Ćwiczenie 1. Temat ćwiczenia: Zapoznanie się ze środowiskiem programowania LabView

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenie 1. Temat ćwiczenia: Zapoznanie się ze środowiskiem programowania LabView"

Transkrypt

1 Ćwiczenie 1 Temat ćwiczenia: Zapoznanie się ze środowiskiem programowania LabView Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów ze środowiskiem programowania graficznego LabView, trybami uruchamiania oraz działaniem podstawowych funkcji programu. Należy zapoznać się z zasadami tworzenia wykresów oraz paletami funkcji: String Array File I/O Programowe generowanie tablic a) wygenerować jednowymiarową 10 elementową tablicę wypełnioną: elementami o takiej samej wartości, wypełnić ją elementami od 1 do 10 w kolejności rosnącej b) wygenerować jednowymiarową 10 elementową tablicę używając do tego celu pętli FOR wypełnioną wartościami losowymi i posegregować je w kolejności rosnącej a następnie malejącej c) wygenerować jednowymiarową 10 elementową tablicę używając do tego celu pętli While wypełnioną wartościami losowymi d) wygenerować tablicę dwuwymiarową zawierającą 5 kolumn i 10 wierszy e) przygotować program tak, aby zadania z punktów a, b, c, d wykonywane były w zadanej kolejności z zadanym odstępem czasowym rzędu kilku sekund pomiędzy kolejnymi programami f) utworzyć nową bibliotekę instrumentów wirtualnych ( VI Library ) i zapisać w niej ten program w pliku pod nazwą Tablice Operacje na zmiennych znakowych (string) Generator akceptuje polecenie następującego formatu SET:Voltage:parametr XX.XXX, gdzie parametr może przyjmować jedną z dwóch wartości AC lub DC a liczba określająca wartość musi mieć stałą długość, część dziesiętna od całkowitej jest oddzielona kropką. a) przygotować program, który umożliwi wybór parametru i nastawienie wartości z przedziału od 0 10 b) zapisać w pliku pod nazwą Tekst w utworzonej bibliotece Operacje na plikach a) wykonać program, który zapisze do pliku dowolny tekst, dodając numer linii.., linia nr. 1.., linia nr. 2

2 M., linia nr. 10 b) zapisać plik tekstowy w tym samym katalogu, w którym znajduje się program c) odczytać ten plik i umieścić kolejne linie w odpowiednich wierszach tablicy d) zapisać program w bibliotece pod nazwą Plik Tworzenie wykresów a) obliczyć dowolną funkcję np. y (x) = sin(x); wykonać obliczenia dla 50 punktów z przedziału o b) uzupełnić program o pasek postępu obliczeń, spowolnić obliczenia tak aby możliwa była ich obserwacja c) wykreślić przebiegi przy pomocy Waveform Char, Waveform Graph, XY Graph d) zmodyfikować program tak aby po wykonaniu obliczeń wyświetlił się komunikat Wyświetlić przebieg na wykresie Waveform Graph?. Gdy wybierzesz opcję NIE to wyświetlę przebieg na wykresie XY Graph e) zapisać w pliku pod nazwą Wykresy Panel główny Przygotować panel główny, który umożliwi wybór i wykonanie powyższych procedur oraz zakończenie programu (wykorzystać strukturę zdarzeń).

3 Ćwiczenie 2 Temat ćwiczenia: Programowanie multimetru Metex ME-31 szeregowy RS232 wyposażonego w port Celem ćwiczenia jest przygotowanie programu w LabView umożliwiającego obsługę multimetru METEX M-31 oraz zapoznanie się ze sposobem programowania łącza szeregowego. Należy zapoznać się z: opisem multimetru - parametry transmisji, format odpowiedzi, polecenie, przykładem znajdującym się w katalogu (C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 7.1\examples\instr\smplserl.llb\Basic 2 Port Serial Write and Read.vi), zasadami tworzenia wykresów oraz paletami funkcji: Serial (w palcie Instrument I/O) String Przygotowanie stanowiska Komputer z interfejsem szeregowym RS232 Multimetr Metex ME-31 Przygotować przyrząd wirtualny, który ustawi parametry transmisji wyśle polecenie do multimetru i odczyta komunikat przyrządu zinterpretuje odczytany komunikat tak, aby możliwa była identyfikacja wielkości mierzonej oraz jej wartości wraz z jednostką. Przygotować panel główny zawierający wskaźnik i wykres wielkości mierzonej oraz możliwość ustawienia opóźnienia czasowego pomiędzy kolejnymi pomiarami.

4 Multimetr METEX ME 31 Multimetr mierzy następujące wielkości napięcie stałe napięcie zmienne (skuteczne) rezystancję natężenie prądu stałego natężenie prądu zmiennego Można również przeprowadzić testy złącz półprzewodnikowych. Wyposażony jest w łącze szeregowe umożliwiające komunikację z komputerem, przez które przesyłany jest wynik pomiaru wraz z informacją o mierzonej wielkości i jednostce. Do poprawnej współpracy multimetru z komputerem, należy odpowiednio skonfigurować parametry łącza. Parametry transmisji: szybkość transmisji: 600 bodów kod znaków: 7 bitowy ASCII kontrola parzystości: brak bity stopu: 2 Dodatkowo do poprawnej pracy złącze wymaga dostarczenia zasilania do układu nadawczego multimetru, uzyskuje się to poprzez ustawienie linii RTS w stan nieaktywny, zaś DTR w stan aktywny. Urządzenie akceptuje tylko jedno polecenie D (znak D ) po odebraniu tego polecenia multimetr wysyła wynik pomiaru. Komunikat wysłany przez multimetr ma stałą długość, w tabeli poniżej przedstawiony został format komunikatu i przykładowe komunikaty. Format komunikatów multimetru METEX ME 31 Funkcja Komunikat Pomiar napięcia stałego DC\s-002.1\s\smV\r Pomiar napięcia stałego DC\s\s17.37\s\s\sV\r Pomiar napięcia zmiennego AC\s\s086.6\s\smV\r Pomiar napięcia zmiennego AC\s\s236.7\s\s\sV\r OH\s\s000.1\sOhm\r OH\s\s0.000kOhm\r OH\s\s00.00kOhm\r OH\s\s000.0kOhm\r OH\s\s0.000MOhm\r OH\s\s\s.OL\skOhm\r OH\s\s\sO.L\skOhm\r OH\s\s\sOL.\skOhm\r OH\s\s\sO.L\sMOhm\r Test złącz półprzewodnikowych DI\s\s0000\s\s\smV\r Test złącz półprzewodnikowych DI\s\s\s\sOL\s\s\smV\r stałego DC\s-0.000\s\smA\r stałego DC\s-000.0\s\smA\r stałego DC\s-00.00\s\s\sA\r zmiennego AC\s\s00.00\s\s\sA\r zmiennego AC\s\s000.0\s\smA\r zmiennego AC\s\s0.000\s\smA\r

5 Ćwiczenie 3 Temat ćwiczenia: Programowanie multimetru Siemens B1024 wyposażonego w interfejs GPIB Celem ćwiczenia jest przygotowanie programu w LabView umożliwiającego obsługę multimetru Siemens B1024 oraz zapoznanie się ze sposobami programowania interfejsu GPIB. Należy zapoznać się z: opisem multimetru (adresy, format komunikatu), przykładem znajdującym się w katalogu (C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 7.1\examples\instr\smplgpib.llb\LabVIEW<->GPIB.vi), zasadami tworzenia wykresów, oraz paletami funkcji: GPIB, VISA (w palcie Instrument I/O) String Przygotowanie stanowiska Komputer z kontrolerem interfejsu GPIB Multimetr Siemens B1024 Podczas ćwiczenia należy przygotować program umożliwiający odczyt wyników pomiaru z multimetru i przedstawienie ich na wykresie. W tym celu należy zidentyfikować adres multimetru za pomocą mikro-przełączników, lub na jego wyświetlaczu. Przygotować przyrząd wirtualny, który: zidentyfikuje adres multimetru i kontrolera za pomocą protokołu (funkcji) FindLstn wyzeruje interfejs i urządzenie odczyta komunikat przyrządu zinterpretuje odczytany komunikat tak, aby możliwa była identyfikacja wielkości mierzonej oraz jej wartości. Przygotować panel główny zawierający wskaźnik i wykres wielkości mierzonej oraz możliwość ustawienia opóźnienia czasowego pomiędzy kolejnymi pomiarami.

6 Multimetr Siemens B1024 Multimetr mierzy następujące wielkości napięcie natężenie prądu rezystancję. Jest wyposażony w interfejs GPIB, który umożliwia komunikację z komputerem. Aby transmisja w systemie GPIB przebiegała prawidłowo należy skonfigurować adres urządzenia tak, aby nie było dwóch urządzeń o tym samym adresie. Jeżeli w systemie znajduje się tylko jedno urządzenie to adres może być dowolny z przedziału 0-30, należy go zidentyfikować lub ustawić pożądany. Do nastawienia adresu służą mikro-przełączniki znajdujące się na tylnej ściance multimetru. Adres można odczytać zarówno sprawdzając stan tych mikroprzełączników, na wyświetlaczu multimetru, oraz w sposób programowy (protokół FindLstn). Multimetr nie wymaga wysyłania poleceń, obsługę można ograniczy do odczytu wyników pomiaru. Format komunikatów wraz z przykładami został przedstawiony w tabeli poniżej. Format komunikatów multimetru Siemens B1024 Mierzona wielkość, przekroczony zakres pomiarowy Pomiar napięcia Pomiar napięcia Pomiar napięcia Pomiar napięcia, przekroczony zakres pomiarowy, przekroczony zakres pomiarowy Komunikat przyrządu A\s\s\s\s\s000.01E-06\n A\s\s\s\s\s0.0000E-03\n A\s\s\s\s\s00.000E-03\n A\s\s\s\s\s00.001E-03\n A\s\s\s\s\s000.00E-03\n A\s\s\s\s\s000.01E-03\n A\s\s\s\s\s000.00E-03\n A\s\s\s\s\s0.0007E+00\n A\s\s\s\s\s0.0002E+00\n A\s\s\sF\s999.99E+09\n V\s\s\s\s\s310.22E-03\n V\s\s\s\s\s020.15E-03\n V\s\s\s\s\s000.19E-03\n V\s\s\sO\s999.99E+09\n R\s\s\s\s\s000.08E+00\n R\s\s\sO\s999.99E+09\n

7 Ćwiczenie 4 Temat ćwiczenia: Sterowanie kartą pomiarową - przetwarzanie sygnałów Celem ćwiczenia jest przygotowanie w LabView prostego programu umożliwiającego obsługę karty akwizycji danych. Ma on umożliwi obserwację mierzonego przebiegu i jego widma. Należy zapoznać się z: obsługą kart pomiarowych w LabView przy pomocy sterowników DAQmx, analizując działanie programów znajdujących się w katalogu C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 7.1\examples\DAQmx\Analog In\Measure Voltage.llb\Acq&Graph Voltage-Int Clk.vi paletami DAQmx Data Acquisition z palety NI Measurements Array Analyze Przygotowanie stanowiska Komputer z kartą pomiarową NI 6221 Generator sygnału sinusoidalnego pobrać z karty pomiarowej tablicę próbek, przedstawić ją na wykresie wyliczy i przedstawić na wykresie widmo mierzonego sygnału wyznaczyć jego częstotliwość Wskazówki Częstotliwość sygnału mierzonego można wyznaczyć na kilka sposobów np.: wyznaczając położenie głównego prążka w widmie sygnału, lub wyznaczając okres przebiegu.

8 Ćwiczenie 5 Temat ćwiczenia: Sterowanie kartą pomiarową - wyzwalanie Celem ćwiczenia jest przygotowanie w LabView prostego programu umożliwiającego obsługę karty akwizycji danych. Ma on umożliwi obserwację mierzonego przebiegu, programową synchronizacje przebiegów, dla zadanego poziomu i zbocza. Należy zapoznać się z: obsługą kart pomiarowych w LabView przy pomocy sterowników DAQmx, analizując działanie programów znajdujących się w katalogu C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 7.1\examples\DAQmx\Analog In\Measure Voltage.llb\Acq&Graph Voltage-Int Clk.vi paletami DAQmx Data Acquisition z palety NI Measurements Array Przygotowanie stanowiska Komputer z kartą pomiarową NI 6221 Generator sygnału sinusoidalnego pobrać z karty pomiarowej tablicę próbek, przedstawić ją na wykresie w sposób programowy zrealizować wyzwalanie zadanym poziomem i zboczem sygnału, tak aby zsynchronizować wyświetlane przebiegi z kolejnych wyzwoleń zapisać przebieg do pliku Wskazówki Na panelu czołowym powinny znajdować się zadajniki wyboru zbocza i poziomu wyzwalania oraz ilości wyświetlanych próbek. Przykładowy postępowania: pobrać z karty dwukrotnie większą ilość próbek od niezbędnej do wyświetlenia wybrać wiersz (tablice jednowymiarową) odpowiadający danemu kanałowi zawierający próbkowany sygnał w pętli while należy wyszukać elementu spełniającego warunek przejścia przez zadany poziom, na zadanym zboczu. Po jego znalezieniu pętla powinna się zakończyć, numer elementu spełniający warunek wyzwolenia powinien zostać zapamiętany na wykresie należy wyświetlić dane o określonej długości poczynając od zapamiętanego elementu w przypadku nie znalezienia elementów spełniających warunek należy też zasygnalizować ten fakt (unikać pętli nieskończonej).

9 Ćwiczenie 6 Temat ćwiczenia: Programowanie oscyloskopu cyfrowego MSO3034A konfiguracja, sterowanie Celem ćwiczenia jest przygotowanie programu w LabView umożliwiającego konfigurację podstawowych parametrów pomiaru i wyzwalania oscyloskopu cyfrowego. Należy zapoznać się poleceniami grup: :CHANnel<n> sterowanie funkcjami poszczególnych kanałów lub grup kanałów :TRIGger[:EDGE] - sterowanie funkcjami wyzwalania (skupić się na wyzwalaniu zboczem) :TIMebase sterowanie podstawą czasu zasadami tworzenia wykresów, oraz paletami funkcji: Serial (w palcie Instrument I/O) String Array Przygotowanie stanowiska Komputer z interfejsem szeregowym USB Oscyloskop cyfrowy MSO3034A Na stanowisku znajduje się oscyloskop cyfrowy MSO3034A skonfigurowany do współpracy z komputerem poprze interfejs USB. Podczas zajęć należy przygotować program pozwalający sterować podstawowymi funkcjami oscyloskopu tj. włączaniem i wyłączaniem kanałów pomiarowych, ustawieniami wzmocnienia, offsetu, podstawy czasu, wyzwalania, tylko wyzwalanie wybranym zboczem oraz ustawienie poziomu wyzwalania. Niezbędne do tego wybrane polecenia są dostępne w laboratorium oraz na stronie internetowej wraz z instrukcjami do ćwiczeń. Przygotować przyrząd wirtualny, który pozwoli na wymianę komunikatów (wyśle zapytanie i odczyta odpowiedź przyrządu), przetestować jego działanie wysyłając zapytanie np.: *IDN? przyrząd powinien odpowiedzieć komunikatem - AGILENT TECHNOLOGIES,MSO6034A,MY ,03.02 wyśle polecenie programujące, przetestować jego działanie wysyłając polecenie np.: :CHANnel1:DISPlay ON, co powinno spowodować wyświetlenie mierzonego przebiegu dla kanału 1, :CHANnel1:DISPlay OFF - co powinno spowodować wyłączenie wyświetlania przebiegu w pierwszym kanale.

10 przygotować funkcje biblioteczne obsługujące grupy :TRIGger[:EDGE], :TIMebase, przetestować ich działanie. poleceń :Chanel, korzystając z wcześniej przygotowanych funkcji bibliotecznych, przygotować program sterujący poszczególnymi funkcjami oscyloskopu. Przykładowy wygląd panelu czołowego pokazano na rysunku poniżej.

11 Ćwiczenie 7 Temat ćwiczenia: Programowanie oscyloskopu cyfrowego MSO3034A pobieranie przebiegu Celem ćwiczenia jest przygotowanie programu w LabView umożliwiającego pobranie mierzonego przebiegu i przedstawienie go na ekranie komputera. Należy zapoznać się poleceniami: :WAVeform:SOURce, :WAVeform:Format, :WAVeform:POINts, :DIGitize, :WAVeform:DATA, WAVeform:Preambule, oraz zasadami tworzenia wykresów i paletami funkcji: Serial (w palcie Instrument I/O) String Array Przygotowanie stanowiska Komputer z interfejsem szeregowym USB Oscyloskop cyfrowy MSO3034A Na stanowisku znajduje się oscyloskop cyfrowy MSO3034A skonfigurowany do współpracy z komputerem poprze interfejs USB. Podczas zajęć należy uzupełnić program wykonany w poprzednim ćwiczeniu, o możliwość pobierania i wyświetlania mierzonego przebiegu, lub przygotować nowy program. Niezbędne do tego wybrane polecenia są dostępne w laboratorium oraz na stronie internetowej wraz z instrukcjami do ćwiczeń. Przygotować przyrząd wirtualny, który skonfiguruje oscyloskop tak aby możliwe było pobranie bloku danych reprezentujących przebieg zmierzony w kanale 1, blok powinien zawierać 1000 próbek w formacje Byte wyzwoli pomiar i pobierze blok danych pobierze preambułę przebiegu i przeliczy próbki. Na panelu czołowym należy przedstawić przebieg mierzonego sygnału. Wskazówki: Aby pobrać przebieg z oscyloskopu trzeba wykonać następujące kroki (przy założeniu że nastawy oscyloskopu są prawidłowe i normalny tryb pracy a nie np. XY): określić jaki przebieg nas interesuje( :WAVeform:SOURce) określić format danych (:WAVeform:FORMat) określić ilość punktów przebiegu (:WAVeform:POINts)

12 wykonać próbkowanie (:DIGitize) pobrać dane (:WAVeform:DATA) pobrać preambułę z opisem parametrów przebiegu (WAVeform:PREamble) przeliczyć pobrane dane zgodnie z parametrami zawartymi w preambule.

13 Ćwiczenie 8 Temat ćwiczenia: Badanie właściwości karty pomiarowej program analizujący Celem ćwiczenia jest przygotowanie programu umożliwiającego badanie właściwości kart pomiarowych, a w szczególności badanie wpływu niejednoczesnego próbkowania w dwóch różnych kanałach pomiarowych. Wykorzystujemy w tym celu instrument wirtualny o nazwie Karta_sim symulujący generator sygnału, dostarczając próbek takich jak z karty pomiarowej z układem próbkująco-pamiętającym, oraz bez tego układu. Należy zapoznać się z zasadami tworzenia wykresów oraz paletami funkcji: String Array File I/O 1. Przygotować program, który zrealizuje następujące funkcje a) wykreśli na jednym wykresie przebiegi sygnałów pomiarowych z dwóch kanałów b) obliczy szybką transformatę Fouriera ( FFT ) i przedstawi ją na wykresie c) wyznaczy częstotliwość badanego przebiegu na podstawie danych z transformaty FFT d) wyznaczy fazy początkowe przebiegów oraz przesunięcie fazowe pomiędzy przebiegami e) zgromadzi wyniki kolejnych obliczeń (program powinien gromadzić następujące wyniki: Częstotliwość sygnałów dla kanału 1 i 2 ( fs1, fs2 ) amplitudy tych sygnałów ( As1, As2 ), fazy początkowe( Fs1, Fs2), przesunięcie fazowe ( df ) i częstotliwość próbkowania ( fp )). f) przedstawi na wykresie przesunięcie fazowe w funkcji częstotliwości sygnału ( fs ) oraz częstotliwości próbkowania ( fp ) g) zapisze zgromadzone wyniki do pliku w postaci kolumn (każda kolumna powinna być opisana) h) określi parametry funkcji df=f(fp), df=f(fs) i) umożliwi odczyt z pliku wcześniej zapisanych wyników, przedstawi je na wykresach, pozwoli na określenie parametrów tych funkcji 2. Przeprowadzić następujące testy a) dobrać prawidłową częstotliwość próbkowania i sprawdzić jakie wyniki otrzymuje się z FFT przy nieprawidłowo dobranej częstotliwości próbkowania, b) przeprowadzić pomiary ze stałą częstotliwością próbkowania dla różnych częstotliwości sygnału mierzonego, c) przeprowadzić pomiary dla jednej częstotliwości sygnału pomiarowego z różnymi częstotliwościami próbkowania.

14 Ćwiczenie 9 Temat ćwiczenia: Badanie właściwości karty pomiarowej, obsługa karty Celem ćwiczenia jest zapoznanie z obsługą karty pomiarowej oraz wykonanie kilku testów programem przygotowanym w ćwiczeniu nr 2. Należy zapoznać się z: obsługą kart pomiarowych w LabView przy pomocy sterowników DAQmx, analizując działanie programów znajdujących się w katalogu C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 7.1\examples\DAQmx\Analog In\Measure Voltage.llb\Acq&Graph Voltage-Int Clk.vi paletami DAQmx Data Acquisition z palety NI Measurements Array Przygotowanie stanowiska Komputer z kartą pomiarową NI 6221 Generator sygnału sinusoidalnego Do programu przygotowanego w ćwiczeniu 8 dopisać program obsługujący kartę pomiarową. Kartę pomiarową skonfigurować tak, aby kanałami wejściowymi były kanały 1 i 2 napięciem odniesienia kanałów wejściowych (typu pojedynczego) powinna być wejściowa masa analogowa AIGND (RSE) akwizycja przebiegała w trybie ciągłym aż do zakończenia zadania do generowania sygnału próbkującego wykorzystać wewnętrzny generator. Program należy przygotować tak, aby po jego uruchomieniu akwizycja rozpoczęła się z domyślnymi parametrami (częstotliwość próbkowania 1000 Hz, ilość próbek 1000), przy czym zmiana tych parametrów powinna być możliwa w dowolnej chwili. Zmiana panelu z Pomiar na Analiza powinna zakończyć akwizycję, natomiast zmiana z Analiza na Pomiar powinna automatycznie rozpocząć akwizycję danych. Przeprowadzić następujące testy d) dobrać prawidłową częstotliwość próbkowania i sprawdzić jakie wyniki otrzymuje się z FFT przy nieprawidłowo dobranej częstotliwości próbkowania, e) przeprowadzić pomiary ze stałą częstotliwością próbkowania dla różnych częstotliwości sygnału mierzonego, f) przeprowadzić pomiary dla jednej częstotliwości sygnału pomiarowego z różnymi częstotliwościami próbkowania.

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Zastosowania wielofunkcyjnej karty pomiarowej Data wykonania: 06.03.08 Data oddania: 19.03.08 Celem ćwiczenia było poznanie

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie karty PCI-6014 NI jako karty pomiarowej prostego wirtualnego oscyloskopu

Wykorzystanie karty PCI-6014 NI jako karty pomiarowej prostego wirtualnego oscyloskopu Wykorzystanie karty PCI-6014 NI jako karty pomiarowej prostego wirtualnego oscyloskopu W ćwiczeniu wykorzystywane są dwa kanały wejściowe karty, ACH0 i ACH8, oraz kanał wyjściowy DAC0OUT. Do kanałów wejściowych

Bardziej szczegółowo

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej Struktura stanowiska laboratoryjnego Na rysunku 1.1 pokazano strukturę stanowiska laboratoryjnego Z80 z interfejsem częstościomierza- czasomierz PFL 21/22. Rys.1.1. Struktura stanowiska. Interfejs częstościomierza

Bardziej szczegółowo

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego, poznanie jego charakterystyki przejściowej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Programowanie wielofunkcyjnej karty pomiarowej w VEE Data wykonania: 15.05.08 Data oddania: 29.05.08 Celem ćwiczenia była

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Zastosowanie standardu VISA do obsługi interfejsu RS-232C Data wykonania: 03.04.08 Data oddania: 17.04.08 Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2

Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Generator przebiegów pomiarowych Ex-GPP2 Przeznaczenie Generator przebiegów pomiarowych GPP2 jest programowalnym sześciokanałowym generatorem napięć i prądów, przeznaczonym do celów pomiarowych i diagnostycznych.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka. Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej

Politechnika Łódzka. Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej Politechnika Łódzka Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej Laboratorium komputerowych systemów pomiarowych Ćwiczenie 8 Wykorzystanie modułów FieldPoint w komputerowych systemach pomiarowych 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wirtualne przyrządy pomiarowe

Wirtualne przyrządy pomiarowe Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn POLITECHNIKA OPOLSKA Wirtualne przyrządy pomiarowe dr inż.. Roland PAWLICZEK Laboratorium Mechatroniki Cel zajęć ęć: Zapoznanie się ze strukturą układu pomiarowego

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Wirtualne przyrządy kontrolno-pomiarowe

Wirtualne przyrządy kontrolno-pomiarowe Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn POLITECHNIKA OPOLSKA Wirtualne przyrządy kontrolno-pomiarowe dr inż.. Roland PAWLICZEK Laboratorium komputerowe Mechatroniki Cel zajęć ęć: Przyrząd pomiarowy:

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i architektura komputerów

Sprzęt i architektura komputerów Krzysztof Makles Sprzęt i architektura komputerów Laboratorium Temat: Elementy i układy półprzewodnikowe Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji Zakład Systemów i Sieci Komputerowych SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech. Elektronika. Laboratorium nr 3. Temat: Diody półprzewodnikowe i elementy reaktancyjne

Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech. Elektronika. Laboratorium nr 3. Temat: Diody półprzewodnikowe i elementy reaktancyjne Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Elektronika Laboratorium nr 3 Temat: Diody półprzewodnikowe i elementy reaktancyjne SPIS TREŚCI Spis treści... 2 1. Cel ćwiczenia... 3 2. Wymagania...

Bardziej szczegółowo

UWAGA. Wszystkie wyniki zapisywać na dysku Dane E: Program i przebieg ćwiczenia:

UWAGA. Wszystkie wyniki zapisywać na dysku Dane E: Program i przebieg ćwiczenia: Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z. metodami badania i analitycznego wyznaczania parametrów dynamicznych obiektów rzeczywistych na przykładzie mikrotermostatu oraz z metodami symulacyjnymi umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

III. Przebieg ćwiczenia. 1. Generowanie i wizualizacja przebiegów oraz wyznaczanie ich podstawowych parametrów

III. Przebieg ćwiczenia. 1. Generowanie i wizualizacja przebiegów oraz wyznaczanie ich podstawowych parametrów POLITECHNIKA RZESZOWSKA KATEDRA METROLOGII I SYSTEMÓW DIAGNOSTYCZNYCH LABORATORIUM GRAFICZNE ŚRODOWISKA PROGRAMOWANIA S.P. WPROWADZENIE DO UŻYTKOWANIA ŚRODOWISKA VEE (1) I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Gromadzenie danych Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Wstęp NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie danych. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

BADANIE ELEMENTÓW RLC

BADANIE ELEMENTÓW RLC KATEDRA ELEKTRONIKI AGH L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE BADANIE ELEMENTÓW RLC REV. 1.0 1. CEL ĆWICZENIA - zapoznanie się z systemem laboratoryjnym NI ELVIS II, - zapoznanie się z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS tel. (0-22) 823-30-17, 668-69-75 02-304 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 141/90 fax (0-22) 659-26-11

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Schemat układu pomiarowego.

Rysunek 1: Schemat układu pomiarowego. Ćwiczenie nr 35 INTERFEJS IEC-625 (GPIB, IEEE 488) Cel: Celem ćwiczenia jest poznanie działania interfejsu GPIB oraz jego możliwości w systemach pomiarowych. W tym ćwiczeniu badane będą charakterystyki

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych test kompetencji zagadnienia

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych test kompetencji zagadnienia Wrocław, 21.03.2017 r. Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych test kompetencji zagadnienia Podczas testu kompetencji studenci powinni wykazać się znajomością zagadnień określonych w kartach kursów

Bardziej szczegółowo

Database Connectivity

Database Connectivity Oprogramowanie Systemów Pomiarowych 15.01.2009 Database Connectivity Dr inŝ. Sebastian Budzan Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania Tematyka Podstawy baz danych, Komunikacja, pojęcia: API, ODBC, DSN, Połączenie

Bardziej szczegółowo

Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia. Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych

Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia. Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych Zakres wymaganych wiadomości do testów z przedmiotu Metrologia Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do obsługi multimetrów analogowych i cyfrowych budowa i zasada działania przyrządów analogowych magnetoelektrycznych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćw. 4 WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ 1. Zapoznać się z zestawem do demonstracji wpływu zakłóceń na transmisję sygnałów cyfrowych. 2. Przy użyciu oscyloskopu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11. Podstawy akwizycji i cyfrowego przetwarzania sygnałów. Program ćwiczenia:

Ćwiczenie 11. Podstawy akwizycji i cyfrowego przetwarzania sygnałów. Program ćwiczenia: Ćwiczenie 11 Podstawy akwizycji i cyfrowego przetwarzania sygnałów Program ćwiczenia: 1. Konfiguracja karty pomiarowej oraz obserwacja sygnału i jego widma 2. Twierdzenie o próbkowaniu obserwacja dwóch

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów elektrycznych w systemach zasilających

PL B1. Sposób i układ pomiaru całkowitego współczynnika odkształcenia THD sygnałów elektrycznych w systemach zasilających RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210969 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383047 (51) Int.Cl. G01R 23/16 (2006.01) G01R 23/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie AC i CA

Przetwarzanie AC i CA 1 Elektroniki Elektroniki Elektroniki Elektroniki Elektroniki Katedr Przetwarzanie AC i CA Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego opracował: Łukasz Buczek 05.2015 1. Cel ćwiczenia 2 Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe"

Ćwiczenie: Mierniki cyfrowe Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Próbkowanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ

AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ ELEMETY ELEKTRONIKI LABORATORIUM Kierunek NAWIGACJA Specjalność Transport morski Semestr II Ćw. 1 Poznawanie i posługiwanie się programem Multisim 2001 Wersja

Bardziej szczegółowo

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC LDN SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC SEM 08.2003 Str. 1/5 SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC INSTRUKCJA OBSŁUGI Charakterystyka Interfejs SBCD w wyświetlaczach cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka. Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej. Laboratorium cyfrowej techniki pomiarowej. Ćwiczenie 4

Politechnika Łódzka. Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej. Laboratorium cyfrowej techniki pomiarowej. Ćwiczenie 4 Politechnika Łódzka Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej Laboratorium cyfrowej techniki pomiarowej Ćwiczenie 4 Zapis danych do pliku w programie LabVIEW 1. Zapis i odczyt sygnałów pomiarowych Do zapisu

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Przetwarzanie Sygnałów Kod: TS1A400027 Temat ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP. Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Wykrywacz kłamstw. Grzegorz Puzio, Łukasz Ulanicki 15 czerwca 2008

Wykrywacz kłamstw. Grzegorz Puzio, Łukasz Ulanicki 15 czerwca 2008 Wykrywacz kłamstw Grzegorz Puzio, Łukasz Ulanicki 15 czerwca 2008 1 Wstęp Tematem naszego projektu był wykrywacz kłamstw. Naszym celem było zrealizowanie sprzętowe urządzenia oraz wizualizacja w postaci

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Generator cyfrowy w systemie z interfejsem IEEE-488 Data wykonania: 24.04.08 Data oddania: 15.05.08 Celem ćwiczenia było

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Laboratorium 1

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Laboratorium 1 Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Laboratorium 1 1/10 2/10 PODSTAWOWE WIADOMOŚCI W trakcie zajęć wykorzystywane będą następujące urządzenia: oscyloskop, generator, zasilacz, multimetr. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

LV6. Pomiary mocy i energii w jednofazowych obwodach prądu przemiennego

LV6. Pomiary mocy i energii w jednofazowych obwodach prądu przemiennego LV6 Pomiary mocy i energii w jednofazowych obwodach prądu przemiennego Celem ćwiczenia jest zapoznanie z problematyką wyznaczania wartości mocy i energii z próbek sygnału zebranych w obwodzie pomiarowym

Bardziej szczegółowo

Ćw. 0: Wprowadzenie do programu MultiSIM

Ćw. 0: Wprowadzenie do programu MultiSIM Ćw. 0: Wprowadzenie do programu MultiSIM Wstęp Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z programem MultiSIM przeznaczonym do analiz i symulacji działania układów elektronicznych. Zaznajamianie się z tym programem

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie z przyrządami stanowiska laboratoryjnego. 1. Zapoznanie się z oscyloskopem HAMEG-303.

Zapoznanie z przyrządami stanowiska laboratoryjnego. 1. Zapoznanie się z oscyloskopem HAMEG-303. Zapoznanie z przyrządami stanowiska laboratoryjnego. 1. Zapoznanie się z oscyloskopem HAMEG-303. Dołączyć oscyloskop do generatora funkcyjnego będącego częścią systemu MS-9140 firmy HAMEG. Kanał Yl dołączyć

Bardziej szczegółowo

Ćwicz. 4 Elementy wykonawcze EWA/PP

Ćwicz. 4 Elementy wykonawcze EWA/PP 1. Wprowadzenie Temat ćwiczenia: Przekaźniki półprzewodnikowe Istnieje kilka rodzajów przekaźników półprzewodnikowych. Zazwyczaj są one sterowane optoelektrycznie z pełną izolacja galwaniczną napięcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU. wersja 1.1

Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU. wersja 1.1 Instrukcja integracji urządzenia na magistrali Modbus RTU wersja 1.1 1. Wyprowadzenia Rysunek 1: Widok wyprowadzeń urządzenia. Listwa zaciskowa J3 - linia B RS 485 linia A RS 485 masa RS 485 Tabela 1.

Bardziej szczegółowo

Część I. Pomiar drgań własnych pomieszczenia

Część I. Pomiar drgań własnych pomieszczenia LABORATORIUM INśYNIERII DŹWIĘKU 2 ĆWICZENIE NR 10 Część I. Pomiar drgań własnych pomieszczenia I. Układ pomiarowy II. Zadania do wykonania 1. Obliczyć promień krytyczny pomieszczenia, przy załoŝeniu, Ŝe

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO!

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! ćwiczenie nr 7 str.1/1 ĆWICZENIE 7 Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z zaawansowanymi możliwościami mikroprocesorowych sterowników programowalnych na

Bardziej szczegółowo

LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1

LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1 ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych

Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych UKŁADY ELEKTRONICZNE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Zastosowania liniowe wzmacniaczy operacyjnych Laboratorium Układów Elektronicznych Poznań 2008 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO. Instrukcja wykonawcza

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO. Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Instrukcja wykonawcza 1 Wykaz przyrządów a. Generator AG 1022F. b. Woltomierz napięcia przemiennego. c. Miliamperomierz prądu przemiennego. d. Zestaw składający

Bardziej szczegółowo

Ćw. 12. Akwizycja sygnałów w komputerowych systemach pomiarowych ( NI DAQPad-6015 )

Ćw. 12. Akwizycja sygnałów w komputerowych systemach pomiarowych ( NI DAQPad-6015 ) Ćw. 12. Akwizycja sygnałów w komputerowych systemach pomiarowych ( NI DAQPad-6015 ) Problemy teoretyczne: Podstawy architektury kart kontrolno-pomiarowych na przykładzie modułu NI DAQPad-6015 Teoria próbkowania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: UKŁADY ELEKTRONICZNE 2 (TS1C500 030) Tranzystor w układzie wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Analiza właściwości filtra selektywnego

Analiza właściwości filtra selektywnego Ćwiczenie 2 Analiza właściwości filtra selektywnego Program ćwiczenia. Zapoznanie się z przykładową strukturą filtra selektywnego 2 rzędu i zakresami jego parametrów. 2. Analiza widma sygnału prostokątnego..

Bardziej szczegółowo

PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW

PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW REV. 1.1 1. CEL ĆWICZENIA - obserwacja pracy diod i tranzystorów podczas przełączania, - pomiary charakterystycznych czasów

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 1. Dane techniczne Zakresy pomiarowe: Dynamika: Rozdzielczość: Dokładność pomiaru mocy: 0.5 3000 MHz, gniazdo N 60 db (-50dBm do +10dBm) dla zakresu 0.5 3000 MHz 0.1 dbm

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU APEK MULTIPLEKSER RX03

OPIS PROGRAMU APEK MULTIPLEKSER RX03 OPIS PROGRAMU APEK MULTIPLEKSER RX03 wer.2.3.3.9 - Program współpracuje z dwoma typami systemów pomiarowych AL154: multiplekserami M1.. lub RX.. oraz interfejsami DA.. - Wymagany system operacyjny: WIN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH

Instrukcja Obsługi. Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH Instrukcja Obsługi Modułu wyjścia analogowego 4-20mA PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG 26 600 Radom ul. Bracka 28, Centrala tel. (0-48) 38 48 800, tel./fax. 385 00 10, Dz. Sprzedaży (0-48) 366 80 06

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNY SPRZĘT LABORATORYJNY

NIEZBĘDNY SPRZĘT LABORATORYJNY Temat: Własności diody p-n Cel ćwiczenia Ćwiczenie 30 Zrozumienie właściwości diod ze złączem p-n. Poznanie własności diod każdego typu. Nauka testowania parametrów diod każdego typu za pomocą różnych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego"

Ćwiczenie: Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI. Katedra Metrologii i Optoelektroniki. Metrologia. Ilustracje do wykładu

Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI. Katedra Metrologii i Optoelektroniki. Metrologia. Ilustracje do wykładu Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Metrologii i Optoelektroniki Metrologia Studia I stopnia, kier Elektronika i Telekomunikacja, sem. 2 Ilustracje do wykładu

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

Komputerowe projektowanie układów ćwiczenia uzupełniające z wykorzystaniem Multisim/myDAQ. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ

Komputerowe projektowanie układów ćwiczenia uzupełniające z wykorzystaniem Multisim/myDAQ. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ Laboratorium Komputerowe projektowanie układów Ćwiczenia uzupełniające z wykorzystaniem oprogramowania Multisim oraz sprzętu mydaq National Instruments

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ELEKTRONIKI

PRACOWNIA ELEKTRONIKI PRACOWNIA ELEKTRONIKI Ćwiczenie nr 4 Temat ćwiczenia: Badanie wzmacniacza UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY INSTYTUT TECHNIKI 1. 2. 3. Imię i Nazwisko 1 szerokopasmowego RC 4. Data wykonania

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi. oprogramowania PC-LINK

Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi. oprogramowania PC-LINK Multimetr cyfrowy VA18B Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania PC-LINK Do urządzenia VA18B została dołączona płyta CD zawierająca oprogramowanie PC-LINK, dzięki któremu moŝliwa jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Rezonans w obwodach elektrycznych"

Ćwiczenie: Rezonans w obwodach elektrycznych Ćwiczenie: "Rezonans w obwodach elektrycznych" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Próbkowanie sygnałów

Ćwiczenie 4: Próbkowanie sygnałów Politechnika Warszawska Instytut Radioelektroniki Zakład Radiokomunikacji STUDIA MAGISTERSKIE DZIENNE LABORATORIUM SYGNAŁÓW MODULACJI I SYSTEMÓW Ćwiczenie 4: Próbkowanie sygnałów Opracował dr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11. Podstawy akwizycji i cyfrowego przetwarzania sygnałów. Program ćwiczenia:

Ćwiczenie 11. Podstawy akwizycji i cyfrowego przetwarzania sygnałów. Program ćwiczenia: Ćwiczenie 11 Podstawy akwizycji i cyfrowego przetwarzania sygnałów Program ćwiczenia: 1. Budowa prostego komputerowego systemu akwizycji danych. 2. Obserwacja widm typowych sygnałów. 3. Obserwacja wpływu

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

Sposoby opisu i modelowania zakłóceń kanałowych

Sposoby opisu i modelowania zakłóceń kanałowych INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI ZAKŁAD RADIOKOMUNIKACJI Instrukcja laboratoryjna z przedmiotu Podstawy Telekomunikacji Sposoby opisu i modelowania zakłóceń kanałowych Warszawa 2010r. 1. Cel ćwiczeń: Celem ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Aplikacja dla eksperymentu identyfikacyjnego z wykorzystaniem układu PAIO. Wykonał : Marcin Cichorowski Prowadzenie : dr inż.

Aplikacja dla eksperymentu identyfikacyjnego z wykorzystaniem układu PAIO. Wykonał : Marcin Cichorowski Prowadzenie : dr inż. Aplikacja dla eksperymentu identyfikacyjnego z wykorzystaniem układu PAIO Wykonał : Marcin Cichorowski Prowadzenie : dr inż. Jerzy Kasprzyk Cel pracy Celem pracy było stworzenie możliwości współpracy aplikacji

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie analizatorów wibracji SignalCalc TURBO oprogramowanie do diagnostyki maszyn obrotowych

Oprogramowanie analizatorów wibracji SignalCalc TURBO oprogramowanie do diagnostyki maszyn obrotowych ACE MOBILYZER Oprogramowanie analizatorów wibracji SignalCalc TURBO oprogramowanie do diagnostyki maszyn obrotowych SignalCalc TURBO oprogramowanie do diagnostyki maszyn obrotowych SignalCalc to nowy,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja karty akwizycji danych pomiarowych DAQ

Konfiguracja karty akwizycji danych pomiarowych DAQ Konfiguracja karty akwizycji danych pomiarowych DAQ Uruchom program konfiguracyjny Measurement & Automation Explorer (ikona na Pulpicie) Measurement & Automation.lnk Rozwiń menu Devices and Interfaces,

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i metrologii

Podstawy elektroniki i metrologii Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Metrologii i Optoelektroniki Podstawy elektroniki i metrologii Studia I stopnia kier. Informatyka semestr 2 Ilustracje do

Bardziej szczegółowo

Programowanie Układów Logicznych kod kursu: ETD6203. Szczegóły realizacji projektu indywidualnego W dr inż.

Programowanie Układów Logicznych kod kursu: ETD6203. Szczegóły realizacji projektu indywidualnego W dr inż. Programowanie Układów Logicznych kod kursu: ETD6203 Szczegóły realizacji projektu indywidualnego W1 24.02.2016 dr inż. Daniel Kopiec Projekt indywidualny TERMIN 1: Zajęcia wstępne, wprowadzenie TERMIN

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Program ćwiczenia: SYSTEMY POMIAROWE WIELKOŚCI FIZYCZNYCH - LABORATORIUM

Program ćwiczenia: SYSTEMY POMIAROWE WIELKOŚCI FIZYCZNYCH - LABORATORIUM Podstawy budowy wirtualnych przyrządów pomiarowych Problemy teoretyczne: Pomiar parametrów napięciowych sygnałów za pomocą karty kontrolno pomiarowej oraz programu LabVIEW (prawo Shanona Kotielnikowa).

Bardziej szczegółowo

start Program mikroprocesorowego miernika mocy generowanej $crystal = deklaracja

start Program mikroprocesorowego miernika mocy generowanej $crystal = deklaracja ----------------------------start---------------------------- Program mikroprocesorowego miernika mocy generowanej $crystal = 8000000 deklaracja częstotliwości kwarcu taktującego uc $regfile "m8def.dat"

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie Programowanie mikrokontrolerów Sprzęt i oprogramowanie... 33

1. Wprowadzenie Programowanie mikrokontrolerów Sprzęt i oprogramowanie... 33 Spis treści 3 1. Wprowadzenie...11 1.1. Wstęp...12 1.2. Mikrokontrolery rodziny ARM...13 1.3. Architektura rdzenia ARM Cortex-M3...15 1.3.1. Najważniejsze cechy architektury Cortex-M3... 15 1.3.2. Rejestry

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie VIIN Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi Przebieg ćwiczenia 1. Rozpoznać elementy stanowiska (rys.1,2,3) i podłączyć

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Akwizycja danych pomiarowych za pomocą karty pomiarowej NI USB-6008 w programie LabVIEW

Ćwiczenie 3 Akwizycja danych pomiarowych za pomocą karty pomiarowej NI USB-6008 w programie LabVIEW Ćwiczenie 3 Akwizycja danych pomiarowych za pomocą karty pomiarowej NI USB-6008 w programie LabVIEW Uwaga: Niniejsza instrukcja została napisana w wersji 8.5 oraz wersji 2012 programu LabVIEW dla karty

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Doświadczenia. 1 Pomiar oporności z użyciem omomierza multimetru

Wstęp. Doświadczenia. 1 Pomiar oporności z użyciem omomierza multimetru Wstęp Celem ćwiczenia jest zaznajomienie się z podstawowymi przyrządami takimi jak: multimetr, oscyloskop, zasilacz i generator. Poznane zostaną również podstawowe prawa fizyczne a także metody opracowywania

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTOROWY UKŁAD RÓŻNICOWY (DN 031A)

TRANZYSTOROWY UKŁAD RÓŻNICOWY (DN 031A) TRANZYSTOROWY UKŁAD RÓŻNICOWY (DN 031A) obciąże nie dynamiczne +1 +1 + 1 R 47k z erowanie R 8 3k R 9 6, 8 k R 11 6,8 k R 12 3k + T 6 BC17 T 7 BC17 + R c 20k zespół sterowania WY 1 R 2k R 23 9 R c dyn R

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia"

Ćwiczenie: Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka. Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej

Politechnika Łódzka. Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej Politechnika Łódzka Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej Laboratorium komputerowych systemów pomiarowych Ćwiczenie 6 Wykorzystanie interfejsu GPIB do komunikacji w komputerowym systemie pomiarowym

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 Instrukcja obsługi ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 1 ArtPlayer to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich wybór poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

Odczyt zegara ze sterownika do panelu serii TIU z możliwością korekty ustawień zegara w sterowniku

Odczyt zegara ze sterownika do panelu serii TIU z możliwością korekty ustawień zegara w sterowniku Informator Techniczny nr 12 -- styczeń 2001 -- INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC Odczyt zegara ze sterownika do panelu serii TIU z możliwością korekty ustawień zegara w sterowniku Program w sterowniku W sterowniku

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych ĆWICZENIE 0 Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i właściwościami wzmacniaczy operacyjnych oraz podstawowych układów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Marcin Narel Promotor: dr inż. Eligiusz

Bardziej szczegółowo

Badanie właściwości dynamicznych obiektów I rzędu i korekcja dynamiczna

Badanie właściwości dynamicznych obiektów I rzędu i korekcja dynamiczna Ćwiczenie 20 Badanie właściwości dynamicznych obiektów I rzędu i korekcja dynamiczna Program ćwiczenia: 1. Wyznaczenie stałej czasowej oraz wzmocnienia obiektu inercyjnego I rzędu 2. orekcja dynamiczna

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8

Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8 Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego, oraz zapoznanie się z metodami wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych.

Bardziej szczegółowo

Laboratorum 4 Dioda półprzewodnikowa

Laboratorum 4 Dioda półprzewodnikowa Laboratorum 4 Dioda półprzewodnikowa Marcin Polkowski (251328) 19 kwietnia 2007 r. Spis treści 1 Cel ćwiczenia 2 2 Opis ćwiczenia 2 3 Wykonane pomiary 3 3.1 Dioda krzemowa...............................................

Bardziej szczegółowo

Obługa czujników do robota śledzącego linie. Michał Wendland 171628 15 czerwca 2011

Obługa czujników do robota śledzącego linie. Michał Wendland 171628 15 czerwca 2011 Obługa czujników do robota śledzącego linie. Michał Wendland 171628 15 czerwca 2011 1 Spis treści 1 Charakterystyka projektu. 3 2 Schematy układów elektronicznych. 3 2.1 Moduł czujników.................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Instytut Teleinformatyki

Instytut Teleinformatyki Instytut Teleinformatyki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska Systemy Czasu Rzeczywistego Programowanie wyświetlacza graficznego LCD laboratorium: 01 autor: mgr inż. Paweł Pławiak

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo