PIERWSZA POMOC W PIGUŁCE. Opracowanie: Michał Naranowicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIERWSZA POMOC W PIGUŁCE. Opracowanie: Michał Naranowicz"

Transkrypt

1 PIERWSZA POMOC W PIGUŁCE Opracowanie: Michał Naranowicz

2 Spis treści Spis treści Podstawy prawne: Stany zagrożenia życia: Triada przeżyciowa: Zaburzenia w funkcjonowaniu triady przeżyciowej: Statystyczne 4 min: Apteczka: Zróżnicowanie zawartości apteczki: Skład apteczki: Wezwanie pomocy: Zaburzenia przytomności: Omdlenie: Utrata przytomności: Badanie kompleksowe: Urazy: Urazy głowy: Ciała obce: Klatka piersiowa: Miednica i kręgosłup: Jama brzuszna: Kończyny: Wstrząs: Uszkodzenia naczyń krwionośnych: Skaleczenia (otarcia naskórka): Zasady postępowania z ranami: Podział krwotoków na wewnętrzne i zewnętrzne: Opaska uciskowa: Amputacja urazowa: Następstwa działania ciepła i zimna Oparzenia: Postępowanie we wszystkich stopniach oparzeń: Oparzenia oczu: Porażenie prądem: Odmrożenia: Wychłodzenie (hipotermia): Nagłe przypadki Atak serca, zawał: Astma oskrzelowa, atak astmy: Padaczka: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa: Akcję resuscytacyjną należy prowadzić: Kolejność czynności RKO:

3 1. Podstawy prawne: Art.162 Kodeksu Karnego Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia nie udzieli pomocy podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 Nie podlega karze: Kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu, albo w warunkach, w których możliwa jest natychmiastowa pomoc ze strony instytucji lub osoby bardziej do tego powołanej. Art. 424 Kodeksy Cywilnego Kto zniszczył lub uszkodził cudzą rzecz albo zabił lub zranił cudze zwierze w celu odwrócenia od siebie lub innych niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio od tej rzeczy lub zwierzęcia, Ten nie jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę, jeżeli niebezpieczeństwa sam nie wywołał a niebezpieczeństwu nie można było inaczej zapobiec i jeżeli ratowane dobro jest ważniejsze aniżeli dobro naruszone. Art.44 Kodeksu Drogowego Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest zobowiązany: 1. zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 2. przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku, 3. niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego, 4. podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest zobowiązany ponadto: 1. udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję, 2. nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku, 3. pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się - niezwłocznie powrócić na to miejsce. 3

4 2. Stany zagrożenia życia: 2.1. Triada przeżyciowa: Działanie niezbędnych do życia ludzkiego układów: oddechowego, krwionośnego, nerwowego. płuca port, w którym ładuje się tlen do wagoników kolejowych, CUN (Centralny Układ Nerwowy mózg + rdzeń kręgowy) centrum kierowania systemu, serce pompa, siłownia napędzająca cały system, naczynia krwionośne (tętnice i żyły) tory kolejowe, krew wagoniki kolejowe rozwożą pobrany w porcie tlen do mózgu oraz pozostałych części organizmu a wywożą dwutlenek węgla, który jest wydalany na zewnątrz organizmu. 2.2 Zaburzenia w funkcjonowaniu triady przeżyciowej: a) zamknięcie portu (brak tlenu w otoczeniu, uduszenie, utonięcie, niedrożność dróg oddechowych = zachłyśnięcie, odma, itp.) Do płuc nie dociera powietrze i zostaje przerwany załadunek, wagoniki jeżdżą puste. Tlen nie dociera do mózgu, którego komórki zaczynają obumierać po 3-5 min. To powoduje zatrzymanie pracy serca, a w konsekwencji śmierć. b) awaria siłowni (porażenie prądem, zawał). Zatrzymanie akcji serca powoduje, że port wprawdzie przyjmuje ładunek tlenu, ale nie ma jak go rozwozić nie ma siły napędowej dla wagoników. Skutki jak wyżej. c) awaria centrali zatrzymanie pracy mózgu (uraz głowy, uraz mózgu, choroby wewnętrzne). Do portu i pompy przestają dochodzić polecenia nakazujące działanie. Następuje zatrzymanie wszystkich układów. 4

5 d) wykolejenie wagoników (krwotoki, poparzenia). Ze względu na zmniejszoną liczbę wagoników następują zakłócenia w dostawach tlenu do centrali (mózg) co powoduje zachwianie równowagi w organizmie a przy poważnym niedotlenieniu nawet śmierć. 2.3.Statystyczne 4 min: Mamy tyle czasu na podjęcie akcji resuscytacyjnej w przypadku zatrzymania oddychania i akcji serca. a) Mniej czasu mamy w przypadku: cukrzycy, szoku termicznego, przegrzania, osoby starszej, osoby po alkoholu: b) Więcej czasu mamy w przypadku: utonięcia, hipotermii, u osoby młodej, wysportowanej. 3. Apteczka: 3.1. Zróżnicowanie zawartości apteczki: Wielkość, ilość jak i rodzaj apteczek oraz ich zawartości zależy od: a) charakteru wyjazdu, b) miejsca, c) czasu trwania, d) pory roku, e) klimatu, f) liczebności grupy, g) chorób przewlekłych uczestników Skład apteczki: W skład apteczki wchodzą środki: opatrunkowe, usztywniające, unieruchamiające, podtrzymujące, dezynfekcyjne, do prowadzenia resuscytacji oraz inne. Apteczka powinna zawierać: Kompresy gazowe, bandaże dziane i elastyczne, chusty trójkątne, codofix, opatrunek chłonący, plaster z opatrunkiem i bez, kołnierz Shantza, wodę przegotowana, wodę utleniona, sól fizjologiczną, rękawiczki ochronne, maseczkę do resuscytacji, koc termiczny folia NRC, agrafki, nożyczki, pensete, kieliszek, latarke. 5

6 4. Wezwanie pomocy: Telefonicznie nr 999 lub 112. Schemat meldunku: a) gdzie? b) co się stało? c) ilu jest poszkodowanych (wiek, płeć, stan)? d) jaka pomoc została udzielona? e) imię i nazwisko osoby dzwoniącej, ew. nr telefonu. UWAGA czekamy na potwierdzenie przyjęcia wezwania, nie odkładamy pierwsi słuchawki!!! Do momentu przybycia karetki dyspozytor dowodzi akcją ratowniczą!!! 5. Zaburzenia przytomności: 5.1. Omdlenie: Jest to krótkotrwała do 3 min utrata przytomności spowodowana przejściowym niedotlenieniem komórek mózgowych lub reakcją na ból, przeżyciem emocjonalnym, wyczerpaniem, głodem. Postępowanie: a) sprawdzenie czynności życiowych, b) ułożenie poszkodowanego na plecach, c) udrożnienie dróg oddechowych, d) podniesienie rąk i nóg do góry (pozycja czterokończynowa), e) zapewnienie dostępu powietrza, f) ewentualne poluzowanie krawata, odpięcie mocno zapiętego paska, g) po odzyskaniu przytomności robimy badanie kompleksowe. 6

7 5.2. Utrata przytomności: Jest to długotrwała utrata świadomości u osoby poszkodowanej osoba taka nie reaguje na bodźce zewnętrzne. Postępowanie - pozycja boczna bezpieczna. 6. Badanie kompleksowe: Podejście do poszkodowanego: a) założenie rękawiczek, b) sprawdzenie przytomności, c) jeżeli nieprzytomny wezwanie pogotowia, d) sprawdzenie czynności życiowych, Jeżeli nie ma oddechu RKO: Jeżeli jest oddech badanie kompleksowe: e) głowa, f) kręgosłup (szyjny, lędźwiowy lub tyle ile się da na koniec hasło: złącz nogi!), g) obojczyki (na gołe ciało), h) barki (kołyska), łopatki, i) klatka piersiowa, j) brzuch, k) miednica (kołyska), l) kończyny dolne (ciągłość, stawy), m) kończyny górne (ciągłość, stawy). Sprawdzenie czynności życiowych co 1 minutę, sprawdzenie oddechu: przez 10 sekund, metoda widzę, słyszę czuję. 7

8 7. Urazy: 7.1. Urazy głowy: 7.2. Ciała obce: a) uszkodzenie skóry, mięśni: postępowanie opatrunek chłonący, b) uraz głowy tępy: postępowanie pozycja półsiedząca, c) uraz czaszki pęknięcie kości: objawy wypływa płyn mózgowo rdzeniowy, z rany bądź nosa, uszu, oczu, postępowanie opatrunek chłonący, pozycja półsiedząca, d) złamanie żuchwy: postępowanie przodozgryz ew. przybandażować. a) w uchu: postępowanie jeśli widać to wyciągnąć, jeśli jest wbite to unieruchomić, jeśli nie widać to transport do lekarza, NIE wlewać nic do ucha!!! b) w nosie: postępowanie wydmuchać, dalej jw., c) w gardle: postępowanie jeżeli widać to wyciągnąć, jeśli nie to transport do lekarza, d) w oku: postępowanie wyjąć rogiem chusteczki higienicznej jeśli się nie udało to przemyć oko od wewnętrznego do zewnętrznego kącika czystą wodą, jeśli coś jest wbite to usztywnić i zasłonić oboje oczu, trzymać poszkodowanego za rękę, transport do okulisty. NIE podawać żadnych maści ani kropli do oczu!!! 7.3. Klatka piersiowa: a) złamanie obojczyka: postępowanie zastosowanie odciągu, przybandażowanie ręki do klatki piersiowej, b) złamanie żeber: postępowanie przybandażować przedmiot o dużej, płaskiej powierzchni stabilizując połamane żebra, pozycja półsiedząca jeśli przytomny, pozycja boczna bezpieczna na uszkodzonych żebrach jeśli jest nieprzytomny, c) odma (otwarta i zamknięta): postępowanie założenie opatrunku hermetycznego (gaza, folia, przylepiec) - przy odmie otwartej, pozycja boczna bezpieczna na uszkodzonej stronie. 8

9 7.4. Miednica i kręgosłup: U każdego poszkodowanego po urazie podejrzewamy uraz kręgosłupa aż do momentu wykluczenia go w szpitalu. a) złamanie kręgosłupa na odcinku szyjnym: postępowanie założenie kołnierza Schantza, wypełnienie krzywizn fizjologicznych, ochrona przed wychłodzeniem, NIE poruszać poszkodowanym przy badaniu, nie transportować!!! b) złamanie kręgosłupa na odcinku lędźwiowym: postępowanie wypełnić krzywizny fizjologiczne, komfort term., c) złamanie miednicy: postępowanie usztywnienie nóg jeśli są obok siebie. NIE poruszać nogami poszkodowanego, nie transportować!!! 7.5. Jama brzuszna: 7.6. Kończyny: a) tępe urazy brzucha: postępowanie pozycja z podkurczonymi nogami. Złamania, zwichnięcia, skręcenia - zasady unieruchamiania: a) ograniczamy ruch do minimum ograniczamy ból, b) kończynę unieruchamiamy w takiej pozycji jaką przyjmie poszkodowany, c) drobne korekty położenia wykonuje się na tzw. wyciągu ostrożne pociągnięcie wzdłuż osi kończyny, d) bandaża nie zakładamy w miejscu uszkodzenia: uszkodzenia kończyn górnych unieruchomienie poprzez przybandażowanie kończyny górnej do klatki piersiowej, uszkodzenia kończyn dolnych unieruchomienie poprzez przybandażowanie jednej nogi do drugiej nieuszkodzoną kończynę przystawiamy do uszkodzonej e) złamanie otwarte jałowy opatrunek, unieruchomienie. UWAGA nie nastawiamy złamań ani zwichnięć!!! 9

10 8. Wstrząs: Jest to zły stosunek krwi krążącej do obojętności naczyń krwionośnych.. a) Przyczyny: masywne krwotoki, rozległe poparzenia, częste wymioty, silna biegunka, odwodnienie, reakcja uczuleniowa (rozszerzenie naczyń krwionośnych), urazy kręgosłupa odcinek piersiowy, zakażenia. b) Objawy: szybki i płytki oddech, blada skóra, zimny pot, osłabienie, zaburzenia przytomności, przyspieszone tętno. c) Postępowanie: Usunąć bezpośrednią przyczynę wstrząsu (zatamować rany, złamania unieruchomić itd.), Ułożyć w pozycji przeciwwstrząsowej (nogi na 60stopni w górę), Zapewnić komfort termiczny, Zapewnić komfort psychiczny. d) Przyczyny pogłębiania wstrząsu: ból, lęk, pogłębienie się urazów, dalsza utrata krwi, utrata ciepła. 9. Uszkodzenia naczyń krwionośnych: 9.1. Skaleczenia (otarcia naskórka): Postępowanie dezynfekcja wodą utlenioną lub przemycie wodą, ew. plaster z opatrunkiem Zasady postępowania z ranami: a) poszkodowanego posadź lub połóż, unieś zranioną kończynę, b) zatamowanie krwotoku, c) opatrunek czystszy od rany, d) nie używamy ligniny, chusteczek, waty materiałów kłaczących się, e) nie polewamy jeżeli jest to konieczne używamy wody, f) ciało obce należy do rany, g) nie zdejmujemy przesiąkniętych opatrunków, h) ranną kończynę po opatrzeniu unieruchamiamy. 10

11 9.3. Podział krwotoków na wewnętrzne i zewnętrzne: a) Krwotoki zewnętrzne: Postępowanie - podniesienie kończyny, opatrunek uciskowy, unieruchomienie uszkodzonej kończyny, zapobieganie wystąpienia wstrząsu: Krwotok z tętnicy szyjnej postępowanie przyciśnięcie palcami, założenie opatrunku uciskowego tzw. małpkę. Krwotok z nosa postępowanie nos wydmuchać, zatkać na 10 min. sprawdzić, zatkać na 10min. itd. jeśli krew leci po 30 min udać się do lekarza. b) Krwotoki wewnętrzne: do czaszki pozycja półsiedząca, do jamy opłucnej pozycja półsiedząca, do jamy otrzewnej pozycja z podkurczonymi nogami; 9.4. Opaska uciskowa: Opaskę uciskową zakładamy w przypadku amputacji urazowej i zmiażdżenia, katastrof masowych i krwotoków, których nie możemy zatamować za pomocą opatrunku uciskowego Amputacja urazowa: Postępowanie podniesienie kończyny, opaska uciskowa (5 10cm powyżej amputacji), opatrunek uciskowy na kikut, zapobieganie wstrząsowi, zabezpieczenie odciętej części. 10. Następstwa działania ciepła i zimna Oparzenia: a) Stopnie oparzeń: Oparzenie pierwszego stopnia - skóra jest zaczerwieniona, wrażliwa na ból, np. oparzenie słoneczne. Zaczerwienienie znika po kilku dniach, a oparzona wierzchnia warstwa skóry (naskórek) schodzi płatami. Oparzenie drugiego stopnia - skóra jest uszkodzona aż do głębokich warstw. Tworzą się pęcherze wypełnione żółtawym płynem. Zależnie od stopnia rozległości oparzenie drugiego stopnia goi się w ciągu 2-6 tygodni, nie pozostawiając z zasady śladów. Oparzenie trzeciego stopnia - cała skóra oraz tkanka podskórna są uszkodzone. Dotyczy to również zakończeń nerwów, dlatego nie odczuwa się bólu w oparzonych miejscach. Spalona skóra odchodzi od ciała, powstają wielkie blizny. Zależnie od stopnia rozległości i wieku poszkodowanego oparzenie trzeciego stopnia może zagrażać życiu. 11

12 b) Szacowanie rozległości oparzenia tzw. metodą dziewiątek; Postępowanie we wszystkich stopniach oparzeń: a) zdjęcie wszelkiej biżuterii i ubrań (jeżeli jeszcze można), b) schłodzenie pow. oparzenia najlepiej pod zimną bieżącą wodą nie krócej niż 15 min, lub mokry zimny opatrunek, c) założenie wyjałowionego opatrunku lub opatrunku żelowego, d) zabezpieczenie przed wstrząsem, e) transport do szpitala (poparzenie II stopnia pow. 15% ciała, wszystkie oparzenia III stopnia, oraz wszelkie oparzenia twarzy, oczu, rąk, stóp, krocza) Oparzenia oczu: Postępowanie przemycie oka pod bieżącą wodą, opatrzenia obojga oczu, transport do okulisty Porażenie prądem: Postępowanie odizolowanie od źródła prądu, kontrola funkcji życiowych, zaopatrzenie oparzeń (ran wejścia, wyjścia), koniecznie transport do lekarza Odmrożenia: Jest to analogiczna sytuacja jak z oparzeniami. UWAGA nie nacieramy odmrożonych kończyn śniegiem, nie przebijamy pęcherzy, nie podajemy alkoholu, nie pozwalamy palić!!! Wychłodzenie (hipotermia): Postępowanie - stopniowe doprowadzenie do ogrzania ciała poszkodowanego. UWAGA hipotermia może doprowadzić do zatrzymania krążenia!!! 12

13 11. Nagłe przypadki Atak serca, zawał: Zawał martwica fragmentu mięśnia sercowego wskutek zatkania naczynia wieńcowego. a) objawy silny, promieniujący ból w klatce piersiowej, duszność, sinica, nudności, wymioty, osłabienie, niepokój, b) postępowanie pomoc w przyjęciu lekarstw przepisanych przez lekarza, podanie 1 tabletki aspiryny, uspokojenie, pozycja półsiedząca Astma oskrzelowa, atak astmy: Astma znacznego stopnia zwężenie oskrzeli, oskrzelików najczęściej wywołane poprzez infekcje, alergeny, leki; a) objawy duszność, długi i świszczący oddech, kaszel, sinica, b) postępowanie pomoc w przyjęciu lekarstw (najczęściej wziewnych) przepisanych przez lekarza, pozycja półsiedząca, uspokoić, poinstruować oddychanie powolne przez nos. UWAGA nigdy nie kładziemy poszkodowanego z dusznością, ponieważ może to doprowadzić do zatrzymania krążenia!!! Padaczka: Padaczka (epilepsja) - niekontrolowane wyładowania elektryczne w mózgu. Postępowanie - w trakcie napadu ochrona głowy przytrzymanie jej kolanami, po napadzie, pozycja boczna bezpieczna, przykryć, kontrola funkcji życiowych, komfort psychiczny. 12. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa: Resuscytacja próba przywrócenia akcji serca i oddychania Akcję resuscytacyjną należy prowadzić: a) do momentu odzyskania funkcji życiowych przez poszkodowanego, b) do momentu przybycia pomocy fachowej, lub zmiany przez innego ratownika, c) do fizycznego wyczerpania ratownika, zagrażającego jego zdrowiu i życiu, d) w sytuacji realnego niebezpieczeństwa zagrażającego ratownikowi. 13

14 12.2. Kolejność czynności RKO: a) zapewnienie bezpieczeństwa ratownikowi i ratowanemu, b) pytanie o przytomność, c) wezwanie pogotowia, d) udrożnienie dróg oddechowych, UWAGA jeżeli zachodzi podejrzenie urazu kręgosłupa na odcinku szyjnym NIE ODCHYLAMY głowy do tyłu, a drożność dróg oddechowych utrzymujemy poprzez wysunięcie żuchwy do pozycji przodozgryzu!!! e) sprawdzenie oddechu przez 5-10sek. (policzkiem do ust czuje, słyszę, widzę), f) podjęcie decyzji o resuscytacji; STOSUNEK UCIŚNIĘĆ KLATKI PIER SIOWEJ DO WDECHÓW 30:2, g) masaż serca: miejsce centralnie na klatce piersiowej, ułożenie rąk ucisk nasadą dłoni, palce nie dotykają żeber, pomiędzy uciśnięciami ręce leża na mostku, pochylenie ciała nad poszkodowanym kąt prosty i ręce proste w łokciach, ciężar ciała przerzucony na ramiona, siła ucisku tak aby mostek obniżył się na 4-6cm, częstotliwość uciśnięć ok.100 na minutę (90-110), h) sztuczne oddychanie metodą usta-usta: objętość wdechu spokojny wdech ok ml, oddech powinien trwać ok.1 sekundy. 14

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19.1. Definicja pierwszej pomocy 19.2. Organizacja akcji ratunkowej 19.2.1. Wezwanie pomocy 19.2.2. Bezpieczeństwo akcji ratunkowej 19.2.3. Apteczka pierwszej

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA Na etapie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej NAWET NAJLEPSZY SPRZĘT NIE ZASTĄPI UMIEJĘTNOŚCI! Każdy ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy Od naszej reakcji na wypadek

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC MEDYCZNA

PIERWSZA POMOC MEDYCZNA PIERWSZA POMOC MEDYCZNA Znajomość sposobów udzielania pierwszej pomocy jest zawsze potrzebna, a wyjątkowego znaczenia nabiera w razie masowych strat sanitarnych, jakie mogą zaistnieć w rejonach porażenia.

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc w urazach

Pierwsza pomoc w urazach Sylwia Roda Pierwsza pomoc w urazach Algorytmy postępowania Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku Materiał dydaktyczny opracowany w Szkole Policji w Słupsku do użytku wewnętrznego Policji może być reprodukowany

Bardziej szczegółowo

2. Chorego nieprzytomnego z zachowanym oddechem i krążeniem ułożysz w pozycji: A. na wznak B. przeciwwstrząsowej C. czterokończynowej D.

2. Chorego nieprzytomnego z zachowanym oddechem i krążeniem ułożysz w pozycji: A. na wznak B. przeciwwstrząsowej C. czterokończynowej D. ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH DO CZĘŚCI TEORETYCZNEJ EGZAMINU PRZEPROWADZANEGO NA ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY 1.Dokonując

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH Tomasz Rogowski nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Tczycy PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 I. PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH W

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc przedmedyczna mini podręcznik

Pierwsza pomoc przedmedyczna mini podręcznik Pierwsza pomoc przedmedyczna mini podręcznik Wstęp Najpierw sprawdź, czy bezpiecznie możesz udzielić pomocy. Ostrożnie zbadaj ofiarę. Sprawdź, czy jest przytomna, oraz skontroluj podstawowe funkcje życiowe,

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc przedlekarska w szkole

Pierwsza pomoc przedlekarska w szkole 1 Pierwsza pomoc przedlekarska w szkole Każdy człowiek, któremu powierza się bezpieczeństwo, zdrowie i życie drugiego człowiek, powinien nieustannie zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności jaka spoczywa

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem

Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem Do porażenia prądem dochodzi na skutek przepływu prądu elektrycznego przez ciało człowieka. Poszczególne części ciała mają różny opór elektryczny, który stanowi przeszkodę na drodze prądu i ogranicza jego

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC Poradnik dla mieszkańców

PIERWSZA POMOC Poradnik dla mieszkańców PIERWSZA POMOC Poradnik dla mieszkańców PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U DOROSŁYCH Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy Ŝyciu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Starostwo Powiatowe w Kluczborku Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Kluczbork, 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ URZĄD GMINY RUDZINIEC ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ www.rudziniec.pl e-mail: gmina@rudziniec.pl RUDZINIEC 2011 Opracował: Inspektor ds. Obrony Cywilnej Szanowny Czytelniku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA

PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA 1 PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA CEL ĆWICZENIA Zapoznanie studenta z zasadami pracy i zagrożeniami jakie mogą wystąpić na

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ

PORADNIK ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ GMINA CZERWIEŃSK PORADNIK ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ CZERWIEŃSK 2014 r. Rodzaje alarmów i sygnały alarmowe określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Temat: Wypadki w domu. Przyczyny i pierwsza pomoc"

Temat: Wypadki w domu. Przyczyny i pierwsza pomoc MODUŁ II LEKCJA 1 Temat: Wypadki w domu. Przyczyny i pierwsza pomoc" Bardzo często ulegamy wypadkom w domu. Wielu przykrych zdarzeń można uniknąć stosując szeroko pojętą profilaktykę. Formy realizacji:

Bardziej szczegółowo

00:00:00: Germańska Nowa Medycyna - nowy paradygmat zdrowia i leczenia. Różne rodzaje zawałów (ataków) serca. 00:00:11: Witam, moi drodzy, w tym

00:00:00: Germańska Nowa Medycyna - nowy paradygmat zdrowia i leczenia. Różne rodzaje zawałów (ataków) serca. 00:00:11: Witam, moi drodzy, w tym 00:00:00: Germańska Nowa Medycyna - nowy paradygmat zdrowia i leczenia. Różne rodzaje zawałów (ataków) serca. 00:00:11: Witam, moi drodzy, w tym pięknym miejscu. 00:00:15: Dziś rano popatrzyłam w mój kalendarz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 01486260, siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA

PIERWSZA POMOC Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY OPRACOWAŁ: DARIUSZ SCZANIECKI LITERATURA: - BHP w praktyce Bogdan Rączkowski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ WPŁYW USZKODZENIA MIĘŚNIA NADGRZEBIENIOWEGO NA STABILNOŚĆ I MOBLINOŚĆ OBRĘCZY BARKOWEJ PRACA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

Wiedzieć znaczy działać

Wiedzieć znaczy działać Wiedzieć znaczy działać 1 Kiedy ciało wysyła sygnały? s. 4 2 3 Badania co mogą nam powiedzieć? s. 22 Słownik psychologiczny, czyli optymiści żyją dłużej s. 26 prof. dr hab. n.med. Jacek Jassem Szanowni

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ. Przewodnik wypytywania w chorobach ostrych. Wersja A potrzebna szybka pomoc w sytuacji ostrej choroby

KWESTIONARIUSZ. Przewodnik wypytywania w chorobach ostrych. Wersja A potrzebna szybka pomoc w sytuacji ostrej choroby KWESTIONARIUSZ Przewodnik wypytywania w chorobach ostrych Copyright by Robert Zawiślak -Zarzycki VIMENA Wersja A potrzebna szybka pomoc w sytuacji ostrej choroby W ostrej chorobie potrzeba 5-10 pełnych,

Bardziej szczegółowo

CHEMIOTERAPIA. P o r a d n i k d l a P a c j e n t ó w

CHEMIOTERAPIA. P o r a d n i k d l a P a c j e n t ó w CHEMIOTERAPIA P o r a d n i k d l a P a c j e n t ó w INFORMACJE O PUBLIKACJI Opracowanie tekstu Piotr Czajka; na podstawie: Chemioterapia informator w języku angielskim Konsultacja naukowa dr n. med.

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu pacjenta ROZDZIAŁ ZARYS CELE SŁOWA KLUCZOWE

Ocena stanu pacjenta ROZDZIAŁ ZARYS CELE SŁOWA KLUCZOWE ROZDZIAŁ 11 Ocena stanu pacjenta ZARYS Ocena stanu pacjenta jako podstawowa umiejętność Przeprowadzanie wywiadu Techniki przeprowadzania wywiadu Elementy wywiadu Ocena aktualnego stanu fizycznego pacjenta

Bardziej szczegółowo