Kształcić młodych ludzi na potrzeby rynku pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kształcić młodych ludzi na potrzeby rynku pracy"

Transkrypt

1 Historia szkoły sięga już przeszło 50 lat. Na przestrzeni tych lat wielokrotnie zmieniała się struktura naszej szkoły, ale ciągle przyświecał jej jeden cel: Kształcić młodych ludzi na potrzeby rynku pracy

2 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI - ( 3 letnie): Klasa z rozszerzonym programem nauczania z j. polskiego, historii i j. angielskiego TECHNIKUM ZAWODOWE Nr 4 ( 4 letnie): technik pojazdów samochodowych technik teleinformatyk technik elektronik technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - NOWOŚĆ ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Nr 1 ( 3 letnia) : mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych blacharz samochodowy NOWOŚĆ lakiernik NOWOŚĆ operator obrabiarek skrawających - NOWOŚĆ

3 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI - ( 3 letnie): KLASA Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII I JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uczniowie, którzy zdecydują się na naukę w tej klasie będą przygotowani do tego, by w przyszłości podjąć dalsze kształcenie na uczelniach wyższych, na kierunkach humanistycznych i lingwistycznych.

4 TECHNIKUM Kształcąc się w technikum po czterech latach nauki będziesz mógł/mogła przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Możesz również kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

5 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Głównym celem szkoły zawodowej jest umożliwienie absolwentowi uzyskania kwalifikacji w wyuczonym zawodzie. Kształcenie trwa trzy lata. Po szkole możesz kontynuować naukę w liceum uzupełniającym, które kończy się egzaminem maturalnym.

6 Opis kierunków kształcenia

7 Technik pojazdów samochodowych Bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B CHA R A K T ER Y ST Y K A ZA WODU: odi agnoza i napr aw a podzespoł ów i zespoł ów poj azdów samochodow ych; odi agnoza or az napr aw a el ek t r y cznych i el ek t r oni cznych uk ł adów samochodow ych;

8 Technik teleinformatyk Bezpłatne uprawnienia SEP I 1KV - NOWOŚĆ CHA R A K T ER Y ST Y K A ZA WODU: Ur uchami ani e or az ut r zy mani e t er mi nal i i pr zy ł ączy abonenck i ch; Pr oj ek t ow ani e l ok al nych si eci k omput er ow y ch or az admi ni st r ow ani e ni mi ;

9 Technik elektronik Bezpłatne uprawnienia SEP I 1KV - NOWOŚĆ CHA R A K T ER Y ST Y K A ZA WODU: Wy k onani e i nst al acj i ur z ądzeń el ek t r oni cznych Ek spl oat acj a ur z ądzeń el ek t r oni cznych

10 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - NOWOŚĆ CHARAKTERYSTYKA ZAWODU: Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

11 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR1 Mechanik pojazdów samochodowych Bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B CHARAKTERYSTYKA ZAWODU: odiagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych okontrola stanu technicznego zespołów i układów

12 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR1 Elektromechanik pojazdów samochodowych Bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B CHARAKTERYSTYKA ZAWODU: Diagnoza praz naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Kontrola stanu technicznego zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych Konserwacja i przegl ąd elementów wyposażenia elektrycznego pojazdów

13 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR1 Blacharz samochodowy Uprawnienia spawalnicze metodą MAG lub TIG Charakterystyka zawodu: Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych Wykonywanie operacji na obrabiarkach do blach stosowanych w przemy śle motoryzacyjnym

14 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR1 Operator obrabiarek skrawających Charakterystyka zawodu: Programowanie i użytkowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie użytkowanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających

15 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR1 Lakiernik Char ak t er yst y k a zaw odu: Wyk ony w ani e pr ac l ak i er ni czy ch r óżnymi t echnol ogi ami R ozpoznaw ani e uszk odzeń i w ad

16