Biuletyn Puntu Informacyjnego EUROPE DIRECT Południowa Wielkopolska 03/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Puntu Informacyjnego EUROPE DIRECT Południowa Wielkopolska 03/2011"

Transkrypt

1 Biuletyn Puntu Informacyjnego EUROPE DIRECT Południowa Wielkopolska 03/2011 przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim Marzec 2011 W numerze: Portal Twoja Europa Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych XII Międzyszkolne Targi Edukacyjne Konkurs dla Gimnazjalistów Nabór wniosków 8.2 Po IG European Language Label 2011 Pro100 do Prezydencji PORTAL TWOJA EUROPA "Twoja Europa" - to nazywa portalu, który ma ułatwić poruszanie się po wspólnym rynku i korzystanie z możliwości nauki, pracy, leczenia, prowadzenia działalności gospodarczej itp. Dzięki inicjatywie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego strona została rozbudowana, a nieba- wem będzie dostępna w 23 oficjalnych językach UE. W Polsce jej prezentacja od- była się 15 marca czyli w Światowym Dniu Konsumenta. Portal "Twoja Europa" (Your Europe) zawiera napisane przystępnym językiem informacje o prawach obywateli Unii Europejskiej, adresy instytucji i organizacji świadczących pomoc oraz odnośniki do aktów prawnych. Dzięki temu stanowi doskonałą pomoc dla młodzieży, studentów, pracowników, konsumentów i przedsiębiorców. - Zawsze marzyłam, aby istniało takie miejsce gdzie konsumenci i przedsiębiorcy mogliby znaleźć wszystkie praktyczne informacje na temat wspólnego rynku - mówiła uczestnicząca w prezentacji Róża Thun, członkini Komisji Rynku Wewnętrznego i Konsumentów Parlamentu Europejskiego. Posłanka Thun przypominała, że nadal zdecydowana mniejszość mieszkańców UE wie, na jakich zasadach działa jednolity rynek i jakie korzyści ma z niego każdy obywatel. - Niedawno, dzięki unijnej inicjatywie, udało się wprowadzić na rynek ujednoliconą ładowarką dla wszystkich telefonów komórkowych - przypominała. - Nadal trwają prace, by operatorzy obniżali o p ł a t y r o a m i n g o w e. - Ten portal to bezpośredni punkt dostępu, gdzie zgromadzono informacje na temat różnych aspektów wspólnego rynku. Tematyka jest bliska życiu - dotyczy rodziny, podróży, zakupów on-line, podejmowania pracy w innym kraju UE, poruszania się pojazdami w różnych częściach wspólnoty - mówił Jacek Goliński z Dyrekcji Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejs k i e j. Portal "Twoja Europa" jest podzielony na dwie części - przeznaczoną dla zwykłych konsumentów oraz dla przedsiębiorców. Obecnie funkcjonuje w sześciu wersjach językowych, jednak do końca roku ma być dostępny we wszystkich 23 oficjalnych językach UE. Aby przekonać użytkowników, że strona zwiera przydatne życiowo informacje, do części informacji dodano zakładki "Prawdziwa historia" opisujące przypadki ludzi, którym udzielano porady. - "Twoja Europa" wymaga oczywiście jeszcze wiele pracy i poprawek, bo z założenia jest ona współtworzona przez obywateli UE - zaznaczał Jacek Goliński. Twórcy portalu liczą, że dzięki informacji zwrotnej od internautów oraz krajowych instytucji uda się wyeliminować nieścisłości oraz rozbudować poszczególne działy tematyczne. Pierwsze uwagi pojawiły się już po prezentacji - zaproszeni do dyskusji przedstawiciele instytucji i dziennikarze podpowiadali jak uatrakcyjnić portal i które dane należy zmienić, by były bardziej aktualne i czyteln e d l a o d b i o r c ó w. Odnowiony portal "Twoja Europa" w lutym odnotował ponad 60 tys. unikalnych użytkowników. - Liczymy, że dzięki kampanii informacyjnej i obecności na Facebooku liczba odwiedzin będzie szybko rosła - mówił Goliński. Źródło: Parlament Europejski Biuro Informacyj- ne w Polsce Portal Twoja Europa :

2 Działania Europe Direct - Południowa Wielkopolska ZJEDNOCZONA W RÓŻNORODNOŚCI TO MOTTO UNII EUROPEJSKIEJ. PRZESŁANIE TEGO HASŁA JEST TAKIE, ŻE POPRZEZ UE EUROPEJCZYCY SĄ ZJEDNOCZENI W WYSIŁKACH NA RZECZ POKOJU I DOBROBYTU ORAZ ŻE MNOGOŚĆ KULTUR, TRADYCJI I JĘZYKÓW W EUROPIE JEST JEJ WAŻNYM ATUTEM. KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Punkt Informacyjny Europe Direct Południowa Wielkopolska serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem: Zjednoczona w różnorodności czyli mój region w Unii Europejskiej", którego efektem końcowym będzie wydanie ogólnopolskiego kalendarza sieci Europe Direct na 2012 rok. Celem konkursu plastycznego jest wyłonienie i nagrodzenie uczniów, którzy wykonają najciekawsze prace plastyczne prezentujące swój region w Unii Europejskiej. Prace te mają być wykonane w formie rysunku lub malunku, przy użyciu kredek, mazaków lub farb i powinny być wykonane w formacie A3 lub A4, w orientacji poziomej; a dotyczyć mają specyfiki danego regionu. Mogą przedstawiać regionalne stroje, zwyczaje, kulturę i wszystko to, co wyróżnia dany region spośród innych. Pracę konkursową należy złożyć w terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego). Spośród nadesłanych prac wyłoniona zostanie w terminie do 15 czerwca 2011 roku najlepsza praca oraz ewentualne wyróżnienia. Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę, a jego praca zostanie umieszczona w ogólnopolskim kalendarzu europejskim na 2012 rok, który zostanie wydany przez Sieć Informacyjną Europe Direct. Uczniowie z powiatów: jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego oraz pleszewskiego powinni przesłać prace konkursowe pocztą na adres: Punkt Informacyjny Europe Direct - Południowa Wielkopolska ul. Budowlanych 5, Ostrów Wielkopolski Informacje dodatkowe: Martyna Kruszyk tel Zapoznaj się z dokumentacją konkursową dostępną na stronie: w zakładce Konkursy

3 Działania Europe Direct - Południowa Wielkopolska XII MIĘDZYSZKOLNE TARGI EDUKACYJNE POWIATU OSTROWSKIEGO W dniach r., Konsultantki Punktu Informacyjnego Europe Direct Południowa Wielkopolska, uczestniczyły w XII Międzyszkolnych Targach Edukacyjnych Powiatu Ostrowskiego, które odbyły się w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Poznańskiej 43 w Ostrowie Wielkopolskim.

4 Działania Europe Direct - Południowa Wielkopolska KONKURS DLA GIMNAZJALISTÓW INSTYTUCJE UE OCZYMA MŁODYCH Już wkrótce Polska obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Czy wiecie czym zajmuje się ta unijna instytucja? Czy znacie inne instytucje i organy, które decydują o kierunku rozwoju całej wspólnoty? Macie teraz okazję, aby pogłębić swoją wiedzę i wygrać! Zbierz grupę pięciu osób i wykonajcie wspólnie w waszej szkole gazetkę, przedstawiającą wybraną instytucję unijną. Zapoznaj się z dokumentacją konkursową: Konkurs "Instytucje Unii Europejskiej oczyma młodych" organizowany jest przez Punkt Informacyjny Europe Direct - Południowa Wielkopolska przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie uczniów, którzy wykonają najciekawszą gazetkę szkolną prezentującą jedną z wybranych instytucji Unii Europejskiej. Gazetka o minimalnych wymiarach 70x100 cm przedstawiać powinna jedną spośród poniższych instytucji: Komisja Europejska Parlament Europejski Rada UE Rada Europejska Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji Trybunał Obrachunkowy Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Komitet Regionów Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Prace dotyczyć mają funkcji pełnionych przez daną instytucję oraz w sposób zrozumiały i przystępny przedstawiać jej rolę w podejmowaniu decyzji na szczeblu europejskim. Oceniać będziemy: estetykę wykonania pracy, pomysłowość umiejętność ukazania wiedzy na temat specyfiki wybranej instytucji/ organu Unii Europejskiej. Uczestnikami mogą być zespoły (max. 5-cio osobowe) ze szkół gimnazjalnych Południowej Wielkopolski. Każdy zespół powinien mieć opiekuna szkolnego. Pracę konkursową należy zgłosić w terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2011 roku poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: Punkt Informacyjny Europe Direct - Południowa Wielkopolska ul. Budowlanych 5, Ostrów Wielkopolski z dopiskiem "Instytucje Unii Europejskiej oczyma młodych - konkurs" lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

5 Co w funduszach piszczy? NABÓR WNIOSKÓW DO DZIAŁANIA 8.2 PO IG Więcej informacji na stronie: P o l s k a A g e n c j a Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków do Działania 8.2 PO IG : Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie w terminie: od 4 kwietnia 2011 r. do 29 kwietnia 2011r., zgodnie z zapisami Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu. W ramach Działania 8.2 przewidziano dofinansowanie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B z przeznaczeniem na realizację projektów o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. Wsparcie może być udzielone przedsiębiorcy, który planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązanie elektroniczne, w szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców. Typowy projekt obejmuje integrację systemów informatycznych przedsiębiorstw lub wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: O dofinansowanie w ramach Działania 8.2 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium RP a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną miejsce zamieszkania na terytorium RP, współpracujący na zasadzie zawartych umów, z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne. Budżet Działania wynosi: ,00 EUR. Kwota środków przeznaczonych na konkurs projektów wynosi : ,76 PLN. Poziom i wysokość wsparcia: Kwota wsparcia na projekt w zakresie wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B nie może być niższa niż złotych i jednocześnie nie może przekraczać złotych. Intensywność wsparcia jest zróżnicowana w zależności od m.in. statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowalnych. PARP w najbliższym czasie zamierza ogłosić kolejne projekty w ramach działania: 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznejprzewidywany termin ogłoszenia konkursu: , rozpoczęcie nabor u : Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B- przewidywany termin ogłoszenia konkursu: oraz , rozpoczęcie naboru: oraz

6 Młodzi w UE EUROPEAN LANGUAGE LABEL 2011 Zbliża się ostateczny termin składania wniosków w konkursie European Language Label. Do 6 maja można nadsyłać propozycje projektów, z których najlepsze zostaną nagrodzone prestiżowym certyfikatem językowym. Z uwagi na 10 lat funkcjonowania konkursu w Polsce, bieżąca edycja ma wyjątkowy, jubileuszowy charakter. Z tej okazji zaplanowanych zostało kilka szczególnych wydarzeń. Jesienią ukaże się specjalna publikacja, podsumowująca wyróżnione projekty a we wrześniu otwarta zostanie wystawa okolicznościowa. Uroczystą oprawę będzie miała także ceremonia wręczenia certyfikatów w tegorocznej edycji, która odbędzie się podczas obchodów Europejskiego Dnia Języków w Warszawie. Gorąco zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tegorocznej edycji oraz wnioskiem konkursowym. W przypadku wątpliwości i pytań można zwracać się do koordynatorki programu Anny Grabowskiej: tel lub Szczegółowe informacje o konkursie i priorytetach tematycznych jak również formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej: PRO100 DO PREZYDENCJI RELACJA Z IMPREZY W dniu r., tuż przed godz na Krakowskim Przedmieściu, pod pomnikiem Mikołaja Kopernika zgromadzili się młodzi ludzie w skupieniu czytający gazety przywiezione z różnych zakątków Europy. Następnie tłum młodzieży ruszył pod Bramę Uniwersytetu Warszawskiego skandując hasło "Stu-dniów-ka!" co było zapowiedzią niekonwencjonalnej promocji polskiej prezydencji w Radzie UE, która rozpoczyna się za 100 dni. Przed uczelnią zabawa ruszyła na dobre. Rytm nadawała muzyka słyszana tylko przez uczestników flash moba. Kolejne komendy wgrane wcześniej do ich odtwarzaczy mp3 powodowały, że młodzi ludzie machali kolorowymi krawatami, zamieniali się kurtkami, wreszcie sformowali ludzki pociąg, w którym bilety "sprawdzał" ubrany stosowną czapkę konduktor. Zabawę zakończył efektowny rzut kolorowymi serpentynami. Przez ponad kwadrans trwania flash moba obejrzało go ponad stu nieco zdezorientowanych przechodniów, dwa policyjne patrole oraz kilkunastu dziennikarzy. Wypytywani przez dziennikarzy uczestnicy zabawy wyjaśnili w końcu, że flash mob był ostatnim, niezapowiedzianym akcentem spotkania "Pro100 do Prezydencji. Forum", które zaledwie kilka minut wcześniej zakończyło się w auli dawnej biblioteki uniwersyteckiej. Forum zorganizowała Komisja Europejska w Polsce, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Katedra Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

7 PRO100 DO PREZYDENCJI RELACJA Z IMPREZY 1 lipca 2011 roku Polska obejmuje Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie Unii Europejskiej sprawuje Prezydencję, czyli przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej. W tym czasie państwo sprawujące Prezydencję staje się gospodarzem większości unijnych wydarzeń i gra kluczową rolę na wszystkich polach aktywności Unii Europejskiej. Jest odpowiedzialne za organizację spotkań UE, nadaje kierunek polityczny Unii, dba o jej rozwój, i n t e g r a c j ę o r a z b e z p i e c z e ń s t w o. Więcej o zbliżającej się Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej przeczytasz na: Adres redakcji: Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Południowa Wielkopolska przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości ul. Budowlanych Ostrów Wielkopolski tel./fax (062) Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 31 sierpnia 2011 r. Numer 8

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 31 sierpnia 2011 r. Numer 8 Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 31 sierpnia 2011 r. Numer 8 W tym numerze: Zapraszamy na wystawę "Nasz Świat w Twoim mieście" 2-3 Hołd dla ofiar totalitaryzmu 4-5 Rok 2013

Bardziej szczegółowo

III KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

III KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ Biuletyn Punktu Informacyjnego EUROPE DIRECT Południowa Wielkopolska 09/2011 przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim III KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ WRZESIEŃ 2011

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 ISSN 1899 3214 5 DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE W numerze Słowo wstępne.......................... 1 OPEN DAYS na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK

INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK 2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK Plany na przyszłość i biznes bez granic 3/2014 INNOWACJE W DZIAŁANIU E-PORADNIK SPIS TREŚCI n s. 3 Internacjonalizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw Młode

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce ul. Jasna 14/16a 00-041 Warszawa tel.: +48 22 595 24 70; faks: +48 22 595

Bardziej szczegółowo

Europa dla Aktywnych

Europa dla Aktywnych SKIBIŃSKA: ŁADNE OPAKOWANIE NIE POMOŻE BRAUN: CO DALEJ Z WYNIKAMI DIALOGU? DUSZCZYK: PRACA W WAKACJE, CZYLI WAKACJE W PRACY Europa dla Aktywnych KWARTALNIK FRSE NR 11 WIOSNA 2012/2013 ISSN 2082-2375 NAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Amanda Bełdowska Anna Forin Wanda Powałka Korekta: Dominik Lada Pracownicy zespołów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce Człowiek - najlepsza inwestycja Realizacja projektów innowacyjnych w województwie wielkopolskim Plenerowe Punkty Informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego 2012 Samorząd

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Europa dla Obywateli Erasmus+ Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Program "Europa dla obywateli" Cele ogólne rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez umożliwienie współpracy i uczestnictwa w budowaniu

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing

Wstęp. 1 W oryginale: The annual implementation report for the year 2010 and the final implementation report shall contain a chapter assessing SPIS TREŚCI Wstęp...3 PROMOCJA...5 1. KAMPANIE PROMOCYJNE O SZEROKIM ZASIĘGU...5 a. Ogólnopolska kampania IK NSRO i IZ PO promująca efekty wdrażania FE...5 b. Kampanie organizowane przez Instytucje Zarządzające

Bardziej szczegółowo

Euro News. Wakacje w Europie

Euro News. Wakacje w Europie Euro News Wakacje w Europie Oto kilka wskazówek dla osób podróżujących po Europie, jak uniknąć w tym czasie problemów. Dzięki unijnym przepisom dotyczącym przekraczania granic, korzystania z opieki medycznej,

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 2015 rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY Dobre praktyki przyjazne nie tylko środowisku Moja firma moją pasją, czyli W. Łasińskiego umiłowanie pracy...

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie MAZOWIECKI RYNEK PRACY, KWIECIEŃ 2006 1 2 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl Dyrektor WUP w Warszawie: Tadeusz Jan Zając tel. (022)

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) zatwierdzony przez Komisję Europejską

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) zatwierdzony przez Komisję Europejską INFORMATOR EUROPEJSKI NR 1 (296)/2015 (5 stycznia 2015 r. 11 stycznia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) zatwierdzony przez

Bardziej szczegółowo

Euro News. Partnerstwo przy funduszach

Euro News. Partnerstwo przy funduszach Euro News Partnerstwo przy funduszach Komisja Europejska zwiększa rolę partnerów w planowaniu oraz wydatkowaniu funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Europejski kodeks postępowania wyznacza standardy,

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 25 numer PSC Szanowni Państwo, mamy mały jubileusz 1 numer Przeglądu z 2013 r. to zarazem 22 numer ciągły i 25 w ogóle,

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 2 (47) /2012 QUO VADIS LUBUSKIE? Relacja z VII Regionalnego Spotkania Przedsiębiorców.

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 2 (47) /2012 QUO VADIS LUBUSKIE? Relacja z VII Regionalnego Spotkania Przedsiębiorców. WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 2 (47) /2012 QUO VADIS LUBUSKIE? Relacja z VII Regionalnego Spotkania Przedsiębiorców luty 2012 1 2 luty 2012 Szanowni Państwo Za nami VII Regionalne Spotkanie

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 3/2010 (6)

BIULETYN nr 3/2010 (6) BIULETYN nr 3/2010 (6) Słowo wstępne... 3 Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej... 4 Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL... 5 Dotacja na utworzenie i

Bardziej szczegółowo

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line Każdy z nas przeżył w swoim życiu etap, w którym coś dobiega końca i rozpoczyna się coś nowego, jeszcze nieznanego, wymagającego specjalnego

Bardziej szczegółowo

więcej: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2166&idd=8140

więcej: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2166&idd=8140 INFORMATOR EUROPEJSKI NR 9 (304)/2015 (9 15 marca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Decyzja Zarządu Województwa Opolskiego (ZWO) o wydłużeniu terminu sporządzenia i zamieszczenia na stronie internetowej raportu

Bardziej szczegółowo

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku Warszawa, wrzesień 2004 roku 2 1. EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZWŁASZCZA W SZKOŁACH ŚREDNICH

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW Konkurs 2015r.

PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW Konkurs 2015r. PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW Konkurs 2015r. wersja 11 marca 2015 r. www.mazowszelokalnie.pl 1 Spis treści I. Słowo od organizatorów Programu... 3 II. O programie... 4 III. Dla kogo?... 5 1. Kto może otrzymać

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo