Úvod... 2 Přehrávání hudby přes USB Příprava... 2 Nastavení Prohlížeče Medií Bezpečnostní opatření... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Úvod... 2 Přehrávání hudby přes USB Příprava... 2 Nastavení Prohlížeče Medií Bezpečnostní opatření... 3"

Transkrypt

1

2 Obsah Vlastnosti... 2 Možnosti prezentace Úvod... 2 Přehrávání hudby přes USB Příprava... 2 Nastavení Prohlížeče Medií Bezpečnostní opatření... 3 Změna velikosti obrazu Formáty obrazu Obsah balení... 4 Konfi gurace nastavení obrazu Informace o životním prostředí... 5 Ovládání položek nabídky Nastavení obrazu Položky nabídky Nastavení obrazu Informace k opravě... 5 PC nastavení obrazu Tlačítka dálkového ovládání... 6 Konfi gurace nastavení zvuku LED TV a Ovládací tlačítka... 7 Ovládání položek nabídky Nastavení zvuku Přehled zapojení - zadní konektory... 7 Položky nabídky Nastavení zvuku Přehled zapojení - postranní konektory... 8 Konfi gurace nastavení TV Připojení k síti... 8 Ovládání položek nabídky Nastavení Připojení antény... 8 Položky menu Nastavení Užití USB vstupů... 9 Použití podmíněného přístupu Připojení USB paměti... 9 Prohlížení nabídky Podmíněného přístupu (*).. 22 Připojení LED TV k PC... 9 Konfi gurace předvolby jazyka Použití postranních AV konektorů... 9 Nastavení řeči Připojení DVD přehrávače přes HDMI... 9 Rodičovský zámek Připojení DVD přehrávače Ovládání nabídky Rodičovského nastavení Dálkové ovládání Časovače Vkládání baterií Nastavení časovače Zapínání a vypínání...11 Nastavení časovače programů Zapnutí TV...11 Konfi gurace nastavení data/ času Vypnutí TV...11 Konfi gurace nastavení Zdroje Výběr vstupu...11 Konfi gurace Ostatních nastavení Základní obsluha...11 Obsluha Používání tlačítek na TELEVIZORU...11 Další funkce Používání dálkového ovládání...11 Teletext Elektronický programový průvodce (EPG) Tipy Digitální teletext (**pouze pro UK) Dodatek A: PC vstup typické zobrazovací režimy Analogový Teletext Dodatek B: AV a HDMI kompatibilita signálu První instalace (vstupní typy signálu) Instalace Dodatek C: Podporované DVI rozlišení Ovládání režimu Automatické skenování kanálů Dodatek D: Aktualizace softwaru Ruční ladění Dodatek E: Podporované formáty souboru pro USB Manuální prohlížení režim Analogové manuální vyhledávání Specifi kace výrobku Jemné analogové ladění Vymazání seznamu služeb (*) Ovládání stanic: Seznam kanálů Ovládání Seznamu kanálů Přesouvání kanálů Vymazání kanálu Přejmenování kanálu Uzamknutí kanálu Ovládání stanic: Oblíbené Funkce tlačítek Ovládání stanic: Uspořádání seznamu kanálu Informace na obrazovce Přehrávání použitím prohlížeče médií Prohlížení fi lmů přes USB Prohlížení fotografi í přes USB Czech _MB62_[CZ]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :43:16

3 Vlastnosti Dálkově ovládaná barevná LED TV. Integrovaný DVB-T tuner (DVB-T MPEG2, MPEG4) HDMI konektory pro digitální audio a video. Toto spojení je také navrženo pro přijímání signálů s vysokým rozlišením (High Defi nition). USB vstup 1000 programů (analogové a digitální) OSD menu Dvě SCART zdířky pro externí zařízení (jako video, video hry, audio set, atd.). Stereo zvukový systém. (German+Nicam) Teletext, fastext, TOP text Připojení sluchátek Automatické programování. Manuální ladění Časovač / Dětská pojistka Automatické ztlumení zvuku, pokud není přenos. Přehrávání NTSC. AVL (Automatické omezení hlasitosti). Automatické vypínání PLL (Hledání frekvence) PC vstup Plug&Play pro Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7. Herní režim Úvod Před prvním použitím tohoto přístroje si pročtěte instrukce této příručky i tehdy, jestliže je vám práce s elektronickými přístroji známa. Obzvláště věnujte pozornost kapitole BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. Pečlivě příručku uschovejte pro budoucí odkazy. Pokud přístroj prodáváte nebo někomu věnujete, poskytněte ho s touto příručkou. Děkujeme vám za výběr tohoto produktu. Tento návod k použití vám ukáže, jak správně používat vaší TV: Před prvním použitím TV, přečtěte si prosím, tento návod k použití. Uchovejte tento návod na bezpečném místě kvůli budoucím odkazům. Toto zařízení je určeno pro přijímání a zobrazení TV programů. Rozdílené možnosti zapojení mají za následek rozšíření příjmu a zobrazení možných zdrojů (přijímač, DVD přehrávač, DVD rekordér, VCR,PC atd.). Tento přístroj je vhodný pouze pro použití v suchých interiérech. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití a nesmí být používáno pro průmyslové a komerční účely. V případě, že přístroj není používán pro co je určen, nebo jsou na něm provedeny neschválené změny, zbavujeme se zodpovědnosti. Provoz Vaší LED-TV v extrémních podmínkách může způsobit škodu na Vašem přístroji. Příprava Po všech stranách přístroje nechte nejméně 10 cm volného prostoru pro ventilaci. Pro zabránění poškození a nebezpečných situací, nepokládejte prosím žádné předměty na povrch. Používejte toto zařízení v průměrných klimatických podmínkách. Czech _MB62_[CZ]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :43:17

4 Bezpečnostní opatření Pro vaší bezpečnost, přečtěte si prosím pečlivě tato bezpečností opatření. Zdroj energie TV se připojuje do V AC, 50 Hz zásuvky. Ujistěte se, že jste vybrali správné napětí, odpovídající vašim podmínkám. Síťový kabel Nepokládejte TV set, nábytek, atd. na síťový kabel (hlavní přívod),a ani nepřiskřípněte kabel. Manipulujte se síťovým kabelem za zástrčku. Neodpojujte přístroj vytáhnutím síťového kabelu, a nikdy nesahejte na síťový kabel mokrými rukama, může to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy kabel neuzlujte nebo nevažte s jinými kabely. Síťové kabely by měly být umístěny takovým způsobem, aby se na ně nešlapalo. Poškozený síťový kabel může způsobit požár, nebo elektrický šok. Když je kabel poškozený a je potřeba vyměnit, měl by být vyměněn oprávněnou osobou. Vlhkost a voda Nepoužívejte toto zařízení ve vlhkém prostředí (například koupelna, části kuchyně a v blízkosti pračky). Nevystavujte toto zařízení dešti nebo vodě, protože to může být nebezpečné, a nepokládejte předměty naplněné vodou, jako třeba květinové vázy na povrch. Nevystavujte TV stříkající nebo kapající vodě. Pokud spadne nějaký předmět nebo kapalina na kryt, vypojte TV ze zásuvky, a před dalším použitím nechte zkontrolovat oprávněnou osobou. Čištění Před čištěním vypojte TV set ze zásuvky. Nepoužívejte kapalinu ani sprejové čističe. Použijte měkký a suchý hadřík. Větrání Zdířky a otvory na TV setu jsou určeny k ventilaci, aby zaručili spolehlivý provoz. Aby se předešlo přehřátí, tyto otvory nesmí být zablokované nebo přikryté za jakýchkoli podmínek. Teplo a plameny Televizor by neměl být umístěn v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů horka (např. elektrického přímotopu). Ujistěte se, že žádné zdroje otevřeného ohně, jako třeba zapálené svíčky, neleží na povrchu TV. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako třeba sluneční svit, oheň, atd. Blýskání Czech V případě bouřky a blýskání, nebo při odjezdu na dovolenou, vypojte síťový kabel ze zásuvky. Náhradní díly Když jsou potřeba náhradní díly, ujistěte se, že servisní technik použil náhradní díly, které jsou určeny výrobcem, nebo mají stejné vlastnosti jako ty originální. Neoprávněné náhražky mohou způsobit požár, elektrický šok, nebo jiné nebezpečí. Údržba Prosím, uvědomte o všech opravách oprávněnou osobu. Neodstraňujte kryt sami, můžete dostat elektrický šok. Likvidace odpadu Instrukce pro likvidaci odpadu: Obaly a obalové pomůcky jsou recyklovatelné a měly by být předány k recyklaci. Obalový materiál, jako třeba igelit, skladujte mimo dosah dětí. Baterie, včetně těch bez těžkých kovů, by neměly být likvidovány s běžným odpadem. Zneškodněte, prosím, použité baterie v souladu s životním prostředím. Zjistěte si možnosti recyklace v místě vašeho bydliště. Nepokoušejte se baterie nabíjet. Nebezpečí výbuchu. Nahrazujte je jen bateriemi stejného nebo rovnocenného typu. Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že elektrické nebo elektronické zařízení má být zneškodněno na konci jeho životnosti, odděleně od odpadu z domácnosti. V zemích EU existují různé metody pro třídění odpadu. Pro více informací se prosím obraťte na místní úřad nebo vašeho prodejce. Odpojení zařízení Síťová zástrčka slouží k odpojení TV ze sítě, a proto musí zůstat snadno přístupná. Hlasitost sluchátek Nadměrná hladina zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu. Instalace Pokud chcete připevnit zařízení na zeď, pro zabránění úrazu je nutno následovat montážní pokyny. LCD Obrazovka LCD panel je vysoce technologický výrobek, obsahující přibližně milión maličkých tranzistorů, poskytující ostrý obraz. Někdy se může stát, že se na obrazovce objeví několik stálých pixelů v barvě modré, zelené nebo červené. Toto neovlivní výkon vašeho výrobku. 01_MB62_[CZ]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :43:17

5 VAROVÁNÍ! Nenechávejte TV v pohotovostním režimu nebo zapnutou, pokud odcházíte z domu. Připojení k televiznímu distribučnímu systému (kabelová TV atd.) z přijímače Zařízení, které je síťovou zásuvkou nebo prostřednictvím jiného přístroje s uzemněním připojené k ochrannému zemnícímu vedení budovy a které je koaxiálním kabelem připojeno k televiznímu distribučnímu systému, může za některých okolností způsobit riziko požáru. Připojení ke kabelovému distribučnímu systému bude zajištěno zařízením poskytujícím elektrickou izolaci pod nízkou frekvencí (galvanický izolátor, viz EN ). Obsah balení LED televizor Baterie: 2 X AAA dálkovém ovládání OZNÁMENÍ O OCHRANNÉ ZNÁMCE Dolby a symbol dvojitého D jsou pod ochrannou známkou Dolby Laboratories. Návod k použití Oznámení o povolení (volitelné) Vyráběno pod licencí Dolby Laboratories. Elektrické zařízení nepatří do rukou dětem. Nikdy děti nenechte používat elektrické zařízení bez dozoru. Děti nemusí vždy správně rozeznat možná nebezpečí. Baterie / akumulátory mohou být při spolknutí životu nebezpečny. Baterie ukládejte mimo dosah malých dětí. V případě spolknutí baterie musí být okamžitě vyhledána lékařská pomoc. Udržujte také obalové folie mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení. Poznámka: HDMI připojení mezi PC a TV může způsobit rušení. V takovém případě použijte připojení VGA (DSUB-15). Tlačítko pohotovostní režimu / tlačítko vypnutí neodpojí zařízení zcela od elektrické sítě. Přístroj navíc spotřebovává elektřinu při pohotovostním režimu. Za účelem odpojení přístroje od elektrické sítě musí být zástrčka vytažena ze zásuvky. Zařízení by mělo být nastaveno tak, že je zaručen volný přístup k elektrické zásuvce a v případě nouze může být zástrčka okamžitě vypojena ze zásuvky. Kvůli vyloučení nebezpečí požáru, zástrčka by měla být vypojena z elektrické zásuvky při delším nepoužívání, např. dovolená. Czech - 4-1x video a audio připojovací kabel Pozn.: Po zakoupení zkontrolujte příslušenství. Ujistěte se, že je vše jsou zahrnuty všechny doplňky. 01_MB62_[CZ]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :43:17

6 Informace o životním prostředí Tato televize je zkonstruována pro menší spotřebu energie za účelem ochrany životního prostředí. Nejenom, že pomáháte chránit životní prostředí, ale rovněž ušetříte při platbách účtů za elektřinu díky funkci efektivity na této TV. Pro snížení spotřeby energie postupujte podle následujících kroků: Můžete použít nastavení úsporného režimu, které se nachází v menu nastavení Obrazu. Pokud Úsporný režim zapnete, TV se přepne do úsporného režimu a úroveň svítivosti TV sestavy se sníží na optimální úroveň. Nezapomeňte, že dokud je TV v úsporném režimu, nelze změnit některá nastavení obrazu. Když se TV nepoužívá, vypněte ji nebo ji odpojte ze sítě. Toto také sníží spotřebu energie. Pokud odjíždíte na delší čas, vypojte TV ze zásuvky. Nezapomeňte, že za celý rok znamená používání úsporného režimu více efektivity než odpojení TV ze sítě než ponechání v záložním režimu. Pro snížení celoroční spotřeby elektřiny se vysoce doporučuje aktivovat úsporný režim. Pro vyšší úsporu energie se při nepoužíván TV doporučuje odpojit TV ze sítě. Dodržováním následujících kroků nám pomozte chránit životní prostředí. Informace k opravě Prosím, uvědomte o všech opravách oprávněnou osobu. TV může opravovat pouze oprávněná osoba. Pro další informace kontaktujte místního prodejce, u kterého jste tuto TV zakoupili. Czech _MB62_[CZ]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :43:18

7 Tlačítka dálkového ovládání Mono-Stereo / Dual I-II / Aktuální jazyk (v režimu DTV) Velikost obrazu Programový průvodce (v režimu DTV) Oblíbené (*) (Volba oblíbených) (v Režimu DTV) Červené tlačítko Zelené tlačítko Numerická tlačítka Teletext / Mix (v TXT režimu) Snížit hlasitost 10. O program níž / O stránku výš (v režimu DTV) 11. Utlumit 12. Navigační tlačítka 13. Odejít / Zpět / Stránka seznamu (v režimu teletextu) 14. Menu 15. Info / Odkrytí (v Režimu teletextu) 16. Potvrdit / Zachovat (v TXT režimu) / Upravit seznam oblíbených 17. Volba AV zdroje 18. O program výš / O stránku níž (v režimu DTV) 19. Zvýšení hlasitosti 20. Předchozí program 21. Žluté tlačítko 22. Modré tlačítko 23. Výběr obrazového režimu 24. Časovač 25. Bez funkce 26. Titulky zap-vyp ( v kanálech DVB) 27. Pohotovostní režim / Zapnutí Czech _MB62_[CZ]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :43:18

8 LED TV a Ovládací tlačítka POHLED ZEPŘEDU A Z BOKU PŘEHLED ovládacích tlačítek Ovládací tlačítka 1. Pohotovostní tlačítko 2. TV / AV tlaeítko 3. Programové tlačítko nahoru/ dolů 4. Hlasitost zesílit/zeslabit Poznámka: Pøi současném stisku tlačítek / se zobrazí hlavní nabídka. Přehled zapojení - zadní konektory 1. HDMI1: HDMI vstup: HDMI vstup slouží k připojení zařízení do HDMI zdířky. Váš televizor je schopen zobrazovat tzv. HD obraz (obraz o vysokém rozlišení) ze zařízení jako je HD satelitní přijímač nebo DVD přehrávač. Tato zařízení musí být propojeno skrz HDMI zdířky nebo komponent zdířku. Tyto konektory mohou přijímat signál 720p nebo 1080i. 2. RF vstup se připojuje k anténě. Pokud chcete použít dekodér nebo media rekordér, zapojte vhodný kabel od antény přes zařízení do televizoru, jak je ukázáno na obrázcích na následujících stránkách 3. Vstupy nebo výstupy SCART pro externí zařízení. Připojte kabel SCART do konektoru SCART na televizoru a do konektoru SCART na externím zařízení (např. dekodéru, VCR nebo na DVD přehrávači) Poznámka: Když do konektoru SCART připojíte externí zařízení, televizor se automaticky přepne do režimu AV. Poznámka: S-VHS signál je propojen skrz scart zdířku (volitelné). 4. VGA vstup slouží k propojení počítače s TV Připojte počítačový kabel na jedné straně k PC vstupu na televizoru a na druhé straně k výstupu PC na počítači Poznámka: Můžete použít YPbPr na VGA kabel (není dodáván) pro propojení YPbPr signálu skrz VGA vstup Czech _MB62_[CZ]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :43:18

9 UPOZORNĚNÍ: VGA a YPbPr nelze použít najednou. 5. Výstup S/PDIF vysílá digitální zvukový signál aktuálně sledovaného zdroje. SPDIF koaxiální kabel použijte k přenesení audio signálu do zařízení s S/PDIF vstupem. Přehled zapojení - postranní konektory 1. Zdířka CI Slot slouží k vložení karty CI. CI karta vám umožní sledovat všechny kanály, které jste si předplatili. Více informací naleznete v části Podmíněný přístup. 2. Postranní USB vstup 3. Postranní audio-video připojovací vstup je používán na připojení video a audio signálů z externích zařízení. Pro propojení videa musíte použít dodaný AV připojovací kabel. Nejdříve zapojte konektor jack do boční AV zdířky. Poté vložte konektor video kabelu (není dodáván) do ŽLUTÉHO vstupu dodaného připojovacího AV kabelu. Barvy konektorů se musí shodovat. 4. Pro připojení audia použijte ČERVENÝ a BÍLÝ vstup na připojovacím AV kabelu. Poté připojte kabel vašeho zařízení do ČERVENÉHO a BÍLÉHO konektoru jack dodaného připojovacího AV kabelu. Barvy konektorů se musí shodovat.poznámka: Při připojování zařízení k TV použitím PC nebo KOMPONENTNÍHO VIDEO vstupu použijte audio vstupy (červený a bílý). Konektor ze sluchátek je určen k připojení sluchátek k systému. Pro poslech zvukového výstupu ze sluchátek (volitelně), připojte SLUCHÁTKOVÝ konektor k televizoru. Připojení k síti DŮLEŽITÉ: Televizor je určen k použití s napětím V při 50 Hz. Po vybalení nechte televizor získat pokojovou teplotu, než přístroj připojíte do sítě. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky ve zdi. Připojení antény Připojte anténu nebo zástrčku kabelové televize do VSTUPU PRO ANTÉNU, umístěného zezadu TV. Czech _MB62_[CZ]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :43:19

10 Užití USB vstupů S Použitím USB vstupu na TV můžete k televizoru připojit různá USB zařízení. Tato vlastnost vám umožní prohlížet/hrát JPG a MP3 soubory, uloženy na USB paměti. Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače) nebudou s touto TV kompatibilní. Aby jste předešli ztrátě dat, před zapojením do TV, zazálohujte soubory. Výrobce není zodpovědný za poničení souborů nebo ztrátu dat. Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte. UPOZORNINÍ: Rychlé zapojování a vypojování USB vybavení je risk. Obzvláště opakovaně nevytahujte a znovu nezapojujte USB paměť. Může to poškodit USB přehrávač a samotné USB zařízení. BOČNÍ POHLED USB PAMĚŤ USB Poznámka: Při připojování zařízení k TV použitím PC nebo KOMPONENTNÍHO VIDEO vstupu použijte audio vstupy (červený a bílý). Poznámka: Pokud připojíte PC k TV použitím HDMI připojení, může nastat rušení. Tudíž není toto připojení doporučováno. Místo toho použijte VGA připojení. Použití postranních AV konektorů K vaší LED TV lze připojit velká škála externích zařízení použitím bočních konektorů na TV. Pro připojení videokamery či fotoaparátu použijte boční AV zdířku. Na to použijte dodaný audio/video připojovací kabel. Nejdříve zapojte konektor jack do boční AV IN zdířky. Poté připojte konektor kabelu vaší kamery (není dodáván) do audio/video připojovacího kabelu. Barvy konektorů se musí shodovat. Viz ilustrace níže. Poté přepněte do Bočního AV zdroje. Pro více informací viz následující kapitolu Výběr vstupů. 5Vdc Max:500mA Připojení USB paměti DŮLEŽITÉ: Při připojování a odpojování USB zařízení by měla být TV vypnutá. Zařízení USB zapojte do USB vstupu na televizoru. Použitím USB vstupu na TV můžete k televizoru připojit různá USB zařízení. Poznámka: Je možné, že určité typy pevných disků nejsou podporovány. Připojení LED TV k PC Pro zobrazení vaší počítačové obrazovky na LED TV, můžete propojit váš počítač s TV. Před připojením vypněte počítač a televizor. Pro připojení počítače k LED televizoru použijte 15kolíkový kabel. Když je připojení navázáno, přepněte zdroj signálu na počítač (PC). Viz Výběr vstupu Nastavte rozlišení, které vám vyhovuje. Informace o rozlišení můžete najít v dodatcích. Pro poslech TV zvuku ze sluchátek připojte sluchátka k TV použitím konektoru jack viz obrázek níže. Připojení DVD přehrávače přes HDMI Pro dodatečné informace shlédněte návod k použití vašeho DVD přehrávače. Před zapojením vypněte TV a přehrávač. Poznámka: Kabely zobrazené na nákresu jsou součástí dodávky. Pokud má váš DVD přehrávač HDMI zdířku, můžete je propojit přes HDMI. Po připojení DVD přehrávače, přepněte na HDMI, viz obrázek dole. Viz Výběr vstupů pro více informací o přepínání zdrojů.. Czech _MB62_[CZ]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :43:19

11 Připojení DVD přehrávače Většina přehrávačů se připojuje pomocí SLOŽKOVÝCH KONEKTORŮ.(YPbPr) YPbPR může být použito pouze pokud připojení zařízení, které má YPbPr výstup přes PC vstup YPbPr k PC kabelu.(kabel není dodáván).. Po zapojení, přepněte na YPbPr. Viz Výběr vstupu. Pro zprovoznění audia použijte dodaný boční AV připojovací kabel. Nejdříve zapojte jednoduchý konektor k TV. Poté připojte audio konektory DVD přehrávače do VGA/komponentního audio připojovacího kabelu (zobrazeno na ilustraci). Barvy konektorů se musí shodovat (ČERVENÝ a BÍLÝ). Po zapojení přepněte na YPbPr. Viz Výběr vstupu. Lze se také připojit pomocí vstupu SCART. Poznámka: Tyto tři metody zapojení umožní stejnou funkci, ale rozdílnou kvalitu. Není nezbytné připojení všemi třemi metodami. Dálkové ovládání Vkládání baterií Jemným zatlačením směrem zpět od vyznačené části sejměte kryt baterií na zadní straně ovladače. Vložte dvě baterie AAA/R3 nebo baterie rovnocenného typu. Při vkládání baterií a výměně krytu zkontrolujte správnou polaritu (+/-) Poznámka: Pokud ovladač nepoužíváte po dlouhou dobu, vyjměte baterie z ovladače. Jinak mohou baterie vytéct a ovladač může být poškozen. Dosah ovladače je přibližně 7m. Czech _MB62_[CZ]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :43:20

12 Zapínání a vypínání Zapnutí TV Připojte síťový kabel do zásuvky se střídavým proudem V s frekvencí 50 Hz. Poté se rozsvítí světélko pohotovostního režimu LED (Led bude během zapnutého/vypnutého pohotovostního režimu blikat). K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností: Stiskněte tlačítko, P- / P+ nebo číselné tlačítko na ovladači. Stiskněte tlačítko, P/CH- nebo P/CH+ tlačítko na TV. TV se poté zapne. Poznámka: Pokud TV zapnete tlačítkem program CH nebo CH na ovladači, program který jste sledovali naposledy se změní. Jakoukoli z těchto metod použijete, TV se zapne. Vypnutí TV Stiskněte tlačítko na ovladači nebo tlačítko pohotovostního režimu, a TV se vypne do režimu pohotovosti. Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel ze zásuvky. Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako třeba Hledání aktualizace, Stahování, anebo Časovač jsou aktivní. Výběr vstupu Jestliže jste zapojili všechna externí zařízení k vaší TV, můžete přepínat mezi zdroji. Stiskněte tlačítko SOURCE (zdroj) na dálkovém ovládání pro přímou volbu zdroje. (volitelné) Základní obsluha Televizor můžete ovládat dálkovým ovladačem i tlačítky na přístroji. Používání tlačítek na TELEVIZORU Nastavení hlasitosti Stiskem tlačítka hlasitost snížíte a tlačítkem hlasitost zvýšíte, v dolní části obrazovky se při tom zobrazí ukazatel hlasitosti (posuvník). Volba programu Stiskem tlačítka P/CH + zvolte následující kanál, stiskem tlačítka P/CH - přepnete na předchozí kanál. Zobrazení hlavní nabídky Při současném stisku tlačítek / se zobrazí hlavní nabídka. V hlavní nabídce lze vybrat podnabídku pomocí tlačítek P/CH - nebo P/CH + podnabídku lze otevřít tlačítkem nebo. Informace o používání těchto nabídek naleznete v části Systém nabídek. Režim AV Stiskem tlačítka TV/AV na ovládacím panelu na televizoru lze televizor přepnout mezi režimy AV. Používání dálkového ovládání Dálkové ovládání televizoru je určeno k ovládání všech funkcí zvoleného modelu. Funkce budou popsány v souladu se systémem nabídek televizoru. Funkce systému nabídek jsou popsány následujících částech. Nastavení hlasitosti Stisknutím tlačítka V+ hlasitost zvýšíte. Stisknutím tlačítka V- hlasitost snížíte. Stupnice hlasitosti se zobrazí na obrazovce. Výběr programu (Předchozí nebo Další program) Stisknutím tlačítka P- přepnete na předchozí program. Stisknutím tlačítka P+ přepnete na další program. Výběr programů (Přímý přístup) Stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovládání volíte programy 0 a 9. Televizor se přepne na zvolený program. Pro přepínání mezi programy tiskněte číselná tlačítka. Předtím než stisknete druhé číselné tlačítko, nejprve se zobrazí program první číslovky. Pokud chcete znovu zvolit programy s jednou číslicí, stiskněte přímo číslo programu. Poznámka: YPbPR může být použito pouze pokud připojení zařízení, které má YPbPr výstup přes PC vstup YPbPr k PC kabelu. Czech _MB62_[CZ]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :43:20

13 Elektronický programový průvodce (EPG) Pro zobrazení informací o dostupných programech můžete zobrazit elektronického programového průvodce. (EPG) Pro zobrazení menu EPG stiskněte na dálkové ovladači tlačítko EPG. Pro procházení kanály stiskněte tlačítka /. Pro procházení seznamem programů, stiskněte tlačítko /. V EPG menu se zobrazí dostupné informace o všech kanálech. Uvědomte si prosím, že tyto informace jsou automaticky aktualizovány. Pokud nejsou informace o pořadech k daným kanálům dostupné, zobrazí se prázdné EPG. Modré tlačítko (Následující den): Zobrazí programy následujícího dne. Textové tlačítko (Filtr): Zobrazí možnosti fi ltrování. Číselná tlačítka (Přeskočit): Přeskočí do vyžadovaného kanálu přímo přes číselná tlačítka. OK (Možnosti): Zobrazí možnosti programu včetně možnosti Vybrat kanál. INFO (Podrobnosti): Zobrazí podrobnosti o programu. OK (Možnosti): Zobrazí možnosti programu včetně možnosti Vybrat kanál. Modré tlačítko (Filtr): Zobrazí možnosti filtrování. INFO (Podrobnosti o události): Zobrazí podrobnosti programu. Zelené tlačítko Zobrazí se přehled programů. žluté tlačítko Zobrazí údaje EPG v souladu s televizním programem. Červené tlačítko: Zobrazí programy z předešlého dne. Zelené tlačítko: Zobrazí programy v následujícím dni. Žluté tlačítko (Předchozí den): Zobrazí programy z předešlého dne. Červené tlačítko (Předchozí den): Zobrazí programy z předešlého dne. Zelené tlačítko (Následující den): Zobrazí programy následujícího dne. Žluté tlačítko (Zoom): Zvětší informace o programu. Modré tlačítko (Filtr): Zobrazí možnosti fi ltrování. Číselná tlačítka (Přeskočit): Přeskočí do vyžadovaného kanálu přímo přes číselná tlačítka. INFO (Podrobnosti): Zobrazí podrobnosti o programu. OK (Možnosti): Zobrazí možnosti programu včetně možnosti Vybrat kanál. (Hledat): Zobrazí menu Průvodce vyhledáváním. TITULKY: Pro zobrazení menu žánru stiskněte tlačítko SUBTTL. Použitím této funkce můžete vyhledávat v databázi programového průvodce žánry, které jste si vybrali. Informace, které jsou k dispozici v programovém průvodce budou prohledány a výsledky,které se shodují s vašimi kritérii budou vypsány do seznamu. (Nyní): Zobrazí aktuální program. Digitální teletext (**pouze pro UK) Stiskněte tlačítko. Objeví se informace digitálního teletextu. Ten lze ovládat pomocí barevných tlačítek, kurzorových tlačítek nebo tlačítka OK. Možnosti se můžou měnit v závislosti na obsahu digitálního teletextu. Následujte instrukce zobrazené na obrazovce. Když stisknete tlačítko, TV se vrátí na sledování televizního vysílání. Czech _MB62_[CZ]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :43:21

14 Při pozemním digitálním vysílání (DVB-T-C), společně s digitálním teletext vysíláním a normálním vysíláním, také existují kanály, které vysílají pouze digitální teletext. Při sledování kanálu, který vysílá pouze digitální teletext, poměr stran (tvar obrazu) je stejný, jako obraz, který jste sledovali posledně. Pokud znovu stisknete tlačítko, zobrazí se obrazovka digitálního teletextu. Analogový Teletext Použití teletextu a jeho funkcí, je stejné jako analogový systém teletextu. Pro vysvětlení si prosím přečtěte kapitolu TELETEXT. První instalace DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte, zda je anténa nebo kabel připojený a modul běžného rozhraní není zasunutý před zapnutím TV při první instalaci. Při prvním spuštění TV vás bude postupem provádět průvodce. Nejdříve se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka. zvýrazní. Šifrované můžete nastavit jako Ano pokud chcete skenovat kódované stanice. Poté vyberte požadovaný jazyk teletextu. Pro pokračování stiskněte OK tlačítko. Následující zpráva se zobrazí na obrazovce. K vybrání Ano či Ne možnosti, označte položky stisknutím nebo a potvrďte OK tlačítkem. Poté se na obrazovce ukáže následující OSD zpráva a digitální televize začne prohledávat digitální vysílání. Poznámka: Pro zrušení můžete stisknout tlačítko MENU. Pro výběr jazyka použijte tlačítka nebo a potvrďte OK tlačítkem. Po vybrání jazyka se zobrazí uvítací obrazovka vyžadující výběr Země, Aktivní antény a Skenování kódovaných kanálů. Po dokončení vyhledávání se zobrazí menu Výběr oblasti (pokud je nalezeno více oblastí). Vyberte zemi a oblast a stiskněte OK. Poté co se uloží všechny dostupné stanice, zobrazí se seznam na obrazovce. Pokud chcete kanály třídit podle LCN, vyberte Ano a stiskněte OK. Stisknutím nebo tlačítka označíte zemi, kterou potřebujete nastavit, a poté stiskněte pro zvýraznění Jazyk teletextu. Pro výběr požadovaného jazyka teletextu použijte tlačítko nebo. Po nastavení možnosti jazyka teletextu stisknete tlačítko Skenování kódovaných kanálů se Czech _MB62_[CZ]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :43:21

15 Pro opuštění seznamu kanálů a sledování TV stiskněte OK. Instalace Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko MENU a s pomocí tlačítek nebo vyberte Instalaci. Stiskněte OK a zobrazí se následující obrazovka. Manuální prohlížení Stiskem tlačítka nebo zvolte Automatické skenování kanálů a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se Auto sken kanálů. Tlačítky / a OK vyberte možnosti. Ovládání režimu Automatické skenování kanálů Digitální anténa: Hledá a ukládá DVB-T stanice. Analog: Hledá a ukládá analogové stanice. Plné: Hledá a ukládá digitální i analogové stanice. Po každém výběru automatického hledání a potvrzením OK se zobrazí potvrzovací obrazovka. Pro spouštění instalace stiskněte Ano, pro zrušení vyberte NE použitím nebo tlačítek a poté OK. Po nastavení automatického skenu a potvrzení, instalace se spustí a zobrazí se indikátor. Pro zrušení stiskněte MENU tlačítko. V takovémto případě se nalezené kanály neuloží. Ruční ladění Tip: Tato možnost se používá pro přímé nalezení vysílání. Vyberte Manuální Sken kanálů z Instalačního menu použitím / tlačítek a OK. Zobrazí se obrazovka Manuálního Skenu. Požadovaní typ vyhledávání použitím nebo tlačítkem. Podle toho se zobrazí možnost manuálního vyhledávání. Pro označení položky stiskněte nebo tlačítko a potvrďte stejným tlačítkem. Pro zrušení stiskněte tlačítko MENU. Při ručním prohledávání kanálů zadáte číslo multiplexu nebo frekvence ručně a bude se prohledávat pouze tento multiplex nebo kanály. Po výběru typu vyhledávání na digitální můžete vložit mnohonásobná čísla použitím číselných tlačítek a poté stiskněte OK pro spuštění vyhledávání. Analogové manuální vyhledávání Pro výběru typu vyhledávání na analogové, použijte nebo tlačítko pro zvýraznění položky a potvrďte stejným tlačítkem. S použitím numerických tlačítek zadejte číslo kanálu nebo frekvenci. Poté stiskněte OK pro spuštění vyhledávání. Po vložení vícenásobného čísla, se jakékoli nové kanály, které nejsou na seznamu, uloží. Jemné analogové ladění Zvolte Jemné analogové ladění z Instalačního menu tlačítkem nebo a OK tlačítkem. Zobrazí se obrazovka analogového jemného ladění. Jemné analogové ladění není dostupné, pokud nejsou dostupné analogové stanice, digitální stanice. Stisknutím tlačítka OK pokračujte. K nastavení jemného ladění použijte tlačítko nebo Po skončení opět stiskněte OK. Vymazání seznamu služeb (*) (*) Toto nastavení je viditelné jen tehdy, je-li nabídka Země nastavena na Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko. Použijte tuto funkci k vymazání uložených kanálu. Pro Vymazání seznamu služeb,stiskněte nebo tlačítko a potvrďte OK. Na obrazovce se zobrazí upozornění. Czech _MB62_[CZ]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :43:22

16 Pro zrušení stiskněte OK. Stisknutím nebo vyberte Ano a stiskněte OK pro vymazání všech kanálů. Ovládání stanic: Seznam kanálů TV uspořádá všechny uložené stanice v Seznamu kanálů. Tento seznam můžete upravit, nastavit oblíbené nebo aktivní stanice použitím možnosti Seznamu kanálů. Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do hlavní nabídky. Nastavte Seznam kanálů stisknutím nebo tlačítka. Pro prohlížení obsahu stiskněte OK. Vyberte Upravit Seznam kanálů pro ovládání všech uložených stanic. Pro výběr Úpravy seznamu kanálů použijte nebo tlačítka a OK. Ovládání Seznamu kanálů Stiskněte tlačítka nebo a zvolte kanál, který chcete upravit. Pro výběr funkce Seznamu kanálů stiskněte nebo. Pro posouvání stránky nahoru nebo dolů použijte CH / CH tlačítka. Stiskněte MODRÉ tlačítko pro prohlížení možnosti fi ltrování. Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění nabídky. Přesouvání kanálů Nejdříve vyberte požadovaný kanál. Vyberte možnost Přesunout a stiskněte OK. Na obrazovce se zobrazí Upravit číslo. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání upravte číslo kanálu. Pokud pod tímto číslem již existuje kanál, zobrazí se varovná obrazovka. Pokud chcete přesunout vybraný kanál, vyberte Ano a stiskněte OK. Stisknutím tlačítka OK pokračujte. Vybraný kanál je nyní přesunut. Vymazání kanálu ZELENÝM tlačítkem lze označit/odznačit všechny kanály, ŽLUTÝM tlačítkem lze označit/odznačit jeden kanál. Vyberte kanál, který chcete vymazat a poté vyberte možnost Vymazat. Stiskněte OK tlačítko pro pokračování. Zobrazí se varovná zpráva. Vyberte Ano pro vymazání, vyberte Ne pro zrušení. Stiskněte OK tlačítko pro pokračování. Přejmenování kanálu Vyberte kanál, který chcete přejmenovat a poté vyberte možnost Upravit jméno. Stisknutím tlačítka OK pokračujte. Pro výběr předešlého nebo dalšího písmena, stiskněte nebo tlačítko. Stiskem tlačítka nebo se přepínají znaky, např. písmeno b se po stisku stává a, a po stisku zase c. Stiskem numerických tlačítek zvýrazněný znak nahradíte některým ze znaků, zobrazených nad tlačítkem; děje se tak postupně v pořadí, jak tlačítko mačkáte. Uložte stisknutím tlačítka OK. Stiskněte tlačítko MENU pro zrušení. Uzamknutí kanálu ZELENÝM tlačítkem lze označit/odznačit všechny kanály, ŽLUTÝM tlačítkem lze označit/odznačit jeden kanál. Vyberte kanál, který chcete zamknout a poté vyberte možnost Zamknout. Stisknutím tlačítka OK pokračujte. Bude po vás vyžadován rodičovský PIN. Přednastavený PIN je Vložte PIN. Poznámka: Pokud je země nastavena jako Francie, lze použít kód Když je požadovaný kanál označený, stiskněte OK pro uzamčení/odemčení kanálu. Vedle vybraného kanálu se zobrazí symbol zámku. Czech _MB62_[CZ]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :43:23

17 Ovládání stanic: Oblíbené Můžete vytvořit seznam oblíbených kanálů. Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do hlavní nabídky. Nastavte Seznam kanálů stisknutím nebo tlačítka. Pro prohlížení obsahu stiskněte OK. Pro úpravu Seznamu oblíbených vyberte Oblíbené. Pro výběr Oblíbených použijte / tlačítka a OK. Lze nastavit různé kanály jako oblíbené, takže procházíte jenom vybrané kanály. Vyberte kanál stisknutím nebo tlačítka. Pro přidání vybraného kanálu na Seznam oblíbených stiskněte OK. Pro odstranění stiskněte OK znovu. Funkce tlačítek OK : Přidá/Odstraní stanici. ŽLUTÉ: Označí / Odznačí kanál. ZELENÉ: Označí / Odznačí všechny kanály. MODRÉ: Zobrazí možnosti fi ltrování. Ovládání stanic: Uspořádání seznamu kanálu Můžete zde vybrat vysílání, které budou zobrazeny na seznamu. K zobrazení určitých typů vysílání použijte nastavení Aktivního seznamu kanálů. Vyberte aktivní seznam kanálů z menu seznam kanálů pomocí tlačítka nebo Stisknutím tlačítka OK pokračujte. Informace na obrazovce Pro zobrazení informací stiskněte tlačítko INFO. NA informační tabuli se zobrazí podrobnosti o stanici a o současném programu. Informační proužek zobrazuje informace o právě zvoleném kanálu a vysílaném programu. Společně se jménem kanálu se zobrazí jeho číslo v seznamu kanálu. Tip: Ne všechny kanály vysílají informace o programu. Pokud nejsou k dispozici jméno ani časy programů, zobrazí se prázdný informační proužek. Pokud je vybraný kanál zamčený, musíte navolit správný čtyřmístný kód, abyste kanál mohli sledovat (přednastavený kód je 0000).. Na obrazovce se zobrazí nápis Vložte PIN. Poznámka: Pokud je země nastavena jako Francie, lze použít kód Přehrávání použitím prohlížeče médií Pokud nebude USB paměť rozeznána po vypnutí a zapnutí přístroje nebo po První instalaci, odpojte USB zařízení a přístroj vypněte a zapněte. Poté znovu zapojte USB zařízení. K zobrazení okna Prohlížeče médií stiskněte buďto tlačítko MENU na dálkovém ovládání a potom stiskem tlačítek nebo zvolte Prohlížeč médií. Stisknutím tlačítka OK pokračujte. Zobrazí se prohlížeč médií. Při zapojení USB zařízení se zobrazí následující obrazovka: Z paměti USB můžete přehrávat hudební, obrázkové a video soubory. Pro výběr Videa, Fotek, Hudby nebo Nastavení použijte tlačítka nebo. Ze seznamu můžete také vybrat typ vysílání stisknutím / a OK. Czech _MB62_[CZ]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :43:24

18 Prohlížení filmů přes USB Pokud z vyberete možnost Videa, seznam všech dostupných videí se zobrazí na obrazovce. Tlačítky nebo vyberete video soubor a přehrajete stisknutím OK. Pokud vyberte soubor s titulky a stisknete OK, můžete vybrat nebo zrušit volbu tohoto souboru s titulky. Při přehrávání videa se zobrazí toto menu: Přeskočit (číselná tlačítka): TV skočí do souboru začínajícího písmenem, které jste navolili pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači. Přehrát toto (tlačítko OK): Přehraje vybrané soubory. Lang (přehrát náhled): Zobrazí vybraný soubor v malém náhledovém okně. ČERVENÉ: Seřadí soubory podle názvu. Přehrát (tlačítko): Přehraje všechny media soubory ve složce, přičemž začne u prvního zvoleného. žluté tlačítko Změní styl zobrazení. Loop/ náhodně(zelené tlačítko): Stiskněte jednou pro zrušení Loopu. Pro zrušení Loopu a Náhodnému přehrávání stiskněte znovu. Stiskněte ještě jednou pro zapnutí pouze Náhodného přehrávání. Stiskněte znova pro zrušení obou. Při zrušení se objeví ikony. MODRÉ: Zobrazí možnosti fi ltrování. Přehrát (červené tlačítko): Spustí přehrávání videa. Stop (modré tlačítko): Zastaví přehrávání videa. Pauza (tlačítko OK): Pozastaví přehrávání videa. Přetočit ( tlačítko): Přetáčí zpět. Dopředu ( tlačítko): Přetáčí vpřed. Titulky / Audio (jazyk): Nastavuje titulky / Audio. Žluté: Otevře menu úpravy titulků. Czech Pro potvrzení stiskněte ŽLUTÁ (OK). Pro smazání stiskněte. Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem tlačítka. Prohlížení fotografií přes USB Pokud z vyberete možnost Fotky, seznam všech dostupných fotek se zobrazí na obrazovce. Skoč (Číselná tlačítka):skočí do vybraných souboru použitím číselných tlačítek. OK: Prohlíží vybrané obrázky na celé obrazovce. Prezentace (Zelené tlačítko): Začne slideshow se všemi fotkami. Loop/ náhodně (Modré tlačítko): Stiskněte jednou pro zrušení Loopu. Pro zrušení Loopu a Náhodnému přehrávání stiskněte znovu. Stiskněte ještě jednou pro povolení možnosti Náhodně. Stiskněte znova pro zrušení. Při zrušení se objeví ikony. FAV: Seřadí soubory podle data. : Prohlížet obrázky v miniaturách. INFO: Mění možnosti fi ltrů. Možnosti prezentace Pauza (Žluté tlačítko) : Zastaví slideshow. Pokračovat (zelené tlačítko) : Pokračuje ve slideshow. Zoom (červené tlačítko) : Zazoomuje obrázek. Poznámka: Pokud je obrázek přiblížený/zobrazený na celou obrazovku, nelze obrázek procházet použitím tlačítek nahoru/dolů/levé/pravé. Předchozí / Další (levé a pravé tlačítko myši): Skočí do předešlého nebo dalšího souboru ke slideshow. 01_MB62_[CZ]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :43:24

19 Rotace (tlačítka nahoru a dolu): Otočí obrázek použitím nahoru/dolu tlačítek. Loop/ náhodně (Modré tlačítko): Stiskněte jednou pro zrušení Loopu. Stiskněte tlačítko znovu pro znemožnění obou. Stiskněte ještě jednou pro povolení funkce Náhodně. Stiskněte znova pro povolení obou. Při zrušení se objeví ikony. RETURN (Exit): Zpět na seznam souborů. INFO: Zobrazí pomocnou obrazovku. Přehrávání hudby přes USB Pokud z vyberete možnost Hudba, seznam všech dostupných hudebních souborů se zobrazí na obrazovce (Číselná tlačítka): TV skočí do souboru začínajícího písmenem, které jste navolili pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači. Přehrát toto (tlačítko OK) : Přehraje vybrané soubory. Přehrát (zelené tlačítko) : Přehraje všechny media soubory ve složce, přičemž začne u prvního zvoleného. Stop (červené tlačítko) : Ukončí přehrávání. Pauza (Žluté tlačítko) : Pozastaví vybranou nahrávku. Předchozí / Další (levé a pravé tlačítko myši) : Skočí to předešlého nebo dalšího souboru k přehrání. FAV: Uspořádá soubory Název, Umělec nebo Album. Poznámka: Pokud je Styl prohlížení nastaven na Složku v Nastavení prohlížeče médií, složka Hudba je zobrazena jako uspořádaná, proto není třeba uspořádávat soubory znovu stisknutím tlačítkem FAV. INFO: Mění možnosti fi ltrů. Loop/ náhodně (Modré tlačítko): Stiskněte jednou pro zrušení Loopu. Pro zrušení Loopu a Náhodnému přehrávání stiskněte znovu. Stiskněte ještě jednou pro povolení možnosti Náhodně. Stiskněte znova pro zrušení. Při zrušení se objeví ikony. Nastavení Prohlížeče Medií Použitím okna Nastavení můžete nastavit předvolby Prohlížeče medií. Pro zvýraznění položky stiskněte nebo tlačítko a stejným tlačítkem nebo potvrďte. Styl prohlížení: Nastaví prohlížecí režim. Interval prezentace: Nastaví interval prezentace. Zobrazení titulků: Nastaví umožnění titulků. Jazyk titulků: Nastaví jazyk titulků. Umístění titulků: Nastaví pozici titulků nahoru nebo dolu. Velikost písma titulků: Nastaví velikost titulků (max.54pt). Změna velikosti obrazu Formáty obrazu Můžete změnit poměry stran (velikost obrazu) pro sledování obrazu v jiném Zoom režimu. Pro změnu velikosti obrazu opakovaně tiskněte tlačítko SCREEN. Dostupné Zoom režimy jsou vypsány zde. Auto Pokud vyberete AUTO, poměr stran bude uzpůsoben podle informací ze zdroje (pokud je to dostupné). Formát zobrazený v režimu AUTO je absolutně nezávislý na informacích WSS, které mohou být součástí vysílání nebo součástí signálu z externího zařízení Poznámka: Režim AUTOMATICKÝ bude dostupná pouze ve zdrojích HDMI, YPbPr a DTV. 16:9 Toto roztáhne obraz rovnoměrně doleva a doprava normálního obrazu (4:3) pro vyplnění široké TV obrazovky. Czech _MB62_[CZ]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :43:24

20 Pro obraz s poměrem stran 16:9, který byl stlačen do normálního obrazu (poměr stran 4:3), lze původní rozměr obrazu obnovit pomocí režimu 16:9. Titulky Toto roztáhne široký obraz (16:9) s titulky do plné obrazovky. Horní a dolní část obrazu jsou mírně seříznuté. Kino Toto roztáhne široký obraz (16:9) do plné obrazovky. Poznámka: Můžete pohybovat obrazem nahoru a dolů, pomocí /, při zoomu vybraném na panoramatický, 14:9, Kino nebo Titulky. 14:9 Toto roztáhne široký obraz (14:9) do horní a dolní části obrazovky. Konfigurace nastavení obrazu Různá nastavení obrazu lze detailně nastavit. Stiskněte MENU a vyberte první ikonu použitím tlačítka nebo Pro vstup do nabídky Nastavení obrazu stiskněte OK. Zvětšení 14:9 (14:9 Zoom) Tato funkce přiblíží obrázek na 14:9. 4:3 Použijte pro sledování normálního obrazu (4:3), toto je jeho původní velikost. Panoramatický Toto rozšíří obraz rovnoměrně doleva a doprava normálního obrazu (4:3) pro vyplnění TV obrazovky bez toho, aby obraz vypadal nepřirozeně. Ovládání položek nabídky Nastavení obrazu Pro zvýraznění položky stiskněte tlačítko nebo. Tlačítky nebo zvolte některou položku. Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění nabídky. Položky nabídky Nastavení obrazu Režim: Pro vaše požadavky o obrazu, můžete nastavit příslušný režim. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: Kino, Hry, Dynamický a Přírodní. Kontrast: Nastaví světlost a tmavost obrazovky. Jas: Nastaví jas obrazovky. Ostrost: Nastaví ostrost objektu zobrazeného na obrazovce. Barva: Nastaví barvu. Úsporný režim: Pro výběr Úsporného režimu stiskněte tlačítko nebo. Stiskem tlačítka nebo nastavte Úsporný režim na Zapnuto (On) nebo Vypnuto (Off). Czech _MB62_[CZ]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :43:25

21 Pro více informací o Ekologickém režimu viz část Informace o životním prostředí. Poznámka: Pokud je Ekologický režim zapnutý, znemožní se funkce Podsvícení. Podsvícení (volitelné): Toto nastavení ovládá úroveň podsvícení a může být nastaveno na Auto, Maximum, Minimum, Střední a Ekologický režim (volitelné). Poznámka: Podsvícení nemůže být aktivní v VGA a režimu Prohlížeče médií nebo zatímco je nastaven obrazový režim Hra. Snížení šumu: Pokud je vysílaný signál slabý a obraz je šumivý, použijte nastavení Snížení šumu. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: Low (nízká), Medium (střední), High (vysoká) nebo Off (vypnuta). Advanced Settings Náhrada barvy: Nastaví požadovaný tón barvy. Nastavení možnosti Studené dodá bílým barvám lehce modrý nádech. Chcete-li normální barvy, zvolte možnost Normální. Nastavení možnosti Teplá (Warm) dodá bílým barvám lehce červený nádech. Zoom: Nastaví velikost obrazu na Auto,16:9, Titulek,14:9, 14:9 Zoom, 4:3, Panoramatické nebo Kino. HDMI True Black (volitelné): Při sledování ze zdroje HDMI se tato funkce zobrazí v menu Nastavení obrazu. Tuto funkci můžete použít pro zesílení černé v obraze. Tuto funkci můžete nastavit jako zapnutá pro aktivaci režimu HDMI True Black. Filmový režim (volitelné): Filmy jsou nahrávány s různým počtem snímků za sekundu z normálních televizních programů. Stiskněte tlačítko nebo a zvolte Filmový režim. Stisknutím tlačítka nebo funkci zapnete nebo vypnete. Zapněte tento režim, pokud sledujete. Filmy kvůli čistějšímu obrazu při rychlých scénách. Přepnutí barvy: Nastaví požadovaný tón barvy. Resetování: Nastaví obraz na tovární nastavení. Pokud jste v VGA (PC) režimu, některé položky v nabídce obrazu nebudou dostupné. Namísto toho zatímco jste v PC režimu, nastavení VGA režimu bude přidáno do Nastavení obrazu. PC nastavení obrazu Pozice PC: Vyberte pro zobrazení položek menu PC pozice. Automatické umístění Automaticky upraví display. Potvrďte stisknutím tlačítka OK Horizontální pozice: Tato funkce umístí obraz horizontálně napravo nebo nalevo obrazovky. Vertikální poloha: Tato funkce posune obraz vertikálně směrem nahoru nebo dolů. Bodové hodiny Nastavení bodových hodin upraví interferenci, která se může jevit jako vertikální ohyb v intenzivních bodových prezentacích jako třeba tabulkové programy, odstavce nebo text z malého písma. Fáze: V závislosti na rozlišení a frekvenci, kterou připojíte do TV, byste mohli vidět mlhavý nebo šumivý obraz. V takovém případě použijte tuto funkci, k dosáhnutí čistšího obrazu. Konfigurace nastavení zvuku Nastavení zvuku může být upraveno podle vašich potřeb. Stiskněte MENU a vyberte první ikonu použitím tlačítka nebo Pro vstup do nabídky Nastavení zvuku stiskněte OK. Pro nastavení PC obrazu, udělejte následující: Pro výběr ikony obrázku stiskněte tlačítko nebo Na obrazovce se objeví nabídka Picture (Obraz). Nastavení kontrastu, jasu, barvy a teploty barvy a přiblížení obrazu v tomto menu jsou stejná jako Ovládání položek nabídky Nastavení zvuku nastavení definovaná v TV obrazovém menu Pro zvýraznění položky stiskněte tlačítko nebo pod Hlavní menu.. Nastavení Zvuku, Nastavení a Zdroj jsou identická s Tlačítky nebo zvolte některou položku. nastaveními popsanými v hlavním menu. Czech _MB62_[CZ]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :43:25

22 Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění nabídky. Položky nabídky Nastavení zvuku Hlasitost: Přizpůsobí hlasitost zvuku. Ekvalizér Pro podnabídku stiskněte OK. Konfigurace nastavení TV Detailní nastavení může být upraveno podle vašich potřeb. Stiskněte MENU a vyberte ikonu Nastavení použitím tlačítka nebo Pro vstup do nabídky Nastavení stiskněte OK. V nabídce ekvalizéru lze nastavit režim Hudba, Film, Mluvené slovo, plochý, Vážná hudba nebo Uživatel. Stisknutím tlačítka MENU se vrátíte do předchozí nabídky. Poznámka: Nastavení ekvalizéru se dá změnit pouze tehdy, pokud je Ekvalizér režim nastaven na Uživatele. Vyvážení Toto nastavení je používáno pro vyvážení levého a pravého reproduktoru. Sluchátka: Nastaví hlasitost sluchátek. Režim zvuku: Z režimů Mono, Stereo, Dual I nebo Dual II si můžete vybrat pouze pokud je zvolený kanál podporuje. AVL: Funkce Automatické Omezování Hlasitosti (AVL) nastaví zvuk do fi xní úrovně mezi programy (např. úroveň hlasitosti reklam má tendenci být hlasitější než program). Dynamické basy Funkce Dynamické basy se používá ke zvýšení efektu hlubokých tónů. Digitální výstup Nastaví typ digitálního audia výstupu. Ovládání položek nabídky Nastavení Pro zvýraznění položky stiskněte tlačítko nebo. Pro výběr položky stiskněte OK. Stiskněte tlačítko MENU pro opuštění nabídky Položky menu Nastavení Podmíněný přístup Kontroluje podmínění přístup, jestliže je dostupný. Jazyk: Konfiguruje nastavení jazyka. Rodičovské: Konfi guruje rodičovské nastavení. Časovače Nastaví časovače vybraných programů. Datum/Čas: Nastaví čas a datum. Zdroje: Povolí nebo zakáže vybrané zdroje. Další nastavení: Zobrazí další možnosti nastavení TV. Použití podmíněného přístupu DŮLEŽITÉ: Vložte nebo vyjměte CI jednotku, pouze pokud je TV vypnutá. Pro sledování určitých digitálních kanálů budete potřebovat modul podmíněného přístupu (CAM). Tuto jednotku musíte vložit do CI zdířky na TV. Jakmile se stanete zákazníkem nějakého placeného kanálu, získáte od provozující firmy Modul podmíněného přístupu (CAM) a kartu, které dodržením následujícího postupu vložíte do televizoru. Vložte modul CAM a poté kartu do zdířky, která je umístěna v krytu v zadní části televizoru. CAM modul by měl být vložen správným směrem, není možné ho vložit obráceně. CAM modul a TV zdířka by mohly být poškozeny, jestliže jsou vloženy násilně. Czech _MB62_[CZ]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :43:26

23 Připojte televizor k elektrické síti, zapněte jej a poté počkejte malou chvilku, než se karta aktivuje. Pokud není vložen žádný modul, objeví se zpráva znamenající Není vložen žádný modul pro společné rozhraní. Pro podrobnosti nastavení, pročtěte návod k použití jednotky. Prohlížení nabídky Podmíněného přístupu (*) (Tyto nabídky nastavení se můžou lišit podle dodavatele. Stiskněte MENU a vyberte první ikonu použitím tlačítka nebo. Pro vstup do nabídky Nastavení stiskněte OK. Použitím tlačítek nebo. zvýrazníte Podmíněný přístup a poté stiskněte OK pro prohlížení položek nabídky. Konfigurace předvolby jazyka Použitím tohoto menu lze nastavit jazyk. Stiskněte MENU a vyberte ikonu Nastavení použitím tlačítka nebo Pro vstup do nabídky Nastavení stiskněte OK. Použitím tlačítek nebo.zvýrazněte Jazyk a stiskněte OK. Tlačítky nebo. zvolte některou položku. Nastavení je automaticky uloženo. Menu: zobrazí systémový jazyk. Upřednostňovaný Tato nastavení budou použita, pokud jsou k dispozici. Jinak bude použito současné nastavení. Zvuk: Nastaví upřednostňovaný audio jazyk. Titulky: Nastaví jazyk titulků. Titulky budou ve vybrané řeči. Teletext Nastaví jazyk teletextu. Průvodce: Nastaví upřednostňovaný jazyk průvodce. Současné Toto nastavení lze změnit pouze pokud je vysílač podporuje. Jinak je změnit nelze. Czech Zvuk: Změní jazyk audia pro současný kanál. Titulky: Změní jazyk titulků pro současný kanál. Poznámka: Je-li v položce Country (země) nastaveno Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko, budou jazyková nastavení fungovat následujícím způsobem: Nastavení řeči V konfi gurační nabídce pomocí tlačítek nebo. zvýrazněte položku Jazyková nastavení. Stisknete tlačítko OK a na obrazovce se objeví podnabídka Jazyková nastavení: Tlačítky nebo. zvýrazněte položku nabídky, která bude upravována, a pro nastavení stiskněte tlačítko nebo. Poznámky: Položka Jazyk systému (System Language) určuje jazyk nabídek. Položka Audio Language (jazyk zvuku) slouží k výběru zvukové stopy kanálu. Pokud je při vysílání možnost několika voleb, bude první prioritou primární nastavení. Sekundární nastavení představují alternativu, pokud není dostupná první možnost. Rodičovský zámek Pro zamezení sledování určitých programů můžou být kanály a nabídky uzamčeny použitím rodičovského zámku. Tato funkce zapíná nebo vypíná systém ochrany nabídek a umožňuje změnu kódu PIN. Stiskněte MENU a vyberte ikonu Nastavení použitím tlačítka nebo Pro vstup do nabídky Nastavení stiskněte OK. Použitím tlačítek nebo zvýrazněte Rodičovské a stiskněte OK. 01_MB62_[CZ]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :43:26

24 Pro zobrazení nabídky rodičovského uzamčení musíte vložit PIN. Výchozí PIN je Poznámka: Pokud je země nastavena jako Francie, lze použít kód Po zadání správného PIN se zobrazí menu rodičovského nastavení: Ovládání nabídky Rodičovského nastavení Vyberte položku stisknutím nebo tlačítka. Tlačítky nebo zvolte některou položku. Stiskněte tlačítko OK pro více možností. Zámek (uzamčení menu): Nastavení Zámku povolí nebo zakáže přístup do nabídky. Lze zakázat přístup do nabídky Instalace nebo do celého systému nabídek. Zámek podle věku: Pokud je nastavena tato možnost, přístroj získává informace o přístupnosti vysílaných pořadů, a zakáže přístup k vysílání. Dětský zámek Když je tato funkce zapnuta, televizor lze ovládat jen dálkovým ovladačem. V takovémto případě nebudou fungovat tlačítka na ovládacím panelu. Při stisku některého z těchto tlačítek se na obrazovce zobrazí nápis Dětský zámek zapnutý, není-li zrovna zobrazena nabídka. Nastavení PINu Nastaví nový PIN. Číselnými tlačítky nastavte nový PIN. Kvůli prověření je potřeba navolit PIN dvakrát. DŮLEŽITÉ: Předurčený PIN je 0000, pokud PIN změníte, napište si ho a schovejte na bezpečné místo. Poznámka: Pokud je země nastavena jako Francie, lze použít kód Časovače Stiskněte MENU a vyberte ikonu Nastavení použitím tlačítka nebo Pro vstup do nabídky Nastavení stiskněte OK. Použitím tlačítek nebo zvýrazněte Časovače a stiskněte OK. Nastavení časovače Tato funkce se používá pro nastavení vypnutí TV po určitém čase. Zvýrazněte Časovač použitím nebo Pro nastavení, stiskněte nebo tlačítko. Časovač může být naprogramován mezi Vypnutý a 2,00 hodiny (120 minut) v 30 minutových intervalech. Nastavení časovače programů Pomocí této funkce lze nastavit časovač programu pro určitý program. Pro nastavení časovače stiskněte tlačítko. Na obrazovce se zobrazí funkční tlačítka časovače programů. Přidání časovače Pro přidání časovače stiskněte ŽLUTÉ tlačítko na dálkovém ovladači. Tato zpráva se vám objeví na obrazovce. Kanál: Změní síť použitím nebo. Typ časovače: Tato funkce nelze nastavit. Datum: Navolte datum použitím číselných tlačítek. Start: Navolte počáteční čas použitím číselných tlačítek. Konec: Navolte konečný čas použitím číselných tlačítek. Délka: Zobrazí délku mezi začátkem a koncem. Opakovat: Časovač můžete nastavit tak, aby se opakoval Jednou, Denně nebo Týdně. Tlačítky nebo zvolte některou položku. Pro uložení stiskněte ZELENÉ tlačítko. Pro zrušení stiskněte ČERVENÉ tlačítko. Změnit/Smazat: Řídí rodičovské nastavení časovačů. Úprava časovače Vyberte časovač, který chcete upravit stisknutím nebo Stiskněte ZELENÉ tlačítko. Zobrazí se obrazovka Upravit časovač. Po skončení úpravy uložte ZELENİM tlačítkem. Pro zrušení můžete stisknout tlačítko MENU. Vymazání časovače Vyberte časovač, který chcete vymazat stisknutím nebo Stiskněte ČERVENÉ tlačítko. Pro vymazání časovače potvrďte tlačítkem ANO nebo Pro zrušení vyberte NE. Czech _MB62_[CZ]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :43:27

25 Konfigurace nastavení data/ času V nabídce nastavení vyberte Datum/Čas, aby jste je mohli konfi gurovat. Stiskněte OK tlačítko. Konfigurace nastavení Zdroje Zde můžete povolit či zakázat vybrané zdroje. Pokud stisknete tlačítko SOURCE, TV se nepřepne do možnosti zakázání zdroje. (volitelné) Pro označení Data a Času, stiskněte nebo tlačítko. K dispozici budou datum, čas, režim nastavení času a nastavení časové zóny. Pro označení Režimu nastavení času použijte tlačítka nebo. Vyberte nastavení času stisknutím nebo tlačítka. Může to být nastaveno na AUTO nebo MANUAL. Když je vybráno AUTO, možnosti datu/času a časové zóny nelze nastavit. Pokud je nastaveno na MANUAL, lze změnit položku Časové pásmo (Time Zone): Nastavte Časové pásmo stisknutím nebo tlačítka. Použijte nebo pro změnu časového pásma mezi GMT-12 a GMT+12. Současné časové pásmo se změní na vrchu menu seznamu podle toho, jaké jste vybrali. Změny jsou uloženy automaticky. Pro opuštění stiskněte MENU. V nabídce Nastavení vyberte Zdroj a stiskněte OK. Pro výběr Zdroje, stiskněte nebo tlačítko. Pro povolení nebo zakázání vybraného zdroje, stiskněte nebo tlačítko. Změny jsou uloženy automaticky. Poznámka: YPbPR může být použito pouze pokud připojení zařízení, které má YPbPr výstup přes PC vstup YPbPr k PC kabelu. Konfigurace Ostatních nastavení Pro prohlížení celkových předvoleb konfigurace, vyberte Další nastavení v nabídce Nastavení a stiskněte OK. Obsluha Czech Tlačítky nebo zvolte některou položku. Tlačítky nebo zvolte možnost. Pro podnabídku stiskněte OK. 01_MB62_[CZ]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :43:27

26 Časový limit: Pro zobrazení menu Mění časový limit pro obrazovky nabídek. Vyhledávání zakódovaných kanálů: Pokud je toto nastavení zapnuté, při vyhledávání se najdou i kódované programy. Pokud je tato funkce vypnuta, kódované programy nebudou nalezeny v automatickém ani manuálním hledání. Modré pozadí: Pokud je slabý nebo není žádný signál, tato funkce aktivuje nebo deaktivuje modré pozadí. Aktualizace softwaru: Toto nastavení se používá proto, aby vaše TV byla vždy aktualizována. Aby tato funkce správně fungoval, ujistěte se, že je TV zapnutá v pohotovostním režimu. Automatickou aktualizaci můžete zakázat nebo povolit nastavením Automatického skenování. Výběrem Skenu pro aktualizaci lze manuálně hledat nový software. Verze aplikace: Zobrazí aktuální verzi aplikace. Pro nedoslýchavé: Pokud vysílač umožňuje jakékoli speciální signál týkající se zvuku, zapněte toto nastavení pro příjem takového signálu. Popis Audia Audio popis zahrnuje dodatečnou zvukovou stopu pro nevidomé a zrakově postižené diváky vizuálních médií, včetně televize a filmů. Vypravěč popisu hovoří během vysílání a co se na obrazovce děje, popisuje během přirozených přestávek mezi zvuky (a někdy i mezi dialogy, pokud to považuje za nezbytné). Tuto možnost můžete využívat, jen pokud vysílač dodatečnou zvukovou stopu podporuje. Automatické vypnutí TV: Dobu funkce automatického vypnutí můžete nastavit. Poté co je hodnoty dosaženo, se TV vypne. Ladění v pohotovostním Režimu Pro volbu Ladění v pohotovostním režimu použijte tlačítko nebo a poté pomocí tlačítka nebo toto nastavení Zapněte nebo Vypněte. Pokud vypnete vyhledávání v úsporném režimu, funkce bude znemožněna. Pro použití této funkce se ujistěte, že bude nastavena na Zapnuto. Pokud je zapnuté vyhledávání v pohotovostním režimu a TV je v pohot. režimu, bude vyhledáváno dostupné vysílání. Pokud TV najde nové nebo chybějící vysílání, zobrazí se obrazovka menu dotazující se, zda vysílání chcete uložit. Další funkce Zobrazení TV informací při zadání nového programu nebo po stisku tlačítka INFO se na obrazovce zobrazí informace o čísle programu, Názvu programu, Indikátoru zvuku, času, teletextu a rozlišení. Funkce utlumení Pro vypnutí zvuku, stiskněte tlačítko. Ikona pro utlumení zvuku se objeví nahoře na obrazovce. Pro zrušení utlumení zvuku, máte dvě možnosti. První je stisknutí druhá je zesílit hlasitost. Výběr obrazového režimu Stisknutím tlačítka PRESETS lze změnit položku Režim obrazu (Picture Mode) podle vlastních požadavků. Dostupné možnosti jsou Dynamický, Přirozený, Kino a Hry. Titulky lze zapnout pomocí tlačítka SUBTITLE na dálkovém ovladači. Stiskněte tlačítko SUBTITLE znovu pro vypnutí titulků. Pokud jsou Titulky zapnuté, stisknutím tlačítka způsobí zobrazení varovné zprávy (pouze pro UK): Czech _MB62_[CZ]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :43:28

27 Teletext Teletext přenáší informace jako noviny, sport a počasí na vaší TV. Pokud je signál rušen, např. kvůli nepříznivému počasí, mohou se vyskytnout chyby v textu nebo teletext režim selže. Funkční tlačítka teletextu jsou popsána níže: Teletext / Mix Zaktivuje teletext při jednom stisknutí. Pro umístění obrazovky teletextu nad program (mix) stiskněte znovu. Další stisknutí ukončí režim teletextu. NÁVRAT - Index Zobrazí obsah teletextu. INFO - Odhalit Ukáže skryté informace (např. řešení her). OK Podržet Ponechá stránku na vyžadovaném místě. Pro pokračování stiskněte OK. / Podstránky Vybere druhotné stránky pokud jsou k dispozici, jestliže je teletext aktivován. P- nebo P+ a čísla (0-9): Stiskněte pro výběr stránky. Poznámka: Většina TV stanic používá kód 100 pro rejstřík teletextu. Barevná tlačítka (ČERVENÉ/ZELENÉ/ ŽLUTÉ/MODRÉ) Vaše televize podporuje jak FASTEXT, tak i TOP text systémy. Pokud je FASTEXT systém k dispozici, stránky jsou rozděleny do skupin podle témat. Pokud je FASTEXT systém k dispozici, sekce teletextových stránek budou barevně kódované a můžou být vybrány stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte barevné tlačítko odpovídající vaší potřebě. Objeví se barevný nápis ukazující, které tlačítko máte stisknout pro využití TOP text přenosu, pokud je přítomný. Stisknutím tlačítek nebo zobrazí po sobě další nebo předešlou stránku. Tipy Čištění obrazovky Čistěte obrazovku vlhkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte brusná rozpouštědla, mohla by poškodit krycí vrstvu televizoru. Pro vlastní bezpečnost, vypojte před čištěním TV ze zásuvky. Při přesouvání TV, ji držte zespodu. Vyvarujte se zobrazování stálého obrazu po dlouhou dobu. Výpadek elektriky Pokud je vaše TV bez elektriky zkontrolujte síťový kabel a připojení k zásuvce. Slabý obraz Vybrali jste správnou TV? Je vaše TV nebo dům umístěn příliš blízko neuzemněnému audio vybavení nebo neonovému světlu, atd.? Kopce nebo vysoké budovy můžou způsobit dvojitý obraz nebo stín na obraze. Někdy můžete zlepšit kvalitu obrazu otočením antény. Je obraz nebo teletext nerozeznatelný? Zkontrolujte, jestli jste navolili správnou frekvenci. Naladíte znovu kanály. Kvalita obrazu se může pokazit, pokus jsou dvě periferní zařízení připojena k TV najednou. V takovém případě odpojte jedno z nich. Žádný obraz Je anténa připojena správně? Jsou zástrčky zapojeny pevni ke zdířce antény: Je kabel antény připojen správně? Jsou použity vhodné zástrčky pro zapojení antény? Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce. Žádný obraz znamená, že televizor nepřijímá žádný signál. Vybrali jste správné tlačítko na ovladači? Zkuste to ještě jednou. Ujistěte se, že byl vybrán správný vstup. Neslyšíte zvuk? Možná jste přerušili zvuk stisknutím tlačítka? Zvuk přichází pouze z jednoho reproduktoru. Není balance nastavena na nejvyšší stupeň? Viz Zvukové menu Dálkový ovladač Vaše TV nereaguje na dálkový ovladač. Možná jsou prázdné baterie. Pokud ano, ještě můžete použít lokální tlačítka na horní straně televizoru. Vstupní zdroje Pokud nemůžete vybrat vstup, je možné, že není připojeno žádné zařízení. Zkontrolujte AV kabely a spojení, pokud jste zkusili připojit zařízení Czech _MB62_[CZ]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :43:28

28 Dodatek A: PC vstup typické zobrazovací režimy Displej podporuje maximální rozlišení 1920x1200. Následující tabulka je ilustrace některých typických zobrazovacích režimů.vaše TV nemusí podporovat všechna rozlišení. Podporovaná rozlišení jsou vypsány zde: Pokud přepnete PC do nepodporovaného režimu, na obrazovce se objeví varování. Obsah Rozlišení Frekvence 1 640x Hz 2 640x Hz 3 640x480 60Hz-66Hz-72Hz -75Hz-85Hz 4 800x600 56Hz-60Hz-70Hz-72Hz -75Hz-85Hz 5 832x Hz x768 60Hz-66Hz-70Hz-72Hz -75Hz x864 60Hz-70Hz-75Hz -85 Hz x HzA x HzB x768 75Hz-85Hz x960 60Hz-75Hz-85Hz x Hz-75Hz-85Hz x Hz x HzA x HzB x Hz-85Hz x900 65Hz-75Hz x Hz x Hz x HzA x HzB x HzA x Hz Dodatek B: AV a HDMI kompatibilita signálu (vstupní typy signálu) Zdroj EXT (SCART ) Side AV YPbPr HDMI Podporované signály PAL 50/60 NTSC 60 RGB 50 RGB 60 PAL 50/60 NTSC 60 Dostupné O O O O O O 480I 60Hz O 480P 60Hz O 576I 50Hz O 576P 50Hz O 720P 50Hz O 720P 60Hz O 1080I 50Hz O 1080I 60Hz O 1080P 50Hz O 1080P 60Hz O 480I 60Hz O 480P 60Hz O 576I 50Hz O 576P 50Hz O 720P 50Hz O 720P 60Hz O 1080I 50Hz O 1080I 60Hz O 1080P 24Hz O 1080P 25Hz O 1080P 30Hz O 1080P 50Hz O 1080P 60Hz O (X: Není k dispozici, O: Dostupné) V některých případech se signál na LED TV nezobrazí správně. Problém může být v neslučitelnosti s vybavením (DVD, Set-top box, atd.). Jestliže se setkáte s tímto problémem, kontaktujte vašeho prodejce a také výrobce vybavení. Czech _MB62_[CZ]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :43:28

29 Dodatek C: Podporované DVI rozlišení Pokud připojujete přístroje k TV konektorům pomocí DVI konvertor kabelů na HDMI kabely (nejsou dodávány), shlédněte následující informace o rozlišení. Obsah Rozlišení Frekvence 1 640x400 70Hz 2 640x480 60Hz-66Hz-72Hz -75Hz 3 800x600 56Hz-60Hz-70Hz- 72Hz -75Hz 4 832x Hz x768 60Hz-66Hz-70Hz- 72Hz -75Hz x864 60Hz-70Hz-75Hz x870 75Hz x HzA x HzB x768 75Hz x960 60Hz-75Hz x Hz-75Hz x Hz x HzA x HzB x Hz x900 65Hz-75Hz x Hz x Hz x HzA x HzB x HzA x Hz i-480p 60Hz i-576p 50Hz Dodatek D: Aktualizace softwaru Vaše TV dokáže vyhledat a aktualizovat aktualizace nového softwaru. Při vyhledávání kanálů uloží TV dostupné kanály do vašeho nastavení. Tudíž se před vyhledáním aktualizace doporučuje provést automatické hledání a aktualizovat všechny dostupné kanály. 1) Aktualizace softwaru přes uživatelské rozhraní Manuálně lze zkontrolovat zda je pro váš TV set k dispozici nový software. Jednoduše procházejte ve vašem hlavním menu. Vyberte Nastavení a vyberte menu Další nastavení. V menu Další nastavení přejděte na položku Aktualizace softwaru a stiskněte tlačítko OK pro otevření menu Aktualizovat možnosti. V menu Aktualizovat možnosti vyberte Vyhledat aktualizace a stiskněte tlačítko OK. Je-li nalezena nová aktualizace, zahájí se její stahování. Na liště je zobrazen stav při stahování. Po úspěšném dokončení stahování se zobrazí zpráva vyžadující restart pro aktivaci nového softwaru. Pro pokračování v restartu stiskněte tlačítko OK. 2) Automatický režim vyhledání a aktualizace Je-li vypnutá položka Automatické skenovánív Možnostech aktualizace, TV se zapne v 03:00 a vyhledá vysílací kanály pro novou aktualizace softwaru. Je-li úspěšně vyhledán a stáhnut nový software, spustí se při příštím zapnutí TV. Poznámka k restartu: Restart je poslední krok při aktualizace softwaru, byl-li nový software stáhnut úspěšně. Během restartu TV provede finální inicializace. Při restartu je sekvenční panel zavřený a kontrolka na přední straně označuje aktivitu blikáním. O 5 minut později se TV restartuje s novým aktivovaným softwarem. Pokud se nepodaří TV restartovat do 10 minut, odpojte napájení na dobu 10 minut a znovu zapojte. TV by se měla zapnout s novým softwarem. Pokud ani poté vaše TV nepracuje, zopakujte odpojení a zapojení. Pokud stále nefunguje, zavolejte servisní službu, která váš problém opraví. Varování: Dokud kontrolka LED během restartu bliká, neodpojujte TV ze sítě. Díky tomu by se nemusela Vaše TV znovu spustit a musela by být opravena servisním technikem. Czech _MB62_[CZ]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :43:28

30 Dodatek E: Podporované formáty souboru pro USB režim Media Film Přípony souborů.mpg /.dat /.vob / mkv / rmvb / ts / trp / tp/.avi Formát Poznámky Video Audio (Maximální rozlišení/bit rate etc.) MPEG1 MPEG Layer 1/2/3 20Mbit/sec MPEG2 MPEG2 XviD/ 3ivx PCM/MP3 Verze XviD až do: Mpeg2-TS H264-TS EAC3/ AC3 20Mbit/sec RMVB IMA/LBR 10Mbit/sec MPEG4 PCM/MP3 MS ISO MPEG4 PCM/MP3 Podporuje SP a ASP MJPEG PCM Hudba m4a- - - MPEG 1/2.mp3 - Layer 1/ 2/ 3 (MP3) Vzorkovací frekvence: 8K ~ 48KHz Bit Rate: 24kbps~384Kbps Vzorkovací frekvence: 8K ~ 48KHz Bit Rate: 128bps~320Kbps Photo.jpg Baseline JPEG Progresivní JPEG WxH = 15360x8640 WxH = 1024x768 Produkty Baterie Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu. Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL s.r.o. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů). Czech _MB62_[CZ]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :43:28

31 Specifikace výrobku Obrazová norma PAL/SECAM B/G D/K K I/I L/L Příjem kanálů VHF (BAND I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND Počet předvoleb 1000 RF vstup 75 Ohm (nevyvážený) Vstupní napětí V AC, 50 Hz. Zvuková norma German + Nicam Stereo Zvuková norma (W RMS) (10% THD) 2 x 6 Příkon (W) 65 W (max) < 0,5 W (pohotovostní režim) PANEL 16:9 display, 26 Screen Size Rozměry (mm) HxŠxV (s podstavcem): 180 x 647 x 463 Hmotnost (Kg): 6,25 HxŠxV (bez podstavce): 57,5 x 647 x 412 Váha (Kg): 5,85 MHEG-5 ENGINE odpovídá UK profi lu 1 ISO/IEC Podpora karuselu objektů, odpovídajících ISO/IEC a s profi lem UK DTT pro UK Frekvenční rozsah: MHz pro UK modely Digitální příjem DVB-T MHz pro EU modely Vysílací standard: DVB-T. MPEG-2, MPEG-4 Demodulace: COFDM s 2K/8K FFT mode FEC:všechny DVB módy Video: PAL, 4:3/16:9 Audio: MPEG Layer I&II 32/44.148kHz. Czech _MB62_[CZ]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :43:28

32 Obsah Funkcie Úvod Príprava Bezpečnostné opatrenia Obsah balenia Informácie o ochrane životného prostredia Informácie o opravách Tlačidlá diaľkového ovládača LED TV a prevádzkové tlačidlá Prehľad pripojení na zadnej strane Zobrazenie pripojenia bočné konektory Napájanie zariadenia Pripojenie antény Používanie USB vstupu Pripojenie pamäte USB Pripojenie televízora LED k počítaču Použitie bočných konektorov AV Pripojenie k prehrávača DVD cez HDMI Pripojenie k prehrávaču DVD Slúchadlá na diaľkové ovládanie Vkladanie batérií Zapínanie/vypínanie Zapnutie televízora Vypnutie televízora Výber vstupu Základné postupy Používanie tlačidiel na televízore Používanie diaľkového ovládača Informácie o Elektronickom programovom sprievodcovi (EPG) Digitálny teletext (**len pre Veľkú Britániu) Analógový teletext Prvá inštalácia Inštalácia Ponuka automatického skenovania (opätovného ladenia) kanálov Ručné ladenie Ručné naladenie (Manual Search) Manuálne vyhľadávanie analógových staníc Jemné doladenie analógového signálu Vyčistenie zoznamu služieb (*) Spravovanie staníc: Zoznam kanálov Obsluha Zoznamu kanálov Presun kanála Vymazanie kanála Premenovanie kanála Uzamknutie kanála Spravovanie staníc: Obľúbené Funkcie tlačidiel Spravovanie staníc: Triedenie v zozname kanálov Informácie na obrazovke Prehrávanie Medií pomocou Media Browser Prezeranie videa cez USB Prehliadanie fotografi í cez USB Možnosti prezentácie Prehrávanie Hudby cez USB Nastavenia Prehliadača médií Zmena veľkosti obrazu: Formáty obrazu Konfi gurácia nastavení obrazu Položky v ponuke nastavení obrazu Položky v ponuke nastavení obrazu Nastavenia obrazu PC Konfi gurácia nastavení zvuku Položky v ponuke nastavení zvuku Položky v ponuke nastavení zvuku Konfi gurácia vašich nastavení televízora Položky v ponuke Prevádzkové Nastavenia Položky v ponuke Nastavenia Použitie modulu s podmieneným prístupom Prezeranie ponuky podmieneného prístupu (*) Konfi gurácia preferencií jazyka Jazykové nastavenie Rodičovská ochrana Ponuka nastavení rodičovskej kontroly Časovače Nastavenie časovača vypnutia Nastavenie časovačov programov Konfi gurácia nastavení dátumu/času Konfi gurácia nastavení zdroja Konfi gurácia iných nastavení Obsluha Iné funkcie Teletext Tipy Príloha A: Typické režimy zobrazenia vstupu z počítača Príloha B: Kompatibilita signálov HDMI a AV (typy vstupných signálov) Príloha C: Podporované rozlíšenia DVI Príloha D: Aktualizácia softvéru Príloha E : Podporované formáty súborov v režime USB Technické údaje Slovenčina _MB62_[SK]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :18:39

33 Funkcie Diaľkovo ovládaný farebný LED televízor. Plne integrovaný pozemný TV s digitálnym (DVB-T MPEG2, MPEG4). Konektory HDMI pre digitálny obraz a zvuk. Toto pripojenie je tiež určené pre príjem signálov vysokého rozlíšenia. Vstup USB programov (analógové+digitálne). Systém ponúk OSD. Integrovaný tuner DVB-T, MPEG 2, MPEG 4 kompatibilný. Konektor SCART pre externé zariadenia (napríklad videorekordér, herné konzoly, zvukovú súpravu atď.). Stereofónny zvukový systém. (German+Nicam) Teletext, systém fastext a TOP text. Pripojenie pre slúchadlá. Automatický programovací systém. Manuálne ladenie dopredu a dozadu Časovač zaspávania / Detský zámok Automatické stlmenie zvuku, keď nie je prenos. Prehrávanie NTSC. Funkcia AVL (automatické obmedzenie hlasitosti). Automatické vypnutie Funkcia PLL (vyhľadávanie frekvencie). Vstup pre PC. Rozhranie Plug&Play pre systém Windows 98, ME, 2000, XP a Vista a Windows 7. Režim hry Úvod Prosím, pred prvým použitím zariadenia si prečítajte príslušné pokyny tejto príručky, dokonca aj keď ste oboznámení s používaním elektronických zariadení. Všimnite si hlavne kapitolu BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA. Príručku starostlivo uschovajte pre ďalšie použitie v budúcnosti. Pri predaji alebo odovzdaní tohto zariadenia poskytnite bezpodmienečne tieto pokyny pre používanie. Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok. Táto príručka vám pomôže televízor správne používať.pred prevádzkovaním TV si, prosím, starostlivo prečítajte tento manuál. Uschovajte túto príručku na bezpečnom mieste, aby ste ju mohli kedykoľvek použiť. Toto zariadenie je určené pre príjem a zobrazenie TV programov. Rôzne možnosti pripojenia umožňujú ďalšie rozšírenie prijímania a zobrazovania možných zdrojov (prijímač, DVD prehrávač, DVD rekordér, Video rekordér, PC atď). Toto zariadenie je vhodné len pre prevádzku v suchých interiéroch. Toto zariadenie je určené výhradne pre súkromné, domáce využitie a nesmie sa používať pre priemyselné a obchodné účely. V zásade vylučujeme zodpovednosť, ak sa zariadenie nepoužíva podľa určenia, alebo ak sa vykonajú neoprávnené úpravy. Prevádzkovanie vášho LED-TV v extrémnych okolitých podmienkach môže spôsobiť poškodenie zariadenia. Príprava Na zabezpečenie ventilácie je potrebné okolo televízora ponechať približne 10 cm široký voľný priestor. Aby sa zabránilo akejkoľvek poruche a nebezpečným situáciám, prosím, neumiestňujte na zostavu žiadne predmety. Zariadenie používajte v miernych podnebiach. Slovenčina _MB62_[SK]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :18:40

34 Bezpečnostné opatrenia Prečítajte si starostlivo nasledujúce doporučené bezpečnostné opatrenia pre vašu bezpečnosť. Napájací zdroj TV zostava by sa mala prevádzkovať len z napájania 220_240 V AC, 50 Hz výstup. Presvedčite sa, že ste zariadenie pripojili k napätiu so správnymi parametrami. Napájací kábel Neumiestňujte televízor, nábytok atď. na napájací kábel, ani kábel nijako nepritláčajte. S napájacím káblom manipulujte za zástrčku. Zariadenie nevypájajte ťahaním za napájací kábel a nikdy sa napájacieho kábla nedotýkajte s mokrými rukami, pretože by to mohlo spôsobiť skrat alebo elektrický šok. Nikdy na kábli nerobte uzol, ani ho nezväzujte s inými káblami. Napájacie káble by sa mali umiestniť takým spôsobom, aby nebola pravdepodobná možnosť, že na ne niekto stúpi. Poškodený napájací kábel môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Ak je kábel poškodený a je ho potrebné vymeniť, mal by to urobiť kvalifikovaný technik. Vlhkosť a voda Nepoužívajte toto zariadenie vo vlhkom prostredí (napríklad v kúpeľni, v časti kuchyne s drezom a v blízkosti práčky). Nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vode, pretože by to mohlo byť nebezpečné a na vrch neukladajte predmety s tekutinami, ako sú vázy na kvety. Vyhýbajte sa kvapkaniu alebo špliechaniu. Ak do skrinky spadne akýkoľvek pevný predmet alebo tekutina, TV vypojte a dajte ho skontrolovať kvalifi kovanému personálu, predtým než sa bude znovu prevádzkovať. Čistenie Počas čistenia z dôvodu bezpečnosti televízor odpojte od zásuvky. Nepoužívajte kvapalné alebo aerosólové čistiace prostriedky. Použite mäkkú a suchú tkaninu. Vetranie Štrbiny a otvory na TV zostave sú určené na vetranie a pre zabezpečenie spoľahlivej prevádzky. Aby nedošlo k prehriatiu, nesmú byť tieto otvory zablokované alebo prikryté. Teplo a plamene Zostava by sa nemala umiestňovať v blízkosti otvoreného ohňa ani zdrojov intenzívneho tepla, ako je elektrický ohrievač. Zaistite, aby žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky, neboli umiestnené na vrchu TV. Batérie by sa nemali vystavovať nadmernému teplu, ako je slnečný svit, oheň a podobne. Blesky Slovenčina V prípade búrky a bleskov, alebo keď odchádzate na dovolenku, odpojte napájací kábel zo zásuvky v stene. Náhradné diely Keď sa požadujú náhradné diely, zaistite, aby servisný technik použil náhradné diely, ktoré sú špecifi kované výrobcom, alebo ktoré majú rovnaké špecifi kácie ako originálne. Neoprávnené náhrady môžu mať za následok požiar, elektrický šok alebo iné nebezpečenstvá. Servis Prenechajte všetky servisné práce odborníkom. Neodstraňujte kryt sami, pretože by to mohlo mať za následok elektrický šok. Likvidácia odpadu Pokyny pre likvidáciu odpadu Balenie a baliace pomôcky sú recyklovateľné a mali by sa zásadne recyklovať. Baliace materiály, ako plastové vrecká, sa musia udržiavať mimo dosahu detí. Batérie, vrátane tých, ktoré neobsahujú ťažké kovy, by sa nemali likvidovať s domovým odpadom. Prosím, použité batérie likvidujte spôsobom, ktorý je priateľský k životnému prostrediu. Zistite si právne nariadenia platné pre Vašu krajinu. Batérie sa nepokúšajte znovu nabíjať. Nebezpečenstvo explózie. Batérie vymieňajte len za ten istý, alebo ekvivalentný typ. Tento symbol na výrobku alebo na balení znamená, že Vaše elektrické a elektronické zariadenie by sa malo likvidovať na konci jeho životnosti oddelene od domového odpadu. Pre recykláciu v EÚ sú oddelené zberné systémy. Viac informácií získate na miestnych úradoch alebo u predajcu, kde ste výrobok zakúpili. Odpojenie zariadenia Sieťová zástrčka sa používa na odpojenie TV zostavy od zdroja a preto musí zostať ľahko prevádzkovateľná. Hlasitosť slúchadiel Nadmerná hlasitosť slúchadiel môže poškodiť sluch. Inštalácia Aby nedošlo k úrazu, musí byť toto zariadenie v prípade inštalácie na stenu pripojené bezpečne a v súlade s uvedenými pokynmi (platí v prípade, že je inštalácia na stenu možná). 02_MB62_[SK]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :18:40

35 Obrazovka LCD Panel LCD je technologicky veľmi vyspelý výrobok s približne miliónom fi lmových tranzistorov, ktoré poskytujú jemný obraz. Príležitostne sa na obrazovke môže objaviť niekoľko neaktívnych pixelov ako pevný modrý, zelený alebo červený bod. Prosím, všimnite si, že toto neovplyvňuje výkon Vášho výrobku. VAROVANIE! Neponechávajte televízor v pohotovostnom alebo prevádzkovom režime, ak opúšťate domov. Pripojenie k televíznemu distribučnému systému (káblová TV atď.) z prijímača Prístroj pripojený k ochrannému uzemneniu inštalácie budovy prostredníctvom pripojenia do elektrickej siete alebo k inému prístroju s pripojením k ochrannému uzemneniu a k televíznemu distribučnému systému pomocou koaxiálneho kábla môže za určitých okolností predstavovať riziko požiaru. Napojenie na systém káblových rozvodov musí byť preto prevedené prostredníctvom zariadení, ktorých elektrická izolácia spadá do určitého frekvenčného pásma (galvanicky izolátor, pozri EN až 11). Tlačidlo Pohotovosť vypnutá/zapnutá neoddeľuje toto zariadenie úplne od zdroja. Okrem toho, zariadenie v prevádzke pohotovostného režimu spotrebúva energiu. Aby ste zariadenie úplne oddelili od zdroja, je potrebné vytiahnuť sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky. Kvôli tomu by sa zariadenie malo zostaviť tak, aby sa zaručil nerušený prístup k sieťovej zásuvke, aby v núdzovom prípade bolo možné sieťovú zástrčku vytiahnuť okamžite zo zásuvky. Pre vylúčenie nebezpečenstva požiaru by mal byť hlavne sieťový kábel oddelený od zásuvky zdroja pred dlhším obdobím nepoužívania, t.j. počas dovoleniek. Obsah balenia LED televízor INFORMÁCIA o OCHRANNÝCH ZNÁMKACH Dolby a double-d symbol sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories. Diaľkový ovládač Batérie: 2 X AAA Oznámenia o Licencii (voliteľné) Vyrobené v licencii Dolby Laboratories. Elektrické zariadenie nepatrí do rúk deťom Nikdy nenechajte deti používať elektrické zariadenie bez dozoru. Nikdy nenechávajte deti používať elektrické zariadenia bez dozoru. Deti nemôžu vždy správne rozpoznať prípadné nebezpečenstvo. Batérie / akumulátory môžu byť pri prehltnutí životu nebezpečné. Batérie uskladňujte mimo dosahu malých detí. V prípade prehltnutia batérie okamžite vyhľadajte zdravotnú pomoc. Baliace fólie tiež udržiavajte mimo dosahu detí. Je tu nebezpečenstvo udusenia. Poznámka: HDMI pripojenie medzi PC a TV môže spôsobovať rušenie rádia, v takom prípade sa odporúča použiť VGA (DSUB-15) pripojenie. Návod na používanie 1 X Video a Audio pripájací kábel Poznámka: po zakúpení by ste mali vždy skontrolovať príslušenstvo. Uistite sa, či je obsiahnutá každá časť. Slovenčina _MB62_[SK]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :18:40

36 Informácie o ochrane životného prostredia Táto televízia je navrhnutý tak, aby spotrebovala menej energie, čím šetrí životné prostredie. Nielen že pomôžete pri ochrane životného prostredia, ale vďaka energetickej účinnosti tohto TV tiež môžete ušetriť peniaze znížením nákladov na spotrebu elektrickej energie. Pre zníženie spotreby energie by ste mali podniknúť nasledujúce kroky: Môžete použiť nastavenie Režim šetrenia energie, nachádzajúci sa v Menu ostatných nastavení. Ak nastavíte Úsporný energetický režim na On, televízor prejde na energeticky úsporný režim a úroveň jasu televízora sa zníži na optimálnu úroveň. Nezabudnite, že keď je televízor v režime úspory energie, niektoré nastavenia obrazu nebude možné zmeniť. Keď sa televízor nepoužíva, prosím, vypnite ho alebo TV odpojte zo zástrčky. Tým sa tiež zníži spotreba energie. Ak odchádzate na dlhšiu dobu, odpojte prijímač z elektrickej zásuvky. Nezabudnite, používaním televízora v Úspornom režime dosiahnete väčšiu energetickú účinnosť, než odpojením TV zo zástrčky namiesto ponechania v pohotovostnom režime. Napriek tomu však odporúčame aktivovať úsporný režim, ktorým znížite svoju ročnú spotrebu energie. Odporúčame z dôvodu šetrenia energie, ak televízor nepoužívate, prosím, vypnite ho alebo TV odpojte zo zástrčky. Prosím, pomôžte nám chrániť životné prostredie dodržaním týchto krokov. Informácie o opravách Prenechajte všetky servisné práce odborníkom. Iba kvalifi kovaný odborník smie opraviť TV. Pre ďalšie informácie sa obráťte na miestneho predajcu, kde ste si zakúpili tento televízor.. Slovenčina _MB62_[SK]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :18:41

37 Tlačidlá diaľkového ovládača 1. Mono-Stereo / Dual I-II / Aktuálny jazyk (v kanály DTV) 2. Veľkosť obrazu 3. Elektronický programový sprievodca (v režime DTV) 4. FAV (*) (výber obľúbených programov) (v režime DTV) 5. Červené tlačidlo 6. Zelené tlačidlo 7. Číselné tlačidlá 8. Teletext/zmiešaný režim (v režime TXT) 9. Zníženie hlasitosti 10. Program nadol/strana nahor (v DVB kanály) 11. Stlmiť 12. navigačných tlačidiel 13. Ukončenie/Návrat / Hlavná stránka (v režime TXT) 14. Ponuka 15. Info/Odhaliť (v režime TXT) 16. OK (potvrdiť) / Podržať (v režime TXT) / Upraviť zoznam kanálov 17. Výber AV/zdroja 18. Program nahor/strana nadol (v DVB kanály) 19. Zvýšenie hlasitosti 20. Predchádzajúci program 21. Žlté tlačidlo 22. Modré tlačidlo 23. Výber režimu obrazu 24. Časovač vypnutia 25. Žiadna funkcia 26. Titulky zap-vyp ( v DVB kanály) 27. Pohotovostný režim Slovenčina _MB62_[SK]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :18:41

38 LED TV a prevádzkové tlačidlá POHĽAD SPREDU a ZOZADU NÁHĽAD na ovládacie tlačidlá Ovládacie tlačidlá 1. Tlačidlo pohotovostného režimu 2. Tlačidlo TV/AV 3. Tlačidlá programu nahor/nadol 4. Tlačidlá zvýšenia/zníženia hlasitosti Poznámka: po súčasnom stlačení tlačidiel / sa zobrazí hlavná ponuka. Prehľad pripojení na zadnej strane 1. HDMI 1: HDMI Vstup HDMI Vstupy sú na pripojenie zariadenia, ktoré má prípojku HDMI. Váš televízor je schopný zobrazovať tzv. HD obraz (obraz s vysokým rozlíšením) zo zariadenia ako je HD satelitný prijímač alebo DVD prehrávač. Tieto zariadenia musia byť pripojené pomocou konektorov HDMI alebo komponentových konektorov. Tieto konektory prijímajú signál 720p alebo 1080i. Pri pripojení pomocou konektora HDMI nie je potrebné ďalšie zvukové prepojenie. 2. RF vstup sa pripája k anténnemu systému. Pamätajte si, že ak používate dekodér alebo rekordér, musíte pripojiť kábel antény cez zariadenie do televízora pomocou príslušného anténneho kábla tak, ako je to zobrazené na obrázku na nasledujúcich stranách. 3. SKARTOVÝ vstup alebo výstup pre externé zariadenia. Pripojte SCART kábel medzi konektor SCART na TV a konektor SCART na vašom externom zariadení (ako napr. dekodér, videorekordér alebo DVD prehrávač). Poznámka: Keď ku konektoru SCART pripojíte externé zariadenie, televízor sa automaticky prepne do režimu AV. Poznámka: S-VHS signál je podporovaný cez prípojku SCART(voliteľné). Slovenčina _MB62_[SK]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :18:41

39 4. VGA Input vstup slúži na pripojenie osobného počítača k televízoru. Pripojte počítačový kábel na jednej strane k PC Vstupu na televízore a na druhej strane k výstupu PC na počítači. Poznámka:Môžete použiť YPbPr na VGA kábel (nie je súčasťou dodávky) k prenosu YPbPr signálu cez VGA vstup. UPOZORNENIE: Nemôžete použiť VGA a YPbPr súčasne. 5. SPDIF výstup výstupný zvukový signály súčasne sledovaného zdroja. Na prenos zvukového signálu na zariadenie so vstupom S/PDIF použite koaxiálny kábel SPDIF. Zobrazenie pripojenia bočné konektory 1. Zásuvka CI slúži na vloženie karty CI. Karta CI dovoľuje zobrazenie všetkých kanálov, ktoré máte predplatené. Viac informácií nájdete v časti Podmienený prístup. 2. Bočný vstup USB. 3. Bočný audio-video pripájací vstup slúži na pripojenie video a audio signálu externých zariadení. Pre video pripojenie, musíte použiť dodaný AV kábel umožňujúci pripojenie. Po prvé, pripojte samostatný jack konektor kábla k bočnému konektoru AV na televízore. Potom, vložte prípojku video kábla (nie je súčasťou dodávky), do ŽLTÉHO vstupu (umiestnený na konci), poskytnutého AV kábla. Farby spojených konektorov by si mali navzájom zodpovedať. 4. Ak chcete povoliť zvukové spojenie, musíte použiť červené a biele vstupy bočného AV kábla. Potom vložte audio konektor kábla vášho zariadenia do červeného a bieleho jack pripojenia dodaného bočného AV kábla. Farby spojených konektorov by si mali navzájom zodpovedať. Poznámka: Mali by ste použiť audio vstupy bočných pripojení kábla AV (ČERVENÝ a BIELY) s cieľom uľahčiť riadne spojenie pri pripojení zariadenia k televízoru pomocou PC alebo KOMPONENTNÉHO VIDEO vstupu. Konektor slúchadiel sa používa pre pripojenie externých slúchadiel k systému. Ak chcete počúvať zvukový výstup televízora v slúchadlách, pripojte slúchadlá k SLÚCHADLOVÉMU konektoru (voliteľné). Napájanie zariadenia DÔLEŽITÉ: Televízor je určený na použitie so striedavým napätím V s frekvenciou 50 Hz. Po vybalení nechajte televízor, aby získal izbovú teplotu pred jeho pripojením do siete. Zapojte napájací kábel do výstupu sieťovej zásuvky. Pripojenie antény Pripojte anténu, kábel TV zapojte do zásuvky VSTUPU ANTÉNY umiestneného na zadnej časti TV. Slovenčina _MB62_[SK]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :18:42

40 Používanie USB vstupu Pomocou vstupu USB na televízore môžete k televízoru pripojiť zariadenia USB. Táto funkcia umožňuje zobrazenie/prehrávanie súborov JPG, MP3 a video súborov uložených na pamäťovej karte USB. Je možné, že isté typy USB zariadení (napr. MP3 prehrávače) nemusia byť kompatibilné s týmto TV. Pred vykonaním akýchkoľvek pripojení k TV zostave môžete zálohovať Vaše súbory, aby ste sa vyhli možnej strate údajov. Všimnite si, že výrobca nebude zodpovedať za žiadne poškodenie súbor, ani za stratu údajov. USB modul nevyťahujte, zatiaľ čo sa prehráva súbor. VÝSTRAHA: Rýchle zapájanie a vypájanie USB zariadení je veľmi riskantné. Obzvlášť opakovane a rýchlo nezapájajte a nevypájajte disk. Toto by mohlo spôsobiť fyzické poškodenie USB prehrávača a hlavne samotného USB zariadenia. POHĽAD ZBOKU USB PAMÄŤ USB 5Vdc Max:500mA Pripojenie pamäte USB DÔLEŽITÉ: TV by mal byť vypnutý počas pripájania a odpájania USB zariadenia. Pripojte zariadenie USB k vstupu USB na televízore. Pomocou vstupu USB na televízore môžete k televízoru pripojiť zariadenia USB. Poznámka: Je možné, že určité typy pevných diskov nie sú podporované. Pripojenie televízora LED k počítaču Ak chcete zobraziť obraz z počítača na televízore LED, môžete počítač pripojiť k televízoru. Pred pripojením vypnite počítač a televízor. Na pripojenie počítača k televízoru LED použite 15-kolíkový D-sub kábel. Po pripojení prepnite na zdroj signálu z PC. Pozrite časť Voľba vstupu. Nastavte rozlíšenie, ktoré vám vyhovuje. Informácie o rozlíšení nájdete v časti s prílohami.. Poznámka: Mali by ste použiť audio vstupy bočných pripojení kábla AV (ČERVENÝ a BIELY) s cieľom povoliť riadne spojenie pri pripojení zariadenia k televízoru pomocou PC vstupu. Poznámka: Ak pripojíte PC k TV pomocou HDMI pripojenia, môže dôjsť k rušeniu rádia. Preto sa tento typ pripojenia neodporúča. Namiesto toho by ste mali použiť VGA pripojenie. Použitie bočných konektorov AV K televízoru LED je možné pripojiť viacero ďalších zariadení využívajúce bočný vstup na TV. Pre pripojenie videokamery alebo fotoaparátu môžete používať SIDE AV konektor (bočný). K tomu je potrebné použiť dodávané audio / video kábel. Po prvé, pripojte samostatný jack konektor kábla k bočnému VSTUPNÉMU konektoru AV na televízore. Potom, vložte prípojku video kábla (nie je súčasťou dodávky), Vašej kamery do konca AV kábla. Farby spojených konektorov by si mali navzájom zodpovedať. Pozri obrázok nižšie. Následne prepnite na bočný AV zdroj. Pre viac informácií pozrite v časti Voľba vstupu v nasledujúcej sekcii. Ak chcete počúvať zvuk televízora zo slúchadiel, mali by ste sa pripojiť slúchadlá k televízoru pomocou konektoru pre slúchadlá, ako je znázornené vyššie. Slovenčina _MB62_[SK]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :18:42

41 Pripojenie k prehrávača DVD cez HDMI Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej k prehrávaču DVD. Pred každým pripojením vypnite najprv televízor aj zariadenie. Poznámka: Káble zobrazené na nákrese sú súčasťou dodávky. Ak má váš DVD prehrávač konektor HDMI, pripojte ho pomocou HDMI pre získanie lepšej kvality obrazu a zvuku. Po pripojení prepnite na zdroj signálu YPbPr. Pozrite časť Voľba vstupu. Pripojiť môžete tiež cez konektor SCART. Ak zapájate prehrávač DVD podľa nákresu vyššie, prepnite na zdroj HDMI. Pre viac informácií o zmene zdroja pozri Výber vstupu. Pripojenie k prehrávaču DVD Väčšina prehrávačov sa pripojuje pomocou ZLOŽKOVÝCH KONEKTOROV (YpbPr). YPbPr môže byť použité iba pokiaľ je pripojené zariadenie, ktoré má YPbPr výstup cez PC vstup YPbPr k PC káblu.(kábel nie je dodávaný). Po zapojení, prepnite na YPbPr.Pozri Výber vstupu. Pre zapojenie zvuku použite VGA/komponentný zvukový kábel.najskôr zapojte jednoduchý konektor k TV. Potom pripojte audio konektory DVD prehrávača do VGA/komponentného audio pripojovacieho káblu (zobrazené na ilustrácii). Farby konektorov sa musia zhodovať (ČERVENÝ a BIELY). Poznámka: Tieto tri spôsoby zapojenia majú rovnakú funkciu, ale ponúkajú rôznu úroveň kvality. Nie je potrebné pripojiť všetkými tromi metódami. Slúchadlá na diaľkové ovládanie Vkladanie batérií Vyberte kryt batérií umiestnený na zadnej strane ovládača jemným zatiahnutím smerom späť od vyznačenej časti. Vložte dve batérie AAA/R3 alebo batérie rovnocenného typu. Pri výmene batérie dodržujte správnu polaritu (+/-). Poznámka: Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať, vyberte z neho batérie. Inak sa môže poškodiť kvôli akémukoľvek presakovaniu batérií. Dosah diaľkového ovládača je približne 7 m/ 23 ft. Slovenčina _MB62_[SK]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :18:43

42 Zapínanie/vypínanie Zapnutie televízora Pripojte sieťový kábel do zásuvky so striedavým napätím V a frekvenciou 50 Hz. Potom sa rozsvieti LED pohotovostného režimu (LED dióda bliká pri zapnutí/vypnutí pohotovostného režimu). Zapnutie televízora z pohotovostného režimu: Stlačte tlačidlo, P+ alebo P- alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládači. Stlačte tlačidlo, P/CH- alebo P/CH + na TV. TV sa potom zapne. Poznámka: Ak televízor zapnete pomocou tlačidla P+ alebo P- na diaľkovom ovládači alebo televízore, televízor sa prepne na posledný sledovaný program. Televízor sa zapne obidvomi spôsobmi. Vypnutie televízora Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači, alebo stlačte spínač na TV, aby sa TV prepol do pohotovostného režimu. Ak chcete televízor vypnúť úplne, vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického vedenia. Poznámka: Keď je televízor v pohotovostnom režime, LED indikátor pohotovostného režimu môže blikať, čím indikuje, že funkcie ako napríklad Vyhľadávanie v pohotovostnom režime, bezdrôtové preberanie alebo časovač sú aktívne. Výber vstupu Ihneď, ako ste pripojili k televízoru externé systémy, je možné prepínať medzi zdrojmi vstupu. Stlačte tlačidlo SOURCE na diaľkovom ovládaní pre priamu voľbu zdroja. (voliteľné) Poznámka: YPbPr môže byť použité iba pokiaľ je pripojené zariadenie, ktoré má YPbPr výstup cez PC vstup YPbPr k PC káblu. Slovenčina Základné postupy Televízor môžete ovládať diaľkovým ovládačom aj tlačidlami na prístroji. Používanie tlačidiel na televízore Nastavenie hlasitosti Stlačením tlačidla znížite hlasitosť a stlačením tlačidla ju zvýšite, takže sa na obrazovke zobrazí stupnica hlasitosti (posúvač). Voľba programu Stlačením tlačidla P/CH + prepnite na nasledujúci program a stlačením tlačidla P/CH - prepnite na predchádzajúci program. Zobrazenie hlavnej ponuky Súčasným stlačením tlačidiel / zobrazte hlavnú ponuku. V hlavnej ponuke zvoľte podponuku pomocou tlačidiel P/CH - alebo P/ CH + a pomocou tlačidiel alebo zadajte podponuku. Informácie o používaní týchto ponúk nájdete v častiach o systéme ponúk. Režim AV Televízor je možné prepnúť do režimov AV stlačením tlačidla TV/AV na ovládacom paneli na televízore. Používanie diaľkového ovládača Diaľkový ovládač televízora je určený na ovládanie všetkých funkcií zvoleného modelu. Funkcie budú popísané v súlade so systémom ponúk televízora. Funkcie systému ponúk sú popísané v nasledujúcich častiach. Nastavenie hlasitosti Stlačte tlačidlo V+ pre zvýšenie hlasitosti. Stlačte tlačidlo V- pre zníženie hlasitosti. Na obrazovke sa zobrazí ukazovateľ hlasitosti (posúvač). Výber programu (predchádzajúci a nasledujúci program) Stlačením tlačidla P- prepnete na predchádzajúci program. Stlačením tlačidla P+ prepnete na nasledujúci program. Výber programu (priamy prístup) Stlačte číselné tlačidlá na diaľkovom ovládaní pre výber programov medzi 0 a 9. Televízor sa prepne na zvolený program. Ak sa chcete pohybovať medzi programami, stláčajte po sebe číselné tlačidlá. Ak ubehne časová odmlka určená pre zadanie druhého čísla, zobr azí sa program s prvým zadaným číslom. Ak chcete znovu zvoliť programy s jednou číslicou, stlačte priamo číslo programu. 02_MB62_[SK]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :18:43

43 Informácie o Elektronickom programovom sprievodcovi (EPG) Môžete si prezrieť elektronického programového sprievodcu (EPG) pre zobrazenie informácií o dostupných programoch.ak chcete zobraziť EPG menu stlačte prosím tlačidlo EPG na diaľkovom ovládači. Pre navigáciu kanálmi stlačte tlačidlá /. Pre pohyb v zozname kanálov stlačte tlačidlo /. EPG menu zobrazí dostupné informácie o všetkých kanáloch. Prosím, berte na vedomie, že tieto informácie sú automaticky aktualizované. Ak pri kanáloch nie sú k dispozícii údaje o udalostiach, EPG sa zobrazí bez nich. Zelené tlačidlo (Nasledujúci časový úsek): Zobrazí programy nasledujúceho časového úseku. Žlté tlačidlo (Predošlý deň): Zobrazí programy predchádzajúceho dňa. MODRÉ tlačidlo (Ďalší deň): Zobrazí programy ďalšieho dňa. TXT tlačidlo (filter): Zobrazí možnosti fi ltrovania. Číslicové tlačidlá (skok): Prechod priamo číslicami na zadaný obľúbený kanál. OK (Voľby): Zobrazí program možností, vrátane voľby Výber kanála. INFO (Podrobnosti): Zobrazí podrobné informácie o programoch. OK (Voľby): Zobrazí program možností, vrátane voľby Výber kanála. Modré tlačidlo (Filter): Zobrazí možnosti fi ltrovania. INFO (Podrobnosti udalostí): Zobrazí podrobné informácie o programoch. Zelené tlačidlo Zobrazí sa zoznam programov Žlté tlačidlo: Zobrazí EPG dáta súčasne s časovým harmonogramom Červené tlačidlo (Predošlý deň): Zobrazí programy predchádzajúceho dňa. Zelené tlačidlo (Ďalší deň): Zobrazí programy ďalšieho dňa. Žlté tlačidlo (Zoom): Rozširujúce informácie o programe. Modré tlačidlo (Filter): Zobrazí možnosti fi ltrovania. Číslicové tlačidlá (skok): Prechod priamo číslicami na zadaný obľúbený kanál. INFO (Podrobnosti): Zobrazí podrobné informácie o programoch. OK (Voľby): Zobrazí program možností, vrátane voľby Výber kanála. tlačidlo (Hľadať): Zobrazí menu Sprievodca Vyhľadávaním. TITULKY: Stlačením tlačidla SUBTITLE zobrazíte menu Výber žánra. Použitím tejto funkcie môžete vyhľadávať v databáze programového sprievodcu podľa zvoleného žánru. Vyhľadajú sa informácie dostupné v programovom sprievodcovi a zobrazia sa výsledky vyhovujúce zadaným kritériám. (Teraz): Zobrazuje aktuálny program. Digitálny teletext (**len pre Veľkú Britániu) Stlačte tlačidlo. Červené tlačidlo (Predch časový úsek): zobrazí Objavia sa informácie digitálneho teletextu. programy predchádzajúceho časového úseku. Ten je možné ovládať pomocou farebných tlačidiel, tlačidiel kurzora a tlačidla OK. Slovenčina _MB62_[SK]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :18:44

44 Spôsob ovládania môže byť rôzny v závislosti na obsahu digitálneho teletextu. Postupujte podľa pokynov na obrazovke digitálneho teletextu. Keď stlačíte tlačidlo, televízor sa vráti k sledovaniu televízneho vysielania. Pri digitálnom vysielaní (špecifi kácia DVB-T-C) sa okrem kanálov s digitálnym teletextom a normálnym vysielaním objavujú aj kanály, ktoré obsahujú iba digitálny teletext. Pomer strán (tvar obrazu) pri sledovaní kanálu, ktorý vysiela iba digitálny teletext, je rovnaký, ako bol pomer strán naposledy sledovaného obrazu. Ak stlačíte tlačidlo znovu, zobrazí sa obrazovka digitálneho teletextu. Analógový teletext Používanie teletextu a jeho funkcie sú rovnaké ako pri analógovom teletextovom systéme. Prosíme, prečítajte si časť vysvetlenie TELETEXT. Prvá inštalácia DÔLEŽITÉ: Uistite sa, že pred zapnutím televízie pred prvou inštaláciou, anténa alebo káblovka je pripojená a spoločný pripájací modul nie je vložený. Počas prvej prevádzky televízora vás bude sprevádzať sprievodca inštaláciou. Najprv sa zobrazí obrazovka pre voľbu jazyka: Pomocou tlačidiel a vyberte krajinu, ktorú chcete nastaviť a stlačte tlačidlo čím zvýrazníte voľbu Jazyka pre Teletext. Pre výber požadovaného jazyka pre teletext, stlačte tlačidlo alebo Stlačte tlačidlo po nastavení voľby jazyka pre Teletext. Potom sa zvýrazní možnosť Skenovať kódované. Môžete nastaviť skenovanie šifrovaných na Áno,ak chcete skenovať kódované stanice. Následne zvoľte požadovaný jazyk pre Teletext. Stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači pokračujte a na obrazovke sa zobrazí nasledujúca správa: Zvolenie možnosti Áno alebo Nie vykonáte zvýraznením položky tlačidlom alebo a následne stlačením tlačidla OK. Potom sa na obrazovke zobrazí nasledujúce OSD a digitálna televízia bude vyhľadávať pozemné TV vysielania: Použite tlačidlá a a vyberte jazyk a stlačte tlačidlo OK, čím nastavíte vybraný jazyk, potom pokračujte ďalej. Po výbere jazyka sa zobrazí obrazovka Vitajte, ktorá vás vyzve, aby ste nastavili možnosti Krajina, Aktívna anténa a Skenovať kódované. Poznámka: Ak voľbu chcete zrušiť, stlačte tlačidlo MENU. Slovenčina _MB62_[SK]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :18:44

45 Ukončite proces hľadania, zobrazí sa menu Výber krajiny (ak sa zistia viacnásobné varianty krajiny). Prosím, vyberte krajinu a región a následne stlačte tlačidlo OK pre pokračovanie. Po uložení všetkých dostupných staníc sa na obrazovke zobrazí Zoznam kanálov. Ak sa vám páči triediť kanály podľa LCN, prosím, zvoľte Yes a potom stlačte tlačidlo OK. Stlačením tlačidla OK zrušíte zoznam kanálov a môžete pozerať televíziu. Inštalácia Stlačte tlačidlo MENU a vyberte Inštalácia pomocou tlačidiel a Stlačte tlačidlo OK a zobrazí sa nasledujúce menu obrazovky. Analógové: Vyhľadá a uloží analógové stanice. Úplné: Vyhľadáva a ukladá analógové aj anténové DVB stanice. Vždy, keď zvolíte automatické vyhľadávanie a stlačíte tlačidlo OK, objaví sa potvrdzovania obrazovka. Ak chcete spustiť inicializáciu, vyberte Áno, ak ju chcete zrušiť, vyberte Nie pomocou tlačidiel a a tlačidla OK. Po nastavení, zvolení a uložení automatického skenovania kanálov sa začne inicializácia a priebehový prúžok sa začne posúvať. Stlačením tlačidla MENU sa proces zruší. V takomto prípade sa lokalizované stanice neuložia. Ručné ladenie RADA: Túto funkciu môžete použiť pre priame zadávanie. Vyberte možnosť Manuálne skenovanie kanálov z ponuky inštalácie pomocou tlačidiel / a tlačidla OK. Zobrazí sa obrazovka s možnosťami manuálneho skenovania. Vyberte požadovaný typ vyhľadávania pomocou tlačidiel a Možnosti manuálneho skenovania sa podľa toho budú meniť. Stlačením tlačidla / zvýrazníte položku a potom na nastavenie použite tlačidlo alebo Ak voľbu chcete zrušiť, stlačte tlačidlo MENU. Ručné naladenie (Manual Search) Zvoľte Automatické snímanie kanálov (Opätovné ladenie) s použitím tlačidla / stlačte tlačidlo OK. Zobrazia sa možnosti automatického skenovania staníc (funkcia opätovného ladenia ). Môžete si vybrať možnosti pomocou / a tlačidla OK. Ponuka automatického skenovania (opätovného ladenia) kanálov Digitálna anténa: Vyhľadáva a ukladá anténne DVB stanice. Pri manuálnom hľadaní kanálov sa zadá ručne číslo multiplexu alebo frekvencie a len tento multiplex alebo frekvencia je prehľadávaná ohľadne kanálov. Po výbere typu vyhľadávania ako digitálne môžete zadať multiplexné alebo frekvenčné číslo pomocou tlačidiel s číslicami a potom stlačte tlačidlo OK a začne sa vyhľadávanie. Slovenčina _MB62_[SK]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :18:45

46 Manuálne vyhľadávanie analógových staníc Spravovanie staníc: Zoznam kanálov Televízor roztriedi všetky uložené stanice do Zoznamu kanálov. Tento zoznam kanálov môžete upraviť, nastaviť si obľúbené alebo aktívne stanice, ktoré sa majú uviesť, a to pomocou možností v Zozname staníc. Po stlačení tlačidla MENU vstúpite do hlavnej ponuky. Vyberte položku zo Zoznamu kanálov pomocou tlačidiel a. Stlačením tlačidla OK zobrazte obsah menu. Po výbere typu vyhľadávania ako analógové stlačením tlačidla alebo zvýrazníte položku a potom na nastavenie použite tlačidlo a Zadajte číslo kanálu alebo frekvencie pomocou tlačidiel s číslicami. Stlačením tlačidla OK sa začne vyhľadávanie. Keď sa multiplex lokalizuje, všetky nové kanály, ktoré nie sú v zozname, sa uložia. Jemné doladenie analógového signálu Vyberte možnosť Jemné doladenie analógového signálu z ponuky inštalácie pomocou tlačidiel alebo a tlačidla OK. Zobrazí sa obrazovka jemného doladenia analógového signálu. Funkcia jemného doladenia analógového signálu nebude dostupná, ak sa neuložia žiadne analógové, digitálne stanice a externé zdroje. Stlačte tlačidlo OK pre pokračovanie. Ak chcete vybrať položku Jemné ladenie, stliete tlačidlo alebo Keď ste skončili, stlačte pre pokračovanie tlačidlo OK. Vyčistenie zoznamu služieb (*) (*) Toto nastavenie bude viditeľné, len ak je možnosť krajiny nastavená na Dánsko, Švédsko, Nórsko alebo Fínsko. Pre vymazanie uložených kanálov použite toto nastavenie. Stlačením tlačidla alebo vyberte položku Vyčistenie zoznamu služieb (Clear Service List ) a potom stlačte OK. Na obrazovke sa zobrazí nasledujúca OSD správa: Stlačte tlačidlo OK pre opustenie ponuky. Vyberte Áno, stlačením tlačidla alebo a stlačte OK pre vymazanie všetkých kanálov. Vyberte Upraviť zoznam kanálov, aby sa mohli uložené kanály spravovať. Na výber možnosti Úprava zoznamu kanálov použite tlačidlá a a tlačidlo OK. Obsluha Zoznamu kanálov Stlačte tlačidlo alebo na výber kanálu, ktorý sa bude spracovávať. Stlačte tlačidlo alebo a vyberte funkciu v ponuke Zoznam kanálov. Pomocou tlačidiel alebo CH posuňte stránku nahor alebo nadol. Stlačte MODRÉ tlačidlo a zobrazia sa možnosti fi ltrovania. Stlačte tlačidlo MENU pre opustenie ponuky. Presun kanála Najprv vyberte požadovaný kanál. Vyberte možnosť Presunúť v zozname kanálov a stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa obrazovka Úprava čísla. Zadajte požadované číslo kanála pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači. Ak sa na tomto čísle nachádza už nejaký uložený kanál, zobrazí sa výstražná obrazovka. Vyberte ÁNO, ak chcete kanál presunúť a stlačte OK. Slovenčina _MB62_[SK]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :18:46

47 Stlačte tlačidlo OK pre pokračovanie. Teraz sa vybraný kanál presunie. Vymazanie kanála Môžete stlačiť ZELENÉ tlačidlo pre zaznamenať / odznačiť všetky kanály, ŽLTÉ tlačidlo pre zaznamenať / odznačiť kanál. Vyberte kanál, ktorý chcete vymazať a vyberte možnosť Vymazať. Stlačte tlačidlo OK pre pokračovanie. Zobrazí sa výstražná obrazovka. Vyberte ÁNO, ak chcete kanál vymazať, vyberte NIE, ak chcete voľbu zrušiť. Stlačte tlačidlo OK pre pokračovanie. Premenovanie kanála Vyberte kanál, ktorý chcete premenovať a vyberte možnosť Úprava názvu. Stlačte tlačidlo OK pre pokračovanie. Stlačením tlačidla alebo sa posúvate na predchádzajúci/nasledujúci znak. Stlačením tlačidla alebo sa prepínajú znaky. Napríklad písmeno b sa stáva písmenom a stlačením tlačidla a písmenom c. Stlačením číslicových tlačidiel 0..9 sa nahradí zvýraznený znak niektorým zo znakov zobrazených nad tlačidlom postupne, ako je tlačidlo stláčané. Keď ste skončili, stlačte pre pokračovanie tlačidlo OK. Stlačením tlačidla MENU sa proces zruší. Uzamknutie kanála Stlačením ZELENÉHO tlačidla sa všetky kanály označia/neoznačia; ŽLTÝM tlačidlom označíte/ neoznačíte jeden kanál. Vyberte kanál, ktorý chcete uzamknúť a vyberte možnosť Uzamknúť. Stlačte tlačidlo OK pre pokračovanie. Budete vyzvaný, aby ste zadali rodičovský PIN kód. Štandardný PIN kód je Zadajte váš PIN kód. Poznámka: Ak je možnosť Voľba krajiny nastavená na Francúzsko, môžete použiť 4725 ako predvolený kód. Vyberte možnosť Obľúbené, aby ste mohli spravovať zoznam obľúbených. Na výber možnosti Obľúbené použite tlačidlá / a tlačidlo OK. Niektoré kanály je možné nastaviť ako obľúbené a potom je možná navigácia iba vo vnútri týchto kanálov. Vyberte položku zo Zoznamu kanálov pomocou tlačidiel or Stlačením tlačidla OK pridáte vybraný kanál do zoznamu obľúbených. Stlačte tlačidlo OK znova pre odstránenie. Funkcie tlačidiel OK: Pridá/odstráni stanicu. ŽLTÉ tlačidlo: Označí/zruší označenie kanálu. ZELENÉ: Označí/zruší označenie všetkých kanálov. MODRÉ: Zobrazí možnosti fi ltrovania. Spravovanie staníc: Triedenie v zozname kanálov Môžete si vybrať programy, ktoré sa majú uviesť v zozname kanálov. Ak chcete zobraziť špecifi cké typy programov, musíte použiť nastavenie Aktívneho zoznamu kanálov. Vyberte možnosť Aktívny zoznam kanálov z ponuky Zoznamu kanálov pomocou tlačidiel alebo Stlačte tlačidlo OK pre pokračovanie. Stlačte tlačidlo OK, keď sa zvýrazní požadovaný kanál, čím kanál uzamknete/odomknete. Symbol zámku sa zobrazí vedľa vybraného kanála. Spravovanie staníc: Obľúbené Môžete si vytvoriť zoznam obľúbených programov. Po stlačení tlačidla MENU vstúpite do hlavnej ponuky. Vyberte položku zo Zoznamu kanálov pomocou tlačidiel a Stlačením tlačidla OK zobrazte obsah menu. Slovenčina Zo zoznamu si môžete vybrať typ programu pomocou tlačidiel / a tlačidla OK. 02_MB62_[SK]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :18:46

48 Informácie na obrazovke Stlačením tlačidla INFO sa zobrazia informácie na obrazovke. Na informačnom paneli sa zobrazia informácie o stanici a aktuálnom programe. Prezeranie videa cez USB Informačný panel zobrazuje niekoľko informácií o práve zvolenom kanále a programe. Zobrazí sa názov kanálu spolu s jeho číslom v zozname kanálov. Rada: Nie všetky kanály vysielajú informácie o programoch. Ak nie je dostupný názov a čas programu, informačný panel sa zobrazí bez týchto informácií. Ak je zvolený kanál zamknutý, musíte zadať správny štvormiestny číselný kód pre zobrazenie kanálu (štandardný kód je 0000). Na obrazovke sa zobrazí nápis Enter PIN (Zadajte Pin). Poznámka: Ak je možnosť Voľba krajiny nastavená na Francúzsko, môžete použiť 4725 ako predvolený kód. Prehrávanie Medií pomocou Media Browser Ak po vypnutí/zapnutí prístroja alebo prvej inštalácii nedôjde k rozpoznaniu pamäťového zariadenia USB, najprv odpojte zariadenie USB a vypnite/zapnite prístroj. Opäť pripojte zariadenie USB. Na zobrazenie okna prehľadávača médií stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači a potom pomocou tlačidla alebo vyberte možnosť Prehľadávač médií. Stlačte tlačidlo OK pre pokračovanie. Zobrazí sa ponuka s možnosťami Prehliadača médií. Aj po pripojení USB zariadenia sa automaticky zobrazí nasledujúca obrazovka: Keď vyberiete Videá z hlavných možností, vyfiltrujú sa dostupné video súbory a zobrazia sa na obrazovke. Na výber video súboru použite tlačidlá a a potom stlačte tlačidlo OK a video sa prehrá. Ak vyberiete súbor s titulkami a stlačíte tlačidlo OK, môžete si vybrať súbor s alebo bez titulkov. Počas prehrávania video súboru sa zobrazí nasledujúca ponuka: Skok (Číselné tlačidlá): TV preskočí na súbor začínajúci písmenom ktoré bolo zadané pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači. Prehrať toto (tlačidlo OK) : Prehrá sa zvolený súbor Lang (Prehrať náhľad): Zobrazí vybraný súbor v malom náhľadu obrazovky. ČERVENÉ : Triedi súbory podľa názvu. Prehrať (ZELENÁ tlačidlo ) : Prehrajú sa všetky súbory médií, začne sa zvoleným súborom. Žlté tlačidlo: Zmení štýl zobrazenia Opakovať/náhodne prehrať (Zelené tlačidlo): Stlačte raz a opakovanie sa deaktivuje. Znova stlačte a deaktivuje sa opakovanie a náhodné prehrávanie. Stlačte ešte raz a aktivuje sa náhodné prehrávanie. Stlačte ešte raz a všetko sa aktivuje. Funkcie deaktivovania môžete sledovať pomocou meniacich sa ikon. MODRÉ: Mení možnosti médií. Z pripojeného USB pamäťového kľúča môžete prehrávať hudobné, obrazové a video súbory. Použite tlačidlo alebo pre zvolenie Videí, Fotografi í, Hudby alebo Nastavení. Prehrať (ČERVENÉ tlačidlo): Spustí prehrávanie videa. Poznámka: Ak sa obrázok vzdiali/zobrazí na celej obrazovke, nemôžete obrázok navigovať s použitím tlačidiel Nahor/Nadol/Vľavo/Vpravo. Stop (MODRÉ tlačidlo): Zastaví prehrávanie videa. Pauza (tlačidlo OK): Zastaví prehrávanie videa. Spätné navíjanie ( tlačidlo): Ide naspäť. Navíjanie dopredu ( tlačidlo): Ide vpred. Slovenčina _MB62_[SK]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :18:47

49 Titulky/Audio (LANG. tlačidlo): Nastavenie titulkov/ Audio. Žlté: Otvorí menu opravy času titulkov. Stlačením tlačidla ŽLTÉ (OK) potvrďte Stlačte tlačidlo pre vymazanie Stlačením tlačidla prejdete na predchádzajúcu ponuku. Prehliadanie fotografií cez USB Keď si vyberiete možnosť Fotografie z hlavných možností, vyfi ltrujú sa obrázkové súbory a zobrazia sa na obrazovke. Predchádzajúci/Nasledujúci (Ľavé/Pravé tlačidlá): Preskočí na predchádzajúci alebo nasledujúci súbor v prezentácii. Rotovať (Nahor/nadol tlačidlá): Rotuje obrázok s použitím tlačidiel nahor/nadol. Slučka/Zamiešanie (MODRÉ tlačidlo): Stlačte raz pre deaktiváciu Slučky. Stlačte znovu pre deaktiváciu Slučky aj Zamiešania. Stlačte ešte raz pre aktiváciu len Zamiešania. Stlačte znovu pre aktiváciu všetkého. Deaktivované funkcie môžete sledovať so zmenou ikon. NÁVRAT (Ukončenie): Naspäť k zoznamu súborov. INFO: Zobrazí pomocnú obrazovku. Prehrávanie Hudby cez USB Keď si vyberiete možnosť Hudba z hlavných možností, vyfi ltrujú sa zvukové súbory a zobrazia sa na obrazovke. Preskočiť (Číselné tlačidlá):preskočiť na zvolený súbor s použitím číselných tlačidiel. OK: Náhľad na zvolený obrázok na celej obrazovke. Prezentácia (ZELENÉ tlačidlo): Spustí prezentáciu obrázkov s použitím všetkých obrázkov. Slučka/Zamiešanie (MODRÉ tlačidlo): Stlačte raz pre aktiváciu Slučky. Stlačte znovu pre aktiváciu Slučky aj Zamiešania. Stlačte ešte raz pre aktiváciu len Zamiešania. Stlačte znovu pre deaktiváciu všetkého. Deaktivované funkcie môžete sledovať zmenou ikon. FAV: Triedi súbory podľa dátumu. : Náhľad na obrázky v miniatúrach. INFO: Zmení možnosti fi ltrovania. Možnosti prezentácie Pauza (ŽLTÉ tlačidlo) : Spraví pauzu v prezentácii. Pokračovať (ZELENÉ tlačidlo) : Pokračovanie v prezentácii. Priblíženie (ČERVENÉ tlačidlo) : Priblíži obrázok. Slovenčina (Číselné tlačidlá): TV preskočí na súbor začínajúc písmenom, ktoré zadáte číselnými tlačidlami na Vašom diaľkovom ovládači. Prehrať toto (OK tlačidlo) : Prehrá zvolený súbor. Prehrať (ZELENÉ tlačidlo) : Prehrá všetky mediálne súbory začínajúc so zvoleným súborom. Stop (ČERVENÉ tlačidlo) : Zastaví prehrávanie. Pauza (ŽLTÉ tlačidlo) : Spraví prestávku v zvolenom prehrávaní. Predchádzajúci/Nasledujúci (Ľavé/Pravé tlačidlo) : Preskočí na predchádzajúci alebo nasledujúci súbor na prehranie. FAV: Triedi súbory podľa Názvu, Umelca alebo Albumu. Poznámka: Ak je Štýl pozerania nastavený v Nastaveniach Prehliadača médií na Priečinok, priečinok Hudba sa zobrazí ako zatriedený a nie je potrebné súbory znovu triediť stlačením tlačidla FAV. INFO: Zmení možnosti fi ltrovania. Slučka/Zamiešanie (Modré tlačidlo): Stlačte raz pre deaktiváciu Slučky. Stlačte znovu pre deaktiváciu Slučky aj Zamiešania. Stlačte ešte raz pre aktiváciu len Slučky. Stlačte znovu pre aktiváciu všetkého. 02_MB62_[SK]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :18:47

50 Deaktivované funkcie môžete sledovať so zmenou ikon. Nastavenia Prehliadača médií 16:9 Tento režim roztiahne ľavú a pravú stranu normálneho obrazu (pomer strán 4:3), aby bola vyplnená širokouhlá obrazovka televízora. Pomocou dialógového okna Nastavenia môžete nastaviť možnosti Prehliadača médií. Stlačením tlačidla alebo zvýrazníte položku a potom na nastavenie použite tlačidlo alebo. Štýl zobrazenia: Nastavuje predvolený režim zobrazenia obsahu. Interval prezentácie: Nastavuje interval prezentácie. Zobraziť titulky: Nastavuje možnosť zobrazovania titulkov. Jazyk titulkov (Subtitle Language): Nastaví podporovaný jazyk titulkov. Poloha titulkov: Nastavuje polohu titulkov v smere nahor a nadol. Veľkosť písma titulkov: Umožňuje nastaviť veľkosť písma titulkov (max. 54 b.). Zmena veľkosti obrazu: Formáty obrazu Môžete zmeniť pomer strán (rozmery obrazu) TV pre pozeranie obrazu v rôznych režimoch priblíženia. Stlačte opakovane tlačidlo SCREEN, čím meníte veľkosť obrazu. Dostupné režimy zväčšenia sú uvedené nižšie. Automatické Ak je zvolené AUTO, je pomer strán obrazovky upravená na základe informácií poskytnutých vybraným zdrojom (ak je k dispozícii). Formát zobrazený v režime AUTO je úplne nezávislý na WSS informáciách, ktoré môžu byť obsiahnuté vo vysielanom signály alebo v signály z externého zariadenia. Poznámka: Automatický režim bude k dispozícii iba v prípade HDMI, YPbPr a DTV zdrojov. Pre obraz s pomerom strán 16:9, ktorý bol stlačený do normálneho obrazu (pomer strán 4:3), je možné obnoviť pôvodný tvar obrazu pomocou režimu 16:9. Titulky Tento režim zväčšuje širokouhlý obraz (pomer strán 16:9) s titulkami na celú obrazovku. Poznámka: V režime zväčšenia Panoramatický 14:9, Kino alebo Titulky môžete obraz posúvať pomocou tlačidla alebo 14:9 Tento režim zväčšuje širokouhlý obraz (pomer strán 14:9) k hornému a dolnému okraju obrazovky. 14:9 Zoom Táto možnosť zväčší obraz na pomer strán 14:9. 4:3 Používa sa na normálny obraz (pomer strán 4:3), pretože ide o pôvodnú veľkosť televízneho vysielania. Slovenčina _MB62_[SK]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :18:48

51 Panoramatický Tento režim roztiahne ľavú a pravú stranu normálneho obrazu (pomer strán 4:3), aby bola vyplnená obrazovka bez toho, aby obraz vyzeral neprirodzene. Vrch a spodok obrazu sú jemne odrezané. Kino Tento režim zväčšuje širokouhlý obraz (pomer strán 16:9) s titulkami na celú obrazovku. Konfigurácia nastavení obrazu Stlačte tlačidlo MENU a vyberte ikonu Obrázku pomocou tlačidiel a Stlačte tlačidlo OK pre vstup do ponuky Nastavenia obrazu. Položky v ponuke nastavení obrazu Na zvýraznenie položky v ponuke použite tlačidlo alebo. Ak chcete vybrať položku, stlačte tlačidlo alebo. Stlačte tlačidlo MENU pre opustenie ponuky. Položky v ponuke nastavení obrazu Režim: Pre vaše náhľadové požiadavky môžete nastaviť voľbu súvisiaceho režimu. Režim obrazu je možné nastaviť na jednu z týchto možností: Kino,Hry,Dynamické a Prírodné. Slovenčina Kontrast: Nastaví svetlé a tmavé hodnoty obrazovky. Jas: Nastaví hodnotu jasu obrazovky. Ostrosť: Nastaví hodnotu ostrosti pre predmety zobrazované na obrazovke. Farba: Nastaví hodnotu farieb, nastaví farby. Úsporný režim: Na výber Úsporného režimu použite tlačidlo alebo Na výber možnosti Úsporného režimu použite tlačidlo alebo. Ďalšie informácie o režime úspory energie nájdete v tejto príručke v časti Informácie o životnom prostredí. Poznámka: Funkcia Podsvietenie nebude aktívna, ak Úsporný režim je nastavený na Zapnuté. Podsvietenie pozadia (voliteľné): Toto nastavenie ovláda podsvietenie a možno ho nastaviť na maximálny, minimálny, stredný a Eco Režim (voliteľné). Poznámka: Podsvietenie nie je možné aktivovať vo VGA režime alebo v režime Prehliadača médií alebo ak je režim obrázkov nastavený ako Hra. Redukcia šumu: Ak je vysielaný signál slabí a obraz rušený, použite položku nastavenia Redukcia šumu Noise Reduction. Redukciu šumu je možné nastaviť na jednu z týchto možností: Nízka (Low), Stredná (Medium), Vysoká (High) alebo Vypnutá (Off). Advanced Settings: Teplota farieb: Nastaví požadovaný farebný tón. Možnosť Studená Cool pridá bielej farbe jemne modrastý odtieň. Pre normálny odtieň farieb vyberte možnosť Normálna Normal. Možnosť Teplá Warm pridá bielej farbe jemne červenkastý odtieň. Zväčšenie obrázka: Nastaví veľkosť obrazu Auto,16:9, Titulky,14:9, 14:9 Zoom, 4:3, Panoramatické alebo Kino. HDMI True Black (Skutočná čierna) (voliteľné): Pri pozeraní na HDMI zdroji bude táto funkcia viditeľná v menu Nastavenie obrazu. Táto funkcia sa používa na zvýraznenie černe v obraze. Pre spustenie režimu HDMI Pravá čierna zapnite túto funkciu ako Zap. Filmový režim (voliteľné): Filmy sú nahrávané pri inom počte snímok za sekundu než bežné televízne programy. Ak chcete vybrať položku Filmový režim, stlačte tlačidlo alebo. Ak chcete túto funkciu vypnúť alebo zapnúť, stlačte tlačidlo alebo. Túto funkciu zapnite pri sledovaní fi lmov, ak chcete, aby sa scény s rýchlym pohybom zobrazovali zreteľne. Odtieň farby: Nastaví požadovaný farebný odtieň. Zrušiť: Obnoví nastavenia obrazu na predvolené výrobné nastavenia. 02_MB62_[SK]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :18:48

52 V režme VGA (PC) niektoré položky z ponuky Obraz nebudú dostupné. Namiesto toho sa pridajú nastavenia režimu VGA k nastaveniam obrazu v režime PC. Nastavenia obrazu PC Ak chcete upraviť položky počítačového obrazu, postupujte nasledovne: Ak chcete vybrať Ikonku obrazovky, stlačte tlačidlo alebo Na obrazovke sa objaví ponuka Picture (Obraz). Nastavenia Kontrastu, Jasnosti, Farby a Teploty farby v tomto menu sú identické s nastaveniami definovanými v menu obrazu TV pod Systém Hlavného menu. Zvuk, Nastavenia a Zdroj nastavenia sú rovnaké ako nastavenie opísané v hlavnom menu systému. Poloha PC: Výberom tejto možnosti sa položky ponuky zobrazia v polohe PC. Automatická poloha: Automaticky sa displej optimalizuje. Stlačením tlačidla OK sa obraz optimalizuje. Horizontálna poloha: Táto položka posúva obraz po obrazovke po vodorovnej osi doľava alebo doprava. Vertikálna poloha: Táto položka posúva obraz po obrazovke po zvislej osi hore alebo dole. Pixlové kmitanie: Funkcia Pixlové kmitanie upravuje rušenie, ktoré sa javí ako zvislé pruhy pri prezentáciách vo veľkých rozlíšeniach (napríklad tabuľky alebo odseky textu v malom písme). Fáza: V závislosti od rozlíšenia a snímkovacej frekvencie, ktorá ide do vstupu na televízore, môžete na obrazovke vidieť zastrený alebo rušený obraz. V takom prípade môžete použiť túto funkciu a vyčistiť obraz metódou pokusu a omylu. Konfigurácia nastavení zvuku Nastavenia zvuku sa konfigurujú podľa vašich osobných preferencií. Stlačte tlačidlo MENU a vyberte ikonu pomocou tlačidiel a Stlačte tlačidlo OK pre vstup do ponuky Nastavenia zvuku. Položky v ponuke nastavení zvuku Na zvýraznenie položky v ponuke použite tlačidlo alebo. Ak chcete vybrať položku, stlačte tlačidlo alebo. Stlačte tlačidlo MENU pre opustenie ponuky. Položky v ponuke nastavení zvuku Hlasitosť: Nastaví úroveň hlasitosti. Ekvalizér: Stlačte tlačidlo OK pre vstup do ponuky ekvalizéra. V ponuke ekvalizéra je možné nastaviť režim na Music (hudba), Movie (film), Speech (hovorené slovo), Flat (plochý), Classic (vážna hudba) alebo User (používateľské). Po stlačení tlačidla MENU vstúpite do predchádzajúcej ponuky. Poznámka: Nastavenie ponuky ekvalizéra je možné zmeniť ručne iba vtedy, ak je ako režim ekvalizéra nastavený na možnosť Používateľ. Vyváženie: Toto nastavenie slúži na zvýraznenie ľavého alebo pravého zvukového kanálu. Slúchadlá: Nastaví hlasitosť slúchadiel. Slovenčina _MB62_[SK]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :18:49

53 Zvukový režim: Režim Mono, Stereo, Dual I alebo Dual II môžete zmeniť, len ak zvolený kanál ten režim podporuje. AVL: Automatické obmedzenie hlasitosti (funkcia AVL) upravuje zvuk tak, aby výsledná hlasitosť pri prepínaní kanálov alebo relácií bola rovnaká (napríklad hlasitosť reklám je obvykle vyššia než hlasitosť relácií). Dynamické basy: Funkcia Dynamické basy sa používa na zvýšenie efektu hlbokých tónov na televízore. Digitálny výstup: Nastaví typ výstupu digitálneho zvuku. Konfigurácia vašich nastavení televízora Podrobné nastavenia sa konfi gurujú podľa vašich osobných preferencií. Stlačte tlačidlo MENU a vyberte ikonu Nastavenia pomocou tlačidiel a Stlačte tlačidlo OK pre vstup do ponuky Nastavenia. Položky v ponuke Prevádzkové Nastavenia Na zvýraznenie položky v ponuke použite tlačidlo alebo. Stlačením tlačidla OK vyberte položku. Stlačte tlačidlo MENU pre opustenie ponuky. Položky v ponuke Nastavenia Podmienený prístup: Ovláda moduly s podmieneným prístupom, ak sú dostupné. Jazyk: Konfi guruje nastavenia jazyka. Rodičovská ochrana: Konfiguruje nastavenia rodičovskej ochrany. Časovače: Nastavuje časovače pre vybrané programy. Dátum/čas: Nastaví čas a dátum. Zdroje: Aktivuje alebo deaktivuje možnosti vybraných zdrojov. Iné nastavenia: Zobrazí iné možnosti nastavení televízora. Slovenčina Použitie modulu s podmieneným prístupom DÔLEŽITÉ: Vložte alebo vyberte modul CI, keď je televízor VYPNUTÝ. Pre niektoré digitálne kanály je potrebný modul s podmieneným prístupom (CAM). Tento modul sa musí vložiť do CI zásuvky na vašom televízore. Ihneď, ako sa stanete zákazníkom, získate od poskytovateľa modul podmieneného prístupu (CAM) a kartu, ktorú musíte zasunúť do televízora podľa nasledujúceho postupu. Vložte CAM kartu do zásuvky, ktorá je umiestnená v kryte na ľavej časti televízora (z predného pohľadu). CAM by mal byť vložený správne, je ho nemožné úplne vložiť, ak je obrátene. Ak je modul CAM vkladaný násilím, môže dôjsť k poškodeniu samotného modulu alebo terminálu TV. Pripojte televízor k elektrickej sieti, zapnite ho a potom počkajte malú chvíľku, nech sa karta aktivuje. Ak nie je vložený žiadny modul, objaví sa správa znamenajúca Nie je vložený žiadny modul pre Common Interface. Podrobnosti o nastavení modulu nájdete v návode k nemu. Prezeranie ponuky podmieneného prístupu (*) (*) Nastavenia tejto ponuky sa môžu meniť v závislosti od poskytovateľa služieb. Stlačte tlačidlo MENU a vyberte ikonu pomocou tlačidiel a Stlačte tlačidlo OK pre vstup do ponuky Nastavenia. Použite tlačidlá a na zvýraznenie možnosti Podmienený prístup a potom stlačte tlačidlo OK, aby ste si mohli pozrieť položky v ponuke. 02_MB62_[SK]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :18:49

54 Konfigurácia preferencií jazyka Pomocou tejto ponuky môžete pracovať s nastaveniami jazyka. Stlačte tlačidlo MENU a vyberte ikonu Nastavenia pomocou tlačidiel a Stlačte tlačidlo OK pre vstup do ponuky Nastavenia. Pomocou tlačidiel a zvýraznite možnosť Jazyk, potom stlačte tlačidlo OK, aby ste mohli pokračovať: Jazykové nastavenie Ak chcete vybrať položku, stlačte tlačidlo alebo Nastavenia sa automaticky uložia. Menu: zobrazuje jazyk systému. Preferované Toto nastavenie sa použije, len ak je k dispozícii. V opačnom prípade sa použije aktuálne nastavenie. Zvuk: Nastaví preferovaný jazyk zvuku. Titulky: Nastaví jazyk titulkov. V titulkoch sa použije zvolený jazyk. Teletext: Nastaví jazyk teletextu. Guide: Nastaví preferovaný jazyk pre sprievodcu. Aktuálne (*) (*) Tieto nastavenia je možné zmeniť iba vtedy, ak ich televízna stanica podporuje. V opačnom prípade nastavenia nebudú k dispozícii, aby sa mohli zmeniť. Zvuk: Zmení jazyk zvuku pre aktuálny kanál Titulky: Nastaví jazyk titulkov pre aktuálny kanál. Poznámka: Ak je voľba krajiny nastavená na Dánsko, Švédsko, Nórsko alebo Fínsko, menu Nastavenie jazyka sa zobrazí ako je popísané nižšie: V ponuke Konfi gurácia (Confi guration) zvýraznite pomocou tlačidiel alebo položku Nastavenie jazyka. Stlačte tlačidlo OK a na obrazovke sa zobrazí menu Nastavenie jazyka: Pomocou tlačidla alebo zvýraznite položku, ktorá bude upravená a potom stlačte kláves alebo pre nastavenie. Poznámky: Jazyk Systému určuje aj jazyk menu na obrazovke. Jazyk zvuku sa používa pre výber jazykových stôp z kanálov. Primárne nastavenia sú prvé priority, ak je pri vysielaní dostupných viacej možností. Sekundárne nastavenia sú alternatívy, keď prvé možnosti nie sú k dispozícii. Rodičovská ochrana Ak chcete zakázať pozeranie určitých programov, kanálov a ponúk, môžete ich uzamknúť pomocou systému rodičovskej kontroly. Táto funkcia zapína a vypína systém ochrany ponúk a umožňuje zmenu kódu PIN. Stlačte tlačidlo MENU a vyberte ikonu Nastavenia pomocou tlačidiel a Stlačte tlačidlo OK pre vstup do ponuky Nastavenia. Pomocou tlačidiel a zvýraznite možnosť Rodičovská kontrola, potom stlačte tlačidlo OK, aby ste mohli pokračovať: Ak chcete zobraziť možnosti rodičovskej zámky, musíte zadať PIN kód. Továrenské nastavenie PIN čísla je Slovenčina _MB62_[SK]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :18:49

55 Poznámka: Ak je možnosť Voľba krajiny nastavená na Francúzsko, môžete použiť 4725 ako predvolený kód. Po zadaní správneho PIN kódu sa zobrazia nastavenia ponuky rodičovskej kontroly: Ponuka nastavení rodičovskej kontroly Pomocou tlačidla alebo vyberte položku. Ak chcete vybrať položku, stlačte tlačidlo alebo. Stlačením tlačidla OK zobrazíte viac možností. Zámok ponuky: Nastavenie zámku ponuky aktivuje alebo deaktivuje prístup do ponuky. Môžete prístup do ponuky inštalácie alebo celého systému zablokovať. Zámok podľa veku: Pokiaľ je zámok nastavený, získava táto funkcia informácie o prístupnosti vysielaných relácií a ak je táto veková hranica deaktivovaná, prístup k relácii sa zablokuje. Detský zámok: Keď je nastavený detský zámok, televízor je možné ovládať len diaľkovým ovládačom. V takom prípade nebudú tlačidlá na prednom paneli fungovať. Z toho dôvodu, ak sa stlačí jedno z tých tlačidiel, na obrazovke sa zobrazí Detský zámok je aktivovaný, keď obrazovka s menu nie je viditeľná. Nastavenie kódu PIN: Defi nuje sa nový PIN kód. Použite tlačidlá s číslicami na zadanie nového PIN kódu. Budete musieť zadať svoj PIN kód aj druhýkrát, aby sa mohol overiť. DÔLEŽITÉ: Predvolené číslo PIN z výroby je Ak číslo PIN zmeníte, zapíšte si ho a bezpečne uschovajte. Poznámka: Ak je možnosť Voľba krajiny nastavená na Francúzsko, môžete použiť 4725 ako predvolený kód. Časovače Ak chcete zobraziť ponuku časovačov, stlačte tlačidlo MENU a vyberte ikonu Zoznam kanálov pomocou tlačidiel alebo Stlačte tlačidlo OK pre vstup do ponuky Nastavenia. Pomocou tlačidiel alebo zvýraznite možnosť Časovače, potom stlačte tlačidlo OK, aby ste mohli pokračovať: Nastavenie časovača vypnutia Toto nastavenie sa používa na nastavenie toho, aby sa televízor po určitom čase vypol. Zvýraznite možnosť Časovače vypnutia pomocou tlačidiel a. Na nastavenie použite tlačidlo alebo Časovač je možné programovať medzi Vypnúť a 2,00 hodinami (120 minút) v krokoch 30 minút. Nastavenie časovačov programov Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť časovače programov pre konkrétny program. Stlačte tlačidlo a nastavte časovač na danú udalosť. Na obrazovke sa zobrazia tlačidlá časovania programov. Pridanie časovača Stlačte ŽLTÉ tlačidlo na diaľkovom ovládaní, čím pridáte časovač. Na obrazovke sa objaví nasledujúca ponuka: Kanál: Pomocou tlačidla alebo zmeňte kanál. Typ časovača: Táto funkcia nie je dostupná. Dátum: Zadajte dátum ukončenia pomocou tlačidiel s číslicami. Začiatok: Zadajte čas začatia pomocou tlačidiel s číslicami. Koniec: Zadajte čas ukončenia pomocou tlačidiel s číslicami. Dĺžka trvania: Zobrazí čas trvania od začiatku až do konca programu. Opakovať: Umožňuje nastaviť časovač opakovaný jednorazovo, denne alebo týždenne. Na výber možnosti použite tlačidlo alebo. Stlačte ZELENÉ tlačidlo, čím sa časovač uloží. Stlačením ČERVENÉHO tlačidla sa proces zruší. Zmeniť / Vymazať: Kontrola rodičovských nastavení časovača. Úprava časovača Vyberte časovač, ktorý chcete upraviť pomocou tlačidiel a. Stlačte ZELENÉ tlačidlo. Zobrazí sa obrazovka s ponukou úpravy časovača. Keď ste skončili, stlačte pre uloženie ZELENÉ tlačidlo. Ak voľbu chcete zrušiť, stlačte tlačidlo MENU. Vymazanie časovača Vyberte časovač, ktorý chcete vymazať pomocou tlačidiel a. Stlačte ČERVENÉ tlačidlo. Vyberte Áno pomocou tlačidiel a a zrušte časovač. Vyberte Nie a proces zrušíte. Slovenčina _MB62_[SK]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :18:50

56 Konfigurácia nastavení dátumu/ času Vyberte možnosť Dátum/čas v ponuke Nastavenia a nakonfi gurujte ich. Stlačte tlačidlo OK. Konfigurácia nastavení zdroja Aktivuje alebo deaktivuje možnosti vybraných zdrojov. Televízor sa neprepne na deaktivovaný zdroj možností, ak je tlačidlo SOURCE stlačené. (voliteľné) Na zvýraznenie Dátumu alebo Času použite tlačidlo alebo. Dátum, čas, časové nastavenie a časového pásma budú k dispozícii. Pomocou tlačidiel alebo zvýraznite položku Spôsob nastavenia času (Time Settings Mode). Spôsob nastavenia času je možné nastaviť pomocou tlačidiel alebo Nastaviť je možné na AUTOMATICKÉ (AUTO) alebo RUČNÉ (MANUAL). Ak je nastavené na automatické (AUTO), položky dátim/čas (Date/Time) a Časové pásmo (Time Zone) nebude možné zmeniť. Ak je nastavené na ručné (MANUAL), dá sa zmeniť položka Časové pásmo (Time Zone): Vyberte Časové pásmo pomocou tlačidiel a. Pomocou tlačidiel alebo zmeníte Časové pásmo (Time Zone) medzi GMT-12 a GMT+12. Dátum a čas v hornej časti menu zoznamu sa potom zmení podľa zvoleného časového pásma. Zmeny sa automaticky uložia. Stlačte tlačidlo MENU pre opustenie ponuky. Vyberte Zdroje v ponuke Nastavenia a stlačte tlačidlo OK. Ak chcete vybrať zdroj, stlačte tlačidlo alebo. Pomocou tlačidiel alebo aktivujte alebo deaktivujte vybraný zdroj. Zmeny sa automaticky uložia. Poznámka: YPbPr môže byť použité iba pokiaľ je pripojené zariadenie, ktoré má YPbPr výstup cez PC vstup YPbPr k PC káblu. Konfigurácia iných nastavení Ak chcete zobraziť všeobecné konfigurácie, vyberte Iné nastavenia v ponuke Nastavenia a stlačte tlačidlo OK. Obsluha Slovenčina Na výber položky použite tlačidlo alebo. Na výber možnosti použite tlačidlo alebo. 02_MB62_[SK]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :18:51

57 Stlačte tlačidlo OK pre vstup do podponuky. Časový limit: Zmení trvanie časový limit pre obrazovky ponuky. Skenovať kódované: Keď je toto nastavenie zapnuté, pomocou procesu vyhľadávania sa zistia tiež kódované kanály. Ak túto funkciu vypnete, kódované kanály sa pri automatickom alebo manuálnom vyhľadávaní nenájdu. Modré pozadie (voliteľné) Aktivuje alebo deaktivuje modré pozadie systému, keď je signál slabý alebo neprítomný. Aktualizácia softvéru Použite toto nastavenie, aby ste zabezpečili, že sa v televízore budú vždy nachádzať najaktuálnejšie informácie. Aby sa zabezpečila správna prevádzka, skontrolujte, či je televízor nastavený do pohotovostného režimu. Automatickú aktualizáciu môžete aktivovať alebo deaktivovať pomocou možnosti Automatické skenovanie. Nový softvér môžete manuálne vyhľadať, keď vyberiete možnosť Vyhľadať aktualizáciu. Verzia aplikácie: Zobrazuje aktuálnu verziu aplikácie. Nedoslýchavý: Ak poskytovateľ vysielania ponúka špeciálne zvukové služby, môžete ich po zapnutí tejto funkcie používať. Zvukový popis: Zvukový popis je doplňujúci hovorený záznam pre zrakovo postihnutých divákov vizuálnych médií vrátane televízie a fi lmov. Rozprávač hovorí počas prezentácie a opisuje, čo sa deje na obrazovke počas prirodzených prestávok vo zvuku (a občas, v prípade potreby, aj počas dialógov). Túto funkciu môžete využívať iba vtedy, ak sa tento doplňujúci záznam vysiela. Automatické vypnutie televízora: Môžete nastaviť časovú hodnotu automatického vypnutia televízora. Keď sa dosiahne táto hodnota, a televízor nie je používaný, televízor sa vypne. Vyhľadávanie v pohotovostnom režime (voliteľné) Pomocou tlačidla alebo vyberte položku Vyhľadávať v pohotovostnom režime (Standby Search) a potom stlačením tlačidla alebo toto nastavenie zapnite alebo vypnite. Ak zmeníte Pohotovostný režim vyhľadávania na Vypnuté, bude táto funkcia nedostupná. Pre použitie Pohotovostného režimu vyhľadávania prosím, uistite sa, že ste nastavili Vyhľadávanie pohotovostnom režime na zapnutý. Ak je vyhľadávanie v pohotovostnom režime nastavené na Zapnuté, ak je televízor v pohotovostnom režime, vyhľadajú sa vysielania ktoré sú k dispozícii. Ak televízor nájde všetky nové alebo chýbajúce vysielania, zobrazí sa menu s otázkou, či chcete vykonať tieto zmeny. Iné funkcie Zobrazenie informácií o televízore: Pri zadaní nového programu alebo stlačení tlačidla INFO sa v hornej pravej časti obrazovky zobrazí číslo programu, názov programu, indikátor zvuku, čas, teletext, typ kanála a údaje o zväčšení a rozlíšení. Funkcia stlmenia zvuku: Stlačte tlačidlo pre celkové stlmenie zvuku. Indikátor stlmenia zvuku sa zobrazí v hornej časti obrazovky. Stlmenie je možné zrušiť dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je stlačenie tlačidla a druhým spôsobom je zvýšenie hlasitosti. Výber režimu obrazu: Stlačením tlačidla PRESETS je možné zmeniť položku Režim obrazu (Picture Mode) podľa vlastných požiadaviek. Dostupné voľby sú Dynamický, Prirodzený, Kino a Hry. Zobrazenie titulkov: Titulky môžete aktivovať stlačením tlačidla SUBTITLE na diaľkovom ovládači. Stlačte znovu tlačidlo SUBTITLE pre deaktivovanie funkcie titulkov. Ak je položka Titulky zapnutá, stlačením tlačidla sa na obrazovke zobrazí nasledovná správa (** iba pre Veľkú Britániu): Slovenčina _MB62_[SK]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :18:51

58 Teletext Teletext prenáša informácie ako sú správy, športové výsledky alebo počasie na váš televízor. Ak je signál slabí, napríklad kvôli zlým poveternostným podmienkam, môžu sa v teletexte objaviť isté textové chyby alebo môže dôjsť k jeho zrušeniu. Funkčné tlačidlá teletextu sú popísané dole: Teletext / Mix Jedným stlačením sa aktivuje režim teletextu. Ďalším stlačením tlačidla zobrazí teletext na obrazovke cez program (mix). Opätovným stlačením opustíte režim teletextu. Index RETURN : Vyberie stránku teletextu s obsahom. INFO - Odhaliť: Zobrazí skrytú informáciu (napríklad riešenie hádaniek). Podržať OK : V prípade potreby podrží stránku. Ďalším stlačením podržanie zrušíte. / Stránky subkódu: Keď je aktivovaný teletext, vyberú sa podstránky, ak sú dostupné. P+ alebo P- a čísla (0-9) Stlačte tlačidlá pre voľbu stránky. Poznámka: Väčšina televíznych staníc používa pre stránky s obsahom kód 100. Farebné tlačidlá (ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLTÉ/ MODRÉ) Váš televízor podporuje systémy FASTEXT a TOP text. Keď sú tieto systémy dostupné, stránky sú rozdelené do skupín alebo tém. Ak je k dispozícii systém FASTEXT, časti v teletextu budú sfarbené a je možné ich potom vybrať pomocou zodpovedajúceho farebného tlačidla. Stlačte farebné tlačidlo, ktoré zodpovedá vašej voľbe. Zobrazí sa sfarbený nápis, ktorý ukazuje, aké farebné tlačidlo použiť, keď je k dispozícii vysielanie TOP text. Stlačením príkazu alebo si vyžiadate ďalšiu alebo predchádzajúcu stránku. Tipy Starostlivosť o obrazovku: Obrazovku očistite mierne navlhčenou, mäkkou handričkou. Nepoužívajte brúsne rozpúšťadlá, mohli by poškodiť kryciu vrstvu televízora. Počas čistenia odpojte z dôvodov bezpečnosti televízor od zásuvky. Pri presúvaní televízora ho držte správne za spodnú časť. Dosvit obrazu: Vezmite prosím na vedomie, že pri zobrazovaní perzistentného obrazu sa môžu vyskytnúť tiene ( duchovia ). Persistencia LED televízorov po krátkej dobe zmizne. Skúste napríklad na chvíľku televízor vypnúť. Ak sa chcete týmto pozostatkom obrazu vyhnúť, neponechávajte na obrazovke zastavený obraz na dlhší čas. Bez napájania: Ak nie je televízor napájaný, skontrolujte hlavný napájací kábel a jeho zapojenie do zásuvky v stene. Zlý obraz: Zvolili ste správny televízny systém? Nie je televízor alebo domová anténa príliš blízko pri neuzemnenom zvukovom zariadení, neónových svetlách, atď.? Hory a vysoké budovy môžu spôsobiť zdvojený obraz alebo tzv. duchov. Niekedy je možné zlepšiť kvalitu obrazu zmenou smeru antény. Je obraz alebo teletext nerozoznateľný? Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu. Znovu nalaďte kanály. Kvalita obrazu môže klesnúť, keď sú k televízoru pripojené dve periférne zariadenia zároveň. V takom prípade jedno z periférnych zariadení odpojte. Žiadny obraz: Je anténa správne pripojená? Sú konektory pevne pripojené ku konektoru antény? Nie je kábel antény poškodený? Sú na pripojenie antény použité vhodné zástrčky? Ak máte pochybnosti, obráťte sa na predajcu. Žiadny obraz (No Picture) znamená, že televízor neprijíma žiadny signál. Vybrali ste správne tlačidlo na diaľkovom ovládači? Skúste to ešte raz. Uistite sa taktiež, že bol vybratý správny zdroj vstupu. Zvuk: Nie je počuť žiadny zvuk. Neprerušili ste zvuk napríklad stlačením tlačidla Zvuk vychádza len z jedného z reproduktorov. Je vyváženie nastavené iba do jedného extrému? Pozrite časť Ponuka Zvuku Sound Menu. Diaľkové ovládanie: Váš TV viac neodpovedá na diaľkové ovládanie. Možno sú slabé batérie. Ak sú, môžete použiť tlačidlá na hornej strane televízora. Zdroje vstupu: Ak sa vám nedarí zvoliť zdroj vstupu, je možné, že nie je pripojené žiadne zariadenie. Ak ste sa pokúsili pripojiť zariadenie, skontrolujte káble AV a pripojenie. Slovenčina _MB62_[SK]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :18:52

59 Príloha A: Typické režimy zobrazenia vstupu z počítača Obrazovka má maximálne rozlíšenie 1920 x Nasledujúca tabuľka uvádza niektoré typické režimy obrazu. Televízor nemusí podporovať rôzne rozlíšenia. Dostupné rozlíšenia sú uvedené dole. Ak prepnete počítač do nepodporovaného rozlíšenia, zobrazí sa varovná správa na obrazovke televízora. Index Rozlíšenie Frekvencia 1 640x Hz 2 640x Hz 3 640x480 60Hz-66Hz-72Hz -75Hz-85Hz 4 800x600 56Hz-60Hz-70Hz-72Hz -75Hz-85Hz 5 832x Hz x768 60Hz-66Hz-70Hz-72Hz -75Hz x864 60Hz-70Hz-75Hz -85 Hz x HzA x HzB x768 75Hz-85Hz x960 60Hz-75Hz-85Hz x Hz-75Hz-85Hz x Hz x HzA x HzB x Hz-85Hz x900 65Hz-75Hz x Hz x Hz x HzA x HzB x HzA x Hz Príloha B: Kompatibilita signálov HDMI a AV (typy vstupných signálov) Zdroj EXT (SCART ) Side AV YPbPr HDMI Podporované signály PAL 50/60 NTSC 60 RGB 50 RGB 60 PAL 50/60 NTSC 60 Dostupnosť O O O O O O 480I 60Hz O 480P 60Hz O 576I 50Hz O 576P 50Hz O 720P 50Hz O 720P 60Hz O 1080I 50Hz O 1080I 60Hz O 1080P 50Hz O 1080P 60Hz O 480I 60Hz O 480P 60Hz O 576I 50Hz O 576P 50Hz O 720P 50Hz O 720P 60Hz O 1080I 50Hz O 1080I 60Hz O 1080P 24Hz O 1080P 25Hz O 1080P 30Hz O 1080P 50Hz O 1080P 60Hz O (X: nie je dostupné, O: Dostupné) V niektorých prípadoch nemusí byť signál na televízore správne zobrazený. Problémom môže byť nezlučiteľnosť so štandardom na strane zdrojového zariadenia (prehrávača DVD, set-top boxu atď.). Ak sa vyskytne taký problém, obráťte sa na predajcu, prípadne na výrobcu zdrojového zariadenia.. Slovenčina _MB62_[SK]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :18:52

60 Príloha C: Podporované rozlíšenia DVI Pri pripájaní zariadení ku konektorom televízora pomocou adaptérového kábla DVI do HDMI (nie je súčasťou balenia), sa môžete odvolať na nasledujúce informácie o rozlíšeniach. Index Rozlíšenie Frekvencia 1 640x400 70Hz 2 640x480 60Hz-66Hz-72Hz -75Hz 3 800x600 56Hz-60Hz-70Hz- 72Hz -75Hz 4 832x Hz x768 60Hz-66Hz-70Hz- 72Hz -75Hz x864 60Hz-70Hz-75Hz x870 75Hz x HzA x HzB x768 75Hz x960 60Hz-75Hz x Hz-75Hz x Hz x HzA x HzB x Hz x900 65Hz-75Hz x Hz x Hz x HzA x HzB x HzA x Hz i-480p 60Hz i-576p 50Hz Príloha D: Aktualizácia softvéru Váš televízor je schopný nájsť a aktualizovať nové aktualizácie softvéru cez vysielacie kanály. Pre hľadanie vysielacích kanálov, TV vyhľadá dostupné kanály uložené vo vašom nastavení. Takže pred vyhľadávaním upgrade softvéru sa odporúča, automaticky vyhľadať a aktualizovať všetky dostupné kanály. 1) Vyhľadávanie Aktualizácií softvéru cez užívateľské rozhranie Je možné ručne zistiť, či existuje nový aktualizovaný softvér pre váš televízor. Stačí prejsť na hlavné menu. Vyberte Nastavenia a vyberte menu Ďalšie nastavenia. V menu Ďalšie nastavenia ukážte na položku Aktualizácia softvéru a stlačte tlačidlo OK pre otvorenie menu Možnosti aktualizácie. V možnosti menu Aktualizácie zvoľte možnosť Vyhľadať aktualizácie a stlačte tlačidlo OK. Ak sa nájde nová aktualizácia,začne sa so sťahovaním aktualizácie. Indikátor ukazuje zostávajúce priebeh sťahovania. Po skončení sťahovania sa zobrazí správa ohľadom reštartu pre aktiváciu nového softvéru. Stlačte tlačidlo OK pre pokračovanie v reštartovaní. 2) 3.AM vyhľadávanie a režim aktualizácie Ak je v menu Možnostiach aktualizácie povolené Automatické skenovanie, TV sa prebudí o 03:00 a hľadá vysielacích kanálov pre novú softvérovú aktualizáciu. Ak sa našiel a úspešne stiahol nový softvér, pri ďalšom zapnutí sa TV otvorí s novou verziou softvéru. Poznámka k reštartovaniu: Reštartovanie je posledným krokom pri postupe aktualizácie, keď bolo stiahnutie nového softvéru ukončené úspešne. Počas reštartovania TV vykoná konečné inicializácie. V panel reštartovacej sekvencie energie je uzavretý a predné LED indikujú aktivitu blikaním. Asi 5 minút neskôr sa TV reštartuje s novým aktivovaný softvérom. Ak sa váš televízor nereštartuje znova za 10 minút, odpojte napájanie po dobu 10 minút a znova zapojte. Televízor by sa mal bezpečne spustiť s novým aktualizovaným softvérom. Ak televízor ešte stále nefunguje, prosím, opakujte odpájanie a opätovné pripájanie ešte niekoľkokrát. Ak zariadenie stále nefunguje,zavolajte opravára pre vyriešenie problému. Upozornenie: Kým LED bliká pri reštarte, neodpájajte televízor zo zástrčky. Môže to spôsobiť to,že sa Váš televízor nebude dať znova zapnúť a bude to možné opraviť len pracovníkom servisu. Slovenčina _MB62_[SK]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :18:52

61 Príloha E : Podporované formáty súborov v režime USB Médium Film Rozšírenie súboru.mpg /.dat /.vob / mkv / rmvb / ts / trp / tp/.avi Formát Poznámky Video Audio (Maximálne rozlíšenie/bit rıchlos atï.) MPEG1 MPEG Layer 1/2/3 20Mbit/sec MPEG2 MPEG2 XviD/ 3ivx PCM/MP3 XviD verzie po: Mpeg2-TS H264-TS EAC3/ AC3 20Mbit/sec RMVB IMA/LBR 10Mbit/sec MPEG4 PCM/MP3 MS ISO MPEG4 PCM/MP3 Podpora SP a ASP MJPEG PCM Hudba m4a- - - MPEG 1/2.mp3 - Layer 1/ 2/ 3 (MP3) Vzorkovacia frekvencia: 8K až 48KHz Prenosová rýchlosť: 24kbps~384Kbps Vzorkovacia frekvencia: 8K až 48KHz Prenosová rýchlosť: 128bps~320Kbps Fotografi e.jpg Základný formát JPEG Postupný formát JPEG WxH = 15360x8640 WxH = 1024x768 produkty Batéria Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Po skončení životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu. Informácie o tom, kde je možné odslúžené elektrozariadenie alebo použité batérie, či akumulátory zadarmo odložiť, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe Firma ELEKTROSPED, a.s. je registrovaná u kolektívneho systému SEWA, a. s. pod registračným číslom EZ (pre recykláciu batérií a akumulátorov). Slovenčina _MB62_[SK]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :18:52

62 Technické údaje TELEVÍZNE VYSIELANIE PAL/SECAM B/G D/K K I/I L/L PRÍJEM KANÁLOV VHF (PÁSMO I/III) UHF (PÁSMO U) HYPERBAND POČET NASTAVITEĽNÝCH KANÁLOV 1000 INDIKÁTOR KANÁLU Zobrazovanie na displeji VSTUP ANTÉNY RF 75 ohm (nevyvážené) PREVÁDZKOVÉ NAPÄTIE V AC, 50 Hz. ZVUK (AUDIO) German + Nicam Stereo ZVUKOVÝ VÝKON (W RMS. ) (10% THD) 2 x 6 SPOTREBA ENERGIE (W) 65 W (max) < 0,5 W (Standby) PANEL 16:9 displej, rozmer obrazovky 26 ROZMERY (mm) H x D x V (So spodnou časťou): 180 x 647 x 463 Hmotnosť (kg): 6,25 H x D x V (Bez spodnej časti): 57,5 x 647 x 412 Hmotnosť (kg): 5,85 Digitálny príjem DVB-T ZARIADENIE MHEG-5 v súlade s normou ISO/IEC a Profi lom 1 britských zariadení Podpora cyklovania objektov v súlade s normou ISO/IEC a profi lom UK DTT Frekvenčný rozsah: MHz pre britské modely MHz pre UK modely Prenosový štandard: DVB-T, MPEG-2, MPEG-4 Demodulácia: COFDM s 2K/8K FFT režimom FEC: všetky režimy DVB Obraz: PAL, 4:3/16:9 Zvuk: MPEG Layer I&II 32/44,148KHz pre Veľkú Britániu Slovenčina _MB62_[SK]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :18:52

63 Spis treści Funkcje Wprowadzenie Przygotowanie Środki bezpieczeństwa Zawartość pakietu Informacje dotyczące środowiska naturalnego Informacje dotyczące naprawy Przyciski na pilocie Telewizor LED i przyciski Widok podłączeń złącza tylne Widok podłączeń złącza boczne Podłączanie do prądu Podłączenie anteny Korzystanie z wejść USB Podłączenie pamięci USB Podłączenie telewizora LED do komputera Złącza boczne AV Podłączenie do odtwarzacza DVD poprzez HDMI.. 71 Podłączenie do odtwarzacza DVD poprzez wejście komponent (YPbPr) lub kablem Scart Pilot Wkładanie baterii Włączanie/wyłączanie Aby włączyć telewizor Aby wyłączyć telewizor Wybór wejścia Podstawowe operacje Obsługa za pomocą przycisków na telewizorze.. 72 Obsługa za pomocą pilota Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) Pierwsza instalacja Instalacja Korzystanie z menu automatycznego wyszukiwania kanałów Strojenie ręczne Wyszukiwanie ręczne cyfrowe Wyszukiwanie ręczne analogowe Dostrajanie analogowe Czyszczenie listy serwisowej (*) Zarządzanie stacjami: Lista kanałów Korzystanie z listy kanałów Przenoszenie kanału Usuwanie kanału Zmienianie nazwy kanału Blokowanie kanału Zarządzanie stacjami: Ulubione Funkcje przycisków Zarządzanie stacjami: Sortowanie listy kanałów.. 78 Informacje wyświetlane na ekranie Odtwarzanie mediów korzystając z przeglądarki mediów Oglądanie wideo z USB Polski Oglądanie zdjęć z USB Opcje pokazu slajdów Odtwarzanie muzyki poprzez USB Ustawienia przeglądarki mediów Zmiana rozmiaru obrazu: Formaty obrazu Konfigurowanie ustawień obrazu Korzystanie z elementów menu ustawień obrazu Elementy menu ustawień obrazu Picture Settings Menu Items Ustawienia obrazu PC Konfigurowanie ustawień dźwięku Korzystanie z elementów menu ustawień dźwięku Elementy menu ustawień dźwięku Zmiana ustawień telewizora Korzystanie z elementów menu ustawień Elementy menu ustawień Korzystanie z modułu dostępu warunkowego Wyświetlanie menu warunkowego dostępu (*) Ustawianie preferencji językowych Ustawienia językowe Kontrola rodzicielska Obsługiwanie menu ustawień kontroli rodzicielskiej Timery Wyłącznik czasowy Ustawianie timerów dla programów Ustawienia daty i godziny Konfigurowanie ustawień źródeł Konfigurowanie innych ustawień Operacja Inne funkcje Teletekst Wskazówki Załącznik A: Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC Załącznik B: Kompatybilność sygnałów AV i HDMI (typy sygnałów wejściowych) Załącznik C: Rozdzielczość DVI Załącznik D: Uaktualnienie oprogramowania Załącznik E: Obsługiwane formaty plików dla trybu USB Dane techniczne _MB62_[PL]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :36:55

64 Funkcje Telewizor kolorowy LED obsługiwany za pomocą pilota. Całkowicie zintegrowana naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T - MPEG2, MPEG4) Złącza HDMI do podłączania cyfrowych urządzeń audio/video. To złącze jest również przeznaczone do odbioru sygnałów o wysokiej rozdzielczości Wejście USB programów (analogowych i cyfrowych). System menu OSD. Zintegrowany tuner kompatybilny z MPEG2. Gniazdo SCART przeznaczone dla urządzeń zewnętrznych (takich jak magnetowid, gry telewizyjne, zestaw audio itd.) System dźwięku stereofonicznego. (German+Nicam) Teletekst, Fastext, TOP text Podłączenie słuchawek. Automatyczny System Programowania Ręczne dostrajanie w obu kierunkach (w przód i w tył) Timer automatycznego wyłączania / blokada dziecięca. Automatyczne wyłączanie dźwięku, jeżeli nie jest odbierana żadna transmisja. Odtwarzanie w standardzie NTSC AVL (Funkcja automatycznego ograniczania głośności) Automatyczne wyłączanie. PLL (Wyszukiwanie częstotliwości) Wejście PC Funkcja Plug&Play dla systemu Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7. Tryb gry. Wprowadzenie Proszę przeczytać odpowiednie fragmenty tej instrukcji obsługi przed pierwszym użyciem tego urządzenia nawet, jeśli zaznajomieni są Państwo z urządzeniami tego typu. Proszę zwrócić szczególną uwagę na rozdział dotyczący ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA. Proszę zachować tę instrukcję na wypadek, gdyby potrzebna była w przyszłości. Sprzedając lub darowując to urządzenie, proszę koniecznie przekazać tę instrukcję obsługi przyszłym użytkownikom. Dziękujemy za wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje niezbędne do prawidłowej obsługi Państwa nowego telewizora. Przed przystąpieniem do użytkowania telewizora proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. To urządzenie przeznaczone jest do odbioru i wyświetlania programów telewizyjnych. Różnorakie opcję połączeń umożliwiają rozszerzenie o dodatkowe urządzenia do odbioru i wyświetlania obrazu (odbiornik, odtwarzacz DVD, nagrywarka DVD, magnetowid, PC, itd.). Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania wyłącznie w suchych wnętrzach. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie może być użytkowane w celach przemysłowych lub handlowych. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli urządzenie było użytkowane w sposób do tego nieprzeznaczony, lub gdy zostało zmodyfi kowane w sposób bezprawny. Użytkowanie Państwa telewizora LED w ekstremalnych warunkach środowiskowych może spowodować jego uszkodzenie. Przygotowanie Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji wokół urządzenia należy pozostawić przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni. Aby zapobiec awariom i potencjalnie niebezpiecznym sytuacjom, proszę nie umieszczać u góry urządzenia żadnych przedmiotów. Ten aparat przeznaczony jest do eksploatacji w umiarkowanym klimacie. Polski _MB62_[PL]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :36:56

65 Środki bezpieczeństwa Dla własnego bezpieczeństwa proszę przeczytać uważnie zalecenia dotyczące środków ostrożności. Zasilanie Urządzenie pracuje jedynie zasilane prądem o napięciu zmiennym V AC, 50 Hz. Proszę się upewnić, że zostało wybrane prawidłowe ustawienie napięcia. Kabel zasilania Na przewodzie zasilającym nie należy kłaść urządzenia ani innych elementów wyposażenia mieszkania, nie należy go również zgniatać. Przewód zasilający należy obsługiwać przy pomocy wtyczki. Nie należy wyciągać wtyczki ciągnąć za przewód ani dotykać przewodu mokrymi rękami, gdyż grozi to zwarciem lub porażeniem prądem. Nigdy nie należy na przewodzie zawiązywać supłów ani wiązać go z innymi przewodami. Przewody zasilające należy poprowadzić w taki sposób, aby nie groziło im nadepnięcie. Uszkodzony przewód zasilania może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Gdy przewód zasilający jest uszkodzony i wymaga wymiany, należy powierzyć to zadanie wykwalifi kowanemu personelowi. Wilgoć i woda Proszę nie używać tego urządzenia w wilgotnym i parnym miejscu (unikać łazienki, miejsc w pobliżu zlewozmywaka kuchennego oraz pralki). Aby uniknąć niebezpieczeństwa, proszę nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem lub wodą i proszę nie stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych wodą, takich jak wazony itp. Proszę unikać zalania lub zachlapania urządzenia wodą. W przypadku dostania się jakiegoś przedmiotu lub płynu do obudowy telewizora, należy go natychmiast odłączyć od zasilania i przekazać do sprawdzenia wykwalifi kowanemu personelowi punktu naprawy przed ponownym użyciem. Czyszczenie Przed rozpoczęciem czyszczenia proszę wyjąć wtyczkę z gniazdka. Proszę nie używać płynów lub aerozoli do czyszczenia. Proszę używać tylko miękkiej i suchej ściereczki. Wentylacja Szczeliny i otwory umieszczone zostały na odbiorniku dla zapewnienia wentylacji niezbędnej do sprawnego funkcjonowania urządzenia. Aby zapobiec przegrzaniu, te otwory nie mogą być w żaden sposób zablokowane lub zakryte. Źródła ciepła i otwarty ogień Urządzenia nie należy instalować w pobliżu otwartego ognia, ani źródeł ciepła takich jak np. grzejnik elektryczny. Proszę się upewnić się, że na urządzeniu nie umieszczono żadnych nieosłoniętych źródeł ognia, np. palących się świec. Baterii nie wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła takich jak promieniowanie słoneczne, ogień itp. Błyskawice W trakcie burzy i błyskawic lub przed wyjazdem na wakacje, proszę wyjąć wtyczkę kabla zasilania z gniazdka. Części zamienne Jeżeli w trakcie naprawy konieczne jest zastosowanie części zamiennych, proszę się upewnić, że serwisant używa części zamiennych zgodnych z zaleceniami producenta lub posiadających tę samą specyfi kację, co części oryginalne. Stosowanie niedozwolonych części zamiennych może spowodować pożar, porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa. Naprawa i konserwacja Wszystkie czynności konserwacyjne i naprawcze należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi. Proszę nie usuwać samodzielnie żadnych osłon, ponieważ grozi to porażeniem prądem. Utylizacja zużytego sprzętu Instrukcje dotyczące utylizacji odpadów: Opakowanie i materiały użyte do zapakowania produktu nadają się do ponownego przetworzenia i powinny być poddane recyklingowi. Materiały do pakowania takie jak worki foliowe muszą być trzymane poza zasięgiem dzieci. Baterie, włącznie z tymi, które nie posiadają w swym składzie metali ciężkich, nie powinny być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Proszę utylizować zużyte baterie w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Proszę uzyskać informacje na temat obowiązujących lokalnych przepisów. Proszê nie próbowaæ ³adowaæ baterii. Niebezpieczeństwo wybuchu. Baterie wymieniać należy na inne tego samego lub równoważnego typu. Ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny po zakończeniu eksploatacji musi zostać zutylizowany oddzielnie. W Unii Europejskiej istnieją specjalne oddzielne systemy zbierania zużytych odpadów elektrycznych i elektronicznych do recyklingu. Więcej informacji uzyskają Polski _MB62_[PL]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :36:56

66 Państwo w Urzędzie Miasta lub w sklepie, w którym zakupili Państwo to urządzenie. Rozłączanie urządzenia Wtyczka zasilająca urządzenia służy do odcięcia TV od zasilania, powinna więc być łatwo dostępna. Poziom głośności na słuchawkach Nadmierny poziom dźwięku ustawiony na słuchawkach może spowodować utratę słuchu. Instalacja Aby zapobiec obrażeniom, urządzenie musi być solidnie przymocowane do podłogi/ściany zgodnie z instrukcją instalacji (jeżeli taka opcja jest dostępna). Ekran LCD Telewizor ciekłokrystaliczny jest urządzeniem wyprodukowanym przy zastosowaniu zaawansowanej technologii, który dzięki milionom cienkich tranzystorów zapewnia wspaniałą jakość obrazu. Czasem na ekranie może się pojawić kilka nieaktywnych pikseli, które mają wygląd nieruchomych punktów koloru niebieskiego, zielonego lub czerwonego. Proszę zauważyć, że nie wpływa to na sprawność i wydajność Państwa urządzenia. Ostrzeżenie: Proszę nie zostawiać telewizora w trybie oczekiwania lub włączonego, gdy opuszczają Państwo dom. Podłączenie do telewizora systemu dystrybucji (telewizja kablowa itp.) poprzez tuner. Urządzenie podłączone do przewodu uziemienia budynku poprzez przewód zasilania lub inne urządzenie wyposażone w podłączenie uziemienia oraz do systemu dystrybucji poprzez kabel koncentryczny w pewnych warunkach może stwarzać zagrożenie pożarem. Podłączenie do systemu dystrybucji kabli musi więc być zapewnione poprzez urządzenie zapewniające izolację elektryczną poniżej pewnego zakresu częstotliwości (izolator galwaniczny, patrz: EN ) ZASTRZEŻENIE ZNAKÓW TOWAROWYCH Dolby i podwójne-d są znakiem towarowym Dolby Laboratories. Informacje dotyczące licencji (opcja) Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories. Urządzenie elektryczne nie w rękach dzieci. Proszę nigdy nie pozwalać dzieciom korzystać z urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Dzieci nie zawsze są świadome możliwych niebezpieczeństw. Baterie / akumulatory mogą zagrażać życiu w przypadku ich połknięcia. Przechowuj baterie poza zasięgiem małych dzieci. W razie połknięcia baterii, należy natychmiast poszukać pomocy medycznej. Folie z opakowania również powinny być trzymane z dala od dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się nimi. Przycisk Standby / Włącznik nie odłącza urządzenia całkowicie od źródła zasilania. Co więcej, urządzenie pobiera prąd w trybie oczekiwania. Aby odłączyć urządzenie całkowicie od źródła zasilania, należy wyciągnąć wtyczkę z kontaktu. Z tego powodu, urządzenie powinno zostać ustawione w taki sposób, aby można było go łatwo i szybko wyłączyć z kontaktu w razie nagłego wypadku. Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru, wtyczka powinna być w zasadzie wyciągnięta z kontaktu w przypadku, gdy urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas, np.: w czasie wakacji. Polski _MB62_[PL]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :36:56

67 Zawartość pakietu Telewizor LED Baterie: 2 X AAA Informacje dotyczące środowiska naturalnego Aby chronić środowisko naturalne, telewizor ten jest tak zaprojektowany, by zużywał jak najmniej energii. Dzięki funkcji wysokiej wydajności energetycznej telewizor ten nie tylko pomaga ochronić środowisko naturalne, ale też i zaoszczędzić pieniądze poprzez zmniejszenie wysokości rachunków za prąd. Aby zredukować zużycie energii należy postępować w następujący sposób: Można użyć ustawienia trybu energooszczędnego, umieszczonego w menu Funkcje. Jeśli nastawisz tryb energooszczędny na włączony (On), telewizor przełączy się na tryb oszczędzanie energii i poziom jasności obrazu będzie zmniejszony do poziomu optymalnego. Proszę zauważyć, że niektóre zmiany ustawienia obrazu będą niedostępne, kiedy telewizor pracuje w trybie energooszczędnym. Pilot Instrukcja obsługi 1 X kabel do połączeń Video & Audio Uwaga: Akcesoria powinny zostać sprawdzone po zakupie. Proszę się upewnić, że wszystkie akcesoria są załączone. Kiedy telewizor nie jest w użyciu, proszę go wyłączyć przyciskiem lub wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Zredukuje to zużycie energii. W razie wyjazdu na dłuższy czas, proszę wyłączyć telewizor z sieci. Proszę zauważyć, iż w skali roku, używanie telewizora w trybie energooszczędnym daje większą wydajność energetyczną niż wyłączanie telewizora z sieci zamiast pozostawiania go w trybie czuwania. Dlatego też zdecydowanie polecamy uruchomić tryb energooszczędny, aby zmniejszyć roczne zużycie prądu. Polecamy również wyłączać telewizor z sieci, kiedy się go nie ogląda, aby zaoszczędzić jeszcze więcej energii. Proszę nam pomóc ochraniać środowisko naturalne poprzez postępowanie w wyżej wymieniony sposób. Uwaga: Połączenie pomiędzy PC i TV za pomocą kabla HDMI może spowodować zakłócenia radiowe; w takim przypadku proszę użyć połączenia VGA (DSUB-15). Informacje dotyczące naprawy Proszę oddawać urządzenie do serwisowania wykwalifi kowanemu personelowi. Tylko pracownik odpowiednio wykwalifi kowany może naprawiać ten telewizor. W celu uzyskania bliższych informacji, proszę skontaktować się z lokalnym sprzedawcą, u którego telewizor ten był zakupiony. Polski _MB62_[PL]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :36:57

68 Przyciski na pilocie 1. Mono-Stereo / Dual I-II / Bieї cy jкzyk (w kanaіуw DVB) 2. Format obrazu 3. Elektroniczny przewodnik po programach (w trybie cyfrowym TV) 4. FAV (wybуr trybu ulubionych) (w DVB kanaіy) 5. Czerwony przycisk 6. Zielony przycisk 7. Przyciski numeryczne 8. Teletekst / Mix (w trybie tekstowym) 9. Zmniejszenie poziomu głośności 10. Poprzedni program/dół strony (w DVB kanały) 11. Wyłączanie dźwięku 12. Przyciski nawigacyjne 13. WyjdY / Wróa / Strona indeksu (w trybie teletekstu) 14. Menu 15. Info / Odsłonięcie (w trybie tekstowym) 16. Okay (Potwierdź) / Przytrzymaj (w trybie tekstowym) / Edytuj listę kanałów 17. AV / Wybór źródła 18. Poprzedni program/dół strony (w DVB kanały) 19. Zwiększenie poziomu głośności 20. Poprzedni program 21. żółty przycisk 22. Niebieski przycisk 23. Wybór trybu obrazu 24. Wyłącznik czasowy 25. Brak funkcji 26. Włączanie-wyłącznie napisów (w kanałów DVB) 27. Tryb oczekiwania / Włączony Polski _MB62_[PL]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :36:57

69 Telewizor LED i przyciski WIDOK Z PRZODU I Z TYŁU Control switch VIEW Przycisk kontrolny 1. Przycisk trybu oczekiwania (stand by) 2. Przycisk TV/AV 3. Przyciski przewijania programu do przodu/do tyłu 4. Przyciski zwiêkszania/ zmniejszania głośności Uwaga: Wcisnąć równocześnie przyciski / aby wyświetlić menu główne. Widok podłączeń złącza tylne 1. HDMI 1: Wejście HDMI Wejścia HDMI służą do podłączania urządzeń wyposażonych w gniazdo HDMI. Twój telewizor LED może wyświetlać obraz o wysokiej rozdzielczości z urządzeń takich jak odbiornik satelitarny o wysokiej rozdzielczości lub odtwarzacz DVD. Urządzenia te muszą być podłączone przez gniazda HDMI lub gniazda zespolonego sygnału wizyjnego (Komponent video). Gniazda te mogą przyjmować sygnały 720p lub 1080i. Przy podłączeniach urządzeń HDMI nie jest wymagane podłączenie dźwięku 2. Wejście RF służy do podłączania anteny. Jeżeli używają Państwo dekodera lub urządzenia nagrywającego, ważne jest, aby kabel antenowy podłączony był do telewizora poprzez urządzenie w taki sposób, jak pokazano na poniższej ilustracji. 3. Wejście/wyjście SCART służy do podłączania urządzeń zewnętrznych. Proszę podłączyć kabel SCART pomiędzy gniazdem SCART na telewizorze, a gniazdem SCART na urządzeniu zewnętrznym (np. Dekoder, magnetowid, odtwarzacz DVD). Uwaga: Jeżeli urządzenie zewnętrzne jest podłączone poprzez gniazdo SCART, telewizor przełącza się automatycznie w tryb AV. Uwaga: Sygnał S-VHS jest obsługiwany przez gniazdo scart.uwaga: Podczas odbierania kanałów DTV (Mpeg4 H.264) lub w trybie przeglądania mediów, wyjście poprzez gniazdo scart nie będzie działać. Polski _MB62_[PL]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :36:57

70 4. Wejście VGA służy do podłączania komputera do telewizora. Proszę podłączyć wejście PC na telewizorze i wyjście PC na komputerze przy pomocy kabla PC. Uwaga: Aby przesłać sygnał YPbPr poprzez wejście VGA, można użyć kabla YPbPr do VGA (nie dołączony). 5. Wyjścia SPDIF służą do odtwarzania cyfrowych sygnałów audio z aktualnie oglądanego źródła. Proszê u yæ kabla SPDIF, aby przes³aæ sygna³ audio do urz¹dzenia posiadaj¹cego wejœcie SPDIF. Widok podłączeń złącza boczne 1. Gniazdo CI jest używane do wkładania karty CI. Karta CI umożliwia oglądanie wszystkich kanałów dostępnych w ramach wykupionego abonamentu. Więcej informacji w rozdziale Dostęp warunkowy. 2. Wejście boczne USB. 3. Boczne wejścia audio-wideo służą do podłączania sygnałów wideo i audio urządzeń zewnętrznych. Aby to zrobić, należy użyć załączonego kabla do podłączeń typu AV. Po pierwsze, proszę podłączyć pojedynczy jack do wejścia AV, znajdującego się z boku telewizora. Następnie, proszę włożyć wtyczki swojego kabla wideo (nie dołączony) do ŻÓŁTEGO wejścia (umieszczonego po stronie plural) załączonego kabla AV. Kolory wtyczek powinny się zgadzać 4. Aby podłączyć dźwięk, należy użyć CZERWONEGO i BIAŁEGO wejścia AV, znajdujących się z boku. Następnie, należy podłączyć kabel audio urządzenia do CZERWONEGO i BIAŁEGO jacka załączononego kabla AV do wejść bocznych. Kolory wtyczek powinny się zgadzać. Uwaga: Podłączając urządzenie do telewizora używając wejścia PC lub Wideo Komponent, należy skorzystać z bocznych wejść audio i kabla AV. Wejście słuchawkowe służy do podłączania słuchawek. Aby z nich skorzystać należy je podłączyć do jacka HEADPHONE (opcja). Podłączanie do prądu WAŻNE: Telewizor jest zaprojektowany do korzystania z prądu zmiennego V, 50 Hz. Po rozpakowaniu, należy pozwolić urządzeniu osiągnąć temperaturę otoczenia przed podłączeniem go do prądu. Proszę włożyć wtyczkę do kontaktu. Podłączenie anteny Proszę podłączyć antenę lub telewizję kablową do wejścia antenowego znajdującego się z tyłu telewizora. Polski _MB62_[PL]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :36:58

71 Korzystanie z wejść USB Istnieje możliwość podłączenia urządzeń USB do telewizora poprzez wejście USB na odbiorniku TV. Ta funkcja umożliwia wyświetlanie/odtwarzanie plików JPG, MP3 i wideo, zapisanych w pamięci USB. Jednak istnieje ryzyko, iż pewne typy urządzeń USB (np. odtwarzacze MP3) mogą nie być kompatybilne z tym odbiornikiem TV. Przed podłączeniem jakichkolwiek urządzeń do telewizora zaleca się wykonanie kopii zapasowej plików, aby uniknąć ewentualnej utraty danych. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie plików lub utratę danych. Nie wyjmować pamięci USB podczas odtwarzania pliku. UWAGA: Szybkie podłączanie i odłączanie urządzeń USB jest bardzo niebezpieczne. Szczególnie zaś należy unikać powtarzanego szybkiego podłączania i odłączania urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie fizyczne odtwarzacza USB, a zwłaszcza samego urządzenia USB. WIDOK Z BOKU PAMIĘĆ USB USB 5Vdc Max:500mA Podłączenie pamięci USB WAŻNE: Telewizor powinien być wyłączony podczas podłączania lub odłączania urządzeń USB. Podłączyć urządzenie USB do wejścia USB na telewizorze. Istnieje możliwość podłączenia urządzeń USB do telewizora poprzez wejście USB na odbiorniku TV. Uwaga: Nie jest wykluczone, e niektóre typy dysków twardych nie s¹ obs³ugiwane. Podłączenie telewizora LED do komputera Telewizor LED można podłączyć do komputera - wyświetla on wtedy obraz tak samo, jak monitor komputerowy. Przed przystąpieniem do podłączania, odciąć od zasilania zarówno komputer, jak i telewizor. Do podłączenia telewizora LED do komputera należy użyć kabla 15- stykowego typu D-sub. Po wykonaniu podłączenia proszę przełączyć urządzenie na Źródło PC. Proszę się zapoznać z rozdziałem Wybór wejścia. Proszę ustawić rozdzielczość zgodnie z wymaganiami. Informacje dotyczące rozdzielczości znaleźć można w załączniku.. Uwaga: Podłączając urządzenie do telewizora używając wejścia PC, należy skorzystać z bocznych wejść audio i kabla AV (CZERWONY & BIAŁY). Uwaga: Jeśli podłączają Państwo PC używając wejścia HDMI, mogą wystąpić zakłócenia. Ten rodzaj połączenia nie jest zalecany. W zamian powinni Państwo skorzystać z wejścia VGA. Złącza boczne AV Do Państwa telewizora LED można podłączyć różnorakie urządzenia opcjonalne, używając wejść bocznych na odbiorniku. Aby podłączyć camcorder lub aparat fotograficzny, powinno się użyć wejścia AV (z boku). Aby to zrobić, należy użyć załączonego kabla audio/video. Po pierwsze, proszę podłączyć pojedynczy jack do wejścia telewizyjnego AV IN (z boku). Następnie, proszę włożyć wtyczki kabla swojego aparatu fotograficznego (nie dołączony) do wejść kabla video/ audio. Kolory wtyczek powinny się zgadzać. Proszę spojrzeć na ilustrację poniżej. Następnie, powinno się przełączyć telewizor na źródło boczne AV. Proszę przeczytać rozdział Wybór źródła, aby uzyskać więcej informacji. Aby użyć słuchawek przy oglądaniu TV, należy je podłączyć tak, jak na ilustracji powyżej. Polski _MB62_[PL]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :36:58

72 Podłączenie do odtwarzacza DVD poprzez HDMI Dodatkowe informacje na ten temat znajdą Państwo w instrukcji obsługi odtwarzacza DVD. Przed wykonaniem jakichkolwiek podłączeń należy odłączyć od zasilania zarówno telewizor, jak i urządzenie. Uwaga: Nie wszystkie kable pokazane na ilustracji nie są dostarczone w zestawie. Jeżeli odtwarzacz DVD posiada gniazdo HDMI, można go podłączyć poprzez HDMI, w celu uzyskania lepszego obrazu i dźwięku. Po wykonaniu podłączenia proszę przełączyć odbiornik na źródło YPbPr. Proszę się zapoznać z rozdziałem Wybór wejścia. Można również dokonać połączenia poprzez wejście SCART. Gdy podłączają Państwo odtwarzacz DVD tak, jak pokazano na powyższej ilustracji, proszę przełączyć odbiornik na źródło HDMI. Prosze przeczytać rozdział Wybór źródła, aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany źródeł. Podłączenie do odtwarzacza DVD poprzez wejście komponent (YPbPr) lub kablem Scart Większość odtwarzaczy DVD podłączanych jest poprzez GNIAZDA COMPONENT (YPbPr).Tryb YPbPr może być użyty wyłącznie wtedy, gdy urządzenie podłączone jest z wyjściem YPbPr do wejścia PC kablem YPbPr to PC (kabel YPbPr należy nabyć osobno). Po wykonaniu podłączenia proszę przełączyć odbiornik na źródło YPbPr. Proszę się zapoznać z rozdziałem Wybór wejścia. Aby podłączyć dźwięk, proszę użyć kabla VGA/ komponent audio. Po pierwsze, proszę włączyć pojedynczą wtyczkę kabla do TV. Następnie, proszę włożyć wtyczki swojego kabla odtwarzacza DVD do wejść kabla VGA/Komponent audio (jak na ilustracji poniżej). Kolory wtyczek powinny się zgadzać (CZERWONY & BIAŁY). Uwaga: Te trzy metody podłączenia pełnią tę samą funkcję, ale dają różne poziomy jakości. Nie jest konieczne wykonanie podłączenia wszystkimi trzema metodami. Polski _MB62_[PL]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :36:59

73 Pilot Wkładanie baterii Proszę zdjąć pokrywę przegródki na baterie, znajdującą się z tyłu pilota, delikatnie odciągając do tyłu wskazaną część. Proszę włożyć do środka dwie baterie AAA/R3 lub ich odpowiedniki. Proszę zwrócić uwagę na właściwy kierunek biegunów, a następnie zamknąć klapkę. Wybór wejścia Po podłączeniu systemów zewnętrznych do telewizora, można go przełączyć na różne źródła wejściowe. Proszę naciskać przycisk SOURCE na pilocie, aby bezpośrednio, kolejno zmieniać źródła. (opcja) Uwaga: Proszę wyjąć baterie z pilota, jeśli nie jest on używany przez dłuższy czas. W przeciwnym razie pilot może zostać uszkodzony z powodu wycieku z baterii. Zakres działania pilota wynosi około 7 metrów/ 23ft. Włączanie/wyłączanie Aby włączyć telewizor Proszę podłączyć kabel zasilania do gniazdka, w którym płynie prąd zmienny o napięciu V AC, 50 Hz. Zapali się następnie dioda oczekiwania (będzie ona mrugać podczas włączania/wyłączania trybu oczekiwania). Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania: Proszę wcisnąć na pilocie przycisk P+ lub P- lub przycisk numeryczny. Proszę nacisnąć przycisk kontrolny z boku TV (po prawej). Telewizor się włączy. Uwaga: Jeżeli włączają Państwo telewizor przy pomocy przycisków CH lub CH na pilocie lub na telewizorze, włączy się ostatnio oglądany program. Każdą z tych metod można włączyć telewizor. Aby wyłączyć telewizor Proszę nacisnąć przycisk na pilocie, lub przytrzymać przycisk kontrolny na telewizorze tak, aby przełączyć telewizor w tryb oczekiwania. Aby całkowicie wyłączyć TV, wyjąć wtyczkę kabla z gniazdka. Uwaga: Gdy telewizor przełącza się w tryb oczekiwania, dioda LED trybu oczekiwania może migać, wskazując, że funkcje takie jak wyszukiwanie, pobieranie danych OAD lub timer są aktywne. Uwaga: Tryb YPbPr obsługiwany jest tylko wtedy, gdy podłączy się urządzenie wyposażone w wyjście YPbPr do wejścia PC za pomocą kabla YpbPr (nie załączony). w tryb AV. Polski Podstawowe operacje Telewizor można obsługiwać zarówno za pomocą pilota, jak i przy użyciu przycisków na odbiorniku. Obsługa za pomocą przycisków na telewizorze Ustawienie głośności Proszę wcisnąć przycisk, aby zmniejszyć głośność lub przycisk, aby zwiększyć głośność. Na ekranie zostanie wówczas wyświetlona skala głośności. Wybór programu Proszę wcisnąć przycisk P/CH + aby wybrać następny program lub przycisk P/CH -, aby wybrać poprzedni program. Wyświetlanie menu głównego Wcisnąć równocześnie przyciski /, aby wyświetlić menu główne. W menu głównym wybierz podmenu, używając przycisków P/CH - lub P/CH + i wejdź do podmenu, używając przycisku lub. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu poszczególnych menu, proszę zajrzeć do rozdziału System menu. Tryb AV Proszę wcisnąć przycisk TV/AV na panelu sterowania telewizora, aby przełączyć odbiornik 03_MB62_[PL]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :36:59

74 Obsługa za pomocą pilota Pilot telewizora jest zaprojektowany do sterowania wszystkimi funkcjami obsługiwanymi przez telewizor. Te funkcje zostaną opisane zgodnie z systemem menu Państwa telewizora. Funkcje systemu menu są opisane w kolejnych rozdziałach. Ustawienie głośności Proszę wcisnąć przycisk V+, aby zwiększyć głośność. Proszę wcisnąć przycisk V-, aby zmniejszyć głośność. Na ekranie wyświetli się skala głośności (pasek). Wybór programu (poprzedni lub następny program) Proszę wcisnąć przycisk P-, aby wybrać poprzedni program. Proszę wcisnąć przycisk P+, aby wybrać następny program. Wybieranie programu (dostęp bezpośredni): Proszę użyć przycisków numerycznych od 0 do 9 na pilocie, aby wybrać program. Po krótkiej chwili telewizor przełączy się na wybrany program. Aby wybrać inne programy, proszę kolejno naciskać przyciski numeryczne. Jeżeli druga cyfra nie zostanie wciśnięta przed upływem limitu czasu, na ekranie wyświetli się program odpowiadający pierwszej wciśniętej cyfrze. Aby ponownie wybrać program o numerze jednocyfrowym, proszę wcisnąć bezpośrednio numer programu. Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) dostarcza informacji o dostępnych programach telewizyjnych. Aby wyświetlić menu EPG, proszę nacisnąć przycisk EPG na pilocie. Naciśnij przycisk /, aby poruszać się po kanałach. Naciśnij przycisk / aby poruszać się po liście programów. Menu EPG wyświetla dostępne informacje na wszystkich kanałach. Informacje te są aktualizowane automatycznie. Jeœli dane o wydarzeniach nie s¹ dostêpne, EPG wyœwietli siê z pustymi miejscami. / / / : Nawiguj OK (opcje): Wyświetla opcje programów, w tym opcję wybierz kanał. Niebieski przycisk (filtr): Wyświetla opcje filtrowania. INFO (szczegóły programu): Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące programów. Zielony przycisk: Wyświetli program telewizyjny Żółty przycisk: Wyświetli informacje EPG w sposób liniowy / / / : Nawiguj Czerwony przycisk (poprzedni wycinek czasu): Wyświetla programy z poprzedniego wycinka czasu. Zielony przycisk (następny wycinek czasu): Wyświetla programy z następnego wycinka czasu. Żółty przycisk (poprzedni dzień): Wyświetla programy z poprzedniego dnia. Niebieski przycisk (następny dzień): Wyświetla programy na następny dzień. Przycisk teletekstu (filtr): Wyświetla opcje fi ltrowania. Przyciski numeryczne (bezpośrednie przechodzenie): Umożliwiają bezpośrednie przejście do wybranego kanału poprzez wprowadzenie jego numeru. OK (opcje): Wyświetla opcje programów, w tym opcję wybierz kanał. INFO (szczegóły): Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące programów. Polski _MB62_[PL]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :37:00

75 Czerwony przycisk (poprzedni dzień): Wyświetla programy z poprzedniego dnia. Zielony przycisk (następny dzień): Wyświetla programy na następny dzień. Żółty przycisk (Powiększenie): Rozwija informacje o programie. Niebieski przycisk (filtr): Wyświetla opcje fi ltrowania. Przyciski numeryczne (bezpośrednie przechodzenie): Umożliwiają bezpośrednie przejście do wybranego kanału poprzez wprowadzenie jego numeru. INFO (szczegóły): Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące programów. OK (opcje): Wyświetla opcje programów, w tym opcję wybierz kanał. Teletekst (wyszukiwanie): Wyświetla menu Wyszukiwanie w przewodniku. NAPISY: Proszę nacisnąć przycisk SUBTTL, aby wejść do menu wyboru gatunku. Przy pomocy tej funkcji można przeszukać bazę danych przewodnika po programach zgodnie z wybranym rodzajem programu. Informacje dostępne w przewodniku po programach zostaną wyszukane i wyświetlona zostanie lista wyników odpowiadających wprowadzonym kryteriom. SWAP(Teraz): Pokazuje bieżący program. Pierwsza instalacja WAŻNE: Proszę upewnić się, że przy pierwszej instalacji antena lub kabel jest podłączony, moduł interfejsu wspólnego nie jest włożony przed włączeniem telewizora. Gdy telewizor jest włączony po raz pierwszy, pomocnik instalacji przeprowadzi Państwa przez cały proces. Po pierwsze, wyświetli się ekran wyboru języka: Proszę użyć przycisków lub, aby wybrać swój język, a następnie nacisnąć przycisk OK, aby go ustawić i kontynuować. Po wyborze języka, wyświetli się ekran powitalny, proszący o ustawienie opcji kraju, języka teletekstu i skanowania kanałów zakodowanych. Przy pomocy przycisku lub należy wybrać kraj i nacisnąć przycisk aby podświetlić opcję języka teletekstu. Proszę wybrać Język teletekstu (Teletext Language), wciskając przycisk lub. Proszę nacisnąć przycisk po ustawieniu opcji języka teletekstu. Zostanie następnie podświetlona pozycja skanuj zakodowane. Można ustawić opcję skanuj zakodowane na Tak, jeśli chcą Państwo skanować stacje zakodowane. Proszę następnie wybrać język teletekstu. Aby kontynuować, proszę wcisnąć przycisk OK na pilocie, a na ekranie wyświetli się następująca informacja. Aby wybrać opcję Tak lub Nie, proszę ją podświetlić przyciskiem lub i wcisnąć przycisk OK. Nastepnie, wyswietli się odpowiedni komunikat, a telewizor cyfrowy rozpocznie wyszukiwanie naziemnych stacji telewizji cyfrowej Polski _MB62_[PL]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :37:00

76 Uwaga: Można nacisnąć przycisk MENU, aby anulować. Po zapisaniu wszystkich dostępnych stacji, ich lista zostanie wyświetlona na ekranie. Jeśli chcą Państwo posortować kanały wg LCN (logicznego numeru kanału), proszę nacisnąć tak, a następnie OK. Proszę nacisnąć OK, aby wyjść z listy kanałów i oglądać TV. Instalacja Proszę nacisnąć przycisk MENU na pilocie i wybrać Instalację, używając przycisków lub Proszę nacisnąć OK, a pojawi się niestępujące menu. Korzystanie z menu automatycznego wyszukiwania kanałów cyfrowe: Wyszukuje i zapisuje stacje DVB. Analogowy: Wyszukuje i zapisuje stacje analogowe. Pełne: Wyszukuje i zapisuje zarówno stacje analogowe, jak i cyfrowe. Po każdorazowym wybraniu opcji wyszukiwania automatycznego i naciśnięciu przycisku OK, na ekranie pojawi się komunikat potwierdzający. Aby rozpocząć proces instalacji, proszę wybrać Tak, aby anulować, proszę wybrać Nie, używając przycisków lub i następnie nacisnąć OK. Po wybraniu opcji automatycznego wyszukiwania kanałów i jej potwierdzenia, proces instalacji rozpocznie się, a pasek postępu zacznie się przesuwać. Proszę wcisnąć przycisk MENU, aby anulować. W takim przypadku, wyszukane kanały nie zostaną zapisane. Strojenie ręczne WSKAZÓWKA: Funkcja ta może być użyta wyłącznie dla przekazu bezpośredniego. Proszę wybrać Ręczne wyszukiwanie kanałów w menu instalacji, używając przycisków / i OK. Pojawią się opcje dostępne dla ręcznego wyszukiwania kanałów. Za pomocą przycisków lub proszę wybrać pożądany typ wyszukiwania. Opcje ręcznego wyszukiwania odpowiednio się zmienią. Proszę wcisnąć przycisk lub aby podświetlić pozycję, a następnie proszę ustawić tę opcję przy pomocy przycisku lub Można nacisnąć przycisk MENU, aby anulować. Wyszukiwanie ręczne cyfrowe Wybrać automatyczne wyszukiwanie kanałów poprzez wciśnięcie przycisku / po czym wcisnąć przycisk OK. Pojawią się opcje dostępne dla automatycznego wyszukiwania kanałów. Używając przycisków / i OK można wybrać antenę cyfrową, strojenie analogowe lub strojenie cyfrowoanalogowe. W funkcji wyszukiwania ręcznego numery multipleksów lub częstotliwości wprowadzane są ręcznie i tylko dla tych multipleksów lub częstotliwości wyszukiwane są kanały. Po wybraniu rodzaju wyszukiwania na cyfrowe, można wprowadzić numery multipleksów lub częstotliwości, używając przycisków numerycznych, i naciskając przycisk OK w celu wyszukiwania. Polski _MB62_[PL]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :37:01

77 Wyszukiwanie ręczne analogowe Zarządzanie stacjami: Lista kanałów Telewizor sortuje wszystkie stacje zapisane na liście kanałów. Listę tę mogą Państwo edytować, ustawiać ulubione kanały lub aktywne stacje, przy użyciu opcji listy kanałów. Aby wejść do menu głównego, proszę wcisnąć przycisk MENU. Za pomocą przycisków lub proszę wybrać listę kanałów. Proszę nacisnąć OK, żeby obejrzeć zawartość. Po wybraniu rodzaju wyszukiwania na analogowe można użyć przycisków lub aby podświetlić pozycję, a następnie ustawić tę opcję przy pomocy przycisku lub Proszę wprowadzić numer kanału lub częstotliwości, używając przycisków numerycznych. Można nacisnąć przycisk OK, aby rozpocząć wyszukiwanie. Gdy kanał zostanie zlokalizowany, każdy nowy kanał nie znajdujący się na liście zostanie zapisany. Dostrajanie analogowe Proszę wybrać Ręczne dostrajanie analogowe w menu instalacji, używając przycisków lub i OK. Pojawi się komunikat dotyczący ręcznego dostrajania. Funkcja analogowego dostrajania będzie niedostępna, gdy nie ma zapisanych żadnych kanałów analogowych, cyfrowych lub źródeł zewnętrznych. Proszę wcisnąć przycisk OK, aby kontynuować. Proszę wcisnąć przycisk lub, aby ustawić dostrajanie (Fine Tune). Po zakończeniu proszę wcisnąć przycisk OK, aby kontynuować. Czyszczenie listy serwisowej (*) (*) To ustawienie jest widoczne tylko wtedy, gdy opcja kraju ustawiona jest na Danię, Szwecję, Norwegię lub Finlandię. Tego ustawienia używa się do usuwania zapisanych kanałów. Proszę wcisnąć przycisk lub, aby wybrać opcję Czyszczenia listy serwisowej (Clear Service List), po czym wcisnąć przycisk OK. Na ekranie pojawi się następujący komunikat OSD: Proszę wcisnąć przycisk OK, aby anulować wybór. Wybrać Tak poprzez wciśnięcie przycisku lub po czym wcisnąć przycisk OK, aby usunąć wszystkie kanały. Proszę wybrać opcję edytuj listę kanałów, aby zarządzać zapisanymi kanałami. Proszę użyć lub i OK, aby wybrać edytowanie listy kanałów. Korzystanie z listy kanałów Proszę wcisnąć przycisk lub aby wybrać kanał, który ma być modyfi kowany. Proszę wcisnąć przycisk lub aby wybrać opcję z menu listy kanałów. Proszę użyć przycisków CH lub CH, aby poruszać się w górę lub dół strony. Aby sprawdzić opcje fi ltrowania, proszę wcisnąć NIEBIESKI przycisk. Proszę nacisnąć przycisk MENU, aby wyjść z tej funkcji. Przenoszenie kanału Proszę najpierw wybrać pożądany kanał. Proszę wybrać opcję przenieś na liście kanałów i nacisnąć przycisk OK. Pojawi się ekran edytuj numer. Proszę wpisać pożądany numer kanału za pomocą przycisków numerycznych na pilocie. Jeśli pod tym numerem jest już zapisany jakiś kanał, pojawi się komunikat o tym ostrzegający. Proszę wybrać tak, jeśli chcą Państwo przenieść kanał, i nacisnąć OK. Polski _MB62_[PL]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :37:01

78 Proszę wcisnąć przycisk OK, aby kontynuować. Wybrany kanał został przeniesiony. Usuwanie kanału Można nacisnąć ZIELONY przycisk, aby zaznaczyć/ odznaczyć wszystkie kanały; ŻÓŁTY przycisk zaznacza/odznacza pojedynczy kanał. Proszę wybrać kanał, który chcą Państwo usunąć i wybrać opcję Usuń. Proszę wcisnąć przycisk OK, aby kontynuować. Pojawi się ekran z ostrzeżeniem. Proszę wybrać TAK, aby kontynuować lub NIE, aby anulować. Proszę wcisnąć przycisk OK, aby kontynuować. Zmienianie nazwy kanału Proszę wybrać kanał, którego nazwę chcą Państwo zmienić, a następnie wybrać opcję Edytuj nazwę. Proszę wcisnąć przycisk OK, aby kontynuować. Wciśnięcie przycisku lub powoduje przejście do poprzedniego/następnego znaku. Wciśnięcie przycisku lub powoduje przełączanie się bieżącego znaku - np. po wciśnięciu przycisku litera b zmienia się w a, natomiast po wciśnięciu przycisku litera b zmienia się w c. Naciskanie przycisków numerycznych zastępuje podświetlony znak kolejno znakami wydrukowanymi nad naciskanym przyciskiem. Po zakończeniu proszę wcisnąć przycisk OK, aby zapisać. Proszę wcisnąć MENU, aby anulować. Blokowanie kanału Można nacisnąć ZIELONY przycisk, aby zaznaczyć/ odznaczyć wszystkie kanały; ŻÓŁTY przycisk zaznacza/odznacza pojedynczy kanał. Proszę wybrać kanał, który chcą Państwo zablokować i wybrać opcję Zablokuj. Proszę wcisnąć przycisk OK, aby kontynuować. YZostaną Państwo poproszeni o wprowadzenie kodu PIN kontroli rodzicielskiej. PIN fabryczny to: Proszę wprowadzić PIN. Uwaga: Jeśli opcja kraju ustawiona jest na Francję, można użyć 4725, jako kodu domyślnego. Zarządzanie stacjami: Ulubione Mogą Państwo stworzyć listę swoich ulubionych kanałów. Aby wejść do menu głównego, proszę wcisnąć przycisk MENU. Za pomocą przycisków lub proszę wybrać listę kanałów. Proszę nacisnąć OK, żeby obejrzeć zawartość. Proszę wybrać Ulubione, aby zarządzać listą ulubionych kanałów. Proszę użyć / i OK, aby wybrać Ulubione. Można ustawić różne kanały jako ulubione, w ten sposób tylko one będą uwzględnione podczas nawigowania. Proszę wybrać kanał, używając przycisku lub. Proszę nacisnąć OK, aby dodać kanał do listy ulubionych. Proszę ponownie wcisnąć przycisk OK, aby go usunąć. Funkcje przycisków OK: Dodaje/usuwa stację. Ó TY: Zaznacza/odznacza dany kanał. ZIELONY: Zaznacza/odznacza wszystkie kanały. NIEBIESKI: Wyświetla opcje fi ltrowania. Proszę nacisnąć przycisk OK, gdy wybrany kanał jest podświetlony, aby go zablokować/odblokować. Symbol blokady pojawi się obok wybranego kanału. Polski _MB62_[PL]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :37:02

79 Zarządzanie stacjami: Sortowanie listy kanałów Można wybrać transmisje, które będą wyświetlane na liście kanałów. Aby wyświetlić konkretny typ transmisji, powinno się użyć ustawienia aktywne kanały. Proszę wybrać listę aktywnych kanałów z menu listy kanałów, używając przycisków lub Proszę wcisnąć przycisk OK, aby kontynuować. Odtwarzanie mediów korzystając z przeglądarki mediów Jeśli pendrive USB nie zostanie rozpoznany po wyłączeniu/włączeniu urządzenia lub pierwszej instalacji, należy najpierw wyciągnąć pendrive a i wyłączyć/włączyć telewizor. Proszę ponownie podłączyć pendrive a USB. Aby wyświetlić okienko przeglądarki mediów, proszę nacisnąć albo przycisk MENU na pilocie, a następnie wybrać przeglądarkę mediów, naciskając przycisk lub Proszę nacisnąć OK, aby kontynuować. Zostaną wyświetlone opcje menu przeglądarki mediów. Również, po podłączeniu urządzeń USB, ekran przeglądarki mediów wyświetli się automatycznie: Mogą Państwo wybrać typ transmisji z listy, używając przycisków / i OK. Informacje wyświetlane na ekranie Mogą Państwo nacisnąć przycisk INFO, aby wyświetlić informacje na ekranie (OSD). Szczegóły dotyczące kanału oraz oglądanego programu zostaną wyświetlone na pasku informacyjnym. Pasek z informacjami zawiera informacje o wybranym kanale i transmitowanym na nim programie. Nazwa kanału wyświetli się razem z numerem na liście kanałów Wskazówka: Nie wszystkie kanały transmitują dane o programach. Jeśli nazwa i czas programu nie są dostępne, pasek informacyjny będzie zawierał puste miejsca. Jeżeli wybrany kanał jest zablokowany, w celu jego oglądania należy wprowadzić czterocyfrowy kod (kod domyślny to 0000). Na ekranie pojawi sie prośba o wprowadzenie PINu. Uwaga: Jeśli opcja kraju ustawiona jest na Francję, można użyć 4725, jako kodu domyślnego. Można odtwarzać muzykę, wideo i oglądać obrazki z podłączonego pendrive a USB. Proszę użyć przycisku lub aby wybrać wideo, zdjęcia, muzykę, lub ustawienia. Oglądanie wideo z USB. Po wybraniu wideo w głównych opcjach, dostępne pliki wideo zostaną przefi ltrowane i wyświetlone na ekranie. Można użyć przycisku lub aby wybrać plik wideo i nacisnąć przycisk OK, aby go odtworzyć. Po wybraniu pliku z napisami i naciśnięciu OK, można zaznaczyć lub odznaczyć ten plik. Podczas odtwarzania pliku wideo wyświetli się następujące menu: Polski _MB62_[PL]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :37:03

80 TV przeskoczy do pliku rozpoczynającego się na literę wprowadzoną przy pomocy przycisków numerycznych na pilocie. Odtwarzaj to (przycisk OK): Odtwarza wybrany plik. / : Poruszanie się po menu Lang (Podgląd odtwarzania): Wyświetla wybrany plik na małym ekranie podglądu. CZERWONY: Sortuje pliki wg nazwy. Przycisk Play: Odtwarza wszystkie pliki medialne rozpoczynając od wybranego. Żółty przycisk: Zmienia styl wyœwietlania Loop/Shuffle (ZIELONY przycisk): Proszę nacisnąć raz, aby wyłączyć pętlę. Proszę nacisnąć ponownie, aby wyłączyć zarówno pętlę, jak i losowe. Proszę nacisnąć ponownie, aby włączyć tylko losowe. Proszę nacisnąć ponownie, aby włączyć wszystko. Wyłączone funkcje można śledzić za pomocą zmienionych ikonek. NIEBIESKI: Zmienia opcje fi ltrowania. Odtwarzaj ( przycisk): Rozpoczyna odtwarzanie pliku wideo. Zatrzymaj ( przycisk): Zatrzymuje odtwarzanie pliku wideo. Pauza ( przycisk): Wstrzymuje odtwarzanie pliku wideo. Przewiń do tyłu ( przycisk): Przewija do tyłu. Przewiń do przodu ( przycisk): Przewija do przodu. Napisy/Dźwięk (przycisk LANG.): Ustawia napisy/ dźwięk. Przeskocz (ZIELONY przycisk): Przeskakuje do wybranego kanału. ŻÓŁTY: Otwiera menu korekcji czasu wyświetlania napisów. RET/BACK: Powrót do poprzedniego menu. Proszę wcisnąć przycisk OK, aby kontynuować. Prosze nacisnąć TXT, aby wyczyścić Wcisnąć przycisk RETURN, aby powrócić do poprzedniego menu. Oglądanie zdjęć z USB. Po wybraniu zdjęć w głównych opcjach, dostępne pliki z obrazkami zostaną przefiltrowane i wyświetlone na ekranie. Przeskocz (przyciski numeryczne): Przeskocz do wybranego pliku za pomocą przycisków numerycznych. OK: Wyświetla wybrany obrazek na pełnym ekranie. / : Poruszanie się po menu Pokaz slajdów ( przycisk): Rozpoczyna pokaz slajdów wszystkich obrazków. ZIELONY przycisk: Wyświetla obrazki jako miniaturki. CZERWONY przycisk: Sortuje pliki wg daty. Żółty przycisk: Zmienia styl wyœwietlania NIEBIESKI: Zmienia opcje fi ltrowania. Opcje pokazu slajdów Pauza ( przycisk): Wstrzymuje pokaz slajdów. Kontynuuj ( przycisk): Kontynuuje pokaz slajdów. Loop/Shuffle (ZIELONY przycisk): Proszę nacisnąć raz, aby wyłączyć pętlę. Proszę nacisnąć ponownie, aby wyłączyć zarówno pętlę, jak i losowe. Proszę nacisnąć ponownie, aby włączyć tylko losowe. Proszę nacisnąć ponownie, aby włączyć wszystko. Wyłączone funkcje można śledzić za pomocą zmienionych ikonek. Poprzedni/następny (przyciski w lewo/w prawo): Przeskakuje do poprzedniego lub następnego pliku w pokazie slajdów. Obróć (przyciski do góry/w dół): Obraca obrazek przy pomocy przycisków do góry/w dół. RETURN: Powraca do listy plików. INFO: Wyświetla pomoc. Polski _MB62_[PL]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :37:03

81 Odtwarzanie muzyki poprzez USB Po wybraniu muzyki w głównych opcjach, dostępne pliki audio zostaną przefi ltrowane i wyświetlone na ekranie. Ustawienia przeglądarki mediów / :Poruszanie się po menu Odtwarzaj ( przycisk): Rozpoczyna odtwarzanie. Przycisk ( Stop): Zatrzymuje odtwarzanie. Pauza ( przycisk): Wstrzymuje odtwarzanie wybranych. CZERWONY przycisk: Sortuje pliki wg tytułu, artysty lub albumu. Loop/Shuffle (ZIELONY przycisk): Proszę nacisnąć raz, aby wyłączyć pętlę. Proszę nacisnąć ponownie, aby wyłączyć zarówno pętlę, jak i losowe. Proszę nacisnąć ponownie, aby włączyć tylko losowe. Proszę nacisnąć ponownie, aby włączyć wszystko. Wyłączone funkcje można śledzić za pomocą zmienionych ikonek (przyciski numeryczne): Telewizor przeskoczy do pliku rozpoczynającego się literą, którą wpisze się za pomocą przycisków numerycznych na pilocie. Odtwarzaj to (przycisk OK): Odtwarza wybrany plik. Poprzedni/następny (przyciski w lewo/w prawo): Przeskakuje do poprzedniego lub następnego pliku do odtworzenia. Żółty przycisk: Zmienia styl wyœwietlania NIEBIESKI: Zmienia opcje fi ltrowania. Uwaga: Jeśli tryb przeglądania jest ustawiony jako katalog w trybie przeglądarki mediów, folder z muzyką zostanie wyświetlony jako posortowany i nie potrzeby ponownego sortowania Polków poprzez naciśnięcie przycisku FAV. INFO: Zmienia opcje filtrowania. Mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki mediów przy pomocy okienka dialogowego ustawień. Proszę nacisnąć przycisk lub aby podświetlić element i użyć przycisku lub aby go ustawić. Tryb wyświetlania: Ustawia domyślny tryb wyświetlania. Odstępy w pokazie slajdów: Ustawia odstęp czasu w pokazie slajdów. Pokaż napisy: Ustawia preferencje wyświetlania napisów. Język napisów: Ustawia obsługiwany język napisów. Pozycja napisów: Ustawia pozycje napisów na górze lub na dole. Rozmiar czcionki napisów: Ustawia rozmiar czcionki napisów (maks. 54). Zmiana rozmiaru obrazu: Formaty obrazu Można zmienić rozmiar obrazu na telewizorze, aby był on wyświetlany w różnych trybach powiększenia. Proszę naciskać przycisk SCREEN, aby zmieniać rozmiar obrazu. Oto dostępne tryby powiększenia. Auto Po wybraniu opcji auto, rozmiar obrazu jest dopasowywany zgodnie z informacjami przekazywanymi przez wybrane źródło (jeśli dostępne). Format wyświetlany w trybie AUTO jest zupełnie niezależny od informacji WSS, która może być dołączona do transmitowanego sygnału lub sygnału pochodzącego z urządzenia zewnętrznego. Uwaga: Tryb AUTO będzie dostępny wyłącznie dla źródeł z HDMI, YPbPr oraz DTV. Polski _MB62_[PL]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :37:03

82 16:9 W tym trybie lewy i prawy bok normalnego obrazu (w formacie 4:3) jest rozciągany, aby wypełnić całą szerokość ekranu. 4:3 Ten tryb służy do wyświetlania normalnego obrazu (w formacie 4:3) w oryginalnym kształcie. W przypadku obrazu wyświetlanego w formacie 16:9, który został ściśnięty do normalnego obrazu (w formacie 4:3), proszę użyć trybu 16:9, aby przywrócić oryginalny kształt obrazu. Napisy Ta funkcja powiększa szeroki obraz (w formacie 16:9) z podtytułami do obrazu pełnoekranowego. Obraz panoramiczny W tym trybie lewy i prawy bok normalnego obrazu (w formacie 4: 3) jest rozciągany, aby wypełnić cały ekran, nie powodując nienaturalnego wyglądu obrazu. Uwaga: Istnieje możliwość przesunięcia ekranu w górę lub w dół poprzez wciśnięcie przycisków / podczas gdy powiększenie obrazu zostało ustawione na format panoramiczny, 14:9, kinowy lub napisy. 14:9 Ta funkcja powiększa szeroki obraz (w formacie 14:9) do limitu górnego i dolnego na ekranie. Góra i dół obrazu są minimalnie obcięte. Kinowy Ta funkcja powiększa szeroki obraz (w formacie 16:9) do obrazu pełnoekranowego. 14:9 Zoom Ten tryb powoduje powiększenie obrazu do formatu 14:9. Polski _MB62_[PL]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :37:04

83 Konfigurowanie ustawień obrazu Można ustawić szczegóły różnych ustawień obrazu. Proszę nacisnąć przycisk MENU i wybrać ikonkę obrazu, używając przycisków lub. Proszę nacisnąć przycisk OK, aby wejść do menu ustawień obrazu. Korzystanie z elementów menu ustawień obrazu Proszę wcisnąć przycisk lub aby podświetlić wybraną pozycję. Aby ustawić tę funkcję, proszę wcisnąć przycisk lub Proszę nacisnąć przycisk MENU, aby wyjść z tej funkcji. Elementy menu ustawień obrazu Picture Settings Menu Items Tryb: Zgodnie z wymogami można ustawić odpowiedni tryb. Tryb obrazu może zostać ustawiony wg jednej z tych opcji: Kinowy, Gry, Dynamiczny i Naturalny. Kontrast: Ustawia wartości jasności i ciemności ekranu. Jasność: Ustawia wartości jasności ekranu. Ostrość: Ustawia wartości ostrości dla obiektów wyświetlanych na ekranie. Kolor: Ustawia wartości kolorów, dopasowując je. Tryb oszczędzania energii: Proszę wcisnąć przycisk lub aby wybrać opcję oszczędzania energii. Przy pomocy przycisków lub proszę ustawić tryb oszczędzania energii, jako aktywny lub nieaktywny. W celu uzyskania dalszych informacji na temat trybu oszczędzania energii, proszę przeczytać część instrukcji obsługi zatytułowaną Informacje ekologiczne. Uwaga: Funkcja podświetlenia będzie nieaktywna podczas włączonego trybu oszczędzania energii. Podświetlenie (opcja): To ustawienie kontroluje podświetlenie i może być ustawione na auto, maksymalne, minimalne, średnie lub Eko. Uwaga: Podświetlenie nie może zostać włączone w trybie VGA lub przeglądania mediów, lub gdy tryb obrazu ustawiony jest na grę. Redukcja szumu: Jeżeli transmitowany sygnał jest słaby i występują zakłócenia obrazu, proszę użyć ustawienia redukcji szumu (Noise Reduction), aby zredukować takie zakłócenia. Tryb redukcji szumów może zostać ustawiony wg jednej z tych opcji: Niska, średnia, wysoka lub wyłączona. Advanced Settings Temperatura koloru: Ustawia pożądany ton koloru. Ustawienie tej opcji na zimny nadaje jasnym kolorom lekko niebieskawy odcień. W przypadku normalnych kolorów proszę wybrać opcję Normalny. Ustawienie tej opcji na ciepły nadaje jasnym kolorom lekko czerwonawy odcień. Powiększenie obrazu: Ustawia rozmiar obrazu na auto, 16:9, z napisami, 14:9, 14:9 powiększony, 4:3, panoramiczny lub kino. HDMI True Black (opcja): Podczas oglądania ze źródła HDMI, funkcja ta będzie widoczna w menu ustawień obrazu. Można użyć tej funkcji, aby poprawić czerń w obrazie. Można włączyć tę opcję, aby aktywować tryb HDMI True Black. Tryb filmu (opcja): Filmy są nagrywane z różną ilością ramek wyświetlanych na sekundę, która jest inna niż w przypadku normalnych programów telewizyjnych. Proszę wybrać Tryb fi lmu, wciskając przycisk lub. Proszę wcisnąć przycisk lub, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Funkcję tę należy włączyć podczas oglądania fi lmów, aby uzyskać lepszy efekt dla scen dynamicznych. Temperatura koloru: Ustawia pożądany ton koloru. Reset: Resetuje ustawienia obrazu do ustawień fabrycznych. W trybie VGA (PC), niektóre opcje w menu obrazu będą niedostępne. Zamiast tego, ustawienia trybu VGA zostaną dodane do ustawień obrazu podczas trybu PC. Ustawienia obrazu PC Aby wyregulować obraz w trybie PC, proszę wykonać następujące operacje: Proszę wybrać ikonkę obrazu wciskając przycisk lub Na ekranie wyświetla się menu obrazu. Polski _MB62_[PL]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :37:04

84 Regulowanie kontrastu, jasności, koloru, temperatury koloru i powiększenia obrazu w tym menu jest identyczne, jak w menu obrazu w trybie TV, opisane w punkcie System menu głównego. Ustawienia dźwięku, funkcji i źródła są takie same jak te, które opisano w systemie menu telewizji analogowej. Pozycja PC: Proszę wybrać tę opcję, aby wyświetlić elementy menu pozycji PC. Konfigurowanie ustawień dźwięku Dźwięk można ustawić według własnych upodobań. Proszę nacisnąć przycisk MENU i wybrać ikonkę dźwięku, używając przycisków lub Proszę nacisnąć przycisk OK, aby wejść do menu ustawień dźwięku. Automatyczne pozycjonowanie: Automatycznie optymalizuje wyświetlanie. Proszę wcisnąć OK, aby zoptymalizować. Pozycja pozioma: Ten element przesuwa obraz poziomo w prawą lub lewą stronę na ekranie. Pozycja pionowa: Ten element przesuwa obraz pionowo w górę lub w dół na ekranie. Zegar punktów: Zegar punktów pozwala na wyregulowanie zakłóceń, które pojawiają się jako pasma pionowe przy intensywnym wyświetlaniu punktów np. na arkuszu kalkulacyjnym lub w paragrafach lub tekście z mniejszą czcionką. Faza: W zależności od rozdzielczości i od częstotliwości skanowania ustawionej na wejściu TV, na ekranie może się pojawiać zamglony obraz lub szum. W takim przypadku można użyć tej opcji, aby uzyskać czysty obraz metodą prób i błędów. Korzystanie z elementów menu ustawień dźwięku Proszę wcisnąć przycisk lub, aby podświetlić wybraną pozycję. Aby ustawić tę funkcję, proszę wcisnąć przycisk lub Proszę nacisnąć przycisk MENU, aby wyjść z tej funkcji. Elementy menu ustawień dźwięku Głośność: Ustawia głośność. Korektor: Proszę nacisnąć przycisk OK, aby wejść do podmenu korektora. Polski W menu korektora można zmienić tryb na: Muzykę, Film, Mowę, Płaski, Klasyczny oraz Użytkownika. Proszę wcisnąć przycisk MENU, aby wrócić do poprzedniego menu. 03_MB62_[PL]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :37:05

85 Uwaga: Ustawienia w menu korektora mogą być zmienione manualnie tylko wtedy, gdy tryb dźwięku został wybrany jako Użytkownika. Balans: To ustawienie służy do ustawienia balansu głośnika lewego lub prawego. Słuchawki: Ustawia głośność słuchawek. Tryb dźwięku: Proszę wybrać Tryb dźwięku, wciskając przycisk lub. Przy pomocy przycisku lub można wybrać tryby Mono, Stereo, Dual I lub Dual II, pod warunkiem, że wybrany kanał obsługuje ten tryb. AVL: Funkcja automatycznego ograniczania głośności (AVL) reguluje dźwięk, aby uzyskać stały poziom wyjściowy pomiędzy programami, w których istnieją różnice poziomu dźwięku (na przykład podczas reklam poziom głośności jest z reguły wyższy, niż podczas nadawania programów). Basy dynamiczne: Funkcja basów dynamicznych jest używana do zwiększenia efektu basów na odbiorniku telewizyjnym. Wyjście cyfrowe: Ustawia tryb audio wyjścia cyfrowego. Zmiana ustawień telewizora Szczegółowe ustawienia można zmieniać według własnych upodobań. Proszę nacisnąć przycisk MENU i wybrać ikonkę ustawień, używając przycisków lub. Proszę nacisnąć przycisk OK, aby wejść do menu ustawień. Korzystanie z elementów menu ustawień Proszę wcisnąć przycisk lub aby podświetlić wybraną pozycję. Proszę wcisnąć przycisk OK, aby wybrać element. Proszę nacisnąć przycisk MENU, aby wyjść z tej funkcji. Elementy menu ustawień Dostęp warunkowy: Kontroluje moduły dostępu warunkowego, jeśli są dostępne. Język: Konfi guruje ustawienia języka. Kontrola rodzicielska: Konfiguruje ustawienia kontroli rodzicielskiej. Timery: Ustawia timery dla wybranych programów. Data/Czas: Ustawia datę i godzinę. Źródła: Włącza lub wyłącza wybrane opcje źródeł. Inne ustawienia: Wyświetla inne opcje ustawień telewizora. Korzystanie z modułu dostępu warunkowego WAŻNE: Moduł CI można wprowadzić lub wyjąć tylko wtedy, gdy TV jest wyłączony. Moduł dostępu warunkowego (CAM) może być niezbędny do oglądania niektórych kanałów cyfrowych. Taki moduł musi być włożony do wejścia CI w Państwa telewizorze. Wykupując abonament otrzymają Państwo moduł dostępu warunkowego (CAM) oraz kartę, które należy wprowadzić do telewizora przy pomocy opisanej poniżej procedury. Wsunąć moduł CAM i kartę do gniazda na pokrywie przyłączy z tyłu TV. Należy pamiętać o właściwym włożeniu modułu CAM, ponieważ w przypadku nieprawidłowego kierunku nie można go prawidłowo zainstalować. Jeżeli moduł CAM zostanie włożony na siłę, może ulec uszkodzeniu sam moduł lub przyłącze TV. Podłączyć telewizor do zasilania, włączyć go i zaczekać kilka sekund na aktywację karty. Jeżeli w odbiorniku nie znajduje się żaden moduł, na ekranie wyświetli się komunikat Nie wykryto żadnego modułu interfejsu wspólnego. Szczegółowe informacje o ustawieniach znajdą Państwo w instrukcji obsługi modułu. Wyświetlanie menu warunkowego dostępu (*) (*) Te ustawienia menu mogą ulec zmianie w zależności od dostawcy usługi. Proszę nacisnąć przycisk MENU i wybrać ikonkę, używając przycisków lub Proszę nacisnąć przycisk OK, aby wejść do menu ustawień. Proszę wcisnąć przycisk lub, aby podświetlić dostęp warunkowy, a następnie proszę nacisnąć OK, aby przejrzeć elementy menu. Polski _MB62_[PL]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :37:05

86 Ustawianie preferencji językowych Przy pomocy tego menu można obsługiwać ustawienia językowe telewizora. Proszę nacisnąć przycisk MENU i wybrać ikonkę ustawień, używając przycisków lub. Proszę nacisnąć przycisk OK, aby wejść do menu ustawień. Proszę użyć lub żeby podświetlić język, a następnie wcisnąć przycisk OK, żeby kontynuować: Ustawienia językowe Aby ustawić tę funkcję, proszę wcisnąć przycisk lub Ustawienia są zapisywane automatycznie. Menu: wyświetla język systemu. Preferowany Te ustawienia będą używane, o ile są dostępne. W przeciwnym wypadku używane będą ustawienia bieżące. Audio: Ustawia wybrany język audio. Napisy: Ustawia wybrany język napisów. Wybrany język będzie używany w napisach. Teletekst: Ustawia język teletekstu. Przewodnik: Ustawia wybrany ję zyk przewodnika. Bieżący (*) (*) Te ustawienia mogą być zmienione tylko wtedy, jeśli umożliwia to nadawca audycji. Jeśli nie, to zmian nie będzie można dokonać. Audio: Zmienia język audio dla bieżącego kanału. Napisy: Zmienia język napisów dla bieżącego kanału. Uwaga: Jeżeli opcja kraju ustawiona jest na Danię, Szwecję, Norwegię lub Finlandię, menu ustawień językowych będzie działać tak, jak opisano poniżej: W menu konfiguracji proszę wcisnąć przycisk lub aby podświetlić Ustawienia języka. Proszę wcisnąć przycisk OK na ekranie pojawi się wówczas podmenu ustawień języka. Proszę wcisnąć przycisk lub aby podświetlić element menu, który ma być ustawiony, po czym wcisnąć przycisk lub aby go ustawić. Uwagi: Język systemu określa język menu OSD. Język audio służy do wyboru ścieżki dźwiękowej kanałów. Ustawienia główne są traktowane priorytetowo w przypadku, gdy dostępnych jest więcej opcji. Ustawienia wtórne traktowane są jako alternatywy w przypadku, gdy pierwsze opcje są niedostępne. Kontrola rodzicielska Aby uniemożliwić oglądanie pewnych programów, kanały i menu mogą zostać zablokowane przy użyciu systemu kontroli rodzicielskiej. Ta funkcja włącza lub wyłącza system zabezpieczenia menu i umożliwia zmianę kodu PIN. Proszę nacisnąć przycisk MENU i wybrać ikonkę ustawień, używając przycisków lub Proszę nacisnąć przycisk OK, aby wejść do menu ustawień. Proszę użyć lub żeby podświetlić kontrolę rodzicielską, a następnie wcisnąć przycisk OK, żeby kontynuować. Polski Aby wyświetlić menu opcji kontroli rodzicielskiej, powinno się wprowadzić numer PIN. Fabryczny numer PIN to Uwaga: Jeśli opcja kraju ustawiona jest na Francję, można użyć 4725, jako kodu domyślnego. 03_MB62_[PL]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :37:05

87 Po wpisaniu poprawnego PINu, pojawi się menu ustawień kontroli rodzicielskiej: Obsługiwanie menu ustawień kontroli rodzicielskiej Za pomocą przycisków lub proszę wybrać element. Aby ustawić tę funkcję, proszę wcisnąć przycisk lub Aby zobaczyć więcej opcji, proszę wcisnąć OK. Blokada menu: Ustawienie blokady menu umożliwia lub uniemożliwia dostęp do menu. Można uniemożliwić dostęp do menu instalacji. lub też do całego systemu menu. Blokada programów niedozwolonych dla dzieci: Gdy opcja jest aktywna, urządzenie pobiera ze stacji nadawczej informacje o poziomie klasyfi kacji treści programów i jeśli ten poziom jest wyłączony, uniemożliwia dostęp do audycji. Blokada dziecięca: Kiedy blokada dziecięca zostanie włączona, telewizor będzie mógł być sterowany jedynie za pomocą pilota. W tym przypadku przycisk kontrolny nie będzie działał. Dlatego też, jeżeli zostanie wciśnięty którykolwiek z tych klawiszy, na ekranie wyświetli się komunikat Blokada dziecięca włączona. Ekran menu jest niewidoczny. Ustawianie kodu PIN: Definiuje nowy numer PIN. Proszę użyć przycisków numerycznych, aby wprowadzić nowy numer PIN. Będą Państwo poproszeni o wprowadzenie kodu ponownie w celu weryfi kacji. WAŻNE: Ustawienie fabryczne PIN to 0000, jeśli zmienią Państwo ten numer, proszę go sobie zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Uwaga: Jeśli opcja kraju ustawiona jest na Francję, można użyć 4725, jako kodu domyślnego. Timery Proszę nacisnąć przycisk MENU i wybrać ikonkę ustawień, używając przycisków lub. Proszę nacisnąć przycisk OK, aby wejść do menu ustawień. Proszę użyć lub żeby podświetlić timery, a następnie wcisnąć przycisk OK, żeby kontynuować: Wyłącznik czasowy To ustawienie jest używane, aby telewizor wyłączył się po upływie pewnego czasu. Proszę podświetlić wyłącznik czasowy, używając przycisków lub. Aby ustawić tę funkcję, proszę wcisnąć przycisk lub Wyłącznik czasowy można zaprogramować od wyłączony do 2 godzin (120 minut) w odstępach 30 minutowych. Ustawianie timerów dla programów Przy użyciu tej funkcji można ustawić timery dla (opcja) konkretnego programu. Proszę nacisnąć przycisk, aby ustawić timer na konkretny czas. Funkcje przycisków programowania timerów pojawią się na ekranie.. Dodawanie timera Proszę nacisnąć ŻÓŁTY przycisk na pilocie, aby dodać timer. Na ekranie pojawi się następujące menu: Kanał: Zmienia tryb sieci przy użyciu lub. Typ timera: Tej funkcji nie można zmienić. Data: Proszę wprowadzić datę, używając przycisków numerycznych. Start: Proszę wprowadzić godzinę rozpoczęcia, używając przycisków numerycznych. Koniec: Proszę wprowadzić godzinę zakończenia, używając przycisków numerycznych. Czas trwania: Wyświetla czas trwania od godziny rozpoczęcia do godziny zakończenia. Powtórz: Można ustawić timer, który będzie powtarzany raz, codziennie lub co tydzień. Aby ustawić tę funkcję, proszę wcisnąć przycisk lub Proszę nacisnąć ZIELONY przycisk, aby zapisać timer. Proszę wcisnąć CZERWONY przycisk, aby anulować. Zmień/usuń: Kontroluje ustawienia rodzicielski dotyczące timerów. Edytowanie timera Proszę wybrać timer, który chcą Państwo edytować przy pomocy przycisków lub Proszę nacisnąć ZIELONY przycisk. Pojawi się ekran menu edycji timerów. Polski _MB62_[PL]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :37:06

88 Po zakończeniu proszę wcisnąć ZIELONY przycisk, aby zapisać zmiany. Można nacisnąć przycisk MENU, aby anulować. Usuwanie timera Proszę wybrać timer, który chcą Państwo usunąć przy pomocy przycisków lub Następnie proszę wcisnąć CZERWONY przycisk. Proszę wybrać TAK poprzez wciśnięcie przycisku lub aby usunąć timer. Proszę wybrać NIE, aby anulować. Ustawienia daty i godziny Proszę wybrać Data/Godzina w menu ustawień, aby ustawić Datę/Godzinę. Następnie proszę wcisnąć przycisk OK. Konfigurowanie ustawień źródeł Włącza lub wyłącza wybrane opcje źródeł. Telewizor nie przełączy się na wyłączone źródło, podczas gdy naciśnięty jest przycisk SOURCE. Proszę wcisnąć przycisk lub aby podświetlić Datę lub Godzinę. Udostępnione zostaną ustawienia daty, godziny, tryb ustawień godziny i strefa czasowa. Proszę użyć przycisku lub aby podświetlić ustawienia strefy czasowej. Ustawienie strefy czasowej można skonfi gurować przy pomocy przycisku lub Można je ustawić AUTOMATYCZNIE lub RĘCZNIE. Gdy wybrana jest opcja AUTO, nie będzie możliwe samodzielne skonfigurowanie opcji aktualnej godziny i strefy czasowej. Jeżeli wybrana jest opcja RĘCZNE, można samodzielnie zmienić ustawienie strefy czasu i aktualnej godziny: Proszę wcisnąć przycisk lub, aby wybrać strefę czasu (Time Zone). Proszę wcisnąć przycisk lub aby zmienić strefę czasową pomiędzy GMT-12 a GMT+12. Aktualna godzina u góry listy menu zostanie zmieniona zgodnie z wybraną strefą czasową. Ustawienia są zapisywane automatycznie. Proszę wcisnąć MENU, aby anulować. Proszę wybrać Źródła w menu ustawień i nacisnąć przycisk OK. Aby wybrać źródło, proszę wcisnąć przycisk lub Proszę wcisnąć przycisk lub aby włączyć lub wyłączyć wybrane źródło. Ustawienia są zapisywane automatycznie. Uwaga: Tryb YPbPr obsługiwany jest tylko wtedy, gdy podłączy się urządzenie wyposażone w wyjście YPbPr do wejścia PC za pomocą kabla YpbPr (nie załączony). Konfigurowanie innych ustawień Aby przejrzeć ogólne preferencje ustawień, proszę wybrać inne ustawienia w menu ustawień i nacisnąć przycisk OK. Polski _MB62_[PL]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :37:07

89 Operacja Aby wybrać dany element, proszę wcisnąć przycisk lub Aby ustawić tę funkcję, proszę wcisnąć przycisk lub Proszę nacisnąć przycisk OK, aby wejść do podmenu. Limit czasu menu: Zmienia limit dla czasu wyświetlania menu. Skanowanie kanałów kodowanych: Gdy ustawienie to jest aktywne, podczas wyszukiwania znajdowane będą także kanały kodowane. Jeżeli ustawienie to jest nieaktywne, kanały kodowane nie będą znajdowane podczas wyszukiwania automatycznego lub ręcznego. Niebieskie tło (opcja): Aktywuje lub dezaktywuje niebieskie tło podczas, gdy sygnał jest słaby lub go w ogóle nie ma. Uaktualnienie oprogramowania: Aby mieć pewność, że odbiornik TV jest na bieżąco aktualizowany, można skorzystać z tego ustawienia. Aby operacja przebiegła pomyślnie, proszę się upewnić, że telewizor jest w stanie czuwania (standby). Poprzez ustawienie opcji automatyczne skanowanie można włączyć lub wyłączyć automatyczne aktualizacje. Nowe oprogramowanie może zostać wyszukane ręczne poprzez wybranie opcji wyszukaj aktualizacje. Wersja aplikacji: Wyświetla aktualną wersję aplikacji. Osoby niedosłyszące: Jeżeli nadawca audycji przewidział specjalny sygnał audio, można ustawić tę opcję jako aktywną, aby móc go odbierać. Opis Audio: Opis audio odnosi się do dodatkowej narracji dla osób niewidzących i niedowidzących dla mediów wizualnych, włącznie z telewizją i kinem. Narrator opowiada poprzez prezentację, opisując, co się dzieje na ekranie podczas naturalnych przerw w dźwięku (i czasem podczas dialogu, jeżeli jest to konieczne). Tej funkcji można używać tylko wtedy, gdy nadawca obsługuje dodatkową ścieżkę narracji. Automatyczne wyłączanie telewizora: Można ustawić czas automatycznego wyłączania. Po upłynięciu określonego czasu, i o ile TV był nie oglądany przez ten czas, odbiornik wyłączy się. Wyszukiwanie w trybie oczekiwania (opcja): Proszę użyć przycisku lub aby wybrać opcję skanowania kanałów kodowanych, po czym wcisnąć przycisk lub aby włączyć lub wyłączyć to ustawienie. Jeśli zmienią Państwo tę funkcję na wyłączoną, będzie ona niedostępna. Aby korzystać z tej funkcji, proszę się upewnić, że jest ona włączona. Jeśli wyszukiwanie w trybie oczekiwania jest włączone, gdy TV znajduje się w trybie oczekiwania, wyszukane zostaną dostępne kanały. Jeśli TV odnajdzie jakieś nowe lub brakujące kanały, wyświetli się menu pytające, czy wprowadzić zmiany. Inne funkcje Wyświetlanie informacji o TV: Gdy zostaje wprowadzony nowy program lub gdy zostaje wciœniêty przycisk INFO, na ekranie zostaj¹ wyœwietlone nastêpuj¹ce informacje: numer programu, nazwa programu, wskaÿnik dÿwiêku, godzina, teletekst, rodzaj kana³u oraz rozdzielczoœæ. Funkcja wyłączania dÿwięku: Proszę wcisnąć przycisk aby wyłączyć dźwięk. Na środku ekranu w górnej części wyświetli się symbol wyłączonego dźwięku. Są dwa sposoby anulowania wyłączenia dźwięku: pierwszy polega na wciśnięciu przycisku drugi zaś na zwiększeniu/zmniejszeniu poziomu głośności. Wybór trybu obrazu: Wciskając przycisk PRESETS można zmienić ustawienia trybu obrazu zgodnie z własnymi wymogami. Dostępne opcje to: dynamiczny, naturalny, kinowy i gra. Wyświetlanie napisów: Napisy można włączyć, wciskając w tym celu przycisk SUBTITLE na pilocie. Aby wyłączyć tę funkcję, proszę nacisnąć przycisk SUBTITLE ponownie. Gdy napisy są włączone, naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie na ekranie następującego komunikatu ostrzegawczego (** tylko Wielka Brytania). Polski _MB62_[PL]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :37:07

90 Teletekst Teletekst wyświetla na telewizorze takie informacje, jak: wiadomości, sport i prognoza pogody. Jeżeli sygnał jest zbyt słaby, mogą wystąpić błędy teletekstu lub odbiornik może wyjść z trybu teletekstu. Funkcje teletekstu wymienione zosta³y poni ej: Teletekst / Mix: Jednorazowe wciśnięcie przycisku powoduje włączenie trybu teletekstu. Ponowne naciśnięcie umieszcza ekran teletekstu na programie (mix). Ponowne naciśnięcie spowoduje wyjście z trybu teletekstu. RETURN Indeks: Służy do wybierania strony indeksu w trybie teletekstu. INFO Odsłoń: Pokazuje ukryte informacje (rozwiązania gier, kwizów itp.). OK Przytrzymanie: Zatrzymuje stronę teletekstu w dogodnym miejscu. Proszę wcisnąć przycisk ponownie, aby wznowić odtwarzanie. / Strony podkodowania: Proszę wybrać strony podkodowania, jeżeli są dostępne, gdy funkcja teletekstu jest aktywna. P+ lub P- i cyfry (0-9) Proszę wcisnąć przycisk, aby wybrać stronę. Uwaga: Większość stacji używa strony nr 100 jako strony indeksu. Kolorowe przyciski (CZERWONY/ZIELONY/ ŻÓŁTY/NIEBIESKI) Państwa telewizor obsługuje zarówno system FASTEXT, jak i TOP text. Gdy te systemy są dostępne, strony są podzielone na grupy lub tematy. Gdy dostêpny jest system FASTEXT, sekcje na stronie teletekstu s¹ kodowane kolorami i mo na je wybraæ poprzez wciœniêcie przycisku o odpowiednim kolorze. Proszę wcisnąć kolorowy przycisk odpowiadający danej stronie. Gdy dostępna jest funkcja TOP text, na ekranie pojawiają się kolorowe napisy ze wskazówkami dotyczącymi kolorów przycisków, jakich należy użyć. Polecenia lub powodują przejście do następnej lub poprzedniej strony. Wskazówki Konserwacja ekranu: Proszę czyścić ekran lekko zwilżoną, miękką ściereczką. Proszę nie używać środków ściernych lub rozpuszczalników, ponieważ mogą one zniszczyć powłokę pokrywającą ekran telewizora. Dla własnego bezpieczeństwa przed rozpoczęciem czyszczenia proszę wyjąć wtyczkę z gniazdka. Podczas przemieszczania telewizora, proszę go odpowiednio trzymać za dolną część. Obraz pozostający na ekranie: Proszę zauważyć, że ghosting może wystąpić podczas wyświetlania tego samego obrazu przez dłuższy czas. Zjawisko to na ekranie LED może zniknąć po krótkim czasie. Proszę wyłączyć na chwilę TV. Aby uniknąć tego problemu, proszę nie pozostawiać na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy okres czasu. Brak zasilania: Jeżeli telewizor nie jest zasilany, proszę sprawdzić stan kabla zasilania i podłączenie do gniazdka. Słaba jakość obrazu: Czy wybrany został prawidłowy system TV? Czy Państwa telewizor lub antena nie znajdują się zbyt blisko nieuziemionego sprzętu audio lub lamp neonowych, itd.? Góry lub wysokie budynki mogą powodować podwójny obraz lub obraz z cieniem. Czasem można poprawić jakość obrazu, zmieniając kierunek anteny. Czy obraz lub tekst są nierozpoznawalne? Proszę sprawdzić, czy ustawiona została prawidłowa częstotliwość. Proszę ponownie dostroić kanały. Jakość obrazu może się pogorszyć, gdy dwa urządzenia peryferyjne są podłączone do telewizora w tym samym czasie. W takim przypadku proszę odłączyć jedno z urządzeń. Brak obrazu: Czy antena jest podłączona prawidłowo? Czy wtyczki są solidnie podłączone do gniazda anteny? Czy kabel antenowy nie jest uszkodzony? Czy do podłączenia anteny użyto odpowiednich wtyczek? W przypadku wątpliwości proszę się skonsultować ze sprzedawcą. Brak obrazu może oznaczać, że telewizor nie otrzymuje sygnału transmisji. Czy zostały naciśnięte prawidłowe przyciski na pilocie? Spróbuj ponownie. Proszę się również upewnić, że zostało wybrane prawidłowe źródło wejścia. DŸwięk: Nie słychać dźwięku. Czy dźwięk nie został przypadkiem wyłączony poprzez wciśnięcie przycisku /? Dźwięk dochodzi tylko z jednego głośnika. Czy balans nie został ustawiony tylko w jednym kierunku? Proszê odnieœæ siê do menu dÿwiêku. Pilot: Telewizor nie reaguje dłużej na polecenia pilota. Możliwe, że baterie się wyczerpały. Jeżeli tak, nadal można używać przycisków na telewizorze. Źródła wejścia: Jeżeli nie można wybrać źródła wejścia, być może nie zostało podłączone żadne urządzenie. Proszê sprawdziæ kable AV i pod³¹czenia urz¹dzenia. Polski _MB62_[PL]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :37:08

91 Załącznik A: Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC Maksymalna rozdzielczość wyświetlania wynosi 1920 x W poniższej tabeli podano informacje dotyczące typowych trybów wyświetlania. Telewizor może nie obsługiwać pewnych rozdzielczości. Obsługiwane rozdzielczości zostały wymienione poniżej. Jeżeli urządzenie zostanie przełączone na nieobsługiwany tryb, na ekranie pojawi się komunikat OSD. Indeks Częstotliwość 1 640x Hz 2 640x Hz 3 640x480 60Hz-66Hz-72Hz -75Hz-85Hz 4 800x600 56Hz-60Hz-70Hz-72Hz -75Hz-85Hz 5 832x Hz x768 60Hz-66Hz-70Hz-72Hz -75Hz x864 60Hz-70Hz-75Hz -85 Hz x HzA x HzB x768 75Hz-85Hz x960 60Hz-75Hz-85Hz x Hz-75Hz-85Hz x Hz x HzA x HzB x Hz-85Hz x900 65Hz-75Hz x Hz x Hz x HzA x HzB x HzA x Hz Załącznik B: Kompatybilność sygnałów AV i HDMI (typy sygnałów wejściowych) źródło EXT (SCART) Side AV YPbPr HDMI OBSŁUGIWANE SYGNAŁY Dostępne PAL 50/60 O NTSC 60 O RGB 50 O RGB 60 O PAL 50/60 O NTSC 60 O 480I 60Hz O 480P 60Hz O 576I 50Hz O 576P 50Hz O 720P 50Hz O 720P 60Hz O 1080I 50Hz O 1080I 60Hz O 1080P 50Hz O 1080P 60Hz O 480I 60Hz O 480P 60Hz O 576I 50Hz O 576P 50Hz O 720P 50Hz O 720P 60Hz O 1080I 50Hz O 1080I 60Hz O 1080P 24Hz O 1080P 25Hz O 1080P 30Hz O 1080P 50Hz O 1080P 60Hz O (X: Niedostępne, O: Dostępne) W niektórych przypadkach sygnał może nie być wyświetlany prawidłowo na ekranie LED. Problem może być spowodowany niekompatybilnością ze standardami urządzenia źródłowego (DVD, dekoder TV cyfrowej itp.) W razie wystąpienia takich problemów proszę się skontaktować ze sprzedawcą oraz producentem Polski _MB62_[PL]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :37:08

92 Załącznik C: Rozdzielczość DVI Podłączając urządzenia do telewizora używając kabli typu DVI do HDMI (do kupienia osobno), możesz sprawdzić ustawienia rozdzielczości poniżej. Indeks Częstotliwość 1 640x400 70Hz 2 640x x600 60Hz-66Hz-72Hz -75Hz 56Hz-60Hz-70Hz- 72Hz -75Hz 4 832x Hz x768 60Hz-66Hz-70Hz- 72Hz -75Hz x864 60Hz-70Hz-75Hz x870 75Hz x HzA x HzB x768 75Hz x960 60Hz-75Hz x Hz-75Hz x Hz x HzA x HzB x Hz x900 65Hz-75Hz x Hz x Hz x HzA x HzB x HzA x Hz i-480p 60Hz i-576p 50Hz Załącznik D: Uaktualnienie oprogramowania Państwa telewizor jest w stanie odnaleźć i zainstalować aktualizacje poprzez odbierane kanały. Dla wyszukiwania poprzez kanały telewizyjne, odbiornik sprawdza kanały zapisane w ustawieniach. Tak więc, przed wyszukaniem aktualizacji, zaleca się automatyczne wyszukanie i zaktualizowanie listy dostępnych kanałów. 1) Wyszukiwanie aktualizacji oprogramowania poprzez interfejs. Mo liwe jest manualne sprawdzenie, czy dostêpna jest aktualizacja oprogramowania telewizora. Należy po prostu wyświetlić menu główne. Następnie wybrać ustawienia i menu inne ustawienia. W innych ustawieniach przejść do aktualizacji oprogramowania i nacisnąć OK, aby otworzyć menu opcji aktualizacji. W menu opcji aktualizacji wybraæ wyszukaj aktualizacje i nacisn¹æ przycisk OK. Jeœli aktualizacja zostanie odnaleziona, telewizor rozpocznie jej pobieranie. Wyświetlony zostanie pasek postępu pobierania. O ile pobieranie zakończy się pomyślnie, zostanie wyświetlony komunikat proszący o zrestartowanie odbiornika w celu aktywowania nowego oprogramowania. Proszę nacisnąć OK, aby kontynuować restartowanie. 2) Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 nad ranem Jeœli w³¹czone jest automatyczne wyszukiwanie w menu opcji aktualizacji, telewizor w³¹cza siê o 3 nad ranem i przeszukuje kana³y w celu odnalezienia nowych aktualizacji. Jeśli aktualizacja jest odnaleziona i pobrana pomyślnie, przy następnym włączeniu telewizora jest ona aktywowana. Uwagi dotyczące operacji restartowania: Restart jest ostatnim etapem operacji aktualizacji po pomyślnie zakończonym jej pobraniem. Podczas restartu telewizor dokonuje końcowych inicjalizacji. W tym czasie panel włączania jest zamknięty a dioda przednia miga sygnalizując wykonywane czynności. Po około 5 minutach telewizor włącza się z aktywowanym nowym oprogramowaniem. Jeśli telewizor nie włączy się po 10 minutach, należy go wyłączyć z gniazdka i włączyć ponownie po 10 minutach. Telewizor powinien się bezpiecznie uruchomić z nowym oprogramowaniem. Jeśli jednak nie można go nadal włączyć, proszę kilkakrotnie powtórzyć wyłączanie i włączanie go z kontaktu. Jeśli odbiornika nadal nie działa, proszę zadzwonić po serwis aby rozwiązali ten problem za Państwa. Polski _MB62_[PL]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :37:08

93 Uwaga: Gdy dioda miga podczas restartu, proszę nie wyłączać odbiornika z kontaktu. Zrobienie tego może uniemożliwić ponowne uruchomienie odbiornika, które może być naprawione wyłącznie przez serwis. Załącznik E: Obsługiwane formaty plików dla trybu USB Multimedia.mpg /.dat /.vob / mkv / rmvb / ts / trp / tp/.avi Format Uwagi Video Audio (Maks. Rozdzielczość/Prędkość transmisji itp.) MPEG1 MPEG Layer 1/2/3 20Mbit/sec MPEG2 MPEG2 XviD/ 3ivx PCM/MP3 Wersja XviD aż do: Mpeg2-TS H264-TS EAC3/ AC3 20Mbit/sec RMVB IMA/LBR 10Mbit/sec MPEG4 PCM/MP3 MS ISO MPEG4 PCM/MP3 Obsługa SP i ASP MJPEG PCM Muzyka m4a- - - MPEG 1/2.mp3 - Layer 1/ 2/ 3 (MP3) Częstotliwość próbkowania: 8K ~ 48KHz, Prędkość transmisji: 24kbps~384Kbps Częstotliwość próbkowania: 8K ~ 48KHz, Prędkość transmisji: 128bps~320Kbps Zdjęcie.jpg Podst. JPEG Progresywny JPG WxH = 15360x8640 WxH = 1024x768 Utylizacja starego sprzętu elektrycznego i zużytych baterii i akumulatorów Ten symbol na urządzeniu, jego akcesoriach lub na opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad domowy. Po zakończeniu żywotności oddaj produkt lub baterię (jeśli jest dołączona) do odpowiedniego miejsca, gdzie będzie wykonany recykling urządzenia elektrycznego i baterii. W Unii Europejskiej i innych krajach europejskich, są punkty odbioru zużytych urządzeń elektrycznych. Zapewnisz tak prawidłową likwidację produktu, możesz tak zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w odwrotnym przypadku mogłyby przejawić się, jako wynik niewłaściwej manipulacji z tym produktem, baterią lub akumulatorem. Recykling materiałów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych. Z tego powodu nie należy wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i baterii / akumulatorów do odpadu z gospodarstwa domowego. Informacje o tym, gdzie możliwe jest odłożenie zużytego urządzenia elektrycznego, znajdziesz u sprzedawcy, w lokalnym urzędzie lub na stronie internetowej Informacje o tym, gdzie można za darmo odłożyć zużyte baterie i akumulatory, otrzymasz również od sprzedawcy, w lokalnym urzędzie i na Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych w prezentowanych produktów. Polski _MB62_[PL]_woypbpr_DVBT_BRONZE19_3920UK_26914LED_ _ indd :37:08

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod...

Bardziej szczegółowo

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Bardziej szczegółowo

TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50193148 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Obsah balení...

Bardziej szczegółowo

HL24285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HL24285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HL24285SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Bardziej szczegółowo

Ovládání stanic: Uspořádání seznamu kanálu... 16 Zapojení do televizního rozvodového systému

Ovládání stanic: Uspořádání seznamu kanálu... 16 Zapojení do televizního rozvodového systému Obsah Vlastnosti... 2 Přejmenování kanálu... 15 Úvod... 2 Uzamknutí kanálu... 15 Příprava... 2 Ovládání stanic: Oblíbené... 16 Bezpečnostní opatření... 3 Funkce tlačítek... 16 Ovládání stanic: Uspořádání

Bardziej szczegółowo

Úvod. Vlastnosti. Příprava

Úvod. Vlastnosti. Příprava Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Informace k opravě... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LED TV a Ovládací

Bardziej szczegółowo

Změna velikosti obrazu: Formát obrazu Přehled zapojení - zadní konektory... 7

Změna velikosti obrazu: Formát obrazu Přehled zapojení - zadní konektory... 7 Obsah Vlastnosti... 2 Ovládání stanic: Oblíbené... 16 Úvod... 2 Funkce tlačítek... 16 Příprava... 2 Ovládání stanic: Uspořádání seznamu kanálu... 16 Bezpečnostní opatření... 3 Informace na obrazovce...

Bardziej szczegółowo

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí Úsporný režim... 5 Informace o opravě... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD

Bardziej szczegółowo

HLF22906MP4. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi HYUNDAI CORPORATION, KOREA

HLF22906MP4. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi HYUNDAI CORPORATION, KOREA HLF22906MP4 Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi HYUNDAI CORPORATION, KOREA Obsah Vlastnosti... 2 Ovládání stanic: Oblíbené... 15 Úvod... 2 Funkce tlačítek... 15 Příprava... 2 Ovládání

Bardziej szczegółowo

Příslušenství. Úvod. Vlastnosti. Příprava

Příslušenství. Úvod. Vlastnosti. Příprava Obsah Příslušenství... 2 Vlastnosti... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Zdroj energie... 3 Síťový kabel... 3 Vlhkost a voda... 3 Čištění... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání... 3 Náhradní díly...

Bardziej szczegółowo

HYUNDAI CORPORATION, SEOUL, KOREA HLH 22860 DVBT. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi

HYUNDAI CORPORATION, SEOUL, KOREA HLH 22860 DVBT. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi HYUNDAI CORPORATION, SEOUL, KOREA HLH 22860 DVBT Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Obsah Příslušenství... 2 Vlastnosti... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 2 Zdroj energie...

Bardziej szczegółowo

Položky menu Nastavení Použití podmíněného přístupu Připojení antény... 8 Použití USB vstupů... 9

Položky menu Nastavení Použití podmíněného přístupu Připojení antény... 8 Použití USB vstupů... 9 Obsah Vlastnosti... 2 Nahrávání časovým posunem... 20 Úvod... 2 Okamžité nahrávání... 20 Příprava... 2 Sledování nahraných programů... 21 Bezpečnostní opatření... 3 Změna velikosti obrazu Formáty obrazu...

Bardziej szczegółowo

TVL22982LEDCRR NÁVOD NA POUŽITIE NÁVOD K POUŽITÍ TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL22982LEDCRR NÁVOD NA POUŽITIE NÁVOD K POUŽITÍ TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL22982LEDCRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM 50201397 Obsah Vlastnosti...

Bardziej szczegółowo

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Informace k opravě... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LED TV a Ovládací

Bardziej szczegółowo

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea ULS4805FE Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace

Bardziej szczegółowo

Položky menu Nastavení Použití podmíněného přístupu Připojení antény... 8 Použití USB vstupů... 9

Položky menu Nastavení Použití podmíněného přístupu Připojení antény... 8 Použití USB vstupů... 9 Obsah Vlastnosti... 2 Nahrávání časovým posunem... 20 Úvod... 2 Okamžité nahrávání... 20 Příprava... 2 Sledování nahraných programů... 21 Bezpečnostní opatření... 3 Změna velikosti obrazu Formáty obrazu...

Bardziej szczegółowo

Úvod. Vlastnosti. Příprava

Úvod. Vlastnosti. Příprava Obsah Vlastnosti... 2 Příprava... 2 Připojení k televiznímu distribučnímu systému (kabelová TV atd.) z přijímače... 4 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Informace k opravě... 5 Tlačítka

Bardziej szczegółowo

Úvod. Vlastnosti. Příprava

Úvod. Vlastnosti. Příprava Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Informace k opravě... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LED TV a Ovládací

Bardziej szczegółowo

TVL32800MP4RR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL32800MP4RR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL32800MP4RR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Vlastnosti... 2 Přejmenování

Bardziej szczegółowo

TVL32925LEDRR NÁVOD NA POUŽITIE NÁVOD K POUŽITÍ TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL32925LEDRR NÁVOD NA POUŽITIE NÁVOD K POUŽITÍ TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL32925LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Vlastnosti... 2 Příprava...

Bardziej szczegółowo

TVL26925LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL26925LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL26925LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Vlastnosti... 2 Příprava...

Bardziej szczegółowo

Obsah balení. LED televizor. Baterie : 2 X AAA. Návod k použití. Dálkové ovládání. 1x video a audio propojovací kabel. Czech - 2 -

Obsah balení. LED televizor. Baterie : 2 X AAA. Návod k použití. Dálkové ovládání. 1x video a audio propojovací kabel. Czech - 2 - Obsah Obsah balení... 2 Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 3 Bezpečnostní opatření... 3 Zdroj energie... 3 Síťový kabel... 3 Vlhkost a voda... 3 Čištění... 3 Větrání... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání...

Bardziej szczegółowo

TVL22925LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL22925LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL22925LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Vlastnosti... 2 Příprava...

Bardziej szczegółowo

Úvod. Vlastnosti. Příprava

Úvod. Vlastnosti. Příprava Obsah Vlastnosti... 2 Příprava... 2 Připojení k televiznímu distribučnímu systému (kabelová TV atd.) z přijímače... 4 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Informace k opravě... 5 Tlačítka

Bardziej szczegółowo

Vlastnosti. Úvod. Příprava. Příslušenství

Vlastnosti. Úvod. Příprava. Příslušenství Obsah Vlastnosti... 2 Příslušenství... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Zdroj energie... 3 Síťový kabel... 3 Vlhkost a voda... 3 Čištění... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání... 3 Náhradní

Bardziej szczegółowo

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Bardziej szczegółowo

Úvod. Vlastnosti. Příprava

Úvod. Vlastnosti. Příprava Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Připojení k televiznímu distribučnímu systému (kabelová TV atd.) z přijímače... 4 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí...

Bardziej szczegółowo

Příslušenství. Baterie: 2 X AAA. Dálkové ovládání. Návod k použití. Czech - 2 -

Příslušenství. Baterie: 2 X AAA. Dálkové ovládání. Návod k použití. Czech - 2 - Obsah Příslušenství... 2 Vlastnosti... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Zdroj energie... 3 Síťový kabel... 3 Vlhkost a voda... 3 Čištění... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání... 3 Náhradní díly...

Bardziej szczegółowo

HYUNDAI CORPORATION, SEOUL, KOREA HLHW DVBT. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi

HYUNDAI CORPORATION, SEOUL, KOREA HLHW DVBT. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi HYUNDAI CORPORATION, SEOUL, KOREA HLHW 19855 DVBT Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Obsah Příslušenství...2 Vlastnosti...2 Příprava...2 Bezpečnostní opatření...2 Zdroj energie...2 Síťový

Bardziej szczegółowo

TVL22980WHITERR NÁVOD NA POUŽITIE NÁVOD K POUŽITÍ TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL22980WHITERR NÁVOD NA POUŽITIE NÁVOD K POUŽITÍ TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL22980WHITERR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM 50207476 Obsah Vlastnosti...

Bardziej szczegółowo

TVL22980WHITERR NÁVOD NA POUŽITIE NÁVOD K POUŽITÍ TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL22980WHITERR NÁVOD NA POUŽITIE NÁVOD K POUŽITÍ TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL22980WHITERR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM 50201264 Obsah Vlastnosti...

Bardziej szczegółowo

TVL19980WHITERR NÁVOD NA POUŽITIE NÁVOD K POUŽITÍ TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL19980WHITERR NÁVOD NA POUŽITIE NÁVOD K POUŽITÍ TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL19980WHITERR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM 50207473 Obsah Vlastnosti...

Bardziej szczegółowo

Příslušenství. Baterie: 2 X AAA. Návod k použití. Dálkové ovládání. Czech - 2 -

Příslušenství. Baterie: 2 X AAA. Návod k použití. Dálkové ovládání. Czech - 2 - Obsah Příslušenství... 2 Vlastnosti... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Zdroj energie... 3 Síťový kabel... 3 Vlhkost a voda... 3 Čištění... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání... 3 Náhradní díly...

Bardziej szczegółowo

Příslušenství. Baterie: 2 X AAA. Návod k použití. Dálkové ovládání. Czech - 2 -

Příslušenství. Baterie: 2 X AAA. Návod k použití. Dálkové ovládání. Czech - 2 - Obsah Příslušenství... 2 Vlastnosti... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Zdroj energie... 3 Síťový kabel... 3 Vlhkost a voda... 3 Čištění... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání... 3 Náhradní díly...

Bardziej szczegółowo

TVF22384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF22384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF22384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY

Bardziej szczegółowo

TVH24E550WEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVH24E550WEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVH24E550WEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR

Bardziej szczegółowo

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...3 Příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Ovládací tlačítka a Provoz televizoru...4

Bardziej szczegółowo

DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL KOMBINOVANÝ PŘEHRÁVAČ DVD/DVB-T KOMBINOVANÝ PREHRÁVAČ DVD/DVB-T KOMBINOWANY ODTWARZACZ DVD/DVB-T DVD\DVB-T COMBO PLAYER Podpora

Bardziej szczegółowo

HL32211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HL32211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HL32211SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Bardziej szczegółowo

HL24211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HL24211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HL24211SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Bardziej szczegółowo

FL22211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FL22211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FL22211SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Bardziej szczegółowo

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté příslušenství... 3 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Zobrazení dálkového ovladače - TV...

Bardziej szczegółowo

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace...

Bardziej szczegółowo

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Bardziej szczegółowo

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Zahrnuté příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Kontrolní Tlačítka a Obsluha...5

Bardziej szczegółowo

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Zahrnuté příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Kontrolní Tlačítka a Obsluha...5

Bardziej szczegółowo

TVF22N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVF22N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVF22N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

FLN32TS439SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FLN32TS439SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FLN32TS439SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

FLN32TS439SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FLN32TS439SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FLN32TS439SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

TVF40N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVF40N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVF40N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

HLN32TS343SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HLN32TS343SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HLN32TS343SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

TVF32N425STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVF32N425STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVF32N425STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

TVF43N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVF43N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVF43N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

TVF40N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVF40N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVF40N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

TVF40N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVF40N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVF40N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

ULS49TS298SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

ULS49TS298SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea ULS49TS298SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

ULS55TS298SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

ULS55TS298SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea ULS55TS298SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

TVH24N540STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVH24N540STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVH24N540STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ SK PL BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

HLE3203FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HLE3203FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HLE3203FE Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace

Bardziej szczegółowo

FLE4002FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FLE4002FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FLE4002FE Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace

Bardziej szczegółowo

FLN43TS511SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FLN43TS511SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FLN43TS511SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2

Bardziej szczegółowo

HLN24TS382SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HLN24TS382SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HLN24TS382SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Příslušenství...

Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Příslušenství... Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Kontrolní tlačítka a Obsluha...5 Vložení

Bardziej szczegółowo

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Zahrnuté příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Kontrolní Tlačítka a Obsluha...4

Bardziej szczegółowo

TVH24N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVH24N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVH24N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

TVH32N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVH32N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVH32N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

HLN32TS343SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HLN32TS343SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HLN32TS343SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

HLN24TS172DVDC. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HLN24TS172DVDC. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HLN24TS172DVDC Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2

Bardziej szczegółowo

TVF32N425STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVF32N425STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVF32N425STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Zahrnuté příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Kontrolní Tlačítka a Obsluha...5

Bardziej szczegółowo

TVU40S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVU40S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVU40S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Kontrolní tlačítka a Obsluha...5 Vložení

Bardziej szczegółowo

TVH24N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVH24N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVH24N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

TVF22E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF22E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF22E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY

Bardziej szczegółowo

HLN24TS382SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HLN24TS382SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HLN24TS382SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Zahrnuté příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Kontrolní Tlačítka a Obsluha...4

Bardziej szczegółowo

FLN32TS439SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FLN32TS439SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FLN32TS439SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

ULS49TS292SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

ULS49TS292SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea ULS49TS292SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

ULS55TS292SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

ULS55TS292SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea ULS55TS292SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Bardziej szczegółowo

TVH24N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVH24N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVH24N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

TVU43S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVU43S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVU43S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

TVU49S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVU49S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVU49S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

TVU55S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVU55S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVU55S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

TVU49S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVU49S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVU49S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

VÝSTRAHA. DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VÝSTRAHA. DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Zahrnuté příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Kontrolní Tlačítka a Obsluha...4

Bardziej szczegółowo

VÝSTRAHA. DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VÝSTRAHA. DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Zahrnuté příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Ovládací tlačítka a Provoz Televizoru...4

Bardziej szczegółowo

VÝSTRAHA. DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VÝSTRAHA. DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Zahrnuté příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Ovládací tlačítka a Provoz Televizoru...4

Bardziej szczegółowo

ULS65TS200SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

ULS65TS200SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea ULS65TS200SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

VÝSTRAHA. DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VÝSTRAHA. DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Zahrnuté příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Ovládací tlačítka a Provoz Televizoru...4

Bardziej szczegółowo

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Bardziej szczegółowo

TVU49V298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVU49V298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVU49V298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM

Bardziej szczegółowo

TVL42248WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

TVL42248WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA TVL42248WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA CZ SK PL BAREVNÝ TELEVIZNÍ PØÍJÍMAÈ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAÈ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

FL32411SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FL32411SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FL32411SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Bardziej szczegółowo

HLP32T370. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HLP32T370. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HLP32T370 Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace... 2 Označení na produktu... 2

Bardziej szczegółowo

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Rychlá nabídka...2 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Vložení baterií do dálkového ovladače...4

Bardziej szczegółowo

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití Obsah Bezpečnostní informace... 2 Označení na produktu... 2 Informace o životním prostředí... 3 Vlastnosti... 4 Zahrnuté příslušenství... 4 Notifikace pohotovosti... 4 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4

Bardziej szczegółowo

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití Obsah Bezpečnostní informace... 2 Označení na produktu... 2 Informace o životním prostředí... 3 Vlastnosti... 4 Zahrnuté příslušenství... 4 Notifikace pohotovosti... 4 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4

Bardziej szczegółowo

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na TV...3 Připojení napájení...4 Dálkové ovládání...5

Bardziej szczegółowo

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití Obsah Bezpečnostní informace... 2 Označení na produktu... 2 Informace o životním prostředí... 3 Vlastnosti... 4 Zahrnuté příslušenství... 4 Notifikace pohotovosti... 4 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4

Bardziej szczegółowo