METAJĘZYKI. Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki Katedra Inżynierii Komputerowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METAJĘZYKI. Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki Katedra Inżynierii Komputerowej"

Transkrypt

1 4 dr inż. Robert Berezowski Ul. Śniadeckich 2 Pokój 223A Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki Katedra Inżynierii Komputerowej 1

2 XPath nawigacja i wyszukiwanie Dokument XML budowa strukturalna - drzewko Nazwy znaczników opisują dane Znaczenie elementów zależy od kontekstu (tytuł publikacji, tytuł naukowy) Dla szybkich przekształceń niezbędne jest wsparcie dodatkowymi aplikacjami potrzeba opisu dostępu do elementów -XPath XPath - język deklaratywny służący wskazywaniu elementów, atrybutów, lub całych fragmentów dokumentu XML (wyszukiwaniu informacji) 2

3 XPath nawigacja i wyszukiwanie Zwięzła nie-xml-owa składnia, przyjęta w celu umożliwienia umieszczania wyrażeń XPath w wartościach atrybutów oraz w URI. Zastosowanie: różne technologie związane z XML: W transformacjach XSLT W odsyłaczach Xlink W wyrażeniach Xpointer W schematach XMLSchema W pytaniach Xquery 3

4 XPath - właściwości Wyrażenie XPath składa się z: kroków (step), które tworzą ścieżkę (path). krok Element, atrybut, funkcja Kroki rozdzielane są symbolem / Kolejne kroki (ścieżka) ograniczają wybierany obszar /root/step/finger /auto/fiat/uno/2004/lipiec /dysk/katalog/podkatalog/plik Wyrażenia XPath mogą zwracać następujące wartości: Wartość logiczna boolean; Liczba number; Łańcuch tekstowy string; Zbiór węzłów node-set. 4

5 XPath - właściwości Wyrażenia danego kroku uzależnione są od poprzednich kroków lub od ROOT Na kontekst składają się: Bieżący węzeł (tzw. context node); Dwie dodatnie liczby naturalne (pozycja kontekstu - context position oraz rozmiar kontekstu - context size); Wiązania zmiennych; Biblioteka dostępnych funkcji; Zadeklarowane przestrzenie nazwowe widoczne w zakresie wyrażenia. Można podawać alternatywne ścieżki w postaci tzw. wzorca (pattern). Poszczególne ścieżki są wówczas porozdzielane symbolami. 5

6 XPath węzeł cały element wraz z podelementami, tekstami, komentarzami. /kantor/notowanie[2] /kantor/notowanie/data/ kantor Zależności pomiędzy węzłami: root - korzeń ancestor - przodek parent rodzic self bieżący sibling rodzeństwo preceding poprzednik following - następnik descendant potomek child - dziecko notowanie notowanie wydarzenie data kursy dzien rok korona miesiac hrywna dolar euro funt 6

7 PROGRAM TV 7

8 XPath dostęp do węzłów Bezpośredni dostęp (ścieżka od korzenia): /kantor/notowanie[2]/data /kantor/notowanie/kursy/euro dostęp do węzłów w zależności od ich położenia względem węzła odniesienia (instrukcje języka XPath): notowanie/kursy child węzły dzieci descendant węzły potomkowie parent węzeł rodzic ancestor węzły przodkowie preceding wszystkie poprzednie węzły following wszystkie kolejne węzły preceding-sibling poprzedniki na tym samym poziomie following-sibling następniki na tym samym poziomie self bieżący descendant-or-self suma decendant i self ancestor-or-self suma ancestor i self 8

9 XPath dostęp do węzłów Bezpośredni dostęp (ścieżka od korzenia): /kantor/notowanie[2]/data /kantor/notowanie/kursy/euro dostęp do węzłów w zależności od ich położenia względem węzła odniesienia (instrukcje języka XPath): child węzły dzieci /program/child::* /program/kanal/child::* /program/child::* 9

10 /program/kanal[3]/audycja/parent::* /program/descendant ::* 10 /program/kanal[3]/audycja/ancestor::*

11 /program/kanal[3]/audycja[3]/following::* /program/kanal[3]/audycja[3]/preceding::* 11 /program/kanal[3]/audycja[3]/following-sibling::* /program/kanal[3]/audycja[3]/preceding-sibling::*

12 XPath dostęp do węzłów Użycie instrukcji języka XPath: Instrukcja::nazwa elementu lub Instrukcja::funkcja funkcje: o node() wyszukanie węzła o text() wyszukanie tekstu (treści) o comment() wyszukanie komentarza o processing-instruction() wyszukanie instrukcji przetwarzającej Przykład: preceding::data following-sibling::text() Skróty instrukcji języka XPath: child:: parent::node().. descendant-or-self::node() // self::node(). [position()=5] - [5] tzw. predykat 12

13 XPath - predykaty Wyszukiwanie węzłów o określonej zawartości tekstowej./data[dzien>12], //kursy[funt=5.99], //data[miesiac=1] Operatory porównania i logiczne: Równy - = Nierówny -!= Większy od - > Większy lub równy - >= Mniejszy od - < Mniejszy lub równy - <= Iloczyn - and Alternatywa - or Zaprzeczenie - not Operatory matematyczne Dodawanie - + Odejmowanie - - Mnożenie - * Dzielenie - div modulo - mod 13

14 XPath funkcje tekstowe Operacje dotyczące tekstu: concat(tekst1,tekst2..) łączenie tekstów contains(tekst, wzór) sprawdzenie czy tekst zawiera wzór) normalize-space(tekst) usuwa zbędne spacje starts-with(tekst,wzór)- sprawdzenie czy tekst zaczyna sięod wzoru string-length(tekst)- obliczenie długości tekstu substring(tekst,początek,długość) wycina z tekstu od wskazanego miejsca określona ilość znaków substring-after(tekst, wzor)- zwraca tekst po wystąpieniu określonego wzorca substring-before(tekst, wzor)- zwraca tekst występujący przed wzorcem translate(tekst, stare, nowe) zamienia w tekście stare znaki na nowe 14

15 XPath - funkcje Operacje dotyczące liczb: ceiling(liczba) zwraca liczbę całkowitą większą bądź równą danej liczbie floor(liczba) - zwraca liczbę całkowitą mniejszą bądź równą danej liczbie round(liczba) zwraca najbliższą liczbę całkowitą sum(zbiór.węzłów) sumuje wartości węzłów Pozostałe operacje: count(element) zwraca liczbę wystąpień elementów position() podaje pozycję elementu last() podaje pozycję ostatniego elementu name() podaje nazwę elementu 15

16 <kantor> <notowanie data=" "> <kursy><dolar>3.82</dolar><funt>6.02</funt><euro>4.18</euro><hrywna>0.62</hrywna></kursy> </notowanie> <notowanie data=" "> <kursy><dolar>3.90</dolar><funt>6.06</funt><euro>4.14</euro><hrywna>0.66</hrywna></kursy> </notowanie> <notowanie data=" "> <kursy><dolar>3.90</dolar><funt>6.00</funt><euro>4.22</euro><hrywna>0.68</hrywna></kursy> </notowanie> <notowanie data=" "> <kursy><dolar>4.02</dolar><funt>5.96</funt><euro>4.24</euro><hrywna>0.70</hrywna></kursy> </notowanie> </kantor> kantor/notowanie[2]/*/*[position()=3] kantor/notowanie[2]/*/*[position()=last()] kantor/notowanie[2]/*/*[position()>2] kantor/notowanie[1]/*/*[position()<last()] 16

17 17 6,02 4,18 0,62 3,90 6,06 4,14 0,66 3,90 6,00 4,22 0,68 4,02 5,96 4,24 0,70 kantor notowanie notowanie notowanie notowanie kursy kursy kursy kursy dolar hrywna funt euro dolar funt euro hrywna dolar funt euro hrywna dolar funt euro ,82 sum(//dolar) div count(//dolar) //*[name()='dolar'] kantor/notowanie[2]/preceding-sibling::* kantor/notowanie[3]/kursy/dolar/following-sibling::* kantor/notowanie[2]/*/*[2]/preceding-sibling::*

18 Rozszerzalny język stylów XSL XSL (extensible Style Language) kompletna i oficjalna propozycja języka do przekształcania i wyświetlania dokumentów XML XSLT język przekształceń; Polega na analizie dokumentu XML i podejmowaniu decyzji w zależności od napotkanych elementów; Można użyć m.in. do zmiany układu danych, pokazania tylko wybranych elementów, przekształceniu xml na różne formaty (html, tekst, latex) XSL-FO język formatujący obiekty; Nie jest jeszcze obsługiwany przez przeglądarki; XSL XML XSL Procesor HTML (or XML or text) 18

19 Procesory XSLT Uruchamiane w linii poleceń (fizyczne stworzenie pliku wynikowego): xalan - darmowy, Java - xt - darmowy, Java - saxon - darmowy, Java utx darmowy, DOS, Unicorn Enterprises S.A. msxsl dostarczany przez Microsoft Przekształcanie XSLT w IE6 lub Netscape7 (efekty przekształcenia widoczne w oknie przeglądarki) <?xml version="1.0"?> <?xml-stylesheet href="kantor.xsl" type="text/xsl"?> <kantor> <notowanie>... </kantor> 19

20 Przekształcenie XSLT Wyszukiwanie w arkuszu styli XSLT reguł-instrukcji dotyczących przetwarzania; XSLT jest językiem deklaratywnym opartym na tzw. regułach przekształceń; Reguły składają się z: Szablonu, który określa jakich węzłów dotyczy dana reguła; Instrukcji opisujących przekształcenie węzła; 20

21 Przykładowy dokument xml <?xml-stylesheet href="kantor.xsl" type="text/xsl"?> <kantor> <notowanie kolor="yellow"> <data> <dzien>11</dzien> <miesiac>03</miesiac> <rok>2004</rok> </data> <kursy> <dolar>3.79</dolar> <funt>5.99</funt> <euro>4.22</euro> <hrywna>0.55</hrywna> <korona>0.88</korona> </kursy> </notowanie> <notowanie kolor= orange"> <data> <dzien>11</dzien> <miesiac>03</miesiac> <rok>2004</rok> </data> <kursy> <dolar>3.73</dolar> <funt>6.03</funt> <euro>4.20</euro> <hrywna>0.51</hrywna> <korona>0.88</korona> </kursy> </notowanie> </kantor> 21

22 Tworzenie Arkusz Stylów XSLT Dołączenie pliku XSL deklaracja w pliku *.XML: <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="historia.xsl"?> Definicja plik *.XSL: <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transform" version="1.0"> lub <xsl:stylesheet xmlns:xsl= > - IE5 <xsl:output method= text"/> typ wyniku <xsl:template match="/"> definicja reguły głównej Kantorek! <xsl:value-of select="kantor/notowanie/data"/> <xsl:template match= xxxxx">... </xsl:stylesheet> definicja kolejnej reguły (dla znacznika <xxxx>) Wynik w Notatniku: Kantorek!

23 Tworzenie Arkusz Stylów XSLT Dołączenie pliku XSL deklaracja w pliku *.XML: <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="historia.xsl"?> Definicja plik *.XSL: <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transform" version="1.0"> lub <xsl:stylesheet xmlns:xsl= > - IE5 <xsl:output method="html"/> typ wyniku <xsl:template match="/"> <HTML> <HEAD> <TITLE>Kantorek</TITLE> </HEAD> <BODY> Kantorek! <br/> <xsl:value-of select="kantor/notowanie/data"/> </BODY> </HTML> </xsl:stylesheet> Wynik w przeglądarce: definicja reguły głównej <HTML> <HEAD> <TITLE>Kantorek</TITLE> </HEAD> <BODY> Kantorek! <br> </BODY> </HTML> 23

24 Reguły (xsl:template) Reguły XSLT: <xsl:template match= (XPath)">... (treść) Ścieżka XPath okrśla węzły dla których reguła obowiązuje Treść (w przypadku uruchomienia reguły) określa jakie elementy zostaną wypisane na wyjście Mogą zostać użyte dodatkowe instrukcje XSLT Przetwarzanie rozpoczyna się od reguły głównej (match= / ) Ukośnik "/" jest wzorcem reprezentującym element przed elementem głównym (XPath); Kolejne reguły mogą rekurencyjnie wywoływać reguły dla innych węzłów Wywołanie kolejnych reguł odbywa się za pomocą instrukcji <xsl:apply-templates select= nazwa /> lub <xsl:apply-templates/> 24

25 Reguły (xsl:template) Wywołanie reguły odbywa się za pomocą instrukcji <xsl:apply-templates select= nazwa /> Jeżeli chcemy wywołać reguły dla wszystkich dzieci to wystarczy wpisać: <xsl:apply-templates/> Elementy nieopisane posiadają regułę wbudowaną: <xsl:template match= *"> <xsl:apply-templates/> <xsl:template <xsl:value-of select="."/> Jeżeli jest więcej węzłów pasujących do określonego węzła to atrybutem priority elementu <xsl:template> można określić, która reguła ma być użyta 25

26 Reguły Przykładowy arkusz styli xsl <xsl:stylesheet> <xsl:template match= / > akcja + wywołanie kolejnych elementów dzieci) <xsl:template match= notowanie > akcja + wywołanie kolejnych elementów dzieci)... </xsl:stylesheet> <xsl:template match="/">kantorek! <xsl:apply-templates select="kantor/notowanie"/> <xsl:template match="notowanie"> <xsl:text> </xsl:text><xsl:value-of select="data"/> --> <xsl:apply-templates select="kursy"/> <xsl:template match="kursy"><xsl:apply-templates/> <xsl:template match="*"> <xsl:value-of select="name()"/> - <xsl:value-of select="."/><xsl:text> </xsl:text> 26

27 27

28 Węzeł główny i węzły elementów alternatywnie może zostać użyty atrybut name, zawierający dowolną nazwę, służącą do uruchomienia reguły (template) poleceniem xsl:call-template. Wynik jest produkowany za każdym razem gdy zostanie uruchomiona ta reguła. Przykład <xsl:template match= / > <xsl:call-template name= wydruk />... <xsl:template match="/"> <br/> początek reguły / <xsl:call-template name="naglowek"/> <xsl:apply-templates/> <xsl:call-template name="stopka"/> <br/> koniec reguły / <xsl:template name="naglowek"> <br/> Program telewizyjny wybrane audycje <br/> <xsl:template name="stopka"> <br/> a tu jest data, godzina i numer strony <br/> 28

29 Generowanie kodu HTML Arkusze XSLT zawierają: Instrukcje opisują sposób przekształcania dokumentu XML (XSL:nazwa); Literały dodawane są do wyniku w takiej postaci jak występują; Aby przekształcić dokument XML na HTML za pomocą XSLT należy: W elemencie głównym dołączyć nagłówek HTML (<html>, <head>, <body>); W pozostałych regułach dołączać dodatkowe formatowanie; Dopisywany html ma być zgodny z XML Rozróżniane są wielkości liter; Atrybuty muszą być ujęte w cudzysłowy; Każdy element musi składać się ze znacznika początkowego i końcowego 29

30 Zawartość węzła Wyświetlenie zawartości węzła <xsl:template match= / > - określenie węzła odniesienia określenie elementu pobieranego (w stosunku do węzła odniesienia) z pliku XML (atrybutem select określamy wybieraną wartość) <xsl:value-of select=. /> <xsl:value-of select= kantorek/notowanie/data /> Wartość węzła to tekst w nim zawarty; Jeżeli węzeł zawiera węzły potomne to wartość ta zawiera także ich tekst; <xsl:template match= audycja"> <xsl:value-of select="."/> Dobranocka <xsl:template match="program"> <xsl:value-of select="."/> Dobranocka Dziennik Film Dobranocka 30 Film Dziennik Teleturniej Film Serial Teleturniej Film Teleturniej Dziennik Film

31 Wstawianie wartości atrybutów - HTML <xsl:template match="/"> <HTML> <HEAD> <TITLE>Kantorek</TITLE> </HEAD> <BODY bgcolor=" <xsl:value-of select= > > <BODY Kantorek! <br/> <xsl:value-of select="kantor/notowanie/data"/> </BODY> <HTML> </HTML> <HEAD> <TITLE>Kantorek</TITLE> </HEAD> <BODY bgcolor="magenta"> Kantorek! <br> </HTML> </BODY> 31

32 Tworzenie tabeli <xsl:template match="/"> <HTML> <BODY Kantorek! <br/> <table border="1"> <tr> <th>data</th><th>dolar</th><th>funt</th> <th>euro</th><th>hrywna</th><th>korona</th></tr> <xsl:apply-templates/> </table> </BODY> </HTML> <xsl:template match="notowanie"> <tr align="center"> <td><xsl:value-of select="data"/></td> <td><xsl:value-of select="kursy/dolar"/></td> <td><xsl:value-of select="kursy/funt"/></td> <td><xsl:value-of select="kursy/euro"/></td> <td><xsl:value-of select="kursy/hrywna"/></td> <td><xsl:value-of select="kursy/korona"/></td> </tr> <HTML> <BODY bgcolor="magenta"> Kantorek! <br> <table border="1"> <tr> <th>data</th> <th>dolar</th> <th>funt</th> <th>euro</th> <th>hrywna</th> <th>korona</th></tr> <tr align="center"> <td> </td> <td>3.79</td> <td>5.99</td> <td>4.22</td> <td>0.55</td> <td>0.88</td> </tr>... </table></body></html> 32

33 Tworzenie tabeli <xsl:template match="/">... <BODY Kantorek! <br/> <table border="1"> <tr> <th>data</th><th>dolar</th><th>funt</th> <th>euro</th><th>hrywna</th><th>korona</th></tr> <xsl:for-each select="kantor/notowanie"> <tr align="center"> <td><xsl:value-of select="data"/></td> <td><xsl:value-of select="kursy/dolar"/></td> <td><xsl:value-of select="kursy/funt"/></td> <td><xsl:value-of select="kursy/euro"/></td> <td><xsl:value-of select="kursy/hrywna"/></td> <td><xsl:value-of select="kursy/korona"/></td> </tr> </xsl:for-each> </table> </BODY> </HTML> <HTML> <BODY bgcolor="magenta"> Kantorek! <br> <table border="1"> <tr> <th>data</th> <th>dolar</th> <th>funt</th> <th>euro</th> <th>hrywna</th> <th>korona</th></tr> <tr align="center"> <td> </td> <td>3.79</td> <td>5.99</td> <td>4.22</td> <td>0.55</td> <td>0.88</td> </tr>... </table></body></html> 33

34 xsl:for-each deklaracja <xsl:for-each select= ścieżka >... </xsl:for-each> Instrukcja pętli w języku xsl Dla każdego elementu określonego atrybutem select wykonaj określone kroki <xsl:for-each select="kantor/notowanie"> Dla każdego elementu notowanie wykonaj... 34

35 <xsl:template match="/program"> <xsl:call-template name="naglowek"/> <xsl:apply-templates/> <xsl:call-template name="stopka"/> <xsl:template match="kanal"> <table border="1" width="300"> <tr><td> <xsl:apply-templates/> </td></tr> </table> <xsl:template match="audycja"> <xsl:apply-templates/> <xsl:template name="naglowek"> <br/> Program telewizyjny - wybrane audycje <br/> <xsl:template name="stopka"> <br/> Kolejne audycje za tydzień <br/> 35

36 <xsl:template match="/program"> <xsl:call-template name="naglowek"/> <xsl:apply-templates/> <xsl:call-template name="stopka"/> <xsl:template match="kanal"> <table border="1" width="300 ><tr><td> <xsl:apply-templates/> </td></tr></table> <xsl:template match="audycja"> <table border="1" width="100%"> <tr> <td width="60"><xsl:value-of <td width="60"><xsl:value-of <td width="80"><xsl:value-of select="text()"/></td> <td width="50"><xsl:value-of <td width="40"><xsl:value-of <td width="30"><xsl:value-of </tr> </table> <xsl:template name="naglowek"> <br/> Program telewizyjny - wybrane audycje <xsl:template name="stopka"> 36 <br/> Kolejne audycje za tydzień

37 Instrukcja warunkowa <xsl:if test= wyrażenie logiczne >... <xsl:for-each select="kantor/notowanie"> <xsl:if test="data/rok>2003">... </xsl:if> </xsl:for-each>... </xsl:if>... <xsl:for-each select="kantor/notowanie"> <xsl:if test= kursy/funt>5.97">... </xsl:if> </xsl:for-each> 37

38 Instrukcja wyboru <xsl:choose> <xsl:when test= warunek">... </xsl:when> <xsl:otherwise>... </xsl:otherwise> </xsl:choose> <xsl:for-each select="kantor/notowanie"> <xsl:choose> <xsl:when test="kursy/funt>5.97">... </xsl:when> <xsl:otherwise>... </xsl:otherwise> </xsl:choose> </xsl:for-each> 38

39 <xsl:template match="kanal"> <table border="1 ><tr><td> <xsl:apply-templates/> </td></tr></table> <xsl:template match="audycja"> <xsl:if <table border="1" width="100% ><tr> <td width="60"><xsl:value-of <td width="60"><xsl:value-of <td width="30"><xsl:value-of </tr></table> </xsl:if> <xsl:template match="kanal"> <table border="1 ><tr><td> <xsl:apply-templates </td></tr></table> <xsl:template match="audycja"> <table border="1" width="100% ><tr> <td width="60"><xsl:value-of <td width="60"><xsl:value-of <td width="30"><xsl:value-of </tr></table> 39

40 Sortowanie węzłów <xsl:sort/> Atrybuty: select określenie nazwy węzła wg którego sortować; order descending lub ascending kolejność sortowania; data-type text lub number sortowanie alfabetyczne lub numerycznie <xsl:sort> może się pojawić wyłącznie w ciele elementu apply-templates albo wewnątrz instrukcji xsl:for-each. <xsl:for-each select="kantor/notowanie"> <xsl:sort select="data/rok" data-type="number"/> <xsl:for-each select="kantor/notowanie"> <xsl:sort select="data/rok" data-type="number"/> <xsl:sort select="data/miesiac" data-type="number"/> 40

41 <xsl:template match="kanal"> <table border= 1 ><tr><td> <xsl:apply-templates> <xsl:sort </xsl:apply-templates> </td></tr></table> <xsl:template match="audycja"> <table border="1" width="100% ><tr> <td width="60"><xsl:value-of <td width="60"><xsl:value-of <td width="80"><xsl:value-of select="text()"/></td> <td width="50"><xsl:value-of <td width="40"><xsl:value-of <td width="30"><xsl:value-of </tr></table> 41

42 Tworzenie linków (<a>) Wprowadzamy atrybut id dla elementu <notowanie id="1"> Tworzymy link <xsl:for-each select="kantor/notowanie"> <a select="data"/></a> <br/> </xsl:for-each> Tworzymy miejsce linku <xsl:for-each select="kantor/notowanie"> <a </a> </xsl:for-each> <a href="#id">tu kliknij</a>< a name= id"></a> 42

43 Numerowanie elementów Funkcja position() <xsl:for-each select="kantor/notowanie"> <tr align="center"> <td><xsl:number value="position()" format="1"/></td> <td><xsl:value-of select="data"/></td>... <xsl:number/> atrybuty: value wartość wyprowadzana format= 1 : 1, 2, 3, format= 01 : 01, 02, 03, format= A : A, B, C, format= a : a, b, c, format= I : I, II, III, format= i : i, ii, iii,... 43

44 Przykłady innych funkcji Obliczenie średniej ceny kursu dolara: <xsl:value-of select="sum(//dolar) div count(//dolar)"/> Obliczenie średniej ceny kursu dolara w 2004r.: <xsl:value-of select="sum(//dolar[../../data/rok=2004]) div count(//dolar[../../data/rok=2004])"/> Zaokrąglanie wyniku round(): <xsl:value-of select="round(sum(//dolar[../../data/rok=2004]) div count(//dolar[../../data/rok=2004])) 44

45 xsl:attribute Pozwala dołączyć atrybut do elementu wymienionego wcześniej. Deklaracja: <xsl:attribute name= nazwa">wartość</xsl:attribute> Przykład: <tr align="center"> <xsl:if test="position() mod 2 =0"> <xsl:attribute name="bgcolor">lime</xsl:attribute> </xsl:if>... 45

Plan prezentacji. Krótko o XML Arkusze stylów XSLT XSL XSL Path Przegląd konstrukcji języka i przykłady Narzędzia Podsumowanie Literatura

Plan prezentacji. Krótko o XML Arkusze stylów XSLT XSL XSL Path Przegląd konstrukcji języka i przykłady Narzędzia Podsumowanie Literatura XSLT Dariusz Dudek Plan prezentacji Krótko o XML Arkusze stylów XSLT XSL XSL Path Przegląd konstrukcji języka i przykłady Narzędzia Podsumowanie Literatura Cechy XML a Rozszerzalny język znaczników Stworzony

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do arkuszy stylistycznych XSL i transformacji XSLT

Wprowadzenie do arkuszy stylistycznych XSL i transformacji XSLT Wprowadzenie do arkuszy stylistycznych XSL i transformacji XSLT Marek Wojciechowski marek@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/~marek/ Formatowanie dokumentów XML Język XML opisuje strukturę i

Bardziej szczegółowo

Język XSLT. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Język XSLT. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Język XSLT Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie Dokonać przekształcenia zawartości dokumentu XML do formatu HTML oraz TXT Realizować przetwarzanie warunkowe dokumentu XML Formatować wartości

Bardziej szczegółowo

XML Path Language (XPath)

XML Path Language (XPath) XML Path Language (XPath) 1 Cel adresowanie elementów /częś ci dokumentu XML składnia podobna do URI wyszukiwanie elementów bądź grup elementów dokument jako drzewo typy węzłów: element, attribute, text

Bardziej szczegółowo

Prezentacja i transformacja

Prezentacja i transformacja Prezentacja i transformacja Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 21 października 2005 roku 1 Prezentacja Przykładowa aplikacja CSS- Cascading Style Sheets CSS2aXML

Bardziej szczegółowo

Kurs WWW Język XML, część II

Kurs WWW Język XML, część II Język XML, część II Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Zawartość modułu Wprowadzenie do XSL XPath XSLT XSL-FO Na podstawie kursów ze stron: http://www.w3schools.com/xpath/default.asp

Bardziej szczegółowo

Języki formatowania dokumentów strukturalnych. XSL przekształcenia XML-a. XSL a XSLT. XSL części składowe. Zasada działania przekształcenia XSLT

Języki formatowania dokumentów strukturalnych. XSL przekształcenia XML-a. XSL a XSLT. XSL części składowe. Zasada działania przekształcenia XSLT Języki formatowania dokumentów strukturalnych XSL przekształcenia XML-a SGML: FOSI (Formatting Output Specification Instance): specyfikacja MIL-PRF-28001, zbyt małe możliwości dla ogólnych zastosowań.

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language 3

XML extensible Markup Language 3 XML extensible Markup Language 3 XSL transformations (XSLT) XSLT (ang. extensible Stylesheet Language Transformations) jest opartym na XML językiem transformacji dokumentów XML XSLT umożliwia przetłumaczenie

Bardziej szczegółowo

XML materiały dydaktyczne - Kurs Podstawowy XSL - wprowadzenie. XSL warstwa przekształcania (XSLT) oraz prezentacji informacji (XSL FO).

XML materiały dydaktyczne - Kurs Podstawowy XSL - wprowadzenie. XSL warstwa przekształcania (XSLT) oraz prezentacji informacji (XSL FO). XSL (XSLT) Transformacja dokumentów XML. XML warstwa przechowująca informacje XSL warstwa przekształcania (XSLT) oraz prezentacji informacji (XSL FO). Transformacja XSLT utworzenie nowego dokumentu wynikowego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 5 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH WPROWADZENIE DO XML I XSLT

LABORATORIUM 5 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH WPROWADZENIE DO XML I XSLT LABORATORIUM 5 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH WPROWADZENIE DO XML I XSLT 1. Wstęp XML (Extensible Markup Language Rozszerzalny Język Znaczników) to język formalny przeznaczony do reprezentowania danych

Bardziej szczegółowo

Extensible Markup Language III

Extensible Markup Language III KIiMK 2010 Plan XSLT-transformacje dokumentów 1 XSLT-transformacjedokumentów Informacje o XSLT Przykład transformacji 2 3 Informacje o XSLT Przykład transformacji Informacje o XSLT Przykład transformacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do XSLT

Wprowadzenie do XSLT Tomasz Przechlewski Spis treści 1. Struktura arkusza XSLT... 1 2. Działanie arkusza XSLT... 2 3. Polecenia języka XSLT... 3 4. Zmienne... 5 5. Tworzenie dokumentu wynikowego... 5 6. Wbudowane funkcje...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do standardu XSL

Wprowadzenie do standardu XSL Wprowadzenie do standardu XSL Tomasz Przechlewski 2002 Spis treści 1 Wprowadzenie 1 2 XPath 2 2.1 Wstęp................................. 2 2.2 Ścieżki dostępu............................ 4 2.2.1 Osie..............................

Bardziej szczegółowo

METAJĘZYKI. Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki Katedra Inżynierii Komputerowej

METAJĘZYKI. Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki Katedra Inżynierii Komputerowej 5 dr inż. Robert Berezowski e-mail: robert.berezowski@ie.tu.koszalin.pl Ul. Śniadeckich 2 Pokój 223A Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki Katedra Inżynierii Komputerowej 1 Dokument

Bardziej szczegółowo

Języki i Techniki Programowania II. Wykład 13. TRaX, Applety, Java Security

Języki i Techniki Programowania II. Wykład 13. TRaX, Applety, Java Security Języki i Techniki Programowania II Wykład 13 TRaX, Applety, Java Security XPath javax.xml.xpath XPathFactory factory = XPathFactory.newInstance() (DEFAULT_OBJECT_MODEL_URI) XPath xp = factory.newxpath()

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie dokumentów XML za pomocą XSLT (30.03.2015 r.)

Przetwarzanie dokumentów XML za pomocą XSLT (30.03.2015 r.) Przetwarzanie dokumentów XML za pomocą XSLT (30.03.2015 r.) Przetwarzanie dokumentów XML oznacza zwykle, wyłuskanie z nich danych oraz przetwarzanie ich na inny format np HTML lub PDF. Jedną z metod przekształcania

Bardziej szczegółowo

Rodzaje przetwarzania XSLT (1)

Rodzaje przetwarzania XSLT (1) XSLT część 2 Rodzaje przetwarzania XSLT (1) Przetwarzanie sterowane strukturą dokumentu źródłowego (ang. push): przechodzimy po strukturze dokumentu źródłowego, generujemy fragmenty struktury dokumentu

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XSL

Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XSL Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XSL Celem ćwiczenia jest stworzenie dokumentu XML, wyposażenie dokumentu w specyfikację struktury (przy użyciu DTD), oraz transformacja dokumentu XML do postaci

Bardziej szczegółowo

XSL, tj. XSLT i XSL-FO czyli jak przekształcać i ładnie wyświetlać XML-e. Kuba Pochrybniak

XSL, tj. XSLT i XSL-FO czyli jak przekształcać i ładnie wyświetlać XML-e. Kuba Pochrybniak XSL, tj. XSLT i XSL-FO czyli jak przekształcać i ładnie wyświetlać XML-e Kuba Pochrybniak 1. XML PDF Jak? Jak? L A TEX Jak? L A TEX XSL-FO Jak? L A TEX XSL-FO rzeźbienie ręczne (np. w php) Jak? L A TEX

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XML Schema, XSL

Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XML Schema, XSL Aplikacje internetowe laboratorium XML, DTD, XML Schema, XSL Celem ćwiczenia jest stworzenie dokumentu XML, wyposażenie dokumentu w specyfikację struktury (przy użyciu DTD i XML Schema), oraz transformacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dokumentów XML

Prezentacja dokumentów XML Prezentacja dokumentów XML Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2011/12 Patryk Czarnik 06 Prezentacja XML 2011/12 1 / 64 1 Arkusze stylu Rozdzielenie

Bardziej szczegółowo

XML & XSLT. Programowanie w Javie 2

XML & XSLT. Programowanie w Javie 2 XML & XSLT Programowanie w Javie 2 Co to jest XML (1) Rozszerzalny język znaczników, XML = extensible Markup Language Język reguł kodowania drzewiastych struktur danych Opisuje rodziny dokumentów odpowiadających

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Język PHP Paweł Witkowski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesień 2011 P. Witkowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. VIII Jesień 2011 1 /

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe

Technologie internetowe Technologie internetowe Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu Wprowadzenie do XML Składnia, znaczniki i atrybuty XML Schema, DTD XSL XPath XSLT XSL-FO Na podstawie kursów

Bardziej szczegółowo

http://rwd.sekap.pl/wzor/2013/12/05/1432/styl.xsl maczesc

<meta:wartosc>http://rwd.sekap.pl/wzor/2013/12/05/1432/styl.xsl</meta:wartosc> </meta:identyfikator> <meta:rodzajrelacji>maczesc</meta:rodzajrelacji> Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/427/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dokumentów XML

Prezentacja dokumentów XML Prezentacja dokumentów XML Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią 2008/09 Rozdzielenie treści od wyglądu Dokumenty źródłowe: tylko treść (dane), znaczniki

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs JavaScript

Krótki kurs JavaScript Krótki kurs JavaScript Java Script jest językiem wbudowanym w przeglądarkę. Gdy ma się podstawy nabyte w innych językach programowania jest dość łatwy do opanowania. JavaScript jest stosowany do powiększania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania

Bardziej szczegółowo

Drzewa DOM. Maciej Zakrzewicz. mzakrz@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/~mzakrz/

Drzewa DOM. Maciej Zakrzewicz. mzakrz@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/~mzakrz/ Drzewa DOM Maciej Zakrzewicz mzakrz@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/~mzakrz/ Document Object Model (DOM) Document Object Model jest standardem modelowania dokumentów XML przy użyciu struktury

Bardziej szczegółowo

Egzamin z przedmiotu Projektowanie języków XML 18.06.2013.... imię i nazwisko. Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 Suma Punkty Max 6 5 5 6 6 6 6 40 Punkty

Egzamin z przedmiotu Projektowanie języków XML 18.06.2013.... imię i nazwisko. Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 Suma Punkty Max 6 5 5 6 6 6 6 40 Punkty Egzamin z przedmiotu Projektowanie języków XML 18.06.2013 Grupa A... imię i nazwisko. indeks Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 Suma Punkty Max 6 5 5 6 6 6 6 40 Punkty Zadanie 1. Przyjrzyj się podanym dokumentom XML.

Bardziej szczegółowo

2. Projektowanie stron WWW podstawowe informacje

2. Projektowanie stron WWW podstawowe informacje 1. Uczeń: Uczeń: 2. Projektowanie stron WWW podstawowe informacje a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna podstawowe zasady tworzenia stron internetowych, rozróżnia tryb tekstowy tworzenia stron www od

Bardziej szczegółowo

XQuery. sobota, 17 grudnia 11

XQuery. sobota, 17 grudnia 11 XQuery XQuery XQuery pozwala na wydobywanie danych z dokumentów XML w sposób podobny do tego w jaki używany jest SQL do tabel w bazach danych. XQuery to język do wykonywania zapytań na dokumentach XML.

Bardziej szczegółowo

λ parametry. wartość funkcji suma = λ x y. x + y kwadrat = λ x. x * x K.M. Ocetkiewicz, 2008 WETI, PG 2 K.M. Ocetkiewicz, 2008 WETI, PG 3

λ parametry. wartość funkcji suma = λ x y. x + y kwadrat = λ x. x * x K.M. Ocetkiewicz, 2008 WETI, PG 2 K.M. Ocetkiewicz, 2008 WETI, PG 3 Organizacja przedmiotu Języki programowania (Programming language concepts) Krzysztof M. Ocetkiewicz pok. 205 email: Krzysztof.Ocetkiewicz@eti.pg.gda.pl konsultacje: czwartek 10:15-11.00, 13:15-14:00 projekt:

Bardziej szczegółowo

Podstawy (X)HTML i CSS

Podstawy (X)HTML i CSS Inżynierskie podejście do budowania stron WWW momat@man.poznan.pl 2005-04-11 1 Hyper Text Markup Language Standardy W3C Przegląd znaczników Przegląd znaczników XHTML 2 Cascading Style Sheets Łączenie z

Bardziej szczegółowo

XQuery. XQuery. Przykład. dokument XML. XQuery (XML Query Language) XQuery 1.0: An XML Query Language. W3C Recommendation http://www.w3.

XQuery. XQuery. Przykład. dokument XML. XQuery (XML Query Language) XQuery 1.0: An XML Query Language. W3C Recommendation http://www.w3. XQuery XQuery XQuery (XML Query Language) XQuery 1.0: An XML Query Language. W3C Recommendation http://www.w3.org/tr/xquery/ Język programowania funkcyjnego (podobnie jak Lisp) Język zapytań do danych

Bardziej szczegółowo

UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI W INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (IL-1) W FORMACIE DANYCH XML

UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI W INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (IL-1) W FORMACIE DANYCH XML UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI W INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (IL-1) W FORMACIE DANYCH XML

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI WYSZUKIWANIA W DOKUMENTACH XML

JĘZYKI WYSZUKIWANIA W DOKUMENTACH XML XML, XPath, język wyszukiwania, XPointer, XQuery, dokument XML, XML Schema, SQL Przemysław KAZIENKO * Michał ZGRZYWA JĘZYKI WYSZUKIWANIA W DOKUMENTACH XML W referacie zaprezentowano najistotniejsze aktualnie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates

Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Tworzenie raportów XML Publisher przy użyciu Data Templates Wykorzystanie Szablonów Danych (ang. Data templates) jest to jedna z metod tworzenia raportów w technologii XML Publisher bez użycia narzędzia

Bardziej szczegółowo

WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE

WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE TECHNIKUM INFORMATYCZNE wg programu 351203 KLASA II 3 godz. tygodniowo 90 godziny Liczba godzin w cyklu kształcenia 180 rok szkolny 2013/2014 Sylwia Płonka 2. W 1980 fizyk

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Jacek Staniec Język XML staniec@wit.edu.pl

mgr inż. Jacek Staniec Język XML staniec@wit.edu.pl mgr inż. Jacek Staniec Język XML staniec@wit.edu.pl Zaliczenie przedmiotu (3 punkty ECTS) Obecność na 7 pierwszych zajęciach 15 punktów Sprawozdania z 7 pierwszych zajęć 15 punktów Projekt podstawowy 50

Bardziej szczegółowo

Michał Bielecki, KNI 'BIOS'

Michał Bielecki, KNI 'BIOS' Michał Bielecki, KNI 'BIOS' PHP czyli język typu client side 1. przeglądarka www żąda dokumentu o rozszerzeniu.php 2. serwer odbiera żądanie i przesyła do parsera php 3. parser php znajduje żądany plik

Bardziej szczegółowo

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Programowanie Wstęp p do programowania Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany w postaci programu

Bardziej szczegółowo

I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne?

I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne? 1 Tabela zawartości: I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne? 3 II. Budowa nagłówka wiadomości. 4 III. Style kaskadowe CSS. 4 IV. Elementarna budowa szablonu. 6 V. Podsumowanie. 9 2 I. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language. część 5

XML extensible Markup Language. część 5 XML extensible Markup Language część 5 JavaScript Co to jest JavaScript? JavaScript był zaprojektowany w celu dodania interaktywności do stron HTML JavaScript jest językiem skryptowym JavaScript jest zwykle

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne Laboratorium 2

Metody numeryczne Laboratorium 2 Metody numeryczne Laboratorium 2 1. Tworzenie i uruchamianie skryptów Środowisko MATLAB/GNU Octave daje nam możliwość tworzenia skryptów czyli zapisywania grup poleceń czy funkcji w osobnym pliku i uruchamiania

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z JĘZYKA HTML. 1. Znaczniki. 2. Struktura dokumentu HTML. 3. Tworzymy stronę WWW Podróże po stolicach Europy

ĆWICZENIA Z JĘZYKA HTML. 1. Znaczniki. 2. Struktura dokumentu HTML. 3. Tworzymy stronę WWW Podróże po stolicach Europy Informatyka - podstawowe tematy WSzPWN - Język HTML, podstawy str. 1 ĆWICZENIA Z JĘZYKA HTML Struktura dokumentu, znaczniki, tabele, hiperłacza Być może trudno w to uwierzyć, jednak strony WWW są tekstem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii XML

Wprowadzenie do technologii XML Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 6 października 2005 roku 1 Informacje organizacyjne Omówienie przedmiotu 2 vs HTML Struktura 3 Struktura Informacje o przedmiocie Informacje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

Kiedy i czy konieczne?

Kiedy i czy konieczne? Bazy Danych Kiedy i czy konieczne? Zastanów się: czy często wykonujesz te same czynności? czy wielokrotnie musisz tworzyć i wypełniać dokumenty do siebie podobne (faktury, oferty, raporty itp.) czy ciągle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA OPROGRAMOWANIA 11 marca 2014 XLZEBRAPRINTER

SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA OPROGRAMOWANIA 11 marca 2014 XLZEBRAPRINTER XLZEBRAPRINTER Oprogramowanie XLZebraPrinter służy do wykonywania dowolnych wydruków etykiet (łącznie z możliwością wydruku kodów kreskowych 1D oraz 2D) na podstawie danych pochodzących bezpośrednio z

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

Plan dzisiejszego wykładu. Narzędzia informatyczne w językoznawstwie. XML - Definicja. Zalety XML

Plan dzisiejszego wykładu. Narzędzia informatyczne w językoznawstwie. XML - Definicja. Zalety XML Plan dzisiejszego wykładu Narzędzia informatyczne w językoznawstwie Perl - Wprowadzenie do XML Marcin Junczys-Dowmunt junczys@amu.edu.pl Zakład Logiki Stosowanej http://www.logic.amu.edu.pl 16. kwietnia

Bardziej szczegółowo

Napisy w PHP. Drukowanie napisów instrukcją echo

Napisy w PHP. Drukowanie napisów instrukcją echo Napisy w PHP. Drukowanie napisów instrukcją echo 1. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania Wszystkie poniższe ćwiczenia należy samodzielnie wykonać wpisując w edytorze bez stosowania techniki kopiuj-wklej.

Bardziej szczegółowo

2 Podstawy tworzenia stron internetowych

2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2.1. HTML5 i struktura dokumentu Podstawą działania wszystkich stron internetowych jest język HTML (Hypertext Markup Language) hipertekstowy język znaczników. Dokument

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 6

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 6 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 6 CSS kaskadowe arkusze stylów CSS (Cascading Style Sheets), czyli Kaskadowe Arkusze Stylów "stylów" "arkusze" Reguły opisujące wygląd dokumentu opisanego za pomocą

Bardziej szczegółowo

Programowanie WEB PODSTAWY HTML

Programowanie WEB PODSTAWY HTML Programowanie WEB PODSTAWY HTML Najprostsza strona HTML tytuł strony To jest moja pierwsza strona WWW. tytuł strony

Bardziej szczegółowo

JAVASCRIPT (cz. IV) ĆWICZENIA DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA materiały dydaktyczne dla słuchaczy opracowanie: 2004-2007 by Arkadiusz Gawełek, Łódź

JAVASCRIPT (cz. IV) ĆWICZENIA DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA materiały dydaktyczne dla słuchaczy opracowanie: 2004-2007 by Arkadiusz Gawełek, Łódź JAVASCRIPT (cz. IV) ĆWICZENIA DO SAMODZIELNEGO WYKONANIA Ćwiczenie 1 obliczanie daty Wielkanocy Napisz skrypt, który: poprosi użytkownika o podanie roku z przedziału 1900..2099 sprawdzi, czy podana wartość

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji XSLT. XSLT Ogólna charakterystyka. Drzewo XML. Wstęp. Przedmiot: XML i jego zastosowania. Zagadnienia podstawowe

Plan prezentacji XSLT. XSLT Ogólna charakterystyka. Drzewo XML. Wstęp. Przedmiot: XML i jego zastosowania. Zagadnienia podstawowe Plan prezentacji Przedmiot: XML i jego zastosowania Wstęp Dr inż. Stanisław Polak Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Katedra Informatyki http://www.icsr.agh.edu.pl/~polak/ Przetwarzanie danych 2.0

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY

PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY Dr inż. Marcin Witczak Uniwersytet Zielonogórski Przetwarzanie i organizowanie danych: arkusz kalkulacyjny 1 PLAN WPROWADZENIA Profesjonalne systemy

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia

Dynamiczne przetwarzanie stron. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia Dynamiczne przetwarzanie stron dr Beata Kuźmińska-Sołśnia KLIENT Witaj INTERNET SERWER Plik HTML Witaj wyświetlanie przez przeglądarkę Witaj! Serwer WWW komputer

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

METODY REPREZENTACJI INFORMACJI

METODY REPREZENTACJI INFORMACJI Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Magisterskie Studia Uzupełniające METODY REPREZENTACJI INFORMACJI Ćwiczenie 1: Budowa i rozbiór gramatyczny dokumentów XML Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Rodzaje przetwarzania XSLT (1) XSLT część 2. Inne standardy związane z XML-em. Rodzaje przetwarzania XSLT (2) Zmienne. Zaawansowane możliwości XSLT

Rodzaje przetwarzania XSLT (1) XSLT część 2. Inne standardy związane z XML-em. Rodzaje przetwarzania XSLT (2) Zmienne. Zaawansowane możliwości XSLT Rodzaje przetwarzania XSLT (1) XSLT część 2. Inne standardy związane z XML-em Przetwarzanie sterowane strukturą dokumentu źródłowego: przechodzimy po strukturze dokumentu źródłowego, generujemy fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 10

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 10 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 10 JavaScript JavaScript (ECMAScript) skryptowy język programowania powszechnie używany w Internecie. Skrypty JS dodają do stron www interaktywność i funkcjonalności,

Bardziej szczegółowo

opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje nazwy tabel lub widoków warunek (wybieranie wierszy)

opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje nazwy tabel lub widoków warunek (wybieranie wierszy) Zapytania SQL. Polecenie SELECT jest używane do pobierania danych z bazy danych (z tabel lub widoków). Struktura polecenia SELECT SELECT FROM WHERE opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje

Bardziej szczegółowo

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216 Żurek INFOBroker Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel www.excel.jzurek.com tel. 601 517 216 MS Excel szkolenie dla początkujących i laików (program ramowy): o zastosowanie i budowa programu - do czego

Bardziej szczegółowo

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie

JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie Programowanie obiektowe ćw.1 JAVAScript w dokumentach HTML - przypomnienie JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania. Skrypty JavaScript są zagnieżdżane w

Bardziej szczegółowo

Informacja podatku łączny styl

Informacja podatku łączny styl Informacja podatku łączny styl Załącznik nr 4 do uchwały Nr XI/99/2015 Rady Gminy Kolbudy z dnia 22 września 2015r.

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe arkusze stylów (CSS)

Kaskadowe arkusze stylów (CSS) Kaskadowe arkusze stylów (CSS) CSS (Cascading Style Sheets) jest to język opisujący sposób, w jaki przeglądarki mają wyświetlać zawartość odpowiednich elementów HTML. Kaskadowe arkusze stylów służą do

Bardziej szczegółowo

za pomocą: definiujemy:

za pomocą: definiujemy: HTML CSS za pomocą: języka HTML arkusza CSS definiujemy: szkielet strony wygląd strony Struktura dokumentu html - znaczniki Znaczniki wyznaczają rodzaj zawartości. element strony

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dokumentów XML

Prezentacja dokumentów XML Prezentacja dokumentów XML Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Patryk Czarnik (MIMUW) 06 Prezentacja XML 2007/08 1 / 33 Plan 1 Arkusze stylu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXII/ 141 /2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13.03.2013r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXII/ 141 /2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13.03.2013r. <?xml version=1.0 encoding=utf-8?> Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXII/ 141 /2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 13.03.2013r.

Bardziej szczegółowo

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała 1 STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała STRONY INTERNETOWE Rodzaje stron internetowych statyczne (statyczny HTML + CSS) dynamiczne (PHP, ASP, technologie Flash) 2 JĘZYKI STRON WWW HTML (ang. HyperText

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe w programie Plans

Języki skryptowe w programie Plans Języki skryptowe w programie Plans Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Kościelisko 2010 Zalety skryptów Automatyzacja powtarzających się czynności Rozszerzenie moŝliwości programu Budowa własnych algorytmów

Bardziej szczegółowo

GML w praktyce geodezyjnej

GML w praktyce geodezyjnej GML w praktyce geodezyjnej Adam Iwaniak Kon-Dor s.c. Konferencja GML w praktyce, 12 kwietnia 2013, Warszawa SWING Rok 1995, standard de jure Wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty. ABC Word 2007 PL. Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dokumentów XML

Prezentacja dokumentów XML Prezentacja dokumentów XML Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Arkusze stylu Rozdzielenie treści od wygladu Przypisanie stylu do dokumentu CSS

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie tytułu związanej z tabelą

Deklarowanie tytułu związanej z tabelą Tabele 1 Deklarowanie tytułu związanej z tabelą Przychody w latach 2007-2010 Położenie pozbawione stylu Treść nagłówka Formatowanie położenia w stylach

Bardziej szczegółowo

Kazienko P.: Rodzina języków XML. Software nr 6 (90) czerwiec 2002, s. 22-27. Rodzina języków XML. Przemysław Kazienko

Kazienko P.: Rodzina języków XML. Software nr 6 (90) czerwiec 2002, s. 22-27. Rodzina języków XML. Przemysław Kazienko Rodzina języków XML Przemysław Kazienko Rok 2001 przyniósł kilka ważnych wydarzeń związanych z językiem XML. Można powiedzieć, że ukończony został drugi etap jego rozwoju (pierwszym było opublikowanie

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Język (X)HTML. Podstawowe znaczniki i parametry. dr Konrad Dominas / UAM

Język (X)HTML. Podstawowe znaczniki i parametry. dr Konrad Dominas / UAM Język (X)HTML Podstawowe znaczniki i parametry Szablon dokumentu (X)HTML

Bardziej szczegółowo

Literatura. Głównie informacje w sieci: www.wikipedia.pl www.w3.org www.google.pl www.w3schools.com/xsl http://xmlsoft.org/

Literatura. Głównie informacje w sieci: www.wikipedia.pl www.w3.org www.google.pl www.w3schools.com/xsl http://xmlsoft.org/ XML DTD XSLT Literatura Głównie informacje w sieci: www.wikipedia.pl www.w3.org www.google.pl www.w3schools.com/xsl http://xmlsoft.org/ 2 SGML (ang. Standard Generalized Markup Language) Standardowy uogólniony

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny lekcji: Wprowadzenie dodatkowych znaczników. Wprowadzenie odsyłacza, tabeli, listy numerowanej i wypunktowanej.

Cel ogólny lekcji: Wprowadzenie dodatkowych znaczników. Wprowadzenie odsyłacza, tabeli, listy numerowanej i wypunktowanej. Piotr Chojnacki IV rok, informatyka chemiczna Liceum Ogólnokształcące Nr I we Wrocławiu Wrocław dn. 26 lutego 2006 roku Czas trwania zajęć: 90 minut, przedmiot: TI Temat lekcji: Tworzenie strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Szablon główny (plik guestbook.php) będzie miał postać:

Szablon główny (plik guestbook.php) będzie miał postać: Skrypt: Księga gości Skrypt generujący księgę gości będzie się składał z trzech części: szablonu głównego, który należy zapisać pod nazwą guestbook.php, formularza służącego do dodawania wpisów, który

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę

Należy ściągnąć oprogramowanie Apache na platformę Programowanie Internetowe Język PHP - wprowadzenie 1. Instalacja Oracle+Apache+PHP Instalacja Apache, PHP, Oracle Programy i ich lokalizacja Oracle Database 10g Express Edition10.2 http://www.oracle.com/technology/products/database/

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203)

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Technikum - kl. 3 Td, semestr 5 i 6 Ocena niedostateczna dopuszczająca Wymagania edukacyjne wobec ucznia: Uczeń nie

Bardziej szczegółowo

Funkcje i instrukcje języka JavaScript

Funkcje i instrukcje języka JavaScript Funkcje i instrukcje języka JavaScript 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń : zna operatory i typy danych języka JavaScript, zna konstrukcję definicji funkcji, zna pętlę If i For, Do i While oraz podaje

Bardziej szczegółowo

HTML. HTML(ang. HyperTextMarkupLanguage, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych

HTML. HTML(ang. HyperTextMarkupLanguage, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych HTML HTML(ang. HyperTextMarkupLanguage, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych HTML zdefiniowanie sposobu wizualnej prezentacji dokumentu w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

tematyka zajęć - pracuje z powłoką graficzną systemu operacyjnego - wykonuje operacje na plikach i katalogach w praca w systemie operacyjnym

tematyka zajęć - pracuje z powłoką graficzną systemu operacyjnego - wykonuje operacje na plikach i katalogach w praca w systemie operacyjnym Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z dodatkowych zajęć uzupełniających z zastosowań informatyki realizowanych w klasie 2 i 3 liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku tematyka

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5 Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5 5. Tabele 5.1. Struktura tabeli 5.1.1 Odcięcia Microsoft Internet Explorer 7.0 niepoprawnie interpretuje białe znaki w komórkach tabeli w przypadku tworzenia

Bardziej szczegółowo

Model semistrukturalny

Model semistrukturalny Model semistrukturalny standaryzacja danych z różnych źródeł realizacja złożonej struktury zależności, wielokrotne zagnieżdżania zobrazowane przez grafy skierowane model samoopisujący się wielkości i typy

Bardziej szczegółowo

XML w bazach danych i bezpieczeństwie

XML w bazach danych i bezpieczeństwie XML w bazach danych i bezpieczeństwie Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Klasyfikacja wsparcia dla XML-a w bazach danych (Relacyjna) baza danych

Bardziej szczegółowo

Ogólna struktura dokumentu XSL-FO. Model formatowania. Ogólna struktura dokumentu XSL-FO C.d. Przykład Hello World Użycie szablonu strony

Ogólna struktura dokumentu XSL-FO. Model formatowania. Ogólna struktura dokumentu XSL-FO C.d. Przykład Hello World Użycie szablonu strony Plan prezentacji Przedmiot: XML i jego zastosowania Dr inż. Stanisław Polak Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Katedra Informatyki Opis układu graficznego stron http://www.icsr.agh.edu.pl/~polak/

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo