- ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2011r.Nr212,poz.1263

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2011r.Nr212,poz.1263"

Transkrypt

1 Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: a) higieny środowiska, b) higieny pracy w zakładach pracy, c) higieny radiacyjnej, d) higieny procesów nauczania i wychowania, e) higieny wypoczynku i rekreacji, f) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi jest aparatem wykonawczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, będącego jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi i działa w formie jednostki budżetowej. - ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2011r.Nr212,poz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr112, poz.654, Nr.149, poz.887, Nr.174, poz.1039 i Nr185, poz.1092 ) -ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr.157, poz1240, ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011r.Nr291, poz.1707)

2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wykonuje zadania przy pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łodzi będącej zakładem opieki zdrowotnej, finansowanej z budżetu państwa działającej na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851; z późniejszymi zmianami). Przystąpienie do Unii Europejskiej zobowiązało Państwową Inspekcję Sanitarną do działań w kierunku spełnienia koniecznych warunków dostosowania się do przepisów technicznych i standardów m.in. w dziedzinie badań laboratoryjnych poprzez wprowadzenie systemu zarządzania jakością i uzyskania akredytacji badań wykonywanych z zakresu badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badań epidemiologicznych oraz narażenia środowiskowego i zawodowego na czynniki szkodliwe dla zdrowia jak i systemu jakości w działalności nadzorowej. W 2011 r. wykonano dalszy remont pomieszczeń laboratorium Badań Schorzeń Jelitowych mający na celu spełnienie wymagań technicznych na zgodność z PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Oddział Laboratoryjny PSSE w Łodzi Posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 543 z dnia 25 października 2004 r. Uzyskany certyfikat potwierdził wdrożenie systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO/IEC oraz kompetencje techniczne do wykonywania badań zawartych w zakresie akredytacji aktualny zakres akredytacji Nr AB 543 wyd. 9 z dnia r. Celem wdrożonego systemu zarządzania jest budowanie zaufania do Naszej Jednostki oraz spełnianie wymagań Klienta, jak też wymagań ustawowych zawartych w obowiązujących przepisach. Badania laboratoryjne wykonywane są przez kompetentny personel, zgodnie z obowiązującymi metodami, przy użyciu nowoczesnej aparatury badawczej i pomiarowej. Działania Oddziału Laboratoryjnego zmierzają do podnoszenia jakości świadczonych usług w celu spełnienia oczekiwań klientów. Ciągle wzrastająca liczba klientów korzystających z usług Oddziału Laboratoryjnego potwierdza, że zadania i cele uwzględniające przede wszystkim potrzeby klientów są właściwie realizowane. 2

3 W Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, funkcjonują cztery laboratoria : Sekcja Badań Wody wykonuje badania w zakresie: 1. analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 2. naturalnych wód mineralnych i naturalnych wód źródlanych; 3. wody z kąpielisk i basenów. W 2011r. w tym laboratorium wykonano 5408 badań w tym: 4992 oznaczeń chemicznych, 7071 oznaczeń fizycznych, 4424 oznaczeń mikrobiologicznych. Laboratorium, w 2008 r. jako pierwsze w województwie, uzyskało akredytację na badania Legionella. W trakcie wdrażania metody Legionella, laboratorium wzięło udział w międzynarodowych badaniach biegłości (uczestniczyły tylko 3 laboratoria z Polski) uzyskując najlepsze wyniki. W Laboratorium posiada wdrożoną i akredytowaną metodę amerykańską Colilert pozwalającą na szybkie uzyskanie wyników w zakresie badań mikrobiologicznych wody. Sekcja Badań Bakteriologicznych wykonuje: 1. badania skuteczności sterylizacji ( Sporale A i Sporale B), 2. badania mikrobiologicznej czystości powierzchni, 3. badania mikrobiologicznej czystości powietrza, 4. badania w kierunku nosicielstwa gronkowców chorobotwórczych, 5. badania właściwości bakteriobójczych próbek. W 2011r. w tym laboratorium wykonano 207 badania wymazów sanitarnych ze środowiska placówek medycznych, w celu zapewnienia właściwego poziomu sanitarnego w otoczeniu pacjenta. Laboratorium, jako jedyne w województwie łódzkim posiada akredytację PCA na wykonywanie tych badań. W 2011r., laboratorium w dalszym ciągu znacznie poszerzyło współpracę z klientami, wykonując jako jedyne w województwie łódzkim, badania środowiska w zakresie czystości mikrobiologicznej dla branży farmaceutycznej oraz dla firm współpracujących z placówkami służby zdrowia np. pralnie, W związku z dużym zapotrzebowaniem na te badania liczba klientów systematycznie rośnie. Od wielu lat laboratorium bierze udział w ogólnopolskim sprawdzianie wiarygodności badań w mikrobiologii Polmicro, uzyskując bardzo dobre wyniki. 3

4 Sekcja Badań Schorzeń Jelitowych wykonuje: badania kału i wymazy z odbytu: 1. w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella, 2. w kierunku pałeczek Yersinia sp,. 3. w kierunku E. coli 0157, 4. w kierunku ogólnej flory bakteryjnej u dzieci do 3 lat, 5. antybiogramy. W 2011 r. w tym laboratorium wykonano 3589 badań co stanowi oznaczeń mikrobiologicznych w tym z wynikiem dodatnim 238 badania. Sekcja Badań Środowiskowych Zajmuje się pomiarami czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy oraz pomiarami w środowisku komunalnym. 1. Badania chemicznych i pyłowych czynników. 2. Pomiary drgań działających na organizm człowieka. 3. Pomiary warunków termicznych. 4. Pomiary oświetlenia. 5. Pomiary tlenku węgla w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi i w budynkach użyteczności publicznej. W 2011 r. w tym laboratorium wykonano 335 oznaczeń fizycznych oraz 27 oznaczeń chemicznych, w celu ochrony pracowników przed czynnikami szkodliwymi w środowisku prac. W związku z interwencjami mieszkańców, laboratorium wykonuje pomiary hałasu i tlenku węgla. 4

5 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w Łodzi w 2011 roku w porównaniu z rokiem 2010 W roku 2011 sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w Łodzi uległa niewielkiej zmianie w porównaniu z rokiem W przypadku części chorób podlegających rejestracji liczba przypadków zmniejszyła się, a co za tym idzie zapadalność spadła, ale także w przypadku innych chorób wystąpił wzrost zachorowań. Sytuację epidemiologiczną w Łodzi w roku 2011 można określić nadal jako korzystną. Odnotowano spadek zapadalności m.in. na: zatrucia pokarmowe i zakażenia jelitowe o etiologii salmonelozowej, krztusiec, świnkę płonicę, różę, boreliozę, ostre wzw typu C, inwazyjną chorobę meningokokową (nie zarejestrowano posocznicy), inwazyjną chorobę wywołaną przez Streptococcus pneumoniae, malarię lambliozę. W roku 2011 nie zarejestrowano w Łodzi przypadków: duru brzusznego, durów rzekomych, zatruć pokarmowych jadem kiełbasianym, błonicy, tężca, wrodzonych chorób wirusowych, w tym różyczki wrodzonej, wścieklizny. Wzrosła liczba zachorowań na: zatrucia pokarmowe i zakażenia jelitowe o etiologii E. coli oraz wirusowej, ospę wietrzną, różyczkę, ostre i przewlekłe wzw typu B oraz przewlekłe wzw typu C, grypę i schorzenia grypopodobne. Odnotowano w 2011 roku zachorowania na czerwonkę bakteryjną, chorobę Creutzfeldta-Jacoba, kleszczowe zapalenie mózgu,, odrę - czego nie rejestrowano w roku poprzednim. Zarejestrowano 1 przypadek ostrego porażenia wiotkiego u dzieci 0-14 lat. Więcej osób zostało zakwalifikowanych do szczepień p/wściekliźnie 5

6 Choroby zakaźne wieku dziecięcego W roku 2011 na terenie Łodzi sytuacja epidemiologiczna chorób wieku dziecięcego była korzystna. W roku 2011 w porównaniu z 2010 rokiem zmieniła się zapadalność na takie choroby zakaźne wieku dziecięcego jak: wzrost: - ospa wietrzna z 224,4 do 232,0 - różyczka z 5,0. do 5,8 spadek: - świnka z 7,3 do 4,5 - krztusiec z 15,4. do 10,0 - płonica z 15,3 do 14,5 / 100 tys. ludności. Zgłoszono z natomiast 3 przypadki odry. Rejestrowany spadek zapadalności na choroby zakaźne wieku dziecięcego najprawdopodobniej wynika w przypadku chorób przeciwko, którym prowadzone są szczepienia ochronne z wysokiego odsetka zaszczepionej populacji dziecięcej. Wirusowe zapalenie wątroby Liczba zachorowań na wszystkie typy wirusowego zapalenia wątroby (ogółem) w Łodzi w roku 2011 była wyższa w porównaniu z rokiem Odnotowano bowiem ogółem 273 przypadki, a w 2010 roku 200. Nie stwierdzono zachorowań na wzw typu A, natomiast w 2010 były 2 przypadki. Wzrosła zapadalność na zapadalność na wzw typu B (ogółem) i wzw typu C (ogółem) przy czym większość zarejestrowanych przypadków wzw typu B (95,2%) i wzw typu C (97,3%) stanowiły przypadki przewlekłe. Ponadto w 2011 roku zarejestrowano w Łodzi 2 przypadki przewlekłego wzw typu B+C tak samo jak w 2010 r. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że sytuacja epidemiologiczna wirusowego zapalenia wątroby typu B i typu C w Łodzi w roku 2011 uległa niestety pogorszeniu w porównaniu z rokiem Zatrucia i zakażenia pokarmowe Ogólna liczba przypadków zatruć i zakażeń pokarmowych w Łodzi w roku 2011, w porównaniu z rokiem 2010 uległa niewielkiemu zwiększeniu (z 1458 do 1522 przypadków). Większość zarejestrowanych w Łodzi przypadków zatruć pokarmowych salmonelozowych było wywołanych przez bakterie Salmonella z grupy D, głównie Salmonella Enteritidis, rzadziej przez inne typy serologiczne. Rejestrowane przypadki zakażeń jelitowych bakteryjnych wywołane były przez patogenne dla człowieka bakterie z rodziny Enterobacteriaceae - enteropatogenne szczepy Escherichia coli. Natomiast odnotowane przypadki zakażeń jelitowych wirusowych były wywołane m.in. przez rotawirusy oraz norowirusy. Ogniska zbiorowych zatruć i zakażeń pokarmowych. W roku 2011 na terenie Łodzi zarejestrowano 8 ognisk zbiorowych zatruć i zakażeń pokarmowych (w 2010 roku 7 ognisk). W porównaniu z rokiem wcześniejszym wzrosła liczba odnotowanych ognisk zbiorowych zatruć i zakażeń pokarmowych, wzrosła także liczba osób chorych (z 35 do 110). W roku 2011 tylko dwa z zarejestrowanych ognisk wystąpiły w mieszkaniach prywatnych. Pozostałe w domach pomocy społecznej i w szpitalach. W trzech nie udało się ustalić czynnika etiologicznego., w pozostałych były to: Salmonella, norowirusy, rotawirusy. 6

7 Tabela 1. Ogniska zbiorowych zatruć pokarmowych i zakażeń jelitowych zarejestrowanych w Łodzi w latach Liczba ognisk Liczba osób narażonych Liczba osób chorych Liczba osób hospitalizowanych Miejsce wystąpienia ogniska Podejrzana o zakażenie lub zakażona potrawa / posiłek 2010 rok 2011 rok tj. 57,1 % 36 tj. 32,72% 4 przyp. mieszkanie prywatne, 1 przyp. zakład karny (kuchnia własna), 1 przyp. szpital (posiłki dostarczane przez firmę cateringową), 1 przyp. przedszkole (kuchnia własna). 1 przyp. prawdopodobnie posiłek spożywany w domu (kurczak w pięciu smakach i z sosem słodko kwaśnym), 2 przyp. prawdopodobnie posiłek spożywany w domu (befsztyk tatarski z dodatkiem surowych jaj kurzych), 1 przyp. prawdopodobnie kolacja spożyta dzień wcześniej (kaszanka z patelni, ogórek konserwowy, chleb, herbata), 1 przyp. prawdopodobnie grzyby smażone z jajami kurzymi, 2 przyp. nie ustalono. 2 przyp. mieszkania prywatne, 1 przyp. dom pomocy społecznej (posiłki dostarczane są przez firmę cateringową), 1 przyp. dom pomocy społecznej (kuchnia własna) 4 przyp. szpitale (posiłki dostarczane są przez firmy cateringowe) 5 przyp. posiłki przywożone przez firmę cateringową; 1 przyp. inna droga niż droga pokarmowa ( prawdopodobnie wtórne zanieczyszczenie potraw ) 2 przyp. nie ustalono Wykryte czynniki etiologiczne 2 przyp. nie ustalono, 1 przy. zarodniki grzyba piestrzenica kasztanowata, 1 przyp. norowirusy, 2 przyp. Salmonella enteritidis, 1 przyp. Salmonella typhimurium. 3 przyp. nie ustalono 1 przyp. Salmonella Enteritidis 1 przyp. rotawirusy 1 przyp. Salmonella z grupy D 2 przyp. norowirusy 7

8 Pokąsania ludzi przez zwierzęta Liczba zarejestrowanych w 2011 roku na terenie Łodzi pokąsań ludzi przez zwierzęta, uległa spadkowi w porównaniu z 2010 rokiem (z 833 osób pokąsanych do 718). Natomiast liczba osób pokąsanych przez zwierzęta szczepionych p/wściekliźnie jest wyższa (w 2010 r. 291, a 2011 r. 319.), odsetek osób pokąsanych szczepionych wzrósł (z 34,8% do 44%). Natomiast 4 osoby spośród zakwalifikowanych zrezygnowała ze szczepień. Tabela 2. Przypadki pokąsań ludzi przez zwierzęta na terenie Łodzi zarejestrowane w latach rok 2011 rok liczba % liczba % przypadków przypadków Pokąsania ogółem Pokąsania, po których wykonano , szczepienia przeciwko wściekliźnie Pokąsania przez zwierzęta , ,3 domowe Pokąsania przez zwierzęta dzikie 20 2,4 12 1,7 Inne pokąsania : - brak informacji - kontakt z preparatem zawierającym wirusa wścieklizny (szczepionka dla lisów)* - inne Pokąsania przez psy Pokąsania przez psy znane Pokąsania przez koty Pokąsania przez koty znane 2 3* 0,24 0, , , , , , ,4 77 9,2 70 9,7 8

9 Inne zwierzęta domowe będące sprawcami pokąsań Zwierzęta dzikie będące sprawcami pokąsań koszatniczka, chomik, koń, fretka szczur, wiewiórka, nietoperz, wydra, jeż, małpa (zoo), pantera (zoo) tchórzofretka, koń, szczur hodowlany, kosztniczka mysz W roku 2011 do PSSE w Łodzi nie został zgłoszony żaden przypadek wykrycia wścieklizny u zwierzęcia na terenie Łodzi, podobnie jak w roku wcześniejszym. Grypa W 2011 roku odnotowano przypadków grypy, podejrzeń oraz schorzeń grypopodobnych, podczas gdy w 2010 roku Około 25% zarejestrowanych zachorowań w 2011 roku grypy wystąpiło u dzieci w wieku 0 14 lat podczas gdy w 2010 roku odsetek ten wynosił 19. Wśród zgłoszonych przypadków grypy w 2011 roku odnotowano tylko 75 przypadków grypy potwierdzonej badaniami wirusologicznymi - A/H1N1, zachorowania te dotyczyły 4 dzieci w wieku 0 14 lat. Gruźlica W 2011 roku zarejestrowano ogółem 175 przypadków gruźlicy (zapadalność 23,7/100 tys. ludności), w tym 3 przypadki gruźlicy pozapłucnej. W porównaniu do roku 2010 jest zaznaczona poprawa ( 2010 r zachorowań, zapadalność - 26,5/100 tys.) 9

10 Tabela 3. Zarejestrowane przypadki chorób zakaźnych i zatruć chemicznych w Łodzi w latach Podane zostały liczby zachorowań oraz zapadalność na 100 tys. ludności. L.p. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań Zapadalność na 100 tys. ludności Liczba zachorowań Zapadalność na 100 tys. ludności 1 Cholera Dur brzuszny Dury rzekome A, B, C zatrucie pokarmowe , ,3 5 Salmoneloza posocznica 7 0,95 1 0,13 6 inne zakażenie pozajelitowe 5 0,68 4 0,54 7 Czerwonka bakteryjna (szigeloza) ,27 8 wywołane przez E. coli biegunkotwórczą 90 12, ,4 9 wywołane przez E. coli enterokrwotoczną ,13 10 wywołane przez E. coli inną i BNO ,13 11 wywołane przez Campylobacter Inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez Yersinia enterocolitica lub 6 12 (ogółem) pseudotuberculosis 0,81 8 1,08 13 inne , ,9 14 w tym u dzieci do lat gronkowcowe 4 0,54 1 0,13 Inne 16 jadem kiełbasianym (botulizm) bakteryjne zatrucia wywołane przez Cl. perfringens pokarmowe 18 inne 19 2, ,2 (ogółem) 19 w tym u dzieci do lat Lamblioza (giardioza) 8 1,08 2 0,27 21 Kryptosporydioza wywołane przez rotawirusy , ,4 Wirusowe 23 zakażenia wywołane przez norowirusy 12 1,6 31 4,2 jelitowe 24 inne , ,0 (ogółem) 25 w tym u dzieci do lat Biegunka i zapalenie żołądkowojelitowe BNO, o prawdopodobnie ogółem 88 11, ,9 27 zakaźnym pochodzeniu w tym u dzieci do lat Dżuma Tularemia Wąglik Bruceloza: nowe zachorowania Nosacizna Leptospiroza Jersinioza pozajelitowa Mikobakteriozy - inne i BNO Listerioza 1 0, ogółem Tężec 38 noworodków Błonica Krztusiec , ,0 41 Płonica (szkarlatyna) , ,5 42 ogółem 4 0,54 1 0,13 Choroba 43 zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu 3 0,4 1 0,13 Meningokokowi, 44 inwazyjna posocznica 2 0, inna

11 46 ogółem , ,6 Choroba 47 róża 170 wywołana przez 24, ,6 48 Streptococcus zespół wstrząsu toksycznego pyogenes, 49 gorączka połogowa inwazyjna inna 2 0, choroba legionistów ,13 Legioneloza 52 gorączka z Pontiac Borelioza z Lyme 23 3, ,3 54 Ornitozy (zakażenia Chlamydia psittaci) Dur wysypkowy Gorączka Q Gorączka plamista i inne riketsjozy wywołane dzikim wirusem Poliomyelitis 59 wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat 2 2,39 1 0,13 61 choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ,13 Encefalopatie 62 wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vcjd) gąbczaste inne Wścieklizna Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień , ,7 66 Kleszczowe zapalenie mózgu ,4 Inne 67 opryszczkowe wirusowe zapalenie 68 inne ,27 mózgu 69 Wirusowe enterowirusowe 2 0,27 3 0,4 zapalenie 70 opryszczkowe - - opon 71 mózgowych inne 10 1,35 5 0,68 72 Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) 2 0, Gorączka zachodniego Nilu Żółta gorączka Wirusowe gorączki krwotoczn 75 Ebola, Marburg, Lassa inna określona i nie określona e Choroba wywołana przez hantawirusy Ospa wietrzna , ,0 79 Ospa prawdziwa Odra ,4 81 Różyczka 37 5,0 43 5,8 82 Pryszczyca typu A 2 0, typu B - ostre 4 0,54 6 0,81 85 typu B - przewlekłe 80 10, ,7 Wirusowe 86 zapalenie typu C - ostre 3 0,4 1 0,13 87 wątroby typu C - przewlekłe , typu B+C (zakażenie mieszane) 2 0,27 2 0,27 89 inne i nie określone 2 0,27 6 0,81 90 AIDS Zespół nabytego upośledzenia odporności 6 0, ,62 91 Nowo wykryte zakażenia HIV 25 3,4 17 2,3 92 Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) 54 7,3 33 4,5 93 Malaria (zimnica) 5 0,68 2 0,27 94 Bąblowica (echinokokoza) Wągrzyca (cysticerkoza) Włośnica

12 97 Choroba ogółem 8 1,08 5 0,68 wywołana przez 98 zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu 5 0,68 4 0,54 Streptococcus 99 pneumoniae, posocznica 2 0,27 1 0,13 inwazyjna 100 inna 1 0, Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zak. E. coli Choroba ogółem wywołana przez 103 zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu Haemophilus 104 influenzae, posocznica inwazyjna 105 inna Inne bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu 12 1, ,0 107 Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone 12 1, , Zapalenie mózgu inne i nie określone 1 0,13 1 0, Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi ogółem , Grypa 111 u dzieci w wieku 0-14 lat , Wrodzone różyczka wrodzona choroby 113 wirusowe inne Inne toksoplazmoza wrodzone 115 zakażenia listerioza i choroby 116 pasożytnicze inne SARS Zespół ostrej niewydolności oddechowej Zatrucia pestycydami ostre Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ryby, skorupiaki i inne produkty morza grzyby Liczba ludności na terenie Łodzi w 2010 roku , w tym dzieci w przedziale wiekowym 0-14 lat (wg. stanu z dnia roku). Brak aktualnych danych w GUS. 3 jagody i inne części roślin Ostre zatrucia mikotoksyny żywnością 123 dioksyny skażoną 124 biologicznie polichlorowane bifenyle i/lub chemicznie inne Grypa wywołana nowym wirusem ogółem 2 0, ,1 127 A(H1N1) u dzieci w wieku 0-14 lat 2 4 4,8 0,4 - - SEKCJA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH OMÓWIENIE ZA 2011 ROK. Pod nadzorem PSSE w Łodzi było 160 poradni poz w których wykonywano obowiązkowe i zalecane szczepienia dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym. Na podstawie sprawozdania MZ-54, które wykonują wszystkie punkty szczepień oraz na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli można stwierdzić, że odsetek zaszczepionych dzieci oraz młodzieży jest zadawalający. Uodpornienie populacji podlegającej obowiązkowym szczepieniom w 2011 roku jest zbliżone do uodpornienia w latach 12

13 poprzednich. Również kontynuacja szczepień rozpoczętych w latach wcześniejszych przebiega dobrze co pozwala uzyskać uodpornienie w wysokości przekraczającej 95%. Tak wysoki odsetek uodpornionej populacji gwarantuje bezpieczeństwo dla osób nie mogących z racji stanu zdrowia lub wieku poddać się szczepieniom.obowiązkowe szczepienia wykonywane są przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, odrze, śwince, różyczce, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, gruźlicy, Haemophilus influenzae, poliomyelitis oraz u wskazanych rozporządzeniem Ministra Zdrowia grup ryzyka - przeciwko pneumokokom i ospie wietrznej W ostatnim czasie tak jak w Polsce, również w Łodzi daje zauważyć się narastający opór części środowisk przed obowiązkowymi szczepieniami. Obecnie wielkość tej grupy nie jest ważąca na dla bezpieczeństwa populacji niemniej narasta dynamicznie. Kolejnym niepokojącym faktem są braki kart uodpornienia. Karta uodpornienia jest dokumentem, w którym odnotowana jest cała przeszłość szczepienna pacjentów. Brak karty paraliżuje dalsze postępowanie w zakresie szczepień kolejnych dawek. Wpływ na powyższą sytuację ma bardzo duża liczba poradni poz, oraz częste zmiany świadczeniodawców. Rodzice wielokrotnie przepisują dzieci do kolejnych przychodni, często są trudności z ustaleniem miejsca w którym pozostała karta szczepień. Ponadto w Łodzi oprócz poradni poz szczepienia obowiązkowe i zalecane wykonywane są w 38 innych placówkach medycznych w tym: Szpitalach prowadzących oddziały noworodkowe noworodki szczepione są BCG oraz przeciw WZW typ B. Stacjach dializ, poradniach chirurgicznych, izbach przyjęć szpitali - szczepienia obowiązkowe przeciw wzw typ B oraz tężcowi. Punkcie Szczepień w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im Biegańskiego - szczepienia przeciw wściekliźnie osób pokąsanych oraz wyjeżdżających za granicę (w tym przeciw żółtej gorączce). Regionalnym Ośrodku Konsultacyjnym d/s Szczepień Ochronnych przy Szpitalu im. Korczaka oraz Poradni Nabytych Zaburzeń Odporności w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im Biegańskiego - szczepienia bardzo chorych dzieci z całego województwa. Również w roku 2011 placówki medyczne wykonywały szczepienia zalecane, zarejestrowano wzrost szczepionych przeciw pneumokokom, rotawirusom, ospie wietrznej,, WZW typ A, meningokokom,natomiast spadek nastąpił w ilości osób szczepionych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, zakażeniach wirusem brodawczaka ludzkiego oraz grypie (około 4 tys.pacjentów mniej ). Podsumowując stan uodpornienia populacji łódzkich dzieci i młodzieży należy ocenić pozytywnie. Zadawalający wynik jest efektem pracy personelu medycznego, natomiast w części placówek,w których obserwuje się bardzo duże zaangażowanie pielęgniarek i lekarzy w szczepienia wyniki są spektakularnie lepsze.

14 Stan sanitarny placówek medycznych na terenie Miasta Łodzi w 2011 roku Wszystkie placówki służby zdrowia zlokalizowane na terenie miasta Łodzi i powiatu łódzkiego wschodniego podlegają kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Nadzór prowadzony jest w zakresie oceny stanu sanitarno technicznego, czystości bieżącej, czystości mikrobiologicznej, jak również kontroli prawidłowości przebiegu procesu dezynfekcji i sterylizacji narzędzi medycznych oraz dezynfekcji urządzeń będących wyposażeniem placówek lecznictwa. Ponadto zakres nadzoru nad obiektami służby zdrowia obejmuje postępowanie z niebezpiecznymi odpadami medycznymi i komunalnymi, zaopatrzenie placówek w wodę oraz procedury postępowania w przypadku zgonów. W roku 2011 objęto nadzorem 1254 placówki medyczne i 210 punktów szczepień. Przeprowadzono: 1.Oddział Nadzoru Epidemiologicznego 1421 kontroli sanitarnych, w tym: 273 kontrole punktów szczepień i 275 kontroli kompleksowych. 2.Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej- 485 kontroli sanitarnych. Ze względu na zły stan sanitarno techniczny placówek medycznych i stwierdzone zastrzeżenia do zabezpieczenia p/epidemicznego: 1. Oddział Nadzoru Epidemiologicznego wydał 60 decyzji płatniczych i 14 merytorycznych (w tym 8 przedłużających, 1 uchylającą). 2. Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej wydał 4 decyzje merytoryczne. W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2011 r. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydał do dnia 1 lipca 2011 r.: 36 postanowień opiniujących prywatne gabinety lekarskie, 100 postanowień opiniujących publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz 11 postanowień opiniujących szpitale, Po 1 lipca 2011 r. zostało wydanych: 30 decyzji opiniujących prywatne gabinety lekarskie, 238 decyzji opiniujących publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz 41 decyzji opiniujących szpitale. Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej wydał 15 postanowień oraz 9 decyzji opiniujących miejsca wyczekiwania dla transportu sanitarnego. Ze względu na stwierdzone uchybienia zastosowano karanie mandatowe: 1. Oddział Nadzoru Epidemiologicznego nałożył 12 mandatów karnych na kwotę 3000 zł. 2. Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej nałożył 4 mandaty karne na kwotę 800 zł. W placówkach lecznictwa otwartego przeprowadzane są kontrole wewnętrzne według obowiązujących przepisów prawnych w zakresie realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, wyniki kontroli opisywane są w raportach kontroli wewnętrznej dostępnych do wglądu na miejscu. Szpitale W szpitalach sukcesywnie przeprowadzane są prace remontowe i modernizacyjne mające na celu poprawę stanu sanitarno technicznego placówek oraz przystosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładów do wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 31, poz. 158). Ogólnie w 2011 roku stan sanitarno-techniczny pomieszczeń w szpitalach i warunki w jakich przebywają pacjenci uległ poprawie. Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w roku sprawozdawczym 2011, było 31 obiektów szpitalnych, w tym 5 niepublicznych. Stan techniczny i funkcjonalny szpitali będących pod nadzorem PPIS w Łodzi był bardzo zróżnicowany. Znaczna część z nich zajmuje stare budynki, przez co słabymi punktami nadal pozostają bloki operacyjne, centralne sterylizatornie oraz krzyżujące się ciągi komunikacyjne. 14

15 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego, ul. Kniaziewicza 1/5 w Łodzi Prace remontowe na terenie szpitala obejmowały: 1. pokoje lekarskie (parter, I piętro) na Oddziale Kardiologicznym, II Katedrze i Klinice Kardiologii UM ( Pawilon B), 2. pomieszczenia laboratoryjne, sale chorych, pomieszczenia socjalne w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Klinice Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej UM (Pawilon B), 3. aptekę szpitalną (budynek), 4. przystosowanie pomieszczenia na szatnię dla personelu Izby Przyjęć Chorób Wewnętrznych (Pawilon B), 5. pomieszczenia Pracowni endoskopii zabiegowej (Pawilon G), Zmodernizowano Oddziały Zakaźne w Pawilonie C. Przeprowadzono także prace remontowo instalacyjne poza oddziałami oraz prace naprawcze w terenie (rampy, pokrycie dachowe chodniki). Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62 W Oddziale kardiologicznym zaadoptowano pomieszczenia pielęgniarki oddziałowej, naprawiono powłoki malarskie oraz odboje w korytarzu. Pomalowano salę zabiegową i sale chorych, pokój lekarski, magazyn gospodarczy oraz zaadoptowano pomieszczenia na pokój badań. W Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii wyremontowano kuchenkę oddziałową i pomieszczenie gospodarcze. Dokonano napraw i odmalowano pokój pielęgniarek, magazynki gospodarcze, śluzy szatniowe na Bloku Operacyjnym w Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej, Noworodków i Rehabilitacji Oddechowej - Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej. W Oddziale Reumatologii pomalowano pokój zabiegowy, pokój lekarski, zaadoptowano dwie sale chorych na pokoje lekarskie oraz wyremontowano korytarz. Naprawiono ubytki tynków w sali udarowej, założono listwy odbojowe i pomalowano ściany w Oddziale Udarowym z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną. Usunięto zacieki w salach chorych, pomalowano łazienki, pokój socjalny pielęgniarek i lekarski w Klinice Chirurgii Endokrynologicznej, Ogólnej i Onkologicznej Klinice Chirurgii Endokrynologicznej. Wyremontowano cały Oddział Ginekologii Onkologicznej. Zaadaptowano pomieszczenia po Oddziale Chirurgii Dziecięcej dla potrzeb Oddziału Klinicznego Ginekologii Onkologicznej. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym pomalowano gabinet lekarski, pomieszczenie socjalne, wymieniono drzwi na bloku operacyjnym. Pomalowano sale chorych, sanitariaty, wymieniono wykładziny na korytarzach w Ośrodku Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej. Przebudowano i zmodernizowano wszystkie instalacje w Oddziale Brachyterapii oraz rozpoczęto prace remontowe na salach operacyjnych. Odmalowano cały Oddział Medycyny Paliatywnej z wykonaniem sanitariatów dla pacjentów i personelu jak również zaadoptowano pomieszczenie na brudownik. Pomalowano gabinet zabiegowy i rozpoczęto prace budowlane w Oddziale Chirurgii Onkologicznej. Trwają prace budowlane w byłym budynku DPS w celu zaadaptowania go pod Oddział Chorób Rozrostowych i Oddział Hematologii oraz na potrzeby Ośrodka Transplantacji Szpiku. Rozpoczęto przebudowę pomieszczeń dla potrzeb Pododdziału Chemioterapii Jednego Dnia. W Oddziale Hematologii Klinika Hematologii odświeżono cały Odcinek B oraz dwie sale chorych w Odcinku A. 15

16 Dokonano również prac remontowych w poradniach i przychodniach przyszpitalnych: Wojewódzka Przychodnia Reumatologiczna, Wojewódzka Poradnia Chorób Naczyń Obwodowych, pracownia Endoskopii Operacyjnej, Wojewódzka Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego, Zakład Radiologii. Zaadoptowano pomieszczenia po dawnych salach operacyjnych na potrzeby Laboratorium Serologii i badań Krwi. Odmalowano sale operacyjne z zapleczem na Blokach Operacyjnych Onkologicznych. Zaadoptowano pomieszczenia niskiego parteru budynku niskiego Szpitala dla punktów dystrybucji bielizny oraz narządzi i sprzętu do sterylizacji. W Ośrodku Pediatrycznym im. dr J. Korczaka w Oddziale Chirurgii Dziecięcej zamontowano i uruchomiono instalację oddymiania klatki schodowej. Wykonano prace malarskie i zaadoptowano pomieszczenia na potrzeby Intensywnej Opieki Medycznej w Oddziale Neurologii i Leczenia Padaczki Dzieci i Młodzieży. Wymieniono drzwi oddzielające blok operacyjny w Oddziale Otolaryngologii Dziecięcej z blokiem operacyjnym dla oddziałów zabiegowych. Odmalowano ściany i stolarkę w oddziale Pediatrycznym (przekształcony z oddziału Obserwacyjno Izolacyjnego na podstawie Uchwały Województwa Łódzkiego z dnia r.) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, ul. Wólczańska 191/195 Szpital przy ul. Wólczańskiej 191/195 W Oddziale Laryngologii wykonano prace tynkarsko malarskie, hydrauliczne, ułożono glazurę, wymieniono wykładzinę podłogową oraz oświetlenie w kuchence oddziałowej, w salach chorych nr 1301 i W przychodni przyszpitalnej odświeżono gabinety lekarskie i zabiegowy w poradni chirurgicznej. Prace remontowe przeprowadzono również w poradni laryngologicznej i rejestracji przychodni. W oddziale Chorób Wewnętrznych Pododdziale Udarów Mózgu wykonano prace malarskie, ułożono glazury, wymieniono wykładziny oraz oświetlenie w dyżurce pielęgniarek, sali chorych nr 1201, pomieszczeniach sanitarno- higienicznych. Odmalowano pomieszczenia higieniczno sanitarne w Oddziale Chorób Wewnętrznych Pododdziale Diabetologicznym. W pracowni tomografii komputerowej odmalowana została poczekalnia dla pacjentów. Wykonano również instalacje zasilania chłodnic (klimatyzacja) w Centrum Leczenia Żywieniowego. W części parterowej budynku A będącej łącznikiem z budynkiem B, odmalowano ściany korytarza, wymieniono oświetlenie, wykonano prace tynkarsko malarskie. Zakupiono i zainstalowano agregat prądotwórczy zapewniający alternatywne źródło zaopatrzenia w energię. Szpital przy ul. Wileńskiej 37 Wykonano następujące prace remontowo-modernizacyjne w Budynku Interny A : 1. zakończono I etap prac budowlanych przy dobudowie klatki schodowej do budynku Interny montaż dźwigu szpitalnego, 2. ocieplono dobudowaną klatkę schodową, przeprowadzono modernizację dwóch węzłów sanitarnych, w istniejącej klatce schodowej wykonano przegrody ogniowe w Oddziale Hematologiczno Internistycznym, Oddziale Kardiologiczno - Internistycznym oraz Oddziale Gastrologiczno Internistycznym, 3. pomalowano pomieszczenia pracowni endoskopowej, 4. pomalowano lamperię i naprawiono drzwi na korytarzach I, II i III piętra Interny, 16

17 5. zaadaptowano pomieszczenia piwnic w budynku Interny dla potrzeb pracowni tomografu komputerowego. Wykonano następujące prace remontowo modernizacyjne w Budynku Ginekologii B : 1. dostosowano budynek B i F do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego poprzez: dobudowanie klatki ewakuacyjnej wschodniej i zachodniej, wydzielenie ogniowe przegrodami budowlanymi istniejącej klatki schodowej w poziomie I, III i IV piętra, 2. remont sali chorych nr 52 w Oddziale Medycyny Płodu, 3. remont pomieszczeń po kuchni szpitalnej dla potrzeb Archiwum i magazynów, 4. odnowiono korytarze i drzwi na Ginekologii II, III, IV piętro, 5. odmalowano gabinet nr 115 oraz węzły sanitarne na Oddziale Perinatologii, gabinety zabiegowe na I, II, i IV piętrze, trzy pomieszczenia na III piętrze dla potrzeb pielęgniarki oddziałowej, pomieszczenia anestezjologa dyżurnego, pomieszczenia socjalne w Izbie Przyjęć Ginekologii, 6. zaadaptowano pomieszczenia brudownika na Oddziale Patologii Ciąży oraz pomieszczenia do mycia wózków transportowych. 7. odmalowano i wyposażono małą i dużą salę operacyjną na Bloku Operacyjnym oraz salę cięciową. Wykonano następujące prace remontowo modernizacyjne w Budynku Wcześniaków F : 1. zaadoptowano 2 pomieszczenia na boksy noworodkowe w Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, 2. pomalowano pokój pielęgniarki oddziałowej i pomieszczenia ze sprzętem medycznym, 3. wyremontowano schody do budynku Ginekologii od strony wschodniej, 4. pomalowano boks noworodka. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289 Przeprowadzono generalny remont bloku operacyjnego ginekologiczno-położniczego. Wymieniono instalacje: elektryczną, wodnokanalizacyjną, grzewczą, gazów medycznych, wentylacji, klimatyzacji. Zainstalowano system zabezpieczenia przeciwpożarowego. Na salach operacyjnych założono panele ze stali nierdzewnej, ściany wyłożono antyseptyczną wykładziną. Sale operacyjne zostały wyposażone w nowoczesny system transmisji obrazu, który umożliwia przekaz z sali operacyjnej dla całego szpitala. Został zakupiony nowoczesny sprzęt dla bloku operacyjnego zarówno dla części operacyjnej jak i anestezjologicznej i sterylizacyjnej. Ponadto Instytut (ZCNP) dokonał adaptacji Zakładu Diagnostyki Obrazowej i w ramach remontu odnowiono wszystkie pomieszczenia, w części z nich wymieniono stolarkę okienną. Zakupiono rezonans magnetyczny 3T oraz wielorzędowy tomograf komputerowy. Rozpoczęto prace budowlane związane z uruchomieniem dwóch sal operacyjnych dla Kliniki Kardiochirurgii na terenie pawilonu pediatrycznego. Przystosowano pomieszczenia Diagnostyki Laboratoryjnej dla potrzeb Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej w pawilonie ginekologicznopołożniczym. Wyremontowano dwa węzły sanitarne dla pacjentów oraz pomalowano pomieszczenia punkt pielęgniarski oraz WC dla personelu w Klinice Perinatologii i Ginekologii. Pomalowano ściany i sufity w pomieszczeniach Kliniki Ginekologii Rozrodczości Terapii Płodu. W Klinice Neurochirurgii odgrzybiono, naprawiono i pomalowano ściany przy salach chorych nr 16 i 18 oraz sufit w kabinach prysznicowych i wc dla pacjentów. W Klinice Ortopedii i Traumatologii pomalowano pomieszczenie socjalne dla personelu. 17

18 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 m. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113 W czerwcu 2011 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego 113 przejął Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego Klinika Dermatologii i Wenerologii w Łodzi, ul. Krzemieniecka 5 (data wydania decyzji r.) Szpital przy ul. Żeromskiego 113 Zaadoptowano pomieszczenia do przygotowania tkanek formalinowych w Zakładzie Patomorfologii i Cytopatologii Klinicznej budynek nr 5. Wyremontowano pomieszczenia w poradni okulistycznej przy Klinice Okulistycznej. W Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii budynek nr 2/3 wyremontowano pomieszczenia lekarskie pomieszczenia pielęgniarek. Dobudowano klatkę schodową i windę w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej, Poradni Otolaryngologicznej i Onkologii Laryngologicznej oraz Stacji Dializ budynek nr 1. Zmodernizowano i zaadoptowano pomieszczenia po byłej stołówce dla 12 stanowisk na potrzeby Stacji Dializ budynek nr 1. W Gabinetach Specjalistycznych budynek nr 5 przebudowano węzeł sanitarny z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. W Klinice Neurologii i Epileptologii z Oddziałem Udarowym budynek nr 3 zaadoptowano pomieszczenia pracowni laboratoryjnej. Szpital przy ul. Sterlinga 1/3 Przebudowano i wykonano schody zewnętrzne prowadzące do budynku szpitalnego. Wykonano roboty malarskie w Poradni Andrologii i Endokrynologii Płodności, Izbie Przyjęć. W Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej odmalowano salę izolacyjną. Wyremontowano salę Intensywnego nadzoru oraz pokój lekarski w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Szpital przy Pl. Hallera 1 Wymieniono pokrycie papowe i obrobiono blacharsko Budynek Dermatologii. Wojewódzkie Centrum Ortopedii, Rehabilitacji i Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi ul. Drewnowska 75 W 2011 r. przeprowadzono następujące prace: - modernizacja sali septycznej oraz remont sali opatrunkowej i łazienki w Oddziale Ortopedii dla Dorosłych, - remont pomieszczenia socjalnego i sanitarnego w obrębie bloku operacyjnego, -adaptacja pomieszczenia Działu Farmacji Szpitalnej, -remont pomieszczenia rejestracji i węzła sanitarnego dla personelu w przychodni oraz pomieszczenia densytometru w budynku USG -modernizacja dachów wraz z instalacją odgromową 18

19 Samodzielny Publiczny ZOZ Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Sporna 36/50 Wykonano remont dachu z wymianą obróbek blacharskich oraz ocieplono poddasze w budynku A (Oddział I, Oddział intensywnej terapii i anestezjologii, Oddział III) i budynku C (Poliklinika, Zakład Diagnostyki Obrazowej). Przebudowano pomieszczenia Oddziału III Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości. Przeprowadzono remont pomieszczeń pracowni rezonansu magnetycznego. Rozpoczęto przebudowę pomieszczeń Oddziałów V Diabetologii i Nefrologii Dziecięcej i VI Onkologii dla dzieci Starszych. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. Babińskiego, ul. Aleksandrowska 159 Przeprowadzono remont dachu w pawilonie X, w którym znajdują się następujące oddziały: oddział psychiatryczny E, oddział detoksykacji od narkotyków i innych środków psychoaktywnych, oddział terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi. Przeprowadzono remont i adaptację pomieszczeń w pawilonie III, w którym znajduje się oddział psychiatryczny da dzieci. Na oddziale psychiatrycznym B przeprowadzono remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wykonano remont pomieszczeń administracyjnych dotyczy działu Statystyki Medycznej, Dokumentacji i Rejestracji Chorych. Na wszystkich oddziałach szpitalnych wykonano i zmodernizowano sieć informatyczną. Przeprowadzono remont oddziału psychiatrycznego dla dorosłych Solna znajdującego się w Łodzi przy ul. Solnej 11/13. I Szpital Miejski im. Sonnenberga w Łodzi, ul. Pieniny 30 Wykonano rekonstrukcję i modernizację pokryć dachowych na wszystkich budynkach szpitala. Pomalowano wszystkie sale chorych, gabinety lekarskie, korytarz oraz wszystkie pomieszczenia pomocnicze, wymieniono na nowo blaty szafek w punkcie pielęgniarskim w Oddziale Chorób Wewnętrznych B. W Izbie Przyjęć zamontowano zlewozmywak dwukomorowy z szafką jak również odmalowano w/w pomieszczenie oraz gabinet lekarski. W Oddziale Chirurgii Ortopedyczno Urazowej w sali opatrunkowej wymieniono na nowe blaty i szafkę pod zlewozmywakiem, zamontowano baterie łokciowe, pomalowano sale chorych nr 206 i 207 oraz korytarz. Zainstalowano zlewozmywak dwukomorowy z szafką oraz umywalki z baterią łokciową w sali opatrunkowej w Oddziale Chirurgii Ogólnej. Pomalowano korytarz wraz z drzwiami prowadzącymi do szpitalnego magazynu czystej bielizny. W Oddziale Chorób Wewnętrznych A odnowiono pomieszczenia higieniczno sanitarne. 19

20 SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22 Zmodernizowano sale chorych w Klinice Chirurgii Ogólnej wraz z budową sanitariatu dla pacjentów. Zaadoptowano salę chorych dla potrzeb sali pooperacyjnej w Klinice Okulistyki. Zmodernizowano i wyremontowano pomieszczenia sanitarno higieniczne dla pacjentów w Izbie Przyjęć. Wymieniono windę towarową znajdującą się przy Izbie Przyjęć. Wyremontowano pomieszczenia w zakładzie rehabilitacji. Wykonano podjazd dla pacjentów niepełnosprawnych przy budynku przychodni przyklinicznych. W budynku głównym wyremontowano korytarz piwniczny oraz elewację do strony ogrodu. Wyremontowano pomieszczenia dla magazynu centralnego i kuchni w budynku administracyjnym, tunel łączący budynek szpitala z administracyjnym oraz ściany w pomieszczeniach magazynu odzieży chorych. II Szpital Miejski im. dr L.Rydygiera w Łodzi, ul. Sterlinga 13 Rozpoczęto prace remontowo modernizacyjne w części Oddziału znajdującym się na I kondygnacji budynku. Prace dotyczą min. stworzenia sal w systemie rooming - in, wymiany drzwi w salach chorych, gabinetu zabiegowego dla noworodków, kuchenki oddziałowej oraz modernizacji pomieszczeń sanitarno higienicznych dla pacjentek. W związku z przeprowadzanymi pracami przeniesiono sale systemu rooming in na II piętro budynku. Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi, ul. Kosynierów Gdyńskich 61 W istniejącym budynku szpitala dobudowano i w pełni wykończono dwa piętra szpitala. Do nowych pomieszczeń przeniesiono oddział kardiologiczny i odział chirurgii ogólnej oraz uruchomiono nowy oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Wyremontowano część drugiego piętra gdzie prowadzona jest działalność w rodzaju lecznictwa szpitalnego w zakresie okulistyki. Rozbudowano istniejący blok operacyjny powiększając go o jedną salę. Zmodernizowano pomieszczenia istniejących oddziałów chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej. W budynku szpitala zostały wymienione albo przebudowane instalacje sanitarne. W całym budynku szpitalnym zastąpiono wentylacje grawitacyjna wentylacją mechaniczną. Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181 We wrześniu 2011 r. rozpoczęto przebudowę części pomieszczeń biurowo gospodarczych połączonych z oddziałami pulmonologicznymi na cele medyczne jednostki. Celem stworzenia bezpiecznych dróg dla pieszych, a także miejsc parkingowych na terenie szpitala została położona kostka brukowa. Rozpoczęto budowę nowego 20

21 pawilonu z przeznaczeniem na oddziały Chorób Płuc i alergii Układu Oddechowego dla dzieci młodszych i starszych. W Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie przy ul. Szpitalnej 5 wykonano modernizację pawilonu D w celu usytuowania w nim oddziałów rehabilitacji ogólnoustrojowej. Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 Wyremontowano pomieszczenia higieniczno sanitarne dla pacjentów, sale chorych, korytarz, brudownik, oraz pomieszczenia ogólne na Oddziale Toksykologii. Detoksykacyjnego. ZOZ Zakładu Karnego Nr 2 Łódź ul. Kraszewskiego 1/5 (szpital) Zakończono prace remontowe Oddziału IV Szpital Miejski im. dr H. Jordana Łódź ul. Przyrodnicza 7/9 Zostały wykonane prace mające na celu zabezpieczenie przeciwpożarowe w Oddziałach: Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej, Ginekologii oraz piwnic polegające na wymianie drzwi, zabudowie klatek schodowych i wykonaniu instalacji alarmowej. III Szpital Miejski im. Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14 Zakończono prace modernizacyjno remontowe w pawilonie B szpitala, w którym znajdują się Oddziały Wewnętrzne i Neurologii. Wykonano drobne prace remontowe w sanitariatach, salach chorych i w ciągach komunikacyjnych w Oddziale Rehabilitacji w pawilonie C. Przeprowadzono prace termo modernizacyjne w pawilonie A i C. Zmodernizowano Izbę Przyjęć. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251 SP ZOZ USK nr 6 Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zmodernizowano pomieszczenia Zakładu i Poradni Chirurgii Stomatologicznej polegające na wydzieleniu pomieszczenia z unitem stomatologicznym i aparatem radiowizjografii. Wykonano remont kominów wentylacyjnych polegający na naprawie uszkodzonych tynków i pomalowaniu farbami emulsyjnymi zewnętrznymi oraz pomalowaniu wywietrzników dachowych farba antykorozyjną. Zmodernizowano wewnętrzną linię zasilającą od rozdzielni głównej do tablic piętrowych na poziomach -1, 0, 1. Wykonano projekt budowlany instalacji klimatyzacji w poradni wieku rozwojowego, poradni protetyki stomatologicznej, poradni ogólnej i pracowni techniki dentystycznej, poradniach Instytutu Stomatologii. Ułożono terakotę i glazurę na ścianach w celu modernizacji pomieszczeń na poziomie 1 pod nową salę kliniczną dla Poradni zaburzeń 21

22 Czynnościowych Narządu Żucia. Wymieniono lampy bakteriobójcze w poradniach: Chirurgia sala zabiegowa, sala kliniczna, I Ogólna, II Ogólna, Periodontologii, Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej oraz w Centrum Implantologii Stomatologicznej, Centralnej sterylizacji i sali 404. Centralny Szpital kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Wymieniono dwa dźwigi szpitalne niewymagające obsługi osób przeszkolonych. W ramach przebudowy i modernizacji szpitalnego patio dostosowano je do potrzeb osób niepełnosprawnych. Klinika Okulistyczna Jasne Błonia Sp. z o.o. w Łodzi, ul. Rojna 90 Wybudowano nowy Blok Operacyjny, w skład którego wchodzą: 2 sale operacyjne, śluza dla pacjenta, 2 pomieszczenia przygotowawcze dla pacjenta, 2 pomieszczenia przygotowawcze dla personelu wyposażone w stanowisko do chirurgicznego mycia rąk, śluza szatniowa, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie dla pracowników z węzłem sanitarnym. Ponadto w obrębie bloku znajduje się podręczna sterylizatornia (wyposażona w 2 autoklawy) składająca się z 2-óch części: brudnej i czystej. Oddział Okulistyczny powiększył się o 1 salę chorych 3-łóżkową z węzłem sanitarnym oraz salę wybudzeń (razem Oddział liczy 8 łóżek). Ponadto w Oddziale znajduje się punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym oraz pomieszczenie porządkowe Nowa Izba Przyjęć składa się z 2 gabinetów lekarskich, poczekalni, rejestracji oraz łazienki dla niepełnosprawnych. Nadal wśród najczęściej występujących nieprawidłowości dotyczących funkcjonalności działu lecznictwa w szpitalach były: brak postępowego jednokierunkowego ruchu pacjentów, narzędzi i sprzętu medycznego w obrębie bloków operacyjnych, centralnych sterylizatorniach, w wyniku czego dochodzi do krzyżowania się dróg czystych i brudnych, wielkość sal chorych niedostosowana do ilości łóżek (brak dostępu do łóżek z trzech stron), nieprawidłowa wentylacja na blokach operacyjnych, brak izolatek, niewystarczające zaplecze socjalne dla personelu. Powyższy stan techniczny wynika z trudności w przystosowaniu istniejącej zabudowy szpitali do aktualnych wymogów oraz braku środków finansowych. Placówki lecznictwa otwartego W 2011 roku wydano 238 decyzji oraz 100 postanowień dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (w tym 48 decyzji na gabinety lekarskie udzielające świadczenia z zakresu medycyny szkolnej, w tym 4 w powiecie wschodnim - łódzkim). Wydano również: 1.Oddział Nadzoru Epidemiologicznego 4 decyzje na stan sanitarno-techniczny pomieszczeń (w tym 1decyzja przedłużająca). Stan sanitarno techniczny podmiotów leczniczych na terenie Łodzi należy określić jako dobry. W 2011 r. przeprowadzono prace remontowo modernizacyjne min. w następujących placówkach: - Wojewódzki Ośrodek Diabetologii i Chorób Metabolicznych w Łodzi ul. Nowa 32 odmalowano 2 gabinety Poradni okulistycznej, --Poradnia Zdrowia Psychicznego i Patologii Współżycia w Łodzi, ul. Pomorska 54 wykonano remont i adaptacje pomieszczeń, - Poradnia Endokrynologiczna przy Regionalnym Ośrodku Menopauzy i Osteoporozy w Łodzi, ul. Wierzbowej 38 remont pomieszczeń, - MP Lecznicza w Łodzi ul. Lecznicza 6- przeprowadzono i ukończono remont Poradni dla 22

23 Dzieci Zdrowych, - MP Wieloprofilowa "Śródmieście" Przychodnia Stomatologiczna w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 nr 54 wyremontowano część poradni dla dzieci chorych i poradni dla dorosłych, - ZOZ Łódź Polesie Filia Przychodni Nr 34 w Łodzi, ul. Srebrzyńska 75 wyremontowano i zmodernizowano całą przychodnię, - Miejska Przychodnia Chojny w łodzi, ul. Rzgowska wyremontowano pomieszczenie porządkowe oraz pomieszczenie przeznaczone na składowanie odpadów medycznych, - Przychodnia Zdrowia Nr 3 w Łodzi, ul. Traktorowa 61 - w gabinetach lekarskich zainstalowano rolety pionowe okienne wykonane z materiałów umożliwiających mycie i dezynfekcję, wymieniono potłuczone szyby okienne na korytarzach w poradni, zabezpieczono okno na I piętrze przy klatce schodowej oraz gzyms nad oknem przed gołębiami za pomocą drucianej siatki, - Miejska Przychodnia Batory w Łodzi, ul. Elsnera 19 - pomalowano separatkę, 2 pokoje lekarskie na I piętrze (Nr 70, 71) oraz zainstalowano klimatyzację w pomieszczeniach rehabilitacji, odnowiono gabinet lekarski Nr 51 i 49 oraz wymieniono wykładzinę na korytarzu przy pomieszczeniach rehabilitacji, - Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie Laboratorium Analiz Lekarskich w Łodzi, ul. M. Skłodowskiej-Curie 15/17 - placówkę wyposażono w pojemnik do transportu odpadów medycznych z miejsca ich zbierania do miejsca składowania, zakupiono 4 termotorby sztywne, zamykane i podlegające myciu oraz dezynfekcji, przeznaczone do transportu krwi, zainstalowano zmywalne, pionowe rolety okienne w punkcie pobrań, rejestracji oraz w pracowni hematologii, pomalowano ściany i kaloryfery w punkcie pobrań i w rejestracji, wymieniono wszystkie meble na zmywalne i podlegające dezynfekcji w punkcie pobrań, - Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie Przychodnia Rejonowa Specjalistyczna Nr 31 w Łodzi, ul. M. Skłodowskiej-Curie 15/17 - odnowiono gabinet lekarski nr 114, 105, gabinet zabiegowy nr 107, gabinet EKG nr 103, we wszystkich gabinetach w przychodni zainstalowano rolety pionowe okienne wykonane z materiałów umożliwiających mycie i dezynfekcję, - Przychodnia Nr 34 w Łodzi ul. Garnizonowa 38 przeprowadzono remont wszystkich pomieszczeń przychodni, - Centrum Medyczne Intermed w Łodzi, ul. Tatrzańska 61 wyremontowano cały budynek przychodni, dobudowano piętro w celu rozszerzenia działalności o dodatkowe specjalizacje, - Medyczne Studium Zawodowe nr 1 w Łodzi, al. Piłsudskiego 151 wyremontowano pomieszczenia oraz wymieniono sprzęty. Ponadto w 2011 r. zostały otwarte nowe niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, między innymi: NZOZ OLMED ul. Zakładowa 56 w Łodzi, NUTREA S.C. ul. Narutowicza 28 w Łodzi, COSMED KLINIKA al. Kościuszki 13 w Łodzi, NZOZ Centrum Medyczne BetaMed Beata Drzazga ul. Płaska 4 w Łodzi, Laboratorium Analiz Lekarskich ALAB ul. Lecznicza 6 w Łodzi, NZOZ Centrum Medyczne LUX MED Łódź przy ul. J. Andrzejewskiej 5 w Łodzi, CENTRUM MEDYCZNYM BIMED Kucharska s.j. ul. Zachodnia 12A w Łodzi, NZOZ PROFIMED ul. Anyżowa 5 w Łodzi, NZOZ Uśmiech ul. Bydgoska 36a w Łodzi, NZOZ Przychodnia Stomatologiczna KRÓLEWSKA STOMATOLOGIA ul. Królewska 7/11 lok. 4 w Łodzi. W większości placówek lecznictwa otwartego nadal prowadzone są prace remontowe i adaptacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 31, poz. 158). Znaczna część placówek zmieniła swoje dotychczasowe miejsce lokalizacji w celu dostosowania się do nowych przepisów. Likwidacji uległo wiele obiektów świadczących usługi w zakresie nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. 23

24 Indywidualne, specjalistyczne i grupowe praktyki lekarskie Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej (Dz. U. Nr 20, poz. 254) większość gabinetów zabiegowych posiada stanowiska do mycia rąk personelu wyposażone w armaturę czerpalną uruchamianą bez kontaktu z dłonią. W przypadku stosowania narzędzi wielokrotnego użycia i dezynfekowania ich oraz mycia w tym samym pomieszczeniu, w który świadczona jest usługa medyczna, gabinety zostały wyposażone w zlew przynajmniej jednokomorowy. Rozwiązano również problem braku kanałów wentylacji grawitacyjnej w gabinetach poprzez przebudowę istniejących obiektów lub zastosowanie urządzeń klimatyzujących z możliwością wymiany powietrza z zewnątrz. Na terenie Łodzi rozpoczęły działalność nowe gabinety, między innymi: Gabinet Ginekologiczny Elżbieta Król-Leszczyńska ul. 10-ego Lutego 5A w Łodzi, Gabinet Okulistyczny VIZAMED ul. Brzechwy 7a, w Łodzi, Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dorota Ptasińska Wnuk ul. Rydzowa 22 w Łodzi, Pracownia Psychologiczna Karolina Łempicka ul. Źródłowa 6 w Łodzi, Specjalistyczny Gabinet Lekarski Zbigniewa Deronia, ul. Rewolucji 1905 r. nr 75 m. 46 w Łodzi, Stomatologia Żanetta Daab-Drab ul. Przełajowa 22A lok. 1U w Łodzi, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Andrzej Staniszewski ul. Dąbrowskiego 91 w Łodzi, Gabinet Ginekologiczno-Położniczy Sławomir Jędrzejczyka ul. Kraszewskiego 30 w Łodzi, Gabinet Stomatologiczny ERDENTIKA Gabriela Rośczak ul. Elsnera 19 lok. 74 w Łodzi. Gabinety działające w ramach indywidualnych lub grupowych praktyk utrzymywane są w większości w dobrym stanie sanitarnym. W 2011 r. nie wydano żadnych decyzji na stan sanitarno-techniczny. Dezynfekcja w placówkach medycznych W 2011 roku do dezynfekcji narzędzi medycznych najczęściej stosowano: Aniosyme DD1; Sekusept pulver + aktywator, Tiutol, Aldesan E + aktywator, Cidex + aktywator, Pera Med, Sekusept forte,, Sekudril, Ultradesmit, Polsept + aktywator, Stabimed. Do dezynfekcji powierzchni dotykowych najczęściej stosowano: Javel, Presept, Virkon, Incidin Liquid Spray, Aerodesin 2000, Fugaten Spray, Mikrozid AF Liquid, Desprej, Quick Des Davido, Propano AF, Incidin Plus, Incidin Foam. Do dezynfekcji powierzchni bezdotykowych najczęściej stosowano: Virufen, Medicarina, Desam Ox, Savo Prim, SumaTab D4, Desam Efekt. Ponadto stosowane były Stabimed, Cidex, Thermosept ER i ED, Olimpus do dezynfekcji endoskopów oraz akcesoriów endoskopowych. Do dezynfekcji rąk i skóry personel służby zdrowia stosuje: AHD 2000, Sterillium, Skinman Soft, Esept, Etaproben, Biotensid, Softasept, Desderman N,Kodan i Octenisept. Do najczęstszych nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli należały: używanie nieprawidłowych pojemników przeznaczonych do dezynfekcji narzędzi (brak sita oraz przykrycia), brak pojemników przeznaczonych do transportu narzędzi oraz nieprzestrzeganie wymaganego czasu dezynfekcji stosowanie przeterminowanych środków do dezynfekcji. 24

25 Sterylizacja w zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej Sterylizacja narzędzi medycznych, bielizny operacyjnej i materiałów opatrunkowych w szpitalach na terenie Łodzi i powiatu łódzkiego wschodniego najczęściej wykonywana jest w obrębie szpitali oraz w Centralnej Sterylizatorni TZMO, ul. Świętojańska 3/5. Sterylizatornia ta wyposażona jest w 1 autoklaw plazmowy, 4 autoklawy przelotowe, dodatkowo 1myjnię przelotową. Szpitale, które podpisały umowę na korzystanie z usług sterylizatorni Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych to: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. dr M. Kopernika, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego, II Szpital Miejski im. dr L. Rydygiera. W większości przypadków w szpitalach sterylizacja przeprowadzana jest we własnym zakresie w autoklawach ciśnieniowo-parowych. Nieliczne szpitale wyposażone są w autoklawy na tlenek etylenu oraz paraformaldehyd. Coraz więcej placówek posiada autoklawy plazmowe. Najczęściej sterylizacja odbywa się w centralnej sterylizatorni, punktach sterylizacji lub w podręcznych autoklawach na terenie porani lub oddziałów. Szpitale wykonujące sterylizacje we własnym zakresie to: Szpital Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki centralna sterylizatornia wyposażona jest w 3 przelotowe autoklawy parowe, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów, ul. Żeromskiego Żeromskiego punkt sterylizacji wyposażony w 2 autoklawy parowe przelotowe i 1 na tlenek etylenu, 1 autoklaw paraformaldehydowy. Dodatkowo 6 autoklawów parowych znajduje się w oddziałach, budynek przy ul. Krzemienieckiej 5 sterylizacja w szpitalu przy ul. Żeromskiego 113, budynek przy ul. Sterlinga 1/3- punkt sterylizacji wyposażony w 1 autoklaw na tlenek etylenu oraz sterylizacja przeprowadzana jest w szpitalu przy ul. Żeromskiego 113, budynek przy pl. Hallera 1 - punkt sterylizacji zlokalizowany jest przy Bloku Operacyjnym wyposażony jest w 2 parowe autoklawy przelotowe oraz sterylizacja przeprowadzana jest w szpitalu przy ul. Żeromskiego 113, Samodzielny Publiczny ZOZ Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego centralna sterylizatornia wyposażona w 3 przelotowe autoklawy parowe oraz 1 sterylizator plazmowy przelotowy, IV Szpital Miejski im. dr H. Jordana - punkt sterylizacji wyposażony w 1 przelotowy autoklaw parowy, I Szpital Miejski im. Sonnenberga sterylizacja przy Bloku Operacyjnym 3 autoklawy parowe, oraz 1 na tlenek etylenu, Szpital Kliniczny Nr 1 im. dr N. Barlickiego sterylizacja w obrębie Bloków operacyjnych: 7 autoklawów parowych. Punkt sterylizacji szpitala: 1 autoklaw plazmowy i 2 przelotowe parowe, w poradniach 2 autoklawy parowe podręczne, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc w Tuszynie sterylizacja na Bloku operacyjnym: 1 autoklaw parowy i 1 plazmowy. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc w Łodzi sterylizacja wykonywana jest w pomieszczeniu zlokalizowanym przy sali endoskopowej: 1 autoklaw parowy podręczny, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 6 Instytut Stomatologii UM 2 przelotowe autoklawy parowe, 7 autoklawów parowych w poradniach, Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego - 2 autoklawy parowe usytuowany w punkcie sterylizacji, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera punkt sterylizacji wyposażony w 2 autoklawy parowe, III Szpital Miejski im. dr K. Jonschera punkt sterylizacji przy Bloku operacyjnym wyposażony w 5 autoklawów parowych ( w tym 1 przelotowy) 25

26 i 2 na tlenek etylenu + areator, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa ul. Wólczańska 119/195 2 autoklawy parowe przy Bloku operacyjnym, budynek przy ul. Wileńskiej 37-4 autoklawy parowe, Wojewódzkie Centrum Ortopedii, Rehabilitacji i Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego na bloku operacyjnym 2 autoklawy parowe przelotowe i 1 autoklaw parowy podręczny, Ambulatorium ZOZ Zakładu Karnego 2 1 autoklaw parowy przelotowy w punkcie sterylizacji przy Bloku Operacyjnym. W Szpitalu im. dr J. Babińskiego w Łodzi zlikwidowano punkt sterylizacji, który mieścił się na terenie apteki szpitalnej. Aktualnie w szpitalu uzywane są pakiety jednorazowe. W niepublicznych szpitalach na terenie Łodzi i powiatu łódzkiego wschodniego sterylizacja narzędzi medycznych, bielizny operacyjnej i materiałów opatrunkowych wykonywana jest w obrębie szpitali oraz w Centralnej Sterylizatorni TZMO, ul. Świętojańska 3/5. MEDEOR PLUS (szpital prywatny) autoklaw parowy podręczny przy Sali operacyjnej i umowa z TZMO, - PULSMED (szpital prywatny) autoklaw parowy podręczny przy Sali operacyjnej i umowa z TZMO. Sterylizacja w otwartych zakładach opieki zdrowotnej Sterylizacja w placówkach lecznictwa otwartego głównie przeprowadzana jest w autoklawach parowych, które znajdują się w gabinetach zabiegowych. Jednak coraz częściej proces dezynfekcji, mycia, pakowania i sterylizacji narzędzi wykonywany jest w oddzielnym pomieszczeniu przystosowanym wyłącznie do tego celu, z zachowaniem ruchu jednokierunkowego. Część przychodni posiada umowy na sterylizację lub korzysta ze sprzętu jednorazowego. W prywatnych gabinetach lekarskich sterylizacja najczęściej wykonywana jest na miejscu. Autoklawy znajdują się w gabinetach lub w wydzielonym aneksie, rzadziej w pomieszczeniu przeznaczonym wyłącznie do tego celu. Nieliczne gabinety prywatne zawarły umowę na wykonywanie usług sterylizacji lub korzystają ze sprzętu jednorazowego. W większości przypadków procesy sterylizacji kontrolowane są zgodnie z wytycznymi PZH, tzn. każdy proces i każdy pakiet kontrolowany jest testem chemicznym zintegrowanym np. Twindicator, OK, Steam, 3M, Sterrad, oraz raz w miesiącu testem biologicznym np. Sporal A, Atest, których liczba umieszczana w autoklawie zależy od wielkości urządzenia sterylizującego. Do najczęstszych nieprawidłowości stwierdzanych w trakcie kontroli sanitarnych przeprowadzonych w 2011 roku w placówkach medycznych w Łodzi i w powiecie łódzkim wschodnim należą: brak umieszczania wskaźników chemicznych we wszystkich pakietach, brak oznaczenia sterylizowanych pakietów datą sterylizacji; zbyt duża ilość narzędzi w jednym pakiecie, niekompletna dokumentacja wyników kontroli skuteczności procesów sterylizacji wskaźnikami biologicznymi i chemicznymi, nieprawidłowe przechowywanie wysterylizowanych narzędzi; brak rejestru przekazywania narzędzi do sterylizacji (dotyczy podmiotów leczniczych posiadających umowę na sterylizację narzędzi z firmą zewnętrzną) ; pakiety z datą ważności dłuższą niż 3 miesiące; uszkodzone pakiety z narzędziami; niewłaściwe pakowania narzędzi poddawanych sterylizacji; nieprawidłowy transport narzędzi do sterylizacji (brak zamykanego pojemnika wykonanego z materiałów podlegającego myciu i dezynfekcji). 26

27 Badania mikrobiologiczne Podczas interwencji oraz dochodzeń epidemiologicznych przeprowadzonych w placówkach medycznych na terenie Łodzi i powiatu łódzkiego wschodniego w 2011 roku pobrano 179 wymazów bakteriologicznych na czystość, z których zakwestionowano 6. W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi nakazał prześledzić procesy dezynfekcji powierzchni i sprzętów, postępowanie ze sprzętem jednorazowego użycia, postępowania personelu z pacjentami w czasie zabiegów medycznych i pielęgnacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem mycia rąk zapobiegając tym samym zakażeniom zakładowym (szpitalnym). Działalność Zespołów do Spraw Zakażeń Szpitalnych We wszystkich szpitalach na terenie Łodzi i w powiecie łódzkim wschodnim są powołane i działają Zespoły do Spraw Zakażeń Szpitalnych. Do zadań Członków Zespołów należą: Konsultacje i doradztwo w zakresie metodyki i kontroli zakażeń. Zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu zakażeń oraz działanie interwencyjne w sytuacji wzrostu ich rejestracji. Działalność szkoleniowa dla personelu medycznego. Bieżące i okresowe analizy zakażeń szpitalnych. Nadzorowanie i monitorowanie stanu sanitarno - epidemiologicznego zakładu we wszystkich działach i pomieszczeniach szpitalnych, a w szczególności w pomieszczeniach związanych z pobytem pacjenta. Koordynowanie wypracowania standardów organizacyjnych dotyczących systemu pracy w szpitalu, a szczególnie: metody i techniki pracy personelu, systemu transportu wewnętrznego, sposobów zbierania, gromadzenia i utylizacji odpadów, procesów dezynfekcji i sterylizacji, procedury higieniczne. Nadzorowanie sposobu przechowywania sterylnego sprzętu medycznego oraz aparatury medycznej. Uczestnictwo w planowaniu opieki nad pacjentem z zakażeniem szpitalnym, oraz systemie izolacji pacjentów, którzy stwarzają ryzyko zakażeń dla innych. Określenie czynników ryzyka zakażeń wśród pacjentów i personelu. Współpraca z komórkami zakładu odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia personelu: Współpraca z lekarzem zakładowym (badania okresowe, szczepienia ochronne personelu przeciw W.Z.W.). Rejestracja zakażeń odbywała się w większości przypadków metodą bierną, co jest traktowane jako pierwszy etap przed wdrażaniem metody czynnej. W związki wejściem w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (Dz. U. z 2011 nr 294 poz. 1741) nałożony jest większy nacisk na monitorowanie zakażeń szpitalnych metodą czynną. Przeprowadzane są szkolenia, narady, inicjowane nowe procedury zapobiegawcze. W przypadku wystąpienia podejrzenia ognisk zakażeń zespoły kontroli zakażeń zakładowych współpracowały z PSSE w Łodzi. Państwowy Inspektor Sanitarny w Łodzi co roku przypomina placówkom o obowiązujących przepisach prawnych oraz o terminie przekazywania raportu rocznego. Na podstawie uzyskanych dokumentów można wysnuć wniosek, że rejestracja zakażeń jest w trakcie wdrażania i wymaga udoskonalenia. 27

28 Inne działania PSSE W pierwszym kwartale 2011 r. pracownicy Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łodzi, na polecenie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (pismo znak: PWIS NSE 451/1/11 z dnia r.), przeprowadzili kontrole sanitarne w gabinetach indywidualnej praktyki stomatologicznej na terenie Łodzi i powiatu łódzkiego wschodniego. Skontrolowano 129 gabinetów na 274 zarejestrowanych. W większości gabinetów czystość bieżąca została zachowana, prawidłowo postępowano z narzędziami wielokrotnego użycia i odpadami medycznymi. Wydano 11 decyzji za negatywną kontrolę i 3 mandaty karne. Nieprawidłowości stwierdzone w 14 gabinetach w większości dotyczyły dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wielokrotnego użycia, postępowania z odpadami medycznymi oraz czystości bieżącej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi w przeprowadził kontrole sanitarne we wszystkich oddziałach psychiatrycznych na terenie Łodzi i powiatu łódzkiego wschodniego zgodnie z poleceniem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi (pismo znak: PWIS.NSE z dnia r.). Oddziały takie znajdują się w: -Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Prywatnej Klinice Psychiatrycznej INVENTIVA w Tuszynie, ul. Polna 16/20, -Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łodzi Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10, -Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr J. Babińskiego w Łodzi ul. Aleksandrowska 159, -Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi ul. Kraszewskiego 1/5. W trakcie kontroli nie stwierdzono bieżących nieprawidłowości. Stwierdzone uchybienia dotyczyły stanu technicznego pomieszczeń. W ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Zakażeń HCV STOP! HCV Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi przesyłał lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej sprawozdanie z realizacji działań przeprowadzonych na terenie Łodzi i powiatu łódzkiego wschodniego. Z zgodnie z pismem z dnia r. znak: PWIS.NSE Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi przekazał wyniki sprawowanego nadzoru sanitarnego w 2011 r. nad placówkami lecznictwa otwartego, w których świadczone były usługi medyczne specjalistyczne z zakresu stomatologii, ginekologii, chirurgii, laryngologii i okulistyki na terenie Łodzi i powiatu łódzkiego wschodniego. W większości placówek czystość bieżąca została zachowana jak również postępowanie z narzędziami wielokrotnego użycia i odpadami medycznymi nie budziło zastrzeżeń. Nieprawidłowości stwierdzone w placówkach w większości dotyczyły usług medycznych z zakresu stomatologii. Do najczęstszych nieprawidłowości dotyczących czystości bieżącej należały: uszkodzona powierzchnia foteli lekarskich i leżanek; brudne i zakurzone rolety okienne w gabinetach; zakurzone kratki wentylacji grawitacyjne; zacieki i pęknięcia na ścianach i sufitach, spękana powierzchnia parapetów okiennych; pęknięcia na podłogach z ubytkami. W większości placówek zostały opracowane i wdrożone wszystkie procedury dotyczące działań zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Założono również rejestr zgłaszania podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne. Wszystkie skontrolowane obiekty zostały wyposażone w wystarczająca ilość środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. Wzmożony został nadzór nad oddziałami okulistycznymi. W 2011 r. przeprowadzone kontrole interwencyjne dotyczyły nie przestrzegania reżimu sanitarnego, braku odpowiedniego zabezpieczenia przeciwepidemicznego, czystości bieżącej. Interwencję przeprowadzono w następujących placówkach: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, ul. Wólczańska 191/195 28

29 Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź Polesie Przychodnia Stomatologiczna Nr 31 w Łodzi, ul. M. Skłodowskiej-Curie 15/17, Poradnia Rehabilitacyjna FMC Centrum Medyczne w Łodzi, al. Piłsudskiego 9 Przychodnia stomatologiczna Protetyki i Ortodoncji Pierwsza s. c., w Łodzi, ul. Więckowskiego 85, NZOZ Tyrmed w Łodzi, ul. Zacisze 16, ZOZ Zakładu Karnego Nr 2 Łódź w Łodzi, ul. Kraszewskiego 1/5 (szpital), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251 NZOZ Kreator Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji Filia w Łodzi, ul. Kopernika 55a, Orto Sport w Łodzi, ul. Piotrkowska 209, Pracownia Protetyki Stomatologicznej Protex w Łodzi, ul. Lelewela 25 m. 63. Przeprowadzono również kontrole interwencyjne związane z pracami remontowo modernizacyjnymi w następujących placówkach: Centrum Medyczne Bazarowa w Łodzi, ul. Bazarowa 9, NZOZ Salve w Łodzi, ul. Struga 3, ZOZ Łódź Polesie Przychodnia nr. 34 w Łodzi, ul. Garnizonowa 38. W większości przypadków zarzuty zgłoszone w skargach nie potwierdziły się. W trakcie kontroli sprawdzono i oceniono stan sanitarno-techniczny placówki, zabezpieczenie przeciwepidemiczne, postępowanie z bielizną, gospodarkę odpadami medycznymi i komunalnymi, wszystkie procedury stosowane w placówce, wzory kart kontroli czynności wykonywanych przy pacjencie. Podczas kontroli interwencyjnych szczególną uwagę zwrócono na procedury prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, dezynfekcji, mycia i sterylizacji sprzętu wielorazowego użycia, stosowanie środków ochrony osobistej, mycia i dezynfekcji powierzchni. Stwierdzono również, że zabezpieczeniu p/epidemiczne oraz postępowaniu z odpadami medycznymi nie budziło zastrzeżeń. W 2011 r. przeprowadzono również 3 dochodzenia epidemiologiczne: w II Szpitalu Miejskim im. dr L. Rydygiera w Łodzi, ul. Sterlinga 13, Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 m. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralny Szpital Weteranów, ul. Sterlinga 1/3 oraz NZOZ Salve ul. Szparagowa 10. Podczas kontroli pobrano łącznie 75 wymazów ze środowiska szpitalnego. W trakcie toczącego się dochodzenia epidemiologicznego skontrolowano procedury dezynfekcji, mycia, sterylizacji narzędzi oraz dezynfekcji powierzchni, przygotowywanie roztworów środków dezynfekcyjnych, stosowanie właściwych ich stężeń, postępowanie z czystą i brudną bielizną, z odpadami medycznymi oraz bytowymi, stan sanitarny brudowników. W 2011 roku zarejestrowano 79 podejrzeń zakażenia wirusem grypy typu A/H1N1 z czego 34 przypadki były dodatnie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na bieżąco monitorował sytuację epidemiologiczną w zakresie występowania w/w grypy. 29

30 Decyzje i mandaty 2011 r. L.p. ZOZ y wykazane jako złe (nazwa, adres) 1 I Szpital Miejski im. Sonnenberga ul. Pieniny 30 Zły stan sanit tech. (decyzje) Termin wydania, termin wykonania, powód wydania (uchybienia) r. termin: r r. zły stan sanit - porządkowy (mandaty) Uchybienia, suma Uwagi Ep 2 WSS im Kopernika ul. Pabianicka 62 3 ICZMP Rzgowska 281/289 4 III Szpital Miejski im. dr Jonschera Milionowa 14 5 SP ZOZ Szpital im. Babińskiego Aleksandrowska WSS im. dr Wł. Biegańskiego Kniaziewicza 1/5 7 Szpital Kliniczny im. dr N. Barlickiego ul. Kopcińskiego 22 8 Dr n. med Teresa Fryda Laboratorium Medyczne ul. Okólna ZOZ Ł- Polesie Laboratorium Analiz Lekarskich ul. M. Skłodowskiej-Curie 15/17 10 ZOZ Ł- Polesie Zakład Rehabilitacji Leczniczej Gdańska ZOZ Ł- Polesie Przychodnia Stomatologiczna ul. M. Skłodowskiej-Curie 15/17 12 ZOZ Ł- Polesie Przychodnia Stomatologiczna ul. M. Skłodowskiej-Curie 15/17 13 Gabinet Stomatologiczny Milionowa Gabinet Stomatologiczny Baczyńskiego Prywatny Gabinet Stomatologiczny Rydzowa r. Oddział Medycyny Paliatywnej( zły stan techniczny: ubytki glazury terakoty wykładziny podłogowej, ściany) termin: r r. Legionella r r. Legionella r r. Legionella r r. Decyzja warunkowa wodociąg lokalny Fe, Mn, mętność r r. - zagrzybione ściany i sufity w pomieszczeniach socjalnoadministracyjnych Termin : r. wykonana r. -zły stan sanitarno-techniczny pomieszczeń laboratorium Termin: r. Wykonana częściowo, nowy termin: r r. -zacieki na suficie i ścianach w szatni,wc personelu oraz korytarzu przy szatni Termin: r. Zły stan sanitarnoporządkowy części nie medycznych (podziemia)- firma sprzątająca 1/200 zł 1/100 zł Nieprzestrzeganie wymogów sanitarnohigienicznych 1/400 zł Nieprzestrzeganie reżimu sanitarnego 1/200 zł Nieprzestrzeganie wymogów sanitarnohigienicznych 1/300 zł Nieprzestrzeganie wymogów sanitarnohigienicznych 1/100 zł Nieprzestrzeganie zasad postępowania z odpadami medycznymi 1/200 zł -Nieprzestrzeganie wymogów sanitarnohigienicznych -Nieprzestrzeganie zasad postępowania z odpadami medycznymi 1/100 zł 16 NZOZ Bamed Rojna 52 B -Nieprzestrzeganie wymogów sanitarnohigienicznych 1/400 zł Ep wykonana wykonana nie wykonana Ep Ep Ep Ep Ep Ep Ep Ep Ep 30

31 17 Gabinet Stomatologiczny Zgierska Gabinety Prywatne Top- Med. Snycerska 5 19 Gabinet Stomatologiczny Klonowa NZOZ Multimed ul. Niemcewicza NZOZ Dia-Dent s Maratońska NZOZ Genos Piotrkowska 204/ NZOL Pomoc Rodzinie Liściasta 9 -Nieprzestrzeganie wymogów sanitarnohigienicznych 1/200 zł -Nieprzestrzeganie wymogów sanitarnohigienicznych -Nieprzestrzeganie zasad postępowania z odpadami medycznymi 1/400 zł -Nieprzestrzeganie wymogów sanitarnohigienicznych -Nieprzestrzeganie zasad postępowania z odpadami medycznymi 1/200 zł -Nieprzestrzeganie wymogów sanitarnohigienicznych -Nieprzestrzeganie zasad postępowania z odpadami medycznymi 1/300 zł -Nieprzestrzeganie wymogów sanitarnohigienicznych 1/200 zł Nieprawidłowe postępowanie z odpadami medycznymi 1/200 zł Zły stan sanitarnoporządkowy 1/300 zł Ep Ep Ep Ep Ep Decyzje przedłużające wydane przez Oddział Nadzoru Epidemiologicznego Nazwa placówki data wydania uchybienia uzasadnienie Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi ul. Rzgowska 281/ r. zły stan sanitarno-techniczny pomieszczeń Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Kliniki Neurochirurgii; Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi brak środków finansowych Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi ul. Aleksandrowska r. zły stan sanitarnego-techniczny pomieszczeń laboratorium diagnostycznego, oddziału X A, oddziału X C, oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, oddziału IX A/C, oddziału IX B, oddziału IV, oddziału VI B, oddziału VI A, oddziału XB, brak w oddziałach środków transportu wewnątrz oddziałowego odpadów medycznych. brak środków finansowych Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi ul. Aleksandrowska r. zły stan sanitarno techniczny pomieszczeń oddziału Rehabilitacji Neurologicznej brak środków finansowych Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka r. zły stan sanitarno-technicznego pomieszczeń Oddziału Chirurgii Endokrynologicznej, Ogólnej i Onkologicznej Klinika Chirurgii Endokrynologicznej brak środków finansowych 31

32 SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Sporna 36/ r. zły stan sanitarno-techniczny pomieszczeń Oddziału V. brak środków finansowych Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi ul. Rzgowska 281/ r. zły stan sanitarno techniczny pomieszczeń Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Kliniki Neurochirurgii, Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi; brak środków finansowych Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi ul. Rzgowska 281/ r. zły stan sanitarno techniczny pomieszczenia Zakładu Rehabilitacji Ruchowej brak środków finansowych Zaopatrzenie placówek w wodę (tabela 2) W placówkach służby zdrowia nie stwierdzono braków wody ciepłej i zimnej. Obiekty zaopatrzone w wodę z wodociągu miejskiego łódzkiego oraz wodociągów lokalnych. 10 szpitali posiada awaryjne ujęcia wody. Z 1 ujęcia awaryjnego pobierane były próbki wody do badań. Odchylenia w składzie stwierdzono: 1. Szpital ul. Kniaziewicza 1/5 - mętność, Fe, Mn Gromadzenie, transport, usuwanie i unieszkodliwianie odpadów stałych (tabela 3) Odpady i nieczystości z zakładów służby zdrowia podlegają segregacji w miejscu ich powstawania. Odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach zamykanych z 1x wsadem foliowym, a następnie usuwane przez wyznaczone osoby do zbiorczych kontenerów lub prasokontenerów. Każda placówka ma umowę na odbiór odpadów z wyspecjalizowanymi firmami: Remondis, MPO, Czystość, ZRK, Sanator- Rąbień. Odpady medyczne: ostre- zbierane do poj. bezpiecznych, zamykanych hermetycznie, inne do worków foliowych czerwonych- a następnie przekazywane do spalania. Nadzorowane placówki przekazują odpady medyczne: ECO- ABC Bełchatów, Emka Żyrardów, TPO. Linia do unieszkodliwiania odpadów medycznych w TPO przy ul. Mińskiej 2a dzierżawiona przez firmę EKO- TOP Sp. z o.o. Szpitale posiadają Decyzje Prezydenta Miasta Łodzi dotyczące wytworzenia odpadów, w tym niebezpiecznych. Postępowanie z bielizną szpitalną Bielizna ze szpitali prana jest głównie przez pralnie zewnętrzne. Pralnie te posiadają barierę higieniczną. Są to : 1- Vektor Pralnia Będzin 2- TZMO CITONET Łódź ul. Świetojańska 5/9 3- A TU Service Andrespol Pralnia w Łodzi ul. 3 Maja 64/66 4- ZUH Domex s.c. Tetmajera 2/12 Pralnia ul. Broniewskiego 62 Ponadto bielizna prana jest przez pralnie znajdujące się na terenie 2 łódzkich szpitali, wydzierżawione firmom zewnętrznym: - ICZMP Rzgowska 281/289- pralnia dzierżawiona przez Dozorbud Legnica -WZZOZ CLChPiR Okólna 181- pralnia przy ul. Wycieczkowej dzierżawiona przez RTC Grek Zgierz Prosektoria (tabela 4) Na nadzorowanym terenie 5 szpitali posiada prosektoria, 7 posiada chłodnie i 6 posiada wydzielone pomieszczenia do przechowywania zwłok. W zakładach bez chłodni zwłoki odbierane są przez firmy pogrzebowe. Pomieszczenia chłodni, prosektorium są odpowiednio zabezpieczone i wyposażone, z dostępem do środków dezynfekcyjnych. 32

33 Dezynsekcja i deratyzacja Zabiegi DDD na terenie placówek służby zdrowia wykonują wyspecjalizowane firmy. Zabiegi wykonywane są wg. harmonogramów, z uwzględnieniem specyfiki pomieszczeń. Skuteczność zabiegów- różna. Gospodarka ściekami Ścieki z placówek usuwane są do kanalizacji miejskiej. Ścieki z WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie odprowadzane są do własnej oczyszczalni ścieków. Ścieki ze szpitala im. Biegańskiego- dezynfekowane przed wpuszczeniem do sieci. Nadzór nad ściekami z placówek lecznictwa zamkniętego sprawuje ZW i K. Porządek, czystość i estetyka otoczenia Tereny wokół budynków szpitali są zagospodarowane, zieleń zadbana. 33

34 1.Charakterystyka podmiotów leczniczych w zakresie Higieny Komunalnej (stan sanitarno-techniczny). Liczba przepr owadzo Inne decyzje - Decyzje wydane obowiązujące Nałożone Ocena Nazwa i adres nych w 2011r. (wydane w latach Lp. mandaty / stanu sanitarno-technicznego na Podmiotu leczniczego kontrol (nałożone poprzednich/ kwota koniec 2011r. i przez obowiązki) nałożone dział obowiązki) HK w 2011r Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ Szpital im.babińskiego Aleksandrowska WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji Okólna181 3 WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji Tuszyn Szpitalna 5 2 (w tym 1sprawdzaj ąca) 1-legionella- nie wyk. brak brak Dobry/dostateczny 1 brak brak brak dobry 1 brak 1- legionella z 2010 r. nie brak dobry wyk 1 brak brak brak dostateczny 4 Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządów Ruchu im. Radlińskiego Drewnowska 75 5 WSS im. Biegańskiego Kniaziewicza 1/5 1 brak 1- legionella z 2010 r. nie 6 Szpital Miejski Nr 4 im. Jordana Przyrodnicza 7/9 7 SP ZOZ USK Nr 4 im. Konopnickiej Sporna 36/50 8 I Szpital Miejski im. Sonnenberga Pieniny 30 9 USK Nr 1 im. Barlickiego Kopcińskiego 22 4 (w tym 3 sprawdzajac e) 10 II Szpital Miejski im. Rydygiera Sterlinga Centralny Szpital Kliniczny Czechosłowacka 8/10 brak dobry wyk. 1 brak brak brak dobry 1 brak brak brak dobry 1 brak brak brak dostateczny brak brak 2/300 zł części nie medyczne- firma sprzatajaca dobry 1 brak brak brak dobry 1 brak brak brak dobry 34

35 12 Klinika Dermatologii I Wenerologii 1 brak brak brak dostateczny Krzemieniecka 5 13 WSS im. Kopernika 1 brak brak brak dobry Pabianicka Regionalny Ośrodek Onkologii Paderewskiego 4 1 brak brak brak dobry 15 Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Popioły 40 1 brak brak brak dostateczny 16 Szpital im. Korczaka 1 brak brak brak dostateczny Al. Piłsudskiego Woj.Szpital Specjalist. im. Pirogowa ul. Wólczańska WSS im. Madurowicza Wileńska USK im. WAM Centralny Szpital Weteranów ul Żeromskiego USK im. WAM Centralny Szpital Weteranów Pl. Hallera 1 21 USK im.wam Centralny Szpital Weteranów Sterlinga 1/3 22 Szpital im. J. Bożego ul.kos. Gdyńskich Szpital im. Jonschera Milionowa ICZMP Paw.A i B Rzgowska brak brak brak dostateczny 1 brak brak brak dostateczny 1 brak Decyzja PPIS-Ł-HK /09 wykonana częściowo; kolejny termin : r. w części dot.. zaplecza dla personelu prosektorium brak dostateczny 1 brak brak brak dobry 1 brak brak brak Dostateczny- planowane przeniesienie do budynku przy Czechosłowackiej 1 brak brak brak dobry 1 1-legionella-wyk. brak brak dostateczny 2 1-legionella- wyk Ep brak Dobry/ rehabilitacja zły 25 Instytut Medycyny Pracy 1 brak brak brak dostateczny Teresy 8 26 Szpital Aresztu Śledczego nr 2 Kraszewskiego 1/5 2 brak brak brak dostateczny 27 Instytut Stomatologii 1 brak brak brak dobry Pomorska NZOZ MEDEOR Łódź, ul. Ciesielska 9 1 brak brak brak dobry 29 NZOZ PULSMED Łódź, ul. POW 26 1 brak brak brak dobry 30 NZOZ Inventiva Tuszyn Polna 16/20 1 brak brak brak dobry 31 Salve ZOZ Sp z o.o. 1 brak brak brak dobry Szparagowa Jasne Błonia ul. Rojna 90 1* brak brak brak dobry 33 Medical Magnus Kopernika 38 1* brak brak brak dobry 35

36 34 Gameta Rzgów odbiór 35 CM Bazarowa odbiór 36 Contakt-Med. Wspólna 6 odbiór 37 Mad-Gastr ul. Mokra 4 odbiór 38 NZOL Felmed 1 brak brak brak dobry Szpitalna 6 39 NZOL Liściasta 9 3 brak brak 1/300 zł. dostateczny 40 NZOL Darmed Mylna 2 2 brak brak brak dobry 41 NZOL Medical Centre Med of Lodz Próchnika 43 1 brak brak brak dobry *skontrolowane jako nzoz 2.Zaopatrzenie w wodę stacjonarnych podmiotów leczniczych Stacjonarny Podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę Awaryjne ujęcie wody podmiot ocena stanu ocena stanu Lp. jakość jakość leczniczy wodociąg wodociąg sanitarno wodociąg wodociąg wody inne 3 sanitarno brak wody Nazwa i publiczny własny technicznego adres decyzje 1 decyzje 3 publiczny własny technicznego decyzje 2 decyzje Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ Szpital im.babińskiego Aleksandrowska WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji Okólna181 3 WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji Tuszyn Szpitalna 5 4 Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządów Ruchu im. Radlińskiego Drewnowska 75 TAK BRAK TAK - - NIE NIE TAK 3 UJĘCIA TAK 2 UJĘCIA TAK TAK TAK NIE TAK 36

37 5 WSS im. Biegańskiego Kniaziewicza 1/5 6 Szpital Miejski Nr 4 im. Jordana Przyrodnicza 7/9 7 SP ZOZ USK Nr 4 im. Konopnickiej Sporna 36/50 8 I Szpital Miejski im. Sonnenberga Pieniny 30 9 USK Nr 1 im. Barlickiego Kopcińskiego II Szpital Miejski im. Rydygiera Sterlinga Centralny Szpital Kliniczny Czechosłowacka 8/10 12 Klinika Dermatologii I Wenerologii Krzemieniecka 5 13 WSS im. Kopernika Pabianicka Regionalny Ośrodek Onkologii Paderewskiego 4 15 Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Popioły Szpital im. Korczaka Al. Piłsudskiego Woj.Szpital Specjalist. im. Pirogowa ul. Wólczańska WSS im. Madurowicza Wileńska USK im. WAM Centralny Szpital Weteranów ul Żeromskiego 113 TAK NIE tak TAK Warunkowo do (Mn, mętność) TAK NIE TAK TAK NIE TAK TAK NIE TAK - - TAK NIE tak NIE Awaria pompy - TAK nie - nie nie nie TAK - - NIE TAK 1 UJĘCIE zbiorniki retencyjne NIE DOBRY - TAK NIE TAK - - TAK NIE zbiorniki retencyjne NIE DOBRY - TAK NIE Wspólne DOBRY - z WSSim. Kopernika TAK NIE TAK - - TAK NIE TAK - - TAK NIE TAK - - TAK NIE TAK - - TAK NIE TAK

38 20 USK im. WAM Centralny Szpital Weteranów Pl. Hallera 1 21 USK im.wam Centralny Szpital Weteranów Sterlinga 1/3 22 Szpital im. J. Bożego ul.kos. Gdyńskich Szpital im. Jonschera Milionowa ICZMP Paw.A i B Rzgowska Instytut Medycyny Pracy Teresy 8 26 Szpital Aresztu Śledczego nr 2 Kraszewskiego 1/5 27 Instytut Stomatologii Pomorska 251 TAK NIE TAK - - TAK NIE TAK - - TAK NIE TAK - - TAK NIE TAK - - TAK NIE zbiorniki NIE DOSTATECZNY - retencyjne TAK NIE TAK - - TAK NIE TAK - - NIE TAK Wspólny z CSK Wspólny z CSK NIE DOBRY - 28 NZOZ MEDEOR TAK NIE TAK - - Łódź, ul. Ciesielska 9 29 NZOZ TAK NIE TAK - - PULSMED Łódź, ul. POW NZOZ Inventiva NIE TAK TAK DOBRY - Tuszyn Polna 16/20 31 Salve ZOZ Sp z o.o. TAK NIE TAK - - Szparagowa Jasne Błonia ul. Rojna Medical Magnus Kopernika Gameta Rzgów 35 CM Bazarowa 36 Contakt-Med. Wspólna 6 37 Mad-Gastr ul. Mokra 4 1 NZOL Felmed TAK NIE TAK - - Szpitalna 6 2 NZOL Liściasta 9 TAK NIE TAK

39 3 NZOL Darmed TAK NIE TAK - - Mylna 2 4 NZOL Medical TAK NIE TAK - - Centre Med of Lodz Próchnika 43-1 w przypadku decyzji określić rodzaj uchybienia, w tym punkcie również należy podać działalność represyjną (ilość i kwota mandatu), 2 data ostatniego badania, ocena jakości wody z podaniem w przypadku przekroczenia parametru i wartości przekroczenia, 3 wymienić jakie np. zbiornik lub naprzemienna praca syudn 3.Postępowanie z odpadami medycznymi Lp. Nazwa stacjonarnego podmiotu leczniczego Magazynowanie odpadów (pomieszczenie-magazyn, chłodnia stacjonarna, urządzenie przenośne); Czy spełnia wymogi rozporządzenia MZ Transport wewnętrzny odpadów Wydzielone miejsce przeznaczone do dezynfekcji i mycia środków trans. wewn. i pojemników wielokr. użycia; czy spełnia wymogi rozp. MZ Procedura postępowania z odpadami medycznymi Decyzje (nałożone obowiązki) dot. odpadów, mandaty Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ Szpital im.babińskiego Aleksandrowska WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji Okólna181 3 WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji Tuszyn Szpitalna 5 4 Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządów Ruchu im. Radlińskiego Drewnowska 75 5 WSS im. Biegańskiego Kniaziewicza 1/5 6 Szpital Miejski Nr 4 im. Jordana Przyrodnicza 7/9 7 SP ZOZ USK Nr 4 im. Konopnickiej MAGAZYN Z AGREGATEM POJEMNIKI ZAMYKANE TAK TAK NIE 2 MAGAZYNY WÓZKI ZAMYKANE TAK TAK NIE MAGAZYN TAK WÓZKI ZAMYKANE TAK TAK NIE MAGAZYN Z AGREGATEM WÓZKI ZAMYKANE TAK TAK NIE MAGAZYN Z AGREGATEM STELAŻE Z WORKAMI NIE TAK NIE MAGAZYN WÓZKI ZAMYKANE TAK TAK NIE MAGAZYN WÓZKI ZAMYKANE TAK TAK NIE 39

40 Sporna 36/50 8 I Szpital Miejski MAGAZYN WÓZKI ZAMYKANE TAK TAK NIE im. Sonnenberga Pieniny 30 9 USK Nr 1 im. Barlickiego MAGAZYN Z AGREGATEM WÓZKI ZAMYKANE TAK TAK NIE Kopcińskiego II Szpital Miejski MAGAZYN Z AGREGATEM WÓZKI NA STELAŻU NIE TAK NIE im. Rydygiera Sterlinga Centralny Szpital Kliniczny MAGAZYN z urządzeniami chlodniczymi POJEMNIKI ZAMYKANE TAK TAK NIE Czechosłowacka 8/10 12 Klinika Dermatologii I MAGAZYN WÓZKI ZAMYKANE TAK TAK NIE Wenerologii Krzemieniecka 5 13 WSS im. Kopernika MAGAZYN WÓZKI ZAMYKANE TAK TAK NIE Pabianicka Regionalny Ośrodek MAGAZYN WÓZKI ZAMYKANE TAK TAK NIE Onkologii Paderewskiego 4 15 Ośrodek Rehabilitacji LODÓWKA POJEMNIKI ZAMYKANE TAK TAK NIE Kardiologicznej Popioły Szpital im. Korczaka MAGAZYN WÓZKI ZAMYKANE TAK TAK NIE Al. Piłsudskiego Woj.Szpital Specjalist. MAGAZYN WÓZKI ZAMYKANE TAK TAK NIE im. Pirogowa ul. Wólczańska WSS im. Madurowicza MAGAZYN WÓZKI ZAMYKANE TAK TAK NIE Wileńska USK im. WAM MAGAZYN - d. CHŁODNIA WÓZKI ZAMYKANE TAK TAK NIE Centralny Szpital Weteranów ul Żeromskiego USK im. WAM MAGAZYN WÓZKI ZAMYKANE TAK TAK NIE Centralny Szpital Weteranów Pl. Hallera 1 21 USK im.wam CHŁODNIA- kontener POJEMNIKI ZAMYKANE TAK TAK NIE Centralny Szpital Weteranów Sterlinga 1/3 22 Szpital im. J. Bożego MAGAZYN I LODÓWKA WÓZKI ZAMYKANE TAK TAK NIE ul.kos. Gdyńskich Szpital im. Jonschera CHŁODNIA WÓZKI ZAMYKANE TAK TAK NIE Milionowa ICZMP Paw.A i B MAGAZYN Z AGREGATEM WÓZKI ZAMYKANE TAK TAK NIE Rzgowska Instytut Medycyny Pracy MAGAZYN WÓZKI ZAMYKANE TAK TAK NIE Teresy 8 26 Szpital Aresztu Śledczego nr MAGAZYN WÓZKI ZAMYKANE TAK TAK NIE 40

41 2 Kraszewskiego 1/5 27 Instytut Stomatologii MAGAZYN WÓZKI ZAMYKANE TAK TAK NIE Pomorska NZOZ MEDEOR Łódź, MAGAZYN WÓZKI ZAMYKANE TAK TAK NIE ul. Ciesielska 9 29 NZOZ PULSMED Łódź, MAGAZYN Z LODÓWKAMI ZAMYKANE POJEMNIKI TAK TAK NIE ul. POW NZOZ Inventiva Tuszyn MAGAZYN WÓZKI ZAMYKANE TAK TAK NIE Polna 16/20 31 Salve ZOZ Sp z o.o. MAGAZYN WÓZKI ZAMYKANE TAK TAK NIE Szparagowa Jasne Błonia ul. Rojna 90 MAGAZYN WÓZKI ZAMYKANE TAK TAK NIE 33 Medical Magnus Kopernika Magazyn Wózki zamykane Tak Tak nie Gameta Rzgów odbiór 35 CM Bazarowa odbiór 36 Contakt-Med. Wspólna 6 odbiór 37 Mad-Gastr odbiór ul. Mokra 4 1 NZOL Felmed MAGAZYN POJEMNIKI ZAMYKANE TAK TAK NIE Szpitalna 6 2 NZOL Liściasta 9 MAGAZYN - LODÓWKI POJEMNIKI ZAMYKANE TAK TAK NIE 3 NZOL Darmed MAGAZYN -LODÓWKA WÓZKI ZAMYKANE TAK TAK NIE Mylna 2 4 NZOL Medical Centre Med of Lodz Próchnika 43 MAGAZYN POJEMNIKI ZAMYKANE TAK TAK NIE Magazynowanie odpadów- spełnia wymogi MZ 4.Postępowanie ze zwłokami Lp. Nazwa stacjonarnego podmiotu leczniczego Zakład patomorfologi i lub pomieszczenie chłodni * Czy spełnia wymogi rozporządzenia MZ, ocena stanu sanitarno technicznego - wydane decyzje (nałożone obowiązki) Ilość miejs c w chłod ni Sposób postępowania ze zwłokami od zgonu do umieszczenia w chłodni na terenie szpitala lub odbioru przez zakład pogrzebowy Brak chłodni na terenie stacjonarnego podmiotu leczniczego np. umowa podpisana z zakładem pogrzebowym na odbiór zwłok 41

42 Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ Szpital im.babińskiego Aleksandrowska WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji Okólna181 3 WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji Tuszyn Szpitalna 5 4 Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządów Ruchu im. Radlińskiego Drewnowska 75 5 WSS im. Biegańskiego Kniaziewicza 1/5 CHŁODNIA TAK 15 2 GODZ. NA ODDZIALE NIE CHŁODNIA DZIERŻAWIONA PRZEZ H. SKRZYDLEWSKĄ CHŁODNIA DZIERŻAWIONA PRZEZ H. SKRZYDLEWSKĄ TAK GODZ. NA ODDZIALE NIE TAK 2 2 GODZ. NA ODDZIALE TAK H. SKRZYDLEWSKA LUB INNA FIRMA BRAK GODZ. NA ODDZIALE TAK FIRMA NA ŻYCZENIE RODZINY ZAKŁAD PATOMORFOLOGII CHŁODNIA DZIERŻAWIONA PRZEZ H. SKRZYDLEWSKĄ DEC. PPIS-Ł-HK-454-1/ GODZ. NA ODDZIALE NIE 6 Szpital Miejski Nr 4 im. Jordana Przyrodnicza 7/9 7 SP ZOZ USK Nr 4 im. Konopnickiej Sporna 36/50 8 I Szpital Miejski im. Sonnenberga Pieniny 30 9 USK Nr 1 im. Barlickiego Kopcińskiego 22 POMIESZCZENIE PRO MORTE ZAKŁAD PATOMORFOLOGII CHŁODNIA ZAKŁAD PATOMORFOLOGII CHŁODNIA DZIERŻAWIONA PRZEZ FIRMĘ ZEUS CHŁODNIA DZIERŻAWIONA PRZEZ FIRMĘ SOPAK TAK 1 2 GODZ. NA ODDZIALE FIRMA NA ŻYCZENIE RODZINY TAK 10 2 GODZ. NA ODDZIALE FIRMA NA ŻYCZENIE RODZINY POLECENIE POKONTROLNE W TRAKCIE WYKONYWANIA 15 2 GODZ. NA ODDZIALE NIE TAK 12 2 GODZ. NA ODDZIALE NIE 10 II Szpital Miejski im. Rydygiera Sterlinga Centralny Szpital Kliniczny Czechosłowacka 8/10 KOSTNICA + LODÓWKA NA PŁODY TAK 1+ LODÓ WKA 2 GODZ. NA ODDZIALE H. SKRZYDLEWSKA LUB INNA FIRMA BRAK BRAK - 2 GODZ. NA ODDZIALE FIRMA NA ŻYCZENIE RODZINY 42

43 12 Klinika Dermatologii I Wenerologii Krzemieniecka 5 13 WSS im. Kopernika Pabianicka Regionalny Ośrodek Onkologii Paderewskiego 4 15 Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Popioły Szpital im. Korczaka Al. Piłsudskiego Woj.Szpital Specjalist. im. Pirogowa ul. Wólczańska WSS im. Madurowicza Wileńska USK im. WAM Centralny Szpital Weteranów ul Żeromskiego USK im. WAM Centralny Szpital Weteranów Pl. Hallera 1 21 USK im.wam CSW Sterlinga 1/3 22 Szpital im. J. Bożego ul.kos. Gdyńskich Szpital im. Jonschera Milionowa ICZMP Paw.A i B Rzgowska Instytut Medycyny Pracy Teresy 8 26 Szpital Aresztu Śledczego nr 2 Kraszewskiego 1/5 27 Instytut Stomatologii Pomorska NZOZ MEDEOR Łódź, ul. Ciesielska 9 29 NZOZ PULSMED Łódź, ul. POW NZOZ Inventiva Tuszyn Polna 16/20 POMIESZCZENIE PRO MORTE TAK 1 2 GODZ. NA ODDZIALE H. SKRZYDLEWSKA BRAK BRAK - 2 GODZ. NA ODDZIALE SOPAK BRAK BRAK - 2 GODZ. NA ODDZIALE SOPAK BRAK BRAK - 2 GODZ. NA ODDZIALE SOPAK BRAK BRAK - 2 GODZ. NA ODDZIALE SOPAK CHŁODNIA DZIERŻAWIONA PRZEZ FIRMĘ SOPAK PATOMORFOLOGIA CHŁODNIA DZIERŻAWIONA PRZEZ FIRMĘ SOPAK TAK 4 2 GODZ. NA ODDZIALE SOPAK TAK 12 2 GODZ. NA ODDZIALE SOPAK BRAK BRAK - 2 GODZ. NA ODDZIALE KLEPSYDRA WYDZIELONE POMIESZCZENIE TAK 1 2 GODZ. NA ODDZIALE KLEPSYDRA BRAK BRAK - 2 GODZ. NA ODDZIALE KLEPSYDRA POMIESZCZENIE TAK 2 2 GODZ. NA ODDZIALE FIRMA NA ŻYCZENIE RODZINY PRO MORTE BRAK BRAK - 2 GODZ. NA ODDZIALE H. SKRZYDLEWSKA PATOMORFOLOGIA TAK 10 2 GODZ. NA ODDZIALE FIRMA NA ŻYCZENIE RODZINY CHŁODNIA BRAK BRAK - 2 GODZ. NA ODDZIALE H. SKRZYDLEWSKA POMIESZCZENIE TAK 1 2 GODZ. NA ODDZIALE FIRMA ZGŁOSZONA PRZEZ U.M.Ł PRZEWOZI NA SEKCJĘ PRO MORTE BRAK BRAK - 2 GODZ. NA ODDZIALE FIRMA NA ŻYCZENIE RODZINY POMIESZCZENIE PRO MORTE GODZ. NA ODDZIALE FIRMA NA ŻYCZENIE RODZINY 43

44 31 Salve ZOZ Sp z o.o. Szparagowa Jasne Błonia ul. Rojna Medical Magnus Kopernika Gameta Rzgów odbiór 35 CM Bazarowa odbiór 36 Contakt-Med. Wspólna 6 odbiór 37 Mad-Gastr odbiór ul. Mokra 4 32 NZOL Felmed POMIESZCZENIE Szpitalna 6 PRO MORTE 33 NZOL Liściasta 9 POMIESZCZENIE 34 NZOL Darmed Mylna 2 35 NZOL Medical Centre Med of Lodz Próchnika 43 TAK 1 2 GODZ. NA ODDZIALE FIRMA NA ŻYCZENIE RODZINY TAK 1 2 GODZ. NA ODDZIALE FIRMA NA ŻYCZENIE RODZINY PRO MORTE POMIESZCZENIE TAK 1 2 GODZ. NA ODDZIALE H. SKRZYDLEWSKA PRO MORTE BRAK BRAK - 2 GODZ. NA ODDZIALE FIRMA NA ŻYCZENIE RODZINY *zgodnie z Załącznikiem Nr 1 część. XII pkt. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011r. Nr 31, poz. 158 ). 44

45 Zaopatrzenie Łodzian w wodę do spożycia Pompownia w SUW na Dąbrowie Pompa głębinowa Hala odżelaziaczy Zaopatrzenie wodę do spożycia na terenie powiatu zapewniają następujące wodociągi: a) o wydajności poniżej 100m 3 /d - 5 b) o wydajności od 100 do m 3 /d - 3 c) o wydajności od do m 3 /d - 3 d) o wydajności od do m 3 /d - 4 e) inne podmioty zaopatrujące w wodę - 15 f) studnie publiczne Stan sanitarno-techniczny nadzorowanych wodociągów publicznych i lokalnych dobry. Jakość wody monitorowana jest poprzez badania wykonywane przez PIS. Częstotliwość poboru wody uzależniona jest od zużycia wody przez ludność danego terenu. Próby wody pobierane są również w obecności właścicieli wodociągów i użytkowników. W ramach kontroli wodociągu miejskiego łódzkiego badana jest woda z 73 wytypowanych punktów kontrolnych (punkty sieci wodociągowej, ujęcia wody ze studni głębinowych zasilających wodociąg łódzki oraz zbiorniki retencyjne i przepompownie, wodociągi publiczne Ł- Bałuty). Ponadto próby wody pobierane są z sieci wodociągowej po awariach oraz z 3 studni publicznych (Rokicińska/Puszkina, Al.Hetmańska/Rokicińska, Przetwórcza) oraz 3 zdrojów ulicznych (Wycieczkowa/Działka, Zbocze/Pieniny, Przyklaszorze), z których woda na co dzień pobierana jest przez mieszkańców Łodzi. ZWiK w Łodzi ul. Graniczna 54 ul. Wierzbowa 52 Miasto Łódź zasilane jest wodą przeznaczoną do spożycia z dwóch systemów: - systemu tomaszowskiego - systemu sulejowskiego W systemie tomaszowskim do produkcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykorzystywana jest woda powierzchniowa z rzeki Pilicy i podziemna ze studni głębinowych w Rokicinach. Dalszą część tej strefy stanowi system łódzki. Woda po zmieszaniu w zbiornikach Stoki: wody z systemu tomaszowskiego i 13-tu studni z wodociągu Dąbrowa podawana jest do centralnej i płn. części miasta tworząc wodociąg centralny. Jest on zasilany dodatkowo, w 45

46 zależności od zapotrzebowania i rejonu, wodą z wodociągów Teofilów, Żabieniec, Nowosolna, Mileszki, Imielnik. A. Wodociąg Dąbrowa- SUW, ul. Bławatna 21/23 1. ujęcie Dąbrowa ul. Bławatna 19/21-2 studnie 2. ujęcie Bronisin, ul. Konspiracji 25-2 studnie 3. ujęcie Chojny, ul. Kolumny 30-2 studnie 4. ujęcie Stare Górki, ul. Zygmunta studnie 5. ujęcie Grodzisko, wieś Grodzisko 51/52-4 studnie B. Wodociąg Teofilów 1.ujęcie wody (stacja wodociągowa),ul. Traktorowa studnie C. Wodociąg Sikawa Stoki 1. ujęcie wody Zbocze/Pieniny - 1 studnia 2. ujęcie wody- przepompownia Telefoniczna 1 studnia 3. ujęcie wody Zbiornik Stoki - 2 studnie D. Wodociąg Żabieniec 1. ujęcie wody (stacja wodociągowa) Żabieniec ul. Brukowa 17/19-2 studnie E. Wodociąg Nowosolna 1. ujęcie stacja wodociągowa ul. Kasprowicza ujęcie stacja wodociągowa ul. Pomorska 548 F.Wodociąg Okólna 1. Ujęcie ul. Okólna 34c W systemie sulejowskim do produkcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykorzystywana jest wyłącznie woda podziemna, która po uzdatnieniu w Zakładzie Produkcji Wody w Kalinku zasila południową część m. Łodzi. Na terenie miasta nie notowano poważnych awarii i wyłączeń wodociągów. W 2011r. pobrano do badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych 539 próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jakość wody ze studni publicznych na terenie miasta, ze względu na ich sporadyczne wykorzystywanie (z uwagi na występowanie sieci wodociągowej w rejonach ich lokalizacji) jest w większości przypadków kwestionowana głównie ze względu na ponadnormatywną zawartość żelaza, manganu, mętność i barwę. Woda z tych studni nie jest używana do spożycia, okoliczni mieszkańcy korzystają z wody z wodociągów publicznych. Studnie publiczne są odpowiednio oznakowane W ujęciach awaryjnych szpitali w 1 przypadku jakość wody pod względem fizykochemicznym nie odpowiadała wymaganiom ( pozostałe nieczynne) 2. Szpital ul. Kniaziewicza 1/5 - mętność, Fe, Mn Legionella w instalacjach wody ciepłej 46

47 LP Rodzaj obiektu Ilość placówek, w których pobrano próby Ilość próbek ogółem W tym zakwestionowanych 1 Szpitale Domy pomocy społecznej 19* 60** 8*** 3 Domy dziecka NZOZ NZOL X Razem X 229** 63*** Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Inspekcja Sanitarna monitoruje jakość wody ciepłej w kierunku wykrywania bakterii Legionella sp * w tym 10 obiektów WSSE **w tym 38 próbek w obiektach WSSE ***w tym 8 w obiektach WSSE W 2011 r. wydano 3 decyzje na poprawę jakości wody ciepłej; 2 zostały wykonane, co zostało udokumentowane wynikami badań; pozostałe decyzje są w trakcie wykonywania. Placówki, w których stwierdzono ponadnormatywną ilość bakterii Legionella sp. podjęły działania naprawcze polegające na przegrzaniu sieci lub jej dezynfekcji chemicznej bądź wymianie sieci ciepłowniczej. Miejsca wykorzystywane do kapieli Arturówek W związku ze zmianą w przepisach dot. powstawania kąpielisk i miejsc wyznaczonych do kąpieli- w 2011 r. na nadzorowanym terenie powstały miejsca wykorzystywane do kąpieli. L.p. Kąpielisko / miejsce wykorzystywane do kąpieli 1 Stawy Stefańskiego Patriotyczna 2 Stawy Jana Rzgowska Arturówek Skrzydlata 75 Ocena sezonowa nieczynne ocena pozytywna, czynne ocena pozytywna, czynne Kwestionowane parametry Zakwit glonów - - Uwagi 47

48 Baseny Fala OSiR WSI Angelica Rzgowska 17a W 2011 r. PSSE w Łodzi prowadziła nadzór nad 22 pływalniami - w tym 2 to baseny sezonowe. (Głowackiego 10, Brukowa 22).W 2011 r. były nieczynne: basen YMCA. Moniuszki 4a oraz basen odkryty przy ul. Brukowej 22. W 2011 r. wydano 7 decyzji unieruchamiających następujące obiekty: L.p. Nazwa basenu Zły stan sanit-tech. (decyzje) Termin wydania, termin wykonania, powód wydania (uchybienia) 1 OSiR Angelika ul. Rzgowska Jakość wody (ilość decyzji unieruchamiających)- kwestionowany parametry - - basen sportowy- 17a gronkowiec Wodny Raj ul. Wiernej Rzeki - -wanna z hydromasażem nr 1- gronkowiec -basen gronkowiec -wanna z hydromasażem nr 2 5 SP Nr 184 ul. Syrenki basen- gronkowiec 6 Fala Al. Unii pomarańczowa zjeżdżalnia- gronkowiec 7 Ambasador Kos. Gdyńskich 8 - Basen rekreacyjnygronkowiec, E. coli W 2011 r. pobrano 468 próbek z basenów całorocznych i sezonowych. 48

49 Odpady i ścieki Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów Sortownia odpadów w Łodzi Na terenie naszego powiatu prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, funkcjonują: sortownia opadów,kompostowania odpadów, składowisko balastu. Właściciele i zarządcy nieruchomości mają podpisane umowy z specjalistycznymi firmami na odbiór odpadów. Nieczystości płynne odprowadzane są do kanalizacji lub do szamb. Szamba opróżniane są systematycznie przez specjalistyczne firmy wywozowe W 2011 r. wpłynęło 396 interwencji od mieszkańców ; w ramach załatwiania interwencji przeprowadzono 252 kontrole posesji, ulic, placów i terenów zielonych. Interwencje dotyczyły min. złego stanu sanitarnego posesji, uciążliwego sąsiedztwa, przetrzymywania zwierząt, dzikich wysypisk. Kontrole posesji, lokali mieszkalnych, użytkowych przeprowadzono we współpracy z administracjami, Strażą Miejską, Policji, Delegatur, przedstawicieli Ośrodków Opieki Społecznej i innych. Szalety Obiekty zlokalizowane najczęściej w podziemiach, mimo prowadzonych remontów np. szalet przy ul. Strykowska/Palki- szybko ulegają degradacji ze względu na wody gruntowe oraz złą izolację ścian i stropów. W 2011 r. odnowiono szalety m.in: Targowa 52, Kilińskiego 136,Piotrkowska 268. W nowych centrach handlowych istnieje sieć toalet (m.in. IKEA, Port Łódź, Selgros, Kaufland, Manufaktura) a przy zmodernizowanych targowiskach powstają nowe toalety ogólnodostępne. Targowiska, minitargowiska W 2010 r. zakończono budowę hali na rynku Dolna-Ceglana, oraz przebudowę Bałuckiego Rynku, zakończono prace u zbiegu ulic: Rydla i Tatrzańska. Stan tych obiektów w 2011 r. znacznie się poprawił. Bałucki Rynek 49

50 Hotele, obiekty wczasowo-turystyczne Hostel Molo ul. Okopowa 70/106 Villa Masoneria ul. Tramwajowa 11 Obiekty oceniane są jako dobre. Sukcesywne podwyższanie standardu poprzez modernizacje, remonty, wymianę wyposażenia to obecnie norma. W 2011 r. powstały nowe placówki : Villa Masoneria ul. Tramwajowa 11 Domy pomocy społecznej Placówki, których organami założycielskimi są min. Stowarzyszenie im. Brata Alberta, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek, osoby fizyczne. Stan sanitarno-techniczny placówek na ogół dostateczny. Poprawie uległy warunki w Domu Samotnej Matki im. St. Leszczyńskiej, który od października 2011 r, przeniesiony został do nowej siedziby przy ul. Broniewskiego 1. Placówki: Dom Przystań ul. Sowińskiego 38 i Dom Senior ul. Pstrowskiego 15- nie spełnią wymagań przepisów o domach pomocy- właściciele poszukują nowych lokalizacji. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, solaria, salony tatuażu Stan techniczny w/w placówek jest na ogół zadawalający, wymusza to oprócz nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej duża konkurencja na rynku usług. W 2011 r. w związku ze stwierdzonymi uchybieniami (min. zły stan sanitarno-porządkowy, nieprawidłowa dezynfekcja narzędzi) nałożono 17 mandatów karnych na sumę 3650 zł. 50

51 Dworce W 2011 r. zamknięto dworzec Łódź-Fabryczna. Budowa nowego dworca wg. planów potrwa do 2015 r. Jego zadania przejął przebudowany dworzec Łódź-Widzew, którego modernizacja trwała od grudnia 2009 roku do 2010 r. Wyremontowano również stary budynek dworca Łódź- Chojny.Zlikwidowano Centralny Dworzec PKS przy pl. Sałacińskiego. Powstały tymczasowe dworce: dla obsługi tras dalekobieżnych dworzec przy dworcu Ł-Kaliska oraz dla pozostałych dworzec przy ul. Węglowej 33. Lublinek Port lotniczy Terminal III W 2011 r. kontynuowano prace budowlane przy nowym III terminalu naszego lotniska. Planowane otwarcie marzec 2012 r. Kontrole sanitarne lotniska prowadzone w 2011 r. nie wykazały uchybień. 51

52 Kina, teatry Obiekty należące do tej grupy- to obiekty wyróżniające się. Po kapitalnym remoncie otworzono Operetkę Łódzką. Kino Polonia Ciemna City Manufaktura Stan sanitarny posesji, ulic, terenów rekreacyjnych, środków transportu Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadza kontrole sanitarno-porządkowe posesji, mające na celu sprawdzenie stanu sanitarnego oraz przestrzegania wykonywania przez administracje obowiązku odszczurzania. W 2011 r przeprowadzono akcyjne kontrole sanitarno-porządkowe: - osiedli mieszkaniowych oraz piaskownic i placów zabaw. Ulega systematycznej poprawie stan placów zabaw i piaskownic; tereny rekreacyjne są wydzielane, przed sezonem wymieniany jest piasek w piaskownicach, odnawiane są zabawki, powoli znikają tereny nie spełniające wymagań Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m. Łodzi W 2011 r. przeprowadzono 438 kontroli piaskownic. -transportu autobusowego i tramwajowego oraz kontynuowano wzmożony nadzór nad szaletami publicznymi i ogólnodostępnymi, zakładami pogrzebowymi z miejscami przetrzymywania zwłok oraz środkami do ich transportu. Problemy, z którymi 1. zły stan techniczny posesji, nawierzchni podwórek, zwarta zabudowa i brak miejsc przetrzymywania pojemników na odpady, 2. brak podłączeń starych budynków mieszkalnych w dzielnicach: Bałuty, Widzew, Polesie, Górna- do sieci kanalizacyjnej, 3. dzikie wysypiska na terenach zielonych, w lasach, 4. zbieracze odpadów, lokatorzy utrzymujący dużą liczbę zwierząt w mieszkaniach lub w inny sposób stanowiących uciążliwość dla sąsiadów, 5. środki transportu miejskiego-w starszych tramwajach zły stan sanitarno-techniczny wnętrz i tapicerowanych siedzisk 52

53 Mandaty karne w Oddziale Nadzoru Higieny Komunalnej PSSE w Łodzi Rodzaj obiektu szpital zł zł przychodnia zł laboratorium nzoz zł zł zł nzol zł zł nzop szalety zł zł baseny zł zł DPS 1 500zł zł zł hotele zł zł zakłady zł zł zł zł fryzjerskie zakłady zł zł fryzjerskokosmetyczne zakłady zł zł kosmetyczne salony tatuażu odnowa zł zł biologiczna Solarium zł dworce zł obiekty zł - - sportowe pralnie zł - - zakłady zł zł pogrzebowe Posesje i inne zł zł zł zajezdnie minitargowisko zł PKP zł razem zł śr.254 zł zł śr.253z ł zł śr. 188zł zł śr. 207 zł Decyzje wydane w latach Ilość decyzji % wyk. Ilość decyzji % wyk Ilość decyzji % wyk. Ilość decyzji % wyk , , ,

54 NADZÓR NAD HIGIENĄ ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU W 2011r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi nadzorował na terenie powiatu łódzkiego 7585 obiektów, w tym: 241 zakładów produkcji żywności 5134 obiekty obrotu żywnością 1408 zakładów gastronomicznych 696 zakładów żywienia zbiorowego zamkniętego 13 wytwórni materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością 93 miejsca obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością W nadzorowanych zakładach podejmowane były następujące działania: liczba przeprowadzonych kontroli ogółem 4081, w tym 673 to kontrole interwencyjne karanie mandatowe: 334 mandatów na sumę ,00zł liczba wniosków do Sądu: 1 liczba powiadomień do prokuratury: 4 liczba wniosków do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o nałożenie kary pieniężnej: 71 liczba wydanych decyzji administracyjnych 43 w tym 10 decyzji nakazujących unieruchomienie zakładu lub przerwanie produkcji w tym 5 decyzji zakazujących wprowadzania do obrotu środka spożywczego Liczba zakładów, które ocenione zostały jako niezgodne z wymaganiami wyniosła w 2011r. 6 (w 2010r. - 5). Były to: 1 sklep spożywczy 2 kioski spożywcze 2 zakłady gastronomiczne 1 stołówka pracownicza Główną przyczyną ich niezgodności było stwierdzenie braku ciągłości łańcucha chłodniczego artykułów łatwopsujacych się, brak aktualnych orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych osób zatrudnionych oraz stwierdzenie żywności po upływie terminu przydatności do spożycia. Wśród zakładów produkcji żywności najwięcej uchybień stwierdzono w piekarniach i ciastkarniach (w 2010r. analogicznie). W tych też obiektach odsetek karania mandatowego był najwyższy. Mandaty karne nakładane były głównie za: za brak czystości i porządku w pomieszczeniach obecność szkodników lub ich śladów brak właściwej segregacji surowców, półproduktów i wyrobów gotowych brak zapisów z działań podejmowanych w ramach GHP/GMP stwierdzenie środków spożywczych niewłaściwej jakości zdrowotnej i po upływie terminu/daty ich przydatności. W tej grupie zakładów wydano również najwięcej decyzji administracyjnych nakazujących poprawę stanu sanitarnego higienicznego i technicznego. 54

55 Unieruchomiono czasowo za antysanitarny stan 1 ciastkarnię, a w 1 przerwano czasowo produkcję ciast i ciastek z kremem ze względu na stwierdzenie w wyrobie gotowym obecności bakterii chorobotwórczej Listeria monocytogenes. Właściciele tych zakładów ukarani zostali wysokimi mandatami karnymi. Po usunięciu uchybień zakłady wznowiły działalność. 1 producent na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ukarany został przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego karą pieniężną za nieprawidłowe znakowanie żywności. Ogółem w zakładach produkcji żywności pobrano w 2011r. do badań laboratoryjnych 95 próbek żywności, z czego zakwestionowanych zostało 8:2 próbki ciastek WZ z bitą śmietaną ze względu na obecność bakterii Listeria monocytogenes oraz 6 próbek lodów ze względu na zanieczyszczenie Enterobacteriaceae przekraczające dopuszczalny limit. W grupie obiektów prowadzących działalność w zakresie obrotu żywnością (sklepy spożywcze, kioski, magazyny hurtowe, obiekty ruchome i tymczasowe, środki transportu), najwięcej mandatów karnych, bo aż 130 na łączną sumę ,00zł nałożono w sklepach spożywczych. Najczęściej były one nakładane za: brak czystości i porządku w pomieszczeniach nie przestrzeganie łańcucha chłodniczego przy obrocie środkami spożywczymi łatwo ulegającymi zepsuciu brak prawidłowej segregacji żywności w urządzeniach chłodniczych brak rozdzielnej sprzedaży mięsa i wędlin stwierdzenie w obrocie środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia Wydana została również 1 decyzja administracyjna nakazująca poprawę stanu sanitarno-technicznego. Skierowano 22 wnioski do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o nałożenie kary pieniężnej za rozpoczęcie lub prowadzenie działalności bez uprzedniego zatwierdzenia zakładu, brak oznakowania środków spożywczych lub nieprawidłowe oznakowanie, za prowadzenie działalności niezgodnie z decyzją zatwierdzającą, za utrudnianie czynności kontrolnych.. W kioskach spożywczych nałożono 17 mandatów karnych na sumę 3250,00zł, głównie za: brak czystości i porządku przechowywanie artykułów łatwo ulegających zepsuciu poza urządzeniami chłodniczymi brak ciepłej wody bieżącej Unieruchomiony został 1 kiosk, w którym stwierdzono brak bieżącej wody. Skierowano 1 wniosek do sądu rejonowego (odmowa przyjęcia mandatu karnego) oraz 12 wniosków do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o nałożenie kary pieniężnej za brak lub nieprawidłowe 55

56 oznakowanie żywności oraz prowadzenie działalności bez decyzji zatwierdzającej lub niezgodnie z decyzją. W obiektach ruchomych i tymczasowych ogółem za stwierdzone uchybienia nałożono 15 mandatów karnych na sumę 2950,00zł. Skierowano do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi 11 wniosków o nałożenie kary pieniężnej za prowadzenie działalności bez decyzji zatwierdzającej lub w zakresie niezgodnym z decyzją. W hurtowniach nałożono 7 mandatów karnych na sumę 2250,00 zł, skierowano 4 wnioski do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o nałożenie kary pieniężnej, wydano 3 decyzje nakazujące wstrzymanie wprowadzania do obrotu suplementów diety, wobec których trwa postępowanie wyjaśniające GIS. Skierowano 1 powiadomienie do prokuratury (sfałszowane książeczki zdrowia). Kolejną dużą i ważną grupę obiektów objętych nadzorem sanitarnym stanowią zakłady żywienia zbiorowego: otwarte (restauracje, bary, kawiarnie oraz punkty małej gastronomii) zamknięte (wszystkie stołówki, jak również bufety w zakładach pracy i in.) Ogółem w zakładach żywienia otwartego przeprowadzono w 2011r. 715 kontroli sanitarnych, tylko 2 zakłady ocenione zostały jako niezgodne z wymaganiami, jednak odsetek karania mandatowego za bieżące uchybienia sanitarno-higieniczne pozostawał wysoki. Ogółem nałożono 117 mandatów karnych na sumę 35100,00zł. Najczęściej stwierdzane uchybienia dotyczyły: braku czystości i porządku w pomieszczeniach stwierdzenia niedomytego lub niezdezynfekowanego sprzętu produkcyjnego prowadzenia działalności wykraczającej poza zakres określony w decyzji zatwierdzającej i bez spełnienia obowiązujących warunków nieprawidłowo prowadzonych procesów technologicznych braku dostępnej ciepłej wody stwierdzenia środków spożywczych po upływie terminu przydatności braku zachowanej prawidłowej segregacji surowców, półproduktów i wyrobów gotowych przechowywania środków łatwo ulegających zepsuciu poza ochroną łańcucha chłodniczego braku środków higienicznych i dezynfekcyjnych braku odzieży ochronnej braku zapisów z działań w zakresie kontroli wewnętrznej braku orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych osób zatrudnionych. Skierowano 12 wniosków do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o nałożenie kary pieniężnej za prowadzenie działalności niezgodnie z decyzją zatwierdzającą lub rozpoczęcie jej bez uprzedniego zatwierdzenia zakładu i wpisu do rejestru. Złożono 3 zawiadomienia do prokuratury (sfałszowane książeczki zdrowia). 56

57 Szczególne miejsce wśród zakładów żywienia zbiorowego zajmują zakłady żywienia zamkniętego, głównie z tego powodu, że odbiorcą posiłków jest w tym przypadku szczególnie wrażliwy konsument pacjenci szpitali, pensjonariusze i podopieczni domów opieki społecznej, dzieci i młodzież. W 2011r. w tej grupie zakładów przeprowadzono 806 kontroli sanitarnych, w trakcie których nałożono 31 mandatów karnych na sumę 6050,00zł. Najwięcej uchybień stwierdzono, a tym samym nałożono najwięcej mandatów w: bufetach zlokalizowanych w zakładach pracy zakładach usług cateringowych na półkoloniach Z uchybień bieżących najczęściej występowały: nieprawidłowe przechowywanie środków spożywczych (brak zachowanej segregacji surowców i wyrobów gotowych oraz przerwanie łańcucha chłodniczego), brak czystości i porządku, brak orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych, sprzęt kuchenny i naczynia stołowe niedomyte, brak środków higienicznych i dezynfekcyjnych oraz odzieży ochronnej brak zapisów z działań w zakresie kontroli wewnętrznej W trakcie kontroli przeprowadzono ocenę 417 jadłospisów dekadowych pod kątem realizacji zasad racjonalnego żywienia. W około 21% badanych przypadków jadłospis był mało urozmaicony, głównie pod względem składu i stosowanych technik kulinarnych. Część posiłków planowano bez udziału białka zwierzęcego oraz owoców i warzyw, które są podstawowym źródłem witamin i soli mineralnych. W każdym przypadku udzielano instruktażu nt. zasad racjonalnego żywienia. W szkolnych kioskach i stołówkach propagowano ideę programu edukacyjnego Trzymaj formę!, który łączy prawidłowe żywienie ze zdrowym stylem życia. Skierowano 9 wniosków o nałożenie kary pieniężnej do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi za rozpoczęcie lub prowadzenie działalności bez zatwierdzenia, utrudnianie czynności kontrolnych oraz prowadzenie działalności niezgodnie z decyzją zatwierdzającą. Ogółem w zakładach żywienia zbiorowego typu otwartego i zamkniętego wydane zostały 22 decyzje administracyjne, w tym 16 nakazujących: doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego pomieszczeń i urządzeń stołówki Unieruchomiono czasowo 4 zakłady żywienia zbiorowego za uchybienia dotyczące złego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego pomieszczeń i urządzeń, obecność szkodników, brak bieżącej wody. W 2 przypadkach ograniczono zakres działalności ze względu na brak odpowiednich warunków. 57

58 W ramach kontroli granicznej przeprowadzonych zostało 721 kontroli w magazynach i składach celnych oraz zakładach produkcyjnych. Dokonano ogółem oceny 2537 partii, w tym: 2129 partii środków spożywczych 408 partii materiałów i wyrobów do kontaktów z żywnością Dodatkowo oceniono 196 partii środków spożywczych przeznaczonych na eksport. Pobrano 7 próbek żywności oraz 3 próbki materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych. Zakwestionowana została 1 próbka fig suszonych z uwagi na przekroczony dopuszczalny limit aflatoksyn. W 2011r. odnotowano 8 przypadków zatruć pokarmowych, z czego 2 stanowiły zatrucia domowe, 4 przypadki odnotowano w szpitalu, 2 w domach pomocy społecznej. W 5 ogniskach nie ustalono czynnika etiologicznego, w 2 czynnikiem etiologicznym były pałeczki Salmonella, a w 1 przypadku rotawirusy, W 2011r. nie odnotowano przypadków zatruć grzybami. Jakość środków spożywczych Ogółem w 2011r. w nadzorowanych obiektach w ramach urzędowej kontroli i monitoringu pobrano do badań laboratoryjnych i oceniono 443 próbki krajowych środków spożywczych oraz 67 próbek środków spożywczych z importu. W kierunku parametrów mikrobiologicznych przebadano 350 próbek, z czego zakwestionowano 9 próbek środków spożywczych krajowych. Pod względem parametrów chemicznych i zanieczyszczeń biologicznych zbadano 96 próbek żadnej nie zdyskwalifikowano. Ponadto pod kątem prawidłowości znakowania oceniono 231 próbek obowiązującym przepisom nie odpowiadało 5. Kwestionowane środki spożywcze GRUPA PROCENT PRZYCZYNA owoce 11,1 nieprawidłowe oznakowanie drób, podroby i produkty drobiarskie 9,1 nieprawidłowe oznakowanie suplementy diety 7,1 nieprawidłowe oznakowanie 58

59 lody 6,1 ciastka z kremem 3,1 ponadnormatywna obecność bakterii z rodzaju Enterobacteriaceae obecność bakterii Listeria monocytogenes mięso i podroby 2,2 obecność bakterii Yersinia enterocolitica Główne kierunki badań środków spożywczych w 2011r. to: organoleptyka, znakowanie, mikrobiologia, metale szkodliwe, substancje dodatkowe, pestycydy, mykotoksyny, WWA, GMO, histamina, skażenia promieniotwórcze, furan, 3-MCPD. RASFF i RAPEX W 2011r. wpłynęło 69 powiadomień z systemu RASFF, w tym 32 powiadomienia alarmowe, oraz 13 powiadomień z systemu RAPEX. Działania związane z wycofywaniem niebezpiecznych produktów dotyczyły: I. Różnych środków spożywczych, np.: dżem jeżynowy (Polska) obecność pleśni, truskawki (Maroko) przekroczenie pozostałości pestycydów, mrożone steki z rekina (Hiszpania) przekroczenie dopuszczalnego poziomu kadmu, filety śledziowe w sosie śmietanowo-jogurtowym (Polska) zawyżona zawartość sacharyny, orzechy włoskie (Polska) obecność szkodników, ogórki (Niemcy) obecność E. Coli 0104 wywołującej HUS, majeranek (Polska) obecność bakterii Salmonella typhimurium, olej roślinny (Ukraina) przekroczenie dopuszczalnego poziomu benzo(a)pirenu, owoce papai (Ekwador) przekroczenie pozostałości pestycydów, mąka pszenna razowa (Polska) przekroczenie dopuszczalnego poziomu ochratoksyny, morele suszone (Polska) przekroczona zawartość substancji konserwujących: dwutlenku siarki i siarczynów, rodzynki w czekoladzie (Polska) obecność szkła, borowik suszony, podgrzybek suszony (Polska) przekroczony dopuszczalny poziom rtęci, figi suszone (Polska) obecność szkodników, marchew świeża (Polska) przekroczenie dopuszczalnego poziomu kadmu. II. Materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, np.: czajniki bezprzewodowe (Chiny) 13 różnych partii zmiana cech organoleptycznych wody, kieliszki, szklanki (Turcja, Czechy, Chiny) różne partie przekroczenie migracji ołowiu i kadmu z powierzchni obrzeża, 59

60 naczynia z melaminy (Chiny) różne partie przekroczona migracja formaldehydu, naczynia ceramiczne (Chiny) róże partie przekroczenie migracji ołowiu, przybory kuchenne (Chiny) różne partie przekroczenie migracji formaldehydu oraz amin aromatycznych. III. Kosmetyków: różne kategorie kosmetyków pochodzących m.in. z USA, Turcji, Chin, Pakistanu, Niemiec, Włoch, Federacji Rosyjskiej, Hiszpanii, Izraela, Wielkiej Brytanii z powodu obecności substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach, obecności bakterii chorobotwórczych, przekroczenia zawartości formaldehydu, nadtlenku wodoru i innych. W ramach nadzoru nad warunkami produkcji oraz jakością materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przeprowadzono: 7 kontroli w wytwórniach tych materiałów. Wydano 1 decyzję nakazującą spełnienie wymagań w zakresie deklaracji zgodności, możliwości śledzenia traceability oraz wdrożenia zasad GHP/GMP. 29 kontroli w miejscach obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością (hurtownie i sklepy). Nałożono 1 mandat karny w wysokości 100,00 zł za brak wpisu do rejestru zakładów. Pobrano do badań 22 próbki materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zakwestionowano 2 czajniki elektryczne za zmianę cech organoleptycznych wody. W zakresie nadzoru nad zakładami produkcji i obrotu kosmetykami W 2011r. w Łodzi skontrolowano 16 zakładów produkujących kosmetyki, w których przeprowadzono 18 kontroli w zakresie oceny warunków produkcji, dokumentacji i znakowania kosmetyków. Pobrano do badań laboratoryjnych 38 próbek kosmetyków, z których zakwestionowano 2 próbki za nieprawidłowe oznakowanie. Wydane zostały 3 decyzje administracyjne: 1 nakazująca dostosowanie oznakowania kosmetyków do obowiązujących przepisów; 1 nakazująca przedłożenie dokumentacji kosmetyku i 1 nakazująca wycofanie z obrotu kosmetyku. Przeprowadzono 58 kontroli w miejscach obrotu (hurtownie, sklepy kosmetyczne). Nałożono 4 mandaty karne w wysokości 900,00 zł za nieprawidłowe oznakowanie kosmetyków. 60

61 Wnioski: W 2011r. odnotowano dalszy postęp we wdrażaniu przez zakłady zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) Niestety odnotowano jednocześnie wzrost w stosunku do 2010r. liczby nałożonych mandatów karnych oraz kar pieniężnych za naruszanie przepisów w obszarze bezpieczeństwa żywności i żywienia. U podłoża większości z nich leży nieznajomość prawa oraz konsekwencji wynikających z powodu jego nieprzestrzegania. 61

62 Ocena stanu sanitarno technicznego placówek oświatowo- wychowawczych Liczba placówek objętych ewidencją / 621 obiektów Liczba dokonanych kontroli Liczba zakładów, w których stwierdzono zły stan sanitarno-techniczny Liczba wydanych decyzji ogółem w tym administracyjnych 169 ( I-szych -32, przedłużających ), płatniczych - 43 Liczba wydanych upomnień - nie było Liczba tytułów wykonawczych - nie było Liczba dzieci i młodzieży objętych nadzorem Higiena warunków wychowania i nauczania : - Liczba oddziałów, w których oceniono meble / w 93 placówkach Nieprawidłowości stwierdzono w - 31 oddziałach / w 22 placówkach - Rozkłady zajęć : - Skontrolowano oddziałów / w 22 placówkach Nieprawidłowe rozkłady stwierdzono w 34 oddziałach / 6 placówkach Oddział sprawował w 2011r. nadzór bieżący i zapobiegawczy nad takimi placówkami jak żłobki, przedszkola, szkoły, szkoły wyższe, ogniska wychowawcze, placówki wychowania pozaszkolnego, warsztaty szkolne, bursy itp., w zakresie utrzymania bieżącej czystości i przestrzegania przepisów sanitarnych oraz zapewnienia prawidłowych warunków zdrowotnych dzieci i młodzieży w tych placówkach. Główne problemy występujące w placówkach oświatowo-wychowawczych to: 1) Zły stan sanitarno- techniczny głównie budynków szkolnych, a w nich pomieszczeń do nauki, bloków wychowania fizycznego, boisk szkolnych, pomieszczeń sanitarnych i ciągów komunikacyjnych. 2) Zły stan sanitarno- techniczny urządzeń sanitarnych, wyposażenia i sprzętu sportowego, mebli szkolnych i przedszkolnych. 3) Higieniczne warunki wychowania i nauczania, a w tym : dostosowanie stolików i krzeseł do wzrostu dzieci i młodzieży oraz rozkłady zajęć lekcyjnych w szkołach. W roku 2011 pracownicy przeprowadzili 968 kontroli sanitarnych, na podstawie których dokonano oceny stanu sanitarnego placówek oświatowo-wychowawczych. ŻŁOBKI Stan sanitarny nadzorowanych żłobków ocenia się jako dobry. Zły stan techniczny stwierdzono w następujących placówkach: - Żłobku Nr 5 przy ul. Świetlanej 11/15, - Żłobek Nr 6 przy ul. Elsnera 12, - Żłobek Nr 12 przy ul. Tokarzewskiego 53, - Żłobku Nr 19 przy ul. Tatrzańskiej 118, - Żłobku Nr 22 przy ul. Lelewela 11, eku, aby uzyskać dobry ubaw. - Żłobku Nr 29 przy ul. Gogola 9. 62

63 W bieżącym roku wymieniono okna w 8 żłobkach: Nr 2 ul. Chrobrego 16, Nr 4 ul. Inowrocławska 5a, Nr 10 ul. Karolewska 70/76, Nr 18 al. Harcerzy Zatorowców 4, Nr 24 ul. Rydzowa 7, Nr 25 ul. Odyńca 35, Nr 27 ul. Franciszkańska 167/171 oraz częściowo w Żłobku Nr 20 ul. Wioślarska 27. W 2011 roku otworzyło się 5 nowych żłobków i klubów malucha, które spełniają wymagania sanitarno-techniczne. Poprawę stanu sanitarno- technicznego stwierdzono w: - Żłobku Nr 2 przy ul. Chrobrego 16 naprawiono parkiet w sali zabaw grupy I oraz w korytarzu na I piętrze, przeprowadzono generalny remont łazienki dla dzieci oraz zorganizowano stanowisko mycia nocników, pomalowano sypialnie grupy I i II, przeprowadzono remont wózkarni, - Żłobku Nr 4 przy ul. Inowrocławskiej 5a pomalowano korytarz, klatkę schodową i pomieszczenie sypialni grupy I, - Żłobek Nr 10 przy ul. Karolewskiej 70/76 pomalowano 2 łazienki oraz magazyn pomocniczy, położono płytki podłogowe w korytarzach od parteru do I piętra, - Żłobek Nr 27 przy ul. Franciszkańskiej 167/171 remont pomieszczenia grupy niemowlęcej oraz pionu żywienia, pomalowano ściany i sufit w wózkarni. PRZEDSZKOLA Stan sanitarny placówek zlokalizowanych na terenie działania PSSE w Łodzi w dużej części budzi poważne zastrzeżenia, dotyczące głównie złego stanu technicznego. Do nich należą: zawilgocone ściany i sufity, odpadająca farba, ubytki glazury, zły stan użytkowy podłóg, stolarki okiennej, zniszczona elewacja budynków oraz tarasów na zewnątrz placówki. Przykłady: - PM Nr 14 przy ul. Lubeckiego 5, - PM Nr 38 przy ul. Jachowicza 1, - PM Nr 42 przy ul. Gnieźnieńskiej 9, - PM Nr 49 przy ul. Marysińskiej 49, - PM Nr 72 przy ul. Unickiej 4, - PM Nr 142 przy ul. Brzechwy 3, - PM Nr 144 przy ul. Olimpijskiej 6a - PM Nr 146 przy ul. Morcinka 3, - PM Nr 176 przy ul. Blacharskiej 21, - PM Nr 160 przy ul. Marysińskiej 100a. Stan czystości bieżącej placówek przedszkolnych ocenia się jako zadowalający, z wyjątkiem 5 placówek : - PM Nr 55 przy ul. Wyszyńskiego 41 ( nałożono mandat karny w wysokości 100,00 zł), - PM Nr 144 przy ul. Olimpijskiej 6a ( nałożono mandat karny w wysokości 150,00 zł), - Niepublicznego Przedszkola Koliberek przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 8a (nałożono mandat karny w wysokości 200,00 zł), - Niepublicznego Przedszkola Ekoludek przy ul. Natolin 50 (nałożono mandat karny w wysokości 100,00 zł), 63

64 - Międzynarodowego Przedszkola Meridian przy ul. Demokratycznej 85 (nałożono mandat karny w wysokości 100,00 zł), Ogółem w 47 placówkach stwierdzono zły stan sanitarno-techniczny (w których wydanych jest 39 decyzji PPIS w Łodzi ). W 7 przedszkolach wykonano decyzję PPIS w 2011 roku: - PM Nr 13 Łódź, ul. Więckowskiego 10, - PM Nr 52 Łódź, ul. Zacisze 3/5, - PM Nr 98 Łódź, al. Legionów 126, - PM Nr 112 Łódź, ul. Wileńska 20a, - PM Nr 114 Łódź, ul. Starosikawska 18, - PM Nr 121 Łódź, ul. Tybury 4, - PM Nr 137 Łódź, ul. Grota Roweckiego 6. Poprawę stanu uzyskano m.in. w : - PM Nr 2 przy ul. Sygnałowej 2 we wszystkich salach wymieniono wykładziny dywanowe oraz zakupiono 75 nowych krzesełek dla dzieci, z regulowaną wysokością, nową szafę do przechowywania leżaków w grupie I, pomalowano sciany i sufity w ciągach komunikacyjnych, -PM Nr 52 przy ul. Zacisze 3/5 wyremontowano hol I piętra, wymieniono podłogę parkietową w sali zajęć grupy IV oraz pomalowano ściany i sufit w sali zabaw grupy II, -PM Nr 72 ul. Unickiej 4 wymieniono stolarkę okienną w salach zajęć na parterze i holu na I piętrze, -PM Nr 75 przy al. Kościuszki 81 wyremontowano 3 pomieszczenia sanitarne, -PM Nr 100 przy ul. Piotrkowskiej 44 przeprowadzono generalny remont sanitariatów, pomalowano ściany i sufity w 4 salach zabaw i holu na I piętrze, PM Nr 102 przy ul. Kołowej 31 przeprowadzono kapitalny remont pomieszczeń sanitarnych dla dzieci, pomalowano ściany i sufity w ciągach komunikacyjnych i sali grupy I, -PM Nr 114 przy ul. Starosikawskiej 18 odnowiono ściany i sufity w salach zabaw i wyremontowano podłogę parkietową w sali zabaw ruchowych, -PM Nr 121 przy ul. Tybury 4b przeprowadzono remont podłóg parkietowych w 2 grupach, -PM Nr 122 przy ul. Będzińskiej 3 przeprowadzono remont dachu, wymieniono stolarkę okienną w grupie I, wyremontowano schody prowadzące do budynku, pomalowano ściany i sufity w korytarzach, -PM Nr 126 przy ul. Broniewskiego 101/103 wyremontowano pomieszczenie grupy IV, usunięto zacieki w sali gimnastycznej, -PM Nr 130 przy ul. Podhalańskiej 18 przeprowadzono remont dachu, zakupiono nowe szafki do szatni oraz krzesełka i stoliki do sali grupy III, -PM Nr 137 przy ul. Grota Roweckiego 6 wyremontowano podłogi parkietowe w 4 oddziałach, pomalowano ściany i sufity oraz wymieniono oświetlenie w 4 salach, -PM Nr 151 przy ul. Narciarskiej 20/22 pomalowano 2 sale lekcyjne, zakupiono nowe szafki na odzież oraz utworzono boisko do gier i zabaw, - PM Nr 199 przy ul. Łąkowej 13 przeprowadzono remont sanitariatu dla dzieci na parterze oraz wc dla personelu, pomalowano ściany i sufity w klatce schodowej od parteru do III piętra, naprawiono dach, 64

65 -PM Nr 202 przy ul. Sędziowskiej 8/10 naprawiono dach, pomalowano salę gimnastyczną, szatnię, spoczniki w klatkach schodowych, pomalowano łazienkę grupy I, wymieniono okna w części budynku), -PM Nr 208 przy ul. Gdańskiej 84 dokonano naprawy dachu, pomalowano ściany w korytarzu i w szatni, wymieniono podłogę w korytarzu na II piętrze, przeprowadzono generalny remont łazienki na II piętrze, Obecnie pod nadzorem znajduje się 17 punktów przedszkolnych. Wszystkie placówki spełniają wymagania sanitarno-techniczne. SZKOŁY Stan techniczny szkół jest dalece niezadowalający. Na ten stan przede wszystkim rzutuje zła kondycja finansowa oświaty, co skutkuje ciągłym pogarszaniem się stanu bieżącego. Na zły stan sanitarny mają wpływ bardzo brudne z pęknięciami, zaciekami, ubytkami tynku ściany i sufity. Zniszczona stolarka okienna i drzwiowa. Okna, które w dużej części są nieotwieralne, unieruchomione gwoździami, wypaczone. Podłogi z licznymi ubytkami, szczelinami, ruchome. Pomieszczenia sanitarne, a w nich urządzenia w części w złym stanie technicznym, na ścianach rozległe zacieki. Powyższy stan jest przyczyną awarii tych urządzeń i wyczuwalnego przykrego zapachu. Nagminnie spotykanym zjawiskiem jest dewastowanie przez uczniów sprzętu i urządzeń szkolnych (wykręcanie żarówek, niszczenie muszli i desek sedesowych, umywalek, drzwi do kabin, niszczenie zamków przy drzwiach, mazanie ścian i sufitów w pomieszczeniach). Ta bezmyślna dewastacja pogarsza jeszcze bardziej wizerunek placówek szkolnych. Stan sanitarny bloków wychowania fizycznego, a w nich sal gimnastycznych, natrysków i rozbieralni dla uczniów ocenia się jako zły. W pomieszczeniach omawianego bloku ściany i sufity w części są brudne, z płatami odpadającej farby, zniszczoną stolarką okienną i ruchomymi parkietami. Podobnie ocenia się stan sanitarny ciągów komunikacyjnych, w których ściany i sufity są brudne z łuszczącą się farbą, ubytkami tynku, zniszczonymi podłogami. Nie zauważa się dbałości o teren wokół szkół, nawierzchnie boisk i placów rekreacyjnych, a także urządzenia sportowe i ogrodzenia są zniszczone i zaniedbane. Częstym zjawiskiem spotykanym na boisku są przechodnie lub spacerowicze z psami ( np. SP Nr 141 przy ul. Zakładowej 35, SP Nr 166 przy ul. Szamotulskiej 1/7, G Nr 41 przy ul. Bohdanowicza 11). Problem wyposażenia sal zajęć w stoliki i krzesła z punktu widzenia higieny od lat budził i budzi nadal wiele zastrzeżeń - brak cech zdrowotnych mebli, niedostosowanie ich do wzrostu uczniów. Stwierdzone przypadki nieuwzględniania wymagań higieny w stosunku do mebli wpływają ujemnie na zdrowie uczniów, bowiem mogą sprzyjać rozwojowi i utrwalaniu wadliwej postawy ciała, wad wzroku, ale także mogą przyczynić się do nieprawidłowych czynności narządów wewnętrznych jak również hamować rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. Stan użytkowy mebli często jest niezadowalający. Wyposażenie w drobny sprzęt higieniczny było również niezadowalające: w części brak odpowiednich pojemników na odpady, brak dostatecznej ilości mydła i papieru toaletowego, brak możliwości higienicznego osuszenia rąk. 65

66 Wśród szkół podstawowych o złym stanie sanitarno-technicznym wymienić należy np.: - SP Nr 40 przy ul. Praussa 2, - SP Nr 44 przy ul. Kusocińskiego 100, - SP Nr 45 przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3, - SP Nr 46 przy ul. Wólczańskiej 202, - SP Nr 54 przy ul. Wróbla 5, - SP Nr 56 przy ul. Turoszowskiej 10, - SP Nr 83 przy ul. Podmiejskiej 21, - SP Nr 113 przy ul. Unickiej 6, - SP Nr 139 przy ul. Giewont 28, - SP Nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47. Ogółem zły stan sanitarno-techniczny stwierdzono w 74 szkołach podstawowych (w których wydanych jest 84 decyzji administracyjnych). W 9 szkołach podstawowych wykonano decyzję PPIS w Łodzi w 2011 roku: - SP Nr 14 przy ul. Wigury 14, - SP Nr 26 przy ul. Pogonowskiego 27, - SP Nr 58 przy ul. Młynarskiej 42/46, - SP Nr 120 przy ul. Centralnej 40, - SP Nr 125 przy ul. Dzwonowej 18/20, - SP Nr 159 przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54, - SP Nr 169 przy ul. Napoleońskiej 7/17, - SP Nr 182 przy ul. Łanowej 16, - SP Nr 192 przy ul. Krzemienieckiej 24a. Ponadto uzyskano poprawę stanu sanitarno- technicznego m.in. w: - SP Nr 3 przy ul. al. Harcerzy Zatorowców 6 pomalowano ściany i sufity w szatni, zabezpieczono osłonami grzejniki c.o. w ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniu natryskowni i przebieralniach, - SP Nr 5 przy ul. Łęczyckiej23- pomalowano ściany i sufity w 6 salach lekcyjnych, - SP Nr 26 przy ul. Pogonowskiego 27 przeprowadzono remont sali gimnastycznej i 2 sal lekcyjnych, - SP Nr 29 przy ul. Przędzalnianej 70 przeprowadzono generalny remont pomieszczeń sanitarnych, wymieniono stolarkę okienną, odnowiono ciągi komunikacyjne, zakupiono nowe zestawy mebli do świetlicy, - SP Nr 30 przy ul. Rysowniczej 1/3 przeprowadzono generalny remont wszystkich sanitariatów, natryskowni, przebieralni, częściową naprawę dachu, wymiana blatów stolików w I klasie, - SP Nr 51 przy ul Ciołkowskiego 11a wymieniono (w części) meble szkolne, uzupełniono ogrodzenie wokół szkoły, - SP Nr 58 przy ul. Młynarskiej 42/46 przeprowadzono generalny remont 2 sal gimnastycznych wraz z zapleczami, - SP Nr 71 przy ul. Rojnej 58 przeprowadzono generalny remont pomieszczenia szatni oraz korytarza wraz z oświetleniem, - SP Nr 110 przy ul. Zamkniętej 3 wymieniono okna i drzwi w pomieszczeniach przebieralni przy bloku wychowania fizycznego, przeprowadzono remont pomieszczeń 66

67 sanitarnych dla dziewcząt na I i II piętrze. Pomalowano przebieralnię, ciąg komunikacyjny na parterze, korytarz przy bloku wychowania fizycznego, gabinet pielęgniarki oraz wejście do szatni, - SP Nr 120 przy ul. Centralnej 40 uzupełniono ogrodzenie wokół terenu szkoły, - SP Nr 125 przy ul. Dzwonowej 18/20 przeprowadzono generalny remont natryskowni, położono terakotę na podłodze w holu na II piętrze, - SP Nr 143 przy ul. Kuźnickiej 12 pomalowano ściany i sufity w ciągach komunikacyjnych na parterze, I i II piętrze, 1 salę lekcyjną i klatkę schodową, wymieniono podłogi w 2 salach, - SP Nr 182 przy ul. Łanowej 16 przeprowadzono generalny remont wszystkich pomieszczeń sanitarnych, natryskowni, odnowiono ściany i sufity w ciągach komunikacyjnych, - SP Nr 189 przy ul. Kossaka 19 położono nowe podłogi w ciągach komunikacyjnych. Wśród gimnazjów o złym stanie sanitarno-technicznym wymienić należy np: - Gimnazjum Nr 22 przy ul. Kusocińskiego 100, - Gimnazjum Nr 24 przy ul. Ogrodowej 28, - Gimnazjum Nr 25 przy ul. Żwirki 11/13, - Gimnazjum Nr 26 przy al. 1-go Maja 89 - Gimnazjum Nr 27 przy ul. Pogonowskiego 34, - Gimnazjum Nr 30 przy ul. Nowogrodzkiej 6, - Gimnazjum Nr 36 przy ul. Dąbrówki 1, - Gimnazjum Nr 40 przy ul. Kaliskiej 25, - Gimnazjum Nr 41 przy ul. Bohdanowicza 11, - Gimnazjum Nr 43 przy ul. Powszechnej 15. Ogółem zły stan sanitarno-techniczny stwierdzono w 31 gimnazjach (w których wydano 35 decyzji administracyjnych). W 2011 roku wykonano 3 decyzje PPIS w 3 placówkach: - Gimnazjum Nr 4 przy ul. Tuwima 12a - Gimnazjum Nr 12 przy ul. Ks. Brzóski 23, - Gimnazjum Nr 22 przy ul. Kusocińskiego 100. Poprawę stanu sanitarno-technicznego uzyskano m.in. w: - Gimnazjum Nr 7 przy ul. Rojnej 33 przeprowadzono generalny remont pomieszczeń sanitarnych, natryskowni, odnowiono wszystkie ciągi komunikacyjne w budynku, - Gimnazjum Nr 8 przy ul. Żubardzkiej 26 wyremontowano salę gimnastyczną, - Gimnazjum Nr 18 przy ul. Emilii Plater 34 przeprowadzono generalny remont pomieszczeń sanitarnych, wymieniono oświetlenie w salach lekcyjnych, - Gimnazjum Nr 20 przy ul. Olimpijskiej 9 pomalowano ściany i sufity w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej i w szatniach przy sali oraz wymieniono podłogi w dwóch salach lekcyjnych, - Gimnazjum Nr 22 przy ul. Kusocińskiego 100 zapewniono meble szkolne w dobrym stanie użytkowym, - Gimnazjum Nr 33 przy ul. Janosika 136 przeprowadzono generalny remont rozbieralni i natrysków dla dziewcząt i chłopców oraz wszystkich pomieszczeń sanitarnych dla dziewcząt, 67

68 - Gimnazjum Nr 37 przy Jarosławskiej 29 przeprowadzono remont dachu nad budynkiem głównym szkoły, pomalowano pomieszczenie sanitarne na II piętrze, zakupiono 121 krzeseł i 21 stolików do sal lekcyjnych, wymieniono oświetlenie w 1 sali, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w 2011 roku stan sanitarno-techniczny był dobry. PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY ZAWODOWE w 1 placówce: Prywatnym Liceum Profilowanym przy ul. Rajdowej 18 stwierdzono zły stan sanitarno- techniczny (nie wydano decyzji administracyjnej). SZKOŁY SPECJALNE w 1 placówce stwierdzono zły stan techniczny sali gimnastycznej (sala wyłączona z użytkowania na 2012 rok z powodu planowanego remontu). SZKOŁY POLICEALNE w 1 placówce stwierdzono zły stan techniczny. ZESPOŁY SZKÓŁ zły stan sanitarno-techniczny stwierdzono w 4 placówkach, wydano 4 decyzje administracyjne. Zły stan sanitarno-techniczny stwierdzono min. in. w : - Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I o i II o przy ul. Sosnowej 9, - Zespole Państwowych Szkół Plastycznych przy ul. Gandhiego 14, Uzyskano częściową poprawę w : - Zespole Państwowych Szkół Plastycznych przy ul. Gandhiego 14 przeprowadzono generalny remont pomieszczeń sanitarnych dla dziewcząt, odnowiono ściany i sufity w 4 salach lekcyjnych i ciągach komunikacyjnych oraz wymieniono stolarkę okienną w całym budynku. ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO - doprowadzono do należytego stanu sanitarno-technicznego ściany i sufity w salach lekcyjnych, zakupiono nowe meble szkolne z certyfikatami. SZKOŁY WYŻSZE Zły stan sanitarno-techniczny stwierdzono w 10 placówkach. Wydano 2 decyzje administracyjne. Wykonano 1 decyzję w Katedrze Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Jaracza 63. Zły stan sanitarno- techniczny stwierdzono m. in. w : - Wydziale Filologicznym UŁ w Łodzi przy ul. Gdańskiej 107, - Wydziale Filologicznym UŁ w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 21, - Wydziale Filologicznym UŁ w Łodzi przy al. Kościuszki 65, - Wydziale Nauk Geograficznych UŁ w Łodzi przy ul. Narutowicza 88, - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ przy al. Kościuszki 65, - Pałacu Biedermanna UŁ przy ul. Franciszkańskiej 1/5, - Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ przy al. Politechniki 6, - Pracowni Rzeźby Wydziału Budownictwa i Architektury PŁ przy ul. Wólczańskiej 219/223, 68

69 - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PŁ przy al. Politechniki 11, - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PŁ przy al. Politechniki 9, - Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania przy ul. Targowej 65. Pod względem sanitarno- technicznym wyróżniają się: - Wydział Prawa i Administracji UŁ przy ul. Kopcińskiego 8/12, - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ przy ul. Żwirki 36, - Wydział Chemii UŁ przy ul. Tamka 12, - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu przy ul. Piotrkowskiej 278, - Centrum Informatyczno-Ekonometryczne Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ przy ul. Rewolucji 1905r. Nr 39/39. BURSY I INTERNATY - Bursa Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole przy ul. Rodakowskiego 16- wydano decyzję PPIS w Łodzi na poprawę stanu sanitarno technicznego pomieszczeń sanitarnych i natrysków dla mieszkańców. Poprawę stanu sanitarno-technicznego uzyskano: - w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego przy ul. Narutowicza 122 przeprowadzono generalny remont pomieszczeń placówki. DOMY STUDENCKIE Zły stan sanitarno techniczny stwierdzono w 9 placówkach, wydano 2 decyzje administracyjne. Wykonano 1 decyzję w IX Domu Studenta PŁ przy ul. Piotrkowskiej 277. Zły stan techniczny stwierdzono m.in. w: - DS Nr 1 UŁ przy ul. Lumumby 5, - VII DS PŁ przy al. Politechniki 9, - DS Nr 2 WSI przy ul. Przyszkole 46/56, - DS Akademii Muzycznej przy ul. Żubardzkiej 2a. Poprawę stanu sanitarno- technicznego uzyskano w : - II DS UM przy ul. Rodzeństwa Fibaków 2 przeprowadzony generalny remont wszystkich pomieszczeń, wszystkie pokoje są 1- lub 2-osobowe z węzłem sanitarnym przy pokoju, -VII DS UŁ przy ul. Rodzeństwa Fibaków 3 odnowiono pokoje do nauki, ciągi komunikacyjne, siłownię, sufity w pomieszczeniach sanitarnych. Pod względem stanu sanitarno technicznego wyróżnia się : - Dom Studentek SS Urszulanek przy ul. Czerwonej 6, - II DS PŁ przy al. Politechniki 5, - X DS UŁ przy ul. Lumumby 12, - II DS UM przy ul. Rodzeństwa Fibaków 2. PLACÓWKI CAŁODOBOWE Stan sanitarno-techniczny bez zastrzeżeń. 69

70 PLACÓWKI Z POBYTEM DZIENNYM I CAŁODOBOWYM. Stan techniczny bez zastrzeżeń. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE WSPARCIA - Zły stan sanitarno-techniczny stwierdzono w 1 placówce. Zły stan czystości i porządku stwierdzono w Świetlicy PAW przy ul. Wólczańskiej 225, w której nałożono mandat karny w wysokości 500,00 zł. Poprawę stanu sanitarno technicznego uzyskano w: - Świetlicy środowiskowej TPD przy ul. Napoleońskiej 7/17 pomalowano wszystkie pomieszczenia, - Świetlicy Środowiskowej TPD przy ul. Senatorskiej 4 położono nową wykładzinę podłogową, zlikwidowano zaciek na suficie. MŁODZIEŻOWE DOMY KULTURY Stan sanitarno techniczny bez zastrzeżeń. Uzyskano poprawę w Centrum Kultury Młodych przy ul. Lokatorskiej 13 pomalowano ciągi komunikacyjne. OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ Stan sanitarno- techniczny nie budzi zastrzeżeń. POZASZKOLNE PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEJ Stan sanitarno- techniczny nie budzi zastrzeżeń. INNE: Stan sanitarno- techniczny nie budzi zastrzeżeń (dot. Młodzieżowego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Centrum przy ul. Gdańskiej 156). W 2011 roku na terenie działalności PSSE w Łodzi zorganizowano 135 turnusów wypoczynku letniego i zimowego (przeprowadzono 81 kontroli podczas wypoczynku zimowego i 60 podczas akcji Lato ). Akcje przebiegały bez zastrzeżeń, z wyjątkiem 2 placówek, w których zastosowano karanie mandatowe, a w jednej z nich przeprowadzono wspólną kontrolę z przedstawicielem Kuratorium Oświaty oraz Wydziału Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Łodzi. Zajęcia dla dzieci były urozmaicone, uczestnicy brali udział w licznych wycieczkach i zajęciach świetlicowych. Stan sanitarno- techniczny: W 2011 roku wydano 32 nowe decyzje na poprawę stanu sanitarno-technicznego, natomiast w 136 przypadkach przedłużono termin wykonania obowiązku na kolejny rok. W 21 placówkach wyegzekwowano decyzje z lat ubiegłych. 70

71 Wnioski wynikające z oceny aktualnego stanu sanitarnego: 1. Brak widocznych zmian dotyczących stanu technicznego budynków szkolnych, wynikający z trudności finansowych z jakimi borykają się od lat dyrektorzy placówek. W obecnej sytuacji obserwuje się trudności związane z prowadzeniem podstawowej działalności placówek. 2. W dalszym ciągu zauważa się, iż dyrektorzy oraz personel szkół nie nadają zagadnieniom higieny nauczania właściwego znaczenia. Dotyczy to zwracania uczniom uwagi na prawidłowy dobór zestawów mebli i utrzymanie właściwej postawy ciała w ławce. 3. Nieobecność pielęgniarek w placówkach przedszkolnych oraz w niepełnym wymiarze w szkołach (przeglądy higieniczne nie są w zakresie obowiązków) spowodowała brak systematycznej kontroli higieny osobistej dzieci, głównie p/ko wszawicy. Pracownicy PIS często otrzymują telefony od rodziców i dyrektorów placówek z prośbą o pomoc w sytuacji stwierdzenia przez nich wszawicy. 4. W 2011r. pracownicy Oddziału HDM przeprowadzili kontrole pod kątem sanitarno-technicznym 340 piaskownic zlokalizowanych na terenie przedszkoli i 3 żłobków. Celem kontroli było przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym wynikającym z zanieczyszczeń placów zabaw i piasku w piaskownicach odchodami zwierzęcymi oraz stanu technicznego samych piaskownic. 5. Od m-ca stycznia 2010r. do kwietnia 2011r. pracownicy Oddziału HDM prowadzili monitoring absencji dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek nauczania i wychowania (przedszkoli, szkół) spowodowanej zachorowaniami na grypę AH1N1 i infekcjami grypopodobnymi. 6. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 kwietnia 2011r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych podczas kontroli sanitarnych w placówkach zwracano uwagę na przestrzeganie stosowania zakazu palenia papierosów na terenie placówek dziecięcych i młodzieżowych oraz oznakowania budynku znakiem graficznym i słownym informującym o zakazie palenia tytoniu. 7. W placówkach, w których przebywają dzieci prowadzono rozdawnictwo materiałów oświatowych: Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności oraz Zasady bezpiecznego spożycia surowych warzyw i owoców 71

72 Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. zgodnie z MZ 45 załatwiono ogółem : 778 spraw W drodze postanowienia uzgodniono: projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 19 W drodze decyzji wyrażono zgodę na odstępstwo od warunków technicznych: 4 Ponadto wydano w formie opinii sanitarnej: zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko 12 opiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 4 potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 80 w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 7 uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 10 uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 3 uzgodnienia dokumentacji projektowej, koncepcji 136 uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego (art. 56 PB) 223 innych spraw (hurtownie farmaceutyczne, apteki ogólnodostępne, budynki szkół, placówki publiczne i niepubliczne, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, żłobki, kluby malucha, prywatne gabinety lekarskie, zoz-y, sklepy zaopatrzenia w środki pomocnicze)

73 Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego sprawowała nadzór nad warunkami higieny środowiska poprzez udział w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzgadnianiu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w trybie określonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko. Brała udział w realizacji nadzoru nad warunkami higieny pracy w zakładach, warunkami bezpieczeństwa żywności i żywienia w zakładach produkcyjnych i obiektach wprowadzających do obrotu artykuły spożywcze, jak również warunkami higieniczno zdrowotnymi w pomieszczeniach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego wydawała opinie sanitarne o lokalach nowo uruchamianych aptek ogólnodostępnych, hurtowniach farmaceutycznych wymaganych przy ubieganiu się o koncesje na prowadzenie w/w obiektów, jak również opinie sanitarne o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynkach szkół i placówek publicznych, niepublicznych (przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, żłobki i kluby dziecięce) wymaganych przy ubieganiu się o zezwolenie na założenie w/w placówek. Pracownicy Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Łodzi uczestniczyli w dopuszczeniu do użytkowania między innymi: 1. Placówki służby zdrowia Szpitale Centralna rejestracja przychodni Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 96/Kopcińskiego 22/28, Przychodnia Chirurgiczna wraz z Gipsownią, Szpitalna Izba Przyjęć oraz Oddział Chirurgii Dziecięcej z salą zabiegową w budynku nr 12 przy ul. Piłsudskiego 71 Szpitala im. Korczaka w Łodzi, Centrum Medyczne Med Gastr (przychodnia i szpital z blokiem operacyjnym i pracownia endoskopii wraz z zapleczem) zlokalizowane w Łodzi przy ul. Mokrej 4, Szpital Okulistyczny JASNE BŁONIA (I etap pralnia, sterylizatornia, blok operacyjny, 2 sale chorych z węzłem sanitarnym) przy ul. Rojnej 90/92 w Łodzi, Centrum Medyczne ALL-MED. (Rehabilitacja i Chirurgia Jednego Dnia) w Łodzi przy al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29, MEDICAL MAGNUS- izba przyjęć i oddział ortopedyczny na II piętrze budynku pofabrycznego przy ul. Kopernika 38, IV i V piętro w zespole budynków szpitalnych Szpitala Zakonu Bonifratów św. Jana Bożego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 61 w Łodzi, Izba przyjęć w pawilonie B szpitala im. Biegańskiego w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5, Centrum Medyczne Bazarowa (przychodnia, izba przyjęć wraz z oddziałem łóżkowym, blok operacyjny (2 sale operacyjne), pracownia badań endoskopowych wraz z zapleczem) w Łodzi przy ul. Bazarowej 9, Pawilon XI Specjalistycznej Przychodni ZOZ przy ul. Aleksandrowskiej 159, 73

74 ZOZ-y, NZOZ-y i gabinety lekarskie prywatne Prywatny gabinet lekarski pulmonologia, alergologia przy ul. Jadwigi 32 w Łodzi, Dwie specjalistyczne praktyki lekarskie (gabinet ginekologiczny i gabinet konsultacyjny) przy ul. Próchnika 5/21 w Łodzi, Gabinety lekarskie działające w ramach grupowej praktyki lekarskiej JMC Medyczna i Stomatologia zlokalizowane w Łodzi przy ul. Złotno 34, Dwa prywatne gabinety stomatologiczne zlokalizowane przy ul. Przełajowej 22A LU2a w Łodzi, Dwa gabinety stomatologiczne działające w ramach grupowej praktyki lekarskiej zlokalizowane w Łodzi przy ul. Ogniskowej 16 lok. 2A, Centrum Opieki FAMILIA - placówka zapewniająca opiekę całodobową osobom w podeszłym wieku przy ul. Przędzalnianej 66, Hurtownie Farmaceutyczne i Składy Konsygnacyjne Hurtownia farmaceutyczna zlokalizowana na I piętrze budynku przy ul. Maratońskiej 113 w Łodzi, Hurtownia farmaceutyczna w Łodzi przy ul. Kilińskiego 228, Hurtownia farmaceutyczna w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 90a, Skład konsygnacyjny firmy PGF S.A. przy ul. Zbąszyńskiej 1 w Łodzi, Skład konsygnacyjny zlokalizowany w Łodzi przy ul. Dostawczej 17, Skład konsygnacyjny produktów leczniczych Pharmalink przy ul. Pojezierskiej 90a w Łodzi, Skład konsygnacyjny produktów leczniczych firmy PGF HURT Sp. z o.o. zlokalizowane w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 1, Komora przeładunkowa hurtowni farmaceutycznej ACP PHARMA przy ul. Lodowej 110 w Łodzi, Komora przeładunkowa składu konsygnacyjnego zlokalizowane w Łodzi przy ul. Granicznej 60, Apteki ogólnodostępne Apteka ogólnodostępna w Łodzi przy ul. Brzechwy 7a, Apteka ogólnodostępna w Łodzi przy ul. Narutowicza 55, Apteka ogólnodostępna przy ul. Zamenhofa 5 w Łodzi, Apteka ogólnodostępna przy ul. Brzezińskiej 54 w Koluszkach, Apteka ogólnodostępna w Łodzi przy ul. Piotrkowska 192, Apteka ogólnodostępna w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 31, Apteka ogólnodostępna w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 163, Apteka ogólnodostępna w Łodzi przy ul. Wujaka 4, Apteka ogólnodostępna w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 68, Apteka ogólnodostępna w Łodzi przy ul. Cieszkowskiego 4, Apteka ogólnodostępna w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905r. Nr 52, 74

75 Sklepy wyrobów medycznych i ortopedycznych Sklep wyrobów medycznych i ortopedycznych (aparaty słuchowe) zlokalizowany w Łodzi przy ul. Boya- Żeleńskiego 12, Sklep wyrobów medycznych i ortopedycznych (aparaty słuchowe) zlokalizowany w Łodzi przy ul. Zachodniej 101, Sklep wyrobów medycznych i ortopedycznych (aparaty słuchowe) zlokalizowany w Łodzi przy ul. Ks. Skorupki 11, Zakład ortopedyczny ORTOPRO s.c. przy ul. Kaczeńcowej 25 w Łodzi, Sklep wyrobów medycznych i ortopedycznych zlokalizowany w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 46, 2. Placówki publiczne Szkoły wyższe Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego zlokalizowany na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 163/165, Budynek dydaktyczno Uczelniany Centrum Dydaktyki i Nowych Mediów dla Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera przy ul. Targowej 57 w Łodzi, Centrum Dydaktyczne UM w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 Szkoły Niepubliczna Szkoła Filmowa i Telewizyjna On- Air zlokalizowana w Łodzi przy ul. Pomorskiej 69/71, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi zlokalizowany w Łodzi przy ul. Pomorskiej 83/85, Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego zlokalizowane na parterze i I piętrze budynku w Łodzi przy ul. Pomorskiej 161/167, Ośrodek Terapeutyczno - Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem zlokalizowany na II piętrze budynku w Łodzi przy ul. Krzysztofa Cedry 2, Szkoła międzynarodowa British International School zlokalizowana w Łodzi przy ul. Tylnej 12, Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych przy ul. Wierzbowej 37/39 w Łodzi, Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Marcina Gortata w Łodzi przy ul. Pomorskiej 83/85, Przedszkola, punkty przedszkolne, żłobki Międzynarodowe Przedszkole Edukacji Innowacyjnej Tęczowy Świat Dziecka zlokalizowany w Łodzi przy ul. Sterlinga 26 Niepubliczne przedszkole zlokalizowane na parterze budynku parafialnego w Łodzi przy ul. Bartoka 2 Niepubliczne Przedszkole przy ul. Cynarskiego 9 w Łodzi, 75

76 Publiczne Przedszkole GALILEO Fundacji Familijny Poznań przy ul. Billewiczówny 15 w Łodzi Przedszkole PROMYCZEK zlokalizowane w Łodzi przy ul. Wacława 46 Punkt przedszkolny zlokalizowany na parterze budynku w Łodzi przy ul. Chałubińskiego 32A Punkt przedszkolny mieszczący się w parterze budynku przy ul. Kolejowej 1 w Koluszkach Punkt przedszkolny zlokalizowany w Łodzi przy ul. Ogniskowej 16, Żłobek Montessori zlokalizowany w Łodzi przy ul. Jaracza 68, Żłobek Teofiluś zlokalizowany w Łodzi przy ul. Kwiatowej 15 Żłobek prozdrowotny Uśmiech Malucha zlokalizowany w Łodzi przy ul. Włościańskiej 13 Żłobek w Łodzi przy ul. Wiączyńskiej 13c 3. Hotele Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej przy ul. Broniewskiego 1a w Łodzi, VILLA MANOSENERIA Usługi Hotelarsko Restauracyjne w Łodzi przy ul. Tramwajowej 11, Hotel NoBo w Łodzi przy ul. Liściastej Budynki produkcyjne i magazynowe oraz handlowo usługowo biurowe Budynek produkcyjno- magazynowy piekarni z zapleczem i z częścią biurowosocjalną zlokalizowany na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Laskowickiej 28-36, Budynek administracyjno biurowy przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi, Hala magazynowa z częścią biurowo socjalną DHL GLOBAL Forwarding Sp. z o.o. w Łodzi przy ul. Dostawczej 17, Centrum Dydaktyczne UM w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, Lokale użytkowe na terenie Centrum Handlowego Port Łódź przy ul. Pabianickiej 245, Budynek biurowy MONARI Trade przy ul. Rzgowskiej 30, Budynek handlowo usługowy GALERIA WIDZEWSKA w Łodzi przy ul. ks. Zdzisława Wujaka 5 Budynek biurowy przy ul. Jaracza 74 w Łodzi, Budynek magazynowy przy ul. Traktorowej 180 w Łodzi, Budynek handlowo usługowo magazynowy przy ul. Wydawniczej 1/3 w Łodzi Centrum Konferencyjno- Bankietowe RUBIN w budynku tzw. Arkadii zlokalizowanego na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Lodowej 94, Budynek handlowo usługowy z częścią biurową przy ul. Taborowej 119d w Łodzi, Teatr Muzyczny w Łodzi zlokalizowany na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Północnej 47/51, Salon Samochodowy PEGUEOT w Łodzi przy ul. Strykowskiej 131, Trybuna na stadionie ŁKS MORiR w Łodzi przy ul. Unii Lubelskiej 3 76

77 Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego ściśle współpracuje z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Wydziałami Delegatur Miasta Łodzi, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Nadzorem Budowlanym i Farmaceutycznym. Pracownicy brali udział w naradach wewnętrznych, szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną. Na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi przeprowadzono w ramach Seminarium Własna firma krok po kroku dwa szkolenia skierowane do osób bezrobotnych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. W celu wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez zapewnienie dostępu do informacji dla osób, które zamierzają prowadzić własną działalność gospodarczą - pracownicy Sekcji ZNS pełnili raz w miesiącu dyżury w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy przy Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 113. NADZÓR HIGIENY PRACY ====================================================== Wykonanie zadań planowych W 2011 roku w ewidencji Oddziału Nadzoru Higieny Pracy było 2115 zakładów różnych branż. Zatrudnionych objętych ewidencją, jest osób. Przeprowadzono 853 kontroli w 629 zakładach. W ramach nadzoru przeprowadzono następujące kontrole tematyczne w zakresie: wprowadzania do obrotu substancji i preparatów chemicznych /46/ stosowania substancji i preparatów chemicznych /253/ prekursorów narkotykowych kat. 2 i 3 /47/ substancji,preparatów i procesów technologicznych o działaniu kancerogennym i mutagennym w środowisku pracy /19/; wprowadzania do obrotu produktów biobójczych /32/ wprowadzania do obrotu detergentów /6/ czynników biologicznych w środowisku pracy /72/; Ponadto, przeprowadzono kontrole w zakładach w których natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia zawierały się w przedziale 0,5 1,0 NDS / NDN i powyżej; 77

78 oraz, w których stwierdzono: - niewłaściwe warunki sanitarno-techniczne; - brak okresowych badań lekarskich ; - niewłaściwe prowadzenie rejestrów czynników szkodliwych; - nieprzestrzeganie częstotliwości badań i pomiarów czynników szkodliwych; - brak lub niewłaściwe karty charakterystyki preparatów i substancji chemicznych. - brak lub niewłaściwe oceny ryzyka zawodowego ; W 51 zakładach różnych branż, na stanowiskach pracy, stwierdzono przekroczenia Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń /NDS/NDN/ czynników szkodliwych dla zdrowia - głównie hałasu / w 29 zakładach/ i drgań/ w 3 zakładach/oraz w 4 zakładach czynników chemicznych. W przekroczeniach czynników fizycznych pracuje 1033 osób, - głównie w niżej wymiennych działach gospodarki narodowej./ tabela / EKD - Dział gospodarki narodowej Ilość narażonych pracowników 13 Produkcja wyrobów tekstylnych Produkcja papieru i wyrobów papierowych Produkcja wyrobów z gumy i tw. sztucznych Produkcja metal. wyrobów gotowych Produkcja maszyn i urządzeń Produkcja mebli Pobór uzdatnianie i dostarczanie wody Roboty budowlane specjalistyczne 45 W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu bieżącego nadzoru sanitarnego, podjęto działania zmierzające do poprawy zaistniałej sytuacji poprzez wydanie niżej wymienionych nakazów w 75 decyzjach. - nakazujących przeprowadzenie badań i pomiarów na stanowiskach pracy obniżenia stężeń i natężeń czynników do NDS / NDN w zakresie substancji i mieszanin chemicznych - 5 -w zakresie czynników biologicznych w środowisku pracy w zakresie oceny ryzyka zawodowego w zakresie detergentów

79 -innych, nie wymienionych, dotyczących poprawy stanu sanitarno-technicznego Nadzór nad zakładami, w których występują czynniki rakotwórcze lub mutagenne Przeprowadzono kontrole oceniające realizację wymogów w zakresie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy, W ewidencji PSSE w Łodzi są 87 zakładów w których występują różnorodne czynniki rakotwórcze. - substancje i preparaty chemiczne : chrom i jego związki, sole niklu, mazutciężki olej opałowy trójchloroetylen, czterochloroetylen, akrylamid, benzen, butadien, tlenki arsenu, N-nitrozodimetyloamina, benzo/a/piren, akrylonitryl, o-toluidyna, tlenek etylenu, chlorek i siarczan kadmu, bromek etydyny/, - czynniki fizyczne / promieniowanie jonizujące/ - nadzór prowadzi WSSE w Łodzi - pyły drewna twardego - biologiczne czynniki rakotwórcze - WZW typu B i C Narażonych na czynniki kancerogenne jest 184 osób w tym 36 kobiet i 148 mężczyzn. Znaczne populacje narażonych na kancerogeny to : pracownicy ochrony zdrowia i diagnostyki medycznej / 22 osoby w tym 16 kobiet/ pracownicy naukowo badawczy / 14 w tym 7 kobiet/ W zakładach, w których, w środowisku pracy występują czynniki rakotwórcze, pracownicy są informowani o występujących zagrożeniach i ryzyku zawodowym podczas szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy prowadzą rejestry prac z użyciem czynnika kancerogennego oraz rejestry pracowników. W miarę możliwości pracodawcy ograniczają liczbę pracowników eksponowanych na działanie czynników rakotwórczych lub zamieniają substancje o działaniu rakotwórczym na inne Nadzór nad placówkami ochrony zdrowia W ewidencji Oddziału Nadzoru Higieny Pracy jest 99 zakładów ochrony zdrowia. 79

80 W roku sprawozdawczym, w placówkach ochrony zdrowia wykonano 76 kontrole w zakresie warunków higieny pracy i stanu sanitarnego oraz : - realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin 41 - w zakresie czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy 4 - realizacji wymogów w zakresie stosowania leków cytostatycznych dotyczących prekursorów kategorii 2 i realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki - 40 Uchybienia higieniczno sanitarne stwierdzono w 8 kontrolowanych jednostkach. Wydano 14 decyzji dotyczących : szkodliwych czynników biologicznych /5/, chemikaliów /5/, przeprowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych / 2/. Wykaz placówek ochrony zdrowia stosujących epoksyeten (tlenek etylenu) w 2011r. Lp Nazwa placówki ochrony zdrowia Narażonych /kobiety 1 Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 3 im. Sterlinga Łódź ul. Sterlinga 1/3 4/4 2 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź ul. Rzgowska 281 / /10 3 I Szpital Miejski im. E. Sonnenberga Łódź ul. Pieniny 30 4/4 4 III Szpital Miejski im. Jonschera Łódź ul. Milionowa 14 2/2 5 Centrum Bad. Molekularnych PAN Łódź ul. Sienkiewicza /5 Informacja o narażeniu na cytostatyki w placówkach ochrony zdrowia Leki cytostatyczne przygotowywane są w wydzielonych pomieszczeniach pod dygestoriami przy włączonej wentylacji.podczas przygotowywania leków pielęgniarki stosują rękawice ochronne, fartuchy jednorazowe, okulary i maski ochronne. Sprzęt medyczny używany do podawania leków cytostatycznych jest jednorazowy, po zużyciu odkładany do wydzielonych pojemników i wysyłany do spalarni. Wszystkie odpady mające kontakt z cytostatykami (igły, strzykawki, waciki, dreny, zestawy do przetoczeń i inne) składane są w wydzielonych pojemnikach i w oznakowanych workach wywożone do spalarni. W oddziałach cytostatyki podawane są przy łóżkach chorych i na wydzielonych stanowiskach. Pościel zmieniana jest codziennie, 80

81 składowana osobno, odwożona do pralni w oznakowanych worach. W/w zatrudnieni posiadają aktualne książeczki sanitarne. Badania okresowe prowadzone są systematycznie. Zaświadczenia lekarskie aktualne. Wśród w/w pielęgniarek nie ma kobiet ciężarnych ani karmiących. Pracownicy spożywają posiłki w wydzielonych pomieszczeniach (dyżurki). Przeprowadzono kontrole pod kątem przechowywania, przygotowania i podawania leków cytostatycznych. Warunki pracy personelu medycznego i zasady bezpiecznej i higienicznej pracy są zgodne z obowiązującymi przepisami. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny im. M. Kopernika, Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. N Barlickiego UM w Łodzi oraz w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M Pierogowa od 2009r. utworzono w aptekach centralne punkty przygotowywania leków cytostatycznych, które spełniają wszelkie wymagania zawarte w rozporządzeniu. Wykaz placówek ochrony zdrowia stosujących leki cytostatyczne w 2011 roku Lp. Podmiot kontrolowany 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika Łódź,ul. Pabianicka Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M Pierogowa Łódź.,ul. Wileńska S P, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi ul. Kopcińskiego Woj. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej-Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji Łódź, ul. Okólna SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. M. Konopnickiej UM w Łodzi ul. Sporna 36/50 6 Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej, Centralny Szpital Weteranów, Klinika Dermatologii, Szpital Dermatologiczny w Łodzi ul. Krzemieniecka 5 Liczba narażonych ogółem w tym kobiet /33/ /29/ /3/ /3/ /2/ /2/ Ogółem Liczba w /../ to pracownicy aptek 81

82 Nadzór nad czynnikami biologicznymi Szkodliwe czynniki biologiczne występują w 210 zakładach pracy różnych branż. W roku sprawozdawczym przeprowadzono 72 kontrole w 58 zakładach w tym w zakładach opieki zdrowotnej przeprowadzono 40 kontroli w 29 jednostkach. Ogółem narażonych na szkodliwe czynniki biologiczne jest 1657 osób w tym: na grupę osób, grupę osób. W dwóch zakładach stwierdzono brak rejestrów prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestrów pracowników pracujących w narażeniu na czynniki biologiczne z grupy 3. W trzech zakładach stwierdzono brak oceny ryzyka zawodowego dotyczącego czynników biologicznych. W jednym zakładzie pracodawca nie stworzył procedur i instrukcji postępowania ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi oraz planu postępowania na wypadek awarii Nadzór nad chemikaliami Na terenie działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi jest 185 podmiotów gospodarczych wprowadzających do obrotu substancje i mieszaniny chemiczne : 56 producentów, 17 importerów i 112 dystrybutorów. W tej grupie podmiotów przeprowadzono 247 kontroli w 32 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów w zakresie substancji i preparatów chemicznych : - u 29 wprowadzających do obrotu substancje i mieszaniny chemiczne zakwestionowano 103 produkty który miały oznakowanie niezgodne z obowiązującym prawem. Dla 57 produktów zakwestionowano karty charakterystyki. W ramach nadzoru nad prekursorami narkotykowymi kategorii 2 i 3 przeprowadzono 47 kontroli, u wprowadzających do obrotu 7, u stosujących je w działalności zawodowej podmioty gospodarcze wprowadzają do obrotu prekursory narkotykowe kat. 2 i podmiotów gospodarczych stosuje w działalności zawodowej prekursory. kat.2 i 3 Na terenie powiatu łódzkiego 31 podmiotów gospodarczych jest odpowiedzialnych za wprowadzenie do obrotu produktów biobójczych. W tej grupie przeprowadzono 22 kontrole i stwierdzono następujace uchybienia: 4 podmioty wprowadzały produkty biobójcze bez wymaganego pozwolenia 7 podmiotów wprowadzało produkty biobójcze w opakowaniach niewłaściwie oznakowanych, 82

83 Informacja o chorobach zawodowych Struktura chorób zawodowych stwierdzonych w 2011 r. Pozycja wg Rodzaj choroby zawodowej wg wykazu Ogółem. wykazu 3 Pylice płuc 4 6 Astma oskrzelowa 2 12 Alergiczny nieżyt nosa 2 15 Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat 1 17 Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u 2 ludzi 18 Choroby skóry 4 19 Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy 3 26 Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa 4 Ogółem: 22 Rodzaj i liczba chorób zawodowych stwierdzonych u pracowników ochrony zdrowia Rodzaj choroby zawodowej wg wykazu chorób zawodowych z 2002 r numer choroby wg wykazu chorób zawodowych Liczba chorób zawodowych 2010r r alergiczne kontaktowe zapalenie skóry przewlekłe choroby układu ruchu wywoływane sposobem wykonywania pracy WZW typu B Grypa AH1N Razem:

84 Promocja Zdrowia Działania Oddziału Nadzoru Higieny Pracy w zakresie promocji zdrowia, koncentrują się na kształtowaniu właściwych, z punktu widzenia zdrowia, wzorów postępowania związanych z pracą, jej charakterem i warunkami wykonywania Wskazujemy konkretne związki występujące w ścisłej korelacji pomiędzy zdrowiem a pracą zawodową zachowując margines plastyczności na bieżące dostosowanie się do adresatów i sytuacji w firmie. Podstawowe zachowania określają przepisy bhp i zalecenia ergonomii. W ramach procesów promocji zdrowia w miejscu pracy, rozwiązujemy całą gamę problemów zdrowotnych, od tych związanych z ekspozycją na czynniki szkodliwe do psychofizycznych. Poszukujemy nowych i niebanalnych rozwiązań. Udało nam się osiągnąć przewagę konkretnych działań praktycznych, takich jak: wprowadzenie zmian organizacyjnych pracy i zmian technicznych mających na celu zmniejszenie lub eliminację narażenia zawodowego. Wprowadzamy zmiany w wyposażeniu stanowisk pracy i zaplecza socjalnego. Promując zdrowie, stwarzamy realne szanse poszerzenia możliwości rzeczywistych wyborów prozdrowotnych członków załogi. Dzięki kadrze kierowniczej i służbom bhp rozeznanej w głównych problemach zdrowotnych załogi tworzymy określone wartości, wzory myślenia i zachowania. Wspólnie wpływamy na zmianę materialnego środowiska pracy ułatwiając pracownikom realizację sprzyjających zdrowiu stylów życia. Zmieniamy przyzwyczajenia i uczymy nowych zachowań prozdrowotnych aby środowisko pracy stało się przyjazne. Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Służbą Medycyny Pracy oraz innymi instytucjami. Oddział Higieny Pracy PSSE w Łodzi przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy : informacje dotyczące stwierdzonych przekroczeń stężeń lub natężeń czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy. kopie decyzji o stwierdzeniu lub braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej Państwowa Inspekcja Pracy w Łodzi powiadamia nas o zakładach, które nie dopełniły obowiązku wynikającego z art. 209 Kodeksu Pracy oraz uchybieniach stwierdzonych podczas kontroli które podlegają kompetencjom PIS. 84

85 Współpracujemy z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi,a w szczególności z Kliniką Chorób Zawodowych i Kliniką Ostrych Zatruć. W zakresie przekazywania informacji dotyczących konsultacji oraz oceny narażenia zawodowego w toczących się aktualnie postępowaniach w sprawie chorób zawodowych z Poradnią Chorób Zawodowych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Łodzi. W sprawie środków zastępczych współpracujemy z Komendą Wojewódzką i Miejską Policji, Prokuraturą oraz Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym Współpracujemy również: z Biurem ds. Substancji i Preparatów Chemicznych w Łodzi -w zakresie wymiany informacji o substancjach i preparatach chemicznych, interpretacji przepisów z Urzędem ds. Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych -w zakresie wymiany informacji o produktach biobójczych, substancjach czynnych, ich rejestracjach oraz porad w sprawach bieżących. Działalność oświatowo-zdrowotna i promocja zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi podejmuje szereg różnorodnych działań na rzecz zdrowia i jakości życia na terenie naszego miasta. Podstawowe kierunki działań oświatowo-zdrowotnych i promocji zdrowia wynikają z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. W szczególności dotyczą promowania zdrowego stylu życia oraz realizacji programów polityki zdrowotnej państwa (m.in. zapobieganie otyłości i chorobom przewlekłym nowotworom, następstw palenia tytoniu, profilaktyki HIV/AIDS). Ogólne kierunki działań: 1. Realizacja zadań wynikających z Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i zadania na lata zawarte w Wojewódzkich Programach Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu na rok 2011, w tym programy edukacji antytytoniowej realizowane w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach : 85

86 - Czyste Powietrze Wokół Nas - Nie pal przy mnie, proszę - Znajdź właściwe rozwiązanie - Światowy Dzień Bez Tytoniu, Rzuć Palenie Razem z Nami 2. Realizacja zadania w zakresie kształtowania postaw i zachowań zdrowotnych dotyczących prawidłowego żywienia i promowania aktywności fizycznej w oparciu o założenia programu edukacyjnego Trzymaj Formę! w szkołach podstawowych i gimnazjach. Ogólnopolski Program Edukacyjny, promujący zasady zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Na poziomie krajowym współrealizatorami programu są: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Sportu. Program jest jednym z największych w Unii Europejskiej w tym zakresie, opartym na partnerstwie publiczno prywatnym. 3. Realizacja zadań wynikających z założeń Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata oraz bieżących potrzeb ludności. 4. Koordynacja i realizacja programu profilaktyki raka szyjki macicy Wybierz Życie - Pierwszy Krok. 5. Koordynacja i realizacja Wojewódzkiego Strategii Profilaktycznej Dzień dla Zdrowia, propagującej poszerzanie wiedzy o zdrowiu oraz poddawania się badaniom profilaktycznym. 6. Działania w zakresie zagrożeń związanych z używaniem nowych narkotyków tzw. dopalaczy. 7. Realizacja oraz integracja działań w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia we współpracy z władzami rządowymi, samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i sektorem prywatnym. 8. Udzielanie pomocy metodycznej i organizacyjnej placówkom prowadzących działalność prozdrowotną. 86

87 Najwięcej miejsca zajmowało wdrażanie, monitorowanie i ocena realizacji ogólnopolskich programów edukacyjnych w placówkach oświatowych. Programy cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony nauczycieli, pedagogów szkolnych jak i uczniów. Dlatego też dzieci i młodzież były najliczniejszą grupą odbiorców działalności. Duże znaczenia dla zaangażowania koordynatorów tj. nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych w realizację programów mają: dobre oprzyrządowanie tj. wyposażenie w materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne przekazywane szkołom systematyczne szkolenia z udziałem lekarzy lub innych osób fachowych pomoc merytoryczna pracowników Oddziału OZ i PZ podczas przeprowadzania wizytacji. W realizacji działalności współpracowano z : placówkami służby zdrowia Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, dyrektorami przedszkoli, szkół i domów kultury Placówki organizujące półkolonie letnie, Komendą Miejską Policji w Łodzi Urzędem Miasta Łodzi Urzędem Marszałkowskim w Łodzi Starostwem Powiatowym w Łodzi Strażą Miejską w Łodzi Uniwersytetem Medycznym w Łodzi Ośrodkiem Szkolno- Wychowawcze w Łodzi Fundacją Kocham Życie i Amazonki Fundacją Pomocy Rodzinie Opoka Domami Samotnej Matki Domy Dziecka w Łodzi Centrum zajęć pozaszkolnych w Łodzi Centrum zajęć sportowo- rekreacyjnych w Łodzi Caritas Archidiecezji Łódzkiej Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia praktycznego w Łodzi Wyższą Szkołą Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi 87

88 Zakładami Pracy współpraca ze specjalistami Szpitala im. Biegańskiego w Łodzi oraz Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki Miejskimi Przewozami Komunikacyjnymi w Łodzi Domem Handlowym CENTRAL w Łodzi Targowiskami handlowymi w Łodzi dziennikarzami gazet, radia i telewizji Lokalnymi mediami sponsorami Działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia prowadzoną tak przez placówki oświatowo wychowawcze jak i służby zdrowia ocenia się bardzo dobrze. Władze lokalne miasta Łodzi są otwarte i chętne do współpracy w zakresie promocji zdrowia. 88

89 Najciekawsze działania przeprowadzone w ramach realizacji programów prozdrowotnych w roku 2011 : a) Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. W dniu 8 marca 2011 r. w Domu Handlowym Central przeprowadzono akcję prozdrowotną dotyczącą szkodliwości palenia tytoniu. Głównym celem było przekonanie społeczności lokalnej do rzucenia palenia tytoniu oraz zaprzestania palenia w obecności dzieci i innych osób. Tego dnia można było obejrzeć ekspozycję plakatów antytytoniowych oraz wykonać badania tlenku węgla w wydychanym powietrzu wśród osób palących i biernych palaczy. Prowadzone było również rozdawnictwo materiałów oświatowo - zdrowotnych, rozmowy indywidualne połączone z poradnictwem. Akcję realizowano w ramach projektu Światowej Inicjatywy Bloomberga - "Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)". Podczas ferii zimowych pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Powiatowo Epidemiologicznej w Łodzi, przeprowadzili akcję prozdrowotną w Fundacji Pomocy Rodzinie OPOKA w Łodzi pod hasłem: "Zdrowe i bezpieczne ferie". Omówiono podstawowe zasady higieny osobistej, zdrowego stylu życia oraz zapobiegania nałogom ( profilaktyka antytytoniowa). Wszystkie dzieci otrzymały materiały oświatowozdrowotne oraz drobne upominki pozyskane od sponsorów. Akcję przeprowadzona w ramach programu Łódź Zdrowe Miasto we współpracy z Wydziałem Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi. 89

90 W ramach obchodów "Światowego Dnia bez Papierosa" w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łodzi we współpracy z Oddziałem Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi odbyły się następujące działania: o Szkolny konkurs wiedzy o szkodliwości palenia tytoniu o Przedstawienia przez uczniów scenek teatralnych o Zawody sportowe o Ekspozycja wizualna plakatów antytytoniowych o Rozdawnictwo materiałów oświatowo-zdrowotnych. Pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łodzi przygotowali dla wszystkich uczestników spotkania nagrody konkursowe. Zadaniem objęto młodzież z całej szkoły osób. 90

91 W Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 w Łodzi, zorganizowano spotkanie z dziećmi w wieku hasłem: "Zdrowe wakacje zapobiegaj nałogom". Pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przeprowadzili pogadankę dla 25 osobowej grupy dzieci dotycząca zdrowego stylu życia oraz zapobiegania nałogom. Działania te zostały prowadzone we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi Wydziałem Zdrowia Publicznego. Również w ramach akcji letniej działaniem objęto dzieci przebywające na półkoloniach letnich w Akademii Dziecięcych Talentów w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25 c. Dzieci dowiedziały się o szkodliwości palenia tytoniu. Akcja ta odbyła się we współpracy z Komendą Miejską Policji w Łodzi. 91

92 Szkolenia zorganizowanie dla przedszkolnych i szkolnych koordynatorów programów : - Czyste Powietrze Wokół Nas program adresowany dla dzieci w wieku przedszkolnym - Nie pal przy mnie, proszę! program adresowany dla uczniów I-III szkół podstawowych - Znajdź właściwe rozwiązanie program adresowany dla uczniów szkół gimnazjalnych W roku 2011 przekazano informację droga mailową dotycząca nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55 z późn zm.) do wszystkich placówek oświatowych w Łodzi i powiecie łódzkim-wschodnim. Prowadzono również rozdawnictwo materiałów edukacyjno informacyjnych oraz oświatowo zdrowotnych : - plakaty - ulotki - naklejki zakaz palenia - tekstu znowelizowanej ustawy 92

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie sierpień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie lipiec 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie wrzesień 2011/2012. Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie grudzień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD- Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie kwiecień /..-3...-3.. A Cholera A. Dur brzuszny 3 A.-3

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD-1 Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 21/211. 211 21 1 A Cholera 2 A1. Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 40 402 442 310 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 4 4

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Załącznik nr Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 00 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Polska Symbole wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie maj 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA ŁÓDŹ w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości

Bardziej szczegółowo

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY)

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) Gdańsk, 2012 r. Spis treści strona 1. Dur brzuszny (A01.0) 7 2. Dury rzekome A,B,C (A01.1-3) 7 3. Salmonelozy (A02)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA WARSZAWA w ramach wewnętrznego systemu zapewniania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl

INFORMATOR. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1. www.szpital.slupsk.pl Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku ul. Hubalczyków 1 INFORMATOR Dbałość o zdrowie i jakość usług medycznych, naszą odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa Ziemi Słupskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20...

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20... Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: ogółem (B20-B24) Encefalopatie gąbczaste (choroba Creutzfeldta-Jakoba) (A81) Dur brzuszny (A01.0) Dury rzekome A. B. C. (A01.1-3) Salmonellozy:(A02)

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 października 2017 r. Poz. 4436 UCHWAŁA NR 1416/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski WYKAZ TELEFONÓW ODDZIAŁY Szpitalny Kliniczny Oddział Ratunkowy Obszar segregacji medycznej i przyjęć 895386511, 895386432 Gabinet lekarski 895386289 Dyżurka położnych 895386285 Izba Przyjęć 895386302,

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne Rok 2014 kwartał: L.p. NAZWA JEDNOSTKI Instytucja kontrolująca Temat kontroli/okres objęty kontrolą Termin kontroli 1 Krakowski Szpital IZ MRPO:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 2 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 1911/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 1381 UCHWAŁA NR 310/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne:

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne: Struktura organizacyjna Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne: 1. Oddział Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc, w ramach którego 2. Oddział Chorób Płuc, w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2022/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 21 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 2022/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 21 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 2022/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XXXVIII/353/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo

748,1. Zestawienie powierzchni szpitala. Cena brutto usługi. ogółem m 2. Budynek administracyjnobiurowy

748,1. Zestawienie powierzchni szpitala. Cena brutto usługi. ogółem m 2. Budynek administracyjnobiurowy Załącznik nr 23 do SIWZ znak postępowania DA-ZP-252-95/15 Zestawienie powierzchni szpitala Budynek administracyjnobiurowy ul. M.C. Skłodowskiej 26 Parter 275,4 pom. administracyjne 209,5 sanitariaty 7,8

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH SCHEMAT ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH Załączaik Nr 2 Ado Zarządzenia Nrf^ROfb z dnia PEŁNOMOCNIK

Bardziej szczegółowo

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Załącznik do Uchwały Senatu Nr 172/2016 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Struktura organizacyjna Szpitala

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego Miasta Łodzi za 2012 rok. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi

Ocena stanu sanitarnego Miasta Łodzi za 2012 rok. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi Ocena stanu sanitarnego Miasta Łodzi za 2012 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi Urszula Jędrzejczyk Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian.

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian. Aneks nr 2 z dnia 22.12.2014 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie tekstu jednolitego wprowadzonego Obwieszczeniem Nr 1/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XLI/390/2009 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) przez /9/ 291

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) przez /9/ 291 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 6 111 - przez /9/ 291 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 listopada 2017 r. Poz. 4896 UCHWAŁA NR 1616/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/38/2012

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU z dnia 25 lutego 2011r.

UCHWAŁA NR RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU z dnia 25 lutego 2011r. UCHWAŁA NR RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

ZASTĘPCA DYREKTORA PION DZIAŁALNOŚCI NIEMEDYCZNEJ Dział Zatrudnienia i Płac GŁÓWNY KSIĘGOWY Dział Ekonomiczny Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Komitet Transfuzjologiczny

Bardziej szczegółowo

Opis obiektów objętych usługą

Opis obiektów objętych usługą ZAŁĄCZNIK NR I Załącznik nr I a Szpial Dziecięcy - ul.krysiewicza 7/8 Opis obiektów objętych usługą Budyne k Kondygnacja Komórki strefa IV strefa III strefa II strefa I Razem m 2 częstotliwość Liczba łóżek

Bardziej szczegółowo

Spis telefonów. WSSz im. dr Wł. Biegańskiego

Spis telefonów. WSSz im. dr Wł. Biegańskiego Spis telefonów WSSz im. dr Wł. Biegańskiego Centrala telefoniczna Szpitala : 251 60-11 wew.: 60-11 lub 9 Nazwa komórki Numer telefonu Dyrektor 251-61-55 Sekretariat 251-61-50 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 2639 UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra Chęciny

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra Chęciny WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DANYCH KONTAKTOWYCH

WYKAZ DANYCH KONTAKTOWYCH Zarząd Spółki Prezes Zarządu 62 33 22 351 601800207 [524] prezes Sekretariat Prezesa 62 33 22 350 faks: 62 33 22 359 sekretariat Punkt informacyjno rejestracyjny (konsola) Telefony alarmowe Służby alarmowe

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

Meldunek 5/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.05 do 31.05.2008 r.

Meldunek 5/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.05 do 31.05.2008 r. Narowy Instytut Zdrowia Publicznego Główny Inspektorat Sanitarny Państwowy Zakład Higieny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.długa /0 Meldunek /B/0

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POWIERZCHNI PION ODDZIAŁÓW DLA DOROSŁYCH. Piętro VI. Ilość gab. zabiegowych M 2 1. ODDZIAŁ GASTROENTERELOGII

WYKAZ POWIERZCHNI PION ODDZIAŁÓW DLA DOROSŁYCH. Piętro VI. Ilość gab. zabiegowych M 2 1. ODDZIAŁ GASTROENTERELOGII Załącznik Nr 3 WYKAZ POWIERZCHNI PION ODDZIAŁÓW DLA DOROSŁYCH Piętro VI Organizacyjnej / M 2 sal ODDZIAŁ GASTROENTERELOGII 180 1 6 3 2 38 2. ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ 664,6 4 19 9 13 187 Piętro V Organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 82 82 Ludność - 128621 128444 Mężczyźni 62020 61938 Kobiety 66601 66506 Wiek przedprodukcyjny 21408 21626 Wiek produkcyjny 82684 81009 Wiek

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. TERYT² lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. Strona 1

Arkusz1. TERYT² lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. Strona 1 TABELA 12 - Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2011 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 szpitalny

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

SESJA RADY POWIATU GRODZISEGO W trakcie październikowego posiedzenia Rada podjęła uchwały:

SESJA RADY POWIATU GRODZISEGO W trakcie październikowego posiedzenia Rada podjęła uchwały: SESJA RADY POWIATU GRODZISEGO W trakcie październikowego posiedzenia Rada podjęła uchwały: w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu do konstrukcji tabeli wynagradzania pracowników

Bardziej szczegółowo

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1999 r. wg województw

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1999 r. wg województw Państwowy Zakład Higieny, Instytut NaukowoBadawczy Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Zakład Epidemiologii Departament Zdrowia Publicznego 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.miowa Meldunek kwartalny

Bardziej szczegółowo

WAŻNE TELEFONY I ADRESY

WAŻNE TELEFONY I ADRESY WAŻNE TELEFONY I ADRESY E-MAIL: DYREKCJA 22 47-35-300, 22 47-35-330 e-mail: sekretariat@mssw.pl NACZELNA PIELĘGNIARKA. 22 47-35-300, 22 47-35-330 tel/fax: 22 615-77-28 KANCELARIA 22 47-35-383 tel/faks:

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Ilość udostępnionych miejsc szkoleniowych Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO miasta ŁODZI w 2014 roku

OCENA STANU SANITARNEGO miasta ŁODZI w 2014 roku OCENA STANU SANITARNEGO miasta ŁODZI w 2014 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi jest aparatem wykonawczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, będącego jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44

Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Olsztyn ul. Niepodległości 44 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 1163 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. UCHWAŁA NR XXXVII/743/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2291 UCHWAŁA NR 1131/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo