PROGRAM KSZTAŁCENIA. KIERUNEK: Inżynieria Biomedyczna. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KSZTAŁCENIA. KIERUNEK: Inżynieria Biomedyczna. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki"

Transkrypt

1 Zał. nr 1 do ZW /2012 WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: Inżynieria Biomedyczna z obszaru nauk technicznych, dziedzina nauk technicznych, dyscyplina biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjonarna / niestacjonarna* PROFIL: ogólnoakademicki / praktyczny * SPECJALNOŚĆ*:. Biomechanika Inżynierska, Elektronika Medyczna, Optyka Biomedyczna JĘZYK STUDIÓW: polski Zawartość: 1. Zakładane efekty kształcenia zał. nr.. 2. Program studiów zał. nr Uchwała Rady Wydziału z dnia... Obowiązuje od... *niepotrzebne skreślić 1

2 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: siedem Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): Podstawą decyzji o przyjęciu na studia I stopnia jest wskaźnik rekrutacyjny, o którego wartości decydują wybrane wyniki egzaminu maturalnego Możliwość kontynuacji studiów: studia drugiego stopnia ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 211 Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia (kwalifikacje I stopnia), wydanym przez Politechnikę Wrocławską Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: Absolwent studiów I stopnia ma wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w szczególności informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej oraz inżynierii biomateriałów. Posiada umiejętności projektowania i korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji. Absolwent zna również język obcy. Jest przygotowany do pracy w: (1) szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, (2) jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych, () jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych, () jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych, (5) jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych, (6) administracji medycznej oraz (7) szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Absolwent jest przygotowany do uczestnictwa w pracach badawczych oraz podjęcia studiów 2

3 drugiego stopnia. Wskazanie związku z misją Uczelni i strategią jej rozwoju: Rozwój placówek lecznictwa jak również przemysłu i usług wymaga zatrudnienia pracowników posiadających umiejętności i kompetencje inżyniera. Politechnika Wrocławska jest Wyższą Uczelnią Techniczną (Uniwersytet Techniczny), która dostarcza takich właśnie kadr inżynierskich. Interdyscyplinarny kierunek jakim jest Inżynieria Biomedyczna jest nowoczesnym kierunkiem kształcenia. 2. Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: Efekty kształcenia studiów Inżynieria Biomedyczna, o profilu ogólnoakademickim, odnoszą się do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, dziedzina nauk technicznych, dyscyplina Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna.. Zwięzła analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy Zakłady opieki zdrowotnej, przemysł wytwórczy aparatury medycznej, farmaceutyczny i szereg innych jednostek świadczących usługi w tym zakresie potrzebuje kadry inżynierskiej do obsługi nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Kierunek Inżynieria Biomedyczna umożliwia uzyskanie takich wymaganych kwalifikacji inżynierskich.. Lista modułów kształcenia.1 Lista modułów obowiązkowych.1.1 Lista modułów kształcenia ogólnego

4 Moduł Przedmioty humanistyczno-menedżerskie (min. pkt 5 ECTS) Lp. Nazwa (grupę Symbol kierunk. efektu kształ-cenia ZZU łączna Forma 2 Sposób Kurs/grupa ogólnouczelniany o charakt. 5 6 rodzaj 1. HMH10005 BK Humanistyczno menedżerski (ekonomiczne) 2 K1IBM_W ,5 T Z O - KO Ob 2. HMH10005 BK Humanistyczno menedżerski (nauki o zarządzaniu) 2 K1IBM _W ,5 T Z O - KO Ob. FTP002098P Zasady redagowania opracowań i prac naukowych 1 K1IBM_U ,6 T Z K P (1) KO Ob Razem , Moduł Języki obce (min. 5 pkt ECTS) Lp. Nazwa (grupę Symbol kierunk. efektu kształcenia ZZ U CNP S łączna Forma 2 k ursu/ Sposób Kurs/grupa ogólnouczelniany o charakt. 5 6 rodzaj 1. JZL BK Języki obce K1IBM_U T Z O P (2) KO W 2. JZL BK Języki obce K1IBM_U T Z O P () KO W Razem Moduł Zajęcia sportowe (min. 1 pkt ECTS) Lp. Nazwa (grupę ZZ U CNP S łączna Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób Kurs/grupa ogólnouczelniany o charakt. 5 6 rodzaj 1. WFW BK Zajęcia sportowe T Z O P (1) KO W

5 Razem Moduł Technologie informacyjne (min. pkt ECTS) Lp. Nazwa (grupę ZZ U łączna Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób Kurs/grupa ogólnouczelniany o charakt. 5 6 rodzaj 1. INP001112L Technologie informacyjne 2 K1IBM_W07 K1IBM_U07 2. INP001112W Technologie informacyjne 1 K1IBM_W0 K1IBM_W ,5 T Z K P (2) KO Ob ,7 T Z K - KO Ob Razem ,2 2 Razem dla modułów kształcenia ogólnego ZZU ECTS ECTS ,8.1.2 Lista modułów z zakresu nauk podstawowych Moduł Matematyka (min. 2 pkt ECTS) Lp. Nazwa (grupę Symbol kierunk. Forma 2 k ursu/ Spo-sób zali- Kurs/grupa 5

6 efektu kształ-cenia ZZU łączna czenia ogólnouczelniany o charakt. 5 rodzaj 6 1. MAP00110C Algebra z geometrią analityczną A 1 K1IBM_U09 2. MAP00110W Algebra z geometrią analityczną A 2 K1IBM_W01. MAP00112C Analiza matematyczna 1.1 A 2 K1IBM_U09. MAP00112W Analiza matematyczna 1.1 A 2 K1IBM_W01 5. MAP001156C Analiza matematyczna 2.1 A 2 K1IBM_U09 6. MAP001156W Analiza matematyczna 2.1 A 2 K1IBM_W01 7. MAP00016C Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 2 K1IBM_U07 K1IBM_U09 8. MAP00016W Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 2 K1IBM_W01 K1IBM_K T Z O P (2) PD Ob ,5 T E O - PD Ob T Z O P () PD Ob T E O - PD Ob T Z O P () PD Ob T E O - PD Ob ,5 T Z P (2) PD Ob T E - PD Ob Razem Moduł Fizyka (min. 1 pkt ECTS) Lp. Nazwa (grupę Symbol kierunk. efektu kształ-cenia ZZU łączna Forma 2 k ursu/ Spo-sób Kurs/grupa ogólnouczelniany o charakt. 5 rodzaj 6 1. FZP00106C Fizyka 1.A 2 K1IBM_U0 K1IBM_U09 K1IBM_K06 2. FZP00106W Fizyka 1.A K1IBM_W01 K1IBM_U ,5 T Z O P (2) PD Ob T E O - PD Ob 6

7 K1IBM_K06. FZP002001L Fizyka 2.7 K1IBM_U0 K1IBM_K0 K1IBM_K06. FZP002001W Fizyka K1IBM_W01 K1IBM_U0 K1IBM_K0 K1IBM_K ,5 T Z O P () PD Ob T E O - PD Ob Razem Moduł Chemia (min. 7 pkt ECTS) Lp. Nazwa (grupę Symbol kierunk. efektu kształ-cenia ZZU łączna Forma 2 k ursu/ Spo-sób Kurs/grupa ogólnouczelniany o charakt. 5 rodzaj 6 1. CHP00100C Fizykochemia materiałów 1 K1IBM_W01 K1IBM_U ,8 T Z P (1) PD Ob 2. CHP00100W Fizykochemia materiałów 2 K1IBM_W ,5 T Z - PD Ob. CHP002001L Fizyko-chemiczne metody pomiarowe ,5 T Z P (2) PD Ob. CHP002001W Fizyko-chemiczne metody pomiarowe 2 K1IBM_W ,5 T Z - PD Ob Razem ,.1.2. Moduł Mechanika i wytrzymałość materiałów (min. pkt ECTS) Lp. Nazwa (grupę Symbol kierunk. Forma 2 k ursu/ Spo-sób zali- Kurs/grupa 7

8 efektu kształ-cenia ZZU łączna czenia ogólnouczelniany o charakt. 5 rodzaj 6 1. MMM0201L Mechanika i wytrzymałość 1 K1IBM_U09 2. MMM0201W Mechanika i wytrzymałość 1 K1IBM_W01 K1IBM_W T Z P (2) PD Ob T Z - PD Ob Razem Moduł Elektrotechnika i elektronika (min. 6 pkt ECTS) Lp. Nazwa (grupę Symbol kierunk. efektu kształ-cenia ZZU łączna Forma 2 k ursu/ Spo-sób Kurs/grupa ogólnouczelniany o charakt. 5 rodzaj 6 1. ETP002001C Podstawy elektrotechniki i elektroniki 1 2. ETP002001W Podstawy elektrotechniki i elektroniki 1. ETP00200L Podstawy elektrotechniki i elektroniki 2 1 K1IBM_U09 2 K1IBM_W0 K1IBM_W01 2 K1IBM_W0 K1IBM_U ,8 T Z P (1) PD Ob ,5 T E - PD Ob ,5 T Z P () PD Ob Razem ,8 Razem dla modułów z zakresu nauk podstawowych (min. 55 pkt ECTS) ZZU ECTS ECTS ,1 8

9 .1. Lista modułów kierunkowych.1..1 Moduł Przedmioty obowiązkowe kierunkowe (min. 77 pkt ECTS) Lp. Nazwa (grupę Symbol kierunk. efektu kształ-cenia CNP ZZU S Forma 2 łączn a Spo-sób Kurs/grupa ogólnouczelniany o charakt. 5 rodzaj 6 1. MDM00202W Anatomia 2 K1IBM_W02 K1IBM_U ,5 T E - K Ob 2. ETP002005L Automatyka i robotyka 1. ETP002005W Automatyka i robotyka 2 K1IBM_W0. CHC0001L Biochemia 1 K1IBM_U09 5. CHC0001W Biochemia 2 K1IBM_W01 K1IBM_W ,8 T Z P (1) K Ob ,5 T Z - K Ob ,7 T Z P (1) K Ob ,5 T Z - K Ob 6. FTP002002C Biofizyka ,7 T Z P (1) K Ob 7. FTP002002L Biofizyka 1 K1IBM_U T Z P (2) K Ob 8. FTP00202W Biofizyka 1 K1IBM_W T Z - K Ob 9. ETP00209W Biologia z elementami mikrobiologii 2 K1IBM_W02 K1IBM_U T Z - K Ob 10. MDM01017W Biomateriały 2 K1IBM_W T E - K Ob 11. MDM00016W Biomechanika inżynierska 2 K1IBM_W T Z - K Ob 12. ETP002015L Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 1 K1IBM_U09 K1IBM_U ,8 T Z P (1) K Ob 9

10 1. ETP00202W Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 1. ETP00207L Czujniki i pomiary wielkości nieelektrycznych 15. ETP002011W Czujniki i pomiary wielkości nieelektrycznych 16. ETP00201L Elektroniczna aparatura medyczna ETP00201W Elektroniczna aparatura medyczna 1 2 K1IBM_W0 2 K1IBM_U0 K1IBM_U09 K1IBM_K02 2 K1IBM_W0 K1IBM_K02 1 K1IBM_U11 2 K1IBM_W0 K1IBM_W T E - K Ob ,5 T Z P (2) K Ob T E - K Ob T Z P (2) K Ob T E - K Ob 18. MDP002002L Fizjologia 1 K1IBM_U0 K1IBM_U0 19. MDP002002W Fizjologia 1 K1IBM_W MMM0001C Grafika inżynierska 1 K1IBM_W01 K1IBM_U INP002006L Grafika komputerowa 1 K1IBM_W0 K1IBM_U ,6 T Z P (1) K Ob ,5 T E -- K Ob ,7 T Z P (1) K Ob ,7 T Z P (1) K Ob 22. MDM00018W Implanty i sztuczne narządy 2 K1IBM_W ,5 T Z - K Ob 2. INP002005L Informatyka 2 K1IBM_W0 K1IBM_K0 2. INP002005W Informatyka 1 K1IBM_W0 K1IBM_K0 25. INP00200L Języki programowania 2 K1IBM_W ,5 T Z P (2) K Ob ,7 T Z - K Ob ,5 T Z P (2) K Ob 10

11 26. INP00200W Języki programowania 1 K1IBM_W ,7 T Z - K Ob 27. FTP0065W Lasery i ich zastosowania w medycynie 1 K1IBM_W ,7 T Z - K Ob 28. ETP00206W Metrologia 1 K1IBM_W0 29. ETP00200L Mikrokontrolery 1 2 K1IBM_W0 K1IBM_U07 K1IBM_K02 0. ETP00200W Mikrokontrolery 1 1 K1IBM_W0 K1IBM_U07 1. FTP00209L Optyka inżynierska 1 K1IBM_U09 K1IBM_K ,7 T Z - K Ob ,5 T Z P (2) K Ob T Z - K Ob ,7 T Z P (1) K Ob 2. FTP002001W Optyka inżynierska 2 K1IBM_W ,5 T Z - K Ob. FTP00200L Podstawy biofotoniki 1. FTP00200S Podstawy biofotoniki T Z P (2) K Ob ,7 T Z P (1) K Ob 5. FTP00200W Podstawy biofotoniki 1 K1IBM_W T Z - K Ob 6. ETP002006L Podstawy zastosowań ultradźwięków w medycynie 1 K1IBM_U ,8 T Z P (1) K Ob 7. ETP002006W Podstawy zastosowań ultradźwięków w medycynie 2 K1IBM_W ,5 T Z - K Ob 8. MDP002007W Prawne i etyczne aspekty w inżynierii biomedycznej 9. MMM01015L Projektowanie wspomagane komputerowo 2 K1IBM_W05 K1IBM_K02 2 K1IBM_W0 K1IBM_U ,5 T Z - K Ob ,5 T Z P (2) K Ob 11

12 0. MDP002001W Propedeutyka nauk medycznych 1. FTP002012S Seminarium dyplomowe 2. MDP002005W Techniki obrazowania medycznego. ETP00201W Wybrane problemy techniki medycznej 2 K1IBM_W02 2 K1IBM_W0 K1IBM_W07 K1IBM_W10_S1BIN K1IBM_W10_S2EME K1IBM_W10_SOBI K1IBM_U02 K1IBM_U0 K1IBM_K05 2 K1IBM_W02 K1IBM_W0 K1IBM_U0 1 K1IBM_W0 K1IBM_W T Z - K Ob ,5 T Z P (2) K Ob T E - K Ob ,8 T Z - K Ob Razem ,8 28 Razem (dla modułów kierunkowych): ZZU ECTS ECTS ,8.2 Lista modułów wybieralnych.2. Lista modułów specjalnościowych 12

13 .2..1 Moduł Przedmioty specjalnościowe (Specjalność Elektronika Medyczna) (min. 65 pkt ECTS): L.p. Nazwa (grupę Symbol kierunk. efektu kształ-cenia ZZU łączna Forma 2 Sposób Kurs/grupa ogólnouczelniany o charakt. 5 rodzaj 6 1. ETP00208L Elektroniczna aparatura medyczna 2 2. ETP00208W Elektroniczna aparatura medyczna 2. INP002008L Komputerowe wspomaganie działań inżynierskich. INP002008W Komputerowe wspomaganie działań inżynierskich K1IBM_U1_S2EME K1IBM_U15_S2EME 1 K1IBM_W09_S2EME 2 K1IBM_W09_S2EME K1IBM_U16_S2EME K1IBM_K0 1 K1IBM_W09_S2EME K1IBM_U16_S2EME K1IBM_K ,5 T Z P (2) S W T Z - S W ,5 T Z P (2) S W T Z - S W 5. ETP002025L Mikrokontrolery 2 2 K1IBM_W09_S2EME K1IBM_U16_S2EME K1IBM_U0 K1IBM_U07 K1IBM_K02 6. ETP002052W Pomiary bioimpedancyjne 1 K1IBM_W09_S2EME K1IBM_W11_S2EME 7. ETP002022L Pomiary wielkości cieplnych 1 K1IBM_U1_S2EME K1IBM_U16_S2EME T Z P () S W ,7 T Z - S W ,8 T Z P (1) S W 8. ETP002022W Pomiary wielkości cieplnych 2 K1IBM_W09_S2EME ,5 T Z - S W 9. FTP002080D Praca dyplomowa K1IBM_W0 K1IBM_U02 K1IBM_U0 K1IBM_U10 K1IBM_K05 K1IBM_K FTP002051Q Praktyka kierunkowa K1IBM_U02 K1IBM_U11 K1IBM_K Z P (15) S W Z P (6)) S W 1

14 11. ETP002028L Systemy pomiarowo - diagnostyczne 12. ETP P Systemy pomiarowo - diagnostyczne K1IBM_U1_S2EME K1IBM_U1_S2EME K1IBM_U16_S2EME 1 K1IBM_U1_S2EME K1IBM_U16_S2EME ,5 T Z P (2) S W T Z P (2) S W 1. ETP002028W Systemy pomiarowo - diagnostyczne 2 K1IBM_W09_S2EME T E - S W 1. ETP00202 C Układy elektroniczne 1 1 K1IBM_U1_S2EME K1IBM_U16_S2EME 15. ETP0020W Układy elektroniczne 1 2 K1IBM_W09_S2EME 16. ETP002026L Układy elektroniczne 2 K1IBM_W09_S2EME K1IBM_U0 K1IBM_U15_S2EME 17. ETP P Układy elektroniczne 2 2 K1IBM_W09_S2EME K1IBM_U0 K1IBM_U15_S2EME T Z P (2) S W T E - S W T Z P () S W T Z P () S W 18. ETP00200W Zasady konstrukcji aparatury elektronicznej ETP00201L Zasady konstrukcji aparatury elektronicznej ETP00201P Zasady konstrukcji aparatury elektronicznej 2 2 K1IBM_W09_S2EME K1IBM_U16_S2EME 2 K1IBM_W11_S2EME K1IBM_U0 K1IBM_U05 K1IBM_U1_S2EME K1IBM_U16_S2EME 1 K1IBM_W11_S2EME K1IBM_U0 K1IBM_U05 K1IBM_U1_S2EME K1IBM_U16_S2EME T E - S W ,5 T Z P (2) S W ,8 T Z P (1) S W 1

15 21. ETP002051P Zastosowanie mikroprocesorów do konstrukcji inteligentnych przetworników biomedycznych 22. ETP002021W Zastosowanie mikroprocesorów do konstrukcji inteligentnych przetworników biomedycznych 2 K1IBM_U09 K1IBM_U1_S2EME K1IBM_U16_S2EME K1IBM_0 1 K1IBM_W09_S2EME K1IBM_W11_S2EME ,5 T Z P (2) S W T Z - S W Razem , 6 Razem dla modułu specjalności: Elektronika Medyczna ZZU ECTS ECTS ,.2..2 Moduł Przedmioty specjalnościowe (Specjalność Optyka Biomedyczna) (min. 65 pkt ECTS): L.p. Nazwa (grupę Symbol kierunk. efektu kształcenia ZZ U łącz na zaję ć Forma 2 k ursu/ Spo-sób Kurs/grupa ogólnouczelniany o charakt. 5 rodzaj 6 1. FTP002096L Analiza danych spektroskopowych 1 K1IBM_U0 K1IBM_U0 K1IBM_U1_SOBI K1IBM_U15_SOBI T Z P (2) S W 2. FTP P Analiza danych 2 K1IBM_W09_SOBI K1IBM_U1_SOBI ,5 T Z P (2) S W 15

16 spektroskopowych. FTP002096W Analiza danych spektroskopowych 1 K1IBM_W09_SOBI K1IBM_W11_SOBI ,6 T Z - S W. MDP00200C Biomedycyna laserowa 1 K1IBM_W09_SOBI K1IBM_U1_SOBI K1IBM_U15_SOBI 5. MDP00200P Biomedycyna laserowa 1 K1IBM_W09_SOBI K1IBM_U1_SOBI K1IBM_U15_SOBI 6. FTP00512L Interferometria i holografia 2 K1IBM_U15_SOBI 7. FTP00512W Interferometria i holografia 2 K1IBM_W09_SOBI ,7 T Z P (1) S W ,7 T Z P (1) S W T Z P () S W T Z - S W 8. FTP002099L Konstrukcje i pomiary optyczne K1IBM_U15_SOBI ,5 T Z P () S W 9. FTP002100L Metody numeryczne w optyce biomedycznej 10. FTP002095L Optyczna diagnostyka medyczna 11. FTP002095S Optyczna diagnostyka medyczna 2 K1IBM_W11_SOBI K1IBM_U09 K1IBM_K0 2 K1IBM_K0 1 K1IBM_U T Z P () S W ,5 T Z P (2) S W ,6 T Z P (1) S W 12. FTP002006W Optyczna diagnostyka medyczna 1 K1IBM_W09_SOBI T E - S W 1. ETP00209P Optyczne czujniki chemiczne i biosensory 1. ETP00209W Optyczne czujniki chemiczne i biosensory 2 K1IBM_W09_SOBI K1IBM_U16_SOBI K1IBM_K0 1 K1IBM_W09_SOBI K1IBM_U16_SOBI K1IBM_K T Z P () S W T E - S W 15. FTP002009C Optyka falowa 1 K1IBM_W09_SOBI K1IBM_U1_SOBI K1IBM_U16_SOBI ,7 T Z P (1) S W 16

17 16. FTP002009L Optyka falowa 2 K1IBM_W09_SOBI K1IBM_U1_SOBI K1IBM_U16_SOBI ,5 T Z P (2) S W 17. FTP002009W Optyka falowa 2 K1IBM_W09_SOBI T Z - S W 18. FTP002010W Optyka instrumentalna 2 K1IBM_W09_SOBI ,5 T Z - S W 19. FTP002015W Pomiary optyczne 1 2 K1IBM_W09_SOBI K1IBM_U15_SOBI K1IBM_K0 20. FTP002080D Praca dyplomowa 2 K1IBM_W0 K1IBM_U02 K1IBM_U0 K1IBM_U10 K1IBM_K05 K1IBM_K FTP002051Q Praktyka kierunkowa K1IBM_U02 K1IBM_U11 K1IBM_K FTP002011L Światłowody 2 2 K1IBM_U1_SOBI K1IBM_U15_SOBI K1IBM_U16_SOBI 2. FTP002005W Światłowody 2 K1IBM_W09_SOBI T Z - S W Z P (15) S W Z P (6) S W ,5 T Z P (2) S W T E - S W Razem , 7 Razem dla modułu specjalności: Optyka Biomedyczna ZZU ECTS ECTS 17

18 ,.2.. Moduł Przedmioty specjalnościowe (Biomechanika Inżynierska) (min. 65 pkt ECTS): L.p. Nazwa (grupę Symbol kierunk. efektu kształcenia ZZ U łącz na Forma 2 k ursu/ Spo-sób Kurs/grupa ogólnouczelniany o charakt. 5 rodzaj 6 1. MDM00017L Biomateriały 1 K1IBM_U0 K1IBM_U15_S1BIN K1IBM_U16_S1BIN K1IBM_W0 K1IBM_K02 2. MDM00016L Biomechanika inżynierska K1IBM_U15_S1BIN K1IBM_U16_S1BIN T Z P (2) S W T Z P () S W. MDM01012W Biomechanika sportu 1 K1IBM_W09_S1BIN T Z - S W. MDM01011L Bioprzepływy 1 K1IBM_U1_S1BIN K1IBM_U1_S1BIN K1IBM_W T Z P (2) S W 5. MDM01011W Bioprzepływy 1 K1IBM_W09_S1BIN ,5 T E - S W 6. MDM00018P Implanty i sztuczne narządy K1IBM_U1_S1BIN K1IBM_U16_S1BIN 7. MDM01515S Inżynieria rehabilitacyjna 1 K1IBM_U0 K1IBM_U1_S1BIN ,5 T Z P (2) S W ,6 T Z P (1) S W 8. MDM0515W Inżynieria rehabilitacyjna 2 K1IBM_W09_S1BIN T E - S W 18

19 9. MMM0201C Mechanika i wytrzymałość 1 K1IBM_W09_S1BIN K1IBM_W11_S1BIN K1IBM_U1_S1BIN K1IBM_U1_S1BIN K1IBM_U15_S1BIN T Z P (2) S W 10. ARM01501L Metody doświadczalne i numeryczne w biomechanice 11. ARM0050W Metody numeryczne w biomechanice 12. ARM0050P Metody numeryczne w biomechanice K1IBM_W09_S1BIN K1IBM_W11_S1BIN K1IBM_U1_S1BIN K1IBM_U16_S1BIN K1IBM_K02 1 K1IBM_W09_S1BIN K1IBM_W11_S1BIN K1IBM_W11_S1BIN K1IBM_U1_S1BIN K1IBM_U15_S1BIN K1IBM_K T Z P () S W ,6 T Z - S W T Z P () S W 1. FTP002080D Praca dyplomowa 2 K1IBM_W0 K1IBM_U02 K1IBM_U0 K1IBM_U10 K1IBM_K05 K1IBM_K06 1. FTP002051Q Praktyka kierunkowa K1IBM_U02 K1IBM_U11 K1IBM_K Z P (15) S W Z P (6) S W 15. MDM01015W Projektowanie konstrukcji mechanicznych MDM01015P Projektowanie konstrukcji mechanicznych MDM02015P Projektowanie konstrukcji mechanicznych MDM02015W Projektowanie konstrukcji mechanicznych 2 2 K1IBM_W09_S1BIN 1 K1IBM_U16_S1BIN 2 K1IBM_U16_S1BIN K1IBM_U0 K1IBM_U12 1 K1IBM_W09_S1BIN ,5 T Z - S W T Z P (2) S W ,5 T Z P (2) S W T Z - S W 19. MDM000150S Systemy nawigacyjne 1 K1IBM_W09_S1BIN ,6 T Z P (1) S W 19

20 w medycynie K1IBM_U0 20. MDM000155W Technika mikroprocesorowa 2 K1IBM_W09_S1BIN T E - S W 21. MDM000151L Technika mikroprocesorowa K1IBM_U15_S1BIN K1IBM_U16_S1BIN K1IBM_K MDM000151P Technologia implantów 2 K1IBM_U16_S1BIN 2. MDM000151W Technologia implantów 2 K1IBM_W09_S1BIN K1IBM_W11_S1BIN ,5 T Z P (2) S W ,5 T Z P (2) S W ,5 T Z - S W Razem , 8 Razem dla modułu specjalności: Biomechanika Inżynierska ZZU ECTS ECTS ,. Moduł praktyk (uchwała Rady Wydziału nt. zasad zaliczania praktyki zał. nr ) Nazwa praktyki ECTS Praktyka kierunkowa ECTS Tryb praktyki 20

21 6 0 Czas trwania praktyki Dziennik praktyki i pisemne sprawozdanie z zadań realizowanych w ramach praktyki zawodowej. Cel praktyki FTP002051Q tygodnie Zapoznanie studenta z podstawowymi zadaniami i obowiązkami wynikającymi ze specyfiki pracy zawodowej inżyniera, zwłaszcza w dziedzinie Inżynierii Biomedycznej.. Moduł praca dyplomowa Typ pracy dyplomowej Praca inżynierska semestrów pracy dyplomowej ECTS 1 15 FTP002080D Charakter pracy dyplomowej Praca inżynierska jest opracowaniem (pracą pisaną format A-), mogącą zawierać elementy projektu inżynierskiego podbudowane rozeznaniem literaturowym, pomiarami, analizą i opracowaniem wyników pomiarów oraz symulacją z wykorzystaniem programów komputerowych. W zależności od specjalności podstawowe zagadnienia merytoryczne rozważane i opracowywane w pracy dyplomowej mogą być tematycznie wyraźnie ukierunkowane na zagadnienia charakterystyczne dla Elektroniki Medycznej bądź Optyki Biomedycznej lub Biomechaniki Inżynierskiej. Niektóre z prac, w szczególności na specjalności Elektronika Medyczna oraz Biomechanika Inżynierska, mogą być pracami konstrukcyjnymi. ECTS 1 21

22 5. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia Typ Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Praktyka Praca dyplomowa Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia np. egzamin, kolokwium np. test, kolokwium np. wejściówka, sprawozdanie z laboratorium np. opracowanie pisemne projektu, obrona projektu np. udział w dyskusji, prezentacja tematu, esej np. raport z praktyki przygotowana praca dyplomowa (rękopis formatu A + wersja elektroniczna) 6. ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów (wpisać sumę ECTS dla / grup oznaczonych kodem ) 127 ECTS_BK; 7. ECTS, którą student musi uzyskać w ramach z zakresu nauk podstawowych ECTS z przedmiotów 55 22

23 obowiązkowych ECTS z przedmiotów wybieralnych 0 ECTS ECTS, którą student musi uzyskać w ramach o charakterze, w tym laboratoryjnych i projektowych (wpisać sumę ECTS /grup oznaczonych kodem P) ECTS z przedmiotów obowiązkowych 61 ECTS z przedmiotów wybieralnych Elektronika Medyczna 6 Optyka Biomedyczna 7 Biomechanika Inżynierska 8 ECTS Elektronika Medyczna 107 Optyka Biomedyczna 108 Biomechanika Inżynierska Minimalna ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę ECTS /grup oznaczonych kodem O): ECTS 2

24 10. ECTS, którą student może uzyskać, realizując moduły wybieralne (min. 0 % całkowitej liczby ECTS): 65 punkty ECTS 11. Zakres egzaminu dyplomowego Prezentacja zagadnień realizowanych w ramach pracy dyplomowej, obrona pracy, egzamin dyplomowy. 12. Wymagania dotyczące terminu określonych /grup lub wszystkich w poszczególnych modułach Lp. kursu Nazwa kursu Termin do... (numer semestru) 1 Kursy z semestru I-VI 2 Kursy z semestru VII Kursy wykształcenia; ogólnego, podstawowego, kierunkowego i z wybieralnych modułów kształcenia Kursy wykształcenia; ogólnego kierunkowego i z wybieralnych modułów kształcenia, egzamin dyplomowy Zaliczenie do ostatniego dnia danego semestru o ile Rektor lub Dziekan nie określi innych zasad. Zaliczenie egzaminów w wyznaczonych wcześniej terminach, nie później niż do ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej przypisanej do danego semestru o ile Rektor lub Dziekan nie określi innego terminu. Zaliczenie do ostatniego dnia semestru o ile Rektor lub Dziekan nie określi innych zasad. Zaliczenie egzaminów w wyznaczonych wcześniej terminach, nie później niż do ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej przypisanej do danego semestru o ile Rektor lub Dziekan nie określi innego terminu. Egzamin dyplomowy termin i warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego określają stosowne rozporządzenia Rektora Politechniki Wrocławskiej. 1. Plan studiów (załącznik nr ) 2

25 Zaopiniowane przez wydziałowy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego: Data Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów Data Podpis dziekana 25

26 WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: PLAN STUDIÓW PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA I stopień, inżynierskie stacjonarna ogólnoakademicki ELEKTRONIKA MEDYCZNA, OPTYKA BIOMEDYCZNA, BIOMECHANIKA INŻYNIERSKA polski Zał. nr do ZW /2012 Załącznik nr do Programu studiów Uchwała Rady Wydziału..z dnia... Obowiązuje od... Struktura planu studiów (opcjonalnie) 26

27 1. Zestaw i grup obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym 1.1 W układzie punktowym ECTS SEMESTR 1 SEMESTR 2 SEMESTR SEMESTR SEMESTR 5 SEMESTR 6 SEMESTR 7 1. Kształcenie Kształcenie ogólne Kształcenie ogólne Kształcenie ogólne Kształc. Ogól (1) Kształcenie Kształcenie 2. ogólne (2) () () Kształcenie kierunkowe kierunkowe. () Kształcenie kierunkowe (7) (6). Kształcenie podstawowe Kształcenie (12) 5. podstawowe (matematyka) (7) Statystyka kierunkowe (matematyka) (12) kształcenie podst/kierunkowe (5) (27) Kształcenie 8. Kształcenie specjalistyczne (10) Kształcenie Kształcenie specjalistyczne (2) podstawowe (fizyka) (7) kierunkowe (21) 1. Kształcenie 15. Specjalistyczne (17) Kształcenie podstawowe (fizyka) (7) Kształcenie kierunkowe (1) Kształcenie kierunkowe (8) Kształcenie specjalistyczne (praca dyplomowa) (15) 27

28 Elektronika Medyczna (12) Optyka Biomedyczna (12) Biomechanika Inżynierska (1) Elektronika Medyczna (19) Optyka Biomedyczna (19) Biomechanika Inżynierska (18) 1.2 W układzie owym ZZU/tydz. SEMESTR 1 SEMESTR 2 SEMESTR SEMESTR SEMESTR 5 SEMESTR 6 SEMESTR 7 1. Kształcenie Kształcenie Kształcenie Kształcenie ogólne Kształcenie ogólne (2) Kształcenie kierunkowe Kształcenie kierunkowe (6) 2.. ogólne () ogólne (2) Kształcenie ogólne (6) () Kształcenie kierunkowe (5). Kształcenie podstawowe (11) 5. podstawowe (matematyka) Kształcenie kierunkowe 6. (matematyka) () (20) Kształcenie 7. (7) Kształcenie Statystyka kształcenie specjalistyczne Kształcenie specjalistyczne 8. podstawowe (fizyka) podst/kierunko. () 9. (5) EM () OB () BI (6) Kształcenie Kształcenie kierunkowe 12. podstawowe (fizyka) Kształcenie kierunkowe (1) 1. (5) (15) 1. Kształcenie specjalistyczne Kształcenie kierunkowe (8)

29 Semestr 1 Program i plan studiów na stacjonarnych studiach I-szego stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna specjalność: Biomechanika Inżynierska, Elektronika Medyczna, Optyka Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej 2. Zestaw i grup obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Kursy obowiązkowe ECTS 0 L.p. Nazwa (grupę ZZ U łączna Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób Kurs/grupa ogólno -uczelniany o charakt. 5 6 rodzaj MAP00110C Algebra z geometrią analityczną A 1 K1IBM_U09 MAP00110W Algebra z geometrią analityczną A 2 K1IBM_W01 MAP00112C Analiza matematyczna 1.1 A 2 K1IBM_U09 MAP00112W Analiza matematyczna 1.1 A 2 K1IBM_W01 MDP00202W Anatomia 2 K1IBM_W02 FZP00106C Fizyka 1.A 2 K1IBM_U0 K1IBM_U09 K1IBM_K06 FZP00106W Fizyka 1.A K1IBM_W01 K1IBM_U0 K1IBM_K06 CHP00100C Fizykochemia materiałów 1 K1IBM_W01 K1IBM_U T Z O P (2) PD Ob ,5 T E O - PD T Z O P () PD Ob T E O - PD Ob ,5 T E - K Ob ,5 T Z O P (2) PD Ob T E O - PD Ob ,8 T Z P (1) K Ob 29

30 Program i plan studiów na stacjonarnych studiach I-szego stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna specjalność: Biomechanika Inżynierska, Elektronika Medyczna, Optyka Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej 9 CHP00100W Fizykochemia materiałów 2 K1IBM_W ,5 T Z - K Ob MMM0001C Grafika inżynierska 1 K1IBM_W01 K1IBM_U07 ETP00206W Metrologia 1 K1IBM_W0 INP001112L Technologie informacyjne 2 K1IBM_W07 K1IBM_U07 INP001112W Technologie informacyjne 1 K1IBM_W0 K1IBM_W07 ETP00201W Wybrane problemy techniki medycznej 1 K1IBM_W0 K1IBM_W ,7 T Z P (1) K Ob ,7 T Z - K Ob ,5 T Z K P (2) KO Ob ,7 T Z K - KO Ob ,8 T Z - K Ob Razem ,2 11 Razem w semestrze Elektronika Medyczna: ZZU ECTS ECTS ,2 Razem w semestrze Optyka Biomedyczna: ZZU ECTS ECTS 0

31 Program i plan studiów na stacjonarnych studiach I-szego stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna specjalność: Biomechanika Inżynierska, Elektronika Medyczna, Optyka Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej ,2 Razem w semestrze Biomechanika Inżynierska: ZZU ECTS ECTS ,2 Semestr 2 Kursy obowiązkowe ECTS 0 L.p. Nazwa (grupę ZZ U łączna Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób Kurs/grupa ogólno -uczelniany o charakt. 5 6 rodzaj 1. MAP001156C Analiza matematyczna 2.1 A 2 K1IBM_U09 2. MAP001156W Analiza matematyczna 2.1 A 2 K1IBM_W01. FZP002001L Fizyka 2.7 K1IBM_K0 K1IBM_K T Z O P () PD Ob T E O - PD Ob ,5 T Z O P () PD Ob 1

32 Program i plan studiów na stacjonarnych studiach I-szego stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna specjalność: Biomechanika Inżynierska, Elektronika Medyczna, Optyka Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. FZP002001W Fizyka K1IBM_W01 K1IBM_K0 K1IBM_K06 5. CHP002001L Fizyko-chemiczne metody pomiarowe T E O - PD Ob ,5 T Z P (2) PD Ob 6. CHP002001W Fizyko-chemiczne metody pomiarowe 2 K1IBM_W ,5 T Z - PD Ob 7. INP00200L Języki programowania 2 K1IBM_W0 8. INP00200W Języki programowania 1 K1IBM_W0 9. FTP00209L Optyka inżynierska 1 K1IBM_U09 K1IBM_K ,5 T Z P (2) K Ob ,7 T Z - K Ob ,7 T Z P (1) K Ob 10. FTP002001W Optyka inżynierska 2 K1IBM_W ,5 T Z - K Ob 11. ETP002001C Podstawy elektrotechniki i elektroniki 1 1 K1IBM_U ,8 T Z P (1) PD Ob 12. ETP002001W Podstawy elektrotechniki i elektroniki 1 2 K1IBM_W ,5 T E - PD Ob 1. MDP002001W Propedeutyka nauk medycznych 2 K1IBM_W T Z - K Ob Razem ,2 12 Kursy wybieralne (minimum 2 w semestrze, 2 ECTS) L.p. Nazwa (grupę Symbol kierunk. Forma 2 Sposób Kurs/grupa 2

33 Program i plan studiów na stacjonarnych studiach I-szego stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna specjalność: Biomechanika Inżynierska, Elektronika Medyczna, Optyka Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej efektu kształcenia ZZ U łączna ogólno -uczelniany o charakt. 5 6 rodzaj 1 EKZ000101W Podstawy ekonomii Humanistyczno menedżerski (ekonomiczne) 2 K1IBM_W ,5 T Z O - KO W Razem ,5 0 Razem w semestrze Elektronika Medyczna: ZZU ECTS ECTS ,7 Razem w semestrze Optyka Biomedyczna: ZZU ECTS ECTS ,7 Razem w semestrze Biomechanika Inżynierska: ZZU ECTS ECTS

34 Program i plan studiów na stacjonarnych studiach I-szego stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna specjalność: Biomechanika Inżynierska, Elektronika Medyczna, Optyka Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej ,7 Semestr Kursy obowiązkowe ECTS 26 L.p. 1. FTP002002C Nazwa (grupę Symbol kierunk. efektu kształcenia ZZ U łączna Forma 2 Sposób Kurs/grupa ogólno -uczelniany o charakt. 5 Biofizyka ,7 T Z P (1) K Ob 6 rodzaj 2.. FTP002002L FTP00202W Biofizyka 1 K1IBM_U T Z P (2) K Ob Biofizyka 1 K1IBM_W T Z - K Ob. ETP00209W Biologia z elementami mikrobiologii 2 K1IBM_W02 K1IBM_U T Z - K Ob 5. MDP002002L Fizjologia 1 K1IBM_U0 K1IBM_U ,6 T Z P (1) K Ob 6. MDP002002W Fizjologia 1 K1IBM_W ,5 T E - K Ob 7. INP002005L Informatyka 2 K1IBM_W ,5 T Z P (2) K Ob

35 Program i plan studiów na stacjonarnych studiach I-szego stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna specjalność: Biomechanika Inżynierska, Elektronika Medyczna, Optyka Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej K1IBM_K0 8. INP002005W Informatyka 1 K1IBM_W0 K1IBM_K ,7 T Z - K Ob 9. MMM0201L Mechanika i wytrzymałość 1 K1IBM_U T Z P (2) PD Ob 10. MMM0201W Mechanika i wytrzymałość 1 K1IBM_W01 K1IBM_W T Z - PD Ob 11. ETP00200L Podstawy elektrotechniki i elektroniki 2 2 K1IBM_W0 K1IBM_U ,5 T Z P () PD Ob 12. MAP00016C Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 2 K1IBM_U07 K1IBM_U ,5 T Z P (2) PD Ob 1. MAP00016W Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 2 K1IBM_W T E - PD Ob Razem Kursy wybieralne (minimum 6 w semestrze, punkty ECTS) L.p. Nazwa (grupę ZZ U łączna Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób Kurs/grupa ogólnouczelniany o charakt. 5 6 rodzaj 1. ZMZ0002WK Podstawy zarządzania (Humanistyczno menedżerski) 2 K1IBM _W05 K1IBM _W06 K1IBM_W ,5 T Z O - KO W 2. JZL100707BK Języki obce KRK1 1 st K1IBM _U T Z O P (2) KO W Razem ,5 2 5

36 Program i plan studiów na stacjonarnych studiach I-szego stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna specjalność: Biomechanika Inżynierska, Elektronika Medyczna, Optyka Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Razem w semestrze Elektronika Medyczna: ZZU ECTS ECTS ,5 Razem w semestrze Optyka Biomedyczna: ZZU ECTS ECTS ,5 Razem w semestrze Biomechanika Inżynierska: ZZU ECTS ECTS ,5 Semestr 6

37 Program i plan studiów na stacjonarnych studiach I-szego stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna specjalność: Biomechanika Inżynierska, Elektronika Medyczna, Optyka Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Kursy obowiązkowe ECTS 27 L.p. Nazwa (grupę ZZ U łączna Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób Kurs/grupa ogólno -uczelniany o charakt. 5 6 rodzaj CHC0001L Biochemia 1 K1IBM_U09 CHC0001W Biochemia 2 K1IBM_W01 K1IBM_W ,7 T Z P (1) K Ob ,5 T Z - K Ob. MDM00016W Biomechanika inżynierska 2 K1IBM_W T Z - K Ob. ETP00207L Czujniki i pomiary wielkości nieelektrycznych 2 K1IBM_U0 K1IBM_U09 K1IBM_K ,5 T Z P (2) K Ob 5. ETP002011W Czujniki i pomiary wielkości nieelektrycznych 2 K1IBM_W0 K1IBM_U09 K1IBM_K T E - K Ob ETP00201L Elektroniczna aparatura medyczna 1 1 K1IBM_U11 ETP00201W Elektroniczna aparatura medyczna 1 2 K1IBM_W0 K1IBM_W0 ETP00200L Mikrokontrolery 1 2 K1IBM_W0 K1IBM_U07 K1IBM_K02 ETP00200W Mikrokontrolery 1 1 K1IBM_W0 FTP00200L Podstawy biofotoniki 1 K1IBM_U0 FTP00200S Podstawy biofotoniki 1 K1IBM_U T Z P (2) K Ob T E - K Ob ,5 T Z P (2) K Ob T Z - K Ob T Z P (2) K Ob ,7 T Z P (1) K Ob 7

38 Program i plan studiów na stacjonarnych studiach I-szego stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna specjalność: Biomechanika Inżynierska, Elektronika Medyczna, Optyka Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej 12. FTP00200W Podstawy biofotoniki 1 K1IBM_W T Z - K Ob 1. MMM01015L Projektowanie wspomagane komputerowo 2 K1IBM_W0 K1IBM_U ,5 T Z P (2) K Ob Razem , 12 Kursy wybieralne (minimum w semestrze, ECTS) L.p. Nazwa (grupę ZZ U łączna Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób Kurs/grupa ogólno -uczelniany o charakt. 5 6 rodzaj 1 JZL100708BK Języki obce KRK 1 st ECTS K1IBM_U T Z O P () KO W Razem Razem w semestrze Elektronika Medyczna: ZZU ECTS ECTS , Razem w semestrze Optyka Biomedyczna: ZZU ECTS ECTS 8

39 Program i plan studiów na stacjonarnych studiach I-szego stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna specjalność: Biomechanika Inżynierska, Elektronika Medyczna, Optyka Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej , Razem w semestrze Biomechanika Inżynierska: ZZU ECTS ECTS , Semestr 5 Kursy obowiązkowe ECTS 12 L.p ETP002005L ETP002005W ETP002015L ETP00202W Nazwa (grupę ZZU łączna Automatyka i robotyka 1 Automatyka i robotyka 2 K1IBM_W0 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 1 K1IBM_U07 K1IBM_U09 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 2 K1IBM_W0 Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób Kurs/grupa ogólno -uczelniany o charakt. 5 6 rodzaj ,8 T Z P (1) K Ob ,5 T Z - K Ob ,8 T Z P (1) K Ob T E - K Ob 9

40 Program i plan studiów na stacjonarnych studiach I-szego stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna specjalność: Biomechanika Inżynierska, Elektronika Medyczna, Optyka Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej INP002006L FTP0065W ETP002006L ETP002006W Grafika komputerowa 1 K1IBM_W0 K1IBM_U09 Lasery i ich zastosowania w medycynie 1 K1IBM_W0 Podstawy zastosowań ultradźwięków w medycynie Podstawy zastosowań ultradźwięków w medycynie 1 K1IBM_U ,7 T Z P (1) K Ob ,7 T Z - K Ob ,8 T Z P (1) K Ob 2 K1IBM_W ,5 T Z - K Ob Razem ,8 Kursy wybieralne (minimum 0 w semestrze, 1 punkt ECTS) L.p. Nazwa (grupę ZZU łączna Forma 2 Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób Kurs/grupa ogólno -uczelniany o charakt. 5 6 rodzaj 1 Zajęcia sportowe T Z O P (1) KO W Razem Grupy wybieralnych (Specjalność Elektronika medyczna) (180 w semestrze, 17 ECTS) L.p ETP00208L ETP00208W Nazwa (grupę Symbol kierunk. efektu kształ-cenia ZZU łączna Elektroniczna aparatura medyczna 2 K1IBM_U1_S2EME K1IBM_U15_S2EME Elektroniczna aparatura medyczna 2 1 K1IBM_W09_S2EME Forma 2 Sposób Kurs/grupa ogólnouczelniany o charakt. 5 rodzaj ,5 T Z P (2) S W T Z - S W 0

41 Program i plan studiów na stacjonarnych studiach I-szego stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna specjalność: Biomechanika Inżynierska, Elektronika Medyczna, Optyka Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. INP002008L Komputerowe wspomaganie działań inżynierskich 2 K1IBM_W09_S2EME K1IBM_U16_S2EME K1IBM_K ,5 T Z P (2) S W. INP002008W Komputerowe wspomaganie działań inżynierskich 1 K1IBM_W09_S2EME K1IBM_U16_S2EME K1IBM_K T Z - S W 5. ETP002025L Mikrokontrolery 2 2 K1IBM_W09_S2EME K1IBM_U16_S2EME K1IBM_U0 K1IBM_U07 K1IBM_K T Z P () S W 6. ETP00202C Układy elektroniczne 1 1 K1IBM_U1_S2EME K1IBM_U16_S2EME T Z P (2) S W 7. ETP0020W Układy elektroniczne 1 2 K1IBM_W09_S2EME T E - S W Razem Grupy wybieralnych (Specjalność Optyka biomedyczna) (minimum 180 w semestrze, 17 ECTS) L.p. Nazwa (grupę Symbol kierunk. efektu kształ-cenia ZZU łączna Forma 2 Sposób Kurs/grupa ogólnouczelniany o charakt. 5 rodzaj FTP00512L Interferometria i holografia 2 K1IBM_U15_SOBI FTP00512W Interferometria i holografia 2 K1IBM_W09_SOBI T Z P () S W T Z - S W. FTP002099L Konstrukcje i pomiary optyczne K1IBM_U15_SOBI ,5 T Z P () S W. FTP002100L Metody numeryczne w optyce biomedycznej 2 K1IBM_W11_SOBI K1IBM_U09 K1IBM_K T Z P () S W 1

42 Program i plan studiów na stacjonarnych studiach I-szego stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna specjalność: Biomechanika Inżynierska, Elektronika Medyczna, Optyka Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej 5. ETP00209P Optyczne czujniki chemiczne i biosensory 2 K1IBM_W09_SOBI K1IBM_U16_SOBI K1IBM_K T Z P () S W 6. ETP00209W Optyczne czujniki chemiczne i biosensory 1 K1IBM_W09_SOBI K1IBM_U16_SOBI K1IBM_K T E - S W Razem ,5 12 Grupy wybieralnych (Specjalność Biomechanika Inżynierska) (minimum 195 w semestrze, 17 ECTS) L.p MDM00016L MDM01012W Nazwa (grupę Biomechanika inżynierska K1IBM_U15_S1BIN K1IBM_U16_S1BIN ZZ U łączna Forma 2 k ursu/ Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób Kurs/grupa ogólno -uczelniany o charakt. 5 6 rodzaj T Z P () S W Biomechanika sportu 1 K1IBM_W09_S1BIN T Z - S W. MDM01011W Bioprzepływy 1 K1IBM_W09_S1BIN ,5 T E - S W. MMM0201C Mechanika i wytrzymałość 1 K1IBM_W09_S1BIN K1IBM_W11_S1BIN K1IBM_U1_S1BIN K1IBM_U1_S1BIN K1IBM_U15_S1BIN T Z P (2) S W 5. ARM0050P Metody numeryczne w biomechanice K1IBM_W11_S1BIN K1IBM_U1_S1BIN K1IBM_U15_S1BIN K1IBM_K T Z P () S W 6. ARM0050W Metody numeryczne w biomechanice 1 K1IBM_W09_S1BIN K1IBM_W11_S1BIN ,5 T Z - S W 2

43 Program i plan studiów na stacjonarnych studiach I-szego stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna specjalność: Biomechanika Inżynierska, Elektronika Medyczna, Optyka Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej 7. MDM01015P Projektowanie konstrukcji mechanicznych 1 1 K1IBM_U16_S1BIN T Z P (2) S W 8. MDM01015W Projektowanie konstrukcji mechanicznych 1 2 K1IBM_W09_S1BIN ,5 T Z - S W Razem ,5 10 Razem w semestrze Elektronika Medyczna: ZZU ECTS ECTS ,8 Razem w semestrze Optyka Biomedyczna: ZZU ECTS ECTS , Razem w semestrze Biomechanika Inżynierska: ZZU ECTS ECTS

44 Program i plan studiów na stacjonarnych studiach I-szego stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna specjalność: Biomechanika Inżynierska, Elektronika Medyczna, Optyka Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej , Semestr 6 Kursy obowiązkowe ECTS 7 L.p MDM01017W MDP002005W FTP002098P Nazwa (grupę ZZ U Forma 2 łączna Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób Kurs/grupa ogólnouczelniany o charakt. 5 rodzaj 6 Biomateriały 2 K1IBM_W T E - K Ob Techniki obrazowania medycznego 2 Zasady redagowania opracowań i prac naukowych 1 K1IBM_W0 K1IBM_U0 K1IBM_U T E - K Ob ,6 T Z K P (1) KO Ob Razem ,6 1 Grupy wybieralnych (Specjalność Elektronika medyczna) (minimum 285 w semestrze, 2 punkty ECTS) L.p ETP002022L ETP002022W Nazwa (grupę Symbol kierunk. efektu kształ-cenia Pomiary wielkości cieplnych 1 K1IBM_U1_S2EME K1IBM_U16_S2EME ZZ U łączna Forma 2 Sposób Kurs/grupa ogólno -uczelniany o charakt. 5 6 rodzaj ,8 T Z P (1) S W Pomiary wielkości cieplnych 2 K1IBM_W09_S2EME ,5 T Z - S W

45 Program i plan studiów na stacjonarnych studiach I-szego stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna specjalność: Biomechanika Inżynierska, Elektronika Medyczna, Optyka Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej EIP002028L EIP002028P EIP002028W ETP002026L ETP002050P ETP00200W ET002051P ETP002021W Systemy pomiarowo - diagnostyczne Systemy pomiarowo - diagnostyczne Systemy pomiarowo - diagnostyczne K1IBM_U1_S2EME K1IBM_U1_S2EME K1IBM_U16_S2EME 1 K1IBM_U1_S2EME K1IBM_U16_S2EME ,5 T Z P (2) S W T Z P (2) S W 2 K1IBM_W09_S2EME T E - S W Układy elektroniczne 2 K1IBM_W09_S2EME K1IBM_U0 K1IBM_U15_S2EME Układy elektroniczne 2 2 K1IBM_W09_S2EME K1IBM_U0 K1IBM_U15_S2EME Zasady konstrukcji aparatury elektronicznej 1 Zastosowanie mikroprocesorów do konstrukcji inteligentnych przetworników biomedycznych Zastosowanie mikroprocesorów do konstrukcji inteligentnych przetworników biomedycznych 2 K1IBM_W09_S2EME K1IBM_U16_S2EME 2 K1IBM_U09 K1IBM_U1_S2EME K1IBM_U16_S2EME K1IBM_K0 1 K1IBM_W09_S2EME K1IBM_W11_S2EME T Z P () S W T Z P () S W T E - S W ,5 T Z P (2) S W T Z - S W Razem Grupy wybieralnych (Specjalność Optyka biomedyczna) (minimum 285 w semestrze, 2 punkty ECTS) L.p. Nazwa (grupę Symbol kierunk. efektu kształ-cenia Forma 2 Sposób Kurs/grupa 5

46 Program i plan studiów na stacjonarnych studiach I-szego stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna specjalność: Biomechanika Inżynierska, Elektronika Medyczna, Optyka Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej FTP002096L FTP002096P FTP002096W MDP00200C MDP00200P FTP002095L FTP002095S FTP002006W FTP002009C FTP002009L FTP002009W Analiza danych spektroskopowych Analiza danych spektroskopowych Analiza danych spektroskopowych 1 K1IBM_U0 K1IBM_U15_SOBI 2 K1IBM_U0 K1IBM_U15_SOBI 1 K1IBM_W09_SOBI K1IBM_W11_SOBI Biomedycyna laserowa 1 K1IBM_W09_SOBI K1IBM_U1_SOBI K1IBM_U15_SOBI Biomedycyna laserowa 1 K1IBM_W09_SOBI K1IBM_U1_SOBI K1IBM_U15_SOBI Optyczna diagnostyka medyczna 2 K1IBM_K0 Optyczna diagnostyka medyczna 1 K1IBM_U0 ZZ U łączna ogólnouczelniany o charakt. 5 6 rodzaj T Z P (2) S W ,5 T Z P (2) S W ,6 T Z - S W ,7 T Z P (1) S W ,7 T Z P (1) S W ,5 T Z P (2) S W ,6 T Z P (1) S W Optyczna diagnostyka medyczna 1 K1IBM_W09_SOBI T E - S W Optyka falowa 1 K1IBM_W09_SOBI K1IBM_U1_SOBI K1IBM_U16_SOBI Optyka falowa 2 K1IBM_W09_SOBI K1IBM_U1_SOBI K1IBM_U16_SOBI ,7 T Z P (1) S W ,5 T Z P (2) S W Optyka falowa 2 K1IBM_W09_SOBI T Z - S W 6

47 Program i plan studiów na stacjonarnych studiach I-szego stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna specjalność: Biomechanika Inżynierska, Elektronika Medyczna, Optyka Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej 12. FTP002011L Światłowody 2 2 K1IBM_U1_SOBI K1IBM_U15_SOBI K1IBM_U16_SOBI ,5 T Z P (2) S W 1. FTP002005W Światłowody 2 K1IBM_W09_SOBI T E - S W Razem , 1 Grupy wybieralnych (Specjalność Biomechanika inżynierska) (minimum 270 w semestrze, 2 punkty ECTS) L.p MDM00017L MDM01011L MDM01515S MDM01515W ARM01501L Nazwa (grupę ZZU łączna Biomateriały 1 K1IBM_W0 K1IBM_U0 K1IBM_U15_S1BIM K1IBM_U16_S1BIM K1IBM_K02 Bioprzepływy 1 K1IBM_W0 K1IBM_U1_S1BIN K1IBM_U1_S1BIN Inżynieria rehabilitacyjna 1 K1IBM_U0K1IBM_ U1_S1BIN Forma 2 k ursu/ Symbol kierunk. efektu kształcenia Sposób Kurs/grupa ogólno -uczelniany o charakt. 5 6 rodzaj T Z P (2) S W T Z P (2) S W ,6 T Z P (1) S W Inżynieria rehabilitacyjna 2 K1IBM_W09_S1BIN T E - S W Metody doświadczalne i numeryczne w biomechanice K1IBM_W09_S1BIN K1IBM_W11_S1BIN K1IBM_U1_S1BIN K1IBM_U16_S1BIN T Z P () S W 7

48 Program i plan studiów na stacjonarnych studiach I-szego stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna specjalność: Biomechanika Inżynierska, Elektronika Medyczna, Optyka Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej MDM02015P MDM02015W MDM000150S MDM000155W Projektowanie konstrukcji mechanicznych 2 Projektowanie konstrukcji mechanicznych 2 Systemy nawigacyjne w medycynie K1IBM_K02 2 K1IBM_U16_S1BIN K1IBM_U0 K1IBM_U12 1 K1IBM_W09_S1BIM 1 K1IBM_W09_S1BIN K1IBM_U ,5 T Z P (2) S W T Z - S W ,6 T Z P (1) S W Technika mikroprocesorowa 2 K1IBM_W09_S1BIN T E - S W 10. MDM000151P Technologia implantów 2 K1IBM_U16_S1BIN ,5 T Z P (2) S W 11. MDM000151W Technologia implantów 2 K1IBM_W09_S1BIN K1IBM_W11_S1BIN ,5 T Z - S W Razem ,7 1 Razem w semestrze Elektronika Medyczna: ZZU ECTS ECTS ,9 8

49 Program i plan studiów na stacjonarnych studiach I-szego stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna specjalność: Biomechanika Inżynierska, Elektronika Medyczna, Optyka Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Razem w semestrze Optyka Biomedyczna: ZZU ECTS ECTS ,9 Razem w semestrze Biomechanika Inżynierska: ZZU ECTS ECTS , Semestr 7 Kursy obowiązkowe ECTS L.p. Nazwa (grupę Symbol kierunk. efektu kształ-cenia ZZ U łączna Forma 2 Sposób Kurs/grupa ogólnouczelniany o charakt. 5 6 rodzaj 1. MDM00018W Implanty i sztuczne narządy 2 K1IBM_W ,5 T Z - K Ob 9

50 Program i plan studiów na stacjonarnych studiach I-szego stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna specjalność: Biomechanika Inżynierska, Elektronika Medyczna, Optyka Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej 2. MDP002007W Prawne i etyczne aspekty w inżynierii biomedycznej 2 K1IBM_W05 K1IBM_K ,5 T Z - K Ob. FTP002012S Seminarium dyplomowe 2 K1IBM_W0 K1IBM_W07 K1IBM_W10_S1BIN K1IBM_W10_S2EME K1IBM_W10_SOBI K1IBM_U02 K1IBM_U0 K1IBM_K ,5 T Z P (2) K Ob Razem ,5 2 Grupy wybieralnych (Specjalność Elektronika medyczna) (minimum 60 w semestrze, 2 ECTS) L.p ETP002052W FTP002080D FTP002051Q ETP00201L Nazwa (grupę Symbol kierunk. efektu kształ-cenia Pomiary bioimpedancyjne 1 K1IBM_W09_S2EME K1IBM_W11_S2EME Praca dyplomowa Praktyka kierunkowa Zasady konstrukcji aparatury elektronicznej 2 K1IBM_W0 K1IBM_U02 K1IBM_U0 K1IBM_U0 K1IBM_U10 K1IBM_K05 K1IBM_K06 K1IBM_U02 K1IBM_U11 K1IBM_K06 2 K1IBM_W11_S2EME K1IBM_U0 K1IBM_U05 K1IBM_U1_S2EME ZZ U łączna Forma 2 Sposób Kurs/grupa ogólnouczelniany o charakt. 5 6 rodzaj ,7 T Z - S Ob Z P (15) S Ob Z P (6) S Ob ,5 T Z P (2) S Ob 50

51 Program i plan studiów na stacjonarnych studiach I-szego stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna specjalność: Biomechanika Inżynierska, Elektronika Medyczna, Optyka Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej K1IBM_U16_S2EME 5. ETP00201P Zasady konstrukcji aparatury elektronicznej 2 1 K1IBM_W11_S2EME K1IBM_U0 K1IBM_U05 K1IBM_U1_S2EME K1IBM_U16_S2EME ,8 T Z P (1) S Ob Razem Grupy wybieralnych (Specjalność Optyka biomedyczna) (minimum 60 w semestrze, 2 ECTS) L.p. Nazwa (grupę Symbol kierunk. efektu kształ-cenia ZZ U łączna Forma 2 Sposób Kurs/grupa ogólnouczelniany o charakt. 5 6 rodzaj 1. FTP002010W Optyka instrumentalna 2 K1IBM_W09_SOBI ,5 T Z - S Ob 2. FTP002015W Pomiary optyczne 1 2 K1IBM_W09_SOBI K1IBM_U15_SOBI K1IBM_K0. FTP002080D Praca dyplomowa 2 K1IBM_W0 K1IBM_U02 K1IBM_U0 K1IBM_U0 K1IBM_U10 K1IBM_K05 K1IBM_K06. FTP002051Q Praktyka kierunkowa K1IBM_U02 K1IBM_U11 K1IBM_K T Z - S Ob Z P (15) S Ob Z P (6) S Ob Razem ,

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana

PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK: Matematyka stosowana PROGRAM STUDIÓW należy do obszaru w zakresie nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka, z kompetencjami

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Poziom 6 (stopień 1 studiów)

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Poziom 6 (stopień 1 studiów) Wydział: Podstawowych Problemów Techniki Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna (IBM) Poziom kształcenia poziom 6 Profil: Ogólnoakademicki (A) KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Poziom 6 (stopień 1 studiów)

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał. nr do ZW /0 Załącznik nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr do ZW /0 Załącznik nr Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: informatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał. nr do ZW /0 Załącznik nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ Załącznik nr 2 do ZW 13/2019 Załącznik nr 1 do programu studiów Wydział: Podstawowych Problemów Techniki Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna (IBM) Poziom studiów: studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA, STACJONARNE. Podstawowych Problemów Techniki. Optyka okularowa. Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała z dnia Obowiązuje od

PLAN STUDIÓW I STOPNIA, STACJONARNE. Podstawowych Problemów Techniki. Optyka okularowa. Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała z dnia Obowiązuje od PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 Studia WYDZIAŁ KIERUNEK SPECJALNOŚĆ I STOPNIA, STACJONARNE typ i system Podstawowych Problemów Techniki Fizyka Techniczna Optyka okularowa Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne: ukończone studia I

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2013/2014 Język

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki..

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki.. PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki.. KIERUNEK:. Matematyka stosowana należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych, dziedzina nauk matematycznych, dyscyplina matematyka, z kompetencjami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne: Podstawą decyzji o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 4 Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 Wymagania wstępne: ukończone studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 3 Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: ukończone studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F Semestr 1 kod modułu/ przedmiotu* 1 O PG_00008512 CHEMIA 2 O PG_00019346 PODSTAWY MATEMATYKI 3 O PG_00008606 PODSTAWY PROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN SUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKRYCZNY KIERUNEK: ELEKROECHNIKA POZIOM KSZAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA

Bardziej szczegółowo

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz.

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. Lp. Nazwa modułu Kod modułu E/Z I Treści podstawowe P 01 Matematyka 1 01 101P01 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka 2 01 201P02 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki 02 102P03 E

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów ał. nr 3 do W 33/2012 ał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDIAŁ: ELEKTRYCNY KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA POIOM KSTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Biomedyczna I stopnia (stacjonarne). Siatka obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017. Zatwierdzone przez Radę WM i WEiI (22.06.

Inżynieria Biomedyczna I stopnia (stacjonarne). Siatka obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017. Zatwierdzone przez Radę WM i WEiI (22.06. Inżynieria Biomedyczna I stopnia (stacjonarne). Siatka obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017. Zatwierdzone przez Radę WM i WEiI (22.06.2016) 1 MK_1 Matematyka 30 30 60 6 E WM MK_1 2 MK_39 BHP O 15

Bardziej szczegółowo

15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS

15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS I Lp. Nazwa modułu E/Z Treści podstawowe P 01 Matematyka I E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka II E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki E 60 30 0 30 0 5 30 30 5 04 Chemia ogólna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/0 Zał. nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: ELEKTRYCZNY Elektrotechnika I stopień, studia inżynierskie stacjonarna ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr do ZW /2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Informatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 201/2016 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 4 punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Automatyka i Robotyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Automatyka i Robotyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/0 Zał. nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: ELEKTRYCZNY Automatyka i Robotyka I stopień, studia inżynierskie stacjonarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria biomedyczna Studia I stopnia, stacjonarne

Dokumentacja programu kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria biomedyczna Studia I stopnia, stacjonarne Dokumentacja programu kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria biomedyczna Studia I stopnia, stacjonarne Lublin 2017 I. Ogólna charakterystyka tworzonych studiów: 1) Nazwa kierunku studiów: inżynieria

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 Wagania wstępne: Podstawą decyzji o przyjęciu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. niestacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. niestacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/0 Zał. nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: ELEKTRYCZNY Elektrotechnika I stopień, studia inżynierskie niestacjonarna ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMU STUDIÓW

KARTA PROGRAMU STUDIÓW KARTA PROGRAMU STUDIÓW Załącznik nr 13 do Księgi Jakości Kształcenia Nazwa programu (kierunku studiów): INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Nazwa wydziału: WYDZIAŁ MECHANICZNY program uchwała Rady Wydziału z dnia obowiązuje

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Poziom 7 (Stopień drugi)

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Poziom 7 (Stopień drugi) na stacjonarnych studiach 2-go stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna specjalność: Elektronika Medyczna, Optyka Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Wydział:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne: Podstawą decyzji o

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/0 Zał. nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: ELEKTRYCZNY Elektrotechnika I stopień, studia inżynierskie stacjonarna ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. niestacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. niestacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/0 Zał. nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: ELEKTRYCZNY Elektrotechnika I stopień, studia inżynierskie niestacjonarna ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: ARK Komputerowe sieci sterowania. Opis semestrów: PROGRAM STUDIÓW punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególności w

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska Poitechnika Wrocłaka 0-0- Wydruk anu tudió PO-W-IB-BMI- -ST-Ii-WRO- /0 WYDZIAŁ: STUDIA: KIERUNEK: SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: PLAN STUDIÓW Wydział Podtaoych Probemó Techniki Studia I-go tonia inżynierkie,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr do ZW /0 WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów z obszaru wiedzy: nauki techniczne z dziedziny nauki: nauki techniczne w dyscyplinie naukowej informatyka,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne: Podstawą decyzji o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 8 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 240

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 8 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 240 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 8 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 240 Wymagania wstępne: Podstawą decyzji o

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2.1 do Uchwały Nr 2/2017 Senatu UKSW z dnia 19 stycznia 2017 r Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIOW. 1 Zestaw kursów i grup kursów obowiazkowych i wybieralnych w układzie semestralnym

PLAN STUDIOW. 1 Zestaw kursów i grup kursów obowiazkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Załącznik nr 3 WYDZIAŁ : Podstawowych Problemów Techniki KIERUNEK : Informatyka z obszaru nauk : technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW : stacjonarna PROFIL : ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. w ć l p s

PLAN STUDIÓW. w ć l p s PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA WYDZIAŁ: CHEMICZNY STUDIA: I stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: U RW 28.02.2007, Uruchomione 01.10.2007 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Spis treści: 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 2. Efekty kształcenia 3. Program studiów 4. Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja związana z programem studiów

1. Dokumentacja związana z programem studiów Załącznik Nr 1 Uchwały Nr 70/14 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 09 września 2014 r. 1. Dokumentacja związana z programem studiów Nazwa kierunku studiów i kod programu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 72/15 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 16 czerwca 2015 r. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku inżynieria biomedyczna studia stacjonarne WL CM UMK obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akad.

Plan studiów na kierunku inżynieria biomedyczna studia stacjonarne WL CM UMK obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akad. Plan studiów na kierunku inżynieria biomedyczna studia stacjonarne WL CM UMK obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akad. 2018/2019 I rok, semestr 1 (Z) *PHW Technologia informacyjna wykł.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 1 do ZW 13/2019. Przyporządkowany do dyscypliny: D1 inżynieria chemiczna. studia drugiego stopnia (4 sem.

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 1 do ZW 13/2019. Przyporządkowany do dyscypliny: D1 inżynieria chemiczna. studia drugiego stopnia (4 sem. Zał. nr 1 do ZW 13/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: Chemiczny Inżynieria chemiczna i procesowa D1 inżynieria chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska WYDZIAŁ: STUDIA: KIERUNEK: SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: PLAN STUDIÓW Wydział Podtaoych Probemó Techniki Studia I-go tonia inżynierkie, Stacjonarne (dzienne) Inżynieria Biomedyczna Eektronika medyczna Uchała

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: PHYSICS

PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: PHYSICS 160 PLAN STUDIÓW 3.2. FIZYKA 3.2. PHYSICS - MSc Studies - dzienne studia magisterskie - day studies WYDZIAŁ: PPT KIERUNEK: FIZYKA SPECJALNOŚCI: Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study:

Bardziej szczegółowo

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska Politechnika Białostocka 15.03.2017 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (INŻ.) Plan obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Inżynieria procesowa w ochronie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zał. do ZW 1/2017 Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska Poitechnika Wrocłaka 0-0- Wydruk anu tudió PO-W-IB-OBI- -ST-Ii-WRO- /0 WYDZIAŁ: STUDIA: KIERUNEK: SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: PLAN STUDIÓW Wydział Podtaoych Probemó Techniki Studia I-go tonia inżynierkie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia . Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr do ZW /0 Zał. nr do Programu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA wymagania corocznie określane przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW. Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Kierunek Informatyka Specjalność: Projektowanie systemów informatycznych (PSI) Studia niestacjonarne od 201/2017 semestrów:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 1 do Uchwały 66/18 Rady WMP.SNŚ UKSW w Warszawie z 19.06.2018 roku Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska Poitechnika Wrocłaka 0-0- Wydruk anu tudió PO-W-IB-OBI- -ST-Ii-WRO- /0 WYDZIAŁ: STUDIA: KIERUNEK: SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: PLAN STUDIÓW Wydział Podtaoych Probemó Techniki Studia I-go tonia inżynierkie,

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Automatyka i Robotyka opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektromechatronika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW: PROFIL:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektromechatronika POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW: PROFIL: Zał. nr 4 do ZW 13/2019 Zał. nr 1 do Opisu programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: ELEKTRYCZNY Elektromechatronika I stopień, studia inżynierskie stacjonarna

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Teleinformatyka. Specjalność: TIP - Projektowanie sieci teleinformatycznych. 1. Opis

Kierunek: Teleinformatyka. Specjalność: TIP - Projektowanie sieci teleinformatycznych. 1. Opis Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: TIP - Projektowanie sieci teleinformatycznych 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów : 3 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska WYDZIAŁ: STUDIA: KIERUNEK: SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: PLAN STUDIÓW Wydział Podtaoych Probemó Techniki Studia I-go tonia inżynierkie, Stacjonarne (dzienne) Inżynieria Biomedyczna Otyka biomedyczna Uchała

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 283

U C H W A Ł A Nr 283 U C H W A Ł A Nr 283 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: utworzenia nowych specjalności

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej 2014/2015

Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej 2014/2015 Forma zalicz.. RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej 2014/2015 WYDZIAŁ: Informatyki i Matematyki Kierunek: Informatyka; Moduł: Informatyka stosowana Poziom kształcenia: studia stopnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 281

U C H W A Ł A Nr 281 U C H W A Ł A Nr 281 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany programów kształcenia stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: . Opis Liczba semestrów: Zał. nr do ZW /0 Zał. nr do Programu kształcenia Obowiązuje od 0 października 0 PROGRAM STUDIÓW (Informatyka, Systemy i sieci komputerowe) Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie systemów informatycznych Studia stacjonarne od 201/2017 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis semestrów: Wymagania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 9/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i dokumentowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska WYDZIAŁ: STUDIA: KIERUNEK: SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: PLAN STUDIÓW Wydział Podtaoych Probemó Techniki Studia I-go tonia inżynierkie, Stacjonarne (dzienne) Inżynieria Biomedyczna Informatyka Medyczna Uchała

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA. II stopień, studia magisterskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: niestacjonarna

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA. II stopień, studia magisterskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: TELEKOMUNIKACJA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: ogólnoakademicki JĘZYK STUDIÓW: polski SPECJALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 188

U C H W A Ł A Nr 188 U C H W A Ł A Nr 188 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie: utworzenia międzyuczelnianego

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: AUR Systemy automatyki i robotyki

Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: AUR Systemy automatyki i robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: AUR Systemy automatyki i robotyki. Opis Liczba semestrów: 4 PROGRAM STUDIÓW Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

PROGRAM STUDIÓW. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne: Kandydat musi: - posiadać tytuł zawodowy inżynier

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia niestacjonarne od 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia niestacjonarne od 2017/2018 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia niestacjonarne od 2017/2018 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. KIERUNEK: Fizyka techniczna WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki STUDIA: II stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: NanoinŜynieria

PROGRAM NAUCZANIA. KIERUNEK: Fizyka techniczna WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki STUDIA: II stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: NanoinŜynieria PROGRAM NAUCZANIA KIERUNEK: Fizyka techniczna WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki STUDIA: II stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: NanoinŜynieria Załącznik nr 1 Uchwała z dnia 22 II 2007 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ 1 OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH. poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH. poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: drugi stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany wytycznych do tworzenia programów kształcenia, programów i planów w Politechnice Wrocławskiej (dla rozpoczynających się

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Telekomunikacja. Specjalność: TIM - Teleinformatyka i multimedia. 1. Opis

Kierunek: Telekomunikacja. Specjalność: TIM - Teleinformatyka i multimedia. 1. Opis Kierunek: Telekomunikacja Specjalność: TIM - Teleinformatyka i multimedia PROGRAM STUDIÓW 1. Opis Liczba semestrów : 3 Wymagania wstępne (w szczególności w przypadku studiów II stopnia): REKRUTACJA wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia stacjonarne od 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia stacjonarne od 2017/2018 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych Studia stacjonarne od 2017/2018 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 semestrów: 3 Wymagania wstępne (w szczególności w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Forma zakończenia studiów: praca dyplomowa i egzamin dyplomowy. MoŜliwości kontynuacji studiów: Studia III stopnia

PROGRAM NAUCZANIA. Forma zakończenia studiów: praca dyplomowa i egzamin dyplomowy. MoŜliwości kontynuacji studiów: Studia III stopnia PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 KIERUNEK: FIZYKA TECHNICZNA WYDZIAŁ: PPT STUDIA: II STOPNIA, STACJONARNE SPECJALNOŚĆ: OPTOMETRIA Uchwała z dnia 22 II 2007 Obowiązuje od 1 X 2007 1. Opis Czas trwania (w

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska WYDZIAŁ: STUDIA: KIERUNEK: SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: PLAN STUDIÓW Wydział Podtaoych Probemó Techniki Studia I-go tonia inżynierkie, Stacjonarne (dzienne) Inżynieria Biomedyczna Eektronika medyczna Uchała

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Automatyka i Robotyka POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Automatyka i Robotyka POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/0 Zał. nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: ELEKTRYCZNY Automatyka i Robotyka II stopień, studia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Wydział Chemiczny, Wydział Mechaniczny, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Inżynieria materiałowa. efekty kształcenia

PLAN STUDIÓW Wydział Chemiczny, Wydział Mechaniczny, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Inżynieria materiałowa. efekty kształcenia WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F Semestr 1 kod modułu/ przedmiotu* 1 O PG_00039772 Matematyka I 2 O PG_00039777 Materiały a postęp cywilizacji 3 O PG_00039773 Matematyka

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska Poitechnika Wrocłaka 0-0- Wydruk anu tudió PO-W-IB-EME- -ST-Ii-WRO- /0 WYDZIAŁ: STUDIA: KIERUNEK: SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: PLAN STUDIÓW Wydział Podtaoych Probemó Techniki Studia I-go tonia inżynierkie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. studia drugiego stopnia (3 sem. magisterskie)

PROGRAM STUDIÓW. studia drugiego stopnia (3 sem. magisterskie) Zał. nr 1 do ZW 13/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: Chemiczny Technologia chemiczna D1 inżynieria chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego stopnia (3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: D1 nauki chemiczne. studia drugiego stopnia (4 sem.

PROGRAM STUDIÓW. KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: D1 nauki chemiczne. studia drugiego stopnia (4 sem. Zał. nr 1 do ZW 13/2019 PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK STUDIÓW: Przyporządkowany do dyscypliny: Chemiczny Chemia D1 nauki chemiczne POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: JĘZYK PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do Programu Zał. nr 12 do Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. niestacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. niestacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/01 Zał. nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: ELEKTRYCZNY Elektrotechnika II stopień, studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Danologia Studia stacjonarne od 2017/2018

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Danologia Studia stacjonarne od 2017/2018 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Danologia Studia stacjonarne od 2017/2018 Zał. nr 2 do ZW /2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne (w szczególności

Bardziej szczegółowo