UCHWAŁA Nr XLVII/1476/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 5 lutego 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr XLVII/1476/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 5 lutego 2009 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XLVII/1476/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w m. st. Warszawie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm. 1 ) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2002r. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz oraz z 2006r. Nr 249, poz. 1826) i art. 17 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz z późń. zm. 2 ), po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty - Rada m. st. Warszawy uchwala, co następuje: 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w m.st. Warszawie, tj. liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, zasadniczych szkół zawodowych, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy. 3. Traci moc uchwała nr XV/518/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 września 2007r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w m. st. Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 232, poz. 6757). 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, na tablicach informacyjnych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w 1 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2008r. 1 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz i Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 273, poz i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181 poz oraz z 2008r. Nr 70, poz. 416 i nr 145, poz Wiceprzewodnicząca Rady m. st. Warszawy: Ligia Krajewska I. Licea Ogólnokształcące Załącznik do uchwały nr XLVII/1476/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 5 lutego 2009r. Sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Mieście Stołecznym Warszawie Lp. Nazwa Szkoły Adres szkoły w Warszawie Dzielnica Organ prowadzący Uwagi I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego 2. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego 3. III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego 4. IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza ul. A. Felińskiego 15 Żoliborz ul. Myśliwiecka 6 Śródmieście Szkół nr 66 ul. Myśliwiecka 6 ul. Rogalińska 2 Wola ul. Saska 59

2 5. V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Józefa Poniatowskiego 6. VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana 7. VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 8. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV 9. IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej 10. X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi 11. XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja 12. XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza 13. XIII Liceum Ogólnokształcące im. płk Leopolda Lisa-Kuli 14. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica 15. XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej 16. XVI Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej 17. XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddzałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 18. XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego 19. XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy 20. XX Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego 21. XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja 22. XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti 23. XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 24. XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida 25. XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego 26. XXVI Liceum Ogólnokształcące im. gen. Henryka Jankowskiego "KUBY" 27. XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego 28. XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego 29. XXIX Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Łukasiewicza 30. XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego 31. XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Grota-Roweckiego 32. XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 33. XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Miguela de Cervantesa 34. XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa 35. XXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Starzyńskiego ul. Nowolipie 8 Śródmieście ul. Wiktorska 30/32 Mokotów Szkół nr 61 im. Tadeusza Reytana ul. Wiktorska 30/32 ul. Wawelska 46 Ochota ul. Jagiellońska 38 Praga Północ Szkół nr 15 ul. Jagiellońska 38 ul. Emilii Plater 29 Śródmieście ul. J. P. Woronicza 8 Mokotów ul. Królewska 19/21 Śródmieście ul. Sienna 53 Wola ul. Oszmiańska 23/25 Targówek ul. Nowowiejska 37a Ochota Szkół nr 82 ul. Nowowiejska 37a ul. Klonowa 16 Śródmieście Szkół nr 67 ul. Klonowa 16 ul. ks. Jerzego Popiełuszki 5 Żoliborz ul. Elektoralna 5/7 Śródmieście ul. Smolna 30 Śródmieście ul. Zbaraska 1 ul. Objazdowa 3 Praga Północ ul. Grójecka 93 Ochota ul. L. Staffa 111 Bielany ul. Naddnieprzańska 2/4 Szkół nr 53 ul. ks. Jerzego Popiełuszki 5 ul. Obozowa 60 Wola ul. Halna 20 Wawer ul. Alpejska 16 Wawer ul. Polna 5 Śródmieście ul. Wiktorska 99 Mokotów ul. Targowa 86 Praga Północ Szkół nr 33 ul. Targowa 86 ul. Wolność 1/3 Wola ul. Stawki 10 Śródmieście Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 ul. Stawki 10 ul. gen. J. Bema 76 Wola ul. Zakrzewska 24 Mokotów ul. Zwycięzców 7/9 Szkół nr 77 w Warszawie ul. Zwycięzców 7/9 ul. Jagiellońska 61 Praga Północ Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego ul. Jagiellońska XXXVII Liceum Ogólnokształcące ul. Świętokrzyska 1 Śródmieście

3 im. Jarosława Dąbrowskiego 37. XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego 38. XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego 39. XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego 40. XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela 41. XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej 42. XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 43. XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Dobiszewskiego 44. XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta 45. XLVI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego 46. XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego 47. XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego 48. XLIX Liceum Ogólnokształcące im. Johanna Wolfganga Goethego 49. L Liceum Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy 50. LI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 51. LII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Stanisława Reymonta 52. LVI Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego 53. LVIII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 54. LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego 55. LX Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Górskiego 56. LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. gen. Broni Władysława Andersa 57. LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha 58. LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza 59. LXV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema 60. LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka Jeziorańskiego 61. LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego 62. LXIX Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Warszawskiego LXX Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego 64. LXXI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego 65. LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego ul. Wiertnicza 26 Wilanów Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego ul. Wiertnicza 26 ul. S.Lindego 20 Bielany ul. Platynowa 1 Wola ul. Kiwerska 3 Bielany ul. gen. A. J. Madalińskiego 22 Mokotów ul. M. Gandhiego 13 Mokotów ul. Dolna 6 Mokotów ul. Miła 26 Wola ul. Żuromińska 4 Targówek ul. Międzyborska 64/70 ul. Szczęśliwicka 50/54 Ochota ul. F. Joliot-Curie 14 Mokotów ul. W. Burdzińskiego 4 Praga Północ ul. Kadrowa 5/15 Rembertów Szkół nr 73 ul. W. Burdzińskiego 4 ul. S. Żeromskiego 81 Bielany Szkół nr 18 ul. S. Żeromskiego 81 ul. Dzieci Warszawy 42 Ursus ul. Górnośląska 31 Śródmieście Szkół nr 23 ul. Górnośląska 31 ul. B. Zuga 16 Bielany Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego ul. B. Zuga 16 ul. L.Tołstoja 2 Bielany Szkół nr 49 ul. L.Tołstoja 2 ul. Konwiktorska 5/7 Śródmieście Szkół Sportowych nr 72 ul. Konwiktorska 5/7 ul. L. Hirszfelda 11 Ursynów ul. Elbląska 51 Żoliborz Szkół nr 54 ul. Elbląska 51 ul. Marynarska 2/6 Mokotów Szkół nr 20 im. gen. Józefa Bema ul. Marynarska 2/6 ul. Mokotowska 16/20 Śródmieście ul. L. Narbutta 31 Mokotów ul. Urbanistów 3 Ochota Szkół nr 26 w Warszawie ul. Urbanistów 3 ul. E. Dembowskiego 1 Ursynów ul. Włościańska 35 Żoliborz nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Włościańska 35 ul. Grochowska 346/348

4 66. LXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Zawiszaków Proporca "Victoria" 67. LXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Pułaskiego 68. LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego 69. LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego ul. Promienista 12a Włochy Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca "Victoria" ul. Promienista 12 a ul. K. Wóycickiego 1/3 Bielany ul. Czerniakowska 128 Śródmieście ul. Kowelska 1 Praga Północ 70. LXXVII Liceum Ogólnokształcące ul. Przyrynek 9 Śródmieście Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego ul. Przyrynek LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej 72. LXXIX Liceum Ogólnokształcące ul. K. Irzykowskiego 1a 73. LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa 74. LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry 75. LXXXII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego ul. Anieli Krzywoń 3 Bemowo Szkół nr 47 ul. A. Krzywoń 3 Bemowo Szkół nr 48 im. Armii Krajowej w Warszawie, ul. K. Irzykowskiego 1 a ul. Wiśniowa 56 Mokotów Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 ul. Wiśniowa 56 ul. Miła 7 Śródmieście ul. Kazimierzowska 60 Mokotów 76. LXXXIII Liceum Ogólnokształcące ul. E. Konopczyńskiego LXXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Narwiku 78. LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka" 79. LXXXVII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Leopolda Okulickiego 80. LXXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Michała Konarskiego Śródmieście Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 ul. Kazimierzowska 60 Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego ul. E. Konopczyńskiego 4 ul. Gładka 16 Włochy Szkół im. Bohaterów Narwiku w Warszawie, ul. Gładka 16 ul. K. Garbińskiego 1 Wola ul. Saska 78 Szkół nr 21 ul. Saska 78 ul. Okopowa 55a Wola Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie, ul. Okopowa 55 a 81. LXXXIX Liceum Ogólnokształcące ul. Szczęśliwicka 56 Ochota Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka" w Warszawie ul. Szczęśliwicka XCI Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza 83. XCII Liceum Ogólnokształcące 84. XCIII Liceum Ogólnokształcące im. prof. Stefana Bryły 85. XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka 86. XCVI Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej 87. XCVII Liceum Ogólnokształcące im. Olimpijczyków Polskich 88. XCIX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta 89. CI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne 90. CII Liceum Ogólnokształcące ul. Hoża 88 Śródmieście nr 1 ul. Hoża 88 ul. Ożarowska 71 Wola Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. Ożarowska 71 ul. Księcia Janusza 45/47 Wola Szkół nr 24 im. prof. Stefana Bryły w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47 ul. Gwiaździsta 35 Bielany Szkół nr 55 ul. Gwiaździsta 35 al. Stanów Zjednoczonych 24 Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej al. Stanów Zjednoczonych 24 ul. Siennicka 15 Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich ul. Siennicka 15 ul. W. Umińskiego 12 ul. św. Bonifacego 10 Mokotów Szkół Integracyjnych nr 62 im. Raoula Wallenberga ul. św. Bonifacego 10 ul. Bartnicza 2 Targówek Szkół nr

5 im. Księdza Józefa Woźniaka 41 ul. Bartnicza CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta ul. Vincenta van Gogha 1 Białołęka Szkół nr 106 ul. Vincenta van Gogha CVI Liceum Ogólnokształcące ul. gen. J. Zajączka 7 Żoliborz Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie, ul. gen. J. Zajączka CVII Liceum Ogólnokształcące ul. M. Kasprzaka 19/21 Wola Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka ul. M. Kasprzaka 19/ CVIII Liceum Ogólnokształcące ul. Konińska 2 Ursus Szkół nr 42 ul. Konińska CIX Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Modrzejewskiej 96. CX Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana 97. CXI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Kisielewskiego 98. CXII Liceum Ogólnokształcące im. Juliana Ursyna Niemcewicza ul. L. Hirszfelda 11 Ursynów ul. Jana III Sobieskiego 68 Mokotów Szkół nr 59 ul. Jana III Sobieskiego 68 ul. Szczawnicka 1 Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego ul. Szczawnicka 1 ul. Mandarynki 1 Ursynów Szkół nr 44 ul. Mandarynki CXIII Liceum Ogólnokształcące ul. J. Odrowąża 75 Targówek Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie, ul. J. Odrowąża CXIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kilińskiego ul. A. Felińskiego 13 Żoliborz Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie, ul. A. Felińskiego CXV Liceum Ogólnokształcące ul. J. Szanajcy 5 Praga Północ Szkół nr 14 ul. J. Szanajcy CXVI Liceum Ogólnokształcące ul. Bełska 1/3 Mokotów Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego ul. Bełska 1/ CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia ul. Złota 58 Wola 104. CXX Liceum Ogólnokształcące ul. Namysłowska 1 Praga Północ Szkół im. Stefana Grota - Roweckiego ul. Targowa CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki 106. CXXV Liceum Ogólnokształcące im. Waldemara Milewicza ul. L. Staffa 3/5 Bielany Szkół nr 51 ul. L. Staffa 3/5 ul. Chłodna 36/46 Wola Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego ul. Chłodna 36/46 II. Licea Profilowane 107. I Liceum Profilowane ul. Górnośląska 31 Śródmieście Szkół nr 23 ul. Górnośląska II Liceum Profilowane ul. E. Konopczyńskiego 4 Śródmieście Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego ul. E. Konopczyńskiego V Liceum Profilowane ul. M. Kasprzaka 19/21 Wola Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka ul. M. Kasprzaka 19/ VI Liceum Profilowane ul. Stawki 10 Śródmieście Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 ul. Stawki VII Liceum Profilowane ul. Kolektorska 9/11 Bielany Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica ul. Kolektorska 9/ VIII Liceum Profilowane ul. gen. J. Zajączka 7 Żoliborz Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie, ul. gen. J. Zajączka IX Liceum Profilowane ul. Szczęśliwicka 46 Ochota Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Warszawie ul. Szczęśliwicka X Liceum Profilowane ul. Szczęśliwicka 56 Ochota Szkół im. inż. Stanisława Wysockie-

6 go d. "Kolejówka" w Warszawie ul. Szczęśliwicka XVI Liceum Profilowane ul. J. Odrowąża 75 Targówek Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie, ul. J. Odrowąża XVII Liceum Profilowane ul. Wiśniowa 56 Mokotów Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 ul. Wiśniowa XVIII Liceum Profilowane ul. F. Joliot-Curie 13 Mokotów Szkół nr 3 im. II Armii Wojska Polskiego ul. F. Joliot - Curie XIX Liceum Profilowane ul. Ratuszowa 13 Praga Północ Szkół nr 8 ul. Ratuszowa XX Liceum Profilowane ul. Ratuszowa 13 Praga Północ Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego ul. Ratuszowa XXIII Liceum Profilowane ul. Poznańska 6/8 Śródmieście Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego nr 1 w Warszawie, ul. Poznańska 6/ XXVI Liceum Profilowane im. Jana Kilińskiego 122. XXVIII Liceum Profilowane ul. S. Żeromskiego 22/ XXXII Liceum Profilowane im. prof. Stefana Bryły ul. A. Felińskiego 13 Żoliborz Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego ul. A. Felińskiego 13 ul. Księcia Janusza 45/47 Bielany Wola Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz "Kasi" ul. S. Żeromskiego 22/28 Szkół nr 24 im. prof. Stefana Bryły ul. Księcia Janusza 45/ XXXIV Liceum Profilowane ul. Konińska 2 Ursus Szkół nr 42 ul. Konińska XXXV Liceum Profilowane ul. Namysłowska 1 Praga Północ Szkół im. Stefana Grota - Roweckiego ul. Targowa XLI Liceum Profilowane z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego XLIV Liceum Profilowane z Oddziałami Integracyjnymi ul. Urbanistów 3 Ochota Szkół nr 26 w Warszawie ul. Urbanistów 3 ul. Zawiszy 13 Wola Szkół nr 6 ul. Zawiszy XLV Liceum Profilowane ul. Konińska 2 Ursus Szkół nr 9 im. Oskara Langego ul. Konińska 2, rozwiązanie zespołu nastąpi z dniem 31 sierpnia 2009r., likwidacja szkoły nastąpi z dniem 31 sierpnia 2009r. III. Technika 129. Technikum Mechatroniczne nr 1 ul. Wiśniowa 56 Mokotów Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 ul. Wiśniowa Technikum Budowlane nr 1 im. Zdzisława Mączeńskiego 131. Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika 132. Technikum Elektryczno- Elektroniczne nr Technikum Samochodowe nr 1 im. Romana Macieja Pijanowskiego ul. Górnośląska 31 Śródmieście Szkół nr 23 ul. Górnośląska 31 ul. Stawki 10 Śródmieście Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 ul. Stawki 10 ul. E. Konopczyńskiego 4 Śródmieście Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego ul. E. Konopczyńskiego 4 ul. Hoża 88 Śródmieście nr 1 ul. Hoża Technikum Elektroniczne nr 1 ul. M. Kasprzaka 19/21 Wola Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka ul. M. Kasprzaka 19/ Technikum Elektroniczne nr 2 im. gen. Józefa Bema ul. Marynarska 2/6 Mokotów Szkół nr 20 im. gen. Józefa Bema ul. Marynarska 2/ Technikum Elektryczne nr 2 ul. W. Żywnego 25 Mokotów

7 im. Synów Pułku 137. Technikum nr Technikum Gastronomiczno- Hotelarskie nr Technikum Samochodowe nr 2 im. Czesława Orłowskiego 140. Technikum Chemiczne nr 3 im. prof. Józefa Zawadzkiego Szkół nr 28 ul. W. Żywnego 25 ul. Szczawnicka 1 Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego ul. Szczawnicka 1 ul. Majdańska 30/36 Szkół Spożywczo - Hotelarskich w Warszawie ul. Majdańska 30/36 al. Jana Pawła II 69 Wola nr 1 al. Jana Pawła II 69 ul. Saska 78 Szkół nr 21 ul. Saska Technikum nr 3 ul. Targowa 86 Praga Północ Szkół im. Stefana Grota - Roweckiego ul. Targowa Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego ul. Chłodna 36/46 Wola Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego ul. Chłodna 36/ Technikum Elektroniczne nr 3 ul. gen. J. Zajączka 7 Żoliborz Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie, ul. gen. J. Zajączka Technikum Samochodowe nr 3 ul. Włościańska 35 Żoliborz nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Włościańska Technikum Ekonomiczne nr 5 ul. S. Żeromskiego 22/ Technikum Mechaniczne nr 5 im. Stefana Starzyńskiego 147. Technikum Budowlane nr 5 im. prof. Stefana Bryły Bielany Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz "Kasi" ul. S. Żeromskiego 22/28 ul. Jagiellońska 61 Praga Północ Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego ul. Jagiellońska 61 ul. Księcia Janusza 45/47 Wola Szkół nr 24 im. prof. Stefana Bryły ul. Księcia Janusza 45/ Technikum nr 6 ul. Targowa 86 Praga Północ Szkół nr 33 ul. Targowa Technikum Ekonomiczne nr 6 ul. Konińska 2 Ursus Szkół nr 9 im. Oskara Langego ul. Konińska 2, rozwiązanie Zespołu nastąpi z dniem 31 sierpnia 2009r. likwidacja szkoły nastąpi z dniem 31 sierpnia 2009r Technikum nr 7 ul. Szczęśliwicka 56 Ochota Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. Kolejówka ul. Szczęśliwicka Technikum Mechaniczne nr 7 im. Jana Kilińskiego ul. A. Felińskiego 13 Żoliborz Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie, ul. A. Felińskiego Technikum Ekonomiczne nr 8 ul. F. Joliot-Curie 13 Mokotów Szkół nr 3 im. II Armii Wojska Polskiego ul. F. Joliot Curie Technikum Nr 8 ul. Konińska 2 Ursus Szkół nr 42 ul. Konińska Technikum Ekonomiczne nr 9 ul. Ratuszowa 13 Praga Północ Szkół nr 8 ul. Ratuszowa Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku 156. Technikum nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Gładka 16 Włochy Szkół im. Bohaterów Narwiku w Warszawie, ul. Gładka 16 ul. Szczęśliwicka 46 Ochota Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Szczęśliwicka Technikum nr 11 ul. J. Odrowąża 75 Targówek Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie, ul. J. Odrowąża Technikum nr 12 ul. Siennicka 15 Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich

8 ul. Siennicka Technikum nr 20 ul. Ratuszowa 13 Praga Północ Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego ul. Ratuszowa Technikum Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomiczne nr Technikum nr 23 im. Fryderyka Skarbka ul. Krasnołęcka 3 Mokotów Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych nr 1 ul. Krasnołęcka 3 ul. Zawiszy 13 Wola Szkół nr 6 ul. Zawiszy Technikum nr 24 ul. Urbanistów 3 Ochota Szkół nr 26 ul. Urbanistów Technikum nr 25 im. Stanisława Staszica 164. Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego 165. Technikum Odzieżowe i Fryzjerskie im. Marii Bratkowskiej ul. Kolektorska 9/11 Bielany Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica ul. Kolektorska 9/11 ul. S. Żeromskiego 81 Bielany Szkół nr 18 ul. S. Żeromskiego 81 ul. Kazimierzowska 60 Mokotów Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 ul. Kazimierzowska Technikum Ogrodnicze ul. Bełska 1/3 Mokotów Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego ul. Bełska 1/ Technikum Łączności im. prof. dr inż. Janusza Groszkowskiego 168. Technikum Spożywczo- Gastronomiczne im. Jana Pawła II 169. Technikum Geologiczno- Geodezyjno-Drogowe im. prof. dr Stanisława Kluźniaka 170. Technikum Architektoniczno- Budowlane im. Stanisława Noakowskiego 171. Technikum Gastronomiczno- Hotelarskie Nr 1 al. Stanów Zjednoczonych 24 Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej al. Stanów Zjednoczonych 24 ul. Komorska 17/23 Szkół Spożywczo - Gastronomicznych ul. Komorska 17/23 ul. J. Szanajcy 5 Praga Północ Szkół nr 14 ul. J. Szanajcy 5 ul. Przyrynek 9 Śródmieście Szkół Architektoniczno - Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego ul. Przyrynek 9 ul. Poznańska 6/8 Śródmieście Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego nr 1 w Warszawie, ul. Poznańska 6/ Technikum Poligraficzne ul. Stawki 14 Śródmieście Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Stawki Technikum Fototechniczne ul. Spokojna 13 Wola Szkół Fototechnicznych ul. Spokojna Technikum Mechaniczno- Elektryczne im. Michała Konarskiego ul. Okopowa 55a Wola Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie, ul. Okopowa 55 a 175. Technikum Mechaniczne FSO ul. Jagiellońska 71 Praga Północ Fabryka Samochodów Osobowych Spółka Akcyjna, ul. Jagiellońska Warszawa Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Zawodowych FSO S.A., ul. Jagiellońska 71 IV. Zasadnicze Szkoły Zawodowe 176. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 ul. Kazimierzowska 60 Mokotów Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 ul. Kazimierzowska Zasadnicza Szkoła Samochodowa nr Zasadnicza Szkoła Samochodowa nr Zasadnicza Szkoła Elektroniczna nr 2 al. Jana Pawła II 69 Wola nr 1 al. Jana Pawła II 69 ul. Hoża 88 Śródmieście nr 1 ul. Hoża 88 ul. gen. J. Zajączka 7 Żoliborz Szkół Elektronicznych i Licealnych w

9 180. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 im. Michała Konarskiego Warszawie, ul. gen. J. Zajączka 7 ul. Okopowa 55a Wola Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie, ul. Okopowa 55 a 181. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 ul. Targowa 86 Praga Północ Szkół nr 33 ul. Targowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9 ul. Targowa 86 Praga Północ Szkół im. Stefana Grota - Roweckiego ul. Targowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 11 ul. Włościańska 35 Żoliborz nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Włościańska Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 12 ul. Jagiellońska 61 Praga Północ Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego ul. Jagiellońska Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 18 ul. S. Żeromskiego 22/28 Bielany Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz Kasi ul. S. Żeromskiego 22/ Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 20 ul. Majdańska 30/36 Szkół Spożywczo - Hotelarskich w Warszawie ul. Majdańska 30/ Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 23 ul. Szczęśliwicka 46 Ochota Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Szczęśliwicka Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 24 ul. Konińska 2 Ursus Szkół nr 9 im. Oskara Langego w Warszawie, ul. Konińska 2, rozwiązanie Zespołu nastąpi z dniem 31 sierpnia 2009r., likwidacja szkoły nastąpi z dniem 31 sierpnia 2009r Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 31 ul. W. Rzymowskiego 38 Mokotów Szkół nr 27 ul. W. Rzymowskiego Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 37 ul. Konińska 2 Ursus Szkół nr 42 ul. Konińska Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 57 ul. Ożarowska 71 Wola Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. Ożarowska 71 ul. Mieszka I 7 Targówek Szkół nr 34 im. Mieszka I ul. Mieszka I 7 al. Stanów Zjednoczonych 24 Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej al. Stanów Zjednoczonych 24 ul. Zawiszy 13 Wola Szkół nr 6 ul. Zawiszy 13 ul. M. Kasprzaka 19/21 Wola Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka ul. M. Kasprzaka 19/ Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza ul. Bełska 1/3 Mokotów Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego ul. Bełska 1/ Zasadnicza Szkoła Spożywczo- Gastronomiczna im. Jana Pawła II ul. Komorska 17/23 Szkół Spożywczo - Gastronomicznych ul. Komorska 17/ Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna ul. Poznańska 6/8 Śródmieście Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego nr 1 w Warszawie, ul. Poznańska 6/ Zasadnicza Szkoła Poligraficzna ul. Stawki 14 Śródmieście Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Stawki Zasadnicza Szkoła Fototechniczna ul. Spokojna 13 Wola Szkół Fototechnicznych ul. Spokojna Zasadnicza Szkoła Zawodowa FSO ul. Jagiellońska 71 Praga Północ Fabryka Samochodów Osobowych Spółka Akcyjna, ul. Jagiellońska 88 Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Zawodowych FSO S.A., ul. Jagiellońska 71

10 Warszawa V. Uzupełniające Licea Ogólnokształcące 202. VI Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 203. VIII Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 204. XV Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ul. Konińska 2 Ursus Szkół nr 42 ul. Konińska 2 ul. Mieszka I 7 Targówek Szkół nr 34 im. Mieszka I ul. Mieszka I 7 ul. Hoża 88 Śródmieście nr 1 ul. Hoża 88 VI. Technika Uzupełniające 205. Technikum Uzupełniające nr 1 ul. Poznańska 6/8 Śródmieście Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego nr 1 w Warszawie, ul. Poznańska 6/ Technikum Uzupełniające nr 2 ul. Komorska 17/23 Szkół Spożywczo - Gastronomicznych ul. Komorska 17/ Technikum Uzupełniające nr 3 ul. Konińska 2 Ursus Szkół nr 9 im. Oskara Langego ul. Konińska 2, rozwiązanie Zespołu nastąpi z dniem 31 sierpnia 2009r., likwidacja szkoły nastąpi z dniem 31 sierpnia 2009r Technikum Uzupełniające nr 7 ul. Szczęśliwicka 46 Ochota Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Warszawie ul. Szczęśliwicka Technikum Uzupełniające nr 8 ul. Kolektorska 9/11 Bielany Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica ul. Kolektorska 9/ Technikum Uzupełniające nr 9 ul. Kazimierzowska 60 Mokotów Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 ul. Kazimierzowska Technikum Uzupełniające nr 12 al. Jana Pawła II 69 Wola nr 1 al. Jana Pawła II Technikum Uzupełniające nr 19 ul. S. Żeromskiego 22/28 Bielany Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz Kasi ul. S. Żeromskiego 22/ Technikum Uzupełniające nr 21 ul. Bełska 1/3 Mokotów Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego ul. Bełska 1/ Technikum Uzupełniające nr 22 ul. Targowa 86 Praga Północ Szkół im. Stefana Grota - Roweckiego ul. Targowa Technikum Uzupełniające nr 23 ul. Jagiellońska 61 Praga Północ Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego ul. Jagiellońska Technikum Uzupełniające nr 24 ul. Stawki 14 Śródmieście Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Stawki Technikum Uzupełniające nr 25 ul. Spokojna 13 Wola Szkół Fototechnicznych ul. Spokojna Technikum Uzupełniające nr 26 ul. gen. J. Zajączka 7 Żoliborz Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie, ul. gen. J. Zajączka Technikum Uzupełniające nr 27 ul. Włościańska 35 Żoliborz nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Włościańska 35

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2010/2011

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2010/2011 Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Bemowo LO LXXIX LO Irzykowskiego 1a 3 O 1 30 2 Bemowo LO LXXIX LO Irzykowskiego 1a 3 S 1 30 3 Bemowo

Bardziej szczegółowo

Warszawie. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 18-20 listopada 2013 r. 1. Licea ogólnokształcące wg dzielnic (stan na dzień 30.09.2013 r.

Warszawie. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 18-20 listopada 2013 r. 1. Licea ogólnokształcące wg dzielnic (stan na dzień 30.09.2013 r. Licea ogólnokszta lnokształcące ce w Warszawie Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 18-20 listopada 2013 r. 1 Licea ogólnokształcące wg dzielnic (stan na dzień 30.09.2013 r. ) Licea ogólnokształcące statystyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVI/1810/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 października 2013 r.

UCHWAŁA NR LXVI/1810/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 października 2013 r. UCHWAŁA NR LXVI/1810/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 października 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w m.st. Warszawie Na podstawie art. 17 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2012 r. Poz. 6511

Warszawa, dnia 25 września 2012 r. Poz. 6511 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, dnia 25 września 2012 r. Poz. 6511 UCHWAŁA Nr XLI/1064/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XCII/2364/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 października 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XCII/2364/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 10299 UCHWAŁA NR XCII/2364/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 października 2014 r. zmieniająca uchwałę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LXVI/1810/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 3 października 2013 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LXVI/1810/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 3 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 11321 UCHWAŁA NR LXVI/1810/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 października 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci

Bardziej szczegółowo

Typ oddziału** Dzielnica. Placówka Szkoła Ulica

Typ oddziału** Dzielnica. Placówka Szkoła Ulica 1 2 3 4 5 6 7 8 Bemowo ZS nr 47 LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej Anieli Krzywoń LO 3 O Białołęka ZS nr 106 CV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta Vincenta van Gogha LO

Bardziej szczegółowo

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016 Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016 Lp. Dzielnica Placówka Szkoła Ulica Typ szkoły Typ oddziału Zawód (język w oddziałach dwujęzycznych) Liczba

Bardziej szczegółowo

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Lp. Dzielnica Placówka Szkoła Ulica Typ szkoły Cykl kształcenia Typ oddziału Zawód lub język w oddziałach

Bardziej szczegółowo

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Lp. Dzielnica Placówka Szkoła Ulica Typ szkoły Cykl kształcenia Typ oddziału Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Zawód lub język w oddziałach

Bardziej szczegółowo

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Lp. Dzielnica Placówka Szkoła Ulica Typ szkoły Cykl kształcenia Typ oddziału Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 Zawód lub język w oddziałach

Bardziej szczegółowo

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015 Lp. Typ szkoły Cykl kształcenia Typ oddziału Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015 Dzielnica Placówka Szkoła Ulica Zawód (język w oddziałach

Bardziej szczegółowo

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017 Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017 Lp. Dzielnica Placówka Szkoła Ulica Typ szkoły Typ oddziału Zawód (język w oddziałach dwujęzycznych) Plan naboru na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Licea Ogólnokształcące

Warszawskie Licea Ogólnokształcące Warszawskie Licea Ogólnokształcące Uwaga Nasze liceum oznaczone jest symbolem oraz wyróżnione czerwoną, cieniowaną czcionką Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 4-7 listopada 2014 r. 1 Egzamin Maturalny

Bardziej szczegółowo

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017 Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017 Lp. Dzielnica Placówka Szkoła Ulica Typ szkoły Typ oddziału Zawód (język w oddziałach dwujęzycznych) Plan naboru na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 Lp. Typ szkoły Cykl kształcenia Typ oddziału liczba oddziałó w liczba uczniów Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 Dzielnica Placówka Szkoła Ulica Zawód (język w oddziałach

Bardziej szczegółowo

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017 Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017 Lp. Dzielnica Placówka Szkoła Ulica Typ szkoły Typ oddziału Zawód (język w oddziałach dwujęzycznych) Plan naboru na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2015/2016

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2015/2016 Typ szkoły Typ oddziału liczba oddziałów liczba uczniów Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2015/2016 Lp. Dzielnica Szkoła Ulica Zawód (język w oddziałach dwujęzycznych)

Bardziej szczegółowo

OKE w Warszawie, WBiA * P - poziom podstawowy; R - poziom rozszerzony. M. St. Warszawa. Warszawa - Białołęka R* 2

OKE w Warszawie, WBiA * P - poziom podstawowy; R - poziom rozszerzony. M. St. Warszawa. Warszawa - Białołęka R* 2 Egzamin maturalny - termin główny r. ( maj ) Średnie i procentowe z przedmiotów dodatkowe dla absolwentów z r. przystępujący do egzaminu w starej formule. Warszawa - Białołęka Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin 11 Ogółem dla zawodu: 35 11 liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin liczba absolwentów:

liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin 11 Ogółem dla zawodu: 35 11 liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin liczba absolwentów: Wyniki u potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ( zawody technikalne) - sesja letnia 22 r. 433 Warszawa - Bielany Technikum Nr 25 im. Stanisława Staszica -692 Warszawa ul. Kolektorska 9/ 433-3W na 32[]

Bardziej szczegółowo

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017

Średnia liczba punktów kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 yp szkoły yp oddziału kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych w 2 3 4 5 6 7 8 9 Bemowo LXXVIII im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej LXXVIII im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej Krzywoń 00,4

Bardziej szczegółowo

Prezentacje Liceów. XI Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2009 Wystawcy Prezentacji Liceów i Techników

Prezentacje Liceów. XI Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2009 Wystawcy Prezentacji Liceów i Techników Prezentacje Liceów Bemowos77 LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiejs74 LXXIX Liceum Ogólnokształcące s75 Sportowe Liceum Ogólnokształcące Nr 67 MGMs76 Zespół Edukacyjny PRO

Bardziej szczegółowo

Liczba szkół. Razem 151 594 17 550

Liczba szkół. Razem 151 594 17 550 Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych 2015-2016 2016 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 27 listopada 2015 r. 1 Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych 2015/2016 Typy szkół Liczba szkół Liczba

Bardziej szczegółowo

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok Typ szkoły 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Bemowo L LXXVIII L im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej LXXVIII L im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej Krzywoń

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów maturalnych - sesja poprawkowa - sierpień 2010 r.

Wyniki egzaminów maturalnych - sesja poprawkowa - sierpień 2010 r. powiat warszawski 143100-00000 LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej w Zespole Szkół nr 47 01-391 Warszawa ul. Anieli Krzywoń 3 10 8 80,00 Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok yp szkoły yp oddziału 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Bemowo L LXXVIII L im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej LXXVIII L im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa Strumykowa 21 liczba osób średni wynik % 70,4 51,3 84,6 49,7. OKE w Warszawie, WBiA 1. M. St. Warszawa. Warszawa - Białołęka

Warszawa Strumykowa 21 liczba osób średni wynik % 70,4 51,3 84,6 49,7. OKE w Warszawie, WBiA 1. M. St. Warszawa. Warszawa - Białołęka Egzamin maturalny - termin główny r. ( maj ) Średnie wyniki procentowe z przedmiotów obowiązkowych ( na poziomie podstawowym)dla absolwentów z r. przystępujący Warszawa - Białołęka polski angielski rosyjski

Bardziej szczegółowo

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017

Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017 Typ szkoły Typ oddziału L. oddziałów L. uczniów Plan naboru do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017 Lp. Dzielnica Placówka Szkoła Ulica Zawód (język w oddziałach dwujęzycznych)

Bardziej szczegółowo

dzielnica Egzamin pisemny 2014-07-04 Matematyka niemiecki francuski angielski rosyjski Język Język polski Warszawa Jerzego Waldorffa 41 średni wynik %

dzielnica Egzamin pisemny 2014-07-04 Matematyka niemiecki francuski angielski rosyjski Język Język polski Warszawa Jerzego Waldorffa 41 średni wynik % Egzamin maturalny - termin główny r. -7- Warszawa - Bemowo polski Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr MGM Warszawa Jerzego Waldorffa średni wynik %, 7, 6 6, 6,,, Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne

Bardziej szczegółowo

angielski Język 61,7 średni wynik % liczba zdających 80,5 średni wynik % liczba zdających 30,4 średni wynik % liczba zdających 66,8 średni wynik %

angielski Język 61,7 średni wynik % liczba zdających 80,5 średni wynik % liczba zdających 30,4 średni wynik % liczba zdających 66,8 średni wynik % Egzamin maturalny - termin główny r. -7- dzielnica - Bemowo polski Liceum Oglnokształcące dla Dorosłych nr MGM Jerzego Waldorffa,7,,, Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 9 im. Ignacego Jana Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez M. St. Warszawa (stan na godz. 9:00)

Wykaz wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez M. St. Warszawa (stan na godz. 9:00) Wykaz wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez M. St. Warszawa (stan na 11.09.2017 godz. 9:00) Dzielnica Nazwa szkoły Symbol oddziału Nazwa krótka oddziału Liczba wolnych miejsc

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r. Dyrektor - Poziom egzaminu. wynik średni w % (ark. standard.) Poziom egzaminu. wynik średni w % (ark. standard.

Wyniki egzaminów maturalnych 2012 r. Dyrektor - Poziom egzaminu. wynik średni w % (ark. standard.) Poziom egzaminu. wynik średni w % (ark. standard. Urząd Dzielnicy Warszawa - Bemowo LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Zespole Szkół nr 47 w Warszawie 01-391 Warszawa ul. Anieli Krzywoń 3 Sebastian Pychyński przedmiot:

Bardziej szczegółowo

01-391 Warszawa ul. Anieli Krzywoń 3. 01-494 Warszawa ul. Obrońców Tobruku 40. 01-728 Warszawa ul. Powązkowska 90

01-391 Warszawa ul. Anieli Krzywoń 3. 01-494 Warszawa ul. Obrońców Tobruku 40. 01-728 Warszawa ul. Powązkowska 90 Warszawa - Bemowo LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Zespole Szkół nr 47 w Liceum Ogólnokształcace Uzupełniajace dla dla nr 21 MGM 01-391 Warszawa ul. Anieli Krzywoń

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 września 2013 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR LXVII/1444/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany nazw zespołów szkół oraz szkół wchodzących w ich skład

w sprawie zmiany nazw zespołów szkół oraz szkół wchodzących w ich skład Uchwała Nr XXX/635/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie zmiany nazw zespołów szkół oraz szkół wchodzących w ich skład Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 stycznia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwalę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy. Na podstawie art. 35 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/1444/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LXVII/1444/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR LXVII/1444/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/1083/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/1083/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 3323 UCHWAŁA NR XLV/1083/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w 2017 r.

Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w 2017 r. Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w 2017 r. Adres szkoły Załącznik nr 2 Lp. Organ prowadzący Nazwa szkoły Poczta

Bardziej szczegółowo

Warszawa Powązkowska 90 liczba osób średni wynik % 57,5 84,2 45,8 60,0. Warszawa Anieli Krzywoń 3 liczba osób średni wynik % 74,0 58,2 76,5 45,9

Warszawa Powązkowska 90 liczba osób średni wynik % 57,5 84,2 45,8 60,0. Warszawa Anieli Krzywoń 3 liczba osób średni wynik % 74,0 58,2 76,5 45,9 Egzamin maturalny - termin główny r. ( maj ) Średnie wyniki procentowe z przedmiotów obowiązkowych ( na poziomie podstawowym)dla absolwentów z r. przystępujący - Bemowo polski angielski Niepubliczne nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/263/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XVI/263/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XVI/263/11 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/1083/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLV/1083/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XLV/1083/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 4410 UCHWAŁA NR XCVIII/2021/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Wyróżnienia za aktywność w realizacji projektów edukacyjnych UE i realizowanych z funduszy UE

Wyróżnienia za aktywność w realizacji projektów edukacyjnych UE i realizowanych z funduszy UE Wyróżnienia za aktywność w realizacji projektów edukacyjnych UE i realizowanych z funduszy UE 30 kwietnia 2014 r. 10 lecie warszawskiej oświaty w Unii Europejskiej Przedszkole nr 344 Przedszkole Integracyjne

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : zgłoszonych na egzamin

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : zgłoszonych na egzamin Wyniki u potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja letnia 21 r. Warszawa - Białołęka 14312 Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego Warszawa - Białołeka 316 Warszawa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 września 2016 r. Poz. 4043 UCHWAŁA NR XXXIII/888/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu

Bardziej szczegółowo

55,0 19,7 30,0 35,7 19,2 54,7 12,2 21,2 33,1 52,4 81, LXXVIII Liceum 10,7 12,0 0,0 0,0 27,5 55,0 66,3 29,4 0,0 48,0 13,5

55,0 19,7 30,0 35,7 19,2 54,7 12,2 21,2 33,1 52,4 81, LXXVIII Liceum 10,7 12,0 0,0 0,0 27,5 55,0 66,3 29,4 0,0 48,0 13,5 Egzamin maturalny - termin główny r. ( maj ) Średnie i procentowe z przedmiotów dodatkowe (na poziomie rozszerzonym) dla absolwentów z r. przystępujący do egzaminu Warszawa - Bemowo sztuki LXXVIII Liceum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2015

ZARZĄDZENIE Nr 14/2015 ZARZĄDZENIE Nr 14/2015 WARMIŃSKO MAZURSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2014 z dnia 30 października 2014 roku o włączeniu do wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin 4 2 Egzamin praktyczny liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin liczba absolwentów:

liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin 4 2 Egzamin praktyczny liczba absolwentów: zgłoszonych na egzamin liczba absolwentów: Wyniki u potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ( zawody technikalne) - sesja letnia r. 433 Warszawa - Bielany Szkoła Policealna EXPERTUS -69 Warszawa ul. Kolektorska 9/ 433-5I na 3[] Technik informatyk

Bardziej szczegółowo

Ranking publicznych gimnazjów warszawskich:

Ranking publicznych gimnazjów warszawskich: Ranking publicznych gimnazjów warszawskich: 1. Gimnazjum Dwujęzyczne nr 59 im. Tadeusza Reytana ul. Wiktorska 30/32 02-587 Warszawa 92.80 2. Gimnazjum nr 58 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława IV

Bardziej szczegółowo

13 13 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori Szkoła Podstawowa nr

13 13 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori Szkoła Podstawowa nr 0/0 Załącznik nr Załącznik nr Lp. Szkoła Jednostki organizacyjne szkoły/zespołu Liczba oddziałów Liczba oddziałów łącznie liczba wicedyrektorów wymiar godz realizowanych przez dyr. w ramach tygodniowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2016 r. Projekt z dnia 11 maja 2016 r. autor: Wydział Oświaty i Wychowania DRUK NR 603-1 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 Lp. Nazwa placówki Adres placówki Imię i nazwisko dyrektora 1 Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Grzybowska 35 00-855 Warszawa Tomasz Ziewiec 2 Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Mirosława

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 27 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2012 r. Poz. 3450 UCHWAŁA NR L/654/12 RADY MIASTA KRAKOWA w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych i zespołów szkół. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

XLVI WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVI WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVI Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej w Zespole Szkół nr 47

LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej w Zespole Szkół nr 47 Warszawa - Bemowo 143101-00000 LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej w Zespole Szkół nr 47 01-391 Warszawa ul. Anieli Krzywoń 3 Dyrektor - Justyna Dybowska przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 499/XIX/2016 Rady Miasta Lublin. z dnia 27 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 499/XIX/2016 Rady Miasta Lublin. z dnia 27 czerwca 2016 r. Uchwała Nr 499/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie miasta Lublin Na podstawie art. 12 pkt 11 i art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 457/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 457/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 3136 UCHWAŁA NR 457/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 października 2015 r. Poz. 4093 UCHWAŁA NR XVIII/402/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 7 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CV/991/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych.

UCHWAŁA NR CV/991/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych. UCHWAŁA NR CV/991/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie ustalenia nazw szkół ponadgimnazjalnych. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : zgłoszonych na egzamin. Liczba wydanych dyplomów 0

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : zgłoszonych na egzamin. Liczba wydanych dyplomów 0 Wyniki u potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja letnia 21 r. Warszawa - Bielany 14313 Technikum Nr 25 im. Stanisława Staszica 1692 Warszawa ul. Kolektorska 9/11 14313-13W 341[3] Technik handlowiec

Bardziej szczegółowo

Częśd zamówienia: 1 Bemowo, Bielany, Żoliborz

Częśd zamówienia: 1 Bemowo, Bielany, Żoliborz Załącznik nr 1 - Wykaz szkół, w których realizowane będą warsztaty w podziale na poszczególne części zamówienia Częśd zamówienia: 1 Bemowo, Bielany, Żoliborz 1. Gimnazjum nr 81 im. Profesora Witolda Doroszewskiego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Ponadgimnazjalna. Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół Nr 39. 26. Mokotów

Szkoła Ponadgimnazjalna. Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół Nr 39. 26. Mokotów Raport z rekrutacji placówek do udziału w projekcie Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych 1. Lista placówek objętych wsparciem

Bardziej szczegółowo

Matematyka. Język rosyjski. Język włoski. Język polski 50,40 73,83 38,97 43,50 87,00 38,13 31,35 72,90 58,29 0,00 0,00 42,25 66,33 32,95 55,56 65,25

Matematyka. Język rosyjski. Język włoski. Język polski 50,40 73,83 38,97 43,50 87,00 38,13 31,35 72,90 58,29 0,00 0,00 42,25 66,33 32,95 55,56 65,25 Egzamin maturalny - termin główny r. -- dzielnica - Bemowo Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr MGM Obrońców Tobruku,,,,,,,,,,, Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych nr MGM Obrońców Tobruku,,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa jednostki Dochody Wydatki

Lp. Nazwa jednostki Dochody Wydatki Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2014 roku. w złotych 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN. z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 20 czerwca 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBLIN z dnia... 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1065/XLII/2001 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 25 października 2001

Bardziej szczegółowo

Praga Południe. Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 32. 33. Praga Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa nr 120

Praga Południe. Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 32. 33. Praga Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa nr 120 Raport z rekrutacji placówek do udziału w projekcie Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych 1. Lista placówek objętych wsparciem

Bardziej szczegółowo

Biuro Edukacji. Białołęka

Biuro Edukacji. Białołęka ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR./2010 r. PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 7 czerwca 2010 r. Lista szkół i placówek oświatowych zamkniętych w dniach 8 i 9 czerwca 2010 r. Biuro Edukacji L.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL / 265 / 2017 RADY MIASTA PIONKI. z dnia 14 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 17 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL / 265 / 2017 RADY MIASTA PIONKI. z dnia 14 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 2656 UCHWAŁA NR XL / 265 / 2017 RADY MIASTA PIONKI z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/992/02. Rady Miasta Szczecina z dnia 21 stycznia 2002 roku. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Gminie Miasto Szczecin. Na podstawie art.17 ust.5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Organizacja klas VII dwujęzycznych w roku szkolnym 2018/2019

Organizacja klas VII dwujęzycznych w roku szkolnym 2018/2019 Organizacja klas VII dwujęzycznych w roku szkolnym 2018/2019 Lp. oddziału Lp. szkoły Dzielnica 1 1 Bemowo 2 Bemowo 3 2 Bemowo 4 Bemowo 5 3 Bemowo 6 4 Bemowo 7 5 Białołęka 8 Białołęka 9 6 Białołęka 10 Białołęka

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/530/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 27 marca 2017 r.

Białystok, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/530/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR XXXIII/530/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Wrocławia

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Wrocławia Projekt z dnia 25 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie ia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 2264 UCHWAŁA NR 582/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 3345 UCHWAŁA Nr XXXIII/802/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie likwidacji niektórych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia... 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Sosnowiec do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Egzamin ustny Język angielski. Język niemiecki. Język polski. Język rosyjski Liceum Ogólnokształcac dla Dorosłych nr 48 MGM.

Egzamin ustny Język angielski. Język niemiecki. Język polski. Język rosyjski Liceum Ogólnokształcac dla Dorosłych nr 48 MGM. dzielnica - Bemowo Egzamin maturalny - termin główny r. -6-8 Liceum Ogólnokształcac dla Dorosłych nr 8 MGM Obrońców Tobruku 9,7 7,7 6, Liceum Ogólnokształcace Uzupełniajace dla dla Dorosłych nr MGM Obrońców

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek do których należy dostarczyć materiały warsztatowe

Wykaz placówek do których należy dostarczyć materiały warsztatowe Załącznik nr 2 Wykaz placówek do których należy dostarczyć materiały warsztatowe 1. CII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Bartnicza 2, 03-358 2. CXIX Liceum Ogólnokształcące im.

Bardziej szczegółowo

3. Rocznik Statystyczny przewozu towarów na Polskich Kolejach Państwowych według

3. Rocznik Statystyczny przewozu towarów na Polskich Kolejach Państwowych według Spis szczegółowy: 1. Rocznik Statystyczny przewozu towarów na Polskich Kolejach Państwowych według poszczególnych rodzajów towarów za rok 1926, cz. I : węgiel kamienny i brunatny, koks węglowy, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

- Budynek usługowo-handlowy 08-11.07.2008. - Budynek handlowo-biurowy 08-10.07.2008. - Budynek handlowy 15-16.07.2008

- Budynek usługowo-handlowy 08-11.07.2008. - Budynek handlowo-biurowy 08-10.07.2008. - Budynek handlowy 15-16.07.2008 1. CLARE Sp. z o.o. 2. Osoby fizyczne 3. Antonika Holding S.A. - Budynek usługowo-handlowy 08-11.07.2008 - Budynek handlowo-biurowy 08-10.07.2008 - Budynek handlowy 15-16.07.2008 4. Osoby fizyczne - Budynek

Bardziej szczegółowo

Grafik konkursu recytatorskiego 17.10.2015 Godz. 9.00 SP 1-3 gr. I SP 1-3 gr. II SP 4 6 gr. I SP 4 6 gr. II Gim gr. I Gim gr.

Grafik konkursu recytatorskiego 17.10.2015 Godz. 9.00 SP 1-3 gr. I SP 1-3 gr. II SP 4 6 gr. I SP 4 6 gr. II Gim gr. I Gim gr. Godz. 9.00 1-3 gr. I 1-3 gr. II 4 6 gr. I 4 6 gr. II Gim gr. I Gim gr. II LO 18 nr 1 im. Gustawa Morcinka nr 85 im. Benito Juareza 20 im. Stanisława Kopczyńskiego nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej nr 1 im.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 463/2004. Rady Miejskiej w Radomiu. z dnia 5.07.2004 r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,

Uchwała Nr 463/2004. Rady Miejskiej w Radomiu. z dnia 5.07.2004 r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 13.07.2004 Uchwała nr 463 Druk Nr 460 Uchwała Nr 463/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 5.07.2004 r.. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "ABOR" PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU. Przystąpiło do egzaminu Otrzymało świadectwo dojrzałości Zdawalność 12 9 75,0%

MIASTO WROCŁAW ABOR PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU. Przystąpiło do egzaminu Otrzymało świadectwo dojrzałości Zdawalność 12 9 75,0% ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO I ŚREDNIE WYNIKI (W PKT %) Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH WEDŁUG SZKÓŁ (przystępujący po raz pierwszy) - stan na 13 września 2010r. (z uwzględnieniem sesji poprawkowej) MIASTO

Bardziej szczegółowo

Egzamin pisemny. Język niemiecki. Język angielski. Język polski. Język rosyjski 64,6 0,0 45,4 59,2 0,0 41,4 74,8 0,0 60,0 62,2 0,0 56,4 71,5 51,0

Egzamin pisemny. Język niemiecki. Język angielski. Język polski. Język rosyjski 64,6 0,0 45,4 59,2 0,0 41,4 74,8 0,0 60,0 62,2 0,0 56,4 71,5 51,0 Egzamin maturalny - termin główny r. -- dzielnica - Bemowo Liceum Ogólnokształcac dla Dorosłych nr MGM Obrońców Tobruku,, 7,7, Liceum Ogólnokształcace Uzupełniajace dla dla Dorosłych nr MGM Obrońców Tobruku,,,,

Bardziej szczegółowo

Cześć zamówienia 2 Oferta 2. Ocenianie kształtujące 1

Cześć zamówienia 2 Oferta 2. Ocenianie kształtujące 1 Załącznik nr 2 Wykaz placówek, w których będą realizowane usługi w podziale na poszczególne części tematyczne Cześć zamówienia 1 Oferta 1. Ja pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 1. Ogólnokształcąca

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Język hiszpański. Język polski. Język francuski. Język rosyjski 38,1 0,0 0,0 41,0 100,0 0,0 46,0 50,9 0,0 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0

Język niemiecki. Język hiszpański. Język polski. Język francuski. Język rosyjski 38,1 0,0 0,0 41,0 100,0 0,0 46,0 50,9 0,0 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 Egzamin maturalny - termin główny r. -- dzielnica - Bemowo Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr MGM Obrońców Tobruku,,,,,,,, Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr im. Ignacego Jana Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

radomski i Miasto Radom) Zespół Szkół Nr 2 w Siedlcach (Miasto Siedlce i powiat siedlecki)

radomski i Miasto Radom) Zespół Szkół Nr 2 w Siedlcach (Miasto Siedlce i powiat siedlecki) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, ul. Traugutta 61, 26-600 Radom (Powiat Delegatura w Radomiu radomski i Miasto Radom) 01.12.2016 Delegatura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/497/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 10 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/497/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 10 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/497/17 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Warszawa - Bemowo 143101

Dzielnica Warszawa - Bemowo 143101 Dzielnica Warszawa - Bemowo 143101 rednie wyniki procentowe dla szkół w dzielnicy Warszawa - Bemowo GH-P GH-H GM-M GM-P GA-P GA-R GN-P GN-R GF-P standardowy Gimnazjum z Oddziałami Dwujzycznymi nr 83 im.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/234/2017 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE. z dnia 29 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/234/2017 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz. 2103 UCHWAŁA NR XXXVIII/234/2017 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Wykaz szkół, w których realizowane będą warsztaty, doradztwo i konsultacje wraz z częściami zamówienia

Załącznik nr 1 - Wykaz szkół, w których realizowane będą warsztaty, doradztwo i konsultacje wraz z częściami zamówienia Załącznik nr 1 - Wykaz szkół, w których realizowane będą warsztaty, doradztwo i konsultacje wraz z częściami zamówienia Nr i tytuł części zamówienia 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąd sukces edukacyjny? Szkoły,

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki szkół z egzaminu maturalnego 2011

Średnie wyniki szkół z egzaminu maturalnego 2011 gmina Bełchatów I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego 97-400 Bełchatów 1 Maja 6 gmina Kutno podstawowy 1 44,00 88,00 % rozszerzony 2 28,50 57,00 % II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/788/17 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2017 r.

Opole, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/788/17 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 kwietnia 2017 r. Poz. 1112 UCHWAŁA NR XXXIX/788/17 RADY MIASTA OPOLA w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego

Bardziej szczegółowo

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami)

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku ul. Zwoleńska 12 27-300 Lipsko 48/378-01- 37 Mieczysław Mejzner (Powiat lipski i Delegatura w Radomiu

Bardziej szczegółowo

Dni Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych. Rekrutacja 2014/2015 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dni Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych. Rekrutacja 2014/2015 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Dni Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych Rekrutacja 2014/2015 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE lp Nazwa i adres szkoły Terminy 1 Liceum Ogólnokształcące nr I Wrocław, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 9 2 Zespół

Bardziej szczegółowo

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami)

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku ul. Zwoleńska 12 27-300 Lipsko 48/378-01- 37 Mieczysław Mejzner (Powiat lipski i Delegatura w Radomiu

Bardziej szczegółowo

Lista szkół i przedszkoli, którym przyznano dofinansowanie w ramach IX edycji WIE

Lista szkół i przedszkoli, którym przyznano dofinansowanie w ramach IX edycji WIE Lista szkół i przedszkoli, którym przyznano dofinansowanie w ramach IX edycji WIE Lp Dzielnica Typ szkoły/placówki Nazwa szkoły/placówki Adres szkoły/placówki Tytuł projektu 1 Bemowo G Gimnazjum z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "ABOR" PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU UL. PABIANICKA 2 "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE UL. OŁAWSKA 4

MIASTO WROCŁAW ABOR PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WE WROCŁAWIU UL. PABIANICKA 2 NOVA CENTRUM EDUKACYJNE UL. OŁAWSKA 4 ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO I ŚREDNIE WYNIKI (W PKT %) Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH WEDŁUG SZKÓŁ (przystępujący po raz pierwszy) - stan na 20 września 2012 r. MIASTO WROCŁAW "ABOR" PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LIII/853/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 28 maja 2014 r.

Olsztyn, dnia 17 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LIII/853/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 28 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 czerwca 2014 r. Poz. 2213 UCHWAŁA NR LIII/853/14 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 28 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Olsztyna

Bardziej szczegółowo

KOMITET OKRĘGOWY OJH: WARSZAWA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU V OJH 2014 2015

KOMITET OKRĘGOWY OJH: WARSZAWA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU V OJH 2014 2015 KOMITET OKRĘGOWY OJH: WARSZAWA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU V OJH 2014 2015 L.p. Nazwisko Imię Nazwa szkoły 1 Abarza Cofré Silvana 2 Amielańczyk Dominika 3 Baraniecka Dominika 4 Bellido- Weroniecka

Bardziej szczegółowo