Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w październiku 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w październiku 2015"

Transkrypt

1 Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w październiku 2015 Rzeszów, listopad

2 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31. X r. w województwie podkarpackim zarejestrowanych było bezrobotnych, w tym kobiet (% ogółu bezrobotnych). W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych spadła o 504 osoby (tj. %). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego , stan ten przyjmujemy za 100% tj. N= =100%, liczba bezrobotnych była niższa o osób, co stanowiło o 10,6 % mniej niż w październiku 2014 roku. TABELA 1. POWIATY ZMIANY LICZBY BEZROBOTNYCH WEDŁUG POWIATÓW W OKRESIE PAŹDZIERNIKA 2015 r. STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO WEDŁUG STANU NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 r. LICZBA BEZROBOTNYCH WEDŁUG STANÓW WRZEŚNIA 2015 r. NA KONIEC: PAŹDZIERNIKA 2015 r. WZROST LUB SPADEK W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA kol. 3 2 WZROST LUB SPADEK W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA kol. 4 : 2 STOPA BEZROBOCIA 1 WG STANU NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 r. /liczba/ /w %/ BIESZCZADZKI ,1 17,4 BRZOZOWSKI ,1 19,8 DĘBICKI ,6 10,3 JAROSŁAWSKI ,9 16,1 JASIELSKI ,0 14,4 KOLBUSZOWSKI ,8 12,3 KROŚNIEŃSKI ,7 13,9 LESKI ,2 18,2 LEŻAJSKI ,4 16,5 LUBACZOWSKI ,0 12,4 ŁAŃCUCKI ,1 14,1 MIELECKI ,5 10,6 NIŻAŃSKI ,3 19,1 PRZEMYSKI ,3 16,4 PRZEWORSKI ,1 16,2 ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKI ,7 17,3 RZESZOWSKI ,5 12,7 SANOCKI ,7 9,7 STALOWOWOLSKI ,1 9,8 STRZYŻOWSKI ,6 19,0 TARNOBRZESKI ,7 10,7 KROSNO ,4 5,9 PRZEMYŚL ,6 14,8 RZESZÓW ,2 7,3 1 Dane zawarte w kolumnie nr 6 dotyczą stopy bezrobocia rejestrowanego, która jest obliczana przez GUS dla kraju, województw i powiatów. Poszczególne wartości procentowe stopy bezrobocia rejestrowanego nie są porównywalne z wynikami badania BAEL lub danymi Europejskiego Biura Statystycznego EUROSTAT dotyczącymi tego wskaźnika. 2

3 TARNOBRZEG ,4 12,8 WOJEWÓDZTWO ,4 12,8 Źródło: Dane na podstawie sprawozdań o rynku pracy MPiPS-01. W październiku 2015 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowano napływ bezrobotnych na poziomie osób, w tym po raz pierwszy zarejestrowało się bezrobotnych (we wrześniu 2015 r , w tym po raz pierwszy). W strukturze napływu bezrobotnych do powiatowych urzędów pracy przeważają zarejestrowani w statystykach PUP więcej niż jeden raz. Osoby rejestrujące się w ewidencji powiatowych urzędów pracy już po raz kolejny 2 to bezrobotnych, co stanowiło 81,6% ogółu napływu (we wrześniu 2015 r osób, co stanowiło 75,3% ogólnej liczby bezrobotnych napływających do powiatowych urzędów pracy w okresie miesiąca sprawozdawczego). Osoby te spełniają wymogi obligatoryjne zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, niezbędne do rejestracji jako osoby bezrobotne. Jednocześnie w październiku 2015 r. odnotowano bezrobotnych, którzy podjęli pracę (we wrześniu 2015 r ). W analizowanym miesiącu sprawozdawczym odnotowano również (we wrześniu 2015 r ) wyrejestrowań z ewidencji, które dotyczyły innych powodów niż zatrudnienie. Szczegółowe omówienie przyczyn wyrejestrowań zawarte zostało w pkt. XI osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych oraz pkt. XIII aktywne formy promocji zatrudnienia. II. STOPA BEZROBOCIA Istotnym wskaźnikiem opisującym przestrzenne zróżnicowane bezrobocia dla Polski i powiatów województwa podkarpackiego w stosunku do osób aktywnych zawodowo jest stopa bezrobocia rejestrowanego. Udział bezrobotnych wśród aktywnych zawodowo został zamieszczony wg województw (diagram 1) oraz w podziale na powiaty województwa podkarpackiego (diagram 2). Dane dotyczą stanu na 30 września 2015 r. 2 Przyjmując okres wystąpienia faktu rejestracji od 1990 roku, od którego istnieje oficjalny rejestr bezrobotnych prowadzony przez instytucje państwowe. 3

4 DIAGRAM 1. STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W POLSCE STAN NA 30 WRZEŚNIA 2015 R. 21,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Polska 9,7 % 16,0 13,0 10,3 10,4 11,1 11,6 12,1 12,8 12,9 9,7 9,7 9,0 8,2 8,3 8,6 8,6 6, wielkopolskie 6,2 10 lubuskie 10,4 2 śląskie 8,2 11 lubelskie 11,1 3 małopolskie 8,3 12 podlaskie 11,6 4 dolnośląskie 8,6 13 świętokrzyskie 12,1 5 mazowieckie 8,6 14 podkarpackie 12,8 6 pomorskie 9,0 15 zachodniopomorskie 12,9 7 opolskie 9,7 16 kujawsko-pomorskie 13,0 8 Polska 9,7 17 warmińsko-mazurskie 16,0 9 łódzkie 10,3 Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Stopa bezrobocia w stosunku do aktywnych zawodowo. Stopa bezrobocia rejestrowanego pozostaje jednym z podstawowych wskaźników opisujących jego poziom, jednakże co warto zaznaczyć wartość tego wskaźnika zależy od szacunków ludności aktywnej zawodowo. Wskaźnik ten jest obliczany przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie dla porównań pomiędzy jednostkami o podobnym obszarze terytorialnym powiatami lub województwami w kraju 3. 3 Dla porównania odpowiednich wartości dotyczących poziomu bezrobocia pomiędzy państwami członkowskim Unii Europejskiej stosowana jest tzw. zharmonizowana stopa bezrobocia publikowana przez Eurostat. Por. Maria Basta, Agata Cendrowska, Lidia Kapczyńska, Grażyna Marciniak, Ewa Rupniewska, Hanna Strzelecka, Bożenna Wiśniewska, Maria Elżbieta Zaremba, Agnieszka Zgierska, Teresa Żelazny Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń, GUS, Warszawa 2008 rok, s

5 W końcu września 2015 r. stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego wynosiła 12,8 % i była wyższa od stopy bezrobocia dla Polski (9,7 %) o 3,1 pkt. proc. Najwyższą wartość opisywanego wskaźnika odnotowano w powiatach: brzozowskim (19,8%), niżańskim (19,1%) i strzyżowskim (19,0%), leskim (18,2%), bieszczadzkim (17,4%), ropczycko sędziszowskim (17,3%) i leżajskim (16,5%). DIAGRAM 2. STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM, STAN NA 30 WRZEŚNIA 2015 r. 21,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 18,2 19,0 19,1 19,8 17,3 17,4 16,5 16,1 16,2 16,4 14,8 13,9 14,1 14,4 12,3 12,4 12,7 12,8 12,8 10,3 10,6 10,7 9,7 9,8 7,3 5, Krosno 5,9 16 Przemyśl 14,8 2 Rzeszów 7,3 17 jarosławski 16,1 3 sanocki 9,7 18 przeworski 16,2 4 stalowowolski 9,8 19 przemyski 16,4 5 dębicki 10,3 20 leżajski 16,5 6 mielecki 10,6 21 ropczycko-sędziszowski 17,3 7 tarnobrzeski 10,7 22 bieszczadzki 17,4 8 kolbuszowski 12,3 23 leski 18,2 9 lubaczowski 12,4 24 strzyżowski 19,0 10 rzeszowski 12,7 25 niżański 19,1 11 Tarnobrzeg 12,8 26 brzozowski 19,8 12 woj. podkarpackie 12,8 13 krośnieński 13,9 14 łańcucki 14,1 15 jasielski 14,4 Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. Stopa bezrobocia w stosunku do aktywnych zawodowo. 5

6 Niską wartość stopy bezrobocia rejestrowanego odnotowujemy od dłuższego czasu w dwóch miastach na prawach powiatu Krośnie (5,9 %) i Rzeszowie (7,3 %). Niski poziom opisywanego wskaźnika wystąpił w granicach administracyjnych następujących powiatów: sanockiego (9,7 %), stalowowolskiego (9,8%) i dębickiego (10,3 %). III. WSKAŹNIKI BADANIA AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI Ścisłe miary opisujące w sposób syntetyczny proporcje pomiędzy grupą osób aktywnych i biernych zawodowo są określone mianem współczynnika aktywności zawodowej (zawarty na wykresie nr 1) i wskaźnika zatrudnienia (zawarty na wykresie nr 2). 77,0 76,5 76,0 75,5 75,0 74,5 74,0 73,5 73,0 72,5 72,0 71,5 71,0 70,5 70,0 69,5 69,0 68,5 68,0 67,5 67,0 WYKRES 1. Współczynnik aktywności zawodowej dane średnioroczne, w proc. 76,4 73,9 73,3 76,6 75,0 72,8 72,5 73,0 72,9 72,7 72,1 72,1 72,0 71,7 70,5 71,7 67,9 Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, W-wa, 2015 r. Dotyczy wieku produkcyjnego 18-59/64 lat. 71,4 71,6 70,9 70,1 69,8 69,9 69,8 69,6 69,4 69,4 69,8 69,3 69,2 69,1 71,6 71,6 72,9 72,4 72, PODKARPACKIE * POLSKA 72,1 72,9 73,5 74,3 Wykres nr 1 przedstawia stosunek liczby osób pracujących i bezrobotnych do liczby ludności powyżej 15 lat. Wykres nr 2 prezentuje poziom zatrudnienia definiowany przez udział osób pracujących w stosunku do liczby ludności 15 lat i powyżej. 6

7 68,0 67,5 67,0 66,5 66,0 65,5 65,0 64,5 64,0 63,5 63,0 62,5 62,0 61,5 61,0 60,5 60,0 59,5 59,0 58,5 58,0 57,5 57,0 56,5 56,0 55,5 55,0 54,5 54,0 64,8 65,9 WYKRES 2. Wskaźnik zatrudnienia, dane średnioroczne, w proc. 63,7 63,9 64,3 65,5 64,9 64,6 61,0 61,8 59,9 60,2 58,2 58,9 59,4 57,9 57,1 56,9 57,1 56,1 56,1 55,7 55,9 62,3 59,5 64,9 62,3 63,8 65,0 63,8 65,7 65,4 65,0 64,6 62,8 62,3 62,4 62,0 62, PODKARPACKIE * POLSKA 67,5 21,0 20,5 20,0 19,5 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 14,0 13,3 Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, W-wa, 2015 r. Dotyczy przedziału wieku 18-59/64 lat. IV. BEZROBOCIE WŚRÓD OSÓB MŁODYCH 4 Na wykresie nr 3 zamieszczono dane dotyczące stopy bezrobocia ogółem wyrażone w odsetkach i wynikające z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności 5. WYKRES 3. Stopa bezrobocia wg BAEL /ogółem/, dane średnioroczne, w proc. 12,8 12,3 11,2 11,6 10,6 15,2 15,9 10,3 16,1 13,9 18,2 18,0 19,9 18,2 19,6 17,8 19,0 16,7 16,6 17,7 13,6 13,8 9,6 9,6 8,2 7,1 10,0 8,2 11,6 12,4 9,6 9,6 13,2 10,1 14,3 14, PODKARPACKIE * POLSKA Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, W-wa, 2015 r. 10,3 9,0 4 Jak wynika z danych gromadzonych w programie badań statystyki publicznej osoby bezrobotne do 30 roku życia obejmowały 34% ogółu osób bezrobotnych zarejestrowanych w statystykach PUP wg stanu na 31 października 2015 r. 5 Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest w okresach kwartalnych przez GUS. Na wykresach nr 3 i 4 widać cykliczność zmian stopy bezrobocia. Źródło: GUS w Warszawie, Bank Danych Lokalnych, W-wa 2015 r. Dane średnioroczne, w okresie r. 7

8 Podobną charakterystykę jak zmiany wartości analizowanego wskaźnika dla kategorii ogółem /wykres nr 3/ odnotowano w przypadku stopy bezrobocia wynikającej z badania BAEL i obliczonej przez GUS dla osób będących w wieku produkcyjnym 6. WYKRES 4. Stopa bezrobocia wg BAEL w wieku produkcyjnym /dane średnioroczne, w proc./ 21,0 20,5 20,0 19,5 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 20,4 20,1 19,1 19,3 19,4 18,9 18,7 18,1 16,9 17,6 17,4 16,0 16,5 15,3 14,0 14,1 14,3 14,2 13,8 12,6 12,8 12,2 11,0 11,6 10,6 10,1 10,9 Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, W-wa, 2015 r. 9,8 8,6 9,8 9,8 8,3 7,2 14,9 14,4 13,8 13,0 10,5 10,3 9, PODKARPACKIE * POLSKA Współczynnik aktywności zawodowej osób 15 do 24 lat w województwie wynosił 30,4 %, a wskaźnik zatrudnienia 17,8 % 7. WYKRES 5. Współczynnik aktywności zawodowej lat /dane średnioroczne w proc./ 43,0 42,5 42,0 41,5 41,0 40,5 40,0 39,5 39,0 38,5 38,0 37,5 37,0 36,5 36,0 35,5 35,0 34,5 34,0 33,5 33,0 32,5 32,0 31,5 31,0 30,5 30,0 29,5 29,0 28,5 28,0 27,5 27,0 26,5 26,0 41,6 40,5 39,7 39,0 38,2 37,2 37,8 37,8 37,5 35,7 35,4 35,6 34,7 34,4 33,9 34,2 33,5 34,0 33,0 33,1 33,8 34,6 33,5 33,6 33,3 33,9 32,7 32,5 30,9 30,7 30,0 29,3 29,3 29,5 29,8 30,4 28,7 28,5 28,4 27, PODKARPACKIE * POLSKA Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, W-wa, 2015 r. 6 GUS, Bank Danych Lokalnych, Warszawa 2015 r. Dane średnioroczne, porównanie r. 7 Wymienione wartości procentowe dotyczą okresu 2014 r. i są wartościami średniorocznymi. Na wykresach 5 i 6 zamieszczono poszczególne wartości zestawione dla Polski i województwa podkarpackiego i w przedziale wieku od 15 do 24 roku życia w okresie r. 8

9 WYKRES 6. Wskaźnik zatrudnienia lat, dane średnioroczne w proc. 30,0 29,5 29,0 28,5 28,0 27,5 27,0 26,5 26,0 25,5 25,0 24,5 24,0 23,5 23,0 22,5 22,0 21,5 21,0 20,5 20,0 19,5 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 28,7 27,9 28,6 27,3 25,1 25,8 24,0 20,9 25,9 19,0 24,6 19,9 22,1 18,1 20,0 19,6 20,0 17,5 15,9 17,2 20,9 15,9 24,0 25,8 22,7 22,5 19,1 27,4 26,8 26,4 19,6 19,9 24,9 24,7 24,2 25, PODKARPACKIE * POLSKA Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, W-wa, 2015 r. 18,6 17,5 17,2 17,8 V. BEZROBOCIE WŚRÓD OSÓB W WIEKU 50 PLUS Ponad 1 /5 bezrobotnych w PUP tj. 22,5% posiada więcej niż 50 lat 8. Jak wynika z danych BAEL stopa bezrobocia dla osób w wieku 55 lat i więcej wynosiła 3,2 % 9. Współczynnik aktywności zawodowej w grupie osób 50 i więcej lat to 33,3 %, a wskaźnik zatrudnienia 50 i więcej lat przyjął wartość 30,7 % 10. Na wykresach 7 i 8 zaprezentowano poszczególne odsetki. WYKRES 7. Współczynnik aktywności zawodowej w grupie osób 50 i więcej lat, /dane średnioroczne w proc./ 44,0 43,5 43,0 42,5 42,0 41,5 41,0 40,5 40,0 39,5 39,0 38,5 38,0 37,5 37,0 36,5 36,0 35,5 35,0 34,5 34,0 33,5 33,0 32,5 32,0 31,5 31,0 30,5 30,0 29,5 29,0 28,5 28,0 42,1 42,5 41,7 39,0 31,3 32,7 34,7 33,7 34,7 32,7 30,5 30,3 30,5 30,6 29,3 29,4 29,5 29,0 28,9 29,1 29,1 34,0 29,6 36,3 32,7 31,8 31,2 31,9 31,5 30,0 30,7 36,7 36,8 33,6 34,0 36,5 35,8 34,2 34, PODKARPACKIE * POLSKA 33,3 Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, W-wa, 2015 r. 8 Dane bezrobocia rejestrowego dostępne w programie badań statystyki publicznej. 9 Dane o stopie bezrobocia dla osób będących w wieku 55 lat i więcej - I kwartał 2015 r. Wartość tego wskaźnika oznacza spadek do I kwartału 2014 roku o 1,8 %. Źródło: Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w I kwartale 2015 r, US w Rzeszowie. czerwiec 2015 rok, s Dane dotyczą wartości średniorocznych dla Polski oraz województwa podkarpackiego. Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Bank Danych Lokalnych. 9

10 WYKRES 8. Wskaźnik zatrudnienia w grupie osób 50 i więcej lat, dane średnioroczne w proc. 44,0 43,0 42,0 41,0 40,0 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0 28,0 27,0 26,0 25,0 24,0 23,0 41,2 41,4 41,2 28,6 28,5 28,8 28,8 38,6 30,1 33,0 31,8 32,3 31,4 30,9 30,1 29,2 29,5 27,5 26,9 26,7 26,6 26,3 26,3 25,4 25,4 25, PODKARPACKIE * POLSKA Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, W-wa, 2015 r. 32,8 34,4 34,9 34,7 34,1 33,3 31,5 31,6 31,2 30,3 29,6 29,0 32,1 30,7 VI. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W GRUPIE KOBIET W końcu października 2015 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było bezrobotnych kobiet. W stosunku do stanu z końca poprzedniego miesiąca /62 466/ liczba bezrobotnych kobiet spadła o 255 osób. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku tj. stanu na koniec października 2014 r. /68 470/ liczba bezrobotnych kobiet była niższa o kobiet. TABELA 2. ZMIANY LICZBY BEZROBOTNYCH KOBIET WEDŁUG POWIATÓW W OKRESIE PAŹDZIERNIKA 2015 r. LICZBA BEZROBOTNYCH KOBIET WEDŁUG STANÓW NA: WZROST LUB SPADEK W STOSUNKU DO WZROST LUB SPADEK W STOSUNKU DO POWIATY POPRZEDNIEGO POPRZEDNIEGO MIESIĄCA MIESIĄCA 30 WRZEŚNIA 31 PAŹDZIERNIKA kol. 3 2 kol. 4: r r. /liczba/ /%/ BIESZCZADZKI ,1 BRZOZOWSKI ,4 DĘBICKI ,4 JAROSŁAWSKI ,0 JASIELSKI ,6 KOLBUSZOWSKI ,1 KROŚNIEŃSKI ,5 LESKI ,9 LEŻAJSKI ,9 LUBACZOWSKI ,5 ŁAŃCUCKI ,3 MIELECKI ,1 10

11 NIŻAŃSKI ,6 PRZEMYSKI ,2 PRZEWORSKI ,2 ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKI ,5 RZESZOWSKI ,6 SANOCKI ,6 STALOWOWOLSKI ,2 STRZYŻOWSKI ,1 TARNOBRZESKI ,2 KROSNO ,9 PRZEMYŚL ,1 RZESZÓW ,1 TARNOBRZEG ,3 WOJEWÓDZTWO ,4 Źródło: Na podstawie sprawozdania o rynku pracy MPiPS 01. Według stanu na 31 października 2015 roku kobiety uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych stanowiły 10,4 % wśród ogólnej liczby kobiet zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim (w miesiącu poprzednim 6 445, tj. 10,3% ogółu bezrobotnych kobiet w ewidencji PUP). VII. OSOBY BEZROBOTNE POSIADAJĄCE PRAWO DO ZASIŁKU W październiku 2015 r. wśród ogólnej liczby bezrobotnych osób było uprawnionych do wypłaty zasiłku dla bezrobotnych (we wrześniu 2015 r ). Na koniec analizowanego miesiąca uprawnieni do zasiłku stanowili 11,1% wśród ogólnej liczby zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (w miesiącu wcześniejszym wartość ta wynosiła również 11,1%). VIII. OSOBY BEZROBOTNE ZAMIESZKAŁE NA TERENACH WIEJSKICH W końcu października 2015 r osób tj. 62,4% bezrobotnych (koniec września 2015r tj. 62,2% bezrobotnych) zarejestrowanych zostało w powiatowych urzędach pracy jako zamieszkałe na terenach wiejskich. Szczegółowe informacje dotyczące rejestrowanego poziomu bezrobocia na wsi w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego zawiera tabela nr Zgodnie z definicją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie wybranych przesłanek dotyczących możliwości rejestracji w powiatowym urzędzie pracy dot. wymogów ustawowych osoba bezrobotna 1) nie może być posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 23 IV 1964 r. - 11

12 POWIATY TABELA 3. OSOBY BEZROBOTNE 12 ZAMIESZKAŁE NA WSI. STAN NA 31 PAŹDZIERNIKA 2015 r. LICZBA BEZROBOTNYCH WEDŁUG STANU NA KONIEC PAŹDZIERNIKA 2015 r. /ogółem/ w tym: LICZBA BEZROBOTNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA WSI ODSETEK ZAMIESZKAŁYCH NA WSI W OGÓLNEJ LICZBIE BEZROBOTNYCH* kol. 3:2 /w %/ BIESZCZADZKI ,5 BRZOZOWSKI ,7 DĘBICKI ,2 JAROSŁAWSKI ,2 JASIELSKI ,5 KOLBUSZOWSKI ,4 KROŚNIEŃSKI ,3 LESKI ,2 LEŻAJSKI ,5 LUBACZOWSKI ,7 ŁAŃCUCKI ,7 MIELECKI ,6 NIŻAŃSKI ,1 PRZEMYSKI ,0 PRZEWORSKI ,8 ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKI ,8 RZESZOWSKI ,1 SANOCKI ,3 STALOWOWOLSKI ,0 STRZYŻOWSKI ,2 TARNOBRZESKI ,5 M. KROSNO ,0 M. PRZEMYŚL ,0 M. RZESZÓW ,0 M. TARNOBRZEG ,0 WOJEWÓDZTWO ,4 Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS 01, październik 2015 r. * W powiecie przemyskim za wyjątkiem Przemyśla, wyłączonego na prawach powiatu grodzkiego brak jest innych miast nie należących od powiatu ziemskiego i równocześnie zmniejszających liczbę bezrobotnych odnotowaną w powiecie ziemskim przemyskim. Z tej przyczyny liczba osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi w powiecie przemyskim wynosi 100 %, co stanowi pewną specyfikę. W pozostałych powiatach ziemskich liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi jest zróżnicowana. Można ją określić przez wartość maksymalną i minimalną. Pozostałe wyniki zawierały się w przedziale procentowym od 40,0% - wartość najniższa w badanym zbiorze powiat stalowowolski do 90,7% bezrobotnych zamieszkałych na wsi w powiecie brzozowskim. Dane dotyczące udziałów procentowych /zawarte w kolumnie nr 4/ zostały zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku. Kodeks cywilny (Dz. U.nr16, poz.93, z późn.zm.) o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub 2) bezrobotny nie może podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o pow. użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowe oraz nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa GUS na podst. przepisów o podatku rolnym, lub 3) bezrobotny nie może podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie. 12 Dane obejmują osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy w województwa podkarpackiego. 12

13 IX. BEZROBOTNI POZOSTAJĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Lp. Odsetek osób bezrobotnych zarejestrowanych w statystykach PUP jako posiadający status w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy według stanu na 31 października 2015 r. zawiera tabela nr 4. TABELA 4. BEZROBOTNI W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY. STAN NA 31 PAŹDZIERNIKA 2015 r. 13 WYSZCZEGÓLNIENIE /osoby, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy/ LICZBA BEZRO- -BOTNYCH OGÓŁEM %* Kobiety %** Mężczyźni %** BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W PUP 1 DO 30 ROKU ŻYCIA , , ,2 --- W TYM BEZROBOTNI DO 25 ROKU ŻYCIA , , ,7 2 DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI , , ,6 3 POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA , , ,5 4 KORZYSTAJACE ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ , , ,0 5 POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ JEDNO DZIECKO DO 6 ROKU ŻYCIA , , ,2 6 POSIADAJĄCY CO NAMNIEJ JEDNO DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE DO 18 ROKU ŻYCIA 130 0,1 75 0,1 55 0,0 7 BEZROBOTNI NIEPEŁNOSPRAWNI , , ,5 Źródło: Sprawozdanie MPiPS 01 o rynku pracy, październik 2015 r. * Dane dotyczące udziału ogółu osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy obliczone zostały w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. ** Dane dotyczące udziału bezrobotnych kobiet oraz mężczyzn będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy obliczone zostały również w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Długotrwale bezrobotni (tj. przez okres 12 miesięcy i dłuższy) stanowili 62,1% w stosunku do ogólnej liczby bezrobotnych (według stanu odnotowanego w rejestrach powiatowych urzędach pracy) i 68,7% wśród bezrobotnych pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy / /. W sensie socjologicznym osoby bezrobotne w dłuższym okresie czasu to wewnętrznie zróżnicowana zbiorowość ze względu na niewspółmierne zmienne 13 Odsetki z kolumn 5 i 7 nie zawsze sumują się do ogółem dla danej kategorii statystycznej, z powodu zastosowania elektronicznej metody obliczania. Dopuszczalne różnice to przedział od 0,1 do 0,2 %. 14 W sprawozdawczości rynku pracy przyjmuje się dwie definicje bezrobotnych długoterminowo. Pierwsza wynika z założeń przyjętych dla bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, gdzie długotrwale bezrobotni stanowią jedną z grup pozostających w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres łącznie ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat (z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych w miejscu pracy). Ta grupa bezrobotnych jest wymieniona w tabeli pt. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Liczba wynikająca z załącznika nr1 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy jest zamieszczona w niniejszej informacji raz na kwartał w tabeli Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy i dotyczy ilości bezrobotnych długotrwale wynikającej ww. załącznika, który jest statystycznym opisem struktury bezrobotnych długoterminowo w PUP według stanu na ostatni dzień danego kwartału. W drugiej definicji bezrobotny długoterminowo pozostaje w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres ponad 12 miesięcy od momentu ostatniej w nim rejestracji. Dane dotyczą stanu na koniec okresu sprawozdawczego. Bezrobotni długoterminowi pozostają bez zatrudnienia w okresie powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy i powyżej 24 miesięcy. Czas ten jest zaokrąglany do pełnych miesięcy. 13

14 zależne i niezależne (w tym cechy demograficzne i społeczne). Poziom bezrobocia długoterminowego mierzony jest wskaźnikami dostępnymi w badaniu aktywności ekonomicznej ludności, co stanowi poszerzenie zakresu danych dostępnych w programie badań statystyki publicznej. Jednym ze wskaźników jest liczba bezrobotnych powyżej 13 miesięcy wynikająca z badania aktywności ekonomicznej ludności 15. WYKRES 9. Bezrobotni długotrwale powyżej 13 miesięcy, dane średnioroczne w tys. osób Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, W-wa, 2015 r. Osobami będącymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy są również niepełnosprawni, zarejestrowani we właściwym ze względu na aktualne miejsce zamieszkania powiatowym urzędzie pracy. Pozytywna opinia lekarza specjalisty /uprawnionego do jej wydania/ pozwala im na podjęcie zatrudnienia. Niepełnosprawni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy powinni posiadać badania PODKARPACKIE * POLSKA LFS (Labour Force Survey) dotyczy pomiaru poziomu zaangażowania osób indywidualnych, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na rynku pracy. Obejmuje krótkoterminowe i strukturalne aspekty rynku pracy, zarówno w zakresie podaży jak i popytu na pracę charakteryzowanych w kategoriach pieniężnych i niepieniężnych. Aspekty te zawierają: a) zatrudnienie i bezrobocie (LFS), b) oferty pracy, c) zarobki /zysk brutto i netto/, d) badanie struktury zarobków (SES) / ewentualne różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn [w porównywalnych grupach zawodowych] oraz płace minimalne, e) koszty pracy ponoszone przez przedsiębiorstwa, f) kwartalny wskaźnik kosztów pracy (LCI), g) roczne dane dotyczące kosztów pracy wg sondażu (LCS), h) polityki rynku pracy (LMPs) jak również obejmują problematykę sporów pracowniczych. Dane o rynku pracy gromadzone są w poszczególnych etapach badania przez Eurostat i wykorzystywane podczas monitorowania strategii Europa 2020, Europejskiej Strategii Zatrudnienia (ESZ). Odpowiadają na wymagania polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Roczne dane wnoszą kluczowy wkład do wskaźników [zawartych] w strategii Europa 2020, w szczególności zaś w wytycznych dotyczących zatrudnienia (część II Zintegrowane wytyczne dotyczące strategii Europa 2020). Źródło: Eurostat. 16 W badaniach stosowanych do porównań międzynarodowych i statystyce MOP [Międzynarodowej Organizacji Pracy] i danych EUROSTAT-u [Europejskiego Urzędu Statystycznego] długotrwale bezrobotni to osoby zaklasyfikowane do bezrobotnych zgodnie z definicjami przyjętymi w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności i Narodowym Spisie Powszechnym, które aktywnie poszukiwały pracy przez rok i dłużej (12 miesięcy i więcej) Źródło: Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń, GUS Warszawa 2008, s

15 medyczne dopuszczające ich do wykonywania pracy w orzeczonych zawodach i określonym zakresie 17. Według stanu na 31 października 2015 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych niepełnosprawnych w województwie podkarpackim wyniosła osób, w tym kobiet, które to stanowiły 48,1 % ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych. Odsetek osób bezrobotnych z orzeczoną grupą dla całej populacji bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wyniósł 4,8 % (tab. 4) 18. W tabeli nr 5 zaprezentowano wskaźniki dotyczące rejestrowanego poziomu bezrobocia osób niepełnosprawnych w powiatach województwa podkarpackiego. Dane zawierają informację na temat ilości bezrobotnych niepełnosprawnych w przeliczeniu na jedno wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej, w grupie zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. POWIATY TABELA 5. BEZROBOTNI Z ORZECZONĄ GRUPĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STAN NA 31 Października 2015 r. LICZBA BEZROBOTNYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH WEDŁUG STANU NA r. z kolumny nr 2 KOBIETY ODSETEK OSÓB NIEPEŁNO- -SPRAWNYCH W OGÓLNEJ LICZBIE BEZROBOTNYCH (w %) * LICZBA BEZROBOTNYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNĄ OFERTĘ PRACY ZGŁOSZONĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH** BIESZCZADZKI ,2 *** BRZOZOWSKI ,1 *** DĘBICKI ,7 35 JAROSŁAWSKI ,9 32 JASIELSKI ,4 258 KOLBUSZOWSKI ,4 53 KROŚNIEŃSKI ,5 29 LESKI ,2 8 LEŻAJSKI ,8 65 LUBACZOWSKI ,9 120 ŁAŃCUCKI ,0 36 MIELECKI ,9 43 NIŻAŃSKI ,5 *** PRZEMYSKI ,0 *** PRZEWORSKI , Praca w przypadku pewnych rodzajów dysfunkcji wpływa korzystnie na przebieg samego procesu rewalidacji i integracji osób niepełnosprawnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 18 Niepełnosprawni obejmują niewielką ilość osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, jednakże ich zatrudnienie związane jest z określoną specyfiką. Wiele podmiotów gospodarczych korzysta z rozwiązań prawnych dostępnych w tym zakresie, dlatego też często poszczególne organizacje funkcjonujące na rynku pracy w województwie podkarpackim zgłaszają zapotrzebowanie na dane statystyczne, dotyczące poziomu bezrobocia wśród analizowanej grupy pozostającej w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 15

16 ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKI ,1 40 RZESZOWSKI ,9 33 SANOCKI ,3 9 STALOWOWOLSKI ,5 16 STRZYŻOWSKI ,2 55 TARNOBRZESKI ,0 21 KROSNO ,9 7 PRZEMYŚL ,6 22 RZESZÓW ,0 6 TARNOBRZEG ,9 19 WOJEWÓDZTWO ,8 21 Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS 01, październik 2015 r. * Wg stanu na koniec października 2015 r. Wartości procentowe obliczone w stosunku do bezrobotnych ogółem dla każdego PUP wg stanu na koniec analizowanego miesiąca. ** W okresie października 2015 r. *** Brak zgłoszonych ofert pracy dla niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP jako bezrobotni. X. POZOSTAŁE GRUPY UJMOWANE W STATYSTYKACH URZĘDÓW PRACY W statystykach powiatowych urzędów pracy w województwie podkarpackim według stanu na 31 października 2015 r. odnotowano łącznie poszukujących pracy, w tym niepełnosprawnych, nie pozostających w zatrudnieniu i zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako osoby poszukujące zatrudnienia. W miesiącu wcześniejszym analogicznie: i Tabela nr 6 zawiera pozostałe grupy osób bezrobotnych ujęte według określonych determinantów ich sytuacji na rynku pracy. Monitoring niżej wymienionych kategorii statystycznych jest zawarty w programie badań statystyki publicznej. TABELA 6. ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH GRUP BEZROBOTNYCH ODNOTOWANYCH W STATYSTYKACH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY. STAN NA 31 października 2015 r. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA BEZRO BOTNYCH OGÓŁEM %* KOBIETY %** MĘŻCZYŹNI %** BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W PUP 1 Poprzednio pracujący, zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy , , ,3 2 w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki , , ,6 3 Bez kwalifikacji zawodowych , , ,1 4 Bez doświadczenia zawodowego , , ,7 5 Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka , Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS 01 za październik 2015 r. 19 W przypadku tej grupy bezrobotnych odsetki zostały zaprezentowane w stosunku do ogólnej liczby bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w województwie podkarpackim, która to liczba stanowi całą grupę odniesienia bezrobocia rejestrowanego (N=62.211=100%). We wszystkich pozostałych grupach bezrobotnych n 1,2,3, N= =100%. 16

17 * Dane dotyczące udziału pozostałych grup osób bezrobotnych zawartych w programie badań statystyki publicznej obliczone zostały w stosunku do liczby bezrobotnych ogółem. ** Dane dotyczące udziału bezrobotnych kobiet oraz mężczyzn obliczone zostały również w stosunku do ogólnej liczby bezrobotnych. Odsetki nie zawsze sumują się do 100,0 z powodu zastosowania elektronicznej metody obliczania. Dopuszczalne różnice zawarte są w przedziale od 0,1 do 0,2 %. XI. OSOBY WYŁĄCZONE Z EWIDENCJI BEZROBOTNYCH W okresie października 2015 r. wyrejestrowano łącznie bezrobotnych (w miesiącu poprzednim ). Głównymi przyczynami wyłączenia osób bezrobotnych z ewidencji powiatowych urzędów pracy były: podjęcia pracy (ogółem) (we wrześniu 2015 r ), w tym podjęcie pracy nie subsydiowanej osób (we wrześniu 2015 r ). Pozostałe przyczyny wyłączenia z ewidencji bezrobotnych zostały poniżej określone według kategorii zawartych w sprawozdaniu MPiPS 01 o rynku pracy. Były to następujące: brak potwierdzania w PUP gotowości do podjęcia pracy osób (we wrześniu 2015 r ), dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego 678 osób (we wrześniu 2015 r. 778), odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy w stosunku do posiadanych kwalifikacji lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI osób (we wrześniu 2015 r. 438) 21, inne powody wyrejestrowania 618 osób (we wrześniu 2015 r. 481) 22, nabycie uprawnień do świadczenia przedemerytalnego 170 osób (we wrześniu 2015 r. 196), nabycie praw emerytalnych lub rentowych 130 osób (we wrześniu 2015 r. 118). 20 Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja kierowane są osoby bezrobotne, dla których został ustalony profil pomocy III, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujące kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej. Źródło: 21 Od 1 sierpnia 2004 r. wypłata świadczeń przedemerytalnych realizowana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 22 W wierszu tym zostały ujęte osoby, o których mowa w art. 33 ust. 4 pkt. 1, 9 i 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /z późn. zm./, tj. niespełniające warunków art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji ( ); niezdolne do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni; które nie przedstawiły zaświadczenia o niezdolności do pracy z powodu choroby. Należy zaznaczyć, iż w tej kategorii statystycznej mieszczą się także osoby skierowane na szkolenia lub staże organizowane przez inny podmiot np. rozpoczynające udział w działaniach aktywizacyjnych wchodzących w skład projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 17

18 Z powodu rozpoczęcia przygotowania zawodowego osób dorosłych nie wyrejestrowano bezrobotnych (we wrześniu 2015 r. 0). W efekcie podjęcia prac społecznie użytecznych w analizowanym miesiącu wyrejestrowano 17 bezrobotnych (we wrześniu 2015 r. 38 bezrobotnych), w tym w ramach programu aktywizacja i integracja nie wyrejestrowano osób bezrobotnych (we wrześniu 2015 r. 0). W wyniku skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odnotowano 88 wyrejestrowań w miesiącu sprawozdawczym (we wrześniu 2015 r. 68). XII. WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W październiku 2015 r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy łącznie wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Spośród ogółu zgłoszonych ofert (42,9 %) stanowiły oferty pracy subsydiowanej. Oferty pracy zawierają nie tylko miejsca zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej /3 471/, ale również do sumy ogółem są ujmowane tzw. miejsca aktywizacji zawodowej /1 027/. TABELA 7. POWIATY OFERTY PRACY (WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ) ZGŁOSZONE DO POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W PAŹDZIERNIKU 2015 r. 23 LICZBA BEZROBOTNYCH OGÓŁEM WEDŁUG STANU NA r. LICZBA OFERT PRACY ZGŁOSZONYCH DO PUP W PAŹDZIERNIKU 2015 r. ŚREDNIA LICZBA BEZROBOTNYCH PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNĄ OFERTĘ PRACY W MIESIĄCU /kol. 2:3/* BIESZCZADZKI BRZOZOWSKI DĘBICKI JAROSŁAWSKI JASIELSKI KOLBUSZOWSKI KROŚNIEŃSKI LESKI LEŻAJSKI LUBACZOWSKI ŁAŃCUCKI Oferta pracy oznacza zgłoszenie przez pracodawcę do powiatowego urzędu pracy co najmniej jednego wolnego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Oferta taka powinna spełniać zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy. Pracodawcy zgłaszają wolne miejsca pracy w określonym zawodzie lub specjalności w celu uzyskania pomocy przez pośrednictwo powiatowego urzędu pracy w znalezieniu odpowiedniego pracownika. Oferty pracy stanowią sumę zgłoszonych przez pracodawców wolnych miejsc zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz miejsc aktywizacji zawodowej (m. in. stażu, przygotowania zawodowego dorosłych i prac społecznie użytecznych). 18

19 MIELECKI NIŻAŃSKI PRZEMYSKI PRZEWORSKI ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKI RZESZOWSKI SANOCKI STALOWOWOLSKI STRZYŻOWSKI TARNOBRZESKI KROSNO PRZEMYŚL RZESZÓW TARNOBRZEG WOJEWÓDZTWO Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPiPS 01, październik 2015 r. * Dane zostały zaokrąglone do wartości całkowitych, ponieważ dotyczą średniej liczby osób bezrobotnych przypadających /w sensie statystycznym/ na jedną ofertę pracy tj. wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej. Dla porównania we wrześniu 2015 r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy ogółem wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, wśród których tj. 45,9% obejmowały miejsca pracy subsydiowanej z Funduszu Pracy. XIII. AKTYWNE FORMY PROMOCJI ZATRUDNIENIA W październiku 2015 r. na terenie województwa podkarpackiego w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 312 bezrobotnych (we wrześniu 2015 r. 503). Przy realizacji robót publicznych pracowało 264 bezrobotnych (we wrześniu 2015 r. 371). Na szkolenia skierowano 604 bezrobotnych (we wrześniu 2015 r. 377), w tym w ramach bonu szkoleniowego 34 bezrobotnych (we wrześniu 2015 r. 38). Na odbycie stażu u pracodawcy zostało skierowanych osób (we wrześniu 2015 r ), w tym w ramach bonu stażowego 32 bezrobotnych (we wrześniu 2015 r. 21) 24. W wyniku przyznania dotacji na podjęcie własnej działalności gospodarczej wyłączono z ewidencji 330 bezrobotnych (we wrześniu 2015 r. 256), w tym 24 Bony: szkoleniowy, stażowy, zatrudnieniowy i na zasiedlenie dotyczą osób bezrobotnych do 30 roku życia. Zasady ich uzyskania wymienione zostały w odpowiednich przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /art.66 k-n./. 19

20 w ramach bonu na zasiedlenie 25 nie wyłączono osób bezrobotnych (we wrześniu 2015 r. nie wyłączono). Z powodu udzielenia pracodawcom refundacji niektórych kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej i wydatków związanych z utworzeniem nowego stanowiska pracy, rejestry opuściło łącznie 397 bezrobotnych (we wrześniu 2015 r. 330) 26. Z powodu podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie wyłączono 83 bezrobotnych (we wrześniu 2015 r. 71) 27. Z powodu podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego wyłączono 13 bezrobotnych (we wrześniu 2015 r. 16). W ramach świadczenia aktywizacyjnego nie wyłączono w październiku 2015 r. osób bezrobotnych (we wrześniu 2015 r. 0). W ramach grantu na telepracę w październiku 2015 r. nie wyłączono osób bezrobotnych (we wrześniu 2015 r. 0). Nie odnotowano w m-cu sprawozdawczym podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (we wrześniu 2015 r. 0). Z powodu podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia wyrejestrowano 9 osób bezrobotnych (we wrześniu 2015 r. 8). XIV. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW W okresie października 2015 roku w województwie podkarpackim odnotowano 1 pracodawcę zgłaszającego zamiar rozwiązania stosunków pracy z grupą 31 pracowników. Jak wynika ze zgłoszonych zwolnień grupowych, zgodnie z przyjętymi zasadami dla sprawozdawczości, w okresie analizowanego miesiąca zrealizowano wypowiedzenia umów o pracę w 1 zakładzie pracy, co dotyczyło 7 pracowników z sektora prywatnego. 25 Podjęcia działalności gospodarczej w ramach bonu na zasiedlenie dotyczą osób bezrobotnych, będących do 30 roku życia, które podjęły działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania i zgodnie z art. 66 n ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /z późn. zm./ otrzymały bon na zasiedlenie. 26 Na podstawie artykułu 46 i 47 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami [Dz.U , Dz.U ]. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 829, 1291, 1623, 1645 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 567, 598. Przepisy te określają zasady refundacji pracodawcom kosztów utworzenia nowego miejsca pracy dla osoby bezrobotnej w zakresie posiadanych przez powiatowe urzędy pracy środków finansowych. Powyżej wymienione artykuły określają wysokość dotacji, która może zostać udzielona bezrobotnym zarejestrowanym w powiatowych urzędach pracy w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej. 27 Dotyczy osób bezrobotnych do 30 roku życia, które na podstawie art. 66 n ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /z późn. zm./ otrzymały bon na zasiedlenie z powodu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Dane obejmują również bezrobotnych będących do 30 roku życia, którzy otrzymali bon na zasiedlenie i rozpoczęli działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. 20

21 Dla porównania we wrześniu 2015 roku w województwie podkarpackim odnotowano 1 pracodawcę zgłaszającego zamiar rozwiązania stosunków pracy z grupą 65 pracowników. Jak wynika ze zgłoszonych zwolnień grupowych zgodnie z przyjętymi zasadami dla sprawozdawczości w okresie analizowanego miesiąca zrealizowano wypowiedzenia umów o pracę w 3 zakładach pracy i objętych nimi zostało 32 pracowników sektora prywatnego 28. Opracowanie: Piotr Kocaj, Wydział Informacji Statystycznej i Analiz. 28 Ilość wręczonych wypowiedzeń może wynikać ze zgłoszeń w danym miesiącu sprawozdawczym, jak również ilość ta może wynikać z wartości liczbowych zwolnień aktualnych na koniec poprzedniego miesiąca sprawozdawczego do realizacji na następne miesiące, czyli ze zgłoszeń odnotowanych w okresach wcześniejszych, co w przypadku tej statystyki opisują stany liczbowe na koniec danego okresu sprawozdawczego. 21

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r. Rzeszów, marzec 2014 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 28. II. 2014 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 9,1% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 12,1% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 15,0 2. kujawsko-pomorskie 12,7

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 8,8% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 11,7% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 14,3 2. kujawsko-pomorskie 12,2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W PAŹDZIERNIKU 2013 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W PAŹDZIERNIKU 2013 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W PAŹDZIERNIKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31 października w województwie podkarpackim zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu grudnia 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w maju 2015

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w maju 2015 Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w maju 2015, czerwiec 2015 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31.V.2015 r. w województwie podkarpackim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w maju 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w maju 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w maju 2014 r., czerwiec 2014 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31. V. 2014 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lipcu 2015

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lipcu 2015 Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lipcu 2015, sierpień 2015 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31.VII.2015 r. w województwie podkarpackim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w kwietniu 2015

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w kwietniu 2015 Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w kwietniu 2015, maj 2015 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 30. IV. 2015 r. w województwie podkarpackim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w październiku 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w październiku 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w październiku 2014 r., listopad 2014 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31. X. 2014 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w styczniu 2016

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w styczniu 2016 Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w styczniu 2016 Rzeszów, luty 2016 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31. I. 2016 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w czerwcu 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w czerwcu 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w czerwcu 2014 r., lipiec 2014 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 30. VI. 2014 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim we wrześniu 2015

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim we wrześniu 2015 Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim we wrześniu 2015 Rzeszów, październik 2015 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 30. IX. 2015 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w grudniu 2015

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w grudniu 2015 Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w grudniu 2015 Rzeszów, styczeń 2016 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31. XII. 2015 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

Osoby bezrobotne długoterminowo w województwie podkarpackim

Osoby bezrobotne długoterminowo w województwie podkarpackim Osoby bezrobotne długoterminowo w województwie podkarpackim RZESZÓW, SIERPIEŃ 2015 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W PUP 1 W sprawozdawczości rynku pracy powiatowych urzędów pracy przyjmuje się dwie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w grudniu 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w grudniu 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w grudniu 2014 r., styczeń 2015 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31. XII. 2014 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na koniec kwietnia 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM ,8% Kobiety ,5% Mężczyźni ,9%

OGÓŁEM ,8% Kobiety ,5% Mężczyźni ,9% Tablica 1. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA STAN W KOŃCU OKRESU WYSZCZEGÓLNIENIE 31.XII.2010 31.XII.2011 Wzrost/spadek w % w 2011 r. 31.12.2010=100 OGÓŁEM 142 263 146 208 3 945 102,8% z tego: osoby poprzednio

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec marca roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było 149

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w styczniu 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w styczniu 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w styczniu 2014 r. Rzeszów, luty 2014 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31 stycznia 2014 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w styczniu 2015 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w styczniu 2015 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w styczniu 2015 r., luty 2015 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31. I. 2015 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MPiPS 01 Sprawozdanie o

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc maj

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc kwiecień

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2015 r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2015 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 215 r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 216 r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc listopad 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń 2015 r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń 2015 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń 215 r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2017 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2017 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 217 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc sierpień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat ziemski) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik 216 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2016 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2016 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 216 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

za miesiąc grudzień 2015 roku

za miesiąc grudzień 2015 roku z wiersza 12 osoby Numer identyfikacyjny REGON 5 1 0 9 5 6 8 7 3 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MP i PS 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W OKRESIE I PÓŁROCZA 2014 ROKU

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W OKRESIE I PÓŁROCZA 2014 ROKU ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W OKRESIE I PÓŁROCZA 2014 ROKU RZESZÓW, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO....

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 1 Miejski Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - X 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2016 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku Powiat kluczborski Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc luty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

IV 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI IV INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w kwietniu roku wyniosła 16,8%, spadła więc o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do poziomu

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY GRUDZIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY GRUDZIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY GRUDZIEŃ 2015 Jarosław, grudzień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku II kwartał 2016 KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA PODLASKIM RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE REALIZACJI PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 2016

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2013 r.

EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2013 r. EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2013 r. RZESZÓW, 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Informacji Statystycznej

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień' 11,7% 12,3% 17,1% Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim we

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY OSOBY BEZROBOTNE POSIADAJĄCE STATUS W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WIEKU 50 PLUS I ZAREJESTROWANE W STATYSTYKACH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM I. WSTĘP W związku z nowymi

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: październik

Bardziej szczegółowo

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) z wiersza 09 osoby MINISTERSTWO Gospodarki i Pracy ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 2010 roku Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Zasięg działania Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej: miasto Skarżysko-Kamienna gmina Skarżysko Kościelne miasto i gmina Suchedniów gmina Łączna gmina

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje kwiecień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy kwiecień 2016 r. Województwo pomorskie marzec 2016 r. kwiecień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2015

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2014 r. Województwo pomorskie sierpień 2014 r. wrzesień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w listopadzie 216 roku W listopadzie 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano niewielki wzrost liczby bezrobotnych, do 95 19 osób, tj. o 339 osób. Udział kobiet w bezrobociu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku Częstochowa, marzec 2017 r. POZIOM BEZROBOCIA W końcu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani Wyszczególnienie zarejestrowani podjęli pracę ogółem w tym z prawem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 82 656 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim 5 263 5 250 5 245 5 196 5 165 5 095 5 302 5 492 5 706 5 991 6 050 6 078 6 189 6 328 6 345 6 307 6 312 6 378 6 308 6 579 6 715 6 782 6 830 7 130 7 206 7 287 7 577 7 506 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie listopad 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2017 r. listopad 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2017 r. grudzień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w kwietniu 216 roku W kwietniu nastąpił dalszy spadek bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce. Na koniec miesiąca w małopolskich urzędach pracy zarejestrowanych było 115 69 osób.

Bardziej szczegółowo