Warszawa, dnia 25 września 2012 r. Poz. 6511

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 25 września 2012 r. Poz. 6511"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, dnia 25 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XLI/1064/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w m.st. Warszawie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm. 1) ) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm. 2 ) i art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz z późń. zm. 3 ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w m. st. Warszawie, tj. liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, zasadniczych szkół zawodowych, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy. 3. Traci moc uchwała Nr XCIV/2785/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w m. st. Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 201, poz. 5780). 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, na tablicach informacyjnych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w 1 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 1) 2) 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz oraz z 2012r. poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 273, poz i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz i Nr 235, poz z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz i Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy: Ewa Malinowska-Grupińska

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Załącznik do Uchwały Nr XLI/1064/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. Sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Mieście Stołecznym Warszawie I. Licea Ogólnokształcące Lp. Nazwa Szkoły Adres szkoły Dzielnica Organ prowadzący Uwagi w Warszawie I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego 2. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego 3. III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego 4. IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 5. V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Józefa Poniatowskiego 6. VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana 7. VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 8. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV 9. IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej 10. X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi 11. XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja 12. XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza 13. XIII Liceum Ogólnokształcące im. płk Leopolda Lisa-Kuli 14. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica 15. XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej 16. XVI Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej 17. XVII Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 18. XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego 19. XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy 20. XX Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego 21. XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja 22. XXII Liceum Ogólnokształcące im.jose Marti ul. A. Felińskiego 15 Żoliborz ul. Myśliwiecka 6 Śródmieście ul. Rogalińska 2 Wola ul. Saska 59 Praga Południe ul. Nowolipie 8 Śródmieście ul. Wiktorska 30/32 Mokotów ul. Wawelska 46 Ochota ul. Jagiellońska 38 Praga Północ ul. Emilii Plater 29 Śródmieście ul. J. P. Woronicza 8 Mokotów Pl. Stanisława Małachowskiego 1 Śródmieście ul. Sienna 53 Wola ul. Oszmiańska 23/25 Targówek ul. Nowowiejska 37a Ochota ul. Klonowa 16 Śródmieście ul. ks. Jerzego Popiełuszki 5 Żoliborz ul. Elektoralna 5/7 Śródmieście ul. Smolna 30 Śródmieście ul. Zbaraska 1 Praga Południe ul. Objazdowa 3 Praga Północ ul. Grójecka 93 Ochota ul. L. Staffa 111 Bielany Szkół nr 66 w Warszawie, ul. Myśliwiecka 6 Szkół nr 61 im. Tadeusza Reytana w Warszawie, ul. Wiktorska 30/32 Szkół nr 15 w Warszawie, ul. Jagiellońska 38 Szkół nr 82 w Warszawie, ul. Nowowiejska 37a Szkół nr 67 w Warszawie, ul. Klonowa 16 Szkół nr 53 w Warszawie, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 5 Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, ul. Objazdowa 3

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 24. XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 25. XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego 26. XXVI Liceum Ogólnokształcące im. gen. Henryka Jankowskiego "KUBY" 27. XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego 28. XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego 29. XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego 30. XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Grota-Roweckiego 31. XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika 32. XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Miguela de Cervantesa 33. XXXV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa 34. XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego 35. XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego 36. XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego 37. XL Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 38. XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela 39. XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej 40. XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 41. XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Dobiszewskiego 42. XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta 43. XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego 44. XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego 45. XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego 46. XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego 47. L Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy 48. LI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 49. LII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Stanisława Reymonta ul. Naddnieprzańska 2/4 Praga Południe ul. Obozowa 60 Wola ul. Halna 20 Wawer ul. Alpejska 16 Wawer ul. Polna 5 Śródmieście ul. Wiktorska 99 Mokotów ul. Wolność 1/3 Wola ul. Stawki 10 Śródmieście ul. J. Bema 76 Wola ul. Zakrzewska 24 Mokotów ul. Zwycięzców 7/9 Praga Południe ul. Świętokrzyska 1 Śródmieście ul. Wiertnicza 26 Wilanów ul. B. Zuga 16 Bielany ul. Platynowa 1 Wola ul. Kiwerska 3 Bielany ul. gen. A. J. Madalińskiego 22 Mokotów ul. M. Gandhiego 13 Mokotów ul. Dolna 6 Mokotów ul. Miła 26 Wola ul. Żuromińska 4 Targówek ul. Międzyborska 64/70 Praga Południe ul. Szczęśliwicka 50/54 Ochota ul. F. Joliot-Curie 14 Mokotów ul. W. Burdzińskiego 4 Praga Północ ul. Kadrowa 5/15 Rembertów ul. S. Żeromskiego 81 Bielany Szkół nr 114 w Warszawie, ul. Alpejska 16 Szkół nr 117 w Warszawie, ul. Wiktorska 99 Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 Szkół nr 117 w Warszawie, ul. J. Bema 76 Szkół nr 77 w Warszawie ul. Zwycięzców 7/9 Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, ul. Wiertnicza 26 Szkół nr 119 w Warszawie, ul. Zuga 16 Szkół 118 w Warszawie, ul. Kiwerska 3 Szkół nr 73 w Warszawie, ul. W. Burdzińskiego 4 Szkół nr 18 w Warszawie, ul. S. Żeromskiego 81

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz LVI Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego 51. LVIII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 52. LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego 53. LX Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Górskiego 54. LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. gen. Broni Władysława Andersa 55. LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha 56. LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza 57. LXV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema 58. LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka Jeziorańskiego 59. LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego 60. LXIX Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Warszawskiego LXX Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego 62. LXXI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego 63. LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego 64. LXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Zawiszaków Proporca "Victoria" 65. LXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Pułaskiego 66. LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego 67. LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego 68. LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej ul. Dzieci Warszawy 42 Ursus ul. Górnośląska 31 Śródmieście ul. S. Lindego 20 Bielany ul. L.Tołstoja 2 Bielany ul. Konwiktorska 5/7 Śródmieście ul. L. Hirszfelda 11 Ursynów ul. Elbląska 51 Żoliborz ul. Marynarska 2/6 Mokotów ul. Mokotowska 16/20 Śródmieście ul. L. Narbutta 31 Mokotów ul. Urbanistów 3 Ochota ul. E. Dembowskiego 1 Ursynów ul. Włościańska 35 Żoliborz ul. Grochowska 346/348 Praga Południe ul. Promienista 12a Włochy ul. Wrzeciono 24 Bielany ul. Czerniakowska 128 Śródmieście ul. Kowelska 1 Praga Północ ul. Anieli Krzywoń 3 Bemowo 69. LXXIX Liceum Ogólnokształcące ul. K. Irzykowskiego 1a Bemowo 70. LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa 71. LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry ul. Wiśniowa 56 Mokotów ul. Miła 7 Śródmieście Szkół nr 23 w Warszawie, ul. Górnośląska 31 Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie, ul. S. Lindego 20 Szkół nr 49 w Warszawie, ul. L. Tołstoja 2 Szkół Sportowych nr 72 w Warszawie, ul. Konwiktorska 5/7 Szkół nr 54 w Warszawie, ul. Elbląska 51 Szkół nr 26 w Warszawie ul. Urbanistów 3 Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35 Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca "Victoria" w Warszawie, ul. Promienista 12 a Szkół nr 110w Warszawie, ul. Wrzeciono 24 Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 48 im. Armii Krajowej w Warszawie, ul. K. Irzykowskiego 1a Likwidacja szkoły z dniem 31 sierpnia 2013 r. zgodnie z uchwałą nr XXXIV/833/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 marca 2012r. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, ul. Wiśniowa 56

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz LXXXII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 73. LXXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Emiliana Konopczyńskiego 74. LXXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Narwiku 75. LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka" 76. LXXXVII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Leopolda Okulickiego 77. LXXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Michała Konarskiego ul. Kazimierzowska 60 Mokotów ul. E. Konopczyńskiego 4 Śródmieście ul. Gładka 16 Włochy ul. K. Garbińskiego 1 Wola ul. Saska 78 Praga Południe ul. Okopowa 55a Wola 78. LXXXIX Liceum Ogólnokształcące ul. Szczęśliwicka 56 Ochota 79. XCII Liceum Ogólnokształcące 80. XCIII Liceum Ogólnokształcące im. prof. Stefana Bryły 81. XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka 82. XCVI Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej 83. XCVII Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich 84. XCIX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta 85. CI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne 86. CII Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Józefa Woźniaka 87. CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta ul. Ożarowska 71 Wola ul. Księcia Janusza 45/47 Wola ul. Gwiaździsta 35 Bielany al. Stanów Praga Południe ul. Siennicka 15 Praga Południe ul. Fundamentowa 38/42 Praga Południe ul. św. Bonifacego 10 Mokotów ul. Bartnicza 2 Targówek ul. Vincenta van Gogha 1 Białołęka 88. CVI Liceum Ogólnokształcące ul. gen. J. Zajączka 7 Żoliborz 89. CVII Liceum Ogólnokształcące ul. M. Kasprzaka 19/21 Wola 90. CVIII Liceum Ogólnokształcące ul. Konińska 2 Ursus 91. CIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Heleny Modrzejewskiej 92. CX Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana ul. E. Warchałowskiego 4 Ursynów ul. Jana III Sobieskiego 68 Mokotów Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie, ul. Kazimierzowska 60 Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie, ul. E. Konopczyńskiego 4 Szkół im. Bohaterów Narwiku w Warszawie, ul. Gładka 16 Szkół nr 21 w Warszawie, ul. Saska 78 Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie, ul. Okopowa 55 a Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka" w Warszawie ul. Szczęśliwicka 56 Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Warszawie, ul. Ożarowska 71 Szkół nr 24 im. prof. Stefana Bryły w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47 Szkół nr 55 w Warszawie, ul. Gwiaździsta 35 Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie, al. Stanów Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie, ul. Siennicka 15 Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga w Warszawie, ul. św. Bonifacego 10 Szkół nr 41 w Warszawie, ul. Bartnicza 2 Szkół nr 106 w Warszawie, ul. Vincenta van Gogha 1 Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie, ul. gen. J. Zajączka 7 Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 19/21 Szkół nr 42 w Warszawie, ul. Konińska 2 Szkół nr 59 w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 68

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz CXI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Kisielewskiego ul. Szczawnicka 1 Praga Południe 94. CXIII Liceum Ogólnokształcące ul. J. Odrowąża 75 Targówek 95. CXIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kilińskiego 96. CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia 97. CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki 98. CXXV Liceum Ogólnokształcące im. Waldemara Milewicza 99. CXXXVII Liceum Ogólnokształcące ul. A. Felińskiego 13 Żoliborz ul. Złota 58 Wola ul. L. Staffa 3/5 Bielany ul. Chłodna 36/46 Wola ul. Olgierda 35/41 Targówek II. Licea Profilowane 100 II Liceum Profilowane ul. E. Konopczyńskiego 4 Śródmieście 101 V Liceum Profilowane ul. M. Kasprzaka 19/21 Wola 102 VI Liceum Profilowane ul. Stawki 10 Śródmieście 103 VII Liceum Profilowane ul. Perzyńskiego 10 Bielany 104 VIII Liceum Profilowane ul. gen. J. Zajączka 7 Żoliborz 105 IX Liceum Profilowane ul. Szczęśliwicka 46 Ochota 106 X Liceum Profilowane ul. Szczęśliwicka 56 Ochota 107 XVI Liceum Profilowane ul. J. Odrowąża 75 Targówek 108 XVIII Liceum Profilowane ul. F. Joliot-Curie 13 Mokotów 109 XXIII Liceum Profilowane ul. Poznańska 6/8 Śródmieście 110 XXVI Liceum Profilowane im. Jana Kilińskiego ul. A. Felińskiego 13 Żoliborz 111 XXVIII Liceum Profilowane ul. S. Żeromskiego 22/28 Bielany 112 XXXII Liceum Profilowane im. prof. Stefana Bryły ul. Księcia Janusza 45/47 Wola Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie, ul. Szczawnicka 1 Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie, ul. J. Odrowąża 75 Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie, ul. A. Felińskiego 13 Szkół nr 51 w Warszawie, ul. L. Staffa 3/5 Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie, ul. Chłodna 36/46 Szkół nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie, ul. Olgierda 35/41 Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie, ul. E. Konopczyńskiego 4 Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 19/21 Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie, ul. Perzyńskiego 10 Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie, ul. gen. J. Zajączka 7 Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Warszawie ul. Szczęśliwicka 46 Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka" w Warszawie ul. Szczęśliwicka 56 Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie, ul. J. Odrowąża 75 Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego w Warszawie, ul. F. Joliot - Curie 13 Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie, ul. Poznańska 6/8 Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie, ul. A. Felińskiego 13 Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz "Kasi" w Warszawie, ul. S. Żeromskiego 22/28 Szkół nr 24 im. prof. Stefana Bryły w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz XXXIV Liceum Profilowane ul. Konińska 2 Ursus 114 XLI Liceum Profilowane z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego XLIV Liceum Profilowane z Oddziałami Integracyjnymi ul. Urbanistów 3 Ochota ul. Ożarowska 71 Wola III. Technika 116 Technikum Mechatroniczne nr 1 ul. Wiśniowa 56 Mokotów 117 Technikum Budowlane nr 1 im. Zdzisława Mączeńskiego 118 Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika 119 Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr Technikum Samochodowe nr 1 im. Romana Macieja Pijanowskiego ul. Górnośląska 31 Śródmieście ul. Stawki 10 Śródmieście ul. E. Konopczyńskiego 4 Śródmieście ul. Szczęśliwicka 56 Ochota 121 Technikum Elektroniczne nr 1 ul. M. Kasprzaka 19/21 Wola 122 Technikum Elektryczne nr 2 im. Synów Pułku 123 Technikum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 124 Technikum Gastronomiczno- Hotelarskie nr 2 im. prof. Stanisława Bergera 125 Technikum Samochodowe nr 2 im. Czesława Orłowskiego 126 Technikum nr 27 im. prof. Józefa Zawadzkiego 127 Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego ul. W. Żywnego 25 Mokotów ul. Szczawnicka 1 Praga Południe ul. Majdańska 30/36 Praga Południe al. Jana Pawła II 69 Wola ul. Saska 78 Praga Południe ul. Chłodna 36/46 Wola 128 Technikum Elektroniczne nr 3 ul. gen. J. Zajączka 7 Żoliborz 129 Technikum Samochodowe nr 3 ul. Włościańska 35 Żoliborz 130 Technikum Ekonomiczne nr 5 ul. S. Żeromskiego 22/28 Bielany 131 Technikum Mechaniczne nr 5 im. Stefana Starzyńskiego ul. Objazdowa 3 Praga Północ Szkół nr 42 w Warszawie, ul. Konińska 2 Szkół nr 26 w Warszawie ul. Urbanistów 3 Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Warszawie, ul. Ożarowska 71 Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie, ul. Wiśniowa 56 Szkół nr 23 w Warszawie, ul. Górnośląska 31 Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie, ul. E. Konopczyńskiego 4 Licealnych nr 1 w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 56 Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 19/21 Szkół nr 28 w Warszawie, ul. W. Żywnego 25 Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie, ul. Szczawnicka 1 Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Warszawie ul. Majdańska 30/36 Licealnych nr 2 w Warszawie, al. Jana Pawła II 69 Szkół nr 21 w Warszawie, ul. Saska 78 Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie, ul. Chłodna 36/46 Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie, ul. gen. J. Zajączka 7 Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35 Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz "Kasi" w Warszawie, ul. S. Żeromskiego 22/28 Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, ul. Objazdowa 3

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Technikum Budowlane nr 5 im. prof. Stefana Bryły ul. Księcia Janusza 45/47 Wola 133 Technikum nr 6 ul. Targowa 86 Praga Północ 134 Technikum nr 7 ul. Szczęśliwicka 56 Ochota 135 Technikum Mechaniczne nr 7 im. Jana Kilińskiego ul. A. Felińskiego 13 Żoliborz 136 Technikum Ekonomiczne nr 8 ul. F. Joliot-Curie 13 Mokotów 137 Technikum Nr 8 ul. Konińska 2 Ursus 138 Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku 139 Technikum nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Gładka 16 Włochy ul. Szczęśliwicka 46 Ochota 140 Technikum nr 11 ul. J. Odrowąża 75 Targówek 141 Technikum nr 12 ul. Siennicka 15 Praga Południe 142 Technikum nr 20 ul. Ratuszowa 13 Praga Północ 143 Technikum Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomiczne nr Technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka ul. Krasnołęcka 3 Mokotów ul. Ożarowska 71 Wola 145 Technikum nr 24 ul. Urbanistów 3 Ochota 146 Technikum nr 25 im. Stanisława Staszica 147 Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego 148 Technikum Odzieżowe i Fryzjerskie im. Marii Bratkowskiej ul. Perzyńskiego 10 Bielany ul. S. Żeromskiego 81 Bielany ul. Kazimierzowska 60 Mokotów 149 Technikum Ogrodnicze ul. Bełska 1/3 Mokotów 150 Technikum Łączności im. prof. dr inż. Janusza Groszkowskiego 151 Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II al. Stanów Praga Południe ul. Komorska 17/23 Praga Południe Szkół nr 24 im. prof. Stefana Bryły w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47 Szkół nr 33 w Warszawie, ul. Targowa 86 Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka" w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 56 Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie, ul. A. Felińskiego 13 Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego w Warszawie, ul. F. Joliot Curie 13 Szkół nr 42 w Warszawie, ul. Konińska 2 Szkół im. Bohaterów Narwiku w Warszawie, ul. Gładka 16 Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 46 Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie, ul. J. Odrowąża 75 Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie, ul. Siennicka 15 Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego w Warszawie, ul. Ratuszowa 13 Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr 1 w Warszawie, ul. Krasnołęcka 3 Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Warszawie, ul. Ożarowska 71 Szkół nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie, ul. Perzyńskiego 10 Szkół nr 18 w Warszawie, ul. S. Żeromskiego 81 Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie, ul. Kazimierzowska 60 Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego w Warszawie, ul. Bełska 1/3 Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie, al. Stanów Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Warszawie, ul. Komorska 17/23

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Technikum Geologiczno-Geodezyjno- Drogowe im. prof. dr Stanisława Kluźniaka 153 Technikum Architektoniczno- Budowlane im. Stanisława Noakowskiego 154 Technikum Gastronomiczno - Hotelarskie Nr 1 ul. J. Szanajcy 5 Praga Północ ul. Przyrynek 9 Śródmieście ul. Poznańska 6/8 Śródmieście 155 Technikum Poligraficzne ul. Stawki 14 Śródmieście 156 Technikum Fototechniczne ul. Spokojna 13 Wola 157 Technikum nr 26 ul. Okopowa 55a Wola 158 Technikum Mechaniczne FSO ul. Jagiellońska 71 Praga Północ Fabryka Samochodów Osobowych Spółka Akcyjna, ul. Jagiellońska Technikum nr 29 ul. Ogrodowa 16 Wola 160 Technikum nr 30 ul. Mieszka I 7 Targówek IV. Zasadnicze Szkoły Zawodowe 161 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 ul. Kazimierzowska 60 Mokotów 162 Zasadnicza Szkoła Samochodowa nr 1 al. Jana Pawła II 69 Wola 163 Zasadnicza Szkoła Samochodowa nr 2 ul. Szczęśliwicka 56 Ochota 164 Zasadnicza Szkoła Elektroniczna nr 2 ul. gen. J. Zajączka 7 Żoliborz 165 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 im. Michała Konarskiego ul. Okopowa 55a Wola 166 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 ul. Targowa 86 Praga Północ 167 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 11 ul. Włościańska 35 Żoliborz 168 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 12 im. Stefana Starzyńskiego ul. Objazdowa 3 Praga Północ 169 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 18 ul. S. Żeromskiego 22/28 Bielany Szkół nr 14 w Warszawie, ul. J. Szanajcy 5 Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie, ul. Przyrynek 9 Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie, ul. Poznańska 6/8 Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Stawki 14 Szkół Fototechnicznych w Warszawie, ul. Spokojna 13 Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie, ul. Okopowa 55 a Szkół Zawodowych FSO S.A., ul. Jagiellońska 71 Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie, ul. Ogrodowa 16 Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie, ul. Mieszka I 7 Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie, ul. Kazimierzowska 60 Licealnych nr 2 w Warszawie, al. Jana Pawła II 69 Licealnych nr 1 w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 56 Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie, ul. gen. J. Zajączka 7 Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie, ul. Okopowa 55 a Szkół nr 33 w Warszawie, ul. Targowa 86 Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35 Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, ul. Objazdowa 3 Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz "Kasi" w Warszawie, ul. S. Żeromskiego 22/28

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 20 im. prof. Stanisława Bergera ul. Majdańska 30/36 Praga Południe 171 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 23 ul. Szczęśliwicka 46 Ochota 172 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 31 ul. W. Rzymowskiego 38 Mokotów 173 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 37 ul. Konińska 2 Ursus 174 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 39 ul. Ożarowska 71 Wola 175 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 41 ul. Mieszka I 7 Targówek 176 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 55 al. Stanów Praga Południe 177 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 57 ul. M. Kasprzaka 19/21 Wola 178 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 61 ul. W. Żywnego 25 Mokotów 179 Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza ul. Bełska 1/3 Mokotów 180 Zasadnicza Szkoła Spożywczo- Gastronomiczna im. Jana Pawła II ul. Komorska 17/23 Praga Południe 181 Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna ul. Poznańska 6/8 Śródmieście 182 Zasadnicza Szkoła Poligraficzna ul. Stawki 14 Śródmieście 183 Zasadnicza Szkoła Fototechniczna ul. Spokojna 13 Wola 184 Zasadnicza Szkoła Zawodowa FSO ul. Jagiellońska 71 Praga Północ Fabryka Samochodów Osobowych Spółka Akcyjna, ul. Jagiellońska Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 64 ul. Krasnołęcka 3 Mokotów 186 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 65 ul. Felińskiego 13 Żoliborz 187. VI Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące V. Uzupełniające Licea Ogólnokształcące ul. Konińska 2 Ursus Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Warszawie ul. Majdańska 30/36 Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 46 Szkół nr 27 w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 38 Szkół nr 42 w Warszawie, ul. Konińska 2 Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Warszawie, ul. Ożarowska 71 Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie, ul. Mieszka I 7 Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie, al. Stanów Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 19/21 Szkół nr 28 w Warszawie, ul. W. Żywnego 25 Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego w Warszawie, ul. Bełska 1/3 Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Warszawie, ul. Komorska 17/23 Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie, ul. Poznańska 6/8 Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Stawki 14 Szkół Fototechnicznych w Warszawie, ul. Spokojna 13 Szkół Zawodowych FSO S.A., ul. Jagiellońska 71 Szkół Hotelarsko Turystyczno - Gastronomicznych nr 1 w Warszawie, ul. Krasnołęcka 3 Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie, ul. Felińskiego 13 Szkół nr 42 w Warszawie, ul. Konińska 2

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz VIII Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ul. Mieszka I 7 Targówek VI. Technika Uzupełniające 189. Technikum Uzupełniające nr 1 ul. Poznańska 6/8 Śródmieście 190. Technikum Uzupełniające nr 2 ul. Komorska 17/23 Praga Południe 191. Technikum Uzupełniające nr 7 ul. Szczęśliwicka 46 Ochota 192. Technikum Uzupełniające nr 8 ul. Perzyńskiego 10 Bielany 193. Technikum Uzupełniające nr 12 al. Jana Pawła II 69 Wola 194. Technikum Uzupełniające nr 19 ul. S. Żeromskiego 22/28 Bielany 195. Technikum Uzupełniające nr 21 ul. Bełska 1/3 Mokotów 196. Technikum Uzupełniające nr 22 ul. Targowa 86 Praga Północ 197. Technikum Uzupełniające nr 23 ul. Objazdowa 3 Praga Północ 198. Technikum Uzupełniające nr 24 ul. Stawki 14 Śródmieście 199. Technikum Uzupełniające nr 25 ul. Spokojna 13 Wola 200. Technikum Uzupełniające nr 26 ul. gen. J. Zajączka 7 Żoliborz 201. Technikum Uzupełniające nr 27 ul. Włościańska 35 Żoliborz 202. Technikum Uzupełniające nr 9 ul. Kazimierzowska 60 Mokotów Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie, ul. Mieszka I 7 Likwidacja szkoły z dniem 31 sierpnia 2013 r. zgodnie z uchwałą nr XXXVI/926/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2012r. Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie, ul. Poznańska 6/8 Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Warszawie, ul. Komorska 17/23 Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Warszawie ul. Szczęśliwicka 46 Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie, ul. Perzyńskiego 10 Licealnych nr 2 w Warszawie, al. Jana Pawła II 69 Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz "Kasi" w Warszawie, ul. S. Żeromskiego 22/28 Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego w Warszawie, ul. Bełska 1/3 Szkół nr 33 w Warszawie, ul. Targowa 86 Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, ul. Objazdowa 3 Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Stawki 14 Szkół Fototechnicznych w Warszawie, ul. Spokojna 13 Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie, ul. gen. J. Zajączka 7 Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35 Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie, ul. Kazimierzowska 60

Warszawie. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 18-20 listopada 2013 r. 1. Licea ogólnokształcące wg dzielnic (stan na dzień 30.09.2013 r.

Warszawie. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 18-20 listopada 2013 r. 1. Licea ogólnokształcące wg dzielnic (stan na dzień 30.09.2013 r. Licea ogólnokszta lnokształcące ce w Warszawie Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 18-20 listopada 2013 r. 1 Licea ogólnokształcące wg dzielnic (stan na dzień 30.09.2013 r. ) Licea ogólnokształcące statystyki

Bardziej szczegółowo

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2010/2011

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2010/2011 Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Bemowo LO LXXIX LO Irzykowskiego 1a 3 O 1 30 2 Bemowo LO LXXIX LO Irzykowskiego 1a 3 S 1 30 3 Bemowo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVI/1810/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 października 2013 r.

UCHWAŁA NR LXVI/1810/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 października 2013 r. UCHWAŁA NR LXVI/1810/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 października 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w m.st. Warszawie Na podstawie art. 17 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XCII/2364/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 października 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XCII/2364/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 10299 UCHWAŁA NR XCII/2364/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 października 2014 r. zmieniająca uchwałę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LXVI/1810/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 3 października 2013 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LXVI/1810/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 3 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 11321 UCHWAŁA NR LXVI/1810/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 października 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVII/1476/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 5 lutego 2009 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/1476/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 5 lutego 2009 r. UCHWAŁA Nr XLVII/1476/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w m. st. Warszawie. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Typ oddziału** Dzielnica. Placówka Szkoła Ulica

Typ oddziału** Dzielnica. Placówka Szkoła Ulica 1 2 3 4 5 6 7 8 Bemowo ZS nr 47 LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej Anieli Krzywoń LO 3 O Białołęka ZS nr 106 CV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta Vincenta van Gogha LO

Bardziej szczegółowo

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016 Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016 Lp. Dzielnica Placówka Szkoła Ulica Typ szkoły Typ oddziału Zawód (język w oddziałach dwujęzycznych) Liczba

Bardziej szczegółowo

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015 Lp. Typ szkoły Cykl kształcenia Typ oddziału Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015 Dzielnica Placówka Szkoła Ulica Zawód (język w oddziałach

Bardziej szczegółowo

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Lp. Dzielnica Placówka Szkoła Ulica Typ szkoły Cykl kształcenia Typ oddziału Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Zawód lub język w oddziałach

Bardziej szczegółowo

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Lp. Dzielnica Placówka Szkoła Ulica Typ szkoły Cykl kształcenia Typ oddziału Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Zawód lub język w oddziałach

Bardziej szczegółowo

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Lp. Dzielnica Placówka Szkoła Ulica Typ szkoły Cykl kształcenia Typ oddziału Zawód lub język w oddziałach

Bardziej szczegółowo

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017 Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017 Lp. Dzielnica Placówka Szkoła Ulica Typ szkoły Typ oddziału Zawód (język w oddziałach dwujęzycznych) Plan naboru na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 Lp. Typ szkoły Cykl kształcenia Typ oddziału liczba oddziałó w liczba uczniów Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 Dzielnica Placówka Szkoła Ulica Zawód (język w oddziałach

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Licea Ogólnokształcące

Warszawskie Licea Ogólnokształcące Warszawskie Licea Ogólnokształcące Uwaga Nasze liceum oznaczone jest symbolem oraz wyróżnione czerwoną, cieniowaną czcionką Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 4-7 listopada 2014 r. 1 Egzamin Maturalny

Bardziej szczegółowo

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017 Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017 Lp. Dzielnica Placówka Szkoła Ulica Typ szkoły Typ oddziału Zawód (język w oddziałach dwujęzycznych) Plan naboru na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2015/2016

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2015/2016 Typ szkoły Typ oddziału liczba oddziałów liczba uczniów Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2015/2016 Lp. Dzielnica Szkoła Ulica Zawód (język w oddziałach dwujęzycznych)

Bardziej szczegółowo

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017 Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017 Lp. Dzielnica Placówka Szkoła Ulica Typ szkoły Typ oddziału Zawód (język w oddziałach dwujęzycznych) Plan naboru na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin 11 Ogółem dla zawodu: 35 11 liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin liczba absolwentów:

liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin 11 Ogółem dla zawodu: 35 11 liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin liczba absolwentów: Wyniki u potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ( zawody technikalne) - sesja letnia 22 r. 433 Warszawa - Bielany Technikum Nr 25 im. Stanisława Staszica -692 Warszawa ul. Kolektorska 9/ 433-3W na 32[]

Bardziej szczegółowo

OKE w Warszawie, WBiA * P - poziom podstawowy; R - poziom rozszerzony. M. St. Warszawa. Warszawa - Białołęka R* 2

OKE w Warszawie, WBiA * P - poziom podstawowy; R - poziom rozszerzony. M. St. Warszawa. Warszawa - Białołęka R* 2 Egzamin maturalny - termin główny r. ( maj ) Średnie i procentowe z przedmiotów dodatkowe dla absolwentów z r. przystępujący do egzaminu w starej formule. Warszawa - Białołęka Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 yp szkoły yp oddziału kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w 2 3 4 5 6 7 8 9 Bemowo LXXVIII im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej LXXVIII im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej Krzywoń 00,4

Bardziej szczegółowo

Prezentacje Liceów. XI Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2009 Wystawcy Prezentacji Liceów i Techników

Prezentacje Liceów. XI Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2009 Wystawcy Prezentacji Liceów i Techników Prezentacje Liceów Bemowos77 LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiejs74 LXXIX Liceum Ogólnokształcące s75 Sportowe Liceum Ogólnokształcące Nr 67 MGMs76 Zespół Edukacyjny PRO

Bardziej szczegółowo

Liczba szkół. Razem 151 594 17 550

Liczba szkół. Razem 151 594 17 550 Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych 2015-2016 2016 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 27 listopada 2015 r. 1 Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2015/2016 Typy szkół Liczba szkół Liczba

Bardziej szczegółowo

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok Typ szkoły 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Bemowo L LXXVIII L im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej LXXVIII L im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej Krzywoń

Bardziej szczegółowo

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok yp szkoły yp oddziału 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Bemowo L LXXVIII L im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej LXXVIII L im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa Strumykowa 21 liczba osób średni wynik % 70,4 51,3 84,6 49,7. OKE w Warszawie, WBiA 1. M. St. Warszawa. Warszawa - Białołęka

Warszawa Strumykowa 21 liczba osób średni wynik % 70,4 51,3 84,6 49,7. OKE w Warszawie, WBiA 1. M. St. Warszawa. Warszawa - Białołęka Egzamin maturalny - termin główny r. ( maj ) Średnie wyniki procentowe z przedmiotów obowiązkowych ( na poziomie podstawowym)dla absolwentów z r. przystępujący Warszawa - Białołęka polski angielski rosyjski

Bardziej szczegółowo

dzielnica Egzamin pisemny 2014-07-04 Matematyka niemiecki francuski angielski rosyjski Język Język polski Warszawa Jerzego Waldorffa 41 średni wynik %

dzielnica Egzamin pisemny 2014-07-04 Matematyka niemiecki francuski angielski rosyjski Język Język polski Warszawa Jerzego Waldorffa 41 średni wynik % Egzamin maturalny - termin główny r. -7- Warszawa - Bemowo polski Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr MGM Warszawa Jerzego Waldorffa średni wynik %, 7, 6 6, 6,,, Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne

Bardziej szczegółowo

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017 Typ szkoły Typ oddziału L. oddziałów L. uczniów Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017 Lp. Dzielnica Placówka Szkoła Ulica Zawód (język w oddziałach dwujęzycznych)

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów maturalnych - sesja poprawkowa - sierpień 2010 r.

Wyniki egzaminów maturalnych - sesja poprawkowa - sierpień 2010 r. powiat warszawski 143100-00000 LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej w Zespole Szkół nr 47 01-391 Warszawa ul. Anieli Krzywoń 3 10 8 80,00 Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające

Bardziej szczegółowo

angielski Język 61,7 średni wynik % liczba zdających 80,5 średni wynik % liczba zdających 30,4 średni wynik % liczba zdających 66,8 średni wynik %

angielski Język 61,7 średni wynik % liczba zdających 80,5 średni wynik % liczba zdających 30,4 średni wynik % liczba zdających 66,8 średni wynik % Egzamin maturalny - termin główny r. -7- dzielnica - Bemowo polski Liceum Oglnokształcące dla Dorosłych nr MGM Jerzego Waldorffa,7,,, Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 9 im. Ignacego Jana Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez M. St. Warszawa (stan na godz. 9:00)

Wykaz wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez M. St. Warszawa (stan na godz. 9:00) Wykaz wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez M. St. Warszawa (stan na 11.09.2017 godz. 9:00) Dzielnica Nazwa szkoły Symbol oddziału Nazwa krótka oddziału Liczba wolnych miejsc

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r. Dyrektor - Poziom egzaminu. wynik średni w % (ark. standard.) Poziom egzaminu. wynik średni w % (ark. standard.

Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r. Dyrektor - Poziom egzaminu. wynik średni w % (ark. standard.) Poziom egzaminu. wynik średni w % (ark. standard. Urząd Dzielnicy Warszawa - Bemowo LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Zespole Szkół nr 47 w Warszawie 01-391 Warszawa ul. Anieli Krzywoń 3 Sebastian Pychyński przedmiot:

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany nazw zespołów szkół oraz szkół wchodzących w ich skład

w sprawie zmiany nazw zespołów szkół oraz szkół wchodzących w ich skład Uchwała Nr XXX/635/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmiany nazw zespołów szkół oraz szkół wchodzących w ich skład Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

01-391 Warszawa ul. Anieli Krzywoń 3. 01-494 Warszawa ul. Obrońców Tobruku 40. 01-728 Warszawa ul. Powązkowska 90

01-391 Warszawa ul. Anieli Krzywoń 3. 01-494 Warszawa ul. Obrońców Tobruku 40. 01-728 Warszawa ul. Powązkowska 90 Warszawa - Bemowo LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Zespole Szkół nr 47 w Liceum Ogólnokształcace Uzupełniajace dla dla nr 21 MGM 01-391 Warszawa ul. Anieli Krzywoń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/1083/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/1083/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 3323 UCHWAŁA NR XLV/1083/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/1083/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLV/1083/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XLV/1083/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa Powązkowska 90 liczba osób średni wynik % 57,5 84,2 45,8 60,0. Warszawa Anieli Krzywoń 3 liczba osób średni wynik % 74,0 58,2 76,5 45,9

Warszawa Powązkowska 90 liczba osób średni wynik % 57,5 84,2 45,8 60,0. Warszawa Anieli Krzywoń 3 liczba osób średni wynik % 74,0 58,2 76,5 45,9 Egzamin maturalny - termin główny r. ( maj ) Średnie wyniki procentowe z przedmiotów obowiązkowych ( na poziomie podstawowym)dla absolwentów z r. przystępujący - Bemowo polski angielski Niepubliczne nr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 września 2013 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR LXVII/1444/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Wyróżnienia za aktywność w realizacji projektów edukacyjnych UE i realizowanych z funduszy UE

Wyróżnienia za aktywność w realizacji projektów edukacyjnych UE i realizowanych z funduszy UE Wyróżnienia za aktywność w realizacji projektów edukacyjnych UE i realizowanych z funduszy UE 30 kwietnia 2014 r. 10 lecie warszawskiej oświaty w Unii Europejskiej Przedszkole nr 344 Przedszkole Integracyjne

Bardziej szczegółowo

Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w 2017 r.

Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w 2017 r. Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w 2017 r. Adres szkoły Załącznik nr 2 Lp. Organ prowadzący Nazwa szkoły Poczta

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 Lp. Nazwa placówki Adres placówki Imię i nazwisko dyrektora 1 Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Grzybowska 35 00-855 Warszawa Tomasz Ziewiec 2 Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Mirosława

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 stycznia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwalę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy. Na podstawie art. 35 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/1444/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LXVII/1444/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR LXVII/1444/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin 4 2 Egzamin praktyczny liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin liczba absolwentów:

liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin 4 2 Egzamin praktyczny liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin liczba absolwentów: Wyniki u potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ( zawody technikalne) - sesja letnia r. 433 Warszawa - Bielany Szkoła Policealna EXPERTUS -69 Warszawa ul. Kolektorska 9/ 433-5I na 3[] Technik informatyk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/263/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XVI/263/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XVI/263/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

55,0 19,7 30,0 35,7 19,2 54,7 12,2 21,2 33,1 52,4 81, LXXVIII Liceum 10,7 12,0 0,0 0,0 27,5 55,0 66,3 29,4 0,0 48,0 13,5

55,0 19,7 30,0 35,7 19,2 54,7 12,2 21,2 33,1 52,4 81, LXXVIII Liceum 10,7 12,0 0,0 0,0 27,5 55,0 66,3 29,4 0,0 48,0 13,5 Egzamin maturalny - termin główny r. ( maj ) Średnie i procentowe z przedmiotów dodatkowe (na poziomie rozszerzonym) dla absolwentów z r. przystępujący do egzaminu Warszawa - Bemowo sztuki LXXVIII Liceum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2016 r. Projekt z dnia 11 maja 2016 r. autor: Wydział Oświaty i Wychowania DRUK NR 603-1 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających

Bardziej szczegółowo

13 13 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori Szkoła Podstawowa nr

13 13 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori Szkoła Podstawowa nr 0/0 Załącznik nr Załącznik nr Lp. Szkoła Jednostki organizacyjne szkoły/zespołu Liczba oddziałów Liczba oddziałów łącznie liczba wicedyrektorów wymiar godz realizowanych przez dyr. w ramach tygodniowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 499/XIX/2016 Rady Miasta Lublin. z dnia 27 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 499/XIX/2016 Rady Miasta Lublin. z dnia 27 czerwca 2016 r. Uchwała Nr 499/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie miasta Lublin Na podstawie art. 12 pkt 11 i art.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Ponadgimnazjalna. Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół Nr 39. 26. Mokotów

Szkoła Ponadgimnazjalna. Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół Nr 39. 26. Mokotów Raport z rekrutacji placówek do udziału w projekcie Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych 1. Lista placówek objętych wsparciem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 4410 UCHWAŁA NR XCVIII/2021/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Ranking publicznych gimnazjów warszawskich:

Ranking publicznych gimnazjów warszawskich: Ranking publicznych gimnazjów warszawskich: 1. Gimnazjum Dwujęzyczne nr 59 im. Tadeusza Reytana ul. Wiktorska 30/32 02-587 Warszawa 92.80 2. Gimnazjum nr 58 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława IV

Bardziej szczegółowo

LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej w Zespole Szkół nr 47

LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej w Zespole Szkół nr 47 Warszawa - Bemowo 143101-00000 LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej w Zespole Szkół nr 47 01-391 Warszawa ul. Anieli Krzywoń 3 Dyrektor - Justyna Dybowska przedmiot:

Bardziej szczegółowo

XLVI WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVI WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVI Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2015

ZARZĄDZENIE Nr 14/2015 ZARZĄDZENIE Nr 14/2015 WARMIŃSKO MAZURSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2014 z dnia 30 października 2014 roku o włączeniu do wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : zgłoszonych na egzamin

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : zgłoszonych na egzamin Wyniki u potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja letnia 21 r. Warszawa - Białołęka 14312 Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego Warszawa - Białołeka 316 Warszawa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 września 2016 r. Poz. 4043 UCHWAŁA NR XXXIII/888/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 457/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 457/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 3136 UCHWAŁA NR 457/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do

Bardziej szczegółowo

Praga Południe. Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 32. 33. Praga Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa nr 120

Praga Południe. Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 32. 33. Praga Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa nr 120 Raport z rekrutacji placówek do udziału w projekcie Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych 1. Lista placówek objętych wsparciem

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : zgłoszonych na egzamin. Liczba wydanych dyplomów 0

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : zgłoszonych na egzamin. Liczba wydanych dyplomów 0 Wyniki u potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja letnia 21 r. Warszawa - Bielany 14313 Technikum Nr 25 im. Stanisława Staszica 1692 Warszawa ul. Kolektorska 9/11 14313-13W 341[3] Technik handlowiec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 20 czerwca 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN z dnia... 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1065/XLII/2001 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 25 października 2001

Bardziej szczegółowo

Częśd zamówienia: 1 Bemowo, Bielany, Żoliborz

Częśd zamówienia: 1 Bemowo, Bielany, Żoliborz Załącznik nr 1 - Wykaz szkół, w których realizowane będą warsztaty w podziale na poszczególne części zamówienia Częśd zamówienia: 1 Bemowo, Bielany, Żoliborz 1. Gimnazjum nr 81 im. Profesora Witolda Doroszewskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych i zespołów szkół. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Organizacja klas VII dwujęzycznych w roku szkolnym 2018/2019

Organizacja klas VII dwujęzycznych w roku szkolnym 2018/2019 Organizacja klas VII dwujęzycznych w roku szkolnym 2018/2019 Lp. oddziału Lp. szkoły Dzielnica 1 1 Bemowo 2 Bemowo 3 2 Bemowo 4 Bemowo 5 3 Bemowo 6 4 Bemowo 7 5 Białołęka 8 Białołęka 9 6 Białołęka 10 Białołęka

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa jednostki Dochody Wydatki

Lp. Nazwa jednostki Dochody Wydatki Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2014 roku. w złotych 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Matematyka. Język rosyjski. Język włoski. Język polski 50,40 73,83 38,97 43,50 87,00 38,13 31,35 72,90 58,29 0,00 0,00 42,25 66,33 32,95 55,56 65,25

Matematyka. Język rosyjski. Język włoski. Język polski 50,40 73,83 38,97 43,50 87,00 38,13 31,35 72,90 58,29 0,00 0,00 42,25 66,33 32,95 55,56 65,25 Egzamin maturalny - termin główny r. -- dzielnica - Bemowo Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr MGM Obrońców Tobruku,,,,,,,,,,, Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych nr MGM Obrońców Tobruku,,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/530/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 27 marca 2017 r.

Białystok, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/530/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR XXXIII/530/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 października 2015 r. Poz. 4093 UCHWAŁA NR XVIII/402/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 7 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 3345 UCHWAŁA Nr XXXIII/802/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie likwidacji niektórych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CV/991/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych.

UCHWAŁA NR CV/991/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych. UCHWAŁA NR CV/991/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek do których należy dostarczyć materiały warsztatowe

Wykaz placówek do których należy dostarczyć materiały warsztatowe Załącznik nr 2 Wykaz placówek do których należy dostarczyć materiały warsztatowe 1. CII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Bartnicza 2, 03-358 2. CXIX Liceum Ogólnokształcące im.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Wrocławia

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Wrocławia Projekt z dnia 25 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie ia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 2264 UCHWAŁA NR 582/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Biuro Edukacji. Białołęka

Biuro Edukacji. Białołęka ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR./2010 r. PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 7 czerwca 2010 r. Lista szkół i placówek oświatowych zamkniętych w dniach 8 i 9 czerwca 2010 r. Biuro Edukacji L.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

- Budynek usługowo-handlowy 08-11.07.2008. - Budynek handlowo-biurowy 08-10.07.2008. - Budynek handlowy 15-16.07.2008

- Budynek usługowo-handlowy 08-11.07.2008. - Budynek handlowo-biurowy 08-10.07.2008. - Budynek handlowy 15-16.07.2008 1. CLARE Sp. z o.o. 2. Osoby fizyczne 3. Antonika Holding S.A. - Budynek usługowo-handlowy 08-11.07.2008 - Budynek handlowo-biurowy 08-10.07.2008 - Budynek handlowy 15-16.07.2008 4. Osoby fizyczne - Budynek

Bardziej szczegółowo

Egzamin ustny Język angielski. Język niemiecki. Język polski. Język rosyjski Liceum Ogólnokształcac dla Dorosłych nr 48 MGM.

Egzamin ustny Język angielski. Język niemiecki. Język polski. Język rosyjski Liceum Ogólnokształcac dla Dorosłych nr 48 MGM. dzielnica - Bemowo Egzamin maturalny - termin główny r. -6-8 Liceum Ogólnokształcac dla Dorosłych nr 8 MGM Obrońców Tobruku 9,7 7,7 6, Liceum Ogólnokształcace Uzupełniajace dla dla Dorosłych nr MGM Obrońców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia... 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Sosnowiec do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 463/2004. Rady Miejskiej w Radomiu. z dnia 5.07.2004 r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,

Uchwała Nr 463/2004. Rady Miejskiej w Radomiu. z dnia 5.07.2004 r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 13.07.2004 Uchwała nr 463 Druk Nr 460 Uchwała Nr 463/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 5.07.2004 r.. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL / 265 / 2017 RADY MIASTA PIONKI. z dnia 14 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 17 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL / 265 / 2017 RADY MIASTA PIONKI. z dnia 14 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 2656 UCHWAŁA NR XL / 265 / 2017 RADY MIASTA PIONKI z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "ABOR" PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU. Przystąpiło do egzaminu Otrzymało świadectwo dojrzałości Zdawalność 12 9 75,0%

MIASTO WROCŁAW ABOR PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU. Przystąpiło do egzaminu Otrzymało świadectwo dojrzałości Zdawalność 12 9 75,0% ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO I ŚREDNIE WYNIKI (W PKT %) Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH WEDŁUG SZKÓŁ (przystępujący po raz pierwszy) - stan na 13 września 2010r. (z uwzględnieniem sesji poprawkowej) MIASTO

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Warszawa - Bemowo 143101

Dzielnica Warszawa - Bemowo 143101 Dzielnica Warszawa - Bemowo 143101 rednie wyniki procentowe dla szkół w dzielnicy Warszawa - Bemowo GH-P GH-H GM-M GM-P GA-P GA-R GN-P GN-R GF-P standardowy Gimnazjum z Oddziałami Dwujzycznymi nr 83 im.

Bardziej szczegółowo

Cześć zamówienia 2 Oferta 2. Ocenianie kształtujące 1

Cześć zamówienia 2 Oferta 2. Ocenianie kształtujące 1 Załącznik nr 2 Wykaz placówek, w których będą realizowane usługi w podziale na poszczególne części tematyczne Cześć zamówienia 1 Oferta 1. Ja pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 1. Ogólnokształcąca

Bardziej szczegółowo

3. Rocznik Statystyczny przewozu towarów na Polskich Kolejach Państwowych według

3. Rocznik Statystyczny przewozu towarów na Polskich Kolejach Państwowych według Spis szczegółowy: 1. Rocznik Statystyczny przewozu towarów na Polskich Kolejach Państwowych według poszczególnych rodzajów towarów za rok 1926, cz. I : węgiel kamienny i brunatny, koks węglowy, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

radomski i Miasto Radom) Zespół Szkół Nr 2 w Siedlcach (Miasto Siedlce i powiat siedlecki)

radomski i Miasto Radom) Zespół Szkół Nr 2 w Siedlcach (Miasto Siedlce i powiat siedlecki) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, ul. Traugutta 61, 26-600 Radom (Powiat Delegatura w Radomiu radomski i Miasto Radom) 01.12.2016 Delegatura

Bardziej szczegółowo

Lista szkół i przedszkoli, którym przyznano dofinansowanie w ramach IX edycji WIE

Lista szkół i przedszkoli, którym przyznano dofinansowanie w ramach IX edycji WIE Lista szkół i przedszkoli, którym przyznano dofinansowanie w ramach IX edycji WIE Lp Dzielnica Typ szkoły/placówki Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Tytuł projektu 1 Bemowo G Gimnazjum z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Grafik konkursu recytatorskiego 17.10.2015 Godz. 9.00 SP 1-3 gr. I SP 1-3 gr. II SP 4 6 gr. I SP 4 6 gr. II Gim gr. I Gim gr.

Grafik konkursu recytatorskiego 17.10.2015 Godz. 9.00 SP 1-3 gr. I SP 1-3 gr. II SP 4 6 gr. I SP 4 6 gr. II Gim gr. I Gim gr. Godz. 9.00 1-3 gr. I 1-3 gr. II 4 6 gr. I 4 6 gr. II Gim gr. I Gim gr. II LO 18 nr 1 im. Gustawa Morcinka nr 85 im. Benito Juareza 20 im. Stanisława Kopczyńskiego nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej nr 1 im.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/497/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 10 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/497/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 10 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/497/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo

Bardziej szczegółowo

Egzamin pisemny. Język niemiecki. Język angielski. Język polski. Język rosyjski 64,6 0,0 45,4 59,2 0,0 41,4 74,8 0,0 60,0 62,2 0,0 56,4 71,5 51,0

Egzamin pisemny. Język niemiecki. Język angielski. Język polski. Język rosyjski 64,6 0,0 45,4 59,2 0,0 41,4 74,8 0,0 60,0 62,2 0,0 56,4 71,5 51,0 Egzamin maturalny - termin główny r. -- dzielnica - Bemowo Liceum Ogólnokształcac dla Dorosłych nr MGM Obrońców Tobruku,, 7,7, Liceum Ogólnokształcace Uzupełniajace dla dla Dorosłych nr MGM Obrońców Tobruku,,,,

Bardziej szczegółowo

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami)

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku ul. Zwoleńska 12 27-300 Lipsko 48/378-01- 37 Mieczysław Mejzner (Powiat lipski i Delegatura w Radomiu

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LIII/853/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 28 maja 2014 r.

Olsztyn, dnia 17 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LIII/853/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 28 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 czerwca 2014 r. Poz. 2213 UCHWAŁA NR LIII/853/14 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 28 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Olsztyna

Bardziej szczegółowo

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami)

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku ul. Zwoleńska 12 27-300 Lipsko 48/378-01- 37 Mieczysław Mejzner (Powiat lipski i Delegatura w Radomiu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/972/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/972/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/972/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie wyłączenia XX Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Warszawie z Zespołu Szkół nr 112 w Warszawie, ul. Otwocka 3 i włączenia

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Język hiszpański. Język polski. Język francuski. Język rosyjski 38,1 0,0 0,0 41,0 100,0 0,0 46,0 50,9 0,0 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0

Język niemiecki. Język hiszpański. Język polski. Język francuski. Język rosyjski 38,1 0,0 0,0 41,0 100,0 0,0 46,0 50,9 0,0 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 Egzamin maturalny - termin główny r. -- dzielnica - Bemowo Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr MGM Obrońców Tobruku,,,,,,,, Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr im. Ignacego Jana Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LV/1653/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 maja 2009 r.

UCHWAŁA Nr LV/1653/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 14 maja 2009 r. UCHWAŁA Nr LV/1653/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 września 2012 r. Poz. 6308

Warszawa, dnia 10 września 2012 r. Poz. 6308 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 września 2012 r. Poz. 6308 UCHWAŁA Nr XX-220/2012 RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/992/02. Rady Miasta Szczecina z dnia 21 stycznia 2002 roku. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Gminie Miasto Szczecin. Na podstawie art.17 ust.5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Wykaz szkół, w których realizowane będą warsztaty, doradztwo i konsultacje wraz z częściami zamówienia

Załącznik nr 1 - Wykaz szkół, w których realizowane będą warsztaty, doradztwo i konsultacje wraz z częściami zamówienia Załącznik nr 1 - Wykaz szkół, w których realizowane będą warsztaty, doradztwo i konsultacje wraz z częściami zamówienia Nr i tytuł części zamówienia 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąd sukces edukacyjny? Szkoły,

Bardziej szczegółowo

Dni Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych. Rekrutacja 2014/2015 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dni Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych. Rekrutacja 2014/2015 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Dni Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych Rekrutacja 2014/2015 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE lp Nazwa i adres szkoły Terminy 1 Liceum Ogólnokształcące nr I Wrocław, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 9 2 Zespół

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "ABOR" PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU UL. PABIANICKA 2 "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE UL. OŁAWSKA 4

MIASTO WROCŁAW ABOR PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU UL. PABIANICKA 2 NOVA CENTRUM EDUKACYJNE UL. OŁAWSKA 4 ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO I ŚREDNIE WYNIKI (W PKT %) Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH WEDŁUG SZKÓŁ (przystępujący po raz pierwszy) - stan na 20 września 2012 r. MIASTO WROCŁAW "ABOR" PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA NAZWA DZIELNICY WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH BEMOWO 6-06-15 146502_8.0615 BEMOWO 6-08-01 146502_8.0801 BEMOWO 6-08-02 146502_8.0802 BEMOWO 6-08-03 146502_8.0803 BEMOWO 6-08-04

Bardziej szczegółowo