METAJĘZYKI. Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki Katedra Inżynierii Komputerowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METAJĘZYKI. Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki Katedra Inżynierii Komputerowej"

Transkrypt

1 4 dr inż. Robert Berezowski Ul. Śniadeckich 2 Pokój 223A Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki Katedra Inżynierii Komputerowej 1

2 XPath nawigacja i wyszukiwanie Dokument XML budowa strukturalna - drzewko Nazwy znaczników opisują dane Znaczenie elementów zależy od kontekstu (tytuł publikacji, tytuł naukowy) Dla szybkich przekształceń niezbędne jest wsparcie dodatkowymi aplikacjami potrzeba opisu dostępu do elementów -XPath XPath - język deklaratywny służący wskazywaniu elementów, atrybutów, lub całych fragmentów dokumentu XML (wyszukiwaniu informacji) 2

3 XPath nawigacja i wyszukiwanie Zwięzła nie-xml-owa składnia, przyjęta w celu umożliwienia umieszczania wyrażeń XPath w wartościach atrybutów oraz w URI. Zastosowanie: różne technologie związane z XML: W transformacjach XSLT W odsyłaczach Xlink W wyrażeniach Xpointer W schematach XMLSchema W pytaniach Xquery 3

4 XPath - właściwości Wyrażenie XPath składa się z: kroków (step), które tworzą ścieżkę (path). krok Element, atrybut, funkcja Kroki rozdzielane są symbolem / Kolejne kroki (ścieżka) ograniczają wybierany obszar /root/step/finger /auto/fiat/uno/2004/lipiec /dysk/katalog/podkatalog/plik Wyrażenia XPath mogą zwracać następujące wartości: Wartość logiczna boolean; Liczba number; Łańcuch tekstowy string; Zbiór węzłów node-set. 4

5 XPath - właściwości Wyrażenia danego kroku uzależnione są od poprzednich kroków lub od ROOT Na kontekst składają się: Bieżący węzeł (tzw. context node); Dwie dodatnie liczby naturalne (pozycja kontekstu - context position oraz rozmiar kontekstu - context size); Wiązania zmiennych; Biblioteka dostępnych funkcji; Zadeklarowane przestrzenie nazwowe widoczne w zakresie wyrażenia. Można podawać alternatywne ścieżki w postaci tzw. wzorca (pattern). Poszczególne ścieżki są wówczas porozdzielane symbolami. 5

6 XPath węzeł cały element wraz z podelementami, tekstami, komentarzami. /kantor/notowanie[2] /kantor/notowanie/data/ kantor Zależności pomiędzy węzłami: root - korzeń ancestor - przodek parent rodzic self bieżący sibling rodzeństwo preceding poprzednik following - następnik descendant potomek child - dziecko notowanie notowanie wydarzenie data kursy dzien rok korona miesiac hrywna dolar euro funt 6

7 PROGRAM TV 7

8 XPath dostęp do węzłów Bezpośredni dostęp (ścieżka od korzenia): /kantor/notowanie[2]/data /kantor/notowanie/kursy/euro dostęp do węzłów w zależności od ich położenia względem węzła odniesienia (instrukcje języka XPath): notowanie/kursy child węzły dzieci descendant węzły potomkowie parent węzeł rodzic ancestor węzły przodkowie preceding wszystkie poprzednie węzły following wszystkie kolejne węzły preceding-sibling poprzedniki na tym samym poziomie following-sibling następniki na tym samym poziomie self bieżący descendant-or-self suma decendant i self ancestor-or-self suma ancestor i self 8

9 XPath dostęp do węzłów Bezpośredni dostęp (ścieżka od korzenia): /kantor/notowanie[2]/data /kantor/notowanie/kursy/euro dostęp do węzłów w zależności od ich położenia względem węzła odniesienia (instrukcje języka XPath): child węzły dzieci /program/child::* /program/kanal/child::* /program/child::* 9

10 /program/kanal[3]/audycja/parent::* /program/descendant ::* 10 /program/kanal[3]/audycja/ancestor::*

11 /program/kanal[3]/audycja[3]/following::* /program/kanal[3]/audycja[3]/preceding::* 11 /program/kanal[3]/audycja[3]/following-sibling::* /program/kanal[3]/audycja[3]/preceding-sibling::*

12 XPath dostęp do węzłów Użycie instrukcji języka XPath: Instrukcja::nazwa elementu lub Instrukcja::funkcja funkcje: o node() wyszukanie węzła o text() wyszukanie tekstu (treści) o comment() wyszukanie komentarza o processing-instruction() wyszukanie instrukcji przetwarzającej Przykład: preceding::data following-sibling::text() Skróty instrukcji języka XPath: child:: parent::node().. descendant-or-self::node() // self::node(). [position()=5] - [5] tzw. predykat 12

13 XPath - predykaty Wyszukiwanie węzłów o określonej zawartości tekstowej./data[dzien>12], //kursy[funt=5.99], //data[miesiac=1] Operatory porównania i logiczne: Równy - = Nierówny -!= Większy od - > Większy lub równy - >= Mniejszy od - < Mniejszy lub równy - <= Iloczyn - and Alternatywa - or Zaprzeczenie - not Operatory matematyczne Dodawanie - + Odejmowanie - - Mnożenie - * Dzielenie - div modulo - mod 13

14 XPath funkcje tekstowe Operacje dotyczące tekstu: concat(tekst1,tekst2..) łączenie tekstów contains(tekst, wzór) sprawdzenie czy tekst zawiera wzór) normalize-space(tekst) usuwa zbędne spacje starts-with(tekst,wzór)- sprawdzenie czy tekst zaczyna sięod wzoru string-length(tekst)- obliczenie długości tekstu substring(tekst,początek,długość) wycina z tekstu od wskazanego miejsca określona ilość znaków substring-after(tekst, wzor)- zwraca tekst po wystąpieniu określonego wzorca substring-before(tekst, wzor)- zwraca tekst występujący przed wzorcem translate(tekst, stare, nowe) zamienia w tekście stare znaki na nowe 14

15 XPath - funkcje Operacje dotyczące liczb: ceiling(liczba) zwraca liczbę całkowitą większą bądź równą danej liczbie floor(liczba) - zwraca liczbę całkowitą mniejszą bądź równą danej liczbie round(liczba) zwraca najbliższą liczbę całkowitą sum(zbiór.węzłów) sumuje wartości węzłów Pozostałe operacje: count(element) zwraca liczbę wystąpień elementów position() podaje pozycję elementu last() podaje pozycję ostatniego elementu name() podaje nazwę elementu 15

16 <kantor> <notowanie data=" "> <kursy><dolar>3.82</dolar><funt>6.02</funt><euro>4.18</euro><hrywna>0.62</hrywna></kursy> </notowanie> <notowanie data=" "> <kursy><dolar>3.90</dolar><funt>6.06</funt><euro>4.14</euro><hrywna>0.66</hrywna></kursy> </notowanie> <notowanie data=" "> <kursy><dolar>3.90</dolar><funt>6.00</funt><euro>4.22</euro><hrywna>0.68</hrywna></kursy> </notowanie> <notowanie data=" "> <kursy><dolar>4.02</dolar><funt>5.96</funt><euro>4.24</euro><hrywna>0.70</hrywna></kursy> </notowanie> </kantor> kantor/notowanie[2]/*/*[position()=3] kantor/notowanie[2]/*/*[position()=last()] kantor/notowanie[2]/*/*[position()>2] kantor/notowanie[1]/*/*[position()<last()] 16

17 17 6,02 4,18 0,62 3,90 6,06 4,14 0,66 3,90 6,00 4,22 0,68 4,02 5,96 4,24 0,70 kantor notowanie notowanie notowanie notowanie kursy kursy kursy kursy dolar hrywna funt euro dolar funt euro hrywna dolar funt euro hrywna dolar funt euro ,82 sum(//dolar) div count(//dolar) //*[name()='dolar'] kantor/notowanie[2]/preceding-sibling::* kantor/notowanie[3]/kursy/dolar/following-sibling::* kantor/notowanie[2]/*/*[2]/preceding-sibling::*

18 Rozszerzalny język stylów XSL XSL (extensible Style Language) kompletna i oficjalna propozycja języka do przekształcania i wyświetlania dokumentów XML XSLT język przekształceń; Polega na analizie dokumentu XML i podejmowaniu decyzji w zależności od napotkanych elementów; Można użyć m.in. do zmiany układu danych, pokazania tylko wybranych elementów, przekształceniu xml na różne formaty (html, tekst, latex) XSL-FO język formatujący obiekty; Nie jest jeszcze obsługiwany przez przeglądarki; XSL XML XSL Procesor HTML (or XML or text) 18

19 Procesory XSLT Uruchamiane w linii poleceń (fizyczne stworzenie pliku wynikowego): xalan - darmowy, Java - xt - darmowy, Java - saxon - darmowy, Java utx darmowy, DOS, Unicorn Enterprises S.A. msxsl dostarczany przez Microsoft Przekształcanie XSLT w IE6 lub Netscape7 (efekty przekształcenia widoczne w oknie przeglądarki) <?xml version="1.0"?> <?xml-stylesheet href="kantor.xsl" type="text/xsl"?> <kantor> <notowanie>... </kantor> 19

20 Przekształcenie XSLT Wyszukiwanie w arkuszu styli XSLT reguł-instrukcji dotyczących przetwarzania; XSLT jest językiem deklaratywnym opartym na tzw. regułach przekształceń; Reguły składają się z: Szablonu, który określa jakich węzłów dotyczy dana reguła; Instrukcji opisujących przekształcenie węzła; 20

21 Przykładowy dokument xml <?xml-stylesheet href="kantor.xsl" type="text/xsl"?> <kantor> <notowanie kolor="yellow"> <data> <dzien>11</dzien> <miesiac>03</miesiac> <rok>2004</rok> </data> <kursy> <dolar>3.79</dolar> <funt>5.99</funt> <euro>4.22</euro> <hrywna>0.55</hrywna> <korona>0.88</korona> </kursy> </notowanie> <notowanie kolor= orange"> <data> <dzien>11</dzien> <miesiac>03</miesiac> <rok>2004</rok> </data> <kursy> <dolar>3.73</dolar> <funt>6.03</funt> <euro>4.20</euro> <hrywna>0.51</hrywna> <korona>0.88</korona> </kursy> </notowanie> </kantor> 21

22 Tworzenie Arkusz Stylów XSLT Dołączenie pliku XSL deklaracja w pliku *.XML: <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="historia.xsl"?> Definicja plik *.XSL: <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transform" version="1.0"> lub <xsl:stylesheet xmlns:xsl= > - IE5 <xsl:output method= text"/> typ wyniku <xsl:template match="/"> definicja reguły głównej Kantorek! <xsl:value-of select="kantor/notowanie/data"/> <xsl:template match= xxxxx">... </xsl:stylesheet> definicja kolejnej reguły (dla znacznika <xxxx>) Wynik w Notatniku: Kantorek!

23 Tworzenie Arkusz Stylów XSLT Dołączenie pliku XSL deklaracja w pliku *.XML: <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="historia.xsl"?> Definicja plik *.XSL: <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transform" version="1.0"> lub <xsl:stylesheet xmlns:xsl= > - IE5 <xsl:output method="html"/> typ wyniku <xsl:template match="/"> <HTML> <HEAD> <TITLE>Kantorek</TITLE> </HEAD> <BODY> Kantorek! <br/> <xsl:value-of select="kantor/notowanie/data"/> </BODY> </HTML> </xsl:stylesheet> Wynik w przeglądarce: definicja reguły głównej <HTML> <HEAD> <TITLE>Kantorek</TITLE> </HEAD> <BODY> Kantorek! <br> </BODY> </HTML> 23

24 Reguły (xsl:template) Reguły XSLT: <xsl:template match= (XPath)">... (treść) Ścieżka XPath okrśla węzły dla których reguła obowiązuje Treść (w przypadku uruchomienia reguły) określa jakie elementy zostaną wypisane na wyjście Mogą zostać użyte dodatkowe instrukcje XSLT Przetwarzanie rozpoczyna się od reguły głównej (match= / ) Ukośnik "/" jest wzorcem reprezentującym element przed elementem głównym (XPath); Kolejne reguły mogą rekurencyjnie wywoływać reguły dla innych węzłów Wywołanie kolejnych reguł odbywa się za pomocą instrukcji <xsl:apply-templates select= nazwa /> lub <xsl:apply-templates/> 24

25 Reguły (xsl:template) Wywołanie reguły odbywa się za pomocą instrukcji <xsl:apply-templates select= nazwa /> Jeżeli chcemy wywołać reguły dla wszystkich dzieci to wystarczy wpisać: <xsl:apply-templates/> Elementy nieopisane posiadają regułę wbudowaną: <xsl:template match= *"> <xsl:apply-templates/> <xsl:template <xsl:value-of select="."/> Jeżeli jest więcej węzłów pasujących do określonego węzła to atrybutem priority elementu <xsl:template> można określić, która reguła ma być użyta 25

26 Reguły Przykładowy arkusz styli xsl <xsl:stylesheet> <xsl:template match= / > akcja + wywołanie kolejnych elementów dzieci) <xsl:template match= notowanie > akcja + wywołanie kolejnych elementów dzieci)... </xsl:stylesheet> <xsl:template match="/">kantorek! <xsl:apply-templates select="kantor/notowanie"/> <xsl:template match="notowanie"> <xsl:text> </xsl:text><xsl:value-of select="data"/> --> <xsl:apply-templates select="kursy"/> <xsl:template match="kursy"><xsl:apply-templates/> <xsl:template match="*"> <xsl:value-of select="name()"/> - <xsl:value-of select="."/><xsl:text> </xsl:text> 26

27 27

28 Węzeł główny i węzły elementów alternatywnie może zostać użyty atrybut name, zawierający dowolną nazwę, służącą do uruchomienia reguły (template) poleceniem xsl:call-template. Wynik jest produkowany za każdym razem gdy zostanie uruchomiona ta reguła. Przykład <xsl:template match= / > <xsl:call-template name= wydruk />... <xsl:template match="/"> <br/> początek reguły / <xsl:call-template name="naglowek"/> <xsl:apply-templates/> <xsl:call-template name="stopka"/> <br/> koniec reguły / <xsl:template name="naglowek"> <br/> Program telewizyjny wybrane audycje <br/> <xsl:template name="stopka"> <br/> a tu jest data, godzina i numer strony <br/> 28

29 Generowanie kodu HTML Arkusze XSLT zawierają: Instrukcje opisują sposób przekształcania dokumentu XML (XSL:nazwa); Literały dodawane są do wyniku w takiej postaci jak występują; Aby przekształcić dokument XML na HTML za pomocą XSLT należy: W elemencie głównym dołączyć nagłówek HTML (<html>, <head>, <body>); W pozostałych regułach dołączać dodatkowe formatowanie; Dopisywany html ma być zgodny z XML Rozróżniane są wielkości liter; Atrybuty muszą być ujęte w cudzysłowy; Każdy element musi składać się ze znacznika początkowego i końcowego 29

30 Zawartość węzła Wyświetlenie zawartości węzła <xsl:template match= / > - określenie węzła odniesienia określenie elementu pobieranego (w stosunku do węzła odniesienia) z pliku XML (atrybutem select określamy wybieraną wartość) <xsl:value-of select=. /> <xsl:value-of select= kantorek/notowanie/data /> Wartość węzła to tekst w nim zawarty; Jeżeli węzeł zawiera węzły potomne to wartość ta zawiera także ich tekst; <xsl:template match= audycja"> <xsl:value-of select="."/> Dobranocka <xsl:template match="program"> <xsl:value-of select="."/> Dobranocka Dziennik Film Dobranocka 30 Film Dziennik Teleturniej Film Serial Teleturniej Film Teleturniej Dziennik Film

31 Wstawianie wartości atrybutów - HTML <xsl:template match="/"> <HTML> <HEAD> <TITLE>Kantorek</TITLE> </HEAD> <BODY bgcolor=" <xsl:value-of select= > > <BODY Kantorek! <br/> <xsl:value-of select="kantor/notowanie/data"/> </BODY> <HTML> </HTML> <HEAD> <TITLE>Kantorek</TITLE> </HEAD> <BODY bgcolor="magenta"> Kantorek! <br> </HTML> </BODY> 31

32 Tworzenie tabeli <xsl:template match="/"> <HTML> <BODY Kantorek! <br/> <table border="1"> <tr> <th>data</th><th>dolar</th><th>funt</th> <th>euro</th><th>hrywna</th><th>korona</th></tr> <xsl:apply-templates/> </table> </BODY> </HTML> <xsl:template match="notowanie"> <tr align="center"> <td><xsl:value-of select="data"/></td> <td><xsl:value-of select="kursy/dolar"/></td> <td><xsl:value-of select="kursy/funt"/></td> <td><xsl:value-of select="kursy/euro"/></td> <td><xsl:value-of select="kursy/hrywna"/></td> <td><xsl:value-of select="kursy/korona"/></td> </tr> <HTML> <BODY bgcolor="magenta"> Kantorek! <br> <table border="1"> <tr> <th>data</th> <th>dolar</th> <th>funt</th> <th>euro</th> <th>hrywna</th> <th>korona</th></tr> <tr align="center"> <td> </td> <td>3.79</td> <td>5.99</td> <td>4.22</td> <td>0.55</td> <td>0.88</td> </tr>... </table></body></html> 32

33 Tworzenie tabeli <xsl:template match="/">... <BODY Kantorek! <br/> <table border="1"> <tr> <th>data</th><th>dolar</th><th>funt</th> <th>euro</th><th>hrywna</th><th>korona</th></tr> <xsl:for-each select="kantor/notowanie"> <tr align="center"> <td><xsl:value-of select="data"/></td> <td><xsl:value-of select="kursy/dolar"/></td> <td><xsl:value-of select="kursy/funt"/></td> <td><xsl:value-of select="kursy/euro"/></td> <td><xsl:value-of select="kursy/hrywna"/></td> <td><xsl:value-of select="kursy/korona"/></td> </tr> </xsl:for-each> </table> </BODY> </HTML> <HTML> <BODY bgcolor="magenta"> Kantorek! <br> <table border="1"> <tr> <th>data</th> <th>dolar</th> <th>funt</th> <th>euro</th> <th>hrywna</th> <th>korona</th></tr> <tr align="center"> <td> </td> <td>3.79</td> <td>5.99</td> <td>4.22</td> <td>0.55</td> <td>0.88</td> </tr>... </table></body></html> 33

34 xsl:for-each deklaracja <xsl:for-each select= ścieżka >... </xsl:for-each> Instrukcja pętli w języku xsl Dla każdego elementu określonego atrybutem select wykonaj określone kroki <xsl:for-each select="kantor/notowanie"> Dla każdego elementu notowanie wykonaj... 34

35 <xsl:template match="/program"> <xsl:call-template name="naglowek"/> <xsl:apply-templates/> <xsl:call-template name="stopka"/> <xsl:template match="kanal"> <table border="1" width="300"> <tr><td> <xsl:apply-templates/> </td></tr> </table> <xsl:template match="audycja"> <xsl:apply-templates/> <xsl:template name="naglowek"> <br/> Program telewizyjny - wybrane audycje <br/> <xsl:template name="stopka"> <br/> Kolejne audycje za tydzień <br/> 35

36 <xsl:template match="/program"> <xsl:call-template name="naglowek"/> <xsl:apply-templates/> <xsl:call-template name="stopka"/> <xsl:template match="kanal"> <table border="1" width="300 ><tr><td> <xsl:apply-templates/> </td></tr></table> <xsl:template match="audycja"> <table border="1" width="100%"> <tr> <td width="60"><xsl:value-of <td width="60"><xsl:value-of <td width="80"><xsl:value-of select="text()"/></td> <td width="50"><xsl:value-of <td width="40"><xsl:value-of <td width="30"><xsl:value-of </tr> </table> <xsl:template name="naglowek"> <br/> Program telewizyjny - wybrane audycje <xsl:template name="stopka"> 36 <br/> Kolejne audycje za tydzień

37 Instrukcja warunkowa <xsl:if test= wyrażenie logiczne >... <xsl:for-each select="kantor/notowanie"> <xsl:if test="data/rok>2003">... </xsl:if> </xsl:for-each>... </xsl:if>... <xsl:for-each select="kantor/notowanie"> <xsl:if test= kursy/funt>5.97">... </xsl:if> </xsl:for-each> 37

38 Instrukcja wyboru <xsl:choose> <xsl:when test= warunek">... </xsl:when> <xsl:otherwise>... </xsl:otherwise> </xsl:choose> <xsl:for-each select="kantor/notowanie"> <xsl:choose> <xsl:when test="kursy/funt>5.97">... </xsl:when> <xsl:otherwise>... </xsl:otherwise> </xsl:choose> </xsl:for-each> 38

39 <xsl:template match="kanal"> <table border="1 ><tr><td> <xsl:apply-templates/> </td></tr></table> <xsl:template match="audycja"> <xsl:if <table border="1" width="100% ><tr> <td width="60"><xsl:value-of <td width="60"><xsl:value-of <td width="30"><xsl:value-of </tr></table> </xsl:if> <xsl:template match="kanal"> <table border="1 ><tr><td> <xsl:apply-templates </td></tr></table> <xsl:template match="audycja"> <table border="1" width="100% ><tr> <td width="60"><xsl:value-of <td width="60"><xsl:value-of <td width="30"><xsl:value-of </tr></table> 39

40 Sortowanie węzłów <xsl:sort/> Atrybuty: select określenie nazwy węzła wg którego sortować; order descending lub ascending kolejność sortowania; data-type text lub number sortowanie alfabetyczne lub numerycznie <xsl:sort> może się pojawić wyłącznie w ciele elementu apply-templates albo wewnątrz instrukcji xsl:for-each. <xsl:for-each select="kantor/notowanie"> <xsl:sort select="data/rok" data-type="number"/> <xsl:for-each select="kantor/notowanie"> <xsl:sort select="data/rok" data-type="number"/> <xsl:sort select="data/miesiac" data-type="number"/> 40

41 <xsl:template match="kanal"> <table border= 1 ><tr><td> <xsl:apply-templates> <xsl:sort </xsl:apply-templates> </td></tr></table> <xsl:template match="audycja"> <table border="1" width="100% ><tr> <td width="60"><xsl:value-of <td width="60"><xsl:value-of <td width="80"><xsl:value-of select="text()"/></td> <td width="50"><xsl:value-of <td width="40"><xsl:value-of <td width="30"><xsl:value-of </tr></table> 41

42 Tworzenie linków (<a>) Wprowadzamy atrybut id dla elementu <notowanie id="1"> Tworzymy link <xsl:for-each select="kantor/notowanie"> <a select="data"/></a> <br/> </xsl:for-each> Tworzymy miejsce linku <xsl:for-each select="kantor/notowanie"> <a </a> </xsl:for-each> <a href="#id">tu kliknij</a>< a name= id"></a> 42

43 Numerowanie elementów Funkcja position() <xsl:for-each select="kantor/notowanie"> <tr align="center"> <td><xsl:number value="position()" format="1"/></td> <td><xsl:value-of select="data"/></td>... <xsl:number/> atrybuty: value wartość wyprowadzana format= 1 : 1, 2, 3, format= 01 : 01, 02, 03, format= A : A, B, C, format= a : a, b, c, format= I : I, II, III, format= i : i, ii, iii,... 43

44 Przykłady innych funkcji Obliczenie średniej ceny kursu dolara: <xsl:value-of select="sum(//dolar) div count(//dolar)"/> Obliczenie średniej ceny kursu dolara w 2004r.: <xsl:value-of select="sum(//dolar[../../data/rok=2004]) div count(//dolar[../../data/rok=2004])"/> Zaokrąglanie wyniku round(): <xsl:value-of select="round(sum(//dolar[../../data/rok=2004]) div count(//dolar[../../data/rok=2004])) 44

45 xsl:attribute Pozwala dołączyć atrybut do elementu wymienionego wcześniej. Deklaracja: <xsl:attribute name= nazwa">wartość</xsl:attribute> Przykład: <tr align="center"> <xsl:if test="position() mod 2 =0"> <xsl:attribute name="bgcolor">lime</xsl:attribute> </xsl:if>... 45

Plan prezentacji. Krótko o XML Arkusze stylów XSLT XSL XSL Path Przegląd konstrukcji języka i przykłady Narzędzia Podsumowanie Literatura

Plan prezentacji. Krótko o XML Arkusze stylów XSLT XSL XSL Path Przegląd konstrukcji języka i przykłady Narzędzia Podsumowanie Literatura XSLT Dariusz Dudek Plan prezentacji Krótko o XML Arkusze stylów XSLT XSL XSL Path Przegląd konstrukcji języka i przykłady Narzędzia Podsumowanie Literatura Cechy XML a Rozszerzalny język znaczników Stworzony

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do arkuszy stylistycznych XSL i transformacji XSLT

Wprowadzenie do arkuszy stylistycznych XSL i transformacji XSLT Wprowadzenie do arkuszy stylistycznych XSL i transformacji XSLT Marek Wojciechowski marek@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/~marek/ Formatowanie dokumentów XML Język XML opisuje strukturę i

Bardziej szczegółowo

Język XSLT. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Język XSLT. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Język XSLT Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie Dokonać przekształcenia zawartości dokumentu XML do formatu HTML oraz TXT Realizować przetwarzanie warunkowe dokumentu XML Formatować wartości

Bardziej szczegółowo

XML Path Language (XPath)

XML Path Language (XPath) XML Path Language (XPath) 1 Cel adresowanie elementów /częś ci dokumentu XML składnia podobna do URI wyszukiwanie elementów bądź grup elementów dokument jako drzewo typy węzłów: element, attribute, text

Bardziej szczegółowo

XPath XML Path Language. XPath. XSLT część 1. XPath data model. Wyrażenia XPath. Location paths. Osie (axes)

XPath XML Path Language. XPath. XSLT część 1. XPath data model. Wyrażenia XPath. Location paths. Osie (axes) XPath XML Path Language XPath. XSLT część 1. Problem: jednoznaczne adresowanie fragmentów struktury dokumentu XML. Rozwiązanie: drzewiasty model struktury dokumentu, normalizacja zawartości dokumentu (ten

Bardziej szczegółowo

Kurs WWW Język XML, część II

Kurs WWW Język XML, część II Język XML, część II Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Zawartość modułu Wprowadzenie do XSL XPath XSLT XSL-FO Na podstawie kursów ze stron: http://www.w3schools.com/xpath/default.asp

Bardziej szczegółowo

Prezentacja i transformacja

Prezentacja i transformacja Prezentacja i transformacja Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 21 października 2005 roku 1 Prezentacja Przykładowa aplikacja CSS- Cascading Style Sheets CSS2aXML

Bardziej szczegółowo

Języki formatowania dokumentów strukturalnych. XSL przekształcenia XML-a. XSL a XSLT. XSL części składowe. Zasada działania przekształcenia XSLT

Języki formatowania dokumentów strukturalnych. XSL przekształcenia XML-a. XSL a XSLT. XSL części składowe. Zasada działania przekształcenia XSLT Języki formatowania dokumentów strukturalnych XSL przekształcenia XML-a SGML: FOSI (Formatting Output Specification Instance): specyfikacja MIL-PRF-28001, zbyt małe możliwości dla ogólnych zastosowań.

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language 3

XML extensible Markup Language 3 XML extensible Markup Language 3 XSL transformations (XSLT) XSLT (ang. extensible Stylesheet Language Transformations) jest opartym na XML językiem transformacji dokumentów XML XSLT umożliwia przetłumaczenie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH WPROWADZENIE DO XML I XSLT

LABORATORIUM 5 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH WPROWADZENIE DO XML I XSLT LABORATORIUM 5 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH WPROWADZENIE DO XML I XSLT 1. Wstęp XML (Extensible Markup Language Rozszerzalny Język Znaczników) to język formalny przeznaczony do reprezentowania danych

Bardziej szczegółowo

XML materiały dydaktyczne - Kurs Podstawowy XSL - wprowadzenie. XSL warstwa przekształcania (XSLT) oraz prezentacji informacji (XSL FO).

XML materiały dydaktyczne - Kurs Podstawowy XSL - wprowadzenie. XSL warstwa przekształcania (XSLT) oraz prezentacji informacji (XSL FO). XSL (XSLT) Transformacja dokumentów XML. XML warstwa przechowująca informacje XSL warstwa przekształcania (XSLT) oraz prezentacji informacji (XSL FO). Transformacja XSLT utworzenie nowego dokumentu wynikowego

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. Standard: W3C XPath razem XSLT 1.0. XPath razem z XQuery 1.0 i XSLT 2.0. XPath trwają prace nad XPath 3.

Słowem wstępu. Standard: W3C XPath razem XSLT 1.0. XPath razem z XQuery 1.0 i XSLT 2.0. XPath trwają prace nad XPath 3. Słowem wstępu Standard: W3C XPath 1.0-1999 razem XSLT 1.0 XPath 2.0-2007 razem z XQuery 1.0 i XSLT 2.0 XPath 3.0-2014 trwają prace nad XPath 3.1 XPath Język deklaratywny służący wskazywaniu elementów,

Bardziej szczegółowo

Extensible Markup Language III

Extensible Markup Language III KIiMK 2010 Plan XSLT-transformacje dokumentów 1 XSLT-transformacjedokumentów Informacje o XSLT Przykład transformacji 2 3 Informacje o XSLT Przykład transformacji Informacje o XSLT Przykład transformacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do XSLT

Wprowadzenie do XSLT Tomasz Przechlewski Spis treści 1. Struktura arkusza XSLT... 1 2. Działanie arkusza XSLT... 2 3. Polecenia języka XSLT... 3 4. Zmienne... 5 5. Tworzenie dokumentu wynikowego... 5 6. Wbudowane funkcje...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do standardu XSL

Wprowadzenie do standardu XSL Wprowadzenie do standardu XSL Tomasz Przechlewski 2002 Spis treści 1 Wprowadzenie 1 2 XPath 2 2.1 Wstęp................................. 2 2.2 Ścieżki dostępu............................ 4 2.2.1 Osie..............................

Bardziej szczegółowo

METAJĘZYKI. Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki Katedra Inżynierii Komputerowej

METAJĘZYKI. Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki Katedra Inżynierii Komputerowej 5 dr inż. Robert Berezowski e-mail: robert.berezowski@ie.tu.koszalin.pl Ul. Śniadeckich 2 Pokój 223A Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki Katedra Inżynierii Komputerowej 1 Dokument

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. Część rodziny języków XSL. Standard: W3C XSLT razem XPath 1.0 XSLT Trwają prace nad XSLT 3.0

Słowem wstępu. Część rodziny języków XSL. Standard: W3C XSLT razem XPath 1.0 XSLT Trwają prace nad XSLT 3.0 Słowem wstępu Część rodziny języków XSL Standard: W3C XSLT 1.0-1999 razem XPath 1.0 XSLT 2.0-2007 Trwają prace nad XSLT 3.0 Problem Zakładane przez XML usunięcie danych dotyczących prezentacji pociąga

Bardziej szczegółowo

Języki i Techniki Programowania II. Wykład 13. TRaX, Applety, Java Security

Języki i Techniki Programowania II. Wykład 13. TRaX, Applety, Java Security Języki i Techniki Programowania II Wykład 13 TRaX, Applety, Java Security XPath javax.xml.xpath XPathFactory factory = XPathFactory.newInstance() (DEFAULT_OBJECT_MODEL_URI) XPath xp = factory.newxpath()

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XSL

Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XSL Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XSL Celem ćwiczenia jest stworzenie dokumentu XML, wyposażenie dokumentu w specyfikację struktury (przy użyciu DTD), oraz transformacja dokumentu XML do postaci

Bardziej szczegółowo

Rodzaje przetwarzania XSLT (1)

Rodzaje przetwarzania XSLT (1) XSLT część 2 Rodzaje przetwarzania XSLT (1) Przetwarzanie sterowane strukturą dokumentu źródłowego (ang. push): przechodzimy po strukturze dokumentu źródłowego, generujemy fragmenty struktury dokumentu

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie dokumentów XML za pomocą XSLT (30.03.2015 r.)

Przetwarzanie dokumentów XML za pomocą XSLT (30.03.2015 r.) Przetwarzanie dokumentów XML za pomocą XSLT (30.03.2015 r.) Przetwarzanie dokumentów XML oznacza zwykle, wyłuskanie z nich danych oraz przetwarzanie ich na inny format np HTML lub PDF. Jedną z metod przekształcania

Bardziej szczegółowo

XSL, tj. XSLT i XSL-FO czyli jak przekształcać i ładnie wyświetlać XML-e. Kuba Pochrybniak

XSL, tj. XSLT i XSL-FO czyli jak przekształcać i ładnie wyświetlać XML-e. Kuba Pochrybniak XSL, tj. XSLT i XSL-FO czyli jak przekształcać i ładnie wyświetlać XML-e Kuba Pochrybniak 1. XML PDF Jak? Jak? L A TEX Jak? L A TEX XSL-FO Jak? L A TEX XSL-FO rzeźbienie ręczne (np. w php) Jak? L A TEX

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XML Schema, XSL

Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XML Schema, XSL Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XML Schema, XSL Celem ćwiczenia jest stworzenie dokumentu XML, wyposażenie dokumentu w specyfikację struktury (przy użyciu DTD i XML Schema), oraz transformacja

Bardziej szczegółowo

Służy do wybierania/wyszukiwania fragmentów dokumentu XML. Przypomina trochę ścieżki w systemie operacyjnym. Niech będzie dany dokument XML:

Służy do wybierania/wyszukiwania fragmentów dokumentu XML. Przypomina trochę ścieżki w systemie operacyjnym. Niech będzie dany dokument XML: Podstawy XPATH Służy do wybierania/wyszukiwania fragmentów dokumentu XML. Przypomina trochę ścieżki w systemie operacyjnym. Niech będzie dany dokument XML:

Bardziej szczegółowo

XPath XML Path Language. XSL Extensible Stylesheet Language. Wyrażenia XPath. XPath data model. Location paths. Osie (axes)

XPath XML Path Language. XSL Extensible Stylesheet Language. Wyrażenia XPath. XPath data model. Location paths. Osie (axes) XPath XML Path Language 6 listopada 2003 XSL Extensible Stylesheet Language Problem: jednoznaczne adresowanie fragmentów struktury dokumentu XML. Rozwiązanie: drzewiasty model struktury dokumentu, normalizacja

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language. część 8

XML extensible Markup Language. część 8 XML extensible Markup Language część 8 XSL transformations (XSLT) XSLT (ang. extensible Stylesheet Language Transformations) jest opartym na XML językiem transformacji dokumentów XML XSLT umożliwia przetłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dokumentów XML

Prezentacja dokumentów XML Prezentacja dokumentów XML Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2011/12 Patryk Czarnik 06 Prezentacja XML 2011/12 1 / 64 1 Arkusze stylu Rozdzielenie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy dokument XML

Przykładowy dokument XML Język XML XML (extensible Markup Language, czyli rozszerzalny język znaczników) to specyfikacja dotycząca przechowywania informacji. Jest to również specyfikacja opisujaca strukturę tych informacji. XML

Bardziej szczegółowo

XML & XSLT. Programowanie w Javie 2

XML & XSLT. Programowanie w Javie 2 XML & XSLT Programowanie w Javie 2 Co to jest XML (1) Rozszerzalny język znaczników, XML = extensible Markup Language Język reguł kodowania drzewiastych struktur danych Opisuje rodziny dokumentów odpowiadających

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do standardu XSL

Wprowadzenie do standardu XSL Wprowadzenie do standardu XSL Tomasz Przechlewski 2002 1 XSL 2 2 XPath 2 2.1 Wstęp................................................. 2 2.2 Ścieżki dostępu............................................ 3 2.3

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Język PHP Paweł Witkowski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesień 2011 P. Witkowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. VIII Jesień 2011 1 /

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 1 dr inż. Maria Lachowicz Wprowadzenie Dlaczego arkusz

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe

Technologie internetowe Technologie internetowe Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu Wprowadzenie do XML Składnia, znaczniki i atrybuty XML Schema, DTD XSL XPath XSLT XSL-FO Na podstawie kursów

Bardziej szczegółowo

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników Struktura dokumentu tytuł strony

Bardziej szczegółowo

Odsyłacze. Style nagłówkowe

Odsyłacze. Style nagłówkowe Odsyłacze ... polecenie odsyłcza do dokumentu wskazywanego przez url. Dodatkowym parametrem jest opcja TARGET="...", która wskazuje na miejsce otwarcia wskazywanego dokumentu, a jej parametrami

Bardziej szczegółowo

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop. 2012 Spis treści Wstęp 9 1 HTML 5 i XHTML w pytaniach i odpowiedziach 13 Co to jest HTML 5? 13 Co to jest XHTML? 15 Czy strony utworzone w HTML

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń.

Podstawy programowania. 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń. Podstawy programowania Programowanie wyrażeń 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń. W językach programowania są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

http://rwd.sekap.pl/wzor/2013/12/05/1432/styl.xsl maczesc

<meta:wartosc>http://rwd.sekap.pl/wzor/2013/12/05/1432/styl.xsl</meta:wartosc> </meta:identyfikator> <meta:rodzajrelacji>maczesc</meta:rodzajrelacji> Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/427/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

XSLT. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW. XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08

XSLT. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW. XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 XSLT Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Patryk Czarnik (MIMUW) 08 XSLT XML 2007/08 1 / 35 Plan 1 XSLT Budowa arkusza Wywoływanie szablonów Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do języka HTML

Wprowadzenie do języka HTML Radosław Rudnicki (joix@mat.umk.pl) 05.09.2009 r. Wprowadzenie do języka HTML Do tworzenia stron internetowych wystarczy użyd zwykłego Notatnika oferowanego przez system Windows, czy dowolny inny system

Bardziej szczegółowo

Egzamin z przedmiotu Projektowanie języków XML 18.06.2013.... imię i nazwisko. Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 Suma Punkty Max 6 5 5 6 6 6 6 40 Punkty

Egzamin z przedmiotu Projektowanie języków XML 18.06.2013.... imię i nazwisko. Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 Suma Punkty Max 6 5 5 6 6 6 6 40 Punkty Egzamin z przedmiotu Projektowanie języków XML 18.06.2013 Grupa A... imię i nazwisko. indeks Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 Suma Punkty Max 6 5 5 6 6 6 6 40 Punkty Zadanie 1. Przyjrzyj się podanym dokumentom XML.

Bardziej szczegółowo

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwość Czy można zmieniać Opis Application nie Zwraca nazwę aplikacji, która utworzyła komentarz Author nie Zwraca nazwę osoby, która utworzyła komentarz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW Wykład 03

Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW Wykład 03 Plan Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW Wykład 03 T. Romańczukiewicz Jagiellonian University 2009/2010 Plan Plan 1 XPath 2 XQuery 3 Podsumowanie Plan XPath XQuery Podsumowanie Wstęp

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dokumentów XML

Prezentacja dokumentów XML Prezentacja dokumentów XML Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią 2008/09 Rozdzielenie treści od wyglądu Dokumenty źródłowe: tylko treść (dane), znaczniki

Bardziej szczegółowo

Drzewa DOM. Maciej Zakrzewicz. mzakrz@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/~mzakrz/

Drzewa DOM. Maciej Zakrzewicz. mzakrz@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/~mzakrz/ Drzewa DOM Maciej Zakrzewicz mzakrz@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/~mzakrz/ Document Object Model (DOM) Document Object Model jest standardem modelowania dokumentów XML przy użyciu struktury

Bardziej szczegółowo

XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania.

XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania. XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania. Reformuje on znane zasady języka HTML 4 w taki sposób, aby były zgodne z XML (HTML przetłumaczony na XML).

Bardziej szczegółowo

XQuery. sobota, 17 grudnia 11

XQuery. sobota, 17 grudnia 11 XQuery XQuery XQuery pozwala na wydobywanie danych z dokumentów XML w sposób podobny do tego w jaki używany jest SQL do tabel w bazach danych. XQuery to język do wykonywania zapytań na dokumentach XML.

Bardziej szczegółowo

2. Projektowanie stron WWW podstawowe informacje

2. Projektowanie stron WWW podstawowe informacje 1. Uczeń: Uczeń: 2. Projektowanie stron WWW podstawowe informacje a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna podstawowe zasady tworzenia stron internetowych, rozróżnia tryb tekstowy tworzenia stron www od

Bardziej szczegółowo

XSLT. Patryk Czarnik. XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08

XSLT. Patryk Czarnik. XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 XSLT Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 XSLT Budowa arkusza Wywoływanie szablonów Instrukcje sterujace Tworzenie wyniku Zmienne i parametry

Bardziej szczegółowo

Podstawowe znaczniki języka HTML.

Podstawowe znaczniki języka HTML. Podstawowe znaczniki języka HTML. Struktura dokumentu. Sposób użycia i dokumentu. Między nimi umieszczana jest cała treść dokumentu. Sposób użycia Sekcja HEAD zawiera podstawowe

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. IŚ ćw.8 JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w dokumentach HTML. Skrypt JavaScript

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne

Technologie Informacyjne Technologie Informacyjne Wykªad 6 Paweª Witkowski MIM UW Wiosna 2013 P. Witkowski (MIM UW) Technologie Informacyjne Wiosna 2013 1 / 18 HTML HyperText Markup Language J zyk oparty na znacznikach Opisuje

Bardziej szczegółowo

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Programowanie Wstęp p do programowania Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany w postaci programu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 1. Wprowadzenie do aplikacji internetowych

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language. część 4

XML extensible Markup Language. część 4 XML extensible Markup Language część 4 XSL transformations (XSLT) XSLT (ang. extensible Stylesheet Language Transformations) jest opartym na XML językiem transformacji dokumentów XML XSLT umożliwia przetłumaczenie

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML (1)

JAVAScript w dokumentach HTML (1) JAVAScript w dokumentach HTML (1) JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript mogą być zagnieżdżane w dokumentach HTML. Instrukcje JavaScript

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wymiana danych (EDI) jest to: - wymiana informacji pomiędzy komputerami, z użyciem powszechnie akceptowanych standardów

Elektroniczna wymiana danych (EDI) jest to: - wymiana informacji pomiędzy komputerami, z użyciem powszechnie akceptowanych standardów Elektroniczna wymiana danych (EDI) jest to: - wymiana informacji pomiędzy komputerami, z użyciem powszechnie akceptowanych standardów Znaczniki w języku XML: - mogą zostać zdefiniowane przez użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podstawy (X)HTML i CSS

Podstawy (X)HTML i CSS Inżynierskie podejście do budowania stron WWW momat@man.poznan.pl 2005-04-11 1 Hyper Text Markup Language Standardy W3C Przegląd znaczników Przegląd znaczników XHTML 2 Cascading Style Sheets Łączenie z

Bardziej szczegółowo

λ parametry. wartość funkcji suma = λ x y. x + y kwadrat = λ x. x * x K.M. Ocetkiewicz, 2008 WETI, PG 2 K.M. Ocetkiewicz, 2008 WETI, PG 3

λ parametry. wartość funkcji suma = λ x y. x + y kwadrat = λ x. x * x K.M. Ocetkiewicz, 2008 WETI, PG 2 K.M. Ocetkiewicz, 2008 WETI, PG 3 Organizacja przedmiotu Języki programowania (Programming language concepts) Krzysztof M. Ocetkiewicz pok. 205 email: Krzysztof.Ocetkiewicz@eti.pg.gda.pl konsultacje: czwartek 10:15-11.00, 13:15-14:00 projekt:

Bardziej szczegółowo

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery http://xqtav.sourceforge.net XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery dr hab. Jerzy Tyszkiewicz dr Andrzej Kierzek mgr Jacek Sroka Grzegorz Kaczor praca mgr pod

Bardziej szczegółowo

UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI W INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (IL-1) W FORMACIE DANYCH XML

UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI W INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (IL-1) W FORMACIE DANYCH XML UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI W INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (IL-1) W FORMACIE DANYCH XML

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs JavaScript

Krótki kurs JavaScript Krótki kurs JavaScript Java Script jest językiem wbudowanym w przeglądarkę. Gdy ma się podstawy nabyte w innych językach programowania jest dość łatwy do opanowania. JavaScript jest stosowany do powiększania

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Wykorzystanie Szablonów Danych (ang. Data templates) jest to jedna z metod tworzenia raportów w technologii XML Publisher bez użycia narzędzia

Bardziej szczegółowo

XQuery. XQuery. Przykład. dokument XML. XQuery (XML Query Language) XQuery 1.0: An XML Query Language. W3C Recommendation http://www.w3.

XQuery. XQuery. Przykład. dokument XML. XQuery (XML Query Language) XQuery 1.0: An XML Query Language. W3C Recommendation http://www.w3. XQuery XQuery XQuery (XML Query Language) XQuery 1.0: An XML Query Language. W3C Recommendation http://www.w3.org/tr/xquery/ Język programowania funkcyjnego (podobnie jak Lisp) Język zapytań do danych

Bardziej szczegółowo

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści

E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, Spis treści E.14.1 Tworzenie stron internetowych / Krzysztof T. Czarkowski, Ilona Nowosad. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 8 Wstęp 10 1. Hipertekstowe języki znaczników 1.1. Elementy i znaczniki

Bardziej szczegółowo

Wyrażenie include(sciezka_do_pliku) pozwala na załadowanie (wnętrza) pliku do skryptu php. Plik ten może zawierać wszystko, co może się znaleźć w

Wyrażenie include(sciezka_do_pliku) pozwala na załadowanie (wnętrza) pliku do skryptu php. Plik ten może zawierać wszystko, co może się znaleźć w Wyrażenie include(sciezka_do_pliku) pozwala na załadowanie (wnętrza) pliku do skryptu php. Plik ten może zawierać wszystko, co może się znaleźć w obrębie skryptu. Wyrażenia include() i require() są niemal

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW

Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW 1 opracował: dr inż. Jerzy Januszewicz HTML (HyperText Markup

Bardziej szczegółowo

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź

JAVASCRIPT PODSTAWY. opracowanie: by Arkadiusz Gawełek, Łódź JAVASCRIPT PODSTAWY materiały dydaktyczne dla uczniów słuchaczy opracowanie: 2004-2007 by Arkadiusz Gawełek, Łódź 1. Czym jest JavaScript JavaScript tak naprawdę narodził się w firmie Netscape jako LiveScript,

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI WYSZUKIWANIA W DOKUMENTACH XML

JĘZYKI WYSZUKIWANIA W DOKUMENTACH XML XML, XPath, język wyszukiwania, XPointer, XQuery, dokument XML, XML Schema, SQL Przemysław KAZIENKO * Michał ZGRZYWA JĘZYKI WYSZUKIWANIA W DOKUMENTACH XML W referacie zaprezentowano najistotniejsze aktualnie

Bardziej szczegółowo

I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne?

I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne? 1 Tabela zawartości: I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne? 3 II. Budowa nagłówka wiadomości. 4 III. Style kaskadowe CSS. 4 IV. Elementarna budowa szablonu. 6 V. Podsumowanie. 9 2 I. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów

używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów opracowanie I. K. używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów ISO-8859-2 - norma międzynarodowa określająca sposób kodowania

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie MS Word i MS Excel

Szkolenie MS Word i MS Excel Szkolenie MS Word i MS Excel ZAKRES Przewidywany termin szkolenia wrzesień/październik 2015 Liczba uczestników w grupie wynosi 10-12 osób Ilość dni szkolenia: 2 dni (7 godz. zegarowych łącznie z przerwami/1

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 3: Arkusze kalkulacyjne

Sylabus Moduł 3: Arkusze kalkulacyjne Sylabus Moduł 3: Arkusze kalkulacyjne Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera podstawowe

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Kilka definicji: Program komputerowy to ciąg instrukcji języka programowania, realizujący dany algorytm. Język programowania to zbiór określonych instrukcji i zasad

Bardziej szczegółowo

Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty)

Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty) Komentarze w PHP (niewykonywane fragmenty tekstowe, będące informacją dla programisty) // to jest pojedynczy komentarz (1-linijkowy) to jest wielolinijkowy komentarz Budowa "czystego" skryptu PHP (tak

Bardziej szczegółowo

Rys.2.1. Drzewo modelu DOM [1]

Rys.2.1. Drzewo modelu DOM [1] 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest przedstawienie możliwości wykorzystania języka JavaScript do tworzenia interaktywnych aplikacji działających po stronie klienta. 2. MATERIAŁ NAUCZANIA 2.1. DOM model

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/16/5015/23696 Cena netto 570,00 zł Cena brutto 701,10 zł Cena netto za godzinę 47,50 zł Cena brutto za godzinę 58,43

Bardziej szczegółowo

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę 1. Narzędzia główne: wycinamy tekst, grafikę stosowanie formatowania tekstu i niektórych podstawowych elementów graficznych umieszczane są wszystkie kopiowane i wycinane pliki wklejenie zawartości schowka

Bardziej szczegółowo

2 Podstawy tworzenia stron internetowych

2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2.1. HTML5 i struktura dokumentu Podstawą działania wszystkich stron internetowych jest język HTML (Hypertext Markup Language) hipertekstowy język znaczników. Dokument

Bardziej szczegółowo

XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią

XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią Egzamin, 7 lutego 2014 r. Imię i nazwisko: Czas: 90 minut. Maksymalna suma punktów: 50. Pytania testowe są wielokrotnego wyboru, można przyjąć że co najmniej

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312,

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312, Krzysztof Kadowski PL-E3579, PL-EA0312, kadowski@jkk.edu.pl Bazą danych nazywamy zbiór informacji w postaci tabel oraz narzędzi stosowanych do gromadzenia, przekształcania oraz wyszukiwania danych. Baza

Bardziej szczegółowo

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik Curtis D. Frye Microsoft Excel 2013 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie............................................................. xi 1 Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

5.14 JSP - Przykład z obiektami sesji... 83 5.15 Podsumowanie... 84 5.16 Słownik... 85 5.17 Zadanie... 86

5.14 JSP - Przykład z obiektami sesji... 83 5.15 Podsumowanie... 84 5.16 Słownik... 85 5.17 Zadanie... 86 Spis treści 1 Wprowadzenie - architektura, protokoły, system WWW... 1 1.1 Wstęp.................................................. 1 1.2 Ważniejsze daty......................................... 2 1.3 Protokoły

Bardziej szczegółowo

Bash - wprowadzenie. Bash - wprowadzenie 1/39

Bash - wprowadzenie. Bash - wprowadzenie 1/39 Bash - wprowadzenie Bash - wprowadzenie 1/39 Bash - wprowadzenie 2/39 Czym jest bash? Rysunek : Zadanie powłoki to ukrycie wywołań systemowych Bash - wprowadzenie 3/39 Czym jest bash? Przykład polecenia:

Bardziej szczegółowo

METODY REPREZENTACJI INFORMACJI

METODY REPREZENTACJI INFORMACJI Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Magisterskie Studia Uzupełniające METODY REPREZENTACJI INFORMACJI Ćwiczenie 1: Budowa i rozbiór gramatyczny dokumentów XML Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Programowanie internetowe

Programowanie internetowe Programowanie internetowe Wykład 3 wprowadzenie do PHP mgr inż. Michał Wojtera email: mwojtera@dmcs.pl Formularze i ich używanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych 1. Wstawianie skryptu na stroną: Laboratorium 1 Do umieszczenia skryptów na stronie służy znacznik: //dla HTML5 ...instrukcje skryptu //dla HTML4 ...instrukcje

Bardziej szczegółowo

Kurs HTML 4.01 TI 312[01]

Kurs HTML 4.01 TI 312[01] TI 312[01] Spis treści 1. Wiadomości ogólne... 3 2. Wersje języka HTML... 3 3. Minimalna struktura dokumentu... 3 4. Deklaracje DOCTYPE... 3 5. Lista znaczników, atrybutów i zdarzeń... 4 5.1 Lista atrybutów

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji XSLT. XSLT Ogólna charakterystyka. Drzewo XML. Wstęp. Przedmiot: XML i jego zastosowania. Zagadnienia podstawowe

Plan prezentacji XSLT. XSLT Ogólna charakterystyka. Drzewo XML. Wstęp. Przedmiot: XML i jego zastosowania. Zagadnienia podstawowe Plan prezentacji Przedmiot: XML i jego zastosowania Wstęp Dr inż. Stanisław Polak Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Katedra Informatyki http://www.icsr.agh.edu.pl/~polak/ Przetwarzanie danych 2.0

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod

Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod Temat 1: Podstawowe pojęcia: program, kompilacja, kod wynikowy. Przykłady najprostszych programów. Definiowanie zmiennych. Typy proste. Operatory: arytmetyczne, przypisania, inkrementacji, dekrementacji,

Bardziej szczegółowo

Michał Bielecki, KNI 'BIOS'

Michał Bielecki, KNI 'BIOS' Michał Bielecki, KNI 'BIOS' PHP czyli język typu client side 1. przeglądarka www żąda dokumentu o rozszerzeniu.php 2. serwer odbiera żądanie i przesyła do parsera php 3. parser php znajduje żądany plik

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo