PROJEKT BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM I SZALETAMI W PARKU WIEJSKIM W RAJCZY CZĘŚĆ II INSTALACJA WOD.- KAN.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM I SZALETAMI W PARKU WIEJSKIM W RAJCZY CZĘŚĆ II INSTALACJA WOD.- KAN."

Transkrypt

1 PROJEKT BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM I SZALETAMI W PARKU WIEJSKIM W RAJCZY CZĘŚĆ II INSTALACJA WOD.- KAN. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: STADIUM: BRANŻA: Dz. nr 10301/117, 10301/ Rajcza Urząd Gminy Rajcza ul.górska Rajcza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych INSTALACJA WOD.- KAN. ZAKRES OPRACOWANIA: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych AUTORZY SPECYFIKACJI: mgr inż. arch. Edyta Krawczyk mgr inż. Dariusz Steczek DATA: marzec STRONA T 2. YTUŁO Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Kopiowanie całości lub fragmentów bez pisemnej zgody autora zabronione. 1

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZEŚĆ BUDOWLANA 1. Wymagania ogólne ZAWARTO W CZĘŚĆI I Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych S W.K WYMAGANIA OGÓLNE WSTĘP Część ogólna 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna S W.K Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach: PROJEKT BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM I SZALETAMI W PARKU WIEJSKIM - INSTALACJA WOD.- KAN. w następującym zakresie: 1. INSTALACJA WOD.- KAN Zakres stosowania ST Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentacji Przetargowych i naleŝy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie Zakres Robót objętych S W.K. Roboty objęte informacjach S W.K.: 1. INSTALACJA WOD.- KAN Wymagania ogólne naleŝy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŝej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 2

3 S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K INSTALACJA WOD.- KAN. Zasobnik C.W.U. Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 niemieszkalnych - fusiotherm pn 10 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 S W.K Izolacja rurociągów śr otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 (E) S W.K Izolacja rurociągów śr otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 (E) S W.K Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej S W.K Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K instalacyjnymi w ścianach z cegieł Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym Postument porcelanowy do umywalek Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 3

4 S W.K Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 S W.K Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" S W.K Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 S W.K Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 o połączeniach wciskowych S W.K Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 o połączeniach wciskowych S W.K Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 S W.K Brodziki natryskowe S W.K Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym S W.K Zlewozmywaki Ŝeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie S W.K Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 - herz 2502 S W.K Filtr osadnikowi siatkowy o śr. nom. 32 S W.K Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 S W.K Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr. nom. 32 S W.K Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr. nom. 32 S W.K Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr. nom termostatyczny do cyrkulacji c.w.u. z nastawą wstępną alwa kombi-4 typ v 1810 y z nasadką termiczną S W.K Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr. nom. 15 S W.K Płytki montaŝowe do baterii i urządzeń S W.K Grzejniki elektryczne - zgodnie z PT S W.K Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 S W.K Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 S W.K Rury wywiewne z PVC o połączeniu klejonym o śr. 110 S W.K Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr zamknięcie stoŝkiem betonowym S W.K Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr zamknięcie rurą teleskopową S W.K Wykopy liniowe szer m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. V-VI; głębokość do 1.5 m S W.K Sieci wodociągowe - montaŝ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 40 S W.K Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 40 S W.K Sieci wodociągowe - montaŝ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej do 90 S W.K Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 S W.K Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 4

5 S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer m; kat. gr. V-VI Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 40 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 40 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 o połączeniach wciskowych Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 o połączeniach wciskowych Dostawa i montaŝ uchwytów dla NPS 5

6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA S W.K BOISKO - TRAWA SYNTETYCZNA 1.1. Przedmiot Przedmiotem ST W.K. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie Instalacji wod- kan Zakres robót S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K Zasobnik C.W.U. Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 niemieszkalnych - fusiotherm pn 10 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 S W.K Izolacja rurociągów śr otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 (E) S W.K Izolacja rurociągów śr otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 (E) S W.K Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej S W.K Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami S W.K S W.K S W.K instalacyjnymi w ścianach z cegieł Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. 6

7 S W.K Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej S W.K Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 S W.K Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym S W.K Postument porcelanowy do umywalek S W.K Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 S W.K Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 S W.K Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" S W.K Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 S W.K Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 o połączeniach wciskowych S W.K Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 o połączeniach wciskowych S W.K Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 S W.K Brodziki natryskowe S W.K Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym S W.K Zlewozmywaki Ŝeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie S W.K Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 - herz 2502 S W.K Filtr osadnikowi siatkowy o śr. nom. 32 S W.K Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 S W.K Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr. nom. 32 S W.K Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr. nom. 32 S W.K Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr. nom termostatyczny do cyrkulacji c.w.u. z nastawą wstępną alwa kombi-4 typ v 1810 y z nasadką termiczną S W.K Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr. nom. 15 S W.K Płytki montaŝowe do baterii i urządzeń S W.K Grzejniki elektryczne - zgodnie z PT S W.K Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 S W.K Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 S W.K Rury wywiewne z PVC o połączeniu klejonym o śr. 110 S W.K Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr zamknięcie stoŝkiem betonowym S W.K Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr zamknięcie rurą teleskopową S W.K Wykopy liniowe szer m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. V-VI; głębokość do 1.5 m S W.K Sieci wodociągowe - montaŝ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 40 S W.K Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 40 7

8 S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K S W.K Sieci wodociągowe - montaŝ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej do 90 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer m; kat. gr. V-VI Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 40 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 40 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 o połączeniach wciskowych Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 o połączeniach wciskowych Dostawa i montaŝ uchwytów dla NPS 1.3. Materiały podgrzewacz + zasobnik C.W.U. 400 dm3, klamry ciesielskie, piasek do zapraw, pospółka - kruszywo nienormowane, cement portlandzki 35 bez dodatków, wapno suchogaszone, cegła budowlana pełna, bale iglaste obrzynane nasycane kl.iii, krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.ii, woda z rurociągu, rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50, kołnierze zaślepiające o śr. do 110, rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 160, rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50, rury PVC przepustowe o śr. 50, rury PVC przepustowe o śr. 110, rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej 40, rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 -fusiotherm pn 10, rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 -fusiotherm pn 10, rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 -fusiotherm pn 10, rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 fusiotherm pn 10, rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 50 -fusiotherm pn 10, rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 -fusiotherm pn 20, rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 -fusiotherm pn 20, rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 fusiotherm pn 20, rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 -fusiotherm pn 20, czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110, czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160, kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50, kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110, kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 160, tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych, tuleje 8

9 kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o śr.zewnętrznej do 90, kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20, kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25, kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32, kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40, kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 50, kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 15, kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20, kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 40, kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 40, króćce przejściowe Ŝeliwne jednokołnierzowe, kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr.zewnętrznej do 90, zawory wodne czerpalne mosięŝne o śr. nominalnej 15, zawory kulowe o śr. nominalnej 15, zawory kulowe o śr. nominalnej 15 - herz 2502, zawory kulowe o śr. nominalnej 40, zawory kulowe równoprzelotowe mosięŝne do wody o śr.nom. 20, zawory kulowe równoprzelotowe mosięŝne do wody o śr.nom. 32, zawory kulowe równoprzelotowe mosięŝne do wody o śr.nom termostatyczny do cyrkulacji c.w.u. z nastawą wstępną alwa kombi-4 typ v 1810 y z nasadką termiczną, złącza elastyczne metalowe o śr. zewnętrznej 20, zawory spłukujące do pisuarów, baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące mosięŝne standardowe o śr. nominalnej 15, baterie natryskowe mosięŝne z natryskiem przesuwanym o śr.nominalnej 15, syfony umywalkowe mosięŝne ze spustem, syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego, spusty do brodzików natryskowych, złączki spłukujące do pisuarów, zawory zwrotne mosięŝne o śr.nom. 15, płytki montaŝowe do baterii i urządzeń, grzejniki elektryczne - zgodnie z PT, wsporniki do konwektorów, konstrukcja wsporcza, wodomierze do wody zimnej do 50 st. o śr.nom. 32, wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 40, umywalki porcelanowe, postumenty porcelanowe do umywalek, zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych, pisuary porcelanowe, urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt, sedesy typu kompakt, syfony brodzikowi z tworzywa sztucznego o śr. 50, wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50, wsporniki do umywalek, konstrukcja wsporcza, rury wywiewne z PVC o śr. 110, wpust deszczowy, trzon studzienki rura karbowana, kineta studzienki z PE, kineta studzienki z PP, rura teleskopowa, pokrywa z PCV z uszczelką, uszczelka, łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 40, łączniki redukcyjne mosięŝne o śr.nom. 32, filtry osadnikowe siatkowe skośne mosięŝne o śr.nom 32, dwuzłączki przejściowe mosięŝne, uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50, uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110, uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych, uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20, uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25, uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32, uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40, uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50, otuliny Thermaflex FRZ gr. 9, klipsy montaŝowe Thermaclips, taśma Thermatape FR 3x50, klej Thermaflex 474, śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami, śruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakrętkami i podkładkami M-16 ocynk., uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.zewnętrznej do 90, materiały pomocnicze 1.4. Sprzęt Do realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z ogólnodostępnego sprzętu mechanicznego, sprawnego technicznie. zagęszczarka wibracyjna, wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t, środek transportowy, samochód skrzyniowy, samochód skrzyniowy 5 t, betoniarka wolnospadowa elektryczna, prościarka do rur PE, zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 280, agregat prądotwórczy 9

10 1.5. Transport Samochód cięŝarowy, rozładunek ręczny, transport ręczny Wykonanie robót Zgodnie z odpowiednimi normami, przepisami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych wyd. Arkady, Warszawa 1990 oraz wytycznymi zawartymi w informacjach technicznych poszczególnych producentów Kontrola jakości Zgodnie z odpowiednimi normami, przepisami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych wyd. Arkady, Warszawa 1990 oraz wytycznymi zawartymi w informacjach technicznych poszczególnych producentów Jednostka obmiaru Przy wyznaczaniu zasad określania ilości Robót i materiałów naleŝy stosować ogólne przepisy zawarte w częściach ogólnych zawartych w poszczególnych częściach KNR dla wykonywania poszczególnych Robót Odbiór Zgodnie z odpowiednimi normami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych wyd. Arkady, Warszawa 1990 oraz wytycznymi zawartymi w informacjach technicznych poszczególnych producentów Podstawa płatności Na podstawie ustaleń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Przepisy związane Instrukcje i certyfikaty producentów. Odpowiednie normy i przepisy Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montaŝowych, wyd. Arkady, Warszawa Atesty PZH 10

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2009 R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen :.IV. KW.2008 R NARZUTY VAT [V]

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2009 R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen :.IV. KW.2008 R NARZUTY VAT [V] PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BOISKA SPORTOWE,,ORLIK,, 22 Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM I SZA- LETAMI W PARKU WIEJSKIM ( INSTALACJA WOD-KAN i ogrzewanie w zakresie grzejników elektrycznych ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Instalacja wod-kan Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r

PRZEDMIAR. Instalacja wod-kan Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r PRZEDMIAR Obiekt Budowa Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap Sporządził mgr inŝ. Dorota Bazylewicz 04.2009 r "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/14

Przedmiar Strona 1/14 Przedmiar Strona 1/14 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Instalacja wod-kan 1 Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP - branża sanitarna

Przedmiar. Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP - branża sanitarna Przedmiar Data: 2009-03-24 Budowa: Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Obiekt: Brzeźno

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka: 1 m3 0,8200

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka: 1 m3 0,8200 Data utworzenia: 2009-05-08 Instalacja wod-kan Przedmiar robót Dział nr 1. Roboty demontażowe 1. KNR 4-01 0212-0100 Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : maj 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys ślepy. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : maj 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł Kosztorys ślepy NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ze zmiana sposobu uŝytkowania II piętra budynku ZOZ na Centrum Aktywizacji Zawodowej - ROBOTY MONTAśOWE WOD-KAN ADRES INWESTYCJI : WIELUŃ ul.sieradzka 56 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont toalet z natryskami.

Przedmiar robót. Remont toalet z natryskami. Przedmiar robót Budowa: Szkoła Podstawowa Nr 86. Obiekt lub rodzaj robót: Toalety i pomieszczenie z natryskami - insatalacje sanitarne. Lokalizacja: Kraków os. Jagiellońskie 18. Inwestor: Zespół Ekonomiki

Bardziej szczegółowo

Kosztorys BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - INSTALACJE WODY I KANAIZACJI

Kosztorys BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - INSTALACJE WODY I KANAIZACJI Kosztorys BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - INSTALACJE WODY I KANAIZACJI Data: 2007-07-31 Budowa: BUDYNEK SOCJALNY NR 1 Obiekt: Dz nr 1167, ul.fr.kaima 32-700 Bochnia Zamawiający: GMINA MIASTA BOCHNIA

Bardziej szczegółowo

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK budynek nr 2-stała baza noclegowa wewnętrzna inst.wod-kan i c.w. Identyfikator kosztorysu: budynek nr 2-stała baza noclegowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Henryk Bujak DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Henryk Bujak DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : BLOK XIX - INSTALACJA WOD.-KAN. ADRES INWESTYCJI : Blok XIX ul. Staszica 21, 23 ; śeromskiego 20,22 ; 22-400 ZAMOŚĆ INWESTOR : Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety.

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety. Przedmiar robót Budowa: Krakowie. Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje sanitarne /remont toalety/. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie. strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Remont toalety. 1.1 KNNR

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA Luboń ul.osiedlowa - Instalacje wod-kan

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA Luboń ul.osiedlowa - Instalacje wod-kan Strona 1 z 5 Lp. Podstawa Opis 1 Instalacje wod. - kan. i p.poż. w budynku projektowanym Jedn. obm. Ilość 1 d.1 KNNR 4 0107-02 2 d.1 KNNR 4 0107-03 3 d.1 KNNR 4 0138-01 4 d.1 5 d.1 6 d.1 7 d.1 8 d.1 9

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Remont sanitariatów dla osób niepełnosprawnych na pododdziale urologii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie ul. Rycerska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ

Przedmiar. Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Przedmiar Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Data: 2007-05-11 Budowa: Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników Kody

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Adres inwestycji: Zamawiającyr: Wodociągowa wieŝa ciśnień w PISZU Gmina Pisz ul.gizewiusza 5, 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

Zbiór: MYSTKOW - instalacja wod-kan i ppoz - INST - I Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót

Zbiór: MYSTKOW - instalacja wod-kan i ppoz - INST - I Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 1.007 KNRW 215/112/1 1.008 KNRW 215/112/2

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-02-20 Budowa: OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.,WOD-KAN I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zamawiający: URZĄD GMINY W KAMIENIU opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

Zbiór: DOMOSLAWICE - instalacja wod-kan - aktualizacja Zuzia (C) DataComp /03/09. Przedmiar Robót

Zbiór: DOMOSLAWICE - instalacja wod-kan - aktualizacja Zuzia (C) DataComp /03/09. Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 na ścianach w budynkach niemieszkalnych,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna

Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna Strona 1 z 10 Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna Obiekt Dobudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łążynie-instalacje wod.-kan. Budowa Łążyn, Inwestor GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA ul. HANDLOWA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Kosztorys

Kosztorys nakładczy. Kosztorys Kosztorys nakładczy Kosztorys Data: 2008-03-12 Budowa: Remont i przebudowa pawilonu nr 5 Góra Kalwaria, ul. Szpitalna 1 Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. waleriana Łukasińskiego ul. Szpitalna 1, Góra

Bardziej szczegółowo

Przedmiar - instalacja wod-kan

Przedmiar - instalacja wod-kan Przedmiar - instalacja wod-kan Kosztorys Data: 2009-04-29 Budowa: Stacja uzdatniania wody w Łukanowicach Działka nr 386/4 Łukanowice, gm. Wojnicz Obiekt: Przebudowa laboratorium wody czystej (fizykochemia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dostosowanie sanitariatu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Przedmiar robót. Dostosowanie sanitariatu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Przedmiar robót Budowa: Przedszkole Samorządowe nr 151 Kraków, os. Niepodległości 4. Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje snitarne /remont santariatu/. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie. strona

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY wewn. instalacja wod - kan. Data utworzenia: Dział nr 1. Instalacje wodociągowe

Przedmiar robót. MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY wewn. instalacja wod - kan. Data utworzenia: Dział nr 1. Instalacje wodociągowe Data utworzenia: 2008-07-11 MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY wewn. instalacja wod - kan Przedmiar robót Dział nr 1. Instalacje wodociągowe 1. KNNR 4 0110-01 Rurociągi z PEX-C śr. zewnętrznej 16 mm łączone

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Alicja RoŜek DATA OPRACOWANIA : grudzień 2008r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 4 kw. 07

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Alicja RoŜek DATA OPRACOWANIA : grudzień 2008r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 4 kw. 07 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ - instalacja ADRES INWESTYCJI : WAŁCZ, ul. Nowomiejska 4, nr dz. 2650/2, 2647 INWESTOR : TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kosztorysowanie Robót Budowlanych Dariusz Paradowski 04-674 Warszawa, ul. Lebiodowa 27C, PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Instalacje sanitarne ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót nr 6

Przedmiar Robót nr 6 Część sanitarna Przedmiar Robót nr 6 Lp. T Podsta wa Opis Jednostka obmiarowa Obmiar Cena jednostkowa Wartość 1 1 d.1 2 d.1 3 d.1 INTALACJA WODOCIĄGOWA - Z.W.U I C.W.U. 08-08- 08-03 ocynkowanego o śr.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. wewnętrzna instalacja wod-kan

Kosztorys. wewnętrzna instalacja wod-kan Kosztorys Budowa: Błądzikowo, ul. Pucka Obiekt: budynek B Zamawiający: PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O. UL. ZAMKOWA 6 84-100 PUCK Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Zbiór: OLKUSZ_PRZEDSZKOLE_-_instalacja_wod-kan_i_ppoz Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót

Zbiór: OLKUSZ_PRZEDSZKOLE_-_instalacja_wod-kan_i_ppoz Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 1.007 KNRW 215/112/7 1.008 KNRW 215/112/1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III Jednostka: m3 10,8000

Przedmiar robót. Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III Jednostka: m3 10,8000 "DOM-BUD" w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67 Identyfikator: ZS Data utworzenia: 2013-03-26 Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno II etap - Instalacje wod. - kan. Przedmiar

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Wróbel DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Wróbel DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA BUDUNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZEBRZESZYNIE UL. BŁONIE 117 I PRZE- NIESIENIE MIESZKANEK Z DPS KLEMENSÓW - ZAGOSPODAROWANIE PODDASZA ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek administracyjno-handlowy ul.brzeska 109 Biała Podl. działka nr geod. 790 O b i e k t : Budynek administracyjno-handlowy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Podstawa wyceny zł. Wartość zł (5 x 6) Instalacja wody zimnej. skrzydełkowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach

KOSZTORYS OFERTOWY. Podstawa wyceny zł. Wartość zł (5 x 6) Instalacja wody zimnej. skrzydełkowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach 1 Instalacja wody zimnej 1 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy kpl. 24 d.1 0124-02 skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w ruro- ciągach miedzianych 2 KNR 2-15 Wodomierze

Bardziej szczegółowo

Kosztorys "ślepy" Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys "ślepy" Obiekt Budowa Trzebiatów ul. Zagórska 21, Budynek nr 21 Inwestor Kompleks Wojskowy 2111 w m. Trzebiatów Koszalin luty 2019r.

Bardziej szczegółowo

28-9 Gdański Park Nauk.Techn. bud. A - instalacje strona nr: 1. Przedmiar

28-9 Gdański Park Nauk.Techn. bud. A - instalacje strona nr: 1. Przedmiar 28-9 Gdański Park NaukTechn bud A - instalacje strona nr: 1 Przedmiar 1 Nr ST 030202 Kanalizacja sanitwewnętrzna 11 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm 76,00

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY WIELORODZINNY CZĘSTOCHOWA ul. KONTKIEWICZA

PRZEDMIAR ROBÓT. BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY WIELORODZINNY CZĘSTOCHOWA ul. KONTKIEWICZA PRZEDMIAR ROBÓT BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY WIELORODZINNY CZĘSTOCHOWA ul. KONTKIEWICZA Budowa: CZĘSTOCHOWA Obiekt: INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA Zamawiający: GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA, ul ŚLĄSKA 11/13

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 1. Element: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. 1. KNR 00-31-0219-0500 Łączenie systemu pcvz innymi technologiami - rury stalowe czarne lub OC, kształtki gwintowane, armatura łączona na gwint,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sprawdzający:

Przedmiar robót. Sprawdzający: Przedmiar robót 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne, Kod CPV nr 45332200-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne; Kod CPV nr 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego; STWiOR: Instalacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA INWESTYCJI : REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD - KAN ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Tabela elementów scalonych

Tabela elementów scalonych expert Tabela elementów scalonych Koszty bezpośrednie Narzuty Robocizna Materiały Sprzęt k.zakupu k.pośrednie Obiekt Gabinet dyrektora i sekretariat Element robót. Kanalizacja sanitarna Element robót.2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE PRZEDMIAR ROBÓT REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE ADRES INWESTYCJI : 63-100 ŚREM UL. JEZIORNA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR)

KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) RODAK & JAŻDZYK 26-600 RADOM Pracownia Projektowa ul. Szwarlikowska 17 KOSZTORYS OFERTOWY (PRZEDMIAR) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 0,00% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł MIELNO UL. PIASTÓW 10

Przedmiar. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 0,00% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł MIELNO UL. PIASTÓW 10 kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 0,00% 0,00 kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Przedmiar Obiekt Lokalizacja Inwestor REMONT POMIESZCZEŃ HYDROTERAPI MIELNO UL. PIASTÓW 10 Stawka robocizny 0,00 zł/r-g Koszty zakupu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót 1. 1. 1. KNNR 04-04-0503-0 Element: Instalacja centralnego ogrzewania Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach [ 22 ] Nr spec. techn.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana instalacji wody zimnej i montaŝ instalacji wody ciepłej i cyrkulacji 1. KNNR [ST-002]

Przedmiar robót. Wymiana instalacji wody zimnej i montaŝ instalacji wody ciepłej i cyrkulacji 1. KNNR [ST-002] Wymiana instalacji wody zimnej i montaŝ instalacji wody ciepłej i cyrkulacji Przedmiar robót 1. KNNR 4 0112-0100 [ST-002] Opis robót Rurociągi z tworzyw sztuczn.(pp,pe,pb) o połącz. zgrzew.na ścianach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Geokart - International Sp z o.o Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44

PRZEDMIAR ROBÓT. Geokart - International Sp z o.o Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 Geokart - International Sp z o.o. 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik gm. pruchnik. Instalacja wod-kan ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne GMINA ŁAGIEWNIKI 58-210 ŁAGIEWNIKI, UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 21 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA

Bardziej szczegółowo

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Remont pomieszczeń przyległych do dzwigu szpitalnego w budynku

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Remont pomieszczeń przyległych do dzwigu szpitalnego w budynku Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,106 2 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,185 3 Środek transportowy m-g 0,995 Razem 1,286 Zestawienie materiałów

Bardziej szczegółowo

file:///x:/doc/justyna/2011/056-remont Radiologii/od D.Budowlanego/...

file:///x:/doc/justyna/2011/056-remont Radiologii/od D.Budowlanego/... 1 z 19 2011-03-30 13:43 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Zakład Diagnostyki Radiologicznej - Instalacja wod - kan I i II etap Kod CPV 45330000-9 Budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment A.

PRZEDMIAR ROBÓT. instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment A. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt: Budynek internatowy w Szczawnicy, ul. Szlachtowska Data : 31 marzec 2008r. Budowa : Biały montaż instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment A. Wykonujący:... Przedmiar Robót 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment B.

PRZEDMIAR ROBÓT. instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment B. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt: Budynek internatowy w Szczawnicy, ul. Szlachtowska Data : 31 marzec 2008r. Budowa : Biały montaż instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment B. Wykonujący:... Przedmiar Robót 1

Bardziej szczegółowo

Kosztorys opracowali: St. Rzegocki,... Sprawdzający:

Kosztorys opracowali: St. Rzegocki,... Sprawdzający: P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 08-07-05 Budowa: PRZEDSZKOLE nr 54 43-300 Bielsko-Biała ul.wodna 3 Kody CPV: 45214100-1 Obiekt: REMONT WĘZŁA śywieniowego - ROBOTY INSTALACYJNE Zamawiający: URZĄD MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

Zbiór: TYMOWA SZKOLA PODSTAWOWA - instalacja wod-kan - aktualizacja Zuzia (C) DataComp 1994-2001 08/03/09. Przedmiar Robót

Zbiór: TYMOWA SZKOLA PODSTAWOWA - instalacja wod-kan - aktualizacja Zuzia (C) DataComp 1994-2001 08/03/09. Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 na ścianach w budynkach niemieszkalnych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD.-KAN.I C.W.U. DLA PRZEBUDOWY WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD.-KAN.I C.W.U. DLA PRZEBUDOWY WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO P R Z E D M I A R R O B Ó T WEWNĘTRZNA INSTAACJA WOD.-KAN.I C.W.U. DA PRZEBUDOWY WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO Data: 2007-09-23 Budowa: OKRĘGOWY SZPITA KOEJOWY W KATOWICACH Kody CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys WOK-KN-01-A Instalacja wod-kan

Kosztorys WOK-KN-01-A Instalacja wod-kan Wartość kosztorysowa Słownie: zł Kosztorys 8-05-WOK-KN-0-A Instalacja wod-kan Obiekt Zespół boisk sportowych z zapleczem Budowa Szkoła Podstawowa nr 6 Inowrocław, ul. Inwestor Urząd Miasta, Inowrocław,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski REMONT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Kosztorys inwestorski REMONT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA Kosztorys inwestorski REMONT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA Data: 2010-06-02 Budowa: GIMNAZJUM NR 14 BIELSKO-BIAŁA ul. Mazańcowicka 34 Obiekt: INSTALACJE WEWNĘTRZNE Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sprzętu Strona 8/8

Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 2,896 2 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,292 3 Środek transportowy m-g 0,579 Razem 3,767 Zestawienie materiałów

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boisk "ORLIK 2012"na rerenie Gminy Łubniany w Łubnianach przyłącz wody i kanalizacja deszczowa

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boisk ORLIK 2012na rerenie Gminy Łubniany w Łubnianach przyłącz wody i kanalizacja deszczowa Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane "ARCHIN" Wrocłąw Bulwar Ikara 17-1A PRZEDMIARY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 45232440-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Inwestor: Jednostka opracowująca: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego Modliborzyce

Przedmiar robót. Inwestor: Jednostka opracowująca: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego Modliborzyce Inwestor: Jednostka opracowująca: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63 23-310 Modliborzyce Przedmiar robót Nazwa zadania: Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu "Senior- Wigor" Lokalizacja: 23-310

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont pomieszczeń parteru Szkoły podstawowej w Brzeźnie

Przedmiar. Remont pomieszczeń parteru Szkoły podstawowej w Brzeźnie Przedmiar Data: 2009-06-15 Budowa: Branża sanitarna Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nazwa inwestycji: adres: branŝa: TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH TEATR LETNI W SZCZECINIE - REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ - ZAMKNIĘTA CZĘŚĆ PODSCENIA PARK KASPROWICZA, UL. FAŁATA 2, SZCZECIN INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT wod.-kan. Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 16 mm m 10

PRZEDMIAR ROBÓT wod.-kan. Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN20 o śr. zewnętrznej 16 mm m 10 NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR: PRZEDMIAR ROBÓT wod.-kan. ZAPLECZE SOCJAL.-SANITARNE BUDYNKU GOSPODARCZEGO w NADLESNICTWIE CHOJNÓW DZIALKA nr ewid, 262 Nadlesnictwo CHOJNÓW Nadlesnictwo

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Instalacje sanitarne - Święciechowa Obiekt : Budynek Urzędu Gminy Kod CPV : 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacje sanitarne: inst. wod-kan. c.o.

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacje sanitarne: inst. wod-kan. c.o. STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Adaptacja części pomieszczeń zespołu szkół w Czernikowie na przedszkole Obiekt : Instalacje sanitarne Adres : Czernikowo Kod CPV : 45214100-1,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Przedmiar robót Budowa: Budowa instalacji c.o oraz instalacji wod-kan w Hali magazynowej na Strażnice OSP na dz nr 271/6, 271/4, 267, w m. Nawojowa Obiekt lub rodzaj robót: KOD CPV 45330000-9 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Wewnętrzna instalacja wody. Kody CPV: 45251130-1 Obiekt: Przebudowa budynku Gminnego OSrodka Kultury w Perzowie Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE W BUDOWNICTWIE TOMASZ PIWOŃSKI 95-073 Jedlicze B, ul. Chabrowa Kosztorys inwestorski NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA KUCHNI W BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RZGOWIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Warszawa, ul.serocka 28/20. PRACOWNIA PROJEKTOWA ALL arch. JOLANTA SOŁTAN

PRZEDMIAR Warszawa, ul.serocka 28/20. PRACOWNIA PROJEKTOWA ALL arch. JOLANTA SOŁTAN PRACOWNIA PROJEKTOWA ALL arch. JOLANTA SOŁTAN 04-333 Warszawa, ul.serocka 28/20 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny :

DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i rozbudowa budynku OREW w Ochotnicy Dolnej ADRES INWESTYCJI : Ochotnica Dolna INWESTOR : Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy ADRES

Bardziej szczegółowo

GRASS Kancelaria Architektoniczna Tomasz Kwieciński Al. St. Zjednoczonych 18/98 PRZEDMIAR

GRASS Kancelaria Architektoniczna Tomasz Kwieciński Al. St. Zjednoczonych 18/98 PRZEDMIAR GRASS Kancelaria Architektoniczna Tomasz Kwieciński 03-964 Warszawa Al. St. Zjednoczonych 18/98 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Filia Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS przy Centrum Charytatywno Opiekuńczym Caritas w Pile, ul. Orla 9, dz. nr 74, aneks w zakresie zmiany funkcji części budynku z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 2P-12-Ł.

Przedmiar robót 2P-12-Ł. Przedmiar robót 2P-12-Ł. Instalacja wod-kan., c.o., wentylacja mechaniczna Obiekt Kod CPV 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45231300-8 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

ZADANIE IV - PRZEDMIAR

ZADANIE IV - PRZEDMIAR ZP/ATR/DS.3,4,5,Am/04/2009 Załącznik nr 7B ZADANIE IV - PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe w Domu Studenckim "Amicus" ADRES INWESTYCJI : ul. Chopina 55, 71-450 Szczecin INWESTOR : Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT ŁAZIENEK - INSTALACJA WOD.-KAN.

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT ŁAZIENEK - INSTALACJA WOD.-KAN. PRZEDMIAR ROBÓT REMONT ŁAZIENEK - INSTALACJA WOD.-KAN. Obiekt Kod CPV 45332400-7 Budowa CZĘSTOCHOWA AL.JANA PAWŁA II 126/130 Inwestor CJO-NAUCZYCIELSIKE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W CZĘSTOCHOWIE AL.JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Data utworzenia: 2012-07-25 Remont Budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Łomży Tabela robót Dział nr 1. Kuchnia - demontaż 1 KNNR 8 0409-01 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.15-20 mm

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE SANITARNE

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE SANITARNE Przedmiar robót PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE SANITARNE Data: wrzesień 2012 Budowa: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Obiekt: Żlinice,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNO - ADMINISTRACYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W BĘDZINIE

Przedmiar BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNO - ADMINISTRACYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W BĘDZINIE Przedmiar BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNO - ADMINISTRACYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W BĘDZINIE Data: 2011-09-05 Budowa: Będzin ul. Kijowska 2 Obiekt: Budynek zaplecza Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie

Bardziej szczegółowo

"DROSAN" DROZD EWA WARSZAWA UL. GLIWICKA 16A. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ewa Drozd DATA OPRACOWANIA :

DROSAN DROZD EWA WARSZAWA UL. GLIWICKA 16A. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ewa Drozd DATA OPRACOWANIA : "DROSAN" DROZD EWA 03-608 WARSZAWA UL. GLIWICKA 16A PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : PT INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU NR 9 23 BAZY LOTNICTWA ADRES INWESTYCJI : MIŃSK MAZOWIECKI ADRES WYKONAWCY : Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA SANITARNA WOD-KAN

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA SANITARNA WOD-KAN KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA SANITARNA WOD-KAN Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich ul. Kusocińskiego i ul. Żwirki", nr projektu WND-RPSL.0.02.0-24-0468/5-003, w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ROBÓT INSTALACYJNYCH Oddział Radioterapii Onkologicznej II

KOSZTORYS ROBÓT INSTALACYJNYCH Oddział Radioterapii Onkologicznej II Wielkopolskie Centrum Onkologii ul. Garbary 15, 61-866 Poznań KOSZTORYS ROBÓT INSTALACYJNYCH Oddział Radioterapii Onkologicznej II NAZWA INWESTYCJI : Remont Oddziału Radioterapii Onkologicznej II ADRES

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Kosztorys obejmuje wycenę instalacji wod-kan, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej dla budowanej sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont, modernizacja i wyposaŝenie świetlicy wiejskiej w Kołozębiu - Wewnętrzne Instalacje Sanitarne ADRES INWESTYCJI : Kołoząb, 09-110 Sochocin, gm. Sochocin INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji Wykonanie instalacji wew. i zew. wod-kan, c.o. i kotłowni olejowej

Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji Wykonanie instalacji wew. i zew. wod-kan, c.o. i kotłowni olejowej Branża: Instalacyjna Rodzaj: Obmiar Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Budynek Mieszkalny - kotłownia, przyłącze wod-kan, wew. instalacje Adaptacja budynku gospodarczego na posterunek policji

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych kuchni. Przedmiar robót

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych kuchni. Przedmiar robót Data utworzenia: 2010-05-24 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych kuchni. Przedmiar robót Dział nr 1. ROBOTY DEMONTAŻOWE [CPV: 45232150-8 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty sanitarne - Szalet Miejski. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty sanitarne - Szalet Miejski. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Roboty sanitarne - Szalet Miejski Adres inwestycji: Zamawiający: Urząd Miejski w Łomży, 18-400 Łomża ul. Stary Rynek 14 Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Przebudowa z rozbudowa budynku warsztatowo - magazynowego z wiatą

Kosztorys. Przebudowa z rozbudowa budynku warsztatowo - magazynowego z wiatą Kosztorys Budowa: Instalacje sanitarne Obiekt: budynek c Zamawiający: P.G.K. Sp. z o.o. Puck, ul. Zamkowa 6 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis

Bardziej szczegółowo

JW TORUŃ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

JW TORUŃ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : JW 4620 87-100 TORUŃ KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUD. NR 95 ADRES INWESTYCJI : 87-100 TORUŃ ul. Okólna 37 INWESTOR : JW 4620 ADRES INWESTORA : 87-100 TORUŃ ul. Okólna 37 BRANŻA : INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT OGÓNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT DOTYCZĄCA WYKONANIA REMONTU INSTAACJI WODNO-KANAIZACYJNYCH W ABORATORIACH INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ PAN PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWANYCH I INSTAACYJNYCH grupy robót w.g.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJE WOD-KAN, CO, WENTYLACJI

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJE WOD-KAN, CO, WENTYLACJI PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJE WOD-KAN, CO, WENTYLACJI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie: KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA INSTALACJA C.O. I WODY W MIESZKANI ACH ADRES INWESTYCJI : GOLA 59 INWESTOR : GMINA GOSTYŃ ADRES INWESTORA : 63-800 GOSTYŃ UL. RYNEK 2 BRANŻA : Sanitarna DATA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont sanitariatów

Przedmiar robót. Remont sanitariatów Przedmiar robót Budowa: Podział środków - transza XIX (ŚDM) Obiekt lub rodzaj robót: Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2/ Roboty sanitarne Lokalizacja: 31-234 Kraków ul. Porzeczkowa 3 Inwestor: ZEO w Krakowie

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁOMŻY. Przedmiar robót

MODERNIZACJA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁOMŻY. Przedmiar robót Data utworzenia: 2009-07-28 MODERNIZACJA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁOMŻY Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Roboty demontażowe i budowlane 1. KNR 4-02 0114-0200

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inŝ. Grzegorz Kubanek

Przedmiar robót. mgr inŝ. Grzegorz Kubanek Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor PRZEBUDOWA PODDASZA SEGMENTU F, H, I NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY, DOSTOSOWANIE SEGMENTU F, H, I DO WYMOGÓW OCHRONY P.POś., ROZBUDOWA INSTALACJI WOD.-KAN., C.O.,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Sporządził mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów marzec 2014 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. Sporządził mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów marzec 2014 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt BUDOWA ZADASZENIA DLA IMPREZ PLENEROWYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, BUDOWA BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI, ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NIEBYLEC

Bardziej szczegółowo

Z.G.N. w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Warszawa ul Bema 70. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.arkadiusz Reguła DATA OPRACOWANIA : pażdziernik 2015

Z.G.N. w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Warszawa ul Bema 70. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.arkadiusz Reguła DATA OPRACOWANIA : pażdziernik 2015 Z.G.N. w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Warszawa ul Bema 70 ROBÓT CPV 45453000-0 NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa lokali 4 i 4C Zelazna 75A wraz z remontem ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Żelazna 75 A m 4C

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 PRZEDMIAR ROBÓT Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 Rodzaj robót: Sanitarne Zakres robót: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - budynek mieszk. nr 8A Lokalizacja robót: Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

ŚLEPY. Dla: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o Zamość ul. Peowiaków 8

ŚLEPY. Dla: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o Zamość ul. Peowiaków 8 ŚLEPY Dla: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. 22-400 Zamość ul. Peowiaków 8 Rodzaj robót: Sanitarne Zakres robót: Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ODDZIAŁU HEMATOLOGII W BUDYNKU SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W OPOLU PRZY UL. KATOWICKIEJ

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ODDZIAŁU HEMATOLOGII W BUDYNKU SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W OPOLU PRZY UL. KATOWICKIEJ Przedmiar robót Nazwa zamówienia: INSTALACJA WOD-KAN Nazwy i kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332400-7 Roboty instalacyjne w

Bardziej szczegółowo

Ilość. szt 2,00. szt 11,00 20VM-600/1600 22 KNNR 4 418-8

Ilość. szt 2,00. szt 11,00 20VM-600/1600 22 KNNR 4 418-8 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 10.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach Rozbudowa budynku hospicjum - instalacja centralnego ogrzewania Identyfikator kosztorysu:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznych instalacji w świetlicy wiejskiej w Podrzeczu

Wykonanie wewnętrznych instalacji w świetlicy wiejskiej w Podrzeczu STRONA TYTUŁOWA P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Adaptacja i remont budynku świetlicy na bazę strefy militarnej w miejscowości Podrzecze Obiekt : Remont budynku świetlicy na bazę strefy militarnej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO I SALI LEKCYJNEJ NA SANITARIATY DLA CHŁOP- CÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 ADRES INWESTYCJI : AL. KRASIŃSKIEGO 1 LESZNO INWESTOR

Bardziej szczegółowo