O firmie. About the company. Droga do sukcesu / The road to success WYTYCZAMY SZLAKI / WE SET ROUTES DOCIERAMY WSZĘDZIE / REACHES EVERYWHERE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O firmie. About the company. Droga do sukcesu / The road to success WYTYCZAMY SZLAKI / WE SET ROUTES DOCIERAMY WSZĘDZIE / REACHES EVERYWHERE"

Transkrypt

1

2 O firmie / About the company Droga do sukcesu / The road to success O firmie About the company Droga do sukcesu The road to success PKS International Cargo S.A. świadczy usługi logistyczne oraz na rynku agencji celnych od 1995 roku. Trzy obszary naszej działalności transport, spedycja oraz agencje celne, pozwalają nam na sprawną i kompleksową realizację zadań klientów w optymalnym czasie. Dzięki takiemu połączeniu wzajemnie dopełniających się usług, pełnimy rolę wszechstronnego partnera logistycznego nawet dla najbardziej wymagających Klientów. PKS International Cargo S. A. provides logistics services and services concerning customs agencies since The three fields of our activity transport, forwarding and customs agencies - allow us to guarantee quick and comprehensive execution of customer orders within optimum deadlines. Thanks to such a fusion of complementary services, we fulfil the role of an all-round logistics partner even for the most demanding customers. Zorientowanie na potrzeby Klientów oraz kompleksowość usług to w opinii Klientów największe atuty firmy. Profesjonalną realizację usług zapewnia współpraca z wykwalifikowanymi specjalistami oraz sprawna komunikacja. Tworzenie wartości dodanej dla Klientów następuje poprzez dostarczanie efektywnych rozwiązań, które są indywidualnie dostosowywane do specyfiki i charakteru działalności Klientów. Focus on customer needs and service comprehensiveness are, in customer opinions, the most important assets of our company. Professional service execution is ensured through cooperation with qualified specialists and effective communication. Creation of added value for customers takes place through supply of effective solutions, which are individually tailored to the specifics and characteristic properties of our customers business activities. Specjalizujemy się w drogowych i kolejowych przewozach oraz spedycji w kraju, Europie i Azji. Jako jedyni w Polsce posiadamy agencje celne zlokalizowane na wszystkich towarowych przejściach granicznych z krajami pozaunijnymi graniczącymi z Polską, a także w dużych ośrodkach w kraju. W naszych placówkach oferujemy pełny zakres usług we wszystkich procedurach celnych. Zapewniamy szybką, solidną i profesjonalną obsługę oraz pomoc w każdym postępowaniu przed Urzędem Celnym. Wizytówką firmy jest nie tylko rozbudowana sieć jednostek terenowych, ale również profesjonalizm i zaangażowanie załogi oraz kadry kierowniczej. Głównym celem wszystkich naszych działań jest tworzenie wartości dodanej dla naszych Klientów. We specialise in road and rail transport as well as forwarding within Poland, Europe and Asia. As the only company in Poland, we operate customs agencies at all cargo border crossings of Poland with non - EU neighbour countries, as well as in large cities across Poland. At our branch offices, we offer our full range of services concerning all kinds of customs procedures. We ensure fast, reliable and professional services as well as assistance in all procedures before the Polish Customs Authorities. Our hallmark is not only the extensive network of branch offices, but also the professionalism and engagement of our team and management. The main goal of all our activities is generation of added value for our customers. Opierając się na zdobytym przez lata doświadczeniu konsekwentnie podnosimy poziom jakości naszych usług, tak aby móc dostosować się do zmieniających się przepisów oraz zróżnicowanych potrzeb Klientów prowadzących obrót towarowy w Polsce i za granicą. Dynamiczny rozwój opiera się na stałym śledzeniu potrzeb uczestników rynku. Bacznie śledzimy plany uruchamiania kolejnych przejść granicznych, aby od początku zaistnieć tam z naszą kompleksową ofertą. Basing on our long years of experience, we steadily improve the quality level of our services, so as to be able to adapt to the changing provisions and varied customer needs conducting cargo trading in Poland and abroad. Dynamic development is based on continuous watching of the needs of market players. We keenly follow the plans of construction of further border crossings, to be present on site with our comprehensive offer from day one. Agencje celne / Customs agencies Oddziały spedycyjne / Shipping Agencje celne i oddziały spedycyjne / Customs agencies and shipping WYTYCZAMY SZLAKI / WE SET ROUTES Siedziba firmy / Office PRZEKRACZAMY GRANICE / CROSSING BORDERS PKS INTERNATIONAL CARGO S.A. ul. Obrońców Stalingradu 73, Opole, POLSKA tel / , fax: / NIP: REGON: KRS: KAPITAŁ ZAKŁADOWY: N AGENCJE 23 CELNE ODDZIAŁÓW 16 SPEDYCYJNYCH DOCIERAMY WSZĘDZIE / REACHES EVERYWHERE CUSTOMS AGENCIES SHIPPING

3 Nasza oferta / Our offer Rodzaje naczep / Types of semi-trailers Nasza oferta Our offer PKS International Cargo S.A. świadczy usługi logistyczne oraz na rynku agencji celnych od 1995 roku. Trzy obszary naszej działalności transport, spedycja oraz agencje celne, pozwalają nam na sprawną i kompleksową realizację zadań klientów w optymalnym czasie. Dzięki takiemu połączeniu wzajemnie dopełniających się usług, pełnimy rolę wszechstronnego partnera logistycznego nawet dla najbardziej wymagających Klientów. We specialise in road transport and forwarding in terms of the following kinds of cargo: oversize loads partial and full truck loads hazardous and dangerous cargo (ADR) refrigerated transport. Specjalizujemy się w drogowych i kolejowych przewozach oraz spedycji w kraju, Europie i Azji. Jako jedyni w Polsce posiadamy agencje celne zlokalizowane na wszystkich towarowych przejściach granicznych z krajami pozaunijnymi graniczącymi z Polską, a także w dużych ośrodkach w kraju. W naszych placówkach oferujemy pełny zakres usług we wszystkich procedurach celnych. Zapewniamy szybką, solidną i profesjonalną obsługę oraz pomoc w każdym postępowaniu przed Urzędem Celnym. Wizytówką firmy jest nie tylko rozbudowana sieć jednostek terenowych, ale również profesjonalizm i zaangażowanie załogi oraz kadry kierowniczej. Głównym celem wszystkich naszych działań jest tworzenie wartości dodanej dla naszych Klientów. We conduct transport in Poland and internationally within all of Europe and Asia. Basing on our extensive experience, we offer you handling of oversize load transport, the length, width, height or weight of which would exceed the tolerance values allowable by the relevant provisions. For this purpose, we utilise the most diverse of tractors and specialist semi-trailers such as: flatbed trailers, telescoping trailers, lowbed trailers. When carrying oversize cargo, PKS International Cargo S. A. takes over all obligations related to comprehensive organisation of such transport. We motion for the legally required special permits for such transports, we organise civilian pilots, police convoys or bridge structure appraisals. TRANSPORT / TRANSPORT SPEDYCJA / SHIPPING AGENCJE CELNE / CUSTOMS BROKERS Przeładunek i magazynowanie Transshipment and storage Dysponujemy zróżnicowanym zapleczem magazynowym wraz z pełną infrastrukturą techniczną. Naszym Klientom oddajemy do dyspozycji składy celne, magazyny celne oraz inne miejsca uznane przez administrację celną, w których mogą składować towary wspólnotowe i niewspólnotowe. W miejscu styku linii kolejowych szerokotorowych z normalnotorowymi oferujemy infrastrukturę przystosowaną do przeładunku różnorodnych towarów, w tym jednostkowych i masowych. We have at our disposal broad and varied warehousing facilities including full technical infrastructure. We provide to our customers bonded warehouses, customs warehouses and other locations approved by customs authorities, where cargo from the community and from outside the community may be stored. At rail line gauge breaks, we offer the infrastructure required for the transshipment of various kinds of cargo, including piece goods and bulk cargo. Transport kolejowy Rail transport Dzięki wykorzystaniu sprawdzonych przewoźników krajowych i zagranicznych, PKS International Cargo S.A. oferuje kompleksową współpracę w zakresie transportu i spedycji kolejowej. Naszym Klientom udostępniamy punkty przeładunkowe i terminale szerokotorowe oraz normalnotorowe. Thanks to contracting proven domestic and foreign forwarders, PKS International Cargo S. A. offers comprehensive cooperation within the field of rail transport and forwarding. We provide our customers with transshipment facilities as well as broad gauge and normal gauge stations. After obtaining from you information about the loading point, destination, as well as knowing the general properties of the cargo and transport frequency, we are able to prepare a detailed cost estimate for such a transport order. We describe in such a study the forwarding costs in detail, as well as the most advantageous route and customs procedure variants. Dysponując podanymi przez Państwa informacjami o miejscu załadunku, przeznaczenia, jak również znając ogólną charakterystykę towaru i częstotliwość transportów, jesteśmy w stanie przygotować szczegółowy kosztorys realizacji zlecenia transportowego. W opracowaniu tym precyzyjnie określamy koszty spedycyjne, najkorzystniejszą trasę oraz warianty odprawy celnej. Najciekawsze projekty Interesting past projects Wśród naszych najbardziej spektakularnych działań transportowych była organizacja przewozu cywilnych urządzeń radarowych z Francji do Polski na lotniska Poznań - Ławica oraz Wrocław. Naszym obowiązkiem z uwagi na wielkość ładunku (szerokość 4,00 m wysokość 3,80 m) była organizacja formalności związanych z wjazdem na teren lotniska (przepustki dla sprzętu i ludzi) a także rozładunek i objazdy trasy. Wykonujemy także zlecenia kontraktowe np. 40 transportów na trasie Austria - Norwegia z uwzględnieniem organizacji pozwoleń, przepraw promowych oraz formalności celnych. Among our most extraordinary transport activities was organising the transport of civilian radar equipment from France to Poland to the airports Poznań-Ławica and Wrocław. Our duty, due to the load size (width of 4,00 m and height of 3,80 m) was taking care of the formalities related to entering the airport (passes for equipment and personnel) as well as unloading and route detours. We also do contract work, i. e. 40 transports from Norway to Austria including arrangement of permits, ferry crossings and customs formalities.

4 Najwyzsza jakosc / Top quality Najwyzsza jakosc Gwarancją wysokiej jakości naszych usług jest wdrożony w marcu 2003 roku i funkcjonujący w Spółce System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008, potwierdzony certyfikatem wydanym przez Det Norske Veritas. Certyfikat obejmuje nasze usługi spedycyjne oraz krajowe oraz międzynarodowe drogowe przewozy towarów. Od 11 września 2008 roku nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i na życzenie Klientów udostępniamy szereg informacji świadczących o naszej wiarygodności. 17 czerwca 2009 roku dołączyliśmy również do grona posiadaczy uznawanego we wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej Świadectwa AEO, przyznawanego przez administrację celną. Dzięki niemu PKS International Cargo S.A. znajduje się w wąskiej grupie firm posiadających ten prestiżowy certyfikat. Top quality Introduced in March of 2003, and currently in operation in the system, is the quality management system according to standard ISO 9001:2008, guaranteeing high quality of our services. It is confirmed by a certificate issued by Det Norske Veritas. The certificate spans our forwarding services as well as national and international road goods freight. On June 17th, 2009., we have joined the ranks of owners of the European Community AEO certificate, assigned by the customs administration. Thanks to this document, PKS International Cargo S.A. is found within the narrow group of companies holding this prestigious certificate. Certyfikaty / Certificates

5 BARTOSZYCE, Bartoszyce, ul. Zbożowa 8, tel. 89/ , fax 89/ , kom , BEZLEDY, Bezledy, Drogowe Przejście Graniczne, tel. 89/ , fax 89/ , kom , BIAŁA PODLASKA, Biała Podlaska, ul. Brzeska 126, tel. 83/ , fax 83/ , kom , , BIAŁYSTOK, Białystok, ul. Octowa 8, tel. 85/ , fax 85/ , kom , BOBROWNIKI Bobrowniki, Drogowe Przejście Graniczne, tel. 85/ , fax 85/ , kom , BYDGOSZCZ; Bydgoszcz, ul. Wąbrzeska 33, tel. 52/ , fax 52/ , kom , CHYŻNE, Chyżne, Budynek Chyżbetu, tel. 18/ , fax 18/ , CIESZYN, Cieszyn Boguszowice, ul. Graniczna 79, tel. /fax 33/ , kom , DOROHUSK, Dorohusk, Drogowe Przejście Graniczne, tel. 82/ , 82/ , 82/ , fax 82/ , 82/ , kom , , GDYNIA, Gdynia, ul. J. Wiśniewskiego 31 pok. 126, tel. 58/ , 58/ , fax 58/ , kom , HREBENNE, Hrebenne, Drogowe Przejście Graniczne Hrebenne, tel. 84/ , fax 84/ , kom , HRUBIESZÓW, Hrubieszów, ul. Nowa 100, tel. 84/ , fax 84/ , 84/ , kom , KORCZOWA, Korczowa, Radymno, tel. 16/ , fax 16/ , kom , , KOROSZCZYN, Koroszczyn, Terespol, tel. 83/ , fax 83/ , kom , KUŹNICA BIAŁOSTOCKA, Kuźnica Białostocka, Drogowe Przejście Graniczne, tel. 85/ , 85/ , 85/ , fax 85/ , 85/ , kom , , MAŁASZEWICZE, Małaszewicze, ul. Kolejarzy 6, tel. 83/ , 83/ , 83/ , fax 83/ , kom , , MEDYKA, Medyka, Drogowe Przejście Graniczne, tel. 16/ , fax 16/ , kom , OPOLE, Opole, ul. Obrońców Stalingradu 73, INTRASTAT, tel. 77/ , 77/ , fax 77/ , Opole, ul. Zielonogórska 3 pok. 4, tel. 77/ , PRZEMYŚL, Przemyśl, ul. Ofiar Katynia 26, tel. 16/ , fax 16/ , kom , SUWAŁKI, Suwałki, ul. Buczka 183 D tel. 87/ , fax 87/ , WROCŁAW, Wrocław, ul. Skarżyńskiego 36, tel. 71/ , fax 71/ , ŻARSKA WIEŚ, Żarska Wieś, tel. 75/ , 75/ , fax 75/ , kom , BIAŁYSTOK, Białystok, ul. Octowa 8, tel. 85/ , kom , BYDGOSZCZ, Bydgoszcz, ul. Wąbrzeska 33, tel. 52/ , fax 52/ , kom , CIESZYN, Cieszyn Boguszowice, ul. Graniczna 1, tel. 33/ , 33/ , 33/ , fax 33/ , kom , GDYNIA, Gdynia, ul. J. Wiśniewskiego 31 pok. 126, tel. 58/ , 58/ , fax 58/ , kom , GNIEZNO, Gniezno, ul. Kolejowa 2, tel. 61/ , fax 61/ , kom , , HRUBIESZÓW, Hrubieszów, ul. Nowa 100, tel. 84/ , fax 84/ , 84/ , kom , KUDOWA ZDRÓJ, Kudowa Zdrój, ul. Zdrojowa 43, tel. 74/ , fax 74/ , kom , MAŁASZEWICZE, Małaszewicze, ul. Kolejarzy 6, tel. 83/ , 83/ , 83/ , fax 83/ , kom , , OPOLE, Opole, ul. Obrońców Stalingradu 73, tel. 77/ , 77/ , 77/ , 77/ , fax 77/ , 77/ , kom , , , , , PRZEMYŚL, Przemyśl, ul. Lwowska 52 pok. 504, tel. 16/ , fax 16/ , kom , RZESZÓW, Rzeszów, ul. Przemysłowa 11, tel. 17/ , fax 17/ , kom , SŁAWKÓW, Sławków ul. Groniec 1, tel. 32/ , fax 32/ , kom , WROCŁAW, Wrocław, ul. Kościuszki 135, tel. 71/ , 71/ , 71/ , fax 71/ , ZAWIERCIE, Zawiercie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 95/405, tel. 32/ , fax 32/ , kom , , ZIELONA GÓRA, Zielona Góra, ul. Naftowa 1, tel. 68/ , 68/ , fax 68/ , kom , ŻARSKA WIEŚ, Żarska Wieś, tel. 75/ , 75/ , fax 75/ , kom ,

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2007-2010 W ADAMPOL SA odpowiedzialność społeczna to jeden z głównych elementów strategii Firmy. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA People, that s what makes us stand out. Zbigniew Tracichleb

LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA People, that s what makes us stand out. Zbigniew Tracichleb 138 Raport roczny Grupy PKP 2009 Annual Report of PKP Group 2009 LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA People, that s what makes us stand out Zbigniew Tracichleb PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. Szeroki tor

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION!

ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! Wprowadzenie Witamy w grupie motoryzacyjnej LenGo. Grupa LenGo składa się z wielu niezależnych firm znajdujqcych się

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

-160 C. Technologia LNG. Terminal LNG w ÂwinoujÊciu. około

-160 C. Technologia LNG. Terminal LNG w ÂwinoujÊciu. około PORT HANDBOOK 2013 2014 Polskie LNG S.A. jest spółką celową powołaną w 2007 roku do budowy terminalu LNG w Świnoujściu, czyli instalacji do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG Liquefied

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców

TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców Targi w Polsce 2010 Exhibitions in Poland ISSN 1899-7066 Polska Izba Przemysłu Targowego Polish Chamber of Exhibition Industry TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców EXHIBITIONS

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK...

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK... 1 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS PIAP-SŁOWO WSTĘPNE... 3-4 INDEX... 5 1 STOCK... 6-7 3LINE PROMOTION... 8 AML/ROM88... 9 ART CLIP... 10-11 ARUAL GADŻETY... 12 BUSINESS MEDIA... 13 ATUT... 14-15 AWIH...

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska

Bardziej szczegółowo

Nasz potencjał to - wykwalifikowana kadra i własna baza sprzętowo-transportowa

Nasz potencjał to - wykwalifikowana kadra i własna baza sprzętowo-transportowa Szanowni Państwo, MIRBUD S.A. należy do grona największych firm na rynku budowlanym, działających we wszystkich segmentach budownictwa. Jesteśmy spółką notowaną na parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION

CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION Wiesław PIEKARSKI Sławomir JUŚCIŃSKI CENTRA LOGISTYCZNE W POLSCE PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ LOGISTIC CENTERS IN POLAND AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION W artykule przedstawiono definicję i funkcje

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie infrastruktury kolejowej Railway infrastructure maintenance

Utrzymanie infrastruktury kolejowej Railway infrastructure maintenance Utrzymanie infrastruktury kolejowej Railway infrastructure maintenance 87 Raport Roczny I2008I Annual Report Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej to jedno z kluczowych zadań, stojących przed

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board raport roczny annual report Spis treści Contents 2 2 6 8 10 12 16 17 18 20 22 24 28 34 30 36 31 37 32 38 42 42 Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Fasteners for agricultural machinery Elementy złączne do maszyn rolniczych

Fasteners for agricultural machinery Elementy złączne do maszyn rolniczych doświadczenie, które łączy www.asmet.com.pl Fasteners for agricultural machinery Elementy złączne do maszyn rolniczych Comprehensiveness The basic activity of ASMET GROUP companies is the manufacture and

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report 2009 Spis treści: Table of contents: 4 I Słowo wstępne Prezesa Zarządu Introductory address of the President of the Management Board 8 I Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT www.lotnisko-chopina.pl Lotnisko Chopina w Warszawie / Warsaw Chopin Airport 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 1 s Spis tresści Table of contents 6 8 12 14 16 18 19 22 24 26 28 30 32 34 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo