1 z 16. Przedmiar robót. remiza straŝacka budowlano - montaŝowe. Kod CPV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 z 16. Przedmiar robót. remiza straŝacka budowlano - montaŝowe. Kod CPV"

Transkrypt

1 1 z 16 Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe remiza straŝacka budowlano - montaŝowe Rawałowice Gmina Luborzyca - Kocmyrzów RYWAL Ryszard Walczak Kompleksowe Usługi Budowlane Obsługa Obrotu Nieruchomościami Kraków os. Szkolne 22 Sporządził Sprawdził mgr inŝ. Piotr Wójcicki mgr inŝ. Ryszard Walczak Kraków 29 luty 2008 r

2 2 z 16 Przedmiar robót Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość KNNR / /01 KNR /10 KNR /01 KNR / /06 Kalkulacja indywidualna 0406/ /05 KNR /02 KNR /05 KNR /02 w 0408/ / /08 I Podmurowanie kominów Kominy wolnostojące wieloprzewodowe z cegieł w budynkach (0,90 * 4,5 * 0,48) * 3 + 0,54 * 4,50 * 0,48 + (0,90 * 4,5 * 0,48) * 3 m3 12,830 Tynki zwykłe kategorii II ścian płaskich kominów w przestrzeni poddasza wykonywane ręcznie razem m3 12,83 (0,90 + 0,48) * 2 * 4,5 * 3 + (0,54 + 0,48) * 2 * 4,50 + (0,90 + 0,48) * 2 * 4,5 * 3 m2 83,700 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej czapek kominowych razem m2 83,7 (0,90 + 0,48) * 2 * 3 + (0,54 + 0,48) * 2 + (0,90 + 0,48) * 2 * 3 m 18,600 razem m 18,6 Przygotowanie i montaŝ zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub Ŝebrowanych o średnicy do 6mm kg 20 Uzupełnienie betonu w elementach czapek kominowych ((0,90 + 0,48) * 2 * 3 + (0,54 + 0,48) * 2 + (0,90 + 0,48) * 2 * 3) m2 18,600 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości do 6m razem m2 18,6 14,36 * 9,24 / 2,72 kolumna 48,782 Czas pracy rusztowań w m-g C = N/sxw w tym N = normowy czas pracy dla danego rodzaju robót, s = skład zespołu 6, w = współczynnik postoju rusztowań 0,84 razem kolumna 48, ,27 / 6 * 0,84 m-g 173,638 II Ściany na poddaszu oddzielające salę od części garaŝowej i zaplecza socjalnego z płyt gipsowo kartonowych GKB o gr. 10 cm III ETAP III Konstrukcja więźby dachowej Murłaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej razem m-g 173,638 (25 * 0,16 * 0,16) * * 0,16 * 0, ,3 * 0,16 * 0,16 + 6,30 * 0,16 * 0,16 m3 2,115 Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej razem m3 2,115 7 * 2 * 36 * 0,08 * 0,16 m3 6,451 razem m3 6,451 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 8cm i średnicy do 20mm szt 60 Osadzenie kołków kotwiących M12 w stropie szt 60 Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 14mm w drewnie szt 60 Jętki z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2 26 * 6,0 * 0,08 * 0,18 m3 2,246 Usztywnienie jętki poprzez deskowanie z desek o gr. 32 mm razem m3 2,246 7 * 3 * 4,0 * 0,15 * 0,032 m2 0,403 Krokwie naroŝne o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej razem m2 0,403 5 * 0,20 * 0,25 * 8,86 m3 2,215

3 3 z 16 Przedmiar robót Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość / / / /06 w 0410/04 s 0410/04 KNR 4-01w 0631/01 KNNR /02 KNR /02 KNNR /02 KNNR /03 KNNR /05 Krokwie koszowe o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej razem m3 2,215 0,25 * 0,25 * 8,86 m3 0,554 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej razem m3 0,554 5,44 * 0,175 * 0,175 * 6 m3 1,000 Miecze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej razem m3 1 1,2 * 0,14 * 0,14 * 6 m3 0,141 Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej razem m3 0, * 0,12 * 8,50 * 0,032 m3 0,653 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x55mm o rozstawie ponad 24cm razem m3 0, * 7 * 2 + 8,86 * 7 * 2 m2 474,040 Kontrłaty 38x50mm pod paroizolację razem m2 474,04 25 * 7 * 2 + 8,86 * 7 * 2 m2 474,040 IV Impregnacja drewna więźby dachowej Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków razem m2 474,04 25 * 7 * 2 + 8,86 * 7 * 2 m2 474,040 V Izolacje Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej razem m2 474,04 25 * 7 * 2 + 8,86 * 7 * 2 m2 474,040 VI Pokrycie dachu Pokrycie dachu blachodachówką o wymiarach modułu fali 18,33x35cm razem m2 474,04 25 * 7 * 2 + 8,86 * 7 * 2 m2 474,040 Gąsiory dachu krytego blachą dachówkopodobną razem m2 474, ,9 + 4 * 9 m 78,900 VII Obróbki blacharskie Blachy okapowe dachu krytego blachą dachówkopodobną razem m 78,9 25 * ,30 * 2 m 82,600 MontaŜ rynien dachowych półokrągłych z blachy ocynkowanej lub cynkowej razem m 82,6 25 * ,30 * 2 m 82,600 razem m 82,6

4 4 z 16 Przedmiar robót Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość w 0531/04 KNR /18 KNR /20 Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 110mm 6 * 4,5 m 27,000 VIII Wywiezienie gruzu razem m 27 Wywiezienie gruzu ŜuŜlobetonowego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km m3 2 Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na kaŝdy następny 1km ponad 1km 20 km m3 2x20

5 5 z 16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena I Podmurowanie kominów 1 KNNR /01 - Kominy wolnostojące wieloprzewodowe z cegieł w budynkach 2 12,83 m3 Robotnicy r-g 9 115,470 Cegła budowlana pełna szt ,040 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,261 3,349 pomocnicze % 2 Wyciąg m-g 1,58 20,271 + VAT 0901/01 - Tynki zwykłe kategorii II ścian płaskich kominów w przestrzeni poddasza wykonywane ręcznie 83,7 m2 Tynkarze gr.ii r-g 0, ,115 Robotnicy gr.i r-g 0,0473 3,959 Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0198 1,657 Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,0006 0,050 pomocnicze % 1,5 śuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0768 6,428 + VAT 3 KNR /10 - Deskowanie konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej czapek kominowych 18,6 m Cieśle gr.ii r-g 0,46 8,556 Robotnicy gr.i r-g 0,05 0,930 Deski iglaste obrzynane kl.iii 19-25mm m3 0,003 0,056 Gwoździe budowlane gołe kg 0,07 1,302 pomocnicze % 2 + VAT

6 6 z 16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 4 KNR /01 - Przygotowanie i montaŝ zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub Ŝebrowanych o średnicy do 6mm 20 kg Zbrojarze gr.ii r-g 0,09 1,800 Robotnicy gr.i r-g 0,01 0,200 Pręty zbrojeniowe gładkie 6mm kg 1,002 20,040 Drut stalowy miękki kg 0,025 0,500 pomocnicze % 2 5 KNR /13 - Uzupełnienie betonu w elementach czapek kominowych 18,6 m2 + VAT Betoniarze gr.ii r-g 0,99 18,414 Robotnicy gr.i r-g 0,32 5,952 Beton zwykły m3 0,071 1,321 pomocnicze % 2 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,15 2,790 + VAT /06 - Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości do 6m 48,782 kolumna Monterzy gr.ii r-g 3,26 159,029 Robotnicy gr.i r-g 2,66 129,760 Płyty pomostowe długie m2 0,11 5,366 Płyty pomostowe krótkie m2 0,03 1,463 Deski iglaste obrzynane kl.ii 25mm m3 0,002 0,098 pomocnicze % 1,5 Rusztowanie "Warszawa" m-g 1,68 81,954 + VAT

7 7 z 16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Kalkulacja indywidualna - Czas pracy rusztowań w m-g C = N/sxw w tym N = normowy czas pracy dla danego rodzaju robót, s = skład zespołu 6, w = współczynnik postoju rusztowań 0,84 : Podmurowanie kominów 173,638 m-g + VAT Koszty bezpośrednie Pozycje uproszczone element II Ściany na poddaszu oddzielające salę od części garaŝowej i zaplecza socjalnego z płyt gipsowo kartonowych GKB o gr. 10 cm III ETAP III Konstrukcja więźby dachowej 0406/02 - Murłaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej 2,115 m3 Cieśle gr.iii r-g 3,47 7,339 Cieśle gr.ii r-g 3,47 7,339 Robotnicy gr.i r-g 1,67 3,532 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii m3 1,06 2,242 Fobos M-4 kg 0,31 0,656 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17,5 37,013 Klamry ciesielskie typ U kg 6,48 13,705 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,83 1,755 Środek transportowy m-g 1,07 2,263 + VAT 0408/05 - Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej 6,451 m3 Cieśle gr.iii r-g 6,24 40,254 Cieśle gr.ii r-g 6,24 40,254 Robotnicy gr.i r-g 1,53 9,870 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii m3 1,04 6,709 Fobos M-4 kg 0,4 2,580 Gwoździe budowlane gołe kg 3,3 21,288 Klamry ciesielskie typ U kg 2,3 14,837 pomocnicze % 1,5

8 8 z 16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 10 Wyciąg m-g 0,84 5,419 Środek transportowy m-g 1,03 6,645 + VAT KNR /02 - Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 8cm i średnicy do 20mm 60 szt Elektromonterzy gr.ii r-g 0,0725 4, KNR /05 - Osadzenie kołków kotwiących M12 w stropie 60 szt + VAT Elektromonterzy gr.ii r-g 0,0231 1,386 pręty kotwiące gwintowane fi 12 mm szt 1 60,000 nakrętki i przeciwnakrętki fi 12 mm szt 2 120,000 pomocnicze % 2,5 + VAT 12 KNR /02 - Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 14mm w drewnie 60 szt Elektromonterzy gr.ii r-g 0,0116 0, w 0408/02 - Jętki z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2 2,246 m3 + VAT Robotnicy r-g 31,6 70,974

9 9 z 16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.ii gr.50-75mm m3 1,04 2,336 Środki impregnacyjne kg 0,22 0,494 Śruby podkładki i nakrętki kg 37,18 83,506 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 1,41 3,167 Środek transportowy m-g 0,71 1, /01 - Usztywnienie jętki poprzez deskowanie z desek o gr. 32 mm 15 0,403 m2 + VAT Cieśle gr.ii r-g 0,28 0,113 Robotnicy gr.i r-g 0,03 0,012 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.iii 25mm m3 0,028 0,011 Gwoździe budowlane gołe kg 0,08 0,032 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,01 0,004 Środek transportowy m-g 0,03 0,012 + VAT 0408/08 - Krokwie naroŝne o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej 2,215 m3 Cieśle gr.iii r-g 12,56 27,820 Cieśle gr.ii r-g 12,56 27,820 Robotnicy gr.i r-g 1,53 3,389 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii m3 1,04 2,304 Fobos M-4 kg 0,22 0,487 Gwoździe budowlane gołe kg 1,74 3,854 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,84 1,861 Środek transportowy m-g 1,03 2,281

10 10 z 16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena VAT 0408/08 - Krokwie koszowe o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej 0,554 m3 Cieśle gr.iii r-g 12,56 6,958 Cieśle gr.ii r-g 12,56 6,958 Robotnicy gr.i r-g 1,53 0,848 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii m3 1,04 0,576 Fobos M-4 kg 0,22 0,122 Gwoździe budowlane gołe kg 1,74 0,964 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,84 0,465 Środek transportowy m-g 1,03 0,571 + VAT 0406/06 - Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej 1 m3 Cieśle gr.iii r-g 7,48 7,480 Cieśle gr.ii r-g 7,48 7,480 Robotnicy gr.i r-g 1,62 1,620 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii m3 1,1 1,100 Fobos M-4 kg 1,2 1,200 Klamry ciesielskie typ U kg 6 6,000 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,89 0,890 Środek transportowy m-g 1,1 1,100 + VAT 0408/01 - Miecze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej 0,141 m3 Cieśle gr.iii r-g 15,03 2,119 Cieśle gr.ii r-g 15,03 2,119

11 11 z 16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robotnicy gr.i r-g 1,75 0,247 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.ii m3 1,1 0,155 Fobos M-4 kg 2,17 0,306 Klamry ciesielskie typ U kg 57,6 8,122 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,99 0,140 Środek transportowy m-g 0,77 0,109 + VAT /06 - Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej 0,653 m3 Cieśle gr.iii r-g 6,03 3,938 Cieśle gr.ii r-g 6,03 3,938 Robotnicy gr.i r-g 1,55 1,012 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.ii 25mm m3 1,04 0,679 Fobos M-4 kg 0,41 0,268 Gwoździe budowlane gołe kg 7,98 5,211 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,85 0,555 Środek transportowy m-g 1,07 0,699 + VAT 20 w 0410/04 - Ołacenie połaci dachowych łatami 38x55mm o rozstawie ponad 24cm 474,04 m2 Robotnicy r-g 0,25 118,510 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.iii 19-25mm m3 0,006 2,844 Łaty iglaste nasycone kl.ii 38x50mm m3 0,008 3,792 Gwoździe budowlane gołe kg 0,07 33,183 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,01 4,740 Środek transportowy m-g 0,01 4,740

12 12 z 16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena + VAT 21 s 0410/04 - Kontrłaty 38x50mm pod paroizolację 474,04 m2 Cieśle gr.ii r-g 0,23 109,029 Robotnicy gr.i r-g 0,02 9,481 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.iii 25mm m3 0,006 2,844 Łaty iglaste nasycone kl.ii 38x50mm m3 0,008 3,792 Gwoździe budowlane gołe kg 0,07 33,183 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,01 4,740 Środek transportowy m-g 0,01 4,740 + VAT : Konstrukcja więźby dachowej Koszty bezpośrednie element IV Impregnacja drewna więźby dachowej 22 KNR 4-01w 0631/01 - Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków 474,04 m2 Robotnicy r-g 0,32 151,693 Fobos M-4 kg 0,30 142,212 pomocnicze % 2 + VAT : Impregnacja drewna więźby dachowej Koszty bezpośrednie element V Izolacje 23 KNNR /02 - Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej

13 13 z 16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 474,04 m2 Robotnicy r-g 0,065 30,813 Folia polietylenowa 0,2mm /paroprzepuszczalna/ m2 1,1 521,444 pomocnicze % 2 Wyciąg m-g 0,004 1,896 : Izolacje VI Pokrycie dachu + VAT Koszty bezpośrednie element 24 KNR /02 - Pokrycie dachu blachodachówką o wymiarach modułu fali 18,33x35cm 474,04 m2 Blacharze gr.ii r-g 0,01 4,740 Dekarze gr.ii r-g 0, ,548 Robotnicy gr.i r-g 0,0095 4,503 Wkręty do blach samogwintujące szt 7, ,474 Blacha dachówkowa LPA gr. 0,55mm pokryta plastisolem m2 1,12 530,925 Lakier do zaprawek w aerozolu dm3 0,005 2,370 pomocnicze % 1,5 Wyciąg m-g 0,003 1,422 Środek transportowy m-g 0,0041 1, KNNR /02 - Gąsiory dachu krytego blachą dachówkopodobną 78,9 m + VAT Robotnicy r-g 0,276 21,776 Gąsiory owalne m 1,03 81,267 pomocnicze % 3,5

14 14 z 16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Wyciąg m-g 0,0028 0,221 : Pokrycie dachu VII Obróbki blacharskie 26 KNNR /03 - Blachy okapowe dachu krytego blachą dachówkopodobną 82,6 m + VAT Robotnicy r-g 0,264 21,806 Blacha okapowa m 1,03 85,078 pomocnicze % 4 Wyciąg m-g 0,0026 0,215 Koszty bezpośrednie element + VAT 27 KNNR /05 - MontaŜ rynien dachowych półokrągłych z blachy ocynkowanej lub cynkowej 82,6 m Robotnicy r-g 0,427 35,270 Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej pomocnicze % 5 m 1,03 85,078 + VAT 28 w 0531/04 - Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 110mm 27 m Robotnicy r-g 0,31 8,370 Rury spustowe z PCW d=110mm m 1,01 27,270 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,56 15,120

15 15 z 16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena pomocnicze % 1,5 Środek transportowy m-g 0,002 0,054 : Obróbki blacharskie VIII Wywiezienie gruzu + VAT Koszty bezpośrednie element KNR /18 - Wywiezienie gruzu ŜuŜlobetonowego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 2 m3 Robotnicy gr.i r-g 1,49 2,980 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,91 1,820 + VAT KNR /20 - Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na kaŝdy następny 1km ponad 1km 20 km 2x20 m3 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,04 1,600 : Wywiezienie gruzu Ogółem + VAT Koszty bezpośrednie element Koszty bezpośrednie

16 16 z 16 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Pozycje uproszczone Podatek VAT Ogółem kosztorys

file://d:\zamowienia\2008\dzial Budowlany\Zal_7_przedmiar_robot-Patomorfologia...

file://d:\zamowienia\2008\dzial Budowlany\Zal_7_przedmiar_robot-Patomorfologia... Strona 1 z 6 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys INWESTORSKI Wykonanie wymiany pokrycia dachowego w Budynku Zakładu Patomorfologii Obiekt Budynek Zakładu Patomorfologii

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV 45 000000-7 Budowa Popielewko 7 gm. Połczyn Zdrój Inwestor Gmina Połczyn Zdrój Plac Wolności 3-4 78-320 Połczyn Zdrój Wykonawca Zakład Budowlany Sporządził

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont pokrycia dachu (częściowy) na budynku Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym

Kosztorys ofertowy. Remont pokrycia dachu (częściowy) na budynku Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym Kosztorys ofertowy Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa Lokalizacja: Korchów Pierwszy dz. nr 1078 Nazwa i kod CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy Wymiana pokrycia dachu - spichlerza Richtera

Kosztorys nakładczy Wymiana pokrycia dachu - spichlerza Richtera Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy Wymiana pokrycia dachu - spichlerza Richtera Obiekt Kod CPV 45212140-9 Budowa Słupsk ul, Dominikańska 5-9 Inwestor

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Głębokim - Konstrukcja drewniana dachu wraz pokryciem

Przedmiar robót. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Głębokim - Konstrukcja drewniana dachu wraz pokryciem Przedmiar robót Data: 2009-11-14 Budowa: Kody CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261213-0 Kładzenie dachów metalowych 45261320-3

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS INWESTORSKI Obiekt Budowa Inwestor NIEBIESZCZANY Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok Koszty zakupu Kosztorys Strona 2/22 KAPLICA

Bardziej szczegółowo

file://c:\documents and Settings\piotr.wandas\Moje dokumenty\przetargi\2010 r...

file://c:\documents and Settings\piotr.wandas\Moje dokumenty\przetargi\2010 r... Page 1 of 16 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: nakładczy Obiekt Kod CPV 45000000-7 Inwestor Nadleśnictwo Lipka Stawka robocizny 27.05.2010 r. "Rekomendacja Jakości"

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Termomodernizacja dachu z wymianą pokrycia Obiekt Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Łodygowice ul. Kasztanowa 27 Inwestor

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa ul. Kieniewicza 14, Jastrowie Inwestor ZGM Jastrowie Poziom cen I kw 2014 Koszty zakupu Sporządził Roman Mądry

Bardziej szczegółowo

PODDASZA ZABYTKOWEJ KAMIENICY

PODDASZA ZABYTKOWEJ KAMIENICY Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO wraz z DOCIEPLENIEM PODDASZA ZABYTKOWEJ KAMIENICY w ZESPOLE STAROMIEJSKIM w ZAMOŚCIU. Załącznik Nr 1 do SIWZ 17/ZP/pn/rb/2010. Data: 2010-06-29 Budowa: ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV 45453000-7 Budowa Jabłonowo Pomorskie, ul. Kościelna Inwestor Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

Tabela elementów Strona 14/14

Tabela elementów Strona 14/14 Tabela elementów Strona 14/14 Nr Opis robót Kz Kp Zysk Ogółem Dach roboty rozbiórkowe i utylizacyjne Pokrycie dachu Instalacja odgromowa Rusztowania Razem Podatek VAT Ogółem kosztorys Kosztorys Strona

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Wymiana elementów stropu, naprawa schodów, rozebranie wędzarni.

Kosztorys ofertowy Wymiana elementów stropu, naprawa schodów, rozebranie wędzarni. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Wymiana elementów stropu, naprawa schodów, rozebranie wędzarni. Obiekt Budowa Inwestor Krosino 14, 78-300 Świdwin Gmina Świdwin,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT M. Wymiana pokrycia dachowego nad nawami bocznymi.

PRZEDMIAR ROBÓT M. Wymiana pokrycia dachowego nad nawami bocznymi. PRZEDMIAR ROBÓT 46-10-M. Wymiana pokrycia dachowego nad nawami bocznymi. Obiekt KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW ŚW WALENTEGO W KONOPISKACH UL. CZĘSTOCHOWSKA 12 Rodzaj robót WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NAD NAWAMI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys REMONT POKRYCIA DACHU, WYMIANA OKIEN, PRZEMIESZCZENIE LINII PRODUKCYJNEJ POD PIONOWE CENTRUM OBRÓBCZE C.N.C.

Kosztorys REMONT POKRYCIA DACHU, WYMIANA OKIEN, PRZEMIESZCZENIE LINII PRODUKCYJNEJ POD PIONOWE CENTRUM OBRÓBCZE C.N.C. Kosztorys REMONT POKRYCIA DACHU, WYMIANA OKIEN, PRZEMIESZCZENIE LINII PRODUKCYJNEJ POD PIONOWE CENTRUM OBRÓBCZE C.N.C. Budowa: HALA PRODUKCYJNA - ŻÓŁKÓW ; DZIAŁKA NR EWID. 123/22 Obiekt: HALA PRODUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługo wo-handlowe "ART - BUD" Artur Mitula Rydzyna ul. Poniatowskiego 19c

PRZEDMIAR Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługo wo-handlowe ART - BUD Artur Mitula Rydzyna ul. Poniatowskiego 19c 2016-03-04 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługo wo-handlowe "ART - BUD" Artur Mitula 64-130 Rydzyna ul. Poniatowskiego 19c Inwestor: Miejski Zakład Budynków Komunalnych 64-100 Leszno ul. Dekana

Bardziej szczegółowo

Slepy Kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Slepy Kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Slepy Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor Lubień Urząd Gminy w Lubniu Poziom cen IV kw 2008 Uwaga.Kosztorys zamienny Sporządził Bogusław Solarz

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : III kwartał 2016r NARZUTY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : III kwartał 2016r NARZUTY KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa altany ogrodowej ADRES INWESTYCJI : dz. 406/7, Obr. Gościszów, gm. Nowogrodziec INWESTOR : Gmina Nowogrodziec ADRES INWESTORA : 59-730 Nowogrodziec ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PILE BUDYNEK LABORATORYJNO - BIUROWY Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Strona 2/20

Załącznik Strona 2/20 PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV CPV, 45261210-9, CPV, 45310000-3, CPV, 45420000-7 Budowa Skrzydło główne oraz skrzydła B i C północno-wschodnie Ratusza w Szczytnie Inwestor Gospodarstwo Pomocnicze przy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. DATA OPRACOWANIA :. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. DATA OPRACOWANIA :. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ -Dach-konstrukcja i pokrycie ADRES INWESTYCJI : NOWY STAW DZ. NR 16/1 INWESTOR : URZAD MIASTA ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachowego w Przychodni Rejonowej w śywcu-sporyszu

Przedmiar robót. Wymiana pokrycia dachowego w Przychodni Rejonowej w śywcu-sporyszu Przedmiar robót Budowa: Przychodnia Rejonowa w śywcu,ul.kopernika 49 Obiekt: Wymiana pokrycia dachowego Zamawiający: Starostwo Powiatowe w śywcu ul Krasińskiego 13 strona nr: 2 Wyliczenie ilosci robót

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 AZK ŁODŹ-BAŁUTY KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TOMASZ MAGNUSKI DATA OPRACOWANIA : 19.06.2015 Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys POKRYCIE DACHU.

Kosztorys POKRYCIE DACHU. Kosztorys Data: 2009-04-28 Budowa: REMONT POKRYCIA Obiekt: ul. Bema 6 Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. Bema 6 Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z oo

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 2/1/2013 SZPNR6 - Remont elewacji na trzech ściananch budynku sali gimnastycznej w tym ściana południowa docieplona sytropianem 12cm

Kosztorys 2/1/2013 SZPNR6 - Remont elewacji na trzech ściananch budynku sali gimnastycznej w tym ściana południowa docieplona sytropianem 12cm Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 2/1/2013 SZPNR6 - Remont elewacji na trzech ściananch budynku sali gimnastycznej w tym docieplona sytropianem 12cm ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

Góra Anny 8 -dach.mdb-kosztorys ślepy Kosztorys szczegółowy. Opis / Długi opis Cena jedn. R M S Razem. Spec. techn. opisu. 1 Element 1 0,00 zł

Góra Anny 8 -dach.mdb-kosztorys ślepy Kosztorys szczegółowy. Opis / Długi opis Cena jedn. R M S Razem. Spec. techn. opisu. 1 Element 1 0,00 zł 1 Element 1 1.1 KNR 0401 0508-0200 Ilość: 1,0000 Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki,układanej podwójnie 2.85 * ( 15.80 + 9.80 + 4 ) = 84,3600 0,6800 r-g * [ nakład = 57,3648 ] 2 35211-148 Żuraw okienny

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość 1 POKRYCIE DACHOWE, KOMINY, OKNA POŁACIOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość 1 POKRYCIE DACHOWE, KOMINY, OKNA POŁACIOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE 1 POKRYCIE DACHOWE, KOMINY, OKNA POŁACIOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE 1 KNR 0-45 d.1 0101-02 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste

Bardziej szczegółowo

KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12 PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45261210-9 NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym ADRES INWESTYCJI : Gostyń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Budowa wiaty drewnianej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE DACHU - TJ. WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO Z BLACHY NA BLACHODACHÓWKĘ NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze (0,50%) 0,00 zł 0,00 zł

Materiały pomocnicze (0,50%) 0,00 zł 0,00 zł 1 Element 1 1.1 KNR 0404 0506-0400 Ilość: 1,0000 Rozebranie pokryćia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku pokrycie Mnożniki: R = 0,9550 2 * ( 11.5 * 7.50 ) = 172,5000 0,0900 r-g * [ nakład =

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys Inwestorski

Kosztorys. Kosztorys Inwestorski Kosztorys Budowa: Szopa z Kryr - rozbiórka i poskładanie ścian Obiekt lub rodzaj robót: Szopa z Kryr - rozbiórka i poskładanie ścian Inwestor: Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" 41-500

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy WYMIANA POKRYCIA DACHU OCIEPLENIE STROPU PODDASZA

Kosztorys ofertowy WYMIANA POKRYCIA DACHU OCIEPLENIE STROPU PODDASZA Kosztorys ofertowy Data: 2014-04-28 Budowa: ul. Reja 13 a 22-400 Zamość Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45262522-6 Roboty murarskie Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT POKRYCIA DACHU

Kosztorys ofertowy REMONT POKRYCIA DACHU Kosztorys ofertowy Data: 2010-05-27 Budowa: ul. Stasica 13, 22-400 Zamość Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Obiekt: Budynek Mieszkalny Zamawiający: Wynajmujący; Zakład Gospodarki Lokalowej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys Obiekt Budowa ul. Konopnickiej 4 Inwestor ZGM Jastrowie Koszty zakupu "Rekomendacja Jakości"dla programu do kosztorysowania

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Chmiel DATA OPRACOWANIA : 2013-04-15. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 1 kw. 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Chmiel DATA OPRACOWANIA : 2013-04-15. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 1 kw. 13 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45211300-2 Roboty budowlane w zakresie budowy domów NAZWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ''ŚLEPY'' DATA OPRACOWANIA : luty Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY VAT [V] % Σ(R, M, S)

KOSZTORYS ''ŚLEPY'' DATA OPRACOWANIA : luty Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY VAT [V] % Σ(R, M, S) KOSZTORYS ''ŚLEPY'' Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: prace remontowe dekarskie

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: prace remontowe dekarskie Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy prace remontowe dekarskie Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45000000-7, ROBOTY, BUDOWLANE Budowa Szkółka Okalice Inwestor Nadleśnictwo Cewice W. Witosa 39 Sporządził Adam

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej budynku bylej szkoły w Czudowicach na potrzeby społeczno-kulturalne.

Kosztorys ofertowy. Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej budynku bylej szkoły w Czudowicach na potrzeby społeczno-kulturalne. Kosztorys ofertowy Obiekt lub rodzaj robót: Roboty ogólno-budowlane remontowe Lokalizacja: Czudowice działka Nr 263 Inwestor: Gmina Roźwienica 37-565 Roźwienica strona nr: 2 Ogólna charakterystyka obiektów

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m 2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m 2 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 0518-04 (16.30*4.50)*2 146.700 146.700 2 KNR-W 4-01 Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Wykonanie pokrycia dachowego Domu Kultury w Żabnie

Przedmiar Wykonanie pokrycia dachowego Domu Kultury w Żabnie Przedmiar Data: 2009-10-16 Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych Zamawiający: Gminne Centrum Kultury w Żabnie 33-240 Żabno uul. Jagiełły 16 Jednostka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45216121-8 Budowa Sominy, gm. Studzienice, Dz. Nr 20/5. Inwestor Gmina Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z ETERNITU NA DACHÓWKĘ CERAMICZNĄ, PRZEMUROWANIE KOMINÓW, WYMIANA OPIERZEŃ, OBRUBEK BLACHARSKICH

Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z ETERNITU NA DACHÓWKĘ CERAMICZNĄ, PRZEMUROWANIE KOMINÓW, WYMIANA OPIERZEŃ, OBRUBEK BLACHARSKICH Kosztorys WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z ETERNITU NA DACHÓWKĘ CERAMICZNĄ, PRZEMUROWANIE KOMINÓW, WYMIANA OPIERZEŃ, OBRUBEK BLACHARSKICH Budowa: GENERAŁA JÓZEFA HALLERA 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Obiekt Kod CPV Adres Inwestor Biuro kosztorysowe 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne ul.biskupska 6c, 33-130 Radłów Gmina

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Kazuń INWESTOR : PAN ZDN ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Obiekt Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach- część istniejąca przed przebudową Kod CPV 45453000-7 Budowa Spytkowice 566 Inwestor Gmina Spytkowice

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE Obiekt REMONT I ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W WOLI WIEWIECKIEJ NR 141 "b" - AKTUALIZACJA ETAP I Kod CPV 45214100-1 Budowa WOLA WIEWIECKA NR 141 "b" Inwestor URZĄD

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Termomodernizacja budynku przy ul.prądnickiej 76 w Krakowie Obiekt lub rodzaj robót: Roboty dociepleniowe Lokalizacja: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, ul. Prądnicka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY Łyszkowice, ul. Targowa 1. "Partner" Biuro Projektowo-Usługowe s.c. Tadeusz Markus, Jarosław Reczulski

KOSZTORYS ŚLEPY Łyszkowice, ul. Targowa 1. Partner Biuro Projektowo-Usługowe s.c. Tadeusz Markus, Jarosław Reczulski "Partner" Biuro Projektowo-Usługowe s.c. Tadeusz Markus, Jarosław Reczulski 99-420 Łyszkowice, ul. Targowa 1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie więźby dachowej, pokrycia wraz z robotami uzupełniającymi

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej wiaty ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp ul. Staroprzygodzka dz. nr 6 INWESTOR : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A. ADRES

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe. m 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe. m 2 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 KNR K-05 Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie 2 d.1 0101-02 z rozebranie łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Wojewódzki Szpital Obserwacyj.-Zakaźny ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU ADRES INWESTYCJI : ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz INWESTOR : Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45410000-4 Tynkowanie 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć

Bardziej szczegółowo

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość. Izolacje przeciwwilgociowe z papy ław fund.(dwie warstwy papy na lepiku na gorąco) betonowych

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość. Izolacje przeciwwilgociowe z papy ław fund.(dwie warstwy papy na lepiku na gorąco) betonowych Przedmiar Strona 1/22 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNR 2-01 0217/02 2 KNR 2-01 0307/03 3 KNR 2-02 1101/01 4 KNR 2-02 0204/01 5 KNR 2-02 0202/01 6 KNR 2-02 0206.1/01 7 KNR 2-02 0207.1/07 8 KNR 0-40

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : 14, Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : 14, Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45410000-4 Tynkowanie 45422000-1 Roboty ciesielskie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT ELEWACJI HALI SPORTOWEJ TOSIR UL. KRUPNICZA - PODBITKA OKAPU

Przedmiar robót REMONT ELEWACJI HALI SPORTOWEJ TOSIR UL. KRUPNICZA - PODBITKA OKAPU Przedmiar robót REMONT ELEWACJI HALI SPORTOWEJ TOSIR UL. KRUPNICZA - PODBITKA OKAPU Obiekt Kod CPV Inwestor Biuro kosztorysowe REMONT ELEWACJI HALI SPORTOWEJ TOSIR PRZY UL. KRUPNICZEJ W TARNOWIE - PODBITKA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY Łyszkowice, ul. Targowa 1. "Partner" Biuro Projektowo-Usługowe s.c. Tadeusz Markus, Jarosław Reczulski

KOSZTORYS ŚLEPY Łyszkowice, ul. Targowa 1. Partner Biuro Projektowo-Usługowe s.c. Tadeusz Markus, Jarosław Reczulski "Partner" Biuro Projektowo-Usługowe s.c. Tadeusz Markus, Jarosław Reczulski 99-420 Łyszkowice, ul. Targowa 1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa Budynku Szkoły Podstawowej w Złotej. ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY - REMONT DACHU NAD ŁAZIENKAMI DLA CHŁOPCÓW W GIM- NAZJUM NR 2 PRZY UL. WARSZAWSKA 95/97 W TOMASZOWIE MAZ.

PRZEDMIARY - REMONT DACHU NAD ŁAZIENKAMI DLA CHŁOPCÓW W GIM- NAZJUM NR 2 PRZY UL. WARSZAWSKA 95/97 W TOMASZOWIE MAZ. PRZEDMIARY - REMONT DACHU NAD ŁAZIENKAMI DLA CHŁOPCÓW W GIM- NAZJUM NR 2 PRZY UL. WARSZAWSKA 95/97 W TOMASZOWIE MAZ. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont dachu nad łazienkami dla chłopców

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 35 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa dachu na budynku Muzeum Regionalnego w Dębicy 36 Zakres rzeczowy zamówienia: Przebudowa dachu na budynku Muzeum Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy bez cen REMONT DACHU NAD BUDYNKIEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JAROSŁAWCU GÓRNYM

Kosztorys ofertowy bez cen REMONT DACHU NAD BUDYNKIEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JAROSŁAWCU GÓRNYM BIURO PROJEKTOWE JAN DWORZYCKI ul.wyspiańskiego 21/8, 22-600 Tomaszów Lubelski tel.503052668, email: janekdworzycki@interia.pl Kosztorys ofertowy bez cen Budowa: ŚWIETLICA WIEJSKA Z GARAŻEM OSP Obiekt

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Roboty rozbiórkowe komórek gospodarczych przy ul. Noakowskiego 6 w Gliwicach Data: 10-01-04 Budowa: 44-100 Gliwice, ul. Noakowskiego 4 Kody CPV: 45110000-1 Obiekt: Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

2011- "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.

2011- Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Wymiana ogrodzenia Obiekt Budowa Inwestor Poziom cen Budynek mieszkalny - roboty ogólnobudowlane Kalina Nadleśnictwo Kaczory

Bardziej szczegółowo

file:///q:/bip pracowniczy/przetarg NIEOGRANICZONY DZWO...

file:///q:/bip pracowniczy/przetarg NIEOGRANICZONY DZWO... 1 z 9 2011-04-07 09:08 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: nakładczy Obiekt Odnowienie elewacji zewnętrznej oraz dachu dwonnicy przykościelnej z 1739 r. w Wielkim Buczku Budowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys ślepy Obiekt Szkoła Rogowo - roboty budowlane termoizolacyjne Budowa Rogowo gm. Białogard Inwestor Gmina Białogard 78-200

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski KOSZTORYS ŚLEPY - wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan-cynk.

Kosztorys inwestorski KOSZTORYS ŚLEPY - wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan-cynk. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys inwestorski Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe ul. Strumykowa 25, 65-101 Zielona Góra Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Strumykowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa - modernizacja dachu oddziału psychiatrycznego Dom im. Conolly ADRES INWESTYCJI : Plac Paderewskiego 1a, 64-000 Kościan INWESTOR : Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzór kosztorysowanie mgr inż. Jerzy Armata

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzór kosztorysowanie mgr inż. Jerzy Armata USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzór kosztorysowanie mgr inż. Jerzy Armata Pułanki 152, 38-130 Frysztak PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa szybu windy wraz z dostawą urzadzenia ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Zatwierdzam: Kosztorys Obiekt Kod CPV 45261000-4 Budowa MARKOWCE Inwestor GMINA SANOK 38-500 Sanok ul. Kościuszki 23 Koszty zakupu Sanok maj 2009r Kosztorys Strona 2/19 Nr

Bardziej szczegółowo

A. Roboty rozbiórkowe

A. Roboty rozbiórkowe Budowa : Zamiana konstrukcji dachu Obiekt : Budynek OSP -Wturek gm. Wilczyn Adres : Wturek gm. Wilczyn P R Z E D M I A R R O B Ó T Data : 2008-09-03 Str: 1 A. Roboty rozbiórkowe 1. KNR 401-0535-04-00 IGM

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. TORUŃSKIEJ 62

Kosztorys nakładczy REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. TORUŃSKIEJ 62 Kosztorys nakładczy Data: 2016-08-19 Obiekt: Koło, Ul. Toruńska 62 Zamawiający: Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. ul. Asnyka 21 62-600 Koło Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W NOWYM TARGU OŚ. TOPOLOWE 3 - POKRYCIE BLACHĄ PŁASKĄ NA RĄBEK STOJĄCY ADRES INWESTYCJI : 34-400 Nowy Targ,

Bardziej szczegółowo

ZBiLK Szczecin, ul. Mariacka 25. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Gosiewski (Budowlana) DATA OPRACOWANIA : 21.07.2015

ZBiLK Szczecin, ul. Mariacka 25. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Gosiewski (Budowlana) DATA OPRACOWANIA : 21.07.2015 ZBiLK Szczecin, ul. Mariacka 25 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka hali magazynowej ADRES INWESTYCJI : Szczeci, ul. Twardowskiego 18 INWESTOR : ZBiLK ADRES INWESTORA : Szczecin, Mariacka 25

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót LGJ200617

Przedmiar robót LGJ200617 Przedmiar robót LGJ200617 Roboty remontowe związane z montażem dźwigu osobowego. Obiekt Rodzaj robót Branża Kod CPV Lokalizacja Inwestor Remontowe Budowlana 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót na remont dachu, komina w budynku przy ul. Le Ronde a 57B w Katowicach

Przedmiar robót na remont dachu, komina w budynku przy ul. Le Ronde a 57B w Katowicach Przedmiar robót na remont dachu, komina w budynku przy ul. Le Ronde a 57B w Katowicach Dział 1 Grupa 451 Roboty przygotowawcze Rozdział 1 CPV 45111000-8 Roboty rozbiórkowe pokrycia z płyt azbesto-cementowych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 1/2013 Kosztorys inwestorski Remont ogrodzenia, bram i bramek ogrodzeniowych

Kosztorys 1/2013 Kosztorys inwestorski Remont ogrodzenia, bram i bramek ogrodzeniowych Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 1/2013 Kosztorys inwestorski Remont ogrodzenia, bram i bramek ogrodzeniowych Załącznik do kosztorysu opis i widok ogrodzenia i bram

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont dachu na remizie strażackiej OSP w miejscowości Głęboka Gmina Kocmyrzów

Przedmiar robót. Remont dachu na remizie strażackiej OSP w miejscowości Głęboka Gmina Kocmyrzów Przedmiar robót Remont dachu na remizie strażackiej OSP w miejscowości Gmina Kocmyrzów Obiekt lub rodzaj robót: Remiza strażacka w m. Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Zadanie : Kod CPV : 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze Zadanie : Budynek

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25

Budownictwo i Projektowanie KESZEL Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 Budownictwo i Projektowanie "KESZEL" 02-679 Warszawa ul. Modzelewskiego 54 m 25 P R Z E D M I A R NAZWA INWESTYCJI : Remont kominów i instalacji odgromowej budynku mieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Osiedle

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy. Budynek UP Cmolas - Roboty remontowo-budowlane dachowe wraz z remontem kominów.

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy. Budynek UP Cmolas - Roboty remontowo-budowlane dachowe wraz z remontem kominów. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Cmolas POCZTA POLSKA S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny d/s Nieruchomości w Krakowie Poziom cen IV kwartał 2017 r. - sekocenbud

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont dachu. Egz. nr:... Budowa : Gmina Leśnica. Kod CPV : Robory budowlane. Obiekt : REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont dachu. Egz. nr:... Budowa : Gmina Leśnica. Kod CPV : Robory budowlane. Obiekt : REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO STRONA TYTUŁOWA Egz. nr:... Budowa : Gmina Leśnica Kod CPV : 45000000-7 Robory budowlane Obiekt : REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO Adres : 47-150 Lesnica UL.Plac Narutowicza 26 Inwestor : Gmina Leśnica Adres

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY "DOM HARCERZA", ul. REYMONTA 18, KRAKÓW NA CZĘŚCI NISKIEJ BUDYNKU

Przedmiar. WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY DOM HARCERZA, ul. REYMONTA 18, KRAKÓW NA CZĘŚCI NISKIEJ BUDYNKU Przedmiar WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY "DOM HARCERZA", ul. REYMONTA 18, KRAKÓW NA CZĘŚCI NISKIEJ BUDYNKU Data: 2017-06-20 Budowa: MLODZIEŻOWY DOM KULTURY "DOM HARCERZA" W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUD. NR 40 NA TERENIE SKŁAD OSOWIEC Kod numeryczny CPV:

PRZEDMIAR ROBÓT. REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUD. NR 40 NA TERENIE SKŁAD OSOWIEC Kod numeryczny CPV: PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIE: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUD. NR NA TERENIE SKŁAD OSOWIEC Kod numeryczny CPV: -8 - - INWESTOR: WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ul. Kawaleryjska UŻYTKOWNIK:

Bardziej szczegółowo

"NIERUCHOMOŚCI" Tadeusz Chrzanowski Pisz ul. T. Kościuszki 3/6

NIERUCHOMOŚCI Tadeusz Chrzanowski Pisz ul. T. Kościuszki 3/6 "NIERUCHOMOŚCI" Tadeusz Chrzanowski 12-200 Pisz ul. T. Kościuszki 3/6 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m 2

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m 2 ariuisz 20.02.14.KST Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie 0535-02 nadającej się do użytku obiar = 725.62 1* robocizna r-g 87.0744 Raze koszty bezpośrednie:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Budowa Krosino, dz. nr 85/61 Inwestor Gmina Świdwin Koszty zakupu Świdwin marzec 2013. "Rekomendacja Jakości"dla programu

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska S. A POZNAŃ, ul. Głogowska 17 PRZEDMIAR

Poczta Polska S. A POZNAŃ, ul. Głogowska 17 PRZEDMIAR Poczta Polska S. A. 60-943 POZNAŃ, ul. Głogowska 17 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu Urzędu Pocztowego w Czarnkowie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Wojciech Pawłowski

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Wojciech Pawłowski mgr inż. Wojciech Pawłowski PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek "Ł-2" ul. Wołoska 137 02-507 Warszawa ADRES INWESTYCJI : Ocieplenie budynku "Ł-2" Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

strony 1-6 Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu Stronie 260

strony 1-6 Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu Stronie 260 Załącznik nr 12 P R Z E D M I A R R O B Ó T strony 1-6 INWESTOR : Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu 34-145 Stronie 260 NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa i docieplenie istniejącego budynku Gminnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ, znak: 4/ZP/PN/art. 4 pkt 8/r.b./2016 Szczegółowy kosztorys ofertowy

Załącznik nr 7 do SIWZ, znak: 4/ZP/PN/art. 4 pkt 8/r.b./2016 Szczegółowy kosztorys ofertowy Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. Załącznik nr 7 do SIWZ, znak: 4/ZP/PN/art. 4 pkt 8/r.b./2016 Szczegółowy kosztorys ofertowy Remont konstrukcji dachu nad segmentem I klatki schodowej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski ponad połacą dachową - w budynku UP w Olkuszu przy ul. Kazimierza Wielkiego 58A. Budowa: UP Olkusz przy ul. Kazimierza Wielkiego 58A. Obiekt: jw. Zamawiający: POCZTA POLSKA CI OR

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KODY CPV

DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KODY CPV KOSZTORYS ŚLEPY Przebudowa dachu na budynku Ośrodka Zdrowia : Wierzchowiska Drugie, gina Modliborzyce : Gina Modliborzyce : ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

4,64 m3 4, kg Więźby dachowe z tarcicy nasyconej. Dostawa i montaż więźby dachowej z drewna C27 wraz z łącznikami systemowymi.

4,64 m3 4, kg Więźby dachowe z tarcicy nasyconej. Dostawa i montaż więźby dachowej z drewna C27 wraz z łącznikami systemowymi. ofertowy Obiekt Nadbudowa częsci trzykondygnacyjnej ze zmianą konstrukcji dachu. Budynek basenu. Prace w zakresie segmentu B. Branża architektoniczno - konstrukcyjna Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Sporządził mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów kwiecień 2014 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. Sporządził mgr inż. Andrzej Dąbrowski. Rzeszów kwiecień 2014 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45213200-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych Budowa Rzeszów ul. Ciepłownicza 11 Inwestor MPGK Sp z o.o. 35-304 RZESZÓW ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SAS DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : 3/14. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : RYSZARD SAS DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : 3/14. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : ZABEZPIECZENIE DACHU NASTAWNI RAMOWEJ WR1 ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK WRZESZCZ INWESTOR : PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W GDAŃSKU ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA DACHU I OBRÓBEK BLACHARSKICH - BUDYNEK O.S.P. W ŚWIDNIE

Przedmiar robót REMONT POKRYCIA DACHU I OBRÓBEK BLACHARSKICH - BUDYNEK O.S.P. W ŚWIDNIE Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: REMONT POKRYCIA DACHU I OBRÓBEK BLACHARSKICH - BUDYNEK O.S.P. W ŚWIDNIE Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Nazwy i kody CPV: Świdno Budynek O.S.P. Świdno gm.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Obiekt. Ośrodek Zdrowia w Rakszawie - przebudowa dachu Roboty remontowe i renowacyjne. mgr inŝ.

PRZEDMIAR ROBÓT. Obiekt. Ośrodek Zdrowia w Rakszawie - przebudowa dachu Roboty remontowe i renowacyjne. mgr inŝ. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne Rakszawa Gmina Rakszawa Sporządził mgr inŝ. Mariusz Skoczylas Rzeszów marzec 2008r. Przedmiar Strona 2/13 1 KNR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku gospodarczym.

Kosztorys nakładczy. Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku gospodarczym. Kosztorys nakładczy blacharskich na budynku gospodarczym. Data: 2011-09-18 Budowa: 45261410-1 Wymiana pokrycia i obróbek blacharskich. Obiekt/Rodzaj robót: Budynek gospodarczy. Działka Nr 170/2. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15

Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15 Hydroekspert Biuro Projektów i Usług Tadeusz Baczyński 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12/15 KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont części elewacji Budynku Technicznego (Scena przy

Bardziej szczegółowo