Aktualizacja frimware u dla aparatów Panasonic DMC-GH1/G1/L1/L10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualizacja frimware u dla aparatów Panasonic DMC-GH1/G1/L1/L10"

Transkrypt

1 Aktualizacja frimware u dla aparatów Panasonic DMC-GH1/G1/L1/L10 Niniejszy dokument przedstawia procedurę aktualizacji firmware'u obiektywu Four Thirds (oraz Micro Four Thirds) i aparatu Panasonic, zawiera także odnośniki dla procedur aktualizacji obiektywu Olympus wraz z aparatem Panasonic. Aktualizacja dla aparatów Panasonic DMC-G1 Aktualizacja ( 17,09, 2009) DMC-GH1 Aktualizacja (17,09, 2009) DMC-L1 DMC-L10 Aktualizacja dla obiektywów Panasonic H-FS H-FS Aktualizacji (17,09, 2009) H-VS L-X025 Aktualizacja dla obiektywów Four Thirds Olympus lenses SIGMA lenses Są cztery przypadki procedury aktualizacji w zależności od kombinacji aparatu i obiektywu. Uwaga, aparat jest wymagany dla aktualizacji dowolnego obiektywu Four Thirds i Micro Four Thirds, ale sam aparat może być aktualizowany bez obiektywu. (Zwanym dalej "Panasonic" reprezentuje Panasonic Corporation "OLYMPUS" reprezentuje OLYMPUS Imaging, CORP, i "SIGMA" reprezentuje SIGMA Corporation) Przypadek Aparat Obiektyw Procedura aktualizacji 1 Panasonic Panasonic 2 Panasonic OLYMPUS Patrz poniżej tabeli 3 Panasonic SIGMA* 4 OLYMPUS Panasonic Kliknij ten link aby przejść do procedury aktualizacji na stronie Olimpus a Procedura aktualizacji firmware u dla przypadków 1, 2 i 3 (patrz powyższa tabela) Przed przystąpieniem do aktualizacji obiektywu upewnij się, że aparat posiada najnowszą wersję firmware u. W przypadku nr 2 (obiektyw OLYMPUS) i w przypadku nr 3 (obiektyw SIGMA), dla aparatu DMC-L1 i L10 wymagana jest wersja firmwar u 2.1 lub wyższa w innym razie nie będzie możliwa aktualizacja oprogramowania obiektywu. Procedura aktualizacji firmware u składa się z następujących trzech kroków: Krok 1. Przygotowanie programu uaktualnienia 1-1. Sprawdź bieżącą wersję firmware u aparatu i obiektywu 1-2. Pobierz plik z aktualizacją 1-3. Wypakuj zawartość pliku do katalogu 1-4. Skopiuj wypakowany program na kartę pamięci SD Krok 2. Procedura aktualizacji oprogramowania obiektywu Krok 3. Procedura aktualizacji oprogramowania aparatu 1

2 Krok 1. Przygotowanie programu aktualizacji 1-1. Sprawdź bieżącą wersję firmware u w aparacie i w obiektywie Sekcja ta objaśnia procedurę kontroli wersji frimware u w aparacie i w obiektywie. Dalsza część dotyczy aparatów DMC-GH1, DMC-G1 oraz DCM-L10 i DCM-L1 z firmware m w wersji 2.0 lub nowszym., Aby sprawdzić wersję firmware u patrz informacje w ramce. Panasonic zaleca aktualizację firmware u jeżeli bieżąca wersja jest starsza od wersji aktualnie dostępnej. ( Aktualizacja nie jest wymagana jeżeli numery tych wersji są takie same) Odczytywanie aktualnej wersji firmware u w aparacie DMC-L1. firmawer ver. 1.0 lub 1.1. Panasonic zaleca aktualizację firmware u w następujących przypadkach: A: Jeżeli numer wersji firmwar u nie jest wyświetlany na wyświetlaczu za pomocą poniższej procedury wtedy zaktualizuj firmware. B: Jeżeli numer wyświetlonej wersji firmware;u jest niższy niż aktualnie oferowany na stronie internetowej, (patrz tabelka na stronie nr 4) wtedy zaktualizuj firmware. Aktualizacja firmware u nie jest zalecana jeżeli numer wersji firmware u w aparacie jest wyższy niż dostępny na stronie internetowej (patrz tabelka na stronie nr 4). Aby odczytać aktualną wersję firmware u zainstalowaną w aparacie należy: 1. Zamontuj obiektyw i zainstaluj w aparacie kartę pamięci SD lub SDHC. 2. Ustaw przełącznik na pozycję ON (włączone). 3. Wciśnij przycisk aby przełączyć aparat do trybu odtwarzania. 4. Naciśnij, przycisk, trzymając jednocześnie wciśnięty przycisk. Wyświetlony numer wersji firmware u pokazano na rysunku. DMC-L1: numer wersji firmware u aparatu Lens: numer wersji firmware u obiektywu. 5. Po sprawdzeniu wersji firmware u, wyłącz zasilanie ustawiając przełącznik zasilania w pozycji OFF (wyłączony). 2

3 Metoda wyświetlania numeru wersji firmware u: (DCM-GH1,DMC-G1, DMC-L1/L10 firm. ver >= 2.0) 1. Zamontuj obiektyw do aparatu. Uwaga: W modelu DMC-G1, obiektyw Four Thirds może zostać zaktualizowany razem z adaptorem (DMW-MA1). 2. Ustaw włącznik zasilania aparatu w pozycji ON (włączony). 3. Wciśnij przycisk MENU/SET. 4. Przejdź do menu SETUP i wybierz "VERSION DISP" (Rys. 1.), następnie wciśnij przycisk >. Rys. 1. DMC-L1/L10 Rys. 1. DMC-GH1 G1 Widok ekranu z wyświetloną wersją firmwar u przedstawiono na rysunku nr 2. BODY FIRMWARE:Informacja o numerze wersji firmware u aparatu LENS FIRMWARE: Informacja o numerze wersji firmware u obiektywu Rys. 2. dla DMC-L1/L10 Jeżeli dla aparatów DMC-L10/L1 (frimware ver. 2.0 lub wyższy) stosujesz akcesoria obiektywu, takie jak telekonwerter, wtedy jego wersja oprogramowania zostanie także wyświetlona tak jak pokazano przykładowo na rysunku nr 3. Rys. 2. dla DMC-G1 Rys. 3. DMC-L1/L10 W celu wyświetlenia wersji firmwere u obiektywu Four Thirds musi on być zamontowany do aparatu w przeciwnym wypadku wyświetlenie numeru wersji firmwere u nie będzie możliwe. Uwaga! W modelu DMC-L1 i L10, wyświetlanie numeru wersji firmware u dla akcesoriów obiektywu jest dostępne tylko dla najnowszej wersji firmware u aparatu tzn. wersja 2.0 lub nowsza. upewnij się, że frimware w aparacie jest zaktualizowany na najnowszy możliwy przed rozpoczęciem aktualizacji frimware u obiektywu lub akcesoriów obiektywu. W modelu DCM-GH1 DMC-G1, obiektyw Four Thirds może zostać zaktualizowany razem z adaptorem (DMW-MA1). Należy pamiętać, że akcesoria obiektywu, takie jak telekonwerter nie mogą być aktualizowane w przypadku przyłączenia ich do adaptora ( opcja wyświetlania wersji firmware u akcesoriów w tym przypadku również będzie niedostępna.) 3

4 1-2. Pobierz plik do aktualizacji W pierwszej kolejności należy pobrać plik z aktualizacją firmware u, w tym celu: 1. Utwórz katalog tymczasowy na komputerze jako miejsce docelowe dla pobrania wszystkich plików aktualizacji np. C:\temp 2. Pobierz plik aktualizacji i zapisz go w tym folderze. 3. Sprawdź rozmiar pobranego pliku, kliknij na pliku prawym przyciskiem i wybierz z meny Właściwości (Dla Mac, poprzez wybór "Information" w Finder) 4. Jeżeli rozmiar pliku na dysku jest inny niż rozmiar pliku na stronie, pobierz plik ponownie. Przykład Sprawdzenie rozmiaru pliku Pobranie jakiegokolwiek pliku aktualizacji firmware u od Panasonic wymaga wyrażenia zgody na warunki licencji [software agreement]. Możesz przejść do następnego kroku tylko w przypadku wyrażenia zgody. Upewnij się, nim przejdziesz do procesu pobierania plików, że z góry zgadzasz się na wszystkie zasady i warunki zawarte w tej licencji. Dla produktów Panasonic a aktualizacja firmware u jest dostępna poprzez poniższe linki: produkt model wersja Aktualizacja Link do pobrania H-FS Ver /5/25 Kliknij aby pobrać Lens H-FS Ver /9/17 Kliknij aby pobrać H-VS Ver /6/24 Kliknij aby pobrać L-X025 Ver /10/15 Kliknij aby pobrać DMC-G1 Ver /9/17 Kliknij aby pobrać Camera body DMC-GH1 Ver /9/17 Kliknij aby pobrać DMC-L1 Ver /10/15 Kliknij aby pobrać DMC-L10 Ver /10/15 Kliknij aby pobrać 4

5 Dla innych marek obiektywów aktualizacja firmware'u jest mozliwa poprzez stronę producenta. produkt Obiektywy i akcesoria Obiektywy i akcesoria Download Link do strony Olympus'a Link do strony SIGMA W przypadku aktualizacji któregokolwiek z obiektywów upewnij się, że aparat posiada już najnowszą wersję firmware u. Dla każdego obiektywu OLYMPUS w modelu aparatu DMC-L1 i L10 wymagana jest wersja frimware u o numerze 2.1 lub wyższym. Uwaga! Żadne akcesoria obiektywów np. telekonwerter, nie mogą mieć aktualizowanego firmware u bez dołączonego do nich obiektywu Four Thirds. Zawsze w takim przypadku wymagane jest zainstalowanie obiektywu. Żadne akcesoria obiektywu FourThirds nie mogą być aktualizowane poprzez adaptor DMW-MA1 w aparacie DMC-GH1/G Wypakowanie pliku W systemie Windows Dwukrotnie kliknij pobrany plik Po dwukrotnym kliknięciu możesz zobaczyć poniższe ostrzeżenie,zignoruj je, kliknij Run ( Uruchom ) i przejdź do następnego kroku. Przykładowy komunikat Dla Macintosh a Rozpakuj pobrany plik - W zależności od ustawień twojego Mac a wypakowanie pliku może zostać wykonane automatycznie lub nie. - Jeżeli twój OS jest starszy od Mac OS X 1.02 użyj programu do wypakowania plików. Natomiast jeżeli twój OS jest nowszy od Mac OS X 1.03 po prostu kliknij na ten plik Kopiowanie wypakowanego programu aktualizującego na kartę pamięci SD. Program wypakowany w kroku 1-3 (plik *.bin)należy skopiować na kartę pamięci SD. Jeżeli twój PC nie posiada slotu dla karty SD użyj odpowiedniego adaptora podłączanego do portu PC USB. Należy tylko skopiować wcześniej wypakowany plik z rozszerzeniem *.bin. 5

6 Uwaga: Nie wolno umieszczać żadnego pobranego pliku *.exe na karcie pamięci SD, może to spowodować uszkodzenie!!! Przygotowanie karty pamięci SD Należy użyć kart SD sformatowanej specjalnie dla aparatu. Na karcie musi być co najmniej 10 MB wolnego miejsca. Proszę odnieść się do informacji formatowania karty pamięci SD w instrukcji obsługi aparatu. Kopiowanie pobranego pliku na kartę pamięci SD. 1. Upewnij się, że przełącznik zasilania aparatu jest w pozycji off (wyłączony) 2. Podłącz kablem USB aparatu do komputera PC. 3. Umieść kartę pamięci SD w aparacie. (Należy użyć kart SD sformatowanej specjalnie dla aparatu. Na karcie musi być co najmniej 10 MB wolnego miejsca.) 4. Włącz aparat. 5. Wyświetlone zostanie poniższe menu Wybierz "PC" i wciśnij przycisk MENU/SET 6. Skopiuj plik do katalogu głównego karty pamięci SD. (*1) (Patrz poniżej) 7. Po zakończeniu kopiowania odłącz kabel USB od komputera. 8. Wyłącz aparat przyciskiem zasilania. (*1) Katalog główny = Katalog będący najwyżej w strukturze katalogów. Na poniższej ilustracji pokazano okno Windows Explorer a po zakończonym procesie kopiowania pliku. (aparat jest podłączony cały czas do komputera) Ta ilustracja dotyczy systemu Windows XP, wygląd okna może się różnić w zależności od ustawień użytkownika. Pliki mogą być kopiowane na kartę pamięci SD poprzez czytnik kart USB (przejściówkę) podłączony do komputera. Zawsze używaj aparatu do formatowania karty pamięci SD. Kiedy formatujesz kartę pamięci SD wszystkie dane zapisane na tej karcie włącznie z danymi zabezpieczonymi przed kasowaniem zostaną usunięte a ich odzyskanie będzie niemożliwe. Upewnij się, aby nie utracić przechowywanych na karcie danych. Aby zaktualizować firmware aparatu proszę przejdź do kroku nr 3. 6

7 Krok 2. Procedura aktualizacji firmware u dla obiektywu Poniżej wyjaśniono procedurę aktualizacji firmware u obiektywu w aparacie DMC-G1 lub L10 (Ilustracje zmieszczono z instrukcji obsługi modelu L10.) Dla użytkowników, którzy nie posiadają kabla zasilającego DMW-DCC3 dla DMC- G1, DMW-DCC1 dla DMC-L10 (akcesoria sprzedawane oddzielnie) W aparacie DMC-GH1 kabel jest na wyposażeniu standardowym. 1. Zamontuj obiektyw na aparacie. 2. Naładuj do pełna baterię. 3. Upewnij się, że aparat jest wyłączony (off). 4. Jeżeli bateria nie będzie w pełni naładowana menu przedstawione na rysunku nr 3. (następna strona) nie będzie wyświetlone. Przejdź niżej do punktu 5. Dla użytkowników posiadających kabel zasilający WDM-DCC3 dla DMC-G1, DMW-DCC1 dla DMC-L10 (akcesoria sprzedawane oddzielnie). 1. Upewnij się, że aparat jest wyłączony (off). 2. Zamontuj obiektyw na aparacie. 3. Podłącz przewód zasilacza do gniazdka sieci elektroenergetycznej, tak jak przedstawiono na poniższym rysunku. 4. Używając kabla zasilającego DC podłącz wyjście DC zasilacza sieciowego z wejściem DC aparatu pod klapką baterii, tak jak na poniższym rysunku. 5. Zainstaluj w aparacie kartę pamięci SD przygotowaną zgodnie z procedurą opisaną w pierwszym kroku. 6. Włącz aparat przyciskiem zasilania. 7. Naciśnij przycisk PLAY aby przejść do trybu odtwarzania. 8. Po komunikacie oczekiwania "PLEASE WAIT..." zostanie wyświetlony ekran, taki jak przedstawiono na rysunku nr 3 (następna strona). 7

8 Numer wersji może być różny w zależności od zastosowanych wcześniej aktualizacji. Rys. 3. Ekran inicjujący procedurę aktualizacji firmware u. Jeżeli w obiektywie jest zainstalowany nowszy lub taki sam firmware, jak ten który został pobrany ze strony, proces aktualizacji nie zostanie rozpoczęty (jeżeli zostanie rozpoczęty proces aktualizacji firmwaru aparatu przejdź do kroku 3). 9. Wciśnij przycisk UP (góra) aby wybrać YES. Procedura aktualizacji zostanie rozpoczęta. (Rys. 4 i Rys. 5). Rys. 4. Ekran inicjujący procedurę aktualizacji firmware u. Rys. 5. Umieszczenie przycisków nawigacyjnych kursora MENU/SET. 10. Jak na powyższym rysunku (Rys. 4), po wciśnięciu przycisk MENU/SET (Rys. 5), ekran zmieni się, tak jak pokazano na rysunku nr 6. Rozpoczęty zostanie proces aktualizacji firmware u obiektywu. Proces ten będzie trwał ok 2 do 3 minut. Proszę nie wykonywać żadnych czynności aparatem przed zakończeniem tego procesu. Przed zakończeniem kroku 11, w trakcie procesu aktualizacji nie wolno wykonywać następujących czynności: * Włączać wyłączać zasilania * Wciskać jakiekolwiek przycisku * Otwierać gniazda karty SD * Wyjmować kartę pamięci SD * Demontować obiektyw * Odłączać przewód sieciowy od zasilacza * Odłączać kabel DC Rys. 6. Trwający proces aktualizacji firmware u. Zielony pasek pokazuje przebieg procesu aktualizacji. 8

9 11. Po zakończonym procesie aktualizacji firmware u aparat wyłączy się i włączy ponownie sam. 12. Aby zweryfikować wersję firmwar u postępuj tak jak w kroku 1 na początku procesu aktualizacji. Jeżeli numer wersji będzie taki sam jak numer wersji tej którą pobrałeś ze strony, to proces aktualizacji fimware u obiektywu został zakończony. 13. Wyłącz zasilanie 14. Wyjmij kartę pamięci SD z aparatu Aktualizacja firmware u obiektywu została zakończona W celu aktualizacji firmwar u aparatu przejdź do kroku 3 Uwaga: Dotyczy karty pamięci SD, która była używana w procesie aktualizacji firmwar u. Proszę ponownie sformatować kartę pamięci SD, która była używana w procesie aktualizacji firmwar u przed rozpoczęciem wykonywania fotografii na tej karcie. W przeciwnym wypadku aparat może nie działać prawidłowo lub liczba możliwych do wykonania na tej karcie fotografii będzie zmniejszona. Krok 3. Procedura aktualizacji dla aparatu DMC-G1/GH1. Dla użytkowników którzy nie posiadają kabla zasilającego DMW-DCC3 (akcesoria sprzedawane oddzielnie) 1. Naładuj do pełna baterię. 2. Upewnij się, że aparat jest wyłączony (off). 3. Zainstaluj naładowaną baterię w aparacie. Jeżeli bateria nie będzie w pełni naładowana, menu przedstawione na rysunku nr. 3 (następna strona) nie będzie wyświetlone. Przejdź poniżej do punktu 3 Dla użytkowników posiadających kabel zasilający WDM-DCC3 (akcesoria sprzedawane oddzielnie dla użytkowników aparatu DMC-G1 kabel ten jest standardowo dołączany do każdego aparatu DMC-GH1) 1. Upewnij się, że włącznik aparatu jest w pozycji OFF (Wyłączone). Podłącz przewód zasilacza do gniazdka sieci elektroenergetycznej, tak jak przedstawiono na poniższym rysunku. 2. Używając kabla zasilającego (WDM-DCC3) podłącz wyjście DC zasilacza sieciowego z wejściem DC aparatu pod klapką baterii, tak jak przedstawiono na następnym rysunku. 9

10 3. Zainstaluj w aparacie kartę pamięci SD przygotowaną zgodnie z procedurą opisaną w pierwszym kroku. 4. Włącz aparat przyciskiem zasilania. 5. Naciśnij przycisk PLAY aby przejść do trybu odtwarzania. 6. Po komunikacie oczekiwania "PLEASE WAIT..." zostanie wyświetlony ekran, taki jak przedstawiono na rysunku nr Wciśnij przycisk UP (góra) aby wybrać YES. Procedura aktualizacji zostanie rozpoczęta. (Rys. 4 i Rys. 5). Numer wersji jest rożny w zależności od zastosowanych wcześniej aktualizacji. Rys. 3. Ekran inicjujący procedurę aktualizacji firmware u. Jeżeli aktualnie jest zainstalowana nowsza lub taka sama wersja firmware u, menu przedstawione na rysunku nr 3 nie będzie wyświetlone. Wyświetlony zostanie komunikat "NO VALID PICTURE TO PLAY". Proszę wyłączyć aparat i używać z wersją firmwar u która jest już zainstalowana. Odnośnie karty pamięci SD przeczytaj uwagi na końcu dokumentu. Rys. 4. Rozpoczęcie procesu aktualizacji Rys. 5. Umieszczenie przycisków nawigacyjnych kursora MENU/SET. 10

11 8. Jak na powyższym rysunku (Rys. 4), wciśnij przycisk MENU/SET (Rys. 5), ekran zmieni się, tak jak pokazano na rysunku nr 6. Aparat rozpocznie proces aktualizacji. Proces ten będzie trwał ok 2 do 3 minut. Proszę nie wykonywać żadnych czynności aparatem przed zakończeniem tego procesu. Przed zakończeniem kroku 11, w trakcie procesu aktualizacji nie wolno wykonywać następujących czynności: * Włączać, wyłączać zasilanie * Wciskać jakiekolwiek przycisku * Otwierać gniazdo karty SD * Wyjmować kartę pamięci SD * Demontować obiektyw * Odłączać przewód sieciowy od zasilacza * Odłączać kabel DC Rys. 6. Trwający proces aktualizacji firmware u. Zielony pasek pokazuje przebieg procesu aktualizacji. 9. Po zakończonym procesie aktualizacji firmware u aparat wyłączy się i włączy ponownie sam. 10. Aby zweryfikować wersję firmwar u postępuj tak, jak w kroku 1 na początku procesu aktualizacji. Jeżeli numer wersji będzie taki sam jak numer wersji tej którą pobrałeś ze strony to proces aktualizacji aparatu został zakończony. 11. Wyłącz zasilanie 12. Wyjmij kartę pamięci SD z aparatu Aktualizacja firmware u aparatu została zakończona Uwaga: Dotyczy karty pamięci SD która była używana w procesie aktualizacji firmwar u. Proszę ponownie sformatować kartę pamięci SD która była używana w procesie aktualizacji firmwar u przed rozpoczęciem wykonywania fotografii na tej karcie. W przeciwnym wypadku aparat może nie działać prawidłowo lub liczba możliwych do wykonania na tej karcie fotografii będzie zmniejszona. 11

12 Krok 3. Procedura aktualizacji dla aparatu. Procedura aktualizacji firmware u dla aparatu DMC-L1/L10 Dla użytkowników, którzy nie posiadają kabla zasilającego DMW-DCC1 dla DMC-L1/L10 (akcesoria sprzedawane oddzielnie). 1. Naładuj do pełna baterię. 2. Upewnij się, że aparat jest wyłączony (off). 3. Zainstaluj baterię, jeżeli bateria nie będzie w pełni naładowana menu przedstawione na rysunku nr 3. nie będzie wyświetlone. Przejdź niżej do punktu 4. Dla użytkowników posiadających kabel zasilający DMW-DCC1 dla DMC-L1/L10 (akcesoria sprzedawane oddzielnie). 1. Upewnij się, że aparat jest wyłączony (off). 2. Podłącz przewód zasilacza do gniazdka sieci elektroenergetycznej, tak jak przedstawiono na poniższym rysunku. 3. Używając kabla zasilającego DC podłącz wyjście DC zasilacza sieciowego z wejściem DC aparatu pod klapką baterii, tak jak na poniższym rysunku. 4. Zainstaluj w aparacie kartę pamięci SD przygotowaną zgodnie z procedurą opisaną w pierwszym kroku. 5. Włącz aparat przyciskiem zasilania. 6. Naciśnij przycisk PLAY aby przejść do trybu odtwarzania. 7. Po komunikacie oczekiwania "PLEASE WAIT..." zostanie wyświetlony ekran, taki jak przedstawiono na rysunku nr 3. Rys. 3. Ekran inicjujący procedurę aktualizacji firmware u. Numer wersji może być różny w zależności od zastosowanych wcześniej aktualizacji. 12

13 8. Jeżeli w aparacie jest już zainstalowana nowsza lub taka sama wersja firmware u, ekran inicjujący aktualizację (Rys. 3. na poprzedniej stronie) nie zostanie wyświetlony. Aparat wyświetli komunikat "NO VALID PICTURE TO PLAY" Firmware jest aktualny i możesz normalnie używać aparatu. Odnośnie wcześniej przygotowanej karty SD patrz uwaga na końcu dokumentu. 9. Naciśnij przycisk Up i wybierz YES. Rozpoczęty zostanie proces aktualizacji (Rys. nr 4 i Rys. nr. 5). Rys. 4. Ekran inicjujący procedurę aktualizacji firmware u. Rys. 5. Umieszczenie przycisków nawigacyjnych kursora MENU/SET. 10. Jak na powyższym rysunku (Rys. 4), po wciśnięciu przycisk MENU/SET (Rys. 5), ekran zmieni się, tak jak pokazano na rysunku nr 6. Rozpoczęty zostanie proces aktualizacji firmware u obiektywu. Proces ten będzie trwał ok 2 do 3 minut. Proszę nie wykonywać żadnych czynności aparatem przed zakończeniem tego procesu. Przed zakończeniem kroku 11, w trakcie procesu aktualizacji nie wolo wykonywać następujących czynności: * Włączać wyłączać zasilania * Wciskać jakiekolwiek przycisku * Otwierać gniazda karty SD * Wyjmować kartę pamięci SD * Demontować obiektyw * Odłączać przewód sieciowy od zasilacza * Odłączać kabel DC 13

14 Rys. 6. Trwający proces aktualizacji firmware u. Zielony pasek pokazuje przebieg procesu aktualizacji. 11. Po zakończonym procesie aktualizacji firmware u aparat wyłączy się i włączy ponownie. 12. Aby zweryfikować wersję firmwar u postępuj tak jak w kroku 1 na początku procesu aktualizacji. Jeżeli numer wersji będzie taki sam jak numer wersji pobranej ze strony, to proces aktualizacji fimware u obiektywu został zakończony. 13.Wyłącz zasilanie 14.Wyjmij kartę pamięci SD z aparatu Aktualizacja firmware u aparatu została zakończona Uwaga: Dotyczy karty pamięci SD która była używana w procesie aktualizacji firmwar u. Proszę ponownie sformatować kartę pamięci SD która była używana w procesie aktualizacji firmwar u przed rozpoczęciem wykonywania fotografii na tej karcie. W przeciwnym wypadku aparat może nie działać prawidłowo lub liczba możliwych do wykonania na tej karcie fotografii będzie zmniejszona. 14

Dla Macintosh: TZ4_V12.zip / 1,943,290 bytes (Po rozpakowaniu, TZ4_a.bin) TZ5_V12.zip / 2,000,270 bytes (Po rozpakowaniu, TZ5_a.

Dla Macintosh: TZ4_V12.zip / 1,943,290 bytes (Po rozpakowaniu, TZ4_a.bin) TZ5_V12.zip / 2,000,270 bytes (Po rozpakowaniu, TZ5_a. Dotyczy aktualizacji firmware u aparatu DMC-TZ4/TZ5 Szanowni Klienci. Pragniemy podziękować Państwu za zakup aparatu Panasonic DMC-TZ4 / TZ5. Dokument ten umożliwi łatwe pobranie i aktualizację firmware

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej,

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zaawansowanych aparatów z wymiennymi obiektywami Nikon 1, obiektywów 1 NIKKOR oraz akcesoriów do aparatów Nikon 1 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

SC-BT100 Aktualizacja firware u (Europe/UK/CIS)

SC-BT100 Aktualizacja firware u (Europe/UK/CIS) SC-BT100 Aktualizacja firware u (Europe/UK/CIS) Informacje o aktualizacji Model SC-BT100EB/EG/EE Numer wersji Ver 1.4 Plik Nazwa / Rozmiar Europa/UK/CIS BT100PAL_14.exe / 24,094,811 bajtów Data aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatów bezlusterkowych, obiektywów NIKKOR Z i zgodnych akcesoriów

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatów bezlusterkowych, obiektywów NIKKOR Z i zgodnych akcesoriów Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatów bezlusterkowych, obiektywów NIKKOR Z i zgodnych akcesoriów Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej,

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zaawansowanych aparatów z wymiennymi obiektywami Nikon 1, obiektywów 1 NIKKOR oraz akcesoriów do aparatów Nikon 1 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej

Bardziej szczegółowo

R-LINK Evolution Instrukcja instalacji oprogramowania

R-LINK Evolution Instrukcja instalacji oprogramowania R-LINK Evolution Instrukcja instalacji oprogramowania Aktualizacja dotyczy wyłącznie samochodów Renault wyposażonych w R-LINK lub R-LINK Evolution, których numer VIN przeszedł weryfikację na stronie https://easyconnect.renault.pl/software-upgrade/r-link-evolution

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321

Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321 www.fiio.pl Podstawowa instrukcja obsługi X3 Mark III Model:FX3321 1 Uwaga: X3 Mark III jest zwany dalej X3 Przyciski i porty/objaśnienie obsługi Przycisk zasilania/blokady Wyś wietlacz Regulacja głośności

Bardziej szczegółowo

Mobile Device Managemant Instrukcja obsługi

Mobile Device Managemant Instrukcja obsługi Mobile Device Managemant Instrukcja obsługi Spis treści Wprowadzenie.................................................... 3 Tworzenie użytkownika z dostępem do PRO 83xx/82xx................. 4 Pobieranie

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Zawartość pudełka. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Zawartość pudełka. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Zawartość pudełka... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 3 Odczyt danych... 3 Instalacja oprogramowania... 3 Opis programu... 5 Windows

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI

TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI TAB9-200 XENTA 97ic 9.7 TABLET ANDROID 4.1.1 JELLY BEAN - INSTRUKCJA AKTUALIZACJI 1 ZANIM ZACZNIESZ: ZABEZPIECZ WAŻNE DANE Przeprowadzenie aktualizacji tabletu Yarvik do wersji Android 4.1.1 spowoduje

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E220 do wersji HSDPA 7.2.

Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E220 do wersji HSDPA 7.2. Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E220 do wersji HSDPA 7.2. Aby korzystać z blueconnect z szybkością HSDPA do 7.2 Mbps należy zaktualizować oprogramowanie wewnętrzne modemu FW oraz aplikację

Bardziej szczegółowo

Wygląd. 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki _ POL 01

Wygląd. 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki _ POL 01 Wygląd 3 2 1 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki POL 01 13 10 12 11 6 7 8 9 4.Port micro USB 5.Przełącznik zasilania akumulatorem 4 6.Przycisk Do góry 7.Włącznik 5 8.Przycisk OK 9.Przycisk

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Firmware >>> Android 4.0.4 ICS >>> 2012-08-06

Aktualizacja Firmware >>> Android 4.0.4 ICS >>> 2012-08-06 Aktualizacja Firmware >>> Android 4.0.4 ICS >>> 2012-08-06 Przed wykonaniem aktualizacji naładuj tablet Aktualizacja kasuje wszystkie dane z urządzenia Proces aktualizacji proszę przeprowadzić zgodnie

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Uwaga! Nowa wersja oprogramowania, oznaczona numerem 1.04V, jest przeznaczona dla routerów współpracujących ze wszystkimi modemem Cyfrowego Polsatu. W tej wersji uaktualnienia dodano obsługę modemów ZTE

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Firmware >>> Android 4.0.4 Jelly Bean >>> wersja 1

Aktualizacja Firmware >>> Android 4.0.4 Jelly Bean >>> wersja 1 Aktualizacja Firmware >>> Android 4.0.4 Jelly Bean >>> wersja 1 Przed wykonaniem aktualizacji naładuj tablet Aktualizacja kasuje wszystkie dane z urządzenia Proces aktualizacji proszę przeprowadzić zgodnie

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TACHOTERMINAL PRO. Firmware 2.00.191

INSTRUKCJA OBSŁUGI TACHOTERMINAL PRO. Firmware 2.00.191 INSTRUKCJA OBSŁUGI TACHOTERMINAL PRO Firmware 2.00.191 Akcesoria w opakowaniu kabel miniusb - USB (długość 1,8 m) wymienna karta pamięci 2GB (w gnieździe kart pamięci) program TTConfigurator (na karcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

X901D-G7 / X701D-(A4,A4R,A5,Q5) / X801D-U / INE-W997D. Proces aktualizacji oprogramowania sprzętu oraz aplikacji Nawigacja.

X901D-G7 / X701D-(A4,A4R,A5,Q5) / X801D-U / INE-W997D. Proces aktualizacji oprogramowania sprzętu oraz aplikacji Nawigacja. X901D-G7 / X701D-(A4,A4R,A5,Q5) / X801D-U / INE-W997D Proces aktualizacji oprogramowania sprzętu oraz aplikacji Nawigacja. NIE wyłączać zasilania pojazdu ani nie usuwać urządzenia pamięci masowej USB podczas

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji programu Navigo na urządzeniach Aristo Voyager UWAGA!!!

Instrukcja aktualizacji programu Navigo na urządzeniach Aristo Voyager UWAGA!!! INSTRUKCJA Instrukcja aktualizacji programu Navigo na urządzeniach Aristo Voyager UWAGA!!! Przed przystąpieniem do procedury aktualizacji oprogramowania zalecane jest wykonanie kopii bezpieczeństwa plików

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA KROK 1. INSTALACJA PROGRAMU PC UTILITY. www.gscan.com.pl

AKTUALIZACJA KROK 1. INSTALACJA PROGRAMU PC UTILITY. www.gscan.com.pl AKTUALIZACJA UWAGA: Jeżeli miałeś już wcześniej instalowany na swoim komputerze program PC Utylity (starszą aktualizację) to najpierw ją odinstaluj ze swojego komputera PC lub laptopa.. KROK 1. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RĘCZNEJ AKTUALIZACJI STEROWNIKA KDP100 MINI BASIC Z DUŻYM CIEMNYM WYŚWIETLACZEM

INSTRUKCJA RĘCZNEJ AKTUALIZACJI STEROWNIKA KDP100 MINI BASIC Z DUŻYM CIEMNYM WYŚWIETLACZEM INSTRUKCJA RĘCZNEJ AKTUALIZACJI STEROWNIKA KDP100 MINI BASIC Z DUŻYM CIEMNYM WYŚWIETLACZEM Grupa ARCCAN SMDP ul. Warszawska 97 05-090 Raszyn-Jaworowa tel. +48 22 720 52 57, email: biuro@arccan.eu Wymagania:

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm)

Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5 (6.35cm) Obudowa zewnętrznego dysku USB 2.0, 2.5" (6.35cm) Podręcznik użytkownika DA-71001 DA-71002 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania

Aktualizacja Oprogramowania Dziennik zmian Ostatnia strona Strona 1 of 10 Przed aktualizacją naładuj baterię urządzenia, oraz zrób kopię ważnych danych znajdujących się w urządzeniu. Aktualizacja może usunąć te dane. Do aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA DO ROBOTA ODKURZAJĄCEGO KOBOLD

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA DO ROBOTA ODKURZAJĄCEGO KOBOLD Strona 1 z 7 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA DO ROBOTA ODKURZAJĄCEGO KOBOLD Możesz polepszyć i zoptymalizować działanie swojego Robota odkurzającego Kobold VR100 za pomocą nowego programu aktualizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uruchomienia

Instrukcja Uruchomienia Instrukcja Obsługi Kamera Samochodowa w lusterku wstecznym Urządzenie jest rejestratorem nagrywającym w rozdzielczości Full HD 1080p (z przedniej kamery) oraz 480p (dla modelu z tylną kamerą) ze wspieraniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Instalacja Stacji Pogodowej Netatmo (ios, Android, Windows) Pełna instrukcja obsługi przedstawiająca wszystkie możliwości

Instalacja Stacji Pogodowej Netatmo (ios, Android, Windows) Pełna instrukcja obsługi przedstawiająca wszystkie możliwości Instalacja Stacji Pogodowej Netatmo (ios, Android, Windows) Pełna instrukcja obsługi przedstawiająca wszystkie możliwości Netatmo Weather Station do pobrania ze strony: http://pl.horn.eu/pl/pl/marki/netatmo/netatmo/weather_station?s1=1

Bardziej szczegółowo

I. Proces aktywacji iphone 3G.

I. Proces aktywacji iphone 3G. Aktywacja ver 0.4 1 Aby uruchomić iphone 3G niezbędne jest przeprowadzenie aktywacji oraz rejestracji urządzenia poprzez itunes. Poniższy opis został przygotowany w oparciu o itunes 7.7.1. w wersji na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure

PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure PROFITEC ADVANT 3,5 HDD USB/E-SATA Enclosure MT5076 Instrukcja obsługi 2 Spis treści Zawartość zestawu...2 Właściwości...2 Specyfikacja...2 Wymagania systemowe...3 Instalacja dysku...3 Podłączenie obudowy...4

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Wygląd aparatu: POL 1

Wygląd aparatu: POL 1 Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner

Instrukcja obsługi. 11017373 Skaner 11017373 Skaner Instrukcja obsługi 1. Wymagania systemowe PC, laptop, desktop lub IBM w połączeniu z Pentium 166 MHz min. i aktywnym portem USB (Universal Serial Bus) Windows 2000/XP/Vista, CD-ROM, kolorowy

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPKI LTL 5210M 940 nm

INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPKI LTL 5210M 940 nm INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOPUŁAPKI LTL 5210M 940 nm Fotopułapka to kamera cyfrowa przeznaczona do rejestracji zdjęć wysokiej rozdzielczości oraz nagrań video. Rejestracja zdjęć lub nagrań video może być uruchamiana

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM.

Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi na załączonej płycie CD-ROM. Prezentacja produktu Widok od przodu 1 2 3 4 Polski 5 6 7 8 9 10 1. Przycisk migawki 2. Włącznik 3. Głośnik 4. Dioda samowyzwalacza

Bardziej szczegółowo

1. ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA. Ładowarka USB x 1. Instrukcja obsługi x 1. Wideorejestrator YI Mini Dash x 1. Kabel zasilający Micro USB 3,5 metra

1. ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA. Ładowarka USB x 1. Instrukcja obsługi x 1. Wideorejestrator YI Mini Dash x 1. Kabel zasilający Micro USB 3,5 metra 1. ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA Ładowarka USB x 1 [Wejście: 12-24V, Wyjście: 5V] [Wygląd może się różnić] Instrukcja obsługi x 1 Wideorejestrator YI Mini Dash x 1 Kabel zasilający Micro USB 3,5 metra 2. ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Aktualizacji Map. Do pobrania na kartę SD dla R300

Instrukcja Aktualizacji Map. Do pobrania na kartę SD dla R300 Instrukcja Aktualizacji Map Do pobrania na kartę SD dla R300 Ważne informacje dla użytkowników Tajwan / Chiny / Izrael Dla Tajwanu Aby pobrać aktualizację proszę udać się na witrynę PaPaGO: http://www.papago.com.tw/download/download_asus.asp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a Instrukcja instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 54a i 76a Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wykonania aktualizacji mapy w urządzeniach nawigacyjnych marki GARMIN.

Instrukcja wykonania aktualizacji mapy w urządzeniach nawigacyjnych marki GARMIN. Instrukcja wykonania aktualizacji mapy w urządzeniach nawigacyjnych marki GARMIN. Pamiętaj o aktualizowaniu mapy w swojej nawigacji do najnowszej wersji. Garmin we współpracy z dostawcą danych adresowych

Bardziej szczegółowo

DiagProg4 Maintenance Rev 1.0 Data: 08/2017. DiagProg4 Maintenance Urządzenie: DiagProg4 Data:

DiagProg4 Maintenance Rev 1.0 Data: 08/2017. DiagProg4 Maintenance Urządzenie: DiagProg4 Data: Nazwa: DiagProg4 Maintenance Urządzenie: DiagProg4 Data: 07.08.2017 Aby zapewnić szybką i stabilną pracę urządzenia DiagProg4, producent zaleca regularnie wykonywać operację Maintenance obsługa, która

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11 Seria Instant Wireless Linksys WMA 11 Zawartość zestawu Jak zainstalować urządzenie Urządzenie wraz z podstawą i osłoną na kable Pilot zdalnego sterowania (wraz z 2 bateriami AAA) Kabel Audio/Video z trzema

Bardziej szczegółowo

Niniejsza instrukcja opisuje kolejne czynności jakie należy wykonać w celu dokonania aktualizacji oprogramowania sprzętowego radioodtwarzacza z

Niniejsza instrukcja opisuje kolejne czynności jakie należy wykonać w celu dokonania aktualizacji oprogramowania sprzętowego radioodtwarzacza z Niniejsza instrukcja opisuje kolejne czynności jakie należy wykonać w celu dokonania aktualizacji oprogramowania sprzętowego radioodtwarzacza z Bluetooth. Przed przystąpieniem do aktualizacji należy uważnie

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalacyjny sterownika CDC-ACM Dla systemów Windows

Poradnik instalacyjny sterownika CDC-ACM Dla systemów Windows Poradnik instalacyjny sterownika CDC-ACM Dla systemów Windows Wersja 1.00 Do użytku z wersją sterownika CDC-ACM 1.0 i nowszymi Spis treści 1 Przegląd systemu... 2 Wprowadzenie... 2 2 Instalacja... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

PCSHEMATIC AUTOMATION Instalacja aktualizacji baz aparatury

PCSHEMATIC AUTOMATION Instalacja aktualizacji baz aparatury PCSHEMATIC AUTOMATION Instalacja aktualizacji baz aparatury W jaki sposób zainstalować aktualizacje baz aparatury w programie PCSCHEMATIC Automation. 07-2017 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi X7 Mark II Model:FX7221

Podstawowa instrukcja obsługi X7 Mark II Model:FX7221 www.fiio.pl Podstawowa instrukcja obsługi X7 Mark II Model:FX7221 1 Uwaga: X7 Mark Ⅱ jest zwany dalej X7 Przyciski i porty/objaśnienie obsługi Wyjście 3.5mm/Liniowe/Coaxial Przycisk zasilania/blokady Odtwarzanie/Pauza

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Firmware >>> Android Kit Kat

Aktualizacja Firmware >>> Android Kit Kat Aktualizacja Firmware >>> Android 4.4.2 Kit Kat Przed wykonaniem aktualizacji naładuj tablet Aktualizacja kasuje wszystkie dane z urządzenia Proces aktualizacji proszę przeprowadzić zgodnie z instrukcją

Bardziej szczegółowo

CYFROWY DYKTAFON 8GB AUVISIO

CYFROWY DYKTAFON 8GB AUVISIO CYFROWY DYKTAFON 8GB AUVISIO Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Niniejsza instrukcja opisuje kolejne czynności jakie należy wykonać w celu dokonania aktualizacji oprogramowania sprzętowego radiodtwarzacza z

Niniejsza instrukcja opisuje kolejne czynności jakie należy wykonać w celu dokonania aktualizacji oprogramowania sprzętowego radiodtwarzacza z Niniejsza instrukcja opisuje kolejne czynności jakie należy wykonać w celu dokonania aktualizacji oprogramowania sprzętowego radiodtwarzacza z Bluetooth. Przed przystąpieniem do aktualizacji należy uważnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E398 LTE!

Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E398 LTE! Instrukcja aktualizacji oprogramowania modemu Huawei E398 LTE! (W_1 z dnia 14.06.2013) UWAGA! Przed rozpoczęciem aktualizacji dokładnie zapoznaj się z niniejszą Instrukcją gdyż nieprawidłowe przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za zainteresowanie. Zapraszamy do pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel. Proces składa się

Bardziej szczegółowo

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI Podręcznik szybkiej instalacji DA-70851 1. Instalacja sterownika Przestroga: NIE PODŁĄCZAĆ adaptera do komputera przed zainstalowaniem dostarczonego sterownika. Włożyć dostarczony

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Instalacja karty bezprzewodowej w Windows 7

Laboratorium - Instalacja karty bezprzewodowej w Windows 7 5.0 6.8.2.4 Laboratorium - Instalacja karty bezprzewodowej w Windows 7 Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym laboratorium, będziesz instalować i konfigurować bezprzewodową kartę sieciową.

Bardziej szczegółowo

1 Czytnik E-Booków 2 Pokrowiec ochronny 3 Słuchawki 4 Kabel USB 5 Skrócona instrukcja 6 Karta gwarancyjna. Zmniejszanie głośności

1 Czytnik E-Booków 2 Pokrowiec ochronny 3 Słuchawki 4 Kabel USB 5 Skrócona instrukcja 6 Karta gwarancyjna. Zmniejszanie głośności Zawartość opakowania 1 Czytnik E-Booków 2 Pokrowiec ochronny 3 Słuchawki 4 Kabel USB 5 Skrócona instrukcja 6 Karta gwarancyjna Przegląd urządzenia 14 1 2 3 4 12 10 11 15 5 13 16 8 6 9 17 7 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania karty Huawei E630 do wersji HSDPA 7.2.

Instrukcja aktualizacji oprogramowania karty Huawei E630 do wersji HSDPA 7.2. Instrukcja aktualizacji oprogramowania karty Huawei E630 do wersji HSDPA 7.2. Aby korzystać z blueconnect z szybkością HSDPA do 7.2 Mbps należy zaktualizować oprogramowanie wewnętrzne karty FW oraz aplikację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za wybranie C-Pen. C-Pen umożliwia skanowanie tekstu i cyfr do dowolnego edytora tekstu, programu pocztowego, oprogramowania biznesowego i przeglądarek internetowych.

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej.

Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja opisuje wygląd modemu USB, a także procedury

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja systemu Android do wersji 4.4 dla smartfonów Kruger&Matz DRIVE 2 - KM0408, KM0414, SOUL - KM0409 oraz LIVE 2 - KM0410

Aktualizacja systemu Android do wersji 4.4 dla smartfonów Kruger&Matz DRIVE 2 - KM0408, KM0414, SOUL - KM0409 oraz LIVE 2 - KM0410 WAŻNE INFORMACJE! Aktualizacja systemu Android do wersji 4.4 dla smartfonów Kruger&Matz DRIVE 2 - KM0408, KM0414, SOUL - KM0409 oraz LIVE 2 - KM0410 Przeprowadzając aktualizację urządzenia, użytkownik

Bardziej szczegółowo

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Program Adobe Acrobat Reader jest niezbędny do otwarcia dokumentu e-faktury tp. Jeżeli nie posiadają go Państwo w swoim komputerze, należy go zainstalować.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo