Spis treści 1. Historia Opis techniczny Inwentaryzacja i badania wilgotnościowe Wnioski wynikające z inwentaryzacji i badań

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści 1. Historia. 3 2. Opis techniczny.. 4 3. Inwentaryzacja i badania wilgotnościowe. 4 3.1 Wnioski wynikające z inwentaryzacji i badań"

Transkrypt

1

2 Spis treści 1. Historia Opis techniczny Inwentaryzacja i badania wilgotnościowe Wnioski wynikające z inwentaryzacji i badań wilgotnościowych Zakres prac izolacyjnych Izolacja ścian Izolacja posadzki Obniżenie poziomu posadzki w jednym z pomieszczeń piwnicznych Zabezpieczenie przeciwwilgociowe - zalecenia technologiczne Mikrofalowa metoda obniżania poziomu zawilgocenia masowego przegród budowlanych Przeciwwilgociowa izolacja pozioma ściany Wypełnienie spoin i ubytków między cegłami Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ściany zewnętrznej z mineralnej, elastycznej zaprawy uszczelniającej, izolacja posadzki AQUAFIN 2K Tynki renowacyjne Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Uwagi końcowe Literatura wykorzystana w opracowaniu Rys I Izolacja podłóg 10. Rys II Rzut parteru z widokiem pow. użytkowej w poziomie piwnic 11. Rys II Przekrój przypadek kiedy pod pomieszczeniem parteru jest grunt 12. Rys II Przekrój przypadek wykonania izolacji nad stropem łukowym 13. Rys II Przekrój przypadek wykonania izolacji nad stropem płaskim 14. Rys III Izolacja pozioma 2

3 1. Historia Zabytkowy gotycko - barokowy konwent franciszkański został założony w 1257 roku. Klasztor wzniesiono przy ulicy Minorytów, nieopodal północno-zachodniej części wodzisławskiego rynku, do roku 1810 stanowił nieodłączny element średnio - wiecznego i nowożytnego życia Wodzisławia. W początkach istnienia być może budynki były drewniane a po pierwszym wielkim pożarze Wodzisławia ( około roku ) mogły być już murowane jako jedne z pierwszych w mieście. W XV w. wzniesiono nowy duży murowany kościół klasztorny pw. Św. Trójcy. Kościół ten istnieje do dnia dzisiejszego i jest jednym z najstarszych na Górnym Śląsku. W XVII w. wzniesiono obok kościoła nowy budynek klasztoru wraz z obszernym dziedzińcem. W 1810 r. klasztor został skasowany, a pozostałe po nim budynki przejęło miasto. Kościół później sprzedano parafii ewangelickiej w Wodzisławiu Śl. Obecnie budynek kościoła pw. Św. Trójcy należy do parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Wodzisławiu Śląskim, a w budynku poklasztornym znajduje się Sąd Rejonowy. Fot.1 Budynek Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim. Elewacja północno-zachodnia 3

4 2. Opis techniczny Budynek Sądu Rejonowego posiada 3 kondygnacje, oraz częściowe podpiwniczenie. Budynek w połączeniu z Kościołem Ewangelickim, tworzą zamknięty czworobok, w środku którego znajduje się zamknięty dziedziniec, który w przeszłości był wirydarzem klasztornym. Jesienią 2007 r. wymieniono dach w budynkach klasztoru i kościoła oraz prowadzono badania archeologiczne. W 2011 r. wykonano kompleksowe zabezpieczenia przeciwwilgociowe w pomieszczeniach podpiwniczonych, wraz z wykonaniem nowego parkingu etap I Przedmiotem niniejszego opracowania jest kontynuacja prac przeciwwilgociowych w poziomie kondygnacji parteru budynku etap II. Etap III prac remontowo-renowacyjnych obejmował będzie pozostałe prace budowlane ujęte w projekcie całościowym ich rozpoczęcie planuje się w połowie 2013 r. 3. Inwentaryzacja i badania wilgotnościowe 3.1. Wnioski wynikające z inwentaryzacji i badań wilgotnościowych Na podstawie oględzin oraz przeprowadzonych badań wilgotnościowych sformułowano następujące wnioski dotyczące stanu technicznego przegród przyziemia budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wilgotnościowych: ogólny stan techniczny przyziemia obiektu ze względu na brak zabezpieczenia przed wnikaniem w przegrody budynku wilgoci jest zły ( brak izolacji przeciwwilgociowych ), warunki panujące wewnątrz pomieszczeń użytkowych parteru czyli podwyższona wilgotność ścian i podłóg stanowią dyskomfort dla użytkowników. Są one jednocześnie zagrożeniem wystąpienia korozji biologicznej co może przełożyć się na wystąpienie destrukcji w archiwalnych zbiorach akt sądowych, badania wilgotności ścian pomieszczeń parteru oraz pomiary w odkrywkach podłóg wykazały, że ich wilgotność jest obecnie wysoka i znacznie przekracza wartość dopuszczalną wynoszącą 3 % dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i przechowywanie materiałów archiwalnych oraz 5 % dla pomieszczeń pomocniczych. Mokre ściany i posadzki, niedyfuzyjne powłoki, stwarzają optymalne warunki dla korozji murów i ich destrukcji oraz do wystąpienia porażenia mikrobiologicznego. Przyczyną destrukcji obiektu, a w szczególności ścian parteru, jest wilgoć podciągana kapilarnie z gruntu. Wobec powyższego konieczne jest wykonanie nowego 4

5 zabezpieczenia przeciwwilgociowego w postaci poziomej i pionowej izolacji ścian, izolacji posadzek, oraz wykonania tynków renowacyjnych. Przed założeniem tynków należy wykonać osuszenie mikrofalowe ścian. 4. Zakres prac izolacyjnych 4.1. Izolacja ścian Odbicie tynków wewnętrznych i zewnętrznych na wszystkich przegrodach podanych poziomym zabezpieczeniom iniekcyjnym. Istniejące tynki należy skuć w pasie od posadzki do poziomu parapetu wewnątrz we wszystkich pomieszczeniach parteru, oraz na ścianach zewnętrznych w pasie od poziomu gruntu do poziomu dolnej krawędzi okien Oczyszczenie ścian i wykucie spoin, miejscach odkutych tynków Odgrzybianie ścian metodą smarowania Neutralizacja szkodliwych soli budowlanych na powierzchni ścian preparatem zawierającym fluorokrzemiany Naprawa podłoża ścian pod wykonanie tynków renowacyjnych Osuszenie ścian generatorami mikrofalowymi w pasie wykonywanych iniekcji Iniektowanie wstępne niskoskurczliwymi zaprawami trasowymi Iniektowanie właściwe ciśnieniowe, preparatami zawierającymi krzemiany metali alkalicznych. Poziomy iniekcji należy dobrać następująco: - na ścianach zewnętrznych jako jednostronne od zewnątrz zgodnie z poziomem terenu (oraz poziomem podłóg parteru) w pasie od 10 do 50 cm nad nim. 1 - w ścianach wewnętrznych przepona pozioma wykonana zostanie w poziomie istniejącej posadzki. Poziomy przepon ścian zewnętrznych i wewnętrznych należy iniekcyjne połączyć Wykonanie tynków renowacyjnych podkładowych i właściwych Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych wykonanie szpachli trachitowych Izolacja posadzki Po demontażu dotychczasowych posadzek, oraz wykonaniu nowych 1. Należy przewidzieć wszystkie uwarunkowania technologiczne występujące podczas iniektowania jednostronnego preparatami krzemianowymi przegród budowlanych grubszych od 60 cm. Warunki techniczne odtworzenia takich blokad podaje literatura techniczna dotycząca tych zagadnień np.: Maciej Rokiel Poradnik Hydroizolacje w budownictwie 5

6 podkładów ( prace te nie wchodzą w zakres prac izolacyjnych). Wykonanie izolacji posadzek z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy uszczelniającej. Warunkiem koniecznym poprawności funkcjonowania izolacji jest zachowanie ciągłości poprzez odpowiednie ich po połączenie ( iniekcyjnych przepon poziomych z powłokowymi izolacjami posadzek) Po demontażu podłóg, w miejscach występowania piwnic należy wybrać z pachwin sklepień dotychczasowe zasypki gruzowe i po ich osuszeniu generatorami mikrofalowymi zsypać ponownie keramzytem W czasie wykonywania nowych warstw posadzkowych należy w ich przestrzeni umieścić nowe orurowanie instalacji C.O Obniżenie poziomu posadzki w jednym z pomieszczeń piwnicznych Prace demontażowe rozebranie dotychczasowej posadzki Wykonanie wykopów wewnątrz budynku na głębokość 50 cm Podbudowy z kruszywa naturalnego, oraz wykonanie podbudowy betonowej Częściowe wykonanie podbijania murów Wykonanie podbetonu, izolacji posadzek z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy uszczelniającej, oraz ocieplenia ze styropianu XPS Wykonanie tynków renowacyjnych podkładowych i właściwych w pasie obniżenia posadzki Gruntowanie tynków oraz nowej posadzki Pomalowanie pomieszczeń systemowymi farbami dyfuzyjnymi 5. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe zalecenia technologiczne 5.1 Mikrofalowa metoda obniżania poziomu zawilgocenia masowego przegród budowlanych Metoda ta służy do szybkiego suszenia wybranych fragmentów ścian, stropów lub posadzek. Sposób ten polega na wykorzystaniu zjawiska zmiany energii pola elektromagnetycznego w obszarze promieniowania mikrofalowego na energię cieplną w środowisku wilgotnym. Przy użyciu techniki mikrofalowej proces osuszania można ograniczyć do części budynku dotkniętego wilgocią. Dużą zaletą osuszania mikrofalowego jest szybkie osuszenie obszarów przegród w stosunku do konwencjonalnych sposobów suszenia. 6

7 Technice mikrofalowego osuszania przegród towarzyszy również destrukcyjne oddziaływanie na życie biologiczne istniejące w przegrodach. Ze względu na łatwość osiągania wysokich temperatur osuszanych powierzchni zabieg ten wymaga kontroli osiąganej podczas suszenia temperatury. Promieniowanie mikrofalowe wprowadza się do przegrody przystawiając do jej powierzchni generatory zakończone anteną w kształcie tuby. Obsługujący urządzenia mikrofalowe posiadają mierniki natężenia promieniowania elektromagnetycznego wskazujące obszar bezpiecznego przebywania oraz mierniki wilgotności i temperatury osuszanych ścian. Miejsca w których odbywa się emisja mikrofal musi być dodatkowo osłonięte specjalnymi tkaninami tłumiącymi to promieniowanie. Wytworzony gradient ciśnienia sprzyja usuwaniu wody poza obszar nagrzany. Wypierana jest ona poza osuszany pas muru pod ciśnieniem wytwarzającej się pary wodnej, która wydostaje się na zewnątrz muru głównie przez otwory, w których umieszczone są anteny i emitory. Po nagrzaniu fragmentu muru promienniki są usuwane, a do otworów wprowadzany jest ciśnieniowo płyn hydrofobowy. Płyn ten intensywnie wnika w nagrzany mur, a następnie żelując w jego mikroporach tworzy szczelną przeponę blokującą migrację wilgoci. Bezpieczna temperatura do jakiej można podgrzewać osuszaną ścianę nie powinna przekraczać 80 C, w jednym cyklu, a proces powinien by ć stale kontrolowany przy użyciu termometrów bezkontaktowych. Szczególnie korzystne efekty można uzyskać wspomagając osuszanie mikrofalowe osuszaczami absorpcyjnymi i dmuchawami powietrza - mikrofale powodują wyprowadzanie wody na powierzchnię ścian, dmuchawy skierowane na lico ściany wytwarzają w przestrzeni pomieszczenia mgłę wodną z której woda jest absorbowana przez osuszacz. 5.2 Przeciwwilgociowa izolacja pozioma ściany. Metoda niskociśnieniowych iniekcji krzemianowych dotyczy budynków i budowli, których przegrody uległy degradacji wskutek kapilarnego podciągania wód gruntowych i ma zastosowanie do wszystkich rodzajów ceramicznych, betonowych i kamiennych przegród bez względu na ich grubość, jest szczególnie zalecana przy renowacji obiektów zabytkowych. Materiały budowlane poprzecinane są siecią porów i naczyń włosowatych. Naczynia włosowate o średnicy od 80 pm do 20 pm transportują wodę wbrew sile ciężkości. 7

8 Zjawisko wilgoci pełzającej, czyli wilgoci kapilarnej może być zlikwidowane poprzez zastosowanie przepony poziomej wykonanej roztworem krzemianującym, metodą odwiertów i nasycenia niskociśnieniowego. Technologia nasycania ciśnieniowego przewiduje wykonanie w murze odwiertów w odstępach cm, średnicy od mm w poziomie lub pod kątem do 30. Gł ębokość otworu wynosi: grubość muru minus 5 cm. Przed rozpoczęciem iniekcji otwory należy odpylić. Ubytki, spękania, niepełne spoiny oraz puste przestrzenie w strukturze muru należy wypełnić przy pomocy iniekcji wstępnej z bezskurczowej zaprawy np. firmy Schomburg - ASOCRET-BM podawanej lancą o długości 180 mm pod ciśnieniem do 1 MPa. Po związaniu zaprawy, otwory są wiercone jeszcze raz na pełną ich głębokość. Następnie należy wtłoczyć w mur preparat do wykonywania przepony poziomej renomowanej firmy np. z firmy Schomburg - AQUAFIN - F, za pomocą pompy ciśnieniowej pod ciśnieniem ok. 0,15-0,30 MPa przez końcówki iniekcyjne ( packery ) wielokrotnego użytku. Stosując rozdzielniki pompa może obsługiwać jednocześnie większą ilość końcówek iniekcyjnych. Produkt AQUAFIN - F przetwarza znajdujące się w murze wolne związki wapnia w nierozpuszczalne związki krzemu, które odkładają się w naczyniach włosowatych zapychając je, względnie zwężając. AQUAFIN-F posiada także składniki, które pokrywając powierzchnie kapilar powodują ześlizgiwanie się wody. Woda nie ma więc możliwości wstępowania, następuje wewnętrzna hydrofobizacja muru. Tłoczenie należy zakończyć, kiedy w wyniku wgłębnej penetracji środka AQUAFIN-F uwidocznią się przebarwione obszary nasyconego muru wokół odwiertów. Po około 24 godzinach otwory po odwiertach należy wypełnić zaprawą cementowowapienno-trachitową ASOCRET - BM, która oznacza się bardzo dobrym płynięciem, wiąże bezskurczowo i jest wysoce chłonna kapilarnie. Przeponę poziomą należy wykonać możliwie najbliżej górnego poziomu posadzki. Zużycie AQUAFIN - F jest zależne od chłonności muru i może być ustalone przez wykonanie próby - co najmniej 15kg/m 2 przekroju poziomego przeciętnie chłonnego, jednolitego muru ceglanego. Celem możliwości kontroli poprawności wykonania przepon iniekcyjnych na każdym etapie ich wykonania zaleca się sporządzanie przez wykonawcę dla każdego pomieszczenia lub wydzielonego odcinka ściany protokołów iniekcji. Protokół powinien zawierać następujące pozycje: 8

9 - datę wykonania prac - odstępy między kolejnymi otworami - podanie ciśnienia aplikacji - określenie zużycia iniektu - kąt nachylenia otworów hydrofobowych - głębokość otworu - rodzaj przegrody - potwierdzenie pozytywnego wykonania iniektowania wstępnego wypełnienia pustek Wypełnienie spoin i ubytków między cegłami Z lica wewnętrznego ścian należy skuć tynki wewnątrz pomieszczeń do wysokości parapetu ( lub do poziomu dolnej krawędzi okien na ścianach zewnętrznych). Ściany oczyścić z zabrudzeń, luźnych części zaprawy, starych powłok, pogłębić spoiny między cegłami do głębokości ok. 2 cm. Następnie puste spoiny, wykruszenia i nierówności muru uzupełnić zaprawą cementową z dodatkiem emulsji z tworzywa sztucznego na bazie butadienu styrolu o nazwie ASOPLAST - MZ, który nadaje twardniejącej zaprawie zwiększoną przyczepność, polepsza jej wytrzymałość i zmniejsza nasiąkliwość jak również podwyższa odporność na alkalia i siarczany. Do wytwarzania zaprawy należy użyć cement i piasek zmieszany na sucho w stosunku 1 : 3, potem dodać roztwór wodny ASOPLAST-MZ w stosunku 1 : 3 z wodą i dokładnie wymieszać przez okres ok. 2 minut. Aplikować zaprawę o konsystencji gęstoplastycznej na dobrze zwilżony podkład. Zużycie ASOPLASTU-MZ : 0,05 kg / m 2 / mm grubości warstwy Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian z mineralnej, elastycznej zaprawy uszczelniającej, izolacja posadzki - AQUAFIN - 2K W pasach po zdjętych wyprawach tynkarskich na ścianach zewnętrznych na całej wysokości pasa wykonujemy pionową powłokową izolację przeciwwilgociową z materiału mineralnego firmy Schomburg o nazwie AQUAFIN 2K. Taką samą izolację wykonujemy na osłoniętych powierzchniach ścian w pomieszczeniach wewnętrznych do poziomu o 10 cm przewyższającego poziom iniekcyjnych blokad hydrofobowych. Izolacje pionowe można nakładać na lica ścian po wcześniejszym wykonaniu na nich cienkowarstwowego tynku mineralnego z dodatkiem emulsji z tworzywa sztucznego na bazie butadienu styrolu. 9

10 AQUAFIN 2K jest bezszwowym i bezspoinowym, przeprężającym rysy mineralnym uszczelnieniem elastycznym. Może być nanoszony szczotką, pędzlem lub poprzez natrysk.. Przywiera bez gruntowania do wilgotnych podłoży, wiąże hydraulicznie, jest szybko odporny na deszcz, wody agresywne, mróz i starzenie. Preparat AQUAFIN - 2K należy nanosić w dwóch lub trzech warstwach. Nakładanie warstw izolacyjnych winno następować w określonej poniżej kolejności: 1) zmoczyć podłoże tak aby było matowo-wilgotne lecz bez zastoin wodnych, 2) silnie wetrzeć w podłoże ruchami kolistymi elastyczną powłokę uszczelniającą AQUAFIN 2K zużycie: ok. 1,5 kg/m 2, 3) po ok godzinach, zatem po związaniu pierwszej powłoki izolacyjnej, należy nanieść drugą powłokę AQUAFIN-2K przy użyciu pędzla lub pacy, Wymagane jest dla osiągnięcia właściwego efektu uszczelnienia i zabezpieczenia nakładanie powłoki w dwóch lub trzech zabiegach technologicznych, przy sumarycznym zużyciu AQUAFIN 2K 4,0 kg/m 2. Niedopuszczalne jest nakładanie jednocześnie większej ilości masy izolacyjnej niż 2,0 kg/m 2 z uwagi na mogące powstać rysy skurczowe w objętości nałożonej masy. Podstawowe zalety AQUAFIN 2K to: wysoka elastyczność powłoki, umożliwiająca mostkowanie rys podłoża o rozwartości > 0,8 mm wysoka przywierainość materiału do podłoża > 1,5 N/mm 2 dyfuzyjność pozwalająca na układanie materiału na mokrym podłożu bardzo wysoka wodoszczelność 5.3. Tynki renowacyjne Na powierzchniach ścian po odkutych tynkach należy zastosować tynki renowacyjne np. w systemie THERMOPAL firmy SCHOMBURG lub innych renomowanych firm. Kolejność prac w systemie tynków renowacyjnych: na oczyszczoną ścianę nanieść preparat przetwarzający związki soli - ESCO-FLUAT. Na zawilgoconych powierzchniach ścian gdzie występują wykwity, które nazywane są potocznie solami" - są to związki chemiczne z grupy chlorków, siarczków i azotanów. Sole ta mają zdolność wchłaniania wilgoci nawet z otaczającego je powietrza, magazynowania jej i ponownego wydalania. Całkowite usunięcie szkodliwych soli ze ścian jest niemożliwe. Prace renowacyjne koncentrują się na pozbawieniu soli ich ujemnych cech, jak przyswajanie wilgoci czy wytwarzanie ciśnień przy krystalizacji. 10

11 ESCO - FLUAT jest wodnym roztworem sześciofiuorokrzemianu miedzi. Ma on za zadanie przetworzyć znajdujące się na powierzchni ściany chlorki i siarczki w ciężko lub nierozkładalne sole, aby te nie przedostały się do świeżego, jeszcze nie zhydrofobizowanego tynku renowacyjnego w czasie wiązania. Po wymaganym czasie reakcji ESCO-FLUATU należy usunąć nawarstwienia soli przez szczotkowanie powierzchni. Zużycie ESCO-FLUATU : ok. 0,4 kg / m 2 następnie należy uzupełnić ubytki i spoiny między cegłami i kamieniami oraz wykonać warstwę szczepną za pomocą obrzutki cementowej połowicznie kryjącej ścianę (ok. 50% powierzchni muru) z dodatkiem ASOPLASTU-MZ. Obrzutka ta ma za zadanie zwiększyć przyczepność nowego tynku do starego podłoża. Zużycie materiału na 1 m 2 podłoża : zaprawa - 4 kg ASOPLAST - MZ : 0,15 kg na stwardniałą obrzutkę nakładamy porowaty podkład tynkowy cementowo - wapienny THERMOPAL GP11. Stosuje się go jako podkład wyrównujący nierówności na zasolonych i wilgotnych ścianach. Grubość warstwy THERMOPAL GP11: 1 cm. Powierzchnia tej warstwy powinna być chropowata, by zapewnić następnej warstwie tynku renowacyjnego dobrą przyczepność. Czas oczekiwania przed naniesieniem warstwy tynku renowacyjnego określa się tak, że na każdy mm grubości warstwy tynku w podłożu odczekać należy jeden dzień, Przy temperaturze 20 0 C. Zużycie : 8 kg / m 2 / 1 cm kolejną warstwę tworzy wapienno - cementowy tynk renowacyjny THERMOPAL SR44. Jest on suchym, mineralnym tynkiem renowacyjno - naprawczym, przepuszczalnym dla pary wodnej, wykazuje duże działanie filtrujące dla szkodliwych soli budowlanych i dostarcza wolnych przestrzeni dla ich krystalizacji. THERMOPAL SR44 zawiera lekkie dodatki - powoduje to małe zużycie, łatwą obróbkę i umożliwia wchłonięcie dużych ilości soli. Wilgoć wraz z rozpuszczonymi solami wkracza do systemu tynków renowacyjnych od strony ściany i opuszcza go na zewnątrz w postaci pary wodnej. Sole nie mogąc przejść w postaci pary pozostają w tynku, odkładając się w pęcherzykach powietrza lub w ściśliwych dodatkach wypełniających i krystalizują nieszkodliwie. Powierzchnia tego tynku powinna być zatarta ( a nie wygładzona ), 11

12 przez co nie zmienia się dyfuzyjności zastosowanego tynku, a jednocześnie zapobiega powstawaniu rys powierzchniowych. Grubość warstwy THERMOPAL SR44-1,5 cm Zużycie : 7,5 kg / m 2 / 1 cm w celu uzyskania gładkich powierzchni na tynk renowacyjny nakładamy szpachlę trachitowo - wapienną THERMOPAL FS33, wiąże ona z małymi naprężeniami, jest dyfuzyjna i łatwa w obróbce. Zużycie: THERMOPAL FS33 : 1,6 kg / m 2 / 1 mm malowanie systemu tynków renowacyjnych należy wykonać farbami o wysokiej dyfuzyjności - krzemianowymi lub silikonowymi. Powłoki malarskie nie powinny utrudniać dyfuzji pary wodnej. Muszą one posiadać odpowiedni współczynnik sorpcji wody (w<0,2kg/(m2vh)) nie przewyższający sorpcji tynku renowacyjnego, aby zapewnić, że strefa odparowania cieczy znajdującej się w kapilarach muru i zawierającej sole, znajdować się będzie w warstwie tynku renowacyjnego. Gruntowanie - TAGOSIL - G - wzmacnia podłoże oraz zmniejsza jego nasiąkliwość. Zużycie : 0,2 I / m 2 Malowanie - TAGOSIL - PROFI - mineralna farba krzemianowa, odporna na wpływy atmosferyczne, dyfuzyjna dla pary wodnej. Zużycie : 0,18-0,25 I / m 2 / warstwę lub Malowanie - TAGOCON-F - farba silikonowa, odporna na wpływy atmosferyczne, dyfuzyjna dla pary wodnej. Zużycie : 0,20-0,25 I / m 2 / warstwę 6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Zakres robót przewidzianych do realizacji. Odtworzenie izolacji przeciwwilgociowych w ścianach parteru w budynku Sądu Rejonowego przy ulicy Sądowej w Wodzisławiu Śląskim obejmuje: iniekcyjne odtworzenie izolacji poziomych w poziomie kondygnacji parteru wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych podłóg na parterze budynku wykonanie tynków renowacyjnych wraz robotami towarzyszącymi 12

13 W trakcie wykonywania robót będą występowały utrudnienia w eksploatacji obiektu. Ze względu na bezpieczeństwo osób wykonujących roboty oraz osób korzystających z obiektu należy w okresie realizacji wyłączyć z eksploatacji pomieszczenia będące w bezpośrednim zasięgu prowadzonych robót. Roboty, które będą stanowiły największe niebezpieczeństwo lub utrudnienia: demontaż posadzek i podłoży skucie tynków w pomieszczeniach użytkowych demontaże grzejników C.O., oraz częściowo innych instalacji dyskomfort pracy związany z wyłączaniem poszczególnych pomieszczeń, hałas towarzyszący wykonywaniu prac iniekcyjnych transport materiałów budowlanych w pionie i poziomie W mniejszym stopniu zagrożenia będą stwarzały pozostałe roboty, a przede wszystkim roboty wykończeniowe. Nie można jednak stwierdzić, że w tym przypadku niebezpieczeństwo całkowicie nie występuje. Wykaz obiektów budowlanych Budynek Sądu Rejonowego znajduje się na działce stanowiącej własność inwestora. Działalność w budynku rozpoczyna się w godzinach rannych, a kończy w godzinach popołudniowych. Skala i zakres projektowanych robót budowlanych będą stanowiły utrudnienia w eksploatacji obiektu, a także będą źródłem zagrożeń dla życia i zdrowia osób wykonujących poszczególne roboty oraz dla osób znajdujących się w obiekcie w trakcie prowadzenia robót remontowych. Przewidziane zagrożenie W ciągu całego okresu prowadzenia robót budowlanych będą występowały zagrożenia bezpieczeństwa osób wykonujących te roboty lub też osób postronnych. W związku z tym realizacja tych zadań wymaga ze strony wykonawcy wprowadzenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz dokonania instruktażu pracowników na każdym etapie realizacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na: rozbiórkę posadzek i podłoży- odpowiednie zabezpieczenie powierzchni elementami trwałymi i oznakowaniem prace demontażowe -skucia tynków 13

14 prace związane z wykonywaniem blokad iniekcyjnych prace związane z osuszaniem strefy iniekcji generatorami mikrofalowymi roboty betonowe praca sprzętu, transport materiałów Wewnątrz budynku należy wykluczyć z użytkowania pomieszczenia, które będą w sąsiedztwie robót budowlanych oraz wykonać bezpiecznie dojścia do pomieszczeń użytkowanych. Należy oznakować zakazy wstępu oraz kierunki poruszania się w budynku. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników Głównym aspektem w instruktażu pracowników są prace iniekcyjne, oraz wykonywanie robót we właściwej kolejności (sprawa bardzo istotna przy robotach demontażowych). Instruktażem powinni zostać objęci wszyscy pracownicy na każdym stanowisku dla każdej specjalności robót. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych przeprowadza się jako: szkolenie wstępne szkolenie okresowe Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych postępowania z materiałami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia udzielania pierwszej pomocy Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej czynności, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub pracowników. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 14

15 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych. W trakcie prowadzenia robót należy bezwzględnie dążyć do wyeliminowania z przestrzeni objętej robotami osób niezwiązanych z realizacją zadania. Należy w tym celu oddzielić przestrzeń zagrożoną i stworzyć użytkownikom obiektu alternatywne dojścia. Istotnym czynnikiem w ograniczeniu zagrożeń jest wykonywanie niebezpiecznych czynności technologicznych poza czasem pracy sądu. Zwiększy to bezpieczeństwo, a jednocześnie pozwoli uniknąć oddziaływania hałasu, drgań czy też zapylenia na większą ilość osób. Miejsca objęte realizacją należy w sposób trwały wygrodzić i w sposób widoczny i czytelny oznakować. Kolejność prowadzenia prac musi być ustalona na początku realizacji, a o każdej zmianie należy powiadomić wszystkich uczestników procesu budowlanego. Osoby prowadzące roboty oraz osoby przebywające w strefie tych robót winny być zaopatrzone w odpowiedni sprzęt i wyposażone w ubiór zapewniający bezpieczeństwo. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników. Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: niewłaściwa ogólna organizacja pracy niewłaściwa organizacja stanowiska pracy Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy: niewłaściwy stan czynnika materialnego niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego wady materiałowe czynnika materialnego niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana: organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem organizować, przygotować i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem 15

16 W razie stwierdzenia bezpośrednio zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 7. Uwagi końcowe Roboty izolacyjne w budynku Sądu Rejonowego należy wykonać ze szczególną starannością i dokładnością, wykonawca musi brać pod uwagę to iż prace przez niego wykonywane nie mogą w żaden sposób zakłócić działalności Sądu. Wykonanie tych robót należy powierzyć firmom specjalizującym się w tego typu działalności. Wykonawca powinien przedstawić inwestorowi atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów. Wykonawca obowiązany jest do wykonania wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, w tym zorganizowanie, utrzymanie i później do likwidacji na swój koszt zaplecza budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. zapewnienia ochrony znajdującego się tam mienia, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. Wykonawca zapewni na własny koszt transport odpadów powstałych w wyniku realizacji robót do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji. Wykonawca powinien przewidzieć konieczność demontażu i ponownego montażu grzejników C.O, oraz wykonanie i ustawienie parawanów w salach rozpraw i pokojach biurowych zasłaniających lica ścian, na których odbito tynki. W swojej ofercie Wykonawca uwzględni również koszty związane z wykonywaniem prac poza godzinami pracy Sądu. Ponieważ I etap robót wykonany był w oparciu o materiały firmy Schomburg niniejszy projekt a następnie przedmiar prac przykładowo oparto o materiały tej samej firmy. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów identycznych bądź lepszych niż określone w tej dokumentacji 2. W przypadku, gdy zastosowanie zaoferowanych w ofercie materiałów równoważnych w toku realizacji robót będzie 2 Materiały zamienne muszą być potwierdzone Certyfikatem WTA i spełniać wymagania instrukcji WTA Merkblatt Sanierputzesysteme, oraz WTA Merkblatt Mauerwerksiniektion gegen kapillare Feuchtigkeit 16

17 wymagać zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska na dokonanie tych zmian zgodę Zamawiającego, Projektanta i Konserwatora Zabytków oraz poniesie koszty związane z przeprojektowaniem. Konieczność przeprojektowania dokumentacji nie skutkuje zmianą terminu wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Ze względu na stosunkowo skomplikowany zakres zadania dopuszcza się zmianę poziomu przebiegu blokad hydrofobowych po konsultacji z autorem projektu. 8. Literatura wykorzystana w opracowaniu [1] Rokiel M., Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w Praktyce, wyd. II. Dom Wydawniczy MEDIUM, 2006 [2] K. Styrczula, C. Magott - Iniekcyjne blokady przeciwwilgociowe w budynkach zabytkowych - VII Sympozjum naukowo-techniczne PSMB - Zakopane [3] Frosel F., Osuszanie murów i renowacja piwnic, Polcen sp. z o.o., Warszawa 2007, 17

18

19

20

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne Tubag, przepona pozioma, powłoki izolacyjne

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne Tubag, przepona pozioma, powłoki izolacyjne ROZDZIAŁ XI Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne Tubag, przepona pozioma, powłoki izolacyjne Podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych zaleca się stosować systemy materiałowo-technologiczne,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne ROZDZIAŁ XI Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne, przepona pozioma, powłoki izolacyjne Podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych zaleca się stosować systemy materiałowo-technologiczne,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH. Skuteczna walka z solami i zawilgoceniem

SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH. Skuteczna walka z solami i zawilgoceniem SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH Skuteczna walka z solami i zawilgoceniem Od ponad 60-u lat Kompetencja made in Germany SYSTEMY TYNKÓW RENOWACYJNYCH REMMERS Genialny pomysł i jego realizacja Zadaniem systemów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.04 ROBOTY IZOLACYJNE Numery pozycji CPV Roboty izolacyjne-45320000-6 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XIII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XIII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory użytkowe obiektu, jego trwałość jak również na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych.

Przedmiar robót - Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych. Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych Strona tytułowa obmiaru BranŜa: Roboty budowlane Wspólny Słownik Zamówień: Przedmiar robót - Roboty remontowe - Izolacja ścian zewnętrznych. 45111220-6 Roboty

Bardziej szczegółowo

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska

TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Strona 1 KARTA TECHNICZNA PRODUKTU TYNK SILIKONOWO SILIKATOWY Masa tynkarska Zakres stosowania: Tynk Silikonowo Silikatowy jest przeznaczony do wykonywania wyprawy wierzchniej w systemie ociepleń Termodek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Roboty naprawcze w piwnicach Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie - na poziomie -1 i -2

PRZEDMIAR ROBÓT Roboty naprawcze w piwnicach Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie - na poziomie -1 i -2 PRZEDMIAR ROBÓT Roboty naprawcze w piwnicach Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42 w Warszawie - na poziomie -1 i -2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45212313-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187

quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187 quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187 TEMAT Renowacja zawilgoconych oraz zasolonych ścian OBIEKT Stodoła należąca do folwarku w Bukowcu ADRES Bukowiec ZLECENIODAWCA

Bardziej szczegółowo

Osuszanie murów i renowacja piwnic Frank Frossel

Osuszanie murów i renowacja piwnic Frank Frossel Czynnikami inicjującymi procesy destrukcyjne oraz powodującymi najwięcej zagrożeń w obiektach budowlanych są: woda, wilgoć, sole, kwasy i zasady (powodujące wszelkiego rodzaju pleśnie, grzyby, wykwity

Bardziej szczegółowo

bl.brach@vp.pl PROJEKT WYKONAWCZY

bl.brach@vp.pl PROJEKT WYKONAWCZY VICTORIAL Sp.zo.o. 35-001 Rzeszów, ul. Św. Mikołaja 6 Tel. 17/ 8586165, 889 014 114 KRS 0000 106635, NIP ; 813-03-35-683 Pracownia 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 bl.brach@vp.pl Projekt : PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

RENOWACJA BUDYNKÓW 1/2

RENOWACJA BUDYNKÓW 1/2 SKUTECZNE RENOWACJE 1/2 RENOWACJA BUDYNKÓW Woda przedostająca się do murów jest przyczyną szkód powodujących obniżenie trwałości elementów budynku. Roztwory soli mogą przedostawać się do murów z zewnątrz

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie od wewnątrz powłoki hydroizolacyjnej zewnętrznej metodą iniekcji wysokociśnieniowej - kurtynowej wieloskładnikowym preparatem akrylowym.

Wykonanie od wewnątrz powłoki hydroizolacyjnej zewnętrznej metodą iniekcji wysokociśnieniowej - kurtynowej wieloskładnikowym preparatem akrylowym. Lubniewice, 20.03.2014r. Wykonanie od wewnątrz powłoki hydroizolacyjnej zewnętrznej metodą iniekcji wysokociśnieniowej - kurtynowej wieloskładnikowym preparatem akrylowym. Żele akrylowe (hydrożele) zabezpieczają

Bardziej szczegółowo

OSUSZANIE BUDYNKÓW - TEORIA A PRAKTYKA. Opracowanie: dr inŝ.. Zbigniew Burski

OSUSZANIE BUDYNKÓW - TEORIA A PRAKTYKA. Opracowanie: dr inŝ.. Zbigniew Burski OSUSZANIE BUDYNKÓW - TEORIA A PRAKTYKA. Opracowanie: dr inŝ.. Zbigniew Burski Plan Prezentacji Słowo wstępu Przyczyny zawilgoceń przegród budowlanych Związanie wody w materiałach budowlanych Zjawisko kapilarnego

Bardziej szczegółowo

Szybki sposób na piękne ściany

Szybki sposób na piękne ściany BOTAMENT RENOVATION Szybki sposób na piękne ściany Inteligentny system tynków regulujących wilgotność Materiały budowlane dla fachowców Przyczyny i skutki Zawilgocenia murów Długotrwałe zawilgocenie murów

Bardziej szczegółowo

Kiesol. Instrukcja Techniczna Numer artykułu 1810

Kiesol. Instrukcja Techniczna Numer artykułu 1810 Strona 1 z 5 Właściwości produktu Kiesol jest płynnym, złożonym produktem zawierającym hydrofobowe związki kwasu krzemowego. Wgłębne uszczelnienie wilgotnego muru w wyniku hydrofobizacji i zwężenia kapilar.

Bardziej szczegółowo

"Hydroizolacje w budownictwie Poradnik. Wybrane zagadnienia w praktyce.

Hydroizolacje w budownictwie Poradnik. Wybrane zagadnienia w praktyce. "Hydroizolacje w budownictwie Poradnik. Wybrane zagadnienia w praktyce. " Maciej Rokiel ISBN: 83-919132-2-8 Wydawnictwo Medium Wydanie I, Hydroizolacje stosuje się praktycznie w każdym budynku, aby chronić

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA Lokalizacja: KAMIONEK, działka nr 19/79 k.m. 8 DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestor: Obiekt: Temat : Stadium: SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU AL. MARCINKOWSKIEGO 32 60-967 POZNAŃ SĄD REJONOWY W ŚREMIE, ul. Franciszkańska 4 PRACE ELEWACYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Capatect Sanierputz. zgodny z WTA. Capatect Sanierputzsystem

Capatect Sanierputz. zgodny z WTA. Capatect Sanierputzsystem Capatect zgodny z WTA Capatect system Do szybkiego i prostego nakładania ręcznie lub maszynowo. System tynków renowacyjnych do wszechstronnych zastosowań Jednowarstwowy w przypadku słabego, średniego i

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania Główne zalety produktu Silikatowo-silikonowa masa tynkarska służy do wykonywania ochronno-dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej w systemie ociepleń Akrys 3000 ze styropianem i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna Strona 1/5

Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Charakterystyka Funkcja Obróbka Zakres stosowania Dane techniczne Grupa produktów Podstawowe składniki Parametry Hydrofobizowana Dobra przyczepność do podłoża Odporność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 27+23+15+23+8+3+3+4+5+13+3 m 127.00 RAZEM 127.00

PRZEDMIAR. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 27+23+15+23+8+3+3+4+5+13+3 m 127.00 RAZEM 127.00 AMAYA ARCHITEKCI-KATOWICE PRZEDMIAR nr 7899 NAZWA INWESTYCJI : REMONTU WNĘTRZA KOŚCIOŁA GARNIZONOWEGO ADRES INWESTYCJI : Katowice, ul. Skłodowskiej-Curie 20 INWESTOR : Rejonowy Zarząd Infrastruktury ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne

KOSZTORYS ZEROWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo-budowlane OSUSZANIE ŚCIAN PIWNIC I PRACE MALARSKIE ADRES INWESTYCJI : Wieruszów

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA INŻYNIERSKIE W SYSTEMACH RENOWACJI WILGOTNYCH I ZASOLONYCH MURÓW

ZAGADNIENIA INŻYNIERSKIE W SYSTEMACH RENOWACJI WILGOTNYCH I ZASOLONYCH MURÓW 1 ZAGADNIENIA INŻYNIERSKIE W SYSTEMACH RENOWACJI WILGOTNYCH I ZASOLONYCH MURÓW mgr inż. Maciej Rokiel rzeczoznawca budowlany SITPMB NOT specjalista mykologiczno-budowlany PSMB CEL RENOWACJI Celem prac

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B TYNKI I GŁADZIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B TYNKI I GŁADZIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI I GŁADZIE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPIECZNY MUR ICOPAL

SYSTEM BEZPIECZNY MUR ICOPAL REALIZACJA / WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Przedstawiciel Icopal S.A. Maciej Drzewiecki woj. warmińsko-mazurskie tel.: +48 605 043 974 e-mail: plmdr@icopal.com Objawy zawilgocenia ścian Obiekt: ZABUDOWANIA

Bardziej szczegółowo

Renowacja zamku w Szydłowcu

Renowacja zamku w Szydłowcu Renowacja zamku w Szydłowcu Zamek w Szydłowcu po zakończeniu prac remontowych. Przygotowanie ściany do wykonania izolacji pionowej. Zamek w Szydłowcu został wybudowany w latach 1470 1480 przez Stanisława

Bardziej szczegółowo

Zawartość oryginalnego trasu Tubag: minimalizuje ryzyko powstawania wykwitów zwiększa odporność zapraw na agresywne środowisko zewnętrzne zmniejsza

Zawartość oryginalnego trasu Tubag: minimalizuje ryzyko powstawania wykwitów zwiększa odporność zapraw na agresywne środowisko zewnętrzne zmniejsza Zawartość oryginalnego trasu Tubag: minimalizuje ryzyko powstawania wykwitów zwiększa odporność zapraw na agresywne środowisko zewnętrzne zmniejsza skurcz zapraw cementowo wapiennych zwiększa wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

3. Izolacja pionowa ścian fundamentowych.

3. Izolacja pionowa ścian fundamentowych. PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa i remony kuchni i zaplecza w budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Gdyni ul.chabrowa 43 Kod pozycji Nr specyfikacji Jednostka Cena Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Tynk mozaikowy karta kolorów

Tynk mozaikowy karta kolorów Tynk mozaikowy karta kolorów TYLKO DLA ProFESJONALISTÓW 2 1,5 mm 1,5 mm M-1502 M-1516 M-1530 M-1544 M-1558 M-1572 M-1586 M-1600 M-1504 M-1518 M-1532 M-1546 M-1560 M-1574 M-1588 M-1602 M-1506 M-1520 M-1534

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE Załącznik nr 10 do siwz PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE Opracowanie Artysta Plastyk- Konserwator

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 9 W MUROWANEJ GOŚLINIE PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: LIDER Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Biuro Obsługi Inwestycji Bogusław Brach 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 Tel. kom. 889-014-14 Uprawniewnia bud. B- 6/84 o specjalności konstrukcyjno-budowlanej Uprawnienia do nadzoru nad robotami konserwatorskimi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń na węzeł cieplny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul.wólczańska 157 INWESTOR : Agencja UŜytkowania i Poszanowania

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Maj 2017 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Maj Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : Maj 2017 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Maj Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Izolacja pionowa i pozioma ścian piwnicznych. ADRES INWESTYCJI : Wrocław Pl.Powstańców Wielkopolskich 2 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : Pl. Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie załącznik nr 1 Obiekt: Budynek Sądów Rejonowych dla Warszawy Pragi- Południe i Pragi Północ w Warszawie Inwestor: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie Temat: Wykonanie robót malarskich

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 TYNK AKRYLOWY WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE : Łatwo obrabialny, elastyczny Odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne Zmywalny, hydrofobowy Posiada zdolności dyfuzyjne Zabezpieczony

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słow: Przedmiar Obiekt Roboty renowacyjno-izolacyjne pomieszczeń węzła C.O. w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Lokalizacja Warszawa, Plac

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 5A-11-B. Roboty budowlane - renowacja od wewnątrz ścian piwnic, taras i wymiana stolarki okiennej piwnic od strony tarasu

Przedmiar robót 5A-11-B. Roboty budowlane - renowacja od wewnątrz ścian piwnic, taras i wymiana stolarki okiennej piwnic od strony tarasu Przedmiar robót 5A-11-B. Roboty budowlane - renowacja od wewnątrz ścian piwnic, taras i wymiana stolarki okiennej piwnic od strony tarasu Obiekt DOM POBYTU DZIENNEGO DLA OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

(obr. 13 Trzebinia) w granicy istn. pasa drogowego.

(obr. 13 Trzebinia) w granicy istn. pasa drogowego. INFORMACJA BIOZ do dokumentacji projektowej na budowę miejsc parkingowych przy ul. Targowej na os. ZWM przed blokiem nr 18 w Trzebini wraz z przebudową istn. oświetlenia na działce nr 191/308 (obr. 13

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 5AP-11-B.

Przedmiar robót 5AP-11-B. Przedmiar robót 5AP-11-B. Roboty budowlane - renowacja od wewnątrz ścian piwnic, taras i wymiana stolarki okiennej piwnic od strony tarasu Obiekt DOM POBYTU DZIENNEGO DLA OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi,

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi, Załącznik nr 7 do siwz Znak sprawy IOS.VI.ZP.271.4.2015 Dokumentacja Nazwa inwestycji: Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowicach wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową fundamentów etap

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

YTONG MULTIPOR MINERALNE PŁYTY IZOLACYJNE. Xella Polska sp. z o.o

YTONG MULTIPOR MINERALNE PŁYTY IZOLACYJNE. Xella Polska sp. z o.o YTONG MULTIPOR MINERALNE PŁYTY IZOLACYJNE Xella Polska sp. z o.o. 31.05.2010 YTONG MULTIPOR YTONG MULTIPOR jest mineralnym materiałem produkowanym na bazie piasku kwarcowego, wapna, cementu i wody z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

Renowacja zawilgoconych i zasolonych budowli. Systemowe rozwiązania PCI Saniment

Renowacja zawilgoconych i zasolonych budowli. Systemowe rozwiązania PCI Saniment Renowacja zawilgoconych i zasolonych budowli Systemowe rozwiązania PCI Saniment Renowacja zawilgoconych i zasolonych budowli Spis treści Podstawowe aspekty renowacji budowli Przykłady Rozwiązania PCI Przyczyny

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE. Spis treści

IZOLACJE. Spis treści IZOLACJE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452 KLASY: 4521, 4523 KATEGORIE: 45213, 45233 Spis treści 1. Wstęp...49 1.1. Przedmiot ST...49 1.2. Zakres stosowania ST...49 1.3. Zakres robót S.T...49

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. na parterze budynku administracyjnego szpitala dla Nerwowo i Psychicznie

OPIS TECHNICZNY. na parterze budynku administracyjnego szpitala dla Nerwowo i Psychicznie ` 1 OPIS TECHNICZNY Wymiana podłogi z ułożeniem posadzki antypoślizgowej gresowej umożliwiającej bezpieczne poruszanie się osób niepełnosprawnych w ciągach komunikacyjnych zlokalizowanych na parterze budynku

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 4521361-4 83-441 Wiele, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU ELEWACJI

PROJEKT REMONTU ELEWACJI PROJEKT REMONTU ELEWACJI ŻMIGRÓD ul. Rybacka 13 OPRACOWAŁ: żmigród maj 2011 I DANE EWIDENCYJNE 1. Adres: ul. Rybacka 13, 55-140 Żmigród, 2. Właściciel: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rybacka 13,15, 3. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ Program prac konserwatorskich przy zabytkowej nawierzchni ceramicznej krużganków w XV w. zespole poklasztornym Franciszkanów w Gdańsku, Gdańsk ul. Toruńska 1. Zadanie realizowane

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4, PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Rusztowania. 3 Prace budowlano konserwatorskie. przy murze z cegieł. przy murze z kamienia RAZEM

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Rusztowania. 3 Prace budowlano konserwatorskie. przy murze z cegieł. przy murze z kamienia RAZEM TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Rusztowania 2 Prace budowlano konserwatorskie przy murze z cegieł 3 Prace budowlano konserwatorskie przy murze z kamienia RAZEM

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Opinogóra, ul.z.krasińskiego 9 Zamawiający: Muzeum Romantyzmu, 06-406 Opinogóra, ul.z.krasińskiego 9 Jednostka opracowująca: Constructo AnKo

Bardziej szczegółowo

Zawartość oryginalnego trasu Tubag:

Zawartość oryginalnego trasu Tubag: 98 Zawartość oryginalnego trasu : minimalizuje ryzyko powstawania wykwitów zwiększa odporność zapraw na agresywne środowisko zewnętrzne zmniejsza skurcz zapraw cementowo wapiennych zwiększa wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Projektowe mgr inż. Arkadiusz Forysiuk 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 14B NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek- ROBOTY BUDOWLANE - Parter budynku ADRES INWESTYCJI : 44-330 Jastrzebie-Zdrój

Bardziej szczegółowo

Tynki maszynowe do nakladania agregatem

Tynki maszynowe do nakladania agregatem Tynki maszynowe do nakladania agregatem Baumit Gips Tynkarski MG1 Plus (GlattPutz Plus) Gips tynkarski MG1 Plus jest gotowym do użycia tynkiem jednowarstwowym, do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY Projekt: BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/42, obręb Parzniew, gmina Brwinów) Inwestor:

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

I n f o r m a c j a dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia I n f o r m a c j a dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do projektu przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Spis zawartości : 1. Wstęp 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

BMI Sabina Serwatka BUDOWNICTWO MYKOLOGIA IZOLACJE Ekspertyzy Projektowanie Kosztorysowanie PROJEKT WYKONAWCZY

BMI Sabina Serwatka BUDOWNICTWO MYKOLOGIA IZOLACJE Ekspertyzy Projektowanie Kosztorysowanie PROJEKT WYKONAWCZY BMI Sabina Serwatka BUDOWNICTWO MYKOLOGIA IZOLACJE Ekspertyzy Projektowanie Kosztorysowanie PROJEKT WYKONAWCZY Remont izolacji przeciwwilgociowych zewnętrznych ścian fundamentowych budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. Jacek Barzyński DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania czerwiec 2011

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. Jacek Barzyński DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania czerwiec 2011 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Prace uzupełniające w Dom Pomocy Społecznej ADRES INWESTYCJI : ul. Niemcewicza 9 w Szczecinie INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin - Dom Pomocy Społecznej ADRES INWESTORA : ul.broniewskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia.

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia. Załącznik Nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Na wykonanie robót remontowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Głębowicach przy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST10 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST10 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST10 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, ul. Kościuszki 2 (woj. dolnośląskie) INWESTOR: Gmina Walim ul.

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa : 0,00 Podatek VAT 23% : 0,00 Cena kosztorysowa : 0,00.

Wartość kosztorysowa : 0,00 Podatek VAT 23% : 0,00 Cena kosztorysowa : 0,00. ---- Wartość kosztorysowa : 0,00 Podatek VAT 23% : 0,00 Cena kosztorysowa : 0,00 - Słownie: PLN ---- PRZEDMIAR ROBÓT ------ Obiekt: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ - MALOWANIE ŚCIAN I SUFITU Budowa: 34-360 MILÓWKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

Knauf buduje. zaufanie. Systemy budowlane 02/2009. Knauf Gładź gipsowa. Systemy budowlane. Knauf Bauprodukte

Knauf buduje. zaufanie. Systemy budowlane 02/2009. Knauf Gładź gipsowa. Systemy budowlane. Knauf Bauprodukte Systemy budowlane 02/2009 Knauf Gładź gipsowa Systemy budowlane 02/2009 Systemy budowlane Knauf Bauprodukte 1 Knauf buduje Jesteśmy producentem profesjonalnych materiałów z sektora chemii budowlanej. Nasze

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE: OBIEKT: GIMNAZJUM NR 19 W ŁODZI. ADRES: Łódź, Ul. Wapienna 17 działki ewid. nr 219/3, 219/6, 219/ AUTOR: Aleksandra Sachajko

OPRACOWANIE: OBIEKT: GIMNAZJUM NR 19 W ŁODZI. ADRES: Łódź, Ul. Wapienna 17 działki ewid. nr 219/3, 219/6, 219/ AUTOR: Aleksandra Sachajko OPRACOWANIE: OPIS DO PLANOWANYCH ROBÓT REMONTOWO KONSERWACYJNYCH SAL LEKCYJNYCH DLA GIMNAZJUM NR 19 W ŁODZI 91-087 Łódź, Ul. Wapienna 17, działki ewid. nr 219/3, 219/6, 219/10-14 OBIEKT: GIMNAZJUM NR 19

Bardziej szczegółowo

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych W wyniku programu badań transportu wilgoci i soli rozpuszczalnych w ścianach obiektów historycznych, przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

GRUNTOWANIE POWIERZCHNI

GRUNTOWANIE POWIERZCHNI GRUNTOWANIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA mały pędzel duży pędzel ławkowiec wałek pistolet natryskowy maska ochronna rękawice robocze metalowa szczotka papier ścierny mieszadło do farb wiertarka z tarczą szlifierską

Bardziej szczegółowo

Systemy budowlane Knauf Bauprodukte

Systemy budowlane Knauf Bauprodukte Knauf Bauprodukte 2010 Knauf buduje Nasze produkty i usługi opracowujemy zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Klienta, jego wymaganiami i oczekiwaniami korzystając z wieloletniego doświadczenia całej Grupy

Bardziej szczegółowo

3. PRZEDMIAR ROBÓT. Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, 63-400 Ostrów Wielkopolski

3. PRZEDMIAR ROBÓT. Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, 63-400 Ostrów Wielkopolski Zakład Inwestycji Miejskich sc, Magdalena Orleańska-Ordyniak, Paweł Orleański Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, 63-400 Ostrów Wielkopolski 3. PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar REMONT I KONSRWACJA NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW PAŁACU WIELOPOLSKICH W CHROBRZU

Przedmiar REMONT I KONSRWACJA NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW PAŁACU WIELOPOLSKICH W CHROBRZU Przedmiar Data: 2010-08-26 Budowa: CHROBERZ Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt: PAŁACU WIELOPOLSKICH W CHROBRZU Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W CHROBRZU Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

WEGNER Rumia, ul. Jantarowa 1 PRZEDMIAR

WEGNER Rumia, ul. Jantarowa 1 PRZEDMIAR WEGNER 8-0 Rumia, ul. Jantarowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5000000-7 Roboty budowlane 500-9 Roboty w zakresie burzenia 50000- Tynkowanie 5000- Izolacja cieplna 500-8 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac do wykonania naprawy słupów nośnych płaszcza chłodni kominowych

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac do wykonania naprawy słupów nośnych płaszcza chłodni kominowych Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac do wykonania naprawy nośnych płaszcza chłodni kominowych 1. Odkucie odspojonych i skorodowanych części, rozkucie rys i pęknięć. 2. Oczyszczenie odsłoniętego zbrojenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna Numer artykułu Kiesol. Ilość nakładanego materiału zależnie od zastosowania. Okres przechowywania

Instrukcja Techniczna Numer artykułu Kiesol. Ilość nakładanego materiału zależnie od zastosowania. Okres przechowywania Strona 1 z 5 Instrukcja Techniczna Numer artykułu 1810 Kiesol Preparat krzemionkujący o działaniu wgłębnym przeznaczony do uszczelniania i renowacji w systemie Kiesol, w budowlach istniejących i nowo budowanych,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1. Podstawa opracowania - założenia branży architektonicznej - dokumentacja geotechniczna - obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2. Projektowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Tarnów, czerwiec 2015r.

Tarnów, czerwiec 2015r. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA przy realizacji instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Szujskiego 31A w Tarnowie INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaskółka ul. Hodowlana

Bardziej szczegółowo

ROBOTY RENOWACYJNE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL.

ROBOTY RENOWACYJNE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. j ew ó d zk a Wo d yr ek cj a i n w est y cj i Ostrołęka ul. Piłsudskiego 38, tel. (029)7666400 fax. (029)7666449, e-mail: wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl EGZ.1 POWIAT PRZASNYSKI ROBOTY RENOWACYJNE

Bardziej szczegółowo

Jak osuszyć budynek z wilgoci kapilarnej

Jak osuszyć budynek z wilgoci kapilarnej Jak osuszyć budynek z wilgoci kapilarnej Woda przedostająca się do murów jest przyczyną szkód prowadzących do obniżenia trwałości elementów budynku. Jest ona rozpuszczalnikiem i medium umożliwiającym transport

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA. TrioLit Crystal CL

INFORMACJA TECHNICZNA. TrioLit Crystal CL ZASTOSOWANIE utwardzacz, uszczelniacz oraz ochrona przed solą drogową i pyleniem powierzchni betonowych jest płynnym, wodnym środkiem na bazie krzemianów litu, który wchodząc w reakcję chemiczną ze składnikami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa ul.wierzbięcice 58, św. Jerzego 5 Poznań ul. Wierzbięcice 58, ul. św. Jerzego 5

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa ul.wierzbięcice 58, św. Jerzego 5 Poznań ul. Wierzbięcice 58, ul. św. Jerzego 5 Budowa: Izolacja pionowa zewnętrznych ścian piwnic Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 28-08-2015 SPIS DZIAŁÓW Budowa: Izolacja pionowa zewnętrznych ścian piwnic Zamawiający: Wspolnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Aida Kiesol. Instrukcja Techniczna Numer artykułu 1810

Aida Kiesol. Instrukcja Techniczna Numer artykułu 1810 Aida Kiesol Instrukcja Techniczna Numer artykułu 1810 Preparat krzemionkujący o działaniu wgłębnym przeznaczony do uszczelniania i renowacji w systemie Aida Kiesol, w budowlach istniejących i nowo budowanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 5/IL/12

PRZEDMIAR ROBÓT NR 5/IL/12 PRZEDMIAR ROBÓT NR 5/IL/12 NAZWA INWESTYCJI : IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU ADRES INWESTYCJI : GLIWICE, UL. OKRZEI 13 INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II TBS SP. Z O.O. ADRES

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA. TrioLit Crystal

INFORMACJA TECHNICZNA. TrioLit Crystal ZASTOSOWANIE utwardzacz, uszczelniacz i ochrona przed pyleniem posadzek betonowych jest płynnym, wodnym środkiem na bazie krzemianów litu, który wchodząc w reakcję chemiczną ze składnikami betonu modyfikuje

Bardziej szczegółowo

Nr.1/2015. CEDAT Sp. z o.o. ul. Budowlanych Gdańsk. Katalog Produktów. Profesjonalna chemia budowlana.

Nr.1/2015. CEDAT Sp. z o.o. ul. Budowlanych Gdańsk. Katalog Produktów. Profesjonalna chemia budowlana. CEDAT Sp. z o.o. ul. Budowlanych 19 80-298 Gdańsk Nr.1/2015 Profesjonalna chemia budowlana Katalog Produktów www.cekol.pl PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA Spełnia wymagania: PN-EN 12004 typ C1 Przyczepność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo