PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/ BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ"

Transkrypt

1 PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/ BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej Łubkowski Gdańsk

2 Tabela przedmiaru robót Strona 2/8 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNR 4-01w 0545/08 2 KNR 4-01w 0545/04 3 KNR 4-01w 0545/06 4 KNR 4-01w 0518/06 5 KNR 4-01w 0518/07 6 KNR 4-01w 0212/07 7 KNR 4-01w 0349/01 8 KNR 4-01w 0211/03 9 KNR 4-01w 0211/01 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku opierzenie gzymsów 0,85*2*42,08 m2 71,536 pasy nadrynnowe 0,25*2*42,08 m2 21,040 kominy 0,30*2*(14*0,41+1,65+1,90+1,30+1,31+2,61+1,90+1,30+5,90+3,45+3,76+5,10+1,30+3,45 +2,90)+0,30*(2*0,26+2,86) m2 27,156 pasy brzegowe 0,30*11,92 m2 3,576 styki ze ścianami budynku przyległego 0,30*9,94 m2 2,982 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku razem m2 126,290 2*42,18 m 84,360 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku razem m 84,360 4*8,90 m 35,600 Rozbiórki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach betonowych razem m 35,600 dach brutto 42,08*12,80 m2 538,624 potrącenia pow. powyżej 1,0 m2-0,41*(2,61+5,90+3,45+3,76+5,10+3,45+2,90) m2-11,140 Rozbiórki pokrycia następnej warstwy papy na dachach betonowych Krotność = 3 Rozbiórka betonowych czapek kominowych 0,61*(1,85+2,10+1,50+1,51+2,81+2,10+1,50+6,10+3,65+3,96+5,30+1,50+3,65+3,10)+0.36 *3,06 Rozebranie kominów wolnostojących 0,98*0,41*(1,65+1,90+1,30+1,31+2,61+1,90+1,30+5,90+3,45+3,76+5,10+1,30+3,45+2,90) +0,98*0,26*2,86 Skucie nierówności betonu na powierzchniach do 3,0m2 przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach - analogia - skucie i usunięcie spękanego betonu na dachu razem m2 25,886 razem m2 25,886 m3 15,929 razem m3 15,929 przyjęto 10% powierzchni dachu 0,10*527,484 m2 52,748 Skucie nierówności betonu na powierzchniach do 3,0m2 przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach - analogia - skucie złuszczonej powierzchni razem m2 52,748 przyjęto 30% powierzchni dachu 0,30*527,484 m2 158,245 razem m2 158,245

3 Tabela przedmiaru robót Strona 3/8 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 10 KNR 4-01w 0803/02 11 KNR 4-01w 0203/12 12 KNR 4-01w 0304/01 13 KNR 4-01w 0109/17 14 KNR 4-01w 0109/20 15 Wycena własna 16 KNNR /02 17 KNR 2-02w 1104/02 18 KNR 2-02w 1104/03 19 KNR 2-02w 2601/05 20 KNR 2-02w 0128/01 21 KNR 2-02w 0220/05 22 KNR 2-02w 0217/05 Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - analogia - uzupełnienie powierzchni betonowej dachu po skuciu nierównośći i spękań 52, ,245 m2 210,993 Uzupełnienie betonu w zbrojonych płytach balkonowych i daszkach - naprawa gzymsów w rejonie rur spustowych Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej - podniesienie o 24cm ścianki kolankowej razem m2 210,993 m3 0,350 0,25*0,24*12,80 m3 0,768 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1km Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi rozbieranych konstrukcji - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km bez względu na rodzaj konstrukcji Krotność = 34 Utylizacja gruzu i odpadków budowlanych 2. OCIEPLENIE I ROBOTY POKRYWCZE Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 20cm układanych na wierzchu konstrukcji na kleju Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko - analogia - warstwa betonowa dociskowa izolacji termicznej Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - analogia - pogrubienie do grubości 5cm Krotność = 3 Docieplenie ścian budynków - dodatkowa warstwa siatki na parterze - analogia - otynkowanie warstwy styropianu na krawędziach dachu razem m3 0,768 m3 34,700 m3 34,700 m3 34,700 0,35*2*42,08 m2 29,456 Kominy w budynkach wolnostojące wieloprzewodowe z cegieł o przekroju 1/2 x 1/2 cegły 01,20*0,41*(1,65+1,90+1,30+1,31+2,61+1,90+1,30+5,90+3,45+3,76+5,10+1,30+3,45+2,9 0)+0,98*0,26*2,86 Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty - analogia - dodatek do grubości 10cm Krotność = 3 razem m2 29,456 m3 19,341 razem m3 19,341 m2 25,886

4 Tabela przedmiaru robót Strona 4/8 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 23 KNR 2-02w 0901/05 24 KNR 2-02w 1510/10 25 KNNR /02 26 kalk. własna 27 KNR 2-02w 0514/02 28 KNR 2-02w 0522/02 29 KNR 2-02w 0529/02 Tynki zwykłe kategorii II oddzielnych belek, słupów prostokątnych i ścian cylindrycznych wykonywane ręcznie - tynki kominów 01,20*2*(14*0,41+1,65+1,90+1,30+1,31+2,61+1,90+1,30+5,90+3,45+3,76+5,10+1,30+3,4 5+2,90)+0,98*(2*0,26+2,86) Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania m2 25,886 m2 107,880 razem m2 107,880 tynki kominów 107,88 m2 107,880 czapki 2*25,886 m2 51,772 Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną Dodatek za montaż kominków wentylacyjnych warstw ocieplenia w ilości 1szt/25m2 Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - analogia - blacha powlekana Montaż z gotowych rynnien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej Montaż z gotowych rur spustowych okrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej razem m2 159,652 szt 22,000 m2 126,290 m 84,360 m 35,600

5 Spis działów przedmiaru robót Strona 5/8 Nr Opis robót 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 2. OCIEPLENIE I ROBOTY POKRYWCZE

6 Zestawienie robocizny Strona 6/8 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Robotnicy r-g 2.725,859 Razem 2.725,859

7 Zestawienie materiałów Strona 7/8 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Beton zwykły m3 2,987 2 Blacha stalowa powlekana poliester m2 137,656 3 Cegła budowlana pełna szt 7.790,004 4 Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 2.953,902 5 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,158 6 Cement portlandzki 35 kg 47,462 7 Deski iglaste obrzynane kl.iii 19-25mm m3 0,362 8 Farba emulsyjna akrylowa AKRYLIT dm3 48,375 9 Gwoździe budowlane gołe kg 15, Klej winylowy emulsyjny do styropianu kg 516, Kołki rozporowe plastykowe szt 846, Masa klejąca m3 0, Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 622, Papa termozgrzewalna podkładowa m2 606, Piasek do zapraw m3 7, Płyty styropianowe samogasnące odm.30 gr. 20cm m3 110, Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej powlekanej m 36, Rynny z blachy ocynkowanej powlekanej m 86, Siatka z włókna szklanego m2 32, Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 kg 1, Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 32, Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane mm szt 168, Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 26, Zaprawa cementowa M12 m3 27, Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 2, Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 5,242 Razem Materiały pomocnicze Razem

8 Zestawienie sprzętu Strona 8/8 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Betoniarka 150dm3 m-g 0,346 2 Samochód samowyładowczy 5t m-g 72,523 3 Środek transportowy m-g 5,386 4 Wyciąg m-g 104,875 Razem 183,130

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - Wróbelek 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1. Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.1 Roboty ziemne 1 KNR -01 d.1. 016-01 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC UL.EDYTY STEIN 11 INWESTOR : Gmina Lubliniec ADRES INWESTORA : 42-700 LUBLINIEC ul. PADEREWSKIEGO 5 Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadanie egzaminacyjne

Przykładowe zadanie egzaminacyjne Technik budownictwa 311 [04] Przykładowe zadanie egzaminacyjne Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem stropu Akermana, w budynku gospodarczym, nad pierwszą kondygnacją. Na czas realizacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim 1.PODSTAWA OPRACOWANIA - ZLECENIE INWESTORA Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ul. Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA Piotr Bogacz OLSZTYN 2010 PODSTAWY PRAWNE KOSZTORYSOWANIA 1. Ustawa Kodeks Cywilny (Ustawa z dn.23 kwietnia 1964r: Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.); określa zasadę swobody kształtowania przez strony postanowień

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych )

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) Rej. nr P158-887-2009 OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) ZADANIE: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Bardziej szczegółowo

dachy stan surowy NAD GŁOWĄ PŁASKI CZY STROMY?

dachy stan surowy NAD GŁOWĄ PŁASKI CZY STROMY? WŁASNY DACH NAD GŁOWĄ Dach domu to nie tylko ochrona przed opadami, ale również bardzo istotny element architektury budynku, nadający mu określony charakter i styl. Budowa dachu to także poważny wydatek,

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY REMONTU BUDYNKU DLA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W AUGUSTOWIE

DOTYCZY REMONTU BUDYNKU DLA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W AUGUSTOWIE Augustów 05.06.2013 DOTYCZY REMONTU BUDYNKU DLA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W AUGUSTOWIE Zapytania oferenta nr 2. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu na roboty budowlane polegające na Remoncie budynku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW i BUDOWLI ORAZ MIENIA RUCHOMEGO

INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW i BUDOWLI ORAZ MIENIA RUCHOMEGO INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA STOPNIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW i BUDOWLI ORAZ MIENIA RUCHOMEGO zatwierdzona Uchwałą Zarządu nr 53/2008. z dnia 18.11.2008r, /Do użytku wewnętrznego/

Bardziej szczegółowo

Systemy ociepleń Caparol. Izolacyjność cieplna i długotrwała ochrona elewacji

Systemy ociepleń Caparol. Izolacyjność cieplna i długotrwała ochrona elewacji Systemy ociepleń Caparol Izolacyjność cieplna i długotrwała ochrona elewacji Izolacja cieplna na każdą porę roku Do wychłodzenia budynków dochodzi z różnych przyczyn, jednak aż do 75% strat ciepła może

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY UL. śeromskiego 12 (DZ. 1211) W KIELCACH Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część 1.3 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKÓW - OPIS ZAKRESU I SPOSOBU

Bardziej szczegółowo

SYSTEM RYNNOWY PODSUFITKA

SYSTEM RYNNOWY PODSUFITKA RYNNOWY RYNNOWY PODSUFITKA katalog produktów cennik RYNNOWY I PODSUFITKA RYZA to grupa produktów składająca się z systemu rynnowego i podsufitki dachowej. Wiedza inżynierska, nowoczesne technologie oraz

Bardziej szczegółowo

Dachówka D 13. Dachówka D 13 w szczegółach:

Dachówka D 13. Dachówka D 13 w szczegółach: Dachówka D 13 Dachówka D 13. Dachówka D 13 nadaje charakterystyce tej klasycznej formy dachówki nowego formatu. Łatwa i ekonomiczna w układaniu dachówka D13 okazuje swój profil w budynkach nowych oraz

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB)

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB) WŁAŚCIWOŚCI weber.tec Superflex 10 elastyczny, mostkuje rysy o wysokiej zawartości części stałych - 90% przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników dobra przyczepność do podłoża odporny na

Bardziej szczegółowo

Dachówka NIBRA - H 14

Dachówka NIBRA - H 14 Dachówka NIBRA - H 14 Dachówka NIBRA - H 14. Holenderki spoglądają na długą tradyjcę przy charakterystycznym i tradycjonalnym kształtowaniu dachów. Za pomocą wersji H 14 ta forma dachówki przeżywa renensans

Bardziej szczegółowo

Dachówka F 12 Ü - południe

Dachówka F 12 Ü - południe Dachówka F 12 Ü - południe Dachówka F 12 Ü - południe. Nowy element zakładki szczytowej i bocznej w cegłach do dachu płaskiego F 12 Ü - południe umożliwia zmienne przekrycie dachowe o wielkości 4 cm. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Dachówka NIBRA - F 10 Ü

Dachówka NIBRA - F 10 Ü Dachówka NIBRA - F 10 Ü Dachówka NIBRA - F 10 Ü. Literka Ü jest symbolem dla nakładki i zmiennej długości krycia 41,3 cm ± 12 mm. Dzięki temu dachówka F 10 Ü jest idealną dachówką dla dachów łatwych w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 NR 1 - STYCZEŃ 2013 magazyn informacyjny www.kreisel.pl 20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 www.kreisel.pl KATEGORIE KONKURSU

Bardziej szczegółowo

The Preferred Partner. Opis systemu

The Preferred Partner. Opis systemu Astron The Preferred Partner Opis systemu Spis treści str. 4: str. 6: str. 8: Budynki jednokondygnacyjne Konstrukcje stalowe Budynki wielokondygnacyjne Konstrukcje stalowe Systemy dachowe LMR600 Maksymalna

Bardziej szczegółowo

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji HOTEL HARNAŚ Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji Obiekt stanowi zespół budynków pod nazwą Hotel Harnaś, położony w Korbielowie przy ulicy Leśnej

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Szpital Specjalistyczny imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp z. o.o. Kraków, dnia 03 marca 2011 r. Znak: LOG.I.271 61/2010 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 023 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

European Technical Approval ETA-11/0208

European Technical Approval ETA-11/0208 Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern Gemeinsam getragene Anstalt des Öffentlichen Rechts Mitglied der EOTA

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo