Vlastnosti. Úvod. Příprava. Příslušenství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Vlastnosti. Úvod. Příprava. Příslušenství"

Transkrypt

1

2

3 Obsah Vlastnosti... 2 Příslušenství... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Zdroj energie... 3 Síťový kabel... 3 Vlhkost a voda... 3 Čištění... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání... 3 Náhradní díly... 3 Údržba... 3 Likvidace odpadu... 3 Informace pro uživatele v zemích Evropské Unie... 3 Odpojení zařízení... 3 Hlasitost sluchátek... 3 Instalace... 3 LCD Obrazovka... 4 Varování... 4 Popis funkce dálkového ovládání... 5 LCD TV a Ovládací tlačítka... 6 Přehled zapojení - zadní konektory... 6 Přehled zapojení - postranní konektory... 7 Připojení antény... 8 Připojení k síti... 8 Použití postranního USB vstupu... 8 Připojení USB paměti... 8 Připojení LCD TV k PC... 8 Připojení DVD přehrávače... 8 Použití postranních AV konektorů... 9 Použití dalších konektorů... 9 Připojení jiného vybavení skrze Scart... 9 Vkládání baterií do dálkového ovladače... 9 Vypnutí / Zapnutí TV Zapnutí TV Vypnutí TV Výběr vstupu Zásadní obsluha Ovládání tlačítek na TV Ovládání dálkovém ovladače Dodatečné nastavení...11 Elektronický průvodce programy (EPG) Možnosti programů Analogový Teletext Širokoúhlá obrazovka Digitální TV Menu systém Seznam kanálů Procházení celým seznamem kanálů Přesouvání kanálů do seznamu kanálů Vymazávání kanálů ze seznamu kanálů Přejmenování kanálů Uzamčení kanálů Nastavení oblíbených Průvodce programy Časovače Rozhraní digitálního přijímače Nastavení TV Nastavení Konfigurace Nastavení času(**) Nastavení řeči Nastavení řeči Instalace Pøehrávání videa (volitelné) Analogový TV Menu systém Obrazové menu Zvukové menu Menu vlastností Instalační menu Instalační menu v AV režimech Tabulka programů Zdrojové menu PC režim menu systém PC Pozice menu Zobrazení TV informací Funkce utlumení Výběr obrazového režimu Zmrazení obrazu Zoom režimy Teletext Tipy Dodatek A: PC vstup typické zobrazovací režimy 29 Dodatek B: AV a HDMI kompatibilita signálu (vstupní typy signálu) Dodatek C: Podporované formáty souboru pro USB režim Specifi kace Digitální příjem (DVB-T) Czech A01_MB37_[CZ]_(01-TV)_1900UK_IDTV_BRONZE13_22860W_ _ indd :53:11

4 SLEEP SCREEN INFO SOURCE SUBTITLE / PRESETS Vlastnosti Dálkově ovládaná barevná LCD TV. Plni integrovaná digitální TV (DVB-T - MPEG2) (DVB-T- MPEG4). HDMI konektory pro digitální audio a video. Toto spojení je také navrženo pro přijímání signálů s vysokým rozlišením (High Defi nition). USB vstup. 200 programů z VHF, UHF (analog). 500 programů pro digitální režim (IDTV). Integrovaný tuner TNT HD, MPEG 2 / MPEG 4 kompatibilní. OSD soustava menu. Dvě SCART zdířky pro externí zařízení (jako video, video hry, audio set, atd.). Stereo zvukový systém. (German+Nicam) Teletext, fastext, TOP text. Připojení sluchátek. Automatické programování. Dopředu nebo dozadu manuální ladění. Časovač. Dětská pojistka. Automatické utlumení zvuku při nulovém přenosu. NTSC přehrávání. AVL (Automatické omezování zvuku). Když není objeven platný signál, TV se automaticky přepne po pěti minutách na pohotovostní režim. PLL (Hledání frekvence). PC vstup. Zapoj&Hraj pro Windows 98, ME, 2000, XP, Vista. Audio výstup. Režim pro hry (volitelný) Příslušenství RETURN FAV Úvod LANG. EPG MENU Dálkové ovládání Baterie : 2 X AAA Návod k použití Děkujeme vám za výběr tohoto produktu. Tento návod k použití vám ukáže, jak správně používat vaší TV: Před prvním použitím TV, přečtěte si prosím, tento návod k použití. Uchovejte tento návod na bezpečném místě kvůli budoucím odkazům. Příprava Kvůli ventilaci je třeba kolem televizoru ponechat asi 10 cm volného místa. Pro zabránění poškození a nebezpečných situací, nepokládejte prosím žádné předměty na povrch. Používejte toto zařízení v průměrných klimatických podmínkách. Czech A01_MB37_[CZ]_(01-TV)_1900UK_IDTV_BRONZE13_22860W_ _ indd :53:12

5 Bezpečnostní opatření Pro vaší bezpečnost, přečtěte si prosím pečlivě tato bezpečností opatření. Zdroj energie TV se připojuje do V AC, 50 Hz zásuvky. Ujistěte se, že jste vybrali správné napětí, odpovídající vašim podmínkám. Síťový kabel Nepokládejte TV set, nábytek, atd. na síťový kabel (hlavní přívod),a ani nepřiskřípněte kabel. Manipulujte se síťovým kabelem za zástrčku. Neodpojujte přístroj vytáhnutím síťového kabelu, a nikdy nesahejte na síťový kabel mokrýma rukama, může to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy kabel neuzlujte nebo nevažte s jinými kabely. Síťové kabely by měly být umístěny takovým způsobem, aby se na ně nešlapalo. Poškozený síťový kabel může způsobit požár, nebo elektrický šok. Když je kabel poškozený a je potřeba vyměnit, měl by být vyměněn oprávněnou osobou. Vlhkost a voda Nepoužívejte toto zařízení na vlhkém místě (vyvarujte se koupelny, dřezu v kuchyni a okolí pračky). Nevystavujte toto zařízení dešti nebo vodě, protože to může nebezpečné, a nepokládejte předměty naplněné vodou, jako třeba květinové vázy na povrch. Nevystavujte TV stříkající nebo kapající vodě. Pokud spadne nějaký předmět nebo kapalina na kryt, vypojte TV ze zásuvky, a před dalším použitím nechte zkontrolovat oprávněnou osobou. Čištění Před čištěním vypojte TV set ze zásuvky. Nepoužívejte kapalinu ani sprejové čističe. Použijte měkký a suchý hadřík. Větrání Zdířky a otvory na TV setu jsou určeny k ventilaci, aby zaručili spolehlivý provoz. Aby se předešlo přehřátí, tyto otvory nesmí být zablokované nebo přikryté za jakýchkoli podmínek. Teplo a plameny Neumisťujte TV blízko otevřeného ohně a zdrojů tepla, jako třeba elektrické topení. Ujistěte se, že žádné zdroje otevřeného ohně, jako třeba zapálené svíčky, neleží na povrchu TV. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako třeba sluneční svit, oheň, atd. Blýskání V případě bouřky a blýskání, nebo při odjezdu na dovolenou, vypojte síťový kabel ze zásuvky. Náhradní díly Když jsou potřeba náhradní díly, ujistěte se, že servisní technik použil náhradní díly, které jsou určeny výrobcem, nebo mají stejné vlastnosti jako ty originální. Neoprávněné náhražky mohou způsobit požár, elektrický šok, nebo jiné nebezpečí. Údržba Prosím, uvědomte o všech opravách oprávněnou osobu. Neodstraňujte kryt sami, můžete dostat elektrický šok. Likvidace odpadu Instrukce pro likvidaci odpadu: Obaly a výplně jsou recyklovatelné a měly by být recyklovány. Obalový materiál, jako třeba igelit, skladujte mimo dosah dětí. Baterie, včetně těch, co neobsahují těžké kovy, nesmějí být vyhozeny s odpadem z domácnosti. Zneškodněte, prosím, použité baterie v souladu s životním prostředím. Zjistěte si možnosti recyklace v místě vašeho bydliště. Chladná katoda fluorescentní lampy v LCD panelu obsahuje malé množství rtuti, proto prosím následujte místní vyhlášky nebo pokyny pro zneškodnění odpadu. Informace pro uživatele v zemích Evropské Unie Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že elektrické nebo elektronické zařízení má být zneškodněno na konci jeho životnosti, odděleně od odpadu z domácnosti. V zemích EU existují různé metody pro třídění odpadu. Pro více informací se prosím obraťte na místní úřad nebo vašeho prodejce. Odpojení zařízení Síťová zástrčka slouží k odpojení TV ze sítě, a proto musí zůstat snadno přístupná. Hlasitost sluchátek Nadměrná hladina zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu. Instalace Pokud chcete připevnit zařízení na zeď, pro zabránění úrazu je nutno následovat montážní pokyny. Czech A01_MB37_[CZ]_(01-TV)_1900UK_IDTV_BRONZE13_22860W_ _ indd :53:14

6 LCD Obrazovka LCD panel je vysoce technologický výrobek, obsahující přibližně milión maličkých tranzistorů, poskytující ostrý obraz. Někdy se může stát, že se na obrazovce objeví několik stálých pixelů v barvě modré, zelené nebo červené. Toto neovlivní výkon vašeho výrobku. Varování Nenechávejte TV v pohotovostním režimu nebo zapnutou, pokud odcházíte z domu. Oznámení o povolení UPOZORNĚNÍ O POVOLENÍ Vyráběno pod licencí Dolby Laboratories. OZNÁMENÍ O OCHRANNÉ ZNÁMCE Dolby a symbol dvojitého D jsou pod ochrannou známkou Dolby Laboratories. Pokud se rozhodnete použít sadu k připevnění LCD TV na zeď (volitelné), doporučujeme vám nejdříve zapojit všechny kabely zezadu televizoru předtím, než začnete s montáží. Czech A01_MB37_[CZ]_(01-TV)_1900UK_IDTV_BRONZE13_22860W_ _ indd :53:14

7 Popis funkce dálkového ovládání Úsporný režim (Standby) Velikost obrazu Èasovaè vypnutí Numerická tlaèítka 5. Návrat / Odejít (v Režimu DTV) / Stránka seznamu (v Režimu teletextu) 6. Kurzor nahoru / O stránku výš (v režimu TXT) 7. Kurzor doleva 8. O program výš (O stránku níž v režimu DTV) 9. O program níž (O stránku výš v režimu DTV) 10. Mono-Stereo / Dual I-II / Aktuální jazyk (v režimu DTV) (*) 11. Pøedchozí program / Pøepnout 12. Programový průvodce (v režimu DTV) 13. Info / Odkrytí (v Režimu teletextu) 14. Výběr obrazového Režimu 15. Výběr zdroje 16. Červené tlačítko / Nabídka kanálů / Změna Seznam kanálů (v režimu DTV) 17. Zelené tlačítko / Obrazu / Titulky zapnoutvypnout (v režimu DTV) (*) 18. Žluté tlačítko (Nabídka funkcí) / Aktuální jazyk (v Režimu DTV) (*) 19. Zapnutí-vypnutí nabídky 20. Modré tlačítko / Nabídka instalace / Režim oblíbených (*) (in DTV mode) 21. Potvrdit / seznam kanálů (v režimu DTV) / Zachovat (v TXT režimu) 22. Kurzor doprava / Podstránka (v Režimu TXT) 23. Kurzor dolů / O stránku níž (v režimu TXT) 24. Zesílit 25. Ztlumit 26. Utlumit 27. Teletext / Mix 28. Titulky Zap-Vyp (v Režimu DTV) / Titulky teletextu 29. Oblíbené (*) (Volba oblíbených) (v Režimu DTV) 30. Přehrávací tlačítka Prohlížeče Medií (v DTV režimu) (*) Možnosti jen pro země EU. Poznámka: Tlačítka, která nemají na vyobrazení dálkového ovladače přiřazena žádná čísla, nemají v režimu TV žádnou funkci. Czech A01_MB37_[CZ]_(01-TV)_1900UK_IDTV_BRONZE13_22860W_ _ indd :53:15

8 LCD TV a Ovládací tlačítka Pohotovostní tlačítko TV / AV tlačítko Programové tlačítko nahoru/dolů 4. Hlasitost zesílit/zeslabit Poznámka: Při současném stisku tlačítek / se zobrazí hlavní nabídka. Přehled zapojení - zadní konektory 1. Vstupy nebo výstupy konektoru SCART pro externí zařízení. Připojte kabel SCART do konektoru SCART na televizoru a do konektoru SCART na externím zařízení (např. dekodéru, VCR nebo na DVD přehrávači). Poznámka: Když do konektoru SCART připojíte externí zařízení, televizor se automaticky přepne do Režimu AV. 2. Vstupy komponentního videa (YpBPr) slouží k připojení komponentního (složkového) obrazového signálu. Komponent konektor obraz a zvuk, můžete propojit se zařízeními, které mají komponent výstup. Zařízení s komponent výstupním konektorem video-zvuk propojte s KOMPONENT VSTUPNÍM konektorem TV, pomocí komponent video kabelu. Během připojování se ujistěte, že značky na televizoru - Y, Pb, Pr korespondují se stejnými konektory na zařízení. 3. PC/YPbPr audio vstupy jsou používány pro propojení audio signálu PC nebo zařízení, které propojuje TV skrz YPbPr. Pro umožnění PC audia, propojte PC audio kabel mezi AUDIO VÝSTUPY na TV a audio výstupy na PC. Pro umožnění komponent audia, propojte zařízení audio kabelem AUDIO VSTUPY na TV a audio Czech A01_MB37_[CZ]_(01-TV)_1900UK_IDTV_BRONZE13_22860W_ _ indd :53:16

9 výstupy na zařízení. 4. Výstup S/PDIF vysílá digitální zvukový signál aktuálně sledovaného zdroje. K přenosu zvukového signálu na zařízení se vstupem S/PDIF použijte koaxiální kabel SPDIF.Měli byste také možnost SPDIF Out v Nabídce zvuku nastavit jako Zapnutou (On). 5. Vstup RF slouží k připojení antény nebo kabelové televize. Používáte-li dekodér nebo mediální přehrávač, měly byste připojit anténní kabel přes toto zařízení k televizi pomocí vhodného anténního kabelu, jak je zobrazeno na nákresech na následujících stranách. 6. Výstupy Audio Line Out předávají zvukový signál do externího zařízení, jako je například volitelný zvukový systém. Chcete-li připojit externí reproduktory k televizoru, propojte zvukovým kabelem výstupy AUDIO LINE OUT na televizoru. Poznámka: Možnost Line výstup není k dispozici, pokud jste v HDMI zdroji. Namísto toho lze použít SPDIF. 7. PC vstup slouží k propojení počítače k TV. Připojte počítačový kabel na jedné straně k PC vstupu na televizoru a na druhé straně k výstupu PC na počítači. 8. HDMI 1: HDMI vstup HDMI vstup slouží k připojení zařízení do HDMI zdířky. Vaše LCD TV je schopná zobrazit High Defi nition obraz ze zařízení např. High Defi nition satelitní přijímač nebo DVD přehrávač. Tato zařízení musí být propojeno skrz HDMI zdířky nebo komponent zdířku. Tyto zdířky přijímají 480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p signály. Pro připojení HDMI k HDMI není potřeba zvuk. Přehled zapojení - postranní konektory 1. CI zdířka je určena k vložení CI karty. CI karta vám umožní sledovat všechny kanály, které jste si předplatili. Více informací naleznete v části Podmíněný přístup. 2. USB vstup (funkční jen v Režimu DTV) 3. Konektor ze sluchátek je určen k připojení sluchátek k systému. Pro poslech zvukového výstupu ze sluchátek (volitelně), připojte SLUCHÁTKOVÝ konektor k televizoru. 4. Video vstup se používá pro přenos videosignálů z externích zařízení. Videokabelem propojte zásuvky VIDEO IN na televizoru a VIDEO OUT na přístroji. 5. Audio vstupy jsou používány pro audio signály externích zařízení. Připojte zvukový kabel na jedné straně k AUDIO VSTUPŮM na televizoru a na druhé straně k AUDIO VÝSTUPU na zařízení. Poznámka: Připojíte-li zařízení k televizoru pomocí OBRAZOVÉHO VSTUPU, je třeba kvůli zvuku zapojit také zařízení pomocí zvukového kabelu do ZVUKOVÝCH VSTUPŮ na televizoru. Czech A01_MB37_[CZ]_(01-TV)_1900UK_IDTV_BRONZE13_22860W_ _ indd :53:17

10 Připojení antény Připojte zástrčku antény nebo kabelové televize do konektoru ANTÉNNÍ VSTUP na zadní straně televizoru. Připojení k síti DŮLEŽITÉ: Tento TV set je zkonstruován pro napájení na V AC, 50 Hz. Po rozbalení ponechte TV dosáhnout pokojové teploty, předtím než ji zapojíte do elektriky. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky ve zdi. Použití postranního USB vstupu S použitím USB vstupu na TV můžete k televizoru připojit různá USB zařízení. Tato vlastnost vám umožní prohlížet/hrát JPG a MP3 soubory, uloženy na USB paměti. Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače) nebudou s touto TV kompatibilní. Aby jste předešli ztrátě dat, před zapojením do TV, zazálohujte soubory. Výrobce není zodpovědný za poničení souborů nebo ztrátu dat. Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte. UPOZORNINÍ: Rychlé zapojování a vypojování USB vybavení je risk. Obzvláště opakovaně nevytahujte a znovu nezapojujte USB paměť. Může to poškodit USB přehrávač a samotné USB zařízení. BOČNÍ POHLED USB PAMĚŤ Připojení USB paměti Zařízení USB zapojte do USB vstupu na televizoru. DŮLEŽITÉ: TV podporuje pouze FAT32 formát disku. NTFS není podporován. Připojení LCD TV k PC Pro zobrazení vaší počítačové obrazovky na LCD TV, můžete propojit váš počítač s TV. Před jakýmkoli zapojováním vypněte počítač i televizor. Pro připojení počítače k LCD televizoru použijte 15kolíkový kabel. Když je připojení navázáno, přepněte zdroj signálu na počítač (PC). Viz Výběr vstupů. Nastavte rozlišení, které vám vyhovuje. Informace o rozlišení můžete najít v dodatcích. Připojení DVD přehrávače Jestliže chcete připojit DVD přehrávač k LCD TV, můžete použít konektory TV. DVD přehrávače by mohly mít rozdílné konektory. Pro dodatečné informace shlédněte návod k použití vašeho DVD přehrávače. Před zapojením vypněte TV a přehrávač. Poznámka: Kabely ukázané na obrázku nejsou dodávány. Má-li váš DVD přehrávač konektor HDMI, připojte jej přes HDMI. Po připojení DVD přehrávače, přepněte na HDMI, viz obrázek dole. Viz Výběr vstupů. Většina přehrávačů se připojuje pomocí KOMPONENTNÍCH KONEKTORŮ. Pro zapojení videa použijte komponent video kabel. K připojení přehrávače použijte komponentní kabel, viz obrázek dole. Po navázání připojení přepněte na zdroj signálu YPbPr. Viz Výběr vstupu. Zapojení můžete také provést přes zásuvku SCART. Použijte kabel SCART, jak je zobrazeno níže. Poznámka: Tyto tři metody zapojení umožní stejnou funkci, ale rozdílnou kvalitu. Není nezbytné připojení všemi třemi metodami. Czech A01_MB37_[CZ]_(01-TV)_1900UK_IDTV_BRONZE13_22860W_ _ indd :53:18

11 Použití postranních AV konektorů K tomuto LCD TV je možno připojit řadu dalšího vybavení. Možná propojení jsou ukázána dole. Kabely ukázané na obrázku nejsou dodávány. Pro připojení videokamery slouží vstup S-VIDEO nebo VIDEO IN a ZVUKOVÉ KONEKTORY. Nezapojujte videokameru do S-VIDEO zdířky a VIDEO vstupu najednou, může to způsobit ruch v obrazu. Pro výběr správného zdroje, viz Výběr vstupů v následující části. Chcete-li poslouchat zvuk ze sluchátek, připojte konektor SLUCHÁTEK k televizoru. Připojení jiného vybavení skrze Scart Většina zařízení podporuje SCART připojení. K LCD televizoru lze pomocí konektoru SCART připojit DVD rekordér, VCR nebo dekodér. Kabely ukázané na obrázku nejsou dodávány. Před zapojením vypněte TV a přístroj. Pro více informací shlédněte návod k použití příslušného přístroje. Použití dalších konektorů K tomuto LCD TV je možno připojit řadu dalšího vybavení. Možná propojení jsou ukázána dole. Kabely ukázané na obrázku nejsou dodávány. Pro připojení externích reproduktorů použijte audiokabel. Nevyměňte AUDIO levý a AUDIO pravý konektor. Po zapojení zapněte LCD TV a reproduktory. Pro dodatečné informace shlédněte návod k použití reproduktorů. Pro zapojení zařízení, které má podporu SPDIF použijte k realizaci zvukového propojení vhodný SPDIF kabel. Měli byste také možnost SPDIF Out v Nabídce zvuku nastavit jako Zapnutou (On). Vkládání baterií do dálkového ovladače Jemným zatlačením směrem zpět od vyznačené části sejměte kryt baterií na zadní straně ovladače. Vložte dvě baterie AAA/R3 nebo ekvivalentního typu. Vložte baterie správným směrem a zavřete kryt. Czech A01_MB37_[CZ]_(01-TV)_1900UK_IDTV_BRONZE13_22860W_ _ indd :53:19

12 Poznámka: Pokud ovladač nepoužíváte po dlouhou dobu, vyjměte baterie z ovladače. Baterie mohou vytéct a ovladač může být poškozen. Dosah ovladače je přibližně 7m/23ft. Vypnutí / Zapnutí TV Zapnutí TV Připojte síťový kabel do zásuvky se střídavým proudem V s frekvencí 50 Hz. Stiskněte tlačítko POHOTOVOST. Rozsvítí se LED. K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností: Stiskněte tlačítko, P+ / P- nebo číselné tlačítko na ovladači. Stiskněte tlačítko -P/CH nebo P/CH+ na televizoru. TV se poté zapne. Poznámka: Pokud TV zapnete tlačítkem program nahoru/dolů na ovladači, program který jste sledovali naposledy se změní. Jakoukoli z těchto metod použijete, TV se zapne. Vypnutí TV Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko nebo tlačítko POHOTOVOST, takže se televizor přepne do pohotovostního Režimu. Chcete-li televizor vypnout úplně, vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického vedení. Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako třeba Hledání aktualizace, Stahování, anebo Časovač jsou aktivní. Výběr vstupu Jestliže jste zapojili všechna externí zařízení k vaší TV, můžete přepínat k různým zdrojům vstupů. Pro přímou volbu zdroje stiskněte tlačítko AV na dálkovém ovládání. nebo, Pomocí tlačítka nebo z hlavní nabídky vyberte volbu Zdroj. Poté použijte nebo tlačítko k označení vstupu a potvrďte tlačítkem. Poznámka: Mužete také označit požadovaný zdroj stisknutím OK tlačítka. Je-li stisknuto tlačítko AV, bude k dispozici pouze označený zdroj (s výjimkou zdroje TV). Zásadní obsluha TV můžete ovládat použitím dálkového ovladače anebo tlačítek na čelním panelu. Ovládání tlačítek na TV Nastavení hlasitosti Stisknutím tlačítka hlasitost snížíte a tlačítkem hlasitost zvýšíte, v dolní části obrazovky se při tom zobrazí ukazatel hlasitosti (posuvník). Nastavení programu Stiskem tlačítka P/CH + zvolte následující kanál, stiskem tlačítka P/CH - přepnete na předchozí kanál. Prohlížení hlavního menu Poznámka: Při současném stisku tlačítek V+/V- se zobrazí hlavní nabídka. V hlavní nabídce lze vybrat podnabídku pomocí tlačítek P/CH - nebo P/CH +, podnabídku lze otevřít tlačítkem nebo. Pro pochopení jak zacházet s menu, se vražte k části Menu systémy. AV režim Stiskem tlačítka TV/AV na ovládacím panelu na televizoru lze televizor přepnout mezi režimy AV. Ovládání dálkovém ovladače Dálkové ovládání televizoru je určeno k ovládání všech funkcí zvoleného modelu. Funkce budou zobrazeny podle menu systému vaší TV. Funkce systému nabídek jsou popsány následujících částech. Nastavení hlasitosti Stisknutím tlačítka V+ hlasitost zvýšíte. Stisknutím tlačítka V- hlasitost snížíte. Stupnice hlasitosti se zobrazí na obrazovce. Výběr programů ( Předešlý nebo Další program) Stiskem tlačítka P - zvolíte předchozí program. Stiskem tlačítka P + zvolíte následující program. Czech A01_MB37_[CZ]_(01-TV)_1900UK_IDTV_BRONZE13_22860W_ _ indd :53:20

13 Výběr programů (Přímý přístup) Stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovládání volíte programy 0 a 9. Televizor se přepne na zvolený program. Pro výběr programů mezi (pro IDTV) nebo (pro analog), tiskněte číselná tlačítko za sebou. Limit prodlení je 3 vteřiny. Pokud chcete zvolit programy s jednou číslicí, stiskněte přímo číslo programu. Dodatečné nastavení Když zapnete TV poprvé, na obrazovce se objeví menu pro výběr jazyka. Zobrazí se zpráva Vítejte, prosím vyberte jazyk! ve všech jazykových variantách v OSD. Stisknutím nebo tlačítka označíte jazyk, který potřebujete nastavit, a poté stiskněte OK tlačítko. Informace o používání nabídky můžete vyvolat pomocí tlačítka INFO. Stisknutím tlačítka INFO opustíte nabídku nápovědy. Poté se na obrazovce zobrazí, První instalace OSD. Stisknutím nebo tlačítka označíte zemi, kterou potřebujete nastavit, a poté stiskněte OK tlačítko. K vybrání Ano či Ne možnosti, označte položky stisknutím nebo a potvrďte OK tlačítkem. IDTV automaticky naladí přenosové kanály, vyhledá digitální TV vysílání a zobrazí jména nalezených kanálů. Tento proces potrvá pár minut. Pro zrušení vyhledávání, stiskněte MENU tlačítko kdykoli během procesu. Následující OSD budou zobrazeny během automatického vyhledávání: Po dokončení Automatického vyhledávání se zobrazí následující zpráva vyžadující možnost uspořádání. Pokud zvolíte ANO, seznam programů bude uspořádán podle LCN (číslo kanálu). Vyberte NE pro použití poučití třídění podle frekvence. (Tato možnost je dostupná jen pro Německo, Rakousko a Itálii) Poznámka: Pro UK není výběr zemí k dispozici. Pro pokračování stiskněte OK. Poté se na obrazovce zobrazí výběr aktivní antény OSD: Stisknutím nebo tlačítka nastavíte aktivní režim pro anténu zapnutý nebo vypnutý. Pokud je aktivní anténa připojena k TV, můžete tuto funkci zapnout. Napájení antény by mělo být vypnuté, pokud používáte standardní anténu namísto aktivní. Pro více informací viz Konfigurační menu v následujících částech. Poté se zobrazí na obrazovce následující menu vyžadující vyhledávání analogových kanálů: Vyhledávání analogových kanálu, vyberte Ano. TV se přepne do analogového TV režimu. Zobrazí se následující menu pro vyhledávání analogových kanálu. Nastavte Jazyk stisknutím nebo tlačítka. Pro označení země stiskněte nebo tlačítko a potvrďte stejným tlačítkem. Pro označení TXT jazyka. Stiskněte nebo tlačítko a potvrďte stejným tlačítkem. Pro zrušení stiskněte MODRÉ tlačítko. Po dokončení stiskněte OK nebo ČERVENÉ tlačítko a zobrazí se následující zpráva: Pro pokračování stiskněte OK tlačítko. Následující zpráva se zobrazí na obrazovce: Po dokončení automatického ladění, seznam kanálů se zobrazí na obrazovce. Na seznamu uvidíte čísla a jména programů. Czech A01_MB37_[CZ]_(01-TV)_1900UK_IDTV_BRONZE13_22860W_ _ indd :53:20

14 Jestliže nesouhlasíte s umístěním a/nebo jménem programu, můžete je změnit v Tabulce programů. Pro více informací viz část Tabulka programů. Základní obsluha Stisknutím TV/DTV tlačítka kdykoli při sledování TV programů, se TV přepne do digitálního pozemního TV vysílání. Informační tabule Kdykoli změníte kanál Použitím P + nebo P - nebo číselných tlačítek, TV zobrazí vysílací symbol a informační tabuli ve spodu obrazovky. Toto na obrazovce zůstane na pár sekund. Informační pruh lze také kdykoli během sledování televize zobrazit stiskem tlačítka INFO. Dalším stisknutím tlačítka INFO pruh zavřete. ZELENÉ tlačítko (Zvětšit): zvětší informační okna. ŽLUTÉ tlačítko (Předešlý den): zobrazí programy z předešlého dne. MODRÉ tlačítko (Následující den): zobrazí programy následujícího dne. INFO (Podrobnosti): zobrazí podrobnosti programu. OK (Přehled/Časovače): ukáže označené kanály / načasuje budoucí programy. Číselná tlačítka (Přeskočit): přeskočí do vyžadovaného kanálu přímo přes číselná tlačítka. /SWAP: Přeskoč na aktuální vysílání. 0 (SEARCH): zaktivuje okno Vyhledávání v průvodci. Pokud je vybraný kanál zamčený, musíte navolit správný čtyřmístný kód, abyste kanál mohli sledovat. V tomto případě se objeví dialogové okno, vyžadující kód: Elektronický průvodce programy (EPG) Některé, ne všechny, kanály posílají informace o aktuálních a nadcházejících programech. Tyto informace jsou aktualizovány automaticky. Pokud nejsou žádná data k dispozici, EPG se zobrazí prázdný. Stiskněte tlačítko GUIDE a zobrazí se nabídka elektronického průvodce EPG. Pro procházení kanály, stiskněte nebo tlačítko. Pro procházení seznamem programů, stiskněte nebo tlačítko. ČERVENÉ tlačítko (Zmenšit): zmenší informační okna. Pro zobrazení nabídky Vyhledávání v průvodci stiskněte tlačítko 0. S použitím této funkce můžete hledat v databázi programového průvodce podle zvoleného žánru nebo podle názvu. Možnosti programů V EPG menu, stiskněte OK tlačítko pro vstup do menu Možnosti programů. Použití této možnosti můžete přepnout do vybraného kanálu. Stahování Aby měla IDTV poslední informace, po použití vypněte do pohotovostního režimu. Každý den ve 3 hodiny odpoledne IDTV automaticky vyhledává aktuální informace, které budou vysílány, stáhne je a uloží do TV. Tato operace potrvá asi 30 min. Zobrazení titulků Při digitálním pozemním vysílání (DVB-T) jsou nikteré programy vysílány s titulky. Poznámka: Titulky zobrazíte stisknutím (pro UK**) nebo ZELENÝM tlačítkem (pro EU*). Digitální Teletext ( Jen pro UK**) Stiskněte tlačítko TELETEXT ( ). Zobrazí se informace digitálního teletextu. Czech A01_MB37_[CZ]_(01-TV)_1900UK_IDTV_BRONZE13_22860W_ _ indd :53:21

15 Ovládejte ho barevnými tlačítky, / / / tlačítky a OK tlačítkem. Možnosti se můžou měnit v závislosti na obsahu digitálního teletextu. Následujte instrukce zobrazené na obrazovce. Když se objeví zpráva Stiskněte VYBRAT tlačítko nebo podobné, stiskněte OK tlačítko. Když stisknete tlačítko TELETEXT ( ), televizor se vrátí do sledování televizního vysílání. U pozemního digitální vysílání (DVB-T) existují kromě digitálního teletextu, vysílaného s normálním vysíláním, i kanály, které vysílají pouze digitální teletext. Poměr stran (rozměr obrazu) při sledování kanálu, který vysílá pouze digitální teletext, je stejný, jaký byl poměr stran obrazu naposledy sledovaného. Když znovu stisknete TELETEXT ( ) tlačítko, zobrazí se obrazovka digitálního teletextu. Analogový Teletext Použití teletextu a jeho funkcí, je stejné jako analogový systém teletextu. Viz TELETEXT část. Širokoúhlá obrazovka Program můžete sledovat v různých formátech, záleží na typu vysílání. Pro změnu formátu obrazovky, opakovaně tiskněte tlačítko SCREEN. Pokud vyberete Auto, zobrazí se předurčený formát vysílaného obrazu. PROSÍME, ZAPAMATUJTE SI: Změny ve velikostech menu závisí na velikosti vybraného obrazu. Digitální TV Menu systém Stiskněte tlačítko MENU a zobrazí se hlavní DTV menu. Seznam kanálů Při použití nebo tlačítka na dálkovém ovladači v hlavním menu, se ujistěte, že první položka Seznam kanálu je označena, a poté stiskněte OK tlačítko pro zobrazení Seznamu kanálu. Následující tlačítka lze použít pro funkce Přesunutí, Vymazání a Uzamčení. Seznam kanálů (Channel List) je místo, kde se provádí veškerá organizace kanálů. ŽLUTÉ: Označí / Odznačí vybrané kanály. MODRÉ: Označí / Odznačí všechny kanály. Procházení celým seznamem kanálů Pro výběr předešlého nebo nadcházejícího kanálu, stiskněte nebo tlačítko. Můžete stisknout tlačítka nebo pro posun o stránku nahoru nebo dolů. Pro sledování specifi ckého kanálu ho označte nebo tlačítkem, a poté stiskněte OK tlačítko, zatímco je Vybrat položka na seznamu kanálů označena nebo tlačítkem. Přesouvání kanálů do seznamu kanálů Stiskněte tlačítka nebo a zvolte kanál, který chcete přesunout. Pro Přesunutí položky na seznam kanálů, stiskněte nebo tlačítko. Poznámka: Pokud vložíte stejné číslo programu kanálu, který chcete přesunout,...služba bude nahrazena. Chcete pokračovat? Zobrazí se OSD. Stiskněte OK pro potvrzení, nebo stiskněte Ne pro zrušení. Czech A01_MB37_[CZ]_(01-TV)_1900UK_IDTV_BRONZE13_22860W_ _ indd :53:22

16 Poznámka: Pokud chcete přesunout nebo vymazat kanály, který jsou seřazeny podle služby LCN (logické číslo kanálu), zobrazí se následující obrazovka. Pro pokračování vyberte Ano. Pro zrušení vyberte NE (vlastnost LCN je dostupná pouze pro Německo, Švýcarsko a Itálii). Vymazávání kanálů ze seznamu kanálů Pro vymazání kanálu, stiskněte nebo tlačítko. Pro Vymazání položky na seznamu kanálů OSD, stiskněte nebo tlačítko. stane a nebo c. Stisknutí, číselných tlačítek nahradíte označené písmeno číslem jedno po druhém, jak tisknete tlačítka. Stiskněte MENU pro zrušení úpravy nebo OK pro uložení nového jména. Uzamčení kanálů Uzamčení kanálů znemožní přístup ke kanálům, chráněným heslem vybraným rodiči. K tomu abyste uzamkli kanál, musíte vědět Rodičovské heslo (předvolená hodnota je 0000 a může být změněna pouze z Konfiguračního menu). Stisknutím nebo tlačítka označíte kanál, který potřebujete zamknout, poté vyberte Uzamknout stisknutím nebo. Poté stiskněte OK a zobrazí se okno s heslem: Nastavení oblíbených Pro nastavení oblíbených označte Oblíbené ve spodu seznamu kanálů. Stiskněte OK tlačítko a zobrazí se Upravit seznam oblíbených. Stiskněte tlačítko OK a odstraňte zvýrazněný kanál ze seznamu kanálů. Tato zpráva se vám objeví na obrazovce. Přejmenování kanálů Pro vymazání vybraného kanálu, kanál musí být označen stisknutím nebo tlačítka, poté označte Upravit jméno položku stisknutím nebo. Pro přejmenování stiskněte OK tlačítko. Pro výběr předešlého nebo dalšího písmena, stiskněte nebo tlačítko. Stisknutím nebo tlačítka změníte současné písmeno, např. písmeno b se Czech Přidávání kanálů do seznamu oblíbených Stiskem tlačítka nebo zvýrazníte kanál, který chcete do seznamu oblíbených přidat. Stisknutím OK tlačítka označený kanál je přidán do seznamu oblíbených. F ikona ukazuje, že je kanál přidán do seznamu oblíbených. Odstranění kanálů ze seznamu oblíbených Označte kanál, který chcete vymazat ze seznamu a stiskněte OK.Můžete znovu stisknout OK pro opětovné přidání kanálu. Pro aktivaci Oblíbených, jděte do Konfi guračního menu a vyberte Režim oblíbených. Stiskněte nebo pro zapnutí Režimu oblíbených. Pro zrušení Oblíbených, vypněte Režim oblíbených. Tip: Stisknutím tlačítka INFO vyvoláte nápovědu obsahující informace o IDTV. A01_MB37_[CZ]_(01-TV)_1900UK_IDTV_BRONZE13_22860W_ _ indd :53:22

17 Průvodce programy Tato část je stejná s instrukcemi pro Základní obsluha. Viz Elektronický průvodce programy (EPG) v sekci Základní obsluha. Časovače K zobrazení okna časovače, buďto zmáčkněte tlačítko TIME na dálkovém ovladači nebo aktivujte položku v hlavním menu. Pro přidání časovače, stiskněte ŽLUTÉ tlačítko na dálkovém ovladači. Poté se objeví okno Přidat časovače. Kanál: nebo tlačítka vás provedou TV nebo Rádio seznamem. Datum: Datum je navolen pomocí Left/Right nebo číselnými tlačítky. Start: Začátek programu je navolen pomocí Left/Right nebo číselnými tlačítky. Konec: Konec programu je navolen pomocí Left/Right nebo číselnými tlačítky. Délka: Zobrazí délku nahrávání. Délka bude automaticky zobrazena po navolení začátku a konce programu. Změnit / Vymazat: dovoluje nebo zakazuje jakékoli úpravy jinými uživateli. Nastavení uložíte stisknutím ZELENÉHO tlačítka nebo zrušíte stisknutím ČERVENÉHO tlačítka. Seznam můžete upravit přes ZELENÉ a vymazat přes ČERVENÉ tlačítko. Rozhraní digitálního přijímače Stiskněte MENU tlačítko pro zobrazení hlavního menu a nebo pro označení Rozhraní digitálního přijímače, a potvrďte OK. Pro sledování placených kanálů digitálního pozemního vysílání, je nutno si je předplatit. Po předplacení obdržíte od příslušné firmy přístupový modul (CAM), které vložíte do TV podle následujících instrukcí. Vypněte televizor a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vložte CAM modul, a poté kartu do zdířky. CAM by měla být vložena správně; pokud je obráceně, nelze ji zcela vložit. CAM modul a TV Czech zdířka by mohly být poškozeny, jestliže jsou vloženy násilně. Zapojte TV do zásuvky, zapněte a chvíli počkejte dokud je karta aktivována. Některé moduly CAM mohou vyžadovat následující nastavení. Nastavte CAM modul zapnutím DIGITÁLNÍHO TV menu, Rozhraní a potvrďte OK tlačítkem. (CAM nastavení se nezobrazí pokud není vyžadováno.) Pro zobrazení Podmínek pro sledování: Jděte do DIGITAL TV, stiskněte MENU, označte Rozhraní a stiskněte OK. Pokud není vložen žádný modul, objeví se zpráva znamenající Není vložen žádný modul pro Common Interface. Pro podrobnosti nastavení, pročtěte návod k použití jednotky. POZNÁMKA: Vložte nebo vyjměte CI jednotku, pouze pokud je TV v Pohotovostním režimu nebo Vypnutá. Nastavení TV Tuto položku použijte pro zobrazení funkcí TV. Digitální TV nastavení je přístupná z hlavního menu. Stiskněte MENU tlačítko pro zobrazení hlavního menu a nebo pro označení Nastavení TV. Pro zobrazení obrazovky TV nastavení stiskněte OK. Podrobnější informace o všech menu najdete v části Analogový TV menu systém. Nastavení Nastavení v tomto menu je popsáno v následující části: Konfigurace Můžete uspořádat nastavení vaší TV. Vyberte Konfigurace z Nastavení TV menu, pro prohlížení toho menu stiskněte OK. Stiskněte EXIT na ovladači pro opuštění. A01_MB37_[CZ]_(01-TV)_1900UK_IDTV_BRONZE13_22860W_ _ indd :53:23

18 Režim oblíbených Použijte toto nastavení k zapnutí nebo vypnutí Režimu oblíbených. Stisknutím nebo tlačítka zapnete nebo vypnete tento režim. Vyhledávání zakódovaných kanálů Prohlížení zakódovaných kanálů bude zapnuté po první instalaci. Pokud je toto nastavení zapnuté, při vyhledávání se najdou i kódované programy. Pokud je tato funkce ručně vypnuta, kódované programy nebudou nalezeny v automatickém ani manuálním hledání. Pro výběr Hledat zakódované stiskněte nebo tlačítko a pro zapnutí nebo vypnutí potvrďte stejným tlačítkem. Rodičovská kontrola Umožní uzamknout vysílané programy, které nechcete, aby mladší členi rodiny sledovali. Uzamknut může být jakýkoli kanál tak, že nemůže být sledován. Jedině v případě, že vložíte čtyřmístný PIN kód, kanál je odemknutý. Jakýkoli kanál nevhodný pro mladé diváky může být zakázán. Tato funkce dovoluje nebo zakazuje ochranný systém a umožňuje změnit PIN kód. Pro označení Rodičovské kontroly, stiskněte nebo tlačítko. Stiskněte OK tlačítko pro zobrazení menu Rodičovské kontroly. Objeví dialogové okno, vyžadující kód: Původně je nastaven kód Vložte kód. Pokud je vloženo nesprávné číslo, na obrazovce se zobrazí zpráva NESPRÁVNÝ PIN a TV se navrátí do předešlého menu. Pokud je kód správný, objeví se menu Rodičovské kontroly a následující položky: Dětská pojistka (**) (**) Pokud jste při první instalaci nastavili zemi jako UK, Dětská pojistka nebude viditelná. Po nastavení tato funkce získává informace o programu z vysílání, pokud to nastavení znemožňuje, TV nezobrazí příslušné video nebo audio. Uzamčení Menu Pro nastavení Uzamčení menu, stiskněte nebo tlačítko. Zde můžete nastavit funkci uzamčení pro hlavní nebo instalační menu. Pokud je Uzamčení znemožněno, menu systém je volně přístupný. přidávat, vymazávat nebo přesouvat kanály a nastavit časovač. Instalační menu: Instalační menu je uzamčené, uživatel nemůže přidávat kanály. Zminu budou zaktualizovány po opuštění Konfiguračního menu. Nastavení PINu Pro Nastavení PINu, stiskněte nebo tlačítko. Pro zobrazení Nastavení PINu okna stiskněte OK. Pro nastavení nového PINu použijte číselná tlačítka. Budete muset vložit PIN podruhé kvůli ověření. Předurčený PIN je 0000, pokud PIN změníte, napište si ho a schovejte na bezpečné místo. Nastavení času(**) (**): Pro UK není nastavení času k dispozici. V Konfiguračním menu označte Nastavení času stisknutím nebo. Stiskněte OK a pod menu Nastavení času se zobrazí: Pro označení Časového pásma, stiskněte nebo tlačítko. Nastavte Časové pásmo stisknutím nebo tlačítka. Může to být nastaveno na AUTO nebo MANUAL. Pokus je vybráno AUTO, aktuální čas a časové pásmo nemůže být nastaveno. Pokud je vybrán MANUAL jako nastavení Časového pásma, časové pásmo může být pozměněno: Nastavte Časové pásmo stisknutím nebo tlačítka. Použijte nebo pro změnu časového pásma mezi GMT-12 a GMT+12. Současné časové pásmo se změní na vrchu menu seznamu podle toho, jaké jste vybrali. Aktualizace přijímače Stahování (OAD) Abyste se ujistili, že vaše TV má aktuální informace, použijte toto nastavení. Ujistěte se, že je TV vypnutá do pohotovostního režimu. IDTV každý den ve 3 hodiny ráno automaticky zjistí, jsou-li vysílány nové informace, které si automaticky stáhne. Tato operace potrvá asi 30 min. Pokud máte kolem 3. hodiny nastaveno nahrávání nějakého pořadu, které nechcete přerušovat, funkci OAD zrušte následujícím způsobem: Stiskněte tlačítko MENU a použitím tlačítek nebo vyberte Nastavení a poté stiskněte OK. Tlačítky nebo vyberte nabídku Konfi gurace a stiskněte OK. Tlačítky nebo zvolte možnost Aktualizace přijímače a stiskněte tlačítko OK. Znemožněno: Všechna menu jsou odemčená. Použitím nebo tlačítka vypnete Automatické Všechna menu: Všechna menu jsou přístupná vyhledávání. pouze se správným kódem. Uživatel nemůže Czech A01_MB37_[CZ]_(01-TV)_1900UK_IDTV_BRONZE13_22860W_ _ indd :53:23

19 Tlačítky nebo vyberte položku Zjistit aktualizace, a tlačítkem OK aktualizaci spusťte. Po skončení vyhledávání aktualizací se zobrazí zpráva Hledání aktualizací dokončeno. Pokud není nalezeno nic nového, objeví se zpráva Nebyl nalezen nový software. Dolby Digital (jen pro země EU) V nabídce Konfi gurace zvýrazněte položku Dolby D pomocí tlačítek nebo. Pro zapnutí/vypnutí Dolby Digital použijte tlačítka nebo. Pokud kanál, který sledujete, podporuje Dolby Digital, můžete toto nastavení zapnout. Pro nedoslýchavé (*) Pro výběr Pro nedoslýchavé stiskněte nebo tlačítko a pro zapnutí nebo vypnutí potvrďte stejným tlačítkem. Pokud vysílač umožňuje jakékoli speciální signál týkající se zvuku, zapněte toto nastavení pro příjem takového signálu. (*) Nastavení pro nedoslýchavé není k dispozici pro UK. Seznam kanálů Pro seznam kanálu, stiskněte nebo tlačítko. Pro zminu režimu seznamu kanálu, stiskněte nebo tlačítko. Pokud jste vybrali Pouze TV, tlačítky nebo procházíte pouze TV kanály. Pokud jste vybrali Pouze Rádio, tlačítky nebo procházíte pouze rádio kanály. Pokud jste vybrali Pouze Text, tlačítky nebo procházíte pouze textové kanály. Pokud vyberete Ukázat všechno, můžete procházet všechny kanály. Pro uložení změn a pro opuštění menu, stiskněte MENU. Digital Audio výstup Použijte toto nastavení pro defi nici typu Digital Audio výstupu. Stiskněte nebo pro Digital Audio výstup jako třeba AC3 nebo PCM. Jestliže jste vybrali kanál obsahující AC3 zvukovou stopu, měli byste propojit TV k zařízení použitím Spdif výstupu na TV. Pokud nemáte externí zvukový systém, vyberte Digital Audio výstup jako PCM stisknutím nebo. A/V ZPOŽDĚNÍ Toto nastavení lze použít pokud nastane problém s AV synchronizací přijímaného vysílání. Pro změnu předvolené hodnoty, stiskněte nebo tlačítko. Audio popis (volitelné) Audio popis zahrnuje dodatečnou zvukovou stopu pro nevidomé a zrakově postižené diváky vizuálních médií, včetně televize a fi lmů. Tuto možnost můžete využívat, jen pokud vysílač dodatečnou zvukovou stopu podporuje. Tlačítky nebo zvolte některou položku. Potom pro nastavení stiskněte tlačítka nebo. Audio popis (volitelné) Tato funkce stiskem tlačítek nebo zapíná nebo vypíná funkci audio popisu. Preferovaný jazyk (volitelné) Preferovaný jazyk audio popisu změníte stiskem tlačítek nebo. Toto nastavení může být používáno, jen pokud je dostupné. Relativní hlasitost (volitelná) S použitím této možnosti lze hlasitost audio popisu relativně zvyšovat nebo snižovat v závislosti na celkové hlasitosti. Ladění v pohotovostním režimu (*) (*) Toto nastavení je viditelné jen tehdy, je-li nabídka Země nastavena na Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko. Pro volbu Ladění v pohotovostním režimu použijte tlačítko nebo a poté pomocí tlačítka nebo toto nastavení Zapněte nebo Vypněte. Pokud Ladění v pohotovostním režimu vypnete, nebude tato funkce dostupná. Abyste mohli Ladění v pohotovostním režimu využívat, ujistěte se, prosím, že jste Ladění v pohotovostním režimu zapnuli. Aktivní anténa (*) Pro označení Aktivní antény, stiskněte nebo tlačítko. Pokud je anténa zapnutá stisknutím nebo, +5V bude přeneseno do výstupu antény. Tato funkce vám umožní používat aktivní anténu. Poznámka: Napájení antény by mělo být vypnuté, pokud používáte standardní anténu namísto aktivní. Nastavení řeči V tomto menu může uživatel nastavit preferovanou řeč. Vyberte Jazyk v Nastavení a potvrďte. Zobrazí se menu nastavení jazyka. Czech A01_MB37_[CZ]_(01-TV)_1900UK_IDTV_BRONZE13_22860W_ _ indd :53:24

20 Použitím / a / tlačítek lze nastavit požadovaný jazyk. Poznámka: Pokud je nastavená země na Dánsku, Švédsku, Norsku nebo Finsku, menu Nastavení jazyka bude pracovat následujíc: Nastavení řeči Automatické prohlížení kanálů Automatické vyhledávání kanálu je nastartováno stisknutím OK, zatímco je označeno Automatické vyhledávání kanálu. Tato zpráva se vám objeví na obrazovce: Označte Ano nebo Ne pomocí nebo a potvrďte OK. Pokud vyberete Ano, vyhledávání je spuštěno. Výběr Ne zruší vyhledávání. Po dokončení automatického vyhledávání digitálních kanálu, následující zpráva, vyžadující analogové vyhledávání, se zobrazí na obrazovce:. Pro označení menu stiskněte nebo tlačítko a potvrďte stejným tlačítkem. Jazyk audio se používá pro volbu zvukových stop kanálů. Primární nastavení je priorita při více možnostech dostupných z vysílače. Sekundární nastavení je náhrada, pokud první možnost není k dispozici. Jazyk průvodce. : Pokud přijatá EPG data obsahují vybraný jazyk, jazyk EPG průvodce se automaticky změní. Teletextový jazyk nastaví požadovaný jazyk teletextu. Titulky medií: Aby se titulky zobrazili správně, použijte toto nastavení pro výběr řeči. Tlačítkem nebo vyberte požadovanou možnost. Instalace Instalační menu je určeno pro vytvoření Tabulky kanálů co nejúčinněji. Vyberte Instalace z hlavního menu použitím nebo tlačítka. Označte Ano a potvrďte OK pro vyhledávání analogových kanálů. Zobrazí se následující menu pro vyhledávání analogových kanálu: Nastavte Jazyk stisknutím nebo tlačítka. Pro označení země stiskněte nebo tlačítko a potvrďte stejným tlačítkem. Pro označení TXT Jazyka, stiskněte nebo tlačítko. Nastavte Oblast stisknutím nebo tlačítka. Po dokončení stiskněte OK nebo ČERVENÉ tlačítko. Pro zrušení stiskněte MODRÉ tlačítko. Czech A01_MB37_[CZ]_(01-TV)_1900UK_IDTV_BRONZE13_22860W_ _ indd :53:25

21 Po dokončení automatického ladění, seznam kanálů se zobrazí na obrazovce. Na tabulce programů uvidíte čísla a jména programů. Manuální prohlížení V Manuálním vyhledávání, pouze čísla multiplexu jsou vložena manuálně a pouze tento multiplex je prohledán. Pro každý platný kanál, síla a kvalita signálu jsou zobrazeny. Při manuálním i auto vyhledávání není uložen žádný již uložený program, aby se předešlo zbytečným duplikátům kanálů. Hledání podle frekvence: Zadejte požadovanou frekvenci. Po dokonèení stisknìte tlaèítko OK a TV zahájí vyhledávání frekvence. Vymazání seznamu služeb (*) (*) Toto nastavení je viditelné jen tehdy, je-li nabídka Země nastavena na Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko. Použijte tuto funkci k vymazání uložených kanálů. Pro Vymazání seznamu služeb, stiskněte nebo tlačítko a potvrďte OK. Následující OSD budou zobrazeny: kterou chcete nastavit, a stiskněte tlačítko OK (* jen pro země EU). Zobrazí se režim aktivní antény OSD. Pro nastavení stiskněte nebo tlačítko a pokračujte stisknutím OK. Pro více informací viz část Dodatečná nastavení. Po nastavení režimu aktivní antény se zobrazí zpráva vyžadující automatické vyhledávání: Označte Ano pomocí nebo a tlačítkem OK spusťte instalaci. Po skončení ladění digitálních kanálů se objeví otázka, jestli se má pokračovat laděním analogových kanálů. Tento proces je stejný jako v sekci Automatické vyhledávání. Media Prohlížeč (v DTV režimu) Kdykoli zapojíte USB paměť k TV, zobrazí se následující zpráva: Pro zrušení stiskněte OK. Stisknutím nebo vyberte Ano a stiskněte OK pro vymazání všech kanálů. První instalace Uživatel může této funkce využít pro nahrání přednastavených kanálů, které byly nahrány výrobcem. Pro instalaci předvolených kanálů, označte První instalace menu a potvrďte OK, poté se zobrazí jestli chcete nebo nechcete vymazat nastavení. Výběrem Ano, stisknutím OK, zatímco je Ano označeno, vymažete existující tabulku kanálů. Označte Ano nebo Ne pomocí nebo a potvrďte OK. Můžete vybrat Media Prohlížeče z hlavního menu použitím nebo tlačítka. Pro prohlížení obsahu Media Prohlížeče, stiskněte OK. Z USB paměti můžete přehrávat audio a foto soubory. Poznámka: Některé USB zařízení nemusí být podporovány. Poznámka: Movie Sense a Pixelace nemůžou být nastavena, když jste v režimu Media Prohlížeč. Poznámka: Pokud připojíte USB paměť v analogovém režimu, TV se automaticky přepne do digitálního TV režimu. Poznámka: Pokud není USB paměť rozpoznána po vypnutí a zapnutí nebo První instalaci, vypojte USB zařízení a vypněte TV. Znovu zapojte USB zařízení. Poté, co se nahrají předvolené kanály, zobrazí se První instalace. První se na obrazovce objeví menu pro nastavení jazyka. Stisknutím nebo tlačítka označíte požadovanou zemi, a poté stiskněte OK tlačítko. Poté se na obrazovce zobrazí První instalace OSD. Stiskem tlačítek nebo vyberte zemi, Czech A01_MB37_[CZ]_(01-TV)_1900UK_IDTV_BRONZE13_22860W_ _ indd :53:26

22 Pro prohlížení stiskněte OK, pro opuštění stiskněte MENU. Přehrávání Audio souborů: Možnosti prezentace Přehraj (OK) : Přehraje vybrané soubory. Play ( ) : Přehraje všechny mediální soubory ve složce, přičemž začne u prvního zvoleného. Pauza/ Pokračovat ( tlačítko): Zastaví nebo pokračuje přehrávání. Stop ( tlačítko) : Zastaví přehrávané soubory. Předešlí/Další ( / ) : Skočí to předešlého nebo dalšího souboru k přehrání. Náhodný výběr (INFO) : Přehraje soubory náhodně. Pokud je povolena funce Náhodně, předešlí /další budou přehrávat náhodně. Opakovat (tlačítko) : Přehraje zvolený soubor opakovaně. Přeskočit vzad / Přeskočit vpřed ( / tlačítko) Prohlížení JPEG souborů Skok (0...9) : skočí do vybraných souboru použitím číselných tlačítek. OK : prohlížet vybrané obrázky na celé obrazovce. Hraj / Slideshow ( tlačítko) : spustí slideshow všech obrázků ve složce. Pauza ( tlačítko) : Zastaví slideshow. Pokračovat ( tlačítko) : Pokračovat ve slideshow. Předešlý/Další ( / ) : Skočí do předešlého nebo dalšího souboru ke slideshow. Otočit ( / ) : Otočí obrázek použitím nahoru/ dolu tlačítek. RETURN (ZPĚT): Zpět k seznamu souboru. Náhodně (ČERVENÉ) : Ukazuje soubory náhodně v současné složce, ikona se označí. Pokud je během slideshow vybrán náhodný režim, další obrázek bude vybrát náhodně (Pokud není vybrán Loop, slideshow se zastaví na konci). Pokud je vybrána loop funkce, po ukončení začne slideshow znovu a znovu. Opakovat (tlačítko) : Slideshow běží nepřetržitě a ikona se označí. INFO : Zaktivujte ovládací panel. Pøehrávání videa (volitelné) Přehrát ( tlačítko) : Spustí přehrávání videa. Stop ( tlačítko) : Zastaví přehrávání videa. Pauza ( tlačítko) : Pozastaví přehrávání videa. Přetočit ( tlačítko) : Přetáčí zpět. Dopředu ( tlačítko) : Přetáčí vpřed. Nabídka (Tlačítko Menu) : Nastavuje titulky / Audio. Titulky můžete nastavit před spuštěním přehrávání použitím tlačítka OK, nebo použitím tlačítka MENU během přehrávání. Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem tlačítka RETURN. Czech A01_MB37_[CZ]_(01-TV)_1900UK_IDTV_BRONZE13_22860W_ _ indd :53:26

23 Tlačítkem nebo vyberte položku Filmový Analogový TV Menu systém režim. Obrazové menu Stisknutím nebo tlačítka zapnete nebo vypnete tento režim. Zapněte tento režim, pokud sledujete. fi lmy kvůli čistějšímu obrazu při rychlých scénách. Režim pro hry (volitelná) Vyberte Režim pro hry stisknutím nebo tlačítka. Stisknutím nebo tlačítka zapnete nebo vypnete Režim pro hry. Pokud je tento režim zapnutý, bude nahráno specifi cké nastavení pro lepší kvalitu. Obrazový režim, Kontrast, Jas, Ostrost, Barva a Výměna barvy nebudou viditelné, jestliže je Režim pro hry zapnutý. Poznámka: Tlačítko pro Obrazový režim na dálkovém ovladači Režim Pro vaše požadavky o obrazu, můžete nastavit bude bez funkce, pokud je Režim pro hry zapnutý. Obrazový Zoom příslušný režim. Stiskem tlačítek nebo vyberte položku Pro výběr Režimu, stiskněte nebo tlačítko. Zvětšení obrazu. Pro výběr z těchto možností, stiskněte nebo Pomocí tlačítek nebo nastavte zvetšení na tlačítko: Kino (Cinema), Dynamický (Dynamic) a Přirozený (Natural). Jas/Kontrast/Barva/Ostrost/Tón Automatické, 16:9, 4:3, Panoramatické, 14:9, Kino, Titulky nebo Zvětšení. Uložit Pro výběr požadované možnosti, stiskněte nebo Pro výběr Uložit, stiskněte nebo tlačítko. tlačítko. Pro výběr úrovni, stiskněte nebo Nastavení uložíte stiskem tlačítka nebo OK. Na tlačítko. Poznámka: Volba Tónu je zobrazena pouze v obrazovce se zobrazí nápis Uloženo.... Resetovat případě, že televizor přijímá signál NTSC. Pro výběr Reset, stiskněte nebo tlačítko. Náhrada barvy Tlačítkem nebo nebo OK vrátíte režim obrazu Tlačítky nebo vyberte položku Teplota barev. zpět do výchozího nastavení. Pro výběr jedné z těchto možností, stiskněte nebo tlačítko. Studená, Normální, Teplá. Zvukové menu Poznámka: Nastavení možnosti Studené dodá bílým barvám lehce modrý nádech. Nastavení Teplá způsobí, že bílá barva bude lehce načervenalá. Chcete-li normální barvy, zvolte možnost Normální. Snížení šumu Pokud je vysílaný signál slabý a obraz je šumivý, použijte nastavení Snížení šumu. Tlačítky nebo vyberte položku Redukce šumu. Pro výběr jedné z těchto možností, stiskněte nebo tlačítko: Low (nízká), Medium (střední), Hlasitost High (vysoká) nebo Off (vypnuta). Tlačítkem nebo zvolte položku Hlasitost. Filmový režim Pro zminu úrovni hlasitosti, stiskněte nebo Filmy jsou nahrávány s různým počtem snímků za tlačítko. sekundu z normálních televizních programů. Czech A01_MB37_[CZ]_(01-TV)_1900UK_IDTV_BRONZE13_22860W_ _ indd :53:27

TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL 22800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50193148 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Obsah balení...

Bardziej szczegółowo

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Bardziej szczegółowo

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL 26925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod...

Bardziej szczegółowo

HYUNDAI CORPORATION, SEOUL, KOREA HLH 22860 DVBT. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi

HYUNDAI CORPORATION, SEOUL, KOREA HLH 22860 DVBT. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi HYUNDAI CORPORATION, SEOUL, KOREA HLH 22860 DVBT Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Obsah Příslušenství... 2 Vlastnosti... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 2 Zdroj energie...

Bardziej szczegółowo

Příslušenství. Úvod. Vlastnosti. Příprava

Příslušenství. Úvod. Vlastnosti. Příprava Obsah Příslušenství... 2 Vlastnosti... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Zdroj energie... 3 Síťový kabel... 3 Vlhkost a voda... 3 Čištění... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání... 3 Náhradní díly...

Bardziej szczegółowo

HL24285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HL24285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HL24285SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Bardziej szczegółowo

HYUNDAI CORPORATION, SEOUL, KOREA HLHW DVBT. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi

HYUNDAI CORPORATION, SEOUL, KOREA HLHW DVBT. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi HYUNDAI CORPORATION, SEOUL, KOREA HLHW 19855 DVBT Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Obsah Příslušenství...2 Vlastnosti...2 Příprava...2 Bezpečnostní opatření...2 Zdroj energie...2 Síťový

Bardziej szczegółowo

Ovládání stanic: Uspořádání seznamu kanálu... 16 Zapojení do televizního rozvodového systému

Ovládání stanic: Uspořádání seznamu kanálu... 16 Zapojení do televizního rozvodového systému Obsah Vlastnosti... 2 Přejmenování kanálu... 15 Úvod... 2 Uzamknutí kanálu... 15 Příprava... 2 Ovládání stanic: Oblíbené... 16 Bezpečnostní opatření... 3 Funkce tlačítek... 16 Ovládání stanic: Uspořádání

Bardziej szczegółowo

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

ULS4805FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea ULS4805FE Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace

Bardziej szczegółowo

Příslušenství. Baterie: 2 X AAA. Dálkové ovládání. Návod k použití. Czech - 2 -

Příslušenství. Baterie: 2 X AAA. Dálkové ovládání. Návod k použití. Czech - 2 - Obsah Příslušenství... 2 Vlastnosti... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Zdroj energie... 3 Síťový kabel... 3 Vlhkost a voda... 3 Čištění... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání... 3 Náhradní díly...

Bardziej szczegółowo

Příslušenství. Baterie: 2 X AAA. Návod k použití. Dálkové ovládání. Czech - 2 -

Příslušenství. Baterie: 2 X AAA. Návod k použití. Dálkové ovládání. Czech - 2 - Obsah Příslušenství... 2 Vlastnosti... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Zdroj energie... 3 Síťový kabel... 3 Vlhkost a voda... 3 Čištění... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání... 3 Náhradní díly...

Bardziej szczegółowo

Příslušenství. Baterie: 2 X AAA. Návod k použití. Dálkové ovládání. Czech - 2 -

Příslušenství. Baterie: 2 X AAA. Návod k použití. Dálkové ovládání. Czech - 2 - Obsah Příslušenství... 2 Vlastnosti... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Zdroj energie... 3 Síťový kabel... 3 Vlhkost a voda... 3 Čištění... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání... 3 Náhradní díly...

Bardziej szczegółowo

Obsah balení. LED televizor. Baterie : 2 X AAA. Návod k použití. Dálkové ovládání. 1x video a audio propojovací kabel. Czech - 2 -

Obsah balení. LED televizor. Baterie : 2 X AAA. Návod k použití. Dálkové ovládání. 1x video a audio propojovací kabel. Czech - 2 - Obsah Obsah balení... 2 Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 3 Bezpečnostní opatření... 3 Zdroj energie... 3 Síťový kabel... 3 Vlhkost a voda... 3 Čištění... 3 Větrání... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání...

Bardziej szczegółowo

Úvod... 2 Přehrávání hudby přes USB Příprava... 2 Nastavení Prohlížeče Medií Bezpečnostní opatření... 3

Úvod... 2 Přehrávání hudby přes USB Příprava... 2 Nastavení Prohlížeče Medií Bezpečnostní opatření... 3 Obsah Vlastnosti... 2 Možnosti prezentace... 17 Úvod... 2 Přehrávání hudby přes USB... 18 Příprava... 2 Nastavení Prohlížeče Medií... 18 Bezpečnostní opatření... 3 Změna velikosti obrazu Formáty obrazu...

Bardziej szczegółowo

Úvod. Vlastnosti. Příprava

Úvod. Vlastnosti. Příprava Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Informace k opravě... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LED TV a Ovládací

Bardziej szczegółowo

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Bardziej szczegółowo

Změna velikosti obrazu: Formát obrazu Přehled zapojení - zadní konektory... 7

Změna velikosti obrazu: Formát obrazu Přehled zapojení - zadní konektory... 7 Obsah Vlastnosti... 2 Ovládání stanic: Oblíbené... 16 Úvod... 2 Funkce tlačítek... 16 Příprava... 2 Ovládání stanic: Uspořádání seznamu kanálu... 16 Bezpečnostní opatření... 3 Informace na obrazovce...

Bardziej szczegółowo

HLF22906MP4. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi HYUNDAI CORPORATION, KOREA

HLF22906MP4. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi HYUNDAI CORPORATION, KOREA HLF22906MP4 Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi HYUNDAI CORPORATION, KOREA Obsah Vlastnosti... 2 Ovládání stanic: Oblíbené... 15 Úvod... 2 Funkce tlačítek... 15 Příprava... 2 Ovládání

Bardziej szczegółowo

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí Úsporný režim... 5 Informace o opravě... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD

Bardziej szczegółowo

Položky menu Nastavení Použití podmíněného přístupu Připojení antény... 8 Použití USB vstupů... 9

Položky menu Nastavení Použití podmíněného přístupu Připojení antény... 8 Použití USB vstupů... 9 Obsah Vlastnosti... 2 Nahrávání časovým posunem... 20 Úvod... 2 Okamžité nahrávání... 20 Příprava... 2 Sledování nahraných programů... 21 Bezpečnostní opatření... 3 Změna velikosti obrazu Formáty obrazu...

Bardziej szczegółowo

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Informace k opravě... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LED TV a Ovládací

Bardziej szczegółowo

Úvod. Vlastnosti. Příprava

Úvod. Vlastnosti. Příprava Obsah Vlastnosti... 2 Příprava... 2 Připojení k televiznímu distribučnímu systému (kabelová TV atd.) z přijímače... 4 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Informace k opravě... 5 Tlačítka

Bardziej szczegółowo

Položky menu Nastavení Použití podmíněného přístupu Připojení antény... 8 Použití USB vstupů... 9

Položky menu Nastavení Použití podmíněného přístupu Připojení antény... 8 Použití USB vstupů... 9 Obsah Vlastnosti... 2 Nahrávání časovým posunem... 20 Úvod... 2 Okamžité nahrávání... 20 Příprava... 2 Sledování nahraných programů... 21 Bezpečnostní opatření... 3 Změna velikosti obrazu Formáty obrazu...

Bardziej szczegółowo

TVL32800MP4RR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL32800MP4RR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL32800MP4RR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Vlastnosti... 2 Přejmenování

Bardziej szczegółowo

Úvod. Vlastnosti. Příprava

Úvod. Vlastnosti. Příprava Obsah Vlastnosti... 2 Příprava... 2 Připojení k televiznímu distribučnímu systému (kabelová TV atd.) z přijímače... 4 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Informace k opravě... 5 Tlačítka

Bardziej szczegółowo

Úvod. Vlastnosti. Příprava

Úvod. Vlastnosti. Příprava Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Informace k opravě... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LED TV a Ovládací

Bardziej szczegółowo

TVL22982LEDCRR NÁVOD NA POUŽITIE NÁVOD K POUŽITÍ TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL22982LEDCRR NÁVOD NA POUŽITIE NÁVOD K POUŽITÍ TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL22982LEDCRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM 50201397 Obsah Vlastnosti...

Bardziej szczegółowo

TVL22925LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL22925LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL22925LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Vlastnosti... 2 Příprava...

Bardziej szczegółowo

TVL32925LEDRR NÁVOD NA POUŽITIE NÁVOD K POUŽITÍ TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL32925LEDRR NÁVOD NA POUŽITIE NÁVOD K POUŽITÍ TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL32925LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Vlastnosti... 2 Příprava...

Bardziej szczegółowo

Úvod. Vlastnosti. Příprava

Úvod. Vlastnosti. Příprava Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Připojení k televiznímu distribučnímu systému (kabelová TV atd.) z přijímače... 4 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí...

Bardziej szczegółowo

TVL26925LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE

TVL26925LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE TVL26925LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM Obsah Vlastnosti... 2 Příprava...

Bardziej szczegółowo

TVL22980WHITERR NÁVOD NA POUŽITIE NÁVOD K POUŽITÍ TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL22980WHITERR NÁVOD NA POUŽITIE NÁVOD K POUŽITÍ TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL22980WHITERR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM 50207476 Obsah Vlastnosti...

Bardziej szczegółowo

TVL22980WHITERR NÁVOD NA POUŽITIE NÁVOD K POUŽITÍ TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL22980WHITERR NÁVOD NA POUŽITIE NÁVOD K POUŽITÍ TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL22980WHITERR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM 50201264 Obsah Vlastnosti...

Bardziej szczegółowo

TVL19980WHITERR NÁVOD NA POUŽITIE NÁVOD K POUŽITÍ TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL19980WHITERR NÁVOD NA POUŽITIE NÁVOD K POUŽITÍ TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL19980WHITERR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM 50207473 Obsah Vlastnosti...

Bardziej szczegółowo

DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DXDB 215 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL KOMBINOVANÝ PŘEHRÁVAČ DVD/DVB-T KOMBINOVANÝ PREHRÁVAČ DVD/DVB-T KOMBINOWANY ODTWARZACZ DVD/DVB-T DVD\DVB-T COMBO PLAYER Podpora

Bardziej szczegółowo

TVF22384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF22384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF22384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY

Bardziej szczegółowo

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...3 Příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Ovládací tlačítka a Provoz televizoru...4

Bardziej szczegółowo

TVH24E550WEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVH24E550WEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVH24E550WEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR

Bardziej szczegółowo

HL32211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HL32211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HL32211SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Bardziej szczegółowo

HL24211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HL24211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HL24211SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Bardziej szczegółowo

FL22211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FL22211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FL22211SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Bardziej szczegółowo

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté příslušenství... 3 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Zobrazení dálkového ovladače - TV...

Bardziej szczegółowo

ULS49TS292SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

ULS49TS292SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea ULS49TS292SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

ULS55TS292SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

ULS55TS292SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea ULS55TS292SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Bardziej szczegółowo

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace...

Bardziej szczegółowo

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Kontrolní tlačítka a Obsluha...5 Vložení

Bardziej szczegółowo

Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Příslušenství...

Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Příslušenství... Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Kontrolní tlačítka a Obsluha...5 Vložení

Bardziej szczegółowo

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Zahrnuté příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Kontrolní Tlačítka a Obsluha...5

Bardziej szczegółowo

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Zahrnuté příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Kontrolní Tlačítka a Obsluha...5

Bardziej szczegółowo

TVF22E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF22E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF22E384WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY

Bardziej szczegółowo

HLE3203FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HLE3203FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HLE3203FE Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace

Bardziej szczegółowo

FLN32TS439SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FLN32TS439SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FLN32TS439SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

TVU55S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVU55S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVU55S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

TVU49S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVU49S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVU49S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

FLN32TS439SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FLN32TS439SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FLN32TS439SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

TVF40N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVF40N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVF40N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

FLN43TS511SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FLN43TS511SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FLN43TS511SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2

Bardziej szczegółowo

FLN32TS439SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FLN32TS439SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FLN32TS439SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

HLN32TS343SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HLN32TS343SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HLN32TS343SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

HLN24TS382SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HLN24TS382SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HLN24TS382SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

HLN24TS382SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HLN24TS382SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HLN24TS382SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

HLN32TS343SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HLN32TS343SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HLN32TS343SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

ULS49TS298SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

ULS49TS298SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea ULS49TS298SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

ULS55TS298SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

ULS55TS298SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea ULS55TS298SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

TVH24N540STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVH24N540STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVH24N540STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ SK PL BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Bardziej szczegółowo

TVH24N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVH24N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVH24N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

TVH32N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVH32N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVH32N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

FLE4002FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FLE4002FE. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FLE4002FE Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace

Bardziej szczegółowo

TVH24N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVH24N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVH24N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

HLN24TS172DVDC. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

HLN24TS172DVDC. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea HLN24TS172DVDC Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Instruction Manual Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2

Bardziej szczegółowo

TVF32N425STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVF32N425STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVF32N425STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

TVU49S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVU49S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVU49S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

TVU43S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVU43S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVU43S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Zahrnuté příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Kontrolní Tlačítka a Obsluha...4

Bardziej szczegółowo

TVF22N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVF22N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVF22N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

TVF32N425STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVF32N425STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVF32N425STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

TVF43N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVF43N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVF43N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

TVF40N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVF40N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVF40N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

TVF40N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVF40N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVF40N550STWEBW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Zahrnuté příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Kontrolní Tlačítka a Obsluha...5

Bardziej szczegółowo

TVH24N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVH24N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVH24N384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

TVU40S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

TVU40S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA TVU40S298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

Bardziej szczegółowo

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky

NÁVOD K POUŽITÍ KEZELÉSI KÉZIKÖNYV INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA POUŽÍVANIE. Česky. Magyar. Polski. Slovensky CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europe, Africa & Middle East CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands For your local Canon office, please refer

Bardziej szczegółowo

VÝSTRAHA. DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VÝSTRAHA. DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Zahrnuté příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Kontrolní Tlačítka a Obsluha...4

Bardziej szczegółowo

VÝSTRAHA. DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VÝSTRAHA. DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Zahrnuté příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Ovládací tlačítka a Provoz Televizoru...4

Bardziej szczegółowo

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Zahrnuté příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Kontrolní Tlačítka a Obsluha...4

Bardziej szczegółowo

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER

DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER DV5X306 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL DVD PŘEHRÁVAČ / DVD PREHRÁVAČ / ODTWARZACZ DVD / DVD PLAYER Obsah Úvod Bezpečnostní opatření 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3 Upozornění

Bardziej szczegółowo

VÝSTRAHA. DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VÝSTRAHA. DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Zahrnuté příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Ovládací tlačítka a Provoz Televizoru...4

Bardziej szczegółowo

VÝSTRAHA. DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VÝSTRAHA. DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3 Vlastnosti...4 Zahrnuté příslušenství...4 Oznámení o Pohotovostním režimu...4 Ovládací tlačítka a Provoz Televizoru...4

Bardziej szczegółowo

TVF22R384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF22R384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF22R384STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM

Bardziej szczegółowo

ULS65TS200SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

ULS65TS200SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi. Licensed by Hyundai Corporation, Korea ULS65TS200SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace...2 Označení na produktu...2 Informace o životním prostředí...3

Bardziej szczegółowo

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Bardziej szczegółowo

TVU49V298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVU49V298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVU49V298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM

Bardziej szczegółowo

TVU43V298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVU43V298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVU43V298STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM

Bardziej szczegółowo

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Rychlá nabídka...2 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Vložení baterií do dálkového ovladače...4

Bardziej szczegółowo

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na TV...3 Připojení napájení...4 Dálkové ovládání...5

Bardziej szczegółowo

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití Obsah Bezpečnostní informace... 2 Označení na produktu... 2 Informace o životním prostředí... 3 Vlastnosti... 4 Zahrnuté příslušenství... 4 Notifikace pohotovosti... 4 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4

Bardziej szczegółowo

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití Obsah Bezpečnostní informace... 2 Označení na produktu... 2 Informace o životním prostředí... 3 Vlastnosti... 4 Zahrnuté příslušenství... 4 Notifikace pohotovosti... 4 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4

Bardziej szczegółowo