Intensywny program szkoleniowy dla lekarzy praktyków WSPÓŁCZESNA IMPLANTOLOGIA STOMATOLOGICZNA. implantologia protetyka estetyka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Intensywny program szkoleniowy dla lekarzy praktyków WSPÓŁCZESNA IMPLANTOLOGIA STOMATOLOGICZNA. implantologia protetyka estetyka"

Transkrypt

1 Intensywny program szkoleniowy dla lekarzy praktyków WSPÓŁCZESNA IMPLANTOLOGIA STOMATOLOGICZNA implantologia protetyka estetyka Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku Laozi

2 SESJA IMPLANTOLOGICZNA PIERWSZA - Im₁ PLANOWANIE LECZENIA IMPLANTO-PROTETYCZNEGO Dzień 1 Piątek Wskazania do leczenia implantami. Wiedza lekarza przekłada się na zrozumienie i akceptację planu leczenia przez pacjenta. - Odtworzenie prawidłowego wyglądu pacjenta - Odtworzenie funkcji - Estetyka - Mowa - Zdrowie ogólne, fizyczne i psychiczne 2. Budowa anatomiczna szczęki i żuchwy, podkreślenie aspektów kluczowych dla implantacji. - Budowa kości i tkanki miękkiej zębów; ukrwienie, unerwienie: klasyfikacja, ocena gęstości, zaniki kości zmiany anatomiczne i fizjologiczne związane z bezzębiem i utratą zębów 3. Rodzaje implantów terminologia, różnice i właściwości (kształt, powierzchnia, wielkość, połączenie z łącznikiem, kontur, co wybrać dla właściwego pacjenta? 4. Diagnostyka. - Badanie wewnątrzustne - Techniki obrazowania PX, TK (CBCT), RVG - Możliwości, ograniczenia każdej techniki obrazowania 5. Teoria nacisku i napięcia (stress & strain) w implantologii. - Jak osiągnąć długoterminowy sukces w leczeniu implantologicznym - Zrozumienie różnic pomiędzy zębem naturalnym a implantem i różnego ich wpływu na kość - Czynniki ryzyka w nadmiernym obciążeniu i uzupełnień protetycznych na implantach 6. Opcje protetyczne w implantologii u pacjenta z uzębieniem częściowym i bezzębiem całkowitym (korony, mosty, overdentures). 7. Na co może pozwolić sobie lekarz w klinice i szpitalu, a jakie leczenie może podjąć lekarz w prywatnej praktyce?

3 Dzień 2 Sobota 9-17⁴⁵ 1. Planowanie leczenia z uwzględnieniem czynników anatomicznych: - Gęstość kości, odcinki odpowiedzialne za napięcie mechaniczne prowadzące do złamania - Pozycja i ilość implantów - Rozmiar implantów (jaki ma to wpływ na sukces w leczeniu?) - Dostępna (istniejąca) kość a plan leczenia - Zrozumienie ukrwienia szczęki i żuchwy dla zabiegu 2. Planowanie przedimplantacyjne. - Modele diagnostyczne: szablony chirurgiczne, wax-up, artykulacja - Zdjęcia aparatem cyfrowym, kluczowe dla estetyki 3. Przygotowanie przedzabiegowe pacjenta- zalecane leki, higiena, leczenie zmian perio, odstawienie leków i parafarmaceutyków. 4. Ryzyko związane z drogami infekcji (głowa i szyja) związanymi z zabiegiem chirurgicznoimplantologicznym. 5. Od jakich przypadków rozpocząć swoje pierwsze zabiegi chirurgiczne? 6. Prosta implantologia (tylny odcinek szczęki i żuchwy). 7. Rodzaje implantacji: jednoetapowe, dwuetapowe, płatowe, bezpłatowe. - Zalety i wskazania do jednoetapowego vs. dwuetapowego zabiegu chirurgicznego - Procedury bezpłatowe - Procedury płatowe - kształt płata w odcinku bocznym i odcinku przednim ze względów estetycznych- jaki ma wpływ na ostateczny wynik estetyczny? 8. Techniki szycia szwów, rodzaje szwów, rodzaje nici i igieł, jakie wskazania w danym zabiegu? 9. Utrzymanie w dobrym stanie uzupełnień na implantach. - Czynniki wpływające na stany zapalne (perimplantitis), utrata kości, co jest normą a co patologią? - Wpływ higieny pacjenta - odpowiedzialność pacjenta - Odpowiedzialność lekarza - jasne reguły gwarancji - Czynniki chemoterapeutyczne (antybiotyk ogólnie i miejscowo) - Leczenie stanów zapalnych przy implantach (chirurgicznie, mechanicznie, leki) 10. Co obecnie nazywamy sukcesem w leczeniu implantologicznym? Czy wystarczy, że implant jest stabilny? Coraz większy nacisk na walory estetyczne w porównaniu z implantacją lat temu.

4 Dzień 3 Niedziela 9-16 WARSZTATY Warsztat I 1. Wykonanie badań PX, RVG 2. Wykonanie badania CT 3. Analiza i porównanie informacji we wszystkich rodzajach badań, 4. Co powinien wiedzieć lekarz? Warsztat II Planowanie na modelach wykonanie mock-up-ów. Warsztat III Plan leczenia pacjentów uczestników kursu (max 4 przypadki, zgłoszone wcześniej)- każdy lekarz może przynieść wyniki badań CT, PX i RVG oraz modele diagnostyczne do wspólnej analizy i ustaleniu planu leczenia. Warsztat IV INSTRUMENTARIUM - omówienie potrzebnych narzędzi do zabiegów. Na każdej sesji w pierwszym lub drugim dniu będzie przeprowadzany zabieg na żywo (live surgery) z sali operacyjnej na salę wykładową- przekaz multimedialny.

5 SESJA IMPLANTOLOGICZNA DRUGA- Im₂ IMPLANTACJA POJEDYNCZYCH BRAKÓW ZĘBOWYCH W ODCINKU ESTETYCZNYM I W ODCINKACH BOCZNYCH SZCZĘKI I ŻUCHWY. IMPLANTACJA NATYCHMIASTOWA Dzień 1 Piątek 9-18 IMPLANTACJA W ODCINKU ESTETYCZNYM 1. Opcje leczenia - uzupełnienie pojedynczych braków zębów, porównanie metod tradycyjnych (mikroprotezy, mosty: PFM, AET, cyrkonowe, adhezyjne, kompozytowe) vs implanty. 2. Biomechanika implantów pojedynczych i implantów będących filarami mostów. - Relacja rozmiaru implantu do obciążenia - Wpływ przęseł mostu na obciążenie filarów implantologicznych - Zależność pomiędzy efektem estetycznym a warunkiem biomechanicznym i dostępną kością 3. Czynniki mające wpływ na ostateczny efekt estetyczny i czynnościowy implantu. - Atraumatyczna ekstrakcja sposoby usunięcia zębów w różnych odcinkach szczęki i żuchwy - Techniki wykonania cięć w odcinku przednim (kształt płata/bez płatowe) - Relacja implantu w stosunku do CEJ sąsiednich zębów - Uzupełnienia tymczasowe- rodzaje - Niechirurgiczne zarządzanie tkankami miękkimi 4. Pojedyncze implanty w odcinku przednim żuchwy- planowanie, implant (jednofazowy, dwufazowy). 5. Implanty siekaczy górnych- najbardziej wymagające estetycznie implanty. - Rozważania chirurgiczne- długość implantu, pozycja implantu, relacja CEJ - Właściwa technika cięć - Anatomia odcinka przedniego szczęki- ryzyko i ograniczenia: - otwór/kanał przysieczny (TK) - jama nosowa (TK vs PX ) - Bone spreading alternatywą do przeszczepu bloczka kostnego - GBR- sterowana regeneracja kości, klasyfikacja materiałów związana z ich pochodzeniem: autografty, allografty, ksenografty - Graft (blok kostny)

6 Dzień 2 Sobota 9-17⁴⁵ 1. Natychmiastowe obciążenie pojedynczych implantów. - Odcinek siekaczy przyśrodkowych największe ryzyko - Procent niepowodzeń kiedy i czy warto ryzykować? 2. Pojedyncze implanty w odcinku bocznym żuchwy. - Dostępny wolumen kości - Ryzyko związane z nerwem zębodołowym dolnym, badanie (TK, PX) - Rozmiar implantu a ryzyko przeciążenia - Rodzaje koron na implantach w tylnych odcinkach żuchwy mechaniczna wytrzymałość materiałów 3. Pojedyncze implanty w odcinku bocznym szczęki. - Ograniczenia zawiązane z jakością kości szczęki (mała gęstość kości) - Ograniczenie związane z obecnością zatok szczękowych - Zanik kości po ekstrakcji - Techniki podnoszenia zatoki szczękowej (sinus flor elevation, sinus lift) - Łączenie implantów przy słabej gęstości kości - Piezosurgary: wskazania do użycia, zalety tej metody 4. Czynniki siły zgryzowej, mające wpływ na uzupełnienie protetyczne na implantach. - Normalne siły zgryzowe (przełykanie śliny, jedzenie) - Parafunkcje (bruksizm, clenching, parcie języka) ich wpływ na naturalne uzębienie, na implanty i protezy - Starcie zębów- przyczyny, jak odróżniać starcie od chemicznej przyczyny utraty szkliwa - Przednie prowadzenie- jego znaczenie dla tylnych zębów - Szyny nagryzowe (night guard) - Wpływ kształtu zębów bocznych dolnych na mięśnie języka - Dynamika mięśni - Rozkład sił w poszczególnych odcinkach łuków zębowych - Klasy Angla- jaki wpływ na obciążenia zgryzowe? Dzień 3 Niedziela 9-16 WARSZTATY: 1. Wszczepienie implantu w odcinku przednim szczęki 2. Wszczepienie w odcinku bocznym żuchwy 3. Wykonywanie korony tymczasowej na implancie 4. Szycie- techniki szycia na modelach 5. Plan leczenia dla pacjentów uczestników kursu

7 Na każdej sesji w pierwszym lub drugim dniu będzie przeprowadzany zabieg na żywo (live surgery) z sali operacyjnej na salę wykładową- przekaz multimedialny. SESJA IMPLANTOLOGICZNA TRZECIA- Im₃ REHABILITACJA BEZZĘBIA W OBRĘBIE SZCZĘKI, ŻUCHWY I CAŁKOWITEGO BEZZĘBIA W OPARCIU O IMPLANTY. Dzień 1 Piątek Odtworzenie funkcji i estetyki przy pomocy protez opartych na implantach. 2. Czynniki determinujące wszczepienie implantów. - Typy kości D1, D2, D3, D4 gęstość, struktura, - Rodzaje zaników kości szczęki i żuchwy Divison A B C D/ według Mischa - Typy protez jak kompensować zanik wyrostka zębodołowego - Rola skeratynizowanej tkanki dla prawidłowego funkcjonowania implantów 3. Pozycja implantów w żuchwie (A B C D E). - Ilość implantów vs zanik pod protezą - Odległość między implantami wpływ zbyt dużej i zbyt małej odległości - Wielkość, długość implantów a ich ilość potrzebna do protezy 4. Przebieg nerwu zębodołowego dolnego aspekty, anatomia typ 1, typ 2, typ 3. - Badanie TK z wyznaczeniem nerwu, badanie PX - Nerw językowy 5. Zabieg- chirurgiczny. Techniki nawiercania i osie implantu. - Typy chłodzenia zewnętrzne/ wewnętrzne - Komplikacje w trakcie zabiegu/ pozabiegowe - Uszkodzenie nerwów klasyfikacja SEDDON (językowy + twarzowy) - Krwawienie, sposoby tamowania - Powietrze do naczyń (chłodzenie wewnętrzne) - Wklęśnięcie w budowie trzonu żuchwy w okolicy zębów 37, 47 - Złamanie żuchwy- przyczyny (zbyt blisko implant, parafunkcje: clenching, bruksizm) 6. Jak radzić sobie w komplikacjach pozazabiegowych: - Odsłonięcie implantu podczas gojenia (wczesne, późne) - Odsłonięcie podczas obciążenia używanie uzupełnień protetycznych 7. Design implantu a powierzchnia nośna implantu.

8 8. Opcje protetyczne dla bezzębnej żuchwy w oparciu o: 2 implanty ( B-D) 3 implanty (B-C-D) 4-5 implantów między otworami bródkowym (A-B-C-D-E) 4-8 implantów (mosty) - Fleksyjność żuchwy- za otworami bródkowymi - Uwzględnienie łuku przeciwstawnego i parafunkcji - Przeciwwskazania dla countilevers 9. Zalety i wady uzupełnienia stałego (przykręcane i cementowane) 10. Zalety i wady protezy zdejmowanej (overdentures) Dzień 2 Sobota 9-17⁴⁵ 1. SZCZĘKA - Implanty podparciem dla mostów lub protez (overdentures) Różnice w ilości, rozmieszczeniu, wielkości implantu. - Analiza estetyczna- kluczowa rola w rekonstrukcji uzębienia szczęki (przed wszczepieniem implantów) - Linia uśmiechu - Podparcie dla wargi górnej - Różowa estetyka - Zaniki kości i ekspansja zatoki szczękowej - Overdentures na 4 implantach - Opcje protetyczne na 5 i więcej implantach 2. Anatomia, patologia zatok szczękowych badanie TK (CBCT) 3. Sinus lift (podniesienie zatoki szczękowej, sinus elevation (podbicie zatoki szczękowej) sinus graft- techniki wykonywania zabiegów - Techniki regeneracji kości z użyciem materiałów kościozastępczych i kościotwórczych - Powikłania pozabiegowe: krótkie i długoterminowe - Wymiar kości wertykalny- czy wystarczy tylko sinus lift? 4. Pozostałe uzębienie resztkowe (usunąć czy włączyć do planu protetycznego z uwzględnieniem implantów). 5. Rola kłów dla stabilizacji okluzji. 6. Stosunek długości korony protetycznej do długości implantu- implanty 11, 21 najbardziej zagrożone. 7. Implanty u osób starszych. - Wskazania/przeciwwskazania (stan zdrowia ogólny/stan zdrowia w jamie ustnej) - Zminimalizowanie zabiegu (krótsze implanty, mniej implantów) - Jak utrzymać higienę (trudności manualne + osłabienie wzroku)

9 Dzień 3 Niedziela 9-16 Warsztaty: 1. Podniesienie zatoki szczękowej na modelu 2. GBR- na modelach lub głowie świńskiej z użyciem membrany i xenograftu. 3. Plan leczenia pacjentów uczestników kursu (max. 4 przypadki) Na każdej sesji w pierwszym lub drugim dniu będzie przeprowadzany zabieg na żywo (live surgery) z sali operacyjnej na salę wykładową- przekaz multimedialny. SESJA PROTETYCZNA CZWARTA- Pr/Im protetyka na implantach MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA PROTETYCZNYCH UZUPEŁNIEŃ NA IMPLANTACH Dzień 1 Piątek Korony i mosty wykonane na implantach w odcinku przednim szczęki żuchwy. - Rodzaje koron (PFM, cyrkon, tlenek glinu) - Rodzaje łączników (Ti, Zi, UCLA, Peek), proste, kątowe i inne - Korony i łączniki tymczasowe - Wax-up/modele - Mock up - Ocena wysokości korony na implancie/miejsce w zgryzie 2. Techniki wyciskowe przy implantoprotetyce. - Łyżka zamknięta/łyżka otwarta- różnice, zalety, kiedy zastosować? - Różnice w transferach wyciskowych - Trudności w założeniu transferów - Niekorzystne położenie implantu dla wykonania uzupełnienia protetycznego - Blokowanie transferów (Pater Resin) - Pobieranie wycisków 3. Komunikacja z laboratorium- o czym decyduje lekarz, a o czym technik? - Co powinno być dostarczone przez lekarza wraz z wyciskiem? - Analogi implantów - Rejestracja zwarcia - Zdjęcia cyfrowe aparatem 4. Naturalne uzębienie i uzupełnienia na implantach. - Czy łączyć mostami zęby własne z implantami

10 - Różnice w przenoszeniu sił zgryzowych przez zęby i implanty 5. Opcje protetyczne dla bezzębia w szczęce. - Mosty dzielone - Mosty zblokowane - Overdentures - Biomechanika zblokowanych implantów - Prognozy długoterminowe - Naprawa wykonanych uzupełnień/biomechanika zblokowanych implantów - Aspekt finansowy wykonywanego uzupełnienia- różnice wynikające z ilości implantów i rodzaje uzupełnienia Dzień 2 Sobota 9-17⁴⁵ 1. Opcje protetyczne dla bezzębnej żuchwy. - Overdentures oparte na 2 implantach (zalety, prognozy) - Overdentures oparte na 3 implantach - Uzupełnienia ruchome i stałe oparte na 4 implantach - Mosty/protezy na 5-10 implantach Rozkład sił przy otwieraniu ust i żuciu. 2. Uzupełnienia protetyczne na implantach przykręcane vs cementowane. - Wskazania i przeciwwskazania dla uzupełnień przykręcanych (estetyka, zgryz, parafunkcje, położenie implantu w kości) - Wskazania i przeciwwskazania do uzupełnień cementowanych (j.w) - Protokół postępowania przy cementowaniu koron i mostów na implantach: rodzaje cementów zależność długości łączników, głębokości kieszonki dziąsłowej przy implancie - Analiza kosztów i czasu pracy przy obu sposobach 3. Obciążenia natychmiastowe. 4. Ryzyko w natychmiastowym obciążeniu okluzyjnym implantów. - Konieczność zblokowania implantów (najsłabsza kość po 5 tygodniach) - Wady/zalety - Pierwotna stabilizacja a natychmiastowe obciążenie 5. Komplikacje jak zapobiegać? - Odcementowanie się koron i mostów zbyt krótkie łączniki, brak retencji na łącznikach, zły dobór łączników, kąt, brak równoległości - Pęknięcie koron i łączników - Odkręcenie się łączników i luzowanie koron - Przyczyny stanów zapalnych dziąsła przy implancie: cementitis brak precyzyjnego dopasowania

11 - Foetor ex ore 6. Naprawy uzupełnienia protetycznego na implantach. - akryl - kompozyt - porcelana 7. Jak nauczyć pacjenta dbałości o higienę. 8. Gwarancja- jak sformułować jasne reguły. szczelina brzeżna- mikrogap (mikroszczelina), makrogap (makroszczelina) Dzień 3 Niedziela 9-16 WARSZATY 1. ALANTIS- obsługa programu do wykonania indywidualnego łącznika na implantach, 2. Prezentacja, praca ze skanerem wewnątrzustnym LAVA 3. Wykonywanie wycisków z transferem na łyżce otwartej i zamkniętej 4. Laboratorium- komunikacja, opisywanie prac, zdjęcia wewnątrzustne, kolor,detale morfologii kształtu 5. Porady prawnika Na każdej sesji w pierwszym lub drugim dniu będzie przeprowadzany zabieg na żywo (live surgery) z sali operacyjnej na salę wykładową- przekaz multimedialny.

12 SESJA PIĄTA ESTETYKA- Es Licówki porcelanowe, korony i mosty pełnoceramiczne na zębach własnych i implantach, onlay, inlay porcelanowy. Dzień Naturalne uzębienie- omówienie biologii, mechaniki, funkcji i estetyki. - kształt zębów przednich- różnice osobnicze - zmiany następujące w czasie- starzenie się zębów - fizjologia i patologia- na co zwrócić uwagę w ocenie uzębienia. 2. Estetyka. - współczesne kanony urody - kryteria oceny, golden proportions - rola dentysty w uświadomieniu pacjenta o estetyce jego uzębienia 3. Diagnostyka- wszystkie etapy zanim dotkniemy wiertłem zęba pacjenta. - Fotografie wewnątrzustne- jakie aparaty, proste zasady fotografowania - wax-up- na co zwrócić uwagę- komunikacja z laboratorium - mock-up- sposób wykonania, materiały, modyfikacje w ustach pacjenta - Rvg-PX- TK- informacje o stanie zębów przed leczeniem wpływające na projekt leczenia - Jakie zęby kwalifikujemy pod licówki a jakie pod korony- ważne kryteria 4.Postępowanie przed wykonaniem licówek porcelanowych. - Leczenie zębów- wymiana starych wypełnień kompozytowych - Wybielać czy nie wybielać? - Oporność zębów na wybielanie - Zmiany w czasie- czego możemy oczekiwać? - Wybielanie zęba martwego- Czy trzeba? Czy warto? 5. Gingiwektomia- niezbędny zabieg przy większości całkowitych rekonstrukcji estetycznych- Czym ją wykonać? Jak długo czekać do preparacji? 6. Aspekt zgryzowy- co licówki i korony mogą poprawić? - Parafunkcje- bruksizm, clenching, czy można wykonać estetyczne uzupełnienia porcelanowe? - Czy można jednocześnie wykonywać licówki porcelanowe w szczęce i żuchwie przy całkowitych rekonstrukcjach- wady i zalety tej metody 7. Licówki bez preparacji- kiedy możemy nie szlifować zęba, jak go przygotować do przyklejenia licówek? 8. Zamykanie diastemy licówkami. 9. Preparacja zębów do wykonania licówek porcelanowych. - Nad,- pod-,czy dodziąsłowo? - Gdzie zakończyć preparację w przypadku istnienia dużych wypełnień kompozytowych? - Powierzchnia styczna

13 - Brzeg sieczny - Jak oceniać grubość preparacji? - Na co zwrócić szczególną uwagę aby licówka nie pękała przez lat? 10. Wyciski. - Materiały do retrakcji - Czy niezbędna jest nitka retrakcyjna? - Kiedy użyć lasera lub elektrotomu? Dzień 2 Sobota 9-17⁴⁵ 1. Uzupełnienia tymczasowe. - Jak wykonać ładne i trwałe (14-30 dni) uzupełnienie tymczasowe? - Czego unikać, aby nie popsuć preparacji przy zdejmowaniu tymczasówek - Zalecenia dla pacjenta- instrukcja obsługi tymczasówek - Analiza funkcji- relacje pacjenta z pierwszych dni użytkowania licówek tymczasowych 2. Dobór koloru- ustalenia z pacjentem, komunikacja z laboratorium ( kolor, jasność nasycenie) 3. Cementowanie licówek. - Jakie cementy są najlepsze? - Try-in - Jak przygotować zęba? - Jak przygotować licówki? - Problemy przy cementowaniu- jak ich uniknąć lub rozwiązać problem? 4. Kontrola zwarcia, prowadzenia sieczno-kłowego, czym polerować licówki po korekcie? 5. Uzupełnienie estetyczne mieszane. Licówki i korony pełnoceramiczne, onlay, inlay, korony na implantach. Jak uzyskać jednakowy efekt estetyczny? 6. Preparacja pod onlay i inlay porcelanowy. Na co zwrócić szczególną uwagęprzewężenia, guzki, punkty kontaktu zgryzowego. 7. Maksymalnie oszczędna preparacja zęba vs preparacja gwarantująca największą trwałość uzupełnienia porcelanowego. Kiedy i czy warto oszczędzać zęba? Różnica w adhezji do szkliwa i do zębiny. 8. Instrukcja dla pacjenta. - Co może a czego nie może robić? - Jakie zabiegi higieniczne? - Gwarancja dla pacjenta- warunki, długość 9. Powikłania i naprawy, czyli jak być przygotowanym do uszkodzeń porcelany, odklejenia się uzupełnień, bólu zęba i innych. Dzień 3 Niedziela 9-16 WARSZTATY:

14 - Preparacja na modelu gipsowym pod licówki porcelanowe, wykonanie wycisku - Wykonanie mock-up-u i wykonanie licówek tymczasowych - Analiza zdjęć cyfrowych wewnątrz ustnych i zasady ich wykonywania - Ustalenie planu leczenia dla konkretnych pacjentów, uczestników kursów (max.4 przypadki) - Wykonywanie skanerem wewnątrzustnym LAVA scanów preparacji Na każdej sesji w pierwszym lub drugim dniu będzie przeprowadzany zabieg na żywo (live surgery) z sali operacyjnej na salę wykładową- przekaz multimedialny.

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości!

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości! Spis treści Przsdi^owd «\/ Przedmowa do pierwszego wydania Przedmowa do wydania polskiego Adresy a VII V VIII Skróty * ** * IX Rozpoczęła się nowa epoka Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza: Wypełnienie materiałem kompozytowym

Stomatologia zachowawcza: Wypełnienie materiałem kompozytowym Stomatologia zachowawcza: Wypełnienie materiałem kompozytowym Onlay, endokorona Cena 150- Od 900 zł Profilaktyka stomatologiczna: Wizyta diagnostyczna w tym RTG pantomograficzne, zdjęcia zgryzowe, badanie

Bardziej szczegółowo

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada 1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada Podstawowe definicje i prawa w implantologii stomatologicznej. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny CENNIK MATERNIAK Prywatny Gabinet Stomatologiczny 2017 RENTGENODIAGNOSTYKA RTG punktowe RTG pantomograficzne Tomografia CBCT 1 łuk Tomografia CBCT 2 łuki Tomografia CBCT mikro 100 30 80 200 350 150 PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb Cennik Stomatologia zachowawcza Porada lekarska i wizyta adaptacyjna Przegląd dla stałych pacjentów Znieczulenie miejscowe Wypełnienie światloutwardzalne (w zależności od wielkości ubytku) Odbudowa zęba

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH Aktualizacja: 24.06.2015r. ZACHOWAWCZA + RTG Częściowa zapłata za usługę stomatologiczną 0,00 zł 0,00 zł Przegląd 0,00 zł 0,00 zł Konsultacja/ porada podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60.

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60. CENNIK 2015 1. ZNIECZULEŃ 2. STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ 3. ENDODONTYCZNY 4. PROTETYCZNY 5. ORTODONTYCZNY 6. CHIRURGICZNY 7. IMPLANTOLOGICZNY 8. PEDODONTYCZNY 9. HIGIENY 1. CENNIK ZNIECZULEŃ znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

Protetyka i implantologia

Protetyka i implantologia Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem prawidłowej funkcji żucia i mowy, estetyki naturalnego uśmiechu i rysów twarzy, dzięki uzupełnianiu braków w uzębieniu. Braki zębowe są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza. Przegląd bez pisemnego planu leczenia. Przegląd z pisemnym planem leczenia. Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5

Stomatologia zachowawcza. Przegląd bez pisemnego planu leczenia. Przegląd z pisemnym planem leczenia. Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 Trudne warunki leczenia Porada Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

Tomograia komputerowa i możliwości CAD/CAM w planowaniu i leczeniu trudnych przypadków

Tomograia komputerowa i możliwości CAD/CAM w planowaniu i leczeniu trudnych przypadków Możliwości _ Diagnostyka i planowanie Tomograia komputerowa i możliwości w planowaniu i leczeniu trudnych przypadków Autor_ Tomasz Śmigiel _Czasami traiają do nas zdesperowani pacjenci oczekujący całkowitej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia.

Spis treści. Stomatologia zachowawcza. Endodoncja. Higiena i Profilaktyka. Ortodoncja. Protetyka. Periodontologia. Chirurgia. Cennik usług 2 Spis treści Stomatologia zachowawcza Endodoncja Higiena i Profilaktyka Ortodoncja Protetyka Periodontologia Chirurgia Implantologia 5 7 7 9 12 15 17 18 3 4 Stomatologia zachowawcza 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH Rentgenodiagnostyka Zdjęcie pantomograficzne cyfrowe Zdjęcie wewnątrzustne cyfrowe Zdjęcie skrzydłowo zgryzowe cyfrowe Cyfrowy tomograf komputerowy 3D (wybranego odcinka)

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

Protetyka. Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed. dniu o godz. Natychmiastowy most

Protetyka. Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed. dniu o godz. Natychmiastowy most fast & fixed Protetyka Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed Możliwość użycia wszczepów w celu stabilizacji protezy bez zastosowania leczenia augumentacyjnego wymaga

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE 2017 CENNIK ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE MARIA MATLOK SZANOWNY PACJENCIE Proszę zwrócić uwagę, że cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku.

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych Z C O D Z I E N N E J P R A K T Y K I lek. stom. Michał Sypień Współpraca: dr n. med. lek. stom. Katarzyna Bindek-Sypień, lek. stom. Tomasz Sypień Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków

Bardziej szczegółowo

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/424-54-24, mail: sekretariat@uks.com.pl Kraków,

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Nazwa usługi: Przegląd bez pisemnego planu leczenia. Przegląd z pisemnym planem leczenia

CENNIK. Nazwa usługi: Przegląd bez pisemnego planu leczenia. Przegląd z pisemnym planem leczenia CENNIK Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wydanie orzeczenia lekarskiego do zabiegu lub operacji Znieczulenie nasiękowe 20 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk)

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk) Badanie jamy ustnej, konsultacja, przygotowanie planu leczenia i wycena, wizyta adaptacyjna, wizyta kontrolna Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - mały) Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - duży)

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług stomatologicznych

Cennik usług stomatologicznych Cennik usług stomatologicznych Usługa stomatologiczna Przegląd / wizyta konsultacyjna /recepta Wizyta adaptacyjna dla dzieci Wypełnienie światłoutwardzalne 100 Odbudowa zęba na wkstandradowym/okołomiazgowym

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne bezpłatnie 130-180zł Leczenie kanałowe 1kanał 3 2 kanały 4 3 kanały

Bardziej szczegółowo

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC.

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. Program Implantologii Stomatologicznej UNC DENTISTRY Department of Prosthodontics MEDITERRANEAN PROSTHODONTIC INSTITUTE Castellon, Spain UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. USA Recognized by

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ Badanie/konsultacja PROFILAKTYKA Skaling szczęki Skaling żuchwy Polerowanie Piaskowanie Skaling + piaskowanie +polerowanie + fluoryzacja Fluoryzacja zęby stałe

Bardziej szczegółowo

Warszawa 01.08.2012 r.

Warszawa 01.08.2012 r. Warszawa 01.08.2012 r. Uwagi do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego /MZ-MD-L- 0212-2800-4/EHM/12

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Przegląd uzębienia. bezpłatny Konsultacja.... 50 zł PROFILAKTYKA Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Usuwanie złogów nazębnych, piaskowanie..150 zł Ozonoterapia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum

Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum Dokumentacja zabiegów implantologicznych Curriculum OSIS EDI 2012/2013 lek. dent. Krzysztof Zieliński Specjalista Protetyki Stomatologicznej 1 PACJENT I Pacjentka J.J. lat zgłosiła się z powodu braku d.15

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed PORADNIA PROTETYKI I IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ * CENNIK Z DNIA 09 Sierpnia 2013r z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne 130-180zł Leczenie kanałowe : 1 kanał 3 2 kanały 480zł 3 kanały 600zł

Bardziej szczegółowo

CENNIK EXCLUSIVE DENTAL STUDIO

CENNIK EXCLUSIVE DENTAL STUDIO CENNIK EXCLUSIVE DENTAL STUDIO USŁUGA BADANIA / KONSULTACJE Pierwsza wizyta konsultacyjna u lekarza bezpłatnie Modele diagnostyczne 200 Konsultacja lekarza specjalisty 150 Analiza estetyczna DSD (Digital

Bardziej szczegółowo

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu 2015-07-01 CENNIK Przegląd stomatologiczny Konsultacja lekarska Wizyta adaptacyjna dziecka Rtg zęba Podtlenek azotu Maseczka do podtlenku azotu Szyna NTi GRATIS 30 zł 120 zł / ½ godz. 4 PROFILAKTYKA I

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM

Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM _terapie kompleksowe Kompleksowe postępowanie w leczeniu implantologicznym szczęki z zastosowaniem CBCT i CAD/CAM Complex proceeding in implantological treatment for the maxilla by means of a CBCT and

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH OBOWIĄZJĄCY W PORADNI STOMATOLOGICZNEJ BADENT

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH OBOWIĄZJĄCY W PORADNI STOMATOLOGICZNEJ BADENT CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH OBOWIĄZJĄCY W PORADNI STOMATOLOGICZNEJ BADENT Lp. Rodzaj Usługi Cena 1. Badanie- przegląd Konsultacja Wizyta adaptacyjna 2. Wypełnienie - Te- Econom 70-120 3. Koferdam 4.

Bardziej szczegółowo

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe CENNIK USŁUG STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) Gratis 1-200 zł Wypełnienie MOD 180-220 zł Ubytek klinowy 140

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Nazwa usługi: Przegląd bez pisemnego planu leczenia. Przegląd z pisemnym planem leczenia (na następnej wizycie)

CENNIK. Nazwa usługi: Przegląd bez pisemnego planu leczenia. Przegląd z pisemnym planem leczenia (na następnej wizycie) CENNIK Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia Przegląd z pisemnym planem leczenia (na następnej wizycie) Wydanie orzeczenia lekarskiego do zabiegu lub operacji Znieczulenie nasiękowe

Bardziej szczegółowo

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00

str. 1 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji Tabela

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA Przegląd stomatologiczny STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja + plan leczenia + rtg panoramiczne Wypełnienie ubytku próchnicowego Wypełnienie ubytku niepróchnicowego

Bardziej szczegółowo

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej dr Tomasz Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odbudową uzębienia

Bardziej szczegółowo

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł L.p STOMATOLOGIA I PROTETYKA Cena 1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 3 Lakowanie jednego zęba 4 Lakierowanie uzębienia mlecznego 60,00 zł 5 Leczenie nadwrażliwości

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Nazwa. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. r.ż.

Bardziej szczegółowo

1 Biologia i filozofia łoża implantu w zabiegach augmentacyjnych. I. I Wprowadzenie 2 1.2 Komórki metabolizmu kostnego 2

1 Biologia i filozofia łoża implantu w zabiegach augmentacyjnych. I. I Wprowadzenie 2 1.2 Komórki metabolizmu kostnego 2 Spis treści 1 Biologia i filozofia łoża implantu w zabiegach augmentacyjnych I I. I Wprowadzenie 2 1.2 Komórki metabolizmu kostnego 2 1.2.1 Osteoblasty 2 1.2.2 Osteoklasty 4 1.3 Kaskada przebudowy kości

Bardziej szczegółowo

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu TAJEMNICA PIĘKNEGO UŚMIECHU Uśmiech jest ważny w wyrażaniu uczuć oraz świadczy o naszej osobowości. Dla poczucia pewności siebie istotne jest utrzymanie

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd jamy ustnej/ badania /porada. 50,00 zł 20 Plan leczenia 120,00 zł 45 Wizyta adaptacyjna dla dzieci

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd jamy ustnej/ badania /porada. 50,00 zł 20 Plan leczenia 120,00 zł 45 Wizyta adaptacyjna dla dzieci CENA W EUR STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd jamy ustnej/ badania /porada 50,00 zł 20 Plan leczenia 120,00 zł 45 Wizyta adaptacyjna dla dzieci 50,00 zł 25 Opatrunek 50,00 zł 15 Wypełnienie kompozytowe

Bardziej szczegółowo

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe CENNIK STOMATOLOGICZNY STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) Gratis 1 - Wypełnienie MOD 180-220 zł Ubytek klinowy

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem.

CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem. CENNIK USŁUG Ceny podane w cenniku są cenami orientacyjnymi. Koszt leczenia może ulec zmianie po konsultacji z lekarzem. ZNIECZULENIE DO WSZYSTKICH ZABIEGÓW... bezpłatne PRZEGLĄD (dla stałych pacjentów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 193

Dziennik Ustaw 25 Poz. 193 Dziennik Ustaw 25 Poz. 193 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z GRUPY WYSOKIEGO RYZYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM CHORYCH NA AIDS, ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Tabela nr

Bardziej szczegółowo

Odzyskaj swój naturalny uśmiech

Odzyskaj swój naturalny uśmiech Odzyskaj swój naturalny uśmiech Genesis - geniusz natury Odzyskaj swój uśmiech z GENESIS Ciesz się ze swojego uśmiechu, wybierając implanty Genesis Implanty dentystyczne stanowią najlepsze rozwiązanie,

Bardziej szczegółowo

Alternatywne leczenie implantoprotetyczne w przypadku wrodzonej hipodoncji siekaczy bocznych w szczęce

Alternatywne leczenie implantoprotetyczne w przypadku wrodzonej hipodoncji siekaczy bocznych w szczęce Alternatywne leczenie implantoprotetyczne w przypadku wrodzonej hipodoncji siekaczy bocznych w szczęce Alternative implant-prosthetic treatment for congenital hypodontia of maxillary lateral incisors Autor_

Bardziej szczegółowo

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy całkowitym bezzębiu), gdzie często występuje niewystarczająca

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM PROTETYKI - CPT

CURRICULUM PROTETYKI - CPT CURRICULUM PROTETYKI - CPT Curriculum Protetyki CPT to szkolenie na poziomie podstawowym i średnim przeznaczone przede wszystkim dla lekarzy stomatologów, którzy mają zamiar usystematyzować i ugruntować

Bardziej szczegółowo

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych

AWADENT. Cennik usług stomatologicznych AWADENT Cennik usług stomatologicznych Stomatologia zachowawcza: przegląd stomatologiczny jamy ustnej, konsultacja lekarska 50 zł badanie żywotności zęba 10 zł znieczulenie nasiękowe 20 zł znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 4, 280-284 Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych Selection of impression copings

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH Aktualizacja: 28.02.2015r. www.stomatologotwock.pl

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH Aktualizacja: 28.02.2015r. www.stomatologotwock.pl CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH Aktualizacja: 28.02.2015r. www.stomatologotwock.pl ZACHOWAWCZA + RTG Częściowa zapłata za usługę stomatologiczną 0,00 zł 0,00 zł Przegląd 0,00 zł 0,00 zł Przegląd ( częstszy

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń stomatologicznych

Cennik świadczeń stomatologicznych Cennik świadczeń stomatologicznych STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA L.p. Cena jednostkowa brutto 1. Badanie stomatologiczne 0 2. Badanie z pisemnym planem leczenia/analizą zdjęć rtg 50,00 3. Konsultacja i wystawienie

Bardziej szczegółowo

Możliwość przeprowadzenia leczenia implantoprotetycznego w szczęce w stanie atrofii, bez konieczności zastosowania procedur augumentacji kości.

Możliwość przeprowadzenia leczenia implantoprotetycznego w szczęce w stanie atrofii, bez konieczności zastosowania procedur augumentacji kości. fast & fixed Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed Możliwość użycia wszczepów w celu stabilizacji protezy bez zastosowania leczenia augumentacyjnego wymaga specjalnych

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH Ars Dentica Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej al. Piastów 28a, 70-326 Szczecin tel. 0-91 433 10 77, www.arsdentica.szczecin.pl CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH Badanie jamy ustnej Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ. 160 x x x x x stomatologiczne celowane : 07.0000.110.02 : 07.0000.111.02 : 07.0000.210.02 w chirurgii : 07.0000.211.02 : 07.0000.212.02 : 07.0000.213.02 : 07.0000.214.02 : 07.0000.215.02 stomatologii w protetyce : 07.0000.217.02

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Kent Hanson,

Bardziej szczegółowo

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego

Łącznik przeznaczony do stosowania przez chirurgów stomatologicznych do natychmiastowego czasowego PROTETYCZNE ZAOPATRZENIE ŻUCHWY SPRAWOZDANIE UŻYTKOWNIKA Od czasu pionierskich publikacji Philippa Ledermanna dysponujemy obecnie ponad trzydziestopięcioletnim doświadczeniem klinicznym w zakresie protetycznego

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Wstęp Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Kent

Bardziej szczegółowo

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej)

Bardziej szczegółowo

Case Study. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Centralny Szpital Weteranów

Case Study. Poradnia Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Centralny Szpital Weteranów Case Study Autogenny przeszczep kości w przednim odcinku szczęki z użyciem indywidualnego modelu anatomicznego 3D z następowym wprowadzeniem implantu stomatologicznego Autorzy: dr n med. Jerzy Foczpański,

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK US UG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK US UG STOMATOLOGICZNYCH M-DENT CENTRUM STOMATOLOGICZNE 50-325 WROC AW, UL. PESTALOZZIEGO 9 PRZYCHODNIA CZYNNA PON.-PT. 8.00-20.00 REJESTRACJA TELEFONICZNA 071 321 73 77 PROFILAKTYKA Usuniêcie kamienia

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. świadczenia

Bardziej szczegółowo

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Schneidera i umieszczeniu pod nią biomateriału. Zestaw

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

CHAMPIONS Multi-Unit. N o 1. Step-by-Step Instrukcja. MIMI -Flapless

CHAMPIONS Multi-Unit. N o 1. Step-by-Step Instrukcja. MIMI -Flapless CHAMPIONS Multi-Unit Step-by-Step Instrukcja systemu łączników Multi-Unit Minimalnie Inwa N o 1 MIMI -Flapless zyjna Metoda Implantacji, bezpłatowa 1 PRZEGLĄD MODUŁÓW Wysokość dziąsła 1 mm ø 5,2 mm Wysokość

Bardziej szczegółowo

Odbudowa funkcji i estetyki przy użyciu ceramiki ANTAGON

Odbudowa funkcji i estetyki przy użyciu ceramiki ANTAGON Rekonstrukcja wysokości zwarcia za pomocą licówek i koron pełnoceramicznych Odbudowa funkcji i estetyki przy użyciu ceramiki ANTAGON Tech. dent. Iwona Wilkowska, Łódź Z powodu znacznego starcia zębów doszło

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BADANIA WSTĘPNE 0 zł WIZYTA KONTROLNA 0 zł WIZYTA ADAPTACYJNA DZIECKA 0 zł RTG ZĘBA 25 zł ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE 80zl ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE 80 zł TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O.

WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. WSPÓŁORGANIZATOR TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. prof. (NYU) dr Ady Palti (Niemcy) prof. dr Hubertus Nentwig (Niemcy) prof. dr Joachim Zöller (Niemcy) prof. dr Marcel Wainwright (Niemcy) prof. dr Gilberto

Bardziej szczegółowo

Cennik stomatologiczny

Cennik stomatologiczny Cennik stomatologiczny CENTRUM DIAGNOSTYKI 3D Tomografia endodontyczna 5x5 cm Tomografia jeden łuk zębowy (szczęka lub żuchwa) 10x5cm Tomografia szczęki z żuchwą (ograniczone pole 8cx8cm Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

marrodent Skrypt / Nowoczesne metody preparacji pod korony i mosty. Bielsko-Biała, 14 czerwca 2016 r. Prowadzący: dr n. med.

marrodent Skrypt / Nowoczesne metody preparacji pod korony i mosty. Bielsko-Biała, 14 czerwca 2016 r. Prowadzący: dr n. med. Bielsko-Biała, 14 czerwca 2016 r. Prowadzący: dr n. med. Tomasz Walawender Skrypt / Nowoczesne metody preparacji pod korony i mosty. Najważniejsze zasady preparacji pod korony pełnoceramiczne: 1. Preparacja

Bardziej szczegółowo

Kompromisowe rozwiązanie złożonego

Kompromisowe rozwiązanie złożonego Praktyka Praktyka Praktyka Leczenie takie powinno doprowadzić do harmonii w układzie stomatognatycznym zapewniającej pacjentowi przede wszystkim prawidłową funkcjonalność, ale również dostosowany do niej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA MODELOWANIE I SYMULACJA ZAGADNIEŃ BIOMEDYCZNYCH Symulacja naprężeń i przemieszczeń materiału w koronie implantu zęba podczas zgryzu Wykonali:

Bardziej szczegółowo

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w STRESZCZENIE Wady zgryzu klasy III wg Angle'a uwarunkowane są niedorozwojem szczęki lub nadmiernym wzrostem żuchwy, a często połączeniem obu nieprawidłowości. Pacjenci z przodożuchwiem morfologicznym ze

Bardziej szczegółowo

Implanty zębowe. Piękne zęby na całe życie?

Implanty zębowe. Piękne zęby na całe życie? Implanty zębowe Piękne zęby na całe życie? Piękne zęby na całe życie? Odpowiednia pielęgnacja, promienny uśmiech wszystko w porządku... Niestety taka sytuacja może bardzo szybko ulec zmianie Wypadek sportowy,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I PODSTAWY TEORETYCZNE... 1. ROZDZIAŁ 1 Protetyka stomatologiczna jako dziedzina współczesnej nauki i praktyki medycznej...

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I PODSTAWY TEORETYCZNE... 1. ROZDZIAŁ 1 Protetyka stomatologiczna jako dziedzina współczesnej nauki i praktyki medycznej... SPIS TREŚCI Notka biograficzna.............................. xi Wykaz podręczników akademickich i monografii książkowych autorstwa lub współautorstwa prof. Stanisława Majewskiego..........................

Bardziej szczegółowo

Implanty Ankylos zęby na całe życie

Implanty Ankylos zęby na całe życie Implanty Ankylos zęby na całe życie Drogi Pacjencie Decydując, się na wejście do naszej kliniki powierzyłeś nam coś najcenniejszego swoje zdrowie!!! Możesz być pewny że wybrałeś dobrze. Dzięki naszej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie. serdecznie zaprasza. Arena CEDE 2012 20-22.09.2012

Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie. serdecznie zaprasza. Arena CEDE 2012 20-22.09.2012 Fundacja do walki z nowotworem jamy ustnej Z uśmiechem przez życie serdecznie zaprasza Arena CEDE 2012 20-22.09.2012 W programie: Czwartek 20.09 10:30 11:00 Przygotowanie gabinetu do procedur higienicznych.pokaz

Bardziej szczegółowo