KOSZTORYS ŚLEPY Łyszkowice, ul. Targowa 1. "Partner" Biuro Projektowo-Usługowe s.c. Tadeusz Markus, Jarosław Reczulski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS ŚLEPY Łyszkowice, ul. Targowa 1. "Partner" Biuro Projektowo-Usługowe s.c. Tadeusz Markus, Jarosław Reczulski"

Transkrypt

1 "Partner" Biuro Projektowo-Usługowe s.c. Tadeusz Markus, Jarosław Reczulski Łyszkowice, ul. Targowa 1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa Budynku Szkoły Podstawowej w Złotej. ADRES INWESTYCJI : Złota, dz. nr. ewid. 85 INWESTOR : Gmina Głuchów ADRES INWESTORA : ul. Aleja Klonowa 5, Głuchów WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>> ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>> DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 KNR 4-04 d Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych - gąsiory nie nadające się do użytku m m RAZEM KNR 4-04 d Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku RAZEM KNR 4-04 d Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład RAZEM KNR 4-04 d Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk RAZEM KNR 4-04 d Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych RAZEM KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m d m RAZEM KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m d *4 m RAZEM KNR-W 4-01 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy d nie nadającej się do użytku 0.4* RAZEM KNR 4-01 d Wywiezienie i zutylizowanie eternituoraz papy gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km m *370.09* *370.09*1.2 m RAZEM ROBOTY DACHOWE 10 KNR-W 2-02 Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 m 3 d cm2 z tarcicy nasyconej drew. 0.14*0.14*( ) m 3 drew KNR-W 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR 0-15II d KNR-W 2-02 d Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew. m *0.16*(0.77* *10) m 3 drew. RAZEM RAZEM Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 m 3 z tarcicy nasyconej 0.07*0.14*(10.5* m ) RAZEM Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z m 3 tarcicy nasyconej 0.07*0.14*( ) m RAZEM Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m 3 nasyconej 0.07*0.14*2*13.63 m RAZEM Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 m 3 cegły 1.3*0.93*0.42 m RAZEM Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat RAZEM Kleszcze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m *0.17*4*(6.5*2+4.5*4) m RAZEM

3 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 18 KNR AT-09 d Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m RAZEM KNR-W 2-02 Przybicie deski czołowej o szerokości 16 cm d ( )* RAZEM NNRNKB d (z.vi) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach RAZEM KNR AT-09 d Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory m m RAZEM KNR AT-09 d Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe m RAZEM KNR AT-09 d Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu - pas podrynnowy 0.2* RAZEM KNR AT-09 d Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu - pas nadrynnowy 0.2* RAZEM KNR AT-09 d Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu - obróbka komina 2*0.4*0.93+2*0.4* RAZEM KNNR 2 d Wykonanie podbitki z elementów PCV RAZEM KNR 0-15II d Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm m m RAZEM NNRNKB d (z.viii) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 12,5 mm - montaż lejów spustowych szt. 7 szt RAZEM NNRNKB d (z.viii) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 12,5 mm - montaż narożników szt. 2 szt RAZEM NNRNKB d (z.viii) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 12,5 mm - montaż denek rynnowych szt. 6 szt RAZEM NNRNKB d (z.viii) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 80 mm m 9.0*7 m RAZEM NNRNKB d Montarz wyłazu dachowego FAKRO WGI 45/75 kpl. 1 kpl RAZEM KNR-W 2-02 Nasady wentylacyjne PCV o średnicy wlotu do 110 mm szt. d szt RAZEM ROBOTY MURARSKIE I POSADZKARSKIE 34 KNR 2-02 d Podmurowanie ściany szczytowej z cegieł kratówek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg RAZEM KNR 2-02 d Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko RAZEM

4 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 36 KNR 2-02 d Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa RAZEM KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome d podposadzkowe RAZEM KNR 2-02 d.3 r.16 Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:6,7,8,19,26,27,28,29,30,31,34) z.sz

5 KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis Jedn. Ilość Cena jedn. Wartość przedm. 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 KNR Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych m d gąsiory nie nadające się do użytku 2 KNR Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych d.1 05 falistych nie nadających się do użytku 3 KNR Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu d.1 02 na zakład 4 KNR Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie d.1 02 dachu na styk 5 KNR Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych d KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m d KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do m d użytku 8 KNR-W 4-01 d Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku KNR Wywiezienie i zutylizowanie eternituoraz papy gruzu m d spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE ROBOTY DACHOWE 10 KNR-W 2-02 Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny m 3 drew d drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 11 KNR-W 2-02 d Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m 3 drew KNR Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny m d.2 05 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 13 KNR Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny m d.2 03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 14 KNR Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna m d.2 07 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 15 KNR-W 2-02 d Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły m d.2 KNR 0-15II KNR-W 2-02 d KNR AT-09 d KNR-W 2-02 d NNRNKB 202 d KNR AT-09 d KNR AT-09 d KNR AT-09 d KNR AT-09 d KNR AT-09 d KNNR d KNR 0-15II d NNRNKB 202 d NNRNKB 202 d NNRNKB 202 d NNRNKB 202 d NNRNKB 202 d Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat Kleszcze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach rozstaw kontrłat 0,80 m Przybicie deski czołowej o szerokości 16 cm (z.vi) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy m wykończeniowe - gąsiory Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w roz- winięciu - pas podrynnowy Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w roz- winięciu - pas nadrynnowy Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w roz- winięciu - obróbka komina Wykonanie podbitki z elementów PCV Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm m (z.viii) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 12,5 mm - montaż lejów spustowych szt (z.viii) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o szt śr. 12,5 mm - montaż narożników (z.viii) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o szt śr. 12,5 mm - montaż denek rynnowych (z.viii) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. m mm Montarz wyłazu dachowego FAKRO WGI 45/75 kpl

6 KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm. Ilość Cena jedn. Wartość 33 KNR-W 2-02 d Nasady wentylacyjne PCV o średnicy wlotu do 110 mm szt Razem dział: ROBOTY DACHOWE ROBOTY MURARSKIE I POSADZKARSKIE 34 KNR Podmurowanie ściany szczytowej z cegieł kratówek na d.3 01 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. 35 KNR Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej d grubości 40 mm zatarte na gładko 36 d.3 KNR Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej d szerokiej - poziome podposadzkowe 38 KNR 2-02 r.16 d.3 z.sz.5.15 Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:6,7,8,19,26,27,28,29,30,31,34) 0.00 Razem dział: ROBOTY MURARSKIE I POSADZKARSKIE 0.00 Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00 Słownie: zero i 00/100 zł - 6 -

7 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ROBOTY DACHOWE ROBOTY MURARSKIE I PO SADZKARSKIE RAZEM netto VAT 0.00 Razem brutto 0.00 Słownie: zero i 00/100 zł - 7 -

8 TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa Wartość Jedn. miary Ilość jedn. Wskaźnik na jednostkę Udzia ł procentowy ROBOTY ROZBIÓRKOWE % ROBOTY DACHOWE % ROBOTY MURARSKIE I POSADZKAR % SKIE RAZEM netto % VAT % Razem brutto % Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00 Słownie: zero i 00/100 zł - 8 -

9 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z m d płyt azbestowo-cementowych - gąsiory nie nadające się do użytku Wartość 999 r-g KNR 4-04 d Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku Razem pozycja r-g KNR 4-04 d Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład Razem pozycja r-g KNR 4-04 d Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk Razem pozycja r-g KNR 4-04 d Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych Razem pozycja r-g KNR-W 4-01 d Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku Razem pozycja m r-g KNR-W 4-01 d Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku Razem pozycja m r-g KNR-W 4-01 d Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Razem pozycja r-g KNR 4-01 d Wywiezienie i zutylizowanie eternituoraz papy gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km Razem pozycja m r-g samochód skrzyniowy do 5 t *0.02=1.1= m-g Razem pozycja ROBOTY DACHOWE 10 KNR-W 2-02 d Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m 3 drew. 999 r-g

10 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone m kl.ii' impregnat'' kg śruby podkładki i nakrętki kg Ilość Wartość wyciąg m-g środek transportowy m-g KNR-W 2-02 d Razem pozycja m drew. Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 999 r-g krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone m kl.ii impregnat' kg śruby podkładki i nakrętki kg wyciąg m-g środek transportowy m-g KNR 2-02 d Razem pozycja m Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 999 r-g krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone m kl.ii' impregnat" kg gwoździe budowlane okrągłe gołe kg śruby,podkładki,nakrętki kg wyciąg m-g środek transportowy m-g KNR 2-02 d Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej Razem pozycja m r-g krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone m kl.ii'' impregnat" kg gwoździe budowlane okrągłe gołe kg śruby,podkładki,nakrętki kg wyciąg m-g środek transportowy m-g KNR 2-02 d Razem pozycja m Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 999 r-g krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii m

11 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn impregnat kg gwoździe budowlane okrągłe gołe kg Ilość Wartość wyciąg m-g środek transportowy m-g KNR-W 2-02 d Razem pozycja m Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/ 2x1/2 cegły 999 r-g cegła budowlana pełna szt zaprawa m wyciąg m-g KNR 0-15II d Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat Razem pozycja r-g łaty iglaste 75x22 mm m łaty iglaste 50x45 mm m gwoździe budowlane okrągłe gołe kg impregnat kg wyciąg m-g środek transportowy m-g KNR-W 2-02 d Razem pozycja m Kleszcze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 999 r-g bale iglaste obrzynane wymiarowe m nasycone mm kl.ii impregnat kg śruby podkładki i nakrętki kg wyciąg m-g środek transportowy m-g KNR AT-09 d Razem pozycja Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m 999 r-g Folia poliet. paroizolacyjna dachowa łaty iglaste nasycone 24x48 kl.ii m gwoździe budowlane okrągłe gołe kg Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t m-g środek transportowy m-g

12 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt Ilość Wartość jedn. Razem pozycja KNR-W 2-02 d Przybicie deski czołowej o szerokości 16 cm r-g deski iglaste obrzynane nasycone 19- m mm kl.ii gwoździe budowlane okrągłe gołe kg wyciąg m-g środek transportowy m-g NNRNKB 202 d Razem pozycja (z.vi) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach 999 r-g Blachodachówka Szafir _00004 wkręty samogwintujące typu SW do szt blach' wyciąg m-g środek transportowy m-g KNR AT-09 d Razem pozycja m Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory 999 r-g gąsiory z blachy powlekanej szt gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg łaty iglaste nasycone 30x50 mm kl.ii m wyciąg m-g środek transportowy m-g KNR AT-09 d Razem pozycja Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe 999 r-g wiatrownice z blachy powlekanej szt gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg łaty iglaste nasycone 30x50 mm kl.ii m wyciąg m-g środek transportowy m-g KNR AT-09 d Razem pozycja Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu - pas podrynnowy

13 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. 999 r-g blacha powlekana płaska 0,55 mm gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg Ilość Wartość środek transportowy m-g KNR AT-09 d Razem pozycja Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu - pas nadrynnowy 999 r-g blacha powlekana płaska 0,55 mm gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg środek transportowy m-g KNR AT-09 d Razem pozycja Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu - obróbka komina 999 r-g blacha powlekana płaska 0,55 mm gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg środek transportowy m-g KNNR d.2 02 Wykonanie podbitki z elementów PCV Razem pozycja r-g łaty iglaste nasycone m łączniki rozporowe kpl. szt panele winylowe listwy winylowe m narożniki winylowe m blacha stalowa powlekana materiały pomocnicze(od M) % wyciąg m-g KNR 0-15II d Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm Razem pozycja m r-g rynny z PCV m haki do rynien szt złączki rynny z PCV szt

14 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość wyciąg m-g środek transportowy m-g NNRNKB 202 d (z.viii) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 12,5 mm - montaż lejów spustowych Razem pozycja szt r-g x069 lej spustowe szt środek transportowy m-g wyciąg m-g NNRNKB 202 d (z.viii) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 12,5 mm - montaż narożników Razem pozycja szt r-g x070 narożniki szt środek transportowy m-g wyciąg m-g NNRNKB 202 d (z.viii) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 12,5 mm - montaż denek rynnowych Razem pozycja szt r-g x071 denka rynnowe szt środek transportowy m-g wyciąg m-g NNRNKB 202 d (z.viii) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 80 mm Razem pozycja m r-g rury spustowe okrągłe z PVC m x076 uchwyty do rur spustowych szt x077 złączki szt środek transportowy m-g NNRNKB 202 d Montarz wyłazu dachowego FAKRO WGI 45/75 Razem pozycja kpl r-g _00016 wyłaz typu "FAKRO" kpl

15 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość wyciąg m-g środek transportowy m-g Razem pozycja KNR-W 2-02 d Nasady wentylacyjne PCV o średnicy wlotu do 110 mm szt r-g kominek wentylacyjny PCV o śr. 110 kpl mm rura elastyczna 110/100 m środek transportowy m-g Razem pozycja ROBOTY MURARSKIE I POSADZKARSKIE 34 d.3 KNR Podmurowanie ściany szczytowej z cegieł kratówek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg r-g cegła MAX 18x22x19 cm szt Zaprawa cementowa M-4 m wyciąg m-g KNR 2-02 d Razem pozycja Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko 999 r-g zaprawa cementowa m. 12 m *0.0105=0.0416= cement 25 z dodatkami t wyciąg m-g *0.0158=0.0629= środek transportowy m-g KNR 2-02 d Razem pozycja Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 999 r-g płyty styropianowe m wyciąg m-g środek transportowy m-g KNR-W 2-02 d Razem pozycja Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 999 r-g

16 SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn folia polietylenowa szeroka (6 lub m) gr. 0,2 mm Ilość Wartość środek transportowy m-g KNR 2-02 r.16 d.3 z.sz.5.15 Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:6,7,8,19,26,27,28,29,30,31,34) Razem pozycja rusztowanie /(0.84*4)= m-g Razem pozycja Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00 Słownie: zero i 00/100 zł

17 ZESTAWIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł

18 ZESTAWIE MATERIAŁÓW L p. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Grupa 1. bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m mm kl.ii 2. blacha powlekana płaska 0,55 mm blacha stalowa powlekana ICB_ 4. Blachodachówka Szafir cegła budowlana pełna szt cegła MAX 18x22x19 cm szt ICB_ 7. cement 25 z dodatkami t denka rynnowe szt deski iglaste obrzynane nasycone 19- m mm kl.ii 10. Folia poliet. paroizolacyjna dachowa folia polietylenowa szeroka (6 lub m) gr. 0,2 mm gąsiory z blachy powlekanej szt gwoździe budowlane okrągłe gołe kg gwoździe budowlane okrągłe gołe kg gwoździe budowlane okrągłe gołe kg ICB_ 16. gwoździe budowlane okrągłe ocynko- kg wane 17. haki do rynien szt ICB_ 18. impregnat kg ICB_ 19. impregnat kg impregnat kg ICB_ 21. impregnat' kg ICB_ 22. impregnat'' kg ICB_ 23. impregnat" kg kominek wentylacyjny PCV o śr. 110 mm kpl ICB_ 25. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone m kl.ii 26. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone m kl.ii 27. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone m kl.ii' 28. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone m kl.ii' 29. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone m kl.ii'' 30. lej spustowe szt listwy winylowe m łaty iglaste 50x45 mm m łaty iglaste 75x22 mm m łaty iglaste nasycone m łaty iglaste nasycone 24x48 kl.ii m ICB_ 36. łaty iglaste nasycone 30x50 mm kl.ii m Wartość Dostawca Cena dostawcy Rabat ma ksyma lny Rabat zastosowany

19 ZESTAWIE MATERIAŁÓW L p. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. 37. łączniki rozporowe kpl. szt Grupa ICB_ 38. narożniki szt narożniki winylowe m panele winylowe płyty styropianowe m rura elastyczna 110/100 m rury spustowe okrągłe z PVC m ICB_ 44. rynny z PCV m śruby podkładki i nakrętki kg śruby,podkładki,nakrętki kg uchwyty do rur spustowych szt wiatrownice z blachy powlekanej szt wkręty samogwintujące typu SW do blach' szt ICB_ 50. wyłaz typu "FAKRO" kpl ICB_ 51. zaprawa m Zaprawa cementowa M-4 m zaprawa cementowa m. 12 m złączki szt ICB_ 55. złączki rynny z PCV szt ICB_ 56. materiały pomocnicze zł 0.00 RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł Wartość Dostawca Cena dostawcy Rabat ma ksyma lny Rabat zastosowany

20 ZESTAWIE SPRZĘTU Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. rusztowanie m-g samochód skrzyniowy do 5 t m-g środek transportowy m-g środek transportowy m-g środek transportowy m-g środek transportowy m-g wyciąg m-g wyciąg m-g wyciąg m-g Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t m-g RAZEM Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY Łyszkowice, ul. Targowa 1. "Partner" Biuro Projektowo-Usługowe s.c. Tadeusz Markus, Jarosław Reczulski

KOSZTORYS ŚLEPY Łyszkowice, ul. Targowa 1. Partner Biuro Projektowo-Usługowe s.c. Tadeusz Markus, Jarosław Reczulski "Partner" Biuro Projektowo-Usługowe s.c. Tadeusz Markus, Jarosław Reczulski 99-420 Łyszkowice, ul. Targowa 1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie więźby dachowej, pokrycia wraz z robotami uzupełniającymi

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont pokrycia dachu (częściowy) na budynku Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym

Kosztorys ofertowy. Remont pokrycia dachu (częściowy) na budynku Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym Kosztorys ofertowy Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa Lokalizacja: Korchów Pierwszy dz. nr 1078 Nazwa i kod CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W NOWYM TARGU OŚ. TOPOLOWE 3 - POKRYCIE BLACHĄ PŁASKĄ NA RĄBEK STOJĄCY ADRES INWESTYCJI : 34-400 Nowy Targ,

Bardziej szczegółowo

KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12 PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45261210-9 NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym ADRES INWESTYCJI : Gostyń

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa ul. Kieniewicza 14, Jastrowie Inwestor ZGM Jastrowie Poziom cen I kw 2014 Koszty zakupu Sporządził Roman Mądry

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul.bohaterów Getta Warszawskiego 8 INWESTOR : STBS ADRES INWESTORA : Szczecin ul.bohaterów Getta Warszawskiego 1 BRANśA : budowlana DATA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia Obiekt Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Łodygowice ul. Kasztanowa 27 Inwestor

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Kazuń INWESTOR : PAN ZDN ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa - modernizacja dachu oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly ADRES INWESTYCJI : Plac Paderewskiego 1a, 64-000 Kościan INWESTOR : Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługo wo-handlowe "ART - BUD" Artur Mitula Rydzyna ul. Poniatowskiego 19c

PRZEDMIAR Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługo wo-handlowe ART - BUD Artur Mitula Rydzyna ul. Poniatowskiego 19c 2016-03-04 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługo wo-handlowe "ART - BUD" Artur Mitula 64-130 Rydzyna ul. Poniatowskiego 19c Inwestor: Miejski Zakład Budynków Komunalnych 64-100 Leszno ul. Dekana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Głębokim - Konstrukcja drewniana dachu wraz pokryciem

Przedmiar robót. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Głębokim - Konstrukcja drewniana dachu wraz pokryciem Przedmiar robót Data: 2009-11-14 Budowa: Kody CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261213-0 Kładzenie dachów metalowych 45261320-3

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY KOSZTORYSU - 2 - Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 12867 Użytkownik: agrig

DZIAŁY KOSZTORYSU - 2 - Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 12867 Użytkownik: agrig ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45321000-3 Izolacja cieplna 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Obiekt Kod CPV Adres Inwestor Biuro kosztorysowe 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne ul.biskupska 6c, 33-130 Radłów Gmina

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Wykonanie pokrycia dachowego Domu Kultury w Żabnie

Przedmiar Wykonanie pokrycia dachowego Domu Kultury w Żabnie Przedmiar Data: 2009-10-16 Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych Zamawiający: Gminne Centrum Kultury w Żabnie 33-240 Żabno uul. Jagiełły 16 Jednostka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. DATA OPRACOWANIA :. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. DATA OPRACOWANIA :. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ -Dach-konstrukcja i pokrycie ADRES INWESTYCJI : NOWY STAW DZ. NR 16/1 INWESTOR : URZAD MIASTA ADRES

Bardziej szczegółowo

Gockowice 6 - dach zerowy TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH. Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM Kosztorys Słownie: zero i 00/100 zł - 1 -

Gockowice 6 - dach zerowy TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH. Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM Kosztorys Słownie: zero i 00/100 zł - 1 - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM Kosztorys. Słownie: zero i /1 zł - 1 - Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 KNR -45 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-ceentowych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT POKRYCIA DACHU

Kosztorys ofertowy REMONT POKRYCIA DACHU Kosztorys ofertowy Data: 2010-05-27 Budowa: ul. Stasica 13, 22-400 Zamość Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Obiekt: Budynek Mieszkalny Zamawiający: Wynajmujący; Zakład Gospodarki Lokalowej

Bardziej szczegółowo

"NIERUCHOMOŚCI" Tadeusz Chrzanowski Pisz ul. T. Kościuszki 3/6

NIERUCHOMOŚCI Tadeusz Chrzanowski Pisz ul. T. Kościuszki 3/6 "NIERUCHOMOŚCI" Tadeusz Chrzanowski 12-200 Pisz ul. T. Kościuszki 3/6 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Tabela elementów Strona 14/14

Tabela elementów Strona 14/14 Tabela elementów Strona 14/14 Nr Opis robót Kz Kp Zysk Ogółem Dach roboty rozbiórkowe i utylizacyjne Pokrycie dachu Instalacja odgromowa Rusztowania Razem Podatek VAT Ogółem kosztorys Kosztorys Strona

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe. m 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe. m 2 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 KNR K-05 Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie 2 d.1 0101-02 z rozebranie łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys POKRYCIE DACHU.

Kosztorys POKRYCIE DACHU. Kosztorys Data: 2009-04-28 Budowa: REMONT POKRYCIA Obiekt: ul. Bema 6 Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. Bema 6 Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z oo

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ZGN WOLA Józefa Bema 70 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Nazwa inwestycji : Wymiana podłogi Adres inwestycji : Grzybowska 90A m 37 Inwestor : Administracja nr 4 OGRODOWA Adres Inwestora : Ogrodowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych NAZWA INWESTYCJI : Budowa świetlicy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont dachu na remizie strażackiej OSP w miejscowości Głęboka Gmina Kocmyrzów

Przedmiar robót. Remont dachu na remizie strażackiej OSP w miejscowości Głęboka Gmina Kocmyrzów Przedmiar robót Remont dachu na remizie strażackiej OSP w miejscowości Gmina Kocmyrzów Obiekt lub rodzaj robót: Remiza strażacka w m. Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHU BUDKU KOMUNALNEGO ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY DOMATOWO INWESTOR : GMINA PUCK, UL. 10 - LUTEGO 29 ADRES INWESTORA : 84-100 PUCK,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 3

Przedmiar robót Nr: 3 Inwestor: Gmina Myszyniec Plac Wolności 60 07-430 Myszyniec Jednostka projektowa: Przedmiar robót Nr: 3 Nazwa budowy: Remont pokrycia dachu Adres budowy: Olszyny 34a, 07-430 Myszyniec Obiekt: Budynek Publicznej

Bardziej szczegółowo

file://d:\zamowienia\2008\dzial Budowlany\Zal_7_przedmiar_robot-Patomorfologia...

file://d:\zamowienia\2008\dzial Budowlany\Zal_7_przedmiar_robot-Patomorfologia... Strona 1 z 6 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys INWESTORSKI Wykonanie wymiany pokrycia dachowego w Budynku Zakładu Patomorfologii Obiekt Budynek Zakładu Patomorfologii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Książka przedmiarów Mirsk ul. Betleja Roboty rozbiórkowe dachu

Załącznik nr 4. Książka przedmiarów Mirsk ul. Betleja Roboty rozbiórkowe dachu Książka przedmiarów Mirsk ul. Betleja 15 Załącznik nr 4 1. Roboty rozbiórkowe dachu 1 KNR 2-02W 1609-01-050 Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne,o wysokości do 10 m 1. 18,50*7,40 136,90 2. (18,50*1,0)*6,6

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m 2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m 2 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 0518-04 (16.30*4.50)*2 146.700 146.700 2 KNR-W 4-01 Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

A. Roboty rozbiórkowe

A. Roboty rozbiórkowe Budowa : Zamiana konstrukcji dachu Obiekt : Budynek OSP -Wturek gm. Wilczyn Adres : Wturek gm. Wilczyn P R Z E D M I A R R O B Ó T Data : 2008-09-03 Str: 1 A. Roboty rozbiórkowe 1. KNR 401-0535-04-00 IGM

Bardziej szczegółowo

PODDASZA ZABYTKOWEJ KAMIENICY

PODDASZA ZABYTKOWEJ KAMIENICY Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO wraz z DOCIEPLENIEM PODDASZA ZABYTKOWEJ KAMIENICY w ZESPOLE STAROMIEJSKIM w ZAMOŚCIU. Załącznik Nr 1 do SIWZ 17/ZP/pn/rb/2010. Data: 2010-06-29 Budowa: ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV 45 000000-7 Budowa Popielewko 7 gm. Połczyn Zdrój Inwestor Gmina Połczyn Zdrój Plac Wolności 3-4 78-320 Połczyn Zdrój Wykonawca Zakład Budowlany Sporządził

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres robót

Szczegółowy zakres robót ZGN WOLA Józefa Bema 70 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Nazwa inwestycji : Wymiana podłogi Adres inwestycji : Kasprzaka 23A m 10 Inwestor : Administracja nr 4 OGRODOWA Adres Inwestora : Ogrodowa

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :Lesław Olszewski DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : II kwartał 2017 r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :Lesław Olszewski DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : II kwartał 2017 r. KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Reont części pokrycia dachowego i wieży ADRES INWESTYCJI :. Łęgi, 78-320 Połczyn-Zdrój, dz. nr 15, obr. 0058 Łęgi INWESTOR : Parafia Rzysko-Katolicka w. Św. Jana

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m 2

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m 2 ariuisz 20.02.14.KST Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie 0535-02 nadającej się do użytku obiar = 725.62 1* robocizna r-g 87.0744 Raze koszty bezpośrednie:

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska S. A POZNAŃ, ul. Głogowska 17 PRZEDMIAR

Poczta Polska S. A POZNAŃ, ul. Głogowska 17 PRZEDMIAR Poczta Polska S. A. 60-943 POZNAŃ, ul. Głogowska 17 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu Urzędu Pocztowego w Czarnkowie

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. Kosztorys Slepy - Reont dachu - Folwark śurawiniec.kst REMONT DACHU 1 KNNR 9 61-5 Podstawa Opis j Nakłady Koszt DeontaŜ zwodów pozioych nienapręŝanych instalacji odgroowej obiar = 7.2*2+21.8+11.3+1.9+4.4+3.2*

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : DACH NA BUDYNKU WC NA TARGOWICY ADRES INWESTYCJI : UL. WIELUŃSKA INWESTOR : GMINA KAMIEŃSK ADRES INWESTORA : UL. WIELUŃSKA 50, 97-360 KAMIEŃSK DATA OPRACOWANIA :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA DACHU I OBRÓBEK BLACHARSKICH - BUDYNEK O.S.P. W ŚWIDNIE

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA DACHU I OBRÓBEK BLACHARSKICH - BUDYNEK O.S.P. W ŚWIDNIE Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: REMONT POKRYCIA DACHU I OBRÓBEK BLACHARSKICH - BUDYNEK O.S.P. W ŚWIDNIE Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Nazwy i kody CPV: Świdno Budynek O.S.P. Świdno gm.

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy JAKUBIEC DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy JAKUBIEC DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIE DACHOWEGO W BLOKU MIESZKALNYM NR 2 ADRES INWESTYCJI : ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin INWESTOR : ZESPÓŁ PIESNI I TAŃCA " ŚLĄSK " IM. ST. HADYNY ADRES

Bardziej szczegółowo

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice. KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu nad wjazde dla karetek SOR ADRES INWESTYCJI : 22-300 Krasnystaw ul. M. Sobieskiego 4 INWESTOR : Saodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnystawie

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PILE BUDYNEK LABORATORYJNO - BIUROWY Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Ostrowski; tel. 788472314 (architektoniczna i konstrukcja) DATA OPRACOWANIA : 21.11.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Ostrowski; tel. 788472314 (architektoniczna i konstrukcja) DATA OPRACOWANIA : 21.11. PRACOWNIA PROJEKTOWA Iwona Antoniak 58-100 Świdnica ul. Jarzębinowa 12 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : CZĘŚCIOWY REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO ADRES INWESTYCJI : Dz. nr ewid. 142,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Strona 1 z 6 PilskieTBS Spółka z o.o. Sikorskieo 82 A, 64-920 Piła KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachu na Braas ADRES INWESTYCJI : Wspólnota Mieszkaniowa Lotnicza 5-7-9-11 w

Bardziej szczegółowo

WYMIANA RYNIEN BIBLIOTECZNA Zuzia (C) DataComp (lic. 6688) strona nr: 1. Przedmiar

WYMIANA RYNIEN BIBLIOTECZNA Zuzia (C) DataComp (lic. 6688) strona nr: 1. Przedmiar WYMIANA RYNIEN BIBLIOTECZNA 31-33 - 2008 Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 6688) strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1WYMIANA RYNIEN 1.1KNR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI W CELAH INFORMACYJNO PRZETARGO- WYCH KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z DOCIEPLENIE I RE- MONT ELEWACJI WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ ADRES INWESTYCJI : KWIDZYN ULICA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont dachu. Data opracowania: Nazwa zamówienia: Szkoła Podstawowa w Jarnutach Szkoła Podstawowa Jarnuty, Łomża

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont dachu. Data opracowania: Nazwa zamówienia: Szkoła Podstawowa w Jarnutach Szkoła Podstawowa Jarnuty, Łomża Data opracowania: 2007-10-16 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Zamawiającyr: Szkoła Podstawowa w Jarnutach Szkoła Podstawowa Jarnuty, 18-400 Łomża Rodzaje robót według Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY - REMONT DACHU NAD ŁAZIENKAMI DLA CHŁOPCÓW W GIM- NAZJUM NR 2 PRZY UL. WARSZAWSKA 95/97 W TOMASZOWIE MAZ.

PRZEDMIARY - REMONT DACHU NAD ŁAZIENKAMI DLA CHŁOPCÓW W GIM- NAZJUM NR 2 PRZY UL. WARSZAWSKA 95/97 W TOMASZOWIE MAZ. PRZEDMIARY - REMONT DACHU NAD ŁAZIENKAMI DLA CHŁOPCÓW W GIM- NAZJUM NR 2 PRZY UL. WARSZAWSKA 95/97 W TOMASZOWIE MAZ. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont dachu nad łazienkami dla chłopców

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Jastrowie, ul. Kieniewicza 16 Inwestor ZGM w Jastrowiu 64-915, ul. Kieniewicza 9

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Czarnieckiego 3

Przedmiar robót Czarnieckiego 3 Przedmiar robót Czarnieckiego 3 1 Lp Normatyw Opis Suma Element: Bud.nr 3-DOCIEPLENIE BUDYNKU 1. 1. KNR 02-02-1604-0200 1. 2. KNR 00-23-2611-0100 1. 3. KNR 00-23-2611-0200 1. 4. KNR 00-23-2612-0900 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Budowa wiaty drewnianej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy. Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę ul.

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy. Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę ul. Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa ul. Żymierskiego 42b Koszty zakupu Przedmiar Strona 2/5 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNR 4-01 0508/02 2 KNR 4-01 0430/03

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ZGM Czerwionka-Leszczyny 44-230 Czerwionka - Leszczyny ul. ligonia 5c KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz

Bardziej szczegółowo

file:///e:/żerpmskiego%2042-44%20remont%20dachu%20pm.htm

file:///e:/żerpmskiego%2042-44%20remont%20dachu%20pm.htm Zeromskieo 42-44 remont dachu PM file:///e:/żerpmskieo%2042-44%20remont%20dachu%20pm.htm Strona 1 z 7 Wspólnota mieszkaniowa Żeromskieo 42-44 Sikorskieo 82a KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont

Bardziej szczegółowo

1 z 16. Przedmiar robót. remiza straŝacka budowlano - montaŝowe. Kod CPV

1 z 16. Przedmiar robót. remiza straŝacka budowlano - montaŝowe. Kod CPV 1 z 16 Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45200000-9 Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe remiza straŝacka budowlano - montaŝowe Rawałowice Gmina Luborzyca - Kocmyrzów RYWAL Ryszard Walczak Kompleksowe Usługi

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Montaż wyłazów dachowych i elementów komunikacji dachowej ADRES INWESTYCJI : ul. Sygietyńskiego 17 Jelenia-Góra BRANŻA : budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PUH PROJEKT AGATA NOWAKOWSKA 6-600 Rado ul. Żeroskiego 4500- Roboty rozbiórkowe 45600-4 Betonowanie 450000-6 Roboty izolacyjne 4560-7 Zbrojenie 450-0 Instalowanie konstrukcji etalowych 45600-5 Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 553-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - KOSZTORYS ŚLEPY

PRZEDMIAR - KOSZTORYS ŚLEPY BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA SOLBUD 64- Leszno, ul.sienkiewicza 7/4 PRZEDMIAR - KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU - JRG-6 POZNAŃ - KRZESINY ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Rydzka INWESTOR : Komenda

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Osiedle Góra ul. Rzeczna 6 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu - przedłużenie połci od strony klatki ADRES INWESTYCJI : ul. Jana Ludygi 4 kl.1,2,3, Piekary Śląskie INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES WYKONAWCY

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Chmiel DATA OPRACOWANIA : 2013-04-15. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 1 kw. 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Chmiel DATA OPRACOWANIA : 2013-04-15. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 1 kw. 13 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45211300-2 Roboty budowlane w zakresie budowy domów NAZWA

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze (0,50%) 0,00 zł 0,00 zł

Materiały pomocnicze (0,50%) 0,00 zł 0,00 zł 1 Element 1 1.1 KNR 0404 0506-0400 Ilość: 1,0000 Rozebranie pokryćia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku pokrycie Mnożniki: R = 0,9550 2 * ( 11.5 * 7.50 ) = 172,5000 0,0900 r-g * [ nakład =

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHOWEGO ADRES INWESTYCJI : WARYŃSKIEGO 20A INWESTOR : TBS OSTRÓW MAZ ADRES INWESTORA : OSTRÓW MAZ

KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHOWEGO ADRES INWESTYCJI : WARYŃSKIEGO 20A INWESTOR : TBS OSTRÓW MAZ ADRES INWESTORA : OSTRÓW MAZ KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHOWEGO ADRES INWESTYCJI : WARYŃSKIEGO 20A INWESTOR : TBS OSTRÓW MAZ ADRES INWESTORA : OSTRÓW MAZ Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. TORUŃSKIEJ 62

Kosztorys nakładczy REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. TORUŃSKIEJ 62 Kosztorys nakładczy Data: 2016-08-19 Obiekt: Koło, Ul. Toruńska 62 Zamawiający: Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. ul. Asnyka 21 62-600 Koło Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA DACHU ŁĄCZNIKA

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA DACHU ŁĄCZNIKA KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA DACHU ŁĄCZNIKA 1 KNR 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa d.1 0519-06 3*(5,7*11,7)+3,7*6,5

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 14.10*2+3.08*2+30.0+14.0 m 78.360 RAZEM 78.360 3KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 14.10*2+3.08*2+30.0+14.0 m 78.360 RAZEM 78.360 3KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45111300-1 1KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku d.10545-02 (16.00*14.10+16.05*30.00+3.08*3.5)*1.1 789.668 RAZEM 789.668 2KNR-W 4-01 Rozebranie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Przedmiar robót Wymiana pokrycia dachowego na Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Szkoły Podstawowej w BNowej Wsi / Roboty rozbiórkowe i dekarskie Lokalizacja: Nowa Wieś - dz. nr 206, Gmina Dobczyce Nazwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU REMIZY OSP ADRES INWESTYCJI : JEśEWO WESEL INWESTOR : GMINA

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek A Oddział Rehabilitacji - Remont dachu ADRES INWESTYCJI : 63-4 Ostrów Wielkopolski ul. 3-Maja 35 INWESTOR : Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Oddziały przy ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachowego w Przychodni Rejonowej w śywcu-sporyszu

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachowego w Przychodni Rejonowej w śywcu-sporyszu Przedmiar robót Budowa: Przychodnia Rejonowa w śywcu,ul.kopernika 49 Obiekt: Wymiana pokrycia dachowego Zamawiający: Starostwo Powiatowe w śywcu ul Krasińskiego 13 strona nr: 2 Wyliczenie ilosci robót

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA :

KOSZTORYS. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>> DATA OPRACOWANIA : Starostwo Powiatu Grodziskiego NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE DACHU - TJ. WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z BLACHY NA BLACHODACHÓWKĘ NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach

PRZEDMIAR ROBÓT - Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach PB Nasz Do Zygunt Dyrda 37-450 Stalowa Wola; ul. Poniatowskiego 21/19 PRZEDMIAR ROBÓT - Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pokrycia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2015-04-02 Budowa: Modernizacja dachu obiektu przy ulicy Pokoju Obiekt: CHORZÓW, UL. POKOJU Zamawiający: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie 41-500 Chorzów, ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych NAZWA INWESTYCJI : Reont budynku przy ul. Mickiewicza 6 w Białej Piskiej ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wymiana pokrycia dachu

Kosztorys nakładczy. Wymiana pokrycia dachu Kosztorys nakładczy Wymiana pokrycia dachu Data: 2010-10-15 Budowa: Reda ul. Gdańska 33 Obiekt/Rodzaj robót: Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Redzie Zamawiający: ZSP, Reda ul. Łąkowa 36/38 Kosztorys opracowali:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Toruń, Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie ul. Konrada Wallenroda Ryn

Przedmiar. Toruń, Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie ul. Konrada Wallenroda Ryn Toruń, 2016-08-22 Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie ul. Konrada Wallenroda 10 11-520 Ryn Wykonawca: AKROTERION Pracownie Konserwacji Zabytków ul. 1000-lecia 10/11

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY-BUDYNEK MIESZKALNY

KOSZTORYS OFERTOWY-BUDYNEK MIESZKALNY NADLEŚNICTWO BRZEZINY KALETNIK UL GŁÓWNA 3, 95-040 KOLUSZKI KOSZTORYS OFERTOWY-BUDYNEK MIESZKALNY NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHU ADRES INWESTYCJI : MIKOŁAJÓW 2 GM ROKICINY INWESTOR : NADLESNICTWO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262520-2 Roboty urowe 45261214-7 Kładzenie dachów bituicznych 45321000-3 Izolacja cieplna NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Toruń, Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie ul. Konrada Wallenroda Ryn

Przedmiar. Toruń, Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie ul. Konrada Wallenroda Ryn Toruń, 2016-08-22 Inwestor: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie ul. Konrada Wallenroda 10 11-520 Ryn Wykonawca: AKROTERION Pracownie Konserwacji Zabytków ul. 1000-lecia 10/11

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 AZK ŁODŹ-BAŁUTY KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TOMASZ MAGNUSKI DATA OPRACOWANIA : 19.06.2015 Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość 1 POKRYCIE DACHOWE, KOMINY, OKNA POŁACIOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość 1 POKRYCIE DACHOWE, KOMINY, OKNA POŁACIOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE 1 POKRYCIE DACHOWE, KOMINY, OKNA POŁACIOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE 1 KNR 0-45 d.1 0101-02 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski Wykonanie izolacji termicznej TABELA dachu ELEMENTÓW budynku nr SCALONYCH

Kosztorys inwestorski Wykonanie izolacji termicznej TABELA dachu ELEMENTÓW budynku nr SCALONYCH Wojskowy Zarząd Infrastruktury 6-967 Poznań ul. Kościuszki 92/98 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie izolacji termicznej daxchu budynku nr 14 Poznań ul. Wojska Polskiego 84/86 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI. Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI. Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość Strona 1 z 6 Wspólnota Mieszkaniowa Matwiejewa 50-52 w Pile,64-920 Piła : Remont dachu z ociepleniem : Matwiejewa 50-52, 64-920 Piła KOSZTORYS ul. Sikorskiego 82a : Wspólnota Mieszkaniowa Matwiejewa 50-52

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2015r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2015r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu na budynku Szkoły w Wyśmierzycach ADRES INWESTYCJI : Wyśmierzyce ul. Mickiewicza 3 INWESTOR : Urząd Miejski w Wyśmierzycach ADRES INWESTORA : 26-811 Wyśmierzyce

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY WYMIANA POKRYCIA DACHU ŚWIETLICY W NIEGIBALICACH. Adres: NIEGIBALICE, DZ. NR 71/4, 71/5, 74/4, 74/ BYTOŃ POLSKA Kody CPV:

KOSZTORYS OFERTOWY WYMIANA POKRYCIA DACHU ŚWIETLICY W NIEGIBALICACH. Adres: NIEGIBALICE, DZ. NR 71/4, 71/5, 74/4, 74/ BYTOŃ POLSKA Kody CPV: Strona tytułowa koorysu KOSZTORYS OFERTOWY Rodzaj robót: Inwestycja: Budowlana WYMIANA POKRYCIA DACHU ŚWIETLICY W NIEGIBALICACH Adres: NIEGIBALICE, DZ. NR /, /, /, / - BYTOŃ POLSKA y CPV: Inwestor: GMINA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: prace remontowe dekarskie

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: prace remontowe dekarskie Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy prace remontowe dekarskie Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

Bardziej szczegółowo

MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ Toruń, ul. Strzałowa 41 PRZEDMIAR ŚLEPY

MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ Toruń, ul. Strzałowa 41 PRZEDMIAR ŚLEPY MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ 87-100 Toruń, ul. Strzałowa 41 PRZEDMIAR ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu w kopleksie obiektów X LO budynek Róży Wiatrów. ADRES INWESTYCJI : 87-100 Toruń, Plac św.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół w Mogilnie ADRES INWESTYCJI : ul. Dworcowa 9, 88-300 Mogilno INWESTOR : Zespół Szkół w Mogilnie ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25 Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski 8-400 Łomża, ul. Przytulna 9 Data opracowania: 202-05-02 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25 Adres

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Paderewskiego Lubliniec

PRZEDMIAR. ul. Paderewskiego Lubliniec U.M. Lubliniec ul. Paderewskiego 5. 42-700 Lubliniec PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana pokrycia dachowego ADRES INWESTYCJI : Tylna 2, 42-700 Lubliniec INWESTOR : U.M. Lubliniec ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Piotrków Trybunalski Al. 3 Maja 19/29. "BUDIKOM" Usługi Budowlane Kazimierz Polowczyk

PRZEDMIAR ROBÓT Piotrków Trybunalski Al. 3 Maja 19/29. BUDIKOM Usługi Budowlane Kazimierz Polowczyk "BUDIKOM" Usługi Budowlane Kaziierz Polowczyk 97-300 Piotrków Trybunalski Al. 3 Maja 19/29 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu i pokrycia dachowego - budynku ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Piotrków

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 1, tel.(032)380-90-06 P R Z E D M I A R R O B Ó T NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu papowego, wraz z dociepleniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Zakończenie remontu konserwatorskiego pokrycia dachowego budynku Teatru Miniatura Pl. Św. Duch 2 w Krakowie

Przedmiar robót. Zakończenie remontu konserwatorskiego pokrycia dachowego budynku Teatru Miniatura Pl. Św. Duch 2 w Krakowie Przedmiar robót Zakończenie remontu konserwatorskiego pokrycia dachowego budynku Teatru Miniatura Pl. Św. Duch 2 w Krakowie Budowa: Kraków Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Miniatura Lokalizacja: Kraków

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : III kwartał 2016r NARZUTY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : III kwartał 2016r NARZUTY KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa altany ogrodowej ADRES INWESTYCJI : dz. 406/7, Obr. Gościszów, gm. Nowogrodziec INWESTOR : Gmina Nowogrodziec ADRES INWESTORA : 59-730 Nowogrodziec ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Kod CPV 45000000-7, 45214210-5, 45111100-9, 45261000-4, 45260000 Budowa Blizyn, ul. Piaskowa 26, gm. Bliżyn Inwestor

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas Prudnik,ul.pl.Wolności 4 KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie:

Projektowanie Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas Prudnik,ul.pl.Wolności 4 KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie: Projektowanie Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas 48-200Prudnik,ul.pl.Wolności 4 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Reont pokrycia dachowego z częściową wyianą więźby ADRES INWESTYCJI : 48-210 Biała, ul. 1-go

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Wykonawca: Inwestor: Miejski Zakład Budynków Komunalnych Leszno ul. Dekana 10. Obiekt: Narutowicza 25 Roboty dekarskie

PRZEDMIAR Wykonawca: Inwestor: Miejski Zakład Budynków Komunalnych Leszno ul. Dekana 10. Obiekt: Narutowicza 25 Roboty dekarskie 2010-05-21 Wykonawca: Inwestor: Miejski Zakład Budynków Komunalnych 64-100 Leszno ul. Dekana 10 Obiekt: Narutowicza 25 Roboty dekarskie PRZEDMIAR Cena: Narzuty: Koszty pośrednie Zysk Podatek VAT 7,0% Sporządził:

Bardziej szczegółowo