Instrukcje instalowania,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcje instalowania,"

Transkrypt

1 Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC

2 SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne warunki pracy 3 JAKOŚĆ WODY 4 Informacje ogólne 4 Zasady ochrony 4 OPIS URZĄDZIA 5 PRZEWODNIK INSTALATORA 6 Sposób użytkowania 6 Regulacja parametrów 6 DANE TECHNICZNE 7 Dane techniczne ogólne HeatMaster 25 / 35 TC 7 Wydatek ciepłej wody użytkowej HeatMaster 25 / 35 TC 7 Dane techniczne ogólne HeatMaster 70 / 85 TC 8 Wydatek ciepłej wody użytkowej HeatMaster 70 / 85 TC 8 PODŁĄCZIA ELEKTRYCZNE 9 Schemat układu elektrycznego 9 INSTALOWANIE 10 Miejsce zainstalowania 10 Wymiary 10 Podłączenie do komina 10 Podłączenie gazu 12 Kategorie gazowe 12 Przystosowanie do zasilania propanem 13 Podłączenie do systemu ciepłej wody użytkowej 13 Podłączenie do systemu centralnego ogrzewania 14 Instalowanie jednego obiegu grzewczego wysokotemperaturowego sterowanego przez termostat pokojowy ACV Instalowanie jednego obiegu grzewczego wysokotemperaturowego sterowanego przez termostat pokojowy ACV Instalowanie dwóch obiegów grzewczych sterowanych przez Room Unit i moduł ZMC-2 18 CERTYFIKACJE Urządzenia mają znak CE zgodnie z normami obowiązującymi w różnych państwach [Dyrektywy Europejskie: Wydajnościowa 92/42/EWG i Gazowa 2009/142/EWG]. Certyfikowany system jakości ISO URUCHOMIIE I KONSERWACJA 20 Uruchomienie systemu 20 Konserwacja kotła 20 Tabela rezystancji czujników NTC w funkcji temperatury 20 Demontaż palnika 21 Demontaż i sprawdzenie elektrody 21 Czyszczenie wymiennika ciepła 21 PARAMETRY STEROWNIKA MCA DLA SERWISANTA 22 Tryb czuwania 22 Tryb parametrów 22 Tryb informacji 23 Tryb kodów 24 Regulacja parametrów zabezpieczonych kodem 24 Tryb komunikacji 27 Tryb wentylatora 27 Tryb błędów 27 KODY LOKAD I ŁĘDÓW STEROWNIKA MCA 28 Lista kodów błędów + środki zaradcze 28 CZĘŚCI WYMINE PL 2

3 ZASADY EZPIECZEŃSTWA KTO MUSI PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ Instrukcję muszą przeczytać: - Projektant systemów grzewczych - Użytkownik - Instalator - Serwisant SYMOLE W niniejszym podręczniku używane są następujące symbole: ZALECIA Instrukcje istotne dla prawidłowej pracy systemu Instrukcje istotne dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska Niebezpieczeństwo porażenia prądem, skorzystać z pomocy elektryka Niebezpieczeństwo poparzenia Przed zainstalowaniem i uruchomieniem kotła przeczytać uważnie niniejszy podręcznik. Nie wolno wprowadzać żadnych modyfikacji wewnątrz urządzenia bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody producenta. Instalacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego instalatora zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących obsługi i procedur kontroli może być przyczyną zranienia osób lub ryzyka zanieczyszczenia środowiska. Aby zapewnić prawidłowe i niezawodne funkcjonowanie urządzenia, należy koniecznie zapewnić coroczne przeglądy i konserwacje wykonywane przez instalatora lub certyfikowaną firmę konserwatorską. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zakłóceń w normalnej pracy prosimy skontaktować się z instalatorem. Pomimo ścisłych norm jakości, jakim w czasie produkcji podlegają produkty firmy ACV, kontroli i transportu, możliwe jest wystąpienie awarii. Prosimy natychmiast informować o takich awariach autoryzowanego instalatora. Należy koniecznie podać kod awarii, jaki jest wyświetlany na ekranie. Uszkodzone części należy zastępować wyłącznie oryginalnymi, dostarczonymi przez producenta. Palniki są już wyregulowane fabrycznie przez producenta. Przepis szczególny obowiązujący w elgii: Regulacje CO 2, przepływu gazu, przepływu powietrza i stosunku powietrze/gaz są ustawione fabrycznie i w elgii nie mogą być zmieniane. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac serwisowych przy kotle należy bezwzględnie odłączyć zasilanie elektryczne z zewnętrznej skrzynki przyłączeniowej. Użytkownik nie ma dostępu do komponentów wewnętrznych kotła i panelu sterowniczego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach psychofizycznych, z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że zostali przeszkoleni przez producenta lub wykwalifikowany personel. OSTRZEŻIA Niniejsza instrukcja obsługi, instalowania i serwisowania stanowi część elementów dostarczanych razem z urządzeniem i musi być przekazana użytkownikowi, który będzie ją przechowywał! Zainstalowanie, uruchomienie, konserwacja i naprawy instalacji muszą być wykonywane przez autoryzowanego instalatora zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Producent urządzenia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego zainstalowania lub używania urządzeń lub akcesoriów, które nie są wyszczególnione przez producenta. Producent urządzenia zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych oraz osprzętu do swoich produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Dostępność niektórych modeli oraz osprzętu do nich może różnić się w zależności od konkretnego rynku. W PRZYPADKU POJAWIIA SIĘ ZAPACHU GAZU: Każdy niekontrolowany wypływ gazu może spowodować eksplozję. a w rezultacie poważne obrażenia. - Nie palić! Nie zapalać otwartego ognia i nie wytwarzać iskier. - Nie włączać żadnych urządzeń elektrycznych ani nie przełączać żadnych przełączników. - Zamknąć zawór dopływu gazu. - Przewietrzyć pomieszczenie, otwierając drzwi i okna. - Usunąć wszystkie osoby ze strefy zagrożenia. - Z zewnątrz budynku powiadomić dostawcę gazu i dystrybutora energii elektrycznej. - Wyłączyć z bezpiecznego miejsca zasilanie elektryczne budynku (na zewnątrz budynku). ZAEZPIECZIE PRZECIW ZAMARZANIU Kocioł wyposażony jest w zintegrowaną ochronę przeciw zamarzaniu: gdy tylko temperatura kotła [czujnik NTC1] spadnie poniżej 7 C, włączy się pompa obiegowa centralnego ogrzewania. Gdy tylko temperatura na wylocie obiegu spadnie poniżej 3 C, zacznie pracować palnik aż do momentu, gdy temperatura na wylocie przekroczy 10 C. Pompa obiegowa będzie kontynuować pracę przez około 10 minut. Jeśli podłączony jest czujnik temperatury zewnętrznej, pompa uruchamiana jest, gdy tylko temperatura zewnętrzna spadnie poniżej nastawionego progu. Aby umożliwić kotłowi HeatMaster TC ochronę instalacji przeciw zamarznięciu, wszystkie zawory przy grzejnikach muszą być całkowicie otwarte. MAKSYMALNE GRANICZNE WARUNKI PRACY Ciśnienie robocze maksymalne (zasobnik napełniony wodą) - Obieg grzewczy: 3 bary - Obieg ciepłej wody użytkowej: 10 barów Maksymalna temperatura pracy: 90 C Jakość wody: - Chlorki: < 150 mg/l - 6 ph 8 Jeśli twardość wody jest większa niż 20 fh, zalecamy zainstalowanie zmiękczacza wody. PL 3

4 JAKOŚĆ WODY INFORMACJE OGÓLNE Woda napełniająca zawiera składniki mogące uszkodzić wymiennik ciepła kotła, jeśli ich stężenie wykracza poza dozwolony zakres. Ryzyko to rośnie proporcjonalnie do rozmiarów instalacji, ponieważ ilość wody w obiegu zwiększa się w funkcji zainstalowanej mocy. W celu zmniejszenia tego ryzyka w instalacji w układzie kaskadowym firma ACV wymaga zainstalowania wymiennika płytowego między kotłami i obiegiem centralnego ogrzewania. ZASADY OCHRONY TL W zależności od objętości wody w obiegu grzewczym pewna ilość tlenu dostaje się do instalacji podczas jej napełniania. W czasie pracy instalacji dodawana jest niewielka ilość tlenu podczas uzupełniania wody i/lub przez ścianki komponentów hydraulicznych bez bariery przeciw przenikaniu tlenu (rury i połączenia z PE). Tlen powoduje korozję stali i w następstwie tworzenie się szlamu. Wymienniki kotłów HeatMaster ACV wykonane są ze stali nierdzewnej i są odporne na korozję. Z kolei, szlam wytworzony przez korozję komponentów instalacji ze zwykłej stali (grzejniki ) osadza się na gorących powierzchniach, w tym na powierzchniach wewnątrz wymiennika. Takie osady wewnątrz wymiennika zmniejszają przepływ wody i izolują termicznie powierzchnie wymiany, zwiększając w ten sposób ryzyko ich uszkodzenia. JAK ZAEZPIECZYĆ SIĘ PRZED DZIAŁANIEM TLU? - Sposób mechaniczny: odpowietrznik w połączeniu z odszlamiaczem, zainstalowane zgodnie ze specyfikacjami producentów, ograniczają skutecznie skutki działania tlenu w instalacji; - Sposób chemiczny: środki chemiczne utrzymują tlen w roztworze wodnym. ACV zaleca środki chemiczne firm Fernox (www.fernox. com) i Sentinel (www.sentinel-solutions.net). Należy pamiętać, że takie środki chemiczne muszą być stosowane ściśle według instrukcji producenta produktów do uzdatniania wody. TWARDOŚĆ WODY W zależności od objętości wody znajdującej się w instalacji, stopnia twardości wody i częstotliwości napełniania instalacji pewna ilość wapnia przedostaje się do obiegu. Powstały w wyniku tego kamień kotłowy osadza się na powierzchniach gorących, czyli również na powierzchniach wymiennika, zmniejszając przepływ wody i izolując termicznie powierzchnie aktywne wymiennika. Zjawisko to może prowadzić do uszkodzenia wymiennika. Aby zachować parametry sprawnościowe kotła HeatMaster w instalacjach do zastosowań profesjonalnych, zalecamy zmiękczać wodę, jeśli jej stopień twardości przekracza 20 fh. Twardość wody fh dh mmolca(hco3) 2 /l ardzo miękka Miękka Średnio twarda Twarda ardzo twarda > 42 > 23.5 > 4.2 JAKIE SĄ ŚRODKI ZAPOIEGAWCZE? Wodę do napełniania i uzupełniania należy w razie potrzeby zmiękczać, aby jej twardość znajdowała się w zalecanym zakresie. Można dodawać środki chemiczne, które będą utrzymywać wapień w roztworze wodnym. ACV zaleca środki chemiczne firm Fernox (www.fernox.com) i Sentinel (www.sentinel-solutions.net). Należy pamiętać, że takie środki chemiczne muszą być stosowane ściśle według instrukcji producenta produktów do uzdatniania wody. Twardość wody należy sprawdzać regularnie, a wartości twardości zapisywać w dokumentacji konserwacji. INNE PARAMETRY Oprócz tlenu i twardości jeszcze inne parametry wody muszą być kontrolowane w instalacjach grzewczych: Kwasowość 6,6 < ph < 8,5 Konduktywność Chlorki Żelazo Miedź < 400 μs/cm (przy 25 C) < 125 mg/l < 0,5 mg/l < 0,1 mg/l Parametry te muszą być mierzone, a woda musi być uzdatniana, jeśli wartości te wykraczają poza zalecane zakresy. ACV zaleca środki chemiczne firm Fernox (www.fernox.com) i Sentinel (www.sentinelsolutions.net). Należy pamiętać, że takie środki chemiczne muszą być stosowane ściśle według instrukcji producenta produktów do uzdatniania wody. CZYSZCZIE INSTALACJI Przed napełnieniem instalacji należy ją oczyścić zgodnie z normą Można użyć chemicznych środków czyszczących. ACV zaleca środki chemiczne firm Fernox (www.fernox.com) i Sentinel (www. sentinel-solutions.net). Należy pamiętać, że takie środki chemiczne muszą być stosowane ściśle według instrukcji producenta produktów do uzdatniania wody. Jeśli co najmniej jedna z zlecanych wartości nie może być zapewniona, kocioł musi być odseparowany hydraulicznie od instalacji poprzez wymiennik płytowy. PL 4

5 OPIS URZĄDZIA 1 10 HeatMaster 25 / 35 TC Koncentryczne podłączenie do komina 80/125 mm z możliwością podłączenia dwururowego 80/80 mm 2. Wylot ciepłej wody użytkowej 3. Wylot obiegu grzewczego 4. Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej 5. Zasobnik ciepłej wody Zbiornik w zbiorniku ze stali nierdzewnej 6. Podgrzewacz pośredni wody 7. Powrót obiegu grzewczego 8. Wlot zimnej wody użytkowej 9. Syfon kondensatu 10. Modulowany palnik gazowy z mieszaniem wstępnym POWIETRZE/ GAZ 11. Podłączenie gazu 12. Komora spalania 13. Panel sterowniczy 14. Obieg grzewczy 15. Izolacja z twardej, ekspandowanej pianki poliuretanowej 16. Pompa mieszająca kotła 17. Płyta separacyjna obiegu grzewczego 18. Zawór bezpieczeństwa (3 bary) 19. Zawór spustowy HeatMaster 70 / 85 TC 1. Koncentryczne podłączenie do komina 100/150 mm z możliwością podłączenia dwururowego 100/100 mm 2. Wylot ciepłej wody użytkowej 3. Wylot obiegu grzewczego 4. Komora spalania 5. Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej 6. Zasobnik ciepłej wody Zbiornik w zbiorniku ze stali nierdzewnej 7. Powrót obiegu grzewczego ze zbiornika pomocniczego 8. Podgrzewacz pośredni wody 9. Powrót obiegu grzewczego 10. Wlot zimnej wody użytkowej 11. Płyta separacyjna obiegu grzewczego 12. Podłączenie gazu 13. Modulowany palnik gazowy z mieszaniem wstępnym POWIETRZE/ GAZ 14. Panel sterowniczy 15. Obieg grzewczy 16. Naczynie przeponowe obiegu grzewczego (2x) 17. Izolacja z twardej, ekspandowanej pianki poliuretanowej 18. Pompa mieszająca kotła 19. Zawór bezpieczeństwa (3 bary) HeatMaster TC łączy unikalną koncepcję firmy ACV zbiornik w zbiorniku z podwójnym obiegiem grzewczym, aby uzyskać wyjątkowe parametry sprawnościowe dwufunkcyjnego kotła z CAŁKOWITĄ KONDSACJĄ. PL 5

6 PRZEWODNIK INSTALATORA SPOSÓ OSŁUGI URZĄDZIA Cały system musi być sprawdzany raz w roku przez instalatora lub autoryzowaną firmę serwisową, zgodnie z obowiązującymi normami. URUCHOMIIE PALNIKA Jeśli kocioł pracuje, palnik włącza się automatycznie, gdy temperatura wody w kotle spadnie poniżej temperatury nastawionej, i wyłącza się po osiągnięciu zadanej temperatury. PANEL STEROWNICZY Miejsce na opcjonalny regulator Control Unit Wyświetlacz sterownika MCA Manometr Wyłącznik start/stop Przełącznik lato/zima OIEG GRZEWCZY Obieg grzewczy musi być utrzymywany pod ciśnieniem (patrz rozdział Uruchomienie, aby określić ciśnienie robocze). Ciśnienie wskazywane jest przez manometr znajdujący się z prawej strony wyświetlacza. W przypadku powtarzających się uzupełnień wody skontaktować się z instalatorem. Ciśnienie w obiegu grzewczym musi wynosić co najmniej 1 bar i musi być regularnie sprawdzane przez użytkownika. Jeśli ciśnienie spadnie poniżej 0,5 bara, wbudowany presostat czujnika braku wody blokuje urządzenie do momentu, aż ciśnienie w obiegu wzrośnie powyżej 0,8 bara. Podłączenie do zaworu napełniania jest przygotowane w dolnej części urządzenia. Instalator może wyposażyć instalację w oddzielny zawór. Należy pamiętać, aby urządzenie było zawsze wyłączone podczas napełniania systemu. Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć wyłącznik start/stop znajdujący się z lewej strony panelu sterowniczego (patrz panel sterowniczy). Więcej informacji można uzyskać od instalatora przy dostawie urządzenia. W dolnej części urządzenia znajduje się zawór bezpieczeństwa. Jeśli ciśnienie w instalacji przekroczy 3 bary, zawór otworzy się i woda wypłynie z instalacji. W takim przypadku należy skontaktować się z instalatorem. 1 O 2 bar 3 4 REGULACJA PARAMETRÓW NASTAWIANIE TEMPERATURY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ: (Temperatura ciepłej wody użytkowej) - Nacisnąć jeden raz przycisk MODE : na ekranie wyświetli się Para. - Nacisnąć przycisk : pierwsza cyfra to 1, a dwie ostatnie oznaczają aktualnie nastawioną wartość temperatury ciepłej wody użytkowej. - Aby zmienić tę temperaturę, naciskać przyciski + lub, aż dwie ostatnie cyfry pokażą żądaną temperaturę. - Nacisnąć przycisk STORE, aby zapisać zadaną wartość. - Nacisnąć dwa razy przycisk MODE, aby powrócić do trybu normalnej pracy (Stand-by). WŁĄCZANIE LU WYŁĄCZANIE TRYU WYTWARZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ: (ciepła woda) - Nacisnąć jeden raz przycisk MODE : na ekranie wyświetli się Para. - Nacisnąć dwa razy przycisk : pierwsza cyfra to 2, a dwie ostatnie oznaczają aktualną nastawę: 00 = wyłączony; 01 = włączony. - Aby zmienić ten parametr, naciskać przyciski + lub aby osiągnąć żądaną wartość: 00 = wyłączony; 01 = włączony. - Nacisnąć przycisk STORE, aby zapisać. - Nacisnąć dwa razy przycisk MODE, aby powrócić do trybu normalnej pracy (Stand-by). WŁĄCZANIE LU WYŁĄCZANIE TRYU CTRALNEGO OGRZEWANIA: (centralne ogrzewanie) - Nacisnąć jeden raz przycisk MODE : na ekranie wyświetli się Para. - Nacisnąć trzy razy przycisk : pierwsza cyfra to 3, a dwie ostatnie oznaczają aktualną nastawę: 00 = wyłączony; 01 = włączony. - Aby zmienić ten parametr, naciskać przyciski + lub aby osiągnąć żądaną wartość: 00 = wyłączony; 01 = włączony. - Nacisnąć przycisk STORE, aby zapisać. - Nacisnąć dwa razy przycisk MODE, aby powrócić do trybu normalnej pracy (Stand-by). NASTAWIANIE TEMPERATURY WODY CTRALNEGO OGRZEWANIA: (maksymalna temperatura obiegu grzewczego) - Nacisnąć jeden raz przycisk MODE : na ekranie wyświetli się Para. - Nacisnąć cztery razy przycisk : pierwsza cyfra to 4, a dwie ostatnie oznaczają aktualnie nastawioną wartość temperatury wody centralnego ogrzewania. - Aby zmienić tę temperaturę, naciskać przyciski + lub, aż dwie ostatnie cyfry pokażą żądaną temperaturę. - Nacisnąć przycisk STORE, aby zapisać zadaną wartość. - Nacisnąć dwa razy przycisk MODE, aby powrócić do trybu normalnej pracy (Stand-by). AWARIA: Wartość nastawionej temperatury urządzenia i funkcje zabezpieczeń jego różnych komponentów są ciągle monitorowane przez sterownik mikroprocesorowy (MCA). W przypadku wystąpienia awarii sterownik MCA wyłącza urządzenie i wyświetla kod błędu: wyświetlacz miga, pierwszym wyświetlanym znakiem jest E, po którym następuje kod awarii (patrz wykaz awarii). Aby zresetować urządzenie: - Nacisnąć przycisk reset na wyświetlaczu. - Jeśli kod awarii wyświetli się ponownie, skontaktować się z instalatorem. PL 6

7 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE OGÓLNE HeatMaster 25 / 35 TC HM 25 TC HM 35 TC Centralne ogrzewanie Gaz ziemny Propan Gaz ziemny Propan Maksymalna moc cieplna [w paliwie]. kw 24,95 24,95 34,9 30,6 Minimalna moc cieplna [w paliwie]. kw 10,2 10,2 10,0 10,0 Maksymalna moc użyteczna 80/60 C kw 24,29 24,29 34,1 29,9 Minimalna moc użyteczna 80/60 C kw 9,8 9,8 9,8 9,8 Sprawność przy 30% obciążeniu [677] % 107,5 107,2 108,5 106,2 Sprawność w trybie wytwarzania ciepłej wody użytkowej [Δt = 30 C] % 105,9 105,9 105,9 105,9 Spaliny Emisja CO [moc maks./min.] mg/kwh 70 / / / / 17 Emisje NOx [moc maks./ min.] mg/kwh 59 / / / / 31 Klasyfikacja NOx [483] Temperatura spalin moc maks. 80/60 C C Temperatura spalin moc maks. 50/30 C C Strumień masowy produktów spalania kg/h ,5 Maks. strata ciśnienia w kanale spalinowym Pa Maks. długość koncentrycznego kanału spalinowego m Gaz Ciśnienie gazu mbar 20 / / 37 / / / 37 / 50 Wydatek gazu G20 m 3 /h 2,64 3,7 Wydatek gazu G25 m 3 /h 3,1 4,3 Wydatek gazu G31 kg/h 1,95 2,37 CO 2 [moc maks.] % CO 2 8,99 10,5 9,4 10,5 CO 2 [moc min.] % CO 2 6,67 10,1 9,0 10,1 Parametry hydrauliczne Maks. temperatura pracy C Pojemność całkowita L 201,5 201,5 201,5 201,5 Pojemność przestrzeni grzewczej L 101,1 101,1 101,1 101,1 Maks. ciśnienie robocze obiegu grzewczego bar Strata ciśnienia na wymienniku ciepła [ΔT = 20] mbar Podłączenie elektryczne Klasa IP Napięcie zasilania V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 Maksymalny pobór prądu A 0,8 0,8 0,8 0,8 Masa bez wody kg WYDATKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ HeatMaster 25 / 35 TC Warunki pracy przy 90 C HM 25 TC HM 35 TC Wydatek szczytowy przy 40 C [ΔT = 30 C] l/ Wydatek szczytowy przy 40 C [ΔT = 30 C] l/ Wydatek ciągły przy 40 C [ΔT = 30 C] l/h Wydatek szczytowy przy 45 C [ΔT = 35 C] l/ Wydatek szczytowy przy 45 C [ΔT = 35 C] l/ Wydatek ciągły przy 45 C [ΔT = 35 C] l/h Wydatek szczytowy przy 60 C [ΔT = 50 C] l/ Wydatek szczytowy przy 60 C [ΔT = 50 C] l/ Wydatek ciągły przy 60 C [ΔT = 50 C] l/h Czas podgrzewania minuty PL 7

8 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE OGÓLNE HeatMaster 70 / 85 TC HM 70 TC HM 85 TC Centralne ogrzewanie Gaz ziemny Propan Gaz ziemny Propan Maksymalna moc cieplna [w paliwie]. kw 69,9 69,9 85,0 [92,0] 85,0 [92,0] Minimalna moc cieplna [w paliwie]. kw 17,2 17,2 17,2 17,2 Maksymalna moc użyteczna 80/60 C kw 68,2 68,2 82,5 82,5 Minimalna moc użyteczna 80/60 C kw 16,7 16,7 16,7 16,7 Sprawność przy 30% obciążeniu [677] % 109,0 106,7 107,8 105,5 Sprawność w trybie wytwarzania ciepłej wody użytkowej [Δt = 30 C] % 104,0 104,0 104,0 104,0 Spaliny Emisja CO [moc maks./min.] mg/kwh 42,8 / 4,3 90,0 / 45,0 58,9 / 4,3 90,0 / 45,0 Emisje NOx [moc maks./ min.] mg/kwh 52 / 17,4 61 / 25 72,4 / / 27 Klasyfikacja NOx [483] Temperatura spalin moc maks. 80/60 C C 60,6 60,6 61,6 61,6 Temperatura spalin moc maks. 50/30 C C ,1 35,1 Strumień masowy produktów spalania kg/h [148] 134 [145] Maks. strata ciśnienia w kanale spalinowym Pa Maks. długość koncentrycznego kanału spalinowego m Gaz Ciśnienie gazu mbar 20 / / 37 / / / 37 / 50 Wydatek gazu G20 m 3 /h 7,40 8,99 [9,73] Wydatek gazu G25 m 3 /h 8,60 10,46 [11,32] Wydatek gazu G31 kg/h 5,43 6,61 CO 2 [moc maks.] % CO 2 9,1 10,9 9,3 10,9 CO 2 [moc min.] % CO 2 8,6 9,0 8,6 9,0 Parametry hydrauliczne Maks. temperatura pracy C Pojemność całkowita L Pojemność przestrzeni grzewczej L Maks. ciśnienie robocze obiegu grzewczego bar Strata ciśnienia na wymienniku ciepła [ΔT = 20] mbar Podłączenie elektryczne Klasa IP Napięcie zasilania V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 Maksymalny pobór prądu A 1,0 1,0 1,0 1,0 Masa bez wody kg [ ] = w trybie wytwarzania ciepłej wody użytkowej WYDATKI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ HeatMaster 70 / 85 TC Warunki pracy przy 90 C HM 70 TC HM 85 TC Wydatek szczytowy przy 40 C [ΔT = 30 C] l/ Wydatek szczytowy przy 40 C [ΔT = 30 C] l/ Wydatek ciągły przy 40 C [ΔT = 30 C] l/h Wydatek szczytowy przy 45 C [ΔT = 35 C] l/ Wydatek szczytowy przy 45 C [ΔT = 35 C] l/ Wydatek ciągły przy 45 C [ΔT = 35 C] l/h Wydatek szczytowy przy 60 C [ΔT = 50 C] l/ Wydatek szczytowy przy 60 C [ΔT = 50 C] l/ Wydatek ciągły przy 60 C [ΔT = 50 C] l/h Czas podgrzewania minuty PL 8

9 PODŁĄCZIE ELEKTRYCZNE SCHEMAT UKŁADU ELEKTRYCZNEGO: HEATMASTER TC 1. Zaciski zasilania 230 V 2. Wyłącznik Start/Stop 3. Pompa obiegowa cwu 4. Pompa obiegu centralnego ogrzewania (opcja) 5. Zasilacz napędu zaworu gazu 6. Transformator 230 V-24 V 7. Sterownik MCA 8. Wyświetlacz 9. Presostat czujnika braku wody 10. Wtyk regulacji PWM palnika 11. Przełącznik lato/zima 12. Czujnik NTC1 na zasilaniu 13. Czujnik NTC2 na powrocie 14. Czujnik NTC5 temperatury spalin 15. Termostat pokojowy (opcja) 16. Czujnik NTC3 temperatury ciepłej wody 17. Czujnik NTC4 temperatury zewnętrznej (opcja) 18. Czujnik NTC6 na zasilaniu drugiego obiegu grzewczego (opcja) 19. iegun dodatni napięcia jonizacji 20. Termostat bezpieczeństwa RAM (opcja) 21. Przewód zapłonowo-jonizacyjny 22. Zasilanie palnika 230 V (tylko HeatMaster 70 / 85 TC) 23. Presostat ciśnienia gazu (tylko HeatMaster 70 / 85 TC) Prąd jonizacji mierzony jest między zaciskiem (19) i masą US A US. Niebieski k. Czarny r. rązowy G. Szary O. Pomarańczowy R. Czerwony V. Fioletowy W. iały Y/Gr. Żółty/zielony 4 1 M 230V ~ 50Hz t r W Y/Gr r PE N L X X12. r R G r k R r k O O G V Y/Gr W Y/Gr r G R V G 9 P Y/Gr 3 V M 23 O 11 P PE N L1 k R r k r O k R r R r O k k R V W R O V R G r Y/Gr W V r X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X4.1 X4.2 X4.3 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X1.6 X1.5 X1.4 X1.3 X1.2 X1.1 7 X7 X10.7 X10.6 X10.1 X10.3 r Y/Gr k R r PL 9

10 2 1 bar 3 O 4 1 O 2 bar 3 4 INSTALOWANIE MIEJSCE ZAINSTALOWANIA - Ewentualne otwory wentylacyjne zawsze powinny być otwarte. - W pomieszczeniu tym nie przechowywać żadnych produktów palnych. - W pobliżu urządzenia nie przechowywać produktów wywołujących korozję, farb, rozpuszczalników, soli, produktów zawierających chlor i różne detergenty. - W przypadku pojawienia się zapachu gazu nie włączać oświetlenia, zamknąć zawór gazu na liczniku, przewietrzyć pomieszczenia i skontaktować się z instalatorem. Min. 25 mm Min. 300 mm Min. 25 mm DOSTĘP Urządzenie musi być tak umieszczone, aby zawsze było łatwo dostępne. Ponadto należy zachować podane minimalne odstępy wokół urządzenia. WYMIARY A mm mm C mm D mm E mm F mm HM 25 / 35 TC HM 70 / 85 TC PODŁĄCZIA HYDRAULICZNE HeatMaster 25 / 35 TC HeatMaster 70 / 85 TC Podłączenie obiegu co [F] Ø 1" 1"1/2 Podłączenie obiegu cwu [M] Ø 1" 1" Podłączenie gazu [M] Ø 3/4" 3/4" C E D A F H G G mm I H mm M J K L N O I mm J mm 1736 K mm x 65 L mm M mm 690 N mm Zestaw Easy Fit tylko dla HeatMaster 25 / 35 TC PODŁĄCZIE DO KOMINA Podłączenie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, z uwzględnieniem lokalnych wymagań dystrybutora energii elektrycznej, wymagań straży pożarnej oraz przepisów dotyczących szkodliwości. Maksymalna strata ciśnienia w kominie wynosi 130 Pa dla HeatMaster 25 / 35 TC i 150 Pa dla HeatMaster 70 / 85 TC. Wartość tę można obliczyć na podstawie następującej tabeli: PRZYKŁAD OLICZIOWY: Kanał spalinowy typu C13x zawierający: jeden element pomiarowy + 2 kolanka metry przewodu poziomego + 2 kolanka metry przewodu pionowego i pochylonego + wylot pionowy. Opór takiego kanału odprowadzania spalin jest następujący: 2,5 + (2 x 6,0) + (2 x 5,0) + (2 x 4,0) + (4 x 5,0) + 20 = 72,5 Pa. Obliczona wartość jest mniejsza od maksymalnego dopuszczalnego oporu, więc rozwiązanie to jest prawidłowe. O mm 730 PL 10

11 INSTALOWANIE TAELA STRAT CIŚNIIA W KANALE ODPROWADZANIA SPALIN W PASCALACH (1 Pascal = 0,01 mbara) Układ przewodów koncentrycznych Oddzielny wlot powietrza Oddzielny wylot spalin HM 25 / 35 TC Ø 80/125 mm HM 70 / 85 TC Ø 100/150 mm HM 25 / 35 TC Ø 80 mm HM 70 / 85 TC Ø 100 mm HM 25 / 35 TC Ø 80 mm HM 70 / 85 TC Ø 100 mm Przewód spalinowy prosty 1 m Przewód spalinowy z elementem pomiarowym ,7 Kolanko Kolanko Wylot pionowy Wylot poziomy Tabela dotyczy urządzeń oferowanych przez ACV i nie może być stosowana do urządzeń innych producentów. C 13(x) : Podłączenie przewodami do wylotu poziomego, który jednocześnie doprowadza powietrze do spalania dla palnika i odprowadza produkty spalania na zewnątrz przez otwory, które są współosiowe lub znajdują się wystarczająco blisko siebie, aby podlegały takim samym warunkom atmosferycznym. C 33(x) : Podłączenie przewodami do wylotu pionowego, który jednocześnie doprowadza powietrze do spalania dla palnika i odprowadza spaliny na zewnątrz przez otwory, które są współosiowe lub znajdują się wystarczająco blisko siebie, aby podlegały takim samym warunkom atmosferycznym. C 43(x) : Podłączenie dwoma przewodami do systemu przewodu zbiorczego obsługującego więcej niż jedno urządzenie; system przewodu zbiorczego zawiera dwa przewody podłączone do jednego wylotu, który jednocześnie doprowadza powietrze do spalania do palnika i odprowadza spaliny na zewnątrz przez otwory, które są współosiowe lub znajdują się wystarczająco blisko siebie, aby podlegały takim samym warunkom atmosferycznym. C 53(x) : Podłączenie dwoma oddzielnymi przewodami doprowadzającym powietrze do spalania i odprowadzającym spaliny; wyloty tych przewodów mogą znajdować się w strefach o różnym ciśnieniu. C 93(x) : Podłączenie do systemu indywidualnego, którego przewód odprowadzający spaliny jest zainstalowany w kanale kominowym stanowiącym część budynku; urządzenie, przewód odprowadzający i wylot są certyfikowane jako nierozłączny zespół. 23 C 33(x) C 33(x) 23P : Podłączenie do przewodu odprowadzającego spaliny na zewnątrz pomieszczenia w którym urządzenie jest zainstalowane, powietrze do spalania jest pobierane bezpośrednio w tym pomieszczeniu. 23P : Podłączenie do systemu odprowadzania spalin zaprojektowanego do pracy z nadciśnieniem C 93(x) C 43(x) C 43(x) C 43(x) C 43(x) C 43(x) C 43(x) C 13(x) C 53(x) PL 11

12 INSTALOWANIE PODŁĄCZIE GAZU - Kocioł HeatMaster TC jest wyposażony w przyłącze gazowe [Ø 3/4" M] w celu podłączenia do niego zaworu zasilania gazem. - Podłączenie gazu musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. - Jeżeli istnieje ryzyko przedostawania się zanieczyszczeń z sieci dystrybucyjnej gazu, przed przyłączem zainstalować filtr gazu. - Odpowietrzyć przewód gazu i sprawdzić dokładnie szczelność wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych przewodów gazowych urządzenia. - Sprawdzić ciśnienie gazu w instalacji (patrz tabela z danymi technicznymi). - Sprawdzać ciśnienie gazu podczas uruchamiania urządzenia. KATEGORIE GAZOWE HeatMaster 25 / 35 TC Kraj zainstalowania: Kategorie urządzeń: Rodzaj gazu i ciśnienie: HeatMaster 70 / 85 TC Kraj zainstalowania: Kategorie urządzeń: Rodzaj gazu i ciśnienie: AL - AT - E - G - CH - CY - CZ - DE - DK - EE - ES - FI - - G - GR - HR - HU IE - IS - IT - LT - LU - LV - MK - MT - NL - NO - PL - PT - RO - SE - SI - SK - TR I2H // I2L // I2E // I2E(S) // I2Er // I2ELL // I2HS // I3/P // I3P G20-20 mbar // G25-25 mbar // G25-20 mbar // G20/G25-20/25 mbar G25,1-25 mbar / G30-(28-30) mbar // G30-50 mbar G31-30 mbar // G31-37 mbar // G31-50 mbar AL - AT - E - G - CH - CY - CZ - DE - DK - EE - ES - FI - - G - GR - HR - HU IE - IS - IT - LT - LU - LV - MK - MT - NL - NO - PL - PT - RO - SE - SI - SK - TR I2H // I2L // I2E // I2E(R) // I2Er // I2ELL I3/P // I3P // I3+ // II2H3P // II2H3/P // II2H3+ // II2L3/P II2ELL3/P // II2L3P // II2Er3+ // II2Er3P G20-20 mbar // G25-25 mbar // G20/G25-20/25 mbar G25,1-25 mbar // G30-(28-30) mbar // G30-50 mbar G31-30 mbar // G31-37 mbar // G31-50 mbar PL 12

13 2 1 bar 3 O 4 INSTALOWANIE PRZESTAWIIE NA GAZ ZIEMNY LU PROPAN Zgodnie z informacją podaną na tabliczce znamionowej kocioł wyregulowany jest fabrycznie do pracy z gazem G20 lub G31. Aby przestawić kocioł na inny rodzaj gazu, należy wykonać następujące czynności: Zamontować lub zdemontować kryzę (F) Wyregulować CO 2 Ustawić parametry 22 do 28 sterownika MCA [patrz rozdział Parametry MCA dla serwisanta ]. Wartości CO 2, jakie należy ustawić, podane są w tabeli danych technicznych. ZAMONTOWANIE KRYZY: 1. Wyłączyć zasilanie gazem i energią elektryczną. 2. Odkręcić złączkę śrubunkową (A) od rury gazu. 3. Odłączyć wtyk zaworu gazu (). 4. Zdemontować zespół zaworu gaz-dysza Venturiego (C). 5. Odłączyć zawór gazu od dyszy Venturiego (D) i założyć kryzę (F) w środku uszczelki O-ring (E). Przystosowanie do zasilania propanem HeatMaster TC F D A E C Ø kryzy Typ gazu HM 70 / 85 TC G31 lub G30 6,8 Zwrócić uwagę na prawidłowe założenie uszczelki O-ring (E). 6. Zamontować z powrotem zespół zaworu gaz dysza Venturiego, wykonując tę samą procedurę w odwrotnej kolejności. 7. Nakleić na kocioł nalepkę dostarczoną z zestawem do przestawienia rodzaju gazu i zaznaczyć rubrykę informującą, na jaki rodzaj gazu jest aktualnie przestawiony kocioł. Sprawdzić szczelność obwodu gazu podczas pracy kotła. Przestawianie kotła z gazu ziemnego na propan lub odwrotnie jest niedozwolone w niektórych krajach, w tym w elgii. Patrz tabela z kategoriami gazu. Przed wykonaniem regulacji CO 2 należy koniecznie zmienić parametry prędkości wentylatora. (Patrz parametry sterownika MCA dla serwisanta) PODŁĄCZIA SYSTEMU CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Zawsze najpierw napełnić wodą zbiornik ciepłej wody (obieg wtórny), następnie napełnić obieg grzania (pierwotny). Kocioł HeatMaster TC można podłączyć bezpośrednio do instalacji cwu. Przed podłączeniem instalacji cwu przepłukać ją. Instalacja musi być wyposażona w certyfikowany zespół zabezpieczeń, zawierający zawór bezpieczeństwa ustawiony na 7 barów, zawór zwrotny i zawór odcinający. Podczas grzania woda w obwodzie cwu rozszerza się i jej ciśnienie wzrasta. Gdy ciśnienie przekroczy nastawę zaworu bezpieczeństwa, zawór otworzy się i wypuści niewielką ilość wody. Zastosowanie naczynia przeponowego (minimum 2 litry) zapobiega temu zjawisku i zmniejsza skutki uderzeń hydraulicznych. Ciepła woda może osiągnąć temperaturę wyższą niż 60 C. Może to spowodować ryzyko oparzenia. Z tego powodu zalecamy zainstalowanie mieszacza termostatowego bezpośrednio za urządzeniem. Jeśli w instalacji ciepłej wody znajdują się zawory odcinające, mogą one powodować znaczne zmiany ciśnienia podczas ich zamykania. Aby uniknąć tego zjawiska, stosować urządzenia pozwalające tłumić uderzenia hydrauliczne. Gdy kocioł HeatMaster 25 / 35 TC używany jest tylko jako podgrzewacz ciepłej wody bez podłączenia do obwodu centralnego ogrzewania, należy zainstalować w obiegu grzewczym naczynie przeponowe o pojemności minimum 16 litrów (w kotle HeatMaster 25 / 35 TC nie ma naczynia przeponowego). LEGDA 1. Zawór odcinający dopływ zimnej wody 2. Zawór zwrotny 3. Reduktor ciśnienia 4. Zawór bezpieczeństwa 5. Naczynie przeponowe ciepłej wody użytkowej 6. Mieszacz termostatowy 7. Zawór czerpalny PL 13

14 2 1 bar 3 O 4 INSTALOWANIE PODŁĄCZIE DO SYSTEMU CTRALNEGO OGRZEWANIA ZALECIA Zawsze najpierw napełnić wodą zbiornik ciepłej wody (obieg wtórny), następnie napełnić obieg grzania (pierwotny). - Przed podłączeniem do urządzenia cała instalacja centralnego ogrzewania musi być starannie przepłukana czystą wodą. - Zawór bezpieczeństwa centralnego ogrzewania jest wbudowany w urządzenie i jego wylot musi być podłączony do kanalizacji otwartym przewodem (umożliwiającym kontrolę). - W obiegu centralnego ogrzewania w kotle HeatMaster 70 / 85 TC wbudowane są dwa naczynia przeponowe o pojemności 10 litrów każde (kocioł HeatMaster 25 / 35 TC nie ma naczynia przeponowego). W zależności od funkcji instalacji może być konieczne dodatkowe naczynie przeponowe. - W urządzenie wbudowana jest pompa mieszająca, która wyrównuje temperaturę wody. Pompa musi pracować zarówno w trybie ciepłej wody, jak i centralnego ogrzewania. Trzypozycyjny przełącznik musi być przełączony na prędkość 3. - Instalacja musi być napełniona wodą z sieci wodociągowej. W przypadku stosowania inhibitorów skonsultować się z przedstawicielem firmy ACV. - Istnieje możliwość, że pompa będzie zablokowana z powodu obecności resztek wody pochodzących z testów przeprowadzanych na urządzeniu. Z tego powodu zalecamy odblokować pompę przed napełnieniem urządzenia. - Przyłącze do zaworu napełniania i/lub opróżniania urządzenia znajduje się za płytą przednią urządzenia Napełnić urządzenie do ciśnienia minimalnego jeden bar. Odpowietrzyć całą instalację i napełnić ponownie do ciśnienia 1,5 bara. - Zamontować syfon, podłączyć wąż do kanalizacji w sposób umożliwiający kontrolę. Napełnić syfon czystą wodą. Zabezpieczyć kondensat przed zamarzaniem. Podłączenie odprowadzenia musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. W przypadku ryzyka wystąpienia podciśnienia w systemie ciepłej wody użytkowej (zainstalowanie kotła HeatMaster na poddaszu budynku) należy koniecznie zainstalować zawór napowietrzający na zasilaniu wodą zimną. 1. Zawór odcinający w systemie centralnego ogrzewania 2. Zawór bezpieczeństwa ustawiony na 3 bary z manometrem 3. Zawór napełniania instalacji 4. Naczynie przeponowe 5. Zawór spustowy 6. Syfon 7. Pompa obiegowa centralnego ogrzewania INSTALOWANIE SYFONU KULOWEGO PL 14

15 INSTALOWANIE INSTALACJA JEDNEGO OIEGU GRZEWCZEGO WYSOKOTEMPERATUROWEGO STEROWANEGO PRZEZ TERMOSTAT POKOJOWY ACV 22 SCHEMAT UKŁADU ACV 22 Nastawy oryginalne AKCESORIA DODATKOWE OPCJONALNE Kod Opis Termostat pokojowy ACV [HM 25 / 35 TC] [HM 70 / 85 TC] nastawy użytkownika Zestaw do ogrzewania wysokotemperaturowego DN 25: zawiera: pompę obiegową, dwa zawory odcinające, zawór zwrotny, dwa termometry. Zestaw do ogrzewania wysokotemperaturowego DN 32: zawiera: pompę obiegową, dwa zawory odcinające, zawór zwrotny, dwa termometry. 00 : Tryb ogrzewania wyłączony OFF 01 : Tryb ogrzewania włączony ON Opis Nastawa temperatury wody obiegu centralnego ogrzewania (zakres nastawy od 30 do 85 C). 00: Zastosowanie zewnętrznego czujnika temperatury i termostatu pokojowego MCA Usunąć ten mostek i podłączyć termostat pokojowy PL 15

16 INSTALOWANIE INSTALACJA JEDNEGO OIEGU GRZEWCZEGO WYSOKO- LU NISKOTEMPERATUROWEGO STEROWANEGO POGODOWO W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ. SCHEMAT UKŁADU ACV 22 AF120 NTC12K RAM AKCESORIA DODATKOWE OPCJONALNE AM3-11 Kod Opis Kod Opis Termostat pokojowy ACV D Moduł AM3-11 Kontroluje drugi obieg grzewczy komunikuje się bezpośrednio ze sterownikiem MCA. Czujnik przylgowy 12kΩ Mierzy temperaturę na wylocie regulowanego obiegu. Termostat przylgowy RAM 5109 Wymagany bezwzględnie do ochrony wszystkich obiegów ogrzewania podłogowego [HM 25 / 35 TC] [HM 70 / 85 TC] MCA Czujnik temperatury zewnętrznej 12kΩ AF120 Zestaw niskotemperaturowy DN 25 Zawiera: pompę obiegową, dwa zawory odcinające, zawór zwrotny, dwa termometry, zawór 3-drożny z obejściem i siłownik. Zestaw niskotemperaturowy DN 32 Zawiera: pompę obiegową, dwa zawory odcinające, zawór zwrotny, dwa termometry, zawór 3-drożny z obejściem. Siłownik ARA661 Siłownik do zaworu 3-drożnego DN 32 wchodzącego w skład zestawu niskotemperaturowego. PL 16

17 INSTALOWANIE SCHEMAT OKALOWANIA DO WYKONANIA ZGODNIE Z OOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI Ph M Y1 Y2 X2 X3 N X1 N N PE 1 2 Nastawy oryginalne nastawy użytkownika L1 L Opis Maksymalna temperatura nastawy ciepłej wody użytkowej 00 : Tryb ciepłej wody użytkowej wyłączony OFF 01 : Tryb ciepłej wody użytkowej włączony ON 00 : Tryb ogrzewania wyłączony OFF 01 : Tryb centralnego ogrzewania włączony ON Maksymalna temperatura kotła (musi być wyższa od temperatury ciepłej wody użytkowej). Minimalna temperatura wody w obiegu grzewczym (zakres nastawy od 15 do 60 C). Minimalna temperatura zewnętrzna (T4) (zakres nastawy od 20 do 10 C). Maksymalna temperatura zewnętrzna (T4) (zakres nastawy od 15 do 25 C). Maksymalna temperatura obiegu grzewczego Minimalna temperatura obiegu grzewczego T wylotu obiegu grzewczego ( C) P11 P12 T zewnętrzna ( C) 20 : Pompa obiegowa sterowana przez termostat pokojowy aktywny priorytet ciepłej wody użytkowej 21 : Pompa obiegowa pracuje w sposób ciągły aktywna redukcja nocna temperatury aktywny priorytet ciepłej wody użytkowej 50 : Pompa obiegowa sterowana przez termostat pokojowy nieaktywny priorytet ciepłej wody użytkowej 61 : Pompa obiegowa pracuje w sposób ciągły aktywna redukcja nocna temperatury nieaktywny priorytet ciepłej wody użytkowej P4 P15 P10 P16 PL 17

18 INSTALOWANIE INSTALACJA DWÓCH OIEGÓW GRZEWCZYCH STEROWANYCH PRZEZ ROOM UNIT I MODUŁ ZMC-2 SCHEMAT UKŁADU Room Unit AF120 ZMC-2 (230 Volt) AKCESORIA DODATKOWE OPCJONALNE Kod Opis Kod Opis X X RAM VF202 ZMC-2 (230 Volt) Room Unit RSC Dostarczany z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Moduł ZMC-2 (zestaw) Kontroluje drugi obieg grzewczy - zestyk alarmowy - współpracuje tylko z regulatorem Room Unit RSC. Interfejs Clip-in RMCIEV3 Zezwala na komunikację między MCA i Room Unit RSC. Czujnik przylgowy 2kΩ VF202 Na wylocie regulowanego obiegu Termostat przylgowy RAM 5109 Wymagany bezwzględnie do ochrony wszystkich obiegów ogrzewania podłogowego. Czujnik temperatury zewnętrznej 12kΩ AF120 M M VF [HM 25 / 35 TC] [HM 25 / 35 TC] X [HM 70 / 85 TC] [HM 70 / 85 TC] [HM 70 / 85 TC] X X2 MCA Kolektor dla 2 obiegów DN 25 Z przewodami podłączeniowymi i zintegrowanymi wspornikami ściennymi. Zestaw niskotemperaturowy DN 25 Zawiera: pompę obiegową, dwa zawory odcinające, zawór zwrotny, dwa termometry, zawór 3-drożny z obejściem. Kolektor dla 2 obiegów DN 32 Ze zintegrowanymi wspornikami ściennymi. Zestaw połączeniowy do kolektora DN 32 Zawiera: dwa giętkie przewody ze stali nierdzewnej Ø 1"1/2 z redukcją Ø 1"1/4 Zestaw niskotemperaturowy DN 32 Zawiera: pompę obiegową, dwa zawory odcinające, zawór zwrotny, dwa termometry, zawór 3-drożny z obejściem. Siłownik ARA661 Siłownik do zaworu 3-drożnego DN 32 wchodzącego w skład zestawu niskotemperaturowego. PL 18

19 INSTALOWANIE SCHEMAT OKALOWANIA DO WYKONANIA ZGODNIE Z OOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI 230 Volt - 6A 50Hz PE N L L N N N N VA 230 Volt - 6A 50Hz PE N L L N N N N VA US US A Nastawy oryginalne nastawy użytkownika M M ZMC-2 (230 Volt) A VF 0 VE 0 VF : Adres interfejsu 0 = 0 = 1 = 2 = = 4 = 5 = 6 = 7 12 US A 11 US Opis Maksymalna temperatura nastawy ciepłej wody użytkowej 00 : Tryb ciepłej wody użytkowej wyłączony OFF 01 : Tryb ciepłej wody użytkowej włączony ON 00 : Tryb ogrzewania wyłączony OFF 01 : Tryb centralnego ogrzewania włączony ON ZMC-2 (230 Volt) A VF 0 VE 0 VF202 Maksymalna temperatura obiegu grzewczego (musi być wyższa od temperatury ciepłej wody użytkowej). US US A US US A PL 19

20 URUCHOMIIE I KONSERWACJA URUCHOMIIE INSTALACJI Zawsze najpierw napełnić wodą zbiornik ciepłej wody (obieg wtórny), następnie napełnić obieg grzania (pierwotny). Oba obiegi ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania muszą być napełnione przed uruchomieniem urządzenia. - Napełniać powoli zasobnik i odpowietrzać go, otwierając zawór czerpalny ciepłej wody użytkowej. Odpowietrzyć wszystkie zawory i sprawdzić, czy w instalacji ciepłej wody użytkowej nie ma przecieków. - Napełnić całą instalację poprzez zawór napełniania kotła aż do ciśnienia minimum 1,5 bara. Napełniać instalację powoli. Sprawdzić, czy automatyczny zawór odpowietrzający działa. Sprawdzić, czy w instalacji centralnego ogrzewania nie ma przecieków. - Odpowietrzyć pompę mieszającą i, jeśli trzeba, odblokować ją. - Otworzyć zawór gazu, odpowietrzyć przewód i sprawdzić, czy w instalacji gazu nie ma nieszczelności. - Umieścić syfon na dolnej powierzchni kotła. - Podłączyć kocioł do gniazda instalacji elektrycznej i włączyć zasilanie. Jeśli trzeba, ustawić termostat pokojowy na maksymalną nastawę, aby kocioł uruchomił się. - Sprawdzić ciśnienie gazu i pozwolić, aby kocioł pracował przez kilka minut. Przełączyć kocioł w tryb pracy z maksymalną mocą i sprawdzić poziom CO 2 (patrz tabela Dane techniczne). Następnie przełączyć kocioł w tryb pracy z minimalną mocą i sprawdzić poziom CO 2 (patrz tabela Dane techniczne). - Ustawić temperaturę obiegu centralnego ogrzewania i obiegu ciepłej wody zgodnie z wartościami podanymi w punkcie sposób użytkowania. - Odpowietrzyć jeszcze raz instalację ogrzewania centralnego i, jeśli trzeba, dodać wody, aby osiągnąć wymagane ciśnienie. - Dopilnować, aby instalacja centralnego ogrzewania pracowała równomiernie, i jeśli trzeba, wyregulować zawory tak, aby niektóre obwody lub grzejniki nie odbierały przepływu dużo większego lub mniejszego od przewidzianego. Nie wolno zmniejszać średnicy przewodu odprowadzającego kondensat. Ponadto przewód ten nie może być w żadnym wypadku zablokowany. SPRAWDZIE NASTAW Wymóg obowiązujący w elgii dotyczący kotła HeatMaster 25 / 35 TC: wartości poziomu CO 2, przepływu gazu, przepływu powietrza i stosunku powietrze/gaz są ustawione przez producenta i nie mogą być zmieniane Nr 3: Nastawa OFFSET-u zaworu gazu jest ustawiona przez producenta i zaplombowana. Nie może być zmieniana. - Sprawdzić, czy parametry są ustawione zgodnie z potrzebami użytkownika. - Ustawienie nastaw kotła może być wykonane tylko przez instalatora przeszkolonego przez ACV lub przez serwis ACV. - Przełączyć urządzenie w tryb pracy z mocą maksymalną, naciskając jednocześnie przyciski Mode i plus (+). - Ustawić dynamiczne ciśnienie gazu na zaworze gazu (patrz nr 1 na rysunku poniżej). Ciśnienie musi wynosić co najmniej 18 mbarów. Pozostawić urządzenie na grzaniu przez kilka minut aż do osiągnięcia temperatury minimalnej 60 C. Sprawdzić poziom CO 2 urządzenia za pomocą miernika. Wartość optymalna podana jest w tabeli danych technicznych. Aby zwiększyć zawartość CO 2, obracać śrubę dyszy Venturiego w lewą stronę i w prawą stronę, aby zmniejszyć zawartość (patrz nr 2 na rysunku poniżej). Następnie przełączyć urządzenie w tryb pracy z mocą minimalną, naciskając jednocześnie przyciski Mode i minus (-). Pozostawić urządzenie w takim stanie przesz kilka minut, aby się ustabilizowało. Sprawdzić poziom CO 2. Wartość ta musi być równa wartości przy pełnej mocy lub mniejsza od niej najwyżej o 0,5%. W przypadku stwierdzenia dużej odchyłki od tej wartości skontaktować się z serwisem firmy ACV. KONSERWACJA KOTŁA Firma ACV zaleca wykonywanie przeglądu i ewentualne czyszczenie kotła przynajmniej raz w roku. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na kotle wyłączyć zasilanie elektryczne, z wyjątkiem wykonywania pomiarów i regulacji. - Sprawdzić, czy syfon nie jest zapchany, napełnić go, jeśli trzeba, i sprawdzić, czy nie ma nieszczelności. - Sprawdzić prawidłowe działanie zaworów bezpieczeństwa. - Odpowietrzyć całość instalacji i, jeśli trzeba, napełnić urządzenie do ciśnienia 1,5 bara. W przypadku powtarzających się uzupełnień wody skontaktować się z instalatorem. - Sprawdzić obciążenie kotła w trybie mocy maksymalnej. Jeśli wartość ta różni się znacznie od regulacji oryginalnej, to odchyłka ta może oznaczać zapchanie przewodów doprowadzających powietrze lub odprowadzających spaliny lub zanieczyszczenie wymiennika. TAELA REZYSTANCJI CZUJNIKÓW NTC W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY T [ C] R Ω T [ C] R Ω T [ C] R Ω PL 20

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi PL Wiszący kocioł gazowy z zamkniętą i otwartą komorą spalania MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi Szanowny Kliencie, Jesteśmy przekonani, że Twój nowy kocioł spełni wszystkie Twoje wymagania.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI,

PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE CJI, PRZEPŁYWOWY MURALI PODGRZEWACZ WOD ODY (ZAPŁON ELEKTRONICZNY) Fonte 11-14 AE INSTRUKCJ UKCJA INSTALA ALACJI CJI, UŻYTK TKOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI 1 UWAGA! Niniejsza instrukcja zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Instrukcja montażu i użytkowania Polski Pompa ciepła typu solanka/ woda do instalacji wewnętrznej Nr zamówienia: 452235.66.05 FD 9205 Spis treści 1 Należy niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez

Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez Opis produktu Hoval opgas comfort (10, 16, 22) Naścienny kocioł kondensacyjny z technika kondensacyjną wymiennik ciepła wykonany z odpornego

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW MIESZAJĄCYCH Laser Series Pro Wilo Yonos 15/6 (FAW3MTFVTRPN00P0)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW MIESZAJĄCYCH Laser Series Pro Wilo Yonos 15/6 (FAW3MTFVTRPN00P0) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW MIESZAJĄCYCH Laser Series Pro Wilo Yonos 15/6 (FAW3MTFVTRPN00P0) Zestaw mieszający Purmo został zaprojektowany, by umożliwić montaż obiegów ogrzewania podłogowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2

Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2 Naprawa-części zamienne Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2 333480C PL Układ elektrycznego, podgrzewanego dozownika wielu składników. Do natryskiwania powłok polimocznikowych i pianek poliuretanowych.

Bardziej szczegółowo

LRGT 16-1 LRGT 16-2 LRGT 17-1

LRGT 16-1 LRGT 16-2 LRGT 17-1 GESTRA Steam Systems LRGT 16-1 LRGT 16-2 LRGT 17-1 PL Polski Instrukcja montażu i obsługi 818784-02 Przetwornik przewodności LRGT 16-1 Przetwornik przewodności LRGT 16-2 Przetwornik przewodności LRGT 17-1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Laddomat 21 Moduł ładujący

Laddomat 21 Moduł ładujący Laddomat 21 Moduł ładujący Art. nr. 11 23 72 1 Instrukcja obsługi i instalacji UWAGA! Rysunki zawarte w tej broszurze pokazują jedynie zasady wykonania podłączenia. Każda instalacja musi być zwymiarowana

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo