ELEKTRONIX - Dokumentacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTRONIX - Dokumentacja"

Transkrypt

1 ELEKTRONIX - Dokumentacja SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 CHARAKTERYSTYKA CENTRALI ELNIX IP-PBX... 6 INFORMACJE OGÓLNE... 6 Rodzaje portów wejściowych... 6 Rodzaje portów wyjściowych... 6 Oprogramowanie środowiskowe... 6 Funkcje łączeniowe centrali... 7 Powiązanie Centrali ELNIX IP-PBX z komputerem PC... 8 System bramofonu, automatyki i videobramofonu... 8 PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU CENTRALI ELNIX IP-PBX... 9 WPROWADZENIE... 9 MONTAŻ CENTRALI ELNIX IP-PBX... 9 PODŁĄCZENIA CENTRALI DO TELEFONICZNYCH LINII MIEJSKICH...11 PODŁĄCZENIA BRAMOFONU ELNIX DO CENTRALI IP-PBX...12 PODŁĄCZENIE CENTRALI DO SIECI KOMPUTEROWEJ...13 PODŁĄCZENIE CENTRALI DO KOMPUTERA PC...14 WYMOGI SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO...15 TABELA FUNKCJI CENTRALI ELNIX IP-PBX...16 TABELA FUNKCJI PODSTAWOWYCH...16 TABELA FUNKCJI REALIZOWANYCH W TRAKCIE ROZMOWY...18 TABELA FUNKCJI REALIZOWANYCH NA TLE SYGNAŁU ZAJĘTOŚCI...18 OBSŁUGA CENTRALI Z APARATU TELEFONICZNEGO FUNKCJE PODSTAWOWE...19 WYKAZ SYGNAŁÓW AKUSTYCZNYCH CENTRALI ELNIX IP-PBX...19 WYKONYWANIE POŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNEGO...19 Połączenie zewnętrzne przez dowolną linię zewnętrzną...19 Połączenie zewnętrzne przez wybraną linię zewnętrzną...19 WYKONANIE POŁĄCZENIA WEWNĘTRZNEGO...20 WYKONYWANIE POŁĄCZENIA Z GRUPĄ TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH...20 POŁĄCZENIE Z GLOBALNYM NUMEREM SKRÓCONYM...21 ODBIERANIE ROZMÓW...21 PRZECHWYTYWANIE ROZMÓW...22 Przechwytywanie rozmów zewnętrznych...22 Przechwytywanie rozmów wewnętrznych...22 ZAKOŃCZENIE ROZMÓW...23 PRZEKAZYWANIE ROZMOWY ZEWNĘTRZNEJ DO INNEGO APARATU WEWNĘTRZNEGO LUB GRUPY APARATÓW...23 Przekazywanie rozmowy zewnętrznej bez anonsu...23 Przekazywanie rozmowy zewnętrznej z anonsem...24 ZAMAWIANIE SYGNALIZACJI ZWOLNIENIA LINII ZEWNĘTRZNEJ, WEWNĘTRZNEJ LUB GRUPY...24 Zamawianie sygnalizacji zwolnienia linii...24 TELEFAKS Strona 1

2 ELEKTRONIX Dokumentacja POŁĄCZENIE ZE SŁUŻBAMI SPECJALNYMI 112 I 99X (POLICJA, STRAŻ, POGOTOWIE...)...25 OBSŁUGA CENTRALI Z APARATU TELEFONICZNEGO FUNKCJE ZAAWANSOWANE...26 ODBIERANIE DRUGIEGO POŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNEGO PODCZAS PROWADZENIA ROZMOWY ZEWNĘTRZNEJ...26 KONSULTACJA Z ABONENTEM WEWNĘTRZNYM PODCZAS ROZMOWY ZEWNĘTRZNEJ...27 KONSULTACJA Z DRUGIM NUMEREM ZEWNĘTRZNYM PODCZAS ROZMOWY ZEWNĘTRZNEJ...27 Nawiązywanie rozmowy na jednej z pozostałych linii miejskich...27 Powrót do rozmowy zawieszonej...27 Zakończenie rozmowy z danej linii miejskiej...28 POŁĄCZENIA PRZEJŚCIOWE Z JEDNEJ LINII MIEJSKIEJ NA DRUGĄ LINIĘ MIEJSKĄ (PSTN I SIP 2.0)...28 Informacje ogólne...28 Połączenie linii PSTN z PSTN...29 Połączenie linii PSTN z SIP, lub linii SIP z SIP...29 WYBIERANIE OSTATNIEGO NUMERU ZEWNĘTRZNEGO REDIAL...29 FUNKCJA NIE PRZESZKADZAĆ...30 Ustawianie funkcji nie przeszkadzać...30 Kasowanie funkcji nie przeszkadzać...30 FUNKCJA NIAŃKA PODSŁUCH POMIESZCZEŃ...30 Programowanie funkcji niańka...30 Realizowanie funkcji niańka - podsłuchiwanie pomieszczeń...30 Kasowanie funkcji niańka...30 FUNKCJA HOLD CHWILOWE ZAWIESZENIE ROZMOWY...31 PRZEKIEROWANIE WYWOŁANIA TELEFONU REDYREKCJA...31 Włączanie funkcji przekierowania (redyrekcji) przekierowanie na numer wewnętrzny przekierowanie na numer zewnętrzny...32 Włączenie funkcji redyrekcji gdy aparat nie odbiera połączenia przekierowanie na numer wewnętrzny przekierowanie na numer zewnętrzny...32 Włączenie funkcji redyrekcji gdy aparat zajęty przekierowanie na numer wewnętrzny przekierowanie na numer zewnętrzny...33 Wyłączanie funkcji redyrekcja...33 FUNKCJA GORĄCA LINIA...34 Zasady realizacji funkcji gorącej linii...34 Wpisywanie numeru abonenta zewnętrznego...34 Wpisywanie numeru abonenta wewnętrznego...34 PREFIKS PODCENTRALI...34 NAGRYWANIE ZAPOWIEDZI DISA / INFOLINIA Z APARATU TELEFONICZNEGO...35 Nagrywanie komunikatu zapowiedzi Disa / Infolinia:...35 Odsłuch nagranego komunikatu zapowiedzi Disa / Infolinia:...35 NAGRYWANIE TREŚCI ROZMÓW TELEFONICZNYCH...36 INFORMACJE OGÓLNE Strona 2

3 ELEKTRONIX - Dokumentacja OBSŁUGA Z APARATU TELEFONICZNEGO...36 Włączenie nagrywania uruchamiane z aparatu wewnętrznego...36 Wyłączenie nagrywania - uruchamiane z aparatu wewnętrznego...36 IDENTYFIKACJA NUMERU ABONENTA (CLIP)...37 WARUNKI OPERATORA LINII MIEJSKIEJ...37 OBSŁUGA PORTÓW BRAMOFONOWYCH BRAMOFON PROSTY...38 ODBIERANIE ROZMÓW...38 Odbieranie rozmów, otwieranie zamka aparat telefoniczny jest wolny...38 Odbieranie rozmów, otwieranie zamka aparat jest zajęty rozmową telefoniczną...38 Przechwytywanie odbioru rozmów z bramofonu...39 PRZEKAZYWANIE ROZMOWY Z BRAMOFONU DO INNEGO APARATU WEWNĘTRZNEGO...39 PODSŁUCH OBSZARU PRZED BRAMOFONEM...40 NAGRYWANIE INFORMACJI Z BRAMOFONU NA AUTOMATYCZNĄ SEKRETARKĘ...40 OBSŁUGA PORTÓW BRAMOFONOWYCH AUTOMATYKA...41 SYSTEM RADIOWĘZŁA...42 WŁĄCZENIE RADIOWĘZŁA...42 Włączenie radiowęzła...42 INSTALACJA PAKIETU OPROGRAMOWANIA ELNIX IP-PBX...43 PROGRAM INSTALACYJNY NA PŁYCIE CD...43 PROCES INSTALACJI PAKIETU PROGRAMÓW ELNIX IP-PBX...44 Instalacja oprogramowania centrali...44 INSTALACJA BAZY DANYCH MYSQL ZAAWANSOWANA ADMINISTRACJA SERWEREM MYSQL...53 OBSŁUGA PROGRAMU INSTALATOR...54 URUCHOMIENIE...54 Logowanie się do programu INSTALATOR...54 Wybór centrali lokalnej do konfiguracji...54 Wybór centrali zdalnej do konfiguracji...55 Wybór pliku do edycji konfiguracji...55 Kod dostępu do programu...55 USTAWIENIA OGÓLNE...56 Parametry ogólne...56 Profile pracy...59 Dni świąteczne...60 Prefiksy...63 Narzędzia...64 Proces Aktualizacji:...66 UŻYTKOWNICY...68 Ustawienia użytkowników...68 Ustawienia zależne od profilu...73 Grupy...76 LINIE MIEJSKIE Strona 3

4 ELEKTRONIX Dokumentacja Ustawienia ogólne...77 Poczta Głosowa VOIC Ustawienia serwera...80 Wywołanie z linii miejskich informacje ogólne...82 Wywołanie z linii miejskich / Brak DISY...83 Wywołanie z linii miejskich / DISA włączona...86 Nagrywanie zapowiedzi DISA z aparatu telefonicznego...89 Wywołanie z linii miejskich / INFO LINIA...91 ADR Automatyczna Dystrybucja Ruchu przychodzącego...95 Linie SIP Grupy linii / Wyjście przez zero...98 Limity czasowe dla linii miejskich...99 Stan linii PORTY WEWNĘTRZNE Urządzenia Parametry elektryczne Automatyka Bramofony Stan linii BAZA DANYCH Ustawienia serwera Administracja Archiwum ZAPIS / ODCZYT Wyślij ustawienia do centrali Wczytaj konfigurację z centrali Zapisz do pliku Wczytaj z pliku Powrót do wyboru centrali Koniec pracy LINIE MIEJSKIE SIP USTAWIENIA SIECIOWE CENTRALI Ustawienia centrali Reset - ustawienia domyślne adresu IP centrali, z aparatu telefonicznego OBSŁUGA PROGRAMU KONSOLA WPROWADZENIE INFORMACJE OGÓLNE MODUŁ GŁÓWNY - MENU Dostępne statusy: Numery kierunkowe Użytkownicy systemu Zmiana hasła PASEK NARZĘDZI Monitor ostatnich połączeń Moje numery Baza połączeń Strona 4

5 ELEKTRONIX - Dokumentacja Książka telefoniczna Ustawienia Dostępni użytkownicy online (Komunikator LAN) LINIE ZEWNĘTRZNE Stany linii miejskich pojawiające się w programie KONSOLA Informacje o liniach SIP 2.0 w programie KONSOLA STAN TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH AKTUALNE POŁĄCZENIA PROGRAM SZEF NUMERY SKRÓCONE BD SERWER PROGRAM ŚCIĄGAJĄCY DANE Z CENTRALI DO BAZY DANYCH SQL TABELA FUNKCJI CENTRALI ELNIX IP-PBX REALIZOWANYCH Z APARATU TELEFONICZNEGO TABELA FUNKCJI PODSTAWOWYCH TABELA FUNKCJI REALIZOWANYCH W TRAKCIE ROZMOWY TABELA FUNKCJI REALIZOWANYCH NA TLE SYGNAŁU ZAJĘTOŚCI PRODUCENT SPRZĘTU Z SERII ELNIX Ważna Informacja Centrala po zakupie posiada ustawiony przez producenta startowy adres IP: Jeśli by okazało się, że powyższy adres został zmieniony i jest nieznany, to z aparatu podłączonego do dowolnego portu wewnętrznego centrali należy wybrać kod [#][#][9][9] aby przywrócić startowy adres IP przypisany przez producenta centrali. Strona 5

6 ELEKTRONIX Dokumentacja CHARAK KTERYSTYKA CENTRALI ELNIX IP-PBX Informacje ogólne Rodzaje portów wejściowych Telefoniczne linie analogowe Telefoniczne linie radiowe Bramki GSM z wyjściem na port analogowy Linie ISDN 2B+D porty analogowe dla modułów NT1+ Rodzaje portów wyjściowych Analogowa linia telefoniczna (telefon) Bramofon prosty y (z możliwością do 4 wywołań) Bramofon z DTMF Radiowęzeł Oprogramowanie środowiskowe Windows 98SE Windows 2k Windows XP Windows 2003 Serwer Windows Vista Centrale ELNIX IP-PBXPBX to modułowe, abonenckie centrale telefoniczne produkowane przez firmę Elektronix.. Ich konstrukcja umożliwia rozbudowę centrali w miarę potrzeb o kolejne linie telefoniczne: miejskie, wewnętrzne lub bramofony i radiowęzły. Centrala posiada do 48 portów telefonicznych. Porty rozbudowywane są czwórkami, tak więc minimalna konfiguracja to 4 porty, np.: 2 porty zewnętrzne i 2 porty wewnętrzne. Moduły do rozbudowy konfigurowane są w następujący sposób: 4 porty zewnętrzne 4 porty wewnętrzne 2 porty zewnętrzne i 2 porty wewnętrzne Z w/w modułów możliwe jest zbudowanie dowolnej konfiguracji centrali obsługującej maksymalnie 48 portów telefonicznych. Moduł bramofonu i radiowęzła zajmuje port wewnętrzny centrali. Same urządzenia nie są standardowym wyposażeniem centrali i stanowią osobny produkt firmy Elektronix. Strona 6

7 ELEKTRONIX - Dokumentacja Centrale reprezentują kategorię małych i średnich abonenckich central telefonicznych i w swojej kategorii wyróżniają się powiązaniem centrali z komputerem zarówno na etapie programowania jak też obsługi centrali, a także zastosowaniem wielu użytecznych funkcji takich jak np.: identyfikacja dzwoniącego abonenta CLIP na aparatach wewnętrznych, nagrywanie treści połączeń telefonicznych i inne... które do tej pory występowały jedynie w niektórych dużych konfiguracjach central abonenckich. Centrale z serii ELNIX IP-PBX wykorzystują technologię VoIP (Voice Over IP) i możliwe są połączenia pomiędzy centralami za pośrednictwem sieci komputerowej lokalnej (LAN) i globalnej (Internet). Zastosowanie wspomnianej technologii VoIP pozwala na znacznie szersze wykorzystanie centrali np. w kilku oddziałach tej samej firmy, możliwe są połączenia między użytkownikami (abonentami) z pominięciem sieci telefonicznej PSTN (przewodowa sieć telefonii naziemnej), co znacznie obniża koszty za połączenia telefoniczne. Funkcje łączeniowe centrali Wielość funkcji komutacyjnych w centrali pozwala na różnorodne jej wykorzystanie zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkowników: wybieranie tonowe na liniach zewnętrznych PSTN i SIP 2.0 oraz wewnętrznych połączenia zewnętrzne i wewnętrzne oraz z grupą abonentów wewnętrznych dla każdego użytkownika wewnętrznego różna sygnalizacja przychodzących rozmów zewnętrznych i wewnętrznych odbieranie rozmów przychodzących przez wszystkie lub wybrane aparaty wewnętrzne przekazywanie rozmów na dowolny numer wewnętrzny z anonsem lub bez anonsu przechwytywanie rozmów zewnętrznych z innych aparatów niż z zaprogramowanych na odbiór rezerwa przyjmowania rozmów zewnętrznych przez aparat wewnętrzny inny niż zaprogramowany na ich odbieranie ADR Automatyczna dystrybucja ruchu dla połączeń przychodzących zamawianie połączenia z zajętą linią miejską, linią wewnętrzną lub grupą Zapowiedź powitalna DISA Infolinia menu głosowe automatyczne rozróżnianie połączenia faksowego nawiązywanie drugiego połączenia zewnętrznego podczas prowadzonej już rozmowy zewnętrznej cztery profile pracy centrali połączenia konsultacyjne z numerem wewnętrznym podczas rozmowy z abonentem zewnętrznym połączenia konferencyjne z numerem zewnętrznym dla abonentów wewnętrznych (dostępne w wersji maxi) redial - automatyczne wybieranie ostatnio wybieranego numeru zewnętrznego nie przeszkadzać - blokada łączenia rozmów zewnętrznych dla danego numeru gorąca linia - natychmiastowa numery skrócone globalne dla całej centrali przekierowanie (redyrekcja) rozmów na inny numer wewnętrzny przekierowanie (redyrekcja) rozmowy na numer zewnętrzny (dostępne w wersji maxi) dowolna melodyjka na podtrzymaniu rozmowy zewnętrznej i wewnętrznej Strona 7

8 ELEKTRONIX Dokumentacja Powiązanie Centrali ELNIX IP-PBX z komputerem PC Do połączenia Centrali z komputerem służy gniazdo sieciowe RJ45 umieszczone na przednim panelu centrali. Podłączenia dokonuje się poprzez wpięcie centrali w istniejącą sieć LAN lub bezpośrednio pod kartę sieciową zainstalowana w komputerze PC. Programowanie centrali odbywa się poprzez stworzony przez firmę ELEKTRONIX pakiet oprogramowania ELNIX IP- PBX, działający w środowisku Windows 98SE/2000/XP i składający się z następujących programów: INSTALATOR - ustawianie, w prosty sposób, konfiguracji funkcji centrali, konfiguracja sieciowa, obsługa bazy danych systemu, bieżąca zmiana uprawnień poszczególnych użytkowników KONSOLA - pulpit sygnalizacyjny, dostępny na ekranie w każdym trybie pracy komputera w systemie Windows, obrazujący w sposób graficzny (w postaci ikon) aktualny stan linii miejskich i wewnętrznych oraz profil pracy centrali, komputerowy aparat systemowy do komfortowego wybierania numerów abonentów wewnętrznych i zewnętrznych bez użycia telefonu. Zamiast podnosić słuchawkę aparatu telefonicznego i wybierać numery abonentów czy kody funkcji można wybrać numer z komputera. Program zawiera bazę danych telefonów: telefony prywatne, telefony służbowe, pozwalającą łączyć się bezpośrednio z ekranu komputera. SZEF rejestracja połączeń wychodzących i przychodzących, statystyki połączeń, zarządzanie kontami użytkowników. ODTWARZACZ IP PBX program służący do odsłuchu plików w formacie vx2, format ten jest standardem dla zapisu treści połączeń telefonicznych w centrali ELNIX IP-PBX. Oprogramowanie ELNIX IP-PBX jest oprogramowaniem działającym w sieci komputerowej. System bramofonu, automatyki i videobramofonu System bramofonu lub videobramofonu jest zależny od telefonicznych linii wewnętrznych i umożliwia: podłączenie jedno, dwu, trzy lub cztero przyciskowej kasety rozmownej do jednego portu wewnętrznego otwieranie zamków drzwi wejściowych z dowolnego aparatu - także bezprzewodowego - podłączonego do centrali kontakt z obszarem przed bramofonem i jego podsłuch przekazywanie odebranych rozmów z bramofonu do innych aparatów bramofon komórkowy czyli przekazywanie wywołań z bramofonu na aparat telefoniczny niepodłączony do centrali np. telefon komórkowy lub stacjonarny możliwość pozostawiania informacji z bramofonu/videobramofonu na podłączonej do centralki automatycznej sekretarce Otwieranie dodatkowych bram przy użyciu funkcji automatyki rozległa obserwacja obszaru wokół videobramofonu i identyfikacja osób stojących przed furtką (drzwiami) dzięki wbudowanej monochromatycznej lub kolorowej kamerze szerokokątnej odbiór obrazu z kamery videobramofonu na ekranie telewizora, monitora TV przemysłowej lub komputera z wejściem AV System radiowęzła System radiowęzła pozwala na globalne i lokalne nagłośnienie pomieszczeń obsługiwanych przez centralę. Istnieje możliwość podłączenia kilku zestawów głośników obsługiwanych przez aparaty telefoniczne. Port radiowęzłowy jest zależny od telefonicznych linii wewnętrznych. Strona 8

9 ELEKTRONIX - Dokumentacja PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU CENTRALI ELNIX IP-PBX Wprowadzenie Pamiętaj, że Abonencka Centrala Telefoniczna elefoniczna to specjalizowane urządzenie elektroniczne, pracujące w ruchu ciągłym, przy zmiennym napięciu prądu ~230V. Dla prawidłowego funkcjonowania centrali trali niezbędne jest zatem przestrzeganie zasad właściwej instalacji i prawidłowego zabezpieczenia urządzenia. Dlatego instalację najlepiej powierzyć wyspecjalizowanej firmie zajmującej się wykonywaniem instalacji telekomunikacyjnych, która dokona także zaprogramowania zaprogramowania centrali. Przy instalacji centrali należy bezwzględnie przestrzegać określonych wymogów instalacyjnych. Umożliwi to sprawne funkcjonowanie centrali i pozwoli uniknąć uszkodzeń w przypadku wystąpienia przepięć w sieci telekomunikacyjnej i energetycznej. en Montaż Centrali ELNIX IP-PBX Centrala Telefoniczna składa się z: modułu elektroniki obsługującego odpowiednio od 4 do 48 portów telefonicznych kabla zasilającego ~230 V oprogramowania komputerowego na CD instrukcji obsługi i montażu (opcjonalnie (opcjon na CD w pliku PDF lub DOC) Przypominamy, że każda linia zewnętrzna powinna być zabezpieczona odgromnikiem abonenckim, np. odgromnikiem OX-1 1 produkowanym przez firmę Elektronix. Urządzenie mieści się w obudowie RACK 10 pozwalającej na instalację w szafie montażowej, na ścianie lub w pozycji leżącej np. na stole lub np. pod blatem stołu. Do podłączenia linii miejskich do urządzenia MVR należy użyć skrętki telefonicznej o symbolu YTKSY, natomiast do połączenia sieci siec komputerowej kabel sieciowy UTP. Strona 9

10 ELEKTRONIX Dokumentacja Rys. 1 Widok gniazd wejściowych na panelu przednim Centrali w małej obudowie Rys. 2 Widok gniazd wejściowych na panelu przednim Centrali w dużej obudowie OBJAŚNIENIA 1. Porty centrali, w zależności od konfiguracji zewnętrzny (jasno szary) / wewnętrzny (czarny) (RJ11) Rys. 3 Widok gniazda RJ11 2. Gniazdo Ethernet (RJ45) Rys. 4 Widok gniazda RJ45 3. Gniazdo kary pamięci Compact Flash (w zależności od modelu centrali) Strona 10

11 ELEKTRONIX - Dokumentacja Podłączenia Centrali do telefonicznych linii miejskich Rys. 5 Podłączenie linii miejskich do centrali Na przednim panelu Centrali ELNIX IP-PBX umieszczone zostały gniazda przyłączeniowe linii miejskich i aparatów wewnętrznych (RJ11). Gniazda linii miejskich wyróżniają się jasnym kolorem złącz (białe lub jasno szare) i numerowane są od dołu do prawej strony w centrali w małej obudowie, a w dużej obudowie od góry do prawej w trzech kolumnach. Gniazda przyłączeniowe portów wewnętrznych mają kolor czarny. Pamiętajmy też o prawidłowym zabezpieczeniu linii wejściowych urządzeniem odgromowym, np. odgromnik OX-1, jak też wykonaniu instalacji uziemiającej iającej odgromniki. Do wykonania instalacji połączeń telefonicznych zaleca się użyć skrętki telefonicznej YTKSY, a zakończenia od strony centrali wykonujemy wtykiem RJ11 z podłączeniem do pinów 3 i 4 tego wtyku. Podłączenia urządzeń radiowych dokonujemy wg dodatkowego schematu, specjalnie przygotowywanego dla konkretnego typu aparatu radiowego, bramki GSM i innych urządzeń. Ważne 1. Gniazda linii miejskich, w obudowie e centrali wyróżniają się jaśniejszym kolorem złącz Informacje2. Uchwyty mocujące centrale można dowolnie przestawiać z pozycji pionowej do pozycji poziomej w położeniu dolnym (np. mocowanie do ściany, lub do blatu) pamiętając o pozostawieniu niezatkanych otworów wentylacyjnych na obudowie centrali. Strona 11

12 ELEKTRONIX Dokumentacja Podłączenia Bramofonu ELNIX do Centrali IP-PBX Rys. 6 Schemat podłączenia Bramofonu ELNIX do Centrali telefonicznej ELNIX IP-PBX Ważne 1. Do płytki bramofonowej musi być podłączone zasilanie rygla nr 1 o napięciu 12-15V Informacje prądu zmiennego bądź stałego (w zależności od zastosowanego rygla), w przeciwnym wypadku, kilkukrotne użycie bramofonu bez podłączonego powyższego zasilania, może doprowadzić do uszkodzenia toru rozmownego bramofonu i centrali. Do centrali można podłączyć do 8 dodatkowych urządzeń bramofonowych (linia rozmowna lub rygiel elektromagnetyczny). Standardowa płytka bramofonu obsługuje jedną linię rozmówną i dwa rygle elektromagnetyczne. Linia rozmówna i pierwszy rygiel, wykorzystują jeden z portów wewnętrznych centrali, jeśli chcemy obsługiwać dwa rygle musimy w celu jego wysterowania wykorzystać drugi port wewnętrzny centrali (tak jak przedstawiono na rysunku powyżej port drugiego rygla ). Bliższe informacje o konfiguracji i instrukcja programowania w dziale Bramofony bieżącej instrukcji. Strona 12

13 ELEKTRONIX - Dokumentacja Podłączenie Centrali do sieci komputerowej Sieć Internet Rys. 7 Podłączenie Centrali do lokalnej sieci komputerowej Dla poprawnego połączenia Centrali w sieci lokalnej do HAB-a lub Switch a, należy wykonać kabel przyłączeniowy skrętką komputerową UTP klasy 5 bądź wyższej, w standardzie EIA/TIA568A, z następującym rozmieszczeniem przewodów we wtyczce RJ45 (wtyczkę trzymamy tak żeby zatrzask był niewidoczny, a kontakty były na górze, otworem na kabel do siebie): - 1 Biały z zielonym - 2 Zielony - 3 Biały z pomarańczowym - 4 Niebieski - 5 Biały z niebieskim - 6 Pomarańczowy - 7 Biały z brązowym - 8 Brązowy Rys. 8 Wtyk RJ45 kolory przewodów w standardzie EIA/TIA568A Ważne Informacje Oba zakończenia kabla wykonujemy tak samo, czyli uzyskujemy połączenie 1 do 1. Strona 13

14 ELEKTRONIX Dokumentacja Podłączenie Centrali do komputera PC Rys. 9 Podłączenie Centrali do komputera PC W przypadku gdy łączymy Centralę bezpośrednio z komputerem PC, musimy wykonać specjalnie skrosowany kabel sieciowy i podłączyć go do gniazda (2) Ethernet w Centrali i do gniazda LAN karty sieciowej w komputerze PC. Dla poprawnego połączenia kabel przyłączeniowy należy wykonać skrętką komputerową UTP klasy 5 bądź wyższej, w standardzie Cross-over over cable, czyli takim kablem, który ma zamienione miejscami dwie pary przewodów (tzw. skrośny lub skrosowany), z następującym rozmieszczeniem przewodów we wtyczkach RJ45 (wtyczkę trzymamy tak żeby zatrzask był niewidoczny, a kontakty były na górze, otworem na kabel do siebie). Wtyk 1: - 1 Biały z zielonym - 2 Zielony - 3 Biały z pomarańczowym - 4 Niebieski - 5 Biały z niebieskim - 6 Pomarańczowy - 7 Biały z brązowym - 8 Brązowy Wtyk 2: - 1 Biały pomarańczowy - 2 Pomarańczowy - 3 Biały z zielonym - 4 Niebieski - 5 Biały z niebieskim - 6 Zielony - 7 Biały z brązowym - 8 Brązowy Wtyk 1 Wtyk 2 Rys. 10 Schemat kabla skrosowanego Ważne Informacje Nie wszystkie karty sieciowe stosowane w komputerach obsługują połączenia sieciowe wykonane kablem skrosowanym. Strona 14

15 ELEKTRONIX - Dokumentacja WYMOGI SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Aby oprogramowanie mogło być zainstalowane a następnie uruchomione niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań sprzętowych odnośnie komputera obsługującego system: zainstalowane oprogramowanie Windows (98SE, 2k, XP, Vista). 900 MHz (Intel, AMD) 256MB RAM 70MB wolnego miejsca na dysku na oprogramowanie (program i serwer SQL) + 4MB na każdą godzinę nagrań (baza danych MySQL) Karta sieciowa 10/100 Protokół TCP/IP oraz przydzielony stały adres IP w sieci lokalnej Karta dźwiękowa (niezbędna do odsłuchu nagrań) Strona 15

16 ELEKTRONIX Dokumentacja TABELA FUNKCJI CENTRALI ELNIX IP-PBX Tabela funkcji podstawowych * = przycisk gwiazdki na klawiaturze aparatu telefonicznego x = dowolny numer z zakresu 0-9 nw = numer wewnętrzny od 200 do 399 gr = numer grupy od 400 do 431 F = przycisk FLASH w aparacie telefonicznym # = przycisk kratki na klawiaturze aparatu telefonicznego NR FUNKCJI OPIS FUNKCJI 0 Połączenie zewnętrzne przez 1 grupę linii miejskich (ustawienie domyślne) * 0 Połączenie zewnętrzne przez 2 grupę linii miejskich # 0 Połączenie zewnętrzne przez 3 grupę linii miejskich 101, 102, 103, 104,... Połączenie zewnętrzne przez wybraną linię miejską *101, *102, *103, *104,... Połączenie zewnętrzne przez wybraną linię miejską z abonentem centrali nadrzędnej (bez prefiksu podcentrali) Połączenie z abonentem wewnętrznym (także wirtualnym podłączonym do portu centrali) Połączenie z grupą telefonów wewnętrznych *40 Kasowanie funkcji przekierowania (Redyrekcji) ustawianej kodem *42 *41 nw Redyrekcja przekierowanie natychmiastowe na numer wewnętrzny kasowane podniesieniem słuchawki nw = numer abonenta wewnętrznego *41 LZ nz Redyrekcja przekierowanie natychmiastowe na numer zewnętrzny, kasowane podniesieniem słuchawki LZ = 0 pierwsza wolna linia zewnętrzna LZ = 101, 102, 103, itd.... konkretna linia zewnętrzna nz = numer abonenta zewnętrznego *42 nw Redyrekcja przekierowanie natychmiastowe na numer wewnętrzny, kasowane kodem *40 nw = numer abonenta wewnętrznego *42 LZ nz Redyrekcja przekierowanie natychmiastowe na linię zewnętrzną, kasowane kodem *40 LZ = 0 pierwsza wolna linia zewnętrzna LZ = 101, 102, 103, itd.... konkretna linia zewnętrzna nz = numer abonenta zewnętrznego *430 nw Redyrekcja przekierowanie na numer wewnętrzny, gdy aparat jest zajęty nw = numer abonenta wewnętrznego *430 LZ nz Redyrekcja przekierowanie na numer zewnętrzny, gdy aparat jest zajęty LZ = 0 pierwsza wolna linia zewnętrzna LZ = 101, 102, 103, itd.... konkretna linia zewnętrzna nz = numer abonenta zewnętrznego *43T nw Redyrekcja przekierowanie na numer wewnętrzny, gdy aparat nie Strona 16

17 ELEKTRONIX - Dokumentacja odbiera połączeń: T = 1 ze zwłoką 15 sekundową T = 2 ze zwłoką 25 sekundową nw = numer abonenta wewnętrznego *43T LZ nz Redyrekcja przekierowanie na numer zewnętrzny gdy aparat nie odbiera połączeń: T = 1 ze zwłoką 15 sekundową T = 2 ze zwłoką 25 sekundową LZ = 0 pierwsza wolna linia zewnętrzna LZ = 101, 102, 103, itd.... konkretna linia zewnętrzna nz = numer abonenta zewnętrznego 5 Redial wybranie ostatnio wybieranego numeru Wybranie globalnego numeru skróconego *70 Funkcja Nie przeszkadzać *71 Funkcja Niańka *721 nw Wpisanie numeru gorącej linii wewnętrznej, nw = numer abonenta wewnętrznego *721 LZ nz Wpisanie numeru gorącej linii zewnętrznej, LZ = 0 pierwsza wolna linia zewnętrzna LZ = 101, 102, 103, itd.... konkretna linia zewnętrzna nz = numer abonenta zewnętrznego *720 Kasowanie funkcji gorącej linii Wejście w podsłuch bramofonu 90 Przechwytywanie rozmów zewnętrznych na dowolnym aparacie wewnętrznym 9Y Przechwytywanie rozmów zewnętrznych i wewnętrznych z aparatu Y na dowolnym aparacie wewnętrznym 98 Przechwycenie dzwonienia z bramofonu na dowolnym aparacie telefonicznym 112, 99x Wybieranie numerów służb specjalnych # # 91 xx Nagrywanie komunikatu zapowiedzi słownej Disa/Infolinia xx = nr zapowiedzi od 01 do 16 # # 92 xx Odsłuch nagranego komunikatu zapowiedzi słownej Disa/Infolinia xx = nr zapowiedzi od 01 do 16 # # 99 Przywrócenie domyślnego adresu sieciowego centrali # 901 Reset centrali Strona 17

18 ELEKTRONIX Dokumentacja Tabela funkcji realizowanych w trakcie rozmowy F 0 F 100 NR FUNKCJI F F F 7 F 70 OPIS FUNKCJI Rezygnacja z połączenia i powrót do poprzedniego rozmówcy oczekującego w holdzie Połączenie z pierwszą wolną linią miejską podczas prowadzenia rozmowy wewnętrznej/zewnętrznej Przekazanie połączeń do abonentów wewnętrznych z anonsem lub bez anonsu Przekazanie połączeń do grupy aparatów wewnętrznych z anonsem lub bez anonsu Otwarcie rygla bramofonu Otwarcie rygla bramofonu w przypadku używania funkcji automatyki * 7 Otwarcie rygla bramofonu w trakcie wywołania na linię zewnętrzną (bramofon komórkowy) F 71 do 78 F 90 F 9Y F98 F F F # 10 F # 11 Załączenie przekaźników systemu automatyki Przechwytywanie rozmów zewnętrznych w trakcie trwania innej rozmowy, na dowolnym aparacie wewnętrznym Przechwytywanie rozmów zewnętrznych i wewnętrznych z aparatu Y w trakcie trwania innej rozmowy, na dowolnym aparacie wewnętrznym Przechwytywanie rozmów z bramofonu w trakcie trwania innej rozmowy, na dowolnym aparacie wewnętrznym W trakcie wybierania numeru gorącej linii, powrót do sygnału zgłoszenia centrali W trakcie rozmowy, funkcja hold (15 sekund) Wyłączenie nagrywania w trakcie rozmowy Włączenie nagrywania w trakcie rozmowy * 1 Przedłużenie połączenia przechodzącego z jednej na drugą linię miejską * 0 Rozłączenie połączenia przechodzącego z jednej na drugą linię miejską Tabela funkcji realizowanych na tle sygnału zajętości NR FUNKCJI OPIS FUNKCJI 0 Powrót do rozmowy oczekującej w holdzie F 0 Na tle sygnału oczekiwania lub zajętości, powrót do rozmowy oczekującej 5 Zamawianie połączenia z zajętą linią miejską, lub zajętym aparatem wewnętrznym Strona 18

19 ELEKTRONIX - Dokumentacja OBSŁUGA CENTRALI Z APARATU TELEFONICZNEGO FUNKCJE PODSTAWOWE Wykaz sygnałów akustycznych Centrali ELNIX IP-PBX Dzwonki telefoniczne Wywołania z linii zewnętrznej dzwonek 1sek., przerwa 4sek. Wywołania z linii wewnętrznej - podwójny dzwonek z przerwą 3sek. Wywołania z bramofonu potrójny dzwonek z przerwą 2 sek. Dzwonek przywołania - 1 krótki (0,5 sek.) i 1 długi (1sek.) Sygnały w słuchawce telefonicznej Oczekiwania na zgłoszenie się abonenta - sygnał przerywany 1 sek. / 3 sek.przerwy Zgłoszenia centrali sygnał ciągły Zajętości - sygnał przerywany 0.5/0.5 sek. Przyjścia rozmowy zewnętrznej podczas prowadzenia rozmowy pojedynczy, krótki sygnał co 5 sek. Potwierdzenia / akceptacji sygnał modulowany 1 Zamówienia linii sygnał modulowany 1 Oczekiwania na linii zewnętrznej - sygnał przerywany 1 sek./ 3 sek. przerwy lub melodyjka Oczekiwania na linii wewnętrznej - sygnał przerywany 1 sek./ 3 sek. przerwy lub melodyjka Błędu sygnał modulowany 2 Wykonywanie połączenia zewnętrznego Połączenie zewnętrzne to połączenie abonenta wewnętrznego z abonentem zewnętrznym np. numerem miejskim. Jeśli dla danego aparatu wewnętrznego nie zostały ustawione żadne ograniczenia to połączenie może być wykonane przez dowolną (co oznacza przez pierwszą wolną) linię lub przez wybraną linię zewnętrzną centrali. Połączenie zewnętrzne przez dowolną linię zewnętrzną podnieś słuchawkę i poczekaj na sygnał zgłoszenia centrali wybierz numer 0 i poczekaj na sygnał zgłoszenia centrali zewnętrznej (*0 lub #0, zobacz ustawienia grupy linii miejskich ) wybierz żądany numer abonenta zewnętrznego Połączenie zewnętrzne przez wybraną linię zewnętrzną podnieś słuchawkę i poczekaj na sygnał zgłoszenia centrali wybierz numer linii miejskiej, przez którą chcesz dokonać połączenia pierwsza linia trzecia linia druga linia czwarta linia piątą linia szósta linia siódma linia Itd. 1xx do poczekaj na sygnał zgłoszenia centrali zewnętrznej i wybierz numer abonenta zewnętrznego Strona 19

20 ELEKTRONIX Dokumentacja Ważne Informacje 1. Numer 112 jest międzynarodowym numerem alarmowym i został wyłączony z wybierania konkretnej linii miejskiej. 2. Jeżeli w ciągu 30 sek. od wybrania cyfry 0 (101, 102, 103 itd....) nie wybierzesz żadnego numeru, centrala automatycznie rozłączy Twój aparat by nie blokować linii zewnętrznej. 3. Jeśli po podniesieniu słuchawki i wybraniu cyfry 0 (101, 102, 103 itd....) usłyszysz sygnał zajętości, odłóż słuchawkę na widełki i spróbuj połączyć się za chwilę. 4. Możesz także zamówić sygnalizację zwolnienia linii miejskiej. Jeżeli linia miejska zostanie zwolniona to Twój telefon powiadomi Cię o tym specjalnym sygnałem dzwonka. 5. Jeśli centrala ELNIX pracuje jako podcentrala to zobacz też opis Prefiks podcentrali. Wykonanie połączenia wewnętrznego Połączenie wewnętrzne to połączenie pomiędzy poszczególnymi abonentami wewnętrznymi. Jeśli chcesz połączyć się z jednym z abonentów wewnętrznych to: podnieś słuchawkę i poczekaj na sygnał zgłoszenia centrali wybierz żądany numer wewnętrzny (201, ) Ważne Informacje 1. Jeśli po podniesieniu słuchawki i wybraniu numeru wewnętrznego usłyszysz sygnał zajętości, odłóż słuchawkę na widełki i spróbuj połączyć się za chwilę. 2. Możesz też zamówić sygnalizację zwolnienia linii wewnętrznej. Jeśli abonent wewnętrzny zakończy rozmowę telefon powiadomi Cię o tym specjalnym sygnałem dzwonka. Po podniesieniu słuchawki masz bezpośrednie połączenie z abonentem wewnętrznym. Wykonywanie połączenia z grupą telefonów wewnętrznych Funkcja jest przydatna jeśli zależy nam na połączeniu z pewną grupą abonentów wewnętrznych np. działem handlowym, magazynami itp. a nie z konkretnym abonentem wewnętrznym. Również ustawienie grup niezbędne jest aby zaprogramować wywołanie z linii miejskich, ponieważ wywołanie z konkretnej linii miejskiej ustawia się na grupę aparatów wewnętrznych. Wybranie numeru grupy powoduje dzwonienie wszystkich wolnych aparatów wewnętrznych w tej grupie. Kto pierwszy z grupy podniesie słuchawkę uzyskuje połączenie z Tobą a pozostałe aparaty przestają dzwonić. Programowanie grup abonentów wewnętrznych program Instalator pakietu ELNIX IP-PBX Ogólne zasady tworzenia grup telefonów wewnętrznych: można ustalić maksymalnie 32 grupy telefonów w grupie może być od 1 do 200 numerów wewnętrznych w grupie mogą się znaleźć dowolne numery telefonów wewnętrznych każdy numer wewnętrzny może być jednocześnie we wszystkich grupach są dwie metody wywołania grupy, w momencie wybrania numeru grupy: a) jednoczesne wszystkie aparaty dzwonią jednocześnie b) sekwencyjne co 10 sek. dołączają kolejne aparaty wewnętrzne przypisane do grupy dla grup obowiązują profile pracy centrali Strona 20

21 ELEKTRONIX - Dokumentacja Aby wykonać Połączenie z grupą telefonów: podnieś słuchawkę aparatu i poczekaj na sygnał zgłoszenia centrali wybierz żądany numer grupy (od 400 do 431); wolne telefony w tej grupie będą dzwonić. Po podniesieniu słuchawki dowolnego z nich mamy połączenie z grupą, pozostałe telefony po podniesieniu słuchawki pierwszego przestają dzwonić. Ważne Informacje 1. Jeśli po podniesieniu słuchawki i wybraniu numeru grupy usłyszysz sygnał zajętości, odłóż słuchawkę na widełki i spróbuj połączyć się za chwilę. 2. Możesz także zamówić sygnalizację zwolnienia grupy. Jeśli jeden z abonentów z grupy zakończy rozmowę telefon powiadomi Cię o tym specjalnym sygnałem dzwonka. Połączenie z globalnym numerem skróconym W centrali ELNIX IP-PBX można zaprogramować 100 numerów zewnętrznych i wewnętrznych oraz IP (np ) lub domenę (np. elektronix.pl) w postaci skróconej - trzycyfrowej z numeracją od 600 do 699. Globalne numery skrócone, są także globalnymi numerami dozwolonymi, co oznacza, że wpisując numer abonenta zewnętrznego do numerów skróconych, pozwalamy wszystkim użytkownikom centrali, korzystającym z wybierania skróconego ( ), na połączenia z tym numerem z pominięciem blokad dla użytkownika. Aby uzyskać połączenie z numerem skróconym: podnieś słuchawkę dowolnego telefonu podłączonego do centrali wybierz numer z zakresu po krótkiej chwili uzyskasz połączenie z numerem zaprogramowanym pod wybraną pozycją po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na widełki Programowania tabeli numerów skróconych dokonuje się w programie SZEF z pakietu ELNIX IP- PBX. Odbieranie rozmów Użytkownik centrali może zaprogramować sygnalizację dźwiękową i odbieranie przychodzących rozmów zewnętrznych na dowolnej ilości aparatów wewnętrznych podłączonych do centrali. Programowanie wybranych aparatów odbierających rozmowy zewnętrzne pakietu ELNIX IP-PBX. - program Instalator Odbieranie rozmów przychodzących odbywa się identycznie dla rozmów zewnętrznych jak i wewnętrznych. Różny jest tylko dźwięk dzwonków telefonów, które słyszymy gdy przychodzi rozmowa: zewnętrzna pojedynczy dzwonek z przerwą 4 sek. wewnętrzna podwójny dzwonek z przerwą 2 sek. z bramofonu potrójny dzwonek z przerwą 2 sek. jeśli chcesz odebrać rozmowę przychodzącą, to po usłyszeniu dzwonka podnieś słuchawkę dzwoniącego aparatu Strona 21

22 ELEKTRONIX Dokumentacja Ważne Informacje 1. Jeżeli rozmowa zewnętrzna przyszła podczas prowadzenia rozmowy wewnętrznej, usłyszysz w słuchawce specjalny sygnał informacyjny (pojedynczy krótki sygnał). Odłóż i podnieś słuchawkę, a wtedy połączenie z rozmówcą zewnętrznym zostanie zrealizowane. 2. Jeśli prowadzisz rozmowę zewnętrzną i w jej trakcie przyszła druga rozmowa zewnętrzna, którą chcesz odebrać (patrz opis w rozdziale Odbieranie drugiego połączenia zewnętrznego podczas prowadzenia rozmowy zewnętrznej ). 3. Można dokonać także przechwytu rozmowy zewnętrznej, czyli odebrania jej z aparatu niezaprogramowanego na odbieranie (patrz opis w rozdziale Przechwytywanie rozmów) Przechwytywanie rozmów Przechwytywanie rozmów zewnętrznych Dzięki tej funkcji możliwe jest odbieranie rozmów zewnętrznych z aparatów, które nie były zaprogramowane jako odbierające te rozmowy. Jeżeli nikt nie odbiera zaprogramowanego na odbieranie rozmów zewnętrznych telefonu, a Ty chcesz przechwycić tę rozmowę możesz to zrealizować na dwa sposoby: Jeśli nie wiesz, jaki numer wewnętrzny ma dzwoniący aparat to: podnieś słuchawkę swojego aparatu, wybierz 90 - jesteś już połączony z rozmówcą zewnętrznym, możesz prowadzić rozmowę lub przekazać ją innemu abonentowi wewnętrznemu Jeśli znasz numer dzwoniącego aparatu to: podnieś słuchawkę swojego aparatu, wybierz 9Y, (Y = numer dzwoniącego aparatu wewnętrznego); jesteś połączony z rozmówcą zewnętrznym, możesz prowadzić rozmowę lub przekazać ją do innego abonenta wewnętrznego Przechwytywanie rozmów wewnętrznych Dzięki tej funkcji możesz odebrać rozmowę wewnętrzną skierowaną do innego niż Twój aparatu wewnętrznego. Jeżeli dzwoni telefon nieobecnego w danym momencie kolegi, np. na sąsiednim biurku a Ty chcesz przechwycić jego rozmowę: podnieś słuchawkę swojego aparatu wybierz 9Y, (Y = numer dzwoniącego aparatu wewnętrznego) jesteś połączony z rozmówcą wewnętrznym, który chciał połączyć się z Twoim kolegą. Strona 22

23 ELEKTRONIX - Dokumentacja Zakończenie rozmów Zakończenie rozmowy odbywa się identycznie dla przeprowadzonej rozmowy zewnętrznej jak i rozmowy wewnętrznej: po zakończonej rozmowie odłóż słuchawkę na widełki aparatu telefonicznego Ważne 1. Jeżeli prowadzisz równolegle dwie rozmowy zewnętrzne to ich zakończenie może odbywać się w różnych profilach pracy, w zależności od potrzeb. Informacje Przekazywanie rozmowy zewnętrznej do innego aparatu wewnętrznego lub grupy aparatów Odebrane rozmowy zewnętrzne z jednego aparatu można następnie przekazać do innego aparatu wewnętrznego lub do grupy. W czasie przekazywania rozmowy abonent zewnętrzny słyszy w słuchawce sygnał oczekiwania - melodyjkę. Przekazanie rozmowy może być: z anonsem - zanim połączysz abonenta wewnętrznego, czekasz na jego zgłoszenie i informujesz go np. "dzwoni pan Kowalski". Abonent zewnętrzny słyszy w tym czasie melodyjkę, łączysz go z abonentem wewnętrznym odkładając słuchawkę bezpośrednio (bez anonsu) - wybierasz numer abonenta wewnętrznego i nie czekając na jego zgłoszenie odkładasz słuchawkę. Abonent zewnętrzny słyszy w tym czasie melodyjkę i uzyskuje połączenie gdy wybrany abonent wewnętrzny podniesie słuchawkę Przekazywanie rozmowy zewnętrznej bez anonsu nie odkładając słuchawki wybierz FLASH i następnie numer abonenta wewnętrznego 200, lub grupy, 400, po usłyszeniu sygnału wywołania wybranego abonenta odłóż słuchawkę na widełki aparatu Ważne Informacje 1. Jeżeli wybrany aparat wewnętrzny nie zgłosi się w ciągu 30 sek., to rozmowa powróci do Twojego aparatu. Możesz ją ponownie odebrać i np. przekazać do innego numeru wewnętrznego. Jeśli jednak przez 30 sek. nie odbierzesz rozmowy to zostanie ona rozłączona. 2. Jeżeli przekażesz rozmowę zewnętrzną do jednego z aparatów wewnętrznych a okaże się, że numer jest zajęty lub źle wybrałeś numer, możesz powrócić do rozmowy z abonentem zewnętrznym wybierając klawisz [FLASH] i [0]. Strona 23

24 ELEKTRONIX Dokumentacja Przekazywanie rozmowy zewnętrznej z anonsem nie odkładając słuchawki wybierz klawisz FLASH i następnie numer abonenta wewnętrznego 200, lub grupy, 400, po odebraniu telefonu przez wybranego abonenta wewnętrznego zaanonsuj rozmowę (abonent zewnętrzny słyszy w tym czasie melodyjkę) i odłóż słuchawkę Ważne Informacje 1. Jeżeli przekazywana rozmowa nie została zaakceptowana przez abonenta wewnętrznego to odłożenie przez niego słuchawki spowoduje powrót do rozmowy z abonentem zewnętrznym. 2. Rozmowa zewnętrzna przekazana do jednego z aparatów wewnętrznych może być następnie przekazana do kolejnego aparatu wewnętrznego, także do poprzedniego. 3. Jeśli okaże się, że numer wewnętrzny nie odpowiada to możesz wrócić do rozmowy z abonentem zewnętrznym wybierając [FLASH] i [0]. Zamawianie sygnalizacji zwolnienia linii zewnętrznej, wewnętrznej lub grupy Zamówienia sygnalizacji zwolnienia linii można dokonać gdy: po wybraniu 0 usłyszysz sygnał zajętości co oznacza, że wszystkie linie miejskie są zajęte, po wybraniu numeru linii usłyszysz sygnał zajętości co oznacza, że wybrana linia zewnętrzna (LZ) jest zajęta: pierwsza LZ druga LZ 103 trzecia LZ Itd.... wybrany numer wewnętrzny ( 201,...399) jest zajęty, po wybraniu numeru grupy (400, ) w słuchawce słychać sygnał zajętości co oznacza, że wszystkie telefony tej grupy są zajęte. Po zwolnieniu się zamówionej linii otrzymasz dzwonek przywołania. Jeśli zamówione zostało zwolnienie się linii miejskiej (zewnętrznej), to po podniesieniu słuchawki już masz bezpośrednie połączenie z linią miejską sygnał zgłoszenia się linii miejskiej, od razu możesz wybrać numer abonenta zewnętrznego. Jeśli w ciągu 30 sek. nie podejmiesz dzwoniącego aparatu, funkcja zostanie anulowana i linia miejska rozłączona. Gdy zamówiłeś połączenie z numerem wewnętrznym, to w chwili zwolnienia się zamówionej linii Twój aparat zadzwoni przez 30 sek. dzwonkiem przywołania do zamówionego połączenia i dopiero po podniesieniu przez Ciebie słuchawki zadzwoni zamówiona linia wewnętrzna. Jeśli w ciągu 30 sek. nie podejmiesz dzwoniącego aparatu, funkcja zostanie anulowana. Zamawianie sygnalizacji zwolnienia linii po wybraniu numeru linii zewnętrznej, wewnętrznej lub grupy słyszysz sygnał zajętości nie odkładając słuchawki, na tle sygnału zajętości aparatu wybierz cyfrę 5 w słuchawce usłyszysz sygnał akceptacji co oznacza, że funkcja została przyjęta do realizacji odłóż słuchawkę na widełki aparatu telefonicznego 1. Jeśli w trakcie trwania dzwonka na aparacie zamawiającym połączenie, zostanie Ważne podniesiona słuchawka zamówionego aparatu wewnętrznego, to abonent usłyszy sygnał oczekiwania na połączenie (jeśli w centrali została ustawiona melodia dla Informacje funkcji hold to usłyszy tę melodię). Jeśli odłoży słuchawkę w ciągu 30 sek. przed uzyskaniem połączenia, to funkcja zostanie anulowana. Strona 24

25 ELEKTRONIX - Dokumentacja Telefaks Do centrali może zostać podłączony aparat telefaksowy. Może on być obsługiwany jak każdy inny numer wewnętrzny, przez kolejne przekazywanie połączenia. Zaznaczając w programie INSTALATOR z pakietu ELNIX IP-PBX, na odpowiednim porcie, że do linii podłączone jest urządzenie odbierające faksy, włączasz tam tak zwaną ochronę danych, to znaczy że na tym porcie niesłyszane będą sygnały informacyjne z centrali aby nie zakłócać transmisji danych faksowych. Jednocześnie przy włączonej funkcji DISA lub INFOLINIA, gdy centrala usłyszy sygnał faxu podany przez inny aparat z linii miejskiej, automatycznie połączy tę rozmowę z aparatem oznaczonym jako fax. Połączenie ze służbami specjalnymi 112 i 99x (policja, straż, pogotowie...) Połączenia ze służbami specjalnymi, których numery mają postać 99x i specjalnym numerem alarmowym 112 możesz zrealizować tak jak z każdym innym abonentem zewnętrznym (przez 0, 101, 102, 103, itd....) albo poprzez bezpośredni dostęp do linii miejskiej w następujący sposób: podnieś słuchawkę dowolnego aparatu poczekaj na sygnał zgłoszenia centrali wybierz bezpośrednio żądany numer - 112, lub 997, 998, 999, 99x - bez uprzedniego wybierania cyfry 0, lub 101, , itd.... Ważne Informacje Jeśli w centrali jest 12 lub więcej linii miejskich, to linia 12 o numerze 112 będzie niedostępna dla funkcji bezpośredniego dostępu do konkretnej linii miejskiej (zobacz opis). Strona 25

26 ELEKTRONIX Dokumentacja OBSŁUGA CENTRALI Z APARATU TELEFONICZNEGO FUNKCJE ZAAWANSOWANE Odbieranie drugiego połączenia zewnętrznego podczas prowadzenia rozmowy zewnętrznej Jeśli abonent wewnętrzny jest zajęty to abonent zewnętrzny w słuchawce usłyszy sygnał oczekiwania na rozmowę natomiast abonent wewnętrzny usłyszy w tle prowadzonej już, pierwszej rozmowy sygnał informacyjny (krótki sygnał powtarzany co 5 sek.), oznaczający, że ktoś chce na drugiej linii się z nim połączyć. Jako abonent wewnętrzny możesz zignorować przychodzącą rozmowę albo odebrać ją w następujący sposób: Zakończenie pierwszej rozmowy i przejście do rozmowy drugiej: zakończ rozmowę z pierwszej linii i odłóż słuchawkę Twój telefon zadzwoni dzwonkiem przywołania do drugiej rozmowy, po podniesieniu słuchawki możesz rozmawiać z osobą połączoną na drugiej linii Zawieszenie 1-szej rozmowy, przejście do rozmowy 2-giej, zakończenie jej i powrót do rozmowy 1-szej: by przejść do rozmowy z rozmówcą z linii drugiej wybierz klawisz FLASH i 90 rozmówca pierwszy usłyszy melodyjkę a Ty rozmawiasz z rozmówcą z drugiej linii po zakończeniu rozmowy z drugiej linii odkładasz słuchawkę otrzymujesz dzwonek przywołania pierwszego rozmówcy i możesz kontynuować z nim rozmowę odłożenie słuchawki kończy połączenie Zawieszenie 1-szej rozmowy, przejście do rozmowy 2-giej i przekazanie jej do innego numeru wewnętrznego i powrót do rozmowy 1-szej: by przejść do rozmowy z rozmówcą z linii drugiej wybierz klawisz FLASH i 90 rozmówca pierwszy usłyszy melodyjkę a Ty rozmawiasz z rozmówcą z drugiej linii aby przekazać rozmowę do innego abonenta wewnętrznego wybierz przycisk FLASH i jego numer, odłóż słuchawkę otrzymujesz dzwonek przywołania pierwszego rozmówcy i możesz kontynuować z nim rozmowę odłożenie słuchawki kończy połączenie Zawieszenie 1-szej rozmowy, przejście do rozmowy 2-giej, zawieszenie drugiej rozmowy, powrót do rozmowy 1-szej i jej zakończenie, powrót do rozmowy 2-giej: by przejść do rozmowy z rozmówcą z linii drugiej wybierz FLASH i 90 rozmówca pierwszy usłyszy melodyjkę a Ty rozmawiasz z rozmówcą z drugiej linii aby zawiesić rozmowę z abonentem z drugiej linii wybierz FLASH i 1 po ponownym połączeniu się z linią pierwszą możesz kontynuować rozmowę, po jej zakończeniu odłóż słuchawkę otrzymujesz dzwonek przywołania drugiego rozmówcy, możesz kontynuować rozmowę odłożenie słuchawki kończy połączenie Strona 26

27 ELEKTRONIX - Dokumentacja Konsultacja z abonentem wewnętrznym podczas rozmowy zewnętrznej Funkcja pozwala na skontaktowanie się podczas prowadzenia rozmowy zewnętrznej z wybranym numerem wewnętrznym i po przeprowadzonej konsultacji powrót do rozmowy zewnętrznej. W czasie naszej konsultacji abonent zewnętrzny słyszy melodyjkę. prowadzisz rozmowę zewnętrzną i chcesz skonsultować się z którymś z abonentów wewnętrznych nie odkładając słuchawki wybierz FLASH i żądany numer wewnętrzny 200, lub numer grupy 400, po przeprowadzonej rozmowie wybierz FLASH i 0 Abonent wewnętrzny zostaje rozłączony, a Ty wracasz do rozmowy z abonentem zewnętrznym. Powrót do rozmowy zewnętrznej nastąpi również jeżeli wywołany abonent wewnętrzny pierwszy odłoży słuchawkę telefonu. Jeśli niechcący Ty odłożysz słuchawkę na widełki aparatu to Twój telefon zadzwoni dzwonkiem przywołania do połączenia oczekującego na linii zewnętrznej, po podniesieniu słuchawki możesz kontynuować rozmowę. Konsultacja z drugim numerem zewnętrznym podczas rozmowy zewnętrznej Funkcja ta pozwala na skontaktowanie się podczas prowadzenia rozmowy zewnętrznej z innym abonentem zewnętrznym (z jednej z pozostałych linii zewnętrznych) i po przeprowadzonej konsultacji powrót do pierwszej rozmowy zewnętrznej. W czasie naszej konsultacji pierwszy abonent zewnętrzny słyszy melodyjkę. Nawiązywanie rozmowy na jednej z pozostałych linii miejskich prowadzisz rozmowę zewnętrzną i chcesz skonsultować się z innym abonentem zewnętrznym nie odkładając słuchawki wybierz FLASH i 100 po usłyszeniu sygnału centrali wybierz numer 2-giego abonenta zewnętrznego, 1-szy rozmówca oczekuje w zawieszeniu i słyszy w tym czasie melodyjkę. po przeprowadzonej rozmowie wybierz FLASH i 0, nastąpi rozłączenie rozmowy z 2-gim abonentem zewnętrznym a Ty wracasz do rozmowy z 1-szym abonentem zewnętrznym Ważne Informacje 1. Jeżeli po wybraniu FLASH 100 okaże się, że wszystkie linie zewnętrzne są zajęte to w słuchawce usłyszysz sygnał zajętości wybierz FLASH 0, wtedy wrócisz do rozmowy z pierwszym abonentem. 2. Jeśli chcesz dokonać wyjścia na miasto przez konkretną linię to możesz w miejsce 100 wybrać także: dla pierwszej linii, dla drugiej, dla trzeciej, itd. Jeśli centrala ELNIX pracuje jako podcentrala to możesz też dokonać połączenia z innym abonentem centrali nadrzędnej wybierając *101, *102, *103, itd.... (wyjście odpowiednio przez pierwszą, drugą, trzecią, czwartą linię itd....). Powrót do rozmowy zawieszonej w trakcie 2-giej rozmowy zewnętrznej chcesz wrócić na chwilę do zawieszonej 1-szej rozmowy nie odkładając słuchawki wybierz FLASH i 1 jesteś ponownie połączony z 1-szym rozmówcą, 2-gi rozmówca oczekuje w zawieszeniu i słyszy w tym czasie melodyjkę Ważne Informacje 1. Kolejno wybierając FLASH 1 możemy kilkakrotnie przechodzić od jednej rozmowy zewnętrznej do drugiej. 2. Na linii, na której nie ma w danej chwili połączenia abonent zewnętrzny słyszy melodyjkę. Strona 27

28 ELEKTRONIX Dokumentacja Zakończenie rozmowy z danej linii miejskiej Chcesz zakończyć aktualnie prowadzoną rozmowę z danej linii zewnętrznej i wrócić do rozmowy na pozostałej linii: podczas połączenia z daną linią zewnętrzną wybierz FLASH i 0, połączenie z tą linią zostało rozłączone i automatycznie przechodzisz do rozmowy z drugą linią zewnętrzną, możesz też odłożyć słuchawkę Swojego aparatu na widełki, oddzwoni on przywołaniem do drugiej linii zewnętrznej rozłączenie połączenia z drugą linią zewnętrzną po odłożeniu słuchawki na widełki aparatu. Połączenia przejściowe z jednej linii miejskiej na drugą linię miejską (PSTN i SIP 2.0) Informacje ogólne Podobnie, jak w przypadku konsultacji, gdy uzyskujemy połączenie z abonentem zewnętrznym bez łączenia dwóch abonentów zewnętrznych, tak w przypadku połączenia przejściowego można dokonać połączenia jednej rozmowy przychodzącej do centrali ELNIX IP-PBX z drugim abonentem zewnętrznym, którego numer zostanie wybrany z centrali ELNIX IP-PBX na linii miejskiej PSTN lub SIP. Połączeń przechodzących można dokonywać za pomocą telefonistki (osoby pośredniczącej, korzystającej z numeru wewnętrznego centrali). Można łączyć ze sobą linie miejskie PSTN oraz linie SIP, linie SIP z linią SIP jak też linie PSTN z linią PSTN. W zależności od rodzaju linii miejskich różni się też nieco obsługa tych połączeń, co postaramy się poniżej przybliżyć. Na liniach PSTN rozmowy łączone są na określony czas, 1 minutę. Możliwe jest jednak przedłużenie rozmowy o kolejną minutę. Gdy czas rozmowy dobiega końca, abonenci usłyszą trzy sygnały tonowe informujące o zbliżającym się końcu rozmowy, jeden z rozmówców, o ile chce rozmawiać dłużej, wybiera tonowo na klawiaturze swojego aparatu kod [*][1], który spowoduje przedłużenie połączenia o kolejną minutę. Rozmowę można w ten sposób przedłużać do potrzebnego nam czasu na przeprowadzenie rozmowy. Zakończenia rozmowy można dokonać wcześniej niż przed zadeklarowanym czasem 1 minuty, wybierając na klawiaturze swojego telefonu kod [*][0], który to spowoduje natychmiastowe zwolnienie obu linii w centrali ELNIX. Jeśli kod nie zostanie wybrany, to połączenie zostanie rozłączone po jednej minucie od uzyskania połączenia bądź ostatniego przedłużenia połączenia. Bardziej zaawansowana technologia linii SIP umożliwia dokładniejszą kontrolę linii zewnętrznych, co pozwoliło nam na automatyczną detekcję zakończenia połączenia i pominięcie procedury przedłużania i rozłączania połączenia za pomocą kodów tonowych. Tak więc, gdy jedną z linii miejskich wykorzystywanych w połączeniu przejściowym jest linia SIP, to czas rozmowy określa abonent tej linii, nie zachodzi konieczność przedłużania rozmowy kodem. Połączenie zostanie zakończone automatycznie gdy abonent linii SIP odłoży słuchawkę swojego aparatu telefonicznego. Strona 28

CENTRALA TELEFONICZNA CTL V SPIS TREŚCI

CENTRALA TELEFONICZNA CTL V SPIS TREŚCI CENTRALA TELEFONICZNA CTL V SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 CHARAKTERYSTYKA CENTRALI ELNIX IP-PBX... 5 INFORMACJE OGÓLNE... Rodzaje portów wejściowych... Rodzaje portów wyjściowych... Oprogramowanie środowiskowe...

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER. Libra INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWERA. ver. 1.04.01

PBX SERVER. Libra INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWERA. ver. 1.04.01 PBX SERVER Libra INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWERA W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej objaśnienie uprzednio Uwaga (znak umieszczony

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI ver. 3.00.01 W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej objaśnienie uprzednio

Bardziej szczegółowo

MAC-6400 Wydanie 1.02

MAC-6400 Wydanie 1.02 Instrukcja obsługi Cyfrowej Centrali Telefonicznej MAC-6400 Wydanie 1.02 Usługi w centrali SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Cyfrowej Centrali Telefonicznej SLICAN CCT-1668.EU. Wersja 1.05 (dla wersji oprogramowania centrali od 2.05)

Instrukcja Obsługi Cyfrowej Centrali Telefonicznej SLICAN CCT-1668.EU. Wersja 1.05 (dla wersji oprogramowania centrali od 2.05) Instrukcja Obsługi Cyfrowej Centrali Telefonicznej SLICAN CCT-1668.EU Wersja 1.05 (dla wersji oprogramowania centrali od 2.05) Slican Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Data ostatniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

ConfigMAN 6.30. Wydanie 1.30. dla wersji firmware'u 6.30

ConfigMAN 6.30. Wydanie 1.30. dla wersji firmware'u 6.30 ConfigMAN 6.30 Slican IPS-08 Slican IPU-14 Slican IPM-032 Slican IPL-256 Slican CXS-0424 Slican CCT-1668 Slican MAC-6400 Slican MAC-ZERO Wydanie 1.30 dla wersji firmware'u 6.30 SLICAN Sp. z o. o. www.slican.pl

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA DELTA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA DELTA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA DELTA INSTRUKCJA OBSŁUGI ver. 2.20.xx Niniejsza instrukcja (bądź jej zaktualizowana wersja) znajduje się również na płycie CD z oprogramowaniem dołączonym do centrali. W

Bardziej szczegółowo

TERMINAL GSM ATEUS STANDARD Model 501052E

TERMINAL GSM ATEUS STANDARD Model 501052E TERMINAL GSM ATEUS STANDARD Model 501052E INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Wersja 1.10/2002 Gdańsk czerwiec 2002 W skład kompletu wchodzą: Terminal; Kabel zasilający; Kabel telefoniczny; Antena zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA INSTRUKCJA PRIMA WEB KONFIGURATORA Centrala Platan Prima jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. +48 58 555 88 00, fax +48 58 555 88 01

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA INSTRUKCJA PRIMA WEB KONFIGURATORA ver. 2.00.03 Centrala Platan Prima jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. +48 58 555 88 00, fax +48

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA. Slican ITS-0206 Slican ITS-0286

INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA. Slican ITS-0206 Slican ITS-0286 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA centrali telefonicznej klasy IP-PBX Slican ITS-0206 Slican ITS-0286 Wydanie 1.01.A SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

Centrala telefoniczna MICRA

Centrala telefoniczna MICRA Centrala telefoniczna MICRA Abonencka cyfrowa centrala telefoniczna z VoIP Micra jest uzupełnieniem rodziny doskonale przyjętych przez rynek central Sigma i Optima. Rozwiązania zarezerwowane do tej pory

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja ASTERBOX Program Instalator & Program Monitor

Dokumentacja ASTERBOX Program Instalator & Program Monitor Program Instalator & Program Monitor http://www.elektronix.pl E L E K T R O N I X 00-029 Warszawa, ul. Dzielna 74/76 Tel. 022 6363673 e-mail: biuro@elektronix.pl e-mail: handlowy@elektronix.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

fon High-Performance ISDN by...

fon High-Performance ISDN by... web faks data fon vox High-Performance ISDN by... FRITZ! Niniejsza dokumentacja oraz zawarte w pakiecie oprogramowanie podlega ochronie prawnej na mocy praw autorskich. Przedmiotem umowy licencyjnej jest

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej

Bardziej szczegółowo

Telefon IP Cisco 7961G/7961G-GE i 7941G/7941G-GE dla programu Cisco CallManager 4.1(3)

Telefon IP Cisco 7961G/7961G-GE i 7941G/7941G-GE dla programu Cisco CallManager 4.1(3) Podręcznik obsługi telefonu Telefon IP Cisco 7961G/7961G-GE i 7941G/7941G-GE dla programu Cisco CallManager 4.1(3) ZAWIERA LICENCJĘ I GWARANCJĘ Siedziba firmy Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Bardziej szczegółowo

Realizacja usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.02

Realizacja usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Juzala Realizacja usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

W następnym oknie rezygnujemy z instalacji automatycznej i wybieramy opcję instalacji z określonej lokalizacji:

W następnym oknie rezygnujemy z instalacji automatycznej i wybieramy opcję instalacji z określonej lokalizacji: elmeg T.444 instalacja centralki i podstawowa konfiguracja funkcji sieciowych oraz VoIP T.444 jest wysoko zintegrowaną, nowoczesną centralką abonencką pracującą na styku telekomunikacji i świata IP. Potrafi

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI ver. 1.00.03 Centrala Platan Prima jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. +48 58 555 88 00, fax +48 58

Bardziej szczegółowo

Centrala telefoniczna OPTIMA

Centrala telefoniczna OPTIMA Centrala telefoniczna OPTIMA Platan OPTIMA jest nowoczesną cyfrową centralą abonencką z opcją IP adresowaną do firm i instytucji, liczących od kilkudziesięciu do ponad stu użytkowników. Charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

2N Helios. Instrukcja instalacji i obsługi. Bramofon telefoniczny. Wersja 3.1 www.2n.cz

2N Helios. Instrukcja instalacji i obsługi. Bramofon telefoniczny. Wersja 3.1 www.2n.cz 2N Helios Bramofon telefoniczny Instrukcja instalacji i obsługi Wersja 3.1 www.2n.cz Drogi użytkowniku, Gratulujemy nabycia bramofonu ATEUS - Helios, który jest następcą renomowanego produktu ATEUS EntryCom.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA. Slican ITS-0206 Slican ITS-0286

INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA. Slican ITS-0206 Slican ITS-0286 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA centrali telefonicznej klasy IP-PBX Slican ITS-0206 Slican ITS-0286 Wydanie 1.01 SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Monitor 2 Wersja 2.4 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Monitor 2 w wersji 3.2.26 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Moduł kasety zewnętrznej IP AGORA

Moduł kasety zewnętrznej IP AGORA IPV11 AGL IPV1 2AGL IPT08AGL Moduł kasety zewnętrznej IP AGORA 1.1. WPROWADZENIE Seria kaset IP Agora jest złożona z modułu podstawowego (z 1 lub 2 przyciskami) w wersji audio/wideo oraz modułów rozszerzeń.

Bardziej szczegółowo

Szeroka perspektywa. IP PBX Server Proxima

Szeroka perspektywa. IP PBX Server Proxima Szeroka perspektywa IP PBX Server Proxima Zobacz, jak wiele możesz Proxima Szeroka perspektywa IP PBX Server Proxima jako centrum systemu teleinformatycznego IP PBX Server Proxima powstał w odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16

Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16 Instrukcja programowania i eksploatacji MIKROTEL 6/16 Firma MIKROTEL zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian technicznych i programowych związanych z rozwojem oferowanych produktów.

Bardziej szczegółowo

Dowolność połączeń. PBX Server Libra

Dowolność połączeń. PBX Server Libra Dowolność połączeń PBX Server Libra Libra Dowolność połączeń PBX Server Libra jako centrum systemu teleinformatycznego PBX Server Libra przeznaczony jest dla firm liczących od kilkudziesięciu do tysiąca

Bardziej szczegółowo

System Rejestracji R4

System Rejestracji R4 System Rejestracji R4 podręcznik instalatora wersja 0911A oprogramowanie od TELE32 v11.x R4 od engine v2.9 autor Z. Czujewicz ZETKOM Spis treści 1. Podłączamy linie telekomunikacyjne...3 1.1. Linie analogowe...3

Bardziej szczegółowo