Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XCII/2364/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 października 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XCII/2364/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 października 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XCII/2364/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w m.st. Warszawie Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późń. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr LXVI/1810/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 października 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w m.st. Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. poz oraz z 2014 r. poz. 6852) wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, techników i zasadniczych szkół zawodowych w m.st. Warszawie w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. ; 2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy i na tablicach informacyjnych publicznych szkół ponadgimnazjalnych określonych w załączniku do niniejszej uchwały. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy: Ewa Malinowska-Grupińska 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146 i 1198.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Załącznik do uchwały Nr XCII/2364/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 października 2014 r. Sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych w mieście stołecznym Warszawie I. Licea Lp. Nazwa Szkoły Adres szkoły w Warszawie Dzielnica 1. I Liceum z ul. A. Felińskiego 15 Żoliborz Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego 2. II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego 3. III Liceum im. gen. Józefa Sowińskiego 4. IV Liceum im. Adama Mickiewicza 5. V Liceum im. ks. Józefa Poniatowskiego 6. VI Liceum im. Tadeusza Reytana 7. VII Liceum im. Juliusza Słowackiego 8. VIII Liceum im. Władysława IV 9. IX Liceum im. Klementyny Hoffmanowej 10. X Liceum im. Królowej Jadwigi 11. XI Liceum im. Mikołaja Reja 12. XII Liceum im. Henryka Sienkiewicza 13. XIII Liceum im. płk Leopolda Lisa-Kuli 14. XIV Liceum im. Stanisława Staszica 15. XV Liceum im. Narcyzy Żmichowskiej 16. XVI Liceum im. Stefanii Sempołowskiej 17. XVII Liceum im. Andrzeja Frycza- Modrzewskiego Uwagi ul. Myśliwiecka 6 Zespołu Szkół nr 66 ul. Myśliwiecka 6 ul. Rogalińska 2 Wola ul. Saska 59 ul. Nowolipie 8 ul. Wiktorska 30/32 Zespołu Szkół nr 61 im. Tadeusza Reytana ul. Wiktorska 30/32 ul. Wawelska 46 Ochota ul. Jagiellońska 38 Północ Zespołu Szkół nr 15 ul. Jagiellońska 38 ul. Hoża 88 Zespołu Szkół nr 125 ul. Hoża 88 ul. J. P. Woronicza 8 pl. Stanisława Małachowskiego 1 ul. Sienna 53 ul. Oszmiańska 23/25 Wola Targówek ul. Nowowiejska 37a Ochota Zespołu Szkół nr 82 ul. Nowowiejska 37a ul. Klonowa 16 Zespołu Szkół nr 67 ul. Klonowa 16 ul. ks. Jerzego Popiełuszki 5 ul. Elektoralna 5/7 Żoliborz Zespołu Szkół nr 53 ul. ks. Jerzego Popiełuszki 5

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz XVIII Liceum ul. Smolna 30 im. Jana Zamoyskiego 19. XIX Liceum im. Powstańców Warszawy ul. Zbaraska XX Liceum im. Bolesława Chrobrego ul. Objazdowa 3 Północ Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego ul. Objazdowa XXI Liceum ul. Grójecka 93 Ochota im. Hugona Kołłątaja 22. XXII Liceum ul. L. Staffa 111 Bielany im. Jose Marti 23. XXIII Liceum ul. Naddnieprzańska 2/4 im. Marii Skłodowskiej-Curie 24. XXIV Liceum ul. Obozowa 60 Wola im. Cypriana Kamila Norwida 25. XXV Liceum ul. Halna 20 Wawer im. Józefa Wybickiego 26. XXVI Liceum im. gen. Henryka Jankowskiego ul. Alpejska 16 Wawer Zespołu Szkół nr 114 ul. Alpejska 16 "KUBY" 27. XXVII Liceum ul. Polna 5 im. Tadeusza Czackiego 28. XXVIII Liceum ul. Wiktorska 99 im. Jana Kochanowskiego 29. XXX Liceum ul. Wolność 1/3 Wola im. Jana Śniadeckiego 30. XXXII Liceum im. Stefana Grota-Roweckiego ul. Stawki 10 Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 ul. Stawki XXXIII Liceum Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika 32. XXXIV Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa 33. XXXV Liceum im. Bolesława Prusa 34. XXXVII Liceum im. Jarosława Dąbrowskiego 35. XXXVIII Liceum im. Stanisława Kostki Potockiego ul. J. Bema 76 Wola Zespołu Szkół nr 117 ul. J. Bema 76 ul. Zakrzewska 24 ul. Zwycięzców 7/9 ul. Świętokrzyska 1 Zespołu Szkół nr 77 w Warszawie ul. Zwycięzców 7/9 ul. Wiertnicza 26 Wilanów Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego ul. Wiertnicza 26

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz XXXIX Liceum im. Lotnictwa Polskiego 37. XL Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego 38. XLI Liceum im. Joachima Lelewela 39. XLII Liceum im. Marii Konopnickiej 40. XLIII Liceum im. Kazimierza Wielkiego 41. XLIV Liceum im. Antoniego Dobiszewskiego 42. XLV Liceum im. Romualda Traugutta 43. XLVI Liceum im. Stefana Czarnieckiego 44. XLVII Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego 45. XLVIII Liceum im. Edwarda Dembowskiego 46. XLIX Liceum im. Johanna Wolfganga Goethego 47. L Liceum im. Ruy Barbosy 48. LI Liceum im. Tadeusza Kościuszki 49. LII Liceum im. Władysława Stanisława Reymonta 50. LVI Liceum im. Leona Kruczkowskiego 51. LVIII Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 52. LIX Liceum Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego 53. LX Liceum im. Wojciecha Górskiego 54. LXII Liceum Mistrzostwa Sportowego im. gen. Broni Władysława Andersa 55. LXIII Liceum im. Lajosa Kossutha ul. B. Zuga 16 Bielany Zespołu Szkół nr 119 ul. B. Zuga 16 ul. Platynowa 1 Wola ul. Kiwerska 3 Bielany Zespołu Szkół 118 ul. Kiwerska 3 ul. gen. A. J. Madalińskiego 22 ul. M. Gandhiego 13 ul. Dolna 6 ul. Miła 26 ul. Żuromińska 4 Wola Targówek ul. Międzyborska 64/70 ul. Szczęśliwicka 50/54 Ochota ul. F. Joliot-Curie 14 ul. W. Burdzińskiego 4 Północ ul. Kadrowa 9 Rembertów Zespołu Szkół nr 73 ul. W. Burdzińskiego 4 ul. S. Żeromskiego 81 Bielany Zespołu Szkół nr 18 ul. S. Żeromskiego 81 ul. Dzieci Warszawy 42 Ursus ul. Górnośląska 31 Zespołu Szkół nr 23 ul. Górnośląska 31 ul. S. Lindego 20 Bielany Zespołu Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego ul. S. Lindego 20 ul. L. Tołstoja 2 Bielany Zespołu Szkół nr 49 ul. L. Tołstoja 2 ul. Konwiktorska 5/7 Zespołu Szkół Sportowych nr 72 ul. Konwiktorska 5/7 ul. L. Hirszfelda 11 Ursynów

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz LXIV Liceum im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego" 57. LXV Liceum im. gen. Józefa Bema 58. LXVII Liceum im. Jana Nowaka Jeziorańskiego 59. LXVIII Liceum im. Tytusa Chałubińskiego 60. LXIX Liceum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego LXX Liceum im. Aleksandra Kamińskiego 62. LXXII Liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego 63. LXXIII Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zawiszaków Proporca "Victoria" 64. LXXV Liceum im. Jana III Sobieskiego 65. LXXVI Liceum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 66. LXXVIII Liceum im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 67. LXXX Liceum im. Leopolda Staffa 68. LXXXI Liceum im. Aleksandra Fredry 69. LXXXIII Liceum im. Emiliana Konopczyńskiego 70. LXXXIV Liceum im. Bohaterów Narwiku 71. LXXXVI Liceum im. Batalionu "Zośka" 72. LXXXVII Liceum im. gen. Leopolda Okulickiego 73. LXXXVIII Liceum im. Michała Konarskiego ul. Elbląska 51 Żoliborz Zespołu Szkół nr 54 ul. Elbląska 51 ul. Marynarska 2/6 ul. Mokotowska 16/20 ul. L. Narbutta 31 ul. Urbanistów 3 Ochota Zespołu Szkół nr 26 ul. Urbanistów 3 ul. E. Dembowskiego 1 Ursynów ul. Grochowska 346/348 ul. Promienista 12a Włochy Zespołu Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca "Victoria" ul. Promienista 12 a ul. Czerniakowska 128 Zespołu Szkół nr 121 ul. Czerniakowska 128 ul. Kowelska 1 Północ ul. Anieli Krzywoń 3 Bemowo ul. Wiśniowa 56 Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 ul. Wiśniowa 56 ul. Miła 7 ul. E. Konopczyńskiego 4 Zespołu Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego ul. E. Konopczyńskiego 4 ul. Gładka 16 Włochy Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku w Warszawie, ul. Gładka 16 ul. K. Garbińskiego 1 Wola ul. Saska 78 Zespołu Szkół nr 21 ul. Saska 78 ul. Okopowa 55a Wola Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego ul.okopowa 55a

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz XCII Liceum 75. XCIV Liceum im. gen. Stanisława Maczka 76. XCVI Liceum im. Agnieszki Osieckiej 77. XCVII Liceum im. Olimpijczyków Polskich 78. XCIX Liceum im. Zbigniewa Herberta 79. CII Liceum im. Księdza Józefa Woźniaka 80. CV Liceum im. Zbigniewa Herberta 81. CIX Liceum im. Heleny Modrzejewskiej 82. CX Liceum im. Roberta Schumana 83. CXI Liceum im. Stefana Kisielewskiego 84. CXIV Liceum im. Jana Kilińskiego 85. CXIX Liceum im. Jacka Kuronia 86. CXXII Liceum im. Ignacego Domeyki 87. CXXV Liceum im. Waldemara Milewicza 88. CXXXVII Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Ożarowska 71 Wola Zespołu Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. Ożarowska 71 ul. Gwiaździsta 35 Bielany Zespołu Szkół nr 55 ul. Gwiaździsta 35 al. Stanów Zjednoczonych 24 ul. Siennicka 15 ul. Fundamentowa 38/42 Zespołu Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej al. Stanów Zjednoczonych 24 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie, ul. Siennicka 15 ul. Bartnicza 2 Targówek Zespołu Szkół nr 41 ul. Bartnicza 2 ul. Vincenta van Gogha 1 ul. E. Warchałowskiego 4 ul. Jana III Sobieskiego 68 ul. Szczawnicka 1 Białołęka Ursynów Zespołu Szkół nr 106 ul. Vincenta van Gogha 1 Zespołu Szkół nr 59 ul. Jana III Sobieskiego 68 Zespołu Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego ul. Szczawnicka 1 ul. A. Felińskiego 13 Żoliborz Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego ul. A. Felińskiego 13 ul. Złota 58 Wola ul. L. Staffa 3/5 Bielany Zespołu Szkół nr 51 ul. L. Staffa 3/5 ul. Chłodna 36/46 Wola Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego ul. Chłodna 36/46 ul. Olgierda 35/41 Targówek Zespołu Szkół nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Olgierda 35/41

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz II. Technika 89. Technikum Mechatroniczne nr 1 ul. Wiśniowa 56 Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 ul. Wiśniowa Technikum Budowlane nr 1 im. Zdzisława Mączeńskiego 91. Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika 92. Technikum Elektryczno- Elektroniczne nr Technikum Samochodowe nr 1 im. Romana Macieja Pijanowskiego ul. Górnośląska 31 Zespołu Szkół nr 23 ul. Górnośląska 31 ul. Stawki 10 Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 ul. Stawki 10 ul. E. Konopczyńskiego 4 Zespołu Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego ul. E. Konopczyńskiego 4 ul. Szczęśliwicka 56 Ochota Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 ul. Szczęśliwicka Technikum Elektroniczne nr 1 ul. M. Kasprzaka 19/21 Wola Zespołu Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka ul. M. Kasprzaka 19/ Technikum Elektryczne nr 2 im. Synów Pułku 96. Technikum nr Technikum Gastronomiczno- Hotelarskie nr 2 im. prof. Stanisława Bergera 98. Technikum Samochodowe nr 2 im. Czesława Orłowskiego 99. Technikum nr 27 im. prof. Józefa Zawadzkiego 100. Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego 101. Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej "Żywiciel" ul. W. Żywnego 25 Zespołu Szkół nr 28 ul. W. Żywnego 25 ul. Szczawnicka 1 ul. Majdańska 30/36 Zespołu Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego ul. Szczawnicka 1 Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Warszawie ul. Majdańska 30/36 al. Jana Pawła II 69 Wola Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 al. Jana Pawła II 69 ul. Saska 78 Zespołu Szkół nr 21 ul. Saska 78 ul. Chłodna 36/46 Wola Zespołu Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego ul. Chłodna 36/46 ul. gen. J. Zajączka 7 Żoliborz Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych ul. gen. J. Zajączka Technikum Samochodowe nr 3 ul. Włościańska 35 Żoliborz Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Włościańska Technikum Ekonomiczne nr 5 ul. S. Żeromskiego 22/28 Bielany Zespołu Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz "Kasi" ul. S. Żeromskiego 22/28

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Technikum Mechaniczne nr 5 im. Stefana Starzyńskiego 105. Technikum Budowlane nr 5 im. prof. Stefana Bryły ul. Objazdowa 3 Północ Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego ul. Objazdowa 3 ul. Księcia Janusza 45/47 Wola Zespołu Szkół nr 24 im. prof. Stefana Bryły w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/ Technikum nr 6 ul. Targowa 86 Północ Zespołu Szkół nr 33 ul. Targowa Technikum nr 7 ul. Szczęśliwicka 56 Ochota Zespołu Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka" ul. Szczęśliwicka Technikum Mechaniczne nr 7 im. Jana Kilińskiego ul. A. Felińskiego 13 Żoliborz Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie, ul. A. Felińskiego Technikum Ekonomiczne nr 8 ul. F. Joliot-Curie 13 Zespołu Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego ul. F. Joliot Curie Technikum nr 8 ul. Dzieci Warszawy 42 Ursus Zespołu Szkół nr 42 ul. Dzieci Warszawy Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku 112. Technikum nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 113. Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego 114. Technikum nr 12 ul. Siennicka 15 ul. Gładka 16 Włochy Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku ul. Gładka 16 ul. Szczęśliwicka 46 Ochota Zespołu Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Szczęśliwicka 46 ul. J. Odrowąża 75 Targówek Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie, ul. J. Odrowąża 75 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie, ul. Siennicka Technikum nr 20 ul. Ratuszowa 13 Północ Zespołu Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego w Warszawie, ul. Ratuszowa Technikum Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomiczne nr Technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka ul. Krasnołęcka 3 Zespołu Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr 1 ul. Krasnołęcka 3 ul. Ożarowska 71 Wola Zespołu Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. Ożarowska Technikum nr 24 ul. Urbanistów 3 Ochota Zespołu Szkół nr 26 ul. Urbanistów Technikum nr 25 im. Stanisława Staszica ul. Perzyńskiego 10 Bielany Zespołu Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica ul. Perzyńskiego 10

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego 121. Technikum Odzieżowe i Fryzjerskie im. Marii Bratkowskiej ul. S. Żeromskiego 81 Bielany Zespołu Szkół nr 18 ul. S. Żeromskiego 81 ul. Kazimierzowska 60 Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 ul. Kazimierzowska Technikum Ogrodnicze ul. Bełska 1/3 Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego ul. Bełska 1/ Technikum Łączności im. prof. dr inż. Janusza Groszkowskiego 124. Technikum Spożywczo- Gastronomiczne im. Jana Pawła II 125. Technikum Geologiczno- Geodezyjno-Drogowe im. prof. dr Stanisława Kluźniaka 126. Technikum Architektoniczno- Budowlane im. Stanisława Noakowskiego 127. Technikum Gastronomiczno- Hotelarskie nr 1 al. Stanów Zjednoczonych 24 ul. Komorska 17/23 Zespołu Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej al. Stanów Zjednoczonych 24 Zespołu Szkół Spożywczo - Gastronomicznych ul. Komorska 17/23 ul. J. Szanajcy 5 Północ Zespołu Szkół nr 14 ul. J. Szanajcy 5 ul. Przyrynek 9 Zespołu Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie, ul. Przyrynek 9 ul. Poznańska 6/8 Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie, ul. Poznańska 6/ Technikum Poligraficzne ul. Stawki 14 Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Stawki Technikum Fototechniczne ul. Spokojna 13 Wola Zespołu Szkół Fototechnicznych w Warszawie, ul. Spokojna Technikum nr 26 ul. Okopowa 55a Wola Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie, ul. Okopowa 55 a 131. Technikum nr 29 ul. Ogrodowa 16 Wola Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych ul. Ogrodowa Technikum nr 30 ul. Mieszka I 7 Targówek Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I ul. Mieszka I 7 III. Zasadnicze Szkoły Zawodowe 133. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Zasadnicza Szkoła Samochodowa nr 1 ul. Kazimierzowska 60 Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 ul. Kazimierzowska 60 al. Jana Pawła II 69 Wola Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 al. Jana Pawła II 69

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Zasadnicza Szkoła Samochodowa nr Zasadnicza Szkoła Elektroniczna nr Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 im. Michała Konarskiego 138. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 12 im. Stefana Starzyńskiego 141. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 20 im. prof. Stanisława Bergera 143. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 61 ul. Szczęśliwicka 56 Ochota Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 ul. Szczęśliwicka 56 ul. gen. J. Zajączka 7 Żoliborz Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych ul. gen. J. Zajączka 7 ul. Okopowa 55a Wola Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie, ul. Okopowa 55 a ul. Targowa 86 Północ Zespołu Szkół nr 33 ul. Targowa 86 ul. Włościańska 35 Żoliborz Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Włościańska 35 ul. Objazdowa 3 Północ Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego ul. Objazdowa 3 ul. S. Żeromskiego 22/28 ul. Majdańska 30/36 ul. W. Rzymowskiego 38 Bielany ul. Dzieci Warszawy 42 Ursus Zespołu Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz "Kasi" ul. S. Żeromskiego 22/28 Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Warszawie ul. Majdańska 30/36 Zespołu Szkół nr 27 ul. W. Rzymowskiego 38 Zespołu Szkół nr 42 ul. Dzieci Warszawy 42 ul. Ożarowska 71 Wola Zespołu Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. Ożarowska 71 ul. Mieszka I 7 Targówek Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I ul. Mieszka I 7 al. Stanów Zjednoczonych 24 ul. M. Kasprzaka 19/21 Wola Zespołu Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej al. Stanów Zjednoczonych 24 Zespołu Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka ul. M. Kasprzaka 19/21 ul. W. Żywnego 25 Zespołu Szkół nr 28 ul. W. Żywnego Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza ul. Bełska 1/3 Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego ul. Bełska 1/3

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Zasadnicza Szkoła Spożywczo- Gastronomiczna im. Jana Pawła II 152. Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna ul. Komorska 17/23 Zespołu Szkół Spożywczo - Gastronomicznych ul. Komorska 17/23 ul. Poznańska 6/8 Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie, ul. Poznańska 6/ Zasadnicza Szkoła Poligraficzna ul. Stawki 14 Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Stawki Zasadnicza Szkoła Fototechniczna 155. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 65 ul. Spokojna 13 Wola Zespołu Szkół Fototechnicznych w Warszawie, ul. Spokojna 13 ul. Krasnołęcka 3 Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno- Gastronomicznych nr 1 ul. Krasnołęcka 3 ul. A. Felińskiego 13 Żoliborz Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego ul. A. Felińskiego 13

Warszawie. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 18-20 listopada 2013 r. 1. Licea ogólnokształcące wg dzielnic (stan na dzień 30.09.2013 r.

Warszawie. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 18-20 listopada 2013 r. 1. Licea ogólnokształcące wg dzielnic (stan na dzień 30.09.2013 r. Licea ogólnokszta lnokształcące ce w Warszawie Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 18-20 listopada 2013 r. 1 Licea ogólnokształcące wg dzielnic (stan na dzień 30.09.2013 r. ) Licea ogólnokształcące statystyki

Bardziej szczegółowo

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2010/2011

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2010/2011 Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Bemowo LO LXXIX LO Irzykowskiego 1a 3 O 1 30 2 Bemowo LO LXXIX LO Irzykowskiego 1a 3 S 1 30 3 Bemowo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LXVI/1810/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 3 października 2013 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LXVI/1810/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 3 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 11321 UCHWAŁA NR LXVI/1810/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 października 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVI/1810/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 października 2013 r.

UCHWAŁA NR LXVI/1810/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 października 2013 r. UCHWAŁA NR LXVI/1810/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 października 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w m.st. Warszawie Na podstawie art. 17 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2012 r. Poz. 6511

Warszawa, dnia 25 września 2012 r. Poz. 6511 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, dnia 25 września 2012 r. Poz. 6511 UCHWAŁA Nr XLI/1064/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych

Bardziej szczegółowo

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016 Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016 Lp. Dzielnica Placówka Szkoła Ulica Typ szkoły Typ oddziału Zawód (język w oddziałach dwujęzycznych) Liczba

Bardziej szczegółowo

Typ oddziału** Dzielnica. Placówka Szkoła Ulica

Typ oddziału** Dzielnica. Placówka Szkoła Ulica 1 2 3 4 5 6 7 8 Bemowo ZS nr 47 LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej Anieli Krzywoń LO 3 O Białołęka ZS nr 106 CV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta Vincenta van Gogha LO

Bardziej szczegółowo

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017 Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017 Lp. Dzielnica Placówka Szkoła Ulica Typ szkoły Typ oddziału Zawód (język w oddziałach dwujęzycznych) Plan naboru na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015 Lp. Typ szkoły Cykl kształcenia Typ oddziału Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015 Dzielnica Placówka Szkoła Ulica Zawód (język w oddziałach

Bardziej szczegółowo

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017 Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017 Lp. Dzielnica Placówka Szkoła Ulica Typ szkoły Typ oddziału Zawód (język w oddziałach dwujęzycznych) Plan naboru na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Lp. Dzielnica Placówka Szkoła Ulica Typ szkoły Cykl kształcenia Typ oddziału Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Zawód lub język w oddziałach

Bardziej szczegółowo

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Lp. Dzielnica Placówka Szkoła Ulica Typ szkoły Cykl kształcenia Typ oddziału Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Zawód lub język w oddziałach

Bardziej szczegółowo

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Lp. Dzielnica Placówka Szkoła Ulica Typ szkoły Cykl kształcenia Typ oddziału Zawód lub język w oddziałach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVII/1476/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 5 lutego 2009 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/1476/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 5 lutego 2009 r. UCHWAŁA Nr XLVII/1476/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w m. st. Warszawie. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Licea Ogólnokształcące

Warszawskie Licea Ogólnokształcące Warszawskie Licea Ogólnokształcące Uwaga Nasze liceum oznaczone jest symbolem oraz wyróżnione czerwoną, cieniowaną czcionką Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 4-7 listopada 2014 r. 1 Egzamin Maturalny

Bardziej szczegółowo

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017 Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017 Lp. Dzielnica Placówka Szkoła Ulica Typ szkoły Typ oddziału Zawód (język w oddziałach dwujęzycznych) Plan naboru na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 Lp. Typ szkoły Cykl kształcenia Typ oddziału liczba oddziałó w liczba uczniów Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 Dzielnica Placówka Szkoła Ulica Zawód (język w oddziałach

Bardziej szczegółowo

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2015/2016

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2015/2016 Typ szkoły Typ oddziału liczba oddziałów liczba uczniów Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2015/2016 Lp. Dzielnica Szkoła Ulica Zawód (język w oddziałach dwujęzycznych)

Bardziej szczegółowo

OKE w Warszawie, WBiA * P - poziom podstawowy; R - poziom rozszerzony. M. St. Warszawa. Warszawa - Białołęka R* 2

OKE w Warszawie, WBiA * P - poziom podstawowy; R - poziom rozszerzony. M. St. Warszawa. Warszawa - Białołęka R* 2 Egzamin maturalny - termin główny r. ( maj ) Średnie i procentowe z przedmiotów dodatkowe dla absolwentów z r. przystępujący do egzaminu w starej formule. Warszawa - Białołęka Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 yp szkoły yp oddziału kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w 2 3 4 5 6 7 8 9 Bemowo LXXVIII im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej LXXVIII im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej Krzywoń 00,4

Bardziej szczegółowo

liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin 11 Ogółem dla zawodu: 35 11 liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin liczba absolwentów:

liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin 11 Ogółem dla zawodu: 35 11 liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin liczba absolwentów: Wyniki u potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ( zawody technikalne) - sesja letnia 22 r. 433 Warszawa - Bielany Technikum Nr 25 im. Stanisława Staszica -692 Warszawa ul. Kolektorska 9/ 433-3W na 32[]

Bardziej szczegółowo

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok Typ szkoły 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Bemowo L LXXVIII L im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej LXXVIII L im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej Krzywoń

Bardziej szczegółowo

Prezentacje Liceów. XI Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2009 Wystawcy Prezentacji Liceów i Techników

Prezentacje Liceów. XI Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2009 Wystawcy Prezentacji Liceów i Techników Prezentacje Liceów Bemowos77 LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiejs74 LXXIX Liceum Ogólnokształcące s75 Sportowe Liceum Ogólnokształcące Nr 67 MGMs76 Zespół Edukacyjny PRO

Bardziej szczegółowo

Liczba szkół. Razem 151 594 17 550

Liczba szkół. Razem 151 594 17 550 Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych 2015-2016 2016 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 27 listopada 2015 r. 1 Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2015/2016 Typy szkół Liczba szkół Liczba

Bardziej szczegółowo

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok yp szkoły yp oddziału 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Bemowo L LXXVIII L im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej LXXVIII L im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa Strumykowa 21 liczba osób średni wynik % 70,4 51,3 84,6 49,7. OKE w Warszawie, WBiA 1. M. St. Warszawa. Warszawa - Białołęka

Warszawa Strumykowa 21 liczba osób średni wynik % 70,4 51,3 84,6 49,7. OKE w Warszawie, WBiA 1. M. St. Warszawa. Warszawa - Białołęka Egzamin maturalny - termin główny r. ( maj ) Średnie wyniki procentowe z przedmiotów obowiązkowych ( na poziomie podstawowym)dla absolwentów z r. przystępujący Warszawa - Białołęka polski angielski rosyjski

Bardziej szczegółowo

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017 Typ szkoły Typ oddziału L. oddziałów L. uczniów Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017 Lp. Dzielnica Placówka Szkoła Ulica Zawód (język w oddziałach dwujęzycznych)

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez M. St. Warszawa (stan na godz. 9:00)

Wykaz wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez M. St. Warszawa (stan na godz. 9:00) Wykaz wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez M. St. Warszawa (stan na 11.09.2017 godz. 9:00) Dzielnica Nazwa szkoły Symbol oddziału Nazwa krótka oddziału Liczba wolnych miejsc

Bardziej szczegółowo

dzielnica Egzamin pisemny 2014-07-04 Matematyka niemiecki francuski angielski rosyjski Język Język polski Warszawa Jerzego Waldorffa 41 średni wynik %

dzielnica Egzamin pisemny 2014-07-04 Matematyka niemiecki francuski angielski rosyjski Język Język polski Warszawa Jerzego Waldorffa 41 średni wynik % Egzamin maturalny - termin główny r. -7- Warszawa - Bemowo polski Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr MGM Warszawa Jerzego Waldorffa średni wynik %, 7, 6 6, 6,,, Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne

Bardziej szczegółowo

angielski Język 61,7 średni wynik % liczba zdających 80,5 średni wynik % liczba zdających 30,4 średni wynik % liczba zdających 66,8 średni wynik %

angielski Język 61,7 średni wynik % liczba zdających 80,5 średni wynik % liczba zdających 30,4 średni wynik % liczba zdających 66,8 średni wynik % Egzamin maturalny - termin główny r. -7- dzielnica - Bemowo polski Liceum Oglnokształcące dla Dorosłych nr MGM Jerzego Waldorffa,7,,, Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 9 im. Ignacego Jana Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów maturalnych - sesja poprawkowa - sierpień 2010 r.

Wyniki egzaminów maturalnych - sesja poprawkowa - sierpień 2010 r. powiat warszawski 143100-00000 LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej w Zespole Szkół nr 47 01-391 Warszawa ul. Anieli Krzywoń 3 10 8 80,00 Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Warszawa Powązkowska 90 liczba osób średni wynik % 57,5 84,2 45,8 60,0. Warszawa Anieli Krzywoń 3 liczba osób średni wynik % 74,0 58,2 76,5 45,9

Warszawa Powązkowska 90 liczba osób średni wynik % 57,5 84,2 45,8 60,0. Warszawa Anieli Krzywoń 3 liczba osób średni wynik % 74,0 58,2 76,5 45,9 Egzamin maturalny - termin główny r. ( maj ) Średnie wyniki procentowe z przedmiotów obowiązkowych ( na poziomie podstawowym)dla absolwentów z r. przystępujący - Bemowo polski angielski Niepubliczne nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/1083/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/1083/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 3323 UCHWAŁA NR XLV/1083/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/1083/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLV/1083/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XLV/1083/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r. Dyrektor - Poziom egzaminu. wynik średni w % (ark. standard.) Poziom egzaminu. wynik średni w % (ark. standard.

Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r. Dyrektor - Poziom egzaminu. wynik średni w % (ark. standard.) Poziom egzaminu. wynik średni w % (ark. standard. Urząd Dzielnicy Warszawa - Bemowo LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Zespole Szkół nr 47 w Warszawie 01-391 Warszawa ul. Anieli Krzywoń 3 Sebastian Pychyński przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w 2017 r.

Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w 2017 r. Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w 2017 r. Adres szkoły Załącznik nr 2 Lp. Organ prowadzący Nazwa szkoły Poczta

Bardziej szczegółowo

55,0 19,7 30,0 35,7 19,2 54,7 12,2 21,2 33,1 52,4 81, LXXVIII Liceum 10,7 12,0 0,0 0,0 27,5 55,0 66,3 29,4 0,0 48,0 13,5

55,0 19,7 30,0 35,7 19,2 54,7 12,2 21,2 33,1 52,4 81, LXXVIII Liceum 10,7 12,0 0,0 0,0 27,5 55,0 66,3 29,4 0,0 48,0 13,5 Egzamin maturalny - termin główny r. ( maj ) Średnie i procentowe z przedmiotów dodatkowe (na poziomie rozszerzonym) dla absolwentów z r. przystępujący do egzaminu Warszawa - Bemowo sztuki LXXVIII Liceum

Bardziej szczegółowo

01-391 Warszawa ul. Anieli Krzywoń 3. 01-494 Warszawa ul. Obrońców Tobruku 40. 01-728 Warszawa ul. Powązkowska 90

01-391 Warszawa ul. Anieli Krzywoń 3. 01-494 Warszawa ul. Obrońców Tobruku 40. 01-728 Warszawa ul. Powązkowska 90 Warszawa - Bemowo LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Zespole Szkół nr 47 w Liceum Ogólnokształcace Uzupełniajace dla dla nr 21 MGM 01-391 Warszawa ul. Anieli Krzywoń

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany nazw zespołów szkół oraz szkół wchodzących w ich skład

w sprawie zmiany nazw zespołów szkół oraz szkół wchodzących w ich skład Uchwała Nr XXX/635/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmiany nazw zespołów szkół oraz szkół wchodzących w ich skład Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 Lp. Nazwa placówki Adres placówki Imię i nazwisko dyrektora 1 Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Grzybowska 35 00-855 Warszawa Tomasz Ziewiec 2 Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Mirosława

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 września 2013 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR LXVII/1444/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Wyróżnienia za aktywność w realizacji projektów edukacyjnych UE i realizowanych z funduszy UE

Wyróżnienia za aktywność w realizacji projektów edukacyjnych UE i realizowanych z funduszy UE Wyróżnienia za aktywność w realizacji projektów edukacyjnych UE i realizowanych z funduszy UE 30 kwietnia 2014 r. 10 lecie warszawskiej oświaty w Unii Europejskiej Przedszkole nr 344 Przedszkole Integracyjne

Bardziej szczegółowo

13 13 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori Szkoła Podstawowa nr

13 13 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori Szkoła Podstawowa nr 0/0 Załącznik nr Załącznik nr Lp. Szkoła Jednostki organizacyjne szkoły/zespołu Liczba oddziałów Liczba oddziałów łącznie liczba wicedyrektorów wymiar godz realizowanych przez dyr. w ramach tygodniowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/1444/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LXVII/1444/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR LXVII/1444/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 4410 UCHWAŁA NR XCVIII/2021/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 499/XIX/2016 Rady Miasta Lublin. z dnia 27 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 499/XIX/2016 Rady Miasta Lublin. z dnia 27 czerwca 2016 r. Uchwała Nr 499/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie miasta Lublin Na podstawie art. 12 pkt 11 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2016 r. Projekt z dnia 11 maja 2016 r. autor: Wydział Oświaty i Wychowania DRUK NR 603-1 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających

Bardziej szczegółowo

XLVI WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVI WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVI Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa jednostki Dochody Wydatki

Lp. Nazwa jednostki Dochody Wydatki Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2014 roku. w złotych 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 września 2016 r. Poz. 4043 UCHWAŁA NR XXXIII/888/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu

Bardziej szczegółowo

liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin 4 2 Egzamin praktyczny liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin liczba absolwentów:

liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin 4 2 Egzamin praktyczny liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin liczba absolwentów: Wyniki u potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ( zawody technikalne) - sesja letnia r. 433 Warszawa - Bielany Szkoła Policealna EXPERTUS -69 Warszawa ul. Kolektorska 9/ 433-5I na 3[] Technik informatyk

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 457/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 457/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 3136 UCHWAŁA NR 457/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do

Bardziej szczegółowo

Szkoła Ponadgimnazjalna. Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół Nr 39. 26. Mokotów

Szkoła Ponadgimnazjalna. Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół Nr 39. 26. Mokotów Raport z rekrutacji placówek do udziału w projekcie Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych 1. Lista placówek objętych wsparciem

Bardziej szczegółowo

Praga Południe. Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 32. 33. Praga Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa nr 120

Praga Południe. Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 32. 33. Praga Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa nr 120 Raport z rekrutacji placówek do udziału w projekcie Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych 1. Lista placówek objętych wsparciem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CV/991/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych.

UCHWAŁA NR CV/991/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych. UCHWAŁA NR CV/991/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Ranking publicznych gimnazjów warszawskich:

Ranking publicznych gimnazjów warszawskich: Ranking publicznych gimnazjów warszawskich: 1. Gimnazjum Dwujęzyczne nr 59 im. Tadeusza Reytana ul. Wiktorska 30/32 02-587 Warszawa 92.80 2. Gimnazjum nr 58 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława IV

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/263/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XVI/263/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XVI/263/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych i zespołów szkół. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : zgłoszonych na egzamin. Liczba wydanych dyplomów 0

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : zgłoszonych na egzamin. Liczba wydanych dyplomów 0 Wyniki u potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja letnia 21 r. Warszawa - Bielany 14313 Technikum Nr 25 im. Stanisława Staszica 1692 Warszawa ul. Kolektorska 9/11 14313-13W 341[3] Technik handlowiec

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : zgłoszonych na egzamin

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : zgłoszonych na egzamin Wyniki u potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja letnia 21 r. Warszawa - Białołęka 14312 Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego Warszawa - Białołeka 316 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Częśd zamówienia: 1 Bemowo, Bielany, Żoliborz

Częśd zamówienia: 1 Bemowo, Bielany, Żoliborz Załącznik nr 1 - Wykaz szkół, w których realizowane będą warsztaty w podziale na poszczególne części zamówienia Częśd zamówienia: 1 Bemowo, Bielany, Żoliborz 1. Gimnazjum nr 81 im. Profesora Witolda Doroszewskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 20 czerwca 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN z dnia... 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1065/XLII/2001 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 25 października 2001

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 2264 UCHWAŁA NR 582/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Biuro Edukacji. Białołęka

Biuro Edukacji. Białołęka ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR./2010 r. PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 7 czerwca 2010 r. Lista szkół i placówek oświatowych zamkniętych w dniach 8 i 9 czerwca 2010 r. Biuro Edukacji L.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Organizacja klas VII dwujęzycznych w roku szkolnym 2018/2019

Organizacja klas VII dwujęzycznych w roku szkolnym 2018/2019 Organizacja klas VII dwujęzycznych w roku szkolnym 2018/2019 Lp. oddziału Lp. szkoły Dzielnica 1 1 Bemowo 2 Bemowo 3 2 Bemowo 4 Bemowo 5 3 Bemowo 6 4 Bemowo 7 5 Białołęka 8 Białołęka 9 6 Białołęka 10 Białołęka

Bardziej szczegółowo

LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej w Zespole Szkół nr 47

LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej w Zespole Szkół nr 47 Warszawa - Bemowo 143101-00000 LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej w Zespole Szkół nr 47 01-391 Warszawa ul. Anieli Krzywoń 3 Dyrektor - Justyna Dybowska przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Matematyka. Język rosyjski. Język włoski. Język polski 50,40 73,83 38,97 43,50 87,00 38,13 31,35 72,90 58,29 0,00 0,00 42,25 66,33 32,95 55,56 65,25

Matematyka. Język rosyjski. Język włoski. Język polski 50,40 73,83 38,97 43,50 87,00 38,13 31,35 72,90 58,29 0,00 0,00 42,25 66,33 32,95 55,56 65,25 Egzamin maturalny - termin główny r. -- dzielnica - Bemowo Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr MGM Obrońców Tobruku,,,,,,,,,,, Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych nr MGM Obrońców Tobruku,,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 stycznia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwalę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy. Na podstawie art. 35 ustawy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/530/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 27 marca 2017 r.

Białystok, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/530/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR XXXIII/530/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 października 2015 r. Poz. 4093 UCHWAŁA NR XVIII/402/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 7 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia... 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Sosnowiec do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL / 265 / 2017 RADY MIASTA PIONKI. z dnia 14 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 17 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL / 265 / 2017 RADY MIASTA PIONKI. z dnia 14 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 2656 UCHWAŁA NR XL / 265 / 2017 RADY MIASTA PIONKI z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Egzamin ustny Język angielski. Język niemiecki. Język polski. Język rosyjski Liceum Ogólnokształcac dla Dorosłych nr 48 MGM.

Egzamin ustny Język angielski. Język niemiecki. Język polski. Język rosyjski Liceum Ogólnokształcac dla Dorosłych nr 48 MGM. dzielnica - Bemowo Egzamin maturalny - termin główny r. -6-8 Liceum Ogólnokształcac dla Dorosłych nr 8 MGM Obrońców Tobruku 9,7 7,7 6, Liceum Ogólnokształcace Uzupełniajace dla dla Dorosłych nr MGM Obrońców

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2015

ZARZĄDZENIE Nr 14/2015 ZARZĄDZENIE Nr 14/2015 WARMIŃSKO MAZURSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2014 z dnia 30 października 2014 roku o włączeniu do wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Wrocławia

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Wrocławia Projekt z dnia 25 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie ia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 3345 UCHWAŁA Nr XXXIII/802/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie likwidacji niektórych

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek do których należy dostarczyć materiały warsztatowe

Wykaz placówek do których należy dostarczyć materiały warsztatowe Załącznik nr 2 Wykaz placówek do których należy dostarczyć materiały warsztatowe 1. CII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Bartnicza 2, 03-358 2. CXIX Liceum Ogólnokształcące im.

Bardziej szczegółowo

- Budynek usługowo-handlowy 08-11.07.2008. - Budynek handlowo-biurowy 08-10.07.2008. - Budynek handlowy 15-16.07.2008

- Budynek usługowo-handlowy 08-11.07.2008. - Budynek handlowo-biurowy 08-10.07.2008. - Budynek handlowy 15-16.07.2008 1. CLARE Sp. z o.o. 2. Osoby fizyczne 3. Antonika Holding S.A. - Budynek usługowo-handlowy 08-11.07.2008 - Budynek handlowo-biurowy 08-10.07.2008 - Budynek handlowy 15-16.07.2008 4. Osoby fizyczne - Budynek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/992/02. Rady Miasta Szczecina z dnia 21 stycznia 2002 roku. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Gminie Miasto Szczecin. Na podstawie art.17 ust.5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lista szkół i przedszkoli, którym przyznano dofinansowanie w ramach IX edycji WIE

Lista szkół i przedszkoli, którym przyznano dofinansowanie w ramach IX edycji WIE Lista szkół i przedszkoli, którym przyznano dofinansowanie w ramach IX edycji WIE Lp Dzielnica Typ szkoły/placówki Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Tytuł projektu 1 Bemowo G Gimnazjum z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/234/2017 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE. z dnia 29 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/234/2017 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz. 2103 UCHWAŁA NR XXXVIII/234/2017 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Egzamin pisemny. Język niemiecki. Język angielski. Język polski. Język rosyjski 64,6 0,0 45,4 59,2 0,0 41,4 74,8 0,0 60,0 62,2 0,0 56,4 71,5 51,0

Egzamin pisemny. Język niemiecki. Język angielski. Język polski. Język rosyjski 64,6 0,0 45,4 59,2 0,0 41,4 74,8 0,0 60,0 62,2 0,0 56,4 71,5 51,0 Egzamin maturalny - termin główny r. -- dzielnica - Bemowo Liceum Ogólnokształcac dla Dorosłych nr MGM Obrońców Tobruku,, 7,7, Liceum Ogólnokształcace Uzupełniajace dla dla Dorosłych nr MGM Obrońców Tobruku,,,,

Bardziej szczegółowo

Cześć zamówienia 2 Oferta 2. Ocenianie kształtujące 1

Cześć zamówienia 2 Oferta 2. Ocenianie kształtujące 1 Załącznik nr 2 Wykaz placówek, w których będą realizowane usługi w podziale na poszczególne części tematyczne Cześć zamówienia 1 Oferta 1. Ja pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 1. Ogólnokształcąca

Bardziej szczegółowo

KOMITET OKRĘGOWY OJH: WARSZAWA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU V OJH 2014 2015

KOMITET OKRĘGOWY OJH: WARSZAWA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU V OJH 2014 2015 KOMITET OKRĘGOWY OJH: WARSZAWA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU V OJH 2014 2015 L.p. Nazwisko Imię Nazwa szkoły 1 Abarza Cofré Silvana 2 Amielańczyk Dominika 3 Baraniecka Dominika 4 Bellido- Weroniecka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 463/2004. Rady Miejskiej w Radomiu. z dnia 5.07.2004 r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,

Uchwała Nr 463/2004. Rady Miejskiej w Radomiu. z dnia 5.07.2004 r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 13.07.2004 Uchwała nr 463 Druk Nr 460 Uchwała Nr 463/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 5.07.2004 r.. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych

Bardziej szczegółowo

Grafik konkursu recytatorskiego 17.10.2015 Godz. 9.00 SP 1-3 gr. I SP 1-3 gr. II SP 4 6 gr. I SP 4 6 gr. II Gim gr. I Gim gr.

Grafik konkursu recytatorskiego 17.10.2015 Godz. 9.00 SP 1-3 gr. I SP 1-3 gr. II SP 4 6 gr. I SP 4 6 gr. II Gim gr. I Gim gr. Godz. 9.00 1-3 gr. I 1-3 gr. II 4 6 gr. I 4 6 gr. II Gim gr. I Gim gr. II LO 18 nr 1 im. Gustawa Morcinka nr 85 im. Benito Juareza 20 im. Stanisława Kopczyńskiego nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej nr 1 im.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LIII/853/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 28 maja 2014 r.

Olsztyn, dnia 17 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LIII/853/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 28 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 czerwca 2014 r. Poz. 2213 UCHWAŁA NR LIII/853/14 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 28 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Olsztyna

Bardziej szczegółowo

Dni Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych. Rekrutacja 2014/2015 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dni Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych. Rekrutacja 2014/2015 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Dni Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych Rekrutacja 2014/2015 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE lp Nazwa i adres szkoły Terminy 1 Liceum Ogólnokształcące nr I Wrocław, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 9 2 Zespół

Bardziej szczegółowo

Grupy mężczyzn Koźmiński Trio Basket 2015 Grupa A Grupa B

Grupy mężczyzn Koźmiński Trio Basket 2015 Grupa A Grupa B Grupa A 1. Piłsudski Team - 76 LO im. Marszałka J. Piłsudskiego 2. Powstańcy - 19 LO im. Powstańców Warszawy 3. Kaczuchy Zagłady - 65 LO im. J. Bema 4. Lokalne Plemiona Australii - LO im. F. Chopina w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/497/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 10 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/497/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 10 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/497/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Język hiszpański. Język polski. Język francuski. Język rosyjski 38,1 0,0 0,0 41,0 100,0 0,0 46,0 50,9 0,0 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0

Język niemiecki. Język hiszpański. Język polski. Język francuski. Język rosyjski 38,1 0,0 0,0 41,0 100,0 0,0 46,0 50,9 0,0 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 Egzamin maturalny - termin główny r. -- dzielnica - Bemowo Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr MGM Obrońców Tobruku,,,,,,,, Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr im. Ignacego Jana Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

Publiczne szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. Strona 1 z 5. Lp. Nazwa szkoły Adres

Publiczne szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. Strona 1 z 5. Lp. Nazwa szkoły Adres Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Poznania XLIII/754/VII/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. Plan sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Poznań oraz inne organy, obowiązujący w okresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/869/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 19 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXV/869/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 19 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXV/869/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 61 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1334 UCHWAŁA NR L/447/14 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA. z dnia 25 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1334 UCHWAŁA NR L/447/14 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA. z dnia 25 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1334 UCHWAŁA NR L/447/14 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Wykaz szkół, w których realizowane będą warsztaty, doradztwo i konsultacje wraz z częściami zamówienia

Załącznik nr 1 - Wykaz szkół, w których realizowane będą warsztaty, doradztwo i konsultacje wraz z częściami zamówienia Załącznik nr 1 - Wykaz szkół, w których realizowane będą warsztaty, doradztwo i konsultacje wraz z częściami zamówienia Nr i tytuł części zamówienia 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąd sukces edukacyjny? Szkoły,

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "ABOR" PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU. Przystąpiło do egzaminu Otrzymało świadectwo dojrzałości Zdawalność 12 9 75,0%

MIASTO WROCŁAW ABOR PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU. Przystąpiło do egzaminu Otrzymało świadectwo dojrzałości Zdawalność 12 9 75,0% ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO I ŚREDNIE WYNIKI (W PKT %) Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH WEDŁUG SZKÓŁ (przystępujący po raz pierwszy) - stan na 13 września 2010r. (z uwzględnieniem sesji poprawkowej) MIASTO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/220/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 27 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/220/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 27 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/220/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLII-461/2017 RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO. z dnia 23 listopada 2017 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLII-461/2017 RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO. z dnia 23 listopada 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2017 r. Poz. 10842 UCHWAŁA NR XLII-461/2017 RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV-320/2017

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki szkół z egzaminu maturalnego 2011

Średnie wyniki szkół z egzaminu maturalnego 2011 gmina Bełchatów I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego 97-400 Bełchatów 1 Maja 6 gmina Kutno podstawowy 1 44,00 88,00 % rozszerzony 2 28,50 57,00 % II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

3. Rocznik Statystyczny przewozu towarów na Polskich Kolejach Państwowych według

3. Rocznik Statystyczny przewozu towarów na Polskich Kolejach Państwowych według Spis szczegółowy: 1. Rocznik Statystyczny przewozu towarów na Polskich Kolejach Państwowych według poszczególnych rodzajów towarów za rok 1926, cz. I : węgiel kamienny i brunatny, koks węglowy, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo