10 LAT PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU. Wydawnictwo okolicznościowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10 LAT PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU. Wydawnictwo okolicznościowe"

Transkrypt

1

2

3

4 10 LAT PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Wydawnictwo okolicznościowe

5 Opracowanie materiału i redakcja: Pracownicy PWSZ w Wałczu Zdjęcia: Archiwum PWSZ w Wałczu i prywatne archiwum studentów PWSZ w Wałczu Opracowanie graficzne i projekt okładki: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski Sobczyk Spółka Jawna Wydawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski Sobczyk Spółka Jawna ISBN

6

7

8 Szanowni Państwo, zależy nam, by Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu była znana nie tylko ze wspomnień i życzliwej pamięci jej absolwentów, pracowników naukowo-dydaktycznych, współpracowników, samorządowców, polityków, biznesmenów, zaprzyjaźnionych osób i instytucji, ale by jej obraz i dokonania przybliżyć i utrwalić w tej książce. Taką okazją dopingującą nas do wydania publikacji, obrazującej powstanie i funkcjonowanie naszej Uczelni, jest jej jubileusz. Wałecka Uczelnia została utworzona w wyniku oddolnej inicjatywy samorządu lokalnego miasta Wałcz, powiatu wałeckiego i samorządu województwa zachodniopomorskiego, polityków oraz przy ogromnym zaangażowaniu i wsparciu pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego, a później pracowników innych uczelni. Tak więc 1 lipca 2014 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu skończyła 10 lat. Gdy 5 lat temu stanęłam po raz pierwszy w progach Naszej Uczelni, poczułam się jak Eneasz, który gdy dotarł do brzegów Latium, wezwał swoich towarzyszy do walki okrzykiem Audaces 7

9 8

10 fortuna juvat! Śmiałym szczęście sprzyja!. Te trzy słowa pochodzące ze strofy "Eneidy" Wergiliusza, oddają stan ducha nas wszystkich. Ale szczęście to za mało. Każdy wielki sukces jest triumfem uporu. To zdanie sformułowane przez niemieckiego pisarza Sigmunda Grafa, celnie opisuje wybrukowaną różnymi trudnościami drogę, jaką zarządzający tą Uczelnią, muszą od 10 lat pokonywać. Oczywiście, dochodzenie do w pełni satysfakcjonujących efektów naszych działań to długi proces, lecz mogę odpowiedzialnie stwierdzić, iż zdołaliśmy - w możliwie krótkim czasie - doprowadzić do wymaganej sprawności funkcjonowania, dość skomplikowanego organizmu Uczelni. Podkreślić należy, że zasadność powoływania, a raczej tworzenia tych uczelni, miała wiele przesłanek natury społecznej. Trzeba wyraźnie widzieć potrzeby edukacyjne środowisk lokalnych i regionalnych w zakresie studiów zawodowych dla młodzieży tych środowisk, która w istniejących, komercyjnych warunkach studiów w uczelniach niepaństwowych nie byłaby w stanie uzyskać wyższego wykształcenia. Między innymi ze względu i na ten fakt myślę, że obecność PWSZ w tym mieście i regionie stwarza szansę na przyspieszenie rozwoju społecznogospodarczego i poprawienie pozycji tej części regionu względem pozostałej części województwa. Jesteśmy III ośrodkiem akademickim w woj. zachodniopomorskim po Szczecinie i Koszalinie i jedyną placówką na terenie południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, która stwarza szansę uzyskania wyższego wykształcenia wszystkim, bez względu na status materialny i społeczny. Rok 2009 był przełomowym rokiem w krótkiej historii Uczelni, gdyż od tego roku Uczelnia, poza kontynuowaniem działalności dydaktycznej, rozpoczęła intensywne działania na rzecz społeczności lokalnej i rozwoju regionu. Dążymy, by unowocześnić naszą bazę edukacyjną, jak i wyposażenie laboratoryjne, wykorzystując w tym celu środki własne, Ministerstwa oraz sięgając po środki unijne. Staramy się, aby studenci poza obowiązkowym procesem edukacyjnym, mogli skorzystać w ramach Erasmusa z praktyk zagranicznych, wyjazdów integracyjnych, oraz mieli szansę znaleźć w naszej Uczelni możliwość wszechstronnego rozwoju. Jednak, by móc się rozwijać i poszerzać obszar działania niezbędne są inwestycje, zarówno w remont posiadanych obiektów powojskowych, jak też zakup najnowszych urządzeń i sprzętu, które będą służyły nie tylko naszym studentom, ale również stymulowały rozwój przemysłowych, wysoko specjalistycznych firm regionu, w tym Klastra Metalowego METALIKA, którego nasza Uczelnia była inicjatorem powołania. Jednakże wzorem mojego poprzednika, mam świadomość, że chociaż w wielu aspektach musimy liczyć na własne siły, to jednak nie obędzie się bez pomocy władz samorządowych, życzliwości Urzędu Marszałkowskiego, zwłaszcza w pozyskiwaniu środków unijnych. Taka pomoc będzie niezbędna zarówno dla uruchamiania nowych kierunków, specjalności jak też inwestowania w bazę materialną, 9

11 infrastrukturę uczelni, przystosowanie istniejących budynków do zwiększających się potrzeb. Niezwykle istotną role odgrywa Konwent PWSZ, którego pierwsze inauguracyjne posiedzenie odbyło się w dniu 25 czerwca 2012 r. Pełniąc niezwykle ważną rolę ambasadora Uczelni w regionie oraz odpowiadając za inicjowanie i wspieranie działań związanych z jej rozwojem, czerpie z doświadczeń, wiedzy i umiejętności członków Konwentu, reprezentujących środowiska: naukowe, biznesu i samorządu. Patrząc w przyszłość trudno jednoznacznie określić jak powinien przebiegać rozwój uczelni, gdyż różne kryteria będą decydować o jej rozwoju i o priorytetach stosowanych rozwiązań. Niestabilność zasad funkcjonowania PWSZ, musi powodować wielowątkowość planowania. Mając na uwadze misję jaką ma do spełnienia uczelnia, zasadnicza uwaga powinna być skierowana na ofertę dydaktyczną dostosowaną do rynku pracy, jakość i kwalifikacje kadry, zwiększenie zatrudnienia na pierwszym etacie oraz poprawę infrastruktury dydaktycznej. Dynamika rozwoju uczelni uzależniona będzie w dużym stopniu od rozwiązania problemów z rozwojem własnej kadry oraz pozyskiwaniem środków na inwestycje. Odnowione budynki służyć powinny działającym na naszym terenie organizacjom pozarządowym i społecznym w tym klubom sportowym AZS, Fundacji Na Rzecz PWSZ w Wałczu, Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, klastrowi itd. Nadal ważną kwestią będzie współpraca z biznesem i jednostkami samorządu terytorialnego, a zatem działalność na rzecz regionu dotycząca: kształcenia ustawicznego, ekspercka, doradztwa gospodarczego, kulturotwórcza itp. Wymagać to będzie szerzej zaawansowanych badań, transferu technologii i innowacji, ale też wspólnie podejmowanych działań na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej. PWSZ jest zdolne wziąć na siebie dużą część ciężaru związanego z rozwojem tej części regionu, ale oczekujemy też zdecydowanej pomocy i współdziałania ze strony władz oraz środowisk gospodarczych. Jako Rektor PWSZ, pragnę zaapelować do wszystkich posiadających mandat społeczny i władzę oraz do środowisk gospodarczych o zainwestowanie w rozwój PWSZ, gdyż jak powiedział Winston Churchill Bogaczami przyszłości będą bogaci w intelekt. Człowiek pozbawiony wiedzy, niewykształcony, nie będzie pełnowartościowym obywatelem. Nie bez powodu narodziła się idea kształcenia przez całe życie. Szanowni Państwo, studia licencjackie to już wyższe wykształcenie, to konkretny dyplom, który daje możliwość podjęcia pracy zawodowej. Po studiach licencjackich można kontynuować naukę na studiach II stopnia, a także uczestniczyć w kursach, szkoleniach oraz studiach podyplomowych. PWSZ w Wałczu nie zamyka okna na świat. Licencjat staje się przepustką na studia magisterskie w dowolnej uczelni pracującej w systemie bolońskim. 10

12 Intensywnie dążymy do tego, by łączyć naukę teorii z bardzo konkretnym przygotowaniem do zawodów potrzebnych na lokalnym rynku pracy. Staże w przedsiębiorstwach regionu to naturalna droga do przyszłego zatrudnienia. Patrząc w przyszłość Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu deklaruje również aktywny udział w pracach pozwalających na realizację celów rozwojowych województwa zachodniopomorskiego i wspieranie społeczności regionalnej w skutecznym odkrywaniu potencjałów i pełnym wykorzystywaniu szans na rozwój. Sprzyja temu zbliżający się nowy okres finansowania z Unii Europejskiej na lata mobilizujący nas do przygotowania propozycji zagospodarowania tych środków w sposób najbardziej efektywny i zgodny z potrzebami społeczeństwa regionu. Dlatego też w odpowiedzi, na rozpoznane przez nas potrzeby różnych grup społecznych, instytucji i organizacji z naszego regionu, przygotowaliśmy kilka propozycji projektów, które moglibyśmy realizować wspólnie z władzami samorządowymi województwa. Taka formuła pozwoli na wykorzystanie naszego dotychczasowego doświadczenia i objęcie wsparciem osób czy podmiotów wychodząc poza obszar rynku lokalnego. Uczelnia nasza podejmowała już szereg działań, które miały wpływ zarówno na rozwój PWSZ, jak i stworzenie oraz ugruntowanie szeroko zakrojonej współpracy z przedsiębiorcami, samorządem oraz społecznością lokalną. Staliśmy się animatorami i inicjatorami wielu wydarzeń, działań, spotkań, wzbogacającymi to środowisko. Działania nasze spotykały się z dość powszechną aprobatą, co wpływa na chęć sprostania nowym wyzwaniom. Dziękujemy za wszelką, udzieloną nam pomoc w rozwijaniu Naszej Uczelni oraz wszystkie oznaki sympatii, które budują dalsze dobre relacje i napawają optymizmem na przyszłość. dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek Rektor PWSZ w Wałczu 11

13 OUczelni Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu powstała 1 lipca 2004 r. Kształcimy studentów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia te, to 3-letnie studia zawodowe kończące się nadaniem tytułu licencjata i 3,5-letnie studia inżynierskie. Nasza Uczelnia oferuje również studia podyplomowe. W Uczelni funkcjonują cztery instytuty: Instytut Ekonomiczny, Instytut Humanistyczny, Instytut Kultury Fizycznej, Instytut Politechniczny. Misją Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu jest pozyskiwanie i transfer wiedzy dla kreowania przedsiębiorczości i kultury. Powinnością naszej Uczelni jest budowanie przestrzeni interesów w przekazywaniu i zastosowaniu wiedzy oraz generowanie impulsów do stymulowania rozwoju kultury i sportu. 12

14 O Uczelni Kadra pracująca w PWSZ w Wałczu to specjaliści z odpowiedniej dziedziny, z praktyką zawodową. Na zajęciach stosowane są nowoczesne pomoce naukowe. Edukacja odbywa się w niewielkich grupach, adekwatnych do formy i treści przeprowadzanych zajęć. Dużą rolę w procesie edukacji spełniają kontakty studentów z praktyką zarówno w zakresie obowiązkowych praktyk zawodowych, jak i podczas wyjazdów zagranicznych i staży w firmach na terenie Polski. Główna siedziba Uczelni znajduje się przy ul. Bydgoskiej 50 w neogotyckim budynku z początku XX wieku. Z kolei baza dydaktyczna znajdująca się przy ul. Wojska Polskiego 99 zawiera sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesne środki multimedialne, laboratoria, aulę oraz halę sportową i bibliotekę. Na obszarze należącym do Uczelni zlokalizowany jest kompleks boisk Moje Boiska Orlik W procesie dydaktycznym korzystamy również z obiektów innych podmiotów np. Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu. 13

15 O Uczelni PatrOnat Patronat Honorowy nad obchodami Jubileuszu 10-lecia PWSZ w Wałczu objęli: 1. dr Marek Tałasiewicz Wojewoda Zachodniopomorski 2. Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego KOmitet HOnOrOwy Do Komitetu Honorowego obchodów Jubileuszu 10-lecia Uczelni zostali zaproszeni: 1. Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Konwentu PWSZ w Wałczu 2. dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Członek Senatu i Konwentu PWSZ w Wałczu 3. Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz, Członek Konwentu PWSZ w Wałczu 4. prof. dr hab. Edward Włodarczyk Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego 5. prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal Rektor Politechniki Koszalińskiej 6. prof. dr hab. Józef Garbarczyk Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych 7. prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 8. prof. dr hab. Ignacy Dziedziczak IRektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu 9. Andrzej Przewoda Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie 10. Piotr Marszałek Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu 11. dr Marzena Frankowska Koordynator Klastra Metalowego METALIKA 12. Marek Dymsza Koordynator Klastra Metalowego META- LIKA 13. Zbigniew Wolny Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych 14. Ks. Biskup Edward Dajczak Ordynariusz Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 15. płk Adam Polowy Komendant 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu 16. Zbigniew Kiwertz Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Ziemi Wałeckiej 17. Bolesław Rafałko Prezes Zakładu Transportowo-Usługowo-Handlowego Albor 14

16 O Uczelni Uczelnia dawniej i dziś Inicjatywa utworzenia szkoły wyższej w Wałczu pojawiła się już w 1999 r. Głównymi motywami dążenia do powołania PWSZ w Wałczu było wyrównanie szans na uzyskanie dobrego wykształcenia, poprzez ułatwienie dostępu do studiowania dla młodzieży i dorosłych z regionu. Ówczesne władze miasta Wałcza przy wsparciu Powiatu Wałeckiego oraz przedstawicieli WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego, dostrzegając potencjalne korzyści, jak również pozytywne oddziaływanie Uczelni na otoczenie gospodarcze i społeczne regionu, zwróciły się do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wsparcie idei utworzenia w Wałczu szkoły wyższej. Poparcie Sejmiku Województwa skutkowało złożeniem wniosku do Ministra Edukacji Narodowej o utworzenie Uczelni i tak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu została utworzona 1 lipca 2004 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. Pierwszym Rektorem został prof. zw. dr hab. Ignacy Dziedziczak. Nasza Uczelnia jest pierwszą wyższą uczelnią zawodową w województwie zachodniopomorskim i jedyną szkołą wyższą z siedzibą w Wałczu. Kształcenie rozpoczęto na dwóch kierunkach: Finanse i Bankowość (obecnie Finanse i Rachunkowość) oraz Filologia. W 2006 r. uruchomiono kolejne kierunki: Wychowanie Fizyczne oraz Informatyka i Ekonometria. Następny etap związany jest z rokiem 2010 i kształceniem na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, który ukończyli już pierwsi absolwenci, opuszczając mury naszej uczelni jako inżynierowie. Kolejnym etapem rozwoju Uczelni nawiązującym do tradycji kształcenia w Wał- 15

17 O Uczelni czu nauczycieli w Zespole Kolegiów Nauczycielskich było uruchomienie w 2012 r. nowego kierunku Pedagogika. Oprócz uzyskania kwalifikacji i uprawnień pedagogicznych do pracy na stanowisku nauczyciela, czy wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, studenci nabywają umiejętność pracy z osobami niedostosowanymi społecznie, przebywającymi w placówkach socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych. Uczą się otwartości na sprawy ludzi starszych, kształtując postawy życzliwości, dialogu i umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów społecznych. W 2013 r. dostrzegając potrzebę kształcenia specjalistów z zakresu zastosowań informatyki, powołano nowy kierunek studiów Informatyka w Biznesie i Administracji, który będzie dawał absolwentom umiejętność tworzenia aplikacji i wykorzystania w różnych aspektach zdobyczy w obszarze zaawansowanych technologii. W tym roku akademickim zintensyfikowano wysiłki na rzecz poszerzenia oferty edukacyjnej, poprzez starania o otwarcie dwóch nowych kierunków studiów. Pierwszy z nich Lingwistyka Stosowana Język Angielski, odpowiada współczesnym potrzebom rynku, a więc zapotrzebowaniu na specjalistów nie tylko znających język angielski czy kulturę krajów anglojęzycznych i umiejących wykorzystać jego znajomość w kontaktach z otoczeniem gospodarczym, przemysłowym lub biznesowym, ale również dających przygotowanie do wykształcenia niezwykle istotnej umiejętności kreowania możliwości samozatrudnienia. Drugim kierunkiem jest Administracja, która może stanowić drogę do zdobycia względnie uzupełnienia wiedzy i umiejętności, dla osób, które planują lub już związali swoje życie zawodowe z organami wykonującymi zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, albo pragną podjąć zatrudnienie w strukturach administracyjnych szczebla lokalnego i regionalnego. 16

18 O Uczelni Nasze działania są odzwierciedleniem niegasnącej determinacji na rzecz budowania jak najlepszej przestrzeni edukacyjnej, poprzez zwiększenie potencjału kadrowego oraz bazy dydaktycznej. Początkowo Uczelnia mieściła się w budynku przy ul. Bydgoskiej 50. W roku 2005 Urząd Miasta Wałcz, przekazując darowiznę w postaci terenu po byłej jednostce wojskowej, umożliwił stworzenie kampusu akademickiego; rozpoczęto prace remontowe celem przystosowania budynków pokoszarowych do potrzeb dydaktycznych. W 2007 r. został odremontowany budynek używany dawniej jako warsztat naprawy czołgów w którym mieszczą się: aula, laboratoria komputerowe oraz sala do nauki języków obcych. W 2010 r. dzięki pozyskanym środkom unijnym, dokonano modernizacji kolejnego budynku, w którym obecnie znajdują się trzy nowe laboratoria, pomocne w kształceniu inżynierów, laboratorium językowe, pracownie niezbędne do prowadzenia kierunku Wychowanie Fizyczne oraz większość pomieszczeń dydaktycznych. W 2009 r. Rektorem została wybrana dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek. Druga kadencja władz naszej Uczelni, to dalsze dążenie do dynamicznego rozwoju Uczelni, poprzez zacieśnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. PWSZ jest jednym z inicjatorów powołania do życia w 2011 r. Klastra Metalowego Metalika, którego zadaniem jest zwiększenie skali kooperacji wewnętrznej oraz współpracy z firmami zewnętrznymi (krajowymi i zagranicznymi). Obecnie Klaster skupia przedsiębiorstwa z branży metalowej oraz branż komplementarnych z województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego. Firmy działające w ramach Klastra osiągają sprzedaż na poziomie 320 mln zł, zatrudniając około 2300 pracowników. Klaster Metalika za całokształt działalności zawodowej i społecznej oraz przyczynianie się do gospodarczego rozwoju Powiatu Wałeckiego i jego promocji, został w tym roku wyróżniony przez Starostwo Powiatowe w Wałczu w kategorii Działalność gospodarcza. W roku 2013 Uczelnia wystąpiła z inicjatywą budowy Regionalnego Centrum Badawczo- Rozwojowego, którego powstanie ma na celu zwiększenie możliwości rozwojowych przedsiębiorstw w branżach innowacyjnych poprzez zapewnienie im dostępu do innowacyjnych urządzeń badawczych, których brak w tym regionie Polski. Realizacja tego celu następować będzie poprzez utworzenie w Wałczu bazy służącej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych na rzecz regionalnego przemysłu, w tym również przedsiębiorców zrzeszonych w Klastrze Metalowym Metalika w Wałczu. Powstanie Centrum umożliwi transfer innowacyjnych technologii do otoczenia gospodarczego naszej Uczelni. Kolejnym zrealizowanym przedsięwzięciem jest organizacja corocznych, międzynarodowych konferencji naukowych, które w zamyśle mają tworzyć sprzyjające warunki i szanse dla rozwoju regionu. Pierwsza konferencja Nauka Szansą Rozwoju Regionu 17

19 O Uczelni 18

20 O Uczelni 19

21 O Uczelni odbyła się w 2010 r. W latach następnych tematyka konferencji obejmowała kolejno zagadnienia związane ze sportem i rekreacją, przedsiębiorczością, turystyką i rekreacją. W tym roku piąta już konferencja, poświęcona jest innowacyjności. Międzynarodowe konferencje wpisały się na stałe w kalendarz imprez naukowych, służących integracji nauki, biznesu i samorządów. Naszym zamierzeniem na kolejne lata jest dalsze doskonalenie procesu dydaktycznego tak, by poprzez nadanie mu wymiaru praktycznego, nasi absolwenci byli poszukiwani na rynku pracy. Chcemy doprowadzić do odremontowania następnych budynków przy ul. Wojska Polskiego. W celu integracji społeczności studenckiej, planujemy również otwarcie akademika, klubu studenckiego, a także Inkubatora Akademickiej Przedsiębiorczości. Liczymy, że w następnym roku akademickim sfinalizujemy budowę Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego. 20

22 O Uczelni refleksje O Uczelni Mija 10 lat, od kiedy pierwsi studenci przekroczyli progi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu. Z okazji jubileuszu wszystkim Pracownikom Uczelni oraz Studentom składam jak najserdeczniejsze życzenia. Obecność uczelni jest już na stałe wpisana w ofertę szkolnictwa wyższego Powiatu Wałeckiego, a nasze miasto nabiera charakteru akademickiego. Wybór miejsca nauki dla większości osób, to bardzo ważna decyzja. To właśnie tam, nie tylko zdobywa się wiedzę, ale także kształtuje dojrzałe poglądy, nabiera się doświadczenia, a także zawiera znajomości na całe życie, często zaczyna pracę i zakłada rodzinę. Niewątpliwie Wałcz trudno porównać do aglomeracji metropolitalnych, w których jest najwięcej uczelni, ale nie wszyscy studenci mogą wyjechać do dużych ośrodków akademickich. Dlatego bardzo ważną ofertą w szkolnictwie wyższym stały się PWSZ-ty, które mają za zadanie uzupełniać ofertę szkolnictwa wyższego, właśnie w mniejszych miejscowościach. Te szkoły są najbardziej elastyczne w zakresie dopasowania oferty dydaktycznej. Wałecka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest tego najlepszym przykładem. Dzięki wysokiemu zaangażowaniu JM Rektor dr hab. prof. nadz. Jolanty Witek oraz sprawnemu zarządzaniu, umiejętnie dopasowuje się do kadrowych potrzeb rynkowych. Ale czy tylko chodzi o dopasowanie, o konkurencyjność na naszym wewnętrznym rynku wiedzy, nauczania i umiejętności? Myślę, że słynne zdanie prof. Leszka Balcerowicza o wyższości inwestycji w beton niż w naukę, doprowadziło nas do ślepego zaułka. Dziś świętując dziesięciolecie naszej uczelni musimy zdać sobie sprawę, że każda szkoła, a szczególnie wyższa, ma również trudne zadanie kształtowania osobowości, tworzenia kapitału społecznego i aktywnych elit intelektualnych. Kończy się czas dla kolejnego pokolenia,,klapek i Ipodów, czy konsumpcyjnej generacji,,y. Warto podkreślić jak ważną staje się wychowawcza rola szkół wyższych, zmieniających sposób myślenia nowoczesnych ludzi w nowoczesnym społeczeństwie. Jestem przekonany, że te i inne wartości są w Wałeckiej PWSZ kultywowane, ponieważ jest to uczelnia o nietuzinkowym charakterze i bardzo wysokich kwalifikacjach kadry dydaktycznej. Jestem bardzo dumny z tego, że Wałcz ma swoją uczelnię, ponieważ Ona jest dla nas wyróżnieniem, olbrzymią wartością dodaną, stwarza nam szanse rozwoju i daje nadzieję na lepsze jutro. Paweł Suski, Poseł na Sejm RP 21

23 O Uczelni Jubileusz dziesięciolecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, stwarza sposobność do podsumowań, ale także jest doskonałą okazją do spojrzenia w przyszłość. Zgodnie z dewizą uczelni Vincit qui patitur (Zwycięża ten, kto wytrwa), dzień powstania uczelni czyli 1 lipca 2004 roku, był dniem rozpoczynającym proces zwyciężania wszelkich trudności i przeszkód w funkcjonowaniu Naszej Uczelni. Nie ulega wątpliwości, że wiedza i edukacja stały się głównym czynnikiem rozumienia współczesnego świata i poszukiwania prawdy o nim a także rozwoju współczesnego społeczeństwa. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu, oraz wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu oferuje możliwość kształcenia na sześciu kierunkach studiów pierwszego stopnia, prowadzonych w ramach czterech instytutów, co jest niezwykle ważne dla rozwoju społeczno-gospodarczego Wałcza, rozwoju opartego na wiedzy, rozwoju samorządów lokalnych jakimi są gminy Powiatu Wałeckiego. Każda uczelnia poprzez zindywidualizowane nauczanie, oraz wychowanie w duchu twórczej myśli i poczuciu wolności oraz tolerancji, zyskuje jedyną i niepowtarzalną szansę na wzbudzenie w młodych ludziach silnych więzi z tradycją, możliwość wpływania na postawy młodych ludzi i współkreowania ich dalszego życia. Nasza uczelnia tę szansę w pełni wykorzystała. W związku z tym, iż mija 10 lat od chwili gdy uroczystym Gaudeamus pierwszy raz zainaugurowano rok akademicki pragnę złożyć na ręce władz uczelni, wykładowców, oraz studentów najserdeczniejsze życzenia wytrwania czyli zwycięstwa. Dr Bogdan Wankiewicz, Starosta Wałecki Dziesięć lat to z jednej strony niewiele czasu, ale z drugiej strony pewne szczegółowe wątki ulegają zamazaniu. A tu na prośbę Pani Rektor muszę sobie odtworzyć jak to było z powstaniem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu. Uczelnia nie powstała od razu. To był długi proces, którego początków nie znam. Nie wiem w czyjej głowie zrodził się pomysł utworzenia PWSZ i skąd pochodziła inspiracja. Na pewno orędowników jej powołania było wielu, ale najwytrwalsi z nich to burmistrz Wałcza Pan Zdzisław Tuderek i ówczesny starosta wałecki Pan Janusz Różański. W proces tworzenia PWSZ zaangażowałam się mocno od jesieni 2001 roku, gdy zostałam wybrana posłem do Sejmu RP. Z dokumentacją potrzebną do powołania szkoły przyszli do mnie Pan prof. Zdzisław Niedzielski (w tym czasie kierownik Punktu Wykładowego Uniwersytetu Szczecińskiego) i Pan Andrzej Łojewski dyrektor Zespołu Kolegiów Nauczycielskich. To właśnie ci Panowie pisali i poprawiali, poprawiali i pisali dokumenty niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny wniosku przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Wspólnych spotkań osób zainteresowanych powstaniem szkoły było wiele. Wiele innych rozmów, telefonów czy rozmawiałam z Panią Minister?" 22

24 O Uczelni utwierdziły mnie w przekonaniu, że jeżeli nie wychodzę tej szkoły u Pani Krystyny Łybackiej ówczesnej Minister Edukacji, to powrót do Wałcza będzie co najmniej trudny. Rozmawiałam z Panią Minister dziesiątki razy przekonując do powołania wyższej uczelni w Wałczu. Myślę, że w pewnym momencie miała mnie serdecznie dosyć. Zorganizowałam spotkania z Panią K. Łybacką (co najmniej dwa) burmistrza Zdzisława Tuderka, starosty Janusza Różańskiego i Przewodniczącego Rady Miasta Zbigniewa Drobnego, z którymi przekonywaliśmy Panią Minister, że PWSZ da impuls rozwojowi miasta i powiatu oraz, że będą wspomagać jej rozwój także finansowo. Podobne zapewnienie złożył marszałek i członkowie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, którzy uczestniczyli w zorganizowanym przeze mnie spotkaniu. Pamiętam spotkania z Przewodniczącym Państwowej Komisji Akredytacyjnej prof. Andrzejem Jamiołkowskim, w których uczestniczył prof. Niedzielski. Bo oprócz woli politycznej trzeba było napisać dobry wniosek. Były jeszcze moje rozmowy z Prezydium Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży. Dzięki tym działaniom w budżecie kraju na 2003 r. wyższa szkoła zawodowa w Wałczu została zaplanowana. Niestety sejmowa Komisja Finansów Publicznych utrąciła propozycje MEN utworzenia pięciu państwowych szkół zawodowych w 2003 r., w tym w Wałczu. Procedurę lobbowania trzeba było zacząć od nowa, tym razem uwzględniając Komisję Finansów Publicznych. To następna długa historia, ale udało się, w kolejnym budżecie na 2004 rok. Powstała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu po 6 latach starań, wysiłkiem wielu ludzi, ich zaangażowaniem, strategicznością myślenia i życzliwości Ministra Edukacji Narodowej. Jestem dumna, że mogłam w tym procesie tworzenia szkoły brać udział. PWSZ dotychczas w najmniejszym mieście w Polsce to brzmi wspaniale. Powołanie PWSZ nadało miastu patyny, jak powiedziała Pani Minister Krystyna Łybacka na otwarciu szkoły. PWSZ musiała mieć swoją siedzibę. Takie możliwości dawały obiekty wojskowe po byłych koszarach. Z pomocą w ich pozyskaniu przyszedł ówczesny wiceminister Ministerstwa Obrony Narodowej Pan Janusz Zemke. Omawiałam z nim problem pozyskania koszar prawie pół roku. Burmistrz z Radą Miasta za 3,5 min zł. zakupili koszary stwarzając warunki lokalowe dla dalszego rozwoju uczelni. Tego właśnie rozwoju: kadrowego, liczby studentów, liczby kierunków, serdecznie życzę miastu, pracownikom uczelni i studentom. Panu prof. Ignacemu Dziedziczakowi pierwszemu Rektorowi PWSZ serdecznie dziękuję za współpracę, za prowadzenie Uczelni w najtrudniejszym, bo początkowym etapie. Pani Rektor Jolancie Witek, która już II kadencję kieruje naszą Uczelnią serdecznie życzę dalszego zapału, wytrwałości i realizacji zamierzeń dla dobra Uczelni i Miasta. Bogusława Towalewska, Burmistrza Miasta Wałcz, (Poseł na Sejm RP w latach ) 23

25 O Uczelni wspomnienie absolwenta Czas studiów w PWSZ w Wałczu wspominam z wielką radością i tęsknotą za tym okresem. Katarzyna Z okresu studiów miło wspominam zwłaszcza fajną atmosferę i imprezy, mi.in. juwenalia studenckie, które odrywały nas od codziennej nauki i pozwalały spędzić czas na zabawie i integracji. Paweł Studia były wspaniałym dla mnie okresem. Poznałam wspaniałych kolegów, miło wspominam wykładowców. Agnieszka Bardzo dobrze wspominam zajęcia na naszej uczelni. Nie dość, że ciekawiły, to zawierały w sobie mnóstwo przydatnej wiedzy nie tylko teoretycznej, praktycznej, ale i tzw. życiowej w końcu miała ona pomóc w przyszłości. Jako absolwent potwierdzam, pomogła. Beata Pamiętam wykłady z lekkim wzruszeniem, oczywiście ze śmiechu. Mnóstwo humoru przy ciężkiej pracy i osiągane cele tak to wspominam. Wykładowcy zawsze potrafili znaleźć ze studentami jasny, zrozumiały i przejrzysty język. Przy świetnej atmosferze zawsze przekazywali nam to co najważniejsze. Joanna Popołudniowe zajęcia sportowe. Mogliśmy razem z kumplami przyjść pograć w siatkę, piłkę nożną albo cokolwiek co chcieliśmy poćwiczyć. Wiem, że inne kierunki też miały swoje dodatkowe zajęcia przy komputerach na różnych programach, czy jakieś wokalne, albo fotograficzne. Na uczelni zawsze coś się działo. Przy dzisiejszym zabieganiu ludzi, to była świetna odskocznia dla naszych pasji. Mariusz Ja dobrze wspominam z czasów studiów w PWSZ imprezy, nie tylko te oficjalne jak otrzęsiny albo juwenalia, ale także nasze spotkania poszczególnych roczników w mieście, klubach czy na domówkach. To były świetne czasy. Ania Dla mnie najlepszym wspomnieniem jest to, że poznałam na uczelni moich znajomych, z którymi stale utrzymuję kontakt mimo upływu kilku dobrych lat od ukończenia studiów. Mała uczelnia, a tylu wspaniałych ludzi. Gdybym mogła wybrać uczelnię jeszcze raz, na pewno nie wybrałabym innej. Julita Nigdy nie sądziłam, że na małej uczelni może się tak wiele dziać. Magdalena 24

26 O Uczelni struktura Uczelni Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest Wydział Społeczno-Inżynieryjny, który został utworzony decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia roku, w ramach którego funkcjonują 4 instytuty: INSTYTUT EKONOMICZNY Dyrektorzy: prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska ( r r.) dr Sławomir Franek ( r r.) prof. dr hab. Ignacy Dziedziczak (od r.) INSTYTUT HUMANISTYCZNY Dyrektorzy: dr hab. Piotr Sulikowski ( r r.) dr Jacek Szczepaniak ( r r.) dr Franciszek Kalinowski ( r r.) dr Alicja Pawlikowska ( r r.) dr Tadeusz Klupczyński ( r r.) dr Piotr Cegłowski (od r.) INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ Dyrektor: (powstał r.) dr hab. Jerzy Eider (od r.) INSTYTUT POLITECHNICZNY Dyrektor: (powstał r.) prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta (od r.) 25

27 O Uczelni władze Uczelni Władze Uczelni na przełomie lat: REKTORZY: 1. prof. dr hab. Ignacy Dziedziczak ( r r.) 2. dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek (od r.) PROREKTORZY: 1. dr hab. Piotr Sulikowski ( r r.) 2. dr inż. Marcin Kęsy ( r r.) 3. dr inż. doc. Marek Olesiak ( r r.) 4. dr hab. Renata Knap ( r r.) 5. dr Dariusz Skalski (od r.) DZIEKAN: dr inż. doc. Marek Olesiak (od r.) PRODZIEKAN: mgr Marek Siek (od r.) KANCLERZE: 1. mgr Grzegorz Wołodkowicz ( r r.) 2. mgr Mariusz Wróbel ( r r.) 3. mgr inż. Jacek Kasiński (od r.) KWESTORZY: 1. mgr Marzena Szczepańska (od r r.) 2. mgr Małgorzata Krzeszewska (od r.) 26

28 O Uczelni 27

29 O Uczelni władze Uczelni Obecnej Kadencji REKTOR dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek PROREKTOR DS. WSPÓŁPRACY dr Dariusz Skalski 28

30 O Uczelni DZIEKAN WYDZIAŁU SPOŁECZNO-INŻYNIERYJNEGO dr inż. doc. Marek Olesiak PRODZIEKAN WYDZIAŁU SPOŁECZNO-INŻYNIERYJNEGO mgr Marek Siek 29

31 O Uczelni KANCLERZ mgr inż. Jacek Kasiński KWESTOR mgr Małgorzata Krzeszewska 30

32 O Uczelni Organy KOlegialne SENAT kadencji JM Rektor dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek 2. Prorektor dr Dariusz Skalski 3. Dziekan dr inż. doc. Marek Olesiak 4. Kanclerz mgr inż. Jacek Kasiński 5. prof. dr hab. Ignacy Dziedziczak 6. prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta 7. dr Maria Sobieszczyk 8. dr Bogdan Wankiewicz 9. dr Anna Kszak-Krzyżanowska 10. mgr Marek Siek 11. mgr Łukasz Gniot 12. mgr inż. Paweł Kominek 13. Ilona Malik 14. Jakub Bieńkowski 15. Justyna Witowska RADA WYDZIAŁU Dziekan dr inż. doc. Marek Olesiak 2. Prodziekan mgr Marek Siek 3. Dyrektor Instytutu Politechnicznego prof. dr hab. Jarosław Plichta 4. Dyrektor Instytutu Ekonomicznego prof. dr hab. Ignacy Dziedziczak 5. Dyrektor Instytutu Humanistycznego dr Piotr Cegłowski 6. Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej dr hab. Jerzy Eider 7. dr Alicja Pawlikowska 8. dr Mariusz Wojtalik 9. dr Kamila Trojanowska 10. mgr Łukasz Gniot 11. mgr inż. Monika Łukojć 12. Paulina Lewandowska 13. Ilona Malik 14. Karolina Myłek 31

33 O Uczelni KONWENT kadencji Paweł Suski Poseł na Sejm RP Przewodniczący 2. dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek Rektor PWSZ w Wałczu 3. dr Dariusz Skalski Prorektor PWSZ w Wałczu 4. dr inż. doc. Marek Olesiak Dziekan PWSZ w Wałczu 5. Jacek Kasiński Kanclerz PWSZ w Wałczu 6. Anna Mieczkowska członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 7. dr Bogdan Wankiewicz Starosta Powiatu Wałeckiego 8. Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz 9. prof. dr hab. Ignacy Dziedziczak pierwszy Rektor PWSZ w Wałczu 10. Dorota Matuszak-Klupczyńska Dyrektor ZS nr 4 RCKU w Wałczu 11. Jadwiga Kontowicz-Łuszczyk Dyrektor ZSM nr 1 w Wałczu 12. Roman Wiśniewski Północna Izba Gospodarcza w Wałczu 13. Zbigniew Wolny Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Wałczu 14. Krystyna Łątkowska Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Ziemi Wałeckiej 15. Bogdan Białas Klaster Metalowy Metalika 16. Radosław Wesołowski PKO Bank Polski S.A. 32

34 O Uczelni samorząd studencki Samorząd Studencki PWSZ w Wałczu składa się z 20 członków. Samorząd współpracuje z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, jak i z radami uczelnianymi innych Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Samorząd jest pośrednikiem między organami władzy Uczelni, a wszystkimi studentami. Stara się rozwiązywać wszelkie problemy studentów, a także motywuje do zaangażowania w życie studencie wszystkich żaków. Zajmuje się organizacją m.in. Juwenaliów, otrzęsin, wyborów, imprez, spotkań studenckich. Bierze udział w opiniowaniu wewnętrznych aktów prawnych Uczelni. Przedstawiciele studentów są członkami organów kolegialnych: Senatu i Rady Wydziału Społeczno-Inżynieryjnego. 33

35 KOnferencje, seminaria, debaty Od początku istnienia staramy się organizować różnego debaty, seminaria, konferencje podczas których poruszane są zagadnienia i problemy istotne z punktu rozwoju miasta, powiatu i regionu. W 2010 roku rozpoczął się cykl konferencji organizowanych przez PWSZ w Wałczu we współpracy ze Starostwem Powiatu Wałeckiego, Urzędem Miasta Wałcz oraz Uniwersytetem Szczecińskim, pod wspólną nazwą Szansa rozwoju regionu. Zamierzeniem organizatorów było stworzenie warunków do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz opracowania wspólnych rozwiązań i ich transferu z nauki do praktyki jako wkład w rozwój regionu przez przedstawicieli uczelni, biznesu i samorządów. Tematy i zagadnienia poruszane we wszystkich konferencjach wywołały burzliwe dyskusje, skłoniły do przemyśleń i wyciągnięcia konstruktywnych wniosków. Dzięki prezentacji wielu interesujących wyników badań możliwe było zidentyfikowanie barier, jak również wskazanie na nowe możliwości w zakresie czynników mających wpływ na rozwój regionu. Niezwykle cenne, w organizowanych cyklicznie konferencjach, jest możliwość spotkania się kilku środowisk, bez których współpracy nie ma szansy na rozwój regionu, a mianowicie: środowiska nauki, środowiska samorządowego wraz z organizacjami pozarządowymi oraz środowiska przedsiębiorców. Poniżej prezentujemy najważniejsze przedsięwzięcia z tego zakresu. Rok 2008 Konferencja naukowa pn. Wunderteam tradycje i współczesność sportu wałeckiego Pierwszą konferencję naukową zorganizowaliśmy w dniu 19 kwietnia 2008 pt. Wunderteam tradycje i współczesność sportu wałeckiego. Konferencja ta odbyła się w ramach II Zjazdu Polskiego Lekkoatletycznego Wunderteamu, w którym udział wzięli twórcy polskich sukcesów olimpijskich z lat 50 i 60-tych. Największe sławy polskiej lekkoatletyki: medaliści olimpijscy, mistrzowie świata i Europy z minionych lat zaszczycili nas swoją obecnością także podczas konferencji. Nie zabrakło m.in. Kazimierza Zimnego, Witolda Barana, Zbigniewa Makomaskiego i Lecha Boguszewicza. 34

36 Konferencje, seminaria, debaty Dawni mistrzowie spotkali się również z młodzieżą akademicką PWSZ w Wałczu. Studenci przygotowali wystawę fotografii ukazującej codzienny trud zawodników na zgrupowaniach i zawodach opartej na zdjęciach archiwalnych ze zbiorów członków Wounderteamu. Rok 2010 Debata pn. Transport czynnikiem determinującym rozwój społeczno-gospodarczy powiatu wałeckiego Obok konferencji, Uczelnia aktywnie wpierała inne przedsięwzięcia służące transferowi wiedzy. W dniu 20 grudnia 2010 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu odbyła się debata pn. Transport czynnikiem determinującym rozwój społeczno-gospodarczy powiatu wałeckiego. Współorganizatorami debaty byli: Północna Izba Gospodarcza Oddział Wałcz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, Starostwo Powiatowe w Wałczu oraz Urząd Miasta Wałcz. Na spotkanie przybyło wiele znakomitych osobistości. Funkcję moderatora debaty zgodził się objąć europoseł prof. dr hab. Bogusław Liberadzki. Pierwszą część poświęcono prezentacjom odnoszącym się do omawianego obszaru, po czym w kolejnej części zawiązała się dyskusja uczestników. Jako pierwsi zabrali głos zasiadający przy stole panelowym goście i przedstawiciele organizatorów: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, dr Wojciech 35

37 Konferencje, seminaria, debaty Drożdż Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Eugeniusz Wilczyński Sekretarz Urzędu Miasta Wałcz, dr Hanna Dorozik OBET Szczecin, Bolesław Rafałko Prezes PIG Oddział Wałcz, dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek JM Rektor PWSZ w Wałczu, Jacek Kasiński Kanclerz PWSZ w Wałczu. Wypowiadali się oni na temat polityki rozwoju transportu w UE i w Polsce, w województwie zachodniopomorskim oraz w powiecie wałeckim. Poruszone zostały m.in. problemy związane z budową obwodnicy miasta Wałcza, modernizacją linii kolejowej nr 403, usprawnieniem komunikacji wewnętrznej w Wałczu. Zagadnienia te wywołały ożywioną dyskusję wśród zgromadzonych na sali przedstawicieli władz samorządowych, instytucji, przedsiębiorstw i mieszkańców powiatu wałeckiego. W wypowiedziach podsumowujących debatę wskazano na konieczność przeprowadzenia bardziej szczegółowych badań obecnego stanu i potrzeb w zakresie funkcjonowania transportu jako podstawy wypracowania strategii rozwoju transportu w powiecie wałeckim, spójnej ze strategią rozwoju województwa, kraju, UE. Podkreślono też, że zarówno badania, jak i opracowanie strategii wymagają ścisłej współpracy władz samorządowych, instytucji, przedsiębiorstw, a także mieszkańców. I konferencja: Nauka szansą rozwoju regionu Pierwsza z cyklu konferencja pod hasłem Nauka szansą rozwoju regionu zgromadziła blisko 70 uczestników z 11 ośrodków akademickich w Polsce, a także przedstawicieli władz samorządowych i wojewódzkich. Patronat honorowy nad spotkaniem objęli Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko i rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Waldemar Tarczyński, a w Radzie Programowej znaleźli się m.in. rektor PWSZ w Wałczu prof. Jolanta Witek, jej poprzednik prof. Ignacy Dziedziczak, była minister finansów, a obecnie kierownik Katedry Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Teresa Lubińska, starosta Bogdan Wankiewicz, burmistrz Zdzisław Tuderek, wiceburmistrz Jolanta Wegner oraz wykładowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń, związanych z rolą nauki w rozwoju społeczno-gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia współpracy samorząd biznes nauka w przyśpieszeniu rozwoju regionalnego. W referatach i dyskusjach omawiano m.in. rolę samorządów w rozwoju szkolnictwa wyższego, PWSZ a rozwój społeczności lokalnych, problemy budowy społeczeństwa informacyjnego, przedsiębiorczość absolwentów szkół średnich i wyższych, finansowanie szkolnictwa z Funduszy Europejskich czy współpracę samorządów i szkół w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych. 36

38 Konferencje, seminaria, debaty 37

39 Konferencje, seminaria, debaty Rok 2011 II konferencja: Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu Kolejna konferencja pt. Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu miała wymiar międzynarodowy, ponieważ poza PWSZ, organizatorem było Volleyball Club Angermünder Bildungswerk e.v. Patronat na tym przedsięwzięciem objęli Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego. Udział w konferencji wzięło kilkudziesięciu pracowników naukowych z uczelni z całego kraju oraz goście z Niemiec łącznie ponad 60 osób. Głównym celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń oraz przedstawienie wyników badań naukowych dotyczących rozwoju sportu i rekreacji oraz ich roli w rozwoju lokalnym i regionalnym. Podkreślano istotną rolę sportu i rekreacji we współczesnym świecie, konieczność podejścia strategicznego w zarządzaniu sportem i rekreacją, jak również zaznaczano jego wymiar gospodarczy, demograficzny i społeczny. Wskazano, iż każdy region posiada własne, unikatowe kompetencje oraz możliwości organizacyjne, finansowe i społeczne do kształtowania polityki w zakresie sportu i rekreacji. Uczestnicy zwiedzili także dwa najstarsze zabytki ulokowane na Pojezierzu Wałeckim: Zamek Wedlów Tuczyńskich oraz Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Tucznie, jak też mieli możliwość pływania kajakami po naszym jeziorze 38

40 Konferencje, seminaria, debaty oraz zwiedzania ścieżek rowerowych znajdujących się w naszym regionie. Nie zabrakło także spotkania z olimpijczykami z Pekinu, wioślarską czwórką: Michałem Jelińskim, Markiem Kolbowiczem, Adamem Korol i Konradem Wasilewskim. Seminarium pn. Kreowanie marki regionu" W dniu 3 listopada 2011 r. Uczelnia zorganizowała w Zamku Wedlów Tuczyńskich warsztaty pn. Kreowanie marki regionu, skierowane do samorządowców i pracowników działu promocji. Tematem spotkania było kreowanie marki regionu na podstawie przykładów realizowanych przez klastry turystyczne. Goście mogli się także zapoznać z projektem Kasztelania Tuczno, który przewiduje wykorzystanie walorów turystycznych regionu (głównie powiatu wałeckiego) w połączeniu uwarunkowaniami historycznymi, w oparciu o jeden z najpiękniejszych zabytków jakim jest zamek Wedlów Tuczyńskich. Dwa tygodnie później odbyło się polsko-niemieckie seminarium pod tym samym tytułem. W seminarium udział wzięli samorządowcy z powiatu wałeckiego oraz gmin graniczących z powiatem wałeckim, a także osoby zainteresowane wykreowaniem marki regionu. Prelegentami na seminarium były osoby deklarujące dalszą współpracę z PWSZ w Wałczu: uznany autorytet w zakresie marki regionu prof. dr hab. Andrzej Szromnik z Uniwersytetu Ekonomicznego z Krakowa, dyrektor MP Polskie Klas- 39

41 Konferencje, seminaria, debaty try Sp. z o.o. Pan Marek Dymsza oraz twórca marki UCKERMARK Pan Silvio Moritz z Niemiec. Seminarium zaowocowało wydaniem przez naszą Uczelnię monografii pod redakcją naukową dr hab. prof. nadzw. Jolanty Witek pt. Kreowanie marki regionu". Rok 2012 III konferencja: Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu Tematem przewodnim konferencji była Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. W konferencji wzięło udział 124 uczestników z 28 ośrodków akademickich, a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz świata biznesu. Konferencję zaszczycili swoją obecnością m.in. prof. zw. dr hab. Andrzej Szromnik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. zw. dr hab. Eugeniusz Michalski z Politechniki Koszalińskiej, prof. dr hab. Piotr Godlewski z Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. zw. dr hab. Leon Dorozik, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, a także goście z zaprzyjaźnionej uczelni z Niemiec, a mianowicie: prof. dr Armin Thoma oraz prof. dr Viktoria Enzenhofer z Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Głos w konferencji zabrali także: Poseł na Sejm RP Paweł Suski, Piotr Marszałek Dyrektor COS w Warszawie, Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski, Starosta Powiatu Wałeckiego dr Bogdan Wankiewicz, Zastępca Burmistrza 40

42 Konferencje, seminaria, debaty Miasta Wałcz Jolanta Wegner. Dyskutowano na temat roli władz centralnych i lokalnych we wspieraniu i kreowaniu przedsiębiorczości oraz budowaniu przestrzeni na rzecz rozwoju, a także podkreślano znaczenie innowacyjności i technologii informacyjnych na poziomie lokalnym i regionalnym. Nie zabrakło również rozważań na temat sportu jako katalizatora przedsiębiorczości. Istotne miejsce w obradach zajęli przedstawiciele Klastra Metalowego Metalika, którzy podkreślali istotną rolę współpracy i konsolidacji działań konkurencyjnych przedsiębiorstw dla uzyskania synergicznych efektów w branży oraz łączenia sił i środków niezbędnych do zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynkach krajowych i zagranicznych. Swój głos w konferencji mieli także studenci, którzy wskazali jak działają na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 41

43 Konferencje, seminaria, debaty Rok 2013 IV konferencja: Turystyka i rekreacja szansą rozwoju regionu Turystyka i rekreacja wskazana została jako szansa rozwoju regionu na kolejnej konferencji. Przy organizacji konferencji po raz kolejny wsparcie otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Wałczu, Urzędu Miasta Wałcz oraz Uniwersytetu Szczecińskiego przy udziale środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. W konferencji wzięło udział 67 uczestników z 18 ośrodków akademickich, a także przedstawiciele ponad 18 jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji związanych z turystyką i rekreacją. Swoją obecnością naszą konferencję zaszczycili m. in. prof. dr hab. Piotr Godlewski z Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr hab. Edyta Rudawska z Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Dariusz Kiełczewski z Uniwersytetu w Białymstoku, prof. dr Armin Thoma oraz prof. dr Viktoria Enzenhofer z Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde. W dyskusji uczestniczyli również przedstawiciele samorządów i organizacji samorządowych: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego dr Wojciech Drożdż, Kierownik Wydziału Turystyki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Aleksandra Mrozek, Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec Piotr 42

44 Konferencje, seminaria, debaty Pawlik, Burmistrz Miasta Wałcz Bogusława Towalewska, Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis, Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski, Starosta Powiatu Wałeckiego dr Bogdan Wankiewicz, Prezes Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Waldemar Miśko oraz Dariusz Zuber Dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie. Rok 2014 V konferencja: Innowacyjność szansą rozwoju regionu W ramach obchodów 10-lecia PWSZ w Wałczu odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa, której myślą przewodnią była innowacyjność, rozumiana jako czynnik towarzyszący nam w wielu aspektach obecnego funkcjonowania w mikro i makro skali. Istotnym elementem okazał się panel, w którym licznie reprezentowani przedstawiciele samorządu terytorialnego dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie wprowadzania przedsięwzięć innowacyjnych. Praktyczne ujęcie zostało zestawione z pewnymi modelami teoretycznymi prezentowanymi przez wybitnych naukowców z największych ośrodków akademickich w Polsce. Na zakończenie pierwszego dnia praktyczne podejście do innowacyjności zaprezentowali przedstawiciele Akademii Umiejętności Simply Perfect przy Philips Lighting Poland S.A. W drugim dniu panele tematycznie odnosiły się do relacji występujących pomiędzy środowiskiem 43

45 Konferencje, seminaria, debaty naukowym a biznesowym w kreowaniu innowacji oraz pokonywaniu występujących barier. Elementem towarzyszącym konferencji były warsztaty nt. Praktyczne korzystanie z innowacyjnej aplikacji kreatora studiów przypadku w nauczaniu akademickim. Pokłosiem każdej konferencji jest wydanie publikacji, wysoko punktowanej wg listy czasopism MNiSW. 44

46 KOnKUrsy i turnieje KOnKUrsy Od 2009 r. do 2012 r. organizowane były corocznie przez Instytut Ekonomiczny Konkursy Wiedzy Ekonomicznej. Celem konkursów było rozpowszechnianie wiedzy ekonomicznej wśród młodych ludzi, poszerzanie zainteresowań na temat funkcjonowania współczesnej gospodarki i rynków finansowych oraz promowanie młodzieży uzdolnionej. Konkurs skierowany był dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 45

47 Konkursy i turnieje 46

48 Konkursy i turnieje 47

49 Konkursy i turnieje Od 2009 r. Instytut Humanistyczny organizował Konkurs Języka i Kultury Krajów Anglo/Niemieckojęzycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Wałcza i regionu. Od tego roku konkurs językowy obejmuje tylko zakres języka i kultury krajów anglojęzycznych. Konkursy co roku cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży. Celem konkursów jest zwiększenie zainteresowania językami i ich kulturą oraz motywowanie uczniów szkół średnich do nauki języków obcych. Podczas konkursów odbywają się warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego. 48

50 Konkursy i turnieje 49

51 Konkursy i turnieje W latach Instytut Humanistyczny był również organizatorem imprez pn. Kulturalno-naukowa wiosna w PWSZ w Wałczu, w ramach których odbyły się konkursy oratorskie Dispute Kultura w Języku, Język w Kulturze. W ramach imprez wygłaszane były wykłady przez znanych profesorów m.in. z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, a także odbyły się konkursy oratorskie Dispute 2010 oraz Dispute Akcja zgromadziła licznie przybyłych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Od 2013 r. Uczelnia podtrzymując tradycję konkursów organizowanych dotychczas przez Zespół Kolegiów Nauczycielskich, przejęła rolę organizatora Konkursu Języka Angielskiego dla Szkół Gimnazjalnych. W tym roku odbyła się już XIII edycja tego konkursu. Celem jest motywowanie uczniów do podnoszenia poziomu umiejętności językowych oraz zainteresowanie ich kulturą państw anglojęzycznych. 50

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8

Spis Treści. Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8 Spis Treści I Z HISTORII UCZELNI... 4 Powstanie... 4 Misja Sapientiae Servientes... 6 Władze Uczelni... 7 Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty... 8 II NAUKA... 11 Kadra naukowo dydaktyczna... 11 Badania

Bardziej szczegółowo

Życie ALMAMER gazeta uczelniana

Życie ALMAMER gazeta uczelniana Życie ALMAMER gazeta uczelniana Nr 12 / rok akademicki 2010/2011 ISSN 83-86960-31-7 Praktyki w Bułgarii Nasze innowacje 18 21 8 14 24 Studenci z zagranicy Kultury Świata Liderzy Sukcesu ALMAMER Tego pamiętnego

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Robert Zawadziński Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ w Koninie rys. Jan Markaczewski Drodzy

Bardziej szczegółowo

Linka, Małgorzata Mazur, Wiesław Deptuła, Mariola Badowska, Joanna Daniek, Anna. Jerzy Giedrys, Magdalena Seredyńska,

Linka, Małgorzata Mazur, Wiesław Deptuła, Mariola Badowska, Joanna Daniek, Anna. Jerzy Giedrys, Magdalena Seredyńska, 1 października 2009 roku podczas immatrykulacji studentów po raz 25. zabrzmiała w nowoczesnych murach Uniwersytetu Szczecińskiego, czyli auli Wydziału Humanistycznego, średniowieczna pieśń hymniczna Gaudeamus

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX Miesięcznik Społeczno-Kulturalny cena 7 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1426-7667 nr indeksu 323462 PWSZ w Kaliszu Raj naukowców 1 2 3 4 Miesięcznik

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu INFORMATOR 2014/2015 LICENCJACKIE 1 PODYPLOMOWE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu Informator dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

Pismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

Pismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku Pismo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku Nr 1 (20) 2014 r. ISSN 1732-4130 ROK AKADEMICKI 2013/2014 - PIERWSI ABSOLWENCI PIELĘGNIARSTWA (Egzamin dyplomowy na kierunku pielęgniarstwo część praktyczna)

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025 STRATEGIA ROZWOJU Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na lata 2015-2025 PIŁA, grudzień 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 1. UWARUNKOWANIA PROGRAMOWE STRATEGII... 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

SPIS TREŚCI 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. SŁOWO WSTĘPNE 3 OBECNE WŁADZE UCZELNI 4 1. Z HISTORII WSI-E 5 SPIS TREŚCI 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Pierwsze kroki 5 Pierwsze władze 8 Nowy rozdział - studia magisterskie uzupełniające 9 Działalność

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. W numerze:

Spis treœci. W numerze: Spis treœci W numerze: Kolejne zwycięstwo w rankingu... 3 Konferencja prasowa po rankingu................................... 8 Niecodzienny jubileusz.... 9 Jubileusz Prorektora.............................................

Bardziej szczegółowo

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy

Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy Lubelska Wojewódzka Komenda OHP materiały konferencyjne Lublin 2006 Skład i łamanie: Andrzej Famielec Wydawca: Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda

Bardziej szczegółowo

3(31)2012. Immatrykulacja studentów, fot. Jakub Krzysiak/SAF

3(31)2012. Immatrykulacja studentów, fot. Jakub Krzysiak/SAF 3(31)2012 Immatrykulacja studentów, fot. Jakub Krzysiak/SAF Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Rozmowy z Władzami Uczelni o planach na bieżącą kadencję Wynalazczość na Politechnice Przedsiębiorczy

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-9061 nr 31, listopad 2011 r. rok założenia 1996 http://www.wshe.pl. Inaugur acja roku ak ademickiego 2011/2012

ISSN 1427-9061 nr 31, listopad 2011 r. rok założenia 1996 http://www.wshe.pl. Inaugur acja roku ak ademickiego 2011/2012 ISSN 1427-9061 nr 31, listopad 2011 r. rok założenia 1996 http://www.wshe.pl Inaugur acja roku ak ademickiego 2011/2012 Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego

Bardziej szczegółowo

spis treści z życia Uczelni

spis treści z życia Uczelni spis treści Od Redakcji Wraz z nowym, bardzo szczególnym dla historii naszej rolniczej uczelni, rokiem akademickim 2008/2009, oddajemy w Państwa ręce nową publikację Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Biuletyn

Bardziej szczegółowo

BPO. Gospodarka na odległość. Historia sukcesu: AZSoft, Capgemini. Czy ktoś widział innowacje w usługach? Z biznesplanem po dotacje

BPO. Gospodarka na odległość. Historia sukcesu: AZSoft, Capgemini. Czy ktoś widział innowacje w usługach? Z biznesplanem po dotacje nr 2 (5) 2007 CZERWIEC Periodyk wydawany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach środków finansowych z Unii Europejskiej BPO. Gospodarka na odległość Historia sukcesu: AZSoft, Capgemini

Bardziej szczegółowo

EUNOMIA. Eunomia x70. miesięcznik raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. ISSN 1897-2349 nr 3 (70) / marzec 2014

EUNOMIA. Eunomia x70. miesięcznik raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. ISSN 1897-2349 nr 3 (70) / marzec 2014 EUNOMIA miesięcznik raciborskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej ISSN 1897-2349 nr 3 (70) / marzec 2014 Eunomia x70 Uczniowie oczekujący na ogłoszenie wyników konkursu językowego (s. 10) JM Rektor

Bardziej szczegółowo

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ B iulet yn Uniwersytetu Medycznego w Łodzi www.umed.pl Współpraca UM w Łodzi i UŁ Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki Połączenie sił to początek,

Bardziej szczegółowo

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech 1(35)2014 ISSN 1428-4014 Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech Strategia gra o wartości i pieniądze Podwójny Jubileusz prof. Tadeusza Janowskiego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Życzenia Radosnych Świąt Wielkiej Nocy pracownikom i studentom PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. składa Rektor i Senat

Spis treści. Życzenia Radosnych Świąt Wielkiej Nocy pracownikom i studentom PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. składa Rektor i Senat Drodzy Czytelnicy! Czwarty numer Bialskiego Przeglądu Akademickiego towarzyszy rozpoczęciu semestru letniego. Studentom i wykładowcom życzymy z tej okazji, aby te kilka miesięcy dzielących nas od upragnionego

Bardziej szczegółowo

STUDENT WSZiA W TRÓJCE NAJLEPSZYCH STUDENTÓW LUBELSZCZYZNY W NUMERZE:

STUDENT WSZiA W TRÓJCE NAJLEPSZYCH STUDENTÓW LUBELSZCZYZNY W NUMERZE: W NUMERZE: Trzecie miejsce w województwie lubelskim w konkursie Studencki Nobel zdobył Mateusz Pelc, obecnie już nasz absolwent kierunku fizjoterapia. Fot. mb. STUDENT WSZiA W TRÓJCE NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Bliskie spotkanie. naukowego stopnia. ISSN 1429-1673 nr 258, listopad 2012

Bliskie spotkanie. naukowego stopnia. ISSN 1429-1673 nr 258, listopad 2012 ISSN 1429-1673 nr 258, listopad 2012 Bliskie spotkanie naukowego stopnia Gaudeamus 2012/2013: Minister NiSW prof. Barbara Kudrycka na inauguracji i z przesłaniem do społeczności PWr Immatrykulacja bez

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Bal Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 23 stycznia 2010 r.

Pierwszy Bal Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 23 stycznia 2010 r. 1 (6) / 2010 Portal KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Inicjatywa uczelni WROCŁAWSKI INDEKS zakończona sukcesem Jubileusz 80 urodzin Profesora Jochena Schumanna O trafność

Bardziej szczegółowo

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY FAKT 1 WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany przez tę właśnie, znajdującą

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo