PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa"

Transkrypt

1 DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3 ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. P.Sapiehy w Białymstoku wraz z ciągami pieszo - jezdnymi oraz rozbiórką i budową infrastruktury nicznej ADRES INWESTYCJI : ul. P.Sapiehy Białystok INWESTOR : Prezydent Miasta Białegostoku ADRES INWESTORA : ul. Słonimska 1, Białystok BRANŻA : SANITARNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. I.Kozłowska DATA OPRACOWANIA : r. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

2 Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej przy "Budowie ul.sapiehy w Białymstoku" 1 S ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 Przebudowa istniejących studni d.1.1 Przebudowa studni ściekowej ulicznej betonowej ist.d1, ist.d5, ist.d6, ist.d7, ist.d8, ist. D9, ist.d10, ist.d11, ist.d12, ist.d13, ist.d14 o śr mm w gruncie kat. I-II o głębokości 4,0m. z odkopaniem, wycięciem otworu wiertnicą pod projektowany kanał, przebudową kinety zgodnie z projektowanym i istniejącym przepływem ścieków, zasypaniem wykopów po rozbiórce, zagęszczeniem gruntu i dwozem materiałów z rozbiórki studnia 11 studnia 11,000 RAZEM 11, Rozbiórka elementów dróg i chodników 2 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m 2 d /rozbranie naw. bitumicznej - war. ścieralna gr. 4 cm/ 2,0*1,4 m 2 2,800 RAZEM 2,800 3 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m 2 d /rozebranie naw. bitumicznej - warstwa wiążąca gr. 5 cm, wsp. RMS=1,25/ 2,0*1,4 m 2 2,800 RAZEM 2,800 4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m 2 d /rozebranie naw. bitumicznej - podbudowa zasadniczna gr. 7 cm, wsp. RMS=1,75/ 2,0*1,4 m 2 2,800 RAZEM 2, Rozbiórki kanałów deszczowych z rur PVC śr. 315 mm - m 120,5 Demontaż rurociągu o śr. zew. 300 mm d ,5 120,500 RAZEM 120, Rozebranie studni ściekowej ulicznej betonowej d Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie o głęb. 3 m 6 kpl. 6,000 RAZEM 6, Transport gruzu z terenu rozbiórki 7 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość... km mechanicznie d ładowanego i wyładowanego <kanał>120,5*((3,14*0,15*0,15)-(3,14*0,14*0,014)) 7,772 <studnia>6*((3,14*0,53*0,53)-(3,14*0,5*0,5)) 0,582 <nawierzchnia>1,4*2,0*0,1 0,280 RAZEM 8,634 2 S ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 2.1 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur GRP o średnicy 500 mm - m d Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 133,0/1000 km 0,133 RAZEM 0,133 9 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III- d IV z transportem urobku na odległość do... km samochodami samowyładowczymi /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+średnica rury+zasypka/ <ist.d1-d2>50,5*1,40*0,15+50,5*3,14*0,25*0,25+50,5*1,40*(0,5+0,3)-9,911 67,165 <D2-D3>6,0*1,40*0,15+6,0*3,14*0,25*0,25+6,0*1,40*(0,5+0,3)-1,178 7,980 <D3-D4>64,0*1,40*0,15+64,0*3,14*0,25*0,25+64,0*1,40*(0,5+0,3)-12,560 85,120 <D4-D15>9,5*1,40*0,15+9,5*3,14*0,25*0,25+9,5*1,40*(0,5+0,3)-1,864 12,635 <D15-K>3,0*1,40*0,15+3,0*3,14*0,25*0,25+3,0*1,40*(0,5+0,3)-0,589 3, Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. IIId IV z transp.urobku na odl.do... km sam.samowyład. /odwiezienie urobku - grunt nie nadający się do zasypania 50%/ <ist.d1-d2>((1,40*0,5*(2,41+2,86)*50,5)-(50,5*1,40*0,15+50,5*3,14*0,25*0,25+50,5* 1,40*(0,5+0,3)-9,911))*0,5 <D2-D3>((1,40*0,5*(2,48+2,94)*6,0)-(6,0*1,40*0,15+6,0*3,14*0,25*0,25+6,0*1,40*(0,5+ 0,3)-1,178))*0,5 <D3-D4>((1,40*0,5*(2,94+3,63)*64,0)-(64,0*1,40*0,15+64,0*3,14*0,25*0,25+64,0*1,40* (0,5+0,3)-12,560))*0,5 <D4-D15>((1,40*0,5*(3,63+3,87)*9,5)-(9,5*1,40*0,15+9,5*3,14*0,25*0,25+9,5*1,40* (0,5+0,3)-1,864))*0,5-2 - kpl. km RAZEM 176,890 59,565 7, ,608 18,620

3 <D15-K>((1,40*0,5*(3,87+3,85)*3,0)-(3,0*1,40*0,15+3,0*3,14*0,25*0,25+3,0*1,40*(0,5+ 0,3)-0,589))*0,5 11 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. d łyżki m3 w gr.kat. III-IV /grunt na odkład - do zasypania wykopu 40%/ <ist.d1-d2>((1,40*0,5*(2,41+2,86)*50,5)-(50,5*1,40*0,15+50,5*3,14*0,25*0,25+50,5* 1,40*(0,5+0,3)-9,911))*0,4 <D2-D3>((1,40*0,5*(2,48+2,94)*6,0)-(6,0*1,40*0,15+6,0*3,14*0,25*0,25+6,0*1,40*(0,5+ 0,3)-1,178))*0,4 <D3-D4>((1,40*0,5*(2,94+3,63)*64,0)-(64,0*1,40*0,15+64,0*3,14*0,25*0,25+64,0*1,40* (0,5+0,3)-12,560))*0,4 <D4-D15>((1,40*0,5*(3,63+3,87)*9,5)-(9,5*1,40*0,15+9,5*3,14*0,25*0,25+9,5*1,40* (0,5+0,3)-1,864))*0,4 <D15-K>((1,40*0,5*(3,87+3,85)*3,0)-(3,0*1,40*0,15+3,0*3,14*0,25*0,25+3,0*1,40*(0,5+ 0,3)-0,589))*0,4 12 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w d gruntach suchych kat. III-IV /grunt na odkład - do zasypania wykopu 10%/ <ist.d1-d2>((1,40*0,5*(2,41+2,86)*50,5)-(50,5*1,40*0,15+50,5*3,14*0,25*0,25+50,5* 1,40*(0,5+0,3)-9,911))*0,1 <D2-D3>((1,40*0,5*(2,48+2,94)*6,0)-(6,0*1,40*0,15+6,0*3,14*0,25*0,25+6,0*1,40*(0,5+ 0,3)-1,178))*0,1 <D3-D4>((1,40*0,5*(2,94+3,63)*64,0)-(64,0*1,40*0,15+64,0*3,14*0,25*0,25+64,0*1,40* (0,5+0,3)-12,560))*0,1 <D4-D15>((1,40*0,5*(3,63+3,87)*9,5)-(9,5*1,40*0,15+9,5*3,14*0,25*0,25+9,5*1,40* (0,5+0,3)-1,864))*0,1 <D15-K>((1,40*0,5*(3,87+3,85)*3,0)-(3,0*1,40*0,15+3,0*3,14*0,25*0,25+3,0*1,40*(0,5+ 0,3)-0,589))*0,1 6,111 RAZEM 196,296 47,652 5,914 83,686 14,896 4,889 RAZEM 157,037 11,913 1,478 20,922 3,724 1, Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką m 2 d deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości...m i głębokości do 3,0m <ist.d1-d2>2*0,5*(2,41+2,86)*50,5 m 2 266,135 <D2-D3>2*0,5*(2,48+2,94)*6,0 m 2 32,520 <D3-D4>2*0,5*(2,94+3,63)*64,0 m 2 420,480 <D4-D15>2*0,5*(3,63+3,87)*9,5 m 2 71,250 <D15-K>2*0,5*(3,87+3,85)*3,0 m 2 23, Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości 4,0m kpl d kpl 5, Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości 4,0m kpl d kpl 5, Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm d <ist.d1-d2>50,5*1,4*0,15 10,605 <D2-D3>6,0*1,4*0,15 1,260 <D3-D4>64,0*1,4*0,15 13,440 <D4-D15>9,5*1,4*0,15 1,995 <D15-K>3,0*1,4*0,15 0, Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o śr. 500 mm m d /Rury kanalizacyjne z żywic poliestrowych o śr. 500 mm/ <ist.d1-d2>50,5 m 50,500 <D2-D3>6,0 m 6,000 <D3-D4>64,0 m 64,000 <D4-D15>9,5 m 9,500 <D15-K>3,0, Kształtki kanalizacyjne poliestrowe typu "HOBAS" na połączenia sprzęgłowo-kołnierzowe o śr. 500 mm /trójnik redukcyjny GRP 500/200/500 mm/ d szt RAZEM 39,259 RAZEM 813,545 RAZEM 5,000 RAZEM 5,000 RAZEM 27,930 RAZEM 133,000

4 4 szt 4,000 RAZEM 4, Kształtki kanalizacyjne poliestrowe typu "HOBAS" na połączenia sprzęgłowo-kołnierzowe szt d o śr. 500 mm /korek GRP 500/200/500 mm/ szt 4,000 RAZEM 4, Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym d <ist.d1-d2>50,5*1,40*(0,5+0,3)-9,911 46,649 <D2-D3>6,0*1,40*(0,5+0,3)-1,178 5,542 <D3-D4>64,0*1,40*(0,5+0,3)-12,560 59,120 <D4-D15>9,5*1,40*(0,5+0,3)-1,864 8,776 <D15-K>3,0*1,40*(0,5+0,3)-0,589 2,771 RAZEM 122, Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych d gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźny0cm z zagęszcze- /zasypanie wykopów gruntem z odkładu-50%/ <ist.d1-d2>((1,40*0,5*(2,41+2,86)*50,5)-(50,5*1,40*0,15+50,5*3,14*0,25*0,25+50,5* 59,565 1,40*(0,5+0,3)-9,911))*0,5 <D2-D3>((1,40*0,5*(2,48+2,94)*6,0)-(6,0*1,40*0,15+6,0*3,14*0,25*0,25+6,0*1,40*(0,5+ 7,392 0,3)-1,178))*0,5 <D3-D4>((1,40*0,5*(2,94+3,63)*64,0)-(64,0*1,40*0,15+64,0*3,14*0,25*0,25+64,0*1,40* 104,608 (0,5+0,3)-12,560))*0,5 <D4-D15>((1,40*0,5*(3,63+3,87)*9,5)-(9,5*1,40*0,15+9,5*3,14*0,25*0,25+9,5*1,40* 18,620 (0,5+0,3)-1,864))*0,5 <D15-K>((1,40*0,5*(3,87+3,85)*3,0)-(3,0*1,40*0,15+3,0*3,14*0,25*0,25+3,0*1,40*(0,5+ 0,3)-0,589))*0,5 6,111 RAZEM 196, Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych d gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźny0cm z zagęszcze- /grunt pozyskany-50%/ <ist.d1-d2>((1,40*0,5*(2,41+2,86)*50,5)-(50,5*1,40*0,15+50,5*3,14*0,25*0,25+50,5* 59,565 1,40*(0,5+0,3)-9,911))*0,5 <D2-D3>((1,40*0,5*(2,48+2,94)*6,0)-(6,0*1,40*0,15+6,0*3,14*0,25*0,25+6,0*1,40*(0,5+ 7,392 0,3)-1,178))*0,5 <D3-D4>((1,40*0,5*(2,94+3,63)*64,0)-(64,0*1,40*0,15+64,0*3,14*0,25*0,25+64,0*1,40* 104,608 (0,5+0,3)-12,560))*0,5 <D4-D15>((1,40*0,5*(3,63+3,87)*9,5)-(9,5*1,40*0,15+9,5*3,14*0,25*0,25+9,5*1,40* 18,620 (0,5+0,3)-1,864))*0,5 <D15-K>((1,40*0,5*(3,87+3,85)*3,0)-(3,0*1,40*0,15+3,0*3,14*0,25*0,25+3,0*1,40*(0,5+ 0,3)-0,589))*0,5 6,111 RAZEM 196, Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III d poz.21+poz ,592 RAZEM 392, Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur GRP o średnicy 300 mm - m d Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 8,0/1000 km 0,008 RAZEM 0, Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III- d IV z transportem urobku na odległość do... km samochodami samowyładowczymi /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+średnica rury+zasypka/ <ist.d9-d16>8,0*1,1*0,15+8,0*3,14*0,15*0,15+8,0*1,1*(0,3+0,3)-1,570 5,595 RAZEM 5, Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III- d IV z transp.urobku na odl.do... km sam.samowyład. /odwiezienie urobku - grunt nie nadający się do zasypania 50%/ <ist.d9-d16>8,0*1,1*0,15+8,0*3,14*0,15*0,15+8,0*1,1*(0,3+0,3)-1,570 5,595 RAZEM 5,595 km - 4 -

5 27 d Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki m3 w gr.kat. III-IV /grunt na odkład - do zasypania wykopu 40%/ <ist.d9-d16>((8,0*1,1*0,15+8,0*3,14*0,15*0,15+8,0*1,1*(0,3+0,3)-1,570))*0,4 2,238 RAZEM 2, Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w d gruntach suchych kat. III-IV /grunt na odkład - do zasypania wykopu-10%/ <ist.d9-d16>((8,0*1,1*0,15+8,0*3,14*0,15*0,15+8,0*1,1*(0,3+0,3)-1,570))*0,1 0,560 RAZEM 0, Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do... m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV m 2 d <ist.d9-d16>2*0,5*(2,78+2,86)*8,0 m 2 45, Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości 4,0m kpl d kpl 1, Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości 4,0m kpl d kpl 1, Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm d <ist.d9-d16>8,0*1,1*0,15 1, Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o śr. 300 mm m d /Rury kanalizacyjne z żywic piliestrowych o śr. 300 mm/ <ist.d9-d16>8,0 m 8, Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym d <ist.d9-d16>8,0*1,1*(0,3+0,3)-1,570 3, Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźny0cm z zagęszcze- d /zasypanie wykopów gruntem z odkładu-50%/ <ist.d9-d16>(1,1*0,5*(2,78+2,86)*8,0)-(8,0*1,1*0,15+8,0*3,14*0,15*0,15+8,0*1,1*(0,3+ 0,3)-1,570)*0,5 RAZEM 45,120 RAZEM 1,320 RAZEM 8,000 RAZEM 3,710 22,018 RAZEM 22, Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych d gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźny0cm z zagęszcze- /grunt pozyskany-50%/ <ist.d9-d16>(1,1*0,5*(2,78+2,86)*8,0)-(8,0*1,1*0,15+8,0*3,14*0,15*0,15+8,0*1,1*(0,3+ 0,3)-1,570)*0,5 22,018 RAZEM 22, Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III d poz.35+poz.36 44,036 RAZEM 44, Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 200 mm - m 117,5 38 d Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 117,5/1000 km 0,118 RAZEM 0, Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III- d IV z transportem urobku na odległość do... km samochodami samowyładowczymi /odwiezienie nadmiaru urobku-podsypka+średnica rury+zasypka/ <Tr1-Wp1>1,0*1*0,10+1,0*3,14*0,1*0,1+1,0*1,0*(0,2+0,3)-0,031 0,600 <Tr2-Wp2>1,0*1*0,10+1,0*3,14*0,1*0,1+1,0*1,0*(0,2+0,3)-0,031 0,600 <Tr3-Wp3>3,5*1*0,10+3,5*3,14*0,1*0,1+3,5*1,0*(0,2+0,3)-0,110 2,100 <Tr4-Wp4>3,5*1*0,10+3,5*3,14*0,1*0,1+3,5*1,0*(0,2+0,3)-0,110 2, km

6 <ist.d5-wp5>8,5*1*0,10+8,5*3,14*0,1*0,1+8,5*1,0*(0,2+0,3)-0,267 5,100 <ist.d6-wp6>15,5*1*0,10+15,5*3,14*0,1*0,1+15,5*1,0*(0,2+0,3)-0,487 9,300 <ist.d7-wp7>2,5*1*0,10+2,5*3,14*0,1*0,1+2,5*1,0*(0,2+0,3)-0,079 1,500 <ist.d8-wp8>19,5*1*0,10+19,5*3,14*0,1*0,1+19,5*1,0*(0,2+0,3)-0,612 11,700 <ist.d9-wp9>8,0*1*0,10+8,0*3,14*0,1*0,1+8,0*1,0*(0,2+0,3)-0,251 4,800 <D29-Wp10>2,5*1*0,05+2,5*1*0,30+2,5*3,14*0,1*0,1+2,5*1,0*(0,2+0,3)-0,079 2,125 <ist.d10-wp12>2,5*1*0,05+2,5*1*0,30+2,5*3,14*0,1*0,1+2,5*1,0*(0,2+0,3)-0,078 2,126 <ist.d11-wp13>8,0*1*0,05+8,0*1*0,30+8,0*3,14*0,1*0,1+8,0*1,0*(0,2+0,3)-0,251 6,800 <ist.d11-wp14>13,0*1*0,05+13,0*1*0,30+13,0*3,14*0,1*0,1+13,0*1,0*(0,2+0,3)-0,408 11,050 <ist.d12-wp15>10,0*1*0,10+10,0*3,14*0,1*0,1+10,0*1,0*(0,2+0,3)-0,314 6,000 <ist.d12-wp16>10,0*1*0,10+10,0*3,14*0,1*0,1+10,0*1,0*(0,2+0,3)-0,314 6,000 <ist.d13-wp17>2,5*1*0,10+2,5*3,14*0,1*0,1+2,5*1,0*(0,2+0,3)-0,079 1,500 <ist.d14-wp18>2,0*1*0,10+2,0*3,14*0,1*0,1+2,0*1,0*(0,2+0,3)-0,063 1,200 <D15-Wp19>4,0*1*0,10+4,0*3,14*0,1*0,1+4,0*1,0*(0,2+0,3)-0,126 2, Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w d gruntach suchych kat. III-IV /odwiezienie urobku - grunt nie nadający się do zasypania - 50%/ <Tr1-Wp1>((1,0*0,5*(2,33+2,26)*1,0)-(1,0*1*0,10+1,0*3,14*0,1*0,1+1,0*1,0*(0,2+0,3)- <Tr2-Wp2>((1,0*0,5*(2,63+2,54)*1,0)-(1,0*1*0,10+1,0*3,14*0,1*0,1+1,0*1,0*(0,2+0,3)- <Tr3-Wp3>((1,0*0,5*(2,94-2,67)*3,5)-(3,5*1*0,10+3,5*3,14*0,1*0,1+3,5*1,0*(0,2+0,3)- <Tr4-Wp4>((1,0*0,5*(2,94-2,67)*3,5)-(3,5*1*0,10+3,5*3,14*0,1*0,1+3,5*1,0*(0,2+0,3)- <ist.d5-wp5>((1,0*0,5*(1,53+1,50)*8,5)-(8,5*1*0,10+8,5*3,14*0,1*0,1+8,5*1,0*(0,2+0,3) -0,267))*0,5 <ist.d6-wp6>((1,0*0,5*(1,37+1,50)*15,5)-(15,5*1*0,10+15,5*3,14*0,1*0,1+15,5*1,0* (0,2+0,3)-0,487))*0,5 <ist.d7-wp7>((1,0*0,5*(1,61+1,50)*2,5)-(2,5*1*0,10+2,5*3,14*0,1*0,1+2,5*1,0*(0,2+0,3) -0,079))*0,5 <ist.d8-wp8>((1,0*0,5*(2,22+1,50)*19,5)-(19,5*1*0,10+19,5*3,14*0,1*0,1+19,5*1,0* (0,2+0,3)-0,612))*0,5 <ist.d9-wp9>((1,0*0,5*(1,62+1,50)*8,0)-(8,0*1*0,10+8,0*3,14*0,1*0,1+8,0*1,0*(0,2+0,3) -0,251))*0,5 <D29-Wp10>((1,0*0,5*(1,40+1,50)-2,5)-(2,5*1*0,05+2,5*1*0,30+2,5*3,14*0,1*0,1+2,5* 1,0*(0,2+0,3)-0,079))*0,5 <ist.d10-wp12>((1,0*0,5*(1,00+0,97)*2,5)-(2,5*1*0,05+2,5*1*0,30+2,5*3,14*0,1*0,1+ 2,5*1,0*(0,2+0,3)-0,078))*0,5 <ist.d11-wp13>((1,0*0,5*(1,51+1,50)*8,0)-(8,0*1*0,05+8,0*1*0,30+8,0*3,14*0,1*0,1+ 8,0*1,0*(0,2+0,3)-0,251))*0,5 <ist.d11-wp14>((1,0*0,5*(1,40+1,25)*13,0)-(13,0*1*0,05+13,0*1*0,30+13,0*3,14*0,1* 0,1+13,0*1,0*(0,2+0,3)-0,408))*0,5 <ist.d12-wp15>((1,0*0,5*(0,85+1,00)*10,0)-(10,0*1*0,10+10,0*3,14*0,1*0,1+10,0*1,0* <ist.d12-wp16>((1,0*0,5*(1,29+1,25)*10,0)-(10,0*1*0,10+10,0*3,14*0,1*0,1+10,0*1,0* <ist.d13-wp17>((1,0*0,5*(1,46+1,50)*2,5)-(2,5*1*0,10+2,5*3,14*0,1*0,1+2,5*1,0*(0,2+ 0,3)-0,079))*0,5 <ist.d14-wp18>((1,0*0,5*(1,57+1,50)*2,0)-(2,0*1*0,10+2,0*3,14*0,1*0,1+2,0*1,0*(0,2+ 0,3)-0,063))*0,5 <D15-Wp19>((1,0*0,5*(1,60+1,50)*4,0)-(4,0*1*0,10+4,0*3,14*0,1*0,1+4,0*1,0*(0,2+0,3)- 0,126))*0,5 41 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w d gruntach suchych kat. III-IV /grunt na odkład - do zasypania wykopu 50%/ <Tr1-Wp1>((1,0*0,5*(2,33+2,26)*1,0)-(1,0*1*0,10+1,0*3,14*0,1*0,1+1,0*1,0*(0,2+0,3)- <Tr2-Wp2>((1,0*0,5*(2,63+2,54)*1,0)-(1,0*1*0,10+1,0*3,14*0,1*0,1+1,0*1,0*(0,2+0,3)- <Tr3-Wp3>((1,0*0,5*(2,94-2,67)*3,5)-(3,5*1*0,10+3,5*3,14*0,1*0,1+3,5*1,0*(0,2+0,3)- <Tr4-Wp4>((1,0*0,5*(2,94-2,67)*3,5)-(3,5*1*0,10+3,5*3,14*0,1*0,1+3,5*1,0*(0,2+0,3)- <ist.d5-wp5>((1,0*0,5*(1,53+1,50)*8,5)-(8,5*1*0,10+8,5*3,14*0,1*0,1+8,5*1,0*(0,2+0,3) -0,267))*0,5-6 - RAZEM 77,001 0,847 0,992-0,814-0,814 3,889 6,471 1,194 12,285 3,840-1,587 0,168 2,620 3,087 1,625 3,350 1,100 0,935 1,900 RAZEM 41,088 0,847 0,992-0,814-0,814 3,889

7 <ist.d6-wp6>((1,0*0,5*(1,37+1,50)*15,5)-(15,5*1*0,10+15,5*3,14*0,1*0,1+15,5*1,0* 6,471 (0,2+0,3)-0,487))*0,5 <ist.d7-wp7>((1,0*0,5*(1,61+1,50)*2,5)-(2,5*1*0,10+2,5*3,14*0,1*0,1+2,5*1,0*(0,2+0,3) 1,194-0,079))*0,5 <ist.d8-wp8>((1,0*0,5*(2,22+1,50)*19,5)-(19,5*1*0,10+19,5*3,14*0,1*0,1+19,5*1,0* 12,285 (0,2+0,3)-0,612))*0,5 <ist.d9-wp9>((1,0*0,5*(1,62+1,50)*8,0)-(8,0*1*0,10+8,0*3,14*0,1*0,1+8,0*1,0*(0,2+0,3) 3,840-0,251))*0,5 <D29-Wp10>((1,0*0,5*(1,40+1,50)-2,5)-(2,5*1*0,05+2,5*1*0,30+2,5*3,14*0,1*0,1+2,5* -1,587 1,0*(0,2+0,3)-0,079))*0,5 <ist.d10-wp12>((1,0*0,5*(1,00+0,97)*2,5)-(2,5*1*0,05+2,5*1*0,30+2,5*3,14*0,1*0,1+ 0,168 2,5*1,0*(0,2+0,3)-0,078))*0,5 <ist.d11-wp13>((1,0*0,5*(1,51+1,50)*8,0)-(8,0*1*0,05+8,0*1*0,30+8,0*3,14*0,1*0,1+ 2,620 8,0*1,0*(0,2+0,3)-0,251))*0,5 <ist.d11-wp14>((1,0*0,5*(1,40+1,25)*13,0)-(13,0*1*0,05+13,0*1*0,30+13,0*3,14*0,1* 3,087 0,1+13,0*1,0*(0,2+0,3)-0,408))*0,5 <ist.d12-wp15>((1,0*0,5*(0,85+1,00)*10,0)-(10,0*1*0,10+10,0*3,14*0,1*0,1+10,0*1,0* 1,625 <ist.d12-wp16>((1,0*0,5*(1,29+1,25)*10,0)-(10,0*1*0,10+10,0*3,14*0,1*0,1+10,0*1,0* 3,350 <ist.d13-wp17>((1,0*0,5*(1,46+1,50)*2,5)-(2,5*1*0,10+2,5*3,14*0,1*0,1+2,5*1,0*(0,2+ 1,100 0,3)-0,079))*0,5 <ist.d14-wp18>((1,0*0,5*(1,57+1,50)*2,0)-(2,0*1*0,10+2,0*3,14*0,1*0,1+2,0*1,0*(0,2+ 0,3)-0,063))*0,5 0,935 <D15-Wp19>((1,0*0,5*(1,60+1,50)*4,0)-(4,0*1*0,10+4,0*3,14*0,1*0,1+4,0*1,0*(0,2+0,3)- 1,900 0,126))*0,5 RAZEM 41, Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) m 2 d w gruntach suchych ; wyk.o szer.do... m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV <Tr1-Wp1>2*0,5*(2,33+2,26)*1,0 m 2 4,590 <Tr2-Wp2>2*0,5*(2,63+2,54)*1,0 m 2 5,170 <Tr3-Wp3>2*0,5*(2,94-2,67)*3,5 m 2 0,945 <Tr4-Wp4>2*0,5*(2,94-2,67)*3,5 m 2 0,945 <ist.d5-wp5>2*0,5*(1,53+1,50)*8,5 m 2 25,755 <ist.d6-wp6>2*0,5*(1,37+1,50)*15,5 m 2 44,485 <ist.d7-wp7>2*0,5*(1,61+1,50)*2,5 m 2 7,775 <ist.d8-wp8>2*0,5*(2,22+1,50)*19,5 m 2 72,540 <ist.d9-wp9>2*0,5*(1,62+1,50)*8,0 m 2 24,960 <D29-Wp10>2*0,5*(1,40+1,50)*2,5 m 2 7,250 <ist.d10-wp12>2*0,5*(1,00+0,97)*2,5 m 2 4,925 <ist.d11-wp13>2*0,5*(1,51+1,50)*8,0 m 2 24,080 <ist.d11-wp14>2*0,5*(1,40+1,25)*13,0 m 2 34,450 <ist.d12-wp15>2*0,5*(0,85+1,00)*10,0 m 2 18,500 <ist.d12-wp16>2*0,5*(1,29+1,25)*10,0 m 2 25,400 <ist.d13-wp17>2*0,5*(1,46+1,50)*2,5 m 2 7,400 <ist.d14-wp18>2*0,5*(1,57+1,50)*2,0 m 2 6,140 <D15-Wp19>2*0,5*(1,60+1,50)*4,0 m 2 12, Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; kpl. d element o rozpiętości 4 m 2 kpl. 2, Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości 4,0m kpl d kpl 4, Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; kpl. d element o rozpiętości 4 m 2 kpl. 2, Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości 4,0m kpl d kpl 4, Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa, żwir d <D29-Wp10>2,5*1*0,30 0, RAZEM 327,710 RAZEM 2,000 RAZEM 4,000 RAZEM 2,000 RAZEM 4,000

8 <ist.d10-wp12>2,5*1*0,30 0,750 <ist.d11-wp13>8,0*1*0,30 2,400 <ist.d11-wp14>13,0*1*0,30 3, Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom mm m d <D29-Wp10>2,5 m 2,500 <ist.d10-wp12>2,5 m 2,500 <ist.d11-wp13>8,0 m 8,000 <ist.d11-wp14>13,0 m 13, Rurociąg tymczasowy odprowadzający wody z pompowania m d m 10, Pompowanie wody z wykopu m-g d m-g 288, Pompy przeponowe z napędem indywidualnym kpl. d kpl. 2, Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm d /podłoże pod kanały z mat. sypkich gr. 5 cm - w miejscach proj. odwodnienia; wsp. M= 0,5/ <D29-Wp10>2,5*1*0,05 0,125 <ist.d10-wp12>2,5*1*0,05 0,125 <ist.d11-wp13>8,0*1*0,05 0,400 <ist.d11-wp14>13,0*1*0,05 0, Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm d <Tr1-Wp1>1,0*1*0,10 0,100 <Tr2-Wp2>1,0*1*0,10 0,100 <Tr3-Wp3>3,5*1*0,10 0,350 <Tr4-Wp4>3,5*1*0,10 0,350 <ist.d5-wp5>8,5*1*0,10 0,850 <ist.d6-wp6>15,5*1*0,10 1,550 <ist.d7-wp7>2,5*1*0,10 0,250 <ist.d8-wp8>19,5*1*0,10 1,950 <ist.d9-wp9>8,0*1*0,10 0,800 <ist.d12-wp15>10,0*1*0,10 1,000 <ist.d12-wp16>10,0*1*0,10 1,000 <ist.d13-wp17>2,5*1*0,10 0,250 <ist.d14-wp18>2,0*1*0,10 0,200 <D15-Wp19>4,0*1*0,10 0, Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zew 200 mm m d <Tr1-Wp1>1,0 m 1,000 <Tr2-Wp2>1,0 m 1,000 <Tr3-Wp3>3,5,500 <Tr4-Wp4>3,5,500 <ist.d5-wp5>8,5 m 8,500 <ist.d6-wp6>15,5 m 15,500 <ist.d7-wp7>2,5 m 2,500 <ist.d8-wp8>19,5 m 19,500 <ist.d9-wp9>8,0 m 8,000 <D29-Wp10>2,5 m 2,500 <ist.d10-wp12>2,5 m 2,500 <ist.d11-wp13>8,0 m 8,000 <ist.d11-wp14>13,0 m 13,000 <ist.d12-wp15>10,0 m 10,000 <ist.d12-wp16>10,0 m 10,000 <ist.d13-wp17>2,5 m 2,500 <ist.d14-wp18>2,0 m 2, RAZEM 7,800 RAZEM 26,000 RAZEM 10,000 RAZEM 288,000 RAZEM 2,000 RAZEM 1,300 RAZEM 9,150

9 <D15-Wp19>4,0 m 4,000 RAZEM 117, Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym d <Tr1-Wp1>1,0*1,0*(0,2+0,3)-0,031 0,469 <Tr2-Wp2>1,0*1,0*(0,2+0,3)-0,031 0,469 <Tr3-Wp3>3,5*1,0*(0,2+0,3)-0,110 1,640 <Tr4-Wp4>3,5*1,0*(0,2+0,3)-0,110 1,640 <ist.d5-wp5>8,5*1,0*(0,2+0,3)-0,267 3,983 <ist.d6-wp6>15,5*1,0*(0,2+0,3)-0,487 7,263 <ist.d7-wp7>2,5*1,0*(0,2+0,3)-0,079 1,171 <ist.d8-wp8>19,5*1,0*(0,2+0,3)-0,612 9,138 <ist.d9-wp9>8,0*1,0*(0,2+0,3)-0,251 3,749 <D29-Wp10>2,5*1,0*(0,2+0,3)-0,079 1,171 <ist.d10-wp12>2,5*1,0*(0,2+0,3)-0,078 1,172 <ist.d11-wp13>8,0*1,0*(0,2+0,3)-0,251 3,749 <ist.d11-wp14>13,0*1,0*(0,2+0,3)-0,408 6,092 <ist.d12-wp15>10,0*1,0*(0,2+0,3)-0,314 4,686 <ist.d12-wp16>10,0*1,0*(0,2+0,3)-0,314 4,686 <ist.d13-wp17>2,5*1,0*(0,2+0,3)-0,079 1,171 <ist.d14-wp18>2,0*1,0*(0,2+0,3)-0,063 0,937 <D15-Wp19>4,0*1,0*(0,2+0,3)-0,126 1,874 RAZEM 55, Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych d gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźny0cm z zagęszcze- /zasypanie wykopów gruntem z odkładu - 50%/ <Tr1-Wp1>((1,0*0,5*(2,33+2,26)*1,0)-(1,0*1*0,10+1,0*3,14*0,1*0,1+1,0*1,0*(0,2+0,3)- 0,847 <Tr2-Wp2>((1,0*0,5*(2,63+2,54)*1,0)-(1,0*1*0,10+1,0*3,14*0,1*0,1+1,0*1,0*(0,2+0,3)- 0,992 <Tr3-Wp3>((1,0*0,5*(2,94-2,67)*3,5)-(3,5*1*0,10+3,5*3,14*0,1*0,1+3,5*1,0*(0,2+0,3)- -0,814 <Tr4-Wp4>((1,0*0,5*(2,94-2,67)*3,5)-(3,5*1*0,10+3,5*3,14*0,1*0,1+3,5*1,0*(0,2+0,3)- -0,814 <ist.d5-wp5>((1,0*0,5*(1,53+1,50)*8,5)-(8,5*1*0,10+8,5*3,14*0,1*0,1+8,5*1,0*(0,2+0,3) 3,889-0,267))*0,5 <ist.d6-wp6>((1,0*0,5*(1,37+1,50)*15,5)-(15,5*1*0,10+15,5*3,14*0,1*0,1+15,5*1,0* 6,471 (0,2+0,3)-0,487))*0,5 <ist.d7-wp7>((1,0*0,5*(1,61+1,50)*2,5)-(2,5*1*0,10+2,5*3,14*0,1*0,1+2,5*1,0*(0,2+0,3) 1,194-0,079))*0,5 <ist.d8-wp8>((1,0*0,5*(2,22+1,50)*19,5)-(19,5*1*0,10+19,5*3,14*0,1*0,1+19,5*1,0* 12,285 (0,2+0,3)-0,612))*0,5 <ist.d9-wp9>((1,0*0,5*(1,62+1,50)*8,0)-(8,0*1*0,10+8,0*3,14*0,1*0,1+8,0*1,0*(0,2+0,3) 3,840-0,251))*0,5 <D29-Wp10>((1,0*0,5*(1,40+1,50)-2,5)-(2,5*1*0,05+2,5*1*0,30+2,5*3,14*0,1*0,1+2,5* -1,587 1,0*(0,2+0,3)-0,079))*0,5 <ist.d10-wp12>((1,0*0,5*(1,00+0,97)*2,5)-(2,5*1*0,05+2,5*1*0,30+2,5*3,14*0,1*0,1+ 0,168 2,5*1,0*(0,2+0,3)-0,078))*0,5 <ist.d11-wp13>((1,0*0,5*(1,51+1,50)*8,0)-(8,0*1*0,05+8,0*1*0,30+8,0*3,14*0,1*0,1+ 2,620 8,0*1,0*(0,2+0,3)-0,251))*0,5 <ist.d11-wp14>((1,0*0,5*(1,40+1,25)*13,0)-(13,0*1*0,05+13,0*1*0,30+13,0*3,14*0,1* 3,087 0,1+13,0*1,0*(0,2+0,3)-0,408))*0,5 <ist.d12-wp15>((1,0*0,5*(0,85+1,00)*10,0)-(10,0*1*0,10+10,0*3,14*0,1*0,1+10,0*1,0* 1,625 <ist.d12-wp16>((1,0*0,5*(1,29+1,25)*10,0)-(10,0*1*0,10+10,0*3,14*0,1*0,1+10,0*1,0* 3,350 <ist.d13-wp17>((1,0*0,5*(1,46+1,50)*2,5)-(2,5*1*0,10+2,5*3,14*0,1*0,1+2,5*1,0*(0,2+ 1,100 0,3)-0,079))*0,5 <ist.d14-wp18>((1,0*0,5*(1,57+1,50)*2,0)-(2,0*1*0,10+2,0*3,14*0,1*0,1+2,0*1,0*(0,2+ 0,3)-0,063))*0,5 0,935 <D15-Wp19>((1,0*0,5*(1,60+1,50)*4,0)-(4,0*1*0,10+4,0*3,14*0,1*0,1+4,0*1,0*(0,2+0,3)- 1,900 0,126))*0,5 RAZEM 41,

10 57 d Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźny0cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami /grunt pozyskany - 50%/ <Tr1-Wp1>((1,0*0,5*(2,33+2,26)*1,0)-(1,0*1*0,10+1,0*3,14*0,1*0,1+1,0*1,0*(0,2+0,3)- 0,847 <Tr2-Wp2>((1,0*0,5*(2,63+2,54)*1,0)-(1,0*1*0,10+1,0*3,14*0,1*0,1+1,0*1,0*(0,2+0,3)- 0,992 <Tr3-Wp3>((1,0*0,5*(2,94-2,67)*3,5)-(3,5*1*0,10+3,5*3,14*0,1*0,1+3,5*1,0*(0,2+0,3)- -0,814 <Tr4-Wp4>((1,0*0,5*(2,94-2,67)*3,5)-(3,5*1*0,10+3,5*3,14*0,1*0,1+3,5*1,0*(0,2+0,3)- -0,814 <ist.d5-wp5>((1,0*0,5*(1,53+1,50)*8,5)-(8,5*1*0,10+8,5*3,14*0,1*0,1+8,5*1,0*(0,2+0,3) 3,889-0,267))*0,5 <ist.d6-wp6>((1,0*0,5*(1,37+1,50)*15,5)-(15,5*1*0,10+15,5*3,14*0,1*0,1+15,5*1,0* 6,471 (0,2+0,3)-0,487))*0,5 <ist.d7-wp7>((1,0*0,5*(1,61+1,50)*2,5)-(2,5*1*0,10+2,5*3,14*0,1*0,1+2,5*1,0*(0,2+0,3) 1,194-0,079))*0,5 <ist.d8-wp8>((1,0*0,5*(2,22+1,50)*19,5)-(19,5*1*0,10+19,5*3,14*0,1*0,1+19,5*1,0* 12,285 (0,2+0,3)-0,612))*0,5 <ist.d9-wp9>((1,0*0,5*(1,62+1,50)*8,0)-(8,0*1*0,10+8,0*3,14*0,1*0,1+8,0*1,0*(0,2+0,3) 3,840-0,251))*0,5 <D29-Wp10>((1,0*0,5*(1,40+1,50)-2,5)-(2,5*1*0,05+2,5*1*0,30+2,5*3,14*0,1*0,1+2,5* -1,587 1,0*(0,2+0,3)-0,079))*0,5 <ist.d10-wp12>((1,0*0,5*(1,00+0,97)*2,5)-(2,5*1*0,05+2,5*1*0,30+2,5*3,14*0,1*0,1+ 0,168 2,5*1,0*(0,2+0,3)-0,078))*0,5 <ist.d11-wp13>((1,0*0,5*(1,51+1,50)*8,0)-(8,0*1*0,05+8,0*1*0,30+8,0*3,14*0,1*0,1+ 2,620 8,0*1,0*(0,2+0,3)-0,251))*0,5 <ist.d11-wp14>((1,0*0,5*(1,40+1,25)*13,0)-(13,0*1*0,05+13,0*1*0,30+13,0*3,14*0,1* 3,087 0,1+13,0*1,0*(0,2+0,3)-0,408))*0,5 <ist.d12-wp15>((1,0*0,5*(0,85+1,00)*10,0)-(10,0*1*0,10+10,0*3,14*0,1*0,1+10,0*1,0* 1,625 <ist.d12-wp16>((1,0*0,5*(1,29+1,25)*10,0)-(10,0*1*0,10+10,0*3,14*0,1*0,1+10,0*1,0* 3,350 <ist.d13-wp17>((1,0*0,5*(1,46+1,50)*2,5)-(2,5*1*0,10+2,5*3,14*0,1*0,1+2,5*1,0*(0,2+ 1,100 0,3)-0,079))*0,5 <ist.d14-wp18>((1,0*0,5*(1,57+1,50)*2,0)-(2,0*1*0,10+2,0*3,14*0,1*0,1+2,0*1,0*(0,2+ 0,3)-0,063))*0,5 0,935 <D15-Wp19>((1,0*0,5*(1,60+1,50)*4,0)-(4,0*1*0,10+4,0*3,14*0,1*0,1+4,0*1,0*(0,2+0,3)- 1,900 0,126))*0,5 RAZEM 41, Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III d poz.56+poz.57 82,176 RAZEM 82, Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1200 mm d Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III- IV z transportem urobku na odległość do... km samochodami samowyładowczymi /odwiezienie nadmiaru urobku- objętość studni/ <studnia D2>3,14*0,75*0,75*2,86 5,051 <studnia D3>3,14*0,75*0,75*2,94 5,193 <studnia D4>3,14*0,75*0,75*3,63 6,411 <studnia D15>3,14*0,75*0,75*3,87 6, Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III- d IV z transp.urobku na odl.do... km sam.samowyład. /odwiezienie urobku - grunt nie nadający się do zasypania - 50%/ <studnia D2>(2,4*2,4*2,86)-(3,14*0,75*0,75*2,86)*0,5 13,948 <studnia D3>(2,4*2,4*2,94)-(3,14*0,75*0,75*2,94)*0,5 14,338 <studnia D4>(2,4*2,4*3,63)-(3,14*0,75*0,75*3,63)*0,5 17,703 <studnia D15>(2,4*2,4*3,87)-(3,14*0,75*0,75*3,87)*0,5 18, Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. d łyżki m3 w gr.kat. III-IV /grunt na odkład - do zasypania wykopu-50%/ <studnia D2>(2,4*2,4*2,86)-(3,14*0,75*0,75*2,86)*0,5 13,948 RAZEM 23,490 RAZEM 64,

11 <studnia D3>(2,4*2,4*2,94)-(3,14*0,75*0,75*2,94)*0,5 14,338 <studnia D4>(2,4*2,4*3,63)-(3,14*0,75*0,75*3,63)*0,5 17,703 <studnia D15>(2,4*2,4*3,87)-(3,14*0,75*0,75*3,87)*0,5 18, Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką m 2 d deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości...m i głębokości do 3,0m <studnia D2>4*2,4*2,86 m 2 27,456 <studnia D3>4*2,4*2,94 m 2 28,224 <studnia D4>4*2,4*3,63 m 2 34,848 <studnia D15>4*2,4*3,87 m 2 37, Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr mm w gotowym wykopie o głębok. stud. d m /Kompletna studnia z prefabrykowaną dennicą z kinetą monolityczną o śr mm i zwieńczeniu w postaci pokrywy żelbetowej-d2/ 1 stud. 1, Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr mm w gotowym wykopie o głębok. stud. d m /Kompletna studnia z prefabrykowaną dennicą z kinetą monolityczną o śr mm i zwieńczeniu w postaci pokrywy żelbetowej-d3/ 1 stud. 1, Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr mm w gotowym wykopie o głębok. stud. d m /Kompletna studnia z prefabrykowaną dennicą z kinetą monolityczną o śr mm i zwieńczeniu w postaci pokrywy żelbetowej-d4/ 1 stud. 1, Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr mm w gotowym wykopie o głębok. stud. d m /Kompletna studnia z prefabrykowaną dennicą z kinetą monolityczną o śr mm i zwieńczeniu w postaci pokrywy żelbetowej-d15/ 1 stud. 1, Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych d gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźny0cm z zagęszcze- /grunt z odłkadu-50%/ <studnia D2>(2,4*2,4*2,86)-(3,14*0,75*0,75*2,86)*0,5 13,948 <studnia D3>(2,4*2,4*2,94)-(3,14*0,75*0,75*2,94)*0,5 14,338 <studnia D4>(2,4*2,4*3,63)-(3,14*0,75*0,75*3,63)*0,5 17,703 <studnia D15>(2,4*2,4*3,87)-(3,14*0,75*0,75*3,87)*0,5 18,874 RAZEM 64,863 RAZEM 127,680 RAZEM 64, Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych d gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźny0cm z zagęszcze- /grunt pozyskany - 50%/ <studnia D2>(2,4*2,4*2,86)-(3,14*0,75*0,75*2,86)*0,5 13,948 <studnia D3>(2,4*2,4*2,94)-(3,14*0,75*0,75*2,94)*0,5 14,338 <studnia D4>(2,4*2,4*3,63)-(3,14*0,75*0,75*3,63)*0,5 17,703 <studnia D15>(2,4*2,4*3,87)-(3,14*0,75*0,75*3,87)*0,5 18,874 RAZEM 64, Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III d poz.67+poz ,726 RAZEM 129, Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1000 mm Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III- d IV z transp.urobku na odl.do... km sam.samowyład. /odwiezienie nadmiaru urobku-objętość studni/ <studnia D16>3,14*0,60*0,60*2,86 3, Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III- d IV z transp.urobku na odl.do... km sam.samowyład. /odwiezienie urobku - grunt nie nadający się do zasypania - 50%/ <studnia D16>3,14*0,60*0,60*2,86 3,233 RAZEM 3,

12 RAZEM 3, Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. d łyżki m3 w gr.kat. III-IV /grunt na odkład - do zasypania wykopu-50%/ <studnia D16>(2,2*2,2*2,86)-(3,14*0,60*0,60*2,86)*0,5 12, Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do... m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV m 2 d <studnia D16>4*2,2*2,86 m 2 25, Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr mm w gotowym wykopie o głębok. stud. d m /Kompletna studnia z prefabrykowaną dennicą z kinetą monolityczną o śr mm i zwieńczeniu w postaci pokrywy żelbetowej-d16/ 1 stud. 1, Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych d gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźny0cm z zagęszcze- /zasypanie wykopów gruntem z odkładu-50%/ <studnia D16>(2,2*2,2*2,86)-(3,14*0,60*0,60*2,86)*0,5 12,226 RAZEM 12,226 RAZEM 25,168 RAZEM 12, Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych d gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźny0cm z zagęszcze- /grunt pozyskany - 50%/ <studnia D16>(2,2*2,2*2,86)-(3,14*0,60*0,60*2,86)*0,5 12,226 RAZEM 12, Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III d poz.75+poz.76 24,452 RAZEM 24, Wykonanie studzienek ściekowych d Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III- IV z transp.urobku na odl.do... km sam.samowyład. /odwiezienie nadmiaru urobku-objętosć wpustu/ <Wp1>3,14*0,33*0,33*3,26 1,115 <Wp2>3,14*0,33*0,33*3,54 1,210 <Wp3>3,14*0,33*0,33*3,67 1,255 <Wp4>3,14*0,33*0,33*4,00 1,368 <Wp5>3,14*0,33*0,33*2,50 0,855 <Wp6>3,14*0,33*0,33*2,50 0,855 <Wp7>3,14*0,33*0,33*2,50 0,855 <Wp8>3,14*0,33*0,33*2,50 0,855 <Wp9>3,14*0,33*0,33*2,50 0,855 <Wp10>3,14*0,33*0,33*2,50 0,855 <Wp11>3,14*0,33*0,33*2,00 0,684 <Wp12>3,14*0,33*0,33*1,97 0,674 <Wp13>3,14*0,33*0,33*2,50 0,855 <Wp14>3,14*0,33*0,33*2,25 0,769 <Wp15>3,14*0,33*0,33*2,00 0,684 <Wp16>3,14*0,33*0,33*2,25 0,769 <Wp17>3,14*0,33*0,33*2,50 0,855 <Wp18>3,14*0,33*0,33*2,50 0,855 <Wp19>3,14*0,33*0,33*2,50 0, Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III- 3. IV z transp.urobku na odl.do... km sam.samowyład. /odwiezienie urobku - grunt nie nadający się do zasypania-50%/ <Wp1>(1,40*1,40*3,26)-(3,14*0,33*0,33*3,26)*0,5 5,832 <Wp2>(1,40*1,40*3,54)-(3,14*0,33*0,33*3,54)*0,5 6,333 <Wp3>(1,40*1,40*3,67)-(3,14*0,33*0,33*3,67)*0,5 6,566 <Wp4>(1,40*1,40*4,00)-(3,14*0,33*0,33*4,00)*0,5 7,156 <Wp5>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp6>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp7>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp8>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4, RAZEM 17,078

13 <Wp9>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp10>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp11>(1,40*1,40*2,00)-(3,14*0,33*0,33*2,00)*0,5 3,578 <Wp12>(1,40*1,40*1,97)-(3,14*0,33*0,33*1,97)*0,5 3,524 <Wp13>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp14>(1,40*1,40*2,25)-(3,14*0,33*0,33*2,25)*0,5 4,025 <Wp15>(1,40*1,40*2,00)-(3,14*0,33*0,33*2,00)*0,5 3,578 <Wp16>(1,40*1,40*2,25)-(3,14*0,33*0,33*2,25)*0,5 4,025 <Wp17>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp18>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp19>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4, Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. 3. łyżki m3 w gr.kat. III-IV /grunt na odkład- do zasypania wykopu-50%/ <Wp1>(1,40*1,40*3,26)-(3,14*0,33*0,33*3,26)*0,5 5,832 <Wp2>(1,40*1,40*3,54)-(3,14*0,33*0,33*3,54)*0,5 6,333 <Wp3>(1,40*1,40*3,67)-(3,14*0,33*0,33*3,67)*0,5 6,566 <Wp4>(1,40*1,40*4,00)-(3,14*0,33*0,33*4,00)*0,5 7,156 <Wp5>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp6>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp7>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp8>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp9>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp10>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp11>(1,40*1,40*2,00)-(3,14*0,33*0,33*2,00)*0,5 3,578 <Wp12>(1,40*1,40*1,97)-(3,14*0,33*0,33*1,97)*0,5 3,524 <Wp13>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp14>(1,40*1,40*2,25)-(3,14*0,33*0,33*2,25)*0,5 4,025 <Wp15>(1,40*1,40*2,00)-(3,14*0,33*0,33*2,00)*0,5 3,578 <Wp16>(1,40*1,40*2,25)-(3,14*0,33*0,33*2,25)*0,5 4,025 <Wp17>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp18>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp19>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4, Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) m 2 4. w gruntach suchych ; wyk.o szer.do... m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV <Wp1>4*1,40*3,26 m 2 18,256 <Wp2>4*1,40*3,54 m 2 19,824 <Wp3>4*1,40*3,67 m 2 20,552 <Wp4>4*1,40*4,00 m 2 22,400 <Wp5>4*1,40*2,50 m 2 14,000 <Wp6>4*1,40*2,50 m 2 14,000 <Wp7>4*1,40*2,50 m 2 14,000 <Wp8>4*1,40*2,50 m 2 14,000 <Wp9>4*1,40*2,50 m 2 14,000 <Wp10>4*1,40*2,50 m 2 14,000 <Wp11>4*1,40*2,00 m 2 11,200 <Wp12>4*1,40*1,97 m 2 11,032 <Wp13>4*1,40*2,50 m 2 14,000 <Wp14>4*1,40*2,25 m 2 12,600 <Wp15>4*1,40*2,00 m 2 11,200 <Wp16>4*1,40*2,25 m 2 12,600 <Wp17>4*1,40*2,50 m 2 14,000 <Wp18>4*1,40*2,50 m 2 14,000 <Wp19>4*1,40*2,50 m 2 14, Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu /Kompletna studzienka ściekowa uliczna z prefabrykowaną dennicą z kinetą monolityczną o śr. 500 mm z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym-wp1/ 1 1, Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu /Kompletna studzienka ściekowa uliczna z prefabrykowaną dennicą z kinetą monolityczną o śr. 500 mm z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym-wp2/ RAZEM 89,347 RAZEM 89,347 RAZEM 279, ,

14 84 d Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu /Kompletna studzienka ściekowa uliczna z prefabrykowaną dennicą z kinetą monolityczną o śr. 500 mm z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym-wp3/ 1 1,000 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu /Kompletna studzienka ściekowa uliczna z prefabrykowaną dennicą z kinetą monolityczną o śr. 500 mm z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym-wp4/ 1 1,000 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu /Kompletna studzienka ściekowa uliczna z prefabrykowaną dennicą z kinetą monolityczną o śr. 500 mm z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym-wp5-wp10, Wp13, Wp17-Wp19/ 10 10,000 RAZEM 10,000 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu /Kompletna studzienka ściekowa uliczna z prefabrykowaną dennicą z kinetą monolityczną o śr. 500 mm z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym-wp11/ 1 1,000 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu /Kompletna studzienka ściekowa uliczna z prefabrykowaną dennicą z kinetą monolityczną o śr. 500 mm z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym-wp12/ 1 1,000 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu /Kompletna studzienka ściekowa uliczna z prefabrykowaną dennicą z kinetą monolityczną o śr. 500 mm z osadnikiem H=1m z wpustem jezdniowym-wp14-wp16/ 3 3,000 RAZEM 3,000 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźny0cm z zagęszcze- /grunt z odkładu-50%/ <Wp1>(1,40*1,40*3,26)-(3,14*0,33*0,33*3,26)*0,5 5,832 <Wp2>(1,40*1,40*3,54)-(3,14*0,33*0,33*3,54)*0,5 6,333 <Wp3>(1,40*1,40*3,67)-(3,14*0,33*0,33*3,67)*0,5 6,566 <Wp4>(1,40*1,40*4,00)-(3,14*0,33*0,33*4,00)*0,5 7,156 <Wp5>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp6>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp7>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp8>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp9>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp10>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp11>(1,40*1,40*2,00)-(3,14*0,33*0,33*2,00)*0,5 3,578 <Wp12>(1,40*1,40*1,97)-(3,14*0,33*0,33*1,97)*0,5 3,524 <Wp13>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp14>(1,40*1,40*2,25)-(3,14*0,33*0,33*2,25)*0,5 4,025 <Wp15>(1,40*1,40*2,00)-(3,14*0,33*0,33*2,00)*0,5 3,578 <Wp16>(1,40*1,40*2,25)-(3,14*0,33*0,33*2,25)*0,5 4,025 <Wp17>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp18>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp19>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4, Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźny0cm z zagęszcze- /grunt pozyskany-50%/ <Wp1>(1,40*1,40*3,26)-(3,14*0,33*0,33*3,26)*0,5 5,832 <Wp2>(1,40*1,40*3,54)-(3,14*0,33*0,33*3,54)*0,5 6,333 <Wp3>(1,40*1,40*3,67)-(3,14*0,33*0,33*3,67)*0,5 6,566 <Wp4>(1,40*1,40*4,00)-(3,14*0,33*0,33*4,00)*0,5 7,156 <Wp5>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp6>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp7>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp8>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp9>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4, RAZEM 89,347

15 <Wp10>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp11>(1,40*1,40*2,00)-(3,14*0,33*0,33*2,00)*0,5 3,578 <Wp12>(1,40*1,40*1,97)-(3,14*0,33*0,33*1,97)*0,5 3,524 <Wp13>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp14>(1,40*1,40*2,25)-(3,14*0,33*0,33*2,25)*0,5 4,025 <Wp15>(1,40*1,40*2,00)-(3,14*0,33*0,33*2,00)*0,5 3,578 <Wp16>(1,40*1,40*2,25)-(3,14*0,33*0,33*2,25)*0,5 4,025 <Wp17>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp18>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 <Wp19>(1,40*1,40*2,50)-(3,14*0,33*0,33*2,50)*0,5 4,473 RAZEM 89, Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III poz.91+poz ,694 RAZEM 178, Odtworzenie nawierzchni 93 d Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 2,0*1,4 m 2 2,800 RAZEM 2, Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) m 2 d ,0*1,4 m 2 2,800 m 2 RAZEM 2, Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm m 2 d /warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno bitumicznej gr. 7 cm, wsp. RMS = 1,17/ 2,0*1,4 m 2 2,800 RAZEM 2, Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m 2 d ,0*1,4 m 2 2,800 RAZEM 2,

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa Projekt Drogowiec Łukasz Milewski ul. Zwierzyniecka 10 lok.7; 15-333 Białystok ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Mokrej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3 ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. J. Skrzetuskiego w Białymstoku wraz z ciągami pieszo-jezdnymi oraz budową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa Projekt Drogowiec Łukasz Milewski ul. Zwierzyniecka 10 lok.7; 15-333 Białystok ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Mokrej w Białymstoku wraz z budową infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3 ROBÓT SANITARNYCH - kanalizacja deszczowa NAZWA INWESTYCJI : Budowa przedłużenia ul. Zawady w Białymstoku wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa BKprojekt Beata Kalinowska ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sieci wodociągowej przy "Budowie ronda i chodnika w Olmontach wzdłuż ul. Jaworowej w drodze powiatowej nr 1493B"

Bardziej szczegółowo

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I Przedmiar robót Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość Branża kanalizacja deszczowa - etap I Pole przekroju kanału o średnicy DN200 PK200 3,14*(0,2^2)/4 0,03 Pole przekroju kanału o średnicy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko ul. Brzozowa 24 A 05-230 Kobyłka PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Strona Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy

Przedmiar robót. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Strona Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej Przedmiar robót 1. Kanalizacja deszczowa 1.1. Kanał deszczowy 1.1.1. Roboty ziemne Strona 1 1.ST-KD Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Wytyczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI ZCK Kraków ul. Rakowicka 26 PRZEDMIAR INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45111300-1 Roboty rozbiórkowe NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice. Urząd Gminy Szemud UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231300-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Harcerskiej.

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Harcerskiej. Przedmiar robót Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Harcerskiej. Budowa: Przebudowa Kanalizacji Deszczowej Obiekt lub rodzaj robót: Kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiary robót. r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/3/2012

Przedmiary robót. r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/3/2012 Załącznik nr 12 do SIWZ Przedmiary robót azwa zamówienia: Część I - Zadanie 6 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie wchodzące w skład Projektu pn.: Gospodarka wodno ściekowa w mieście

Bardziej szczegółowo

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar

Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v Przedmiar Kosztorys kanalizacji deszczowej i muru oporowego przy drodze powiatowej Nr 1788K w m.sosnowice strona nr: v1.1 1 Przedmiar 1 Kanalizacja deszczowa CPV - 45232130-2 1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA

PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA Przebudowa drogi powiatowej nr 2409 B ul. Sikorskiego w Zabłudowie PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA Adres zadania : Odcinek II od km 0+285,00 do km 0+615,70 Nazwa i adres zamawiającego Powiatowy

Bardziej szczegółowo

F.B. BIO-SYSTEM ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7/ Piotrków Tryb. PRZEDMIAR

F.B. BIO-SYSTEM ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7/ Piotrków Tryb. PRZEDMIAR F.B. BIO-SYSTEM ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7/1 97-300 Piotrków Tryb. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 45 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych NAZWA

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30

Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30 Gmina Pruszcz Gdański Wojska Polskiego 30 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

Kosztorys skrócony. Lp Normatyw Opis Obmiar Jm

Kosztorys skrócony. Lp Normatyw Opis Obmiar Jm Str. 1 1. 1. 1. Obiekt: rurociąg o śr 315mm 603.00 1. 1. 1. KNNR 00-01-0502-0100 1. 1. 2. KNNR 00-01-0210-0400 1. 1. 3. KNNR 00-01-0307-0500 1. 1. 4. KNNR 00-01-0312-0200 1. 1. 5. KNNR 00-01-0214-0300

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska, 84-7 Szemud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 456-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Budowa przyłaczy i instalacji sanitarnych: kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Kod CPV 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : kanalizacja sanitarna ul. Konopnicka ADRES INWESTYCJI : Ksawerów ul. Konopnicka INWESTOR : Gmina Ksawerów ADRES INWESTORA : Ksawerów ul. Kosciuszki h WYKONAWCA ROBÓT : wg przetargu BRANŻA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów "Bipro" Grzegorz Ciurla, Agnieszka. ul. Hetmańska 42 lok. 210; Białystok

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów Bipro Grzegorz Ciurla, Agnieszka. ul. Hetmańska 42 lok. 210; Białystok Biuro Projektów "Bipro" Grzegorz Ciurla, Agnieszka Malewska ul. Hetmańska 42 lok. 210; 15-727 Białystok PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH PRZEDMIAR ROBÓT- LP. POZYCJA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH JEDNOSTKA NAZWA 1 2 3 4 5 DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE * * D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * ILOŚĆ 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY ...... PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Słupsku.

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Słupsku. Obiekt Rodzaj robót Branża Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa sanitarna 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4 - Roboty sanitarne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa Obiekt Budowa REJON UL. WYZWOLENIA W ŻORACH, NR DZIAŁEK: 2031/114, 2089/115, 1640/176. Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 1r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/1/2013

PRZEDMIAR ROBÓT. 1r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/1/2013 Załącznik nr 13 do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT Zadanie 5 pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Chopina, Wyspiańskiego, Żabiej, Wierzbowej i Legionów Polskich w Żyrardowie, wchodzące w skład Projektu Gospodarka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości Krzysztof Koczorowski ul. Szkolna 4, Baborówko, 64-500 Szamotuły 45000000-7 Roboty budowlane 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ Budowa: Przebudowa sieci kanalizacji ul. Tuwima, Dąbrowskiej w Chrzanowie. Lokalizacja: Miejscowość: Chrzanów, Ulica: Tuwima, Dąbrowskiej Dz. nr:145/82,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA OBIEKTU : SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODRZUTAMI DO GRANIC EWID. DZIAŁEK ADRES BUDOWY

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA OBIEKTU : SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODRZUTAMI DO GRANIC EWID. DZIAŁEK ADRES BUDOWY JEDNOSTKA PROJEKTOWA BIURO PROJEKTÓW USŁUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA 96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 0 tel.(046) 86-4-0 tel. Kom. 600-033-443 mail. uphs@o.pl ; NIP 837-6-5-0 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa drogi od al lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu

Przedmiar robót. Budowa drogi od al lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu Przedmiar robót Budowa drogi od al. 1000-lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu Data: 2017-07-21 Budowa: Droga gminna wraz z rondem i wlotami Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wyspiańskiego

Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wyspiańskiego Branża: Roboty budowlane Rodzaj: Przedmiar robót BUDOWA: INWESTOR: KOSZTORYSANT: Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wyspiańskiego Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wyspiańskiego Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: OFERTOWY - ETAP III kanały K 2

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: OFERTOWY - ETAP III kanały K 2 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys OFERTOWY - ETAP III kanały K 2 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T CPV

P R Z E D M I A R R O B Ó T CPV P R Z E D M I A R R O B Ó T CPV-45111200-0 - Roboty ziemne CPV-45231300-8 - Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów odprowadzających ścieki - ST-25 NAZWA INWESTYCJI : Zbiornik na ścieki sanitarne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA KANAŁU KANALIZACJI DESZCZOWEJ - OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW DESZCZOWYCH

Przedmiar robót PRZEBUDOWA KANAŁU KANALIZACJI DESZCZOWEJ - OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW DESZCZOWYCH strona nr: 1 Przedmiar robót DESZCZOWEJ - OCZYSZCZALNIA SCIEKÓW DESZCZOWYCH Data: 2017-06-15 Budowa: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : MARZEC Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : MARZEC Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Przebudowa drogi gminnej ul. Gwoździa w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej 1 01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi gminnej Nr R Blizne-Orzechówka km

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi gminnej Nr R Blizne-Orzechówka km PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi gminnej Nr 115820R Blizne-Orzechówka km 0+000-0+960 Lp Normatyw Opis Suma 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45232460-4 - Roboty sanitarne 45232130-2 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja deszczowa dla odwodnienia ul. Polnej w Ratowicach

Kanalizacja deszczowa dla odwodnienia ul. Polnej w Ratowicach O P I S T E C H N I C Z N Y TEMAT: Kanalizacja deszczowa dla odwodnienia ul. Polnej w Ratowicach INWESTOR: Gmina Czernica 1. Opracownie zawiera: - stronę tytułową - opis techniczny - spis działów - przedmiar

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO UMCS W LUBLINIE PL. M.C. SKŁODOWSKIEJ NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rur przykanalika kanalizacji sanitarnej w DS. "Babilon" ADRES INWESTYCJI : 0-06 Lublin ul. Idziego Radziszewskiego 7 INWESTOR : Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Dopiewo Obiekt : Kanalizacja sanitarna w Zakrzewie Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Nr spec.techn. Opis jedn. Obmiar 1 Roboty przygotowawcze - razem ST ST część B Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitum

PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Nr spec.techn. Opis jedn. Obmiar 1 Roboty przygotowawcze - razem ST ST część B Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitum PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Nr spec.techn. Opis jedn. Obmiar 1 Roboty przygotowawcze - razem Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie. 1.1 m2 8 730,43 1.3 Rozebranie podbudowy z kruszywa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA OBIEKTU : SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ. : ul. 1 Maja 16 ; Sochaczew

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA OBIEKTU : SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ. : ul. 1 Maja 16 ; Sochaczew USŁUGI 4 Hanna Szustecka? P R O J E K T O W E Hanna Szustecka '' USŁUGI PROJEKTOWE '' 96 500 Sochaczew,ul. Porzeczkowa 20 NIP 837 116 52 tel. (fax) 046 862 42 10,kom. 600033443 e mail: uphs@o2.pl PRZEDMIAR

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów "BIPRO" Grzegorz Ciurla Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 74 PRZEDMIAR

Biuro Projektów BIPRO Grzegorz Ciurla Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 74 PRZEDMIAR Biuro Projektów "BIPRO" Grzegorz Ciurla 15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 74 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111000-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/0/01/09

Przedmiar robót 1/0/01/09 Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 1/0/01/09 Instalacja kanalizacji sanitarnej Obiekt Budowa Inwestor Dom Pomocy Społecznej W Psarach ul. Kaliska nr dz. 227/1 i 227/2, Psary

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Bodych DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Bodych DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Pracownia Projektowa R-PLAN 04-205 Warszawa ul. Naddnieprzańska 33D Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kowalczyk SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Grzegorz Piasecki DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kowalczyk SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Grzegorz Piasecki DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Usług Inwestycyjnych PLUMBER ul. Lwowska 31/303, 56-400 Oleśnica PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

Bardziej szczegółowo

L.p. Spec. techn. Opis / Przedmiar Ilość Jedn.

L.p. Spec. techn. Opis / Przedmiar Ilość Jedn. -Obmiar L.p. Spec. techn. Opis / Ilość Jedn. 1 KANALIZACJA DESZCZOWA W UL. LIPOWEJ, RÓŻANEJ I TOPOLOWEJ 1.1 S 01.01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym 0.27 km ( 127,75

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 0119-03 analogia Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej km 0.1 2 3 4 5 6 7 D-01.01.01a kalkulacja Organizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODC.

KOSZTORYS OFERTOWY - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODC. 5.. KOSZTORYS OFERTOWY - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODC. (poprawiony 2) Lp. Indeks Nazwa Jednostka Obmiar Koszt miary jednostko wy 2 3 4 5 6 Kanalizacja deszczowa. Roboty ziemne STWiOR Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S Budowa : GMINA CZERWONAK Obiekt : Budowa ul. Kolejowej w Miękowie na odcinku od końcaistniejącej nawierzchni z kostki do skrzyżowania z ul. Majową wraz z odcinkiem ul. Ogrodowej do skrzyżowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Münnich DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 1, 6-01 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami - PRZYKANALIKI ADRES INWESTYCJI : Gózd, Łączna, Czerwona

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja sanitarna we wsi Skiereszewo, Os. Bajkowe, gmina Gniezno Obmiar robót

Kanalizacja sanitarna we wsi Skiereszewo, Os. Bajkowe, gmina Gniezno Obmiar robót Kanalizacja sanitarna we wsi Skiereszewo, Os. Bajkowe, gmina Gniezno Obmiar robót Lp. Podstawa wyceny Opis kosztorysu urządzeń wzgl. robót montażowych Cena Wartość 1 KNNR 6 t.0802/04 Rozebranie mechaniczne

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT B u d o w a : Kanalizacja sanitarna i deszczowa w miejscowościach: TANOWO i WITORZA O b i e k t : Przyłącza grawitacyjne A d r e s : Tanowo gm, Police Przyłącza grawitacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót załącznik nr 6

Przedmiar robót załącznik nr 6 Przedmiar robót załącznik nr 6 Lp Normatyw Opis Suma Element: Kanalizacja burzowa. 0-0-08-0300 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.iv 30 30.00 0-0-0-0800

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku CWD w Koninie

PRZEDMIAR ROBÓT. Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku CWD w Koninie Nr zlec. Z 1 / 2018 PRZEDMIAR ROBÓT TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku CWD w Koninie ADRES: KAT. OBIEKTU: INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Ulica ks. Jerzego Popiełuszki 4, 62-510 Konin

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS ŚLEPY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. B.Kalinowska DATA OPRACOWANIA : 15 październik 2017 r.

DROGOWIEC Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. B.Kalinowska DATA OPRACOWANIA : 15 październik 2017 r. DROGOWIEC Sp z oo ul Zwierzyniecka lok PRZEDMIAR ROBÓT -kanalizacja deszczowa z przebudową węzła hydrantowego NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul Łąkowej w Czarnej Białostockiej wraz z niezbędną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Lokalizacja: kolektor dz.nr 237/2, 398 ark.10 Inwestor: GMINA SWARZĘDZ Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 01-07-2013 SPIS DZIAŁÓW Lokalizacja: kolektor dz.nr 237/2, 398 ark.10 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45334- Roboty drogowe 4533-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 21, 26-021 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów - PRZYŁĄCZA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m.

KOSZTORYS OFERTOWY. na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m. KOSZTORYS OFERTOWY na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m. Sława Lp. Podstawa wyceny Rodzaj wykonywanych prac Jedn. miary Ilość

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach . KOSZTORYS OFERTOWY Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45232150-8 CPV-45233142-6 NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej w

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. Budowa drogi gminnej w miejscowości Pyrzowice (obwodnica wschodnia) wraz z przedłużeniem ul. Krótkiej 1 D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8 1 d.1 KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01. 2 KNR

Bardziej szczegółowo

3.4 D D D D D D Studnie kaskadowe z kręgów betonowych o śr

3.4 D D D D D D Studnie kaskadowe z kręgów betonowych o śr .4 D-0.02.01.00.5 D-0.02.01.00.6 D-0.02.01.00.7 D-0.02.01.00.8 D-0.02.01.00.9 D-0.02.01.00 Studnie kaskadowe z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok.do 5m - z płytą przejściową i kominem

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. ul. Świetlicowa Budowa nawierzchni jezdni i chodników. Cena zł. Ilość. Wartość zł (5 x 6) miary. spec.techn.

Kosztorys ofertowy. ul. Świetlicowa Budowa nawierzchni jezdni i chodników. Cena zł. Ilość. Wartość zł (5 x 6) miary. spec.techn. Kosztorys ofertowy ul. Świetlicowa Budowa nawierzchni jezdni i chodników Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Roboty rozbiórkowe, remonty cząstkowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73 Przedmiar robót Obiekt Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, 74-204 Kozielice 73 Kozielice czerwiec 2012 "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wodociąg Poryte - Budziski. Data opracowania: Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wodociąg Poryte - Budziski. Data opracowania: Nazwa zamówienia: Data opracowania: 2009-12-30 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Wodociąg Poryte - Budziski Adres inwestycji: Zamawiającyr: Poryte, Budziski gmina Stawiski Gmina Stawiski 18 520 Stawiski Plac Wolności 13/15

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

T E C H N I C Z N Y. Przebudowa ulic na osiedlu Westerplatte w Brzegu, ul. Sucharskiego - Skłodowskiej - ETAP II. INWESTOR: Gmina Miasto Brzeg

T E C H N I C Z N Y. Przebudowa ulic na osiedlu Westerplatte w Brzegu, ul. Sucharskiego - Skłodowskiej - ETAP II. INWESTOR: Gmina Miasto Brzeg O P I S T E C H N I C Z N Y TEMAT: Przebudowa ulic na osiedlu Westerplatte w Brzegu, ul. Sucharskiego - Skłodowskiej - ETAP II INWESTOR: Gmina Miasto Brzeg. Opracownie zawiera: - opis techniczny; - stronę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT: 1) KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT: 1) KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT: ) KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Parking dla samochodów osobowych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Skierniewice ul. Piłsudskiego 17 PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIVISION MICHAŁ KRAWCZYK

KOSZTORYS OFERTOWY Skierniewice ul. Piłsudskiego 17 PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIVISION MICHAŁ KRAWCZYK PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIVISION MICHAŁ KRAWCZYK 96-100 Skierniewice ul. Piłsudskiego 17 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

m-mały lb KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem KNR KNR KNR

m-mały lb KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem KNR KNR KNR m-mały2006-62lb KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111000-8 1 0111-02 2 KNR AT-03 0101-01 3 0802-03 4 0801-05 5 KNR 4-01 0108-18 6 KNR 4-01 0108-20 2 45111200-0 7 0213-01

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Działki nr 4/41, 4/42, 9/25, 9/28, 9/29,

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Kazimierz Jancewicz Identyfikator: KJ Data utworzenia: 2011-03-25 Sieć kanalizacji grawitacyjnej we wsi Kramkowo i sieć kanalizacji tłocznej relacji Oczyszczalnia ścieków w Wiźnie - Kramkowo Tabela przedmiaru

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zakład Usług Technicznych "PROSBED" s. c. Os. Słowackiego 22/9, Trzcianka

PRZEDMIAR. Zakład Usług Technicznych PROSBED s. c. Os. Słowackiego 22/9, Trzcianka Zakład Usług Technicznych "PROSBED" s. c. Os. Słowackiego 22/9, 64-980 Trzcianka NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Sarcz ADRES INWESTYCJI : Sarcz - gmina Trzcianka

Bardziej szczegółowo

UWAGA DO ROBÓT ZIEMNYCH: Do ponownego wykorzystania przewidziano 30 % gruntu rodzimego z wykopów

UWAGA DO ROBÓT ZIEMNYCH: Do ponownego wykorzystania przewidziano 30 % gruntu rodzimego z wykopów BIAŁYSTOK -UL.KONSTYTUCJI -GO MAJA -K.D.p-(-).kst 7 KANAŁ DESZCZOWY W UL. KONSTYTUCJI -GO MAJA W BIAŁYMSTOKU. KANAŁ DESZCZOWY - ROBOTY ZIEMNE d.. ST. -... o poj.łyżki 0.0 m w gr.kat. I-II z transp.urobku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DARFIK Firma Projektowo-Usługowa Dariusz Zbieć 08-110 Siedlce ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 33/55 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod

Bardziej szczegółowo

Opis robót : Kanalizacja deszczowa

Opis robót : Kanalizacja deszczowa K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y B u d o w a : Piaski O b i e k t : Budowa chodnika w ciagu ul.warszawskiej A d r e s :... I n w e s t o r : Gmina Piaski ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski W y k o n a

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 0420

Przedmiar robót 0420 Przedmiar robót 0420 Obiekt Budowa Inwestor ul. Anny Morkowicz-Olczakowj Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Sporządził inż. Krzysztof Syrek Kraków 20 czerwiec 2015 r. "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja sanitarna Targowa_1_ETAP

Kanalizacja sanitarna Targowa_1_ETAP 1 Kanalizacja sanitarna 1 Sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej 1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 d KNNR 1 0111-01 analogia 2 KNR AT-03 d 0101-02 3 KNR AT-03 d 0104-03 4 KNR 4-04 d 1103-05 5

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Przewóz płyt żelbetowych na odległość do 10 km po drodze o nawierzchni kl. I wraz z wyładunkiem w miejsce wskazane przez Inwestora

Kosztorys ofertowy. Przewóz płyt żelbetowych na odległość do 10 km po drodze o nawierzchni kl. I wraz z wyładunkiem w miejsce wskazane przez Inwestora Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Rozbiórki 02.00.01 Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory Pro trial version Przedmiar. Szpital Rydygiera-zewn.inst. wodociągu II strefy ciśn.

PDF created with pdffactory Pro trial version   Przedmiar. Szpital Rydygiera-zewn.inst. wodociągu II strefy ciśn. Przedmiar Data: 2007-11-07 Budowa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.l.rydygiera Kraków oś. Złotej Jesieni 1 Obiekt: Zewnętrzna Instalacja wodociągu II strefy ciśnień Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA ULICY LIPOWEJ W STALOWEJ WOLI - KANALIZACJA DESZCZOWA.

Przedmiar robót PRZEBUDOWA ULICY LIPOWEJ W STALOWEJ WOLI - KANALIZACJA DESZCZOWA. HSW - Zakład Projektowo - Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1 Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: BRANŻA SANITARNA Lokalizacja: Jedn ewid.: 181901_1 Stalowa Wola Obręb: 181901_1.0001 Charzewice

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Działka Gminna przy ul.krzyżowej - kanalizacja odwadniajaca

Przedmiar robót. Działka Gminna przy ul.krzyżowej - kanalizacja odwadniajaca Przedmiar robót Kody CPV: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane Obiekt: Przyłącze kanalizacji odwadniającej działkę gminną nr 3653/58 w obrębie Lipnik w celu zabezpieczenia posesji usytuowanych poniżej

Bardziej szczegółowo

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1201D w miejscowości Grębocice. KOSZTORYS OFERTOWY - br. drogowa

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1201D w miejscowości Grębocice. KOSZTORYS OFERTOWY - br. drogowa Załącznik nr 2 do SIWZ na zadanie pn. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1201D w miejscowości Grębocice Dane wyjściowe: Rg :.zł, Z :.%, Kp :.%, Kz :.%, KOSZTORYS OFERTOWY - br.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa drogi gminnej Nowa Wioska-Bucze od skrzyżowania z drogą powiatową Lubrza-Mostki Obiekt : Kanalizacja deszczowa z separatorami Adres : Gmina Lubrza pow. Świebodzin P R Z E D M I A R R O

Bardziej szczegółowo

Załącznik Strona 2/10

Załącznik Strona 2/10 Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar Kanalizacja burzowa przy ul. Kościuszki w Kocku Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - BARANŻA DROGOWA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ULICY POMPEA FERRARIEGIO i JANA KILIŃSKIEGO w Rydzynie

KOSZTORYS OFERTOWY - BARANŻA DROGOWA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ULICY POMPEA FERRARIEGIO i JANA KILIŃSKIEGO w Rydzynie KodCPV KOSZTORYS OFERTOWY - BARANŻA DROGOWA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ULICY POMPEA FERRARIEGIO i JANA KILIŃSKIEGO w Rydzynie realizacji Nazwa jednostki Ilość Cena jedn. (PLN*) Wartość (PLN*) 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ROBÓT 45330000-9, Roboty instalacyjne w 45231100-6, Ogólne roboty budowla Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 330000-9,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 231100-6,Ogólne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna dla gminy Nowy Targ - etap I rurociagi dn 250

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna dla gminy Nowy Targ - etap I rurociagi dn 250 Przedmiar robót Data: 2011-03-25 Budowa: Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Klikuszowa, Lasek, Trute, Morawczyna i Pyzówka gm. Nowy Targ - etap I obejmujacy Lasek, część Trutego i część Klikuszowej

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach Lp. Podstawa Opis Jednostka przedmiaru Przedmiar ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE (SST D-00.00, D-.) 1. CPV: 45.11.13.00-1 roboty rozbiórkowe Kalkulacja 1 indywidualna Kalk. ind. Organizacja ruchu na

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice In

Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice In Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Bodzewo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Obiekt : Kolektory grawitacyjne z przyłączami Adres : Bodzewo gm. Piaski

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Bodych DATA OPRACOWANIA : 30 listopad 2017 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30 listopad Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Bodych DATA OPRACOWANIA : 30 listopad 2017 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30 listopad Data zatwierdzenia Pracownia Projektowa R-PLAN 04-205 Warszawa ul. Naddnieprzańska 33D Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ŚWIERCZE_KANALIZACJA_12_2011_II ETAP

PRZEDMIAR ROBÓT ŚWIERCZE_KANALIZACJA_12_2011_II ETAP Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji "EKOKLIMA" 16-400 SUWAŁKI PUŁASKIEGO 95/46, tel. 89-670-71-00, fax. 89-670-70-60 Identyfikator: ZS Data opracowania: 2011-12-16 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa

Bardziej szczegółowo