Instrukcje instalowania,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcje instalowania,"

Transkrypt

1 Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC

2 SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne warunki pracy 3 JAKOŚĆ WODY 4 Informacje ogólne 4 Zasady ochrony 4 OPIS URZĄDZIA 5 PRZEWODNIK INSTALATORA 6 Sposób użytkowania 6 Regulacja parametrów 6 DANE TECHNICZNE 7 Dane techniczne ogólne HeatMaster 25 / 35 TC 7 Wydatek ciepłej wody użytkowej HeatMaster 25 / 35 TC 7 Dane techniczne ogólne HeatMaster 70 / 85 TC 8 Wydatek ciepłej wody użytkowej HeatMaster 70 / 85 TC 8 PODŁĄCZIA ELEKTRYCZNE 9 Schemat układu elektrycznego 9 INSTALOWANIE 10 Miejsce zainstalowania 10 Wymiary 10 Podłączenie do komina 10 Podłączenie gazu 12 Kategorie gazowe 12 Przystosowanie do zasilania propanem 13 Podłączenie do systemu ciepłej wody użytkowej 13 Podłączenie do systemu centralnego ogrzewania 14 Instalowanie jednego obiegu grzewczego wysokotemperaturowego sterowanego przez termostat pokojowy ACV Instalowanie jednego obiegu grzewczego wysokotemperaturowego sterowanego przez termostat pokojowy ACV Instalowanie dwóch obiegów grzewczych sterowanych przez Room Unit i moduł ZMC-2 18 CERTYFIKACJE Urządzenia mają znak CE zgodnie z normami obowiązującymi w różnych państwach [Dyrektywy Europejskie: Wydajnościowa 92/42/EWG i Gazowa 2009/142/EWG]. Certyfikowany system jakości ISO URUCHOMIIE I KONSERWACJA 20 Uruchomienie systemu 20 Konserwacja kotła 20 Tabela rezystancji czujników NTC w funkcji temperatury 20 Demontaż palnika 21 Demontaż i sprawdzenie elektrody 21 Czyszczenie wymiennika ciepła 21 PARAMETRY STEROWNIKA MCA DLA SERWISANTA 22 Tryb czuwania 22 Tryb parametrów 22 Tryb informacji 23 Tryb kodów 24 Regulacja parametrów zabezpieczonych kodem 24 Tryb komunikacji 27 Tryb wentylatora 27 Tryb błędów 27 KODY LOKAD I ŁĘDÓW STEROWNIKA MCA 28 Lista kodów błędów + środki zaradcze 28 CZĘŚCI WYMINE PL 2

3 ZASADY EZPIECZEŃSTWA KTO MUSI PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ Instrukcję muszą przeczytać: - Projektant systemów grzewczych - Użytkownik - Instalator - Serwisant SYMOLE W niniejszym podręczniku używane są następujące symbole: ZALECIA Instrukcje istotne dla prawidłowej pracy systemu Instrukcje istotne dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska Niebezpieczeństwo porażenia prądem, skorzystać z pomocy elektryka Niebezpieczeństwo poparzenia Przed zainstalowaniem i uruchomieniem kotła przeczytać uważnie niniejszy podręcznik. Nie wolno wprowadzać żadnych modyfikacji wewnątrz urządzenia bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody producenta. Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego instalatora zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących obsługi i procedur kontroli może być przyczyną zranienia osób lub ryzyka zanieczyszczenia środowiska. Aby zapewnić prawidłowe i niezawodne funkcjonowanie urządzenia, należy koniecznie zapewnić coroczne przeglądy i konserwacje wykonywane przez instalatora lub certyfikowaną firmę konserwatorską. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zakłóceń w normalnej pracy prosimy skontaktować się z instalatorem. Pomimo ścisłych norm jakości, jakim w czasie produkcji podlegają produkty firmy ACV, kontroli i transportu, możliwe jest wystąpienie awarii. Prosimy natychmiast informować o takich awariach autoryzowanego instalatora. Należy koniecznie podać kod awarii, jaki jest wyświetlany na ekranie. Uszkodzone części należy zastępować wyłącznie oryginalnymi, dostarczonymi przez producenta. Palniki są już wyregulowane fabrycznie przez producenta. Przepis szczególny obowiązujący w elgii: Regulacje CO 2, przepływu gazu, przepływu powietrza i stosunku powietrze/gaz są ustawione fabrycznie i w elgii nie mogą być zmieniane. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac serwisowych przy kotle należy bezwzględnie odłączyć zasilanie elektryczne z zewnętrznej skrzynki przyłączeniowej. Użytkownik nie ma dostępu do komponentów wewnętrznych kotła i panelu sterowniczego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach psychofizycznych, z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że zostali przeszkoleni przez producenta lub wykwalifikowany personel. OSTRZEŻIA Niniejsza instrukcja obsługi, instalowania i serwisowania stanowi część elementów dostarczanych razem z urządzeniem i musi być przekazana użytkownikowi, który będzie ją przechowywał! Zainstalowanie, uruchomienie, konserwacja i naprawy instalacji muszą być wykonywane przez autoryzowanego instalatora zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Producent urządzenia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zainstalowania lub używania urządzeń lub akcesoriów, które nie są wyszczególnione przez producenta. Producent urządzenia zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych oraz osprzętu do swoich produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Dostępność niektórych modeli oraz osprzętu do nich może różnić się w zależności od konkretnego rynku. W PRZYPADKU POJAWIIA SIĘ ZAPACHU GAZU: Każdy niekontrolowany wypływ gazu może spowodować eksplozję. a w rezultacie poważne obrażenia. - Nie palić! Nie zapalać otwartego ognia i nie wytwarzać iskier. - Nie włączać żadnych urządzeń elektrycznych ani nie przełączać żadnych przełączników. - Zamknąć zawór dopływu gazu. - Przewietrzyć pomieszczenie, otwierając drzwi i okna. - Usunąć wszystkie osoby ze strefy zagrożenia. - Z zewnątrz budynku powiadomić dostawcę gazu i dystrybutora energii elektrycznej. - Wyłączyć z bezpiecznego miejsca zasilanie elektryczne budynku (na zewnątrz budynku). ZAEZPIECZIE PRZECIW ZAMARZANIU Kocioł wyposażony jest w zintegrowaną ochronę przeciw zamarzaniu: gdy tylko temperatura kotła [czujnik NTC1] spadnie poniżej 7 C, włączy się pompa obiegowa centralnego ogrzewania. Gdy tylko temperatura na wylocie obiegu spadnie poniżej 3 C, zacznie pracować palnik aż do momentu, gdy temperatura na wylocie przekroczy 10 C. Pompa obiegowa będzie kontynuować pracę przez około 10 minut. Jeśli podłączony jest czujnik temperatury zewnętrznej, pompa uruchamiana jest, gdy tylko temperatura zewnętrzna spadnie poniżej nastawionego progu. Aby umożliwić kotłowi HeatMaster TC ochronę instalacji przeciw zamarznięciu, wszystkie zawory przy grzejnikach muszą być całkowicie otwarte. MAKSYMALNE GRANICZNE WARUNKI PRACY Ciśnienie robocze maksymalne (zasobnik napełniony wodą) - Obieg grzewczy: 3 bary - Obieg ciepłej wody użytkowej: 10 barów Maksymalna temperatura pracy: 90 C Jakość wody: - Chlorki: < 150 mg/l - 6 ph 8 Jeśli twardość wody jest większa niż 20 fh, zalecamy zainstalowanie zmiękczacza wody. PL 3

4 JAKOŚĆ WODY INFORMACJE OGÓLNE Woda napełniająca zawiera składniki mogące uszkodzić wymiennik ciepła kotła, jeśli ich stężenie wykracza poza dozwolony zakres. Ryzyko to rośnie proporcjonalnie do rozmiarów instalacji, ponieważ ilość wody w obiegu zwiększa się w funkcji zainstalowanej mocy. W celu zmniejszenia tego ryzyka w instalacji w układzie kaskadowym firma ACV wymaga zainstalowania wymiennika płytowego między kotłami i obiegiem centralnego ogrzewania. ZASADY OCHRONY TL W zależności od objętości wody w obiegu grzewczym pewna ilość tlenu dostaje się do instalacji podczas jej napełniania. W czasie pracy instalacji dodawana jest niewielka ilość tlenu podczas uzupełniania wody i/lub przez ścianki komponentów hydraulicznych bez bariery przeciw przenikaniu tlenu (rury i połączenia z PE). Tlen powoduje korozję stali i w następstwie tworzenie się szlamu. Wymienniki kotłów HeatMaster ACV wykonane są ze stali nierdzewnej i są odporne na korozję. Z kolei, szlam wytworzony przez korozję komponentów instalacji ze zwykłej stali (grzejniki ) osadza się na gorących powierzchniach, w tym na powierzchniach wewnątrz wymiennika. Takie osady wewnątrz wymiennika zmniejszają przepływ wody i izolują termicznie powierzchnie wymiany, zwiększając w ten sposób ryzyko ich uszkodzenia. JAK ZAEZPIECZYĆ SIĘ PRZED DZIAŁANIEM TLU? - Sposób mechaniczny: odpowietrznik w połączeniu z odszlamiaczem, zainstalowane zgodnie ze specyfikacjami producentów, ograniczają skutecznie skutki działania tlenu w instalacji; - Sposób chemiczny: środki chemiczne utrzymują tlen w roztworze wodnym. ACV zaleca środki chemiczne firm Fernox (www.fernox. com) i Sentinel (www.sentinel-solutions.net). Należy pamiętać, że takie środki chemiczne muszą być stosowane ściśle według instrukcji producenta produktów do uzdatniania wody. TWARDOŚĆ WODY W zależności od objętości wody znajdującej się w instalacji, stopnia twardości wody i częstotliwości napełniania instalacji pewna ilość wapnia przedostaje się do obiegu. Powstały w wyniku tego kamień kotłowy osadza się na powierzchniach gorących, czyli również na powierzchniach wymiennika, zmniejszając przepływ wody i izolując termicznie powierzchnie aktywne wymiennika. Zjawisko to może prowadzić do uszkodzenia wymiennika. Aby zachować parametry sprawnościowe kotła HeatMaster w instalacjach do zastosowań profesjonalnych, zalecamy zmiękczać wodę, jeśli jej stopień twardości przekracza 20 fh. Twardość wody fh dh mmolca(hco3) 2 /l ardzo miękka Miękka Średnio twarda Twarda ardzo twarda > 42 > 23.5 > 4.2 JAKIE SĄ ŚRODKI ZAPOIEGAWCZE? Wodę do napełniania i uzupełniania należy w razie potrzeby zmiękczać, aby jej twardość znajdowała się w zalecanym zakresie. Można dodawać środki chemiczne, które będą utrzymywać wapień w roztworze wodnym. ACV zaleca środki chemiczne firm Fernox (www.fernox.com) i Sentinel (www.sentinel-solutions.net). Należy pamiętać, że takie środki chemiczne muszą być stosowane ściśle według instrukcji producenta produktów do uzdatniania wody. Twardość wody należy sprawdzać regularnie, a wartości twardości zapisywać w dokumentacji konserwacji. INNE PARAMETRY Oprócz tlenu i twardości jeszcze inne parametry wody muszą być kontrolowane w instalacjach grzewczych: Kwasowość 6,6 < ph < 8,5 Konduktywność Chlorki Żelazo Miedź < 400 μs/cm (przy 25 C) < 125 mg/l < 0,5 mg/l < 0,1 mg/l Parametry te muszą być mierzone, a woda musi być uzdatniana, jeśli wartości te wykraczają poza zalecane zakresy. ACV zaleca środki chemiczne firm Fernox (www.fernox.com) i Sentinel (www.sentinelsolutions.net). Należy pamiętać, że takie środki chemiczne muszą być stosowane ściśle według instrukcji producenta produktów do uzdatniania wody. CZYSZCZIE INSTALACJI Przed napełnieniem instalacji należy ją oczyścić zgodnie z normą Można użyć chemicznych środków czyszczących. ACV zaleca środki chemiczne firm Fernox (www.fernox.com) i Sentinel (www. sentinel-solutions.net). Należy pamiętać, że takie środki chemiczne muszą być stosowane ściśle według instrukcji producenta produktów do uzdatniania wody. Jeśli co najmniej jedna z zlecanych wartości nie może być zapewniona, kocioł musi być odseparowany hydraulicznie od instalacji poprzez wymiennik płytowy. PL 4

5 OPIS URZĄDZIA 1 10 HeatMaster 25 / 35 TC Koncentryczne podłączenie do komina 80/125 mm z możliwością podłączenia dwururowego 80/80 mm 2. Wylot ciepłej wody użytkowej 3. Wylot obiegu grzewczego 4. Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej 5. Zasobnik ciepłej wody Zbiornik w zbiorniku ze stali nierdzewnej 6. Podgrzewacz pośredni wody 7. Powrót obiegu grzewczego 8. Wlot zimnej wody użytkowej 9. Syfon kondensatu 10. Modulowany palnik gazowy z mieszaniem wstępnym POWIETRZE/ GAZ 11. Podłączenie gazu 12. Komora spalania 13. Panel sterowniczy 14. Obieg grzewczy 15. Izolacja z twardej, ekspandowanej pianki poliuretanowej 16. Pompa mieszająca kotła 17. Płyta separacyjna obiegu grzewczego 18. Zawór bezpieczeństwa (3 bary) 19. Zawór spustowy HeatMaster 70 / 85 TC 1. Koncentryczne podłączenie do komina 100/150 mm z możliwością podłączenia dwururowego 100/100 mm 2. Wylot ciepłej wody użytkowej 3. Wylot obiegu grzewczego 4. Komora spalania 5. Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej 6. Zasobnik ciepłej wody Zbiornik w zbiorniku ze stali nierdzewnej 7. Powrót obiegu grzewczego ze zbiornika pomocniczego 8. Podgrzewacz pośredni wody 9. Powrót obiegu grzewczego 10. Wlot zimnej wody użytkowej 11. Płyta separacyjna obiegu grzewczego 12. Podłączenie gazu 13. Modulowany palnik gazowy z mieszaniem wstępnym POWIETRZE/ GAZ 14. Panel sterowniczy 15. Obieg grzewczy 16. Naczynie przeponowe obiegu grzewczego (2x) 17. Izolacja z twardej, ekspandowanej pianki poliuretanowej 18. Pompa mieszająca kotła 19. Zawór bezpieczeństwa (3 bary) HeatMaster TC łączy unikalną koncepcję firmy ACV zbiornik w zbiorniku z podwójnym obiegiem grzewczym, aby uzyskać wyjątkowe parametry sprawnościowe dwufunkcyjnego kotła z CAŁKOWITĄ KONDSACJĄ. PL 5

6 PRZEWODNIK INSTALATORA SPOSÓ OSŁUGI URZĄDZIA Cały system musi być sprawdzany raz w roku przez instalatora lub autoryzowaną firmę serwisową, zgodnie z obowiązującymi normami. URUCHOMIIE PALNIKA Jeśli kocioł pracuje, palnik włącza się automatycznie, gdy temperatura wody w kotle spadnie poniżej temperatury nastawionej, i wyłącza się po osiągnięciu zadanej temperatury. PANEL STEROWNICZY Miejsce na opcjonalny regulator Control Unit Wyświetlacz sterownika MCA Manometr Wyłącznik start/stop Przełącznik lato/zima OIEG GRZEWCZY Obieg grzewczy musi być utrzymywany pod ciśnieniem (patrz rozdział Uruchomienie, aby określić ciśnienie robocze). Ciśnienie wskazywane jest przez manometr znajdujący się z prawej strony wyświetlacza. W przypadku powtarzających się uzupełnień wody skontaktować się z instalatorem. Ciśnienie w obiegu grzewczym musi wynosić co najmniej 1 bar i musi być regularnie sprawdzane przez użytkownika. Jeśli ciśnienie spadnie poniżej 0,5 bara, wbudowany presostat czujnika braku wody blokuje urządzenie do momentu, aż ciśnienie w obiegu wzrośnie powyżej 0,8 bara. Podłączenie do zaworu napełniania jest przygotowane w dolnej części urządzenia. Instalator może wyposażyć instalację w oddzielny zawór. Należy pamiętać, aby urządzenie było zawsze wyłączone podczas napełniania systemu. Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć wyłącznik start/stop znajdujący się z lewej strony panelu sterowniczego (patrz panel sterowniczy). Więcej informacji można uzyskać od instalatora przy dostawie urządzenia. W dolnej części urządzenia znajduje się zawór bezpieczeństwa. Jeśli ciśnienie w instalacji przekroczy 3 bary, zawór otworzy się i woda wypłynie z instalacji. W takim przypadku należy skontaktować się z instalatorem. 1 O 2 bar 3 4 REGULACJA PARAMETRÓW NASTAWIANIE TEMPERATURY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ: (Temperatura ciepłej wody użytkowej) - Nacisnąć jeden raz przycisk MODE : na ekranie wyświetli się Para. - Nacisnąć przycisk : pierwsza cyfra to 1, a dwie ostatnie oznaczają aktualnie nastawioną wartość temperatury ciepłej wody użytkowej. - Aby zmienić tę temperaturę, naciskać przyciski + lub, aż dwie ostatnie cyfry pokażą żądaną temperaturę. - Nacisnąć przycisk STORE, aby zapisać zadaną wartość. - Nacisnąć dwa razy przycisk MODE, aby powrócić do trybu normalnej pracy (Stand-by). WŁĄCZANIE LU WYŁĄCZANIE TRYU WYTWARZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ: (ciepła woda) - Nacisnąć jeden raz przycisk MODE : na ekranie wyświetli się Para. - Nacisnąć dwa razy przycisk : pierwsza cyfra to 2, a dwie ostatnie oznaczają aktualną nastawę: 00 = wyłączony; 01 = włączony. - Aby zmienić ten parametr, naciskać przyciski + lub aby osiągnąć żądaną wartość: 00 = wyłączony; 01 = włączony. - Nacisnąć przycisk STORE, aby zapisać. - Nacisnąć dwa razy przycisk MODE, aby powrócić do trybu normalnej pracy (Stand-by). WŁĄCZANIE LU WYŁĄCZANIE TRYU CTRALNEGO OGRZEWANIA: (centralne ogrzewanie) - Nacisnąć jeden raz przycisk MODE : na ekranie wyświetli się Para. - Nacisnąć trzy razy przycisk : pierwsza cyfra to 3, a dwie ostatnie oznaczają aktualną nastawę: 00 = wyłączony; 01 = włączony. - Aby zmienić ten parametr, naciskać przyciski + lub aby osiągnąć żądaną wartość: 00 = wyłączony; 01 = włączony. - Nacisnąć przycisk STORE, aby zapisać. - Nacisnąć dwa razy przycisk MODE, aby powrócić do trybu normalnej pracy (Stand-by). NASTAWIANIE TEMPERATURY WODY CTRALNEGO OGRZEWANIA: (maksymalna temperatura obiegu grzewczego) - Nacisnąć jeden raz przycisk MODE : na ekranie wyświetli się Para. - Nacisnąć cztery razy przycisk : pierwsza cyfra to 4, a dwie ostatnie oznaczają aktualnie nastawioną wartość temperatury wody centralnego ogrzewania. - Aby zmienić tę temperaturę, naciskać przyciski + lub, aż dwie ostatnie cyfry pokażą żądaną temperaturę. - Nacisnąć przycisk STORE, aby zapisać zadaną wartość. - Nacisnąć dwa razy przycisk MODE, aby powrócić do trybu normalnej pracy (Stand-by). AWARIA: Wartość nastawionej temperatury urządzenia i funkcje zabezpieczeń jego różnych komponentów są ciągle monitorowane przez sterownik mikroprocesorowy (MCA). W przypadku wystąpienia awarii sterownik MCA wyłącza urządzenie i wyświetla kod błędu: wyświetlacz miga, pierwszym wyświetlanym znakiem jest E, po którym następuje kod awarii (patrz wykaz awarii). Aby zresetować urządzenie: - Nacisnąć przycisk reset na wyświetlaczu. - Jeśli kod awarii wyświetli się ponownie, skontaktować się z instalatorem. PL 6

7 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE OGÓLNE HeatMaster 25 / 35 TC HM 25 TC HM 35 TC Centralne ogrzewanie Gaz ziemny Propan Gaz ziemny Propan Maksymalna moc cieplna [w paliwie]. kw 24,95 24,95 34,9 30,6 Minimalna moc cieplna [w paliwie]. kw 10,2 10,2 10,0 10,0 Maksymalna moc użyteczna 80/60 C kw 24,29 24,29 34,1 29,9 Minimalna moc użyteczna 80/60 C kw 9,8 9,8 9,8 9,8 Sprawność przy 30% obciążeniu [677] % 107,5 107,2 108,5 106,2 Sprawność w trybie wytwarzania ciepłej wody użytkowej [Δt = 30 C] % 105,9 105,9 105,9 105,9 Spaliny Emisja CO [moc maks./min.] mg/kwh 70 / / / / 17 Emisje NOx [moc maks./ min.] mg/kwh 59 / / / / 31 Klasyfikacja NOx [483] Temperatura spalin moc maks. 80/60 C C Temperatura spalin moc maks. 50/30 C C Strumień masowy produktów spalania kg/h ,5 Maks. strata ciśnienia w kanale spalinowym Pa Maks. długość koncentrycznego kanału spalinowego m Gaz Ciśnienie gazu mbar 20 / / 37 / / / 37 / 50 Wydatek gazu G20 m 3 /h 2,64 3,7 Wydatek gazu G25 m 3 /h 3,1 4,3 Wydatek gazu G31 kg/h 1,95 2,37 CO 2 [moc maks.] % CO 2 8,99 10,5 9,4 10,5 CO 2 [moc min.] % CO 2 6,67 10,1 9,0 10,1 Parametry hydrauliczne Maks. temperatura pracy C Pojemność całkowita L 201,5 201,5 201,5 201,5 Pojemność przestrzeni grzewczej L 101,1 101,1 101,1 101,1 Maks. ciśnienie robocze obiegu grzewczego bar Strata ciśnienia na wymienniku ciepła [ΔT = 20] mbar Podłączenie elektryczne Klasa IP Napięcie zasilania V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 Maksymalny pobór prądu A 0,8 0,8 0,8 0,8 Masa bez wody kg WYDATKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ HeatMaster 25 / 35 TC Warunki pracy przy 90 C HM 25 TC HM 35 TC Wydatek szczytowy przy 40 C [ΔT = 30 C] l/ Wydatek szczytowy przy 40 C [ΔT = 30 C] l/ Wydatek ciągły przy 40 C [ΔT = 30 C] l/h Wydatek szczytowy przy 45 C [ΔT = 35 C] l/ Wydatek szczytowy przy 45 C [ΔT = 35 C] l/ Wydatek ciągły przy 45 C [ΔT = 35 C] l/h Wydatek szczytowy przy 60 C [ΔT = 50 C] l/ Wydatek szczytowy przy 60 C [ΔT = 50 C] l/ Wydatek ciągły przy 60 C [ΔT = 50 C] l/h Czas podgrzewania minuty PL 7

8 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE OGÓLNE HeatMaster 70 / 85 TC HM 70 TC HM 85 TC Centralne ogrzewanie Gaz ziemny Propan Gaz ziemny Propan Maksymalna moc cieplna [w paliwie]. kw 69,9 69,9 85,0 [92,0] 85,0 [92,0] Minimalna moc cieplna [w paliwie]. kw 17,2 17,2 17,2 17,2 Maksymalna moc użyteczna 80/60 C kw 68,2 68,2 82,5 82,5 Minimalna moc użyteczna 80/60 C kw 16,7 16,7 16,7 16,7 Sprawność przy 30% obciążeniu [677] % 109,0 106,7 107,8 105,5 Sprawność w trybie wytwarzania ciepłej wody użytkowej [Δt = 30 C] % 104,0 104,0 104,0 104,0 Spaliny Emisja CO [moc maks./min.] mg/kwh 42,8 / 4,3 90,0 / 45,0 58,9 / 4,3 90,0 / 45,0 Emisje NOx [moc maks./ min.] mg/kwh 52 / 17,4 61 / 25 72,4 / / 27 Klasyfikacja NOx [483] Temperatura spalin moc maks. 80/60 C C 60,6 60,6 61,6 61,6 Temperatura spalin moc maks. 50/30 C C ,1 35,1 Strumień masowy produktów spalania kg/h [148] 134 [145] Maks. strata ciśnienia w kanale spalinowym Pa Maks. długość koncentrycznego kanału spalinowego m Gaz Ciśnienie gazu mbar 20 / / 37 / / / 37 / 50 Wydatek gazu G20 m 3 /h 7,40 8,99 [9,73] Wydatek gazu G25 m 3 /h 8,60 10,46 [11,32] Wydatek gazu G31 kg/h 5,43 6,61 CO 2 [moc maks.] % CO 2 9,1 10,9 9,3 10,9 CO 2 [moc min.] % CO 2 8,6 9,0 8,6 9,0 Parametry hydrauliczne Maks. temperatura pracy C Pojemność całkowita L Pojemność przestrzeni grzewczej L Maks. ciśnienie robocze obiegu grzewczego bar Strata ciśnienia na wymienniku ciepła [ΔT = 20] mbar Podłączenie elektryczne Klasa IP Napięcie zasilania V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 Maksymalny pobór prądu A 1,0 1,0 1,0 1,0 Masa bez wody kg [ ] = w trybie wytwarzania ciepłej wody użytkowej WYDATKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ HeatMaster 70 / 85 TC Warunki pracy przy 90 C HM 70 TC HM 85 TC Wydatek szczytowy przy 40 C [ΔT = 30 C] l/ Wydatek szczytowy przy 40 C [ΔT = 30 C] l/ Wydatek ciągły przy 40 C [ΔT = 30 C] l/h Wydatek szczytowy przy 45 C [ΔT = 35 C] l/ Wydatek szczytowy przy 45 C [ΔT = 35 C] l/ Wydatek ciągły przy 45 C [ΔT = 35 C] l/h Wydatek szczytowy przy 60 C [ΔT = 50 C] l/ Wydatek szczytowy przy 60 C [ΔT = 50 C] l/ Wydatek ciągły przy 60 C [ΔT = 50 C] l/h Czas podgrzewania minuty PL 8

9 PODŁĄCZIE ELEKTRYCZNE SCHEMAT UKŁADU ELEKTRYCZNEGO: HEATMASTER TC 1. Zaciski zasilania 230 V 2. Wyłącznik Start/Stop 3. Pompa obiegowa cwu 4. Pompa obiegu centralnego ogrzewania (opcja) 5. Zasilacz napędu zaworu gazu 6. Transformator 230 V-24 V 7. Sterownik MCA 8. Wyświetlacz 9. Presostat czujnika braku wody 10. Wtyk regulacji PWM palnika 11. Przełącznik lato/zima 12. Czujnik NTC1 na zasilaniu 13. Czujnik NTC2 na powrocie 14. Czujnik NTC5 temperatury spalin 15. Termostat pokojowy (opcja) 16. Czujnik NTC3 temperatury ciepłej wody 17. Czujnik NTC4 temperatury zewnętrznej (opcja) 18. Czujnik NTC6 na zasilaniu drugiego obiegu grzewczego (opcja) 19. iegun dodatni napięcia jonizacji 20. Termostat bezpieczeństwa RAM (opcja) 21. Przewód zapłonowo-jonizacyjny 22. Zasilanie palnika 230 V (tylko HeatMaster 70 / 85 TC) 23. Presostat ciśnienia gazu (tylko HeatMaster 70 / 85 TC) Prąd jonizacji mierzony jest między zaciskiem (19) i masą US A US. Niebieski k. Czarny r. rązowy G. Szary O. Pomarańczowy R. Czerwony V. Fioletowy W. iały Y/Gr. Żółty/zielony 4 1 M 230V ~ 50Hz t r W Y/Gr r PE N L X X12. r R G r k R r k O O G V Y/Gr W Y/Gr r G R V G 9 P Y/Gr 3 V M 23 O 11 P PE N L1 k R r k r O k R r R r O k k R V W R O V R G r Y/Gr W V r X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X4.1 X4.2 X4.3 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X1.6 X1.5 X1.4 X1.3 X1.2 X1.1 7 X7 X10.7 X10.6 X10.1 X10.3 r Y/Gr k R r PL 9

10 2 1 bar 3 O 4 1 O 2 bar 3 4 INSTALOWANIE MIEJSCE ZAINSTALOWANIA - Ewentualne otwory wentylacyjne zawsze powinny być otwarte. - W pomieszczeniu tym nie przechowywać żadnych produktów palnych. - W pobliżu urządzenia nie przechowywać produktów wywołujących korozję, farb, rozpuszczalników, soli, produktów zawierających chlor i różne detergenty. - W przypadku pojawienia się zapachu gazu nie włączać oświetlenia, zamknąć zawór gazu na liczniku, przewietrzyć pomieszczenia i skontaktować się z instalatorem. Min. 25 mm Min. 300 mm Min. 25 mm DOSTĘP Urządzenie musi być tak umieszczone, aby zawsze było łatwo dostępne. Ponadto należy zachować podane minimalne odstępy wokół urządzenia. WYMIARY A mm mm C mm D mm E mm F mm HM 25 / 35 TC HM 70 / 85 TC PODŁĄCZIA HYDRAULICZNE HeatMaster 25 / 35 TC HeatMaster 70 / 85 TC Podłączenie obiegu co [F] Ø 1" 1"1/2 Podłączenie obiegu cwu [M] Ø 1" 1" Podłączenie gazu [M] Ø 3/4" 3/4" C E D A F H G G mm I H mm M J K L N O I mm J mm 1736 K mm x 65 L mm M mm 690 N mm Zestaw Easy Fit tylko dla HeatMaster 25 / 35 TC PODŁĄCZIE DO KOMINA Podłączenie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, z uwzględnieniem lokalnych wymagań dystrybutora energii elektrycznej, wymagań straży pożarnej oraz przepisów dotyczących szkodliwości. Maksymalna strata ciśnienia w kominie wynosi 130 Pa dla HeatMaster 25 / 35 TC i 150 Pa dla HeatMaster 70 / 85 TC. Wartość tę można obliczyć na podstawie następującej tabeli: PRZYKŁAD OLICZIOWY: Kanał spalinowy typu C13x zawierający: jeden element pomiarowy + 2 kolanka metry przewodu poziomego + 2 kolanka metry przewodu pionowego i pochylonego + wylot pionowy. Opór takiego kanału odprowadzania spalin jest następujący: 2,5 + (2 x 6,0) + (2 x 5,0) + (2 x 4,0) + (4 x 5,0) + 20 = 72,5 Pa. Obliczona wartość jest mniejsza od maksymalnego dopuszczalnego oporu, więc rozwiązanie to jest prawidłowe. O mm 730 PL 10

11 INSTALOWANIE TAELA STRAT CIŚNIIA W KANALE ODPROWADZANIA SPALIN W PASCALACH (1 Pascal = 0,01 mbara) Układ przewodów koncentrycznych Oddzielny wlot powietrza Oddzielny wylot spalin HM 25 / 35 TC Ø 80/125 mm HM 70 / 85 TC Ø 100/150 mm HM 25 / 35 TC Ø 80 mm HM 70 / 85 TC Ø 100 mm HM 25 / 35 TC Ø 80 mm HM 70 / 85 TC Ø 100 mm Przewód spalinowy prosty 1 m Przewód spalinowy z elementem pomiarowym ,7 Kolanko Kolanko Wylot pionowy Wylot poziomy Tabela dotyczy urządzeń oferowanych przez ACV i nie może być stosowana do urządzeń innych producentów. C 13(x) : Podłączenie przewodami do wylotu poziomego, który jednocześnie doprowadza powietrze do spalania dla palnika i odprowadza produkty spalania na zewnątrz przez otwory, które są współosiowe lub znajdują się wystarczająco blisko siebie, aby podlegały takim samym warunkom atmosferycznym. C 33(x) : Podłączenie przewodami do wylotu pionowego, który jednocześnie doprowadza powietrze do spalania dla palnika i odprowadza spaliny na zewnątrz przez otwory, które są współosiowe lub znajdują się wystarczająco blisko siebie, aby podlegały takim samym warunkom atmosferycznym. C 43(x) : Podłączenie dwoma przewodami do systemu przewodu zbiorczego obsługującego więcej niż jedno urządzenie; system przewodu zbiorczego zawiera dwa przewody podłączone do jednego wylotu, który jednocześnie doprowadza powietrze do spalania do palnika i odprowadza spaliny na zewnątrz przez otwory, które są współosiowe lub znajdują się wystarczająco blisko siebie, aby podlegały takim samym warunkom atmosferycznym. C 53(x) : Podłączenie dwoma oddzielnymi przewodami doprowadzającym powietrze do spalania i odprowadzającym spaliny; wyloty tych przewodów mogą znajdować się w strefach o różnym ciśnieniu. C 93(x) : Podłączenie do systemu indywidualnego, którego przewód odprowadzający spaliny jest zainstalowany w kanale kominowym stanowiącym część budynku; urządzenie, przewód odprowadzający i wylot są certyfikowane jako nierozłączny zespół. 23 C 33(x) C 33(x) 23P : Podłączenie do przewodu odprowadzającego spaliny na zewnątrz pomieszczenia w którym urządzenie jest zainstalowane, powietrze do spalania jest pobierane bezpośrednio w tym pomieszczeniu. 23P : Podłączenie do systemu odprowadzania spalin zaprojektowanego do pracy z nadciśnieniem C 93(x) C 43(x) C 43(x) C 43(x) C 43(x) C 43(x) C 43(x) C 13(x) C 53(x) PL 11

12 INSTALOWANIE PODŁĄCZIE GAZU - Kocioł HeatMaster TC jest wyposażony w przyłącze gazowe [Ø 3/4" M] w celu podłączenia do niego zaworu zasilania gazem. - Podłączenie gazu musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. - Jeżeli istnieje ryzyko przedostawania się zanieczyszczeń z sieci dystrybucyjnej gazu, przed przyłączem zainstalować filtr gazu. - Odpowietrzyć przewód gazu i sprawdzić dokładnie szczelność wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych przewodów gazowych urządzenia. - Sprawdzić ciśnienie gazu w instalacji (patrz tabela z danymi technicznymi). - Sprawdzać ciśnienie gazu podczas uruchamiania urządzenia. KATEGORIE GAZOWE HeatMaster 25 / 35 TC Kraj zainstalowania: Kategorie urządzeń: Rodzaj gazu i ciśnienie: HeatMaster 70 / 85 TC Kraj zainstalowania: Kategorie urządzeń: Rodzaj gazu i ciśnienie: AL - AT - E - G - CH - CY - CZ - DE - DK - EE - ES - FI - - G - GR - HR - HU IE - IS - IT - LT - LU - LV - MK - MT - NL - NO - PL - PT - RO - SE - SI - SK - TR I2H // I2L // I2E // I2E(S) // I2Er // I2ELL // I2HS // I3/P // I3P G20-20 mbar // G25-25 mbar // G25-20 mbar // G20/G25-20/25 mbar G25,1-25 mbar / G30-(28-30) mbar // G30-50 mbar G31-30 mbar // G31-37 mbar // G31-50 mbar AL - AT - E - G - CH - CY - CZ - DE - DK - EE - ES - FI - - G - GR - HR - HU IE - IS - IT - LT - LU - LV - MK - MT - NL - NO - PL - PT - RO - SE - SI - SK - TR I2H // I2L // I2E // I2E(R) // I2Er // I2ELL I3/P // I3P // I3+ // II2H3P // II2H3/P // II2H3+ // II2L3/P II2ELL3/P // II2L3P // II2Er3+ // II2Er3P G20-20 mbar // G25-25 mbar // G20/G25-20/25 mbar G25,1-25 mbar // G30-(28-30) mbar // G30-50 mbar G31-30 mbar // G31-37 mbar // G31-50 mbar PL 12

13 2 1 bar 3 O 4 INSTALOWANIE PRZESTAWIIE NA GAZ ZIEMNY LU PROPAN Zgodnie z informacją podaną na tabliczce znamionowej kocioł wyregulowany jest fabrycznie do pracy z gazem G20 lub G31. Aby przestawić kocioł na inny rodzaj gazu, należy wykonać następujące czynności: Zamontować lub zdemontować kryzę (F) Wyregulować CO 2 Ustawić parametry 22 do 28 sterownika MCA [patrz rozdział Parametry MCA dla serwisanta ]. Wartości CO 2, jakie należy ustawić, podane są w tabeli danych technicznych. ZAMONTOWANIE KRYZY: 1. Wyłączyć zasilanie gazem i energią elektryczną. 2. Odkręcić złączkę śrubunkową (A) od rury gazu. 3. Odłączyć wtyk zaworu gazu (). 4. Zdemontować zespół zaworu gaz-dysza Venturiego (C). 5. Odłączyć zawór gazu od dyszy Venturiego (D) i założyć kryzę (F) w środku uszczelki O-ring (E). Przystosowanie do zasilania propanem HeatMaster TC F D A E C Ø kryzy Typ gazu HM 70 / 85 TC G31 lub G30 6,8 Zwrócić uwagę na prawidłowe założenie uszczelki O-ring (E). 6. Zamontować z powrotem zespół zaworu gaz dysza Venturiego, wykonując tę samą procedurę w odwrotnej kolejności. 7. Nakleić na kocioł nalepkę dostarczoną z zestawem do przestawienia rodzaju gazu i zaznaczyć rubrykę informującą, na jaki rodzaj gazu jest aktualnie przestawiony kocioł. Sprawdzić szczelność obwodu gazu podczas pracy kotła. Przestawianie kotła z gazu ziemnego na propan lub odwrotnie jest niedozwolone w niektórych krajach, w tym w elgii. Patrz tabela z kategoriami gazu. Przed wykonaniem regulacji CO 2 należy koniecznie zmienić parametry prędkości wentylatora. (Patrz parametry sterownika MCA dla serwisanta) PODŁĄCZIA SYSTEMU CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Zawsze najpierw napełnić wodą zbiornik ciepłej wody (obieg wtórny), następnie napełnić obieg grzania (pierwotny). Kocioł HeatMaster TC można podłączyć bezpośrednio do instalacji cwu. Przed podłączeniem instalacji cwu przepłukać ją. Instalacja musi być wyposażona w certyfikowany zespół zabezpieczeń, zawierający zawór bezpieczeństwa ustawiony na 7 barów, zawór zwrotny i zawór odcinający. Podczas grzania woda w obwodzie cwu rozszerza się i jej ciśnienie wzrasta. Gdy ciśnienie przekroczy nastawę zaworu bezpieczeństwa, zawór otworzy się i wypuści niewielką ilość wody. Zastosowanie naczynia przeponowego (minimum 2 litry) zapobiega temu zjawisku i zmniejsza skutki uderzeń hydraulicznych. Ciepła woda może osiągnąć temperaturę wyższą niż 60 C. Może to spowodować ryzyko oparzenia. Z tego powodu zalecamy zainstalowanie mieszacza termostatowego bezpośrednio za urządzeniem. Jeśli w instalacji ciepłej wody znajdują się zawory odcinające, mogą one powodować znaczne zmiany ciśnienia podczas ich zamykania. Aby uniknąć tego zjawiska, stosować urządzenia pozwalające tłumić uderzenia hydrauliczne. Gdy kocioł HeatMaster 25 / 35 TC używany jest tylko jako podgrzewacz ciepłej wody bez podłączenia do obwodu centralnego ogrzewania, należy zainstalować w obiegu grzewczym naczynie przeponowe o pojemności minimum 16 litrów (w kotle HeatMaster 25 / 35 TC nie ma naczynia przeponowego). LEGDA 1. Zawór odcinający dopływ zimnej wody 2. Zawór zwrotny 3. Reduktor ciśnienia 4. Zawór bezpieczeństwa 5. Naczynie przeponowe ciepłej wody użytkowej 6. Mieszacz termostatowy 7. Zawór czerpalny PL 13

14 2 1 bar 3 O 4 INSTALOWANIE PODŁĄCZIE DO SYSTEMU CTRALNEGO OGRZEWANIA ZALECIA Zawsze najpierw napełnić wodą zbiornik ciepłej wody (obieg wtórny), następnie napełnić obieg grzania (pierwotny). - Przed podłączeniem do urządzenia cała instalacja centralnego ogrzewania musi być starannie przepłukana czystą wodą. - Zawór bezpieczeństwa centralnego ogrzewania jest wbudowany w urządzenie i jego wylot musi być podłączony do kanalizacji otwartym przewodem (umożliwiającym kontrolę). - W obiegu centralnego ogrzewania w kotle HeatMaster 70 / 85 TC wbudowane są dwa naczynia przeponowe o pojemności 10 litrów każde (kocioł HeatMaster 25 / 35 TC nie ma naczynia przeponowego). W zależności od funkcji instalacji może być konieczne dodatkowe naczynie przeponowe. - W urządzenie wbudowana jest pompa mieszająca, która wyrównuje temperaturę wody. Pompa musi pracować zarówno w trybie ciepłej wody, jak i centralnego ogrzewania. Trzypozycyjny przełącznik musi być przełączony na prędkość 3. - Instalacja musi być napełniona wodą z sieci wodociągowej. W przypadku stosowania inhibitorów skonsultować się z przedstawicielem firmy ACV. - Istnieje możliwość, że pompa będzie zablokowana z powodu obecności resztek wody pochodzących z testów przeprowadzanych na urządzeniu. Z tego powodu zalecamy odblokować pompę przed napełnieniem urządzenia. - Przyłącze do zaworu napełniania i/lub opróżniania urządzenia znajduje się za płytą przednią urządzenia Napełnić urządzenie do ciśnienia minimalnego jeden bar. Odpowietrzyć całą instalację i napełnić ponownie do ciśnienia 1,5 bara. - Zamontować syfon, podłączyć wąż do kanalizacji w sposób umożliwiający kontrolę. Napełnić syfon czystą wodą. Zabezpieczyć kondensat przed zamarzaniem. Podłączenie odprowadzenia musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. W przypadku ryzyka wystąpienia podciśnienia w systemie ciepłej wody użytkowej (zainstalowanie kotła HeatMaster na poddaszu budynku) należy koniecznie zainstalować zawór napowietrzający na zasilaniu wodą zimną. 1. Zawór odcinający w systemie centralnego ogrzewania 2. Zawór bezpieczeństwa ustawiony na 3 bary z manometrem 3. Zawór napełniania instalacji 4. Naczynie przeponowe 5. Zawór spustowy 6. Syfon 7. Pompa obiegowa centralnego ogrzewania INSTALOWANIE SYFONU KULOWEGO PL 14

15 INSTALOWANIE INSTALACJA JEDNEGO OIEGU GRZEWCZEGO WYSOKOTEMPERATUROWEGO STEROWANEGO PRZEZ TERMOSTAT POKOJOWY ACV 22 SCHEMAT UKŁADU ACV 22 Nastawy oryginalne AKCESORIA DODATKOWE OPCJONALNE Kod Opis Termostat pokojowy ACV [HM 25 / 35 TC] [HM 70 / 85 TC] nastawy użytkownika Zestaw do ogrzewania wysokotemperaturowego DN 25: zawiera: pompę obiegową, dwa zawory odcinające, zawór zwrotny, dwa termometry. Zestaw do ogrzewania wysokotemperaturowego DN 32: zawiera: pompę obiegową, dwa zawory odcinające, zawór zwrotny, dwa termometry. 00 : Tryb ogrzewania wyłączony OFF 01 : Tryb ogrzewania włączony ON Opis Nastawa temperatury wody obiegu centralnego ogrzewania (zakres nastawy od 30 do 85 C). 00: Zastosowanie zewnętrznego czujnika temperatury i termostatu pokojowego MCA Usunąć ten mostek i podłączyć termostat pokojowy PL 15

16 INSTALOWANIE INSTALACJA JEDNEGO OIEGU GRZEWCZEGO WYSOKO- LU NISKOTEMPERATUROWEGO STEROWANEGO POGODOWO W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ. SCHEMAT UKŁADU ACV 22 AF120 NTC12K RAM AKCESORIA DODATKOWE OPCJONALNE AM3-11 Kod Opis Kod Opis Termostat pokojowy ACV D Moduł AM3-11 Kontroluje drugi obieg grzewczy komunikuje się bezpośrednio ze sterownikiem MCA. Czujnik przylgowy 12kΩ Mierzy temperaturę na wylocie regulowanego obiegu. Termostat przylgowy RAM 5109 Wymagany bezwzględnie do ochrony wszystkich obiegów ogrzewania podłogowego [HM 25 / 35 TC] [HM 70 / 85 TC] MCA Czujnik temperatury zewnętrznej 12kΩ AF120 Zestaw niskotemperaturowy DN 25 Zawiera: pompę obiegową, dwa zawory odcinające, zawór zwrotny, dwa termometry, zawór 3-drożny z obejściem i siłownik. Zestaw niskotemperaturowy DN 32 Zawiera: pompę obiegową, dwa zawory odcinające, zawór zwrotny, dwa termometry, zawór 3-drożny z obejściem. Siłownik ARA661 Siłownik do zaworu 3-drożnego DN 32 wchodzącego w skład zestawu niskotemperaturowego. PL 16

17 INSTALOWANIE SCHEMAT OKALOWANIA DO WYKONANIA ZGODNIE Z OOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI Ph M Y1 Y2 X2 X3 N X1 N N PE 1 2 Nastawy oryginalne nastawy użytkownika L1 L Opis Maksymalna temperatura nastawy ciepłej wody użytkowej 00 : Tryb ciepłej wody użytkowej wyłączony OFF 01 : Tryb ciepłej wody użytkowej włączony ON 00 : Tryb ogrzewania wyłączony OFF 01 : Tryb centralnego ogrzewania włączony ON Maksymalna temperatura kotła (musi być wyższa od temperatury ciepłej wody użytkowej). Minimalna temperatura wody w obiegu grzewczym (zakres nastawy od 15 do 60 C). Minimalna temperatura zewnętrzna (T4) (zakres nastawy od 20 do 10 C). Maksymalna temperatura zewnętrzna (T4) (zakres nastawy od 15 do 25 C). Maksymalna temperatura obiegu grzewczego Minimalna temperatura obiegu grzewczego T wylotu obiegu grzewczego ( C) P11 P12 T zewnętrzna ( C) 20 : Pompa obiegowa sterowana przez termostat pokojowy aktywny priorytet ciepłej wody użytkowej 21 : Pompa obiegowa pracuje w sposób ciągły aktywna redukcja nocna temperatury aktywny priorytet ciepłej wody użytkowej 50 : Pompa obiegowa sterowana przez termostat pokojowy nieaktywny priorytet ciepłej wody użytkowej 61 : Pompa obiegowa pracuje w sposób ciągły aktywna redukcja nocna temperatury nieaktywny priorytet ciepłej wody użytkowej P4 P15 P10 P16 PL 17

18 INSTALOWANIE INSTALACJA DWÓCH OIEGÓW GRZEWCZYCH STEROWANYCH PRZEZ ROOM UNIT I MODUŁ ZMC-2 SCHEMAT UKŁADU Room Unit AF120 ZMC-2 (230 Volt) AKCESORIA DODATKOWE OPCJONALNE Kod Opis Kod Opis X X RAM VF202 ZMC-2 (230 Volt) Room Unit RSC Dostarczany z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Moduł ZMC-2 (zestaw) Kontroluje drugi obieg grzewczy - zestyk alarmowy - współpracuje tylko z regulatorem Room Unit RSC. Interfejs Clip-in RMCIEV3 Zezwala na komunikację między MCA i Room Unit RSC. Czujnik przylgowy 2kΩ VF202 Na wylocie regulowanego obiegu Termostat przylgowy RAM 5109 Wymagany bezwzględnie do ochrony wszystkich obiegów ogrzewania podłogowego. Czujnik temperatury zewnętrznej 12kΩ AF120 M M VF [HM 25 / 35 TC] [HM 25 / 35 TC] X [HM 70 / 85 TC] [HM 70 / 85 TC] [HM 70 / 85 TC] X X2 MCA Kolektor dla 2 obiegów DN 25 Z przewodami podłączeniowymi i zintegrowanymi wspornikami ściennymi. Zestaw niskotemperaturowy DN 25 Zawiera: pompę obiegową, dwa zawory odcinające, zawór zwrotny, dwa termometry, zawór 3-drożny z obejściem. Kolektor dla 2 obiegów DN 32 Ze zintegrowanymi wspornikami ściennymi. Zestaw połączeniowy do kolektora DN 32 Zawiera: dwa giętkie przewody ze stali nierdzewnej Ø 1"1/2 z redukcją Ø 1"1/4 Zestaw niskotemperaturowy DN 32 Zawiera: pompę obiegową, dwa zawory odcinające, zawór zwrotny, dwa termometry, zawór 3-drożny z obejściem. Siłownik ARA661 Siłownik do zaworu 3-drożnego DN 32 wchodzącego w skład zestawu niskotemperaturowego. PL 18

19 INSTALOWANIE SCHEMAT OKALOWANIA DO WYKONANIA ZGODNIE Z OOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI 230 Volt - 6A 50Hz PE N L L N N N N VA 230 Volt - 6A 50Hz PE N L L N N N N VA US US A Nastawy oryginalne nastawy użytkownika M M ZMC-2 (230 Volt) A VF 0 VE 0 VF : Adres interfejsu 0 = 0 = 1 = 2 = = 4 = 5 = 6 = 7 12 US A 11 US Opis Maksymalna temperatura nastawy ciepłej wody użytkowej 00 : Tryb ciepłej wody użytkowej wyłączony OFF 01 : Tryb ciepłej wody użytkowej włączony ON 00 : Tryb ogrzewania wyłączony OFF 01 : Tryb centralnego ogrzewania włączony ON ZMC-2 (230 Volt) A VF 0 VE 0 VF202 Maksymalna temperatura obiegu grzewczego (musi być wyższa od temperatury ciepłej wody użytkowej). US US A US US A PL 19

20 URUCHOMIIE I KONSERWACJA URUCHOMIIE INSTALACJI Zawsze najpierw napełnić wodą zbiornik ciepłej wody (obieg wtórny), następnie napełnić obieg grzania (pierwotny). Oba obiegi ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania muszą być napełnione przed uruchomieniem urządzenia. - Napełniać powoli zasobnik i odpowietrzać go, otwierając zawór czerpalny ciepłej wody użytkowej. Odpowietrzyć wszystkie zawory i sprawdzić, czy w instalacji ciepłej wody użytkowej nie ma przecieków. - Napełnić całą instalację poprzez zawór napełniania kotła aż do ciśnienia minimum 1,5 bara. Napełniać instalację powoli. Sprawdzić, czy automatyczny zawór odpowietrzający działa. Sprawdzić, czy w instalacji centralnego ogrzewania nie ma przecieków. - Odpowietrzyć pompę mieszającą i, jeśli trzeba, odblokować ją. - Otworzyć zawór gazu, odpowietrzyć przewód i sprawdzić, czy w instalacji gazu nie ma nieszczelności. - Umieścić syfon na dolnej powierzchni kotła. - Podłączyć kocioł do gniazda instalacji elektrycznej i włączyć zasilanie. Jeśli trzeba, ustawić termostat pokojowy na maksymalną nastawę, aby kocioł uruchomił się. - Sprawdzić ciśnienie gazu i pozwolić, aby kocioł pracował przez kilka minut. Przełączyć kocioł w tryb pracy z maksymalną mocą i sprawdzić poziom CO 2 (patrz tabela Dane techniczne). Następnie przełączyć kocioł w tryb pracy z minimalną mocą i sprawdzić poziom CO 2 (patrz tabela Dane techniczne). - Ustawić temperaturę obiegu centralnego ogrzewania i obiegu ciepłej wody zgodnie z wartościami podanymi w punkcie sposób użytkowania. - Odpowietrzyć jeszcze raz instalację ogrzewania centralnego i, jeśli trzeba, dodać wody, aby osiągnąć wymagane ciśnienie. - Dopilnować, aby instalacja centralnego ogrzewania pracowała równomiernie, i jeśli trzeba, wyregulować zawory tak, aby niektóre obwody lub grzejniki nie odbierały przepływu dużo większego lub mniejszego od przewidzianego. Nie wolno zmniejszać średnicy przewodu odprowadzającego kondensat. Ponadto przewód ten nie może być w żadnym wypadku zablokowany. SPRAWDZIE NASTAW Wymóg obowiązujący w elgii dotyczący kotła HeatMaster 25 / 35 TC: wartości poziomu CO 2, przepływu gazu, przepływu powietrza i stosunku powietrze/gaz są ustawione przez producenta i nie mogą być zmieniane Nr 3: Nastawa OFFSET-u zaworu gazu jest ustawiona przez producenta i zaplombowana. Nie może być zmieniana. - Sprawdzić, czy parametry są ustawione zgodnie z potrzebami użytkownika. - Ustawienie nastaw kotła może być wykonane tylko przez instalatora przeszkolonego przez ACV lub przez serwis ACV. - Przełączyć urządzenie w tryb pracy z mocą maksymalną, naciskając jednocześnie przyciski Mode i plus (+). - Ustawić dynamiczne ciśnienie gazu na zaworze gazu (patrz nr 1 na rysunku poniżej). Ciśnienie musi wynosić co najmniej 18 mbarów. Pozostawić urządzenie na grzaniu przez kilka minut aż do osiągnięcia temperatury minimalnej 60 C. Sprawdzić poziom CO 2 urządzenia za pomocą miernika. Wartość optymalna podana jest w tabeli danych technicznych. Aby zwiększyć zawartość CO 2, obracać śrubę dyszy Venturiego w lewą stronę i w prawą stronę, aby zmniejszyć zawartość (patrz nr 2 na rysunku poniżej). Następnie przełączyć urządzenie w tryb pracy z mocą minimalną, naciskając jednocześnie przyciski Mode i minus (-). Pozostawić urządzenie w takim stanie przesz kilka minut, aby się ustabilizowało. Sprawdzić poziom CO 2. Wartość ta musi być równa wartości przy pełnej mocy lub mniejsza od niej najwyżej o 0,5%. W przypadku stwierdzenia dużej odchyłki od tej wartości skontaktować się z serwisem firmy ACV. KONSERWACJA KOTŁA Firma ACV zaleca wykonywanie przeglądu i ewentualne czyszczenie kotła przynajmniej raz w roku. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na kotle wyłączyć zasilanie elektryczne, z wyjątkiem wykonywania pomiarów i regulacji. - Sprawdzić, czy syfon nie jest zapchany, napełnić go, jeśli trzeba, i sprawdzić, czy nie ma nieszczelności. - Sprawdzić prawidłowe działanie zaworów bezpieczeństwa. - Odpowietrzyć całość instalacji i, jeśli trzeba, napełnić urządzenie do ciśnienia 1,5 bara. W przypadku powtarzających się uzupełnień wody skontaktować się z instalatorem. - Sprawdzić obciążenie kotła w trybie mocy maksymalnej. Jeśli wartość ta różni się znacznie od regulacji oryginalnej, to odchyłka ta może oznaczać zapchanie przewodów doprowadzających powietrze lub odprowadzających spaliny lub zanieczyszczenie wymiennika. TAELA REZYSTANCJI CZUJNIKÓW NTC W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY T [ C] R Ω T [ C] R Ω T [ C] R Ω PL 20

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY Memo SEMIA C 24 SEMIA F 21 AM45 2 Schemat elektryczny SEMIA C : P EA EI LED 1, 2, 3 ON / OFF R2 TA SW Db NTC2 Pompa Elektrody zapłonu Elektroda wykrywania płomienia Kontrolki

Bardziej szczegółowo

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X

VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X VICTRIX SUPERIOR TOP 32 X W ramach nowej linii kotłów Victrix Superior TOP Iergas proponuje również kocioł jednofunkcyjny do współpracy z zasobnikiem wolnostojącym. Zestawy Victrix Superior TOP PLUS stworzone

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,5 do 24,0 kw i 13,5 do 30,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z otwarta komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

Kotły kondensacyjne CIAO GREEN QUADRA GREEN CIAO GREEN. Klasa energetyczna. Dodatkowe akcesoria - 3 -

Kotły kondensacyjne CIAO GREEN QUADRA GREEN CIAO GREEN. Klasa energetyczna. Dodatkowe akcesoria - 3 - CIAO GREEN Klasa energetyczna Dodatkowe akcesoria - 3 - T.B.T. SPRAWDZANIE WARTOŚCI NASTAW 1. Włączyć kocioł w funkcję ZIMA 2. Pokrętła wyboru temp. ustawić na max. 3. Na module nacisnąć SW 1 4. Na wyświetlaczu,

Bardziej szczegółowo

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF R PL Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi i konserwacji dla Użytkownika LAURA 30/30 LAURA 30 A LAURA 30/30 F LAURA 30 AF Charakterystyka ogólna Laura

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA

MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA MINI NIKE 24 3 E JAKOŚĆ CIEPŁA Immergas, wiodący producent nowoczesnych systemów grzewczych przedstawia nową odsłonę kotłów wiszących popularnej serii Mini. W jej skład wchodzą modele z zamkniętą i otwartą

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw Prezentując najnowszy model gazowego wiszącego kotła kondensacyjnego Zeus Victrix Superior kw Immergas po raz kolejny wyznacza nowe standardy dla kotłów wiszących. To początek

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki PRZYJAZNE ŚRODOWISKO POPRZEZ OSZCZĘDZANIE ENERGII. stosując www.ariston.com www.aristonkondensacja.pl URZĄDZENIA GRZEWCZE marki KOTŁY KONDENSACYJNE POMPY CIEPŁA SOLARY MIEJSCE MONTAŻU 2 3 ZGODNIE Z PN

Bardziej szczegółowo

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P.

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P. EOLO STAR 24 3 E Nike Star 24 3 E i Eolo Star 24 3 E to nowe wersje wzornicze popularnych kotłów gazowych serii STAR 23 kw. Wyposażone są w mikroprocesorowy system sterowania i regulacji pozwalający na

Bardziej szczegółowo

Katalog Ferroli 2014/1

Katalog Ferroli 2014/1 Katalog Ferroli 204/ Gazowy kocioł dwufunkcyjny NOWOŚĆ! DOMINA N - dwufunkcyjny gazowy kocioł wiszący - płynna modulacja mocy dla c.o. i c.w.u. - palnik atmosferyczny ze stali nierdzewnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE Kocioł BRÖTJE jest oznaczony symbolem CE i jest zgodny z podstawowymi wymaganiami następujących dyrektyw: - Dyrektywa dotycząca gazu 90/396/UE

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, palnik PRE-MIX sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny płynna elektroniczna modulacja mocy

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania

Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania PL 1 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE 3 Kto powinien przeczytać tę instrukcję 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Zgodność z przepisami 3 Ostrzeżenia 3 WSTĘP 4 Totalnie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do produkcji ciepłej wody. Kocioł na pellet GE - P. Wymienniki ciepłej wody Comfort E Wymienniki ciepłej wody HRs

Pompa ciepła do produkcji ciepłej wody. Kocioł na pellet GE - P. Wymienniki ciepłej wody Comfort E Wymienniki ciepłej wody HRs 2013 Pompa ciepła do produkcji ciepłej wody Kocioł na pellet GE - P Wymienniki ciepłej wody Comfort E Wymienniki ciepłej wody HRs Kotły kondensacyjne HeatMaster 25-120 TC Kotły kondensacyjne Kompakt HotBoy:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Hoval TopGas (30-60) Dane techniczne. Typ

Hoval TopGas (30-60) Dane techniczne. Typ Hoval opgas (3-6) Dane techniczne yp (3) (35) (45) (6) moc nominalna 8/6 C dla gazu ziemnego 1 kw 6,-27,4 6,-31,8 1,-41, 11,7-55,3 moc nominalna 4/3 C dla gazu ziemnego 1 kw 6,8-3,1 6,8-35, 11,1-45, 12,8-6,7

Bardziej szczegółowo

THEMACLASSIC - THEMACLASSIC C - THEMACLASSIC F. 1 - Płytka elektroniczna III. - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS

THEMACLASSIC - THEMACLASSIC C - THEMACLASSIC F. 1 - Płytka elektroniczna III. - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS THEMACLASSIC I - THEMACLASSIC C 1 - Płytka elektroniczna Rechercher II - THEMACLASSIC F 1 - Płytka elektroniczna III III - Podłączenie zasobnika do kotłów jednofunkcyjnych - AS - THEMACLASSIC C i F 1 -

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

CIAO S Wiszące kotły standardowe

CIAO S Wiszące kotły standardowe Wiszące kotły standardowe Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE MODELE: CIAO S 20 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania CIAO S 24 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny z zamkniętą komorą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

GN1 - K. Kocioł żeliwny olejowo-gazowy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, zakres mocy 23,3 do 46,5kW INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI

GN1 - K. Kocioł żeliwny olejowo-gazowy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, zakres mocy 23,3 do 46,5kW INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI GN1 - K Kocioł żeliwny olejowo-gazowy z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej, zakres mocy 23,3 do 46,5kW INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1 Opis... 3 2 Podstawowe informacje techniczne... 4

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji. Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B

Instrukcja obsługi i instalacji. Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B Instrukcja obsługi i instalacji Ekocell 100-B Dwusystemowy pojemnościowy ogrzewacz wody o pojemności 50 litrów EKOCELL 100-B Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Instalowania, Serwisowania i Użytkowania SIM2Z.1LTT.1HT SIM2Z.1LTE.1HT. Moduł wielostrefowy do systemów grzewczych typu. nr T

Instrukcja. Instalowania, Serwisowania i Użytkowania SIM2Z.1LTT.1HT SIM2Z.1LTE.1HT. Moduł wielostrefowy do systemów grzewczych typu. nr T Instrukcja Instalowania, Serwisowania i Użytkowania Moduł wielostrefowy do systemów grzewczych typu SIM2Z.1LTT.1HT SIM2Z.1LTE.1HT nr T9770.00.00.00 nr T9790.00.00.00-1- SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.. 2 1.1. WIDOK

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu Przezbrojenie na inny rodzaj gazu Gazowe kotły kondensacyjne Kocioł kondensacyjny CGB-75 Kocioł kondensacyjny CGB-100 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. 04-028 Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 61 A Art.-Nr.

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ GAZOWY WISZĄCY

KOCIOŁ GAZOWY WISZĄCY VEGA PLUS 24 AIM, 24 AIFM, 28 AIM, 28 AIFM KOCIOŁ GAZOWY WISZĄCY 0609_0501 PL Szanowni Klienci, Uważamy, że Państwa nowy kocioł spełni wszystkie Wasze wymagania. Zakup produktu ROCA gwarantuje spełnienie

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A

Instrukcja obsługi Weishaupt Thermo Condens WTC 45-A WTC 60-A Notatki Max Weishaupt GmbH, D-88475 Schwendi Telefon 0049 (7353) 830 Telefax 0049 (7353) 83 358 Weishaupt Polska Sp. z o.o. 02-892 Warszawa ul. Bażancia 55 tel.: 022/33 69 400 fax.: 022/33 69 411 www.weishaupt.pl

Bardziej szczegółowo

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15 Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Zestawienie 2. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o.

Bardziej szczegółowo

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY Memo ISOTWIN C 25 ISOTWIN C 30 ISOTWIN F 25 ISOTWIN F 30 AM46 2 Schemat funkcjonalny modelu C, F: 1 Czujnik temperatury zewnętrznej dla zabezpieczenia przed wypływem spalin

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Funkcje: Pompy jedno i dwudrogowe są elementami obiegu podłączonymi do podstawowego systemu solarnego oraz głównego panelu sterowania, który pokazuje zbiornik płynu

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic WWK 221 electronic Pompa ciepła WWK 221/301 electronic typu powietrze/woda służy do automatycznego podgrzewu wody użytkowej wykorzystując do tego energię zawartą w powietrzu wewnętrznym np. powietrze z

Bardziej szczegółowo

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN Zehnder Oplflex Opis i schematy podłączeń elektrycznych grzejników kanałowych z termostatem RTM 101, regulatorem SR 201, zasilaczem DR-60-24 lub DR-100-24 Dynamic FCT 24 V made by ISAN Instrukcja dotycząca

Bardziej szczegółowo

VICTRIX 26 2 I. Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw.

VICTRIX 26 2 I. Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw. VICTRIX 26 2 I Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw. Wieloletnie doświadczenie w produkcji urządzeń kondensacyjnych pozwoliło na połączenie tradycyjnych sprawdzonych

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT ST ECONCEPT SOLAR ST. Wiszący kocioł kondensacyjny z wbudowanym warstwowym zasobnikiem c.w.u.

ECONCEPT ST ECONCEPT SOLAR ST. Wiszący kocioł kondensacyjny z wbudowanym warstwowym zasobnikiem c.w.u. CERTYFIKAT ENERGETYCZNY Dyrektywa /4 EEC ECONCEPT ST Wiszący kocioł kondensacyjny z wbudowanym warstwowym zasobnikiem c.w.u. ECONCEPT SOLAR ST Stojący kocioł kondensacyjny z wbudowanym warstwowym zasobnikiem

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Armatura zabezpieczająca

Armatura zabezpieczająca Armatura zabezpieczająca Bezpieczeństwo i oszczędność wody COMAP oferuje całą gamę grup bezpieczeństwa do instalacji ciepłej wody użytkowej. Nasze doświadczenie w tej dziedzinie pomaga zabezpieczyć instalację

Bardziej szczegółowo

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne Dane techniczne Zakres stosowania: Grupa armaturowo-pompowo-wymiennikowa (dalej solarna ) Regusol X umożliwia kontrolowane przekazanie energii cieplnej z obiegu pierwotnego (solarnego) do obiegu wtórnego

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT TECH. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny jedno i dwufunkcyjny z możliwością współpracy z układami solarnymi. Dyrektywa 92/42 EEC

ECONCEPT TECH. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny jedno i dwufunkcyjny z możliwością współpracy z układami solarnymi. Dyrektywa 92/42 EEC ECNCEPT TECH Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny jedno i dwufunkcyjny z możliwością współpracy z układami solarnymi CERTYFIKAT ENERGETYCZNY Dyrektywa 92/42 EEC ECNCEPT TECH WSTĘP - WSPÓŁPRACA Z SLARAMI

Bardziej szczegółowo

Przezbrojenie na gaz płynny P (G31)

Przezbrojenie na gaz płynny P (G31) PL Przezbrojenie na gaz płynny P (G31) Kondensacyjny kocioł gazowy MGK Zestaw przezbrojeniowy Art.-Nr. 87 51 495 dla MGK-170 i MGK-250 Zestaw przezbrojeniowy Art.-Nr. 87 51 496 dla MGK-210 Wolf Technika

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

CIAO GREEN Wiszące kotły kondensacyjne

CIAO GREEN Wiszące kotły kondensacyjne Wiszące kotły kondensacyjne Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE (do 108,9%) KOCIOŁ KONDENSACYJNY NA KAŻDĄ KIESZEŃ! MODELE: CIAO GREEN 25 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny, kondensacyjny CIAO GREEN

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC!

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Urządzenie Indeks Supraeco W SWO 270-1X 7 736 500 988 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK ZEWNÊTRZNY Zbiornik zewnêtrzny wykonany jest ze stali ST W 22.

ZBIORNIK ZEWNÊTRZNY Zbiornik zewnêtrzny wykonany jest ze stali ST W 22. DWUFUNKCYJNE OPIS PRODUKTU: Wolnostoj¹cy, dwufunkcyjny kocio³, z pierœcieniowym zasobnikiem o du ej powierzchni grzewczej, wykonanym ze stali nierdzewnej Poœrednie podgrzewanie ciep³ej wody. WYJ TKOWY

Bardziej szczegółowo

Rozdział 13 Urządzenia regulacyjne Przeznaczone do współpracy z kotłami stojącymi małych mocy

Rozdział 13 Urządzenia regulacyjne Przeznaczone do współpracy z kotłami stojącymi małych mocy Rozdział 3 Urządzenia regulacyjne Przeznaczone do współpracy z kotłami stojącymi małych mocy System regulacji R str. 49 R str. 43 R3 str. 436 Regulator nakotłowy R3 48 Katalog techniczny 0 rozdział 3 System

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego Zastosowanie Grupa pompowo-mieszająca FHM-C5 (pompa UPS) Grupa pompowo-mieszająca FHM-C6 (pompa UPS) Grupa pompowo-mieszająca FHM-C7 (pompa Alpha2)

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konserwacji

Instrukcja konserwacji Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania CGB-20 CGB-K-20 Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

5.2 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ - KOTŁY TRADYCYJNE

5.2 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ - KOTŁY TRADYCYJNE 5.2 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ - KOTŁY TRDYCYJNE PRZEGLĄD URZĄDZEŃ www.immergas.com.pl NIKE / EOLO STR 24 3 E Dwufunkcyjny kocioł wiszący przepływowy produkcja : wymiennik bitermiczny sterowanie cyfrowe, zapłon

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE INSTALOWANIA, OBSŁUGI I SERWISOWANIA BG 2000-S (V13) RU PL DE IT ES NL PL 1 662Y0600 A

INSTRUKCJE INSTALOWANIA, OBSŁUGI I SERWISOWANIA BG 2000-S (V13) RU PL DE IT ES NL PL 1 662Y0600 A INSTRUKCJE INSTALOWANIA, OSŁUGI I SERWISOWANIA G 2000-S 25-35 - 45-55 60-70 - 100 (V13) PL 1 Index OSTRZEŻIA PRZEPŁYW GAZU WYMIARY NASTAWA PARAMETRÓW SERWISOWANIE 3 8 13 FUNKCJONOWANIE OPIS - PALNIKI 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Włączenie pilota zdalnego sterowania po raz pierwszy lub odłączenie baterii Krok 1 - Wyłączyć urządzenie, przyciskiem panelu (lampka ON wyłączona). Krok 2 - Przycisnąć przez

Bardziej szczegółowo

MYNUTE BOILER GREEN Wiszące kotły kondensacyjne z wbudowanym zasobnikiem

MYNUTE BOILER GREEN Wiszące kotły kondensacyjne z wbudowanym zasobnikiem Wiszące kotły kondensacyjne z wbudowanym zasobnikiem Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE (do 109,3%) MODELE: MYNUTE BOILER GREEN 25 B.S.I. kocioł dwufunkcyjny, kondensacyjny z wbudowanym

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 TECH ST-27i 1 ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego

Grupy pompowo-mieszające FHM-Cx dla ogrzewania podłogowego Dane techniczne Zastosowanie Rys. 1: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C5 (pompa UPS) Rys. 2: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C6 (pompa UPS) Rys. 3: Grupa pompowo-mieszająca FHM-C7 (pompa Alpha2) Rys. 4: Grupa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

HR s 320-600 - 800-1000 Jumbo 800-1000

HR s 320-600 - 800-1000 Jumbo 800-1000 INSTKCJE INSTALOWANIA, OBSŁUGI I SERWISOWANIA dla Instalatora i Użytkownika HR s 320-600 - 800-1000 Jumbo 800-1000 A1002236-661Y1200 D SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE...4 INFORMACJA O PRODUKCIE...5 Etykieta

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet Instrukcja instalacji SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 Instrukcja...3 1.1 Dokumentacja urządzenia...3 1.2 Dołączone dokumenty...3 1.3 Objaśnienie symboli...3 2 Opis urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a obsługi

I n s t r u k c j a obsługi I n s t r u k c j a obsługi 8P.52.4000/04.10 zmiany zastrzeżone Spis treści Wstęp... 3 Zasady bezpieczeństwa... 4 Opis kotła... 5 Opis przycisków funkcyjnych i wyświetlacza... 7 Przycisk Reset... 7 Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji. niedźwiedź 20 KLZ niedźwiedź 30 KLZ niedźwiedź 40 KLZ

Instrukcja obsługi i instalacji. niedźwiedź 20 KLZ niedźwiedź 30 KLZ niedźwiedź 40 KLZ Instrukcja obsługi i instalacji niedźwiedź 20 KLZ niedźwiedź 30 KLZ niedźwiedź 40 KLZ SPIS TREŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Informacje ogólne...2 2 Przechowywanie dokumentów...2 3 Bezpieczeństwo...2 3.1 Co

Bardziej szczegółowo

Hoval TopGas (45, 60)

Hoval TopGas (45, 60) Naœcienny, gazowy kondensacyjny kocio³ grzewczy Opis produktu Hoval TopGas Gazowy kocio³ naœcienny Technika kondensacyjna Wymiennik ciep³a wykonany z odpornego na korozje stopu aluminium Wyposa enie: -

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Zastosowanie: Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU pośredniczy w zaopatrywaniu pojedynczych mieszkań w ciepło oraz ciepłą i zimną wodę użytkową.

Bardziej szczegółowo

Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe FM 50.

Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe FM 50. FR DE EN PL FM 50 Polski (strona 2 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 12 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 22 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 32 Zdalne sterowanie dialogowe

Bardziej szczegółowo