecz należy oddać go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wskazuje na to symbol umieszczony na produkcie lub w instrukcji obsługi. Zgodnie z oznaczeniem materiały można ponownie wykorzystać. Ponowne wykorzystanie, zużytkowanie lub inna forma recyklingu stanowią ważny wkład w ochronę naszego środowiska. Należy zwrócić się do odpowiednich placówek miejskich z prośbą o podanie lokalizacji, gdzie możliwa będzie utylizacja sprzętu. PRODUKT WYPOSAŻONY W LASER KLASY 1 UWAGA - NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASERA PODCZAS OTWIERANIA POKRYWY LUB NACISKANIA BLOKADY BEZPIECZEŃSTWA. UNIKAĆ NARAŻENIA NA WIĄZKĘ LASEROWĄ. UWAGA Niebezpieczeństwo porażenia prądem Nie należy otwierać urządzenia! Aby uniknąć porażenia prądem, pod żadnym pozorem nie należy otwierać tego urządzenia. Nie zawiera żadnych komponentów, które mogą być obsługiwane lub naprawiane przez użytkownika. Prace konserwacyjne i naprawcze mogą być wykonywane wyłącznie przez Ten symbol oznacza, że wewnątrz urządzenia występują niebezpieczne napięcia, które AUKCJE mogą powodować SCIGANY81 porażenie prądem. (c) Ten symbol oznacza ważne działanie i instrukcje dotyczące konserwacji urządzenia. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska i obsługi. Używaj urządzenia wyłączenie w suchych pomieszczeniach Chroń urządzenie przed wilgocią Nie otwieraj urządzenia. GROZI PORAŻENIEM PRĄDEM! Otwarcie i naprawy zostaw wykwalifikowanym osobom. Podłączaj urządzenie wyłączeni do prawidłowo zamontowanych i uziemionych gniazdek elektrycznych. Upewnij się, że napięcie sieciowe jest zgodne z wymaganym napięciem podanym na urządzeniu. Upewnij się, że główne kable są suche podczas podłączania. W żadnym wypadku nie dopuszczaj do uszkodzenia lub zgniecenia kabli. Natychmiast zleć wymianę uszkodzonych przewodów zasilających lub wtyczki osobom serwisującym sprzęt. W przypadku burzy natychmiast odłącz urządzenie od zasilania. Dzieci powinny obsługiwać urządzenie tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą ściereczką. NIE UŻYWAJ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH LUB SZORSTKICH ŚCIERECZEK! Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Umieść urządzenie w taki sposób, aby nie dochodziło do gromadzenia się ciepła, tzn. żeby było ono dobrze wentylowane. Nigdy nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych!!! Umieść urządzenie w bezpiecznym i wolnym od wibracji miejscu.

2 Umieść urządzenie jak najdalej od komputerów i kuchenek mikrofalowych, w przeciwnym razie mogą wystąpić zakłócenia w działaniu radia. Nie wolno otwierać ani naprawiać obudowy. W takim przypadku gwarancja wygasa. Naprawy są możliwe wyłącznie przez centrum serwisowe / centrum obsługi klienta. Urządzenie wyposażone jest w "Laser klasy 1". Nie narażaj się na działanie wiązki laserowej, może to prowadzić do obrażeń oczu. Używaj tylko baterii wolnych od rtęci i kadmu. Zużyte baterie są odpadami niebezpiecznymi i NIE należą do odpadów gospodarstwa domowego!!! Zwróć je sprzedawcy lub zutylizuj w odpowiednich punktach zbiórki Twojego miasta lub gminy. Baterie nie powinny znajdować się w rękach dzieci. Dzieci mogą połknąć baterie. Jeśli bateria została połknięta, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Regularnie sprawdzaj baterie, aby zapobiec ich wyciekowi. Zużyte baterie są odpadami niebezpiecznymi i nie należą do odpadów gospodarstwa domowego. Jako konsument jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu wszystkich baterii i akumulatorów, bez względu na to, czy zawierają one szkodliwe substancje*, w celu utylizacji przyjaznej dla środowiska. Możesz bezpłatnie oddawać wszystkie baterie i akumulatory w publicznych punktach zbiórki w Twojej gminie lub w miejscu sprzedaży, gdzie sprzedawane są baterie danego typu. Baterie należy wyrzucać po całkowitym rozładowaniu. *)oznaczone: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów

3 OGÓLNY OPIS Zasilanie: zasilacz AC / AC Radio FM według technologii PLL Automatyczna aktualizacja czasu za pomocą sygnału RCC Wyświetlanie zegara 12/24 godzinnego Alarm rosnący progresywna głośność dzwonka na 4 poziomach Wbudowany kalendarz z automatycznym rokiem przestępnym w latach tryby podwójnego alarmu można ustawić niezależnie wg trybów: codziennie, co tydzień, co weekend, jednego dnia Rodzaj alarmu można ustawić na radio lub dzwonek Funkcja automatycznego wyłączanie timera (AOT) i funkcja drzemki Funkcja SDA (ostrzeżenie o specjalnej dacie) 10 gotowych ustawień użytkownika Timer (od 1 minuty do 23:59) 30 zapamiętanych stacji radiowych Dostępne są funkcje wyszukiwania w górę / w dół AUKCJE Czas automatycznej SCIGANY81 aktualizacji RCC (c) Zapewniona funkcja A.M.S. (automatic memory store) Elektroniczna regulacja głośności Funkcja wzmocnienia basów Podświetlenie LED z płynnym przyciemnieniem działa w 2 trybach Funkcja blokady klawiatury, aby zapobiec przypadkowemu naciśnięciu Zakres częstotliwości radiowej: Pasmo Zakres częstotliwości Krok częstotliwości FM MHz 100 KHz

4 PRZYCISKI 1. AMS / 2. Down 3. Up 4. Preset - 5. Preset + 6. AOT Snooze Clock synchronization 7. Memory 8. Timer 9. Mode/Bass 10. Vol. -/ Alarm Set Vol. +/Alarm Set LCD Display 2. Jak obsługiwać urządzenie Gdy urządzenie jest włączane po raz pierwszy, data i zegar są domyślnie ustawione na sobotę, 1 stycznia 2011, 0:00 lub 12:00 Dwa alarmy są domyślnie ustawione na 0:00 lub 12:00, w trybie codziennym, ale są wyłączone Radio jest wyłączone Następnie urządzenie przechodzi do trybu automatycznego uruchamiania Gdy urządzenie zostanie włączone po raz pierwszy, RCC będzie automatycznie aktywny, a ikona stopnia głośności będzie migać na wyświetlaczu LCD, gdy sygnał zostanie odebrany i zdekodowany pomyślnie; gdy zegar czasu rzeczywistego zostanie zaktualizowany, a ikona głośności będzie stała, naciśnij inny przycisk, aby rozpocząć korzystanie z odpowiedniej funkcji. 2.1 Tryb Auto-Run (Radio OFF) Naciśnij jeden raz przycisk <Mode>, aby kolejno ustawić inny tryb: Tryb automatycznego uruchamiania (wyświetlacz pokazuje zegar) Ustawienie zegara Ustawienie daty Wybór wygaszacza (Hi / Lo) Ustawienie SDA Wybór formatu zegara (12/24 godziny) Naciśnij <Alarm-1>, aby sprawdzić / ustawić alarm-1 Naciśnij <Alarm-2>, aby sprawdzić / ustawić alarm-2 Gdy radio jest włączone, nacinij przycisk <Preset+> lub <Preset->, aby włączyć zaprogramowane ustawienia. Gdy radio jest włączone, naciśnij przyciski <Memory>, <Preset+> lub <Preset- >, a następnie ponownie <Memory>, aby zapisać bieżącą stację w pamięci. Gdy radio jest włączone, naciśnij przycisk <Vol.+> i <Vol.-> aby wyregulować głośność.

5 Przy każdej kończącej się minucie zegar czasu rzeczywistego jest porównywany z ustawieniem alarmu, jeśli alarm został włączony. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z sekcją "Kiedy alarm jest aktywny" Uwaga: Urządzenie będzie aktywować RCC w tle synchronizację i aktualizację czasu codziennie o 1:01, 3:01 i 5: Ustawienia zegara Naciśnij przycisk <Mode>, gdy urządzenie jest w trybie wyświetlania zegara Zegar zacznie migać na wyświetlaczu LCD Ostatnie cyfry zaczną migac raz na sekundę. Naciśnij <Up>, aby przesunąć zegar o 1 minutę Naciśnij przycisk <W dół>, aby cofnąć zegar o 1 minutę Naciśnij i przytrzymaj <Up> lub <Down>, aby ustawić zegar w szybkim trybie o 10 minut Naciśnij jeden raz przycisk <Mode>, aby ustawić datę. Jeśli przez 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, bieżące ustawienie zostanie potwierdzone i urządzenie przełączy się w tryb automatycznego 2.3 Ustawienia daty Naciśnij przycisk <Mode> żeby przejść do ustawienia daty Na wyświetlaczu będzie migać bieżąca data w formacie dd.mm.rrrr Naciśnij <Up> lub <Down>, aby zmienić bieżące ustawienie o 1 dzień. Naciśnij i przytrzymaj <GÓRA> lub <Down>, aby zmienić ustawienie w trybie szybkim na 10 dni na krok. Naciśnij przycisk <Mode>, aby potwierdzić bieżące ustawienie, a następnie wybierz dimmer. Gdy nie zostanie naciśnięty żaden przycisk przez 15 sekund, bieżące ustawienie zostanie potwierdzone a urządzenie przełączy się w tryb automatycznego 2.4 Wybór wygaszacza (Hi / Lo) Naciśnij przycisk <Mode> żeby przejść do trybu wybory wygaszacza Dimmer Domyślny ekran pokazuje "H". Wciśnij <W dół> lub <W górę>, aby zmienić wygaszacz na ciemniejszy (Lo) lub jaśniejszy (Hi). Naciśnij przycisk <Mode>, aby potwierdzić bieżące ustawienie i przejść do ustawień formatu czasu. Gdy nie zostanie naciśnięty żaden przycisk przez 15 sekund, bieżące ustawienie zostanie potwierdzone a urządzenie przełączy się w tryb automatycznego

6 2.5 Ustawienie zegara SDA Naciśnij przycisk <Mode> żeby przejść do trybu ustawień SDA. Data i "SDA" zaczną migać na wyświetlaczu Naciśnij <Up> lub <Down>, aby ustawić datę specjalną Naciśnij przycisk <AOT / Snooze>, aby zignorować rok Gdy nie zostanie naciśnięty żaden przycisk przez 15 sekund, bieżące ustawienie zostanie potwierdzone a urządzenie przełączy się w tryb automatycznego W przypadku zignorowania roku SDA będzie aktywna w każdym roku w tym samym dniu. 2.6 Wybierz format zegara (12/24) Naciśnij przycisk <Mode> w trybie 12/24. Ekran pokazuje domyślnie "24". Naciśnij <W dół> lub <W górę>, aby przełączyć na tryb 12 lub 24 godzinny Naciśnij przycisk <Mode>, aby potwierdzić bieżące ustawienie i przełączyć się w tryb automatycznego Gdy nie zostanie naciśnięty żaden przycisk przez 15 sekund, bieżące ustawienie zostanie potwierdzone a urządzenie przełączy się w tryb automatycznego 2.7 Ustawianie timera czasu gotowania Funkcja możliwa, gdy urządzenie działa w trybie automatycznego uruchamiania (wyłączone radio) Naciśnij przycisk <Timer>, aby przejść do trybu timera. Nacinij <Up> lub <Down>, aby ustawić wartość timera (od 1 minuty do 23 godzin i 59 minut) lub naciśnij <Preset+> lub <Preset-> w celu przywołania ustawionej wartości; naciśnij przycisk <Timer>, aby uruchomić timer. Gdy timer jest uruchomiony, naciśnij przycisk <Timer>, aby zatrzymać stoper. Aby ponownie uruchomić timer, naciśnij przycisk <Timer> ponownie. Gdy do upływu czasu pozostanie 30 sekund, zabrzmi sygnał przypomnienia "bip", (dźwięk będzie powtarzany przy 30s, 25s, 20s, 16s, 12s, 9s, 6s, 4s, 2s i 1s) aż odliczanie dojdzie do Naciśnij przycisk <Timer>, aby wyłączyć timer i wyjść z tego trybu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk <Timer> przez 2 sekundy, aby zakończyć odliczanie i wyjść z trybu, gdy czas ciągle jest odliczany. Gdy alarm jest włączy, timer gotowania, jeśli jest ustwawiony, zostanie wyłączony. 2.8 Programowanie timera Istnieje 10 możliwości zaprogramowania timere gotowania

7 Funkcja możliwa, gdy urządzenie działa w trybie automatycznego uruchamiania (wyłączone radio) Naciśnij przycisk <Timer>, aby przejść do trybu timera. Naciśnij przycisk <Memory>, zacznie pulsować symbol "T". Naciśnij <Preset+> lub <Preset->, aby wybrać żądaną wartość timera, naciśnij ponownie <Memory>, aby zapisać. Naciśnij <Up> lub <Down>, aby dostosować wartość (od 1 minuty do 23 godzin i 59 minut). Naciśnij przycisk <Timer>, aby uruchomić programator, naciśnij i przytrzymaj przycisk <Timer> przez 2 sekundy, aby wyjść z trybu timera. 2.9 Ustawienia ALARM1 i ALARM2 Funkcja możliwa, gdy urządzenie działa w trybie automatycznego uruchamiania (wyłączone radio) Wciśnij <Alarm Set 1> lub <Alarm Set 2> - "ALARM1" lub "ALARM2" zacznie świecić kolejności numerycznej. Aktualne ustawienie GG: MM i typ alarmu będą migać według odpowiednich pól dnia. Naciśnij przycisk <W górę>, aby przesunąć ustawienie o 1 minutę Naciśnij przycisk <W dół>, aby cofnąć ustawienie o 1 minutę Naciśnij i przytrzymaj <Up> lub <Down>, aby zmienić ustawienia w szybkim trybie co 10 minut Naciśnij przycisk <AOT / Drzemka>, aby zmienić typ alarmu wg trybów: codziennie, co tydzień, co weekend, jednego dnia, co pokazują flagi 7-dniowe. Naciśnij i przytrzymaj przycisk <AOT / Snooze>, aby przejść do trybu jednego dnia. Naciśnij <AOT / Drzemka> ponownie, aby wybrać dzień, co pokazane będzie za pomocą flag dnia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk <AOT / Snooze> aby opuścić tryb jednego dnia i powrócić do wyboru alarmu codziennego, w dni powszednie lub weekend. Naciśnij przycisk alarmu, <Alarm Set 1> lub <Alarm Set 2>, aby wybrać wyjściowy format alarmu Format wyjściowy Dźwięk dzwonka Radio Wyłączony Wyświetlacz LCD Symbol dzwonka będzie się świecił Symbol radia będzie się świecił Nie świeci się żaden symbol Gdy nie zostanie naciśnięty żaden przycisk przez 15 sekund, bieżące ustawienie zostanie potwierdzone a urządzenie przełączy się w tryb automatycznego 2.10 Gdy alarm jest aktywny Gdy zegar czasu rzeczywistego pasuje do włączonego alarmu, alarm jest

8 aktywny Gdy alarm stanie się aktywny, timer gotowania, jeśli istnieje, zostanie natychmiast wyłączony Jeśli wybrany został alarm dźwiękowy, dźwięk sygnału dźwiękowego przełącza się na głośnik Radio jest wyciszone Czas trwania alarmu wynosi 10 minut Jeśli wybrano opcję Alarm radiowy, radio zostanie włączone Czas trwania alarmu wynosi 60 minut Naciśnij <SNOOZE> żeby wyciszyć aktywny alarm na 9 minut. Alarm będzie zatrzymany i po 9 minutach znów się włączy. Naciśnij dowolny przycisk, aby zakończyć aktualny aktywny alarm, nawet gdy blokada klawiszy jest włączona Gdy SDA jest aktywne Gdy data / miesiąc / (rok) zgadza się z SDA, który został włączony, alarm staje się aktywny. Gdy aktywne jest SDA, dźwięk sygnału dzwonka włącza się w głośniku przez 10 minut, radio jest wyciszone, a symbol "SDA" miga na wyświetlaczu LCD Sygnał dźwiękowy rozbrzmiewa o każdej godzinie przez 10 minut do 23:00 Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić odpowiednią funkcję, a funkcja SDA zostanie wyłączona Funkcja AOT Naciśnij przycisk <AOT>, aby przejrzeć aktualny zegar uśpienia. Radio włączy się, jeśli nie zostało aktywowane. Ponownie naciśnij <AOT>, aby zmienić bieżące ustawienie na najbliższą wielokrotność 5 minut w ciągu minut. Naciśnij <AOT>, gdy bieżące ustawienie wynosi 5 min, symbol "OFF" będzie świecił się na wyświetlaczu, co oznacza, że tryb uśpienia zostanie anulowany, a radio pozostanie włączone 2.13 Włączanie / wyłączanie radia Naciśnij przycisk <On / Off>, radio włączy się, a odbierana częstotliwość stacji pojawi się na wyświetlaczu LCD. Ponownie naciśnij <On / Off>, radio wyłączy się i urządzenie wróci do trybu automatycznego 2.14 Odbiór radiowy Naciśnij przycisk <On / Off>, na wyświetlaczu LCD pojawi się częstotliwość odbieranej stacji. Naciśnij przycisk <Up> jeden raz, aby zmienić częstotliwość odbioru o 1 poziom. Wciśnij raz <Down>, aby zmienić częstotliwość odbioru o 1 poziom.

9 Naciśnij i przytrzymaj <Up>, aby wyszukać następną stację radiową, przesuwając częstotliwość odbioru w górę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk <W dół>, aby wyszukać następną stację radiową, przesuwając częstotliwość odbioru w dół Zapisywanie ustawień radia Dostępnych jest 30 programów pamięci dla stacji radiowych Gdy radio jest włączone, naciśnij przycisk <Preset+> lub <Preset->, aby wybrać program pamięci. "MEM" oraz częstotliwość stacji pojawi się wyświetlaczu LCD. Po wybraniu nowej zaprogramowanej pamięci tryb MUTE jest aktywny. Kiedy przycisk zostanie zwolniony na sekundę, stacja zostanie zakodowana w pamięci urządzenia i radio zostanie natychmiast dostrojone do tej częstotliwości, w trybie MUTE. W dowolnym momencie naciśnij inny przycisk, aby uruchomić odpowiednią funkcję Zapamiętywanie stacji radiowych Dostępnych jest 30 programów pamięci dla stacji radiowych Naciśnij przycisk <Pamięć>, MEM zacznie migać. Naciśnij przycisk <Preset+> lub <Preset->, aby wybrać żądany program pamięci, naciśnij ponownie przycisk <Memory>, aby zapisać częstotliwość. Po wybraniu nowej zaprogramowanej pamięci tryb MUTE jest aktywny. Kiedy przycisk zostanie zwolniony na sekundę, stacja zostanie zakodowana w pamięci urządzenia i radio zostanie natychmiast dostrojone do tej częstotliwości, w trybie MUTE. W dowolnym momencie naciśnij inny przycisk, aby uruchomić odpowiednią funkcję Używanie funkcji AMS Gdy radio jest włączone wciśnij i przytrzymaj przycisk <AMS> przez 2 sekundy, aby aktywować tryb AMS. W tym trybie radio automatycznie przeskanuje stacje radiowe i zapisze zeskanowana stacje, a następnie przeszuka wszystkie częstotliwości lub zapamięta stacje pamięci. Urządzenie automatycznie opuści tryb AMS Włączanie / wyłączanie RCC Funkcja możliwa, gdy urządzenie działa w trybie automatycznego uruchamiania (wyłączone radio) Naciśnij i przytrzymaj <Clock synchronization >, aby włączyć czas aktualizacji RCC, ikona poziomu głośności zacznie migać. Wciśnij i przytrzymaj <Clock synchronization> ponownie, aby wyjść z funkcji i ikona poziomu głośności zniknie.

10 2.19 Elektroniczna regulacja głośności Podczas słuchania radia: Naciśnij przycisk <VOL +>, aby zwiększyć głośność o jeden poziom. Przytrzymaj przycisk żeby kontynuować zwiększanie. Naciśnij przycisk <VOL +>, aby zmniejszyć głośność o jeden poziom. Przytrzymaj przycisk żeby kontynuować zmniejszanie BASS Podczas słuchania radia: Naciśnij i przytrzymaj <Bass>, aby włączyć lub wyłączyć funkcję basów Blokada klawiatury Naciśnij i przytrzymaj przycisk <Memory> przez 2 sekundy, blokada przycisków zostanie włączona; "KEY" będzie się świecić. Naciśnij i przytrzymaj przycisk <Memory> ponownie przez 2 sekundy, aby zwolnić blokadę klawiatury; "KEY" zniknie. Niniejszym Wörlein GmbH oświadcza, że to urządzenie Bluetooth jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi odpowiednimi przepisami dyrektywy 1999/5 / WE. Kopię "Deklaracji zgodności" można uzyskać w następującym miejscu: Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D Cadolzburg, Germany . / Tel.: / Fax

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright RADIO KUCHENNE DAB2035 PLL FM 1. Ogólny opis Pasmo DAB+ / FM Wyświetlanie nazwy stacji radiowej i automatyczna aktualizacja zegara Moduł elektroniczny do tuningu radiowego Krystaliczna precyzja działania

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright OCHRONA ŚRODOWISKA

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright OCHRONA ŚRODOWISKA OCHRONA ŚRODOWISKA Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego, lecz należy oddać go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Bardziej szczegółowo

zapraszamy na nasze aukcje SCIGANY81 (c) Copyright

zapraszamy na nasze aukcje SCIGANY81 (c) Copyright 1 OCHRONA ŚRODOWISKA Po upływie okresu użytkowania nie należy wyrzucać urządzenia razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Należy dowiedzieć się jak zutylizować urządzenie w sposób przyjazny środowisku.

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster UR101SW, Pamięć programów: 10, czarny

Radiobudzik FM SoundMaster UR101SW, Pamięć programów: 10, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001299772 Radiobudzik FM SoundMaster UR101SW, Pamięć programów: 10, czarny Strona 1 z 8 Informacje dotyczące utylizacji a) Produkt Urządzenie elektroniczne są odpadami do

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE 1 OCHRONA ŚRODOWISKA Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego, lecz należy oddać go do punktu zbiórki zużytego sprzętu

Bardziej szczegółowo

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne Numer produktu 325913 LOKALIZACJA KONTROLEK 1. Alarm 2 / Głos 2. Alarm 1 / Głos + 3. Góra / Następny 4. Dół / Poprzedni 5. Włącz /Wyłącz

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright 1 OCHRONA ŚRODOWISKA Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego, lecz należy oddać go do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster UR2050

Radio kuchenne Soundmaster UR2050 Radio kuchenne Soundmaster UR2050 Pierwsze uruchomienie - Gdy urządzenie zostanie włączone po raz pierwszy, data i zegar są domyślnie ustawione na Sobotę, 01 Stycznia 2011, na 0:00 lub 12:00 AM. - Dwa

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny

Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1196686 Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny Strona 1 z 8 Utylizacja a) Produkt Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały

Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały Nr produktu 1196684 Ochrona środowiska Nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego gdy jego przydatność

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO 11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO Produkt po zużyciu nie może zostać wyrzucony wraz z innymi odpadami domowymi, lecz musi zostać oddany do punktu zbiórki zużytych

Bardziej szczegółowo

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright 1 1. WYŚWIETLACZ 2. WSKAŹNIK PM 3. WSKAŹNIK STANDBY 4. WSKAŹNIK ALARM 1 5. SNOOZE/SLEEP/DIMMER 6. MEMORY- 7. /TUNE+/ROK/MIESIĄC/DZIEŃ 9. RADIO ON-OFF /ALARM OFF 10.WSKAŹNIK ANTENY RCC 11.WSKAŹNIK

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY DENVER CR-918BLACK POLSKI 14 15 FUNKCJE I REGULATORY 1. / DOSTROJENIE - 2. USTAWIENIE CZASU PAMIĘĆ/PAMIĘĆ+ 3. DRZEMKA/ZASYPIANIE 4. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE 5. / DOSTROJENIE + 6. CISZEJ -/ WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

SCIGANY81 (c) Copyright

SCIGANY81 (c) Copyright zapraszamy 1.VOLUME UP na 13.MODE: nasze REPEAT/REPEAT aukcje ALL/RANDOM 2.FUNCTION 14.WYŚWIETLACZ LCD 3.DBBS 15. /STOP 4.CLK SET 16. /SCAN 5.ANTENA FM 17.OTWIERANIE SZUFLADY PŁYTY CD 6. /PRESET- 18.TUNE-/FOLDER

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright FUNKCJE I PRZYCISKI

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE SCIGANY81 (c) Copyright FUNKCJE I PRZYCISKI FUNKCJE I PRZYCISKI 1. VOLUME DOWN/NAP 2. VOLUME UP 3. / TUNE+ 5. ALARM 1 ON / OFF SET 6. ALARM 2 ON / OFF SET 7. SET / MEM / M+ 8. SNOOZE / SLEEP / DIMMER 9. ON /

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun Multi XL

Budzik cyfrowy Braun Multi XL INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Braun Multi XL Nr produktu 672512 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Instrukcje dotyczące baterii. 1. Nie używaj akumulatorów. 2. Używaj tylko baterii alkaicznych AA tego samego

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci Radiobudzik z projektorem 10826147 Drodzy Klienci Dobry początek dnia dzięki małemu, kompaktowemu budzikowi w eleganckiej obudowie na wysoki połysk. Z podświetleniem wyświetlacza w niebieskim kolorze i

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne FM SoundMaster WE320

Radio przenośne FM SoundMaster WE320 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne FM SoundMaster WE320 Nr produktu 1050767 Strona 1 z 12 Instrukcja obsługi Radio przenośne FM SoundMaster WE320 Uwagi dotyczące ochrony środowiska Produkt ten pod koniec

Bardziej szczegółowo

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW STEROWANIA

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW STEROWANIA Dziękujemy Państwu za dokonanie zakupu tego markowego produktu. Prosimy o staranne zapoznanie się z jego instrukcją obsługi, aby zapewnić jego właściwe używanie. WAŻNE Przeczytaj te zalecenia. Zwróć uwagę

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny

Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1404023 Radiobudzik FM SoundMaster FUR6005, Czarny Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 1. Czujnik podczerwieni 2. Projektor 3. Przycisk włączenia/wyłączenia projekcji 4. Czas projekcji

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr cyfrowy TFA

Termohigrometr cyfrowy TFA INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001268315 Termohigrometr cyfrowy TFA 30.5033.02 Strona 1 z 7 Dziękujemy za zakup produktu firmy TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Wersja: 1.0 Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Przegląd produktu 1. Tryb gotowo ś Naciśnij, by przełączać między trybami FM i DAB w trybie pracy. Naciśnij i ci/tryb przytrzymaj, by przejść do trybu gotowości.

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672525 Budzik cyfrowy Braun, radio, biały Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Wersja UK/DE/JP (Angielska/Niemiecka/Japońska) Wersja US (Amerykańska) Strona 3 z 7 Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą

INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500 Radiobudzik z lampką budzącą S. 1 Podpisy pod rysunki: Figure 1: ENGLISH POLSKI Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Widok

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy sterowany radiowo. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Środki bezpieczeństwa

Zegar cyfrowy sterowany radiowo. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Środki bezpieczeństwa Zegar cyfrowy sterowany radiowo Instrukcja obsługi Nr produktu: 671633 Środki bezpieczeństwa Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji powodują automatyczne wygaśnięcie

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik New One CR120

Radiobudzik New One CR120 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik New One CR120 Nr produktu 393463 Strona 1 z 6 Rozmieszczenie i opis przycisków 1. Wyświetlacz LED 2. Tryb standby/stop Włączenie/wyłączenie radia 3. Alarm 2 / zmniejsz głośność

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy Eurochron

Budzik radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672364 Budzik radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt wyświetla czas oraz temperaturę w pomieszczeniu, co więcej jest zintegrowany z funkcją alarmu. Czas jest

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR

Radiobudzik FM SoundMaster FUR INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik FM SoundMaster FUR Nr produktu 352320 Strona 1 z 6 1. Pokrętło głośności 2. Przycisk ALARM 1 /RADIO/ BUZZ (brzęczyk) 3. Wyświetl niski/wysoki ściemniacz 4.

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+, FM Albrecht DR 70

Radio DAB+, FM Albrecht DR 70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+, FM Albrecht DR 70 Produkt nr 1361292 1 Spis treści Strona 1 z 10 1 Spis treści 2 Instrukcje bezpieczeństwa 3 Specyfikacja 4 Elementy sterujące i cechy 4.1 Głośnik 4.2 Słuchawki

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

Budzik Bresser Optik MyTime WAC CM3RED, cyfrowy, Sterowany radiowo

Budzik Bresser Optik MyTime WAC CM3RED, cyfrowy, Sterowany radiowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1530827 Budzik Bresser Optik MyTime WAC 8020402CM3RED, cyfrowy, Sterowany radiowo Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Podstawowe informacje Informacje na temat tej instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 Nr produktu 672503 Strona 1 z 7 Instalacja 1. Włóż okrągłą podstawę do słupka w tylnej części Twojej stacji pogodowej (jak pokazano

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672152 Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny Strona 1 z 7 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu budzika cyfrowego z funkcja czasu sterowanego radiowo.

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672765 Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, 0 - +50 C -Budzik Kwarcowy TFA 60.2011, Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm Strona 1 z 7 Rys 1. Rys 2. Strona 2 z 7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio z zegarem CRL

Instrukcja obsługi. Radio z zegarem CRL Instrukcja obsługi Radio z zegarem CRL-340 www.denver-electronics.com Przed korzystaniem z tego produktu proszę uważnie i w pełni przeczytać tę instrukcję obsługi. 1. Funkcja 1.1 Godzina na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Zegar -Budzik Kwarcowy TFA (SxWxG) 73 x 63 x 63 mm

Zegar -Budzik Kwarcowy TFA (SxWxG) 73 x 63 x 63 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000562367 Zegar -Budzik Kwarcowy TFA 98.1054 (SxWxG) 73 x 63 x 63 mm Strona 1 z 5 Budzik wielofunkcyjny Funkcje: - Idealny dla osób w podróży - Temperatura wewnętrzna ( C

Bardziej szczegółowo

Zegarek BNC 007 DCF BRAUN

Zegarek BNC 007 DCF BRAUN Zegarek BNC 007 DCF BRAUN INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 396331 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Środki ostrożności dotyczące baterii 1. Nie używaj akumulatorów. 2. Używaj tylko alkalicznych baterii AA tego samego

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Denver DAB-33,

Radio przenośne Denver DAB-33, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001379815 Radio przenośne Denver DAB-33, 12216410 Strona 1 z 7 DENVER DAB-33 Instrukcje bezpieczeństwa Aby osiągnąć największa przyjemność i wydajność oraz w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. ROZPOCZĘCIE PRACY Przed użyciem konsoli głównej i nadajnika: 1. Zdejmij pokrywę baterii

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421 PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. PRZYCISKI I WSKAŹNIKI Widok z przodu Widok od

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+, FM Reflexion TRA5000D+

Radio DAB+, FM Reflexion TRA5000D+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+, FM Reflexion TRA5000D+ Nr produktu : 1517431 Strona 1 z 6 Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj całą instrukcję. Zachowaj ją do kolejnego użytku. Błyskawica ze strzałką

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy TFA

Zegar ścienny cyfrowy TFA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy TFA 60.4514.01 Nr produktu 1558322 Strona 1 z 8 1. Wstęp Szanowni Państwo Dziękujemy za zakup tego produktu. Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi

Bardziej szczegółowo

Trójwymiarowy zegar Lunartec

Trójwymiarowy zegar Lunartec Trójwymiarowy zegar Lunartec Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup trójwymiarowego zegara Lunartec (NX5704). Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini odtwarzacz mp3 i radio / czarny Auvisio MPS-550.cube (PX1564) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: mini stacja MP3 kabel USB (Mini-USB do USB) kabel ze złączem 3,5 mm pasek na rękę instrukcja obsługi.

Bardziej szczegółowo

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright

SCIGANY81 INTERSKLEP ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE (c) Copyright 1. PROJEKTOR 2. WYŚWIETLACZ 3. USTAWIENIE WYSOKIEJ INTENSYWNOŚĆ ŚWIATŁA 4. USTAWIANIE NISKIEJ INTENSYWNOŚCI ŚWIATŁA 5. ŚWIATŁO ON / OFF 6. ALARM 1 ON / SET 7. ALARM 2 ON / SET 8. CLOCK SET/MEMORY/SET WIRELESS

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Programator czasowy Nr produktu

Programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator czasowy Nr produktu 000494722 Strona 1 z 7 PL Cyfrowy programator czasowy tygodniowy Wyprodukowano dla: Inter-Union Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau

Bardziej szczegółowo

Lampa stołowa "Mapa świata" z wbudowanym budzikiem

Lampa stołowa Mapa świata z wbudowanym budzikiem Lampa stołowa "Mapa świata" z wbudowanym budzikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lampy stołowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

Termometr do basenu i pokoju

Termometr do basenu i pokoju Termometr do basenu i pokoju Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termometru do basenu i pokoju. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI Mini odtwarzacz mp3 i radio z Bluetooth Auvisio MPS-560.cube (ZX1501) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: mini stacja MP3 kabel USB (Mini-USB do USB) kabel ze złączem 3,5 mm instrukcja obsługi. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Budzik SBB500SS-IG, cyfrowy, Kwarcowy

Budzik SBB500SS-IG, cyfrowy, Kwarcowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 679557 Budzik SBB500SS-IG, cyfrowy, Kwarcowy Strona 1 z 8 Ważne Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.

Bardziej szczegółowo

A. Korzystanie z panelu sterowania

A. Korzystanie z panelu sterowania A. Korzystanie z panelu sterowania EN PL Timer Timer Memory/Screen lock (unlock) Blokada (odblokowanie) pamięci/ekranu Downward movement Przesunięcie w dół Upward movement Przesunięcie w górę Memory 1/2/3

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE I ELEMENTY STEROWANIA

FUNKCJE I ELEMENTY STEROWANIA FUNKCJE I ELEMENTY STEROWANIA 1. MEMORY.SET (USTAWIENIA PAMIĘCI) / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF (AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE OŚWIETLENIA WYŚWIETLACZA) / NAP 2. ALARM 1 ON/OFF (BUDZIK 1 - USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący Bluetooth BFX-400.pt

Zestaw głośnomówiący Bluetooth BFX-400.pt Zestaw głośnomówiący Bluetooth BFX-400.pt Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster UR600SW, Pamięć programów: 20, czarny, srebrny

Radiobudzik FM SoundMaster UR600SW, Pamięć programów: 20, czarny, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1424953 Radiobudzik FM SoundMaster UR600SW, Pamięć programów: 20, czarny, srebrny Strona 1 z 11 Utylizacja a) Produkt Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: zestaw głośnomówiący kabel ładowania micro USB zasilacz USB klips instrukcja obsługi. Specyfikacja Właściwości

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

11. Używaj jedynie akcesoriów/dodatków określonych przez producenta.

11. Używaj jedynie akcesoriów/dodatków określonych przez producenta. Przenośne radio Sangean PR- D4 Instrukcja obsługi Nr produktu: 340824 WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1. Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. 2. Zatrzymaj instrukcję obsługi na przyszłość. 3. Przestrzegaj

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Eurochron EFW200

Budzik cyfrowy Eurochron EFW200 INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Eurochron EFW200 Nr produktu 672363 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt wyświetla czas, datę i temperaturę. Ponadto funkcja alarmu jest zintegrowana. Czas jest ustawiony

Bardziej szczegółowo

Zegar radiowy TFA z zasilaczem sieciowym, z alarmem i datownikiem

Zegar radiowy TFA z zasilaczem sieciowym, z alarmem i datownikiem INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar radiowy TFA z zasilaczem sieciowym, z alarmem i datownikiem Nr produktu 365068 Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Zegar sterowany radiowo Dziękujemy za wybór tego produktu z TFA. 1. Przed

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu 000442238 Strona 1 z 9 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego radia DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20. Jeżeli korzystają Państwo

Bardziej szczegółowo

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 759788 Stoper TFA 38.2029, zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy Strona 1 z 5 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

3. Wyświetlacz LCD. 4. Przycisk [TIME]

3. Wyświetlacz LCD. 4. Przycisk [TIME] Kolorowa stacja s1 1. Przycisk [SNOOZE] Gdy dzwoni budzik, przez wciśnięcie tego przycisku przerwiesz sygnał dźwiękowy, włączając jednocześnie funkcję ponownego budzenia. Gdy dzwoni budzik, przez wciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa Braun Nr produktu

Stacja pogodowa Braun Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa Braun Nr produktu 000396324 Strona 1 z 6 Wskazówki w zakresie baterii 1. Nie stosuj akumulatorków. 2. Używaj wyłącznie baterii alkalicznych tego samego typu lub zamienników.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy

Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1424674 Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy Strona 1 z 5 Elementy sterowania 1. Przycisk ustawienia czasu 2. Przycisk 3. Przycisk 4. Przycisk Drzemki 5. Przycisk 1 6. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q

Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q CLOCK RADIO Sonoclock 490 Sonoclock 490 Q BG CS EL HR HU LT PL PT SL TIME ALARM UP SNOOZE DOWN SLEEP RADIO ON - TUNING + AL 1 1+2 2 - DIMMER + + VOLUME - 3 БЪЛГАРСКИ 05-13 ČESKY 14-22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 23-32 HRVATSKI

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM Sangean RCR-9

Radiobudzik FM Sangean RCR-9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik FM Sangean RCR-9 Nr produktu 351842 Strona 1 z 17 Zawartość Kontrolery/sterowniki Uruchamianie budzika po raz pierwszy Użytkowanie radia - strojenie FM / AM Strojenie ręczne

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy TFA Cube

Budzik radiowy TFA Cube INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik radiowy TFA Cube Nr produktu 672097 Strona 1 z 6 1. Cechy: Budzik radiowy wysokiej precyzji Wskaźnik wewnętrznej temperatury Z funkcją strefy czasowej, i ustawień ręcznych Kalendarz

Bardziej szczegółowo

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi WAKEBOX BT MT3148 Instrukcja obsługi Widok ogólny Opis przycisków PL 2 1. wciśnij dłużej aby włączyć/wyłączyć 2. MODE wciśnij krótko aby zmienić bieżący tryb pracy 3. wciśnij krótko aby przejść do poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy AM/FM Nr produktu

Odbiornik radiowy AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odbiornik radiowy AM/FM Nr produktu 000343720 Strona 1 z 13 Elementy sterowania 1. Głośnik 1. Wybór pasma 2. Ekran LCD 3. Diodowy wskaźnik naładowania 4. Alarm z radia 5. Alarm z brzęczyka

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM Sangean RCR-5 RCR5, Pamięć programów: 10, srebrny, biały

Radiobudzik FM Sangean RCR-5 RCR5, Pamięć programów: 10, srebrny, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 343713 Radiobudzik FM Sangean RCR-5 RCR5, Pamięć programów: 10, srebrny, biały Strona 1 z 7 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Należy przeczytać i zrozumieć wszelkie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo