DODATEK k. do Instrukcji Instalatora centrali Cyfra 200. ver. 4.27

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DODATEK k. do Instrukcji Instalatora centrali Cyfra 200. ver. 4.27"

Transkrypt

1 DODATEK k do Instrukcji Instalatora centrali Cyfra 200 ver Instrukcja Instalatora abonenckiej centrali telefonicznej DCT 200 zawiera: Dodatek Uzupełnienie Instrukcji Instalatora od ver. 2.45i do ver Instrukcję Instalatora ver. 2.45i Centrala DCT 200 i program DI 200 są produktami firmy: PLATAN Sp. z o.o Sopot, ul. 3-go Maja 54 tel. (0-58) , fax (0-58) konsultacje techniczne i serwis tel. (0-58) Wszelkie prawa zastrzeżone. Sopot,

2 Dodatek do Instrukcji Instalatora ver, 4.27 II Cyfra 200

3 Spis treści DODATKU Dodatek do Instrukcji Instalatora ver PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE CENTRALI (STR. 15)...VI 1.1. Współpraca centrali z urządzeniami zewnętrznymi (str.26)...vi 2. PODŁĄCZENIE APARATÓW POŚREDNICZĄCYCH (STR.37)...VI 2.1. Programowanie aparatów pośredniczących (str. 41)...VII 2.2. Współpraca aparatu pośredniczącego z konsolami (str. 50)...VIII 3. PODŁĄCZENIE BRAMOFONÓW (STR. 53)...IX 3.1. Użytkowanie bramofonów (str. 55 i 102)...IX 4. PODŁĄCZENIE FAXU (STR. 56)...IX 5. WSPÓŁPRACA CENTRALI DCT 200 Z KOMPUTEREM (STR. 57)IX 6. PROGRAMOWANIE WYBRANYCH FUNKCJI Z TELEFONU...X 6.1. Nagrywanie zapowiedzi słownej (str. 61 i 103)...X 7. OBSŁUGA WYŚWIETLACZA (STR. 65)...XI 7.1. Zajętość bufora rozmów (str. 65)...XI 7.2. Rozmowa z linii miejskiej (str. 69, 70)...XI 8. FUNKCJE CENTRALI DCT XI 8.1. Połączenia wewnętrzne (str. 71 i 102)...XI 8.2. Połączenia zewnętrzne (miejskie) przez określoną grupę linii miejskich (str. 73 i 102) NEW...XI 9. FUNKCJE SPECJALNE...XII 9.1. Zlecenie zestawienia połączenia z numerem skróconym (str. 82 i 103)...XII 9.2. Wywołanie grupowe (str. 83)...XII 9.3. Ustawienie kodu blokady telefonu z komputera (str. 84) NEW...XII 9.4. Połączenie z grupą linii miejskich z telefonu, który nie ma wyjścia na miasto (str. 85, 102) NEW...XIII 9.5. Logowanie się na dowolnym telefonie (str. 85, 102) NEW...XIII 9.6. Przejęcie dowolnego wywołania (str. 91, 102) NEW...XIV 9.7. Abonent rezerwowy (str. 92, 102) NEW...XIV 10. SKRÓCONY WYKAZ FUNKCJI... XVI Funkcje standardowe (str. 102)...XVI Obsługa wyświetlacza (str. 103)...XVII CYFRA 200 III

4 Dodatek do Instrukcji Instalatora ver, Funkcje dostępne w trybie programowania (str. 103)... XVII IV Cyfra 200

5 Dodatek do Instrukcji Instalatora ver CYFRA 200 V

6 Dodatek do Instrukcji Instalatora ver, PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE CENTRALI (str. 15) Od ver nowy typ płyty głównej (PROC202) udostępnia: 8 niezależnych komunikatów głosowych nagrywanych przez użytkownika (łącznie 16 min). 4 melodie dla połączeń oczekujących siedmiopoziomową MultiDISĘ, umożliwiając przełączanie pomiędzy poszczególnymi poziomami zapowiedzi głosowych automatyczny transfer sygnału fax z każdej LM niezależnie (od ver. 4.27) Ponadto program centrali CYFRA 200 zostaje przeniesiony z pamięci EPROM do pamięci FLASH. Wykorzystanie nowoczesnego typu pamięci ułatwi wykonywanie upgrade centrali, który będzie odbywał się wyłącznie programowo, bez konieczności wymiany kości pamięci EPROM Współpraca centrali z urządzeniami zewnętrznymi (str.26) Drukarka ze złączem szeregowym (RS232) Przy współpracy z programem hotelowym Hotel-TK (od ver. 2.51) należy ustawić wydruk w formie linijki dla abonentów rozliczanych (pokoje). W programie Hotel-TK ustawić 'DIGITEX DCT200' oraz parametry transmisji 9600,n,8,1 Kabel połączeniowy podłączamy w centrali do złącza 'Drukarka ze złączem szeregowym' Schemat kabla połączeniowego: Komputer DB09 Centrala DB PODŁĄCZENIE APARATÓW POŚREDNICZĄCYCH (STR.37) Centrale telefoniczna DCT-200 uzyskała możliwość współpracy z nowymi typami aparatów awizo Panasonic KX-T7730 oraz konsol systemowych Panasonic KX-T7740 lub KX-T7441. VI Cyfra 200

7 Dodatek do Instrukcji Instalatora ver Programowanie aparatów pośredniczących (str. 41) Aparaty systemowe KX-T7730 mają zmieniony wygląd i rozmieszczenie poszczególnych elementów, a w szczególności: przełącznik MEMORY (SET PROGRAM) z tylnej ścianki aparatu został zastąpiony przyciskiem PROGRAM. Jednokrotne przyciśnięcie uaktywnia funkcję programowania, powtórne dezaktywuje ją; przyciski CO1 CO12 oznaczone są 1 12; dodano NAVIGATOR KEY, służący do regulacji głośności oraz kontrastu wyświetlacza LCD; dodano gniazdo dla wtyku słuchawek nagłownych (Headset Jack); przyciski funkcyjne F1 F4 w modelu KX-T7030 nie są dostępne. CYFRA 200 VII

8 Dodatek do Instrukcji Instalatora ver, Współpraca aparatu pośredniczącego z konsolami (str. 50) Centrala może współpracować z następującymi konsolami firmy Panasonic: KX-T7730 KX-T441 KX-T przyciski w polu posiadają diodową sygnalizację stanu. 16 przycisków z pola nie są wyposażone w diody sygnalizacykne Dwa duże przyciski u dołu konsoli KX-T7441 ([Answer] i [Rlease]) nie są obsługiwane. VIII Cyfra 200

9 Dodatek do Instrukcji Instalatora ver PODŁĄCZENIE BRAMOFONÓW (str. 53) Od ver centrala obsługuje bramofony wieloprzyciskowe DB 05 (do max. 4 szt., wymagany moduł SYS206). W programie komputerowym wprowadzono dodatkową opcję do ustawienia bramofonu wieloprzyciskowego (patrz: Menu Funkcje Bramofony) Możliwość zaprogramowania pod przycisk bramofonu grup dzwoniących (0,9,8 lub 7) oraz numerów wewnętrznych (10-69 lub ) i grup wspólnego wywołania. Abonentów do grup dzwoniących 0,9,8 lub 7 przydziela się w programie komputerowym MENU Funkcje Bramofony wg procedury opisanej w Dodatku do Instrukcji programowania. Możliwość zadzwonienia na bramofon wieloprzyciskowy Użytkowanie bramofonów (str. 55 i 102) Od ver wprowadzono funkcję, umożliwiającą niezależne włączanie rygla bramofonu (z telefonu): 756 włączanie rygla bramofonu włączanie rygla bramofonu 2 4. PODŁĄCZENIE FAXU (str. 56) Od ver centrala rozpoznaje sygnał FAX na wszystkich liniach miejskich. W programie MENU - Funkcje Uprawnienia LM należy zaprogramować numer (niezależnie dla każdej linii), pod który zadzwoni linia miejska w momencie wykrycia transmisji FAX-owej. Funkcja jest aktywna tylko w trybie DISA. Dla zapewnienia ochrony danych można włączyć opcję Tak, w MENU Funkcje Tablice WEW Inne ustawienia Dane. 5. WSPÓŁPRACA CENTRALI DCT 200 Z KOMPUTEREM (str. 57) Od września 2002 r do obsługi bilingu centrali można stosować program Platan BilCent (opcja). CYFRA 200 IX

10 Dodatek do Instrukcji Instalatora ver, PROGRAMOWANIE WYBRANYCH FUNKCJI Z TELEFONU 6.1. Nagrywanie zapowiedzi słownej (str. 61 i 103) Nowa płyta procesorowa (PROC202), wprowadzona w wyposażeniu standardowym oferuje jest 8 niezależnych zapowiedzi głosowych o łącznym czasie trwania 16 minut, 4 melodie dla połączeń oczekujących oraz rozwinięta została funkcja MultiDISA, umożliwiając przełączanie pomiędzy poszczególnymi poziomami zapowiedzi głosowych. W związku z powyższym, od ver zmienione zostały numery dostępu do poszczególnych banków sygnałów audio na dwucyfrowe: 01 - zapowiedź zapowiedź zapowiedź zapowiedź melodia melodia syg. zwrotny 08 - ext. audio Dodatkowe banki (dla PROC202) 09 - melodia melodia zapowiedź zapowiedź zapowiedź zapowiedź 8 Następujące funkcje maja teraz postać (XX numer dźwięku): 29 XX nagrywanie zapowiedzi słownej 7 41XX odsłuchanie zapowiedzi, regulacja dzwonka Dla PROC202 wprowadzono możliwość MultiDISA siedmiopoziomowej 8 - jeden poziom wyżej 9 - jeden poziom niżej 7X - wybór konkretnej zapowiedzi (1 z 8) (8,9 pomijają zapowiedź 2, która jest dedykowana poł. zamawianym). X Cyfra 200

11 Dodatek do Instrukcji Instalatora ver OBSŁUGA WYŚWIETLACZA (str. 65) Od ver numer abonenta dzwoniącego zostaje na wyświetlaczu przez okres rozmowy (połączenie z linii ISDN) Zajętość bufora rozmów (str. 65) Od ver dostępna sygnalizacja akustyczna pikaniem, gdy zostanie tylko 200 rozmów do zapełnienia bufora (10 800). Równocześnie na wyświetlaczu pojawi się informacja o stanie bufora (naprzemiennie z zaprogramowanym widokiem) Rozmowa z linii miejskiej (str. 69, 70) Od ver możliwość prezentacji opłaty o połączeniu również z VAT. Wartość VAT wpisujemy w okienku programu MENU Funkcje Cena impulsu. Uwaga! VAT tak wpisany dotyczy tylko obliczeń wykonywanych bezpośrednio w centrali. Jeżeli chcemy, aby ceny drukowane bezpośrednio z centrali i pokazywane na wyświetlaczu były bez VAT, ustawiamy VAT na 0% 8. FUNKCJE CENTRALI DCT Połączenia wewnętrzne (str. 71 i 102) Od ver centrala obsługuje wewnętrzny ISDN. Możliwość zwiększenia zakresu numeracji do 99 lub 999 (patrz program MENU Funkcje Uprawnienia wewnętrzne). W takim przypadku dostęp do funkcji 7xxxxx, 8xxxxx, 9xxxxxx musi być poprzedzony #. Dotyczy to wybierania, przekazywania i DISA 8.2. Połączenia zewnętrzne (miejskie) przez określoną grupę linii miejskich (str. 73 i 102) NEW Od ver wyjście przez określoną grupę linii miejskich wywoływane jest kodem 84. Linie miejskie należące do tej grupy zdefiniowane są w programie MENU Funkcje Tablice WEW (Tablice uprawnień, zakładka Wyjście 80 ). CYFRA 200 XI

12 Dodatek do Instrukcji Instalatora ver, FUNKCJE SPECJALNE 9.1. Zlecenie zestawienia połączenia z numerem skróconym (str. 82 i 103) Od ver nastąpiło powieszenie banku numerów skróconych do 64 pozycji. Dostęp do numerów skróconych poprzez wybranie 9101 do Możliwość dostępu do numerów skróconych poprzez wybranie *01 do * Wywołanie grupowe (str. 83) Od v w obsłudze ruchu przychodzącego w trybie DISA została wprowadzona możliwość obsługi grup wspólnego wywoływania. Przypominamy, że w centralach CYFRA 200 istnieje możliwość stworzenia dwóch grup wspólnego wywoływania, obejmujących po 7 abonentów wewnętrznych. Do tej pory grupy wspólnego wywoływania były dostępne dla innych abonentów wewnętrznych. Obecnie do tych samych grup będzie można się dodzwonić z miasta, wybierając w czasie trwania zapowiedzi głosowej odpowiedni numer grupy Ustawienie kodu blokady telefonu z komputera (str. 84) NEW Od ver. 245 istnieje możliwość ustawiania (zmiany) kodów blokady z komputera (patrz MENU Inne Zmiana kodu blokady). Do tej pory funkcja była dostępna wyłącznie z telefonu. XII Cyfra 200

13 Dodatek do Instrukcji Instalatora ver Połączenie z grupą linii miejskich z telefonu, który nie ma wyjścia na miasto (str. 85, 102) NEW Od ver wprowadzono funkcję wyjścia na miasto po podaniu kodu z telefonu, który normalnie nie ma wyjścia (dotyczy to również telefonu zablokowanego kodem). Jeżeli chcemy, aby telefon nie miął wyjścia na miasto bez podania kodu, ustawiamy w programie (MENU Funkcje Tablice WEW, Tablice uprawnień zakładka Wyjście 0') linie dostępne po wybraniu '0', bez ustawiania dostępu do 'lm'. Aby wyjść na miasto z takiego numeru wybieramy: 87xxxkkkk xxx - trzycyfrowy numer wewn. np. 022, kkkk - czterocyfrowy kod, np.: 1234, odpowiadający numerowi powyżej. Abonent wyjdzie przez jedną z linii dostępnych zdefiniowanych w programie MENU Funkcje Tablice WEW (Tablice uprawnień, zakładka Wyjście 80 ). Rozmowa taka zapisana będzie na konto abonenta xxx (np.: 022). Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy programie (MENU Funkcje Tablice WEW, Tablice uprawnień zakładka Inne ustawienia) dla tego abonenta jest zaznaczone blokowanie telefonu. Funkcja działa podobnie do funkcji 77xxxkkkk, jednak wyjście następuje poprzez wiązkę zdefiniowaną w programie MENU Funkcje Tablice WEW (Tablice uprawnień, zakładka Wyjście 80 ) Logowanie się na dowolnym telefonie (str. 85, 102) NEW Od ver istnieje możliwość zalogowania się na dowolnym telefonie. 88 nnn kkkk - gdzie nnn trzycyfrowy numer abonenta i kkkk jego kod. W wyniku wywołania tej funkcji następuje przeniesienie uprawnień, dzwonienia na aparat, na którym funkcja została wywołana, z numeru który podaliśmy w wywołaniu funkcji. Następuje również przekierowanie dzwonka. Wszystkie rozmowy wychodzące z tego aparatu będą zaliczone na konto numeru, który podaliśmy odwołanie funkcji i odłożenie słuchawki. CYFRA 200 XIII

14 Dodatek do Instrukcji Instalatora ver, 4.27 Logować można się na wszystkich telefonach (które nie maja wyjścia do miasta, na telefonach zablokowanych) zmiana kodu: 4 cyfry starego kodu, 4 cyfry nowego kodu Przejęcie dowolnego wywołania (str. 91, 102) NEW Od ver uprawnieni abonenci mogą przechwytywać dowolne wywołanie (uprawnienia nadaje się w programie MENU Funkcje Tablice WEW (Tablice uprawnień, zakładka Inne ustawienia). Abonent przechwytywany musi być w tej samej grupie. Funkcja notowana jest w raporcie centrali Abonent rezerwowy (str. 92, 102) NEW Od ver każdy abonent wewnętrzny otrzymał swego rezerwowego. W programie komputerowym (MENU Funkcje Uprawnienia WEW) należy wpisać numer tego abonenta oraz czas, po którym ma nastąpić przełączenie na rezerwowego. Brak wpisania numeru powoduje ze abonent rezerwowy jest wyłączony. 740 x tel ustawianie rezerwowego z telefonu, gdzie: x = 0 3 (określa zwłokę odpowiednio 15s, 24s, 32s, 40s), tel = numer telefonu W programie komputerowym można zaznaczyć opcję (od ver. 3.04) Pomijaj zwłokę, gdy abonenci zajęci. Opcja skracania czasu rezerwowych w przypadku gdy abonenci uprawnieni do odbioru dzwonka w pierwszej kolejności są zajęci Gdy abonent główny (ustalone opóźnienie dzwonienia w sekundach 00), odbierający wywołanie z linii miejskiej jest zajęty rozmową, wówczas deklarowane opóźnienie dzwonienia dla abonentów rezerwowych jest ignorowane i kierowane natychmiast. Uwaga: Jeżeli linia miejska ma abonenta głównego, rezerwowego 15 sek., rezerwowego 30 sek., to w przypadku zajętości głównego, wywołanie kierowane jest natychmiast do abonenta rezerwowego 15 sek. (rezerwowy 30 sek. działa wg schematu standardowego 30 sek.). Gdy i abonent rezerwowy 15 sek. jest zajęty, dzwonek z miasta wysyłany jest do abonenta rezerwowego 30 sek. bez żadnej zwłoki. Aby wyłączyć usługę z telefonu, należy wybrać 740 i odłożyć słuchawkę. XIV Cyfra 200

15 Dodatek do Instrukcji Instalatora ver Od ver wprowadzono abonenta rezerwowego dla funkcji DDI. Działanie funkcji: W programie komputerowym (MENU Funkcje Uprawnienia WEW) należy abonentowi wewnętrznemu (abonent DDI) należy przydzielić abonenta rezerwowego i określić czas, po którym nastąpi przekierowanie dzwonienia. gdy abonent DDI nie odbiera wywołania z miasta: - abonent DDI wolny, nie odbiera dzwonienia po zadeklarowanym opóźnieniu następuje przekierowanie wywołania na abonenta rezerwowego (DDI-owy przestaje dzwonić, dzwoni rezerwowy); - - abonent DDI wolny, nie odbiera dzwonienia, abonent rezerwowy zajęty po zadeklarowanym opóźnieniu brak przekierowania na abonenta rezerwowego (DDI-owy dzwoni nadal) abonent DDI zajęty: - abonent rezerwowy wolny przekierowanie wywołania na abonenta rezerwowego jest natychmiastowe z pominięciem zwłoki (od razu dzwoni rezerwowy) abonent rezerwowy zajęty abonent dzwoniący z miasta otrzymuje sygnał zajętości CYFRA 200 XV

16 Dodatek do Instrukcji Instalatora ver, SKRÓCONY WYKAZ FUNKCJI Funkcje standardowe (str. 102) 0 (str. 71) wybranie miasta 0 sygnał zajętości (str.79) zamówienie dostępu do linii miejskiej lub (str. 71) wybranie numeru abonenta wewn lub (str. IX) wybranie numeru abonenta wewn (str. 85) oferowanie połączenia miejskiego) xx syg. zajętości (str. 80) zamówienie połączenia z abonentem wewnętrznym xx 740 (str. XII) odwołanie abonenta rezerwowego 740 x tel (str. XII) ustawianie abonenta rezerwowego (x = 0 3 określa zwłokę, tel = numer telefonu) 741xx (str. VIII) regulacja dzwonka, odsłuchanie zapowiedzi ( xx numer dźwięku) (str. 98) włączanie pracy nocnej (str. 98) wyłączanie pracy nocnej (str. 99) włączanie pracy weekendowej (str. 99) wyłączanie pracy weekendowej (str. 97) podsłuch pomieszczenia niańka 748 TEL - - (str. 91) przeniesienie dzwonienia 749 TEL - - (str. 92) przeniesienie dzwonienia dzwoń tu 756 (str. VII) otwarcie rygla bramofonu (str. VII) otwarcie rygla bramofonu (str. 54) otwarcie wszystkich rygli 7-1 TEL - - (str. 91) przechwycenie dzwonienia 7-31 hh mm - - (str. 94) ustawienie budzenia (str. 95) zamówienie budzenia (codziennie) (str. 95) kasowanie budzenia (str. 96) nie przeszkadzać (str. 96) odwołanie funkcji nie przeszkadzać 77 xxx kkkk (str. 85) połączenie z pominięciem blokady 7-81 xxxx (str. 84) zablokowanie aparatu dla poł. miejskich 7-80 xxxx (str. 84) zablokowanie aparatu dla poł. miejskich 7-85 xxxx yyyy (str. 84) zmiana kodu blokady 81 xx (str. 72) rozmowa zewnętrzna przez linię xx 84 (str. VIII) rozmowa zewnętrzna przez określoną grupę linii miejskich (Wyjście 80 ) FLASH (str. 88) HOLD zawieszenie linii miejskiej FLASH (str. 89) przekazanie połączenia na inną linię miejską XVI Cyfra 200

17 Dodatek do Instrukcji Instalatora ver FLASH (str. 87) konferencja z linią miejską 87 xxx kkkk (str. XI) połączenie z pominięciem blokady przez określoną grupę linii miejskich (Wyjście 80 ) 88 (str. XI) odwołanie funkcji zalogowania się 88 nnn kkkk (str. XI) zalogowanie się na dowolnym telefonie (str. 81) powtórzenie ostatnio wybranego numeru 91 xx (str. X) połączenie z numerem skróconym ( xx od 01 do 64) (str. 82) połączenie z ostatnim numerem 94 (str. 83) odwołanie zlecenia połączenia 94 xxxxx - - (str. 83) zlecenie połączenia z numerem xxxxx 997, 998, 999 (str. 77) połączenie bez wybierania Obsługa wyświetlacza (str. 103) (str. 65) wyświetlacz standardowy (str. 66) stan zajęcia linii 01 do (str. 65) stan zajęcia linii 17 do (str. 67) stan zajęcia LM (str. 67) stan zajęcia ab. wewnętrznych (str. 65) stan zajęcia LM i ab. wewnętrznych (str. 68) dane o kartach elektroniki i wersjach prog (str. 69) stan zajęcia zacisków xx - - (str. 69) ostatnia rozmowa z LM xx xxx - - (str. 70) informacja o rozmowie miejskiej ab. xxx Funkcje dostępne w trybie programowania (str. 103) 7-08 xxxxxxxx - - (str. 60) tryb programowania, kod 8-cyfrowy 29 - xx (str. VIII) nagrywanie zapowiedzi słownej 60 - hh mm ss (str. 64) ustawianie czasu 61 - RR MM DD T (str. 64) ustawianie daty CYFRA 200 XVII

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

Telefoniczne Usługi abonenckie w sieci CHOJNET

Telefoniczne Usługi abonenckie w sieci CHOJNET Telefoniczne Usługi abonenckie w sieci CHOJNET Nazwa (kliknąć w usługę aby zobaczyć opis) Przekierowania połączeń bezwarunkowe CFU Przekierowania połączeń gdy linia jest zajęta CFB Przekierowania połączeń

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI ver. 2.01.03 W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej objaśnienie uprzednio

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną 1.Wstęp Zainstalowana w Politechnice Gdańskiej centrala telefoniczna ALCATEL 4400 jest nowoczesną, w pełni cyfrową centralą telefoniczną. Oprócz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA ABONENTÓW PORTOWEJ CENTRALI TELEFONICZNEJ

INSTRUKCJA DLA ABONENTÓW PORTOWEJ CENTRALI TELEFONICZNEJ Dział Telekomunikacji 81-339 Gdynia ul. Polska 17 1 tel. 621 5445 lub wew. 5445 fax. 621 5305 lub wew. 5305 INSTRUKCJA DLA ABONENTÓW PORTOWEJ CENTRALI TELEFONICZNEJ Administratorzy Centrali Telefonicznej

Bardziej szczegółowo

Centrala telefoniczna BH-TEL PBX 3LM / 8AB (308)

Centrala telefoniczna BH-TEL PBX 3LM / 8AB (308) Centrala telefoniczna BH-TEL PBX 3LM / 8AB (308) Spis treści 2.1 Parametry techniczne 2.2 Bezpośredni dostęp do linii miejskich przy awarii zasilania 3 Programowanie systemu 3.1 Przed przystąpieniem do

Bardziej szczegółowo

*3 - oddzwania do ostatnio dzwoniącego numeru wewnętrznego, którego wywołanie nie zostało odebrane.

*3 - oddzwania do ostatnio dzwoniącego numeru wewnętrznego, którego wywołanie nie zostało odebrane. KODY FUNKCJI CENTRALI A4400. 0 - zajęcie linii miejskiej 9 lub [8000] - wywołanie operatora (telefonistki) #* - powtórne wybranie numeru (REDIAL) #1 - szybkie wybranie aparatu wspomagającego (numer wspomagający

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA OPTIMA CZĘŚĆ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI. ver. 4.00.02

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA OPTIMA CZĘŚĆ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI. ver. 4.00.02 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA MICRA, OPTIMA SIGMA, CZĘŚĆ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA INSTRUKCJA PRIMA WEB KONFIGURATORA Centrala Platan Prima jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. +48 58 555 88 00, fax +48 58 555 88 01

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI ver. 2.01.02 W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej objaśnienie uprzednio

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER. Libra INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWERA. ver. 1.00.01

PBX SERVER. Libra INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWERA. ver. 1.00.01 PBX SERVER Libra INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWERA W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej objaśnienie uprzednio Uwaga (znak umieszczony

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI ver. 3.00.01 W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej objaśnienie uprzednio

Bardziej szczegółowo

BRAMOFON INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA ORAZ OBSŁUGI. ver. 1.01.12

BRAMOFON INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA ORAZ OBSŁUGI. ver. 1.01.12 BRAMOFON DB 07 INSTRUKCJA INSTALACJI, PROGRAMOWANIA ORAZ OBSŁUGI Bramofon DB 07 jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA INSTRUKCJA PRIMA WEB KONFIGURATORA ver. 2.00.03 Centrala Platan Prima jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. +48 58 555 88 00, fax +48

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER. Libra INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWERA. ver. 1.04.01

PBX SERVER. Libra INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWERA. ver. 1.04.01 PBX SERVER Libra INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWERA W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej objaśnienie uprzednio Uwaga (znak umieszczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi centrali Alfa plus Beta

Instrukcja obsługi centrali Alfa plus Beta Instrukcja obsługi centrali Alfa plus Beta Zeszyt A Zestawianie połączeń Opis usług Zeszyt B Aparaty systemowe Zeszyt C Instalacja centrali Rysunki Zeszyt A Alfa plus, Beta ver. 4.04 Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterownika USB do central MICRA, SIGMA, OPTIMA ver. 2.05

Instalacja sterownika USB do central MICRA, SIGMA, OPTIMA ver. 2.05 Instalacja sterownika USB do central MICRA, SIGMA, OPTIMA ver. 2.05 PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. 58 555 88 00, fax 58 555 88 01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Omni PCX 4400. Skrócona instrukcja obsługi. dla aparatów analogowych z wybieraniem tonowym.

Omni PCX 4400. Skrócona instrukcja obsługi. dla aparatów analogowych z wybieraniem tonowym. Omni PCX 4400 Skrócona instrukcja obsługi dla aparatów analogowych z wybieraniem tonowym. Dział Łączności - Janusz Borowski - Gliwice 2003 1 UWAGA!! Centrala przy wykonywaniu niektórych funkcji podaje

Bardziej szczegółowo

Usługi dostępne dla abonenta platformy telefonicznej

Usługi dostępne dla abonenta platformy telefonicznej Usługi dostępne dla abonenta platformy telefonicznej Spis treści 1. Przenoszenie wywołań w przypadku nieobecności abonenta (CFU)...4 2. Przenoszenie wywołań w przypadku zajętości abonenta (CFB)...5 3.

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji specjalnych telefonu

Opis funkcji specjalnych telefonu Opis funkcji specjalnych telefonu Współpraca z centralą abonencką UWAGA: Współpraca z centralą abonencką może przyjmować różną formę, w zależności od dostępności funkcji tego typu. Przekazanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Zeszyt B. Aparaty systemowe

Zeszyt B. Aparaty systemowe Zeszyt B Aparaty systemowe Zeszyt B Alfa plus, Beta ver.4.02 Instrukcja obsługi centrali telefonicznej Alfa plus i Beta zawiera: Zeszyt A Zestawianie połączeń Opis usług Zeszyt B Zeszyt C Aparaty systemowe

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych:

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: 1. Określać warunki eksploatacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Instrukcja obsługi KX-TA308. Rozszerzony System Hybrydowy

Panasonic. Instrukcja obsługi KX-TA308. Rozszerzony System Hybrydowy Panasonic Rozszerzony System Hybrydowy Instrukcja obsługi KX-TA308 MODEL KX-TA616 Przed uruchomieniem Rozszerzonego Systemu Hybrydowego, prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji. Panasonic dziękuje

Bardziej szczegółowo

Cennik central abonenckich

Cennik central abonenckich Cennik central abonenckich Platan Sp. z o.o., 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. +48 58 555 88 00, fax +48 58 555 88 01 platan@platan.pl SPIS TREŚCI CENTRALE TELEFONICZNE SOLO 5P... 3 CLASSIC 12... 4 BETA...

Bardziej szczegółowo

Telefoniczna Centrala Abonencka CA2x6 Instrukcja obsługi i programowania

Telefoniczna Centrala Abonencka CA2x6 Instrukcja obsługi i programowania Telefoniczna Centrala Abonencka CA2x6 Instrukcja obsługi i programowania wersja 2.1 Wyprodukowano dla: 85-602 Bydgoszcz ul. Kaliska 2 B tel./fax 0-52 341-01-01, 341-05-01 Informacja techniczna: 0-601 64-63-93

Bardziej szczegółowo

Cennik central abonenckich

Cennik central abonenckich Cennik central abonenckich Cennik obowiązuje od dnia 3 października 2005 r. Platan Sp. z o.o., 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. +48 58 555 88 00, fax +48 58 555 88 01 platan@platan.pl SPIS TREŚCI CENTRALE

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA INSTRUKCJA PRIMA WEB KONFIGURATORA ver. 2.01.02 Centrala Platan Prima jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. sp. k. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. +48 58 555 88 00,

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA BETA INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI ver. 4.06 Niniejsza instrukcja (bądź jej zaktualizowana wersja) znajduje się również na płycie CD z oprogramowaniem dołączonym do centrali.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi systemu automatycznego operatora

Skrócona instrukcja obsługi systemu automatycznego operatora Skrócona instrukcja obsługi systemu automatycznego operatora Zaplanuj, zdefiniuj i przetestuj systemy automatycznego operatora 1. Zaprojektuj własny interaktywny system zapowiedzi słownych. 2. Ustal godziny

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE KONFIGURACJE

DOSTĘPNE KONFIGURACJE PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 600 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE : Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 480 analogowych

Bardziej szczegółowo

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne MODUŁ GŁOSOWY INT-VG int-vg_pl 12/11 Moduł INT-VG współpracuje z centralami z serii INTEGRA i VERSA, umożliwiając realizowanie powiadamiania głosowego (zastępuje ekspander syntezerów mowy CA-64 SM). W

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA MICRA, SIGMA, OPTIMA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA MICRA, SIGMA, OPTIMA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA MICRA, SIGMA, OPTIMA CZĘŚĆ 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MicraPC SigmaPC OptimaPC W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA MICRA, SIGMA, OPTIMA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA MICRA, SIGMA, OPTIMA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA MICRA, SIGMA, OPTIMA CZĘŚĆ 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MicraPC SigmaPC OptimaPC W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Urządzeń Elektronicznych MIKROTEL Gdańsk, ul. Rzeźnicka 54/56, 80-822 Gdańsk, tel. (058) 32-07-800, 30-53-500 fax.

Zakład Produkcji Urządzeń Elektronicznych MIKROTEL Gdańsk, ul. Rzeźnicka 54/56, 80-822 Gdańsk, tel. (058) 32-07-800, 30-53-500 fax. Aneks do Instrukcji Programowania Central Telefonicznych MIKROTEL - Nowe usługi i ISDN - Gdańsk 2003 SPIS TREŚCI 1.0 Dostęp podstawowy ISDN w CA15 i CA32 strona 3 1.1 ISDN usługi dodatkowe strona 3 1.2

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny Gmina Miastków Kościelny 08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, tel. (025) 751-12-86, fax. (025) 754-40-07 NIP: 826-203-72-96, REGON: 711582322 E-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl Strona internetowa: www.miastkowkoscielny.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRALA TELEFONICZNA CTL V SPIS TREŚCI

CENTRALA TELEFONICZNA CTL V SPIS TREŚCI CENTRALA TELEFONICZNA CTL V SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 CHARAKTERYSTYKA CENTRALI ELNIX IP-PBX... 5 INFORMACJE OGÓLNE... Rodzaje portów wejściowych... Rodzaje portów wyjściowych... Oprogramowanie środowiskowe...

Bardziej szczegółowo

innovaphone IP222 / IP232

innovaphone IP222 / IP232 Instrukcja obsługi innovaphone IP222 / IP232 Wersja 11 R1 [110896] Numer wewnętrzny Nazwa Symbole w polu kontaktowym Data, Godzina Przełączanie stron Informacje o stanie dostępności Wyświetlane informacje

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801 JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Oferta obowiązuje od 1.09.2013 r. OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Abonent wewnętrzny Abonent Posredniczący

Instrukcja obsługi Abonent wewnętrzny Abonent Posredniczący Instrukcja obsługi Abonent wewnętrzny Abonent Posredniczący Firma MIKROTEL zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian technicznych i programowych związanych z rozwojem oferowanych produktów.

Bardziej szczegółowo

Centrala telefoniczna OPTIMA

Centrala telefoniczna OPTIMA Centrala telefoniczna OPTIMA Platan OPTIMA jest nowoczesną cyfrową centralą abonencką z opcją IP adresowaną do firm i instytucji, liczących od kilkudziesięciu do ponad stu użytkowników. Charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Cennik central abonenckich

Cennik central abonenckich Cennik central abonenckich Cennik obowiązuje od dnia 18 stycznia 2010 r. Ceny wyrobów innych producentów aktualizowane na dzień 20 lipca 2006 r. 2 ceny netto nie zawierają podatku VAT 22% Cennik central

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: ZP/UR/49/04 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: W ramach przetargu Zamawiający wymaga : a Rozbudowy posiadanego modułu

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekomunikacji Kolejowej INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 6 OBSŁUGA APARATU

Bardziej szczegółowo

System IVR. Opis elementów systemu

System IVR. Opis elementów systemu System IVR Opis elementów systemu 1. Wstęp Na system IVR (IVR Pack) składają się następujące usługi: IVR Player, IVR Menu, IVR List, IVR Switch. Cennik usług IVR dostępny jest na stronie www.ipfon.pl.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny centrali telefonicznej

Opis techniczny centrali telefonicznej ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa centrali

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi osobistego portalu głosowego

Skrócona instrukcja obsługi osobistego portalu głosowego Skrócona instrukcja obsługi osobistego portalu głosowego Dostęp do portalu głosowego Z portalu głosowego możesz skorzystać, używając własnego aparatu telefonicznego lub aparatu należącego do innej osoby.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIX - Dokumentacja

ELEKTRONIX - Dokumentacja ELEKTRONIX - Dokumentacja SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 CHARAKTERYSTYKA CENTRALI ELNIX IP-PBX... 6 INFORMACJE OGÓLNE... 6 Rodzaje portów wejściowych... 6 Rodzaje portów wyjściowych... 6 Oprogramowanie środowiskowe...

Bardziej szczegółowo

Panel Konta - instrukcja

Panel Konta - instrukcja Panel Konta - instrukcja Warszawa, 2013 Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Zmiana hasła 4. Konta/ Ważność Konta 5. Konta/Dane Konta 6. Konta/ Interfejs użytkownika 7. Konta/Właściwości usługi/

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej Katalog produktów Twój partner w telefonii stacjonarnej Swissvoice Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim szwajcarskiej firmy Swissvoice AG, wiodącego dostawcy telefonów analogowych

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013 PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 1000 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE: Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 720 analogowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ROAMINGOWY CYFROWEGO POLSATU

PRZEWODNIK ROAMINGOWY CYFROWEGO POLSATU PRZEWODNIK ROAMINGOWY CYFROWEGO POLSATU Roaming międzynarodowy to świadczona przez operatorów sieci mobilnych usługa, umożliwiająca swobodne korzystanie z Twojego telefonu poza granicami kraju. SPIS TEMATÓW

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA PROGRES 40

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA PROGRES 40 PROGRES 40 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA PROGRES 40 INSTRUKCJA PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Di 40 ver. 3.0 1 Di 40 2 ver. 3.0 PROGRES 40 3 Di 40! Program obs³uguj¹cy centralê jest ci¹gle modyfikowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Poczta głosowa. Transfer połączeń

Poczta głosowa. Transfer połączeń Poczta głosowa Transfer połączeń Dzięki tej usłudze każdy będzie mógł zostawić Tobie wiadomość jeśli nie będziesz mógł odebrać telefonu. Nagrana wiadomść trafi na Twoją skrzynkę email. Usługa może się

Bardziej szczegółowo

Cennik central abonenckich

Cennik central abonenckich Cennik central abonenckich Cennik obowiązuje od dnia 11 sierpnia 2010 r. Ceny wyrobów innych producentów aktualizowane na dzień 20 lipca 2006 r. 2 ceny netto nie zawierają podatku VAT 22% Cennik central

Bardziej szczegółowo

Centrala telefoniczna MICRA

Centrala telefoniczna MICRA Centrala telefoniczna MICRA Abonencka cyfrowa centrala telefoniczna z VoIP Micra jest uzupełnieniem rodziny doskonale przyjętych przez rynek central Sigma i Optima. Rozwiązania zarezerwowane do tej pory

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA ALFA plus INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI ver. 4.06 Niniejsza instrukcja (bądź jej zaktualizowana wersja) znajduje się również na płycie CD z oprogramowaniem dołączonym do centrali.

Bardziej szczegółowo

INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM

INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM INTELLITOUCH XLINK - BRAMKA GSM X Link BTTN Instrukcja obsługi 1. Wg rysunku OSTRZEŻENIE Ponieważ XLink zasila Państwa telefony domowe, prosimy nigdy nie podłączać gniazda słuchawki Xlink do naziemnej

Bardziej szczegółowo

Centrala nagrodzona Złotym Medalem Targów Intertelecom

Centrala nagrodzona Złotym Medalem Targów Intertelecom Sigma jest nowoczesną cyfrową centralą abonencką z VoIP przeznaczoną dla firm, hoteli, szkół, urzędów i instytucji liczących od kilkunastu do kiludziesięciu użytkowników. Integracja z sieciami IP - zintegrowana

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym)

cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym) cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym) SPIS TREŚCI Część I. Usługi do wyboru 2 Oferta usług do wyboru 2 Część II. Usługi dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Konfigurowanie portalu głosowego Do konfigurowania grupowego portalu głosowego służy interfejs internetowy Rysunek 1. Grupa Usługi Portal głosowy

Bardziej szczegółowo

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Telefony systemowe dla systemu telekomunikacyjnego MD110 Podręcznik użytkownika Obrazek na okładce Umieść obrazek bezpośrednio na stronie, nie troszcząc się o jego położenie w tekście. Wybierz kolejno

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro przegląd elementów terminalu rea t3 Widok z góry Spód terminalu (zamknięty) Spód terminalu (otwarty) Pokrywa drukarki

Bardziej szczegółowo

Opis uruchomienia i programowania

Opis uruchomienia i programowania Opis uruchomienia i programowania Uruchomienie 1. Przy wyłącznym terminalu wkładamy kartę SIM do złącza. 2. Jeśli karta SIM jest zabezpieczona kodem PIN to przed włożeniem do telefonu należy ten kod zmienić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja:

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja: Instrukcja obsługi Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB 1.1 Wstęp Rozdział I Wprowadzenie Słuchawka telefoniczna na USB. Efektywne rozwiązanie dedykowane dla użytkowników komunikatora Skype. 1.2 Specyfikacja:

Bardziej szczegółowo

VIDEOMONITOR ADS LOFT REF. 3311, 3320

VIDEOMONITOR ADS LOFT REF. 3311, 3320 VIDEOMONITOR ADS LOFT REF. 3311, 3320 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEOMONITORA ADS LOFT Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych ITI Neovision S.A. - Mobile z dnia 7.03.2016 r.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych ITI Neovision S.A. - Mobile z dnia 7.03.2016 r. Cennik Usług Telekomunikacyjnych ITI Neovision S.A. - Mobile z dnia 7.03.2016 r. Zestawienie Opłat dla produktów i Usług świadczonych przez ITI Neovision S.A., w ramach Usługi nc+ Mobile, uregulowanej

Bardziej szczegółowo

Telefon Dialog 4222 Office/Dialog 3211 i 3212

Telefon Dialog 4222 Office/Dialog 3211 i 3212 Telefon Dialog 4222 Office/Dialog 3211 i 3212 Systemy telekomunikacyjne BusinessPhone Instrukcja obsługi Obrazek na okładce Umieść obrazek bezpośrednio na stronie, nie troszcząc się o jego położenie w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot

Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Uzyskiwanie połączenia 1. Wybierz spis telefonów. Aby wyświetlić spis telefonów, kliknij

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie

Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie Z. Serweciński 22-10-2011 Struktura łącza abonenckiego okablowanie centrali kable magistralne kable rozdzielcze kable abonenckie centrala telefoniczna przełącznica

Bardziej szczegółowo

Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych

Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych Cennik abonenckich systemów telekomunikacyjnych Cennik obowiązuje od dnia 05 sierpnia 2011 r. Ceny wyrobów innych producentów aktualizowane na dzień 20 lipca 2006 r. 2 ceny netto nie zawierają podatku

Bardziej szczegółowo

VoIP stał się prostszy. IP PBX Prima

VoIP stał się prostszy. IP PBX Prima VoIP stał się prostszy IP PBX Prima Dobierz do swoich potrzeb Prima VoIP stał się prostszy Centrala Prima jako element systemu teleinformatycznego Integracja tradycyjnej łączności telefonicznej z połączeniami

Bardziej szczegółowo

Telefony systemowe MD110 i BusinnesPhone

Telefony systemowe MD110 i BusinnesPhone Warszawa, Grudzień 2003 Telefony systemowe MD110 i BusinnesPhone Opis funkcjonalny Damovo Polska Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa, Polska t +48 22 533 71 00 f +48 22 533 72 00 www.damovo.com

Bardziej szczegółowo

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r Panel Konta - instrukcja Warszawa, 2013 r Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Zmiana hasła 4. Konta/Dane Konta 5. Konta/ Interfejs użytkownika 6. Konta/Właściwości usługi/ Polaczenia głosowe

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. Chorzów, dnia 01.04.2011r Sygn. DZ/184/2011 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. W związku z pytaniami wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

MODUŁ WYWOŁANIA SINTHESI WSPÓLPRACUJĄCY Z CENTRALĄ TELEFONICZNĄ. Nr Ref. 1145/1 Nr Ref. 1145/2 Nr Ref. 1145/4

MODUŁ WYWOŁANIA SINTHESI WSPÓLPRACUJĄCY Z CENTRALĄ TELEFONICZNĄ. Nr Ref. 1145/1 Nr Ref. 1145/2 Nr Ref. 1145/4 WSPÓLPRACUJĄCY Z CENTRALĄ TELEFONICZNĄ Nr Ref. 1145/1 Nr Ref. 1145/2 Nr Ref. 1145/4 1. INFORMACJE WSTĘPNE Gratulujemy zakupu domofonu EntryGuard. Szeroki zakres ustawień zaspokoi Twoje potrzeby komunikacji

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Karty linii połączeniowych. Gx-GEL

System interkomowy. Karty linii połączeniowych. Gx-GEL Karty linii połączeniowych Gx-GEL Karty linii połączeniowych są przeznaczone do dołączenia central GE 100, GE 200 i GE 300. Umożliwiają one zbudowanie stałego połączenia z jednym kanałem rozmównym za pomocą

Bardziej szczegółowo

Dowolność połączeń. PBX Server Libra

Dowolność połączeń. PBX Server Libra Dowolność połączeń PBX Server Libra PBX Server Libra powstał w firmie Platan Sp. z o.o. będącej wiodącym polskim producentem abonenckich central telefonicznych i serwerów telekomunikacyjnych. Systemy Platana

Bardziej szczegółowo

Slican CTS-102.CL Slican CTS-102.HT

Slican CTS-102.CL Slican CTS-102.HT Telefony systemowe Slican CTS-0.CL Slican CTS-0.HT Instrukcja instalacji i obsługi Wydanie.0 SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Moduł 3. E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich Część pisemna Przykładowe zadanie 1. str. 1 Którą z wymienionych opcji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest dostawa, montaż, uruchomienie i serwis techniczny abonenckiej cyfrowej centrali telefonicznej łącznie z dostawą aparatów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Cyfrowej Centrali Telefonicznej. CCT-1668.L Wydanie 1.07

Instrukcja Obsługi Cyfrowej Centrali Telefonicznej. CCT-1668.L Wydanie 1.07 Instrukcja Obsługi Cyfrowej Centrali Telefonicznej CCT-1668.L Wydanie 1.07 Usługi w centrali Slican Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl 2 Spis treści SLICAN CCT-1668.L 1 Ogólny opis centrali

Bardziej szczegółowo

Telefon systemowy OpenScape Desk Phone IP 35G. Instrukcja obsługi A31003-D3500-U101-2-7619-B-PL

Telefon systemowy OpenScape Desk Phone IP 35G. Instrukcja obsługi A31003-D3500-U101-2-7619-B-PL Telefon systemowy OpenScape Desk Phone IP 35G Instrukcja obsługi A31003-D3500-U101-2-7619-B-PL Nasze systemy zapewnienia jakości i ochrony środowiska zostały zaimplementowane zgodnie z wymaganiami norm

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU

CZĘŚĆ 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU Brama VoIP Gateway CZĘŚĆ 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU Brama VoIP GW-8, GW-16, GW-24, GW-8R, GW-16R i GW-24R są produktami firmy: PLATAN Sp. z o.o, sp. k. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. 58 555 88 00,

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA PROGRES 40

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA PROGRES 40 PROGRES 40 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA PROGRES 40 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver.3.22 1 Platan Sp. z o.o. 2 ver. 3.22 PROGRES 40 PLATAN Sp. z o.o. 81-850 SOPOT ul. 3-go Maja 54 Sopot 15.01.2003 Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI CALL CENTER W SYSTEMIE DATERA CALL-EX

INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI CALL CENTER W SYSTEMIE DATERA CALL-EX INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI CALL CENTER W SYSTEMIE DATERA CALL-EX SPIS TREŚCI 1. O usłudze CallCenter... 3 2. Konfiguracja usługi... 4 Krok 1. Wejście do usługi... 4 a. Konsultanci (konfiguracja usługi)...

Bardziej szczegółowo

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika Spis: 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 4 2.1 Uzbrajanie... 5 2.2 Rozbrojenie... 6 2.3 Alarm Panika... 6 2.4 Wyłączenie Alarmu... 7 2.5 Uzbrojenie

Bardziej szczegółowo

Panel Klienta - instrukcja. Warszawa, 2013 r

Panel Klienta - instrukcja. Warszawa, 2013 r Panel Klienta - instrukcja Warszawa, 2013 r Spis treści 1. Logowanie W celu powrotu do 2. Strona startowa spisu treści kliknij na 3. Zmiana hasła przycisk 4. Dane Klienta/Informacje adresowe 5. Dane Klienta/

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP. Instrukcja Krok po kroku. Linksys PAP2T Tlenofon* www.tlenofon.pl

Bramka VoIP. Instrukcja Krok po kroku. Linksys PAP2T Tlenofon* www.tlenofon.pl www.tlenofon.pl Bramka VoIP Linksys PAP2T Tlenofon* Instrukcja Krok po kroku *) Bramka działa tylko z Tlenofonem. Nie działa z innymi operatorami VoIP. Instrukcja Krok po kroku Aby zacząć dzwonić należy

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START 1. Opis GXP2110 to idealny wielo kontowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD. Aparat charakteryzuje się wsparciem dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Telefony systemowe dla systemu telekomunikacyjnego MD110 Tryb D4 Podręcznik użytkownika Obrazek na okładce Umieść obrazek bezpośrednio na stronie, nie troszcząc się o jego położenie w tekście. Wybierz

Bardziej szczegółowo