Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu. Wymagania na poszczególne oceny z edukacji wczesnoszkolnej klasa 2. Edukacja polonistyczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu. Wymagania na poszczególne oceny z edukacji wczesnoszkolnej klasa 2. Edukacja polonistyczna"

Transkrypt

1 Wymagania na poszczególne oceny z edukacji wczesnoszkolnej klasa 2 Edukacja polonistyczna Bardzo dobrzy Słuchanie uważnie i ze zrozumieniem słucha wypowiedzi innych i korzysta z przekazywanych informacji słucha w skupieniu czytanych utworów uważnie słucha wypowiedzi innych i korzysta z przekazywanych informacji słucha czytanych tekstów słucha wypowiedzi innych i zazwyczaj korzysta z przekazywanych informacji zwykle słucha czytanych tekstów nie zawsze słucha wypowiedzi innych, czasami korzysta z przekazywanych informacji nieuważnie słucha czytanych tekstów nieuważnie słucha wypowiedzi innych, rzadko korzysta z przekazywanych informacji nieuważnie słucha czytanych tekstów nie słucha wypowiedzi innych i nie korzysta z przekazywanych informacji nie słucha czytanych tekstów Mówienie zawsze wypowiada się logicznie, dobiera właściwe formy komunikowania się redaguje ciekawe wielozdaniowe wypowiedzi ustne na rożne tematy, posługuje się zdaniami rozwiniętymi układa i prowadzi rozmowy - dialogi w wypowiedziach stosuje poprawne formy gramatyczne, systematycznie poszerza zakres słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi bezbłędnie recytuje wiersze z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji wypowiada się logicznie, dobiera właściwe formy komunikowania się wypowiada się pełnymi zdaniami, poprawnie językowo układa i prowadzi rozmowy - dialogi recytuje wiersze z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji systematycznie poszerza zakres słownictwa poprzez kontakt z dziełami 1

2 literackimi zazwyczaj wypowiada się logicznie, dobiera właściwe formy komunikowania się; tworzy pod kierunkiem nauczyciela dłuższe wypowiedzi na określony temat krótko przedstawia wydarzenia prowadzi rozmowy - dialogi recytuje wiersze poprawnie, ale bez intonacji poszerza zakres słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi nie zawsze wypowiada się logicznie, z pomocą dobiera właściwe formy komunikowania się swobodne wypowiedzi wymagają uprzedniego przygotowania i pomocy nauczyciela prowadzi rozmowy dialogi recytuje wiersze z pomyłkami nie zawsze poszerza zakres słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi ma trudności z wypowiadaniem się na dany temat na pytania odpowiada pojedynczymi wyrazami, nie zawsze rozumie temat wypowiada się z pomocą nauczyciela, recytuje wiersze z pomocą nauczyciela rzadko poszerza zakres słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi wypowiada się niechętnie pojedynczymi wyrazami, odpowiadając na pytania nauczyciela nie potrafi dobierać słów nawet przy pomocy nauczyciela, ma trudności z wypowiadaniem się na dany temat nie recytuje wierszy nie poszerza zakresu słownictwa Czytanie czyta płynnie, poprawnie we właściwym tempie, z odpowiednią intonacją w pełni rozumie czytany tekst i wyciąga z niego wnioski zawsze wyodrębnia w utworze osoby, zdarzenia oraz fragmenty tekstu i zdania na określony temat wyszukuje w tekście potrzebne informacje, w pełni korzysta z różnych źródeł wiedzy zawsze rozpoznaje teksty użytkowe samodzielnie czyta książki i czasopisma dziecięce 2

3 czyta teksty płynnie w dobrym tempie rozumie czytany tekst i wyciąga z niego wnioski wyszukuje w tekście potrzebne informacje, korzysta z różnych źródeł wiedzy wyodrębnia w utworze osoby, zdarzenia oraz fragmenty tekstu i zdania na określony temat rozpoznaje teksty użytkowe czyta książki i czasopisma dziecięce czyta płynnie i poprawnie krótkie i opracowane wcześniej teksty, rozumie czytany tekst i zazwyczaj wyciąga z niego wnioski wyodrębnia w utworze osoby, zdarzenia oraz fragmenty tekstu i zdania na określony temat wyszukuje w tekście potrzebne informacje, zazwyczaj korzysta z różnych źródeł wiedzy zazwyczaj rozpoznaje teksty użytkowe nie zawsze czyta książki i czasopisma dziecięce czyta głośno i poprawnie wyuczone wcześniej krótkie i łatwe teksty ma trudności ze zrozumieniem tekstu, rzadko wyciąga z niego wnioski zazwyczaj wyodrębnia w utworze osoby, zdarzenia oraz fragmenty tekstu i zdania na określony temat rzadko książki i czasopisma dziecięce nie zawsze wyszukuje w tekście potrzebne informacje, z pomocą korzysta z różnych źródeł wiedzy z pomocą rozpoznaje teksty użytkowe czyta wolno, głoskując, sylabizując cicho i niewyraźnie, zniekształca dłuższe wyrazy bardzo rzadko rozumie czytany tekst, i nie wyciąga z niego wniosków rzadko wyodrębnia w utworze osoby, zdarzenia oraz fragmenty tekstu i zdania na określony temat nie czyta książek i czasopism dziecięcych z pomocą wyszukuje w tekście potrzebne informacje, rzadko korzysta z różnych źródeł wiedzy rzadko rozpoznaje teksty użytkowe rozpoznaje wszystkie litery, ale nie czyta nie rozumie czytanego tekstu i nie wyciąga z niego wniosków nie wyodrębnia w utworze osób, zdarzeń oraz fragmentów tekstu i zdań na określony temat nie czyta książek i czasopism dziecięcych nie wyszukuje w tekście potrzebnych informacji, nie korzysta z różnych źródeł wiedzy nie rozpoznaje tekstów użytkowych Pisanie 3

4 pisze czytelnie i estetycznie bezbłędnie przepisuje teksty bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu zawsze dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną tworzy ciekawe kilkuzdaniowe pisemne wypowiedzi na określony temat pisze czytelnie i estetycznie bezbłędnie przepisuje teksty pisze z pamięci i ze słuchu dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną tworzy kilkuzdaniowe pisemne wypowiedzi na określony temat zazwyczaj pisze czytelnie i estetycznie przepisuje teksty z niewielkimi błędami pisze z pamięci i ze słuchu czasami popełnia błędy zazwyczaj dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną na ogół tworzy kilkuzdaniowe pisemne wypowiedzi na określony temat nie zawsze pisze czytelnie i estetycznie przepisuje teksty z błędami popełnia błędy w pisaniu z pamięci i ze słuchu nie zawsze dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną nie zawsze tworzy kilkuzdaniowe pisemne wypowiedzi na określony temat pisze mało czytelnie przepisuje teksty z błędami pisze z pamięci i ze słuchu popełniając liczne błędy zazwyczaj nie dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną z pomocą tworzy krótkie pisemne wypowiedzi na dany temat pisze nieczytelnie przepisuje teksty z błędami nie pisze z pamięci i ze słuchu nie tworzy wypowiedzi pisemnych Edukacja matematyczna Liczenie sprawnie i bezbłędnie liczy w zakresie 100, setkami w zakresie 1000 sprawnie i bezbłędnie zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 100 sprawnie i bezbłędnie porównuje liczby w zakresie 1000 słownie i z użyciem znaków <,>,= 4

5 sprawnie i bezbłędnie dodaje, odejmuje w zakresie 100 sprawnie i bezbłędnie sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania sprawnie i bezbłędnie mnoży i dzieli w zakresie 50, sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia i odwrotnie samodzielnie i bezbłędnie i rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka bezbłędnie liczy w zakresie 100, setkami w zakresie 1000 bezbłędnie zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 100 bezbłędnie porównuje liczby w zakresie 1000 słownie i z użyciem znaków <,>,= bezbłędnie dodaje, odejmuje w zakresie 100 bezbłędnie sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania bezbłędnie mnoży i dzieli w zakresie 50, sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia i odwrotnie samodzielnie i bezbłędnie i rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka liczy w zakresie 100, setkami w zakresie 1000 zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 100 porównuje liczby w zakresie 1000 słownie i z użyciem znaków <,>,=; dodaje, odejmuje w zakresie 100, sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania mnoży i dzieli w zakresie 50, sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia i odwrotnie samodzielnie rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka zazwyczaj poprawnie liczy w zakresie 100, setkami w zakresie 1000 najczęściej poprawnie zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 100 najczęściej bezbłędnie porównuje liczby w zakresie 1000 słownie i z użyciem znaków <,>,= czasami popełnia błędy przy dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100 stara się sprawdzać wyniki odejmowania za pomocą dodawania czasami popełnia błędy w mnożeniu i dzieleniu w zakresie 50, nie zawsze sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia i odwrotnie rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka wolno i z błędami liczy w zakresie 100, setkami w zakresie 1000 nie zawsze poprawnie zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 100 myli się porównując dowolne liczby w zakresie 1000 słownie i z użyciem znaków <,>,= często popełnia błędy w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 100 nie zawsze sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania wolno i z błędami mnoży i dzieli w zakresie 50, nie zawsze sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia i odwrotnie z pomocą rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w 5

6 postaci okienka nie liczy w zakresie 100, setkami w zakresie 1000 nie potrafi poprawnie zapisać cyframi i odczytywać liczb w zakresie 100 nie potrafi porównywać dowolnych liczb w zakresie 1000 słownie i z użyciem znaków <,>,= nie potrafi bezbłędnie dodawać i odejmować w zakresie 100 nie sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania nie mnoży i dzieli w zakresie 50, nie sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia i odwrotnie nie potrafi rozwiązać łatwego równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka Rozwiązywanie zadań tekstowych samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania ( w tym zadania na porównywanie różnicowe) samodzielnie i bezbłędnie układa treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetycznego samodzielnie i bezbłędnie wykonuje proste obliczenia kalendarzowe (w zakresie pełnych miesięcy), zegarowe (w zakresie pełnych godzin) bezbłędnie rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania ( w tym zadania na porównywanie różnicowe) bezbłędnie układa treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetycznego bezbłędnie wykonuje proste obliczenia kalendarzowe (w zakresie pełnych miesięcy), zegarowe (w zakresie pełnych godzin) rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania ( w tym zadania na porównywanie różnicowe) układa treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetycznego wykonuje proste obliczenia kalendarzowe (w zakresie pełnych miesięcy), zegarowe (w zakresie pełnych godzin) zazwyczaj rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania ( w tym zadania na porównywanie różnicowe) stara się układać treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetycznego najczęściej wykonuje proste obliczenia kalendarzowe (w zakresie pełnych miesięcy), zegarowe (w zakresie pełnych godzin) wolno i rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania ( w tym zadania na porównywanie różnicowe) z pomocą układa treść zadań do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetycznego słabo radzi sobie nawet z pomocą nauczyciela z wykonaniem prostych obliczeń kalendarzowych (w zakresie pełnych miesięcy), zegarowe (w 6

7 zakresie pełnych godzin) nie potrafi rozwiązać zadania tekstowego wymagającego wykonania jednego działania ( w tym zadania na porównywanie różnicowe) nie potrafi ułożyć treści zadania do sytuacji życiowej, rysunku, działania arytmetycznego nie wykonuje prostych obliczeń kalendarzowych (w zakresie pełnych miesięcy) i zegarowych (w zakresie pełnych godzin) Wiadomości i umiejętności praktyczne bezbłędnie i samodzielnie mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości z użyciem różnych jednostek miarowych: mm, cm, m oraz wykonuje obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek) bezbłędnie i samodzielnie wykonuje obliczenia pieniężne w zakresie 100 bezbłędnie odczytuje i zapisuje liczby rzymskie I XII bezbłędnie i samodzielnie odczytuje i zapisuje czas w systemie 12- i 24- godzinnym sprawnie posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta dokładnie i samodzielnie waży przedmioty używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram, i wykonuje obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek) dokładnie odmierza płyny różnymi miarkami używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra prawidłowo i samodzielnie mierzy temperaturę, odczytuje wskazania termometru bez posługiwania się liczbami ujemnymi bezbłędnie zapisuje daty (dni i miesiące) samodzielnie i dokładnie rysuje z pomocą linijki odcinki o danej długości dokładnie rysuje figury symetryczne, w powiększeniu i pomniejszeniu bezbłędnie rozpoznaje figury geometryczne prawidłowo mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości z użyciem różnych jednostek miarowych: mm, cm, m oraz wykonuje obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek) sprawnie wykonuje obliczenia pieniężne w zakresie 100 bezbłędnie odczytuje i zapisuje liczby rzymskie I XII bezbłędnie odczytuje i zapisuje czas w systemie 12- i 24-godzinnym posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta dokładnie waży przedmioty używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram, i wykonuje obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek) prawidłowo odmierza płyny różnymi miarkami używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra prawidłowo mierzy temperaturę, odczytuje wskazania termometru bez posługiwania się liczbami ujemnymi bezbłędnie zapisuje daty (dni i miesiące) 7

8 dokładnie rysuje z pomocą linijki odcinki o danej długości rysuje figury symetryczne, w powiększeniu i pomniejszeniu bezbłędnie rozpoznaje figury geometryczne mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości z użyciem różnych jednostek miarowych: mm, cm, m oraz wykonuje obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek) wykonuje obliczenia pieniężne w zakresie 100 odczytuje i zapisuje liczby rzymskie I XII odczytuje i zapisuje czas w systemie 12- i 24-godzinnym posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta waży przedmioty używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram, i wykonuje obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek) odmierza płyny różnymi miarkami używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra mierzy temperaturę, odczytuje wskazania termometru bez posługiwania się liczbami ujemnymi zapisuje daty (dni i miesiące) rysuje z pomocą linijki odcinki o danej długości rysuje figury symetryczne, w powiększeniu i pomniejszeniu rozpoznaje figury geometryczne popełnia nieliczne błędy przy pomiarach długości, szerokości, wysokości przedmiotów, odległości z użyciem różnych jednostek miarowych: mm, cm, m oraz w obliczeniach dotyczących tych miar (bez zamiany jednostek) niekiedy popełnia błędy w obliczeniach pieniężnych w zakresie 100, popełnia błędy w odczytywaniu zapisywaniu liczb rzymskich od I do XII z pomocą nauczyciela odczytuje i zapisuje czas w systemie 12- i 24- godzinnym nie zawsze posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta z pomocą mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, objętości, masy i temperatury i z pomocą wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar nie zawsze poprawnie odmierza płyny różnymi miarkami, nie zawsze używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra niekiedy popełnia błędy w mierzeniu temperatury, odczytywaniu wskazań termometru bez posługiwania się liczbami ujemnymi z reguły zapisuje daty (dni i miesiące) zazwyczaj poprawnie rysuje z pomocą linijki odcinki o danej długości na ogół rozpoznaje i nazywa poznane figury geometryczne z pomocą dokonuje prostych pomiarów długości, szerokości, wysokości przedmiotów, odległości z użyciem różnych jednostek miarowych, myli jednostki, z pomocą wykonuje obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek) często popełnia błędy w obliczeniach pieniężnych w zakresie 100 często nie odczytuje i nie zapisuje liczb rzymskich od I do XII, wyłącznie z pomocą nauczyciela odczytuje i zapisuje czas w systemie 12- i 24-godzinnym, 8

9 nie zawsze posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta często z pomocą mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, objętości, masy i temperatury i z pomocą wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar nie dokładnie odmierza płyny różnymi miarkami, nie zawsze używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra niedokładnie odczytuje wskazania termometru myli dni tygodnia i miesięcy oraz ich kolejność niedokładnie kreśli odcinki popełnia błędy w rozpoznawaniu figur geometrycznych nie dokonuje prostych pomiarów długości, szerokości, wysokości przedmiotów, odległości z użyciem różnych jednostek miarowych, myli jednostki, nie wykonuje obliczeń dotyczących tych miar nie wykonuje obliczeń pieniężnych w zakresie 100 nie odczytuje i nie zapisuje poznanych liczb rzymskich od I do XII nie odczytuje i nie zapisuje czasu w systemie 12- i 24-godzinnym nie posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta nie mierzy i nie zapisuje wyniku pomiaru długości, objętości, masy i temperatury i nie wykonuje obliczeń dotyczące tych miar nie odmierza płynów różnymi miarkami, nie używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra nie odczytuje wskazań termometru, nie potrafi zapisać daty (dzień, miesiąc) nie kreśli odcinków z pomocą linijki o danej długości, nie rozpoznaje figur geometrycznych, Edukacja przyrodnicza i społeczna zawsze samodzielnie obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem opisuje życie w wybranych ekosystemach nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku rozumie konieczność ochrony środowiska przyrodniczego zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin nazywa część ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych zawsze ocenia postępowanie swoje i innych, potrafi odróżnić, co jest dobre a co złe zawsze rozumie swoje role i przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności zawsze wykazuje poczucie przynależności do rodziny społeczności szkolnej i lokalnej zawsze nawiązuje pozytywne kontakty w grupie 9

10 wykazuje szacunek i zrozumienie dla innych osób zawsze akceptuje różnice między ludźmi, przejawia zachowania tolerancyjne i szacunek dla odmienności zna prawa i obowiązki ucznia zna najbliższą okolicę i jej najważniejsze obiekty oraz region w którym mieszka zna swoją narodowość i symbole narodowe zna pracę ludzi różnych zawodów i rozumie jej znaczenie zawsze rozpoznaje sygnały alarmowe i właściwie na nie reaguje zna numery telefonów alarmowych zawsze właściwie zachowuje się w sytuacjach zagrożenia zawsze obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem opisuje życie w wybranych ekosystemach nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku rozumie konieczność ochrony środowiska przyrodniczego zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin nazywa część ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych ocenia postępowanie swoje i innych, potrafi odróżnić, co jest dobre a co złe rozumie swoje role i przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności wykazuje poczucie przynależności do rodziny społeczności szkolnej i lokalnej nawiązuje pozytywne kontakty w grupie wykazuje szacunek i zrozumienie dla innych osób akceptuje różnice między ludźmi, przejawia zachowania tolerancyjne i szacunek dla odmienności zna prawa i obowiązki ucznia zna najbliższą okolicę i jej najważniejsze obiekty oraz region w którym mieszka zna swoją narodowość i symbole narodowe zna pracę ludzi różnych zawodów i rozumie jej znaczenie zawsze rozpoznaje sygnały alarmowe i właściwie na nie reaguje zna numery telefonów alarmowych zawsze właściwie zachowuje się w sytuacjach zagrożenia obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem potrafi opisać życie w wybranych ekosystemach nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski potrafi wymienić zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne 10

11 wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku rozumie konieczność ochrony środowiska przyrodniczego zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin nazywa część ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych ocenia postępowanie swoje i innych, potrafi odróżnić, co jest dobre a co złe rozumie swoje role i przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności wykazuje poczucie przynależności do rodziny społeczności szkolnej i lokalnej nawiązuje pozytywne kontakty w grupie wykazuje szacunek i zrozumienie dla innych osób akceptuje różnice między ludźmi, przejawia zachowania tolerancyjne i szacunek dla odmienności zna prawa i obowiązki ucznia zna najbliższą okolicę i jej najważniejsze obiekty oraz region w którym mieszka zna swoją narodowość i symbole narodowe zna pracę ludzi różnych zawodów i rozumie jej znaczenie zawsze rozpoznaje sygnały alarmowe i właściwie na nie reaguje zna numery telefonów alarmowych zawsze właściwie zachowuje się w sytuacjach zagrożenia zazwyczaj obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, nie zawsze analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem nie zawsze potrafi opisać życie w wybranych ekosystemach zazwyczaj nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski zazwyczaj wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski nie zawsze poprawnie rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne nie zawsze potrafi wyjaśnić zależność zjawisk przyrody od pór roku zazwyczaj rozumie konieczność ochrony środowiska przyrodniczego zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin nazywa część ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania zazwyczaj dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych na ogół ocenia postępowanie swoje i innych, potrafi odróżnić, co jest dobre a co złe najczęściej rozumie swoje role i przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności wykazuje poczucie przynależności do rodziny społeczności szkolnej i lokalnej zazwyczaj nawiązuje pozytywne kontakty w grupie zazwyczaj wykazuje szacunek i zrozumienie dla innych osób na ogół akceptuje różnice między ludźmi, przejawia zachowania tolerancyjne i szacunek dla odmienności 11

12 zna prawa i obowiązki ucznia zna najbliższą okolicę i jej najważniejsze obiekty oraz region w którym mieszka zna swoją narodowość i symbole narodowe zna pracę ludzi różnych zawodów i rozumie jej znaczenie rozpoznaje sygnały alarmowe i właściwie na nie reaguje zna numery telefonów alarmowych właściwie zachowuje się w sytuacjach zagrożenia czasami nie obserwuje i nie prowadzi prostych doświadczeń przyrodniczych, nie analizuje ich i często nie wiąże przyczynę ze skutkiem często nie potrafi opisać życie w wybranych ekosystemach w niewielkim stopniu nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski z pomocą wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski z pomocą rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne nie zawsze potrafi wyjaśnić zależność zjawisk przyrody od pór roku nie zawsze rozumie konieczność ochrony środowiska przyrodniczego w niewielkim stopniu zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin zazwyczaj nazywa część ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania nie zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych nie zawsze ocenia postępowanie swoje i innych, nie zawsze potrafi odróżnić, co jest dobre a co złe najczęściej rozumie swoje role i przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności wykazuje poczucie przynależności do rodziny społeczności szkolnej i lokalnej nie zawsze nawiązuje pozytywne kontakty w grupie nie zawsze wykazuje szacunek i zrozumienie dla innych osób nie zawsze akceptuje różnice między ludźmi, przejawia zachowania tolerancyjne i szacunek dla odmienności zna prawa i obowiązki ucznia zna najbliższą okolicę i jej najważniejsze obiekty oraz region w którym mieszka zna swoją narodowość i symbole narodowe zna pracę ludzi różnych zawodów i rozumie jej znaczenie z pomocą rozpoznaje sygnały alarmowe i właściwie na nie reaguje myli numery telefonów alarmowych nie zawsze właściwie zachowuje się w sytuacjach zagrożenia nie obserwuje i nie prowadzi prostych doświadczeń przyrodniczych, nie analizuje ich i nie wiąże przyczynę ze skutkiem nie potrafi opisać życie w wybranych ekosystemach nie potrafi nazwać charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski 12

13 nie wymienia zwierząt i roślin typowych dla wybranych regionów Polski nie rozpoznaje i nie nazywa niektórych zwierząt egzotycznych nie potrafi wyjaśnić zależność zjawisk przyrody od pór roku nie rozumie konieczność ochrony środowiska przyrodniczego w zna wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin nie nazywa części ciała i organów wewnętrznych zwierząt i ludzi nie zna podstawowych zasad racjonalnego odżywiania nie dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych nie potrafi ocenić postępowania swojego i innych, nie potrafi odróżnić, co jest dobre a co złe nie rozumie swojej roli i nie przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności nie wykazuje poczucia przynależności do rodziny społeczności szkolnej i lokalnej nie nawiązuje pozytywnych kontaktów w grupie nie wykazuje szacunku i zrozumienia dla innych osób nie akceptuje różnic między ludźmi nie zna praw i obowiązków ucznia nie zna najbliższej okolicy i jej najważniejszych obiektów oraz regionu w którym mieszka nie zna swojej narodowości i symboli narodowych nie zna pracy ludzi różnych zawodów i nie rozumie jej znaczenie nie rozpoznaje sygnały alarmowe i właściwie na nie reaguje nie zna numerów telefonów alarmowych nie potrafi właściwie zachowywać się w sytuacjach zagrożenia Zajęcia komputerowe sprawnie posługuje się myszą i klawiaturą zawsze poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego sprawnie i prawidłowo posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi bardzo sprawnie posługuje się edytorem tekstu bardzo sprawnie wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki zawsze wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia; zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów zawsze stosuje się do regulaminu obowiązującego w pracowni komputerowej umie posługiwać się myszą i klawiaturą poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego prawidłowo posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi sprawnie posługuje się edytorem tekstu 13

14 sprawnie wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki zawsze wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów stosuje się do regulaminu obowiązującego w pracowni komputerowej; dość sprawnie posługuje się myszą i klawiaturą z reguły poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego zazwyczaj prawidłowo posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi poprawnie posługuje się edytorem tekstu dość sprawnie wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafik zazwyczaj wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów zazwyczaj stosuje się do regulaminu obowiązującego w pracowni komputerowej zazwyczaj poprawnie posługuje się myszą i klawiaturą z reguły poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego zazwyczaj prawidłowo posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi nie zawsze poprawnie posługuje się edytorem tekstu wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafik nie zawsze wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia zna niektóre zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów z reguły stosuje się do regulaminu obowiązującego w pracowni komputerowej napotyka trudności w posługiwaniu się myszą i klawiaturą z reguły poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego słabo posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi nie zawsze prawidłowo posługuje się edytorem tekstu z pomocą wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafik często nie wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia słabo zna niektóre zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, internetu i multimediów nie zawsze stosuje się do regulaminu obowiązującego w pracowni komputerowej nie potrafi posługiwać się myszą i klawiaturą nie nazywa głównych elementów zestawu komputerowego nie posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi 14

15 nie prawidłowo posługuje się edytorem tekstu nie wykonuje rysunku za pomocą wybranego edytora grafik nie wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia nie zna zagrożeń wynikających z korzystania z komputera, Internetu i multimediów nie stosuje się do regulaminu obowiązującego w pracowni komputerowej Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna zawsze uczestniczy w krótkich marszobiegach zawsze prawidłowo reaguje ruchem na różne sygnały wzrokowe i dźwiękowe zawsze sprawnie pokonuje przeszkody, skacze i biega zawsze poprawnie wykonuje proste ćwiczenia równoważne w różnych układach sprawnie rzuca, chwyta, kozłuje, toczy piłkę zawsze bierze udział w grach i zabawach sportowych, respektuje zasady w czasie gier i zabawach, właściwie reaguje na zwycięstwo i porażkę zawsze dba o higienę osobistą i czystość odzieży zawsze dostrzega niebezpieczeństwa związane zatruciami zawsze przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych zawsze potrafi wybrać bezpieczne miejsca do zabawy, wie jak właściwie zachować się w sytuacjach zagrożenia chętnie uczestniczy w krótkich marszobiegach prawidłowo reaguje ruchem na różne sygnały wzrokowe i dźwiękowe sprawnie pokonuje przeszkody, skacze i biega chętnie wykonuje proste ćwiczenia równoważne w różnych układach sprawnie rzuca, chwyta, kozłuje, toczy piłkę chętnie bierze udział w grach i zabawach sportowych, respektuje zasady w czasie gier i zabawach, właściwie reaguje na zwycięstwo i porażkę zawsze dba o higienę osobistą i czystość odzieży dostrzega niebezpieczeństwa związane zatruciami zawsze przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych potrafi wybrać bezpieczne miejsca do zabawy, wie jak właściwie zachować się w sytuacjach zagrożenia uczestniczy w krótkich marszobiegach reaguje ruchem na różne sygnały wzrokowe i dźwiękowe 15

16 poprawnie pokonuje przeszkody, skacze i biega chętnie wykonuje proste ćwiczenia równoważne w różnych układach prawidłowo rzuca, chwyta, kozłuje, toczy piłkę bierze udział w grach i zabawach sportowych, respektuje zasady w czasie gier i zabawach, właściwie reaguje na zwycięstwo i porażkę dba o higienę osobistą i czystość odzieży zazwyczaj dostrzega niebezpieczeństwa związane zatruciami przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych wybiera bezpieczne miejsca do zabawy, wie jak właściwie zachować się w sytuacjach zagrożenia zazwyczaj uczestniczy w krótkich marszobiegach zazwyczaj reaguje ruchem na różne sygnały wzrokowe i dźwiękowe pokonuje przeszkody, skacze i biega wykonuje proste ćwiczenia równoważne w różnych układach rzuca, chwyta, kozłuje, toczy piłkę bierze udział w grach i zabawach sportowych, zazwyczaj respektuje zasady w czasie gier i zabawach, zazwyczaj właściwie reaguje na zwycięstwo i porażkę dba o higienę osobistą i czystość odzieży zazwyczaj dostrzega niebezpieczeństwa związane zatruciami nie zawsze przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych nie zawsze wybiera bezpieczne miejsca do zabawy, nie zawsze wie jak właściwie zachować się w sytuacjach zagrożenia nie zawsze uczestniczy w krótkich marszobiegach nie zawsze reaguje ruchem na różne sygnały wzrokowe i dźwiękowe nie chętnie pokonuje przeszkody, skacze i biega nie zawsze wykonuje proste ćwiczenia równoważne w różnych układach na ogół rzuca, chwyta, kozłuje, toczy piłkę nie zawsze bierze udział w grach i zabawach sportowych, nie zawsze respektuje zasady w czasie gier i zabawach, zazwyczaj właściwie reaguje na zwycięstwo i porażkę dba o higienę osobistą i czystość odzieży na ogół dostrzega niebezpieczeństwa związane zatruciami nie zawsze przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych nie zawsze wybiera bezpieczne miejsca do zabawy, nie zawsze wie jak właściwie zachować się w sytuacjach zagrożenia nie uczestniczy w krótkich marszobiegach nie reaguje ruchem na różne sygnały wzrokowe i dźwiękowe; nie pokonuje przeszkody, skacze i biega nie wykonuje prostych ćwiczeń równoważnych w różnych układach; na rzuca, nie chwyta, nie kozłuje, nie toczy piłkę 16

17 nie bierze udziału w grach i zabawach sportowych, nie respektuje zasad w czasie gier i zabawach, zazwyczaj nie właściwie reaguje na zwycięstwo i porażkę nie dba o higienę osobistą i czystość odzieży nie dostrzega niebezpieczeństwa związane zatruciami nie przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych nie wybiera bezpiecznych miejsc do zabawy, nie wie jak właściwie zachować się w sytuacjach zagrożenia Edukacja muzyczna pięknie śpiewa piosenki z zachowaniem zmian tempa, artykulacji i dynamiki chętnie wykonuje inscenizację piosenek i zabaw przy muzyce szybko i prawidłowo reaguje na zmiany tempa, dynamiki i wysokości dźwięku gra na instrumentach perkusyjnych i melodycznych; zawsze rozróżnia podstawowe elementy muzyki i znaki notacji muzycznej tańczy podstawowe kroki i figury,,krakowiaka,,,polki oraz innego prostego tańca ludowego uważnie słucha utworów muzycznych i niektóre z nich rozpoznaje, wyraża swe doznania różnymi sposobami chętnie tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki chętnie improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad bezbłędnie wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją śpiewa piosenki z zachowaniem zmian tempa, artykulacji i dynamiki; wykonuje inscenizację piosenek i zabaw przy muzyce; szybko i prawidłowo reaguje na zmiany tempa, dynamiki i wysokości dźwięku; gra na instrumentach perkusyjnych i melodycznych; zawsze rozróżnia podstawowe elementy muzyki i znaki notacji muzycznej; tańczy podstawowe kroki i figury,,krakowiaka,,,polki oraz innego prostego tańca ludowego; słucha utworów muzycznych i niektóre z nich rozpoznaje, wyraża swe doznania różnymi sposobami; tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki; improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad; wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją; 17

18 prawidłowo śpiewa piosenki z zachowaniem zmian tempa, artykulacji i dynamiki z reguły wykonuje inscenizację piosenek i zabaw przy muzyce szybko i prawidłowo reaguje na zmiany tempa, dynamiki i wysokości dźwięku gra na instrumentach perkusyjnych i melodycznych rozróżnia większość podstawowe elementy muzyki i znaki notacji muzycznej tańczy większość podstawowych kroków i figur,,krakowiaka,,,polki oraz innego prostego tańca ludowego słucha utworów muzycznych i niektóre z nich rozpoznaje, zazwyczaj wyraża swe doznania różnymi sposobami na ogół tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki zazwyczaj improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad z reguły wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją stara się śpiewać niektóre piosenki z zachowaniem zmian tempa, artykulacji i dynamiki nie zawsze wykonuje inscenizację piosenek i zabaw przy muzyce szybko i prawidłowo reaguje na zmiany tempa, dynamiki i wysokości dźwięku słabo gra na instrumentach perkusyjnych i melodycznych rozróżnia podstawowe elementy muzyki i znaki notacji muzycznej tańczy niektóre z podstawowych kroków i figur,,krakowiaka,,,polki oraz innego prostego tańca ludowego nieuważnie słucha utworów muzycznych ale niektóre z nich rozpoznaje, nie zawsze wyraża swe doznania różnymi sposobami tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki rzadko improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad z pomocą wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją słabo śpiewa piosenki z zachowaniem zmian tempa, artykulacji i dynamiki słabo wykonuje inscenizację piosenek i zabaw przy muzyce nie zawsze prawidłowo reaguje na zmiany tempa, dynamiki i wysokości dźwięku bardzo słabo gra na instrumentach perkusyjnych i melodycznych zawsze rozróżnia podstawowe elementy muzyki i znaki notacji muzycznej nie zna większości z podstawowych kroków i figur,,krakowiaka,,,polki oraz innego prostego tańca ludowego 18

19 nieuważnie słucha utworów muzycznych i niektóre z nich rozpoznaje, wyraża swe doznania różnymi sposobami tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki rzadko improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad rzadko wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją nie śpiewa piosenek z zachowaniem zmian tempa, artykulacji i dynamiki nie wykonuje inscenizacji piosenek i zabaw przy muzyce nie reaguje na zmiany tempa, dynamiki i wysokości dźwięku nie gra na instrumentach perkusyjnych i melodycznych nie rozróżnia podstawowych elementów muzyki i znaków notacji muzycznej nie zna kroków i figur,,krakowiaka,,,polki oraz innego prostego tańca ludowego nie słucha utworów muzycznych i nie rozpoznaje ich, nie potrafi wyrażać swych doznań różnymi sposobami nie tworzy prostych ilustracji dźwiękowych do tekstów i obrazów nie improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad nie wykonuje prostych utworów, nie interpretuje ich zgodnie z ich rodzajem i funkcją Edukacja plastyczna zawsze uczestniczy w życiu kulturalnym swojego środowiska rodzinnego i szkolnego poznaje placówki kultury działające w pobliżu miejsca zamieszkania korzysta z przekazów medialnych, stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej chętnie korzysta z różnych technik plastycznych, wykorzystuje różnorodne materiały, przybory i narzędzia chętnie realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych bezbłędnie rozróżnia dziedziny działalności człowieka, przekazy medialne, rzemiosło artystyczne, sztukę ludową; uczestniczy w życiu kulturalnym swojego środowiska rodzinnego i szkolnego poznaje placówki kultury działające w pobliżu miejsca zamieszkania korzysta z przekazów medialnych, stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej korzysta z różnych technik plastycznych, wykorzystuje różnorodne materiały, przybory i narzędzia realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych zawsze rozróżnia dziedziny działalności człowieka, przekazy 19

20 medialne, rzemiosło artystyczne, sztukę ludową zazwyczaj uczestniczy w życiu kulturalnym swojego środowiska rodzinnego i szkolnego zna większość placówek kultury działające w pobliżu miejsca zamieszkania na ogół korzysta z przekazów medialnych, stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej z reguły korzysta z różnych technik plastycznych, wykorzystuje różnorodne materiały, przybory i narzędzia z reguły realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych zazwyczaj rozróżnia dziedziny działalności człowieka, przekazy medialne, rzemiosło artystyczne, sztukę ludową, nie zawsze uczestniczy w życiu kulturalnym swojego środowiska rodzinnego i szkolnego zna niektóre placówki kultury działające w pobliżu miejsca zamieszkania czasami korzysta z przekazów medialnych, stosuje niektóre wytwory w swojej działalności twórczej czasami korzysta z różnych technik plastycznych, wykorzystuje niektóre materiały, przybory i narzędzia nie zawsze realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych; nie zawsze rozróżnia dziedziny działalności człowieka, przekazy medialne, rzemiosło artystyczne, sztukę ludową rzadko uczestniczy w życiu kulturalnym swojego środowiska rodzinnego i szkolnego słabo zna placówki kultury działające w pobliżu miejsca zamieszkania; z pomocą korzysta z przekazów medialnych, nie stosuje ich wytworów w swojej działalności twórczej rzadko i niechętnie korzysta z różnych technik plastycznych, nie wykorzystuje różnorodnych materiałów, przyborów i narzędzi niechętnie realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych z pomocą rozróżnia dziedziny działalności człowieka, przekazy medialne, rzemiosło artystyczne, sztukę ludową nie uczestniczy w życiu kulturalnym swojego środowiska rodzinnego i szkolnego nie zna placówek kultury działających w pobliżu miejsca zamieszkania; nie korzysta z przekazów medialnych, stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej nie korzysta z różnych technik plastycznych, nie wykorzystuje różnorodne materiały, przybory i narzędzia nie realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych nie rozróżnia dziedzin działalności człowieka, przekazów medialnych, rzemiosła artystycznego, sztuki ludowej 20

21 Zajęcia techniczne zawsze orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku; rozpoznaje rodzaje środków transportu, podstawowe narzędzia i przyrządy; rozpoznaje urządzenia informatyczne i elektryczne; rozróżnia rodzaje budowli; samodzielnie planuje kolejne czynności rozwiązań technicznych, dobiera prawidłowe materiały i narzędzia; pracuje indywidualnie i w zespole; zawsze racjonalnie wykorzystuje czas i potrzebne materiały; precyzyjnie montuje modele z papieru i tworzyw sztucznych; zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy; zawsze bezpiecznie korzysta z urządzeń technicznych, narzędzi i materiałów; wie, jak należy bezpiecznie porusza się po drogach, korzysta ze środków komunikacji, wie jak zachować się w sytuacji wypadku; orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku rozpoznaje rodzaje środków transportu, podstawowe narzędzia i przyrządy rozpoznaje urządzenia informatyczne i elektryczne rozróżnia rodzaje budowli planuje kolejne czynności rozwiązań technicznych, dobiera prawidłowe materiały i narzędzia pracuje indywidualnie i w zespole racjonalnie wykorzystuje czas i potrzebne materiały; potrafi montować modele z papieru i tworzyw sztucznych utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy bezpiecznie korzysta z urządzeń technicznych, narzędzi i materiałów bezpiecznie porusza się po drogach, korzysta ze środków komunikacji, wie jak zachować się w sytuacji wypadku zazwyczaj orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku rozpoznaje podstawowe rodzaje środków transportu, narzędzia i przyrządy rozpoznaje urządzenia informatyczne i elektryczne; rozróżnia rodzaje budowli na ogół planuje kolejne czynności rozwiązań technicznych, dobiera prawidłowe materiały i narzędzia zazwyczaj pracuje indywidualnie i w zespole racjonalnie wykorzystuje czas i potrzebne materiały; 21

22 stara się montować modele korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy bezpiecznie korzysta z urządzeń technicznych, narzędzi i materiałów; z reguły wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach, korzystać ze środków komunikacji, wie jak zachować się w sytuacji wypadku nie zawsze orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku rozpoznaje podstawowe rodzaje środków transportu, podstawowe narzędzia i przyrządy rozpoznaje podstawowe urządzenia informatyczne i elektryczne; rozróżnia podstawowe rodzaje budowli; z pomocą planuje kolejne czynności rozwiązań technicznych, dobiera prawidłowe materiały i narzędzia nie zawsze pracuje indywidualnie i w zespole niekiedy racjonalnie wykorzystuje czas i potrzebne materiały nie potrafi samodzielnie montować modeli korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych nie zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy nie zawsze bezpiecznie korzysta z urządzeń technicznych, narzędzi i materiałów nie zawsze wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach słabo orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku rozpoznaje tylko nieliczne rodzaje środków transportu, narzędzia i przyrządy słabo rozpoznaje urządzenia informatyczne i elektryczne; słabo rozróżnia rodzaje budowli rzadko planuje kolejne czynności rozwiązań technicznych, z trudnością dobiera materiały i narzędzi rzadko pracuje indywidualnie i w zespole rzadko racjonalnie wykorzystuje czas i potrzebne materiały nie potrafi samodzielnie montować modeli korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych rzadko utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy nie zawsze bezpiecznie korzysta z urządzeń technicznych, narzędzi i materiałów nie zawsze wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach nie orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku nie rozpoznaje rodzajów środków transportu, podstawowych narzędzi i przyrządów nie rozpoznaje urządzeń informatycznych i elektrycznych nie rozróżnia budowli 22

23 nie planuje kolejnych czynności rozwiązań technicznych, nie dobiera materiałów i narzędzi nie potrafi pracować indywidualnie i w zespole nieracjonalnie wykorzystuje czas i potrzebne materiały nie potrafi samodzielnie montować modeli korzystając z prostych nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy nie korzysta z urządzeń technicznych, narzędzi i materiałów rzadko wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach, nie korzysta ze środków komunikacji, nie wie jak zachować się w sytuacji wypadku; 23

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Osiągnięcia edukacyjne: EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE: Czyta z odpowiednią intonacją i w odpowiednim tempie. Rozumie samodzielnie przeczytany tekst

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna Kryteria oceniania edukacja ocena cząstkowa 6 Wspaniale, brawo! Osiągasz doskonałe wyniki polonistyczna Uczeń w pełni - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci w tej grupie wiekowej - wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.Poziom bardzo wysoki Czytanie: czyta płynnie, zdaniami, bez przygotowania, z odpowiednią intonacją. Pisanie:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016.

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. W klasie III uczeń otrzyma na I okres i na koniec roku szkolnego ocenę

Bardziej szczegółowo

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu.

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu. DOPUSZCZAJĄCY (2) NAUCZANIE ZINTEGROWANE W KLASIE III WYMAGANIA EDUKACYJNE Wykaz umiejętności opanowanych przez ucznia kl. III Ocen a Mówienie i słuchanie Czytanie Pisanie Liczenie Umiejętności społeczno

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Nauczyciel: mgr Lucyna Marciniak EDUKACJA POLONISTYCZNA * słucha z uwagą i zrozumieniem innych osób; * czyta i rozumie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE KLASA II 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń: uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci; wyszukuje w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I 1. Korzystanie z informacji: Uczeń otrzymujący ocenę: Edukacja polonistyczna uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ nie dobry ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych wyrazów, zniekształca

Bardziej szczegółowo

Oceny z prac domowych oraz samodzielnej pracy na zajęciach wg ustalonej dla nauczania zintegrowanego skali: A, B, C z komentarzem:

Oceny z prac domowych oraz samodzielnej pracy na zajęciach wg ustalonej dla nauczania zintegrowanego skali: A, B, C z komentarzem: W klasach I-III szkoły podstawowej uczeń otrzymuje ze sprawdzianów pisemnych obejmujących pewien zakres materiału, oceny wg skali od 2 do 6. może otrzymać następujące oceny ze sprawdzianów wg przyjętych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II:

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II: EDUKACJA POLONISTYCZNA ( klasa II ) KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II: Mówienie Uczeń posiada duży zasób słownictwa, wypowiada się spontanicznie, dzieli się swoimi przeżyciami na każdy temat, swobodnie wypowiada

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY.

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. Program nauczania zgodny z nową podstawą programową. Klasyfikowanie śródroczne i końcowo-roczne w klasach I III szkoły podstawowej polega

Bardziej szczegółowo

Podstawa Programowa - Fragmenty

Podstawa Programowa - Fragmenty Podstawa Programowa - Fragmenty uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji wyszukuje w tekście potrzebne informacje ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci w tekście

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 7 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI EDUKACJA POLONISTYCZNA SŁUCHANIE 6 p Zawsze słucha ze zrozumieniem złożonych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa druga. Edukacja polonistyczna

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa druga. Edukacja polonistyczna Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa druga Edukacja polonistyczna Mówienie -swobodnie wypowiada się stosując bogate słownictwo podczas rozmów na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowany na podstawie Programu edukacji wczesnoszkolnej klasy I-III. Autorzy:J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I słuchanie POLONISTYCZNA mówienie czytanie Rodzaj edukacji Umiejętności Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I niedostateczna [1] dopuszczająca [2] dostateczna [3] dobra [4] bardzo dobra [5]

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) - czyta poprawnie, płynnie, w odpow. tempie, z właściwą intonacją (nowy tekst), - w pełni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6.

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany.

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany. Klasa I Edukacja POLONISTYCZNA Wymagania na ocenę A znakomicie B dobrze C popracuj D koniecznie popracuj Opowiada używając opowiada używając wypowiedzi są nie zna liter poprawnych form poprawnych form

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 - Samodzielnie układa i pisze teksty na dowolny temat w formie opowiadań, opisów, sprawozdań, życzeń, listów i zawiadomień.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie, zgodni z przepisami prawa oświatowego, daje możliwość stosowania w klasach I-III bieżącej oceny w formie

Bardziej szczegółowo

tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas Wymagania dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj edukacyjne klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc w edukacji vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne część 1. Wymagania edukacyjne z edukacji technicznej

Wymagania edukacyjne część 1. Wymagania edukacyjne z edukacji technicznej Wymagania edukacyjne część 1. Wymagania edukacyjne z edukacji technicznej Podstawa programowa Klasa I Klasa II Klasa III 1. Uczeń wie jak ludzie wykorzystywali dawniej siły przyrody. proste zabawki zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych, z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze

Bardziej szczegółowo

POZIOMY WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE III. CZYTANIE, PRACA Z TEKSTEM (korzystanie z informacji, analiza i interpretacja tekstu)

POZIOMY WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE III. CZYTANIE, PRACA Z TEKSTEM (korzystanie z informacji, analiza i interpretacja tekstu) POZIOMY WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE, PRACA Z TEKSTEM (korzystanie z informacji, analiza i interpretacja tekstu) 6 Czyta wyraziście, płynnie, ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Czytanie Polonistyczna Mówienie Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Edukacje Zakres Ocena Kryteria Uczeń potrafi wyciągać wnioski po wysłuchaniu wypowiedzi, czytanego tekstu. Wypowiada się złożonymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I Poziom niski Słabo (S) Poziom dostateczny Popracuj (P) Poziom dobry Dobrze (D) Poziom bardzo dobry Bardzo dobrze (B) Poziom wysoki Wspaniale (W)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA UCZNIÓW KLASY TRZECIEJ w roku szkolnym 2016/2017

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA UCZNIÓW KLASY TRZECIEJ w roku szkolnym 2016/2017 1 UCZEŃ: WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA UCZNIÓW KLASY TRZECIEJ w roku szkolnym 2016/2017 E. POLONISTYCZNA -słucha tekst mówiony, czytany, nagrany; -wypowiada się na temat treści tekstu, własnych przeżyć i otaczającej

Bardziej szczegółowo

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami.

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami. UMIEJĘTOŚCI WSPANIALE BARDZO DOBRZE DOBRZE PRACUJ WIĘCEJ JESZCZE NIE POTRAFISZ 1 2 3 4 5 6 MÓWIENIE 1.Samodzielnie bogatym słownictwem, wypowiada się na temat treści literackiego, określa jego nastrój,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy III SP. z przedmiotu Edukacja wczesnoszkolna. na rok 2016/17 Anna Łata

Wymagania edukacyjne dla klasy III SP. z przedmiotu Edukacja wczesnoszkolna. na rok 2016/17 Anna Łata Wymagania edukacyjne dla klasy III SP z przedmiotu Edukacja wczesnoszkolna na rok 2016/17 Anna Łata Edukacja polonistyczna Uczeń: Słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji. Czyta i rozumie

Bardziej szczegółowo

I. Edukacja polonistyczna

I. Edukacja polonistyczna 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN WYNIKAJACYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W KLASIE DRUGIEJ I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie a. celujący (cel): czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 WSPANIALE Uważnie słucha innych; Wypowiada się chętnie na dany temat, stosuje bogate słownictwo, w wypowiedziach stosuje zdania złożone; Potrafi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE - dba o prawidłowy i bardzo staranny kształt liter i cyfr; - potrafi samodzielnie napisać kilka zdań na każdy temat,

Bardziej szczegółowo

Klasa II. Edukacja polonistyczna. Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym.

Klasa II. Edukacja polonistyczna. Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym. Klasa II Edukacja polonistyczna Słucha z uwagą i zrozumieniem innych osób. Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym. Wyszukuje w tekście potrzebne informacje i korzysta ze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu analizy i syntezy słuchowej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne na oceny w klasie 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA Edukacja polonistyczna 6 p. - wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 Ocenę celujący otrzymuje uczeo, który: wypowiada się logicznie w formie zdao rozwiniętych na każdy temat, czyta płynnie z odpowiednią intonacją krótkie nowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa trzecia

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa trzecia Mówienie Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa trzecia Edukacja polonistyczna - swobodnie wypowiada się na temat własnych przeżyć, wydarzeń, utworów, obrazów, filmów; - formułuje wielozdaniowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II Kompetencje językowe porozumiewanie się i kultura języka doskonale w skupieniu słucha wypowiedzi rówieśników i nauczyciela, rozumie, co przekazują, kulturalnie

Bardziej szczegółowo

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6.

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6. Załącznik 3 Klasa III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Edukacja polonistyczna Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W KLASIE I

WYMAGANIA W KLASIE I WYMAGANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA Ocena znakomicie ( 6) Uczeń: z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Ocena C Ocena B Ocena A czytania z pomocą nauczyciela wyróżnia w wyrazie głoski, litery i sylaby. Czyta bardzo wolno, nie stosuje się do znaków przestankowych, zmienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w klasie 1 str. 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III 1 WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III W klasie III opracowano klasowy system oceniania, który jest uzupełnieniem systemu oceniania zawartego w statucie szkoły. Wprowadzono cząstkowe oceny bieżące w skali: 5

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania w kl.iii 1. Edukacja polonistyczna Ocena - celujący Czytanie Pisanie. Mówienie. Ocena - bardzo dobry Czytanie.

Przedmiotowe zasady oceniania w kl.iii 1. Edukacja polonistyczna Ocena - celujący Czytanie Pisanie. Mówienie. Ocena - bardzo dobry Czytanie. Przedmiotowe zasady oceniania w kl.iii 1. Edukacja polonistyczna Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem tekst literacki i odpowiada na wszystkie pytania z nim związane.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE. dla klasy II. Edukacja wczesnoszkolna

ROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE. dla klasy II. Edukacja wczesnoszkolna dla klasy II Edukacja wczesnoszkolna w roku szkolnym 2017/2018 Ilość stron: 13 Opracowała: Zespół Edukacji Wczesnoszkolnej Data: 8.08.2017r. Podpis:. Zatwierdził: Data:.. Podpis:.. I okres WYMAGANIA EDUKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I Pożądane umiejętności ucznia po klasie I grupie. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. Szanuje własność osobistą i społeczną, dba o porządek. Potrafi dobrze zaplanować czas pracy i zabawy. Edukacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KLASA DRUGA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KLASA DRUGA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KLASA DRUGA CELE PSO KLAS I-III: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

KLASA 3. Zakres opanowanej wiedzy i posiadane umiejętności w rozbiciu na poszczególne oceny

KLASA 3. Zakres opanowanej wiedzy i posiadane umiejętności w rozbiciu na poszczególne oceny KLASA 3 Edukacja polonistyczna Czytanie Wspaniale 6pkt. Bez przygotowania czyta płynnie i wyraziście różne teksty i rozumie je. Samodzielnie analizuje i interpretuje teksty literackie i wnioskuje na ich

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna

Edukacja matematyczna Edukacja matematyczna 1 Klasa 1 Klasa 2 Klasa3 I półrocze I półrocze I półrocze posługuje się określeniami: mniej, więcej, tyle samo; porównuje liczby, wpisuje znaki , = wykonuje obliczenia z okienkami

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II

KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II EDUKACJA POLONISTYCZNA Tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym i gramatycznym; używa bogatego słownictwa;

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA 6 p. - wypowiada się wspaniale na każdy temat; - posiada wiedzę z różnych dziedzin

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Edukacja polonistyczna Czytanie.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania Klasa II

Kryteria oceniania Klasa II Kryteria oceniania Klasa II EDUKACJA POLONISTYCZNA Mówienie i słuchanie Czytanie Pisanie i poziom graficzny Uczeń posiada duży zasób słownictwa, wypowiada się spontanicznie, dzieli się swoimi przeżyciami

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS II EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA kaŝdy tekst płynnie, wyraziście, z właściwą intonacją, stosując znaki interpunkcyjne. przygotowany wcześniej tekst płynnie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY TRZECIEJ. Poziom dobry Dobrze (D)

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY TRZECIEJ. Poziom dobry Dobrze (D) 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY TRZECIEJ Poziom niski Słabo (S) Poziom dostateczny Popracuj (P) Poziom dobry Dobrze (D) Poziom bardzo dobry Bardzo dobrze (B) Poziom wysoki Wspaniale (W) POLONISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II:

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II: KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II: EDUKACJA POLONISTYCZNA ( klasa II ) - wykonuje dodatkowe złożone prace z własnej inicjatywy. - wypowiada się chętnie, samorzutnie, spontanicznie dzieli się swoimi przeżyciami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie

Bardziej szczegółowo

SKALA ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW (III klasa)

SKALA ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW (III klasa) SKALA ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW (III klasa) Drogi Nauczycielu! Poniżej znajduje się 76 twierdzeń dotyczących podstawowych osiągnięć w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w I etapie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. Kryteria oceniania uczniów w klasach I III. Szkoły Podstawowej. Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania. Kryteria oceniania uczniów w klasach I III. Szkoły Podstawowej. Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania Kryteria oceniania uczniów w klasach I III Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III

SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA III Ocenianie cząstkowe: 6 p. - wymagania wykraczające, 5 p. wymagania dopełniające, 4 p. wymagania rozszerzające, 3 p. wymagania podstawowe, 2 p. wymagania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złoŝonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III ROK SZKOLNY 2014/2015 OPRACOWANE NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA DLA I ETAPU- EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ WYDAWNICTWA NOWA ERA GŁÓWNYM KRYTERIUM OCENIANIA UCZNIA BĘDZIE: INDYWIDUALNY

Bardziej szczegółowo

JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III. I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł:

JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III. I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł: JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł: - wspaniale - brawo - dobrze - postaraj się - słabo II. Za

Bardziej szczegółowo

Klasa 2. I Edukacja polonistyczna Umiejętności w zakresie korzystania z informacji. Umiejętności w zakresie analizy i interpretacji tekstu

Klasa 2. I Edukacja polonistyczna Umiejętności w zakresie korzystania z informacji. Umiejętności w zakresie analizy i interpretacji tekstu Umiejętności i. Opis założonych osiągnięć ucznia. Klasa 2 I Edukacja polonistyczna Umiejętności w zakresie korzystania z informacji Podstawowe Ponad - Słucha wypowiedzi innych oraz tekstów czytanych przez

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji pytania,

Bardziej szczegółowo

OCZEKIWANIA EDUKACYJNE - KLASA II

OCZEKIWANIA EDUKACYJNE - KLASA II OCZEKIWANIA EDUKACYJNE - KLASA II Edukacja polonistyczna - słucha z uwagą i zrozumieniem innych osób, - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym, - wyszukuje w tekście potrzebne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA 2. I. Edukacja polonistyczna Umiejętności społeczne warunkujące porozumiewanie się i kulturę języka

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA 2. I. Edukacja polonistyczna Umiejętności społeczne warunkujące porozumiewanie się i kulturę języka WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA 2 I. Edukacja polonistyczna Umiejętności społeczne warunkujące porozumiewanie się i kulturę języka Słucha wypowiedzi innych oraz tekstów Czyta poprawnie, płynnie, wyraziście

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU Przedmiotowy system oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej skonstruowano w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6.

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych w klasie III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. w edukacji wczesnoszkolnej. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg KLASA DRUGA

Wymagania edukacyjne. w edukacji wczesnoszkolnej. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg KLASA DRUGA qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui w edukacji wczesnoszkolnej opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I Edukacja polonistyczna Czytanie czyta płynnie zdaniami tekst przygotowany, zachowuje odpowiednie tempo, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY II Ocena - 6 Edukacja polonistyczna Czytanie Czyta płynnie z odpowiednią intonacją, ekspresją każdy tekst, czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 W klasach I III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są ocenami opisowymi. Ocena opisowa to ustna bądź

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE 1. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową. Ocena semestralna będzie przekazywana rodzicom w formie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania dla klasy II

Kryteria oceniania dla klasy II Kryteria oceniania dla klasy II I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie a) celujący: czyta płynnie z odpowiednią intonacją każdy tekst, czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada na wszystkie pytania b) bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b PRACUJ WIĘCEJ POSTARAJ SIĘ DOBRZE BARDZO DOBRZE WSPANIALE polonistyczna umiejętność czytania słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I. Rok szkolny 2017/2018. Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie

Kryteria oceniania w klasie I. Rok szkolny 2017/2018. Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie Kryteria oceniania w klasie I Rok szkolny 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie Przedmiotowy system oceniania w klasie I Rodzaj edukac ji Umiejętności celująca 6 bardzo dobra 5 dobra 4 dostateczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II Wymagania 1pkt otrzymuje uczeń, który: - nie potrafi wykonać zadania o elementarnym stopniu trudności mimo pomocy nauczyciela, a poziom posiadanych

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI JAKIE UCZEŃ POWINIEN NABYĆ W TRZECHLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA NA I ETAPIE NAUKI ( W KLASACH I III ) ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

UMIEJĘTNOŚCI JAKIE UCZEŃ POWINIEN NABYĆ W TRZECHLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA NA I ETAPIE NAUKI ( W KLASACH I III ) ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ UMIEJĘTNOŚCI JAKIE UCZEŃ POWINIEN NABYĆ W TRZECHLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA NA I ETAPIE NAUKI ( W KLASACH I III ) ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z DNIA 30 MAJA 2014r. Edukacje Edukacja polonistyczna: W zakresie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH

KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIAPOSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN OPISOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W KLASIE II I.EDUKACJA POLONISTYCZNA: 1.CZYTANIE a)znakomicie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów klas I

Kryteria oceniania uczniów klas I Kryteria oceniania uczniów klas I ( ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ. Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych

KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ. Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie Rok szkolny 2017/2018 I Edukacja polonistyczna 1. Słuchanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 2

Wymagania edukacyjne klasa 2 Wymagania edukacyjne klasa 2 I. Edukacja polonistyczna Umiejętności społeczne warunkujące porozumiewanie się i kulturę języka Słucha wypowiedzi innych oraz tekstów czytanych przez nauczyciela i kolegów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali -. Edukacja polonistyczna Czytanie.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 01/01 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA MÓWIENIE, SŁUCHANIE, POROZUMIEWANIE SIĘ Uczeń posiada bardzo bogaty zasób słownictwa. Uważnie słucha wypowiedzi innych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASIE II* obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 I. WYMAGANIA EDUKACYJNE Edukacja polonistyczna Wymagania konieczne:

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wymagania edukacyjne na koniec klasy III szkoły podstawowej.

Najważniejsze wymagania edukacyjne na koniec klasy III szkoły podstawowej. Najważniejsze wymagania edukacyjne na koniec klasy III szkoły podstawowej. Edukacje polonistyczna Język obcy Uczeń Słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji. Czyta i rozumie teksty przeznaczone

Bardziej szczegółowo

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej.

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. Kl. I Poziom doskonały Uczeń wypowiada się samorzutnie na dany temat, przeczytanego tekstu oraz

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I

Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I -mgr Natalia Kuliczkowska -mgr Aneta Piasecka -mgr Jolanta Woźniak -mgr Beata Misiuna -mgr Dorota Thiele -mgr Aneta Żukowska -mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY OPISOWEJ ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA rok szkolny

KARTA OCENY OPISOWEJ ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA rok szkolny Strona1 KARTA OCENY OPISOWEJ ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA rok szkolny.. III. imię i nazwisko ucznia klasa data EDUKACJA SPOŁECZNA WSPÓŁDZIAŁANIE Z RÓWIEŚNIKAMI I OSOBAMI DOROSŁYMI Solidnie wypełnia zadania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH STOPNI W KLASIE PIERWSZEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH STOPNI W KLASIE PIERWSZEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH STOPNI W KLASIE PIERWSZEJ Edukacja polonistyczna -czyta płynnie i wyraziście, czyta ze zrozumieniem, zachowuje odpowiednie tempo, odpowiada poprawnie

Bardziej szczegółowo

r. szk. 2013/2014 Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II Wymagania rozszerzające- 4 punkty

r. szk. 2013/2014 Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II Wymagania rozszerzające- 4 punkty edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II 1 punkt otrzymuje uczeń, który zadania o elementarnym stopniu trudności wykonuje tylko z pomocą nauczyciela, posiada duże braki w wiadomościach, które w znacznym

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy III

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy III POLONISTYCZNA mówienie czytanie Rodzaj edukacji Umiejętności Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy III niedostateczna [1] dopuszczająca [2] dostateczna [3] dobra [4] bardzo dobra [5] celująca

Bardziej szczegółowo