ŚLEPY. Dla: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o Zamość ul. Peowiaków 8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚLEPY. Dla: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o Zamość ul. Peowiaków 8"

Transkrypt

1 ŚLEPY Dla: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o Zamość ul. Peowiaków 8 Rodzaj robót: Sanitarne Zakres robót: Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lwowskiej 23 w Zamościu Lokalizacja robót: Zamość ul. Lwowska 23

2 Str. 2 Kosztorys ślepy Lp Normatyw Opis Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość Element 1. Poziomy kanalizacyjne w budynku Obmiar = KNR-W Rurociągi kanalizacyjne PP-HT Magnaplast o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych Obmiar = m Robocizna razem Jm. r-g Rury PP-HT kanalizacyjne kielichowe śr. 160 mm Jm. m Kształtki kanalizacyjne z PP-HT śr. 160 mm Jm. szt Rury PCV przepustowe śr. 200 mm Jm. m Uchwyty do rurociągów z PP-HT śr. 160 mm Jm. szt Środek transportowy Jm. m-g KNR-W Rurociągi kanalizacyjne PP-HT Magnaplast o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych Obmiar = m Robocizna razem Jm. r-g Rury PP-HT kanalizacyjne kielichowe śr. 110 mm Jm. m Kształtki kanalizacyjne z PP-HT śr. 110 mm Jm. szt Rury PCV przepustowe śr. 160 mm Jm. m Uchwyty do rurociągów z PP-HT śr. 110 mm Jm. szt Środek transportowy Jm. m-g KNR-W Rurociągi kanalizacyjne PP-HT Magnaplast o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych Obmiar = m Robocizna razem Jm. r-g Rury PP-HT kanalizacyjne kielichowe śr. 75 mm Jm. m Kształtki kanalizacyjne z PP-HT śr. 75 mm Jm. szt Rury PCV przepustowe śr. 110 mm Jm. m Uchwyty do rurociągów z PP-HT śr. 75 mm Jm. szt Środek transportowy Jm. m-g KNR-W Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych Obmiar = m Robocizna razem Jm. r-g Rury PCV kanalizacyjne kielichowe śr. 160 mm Jm. m Kształtki kanalizacyjne z PCW śr. 160 mm Jm. szt Środek transportowy Jm. m-g KNR-W Czyszczaki z PP-HT kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych Obmiar = szt. Robocizna razem Jm. r-g Czyszczaki z PP-HT kanalizacyjne śr. 160 mm Jm. szt Materiały pomocnicze Jm. % Środek transportowy Jm. m-g KNR-W Czyszczaki z PP-HT kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych Obmiar = szt. Robocizna razem Jm. r-g Czyszczaki z PP-HT kanalizacyjne śr. 110 mm Jm. szt Materiały pomocnicze Jm. % KNR-W Zabezpieczenie istniejących pionów Ŝeliwnych przed osunięciem - analogia.

3 Str. 3 Kosztorys ślepy Lp Normatyw Opis Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość Obmiar = szt. Robocizna razem Jm. r-g Piasek do zapraw Jm. m Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" Jm. kg Kątowniki równoramienne Stoi StoS 20x20x3 mm Jm. kg KNR-W DemontaŜ rurociągu Ŝeliwnego kanalizacyjnego o śr mm - na ścianach budynku Obmiar = m Robocizna razem Jm. r-g KNR-W Zakorkowanie poziomów Ŝeliwnych śr. 100 mm w posadzce - analogia Obmiar = szt. Robocizna razem Jm. r-g Sznur konopny smołowany Jm. kg Korki Ŝeliwne kanalizacyjne śr. 100 mm Jm. szt KNR-W Zabetonowanie otworów w podłodze po zdemontowanych pionach kanalizacyjnych w piwnicach - analogia Obmiar = m3 Robocizna razem Jm. r-g Beton Ŝwirowy zwykły Jm. m Materiały pomocnicze Jm. % Wyciąg Jm. m-g KNR-W MontaŜ kształtek przejściowych Ŝeliwo/PP-HT śr. 100/110 mm - analogia Obmiar = szt. Robocizna razem Jm. r-g Uchwyty do rurociągów PP-HT śr. 110 mm Jm. szt Kształtki przejściowe Ŝeliwo/PP 100/110 mm Jm. szt KNR-W MontaŜ kształtek przejściowych Ŝeliwo/PP-HT śr. 70/75 mm - analogia Obmiar = szt. Robocizna razem Jm. r-g Uchwyty do rurociągów PP-HT śr. 75 mm Jm. szt Kształtki przejściowe Ŝeliwo/PP 70/75 mm Jm. szt KNR-W Dodatki za wykonanie podejść odpływowych do pionów z PP-HT o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych - analogia Obmiar = podejście Robocizna razem Jm. r-g Kształtki kanalizacyjne z PP-HT śr. 160 mm Jm. szt Uchwyty do rurociągów z PP-HT śr. 160 mm Jm. szt Środek transportowy Jm. m-g KNR-W Dodatki za wykonanie podejść odpływowych do pionów z PP-HT o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - analogia Obmiar = podejście Robocizna razem Jm. r-g Kształtki kanalizacyjne z PP-HT śr. 110 mm Jm. szt Uchwyty do rurociągów z PP-HT śr. 110 mm Jm. szt Środek transportowy Jm. m-g KNR Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm Obmiar = m3 Robocizna razem Jm. r-g KNR-W Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uŝyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłoŝu gruntowym - wariant 1

4 Str. 4 Kosztorys ślepy Lp Normatyw Opis Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość Obmiar = m3 Robocizna razem Jm. r-g Beton zwykły z kruszywa naturalnego Jm. m KNR-W Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro Obmiar = m2 Robocizna razem Jm. r-g Piasek do zapraw Jm. m Cement portlandzki"25" Jm. kg Materiały pomocnicze Jm. % KNR Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m Obmiar = m3 Robocizna razem Jm. r-g KNR Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów Obmiar = m3 Robocizna razem Jm. r-g KNR Kanały rurowe - podłoŝa z materiałów sypkich o grubości 15 cm Obmiar = m2 Robocizna razem Jm. r-g Piasek Jm. m KNR Kanały rurowe - podłoŝa z materiałów sypkich o grubości 20 cm - obsypka Obmiar = m2 Robocizna razem Jm. r-g Piasek Jm. m KNR-W Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi Obmiar = m3 Robocizna razem Jm. r-g KNR-W Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Obmiar = szt. Robocizna razem Jm. r-g KNR-W Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Obmiar = szt. Robocizna razem Jm. r-g KNR AT Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym Obmiar = cm Robocizna razem Jm. r-g Woda Jm. m Wiertło diamentowe Jm. szt Materiały pomocnicze Jm. % Wiertnica o mocy do 3 kw Jm. m-g KNR-W Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. Obmiar = szt. Robocizna razem Jm. r-g Cegła budowlana pełna Jm. szt Piasek do zapraw Jm. m Ciasto wapienne (wapno gaszone) Jm. m

5 Str. 5 Kosztorys ślepy Lp Normatyw Opis Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" Jm. kg Wapno suchogaszone Jm. kg Wyciąg Jm. m-g Betoniarka 150 dm3 Jm. m-g KNR-W Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. Obmiar = szt. Robocizna razem Jm. r-g Cegła budowlana pełna Jm. szt Piasek do zapraw Jm. m Ciasto wapienne (wapno gaszone) Jm. m Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" Jm. kg Wapno suchogaszone Jm. kg Wyciąg Jm. m-g Betoniarka 150 dm3 Jm. m-g KNR-W Obsadzenie tulei przejściowych w ścianach betonowych - analogia Obmiar = szt. Robocizna razem Jm. r-g Piasek do zapraw Jm. m Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" Jm. kg KNR-W Wykonanie tynków zwykłych kat.iii z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach - wariant 1 Obmiar = szt. Robocizna razem Jm. r-g Piasek do zapraw Jm. m Ciasto wapienne (wapno gaszone) Jm. m Cement portlandzki z dodatkami"25" Jm. kg Materiały pomocnicze Jm. % Wyciąg Jm. m-g Element 2. Przyłącza kanalizacyjne Obmiar = KNR Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m - wariant 1 Obmiar = m3 Robocizna razem Jm. r-g KNR Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.iii-iv z rozbiórką Obmiar = m2 Robocizna razem Jm. r-g Bale iglaste nasycane 50-63mm kl.iii Jm. m Drewno na stemple iglaste nasycone Jm. m Klamry ciesielskie Jm. kg Gwoździe budowlane okrągłe gołe Jm. kg KNR-W Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr mm w gruntach kat.iii-iv Obmiar = m Robocizna razem Jm. r-g Rury stalowe przewodowe, czarne, o śr. nominalnych 250 mm Jm. m Elektrody stalowe do stali węgl.lub niskost. śr mm Jm. szt Materiały pomocnicze Jm. %

6 Str. 6 Kosztorys ślepy Lp Normatyw Opis Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość Przyczepa dłuŝycowa 10 t Jm. m-g Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18 t Jm. m-g Maszyna do wierceń poziomych Jm. m-g Spawarka Jm. m-g Samochód skrzyniowy 5-10 t Jm. m-g KNR Kanały rurowe - podłoŝa z materiałów sypkich o grubości 15 cm Obmiar = m2 Robocizna razem Jm. r-g Piasek Jm. m KNR Kanały rurowe - podłoŝa z materiałów sypkich o grubości 20 cm - obsypka Obmiar = m2 Robocizna razem Jm. r-g Piasek Jm. m KNR Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.iii-iv - wariant 1 Obmiar = m3 Robocizna razem Jm. r-g KNR Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.i-ii) Obmiar = m3 Robocizna razem Jm. r-g Samochód samowyładowczy 5 t Jm. m-g KNR Nakłady uzupełn.za kaŝde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.i-ii - wariant 1 Obmiar = m3 Samochód samowyładowczy 5 t Jm. m-g KNR-W Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowego o grubości do 40 cm Obmiar = szt. Robocizna razem Jm. r-g KNR-W Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowego o grubości do 10 cm Obmiar = szt. Robocizna razem Jm. r-g KNR-W Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm Obmiar = m Robocizna razem Jm. r-g Rura PVC kanalizacji zewnętrznej, kielichowa, o średnicy 160x4,7 mm Jm. m Samochód skrzyniowy Jm. m-g KNR-W Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przejście szczelne Obmiar = szt. Robocizna razem Jm. r-g Przejście szczelne przez studnię betonową PS śr. 160 mm l=11 cm Jm. szt Samochód skrzyniowy Jm. m-g KNR Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm - wariant 1 Obmiar = m Robocizna razem Jm. r-g Woda z rurociągu Jm. m

7 Str. 7 Kosztorys ślepy Lp Normatyw Opis Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołn. śr. 150 mm Jm. szt Deski iglaste obrzynane nasycone mm kl.iii Jm. m Drewno na stemple budowlane okrągłe 6-20cm iglaste dł. 8.9m Jm. m Samochód skrzyniowy do 5 t Jm. m-g

8 Str. 8 Zestawienie materiałów - ogólne Nazwa Jm Ilość Bale iglaste nasycane 50-63mm kl.iii m Beton zwykły z kruszywa naturalnego m Beton Ŝwirowy zwykły m Cegła budowlana pełna szt Cement portlandzki z dodatkami"25" kg Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg Cement portlandzki"25" kg Ciasto wapienne (wapno gaszone) m Ciasto wapienne (wapno gaszone) m Czyszczaki z PP-HT kanalizacyjne śr. 110 mm szt Czyszczaki z PP-HT kanalizacyjne śr. 160 mm szt Deski iglaste obrzynane nasycone mm kl.iii m Drewno na stemple budowlane okrągłe 6-20cm iglaste dł. 8.9m m Drewno na stemple iglaste nasycone m Elektrody stalowe do stali węgl.lub niskost. śr mm szt Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg Kątowniki równoramienne Stoi StoS 20x20x3 mm kg Klamry ciesielskie kg Korki Ŝeliwne kanalizacyjne śr. 100 mm szt Kształtki kanalizacyjne z PCW śr. 160 mm szt Kształtki kanalizacyjne z PP-HT śr. 110 mm szt Kształtki kanalizacyjne z PP-HT śr. 160 mm szt Kształtki kanalizacyjne z PP-HT śr. 75 mm szt Kształtki przejściowe Ŝeliwo/PP 100/110 mm szt Kształtki przejściowe Ŝeliwo/PP 70/75 mm szt. Piasek m Piasek do zapraw m Piasek do zapraw m Przejście szczelne przez studnię betonową PS śr. 160 mm l=11 cm szt Rura PVC kanalizacji zewnętrznej, kielichowa, o średnicy 160x4,7 mm m Rury PCV kanalizacyjne kielichowe śr. 160 mm m Rury PCV przepustowe śr. 110 mm m Rury PCV przepustowe śr. 160 mm m Rury PCV przepustowe śr. 200 mm m Rury PP-HT kanalizacyjne kielichowe śr. 110 mm m Rury PP-HT kanalizacyjne kielichowe śr. 160 mm m Rury PP-HT kanalizacyjne kielichowe śr. 75 mm m Rury stalowe przewodowe, czarne, o śr. nominalnych 250 mm m Sznur konopny smołowany kg Uchwyty do rurociągów PP-HT śr. 110 mm szt Uchwyty do rurociągów PP-HT śr. 75 mm szt. Uchwyty do rurociągów z PP-HT śr. 110 mm szt Uchwyty do rurociągów z PP-HT śr. 160 mm szt Uchwyty do rurociągów z PP-HT śr. 75 mm szt Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołn. śr. 150 mm szt Wapno suchogaszone kg Wiertło diamentowe szt Woda m Woda z rurociągu m

9 PRZEDMIAR ROBÓT Dla: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. Rodzaj robót: Sanitarne Zamość ul. Peowiaków 8 Zakres robót: Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lwowskiej 23 w Zamościu Lokalizacja robót: Zamość ul. Lwowska 23

10 Str. 2 Przedmiar/obmiar robót 1. Lp Normatyw Opis Suma Element: Poziomy kanalizacyjne w budynku KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W Rurociągi kanalizacyjne PP-HT Magnaplast o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych Jm. m Razem: Rurociągi kanalizacyjne PP-HT Magnaplast o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych Jm. m Razem: Rurociągi kanalizacyjne PP-HT Magnaplast o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych Jm. m Razem: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych Jm. m Razem: Czyszczaki z PP-HT kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W Jm. szt. Razem: Czyszczaki z PP-HT kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych Jm. szt. Razem: Zabezpieczenie istniejących pionów Ŝeliwnych przed osunięciem - analogia Jm. szt. Razem: DemontaŜ rurociągu Ŝeliwnego kanalizacyjnego o śr mm - na ścianach budynku Jm. m Razem: Zakorkowanie poziomów Ŝeliwnych śr. 100 mm w posadzce - analogia Jm. szt. Razem: Zabetonowanie otworów w podłodze po zdemontowanych pionach kanalizacyjnych w piwnicach - analogia Jm. m3 Razem: MontaŜ kształtek przejściowych Ŝeliwo/PP-HT śr. 100/110 mm - analogia Jm. szt. Razem: MontaŜ kształtek przejściowych Ŝeliwo/PP-HT śr. 70/75 mm - analogia Jm. szt. Razem: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych do pionów z PP-HT o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych - analogia Jm. podejście Razem: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych do pionów z PP-HT o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - analogia Jm. podejście Razem:

11 Str. 3 Przedmiar/obmiar robót Lp Normatyw Opis Suma KNR Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm KNR-W KNR-W KNR KNR KNR KNR KNR-W KNR-W KNR-W KNR AT KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W Jm. m3 Razem: Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uŝyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłoŝu gruntowym - wariant Jm. m3 Razem: Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro Jm. m2 Razem: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m Jm. m3 Razem: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów Jm. m3 Razem: Kanały rurowe - podłoŝa z materiałów sypkich o grubości 15 cm Jm. m2 Razem: Kanały rurowe - podłoŝa z materiałów sypkich o grubości 20 cm - obsypka Jm. m2 Razem: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi Jm. m3 Razem: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Jm. szt. Razem: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej Jm. szt. Razem: Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym Jm. cm Razem: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg Jm. szt. Razem: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. Jm. szt. Razem: Obsadzenie tulei przejściowych w ścianach betonowych - analogia Jm. szt. Razem: Wykonanie tynków zwykłych kat.iii z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach - wariant

12 Str. 4 Przedmiar/obmiar robót 2. Lp Normatyw Opis Suma Element: Przyłącza kanalizacyjne KNR Jm. szt. Razem: Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.iii-iv z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m - wariant KNR KNR-W KNR KNR KNR KNR KNR KNR-W KNR-W KNR-W KNR-W KNR Jm. m3 Razem: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.iii-iv z rozbiórką Jm. m2 Razem: Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr mm w gruntach kat.iii-iv Jm. m Razem: Kanały rurowe - podłoŝa z materiałów sypkich o grubości 15 cm Jm. m2 Razem: Kanały rurowe - podłoŝa z materiałów sypkich o grubości 20 cm - obsypka Jm. m2 Razem: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.iii-iv - wariant Jm. m3 Razem: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.i-ii) Jm. m3 Razem: Nakłady uzupełn.za kaŝde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.i-ii - wariant Jm. m3 Razem: Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowego o grubości do 40 cm Jm. szt. Razem: Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowego o grubości do 10 cm Jm. szt. Razem: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm Jm. m Razem: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przejście szczelne Jm. szt. Razem: Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm - wariant Jm. m Razem:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Andrzej Kłodawski DATA OPRACOWANIA : listopad Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Andrzej Kłodawski DATA OPRACOWANIA : listopad Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w OŜarowie Mazowieckim - instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Data: 2012-09-24 Budowa: Przyłącza kanalizacji opadowej budynku mieszkalnego Obiekt: Budynek mieszkalny przy ulicy Jagiellońskiej 107 w Krościenku nad Dunajcem Zamawiający: Pieniński Park Narodowy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wymiana poziomu kanalizacyjnych. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Wymiana poziomu kanalizacyjnych. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : Mickiewicza 10 Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. WYMIANA INSTALACJI WODY i KANALIZACJI

Kosztorys ofertowy. WYMIANA INSTALACJI WODY i KANALIZACJI Kosztorys ofertowy Data: 2011-04-11 Budowa: ul. Peowiaków 14, 22-400 Zamość Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Peowiaków 14, 22-400 Zamość Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. PEOWIAKÓW 14

Bardziej szczegółowo

ZBiLK Dział Techniczny śudrów 1 Szczecin śubrów 1. : Tadeusz Frankowski :

ZBiLK Dział Techniczny śudrów 1 Szczecin śubrów 1. : Tadeusz Frankowski : ZBiLK Dział Techniczny śudrów 1 Szczecin śubrów 1 KOSZTORYS OFERTOWY i Przedmiar : Rozdział kanalizacji sanitarnej od deszczowej (ROBOTY ZEWNĘTRZNE W OBRĘBIE POSESJI) : Szczecin ul.nehringa 25 : Zarząd

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Remont sanitariatów dla osób niepełnosprawnych na pododdziale urologii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie ul. Rycerska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej. 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej. 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej Bartczak 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a NAZWA INWESTYCJI : Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny, Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych działki nr 48/13,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAPRAWA KANALIZACJI

PRZEDMIAR NAPRAWA KANALIZACJI NAPRAWA KANALIZACJI PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45122000-8 Próbne wykopy 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS LEPY - OFERTOWY NARZUTY Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS LEPY - OFERTOWY NARZUTY Słownie: zero i 00/100 zł - - KOSZTORYS ŚLEPY - OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa kanalizacji w ul. Stawowej i Krotoszyńskiej w m. Koźmin Wlkp. PRZYKANALIKI DO WPUSTÓW ULICZNYCH ADRES INWESTYCJI : ul. Stawowa - ul. Krotoszyńska

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji kanalizacyjnej ADRES INWESTYCJI : 99-400 Łowicz,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa.

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa. Przedmiar robót Budowa: Kornatka, gm.dobczyce, woj. małopolskie. Obiekt lub rodzaj robót: ZLEWNIA KORNATKA ETAP III. Przyłącza niekwalifikowane kanalizacji sanitarnej niskociśnieniowej. Kanał sanitarny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej

PRZEDMIAR Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej Bartczak 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny,

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys. REMONT INSTALACJI C:O: w SP WYLATOWO

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys. REMONT INSTALACJI C:O: w SP WYLATOWO Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor WyLATOWO ZOSIP Kosztorys Strona 2/5 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Cena Wartość 1 KNR 2-20w 0502/03 Montaż rur preizolowanych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo medyczne. Kanalizacja

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo medyczne. Kanalizacja Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-02-23 Budowa: Ratownictwo medyczne. Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Data: 2008-06-07 Budowa: BOCHNIA ul.krzęczków dz.nr 7310,7301,7300,7299,7298 Zamawiający: GMINA MIASTA BOCHNIA ul.kazimierza WIELKIEGO 2 32-700 BOCHNIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Przedmiar robót Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Obiekt Budowa Suwałki, ul. Krzywólka / nr dz. ewid. Obręb nr

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budynek MOPR przy ul. Piastowskiej 58 w Krosnie - wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej

Kosztorys ofertowy. Budynek MOPR przy ul. Piastowskiej 58 w Krosnie - wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej Kosztorys ofertowy Budowa: Wymiana Kody CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne Obiekt: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przy ul. Piastowskiej 58 w Krośnie Zamawiający: Gmina Krosno, ul. Lwowska

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : Maj 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : Maj 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : ZAMEK W KOŹMINIE WLKP.,GÓRNA CZĘŚĆ WIEśY - RE- MONT I PRACE ZABEZPIECZAJĄCE - IZOLACJA ŚCIAN WIEśY ADRES INWESTYCJI : UL. ZAMKOWA 1 63-720 KOŹMIN WLKP. INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1

KOSZTORYS ŚLEPY. Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 Zakład Usługowy Jarosław Polakowski 82-300 Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej w Pilonie ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Przyłącze kanalizacji sanitarnej. Kody CPV: 45231300-8 Obiekt: Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Trębaczowie. Zamawiający: Urzad Gminy w Perzowie. Jednostka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Szczegółowy kosztorys ofertowy Szczegółowy kosztorys ofertowy Roboty remontowe instalacji wodnej w budynku. Budowa: Wymiana poziomów w piwnicy i pionów instalacji wodnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym. Obiekt: ul. Kamienna 13

Bardziej szczegółowo

Zbiór: MYSTKOW - instalacja wod-kan i ppoz - INST - I Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót

Zbiór: MYSTKOW - instalacja wod-kan i ppoz - INST - I Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 1.007 KNRW 215/112/1 1.008 KNRW 215/112/2

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wymiana poziomów kanalizacyjnych. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Wymiana poziomów kanalizacyjnych. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : os. Jagiellońskie 88-93 Inwestor : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA / Zarządca : MPCM S.A. ( BOM-2 ) Adres : Poznań 23 Lutego 4/6

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Zamość ul. Wyszyńskiego 71/21. BIURO PROJEKTÓW "ARCHITEKCI" mgr inŝ. Joanna Rączka

KOSZTORYS OFERTOWY Zamość ul. Wyszyńskiego 71/21. BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKCI mgr inŝ. Joanna Rączka BIURO PROJEKTÓW "ARCHITEKCI" mgr inŝ. Joanna Rączka 22-400 Zamość ul. Wyszyńskiego 71/21 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : PUNKT INFORMACJI TURYSRTYCZNEJ ADRES INWESTYCJI : 22-440 KASNOBRÓD ul. Tomaszowska

Bardziej szczegółowo

1. Roboty ziemne dla kanalizacji sanitarnej - CPV Roboty ziemne na placu budowy

1. Roboty ziemne dla kanalizacji sanitarnej - CPV Roboty ziemne na placu budowy Przedmiar Robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa zatoki z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych ADRES INWESTYCJI : ul. Gdańska, 84-120 Władysławowo INWESTOR : Referat Gospodarki Komunalnej Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys opracowali: St. Rzegocki,... Sprawdzający:

Kosztorys opracowali: St. Rzegocki,... Sprawdzający: P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 08-07-05 Budowa: PRZEDSZKOLE nr 54 43-300 Bielsko-Biała ul.wodna 3 Kody CPV: 45214100-1 Obiekt: REMONT WĘZŁA śywieniowego - ROBOTY INSTALACYJNE Zamawiający: URZĄD MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Mosinie przy ul.

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Mosinie przy ul. PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Mosinie przy ul. Kościelnej 2 ADRES INWESTYCJI : ul. Kościelna 2, Mosina INWESTOR : Starostwo

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ

BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Nazwa obiektu lub robót: Przyłącze wodociagowe, instalacja kanalizacji deszczowej Lokalizacja: Brzezna dz.nr. 521/2, 521/40 Zamawiający: GMINA PODEGRODZIE 33-386 PODEGRODZIE

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Adaptacja pomieszczeń pod budowę budowli ochronny ludności ( Zespół szkół nr 3 Piła ) Roboty budowlano - instalacyjne Etap I Inwestor

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Palisadowa 36/5 58-314 Wałbrzych tel/fax (0-74) 84-223-54

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Palisadowa 36/5 58-314 Wałbrzych tel/fax (0-74) 84-223-54 Prywatna Agencja Consultingowa "AP" i Usługi Budowlane Andrzej Pietraszek ul. Palisadowa 36/5 58-314 Wałbrzych tel/fax (0-74) 84-223-54 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Odwodnienie liniowe oraz hydroizolacja

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor : Gmina Piaski ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :... zł Podatek VAT... % :... zł Wartość robót ogółem :...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Szczegółowy kosztorys ofertowy Szczegółowy kosztorys ofertowy Roboty remontowe, branża sanitarna Budowa: Wymiana poziomów w piwnicy i pionów instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym Obiekt: ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY nr /KŚ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS ŚLEPY nr /KŚ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Biogradex-Holding Sp.z o.o 82-300 Elbląg ul.robotnicza 55/10 KOSZTORYS ŚLEPY nr. 51-17/KŚ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Wewnętrzna instalacja kanalizacji. Kody CPV: 45332200-5 Obiekt: Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wymiana pionów kanalizacyjych. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Wymiana pionów kanalizacyjych. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : os. Jagiellońskie 88-93 Inwestor : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA / Zarządca : MPGM S.A. ( BOM-2 ) Adres : Poznań ul. 23 Lutego

Bardziej szczegółowo

PUH "Olesta" - Stanisław Olejniczak Nowy Dwór Mazowiecki ul 29 listopada 338/14

PUH Olesta - Stanisław Olejniczak Nowy Dwór Mazowiecki ul 29 listopada 338/14 PUH "Olesta" - Stanisław Olejniczak 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki ul 29 listopada 338/14 KOSZTORYS NAKŁADCZY ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADY RZECZOWE

KOSZTORYS NAKŁADY RZECZOWE . KOSZTORYS NAKŁADY RZECZOWE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI : Budynku Hostelu gospodarka podpodłogowa w obiekcie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Kalisz, ul. Serbinowska 1a

PRZEDMIAR ROBÓT. COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Kalisz, ul. Serbinowska 1a COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych 6-800 Kalisz, ul. Serbinowska 1a PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wielkopolski, rejon

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonawca: Inwestor: Urząd Gminy Osiek

Przedmiar robót. Wykonawca: Inwestor: Urząd Gminy Osiek Inwestor: Urząd Gminy 87-340 Osiek Wykonawca: Przedmiar robót Nazwa budowy: Kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej Adres budowy: Osiek, 87-340 Osiek Branża: sanitarna Podstawa opracowania:knnr, AW, KNNR,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Henryk Bujak DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Henryk Bujak DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : BLOK XIX - INSTALACJA WOD.-KAN. ADRES INWESTYCJI : Blok XIX ul. Staszica 21, 23 ; śeromskiego 20,22 ; 22-400 ZAMOŚĆ INWESTOR : Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Kosztorys BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Kosztorys BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Data: 2008-06-16 Budowa: BOCHNIA ul.dębnik dz.nr 3886/3 Zamawiający: GMINA MIASTA BOCHNIA ul.kazimierza WIELKIEGO 2 32-700 BOCHNIA Kosztorys opracowali: mgr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Osiedle PRZY LESIE Urząd Miejski w Słupsku Zakład Budownictwa Ogolnego mgr inŝ. Michał

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót mgr inż. Aleksander Szczurek,...

Przedmiar robót mgr inż. Aleksander Szczurek,... Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej zlokalizowanych w Oświęcimiu przy ul.malczewskiego Budowa: Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć kanalizacji deszczowej.

Przedmiar robót. Sieć kanalizacji deszczowej. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-instalacje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 PRZEDMIAR ROBÓT Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 Rodzaj robót: Sanitarne Zakres robót: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - budynek mieszk. nr 8A Lokalizacja robót: Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Budowa Kołobrzeg ul. Tarnowskiego - dz. nr 10/30 i nr 10/50 obręb 14 Inwestor Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA INWESTYCJI : REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD - KAN ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) COWOGAZ Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych 62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 1a NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Chocz ul. Słoneczna INWESTOR : Gmina Chocz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Słownie:

Przedmiar robót Słownie: Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ADRES INWESTYCJI : wsie: Studzianek, Gołyń, Antoninów INWESTOR : Gmina i Miasto Biała Rawska ADRES INWESTORA : Biała Rawska DATA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej i odwodnienie

PRZEDMIAR Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej i odwodnienie Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej i odwodnienie Obiekt Kod CPV 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 45232452-5 - Roboty odwadniające

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Instalacja wod-kan Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r

PRZEDMIAR. Instalacja wod-kan Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r PRZEDMIAR Obiekt Budowa Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap Sporządził mgr inŝ. Dorota Bazylewicz 04.2009 r "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KOŁACZYCE - PRZYŁĄCZA

Przedmiar robót / kosztorys ślepy ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KOŁACZYCE - PRZYŁĄCZA Przedmiar robót / kosztorys ślepy Data: 2011-09-12 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej Obiekt: PRZYŁACZA

Bardziej szczegółowo

PUH PROJEKT Agata Nowakowska Radom, ul. eromskiego 31 PRZEDMIAR ROBÓT NARZUTY Słownie:

PUH PROJEKT Agata Nowakowska Radom, ul. eromskiego 31 PRZEDMIAR ROBÓT NARZUTY Słownie: PUH PROJEKT Agata Nowakowska 26-660 Radom, ul. Żeromskiego 31 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Kanalizacja deszczowa oraz odwodnienie liniowe boiska i bieżni ADRES INWESTYCJI : 27-100 Iłża ul. Jakuba

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont izolacji i kanalizacji

Przedmiar robót. Remont izolacji i kanalizacji Przedmiar robót Budowa: Izolacja ściany małej sali gimnastycznej Obiekt lub rodzaj robót: Gimnazjum nr 17 Lokalizacja: Kraków, ul.litewska 34 Data opracowania: 2014-03-20 strona nr: 2 Przedmiar robót 1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. ul. Mickiewicza 8/17, Pisz. AG PROJEKT Usługi InŜynierskie mgr inŝ. Adrian Gajda

KOSZTORYS. ul. Mickiewicza 8/17, Pisz. AG PROJEKT Usługi InŜynierskie mgr inŝ. Adrian Gajda AG PROJEKT Usługi InŜynierskie mgr inŝ. Adrian Gajda ul. Mickiewicza 8/17, 12-200 Pisz KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI : naprawa kominów ADRES INWESTYCJI : działka nr geod. 162/5, Biała Piska przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej

Przedmiar robót Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej Przedmiar robót Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej Obiekt ROZBUDOWA PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W BOROWYM MŁYNIE DZ NR 52 BOROWY MŁYN gm. LIPNICA Kod

Bardziej szczegółowo

P 107, co,2012 Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 8590) strona nr: 1. Przedmiar robót

P 107, co,2012 Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 8590) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 ELEMENT 1.1 KNR 402/515/3 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego do wymiany zaworów i płukania, ponowny montaż 44 kpl Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE BUDOWLANE MI- CHAŁ TYSZKA. ul. Bauera 9, tel:

KONSTRUKCJE BUDOWLANE MI- CHAŁ TYSZKA. ul. Bauera 9, tel: KONSTRUKCJE BUDOWLANE MI- CHAŁ TYSZKA ul. Bauera 9, tel: 660-882-601 www.tykon.pl PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA I IZOLACJA POSADZEK W POMIESZCZENIACH PIWNICZNYCH ADRES INWESTYCJI : PRUSA 3,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY BUDOWLANY

KOSZTORYS ŚLEPY BUDOWLANY KOSZTORYS ŚLEPY BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane modernizacji ogrodzenia Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej Legionowo ADRES INWESTYCJI : 05-120 Legionowo, ul. Zegrzyńska 38 INWESTOR : Instytut

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót załącznik nr 6

Przedmiar robót załącznik nr 6 Przedmiar robót załącznik nr 6 Lp Normatyw Opis Suma Element: Kanalizacja burzowa. 0-0-08-0300 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.iv 30 30.00 0-0-0-0800

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość. Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr mm Obmiar = 458.

Kosztorys ślepy. Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość. Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr mm Obmiar = 458. Obiekt 1. Centralne Ogrzewania Opis: Obmiar = 0.000 Element 1. 1. c.o. - roboty demontazowe Opis: Obmiar = 0.000 1. 1. 1. KNR 04-02-0506-0100 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach PRACOWNIA PROJEKTOWA,,MERITUM" 32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej

KOSZTORYS NAKŁADCZY przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Projektowe Stasiewicz Jelenia Góra, ul. Strzelecka 28

PRZEDMIAR. Biuro Projektowe Stasiewicz Jelenia Góra, ul. Strzelecka 28 Biuro Projektowe Stasiewicz Jelenia Góra, ul. Strzelecka 28 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Fontanna ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : Gmina Miejska Świeradów-Zdrój ADRES INWESTORA : 59-850 Świeradów- Zdrój ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nr poz. Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość

Przedmiar robót. Nr poz. Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Nr poz. Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość 1.1 IZOLACJA POZIOMA I PIONOWA ŚCIAN PIWNICZNYCH 1 KNR 4-04 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15cm 0301/04 2 3 KNR 4-04

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice In

Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice In Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boisk "ORLIK 2012"na rerenie Gminy Łubniany w Łubnianach przyłącz wody i kanalizacja deszczowa

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boisk ORLIK 2012na rerenie Gminy Łubniany w Łubnianach przyłącz wody i kanalizacja deszczowa Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane "ARCHIN" Wrocłąw Bulwar Ikara 17-1A PRZEDMIARY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 45232440-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - 1 etap Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej

PRZEDMIAR ROBÓT - 1 etap Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej PRZEDMIAR ROBÓT - 1 etap Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień 452232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej NAZWA INWESTYCJI : Odprowadzenia wód opadowych z boiska wielofunkcyjnego z bieŝnią

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 PRZEDMIAR ROBÓT Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 Rodzaj robót: Sanitarne Zakres robót: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - budynek mieszk. nr 8B Lokalizacja robót: Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ( ŚLEPY )

KOSZTORYS OFERTOWY ( ŚLEPY ) MYK-KONSTRUKCJE UL. WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA 4, 87-134 ZŁAWIEŚ MAŁA KOSZTORYS OFERTOWY ( ŚLEPY ) NAZWA INWESTYCJI : Budowa 2 zbiorników bezodpływowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS WYKONANIE DRENAŻU ORAZ IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUDAMENTOWYCH

KOSZTORYS WYKONANIE DRENAŻU ORAZ IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUDAMENTOWYCH KOSZTORYS Data: 2010-09-28 Budowa: BUDYNEK INTERNATU CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OHP W TARNOWIE Obiekt: BUDYNEK INTERNATU Zamawiający: OCHOTNICZE HUFCE PRACY CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W TARNOWIE

Bardziej szczegółowo

ZBiLK Dział Techniczny śubrów Szczecin, ul. śubrów 1. : Tadeusz Frankowski :

ZBiLK Dział Techniczny śubrów Szczecin, ul. śubrów 1. : Tadeusz Frankowski : ZBiLK Dział Techniczny śubrów 1 71-834 Szczecin, ul. śubrów 1 KOSZTORYS OFERTOWY i Przediar : Rozdział kanalizacji sanitarnej od deszczowej (ROBOTY WEWNĄTRZ BUDYNKU) : Szczecin ul.nehringa 25 : Zarząd

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - 2 etap Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej

PRZEDMIAR ROBÓT - 2 etap Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej PRZEDMIAR ROBÓT - 2 etap Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień 452232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej NAZWA INWESTYCJI : Odprowadzenia wód opadowych z boiska wielofunkcyjnego z bieŝnią

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY Nadzory Budowlane i Kosztorysowanie Krzysztof Konieczny 73-110 Stargard Szczeciński ul. Jugosłowiańska 37C/5 KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIR ROBÓT. Termomodernizacja budynku Z.U.K. Modernizacja instalacji wod - kan. Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn.

PRZEDMIR ROBÓT. Termomodernizacja budynku Z.U.K. Modernizacja instalacji wod - kan. Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. PRZEDMIR ROBÓT Termomodernizacja budynku Z.U.K. 1 Instalacje 1.1 Instalacje wodno-kanalizacyjne - rob.budowlane, ziemne i demontażowe 1 KNR 404-0504-01-00 IGM Warszawa 10,200 m2 [ Wydanie - Warszawa 1994

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Opis robót Kosztorys Przebudowa sieci gazowej sredniego ciśnienia w Tomicach. Nr Podstawa

Przedmiar robót. Opis robót Kosztorys Przebudowa sieci gazowej sredniego ciśnienia w Tomicach. Nr Podstawa Przedmiar robót Przebudowa sieci gazowej sredniego ciśnienia w Tomicach - dla inwestycji pn. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych, nr 1 i nr 2 - Tomice. Tomice nr dz. 584/6, 585/1, 585/2, 586/1,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73 Przedmiar robót Obiekt Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, 74-204 Kozielice 73 Kozielice czerwiec 2012 "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana

Bardziej szczegółowo

ZBiLK Dział Techniczny śubrów Szczecin, ul. śubrów 1. : Tadeusz Frankowski : r

ZBiLK Dział Techniczny śubrów Szczecin, ul. śubrów 1. : Tadeusz Frankowski : r ZBiLK Dział Techniczny śubrów 1 71-834 Szczecin, ul. śubrów 1 KOSZTORYS OFERTOWY i Przedmiar : Przełączenie kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci sanitarnej : Szczecin ul.nad Odrą 46 : Zarząd Budynków

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy INW/03/01/2010

Kosztorys ofertowy INW/03/01/2010 Kosztorys ofertowy INW/03/01/2010 Kanalizacja deszczowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej Darłowo, Starówka Miasto Darłowo

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS - OFERTOWY

KOSZTORYS - OFERTOWY KOSZTORYS - OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : instalacja WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA W BUDYNKU SAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROWIE WLKP ADRES INWESTYCJI : 63-400 OSTRÓW WLKP AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 16 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALCJI GAZOWEJ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH WRAZ Z PRZEJŚCIEM DO KAŻDEGO LOKALU DO KUCHENKI GAZOWEJ

Kosztorys ofertowy WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALCJI GAZOWEJ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH WRAZ Z PRZEJŚCIEM DO KAŻDEGO LOKALU DO KUCHENKI GAZOWEJ Kosztorys ofertowy WRAZ Z PRZEJŚCIEM DO KAŻDEGO LOKALU Budowa: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PUCK WEJHEROWSKA 14A i B strona nr: 2 Kosztorys Jm Norma Ilość Cena jedn.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL Mosina, M.Dąbrowskiej 4

PRZEDMIAR ROBÓT. AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL Mosina, M.Dąbrowskiej 4 AKPRO Biuro Inżynieryjno - Projektowe PL 62-5 Mosina, M.Dąbrowskiej 4 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Siec kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry ADRES INWESTYCJI : Mosina ul. Fredry INWESTOR : GMINA MOSINA

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ. Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT

POZNAŃ. Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor: SPECJALIZTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 29-05-2014 SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: SPECJALIZTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD PRZEDMIAR Strona

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nr poz. Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość

Przedmiar robót. Nr poz. Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Nr poz. Podstawa Numer ST Opis robót Jm Ilość 1.1 IZOLACJA POZIOMA I PIONOWA ŚCIAN PIWNICZNYCH 1 KNR 4-04 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15cm 0301/04 2 3 KNR 4-04

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Andrzej Kłodawski DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Andrzej Kłodawski DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne NAZWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS NAKŁADCZY - PRZEDMIAR ROBÓT INWESTOR SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 ADRES Ul. Turystyczna 19, 87-100 Toruń BRANŻA Kanalizacja deszczowa i ogólnospławna na terenie Szkoły Stawka roboczogodziny 0.00 zł

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 108/2015 Obiekt Budowa Sejny, dz. nr 3 Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 16-500 Sejny ul. Edwarda

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Roboty rozbiórkowe komórek gospodarczych przy ul. Noakowskiego 6 w Gliwicach Data: 10-01-04 Budowa: 44-100 Gliwice, ul. Noakowskiego 4 Kody CPV: 45110000-1 Obiekt: Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO INFO-PROJEKT ul. Ofiar Oświęcimskich 63, 47-440 Górki Śląskie PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45232460-4 - Roboty sanitarne 45232130-2 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : PRACE REMONTOWO-MODERNIZACYJNE W BUDYNKU OSP W ZACZARNIU ADRES INWESTYCJI : ZACZARNIE 33-140 LISIA GÓRA INWESTOR : Urząd Gminy Lisia Góra ADRES INWESTORA : 33-140 Lisia

Bardziej szczegółowo

- - KOSZTORYS OFERTOWY

- - KOSZTORYS OFERTOWY - - NAZWA INWESTYCJI : Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na działkach nr 3411, 3412, 3415/1, 3410 ADRES INWESTYCJI :, działki nr 3411, 3412,3415/1, 3410 INWESTOR : Gmina Miasto Działdowo ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Murzyniak SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : XX DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2010

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Murzyniak SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : XX DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2010 KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT - SZATNIE W BISKUPOWIE - KONTENER ZWA INWESTYCJI : SZATNIA SPORTOWA DLA ZAWODNIKÓW ADRES INWESTYCJI : BISKUPÓW DZ. NR 3/2 INWESTOR : Gmina Głuchołazy ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE INTECH Kępno ul. Pocztowa 1/3 DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

BIURO INŻYNIERSKIE INTECH Kępno ul. Pocztowa 1/3 DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ Stawka roboczogodziny : Poziom cen : BIURO INŻYNIERSKIE INTECH 63-600 Kępno ul. Pocztowa 1/3 PRZEDMIAR - KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : ZBIORNIK ŻELBETOWY, BEZODPŁYWOWY; V=110m3 ADRES INWESTYCJI : UL. BOLESŁAWIECKA 10, 98-400 WIERUSZÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Przyłącze kanalizacji sanitarnej

PRZEDMIAR Przyłącze kanalizacji sanitarnej Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Przyłącze kanalizacji sanitarnej Obiekt Kod CPV 45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY ŚLEPY

KOSZTORYS NAKŁADCZY ŚLEPY Usługi Projektowe i Nadzorowanie Robót Juliusz Kolęda 62-700 TUREK, os. Wyzwolenia 2/14 KOSZTORYS NAKŁADCZY ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Budowa dróg i parkingów wraz z odwodnieniem przy UGiM w Tuliszkowie

Bardziej szczegółowo