KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Henryk Bujak DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Henryk Bujak DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:"

Transkrypt

1 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : BLOK XIX - INSTALACJA WOD.-KAN. ADRES INWESTYCJI : Blok XIX ul. Staszica 21, 23 ; śeromskiego 20,22 ; ZAMOŚĆ INWESTOR : Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. ADRES INWESTORA : ul. Peowiaków 8 ; Zamość SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Henryk Bujak DATA OPRACOWANIA : luty 2009 Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania luty 2009 Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt WEWNĘTRZNE INST. SANIT. 1 POZIOMY WODOCIĄGOWE W PIWNICACH (Staszica 21,23 ; śeromskiego 20,22) 1 KNR-W 4-02 DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego m 8 d o śr. 25 (na ścianie) 999 r-g KNR-W 4-02 d DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 32 (na ścianie) Razem pozycja m r-g KNR-W 4-02 d DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 40 (na ścianie) Razem pozycja m r-g KNR-W 4-02 d DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 50 (na ścianie) Razem pozycja m r-g KNR-W 4-02 d DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 65 (na ścianie) Razem pozycja m r-g KNR-W 4-02 d DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 40 (w kanale) Razem pozycja m r-g KNR-W 4-02 d DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 50 (w kanale) Razem pozycja m r-g KNR-W 4-02 d DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 20 (na ścianie w bruzdach) Razem pozycja m r-g KNR-W 4-02 d DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 25 (na ścianie w bruzdach) Razem pozycja m r-g

3 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt Razem pozycja KNR-W 4-02 DemontaŜ zaworu przelotowego o szt. 3 d śr r-g KNR-W 4-02 d DemontaŜ zaworu przelotowego o śr. 25 Razem pozycja szt r-g KNR-W 4-02 d DemontaŜ zaworu przelotowego o śr.32 Razem pozycja szt r-g KNR-W 4-02 d DemontaŜ zaworu przelotowego o śr. 50 Razem pozycja szt r-g KNR-W 4-02 d DemontaŜ zaworu przelotowego o śr. 65 Razem pozycja szt r-g KNR 4-01 d Razem pozycja m 7+8 = Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 999 r-g KNR 4-01 d Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej Razem pozycja szt r-g KNR 4-01 d Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowej Razem pozycja szt r-g KNR 4-01 d Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 3 ceg. na zaprawie cementowej Razem pozycja szt r-g

4 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt 19 KNR-W 4-01 d Współ. do R=2 Razem pozycja szt. 9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg.na zaprawie cementowej - analogia 4 cegieł *2=3.64= r-g KNR-W 4-01 d Współ. do R=2 Razem pozycja szt. 1 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg.na zaprawie cementowej - analogia 6 cegieł *2=7.74= r-g kalkulacja własna d.1 Razem pozycja Wykonanie tulei ochronnych szt r-g KNR-W 2-15 d tuleja ochronna z rur stalowych szt Razem pozycja Drzwiczki rewizyjne na armaturę szt r-g drzwiczki rewizyjne na armaturę ( wyrób szt warsztatowy) środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja m 7 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 999 r-g rury stalowe ze szwem przewodowe m gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 20 szt o śr.nominalnej uchwyty do rur o śr.nominalnej 20 szt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja m 8+8 = Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - 4 -

5 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt 999 r-g rury stalowe ze szwem przewodowe m gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 25 szt o śr.nominalnej uchwyty do rur o śr.nominalnej 25 szt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja m 16 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 999 r-g rury stalowe ze szwem przewodowe m gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 32 szt o śr.nominalnej uchwyty do rur o śr.nominalnej 32 szt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja m 18+2 = Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 999 r-g rury stalowe ze szwem przewodowe m gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 40 szt o śr.nominalnej uchwyty do rur o śr.nominalnej 40 szt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja m = Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 999 r-g

6 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt rury stalowe ze szwem przewodowe m gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 50 szt o śr.nominalnej uchwyty do rur o śr.nominalnej 50 szt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja m 3 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 65 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 999 r-g rury stalowe ze szwem przewodowe m gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 65 szt o śr.nominalnej uchwyty do rur o śr.nominalnej 65 szt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d (analogia) Razem pozycja kpl. 1 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 40 w rurociągach stalowych - DN 50 MM 999 r-g rury stalowe ze szwem przewodowe m gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 50 szt o śr. nominalnej uchwyty do rur o śr. nominalnej 50 szt ' konstrukcje stalowe wsporcze szt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja m 121 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur Ŝeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 ) 999 r-g rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane śr zawory przelotowe proste mosięŝne śr zawory zwrotne przelotowe mosięŝne śr.15 m szt szt

7 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt szt śr środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych Razem pozycja m r-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja szt. 3 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej r-g zawory kulowe o śr. nominalnej 20 szt materiały pomocnicze(od M) % środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja szt. 6 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej r-g zawory kulowe o śr. nominalnej 25 szt materiały pomocnicze(od M) % środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja szt. 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej r-g zawory kulowe o śr. nominalnej 32 szt materiały pomocnicze(od M) % środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja szt. 2 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej r-g

8 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt zawory kulowe o śr. nominalnej 50 szt materiały pomocnicze(od M) % środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 65 Razem pozycja szt r-g zawory wodne przelotowe proste o szt śr. nominalnej materiały pomocnicze(od M) % środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja kpl. 1 Wodomierze śrubowe o śr. nominalnej r-g wodomierze śrubowe o śr. nominalnej szt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d (analogia) Razem pozycja szt. 1 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 - zawór antyskaŝeniowy typ EA291NF NR.KAT. 149B r-g zawór antyskaŝeniowy typ EA291NF szt nr.kat. 149B materiały pomocnicze(od M) % środek transportowy m-g KNZ d.1 (analogia) Razem pozycja m 7 Izolacja rurociągów izolacją elastyczna Themacompact gr. 6 dla ruroc. o śr r-g knz1528 knz1546 otulina typ Themacompact z nacięciem o śr. 20 /6 grub. taśma klejąca dł. 30 m Themacompact m szt

9 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt knz1547 taśma izolacyjna PE dł. 10 m szer. szt knz1548 klipsy szt samochód skrzyniowy do 5 t m-g KNZ d.1 (analogia) 41 d.1 42 d.1 Razem pozycja m 8 Izolacja rurociągów izolacją Themacompact gr. 6 dla ruroc. o śr r-g knz1529 otulina typ Themacompact z nacięciem m o śr. 25 /6 grub. knz1546 taśma klejąca dł. 30 m Themacompact szt knz1547 taśma izolacyjna PE dł. 10 m szer. szt knz1548 klipsy szt samochód skrzyniowy do 5 t m-g KNZ MontaŜ otulin termoizolacyjnych " STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 25, gr. izolacji 25 Razem pozycja m r-g knz1561 otulina STEINONORM 300 o śr. 25 m i gr. 25 knz1587 taśma klejąca z PCV szer. 30 dł. szt m knz1593 mankiet 25 o dł. 10 m m knz1589 drut ocynkowany 0,7 kg knz1590 nity plastikowe szt knz1591 kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr. do 25 m samochód skrzyniowy do 5 t m-g KNZ MontaŜ otulin termoizolacyjnych " STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 32, gr. izolacji 25 Razem pozycja m r-g knz1565 otulina STEINONORM 300 o śr. 32 m i gr. 25 knz1587 taśma klejąca z PCV szer. 30 dł. szt m knz1594 mankiet 30 o dł. 10 m m knz1589 drut ocynkowany 0,7 kg knz1590 nity plastikowe szt knz1591 kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr. do 25 m samochód skrzyniowy do 5 t m-g

10 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt Razem pozycja KNZ MontaŜ otulin termoizolacyjnych " m 20 d.1 STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 40, gr. izolacji d.1 45 d r-g knz1569 otulina STEINONORM 300 o śr. 40 m i gr. 25 knz1587 taśma klejąca z PCV szer. 30 dł. szt m knz1588 mankiet 20 o dł. 10 m m knz1589 drut ocynkowany 0,7 kg knz1590 nity plastikowe szt knz1592 kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr. 40 m samochód skrzyniowy do 5 t m-g KNZ MontaŜ otulin termoizolacyjnych " STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 50, gr. izolacji 25 Razem pozycja m r-g knz1573 otulina STEINONORM 300 o śr. 50 m i gr. 25 knz1587 taśma klejąca z PCV szer. 30 dł. szt m knz1595 mankiet 40 o dł. 10 m m knz1589 drut ocynkowany 0,7 kg knz1590 nity plastikowe szt knz1596 kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr. 50 m samochód skrzyniowy do 5 t m-g KNZ MontaŜ otulin termoizolacyjnych " STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 65, gr. izolacji 25 Razem pozycja m r-g knz1577 otulina STEINONOR$M 300 o śr. 65 m i gr. 25 knz1587 taśma klejąca z PCV szer. 30 dł. szt m knz1595 mankiet 40 o dł. 10 m m knz1589 drut ocynkowany 0,7 kg knz1590 nity plastikowe szt knz1596 kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o śr. 65 m samochód skrzyniowy do 5 t m-g Razem pozycja

11 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt 46 KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o m 15 d szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 999 r-g cegła budowlana pełna szt cement portlandzki zwykły bez dodatków kg "35" wapno suchogaszone kg piasek do zapraw m betoniarka 150 dm3 m-g wyciąg m-g KNR-W 4-01 d Razem pozycja m 15 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.iii o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami 999 r-g cement portlandzki z dodatkami"25" kg ciasto wapienne (wapno gaszone) m piasek do zapraw m materiały pomocnicze(od M) % wyciąg m-g betoniarka 150 dm3 m-g Razem pozycja POZIOMY KANALIZACYJNE W PIWNICACH (Staszica 21,23 ; śeromskiego 20,22) 48 d.2 KNR-W Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowej 999 r-g KNR-W 4-01 d szt. 6 Razem pozycja szt. 2 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg.na zaprawie cementowej 999 r-g KNR-W 4-01 d Razem pozycja szt. 3 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg.na zaprawie cementowej 999 r-g KNR-W 4-01 d Razem pozycja szt. 1 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg.na zaprawie cementowej

12 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt 999 r-g Razem pozycja KNR-W 4-01 Przebicie otworów w ścianach z cegieł szt. 4 d Współ. o grubości 2 ceg.na zaprawie ce- do R=2 mentowej - analogia 4 cegieł *2=3.64= r-g KNR-W 4-01 d Współ. do R=2 Razem pozycja szt. 3 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg.na zaprawie cementowej - analogia 6 cegieł *2=7.74= r-g KNR-W 4-02 d Razem pozycja m 53.5 DemontaŜ rurociągu Ŝeliwnego kanalizacyjnego o śr na ścianach budynku 999 r-g KNR-W 4-02 d Razem pozycja m 36 DemontaŜ rurociągu Ŝeliwnego kanalizacyjnego o śr na ścianach budynku 999 r-g KNR-W 2-15 d Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych Razem pozycja m r-g rury PCV kanalizacyjne kielichowe o m śr. 110x3, kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. szt x3, rury PCV przepustowe o śr. 110 m uchwyty do rurociągów z PCV o śr. szt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 x4,7 na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych Razem pozycja m r-g rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 160x4,7 m

13 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. szt x4, rury PCV przepustowe o śr. 160 m uchwyty do rurociągów z PCV o śr. szt środek transportowy m-g Razem pozycja WOD.-KAN. STASZICA d.3 KNR-W Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 999 r-g KNR-W 4-01 d m 51 Razem pozycja m 37 Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 999 r-g KNR-W 4-01 d Razem pozycja szt. 15 Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowego o grubości do 40 cm 999 r-g kalkulacja własna d.3 Razem pozycja Wykonanie tulei ochronnych szt r-g KNR-W 4-01 d tuleja ochronna z rur stalowych szt Razem pozycja szt. 1 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowej 999 r-g KNR-W 4-01 d Razem pozycja szt. 1 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg.na zaprawie cementowej 999 r-g KNR-W 4-01 d Razem pozycja szt. 1 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg.na zaprawie cementowej 999 r-g

14 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt Razem pozycja KNR-W 4-01 Przebicie otworów w ścianach z cegieł szt. 1 d Współ. o grubości 2 ceg.na zaprawie ce- do R=2 mentowej - analogia 4 cegieł *2=3.64= r-g KNR-W 4-02 d Razem pozycja m 98 DemontaŜ rurociągu Ŝeliwnego kanalizacyjnego o śr na ścianach budynku 999 r-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja m 34 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 999 r-g rury PCV kanalizacyjne kielichowe o m śr kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. szt rury PCV przepustowe o śr. 50 m uchwyty do rurociągów z PCV o śr. szt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja m 22 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 999 r-g rury PCV kanalizacyjne kielichowe o m śr kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. szt rury PCV przepustowe o śr. 75 m uchwyty do rurociągów z PCV o śr. szt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja m 42 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 999 r-g

15 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt rury PCV kanalizacyjne kielichowe o m śr kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. szt rury PCV przepustowe o śr. 110 m uchwyty do rurociągów z PCV o śr. szt środek transportowy m-g KNR-W 4-02 d Razem pozycja szt. 15 DemontaŜ podejścia odpływowego z rur Ŝeliwnych o śr r-g KNR-W 4-02 d Razem pozycja szt. 5 DemontaŜ podejścia odpływowego z rur Ŝeliwnych o śr r-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja podej 15. Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 o połączeniach wciskowych 999 r-g kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. szt uchwyty do rurociągów z PCV o śr. szt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja podej 5. Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 o połączeniach wciskowych 999 r-g kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. szt uchwyty do rurociągów z PCV o śr. szt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 Razem pozycja szt r-g

16 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt rury wywiewne z PCV o śr. 110 szt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 o połączeniach wciskowych Razem pozycja szt r-g czyszczaki z PCV kanalizacyjne o śr. szt materiały pomocnicze(od M) % KNR-W 4-02 d Razem pozycja kpl. 7 DemontaŜ urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 999 r-g materiały pomocnicze(od R) % KNR-W 4-02 d Razem pozycja kpl. 5 DemontaŜ urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 999 r-g materiały pomocnicze(od R) % KNR-W 4-02 d Razem pozycja kpl. 4 DemontaŜ urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna 999 r-g materiały pomocnicze(od R) % KNR-W 2-15 d Razem pozycja kpl. 7 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym (bez materiałów) 999 r-g materiały pomocnicze(od M) % środek transportowy m-g

17 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt Razem pozycja KNR-W 2-15 Ustępy z płuczką ustępową typu " kpl. 5 d kompakt" 999 r-g urządzenia sanitarne porcelanowekompakt szt sedesy typu kompakt kpl materiały pomocnicze(od M) % środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja kpl. 4 Wanny kąpielowe Ŝeliwne wolnostojących o dł (bez materiałów) 999 r-g materiały pomocnicze(od M) % środek transportowy m-g KNR-W 4-02 d Razem pozycja kpl. 5 DemontaŜ urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak 999 r-g materiały pomocnicze(od R) % KNR-W 2-15 d Zlewozmywaki Ŝeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie (bez materiałów) Razem pozycja szt r-g materiały pomocnicze(od M) % środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja Drzwiczki rewizyjne na armaturę szt r-g drzwiczki rewizyjne na armaturę ( wyrób szt warsztatowy) środek transportowy m-g

18 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt Razem pozycja KNR-W 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o m 37 d szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 999 r-g cegła budowlana pełna szt cement portlandzki zwykły bez dodatków kg "35" wapno suchogaszone kg piasek do zapraw m betoniarka 150 dm3 m-g wyciąg m-g KNR-W 4-01 d Razem pozycja m 51 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 999 r-g cegła budowlana pełna szt cement portlandzki zwykły bez dodatków kg "35" wapno suchogaszone kg piasek do zapraw m betoniarka 150 dm3 m-g wyciąg m-g KNR-W 4-01 d Razem pozycja m 37 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.iii o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami 999 r-g cement portlandzki z dodatkami"25" kg ciasto wapienne (wapno gaszone) m piasek do zapraw m materiały pomocnicze(od M) % wyciąg m-g betoniarka 150 dm3 m-g KNR-W 4-01 d Razem pozycja m 51 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.iii o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami 999 r-g cement portlandzki z dodatkami"25" kg ciasto wapienne (wapno gaszone) m

19 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt piasek do zapraw m materiały pomocnicze(od M) % wyciąg m-g betoniarka 150 dm3 m-g KNR-W 4-02 d Razem pozycja m 42.5 DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego o śr r-g KNR-W 4-02 d Razem pozycja m 41 DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego o śr r-g KNR-W 4-02 d Razem pozycja m 12 DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego o śr r-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja m 42.5 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 999 r-g rury stalowe ze szwem przewodowe m gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 15 szt o śr.nominalnej uchwyty do rur o śr.nominalnej 15 szt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja m 41 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 999 r-g rury stalowe ze szwem przewodowe m gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 20 szt o śr.nominalnej uchwyty do rur o śr.nominalnej 20 szt

20 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt środek transportowy m-g Razem pozycja KNR-W 2-15 Rurociągi stalowe ocynkowane o m 12 d śr.nominalnej 25 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 999 r-g rury stalowe ze szwem przewodowe m gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 25 szt o śr.nominalnej uchwyty do rur o śr.nominalnej 25 szt środek transportowy m-g KNZ d.3 (analogia) Razem pozycja m 42.5 Izolacja rurociągów izolacją elastyczna Themacompact gr. 6 dla ruroc. o śr r-g knz1526 otulina typ Themacompact z nacięciem m o śr. 15 /6 grub. knz1546 taśma klejąca dł. 30 m Themacompact szt knz1547 taśma izolacyjna PE dł. 10 m szer. szt knz1548 klipsy szt samochód skrzyniowy do 5 t m-g KNZ d.3 (analogia) Razem pozycja m 41 Izolacja rurociągów izolacją elastyczna Themacompact gr. 6 dla ruroc. o śr r-g knz1528 otulina typ Themacompact z nacięciem m o śr. 20 /6 grub. knz1546 taśma klejąca dł. 30 m Themacompact szt knz1547 taśma izolacyjna PE dł. 10 m szer. szt knz1548 klipsy szt samochód skrzyniowy do 5 t m-g KNZ d.3 (analogia) Razem pozycja m 12 Izolacja rurociągów izolacją Themacompact gr. 6 dla ruroc. o śr r-g

21 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt knz1529 otulina typ Themacompact z nacięciem m o śr. 25 /6 grub. knz1546 taśma klejąca dł. 30 m Themacompact szt knz1547 taśma izolacyjna PE dł. 10 m szer. szt knz1548 klipsy szt samochód skrzyniowy do 5 t m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja szt. 30 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej r-g szt o śr. nominalnej uchwyty do rur o śr. nominalnej 15 szt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja szt. 8 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej r-g szt o śr. nominalnej uchwyty do rur o śr. nominalnej 20 szt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja szt. 5 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej r-g szt o śr. nominalnej złącza elastyczne metalowe o śr. nominalnej szt środek transportowy m-g

22 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt Razem pozycja KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych kpl. 6 d podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 w rurociągach stalowych 999 r-g rury stalowe ze szwem przewodowe m gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 15 szt o śr. nominalnej uchwyty do rur o śr. nominalnej 15 szt konstrukcje stalowe wsporcze szt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja m 95.5 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur Ŝeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 ) 999 r-g rury stalowe ze szwem gwintowane m ocynkowane śr zawory przelotowe proste mosięŝne szt śr zawory zwrotne przelotowe mosięŝne szt śr.15 szt śr środek transportowy m-g KNR-W 4-02 d Razem pozycja szt. 6 DemontaŜ zaworu przelotowego o śr r-g KNR-W 4-02 d Razem pozycja szt. 12 DemontaŜ baterii umywalkowej lu zmywakowej 999 r-g korki z obrzeŝem z Ŝeliwa ciągliwego szt ocynkowane śr KNR-W 4-02 d Razem pozycja DemontaŜ baterii wannowej szt

23 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt 999 r-g korki z obrzeŝem z Ŝeliwa ciągliwego szt ocynkowane śr KNR-W 2-15 d Razem pozycja szt. 1 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej r-g zawory wodne przelotowe proste o szt śr. nominalnej materiały pomocnicze(od M) % środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja szt. 5 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej r-g zawory wodne przelotowe proste o szt śr. nominalnej materiały pomocnicze(od M) % środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja szt. 12 Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 (bez materiałów) 999 r-g materiały pomocnicze(od M) % środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja szt. 4 Baterie wannowe ścienne o śr. nominalnej 15 (bez materiałów) 999 r-g materiały pomocnicze(od M) % środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja kpl. 6 Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej

24 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt 999 r-g wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej szt łączniki redukcyjne o śr. nominalnej szt środek transportowy m-g KNR-W 4-01 d (analogia) Razem pozycja msc. 3 Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegająca na wycięciu i wstawieniu łat o pow.do 0.25 m2 - (blacha miedziana) 999 r-g blacha miedziana kg materiały pomocnicze(od M) % Razem pozycja WOD.-KAN. STASZICA d.4 KNR-W Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 999 r-g KNR-W 4-01 d m 42 Razem pozycja m 41 Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 999 r-g KNR-W 4-01 d Razem pozycja szt. 12 Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowego o grubości do 40 cm 999 r-g kalkulacja własna d.4 Razem pozycja Wykonanie tulei ochronnych szt r-g KNR 4-01 d tuleja ochronna z rur stalowych szt Razem pozycja szt. 10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 999 r-g

25 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt Razem pozycja KNR-W 4-02 DemontaŜ rurociągu Ŝeliwnego kanalizacyjnego m 96 d o śr na ścianach budynku 999 r-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja m 38.5 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 999 r-g rury PCV kanalizacyjne kielichowe o m śr kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. szt rury PCV przepustowe o śr. 50 m uchwyty do rurociągów z PCV o śr. szt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja m 15 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 999 r-g rury PCV kanalizacyjne kielichowe o m śr kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. szt rury PCV przepustowe o śr. 75 m uchwyty do rurociągów z PCV o śr. szt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja m 42.5 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 999 r-g rury PCV kanalizacyjne kielichowe o m śr kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. szt rury PCV przepustowe o śr. 110 m uchwyty do rurociągów z PCV o śr. szt

26 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt środek transportowy m-g KNR-W 4-02 d Razem pozycja szt. 18 DemontaŜ podejścia odpływowego z rur Ŝeliwnych o śr r-g KNR-W 4-02 d Razem pozycja szt. 9 DemontaŜ podejścia odpływowego z rur Ŝeliwnych o śr r-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja podej 18. Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 o połączeniach wciskowych 999 r-g kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. szt uchwyty do rurociągów z PCV o śr. szt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja podej 9. Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 o połączeniach wciskowych 999 r-g kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. szt uchwyty do rurociągów z PCV o śr. szt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja szt. 3 Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr r-g rury wywiewne z PCV o śr. 110 szt środek transportowy m-g Razem pozycja

27 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt 126 KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o szt. 3 d śr. 110 o połączeniach wciskowych 999 r-g czyszczaki z PCV kanalizacyjne o śr. szt materiały pomocnicze(od M) % KNR-W 4-02 d Razem pozycja kpl. 7 DemontaŜ urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 999 r-g materiały pomocnicze(od R) % KNR-W 4-02 d Razem pozycja kpl. 9 DemontaŜ urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 999 r-g materiały pomocnicze(od R) % KNR-W 4-02 d Razem pozycja kpl. 2 DemontaŜ urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna 999 r-g materiały pomocnicze(od R) % KNR-W 2-15 d Razem pozycja kpl. 7 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym (bez materiałów) 999 r-g materiały pomocnicze(od M) % środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja kpl. 9 Ustępy z płuczką ustępową typu " kompakt" 999 r-g urządzenia sanitarne porcelanowekompakt szt

28 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt sedesy typu kompakt kpl materiały pomocnicze(od M) % środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja kpl. 2 Wanny kąpielowe Ŝeliwne wolnostojących o dł (bez materiałów) 999 r-g materiały pomocnicze(od M) % środek transportowy m-g KNR-W 4-02 d Razem pozycja kpl. 6 DemontaŜ urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak 999 r-g materiały pomocnicze(od R) % KNR-W 2-15 d Razem pozycja szt. 6 Zlewozmywaki Ŝeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie (bez materiałów) 999 r-g materiały pomocnicze(od M) % środek transportowy m-g KNR-W 4-02 d Razem pozycja kpl. 2 DemontaŜ urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar + brodzik 999 r-g materiały pomocnicze(od R) % KNR-W 2-15 d Razem pozycja kpl. 1 Pisuarypojedyncze z zaworem spłukującym (bez materiałów) 999 r-g materiały pomocnicze(od M) % środek transportowy m-g

29 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt Razem pozycja KNR-W 2-15 Brodziki natryskowe (bez materiałów) kpl. 1 d r-g materiały pomocnicze(od M) % środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja Drzwiczki rewizyjne na armaturę szt r-g drzwiczki rewizyjne na armaturę ( wyrób szt warsztatowy) środek transportowy m-g KNR-W 4-01 d Razem pozycja m 41 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 999 r-g cegła budowlana pełna szt cement portlandzki zwykły bez dodatków kg "35" wapno suchogaszone kg piasek do zapraw m betoniarka 150 dm3 m-g wyciąg m-g KNR-W 4-01 d Razem pozycja m 42 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 999 r-g cegła budowlana pełna szt cement portlandzki zwykły bez dodatków kg "35" wapno suchogaszone kg piasek do zapraw m betoniarka 150 dm3 m-g wyciąg m-g Razem pozycja

30 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt 141 KNR-W 4-01 Wykonanie pasów tynków zwykłych m 41 d kat.iii o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami 999 r-g cement portlandzki z dodatkami"25" kg ciasto wapienne (wapno gaszone) m piasek do zapraw m materiały pomocnicze(od M) % wyciąg m-g betoniarka 150 dm3 m-g KNR-W 4-01 d Razem pozycja m 42 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.iii o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami 999 r-g cement portlandzki z dodatkami"25" kg ciasto wapienne (wapno gaszone) m piasek do zapraw m materiały pomocnicze(od M) % wyciąg m-g betoniarka 150 dm3 m-g KNR-W 4-02 d Razem pozycja m 38.5 DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego o śr r-g KNR-W 4-02 d Razem pozycja m 40 DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego o śr r-g KNR-W 4-02 d Razem pozycja m 14 DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkownego o śr r-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja m 38.5 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 999 r-g

31 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt rury stalowe ze szwem przewodowe m gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 15 szt o śr.nominalnej uchwyty do rur o śr.nominalnej 15 szt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja m 40 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 999 r-g rury stalowe ze szwem przewodowe m gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 20 szt o śr.nominalnej uchwyty do rur o śr.nominalnej 20 szt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja m 14 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 999 r-g rury stalowe ze szwem przewodowe m gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 25 szt o śr.nominalnej uchwyty do rur o śr.nominalnej 25 szt środek transportowy m-g KNZ d.4 (analogia) Razem pozycja m 38.5 Izolacja rurociągów izolacją elastyczna Themacompact gr. 6 dla ruroc. o śr r-g knz1526 otulina typ Themacompact z nacięciem m o śr. 15 /6 grub. knz1546 taśma klejąca dł. 30 m Themacompact szt knz1547 taśma izolacyjna PE dł. 10 m szer. szt knz1548 klipsy szt

32 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt samochód skrzyniowy do 5 t m-g KNZ d.4 (analogia) Razem pozycja m 40 Izolacja rurociągów izolacją elastyczna Themacompact gr. 6 dla ruroc. o śr r-g knz1528 otulina typ Themacompact z nacięciem m o śr. 20 /6 grub. knz1546 taśma klejąca dł. 30 m Themacompact szt knz1547 taśma izolacyjna PE dł. 10 m szer. szt knz1548 klipsy szt samochód skrzyniowy do 5 t m-g KNZ d.4 (analogia) Razem pozycja m 14 Izolacja rurociągów izolacją Themacompact gr. 6 dla ruroc. o śr r-g knz1529 otulina typ Themacompact z nacięciem m o śr. 25 /6 grub. knz1546 taśma klejąca dł. 30 m Themacompact szt knz1547 taśma izolacyjna PE dł. 10 m szer. szt knz1548 klipsy szt samochód skrzyniowy do 5 t m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja szt. 35 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej r-g szt o śr. nominalnej uchwyty do rur o śr. nominalnej 15 szt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja szt. 12 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej

33 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt 999 r-g szt o śr. nominalnej uchwyty do rur o śr. nominalnej 20 szt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja szt. 9 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej r-g szt o śr. nominalnej złącza elastyczne metalowe o śr. nominalnej szt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja kpl. 6 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 w rurociągach stalowych 999 r-g rury stalowe ze szwem przewodowe m gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 15 szt o śr. nominalnej uchwyty do rur o śr. nominalnej 15 szt konstrukcje stalowe wsporcze szt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja m 92.5 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur Ŝeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 ) 999 r-g rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane śr zawory przelotowe proste mosięŝne śr zawory zwrotne przelotowe mosięŝne śr.15 śr.15 m szt szt szt

34 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt środek transportowy m-g KNR-W 4-02 d Razem pozycja szt. 7 DemontaŜ zaworu przelotowego o śr r-g KNR-W 4-02 d Razem pozycja szt. 9 DemontaŜ baterii umywalkowej lu zmywakowej 999 r-g korki z obrzeŝem z Ŝeliwa ciągliwego szt ocynkowane śr KNR-W 4-02 d Razem pozycja DemontaŜ baterii wannowej szt r-g korki z obrzeŝem z Ŝeliwa ciągliwego szt ocynkowane śr KNR-W 2-15 d Razem pozycja szt. 1 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej r-g zawory wodne przelotowe proste o szt śr. nominalnej materiały pomocnicze(od M) % środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja szt. 7 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej r-g zawory wodne przelotowe proste o szt śr. nominalnej materiały pomocnicze(od M) % środek transportowy m-g Razem pozycja

35 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt 162 KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe szt. 15 d ścienne o śr. nominalnej 15 (bez materiałów) 999 r-g materiały pomocnicze(od M) % środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja szt. 2 Baterie wannowe ścienne o śr. nominalnej 15 (bez materiałów) 999 r-g materiały pomocnicze(od M) % środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja kpl. 7 Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej r-g wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej szt łączniki redukcyjne o śr. nominalnej szt środek transportowy m-g KNR-W 4-01 d (analogia) Razem pozycja msc. 3 Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej polegająca na wycięciu i wstawieniu łat o pow.do 0.25 m2 - (blacha miedziana) 999 r-g blacha miedziana kg materiały pomocnicze(od M) % Razem pozycja WOD.-KAN. śeromskiego d.5 KNR-W Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 999 r-g KNR-W 4-01 d m 36 Razem pozycja m 41.5 Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej

36 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt 999 r-g KNR-W 4-01 d Razem pozycja szt. 10 Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu gruzowego o grubości do 40 cm 999 r-g kalkulacja własna d.5 Razem pozycja Wykonanie tulei ochronnych szt r-g KNR-W 4-01 d tuleja ochronna z rur stalowych szt Razem pozycja szt. 5 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowej 999 r-g KNR-W 4-01 d Razem pozycja szt. 2 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg.na zaprawie cementowej 999 r-g KNR-W 4-02 d Razem pozycja m 82 DemontaŜ rurociągu Ŝeliwnego kanalizacyjnego o śr na ścianach budynku 999 r-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja m 35 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 999 r-g rury PCV kanalizacyjne kielichowe o m śr kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. szt rury PCV przepustowe o śr. 50 m uchwyty do rurociągów z PCV o śr. szt środek transportowy m-g

37 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt Razem pozycja KNR-W 2-15 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. m 5 d na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 999 r-g rury PCV kanalizacyjne kielichowe o m śr kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. szt rury PCV przepustowe o śr. 75 m uchwyty do rurociągów z PCV o śr. szt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja m 42 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 999 r-g rury PCV kanalizacyjne kielichowe o m śr kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. szt rury PCV przepustowe o śr. 110 m uchwyty do rurociągów z PCV o śr. szt środek transportowy m-g KNR-W 4-02 d Razem pozycja szt. 17 DemontaŜ podejścia odpływowego z rur Ŝeliwnych o śr r-g KNR-W 4-02 d Razem pozycja szt. 7 DemontaŜ podejścia odpływowego z rur Ŝeliwnych o śr r-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja podej 17. Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 o połączeniach wciskowych 999 r-g kształtki kanalizacyjne z PCW o śr uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 szt szt

38 Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja podej 7. Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 o połączeniach wciskowych 999 r-g kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. szt uchwyty do rurociągów z PCV o śr. szt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja szt. 2 Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr r-g rury wywiewne z PCV o śr. 110 szt środek transportowy m-g KNR-W 2-15 d Razem pozycja szt. 2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 o połączeniach wciskowych 999 r-g czyszczaki z PCV kanalizacyjne o śr. szt materiały pomocnicze(od M) % KNR-W 4-02 d Razem pozycja kpl. 7 DemontaŜ urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 999 r-g materiały pomocnicze(od R) % KNR-W 4-02 d Razem pozycja kpl. 7 DemontaŜ urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 999 r-g

Kosztorys ślepy. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : maj 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys ślepy. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : maj 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł Kosztorys ślepy NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ze zmiana sposobu uŝytkowania II piętra budynku ZOZ na Centrum Aktywizacji Zawodowej - ROBOTY MONTAśOWE WOD-KAN ADRES INWESTYCJI : WIELUŃ ul.sieradzka 56 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Wróbel DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Wróbel DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA BUDUNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZEBRZESZYNIE UL. BŁONIE 117 I PRZE- NIESIENIE MIESZKANEK Z DPS KLEMENSÓW - ZAGOSPODAROWANIE PODDASZA ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Remont sanitariatów dla osób niepełnosprawnych na pododdziale urologii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie ul. Rycerska

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Henryk Bujak DATA OPRACOWANIA : MARZEC Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inŝ. Henryk Bujak DATA OPRACOWANIA : MARZEC Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : BLOK XIX - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - PRZEWODTY GŁÓWNE W PIWNICACH ADRES INWESTYCJI : Blok XIX ul. śeromskiego 8,10,12,14,16,18 ; 22-400 ZAMOŚĆ INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - INSTALACJE WODY I KANAIZACJI

Kosztorys BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - INSTALACJE WODY I KANAIZACJI Kosztorys BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - INSTALACJE WODY I KANAIZACJI Data: 2007-07-31 Budowa: BUDYNEK SOCJALNY NR 1 Obiekt: Dz nr 1167, ul.fr.kaima 32-700 Bochnia Zamawiający: GMINA MIASTA BOCHNIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/14

Przedmiar Strona 1/14 Przedmiar Strona 1/14 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Instalacja wod-kan 1 Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Kosztorys

Kosztorys nakładczy. Kosztorys Kosztorys nakładczy Kosztorys Data: 2008-03-12 Budowa: Remont i przebudowa pawilonu nr 5 Góra Kalwaria, ul. Szpitalna 1 Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. waleriana Łukasińskiego ul. Szpitalna 1, Góra

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ROBÓT INSTALACYJNYCH Oddział Radioterapii Onkologicznej II

KOSZTORYS ROBÓT INSTALACYJNYCH Oddział Radioterapii Onkologicznej II Wielkopolskie Centrum Onkologii ul. Garbary 15, 61-866 Poznań KOSZTORYS ROBÓT INSTALACYJNYCH Oddział Radioterapii Onkologicznej II NAZWA INWESTYCJI : Remont Oddziału Radioterapii Onkologicznej II ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT ŁAZIENEK - INSTALACJA WOD.-KAN.

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT ŁAZIENEK - INSTALACJA WOD.-KAN. PRZEDMIAR ROBÓT REMONT ŁAZIENEK - INSTALACJA WOD.-KAN. Obiekt Kod CPV 45332400-7 Budowa CZĘSTOCHOWA AL.JANA PAWŁA II 126/130 Inwestor CJO-NAUCZYCIELSIKE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W CZĘSTOCHOWIE AL.JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA Luboń ul.osiedlowa - Instalacje wod-kan

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA Luboń ul.osiedlowa - Instalacje wod-kan Strona 1 z 5 Lp. Podstawa Opis 1 Instalacje wod. - kan. i p.poż. w budynku projektowanym Jedn. obm. Ilość 1 d.1 KNNR 4 0107-02 2 d.1 KNNR 4 0107-03 3 d.1 KNNR 4 0138-01 4 d.1 5 d.1 6 d.1 7 d.1 8 d.1 9

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka: 1 m3 0,8200

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka: 1 m3 0,8200 Data utworzenia: 2009-05-08 Instalacja wod-kan Przedmiar robót Dział nr 1. Roboty demontażowe 1. KNR 4-01 0212-0100 Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm

Bardziej szczegółowo

Kosztorys opracowali: St. Rzegocki,... Sprawdzający:

Kosztorys opracowali: St. Rzegocki,... Sprawdzający: P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 08-07-05 Budowa: PRZEDSZKOLE nr 54 43-300 Bielsko-Biała ul.wodna 3 Kody CPV: 45214100-1 Obiekt: REMONT WĘZŁA śywieniowego - ROBOTY INSTALACYJNE Zamawiający: URZĄD MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZBiLK REJON SZCZECIN UL. KASZUBSKA 30 KOSZTORYS OFERTOWY

ZBiLK REJON SZCZECIN UL. KASZUBSKA 30 KOSZTORYS OFERTOWY ZBiLK REJON 13 70-227 SZCZECIN UL. KASZUBSKA 30 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT MIESZKANIA - ZAMIENNE ADRES INWESTYCJI : UL.OWOCOWA 4m4 INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety.

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety. Przedmiar robót Budowa: Krakowie. Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje sanitarne /remont toalety/. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie. strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Remont toalety. 1.1 KNNR

Bardziej szczegółowo

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Remont pomieszczeń przyległych do dzwigu szpitalnego w budynku

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Remont pomieszczeń przyległych do dzwigu szpitalnego w budynku Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,106 2 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,185 3 Środek transportowy m-g 0,995 Razem 1,286 Zestawienie materiałów

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Obiekt : Szkoła podstawowa nr 9, Leszno ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Remont bloku kuchennego Inwestor : Urząd Miasta Leszna ul. Karasia, 64-100 Leszno Wykonawca

Bardziej szczegółowo

ZADANIE IV - PRZEDMIAR

ZADANIE IV - PRZEDMIAR ZP/ATR/DS.3,4,5,Am/04/2009 Załącznik nr 7B ZADANIE IV - PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe w Domu Studenckim "Amicus" ADRES INWESTYCJI : ul. Chopina 55, 71-450 Szczecin INWESTOR : Zachodniopomorski

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dostosowanie sanitariatu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Przedmiar robót. Dostosowanie sanitariatu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Przedmiar robót Budowa: Przedszkole Samorządowe nr 151 Kraków, os. Niepodległości 4. Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje snitarne /remont santariatu/. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie. strona

Bardziej szczegółowo

ZBiLK REJON SZCZECIN UL. KASZUBSKA 30 KOSZTORYS OFERTOWY

ZBiLK REJON SZCZECIN UL. KASZUBSKA 30 KOSZTORYS OFERTOWY ZBiLK REJON 13 70-227 SZCZECIN UL. KASZUBSKA 30 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT MIESZKANIA - ZAMIENNE ADRES INWESTYCJI : AL.NIEPODLEGŁOŚCI 4m13 INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ DLA HALI 541H

PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ DLA HALI 541H PRZEDMIAR ROBÓT - INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ DLA HALI 541H Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Bardziej szczegółowo

Zbiór: DOMOSLAWICE - instalacja wod-kan - aktualizacja Zuzia (C) DataComp /03/09. Przedmiar Robót

Zbiór: DOMOSLAWICE - instalacja wod-kan - aktualizacja Zuzia (C) DataComp /03/09. Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 na ścianach w budynkach niemieszkalnych,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ

Przedmiar. Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Przedmiar Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Data: 2007-05-11 Budowa: Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników Kody

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 2P-12-Ł.

Przedmiar robót 2P-12-Ł. Przedmiar robót 2P-12-Ł. Instalacja wod-kan., c.o., wentylacja mechaniczna Obiekt Kod CPV 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45231300-8 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT MIESZKANIA wod - kan ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ ul. Legionów 29 10 INWESTOR : AZK ŁÓDŹ ŚRÓDMIESCIE ADRES INWESTORA : Łódź ul. Kościuszki 47 BRANŻA : instalacje sanitarne KOSZTORYS

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP - branża sanitarna

Przedmiar. Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP - branża sanitarna Przedmiar Data: 2009-03-24 Budowa: Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Obiekt: Brzeźno

Bardziej szczegółowo

Z.G.N. w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Warszawa ul Bema 70. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.arkadiusz Reguła DATA OPRACOWANIA : pażdziernik 2015

Z.G.N. w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Warszawa ul Bema 70. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.arkadiusz Reguła DATA OPRACOWANIA : pażdziernik 2015 Z.G.N. w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Warszawa ul Bema 70 ROBÓT CPV 45453000-0 NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa lokali 4 i 4C Zelazna 75A wraz z remontem ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Żelazna 75 A m 4C

Bardziej szczegółowo

Przedmiar - instalacja wod-kan

Przedmiar - instalacja wod-kan Przedmiar - instalacja wod-kan Kosztorys Data: 2009-04-29 Budowa: Stacja uzdatniania wody w Łukanowicach Działka nr 386/4 Łukanowice, gm. Wojnicz Obiekt: Przebudowa laboratorium wody czystej (fizykochemia

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski REMONT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Kosztorys inwestorski REMONT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA Kosztorys inwestorski REMONT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA Data: 2010-06-02 Budowa: GIMNAZJUM NR 14 BIELSKO-BIAŁA ul. Mazańcowicka 34 Obiekt: INSTALACJE WEWNĘTRZNE Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY wewn. instalacja wod - kan. Data utworzenia: Dział nr 1. Instalacje wodociągowe

Przedmiar robót. MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY wewn. instalacja wod - kan. Data utworzenia: Dział nr 1. Instalacje wodociągowe Data utworzenia: 2008-07-11 MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY wewn. instalacja wod - kan Przedmiar robót Dział nr 1. Instalacje wodociągowe 1. KNNR 4 0110-01 Rurociągi z PEX-C śr. zewnętrznej 16 mm łączone

Bardziej szczegółowo

ZBiLK REJON SZCZECIN UL. KASZUBSKA 30 KOSZTORYS OFERTOWY

ZBiLK REJON SZCZECIN UL. KASZUBSKA 30 KOSZTORYS OFERTOWY ZBiLK REJON 13 70-227 SZCZECIN UL. KASZUBSKA 30 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT MIESZKANIA - ZAMIENNE ADRES INWESTYCJI : UL.KOLUMBA 7 m 13 INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH ADRES

Bardziej szczegółowo

JW TORUŃ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

JW TORUŃ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : JW 4620 87-100 TORUŃ KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUD. NR 95 ADRES INWESTYCJI : 87-100 TORUŃ ul. Okólna 37 INWESTOR : JW 4620 ADRES INWESTORA : 87-100 TORUŃ ul. Okólna 37 BRANŻA : INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE PRZEDMIAR ROBÓT REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU TOALET NAD JEZIOREM GRZYMISŁAWSKIM W ŚREMIE ADRES INWESTYCJI : 63-100 ŚREM UL. JEZIORNA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Podstawa wyceny zł. Wartość zł (5 x 6) Instalacja wody zimnej. skrzydełkowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach

KOSZTORYS OFERTOWY. Podstawa wyceny zł. Wartość zł (5 x 6) Instalacja wody zimnej. skrzydełkowych o śr. nominalnej 40 mm w rurociągach 1 Instalacja wody zimnej 1 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy kpl. 24 d.1 0124-02 skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w ruro- ciągach miedzianych 2 KNR 2-15 Wodomierze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Instalacja elektrycznego ogrzewania, instalacji wod-kan i p.poŝ. Adres inwestycji: Zamawiającyr: Wodociągowa wieŝa ciśnień w PISZU Gmina Pisz ul.gizewiusza 5, 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

JW TORUŃ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Kosztorys Zatwierdzam

JW TORUŃ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. Kosztorys Zatwierdzam JW 4620 87-100 TORUŃ KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUD. NR 125 ADRES INWESTYCJI : 87-100 TORUŃ ul. Okólna 37 INWESTOR : JW 4620 ADRES INWESTORA : 87-100 TORUŃ ul. Okólna 37

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sprzętu Strona 8/8

Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 2,896 2 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,292 3 Środek transportowy m-g 0,579 Razem 3,767 Zestawienie materiałów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wymiana pionów kanalizacyjych. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Wymiana pionów kanalizacyjych. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : os. Jagiellońskie 88-93 Inwestor : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA / Zarządca : MPGM S.A. ( BOM-2 ) Adres : Poznań ul. 23 Lutego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne GMINA ŁAGIEWNIKI 58-210 ŁAGIEWNIKI, UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 21 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA

Bardziej szczegółowo

Roboty sanitarne - wymiana wewnętrznej instalacji wody 0,000 W1 0,000 0,000

Roboty sanitarne - wymiana wewnętrznej instalacji wody 0,000 W1 0,000 0,000 Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Ilości składowe Razem 1 2 3 4 5 6 1 45330000-9 Roboty sanitarne - wymiana wewnętrznej instalacji wody 0,000 2 (P1) 3 (P2) 4 (P3) 5 (P4) 6 (P5) 7 (P6) W1

Bardziej szczegółowo

Kosztorys INSTALACJE WOD.KAN. C.O. I WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Kosztorys INSTALACJE WOD.KAN. C.O. I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Kosztorys Budowa: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK BIUROWY Lokalizacja: NOWY TARG AL. TYSIĄCLECIA 33 Inwestor: IZBA CELNA W KRAKOWIE AL. KRASIŃSKIEGO 11 B 31-111

Bardziej szczegółowo

Kosztorys "ślepy" Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys "ślepy" Obiekt Budowa Trzebiatów ul. Zagórska 21, Budynek nr 21 Inwestor Kompleks Wojskowy 2111 w m. Trzebiatów Koszalin luty 2019r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Geokart - International Sp z o.o Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44

PRZEDMIAR ROBÓT. Geokart - International Sp z o.o Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 Geokart - International Sp z o.o. 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik gm. pruchnik. Instalacja wod-kan ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Wewnętrzna instalacja wody. Kody CPV: 45251130-1 Obiekt: Przebudowa budynku Gminnego OSrodka Kultury w Perzowie Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

XIII Liceum Ogólnokształcące

XIII Liceum Ogólnokształcące XIII Liceum Ogólnokształcące Lp. Kod pozycji przedmiaru Nr specyfikacji technicznej Nazwa 1 2 3 4 5 6 7 8 1.1.1 SST- 00.02 DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m2. kpl.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 PRZEDMIAR ROBÓT Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 Rodzaj robót: Sanitarne Zakres robót: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - budynek mieszk. nr 8A Lokalizacja robót: Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Instalacja wod-kan Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r

PRZEDMIAR. Instalacja wod-kan Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r PRZEDMIAR Obiekt Budowa Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap Sporządził mgr inŝ. Dorota Bazylewicz 04.2009 r "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) ZBiLK R 13 70-227 SZCZECIN UL. KASZUBSKA 30 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU MIESKALNEGO ADRES INWESTYCJI : UL.DĄBROWSKIEGO 21am 5 INWESTOR : ZARZAD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna

Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna Strona 1 z 10 Przedmiar robót Instalacja wodno-kanalizacyjna Obiekt Dobudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łążynie-instalacje wod.-kan. Budowa Łążyn, Inwestor GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA ul. HANDLOWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS - OFERTOWY

KOSZTORYS - OFERTOWY KOSZTORYS - OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : instalacja WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA W BUDYNKU SAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROWIE WLKP ADRES INWESTYCJI : 63-400 OSTRÓW WLKP AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 16 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - koszty niekwalifikowane GMINNY OŚRODEK KULTURY

Przedmiar robót - koszty niekwalifikowane GMINNY OŚRODEK KULTURY Przedmiar robót - koszty niekwalifikowane GMINNY OŚRODEK KULTURY Budowa: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKU OKiS W PRÓSZKOWIE W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI, PRZEBUDOWY ORAZ CZĘŚCIOWEJ ROZBUDOWY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie: KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA INSTALACJA C.O. I WODY W MIESZKANI ACH ADRES INWESTYCJI : GOLA 59 INWESTOR : GMINA GOSTYŃ ADRES INWESTORA : 63-800 GOSTYŃ UL. RYNEK 2 BRANŻA : Sanitarna DATA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. WYMIANA INSTALACJI WODY i KANALIZACJI

Kosztorys ofertowy. WYMIANA INSTALACJI WODY i KANALIZACJI Kosztorys ofertowy Data: 2011-04-11 Budowa: ul. Peowiaków 14, 22-400 Zamość Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Peowiaków 14, 22-400 Zamość Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. PEOWIAKÓW 14

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8

PRZEDMIAR ROBÓT. Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 PRZEDMIAR ROBÓT Dla: Dom Dziecka nr 1 w Zwierzyńcu Zwierzyniec, ul. Rózin 8 Rodzaj robót: Sanitarne Zakres robót: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - budynek mieszk. nr 8B Lokalizacja robót: Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

file:///x:/doc/justyna/2011/056-remont Radiologii/od D.Budowlanego/...

file:///x:/doc/justyna/2011/056-remont Radiologii/od D.Budowlanego/... 1 z 19 2011-03-30 13:43 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Zakład Diagnostyki Radiologicznej - Instalacja wod - kan I i II etap Kod CPV 45330000-9 Budowa

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 2.1 MONTAŻ INSTALACJI CWU kod CPV 45331100-7 kpl. -- R -- 1* robocizna r-g 1.8900 1.89r-g/kpl.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 2.1 MONTAŻ INSTALACJI CWU kod CPV 45331100-7 kpl. -- R -- 1* robocizna r-g 1.8900 1.89r-g/kpl. Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 2.1 MONTAŻ INSTALACJI CWU kod CPV 45331100-7 1 KNR 0-31 0108- Wykonanie podejścia obustronnego do wodoierzy kpl. d.1 03 skrzydełkowych w rurociągu o śr. 25 obiar = 1kpl.

Bardziej szczegółowo

Zbiór: MYSTKOW - instalacja wod-kan i ppoz - INST - I Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót

Zbiór: MYSTKOW - instalacja wod-kan i ppoz - INST - I Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 1.007 KNRW 215/112/1 1.008 KNRW 215/112/2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Warszawa, ul.serocka 28/20. PRACOWNIA PROJEKTOWA ALL arch. JOLANTA SOŁTAN

PRZEDMIAR Warszawa, ul.serocka 28/20. PRACOWNIA PROJEKTOWA ALL arch. JOLANTA SOŁTAN PRACOWNIA PROJEKTOWA ALL arch. JOLANTA SOŁTAN 04-333 Warszawa, ul.serocka 28/20 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ODDZIAŁU HEMATOLOGII W BUDYNKU SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W OPOLU PRZY UL. KATOWICKIEJ

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ODDZIAŁU HEMATOLOGII W BUDYNKU SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W OPOLU PRZY UL. KATOWICKIEJ Przedmiar robót Nazwa zamówienia: INSTALACJA WOD-KAN Nazwy i kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332400-7 Roboty instalacyjne w

Bardziej szczegółowo

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK budynek nr 2-stała baza noclegowa wewnętrzna inst.wod-kan i c.w. Identyfikator kosztorysu: budynek nr 2-stała baza noclegowa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek administracyjno-handlowy ul.brzeska 109 Biała Podl. działka nr geod. 790 O b i e k t : Budynek administracyjno-handlowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Szczegółowy kosztorys ofertowy Szczegółowy kosztorys ofertowy Roboty remontowe instalacji wodnej w budynku. Budowa: Wymiana poziomów w piwnicy i pionów instalacji wodnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym. Obiekt: ul. Kamienna 13

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY WIELORODZINNY CZĘSTOCHOWA ul. KONTKIEWICZA

PRZEDMIAR ROBÓT. BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY WIELORODZINNY CZĘSTOCHOWA ul. KONTKIEWICZA PRZEDMIAR ROBÓT BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY WIELORODZINNY CZĘSTOCHOWA ul. KONTKIEWICZA Budowa: CZĘSTOCHOWA Obiekt: INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA Zamawiający: GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA, ul ŚLĄSKA 11/13

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Mariacka 25, Szczecin

PRZEDMIAR. ul. Mariacka 25, Szczecin ZBiLK ul. Mariacka 25, Szczecin PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu uŝytkowego ADRES INWESTYCJI : Szczecin, al. PapieŜa Jana Pawła II 11 INWESTOR : ZBILK Szczecin ADRES INWESTORA : 70-546 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont toalet z natryskami.

Przedmiar robót. Remont toalet z natryskami. Przedmiar robót Budowa: Szkoła Podstawowa Nr 86. Obiekt lub rodzaj robót: Toalety i pomieszczenie z natryskami - insatalacje sanitarne. Lokalizacja: Kraków os. Jagiellońskie 18. Inwestor: Zespół Ekonomiki

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ZBiLK Rejon 10 ul. Łokietka 22. NAZWA INWESTYCJI : Remont i wymiana instalacji sanitarnych ADRES INWESTYCJI : ul. Kordeckiego 9 m 15

KOSZTORYS ŚLEPY. ZBiLK Rejon 10 ul. Łokietka 22. NAZWA INWESTYCJI : Remont i wymiana instalacji sanitarnych ADRES INWESTYCJI : ul. Kordeckiego 9 m 15 ZBiLK Rejon 10 ul. Łokietka 22 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont i wymiana instalacji sanitarnych ADRES INWESTYCJI : ul. Kordeckiego 9 m 15 Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość. Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr mm Obmiar = 458.

Kosztorys ślepy. Nazwa nakładu Jm Norma Wsp. Ilość. Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr mm Obmiar = 458. Obiekt 1. Centralne Ogrzewania Opis: Obmiar = 0.000 Element 1. 1. c.o. - roboty demontazowe Opis: Obmiar = 0.000 1. 1. 1. KNR 04-02-0506-0100 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczenia dygestorium w budynku "B" Instytutu Medycyny Pracy - dostosowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT OGÓNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT DOTYCZĄCA WYKONANIA REMONTU INSTAACJI WODNO-KANAIZACYJNYCH W ABORATORIACH INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ PAN PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWANYCH I INSTAACYJNYCH grupy robót w.g.

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07.

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji wod-kan ADRES INWESTYCJI : ul. Za Groblą 1, Poznań INWESTOR : ul. Za Groblą 1, Poznań Adinistracja LTG Nieruchoości Sp. z o.o. ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

GRASS Kancelaria Architektoniczna Tomasz Kwieciński Al. St. Zjednoczonych 18/98 PRZEDMIAR

GRASS Kancelaria Architektoniczna Tomasz Kwieciński Al. St. Zjednoczonych 18/98 PRZEDMIAR GRASS Kancelaria Architektoniczna Tomasz Kwieciński 03-964 Warszawa Al. St. Zjednoczonych 18/98 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Data utworzenia: 2012-07-25 Remont Budynku Bursy Szkolnej nr 1 w Łomży Tabela robót Dział nr 1. Kuchnia - demontaż 1 KNNR 8 0409-01 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.15-20 mm

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Alicja RoŜek DATA OPRACOWANIA : grudzień 2008r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 4 kw. 07

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Alicja RoŜek DATA OPRACOWANIA : grudzień 2008r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 4 kw. 07 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ - instalacja ADRES INWESTYCJI : WAŁCZ, ul. Nowomiejska 4, nr dz. 2650/2, 2647 INWESTOR : TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA INWESTYCJI : REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD - KAN ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT ZGN WOLA Józefa Bea 70 Adres inwestycji : Krochalna 30 6 i 7 Inwestor : ZGN w Dzielnicy Wola.st.Warszawy Adres inwestora : Warszawa, ul.bea 70 BranŜa : Sanitarna Sporządził : inŝ.arkadiusz Reguła Data

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Wewnętrzna instalacja kanalizacji. Kody CPV: 45332200-5 Obiekt: Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE W BUDOWNICTWIE TOMASZ PIWOŃSKI 95-073 Jedlicze B, ul. Chabrowa Kosztorys inwestorski NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA KUCHNI W BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RZGOWIE

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia ............ KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : Jaworzno, ul.zawiszy Czarnego 4 INWESTOR : Samodzielny Publiczny ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy ADRES INWESTORA : Jaworzno,

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.16.21 [4376] - Rekomendacja SKB

Rodos 6.0.16.21 [4376] - Rekomendacja SKB Kosztorys ślepy Strona 1/10 Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 1 KNR 4-02 0114/04 DemontaŜ rurociągu stalowego średnicy 65-80mm 20 m Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0,2

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. wewnętrzna instalacja wod-kan

Kosztorys. wewnętrzna instalacja wod-kan Kosztorys Budowa: Błądzikowo, ul. Pucka Obiekt: budynek B Zamawiający: PUCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O. UL. ZAMKOWA 6 84-100 PUCK Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont, modernizacja i wyposaŝenie świetlicy wiejskiej w Kołozębiu - Wewnętrzne Instalacje Sanitarne ADRES INWESTYCJI : Kołoząb, 09-110 Sochocin, gm. Sochocin INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sprawdzający:

Przedmiar robót. Sprawdzający: Przedmiar robót 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne, Kod CPV nr 45332200-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne; Kod CPV nr 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego; STWiOR: Instalacja

Bardziej szczegółowo

Tabela elementów scalonych

Tabela elementów scalonych expert Tabela elementów scalonych Koszty bezpośrednie Narzuty Robocizna Materiały Sprzęt k.zakupu k.pośrednie Obiekt Gabinet dyrektora i sekretariat Element robót. Kanalizacja sanitarna Element robót.2

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO I SALI LEKCYJNEJ NA SANITARIATY DLA CHŁOP- CÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 ADRES INWESTYCJI : AL. KRASIŃSKIEGO 1 LESZNO INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instal wod_kan bud. Nr 2. Obiekt Budynek mieszkalny Nr 2 Kod CPV śyrardów

Przedmiar robót. Instal wod_kan bud. Nr 2. Obiekt Budynek mieszkalny Nr 2 Kod CPV śyrardów Przedmiar robót Instal wod_kan bud. Nr 2 Obiekt Kod CPV 45330000-9 Budowa ul. Parkingowa śyrardów Inwestor TBS w śyrardowie Wykonawca DOM-BUD Suwałki Biuro kosztorysowe Dom-Bud w Suwałkach Sporządził mgr

Bardziej szczegółowo

Zbiór: TYMOWA SZKOLA PODSTAWOWA - instalacja wod-kan - aktualizacja Zuzia (C) DataComp 1994-2001 08/03/09. Przedmiar Robót

Zbiór: TYMOWA SZKOLA PODSTAWOWA - instalacja wod-kan - aktualizacja Zuzia (C) DataComp 1994-2001 08/03/09. Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 na ścianach w budynkach niemieszkalnych,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment B.

PRZEDMIAR ROBÓT. instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment B. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt: Budynek internatowy w Szczawnicy, ul. Szlachtowska Data : 31 marzec 2008r. Budowa : Biały montaż instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment B. Wykonujący:... Przedmiar Robót 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kosztorysowanie Robót Budowlanych Dariusz Paradowski 04-674 Warszawa, ul. Lebiodowa 27C, PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Instalacje sanitarne ADRES

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Sekcja Obsługi Infrastruktury Łomża 18-400 Łomża Al.Legionów 133 Remont pomieszczeń wewnętrznych w bud. nr 2 na potrzeby blp w Łomży Tabela przedmiaru robót Dział nr 1. INSTALACJA WODOCIĄGOWA CPV 45330000-9,

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07.

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 07. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji wod-kan ADRES INWESTYCJI : ul. Za Groblą 1, Poznań INWESTOR : ul. Za Groblą 1, Poznań Adinistracja LTG Nieruchoości Sp. z o.o. ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment A.

PRZEDMIAR ROBÓT. instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment A. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt: Budynek internatowy w Szczawnicy, ul. Szlachtowska Data : 31 marzec 2008r. Budowa : Biały montaż instalacja p.poż. instalacja c.w.u. segment A. Wykonujący:... Przedmiar Robót 1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Szczegółowy kosztorys ofertowy Szczegółowy kosztorys ofertowy Roboty remontowe, branża sanitarna Budowa: Wymiana poziomów w piwnicy i pionów instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym Obiekt: ul.

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty sanitarne - Szalet Miejski. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty sanitarne - Szalet Miejski. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Roboty sanitarne - Szalet Miejski Adres inwestycji: Zamawiający: Urząd Miejski w Łomży, 18-400 Łomża ul. Stary Rynek 14 Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - BUDYNEK HOTELOWY Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ - INSTALACJE WEWNĘTRZNE

PRZEDMIAR - BUDYNEK HOTELOWY Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ - INSTALACJE WEWNĘTRZNE Darar ul. Sobieskiego 32, 73-200 Choszczno PRZEDMIAR - BUDYNEK HOTELOWY Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ - INSTALACJE WEWNĘTRZNE NAZWA INWESTYCJI : Ziana sposobu uŝytkowania części istniejącego budynku hotelowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Roboty budowlane związane z wymianą instalacji wod.

Przedmiar robót Roboty budowlane związane z wymianą instalacji wod. Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: Roboty budowlane związane z wymianą instalacji wod. 45442100-8 Roboty malarskie 45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej 45431000-7 Kładzenie płytek 45410000-4

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WEWNĘTRZNA INSTALACJE WOD.-KAN., WYMIANA GRZEJNIKÓW C.O., INSTALACJA KLIMATYZACJI

Przedmiar robót WEWNĘTRZNA INSTALACJE WOD.-KAN., WYMIANA GRZEJNIKÓW C.O., INSTALACJA KLIMATYZACJI Przedmiar robót Obiekt WEWNĘTRZNA INSTALACJE WOD.-KAN., WYMIANA GRZEJNIKÓW C.O., INSTALACJA KLIMATYZACJI Kod CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331100-7 - Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 1. Element: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. 1. KNR 00-31-0219-0500 Łączenie systemu pcvz innymi technologiami - rury stalowe czarne lub OC, kształtki gwintowane, armatura łączona na gwint,

Bardziej szczegółowo

m szt. szt. szt.

m szt. szt. szt. Szpital Powiatowy w Brzesku 1 KNNR-W 3 3 0309-02 1) bruzd w ścianach z cegły na zaprawie ceentowej obiar = 0.2*0.2*32.0 = 1.280 3 147r-g/ 3 r-g 188.1600 szt 266.2400 3 0.3840 2* cegła budowlana 208szt/

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Instalacje sanitarne - Święciechowa Obiekt : Budynek Urzędu Gminy Kod CPV : 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy

Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 45331100-7

Bardziej szczegółowo