JUBILUESZOWE WYDANIE setne!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JUBILUESZOWE WYDANIE setne!"

Transkrypt

1 JUBILUESZOWE WYDANIE setne! Beskidzka Izba Lekarska z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Krasińskiego 28 tel.: , fax: Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Przewodnicząca ORL Zyta Kaźmierczak- Zagórska Zastępcy Przewodniczącej Jolanta Firlej-Dobrzańska Kaludiusz Komor Hubert Kubica Sekretarz Bogdan Fender z-ca Sekretarza Krystyna Małyska Skarbnik Krystyna Szyrocka-Kowalczyk Członkowie Prezydium Andrzej Krawczyk Jacek Kossowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wacław Byrdy Okręgowy Rzecznik Odp. Zawodowej Mariusz Ciopała Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego Józef Wróbel BIURO BIL Dyżury Członków Prezydium i Komisji BIL Poniedziałek: J. Firlej-Dobrzańska ( ) Wtorek: Klaudiusz Komor ( ) Krystyna Szyrocka-Kowalczyk ( ) Bogdan Fender ( ) Środa: Hubert Kubica ( ) Krystyna Małyska ( ) Czwartek: Zyta Kaźmierczak-Zagórska ( ) Piątek: Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej Alojza Warchoł ( ) Biuro Czynne: poniedziałek, środa piątek Radca Prawny: mecenas Dorota Godlewska wtorki (po umówieniu się) Kierownik Biura: Joanna Bathelt Sekretariat Biura: Joanna Bathelt Rejestr Lekarzy: Jolanta Białka Rejestr Indywidualnych Praktyk Lekarskich: Barbara Krywult Ośrodek Kształcenia Medycznego, Staże Podyplomowe: Urszula Hrabowska Ubezpieczenia OC: Joanna Bathelt Lekarska Kasa Pomocy: Maria Gryczka poniedziałek, środa, czwartek, piątek wtorek - dzień wewnętrzny Ubezpieczenia emerytalne (Nationale Nederlanden): Maria Gryczka Księgowość: Leszek Ciosłowski, Czesław Kozioł, Agnieszka Gryczka Sekretariat Rzecznika: Teresa Misiejko, REDAKCJA BIULETYNU Redaktor Naczelny: Klaudiusz Komor Członkowie Redakcji: Krystyna Szyrocka-Kowalczyk, Jolanta Firlej-Dobrzańska, Renata Mańko-Juraszek, Agnieszka Gorgoń-Komor, Aniela Ptak Kontakt z nami: Beskidzka Izba Lekarska tel.: , , fax: Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220 tel./fax: Drogie Koleżanki i Koledzy, Szanowni goście Lato szybko minęło, pogoda dopisała i mam nadzieję, że pomimo różnych problemów udało się wam odpocząć. Wakacje były pracowite, między innymi za sprawą Prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza, który od 1 lipca wprowadził do naszej szpitalnej rzeczywistości JGP (Jednorodne Grupy Pacjentów). Zdaniem Prezesa NFZ wprowadzenie systemu powinno zwiększyć przychody szpitali średnio o 12 %. Na początek nie brakowało optymizmu, ale też pojawiły się wątpliwości spotęgowane brakiem informacji. Aby kolegom przybliżyć JGP zorganizowaliśmy w Izbie szkolenie, podczas którego pani Dr Jolanta Jaszczurowska omówiła zasady kwalifikacji hospitalizowanych pacjentów do poszczególnych grup, tzw. algorytm grupowania. Minęło już ponad 2 miesiące i konia z rzędem temu dyrektorowi szpitala, który jest w stanie dokładnie wyliczyć w jakiej kondycji finansowej są oddziały szpitalne, jak przebiega realizacja kontraktu i czy rzeczywiście premiowane są procedury skomplikowane związane z długą i kosztowną hospitalizacją. Od ponad pół roku pracujemy zgodnie z Dyrektywą Unijną dotyczącą czasu pracy lekarzy. Czarno na białym widać, że praca w wymiarze 37 godzin i 55 minut tygodniowo w systemie całodobowego zapewniania świadczeń zdrowotnych wymaga zaangażowania większej liczby lekarzy. Niestety lekarzy w Polsce brakuje, szczególnie tych, którzy chcieliby pracować w publicznej, źle opłaconej ochronie zdrowia. W niektórych oddziałach szpitalnych powoli realizuje się czarny scenariusz. Lekarze pracują według grafików, a to powoduje, że tylko ordynator tak naprawdę zna pacjentów. Lekarz nierzadko spotyka się z pacjentem na początku i pod koniec hospitalizacji. Pojęcie lekarza prowadzącego proces diagnostyczno-leczniczy powoli odchodzi do lamusa. Czy o to nam chodziło? Czyha następny problem! Na forum Parlamentu Europejskiego rozpoczyna się dyskusja nad wprowadzeniem pojęcia czasu aktywnego i biernego dyżuru lekarskiego. W tej sprawie musimy ostro zaprotestować wspólnym głosem samorządowym i związkowym. Co przyniesie jesień? Pytanie to zadajemy sobie od dawna. Ukazało się rozporządzenie Minister Zdrowia w sprawie specjalizacji. Znowu pośpiech spowodował, że wersja jest mocno okrojona w porównaniu z tą, która była konsultowana przez Naczelną Izbę Lekarską. W Sejmie trwają prace nad kilkoma ustawami zwanymi zdrowotnymi. Przypominam, że Izba Lekarska w okresie konsultacji społecznych mocno je oprotestowała. Możemy mieć tylko nadzieję, że nasze uwagi oraz postulaty całego środowiska medycznego będą uwzględnione. Słowo prywatyzacja pojawia się w ostatnim okresie na ustach wszystkich, a szczególnie polityków wszelakich opcji odmieniane przez wszystkie przypadki. To z pewnością dobry kierunek, ale czy to przypadkiem nie oznacza, że państwo chce pozbyć się odpowiedzialności za ochronę zdrowia

2 100-ne WYDANIE BIL w Polsce? Jaką rolę przewidziano dla nas, pracowników ochrony zdrowia? 5 listopada 2008 mija termin rozliczania lekarzy z punktów edukacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 6 października 2004r. w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Każdy z nas powinien w tym okresie tzn. w latach zebrać co najmniej 200 punktów edukacyjnych. Przypominam kolegom, że wpisu do książeczki można dokonać w Izbie. A co stanie się jeśli lekarz nie nazbierał tylu punktów? Zdaniem Minister Zdrowia niewypełnienie tego obowiązku jest naruszeniem przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza (sic! cyt. za wypowiedzią z dnia 4 sierpnia br.) (tak naprawdę ciągle nie ma sprecyzowanych żadnych konsekwencji prawnych niedopełnienia obowiązku kształcenia podyplomowego przyp.red). Przedstawiciele Samorządu od wielu lat podkreślają, że w ślad za powyższym rozporządzeniem ministra nie poszły żadne ulgi podatkowe związane z obowiązkowym doskonaleniem, nadal też nie mamy płatnego, obligatoryjnego urlopu szkoleniowego. A zatem nie bójmy się sankcji tylko róbmy swoje. Ośrodek Kształcenia BIL przygotował na jesień bogaty program szkoleń, na które Koleżanki i Kolegów serdecznie zapraszam. Dwa słowa od Naczelnego Drodzy Czytelnicy! Już 100 numerów naszego Biuletynu trafiło do waszych rąk Drodzy Czytelnicy. Przez 28 lat grupa zapaleńców skupiona w komitecie redakcyjnym najpierw tworzyła, potem udoskonalała a następnie zmieniała nasze pismo. Zmieniała się szata graficzna, zawartość, wydawcy. Zmieniały się czasy, prezesi Beskidzkiej Izby Lekarskiej, redaktorzy, były nawet próby likwidacji Biuletynu ale on przetrwał wszystko i jak widać ma się całkiem dobrze. Skąd się wzięła idea Biuletynu? Otóż niebagatelne znaczenie miał oczywiście obowiązek publikowania uchwał i stanowisk Okręgowej Rady. W latach dziewięćdziesiątych Internet dopiero raczkował i nie było innej drogi jak tylko druk. Ale Biuletyn pełnił też inną rolę. Dla małej, powstałej dzięki uporowi grupy lekarzy Izby stał się głosem i manifestacją istnienia. Narzędziem kontaktu ze wszystkimi lekarzami Izby, posłańcem, który dociera do wszystkich lekarskich drzwi. Kiedy Internet stał się powszechny, wobec trudnej sytuacji finansowej Izby pojawił się co prawda przelotnie pomysł likwidacji formy drukowanej na rzecz wyłącznie internetowej ale na szczęście szybko upadł. Biuletyn zmieniał się przez lata. Początkowo małego formatu, czarno-biały, z ubogą szatą graficzną, przeszedł kilkakrotną transformację. Wprowadzono kolorową wkładkę, potem okładkę. Zwiększono format, zmieniono papier na lepszego gatunku. Od początku biuletyn dociera bezpłatnie wraz z Gazetą Lekarską do wszystkich członków Naszej Izby. Obecnie nakład liczy ponad trzy tysiące egzemplarzy. Jeden egzemplarz jest zawsze wysyłany do Prezesa Naczelnej Rady Strona 2 Lekarskiej, po jednym otrzymują również wszystkie izby. Biuletyn od strony graficznej i wydawniczej jest przygotowywany przez Wydawnictwo PLUS, wyłonione w konkursie. Biuletyn jest tworzony przez grupę osób skupioną w komitecie redakcyjnym oraz członków Prezydium ORL i pracowników biura. Koordynuje to wszystko redaktor naczelny. Przez długie lata od powstania aż do 2006 roku obowiązek ten pełniła dr Aniela Ptak. W dalszej części tego numeru przedstawiamy krótko jej sylwetkę. Dzięki jej poświęceniu i zaangażowaniu Biuletyn przetrwał najtrudniejsze lata. W związku z przejściem na emeryturę zrezygnowała jednak z funkcji redaktora naczelnego, pozostając na szczęście wśród osób tworzących Biuletyn. W historii Biuletynu przewinęło się wiele osób. Nie sposób ich wszystkich wymienić. Koniecznie należy wspomnieć o kilku z nich, którzy mają największe zasługi dla jego rozwoju. Oprócz wspomnianej Anieli Ptak, pierwszej redaktor naczelnej, w stworzeniu i pierwszych latach istnienia biuletynu najbardziej zaangażowani byli Ryszard Batycki i Marek Wietrzny. Później kolejna Prezes BIL Krystyna Szyrocka-Kowalczyk. Jaki jest Biuletyn dzisiaj? Wzorem profesjonalnych czasopism ma stałe rubryki. Na pierwszej stronie zawsze znajduje się słowo szefowej, potem krótki komentarz redaktora naczelnego. Strony środkowe zajmują uchwały ORL. Na końcu znajdują się zawsze doniesienia ze sportu lekarskiego, przepisy kulinarne pani Danusi i ogłoszenia. Kolorowe strony okładki zajmują najczęściej reklamy, dzięki którym możemy obniżyć koszty wydawania biuletynu. Staramy się umieszczać jak najwięcej Waszych tekstów wierszy, opowiadań, zdjęć, wspomnień. Publikujemy listy od czytelników, sprawozdania z ważnych wydarzeń izbowych, przybliżamy prawo medyczne. W komitecie redakcyjnym działają obecnie Aniela Ptak, Renata Mańko-Juraszek, Krystyna Szyrocka-Kowalczyk, Jolanta Firlej-Dobrzańska i Agnieszka Gorgoń-Komor. Funkcję redaktora naczelnego pełni teraz moja skromna osoba. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy lubią i umieją pisać do współpracy.

3 100-ne WYDANIE BIL Jeżeli macie swoje przemyślenia, doświadczenia lub wspomnienia piszcie do nas, chętnie wykorzystamy wasze teksty w kolejnych numerach... tak to było kiedyś... ( Pomimo 28 lat istnienia nasz Biuletyn nie doczekał się jeszcze swojej krótkiej, prostej nazwy. Ogłoszony dwa lata temu konkurs na nazwę ciągle nie został rozstrzygnięty. Jeżeli macie pomysł napiszcie nadając nową nazwę otworzymy nowy rozdział w historii biuletynu. W tym numerze, jako jubileuszowym publikujemy kilka materiałów i zdjęć z poprzednich numerów aby tym, którzy kiedyś nie byli jeszcze lekarzami pokazać jak wyglądały biuletyny a u tych, którzy pamiętają je od początku wywołać łezkę wspomnień Klaudiusz Komor. Strona 3

4 100-ne WYDANIE BIL - TROCHĘ WSPOMNIEŃ Redaktor Naczelny Biuletynu BIL ( ) Aniela Ptak Od r. studiowała na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Uzyskała I oraz II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych w trakcie pracy w charakterze asystenta w Oddz. Wewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku oraz starszego asystenta Kliniki Gerontologii A.M. w Białymstoku. W latach pełniła funkcję p.o. ordynatora II Oddz. Wewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku. W latach pracowała na kontrakcie medycznym w Libii. Od czerwca 1988r pracowała na stanowisku starszego asystenta III Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Stalownik w Bielsku-Białej. Od kwietnia 1992 ordynator I Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Stalownik, a następnie Szpitala Wojewódzkiego. W sierpniu 2006 przeszła na emeryturę. W samorządzie działała od początku istnienia BIL, w 1 kadencji pełniła funkcję sekretarza ORL BIL. Strona 4

5 100-ne WYDANIE BIL - TROCHĘ WSPOMNIEŃ Historia Biuletynu Informacyjnego Beskidzkiej Izby Lekarskiej Widziana oczami pierwszego Redaktora Naczelnego Trochę wspomnień... Pierwszy numer naszego Biuletynu ukazał się w czerwcu 1990 roku w cztery miesiące po pierwszym posiedzeniu Beskidzkiej Okręgowej Rady Lekarskiej. Był to gorący okres, w którym wszyscy uczyliśmy się jak ma wyglądać praca samorządu, a zarazem niezapomniany czas wielkiego entuzjazmu, radości i przyjaźni. Mieliśmy świadomość, że dzieje się cos nowego, cieszyliśmy się swobodą dyskusji, możliwością przedstawiania wszelkich możliwych poglądów i propozycji rozwiązań problemów, które narastały przez dziesiątki lat. Wiedzieliśmy, że liczącym się partnerem dla władzy mogą być tylko silne organy samorządowe, że w okresie przemian i odejścia od centralistycznego systemu zarządzania, ciężar decyzji w wielu istotnych sprawach przesunie się w kierunku samorządowym. Minione lata pokazały, że nie wszystko się udało, że wielki optymizm pierwszych miesięcy w zderzeniu z realiami okazał się nadmierny... Wiedzieliśmy, że dotarcie do wszystkich lekarzy z Biuletynem Informacyjnym BIL będzie zaczątkiem integracji naszego środowiska. Wydawanie Biuletynu, w którym muszą się znaleźć wszystkie uchwały ORL, było (i nadal jest) obowiązkiem narzuconym okręgowym izbom uchwałą NRL. Pierwsze numery były bardzo skromne. Brakowało nie tyle pomysłu, co pieniędzy. Izba organizowała się, składki wpływały nieregularnie, brakowało sprzętu, nie mieliśmy własnego lokalu... Pierwszy Komitet Redakcyjny stanowili ówczesny Przewodniczący BIL, Ryszard Batycki, Marek Wietrzny - Z-ca Przewodniczącego, mgr historii sztuki Małgorzata Niemirowska - Kaczyńska i ja. Pierwsze strony Biuletynu wypełniały informacje ważne dla środowiska lekarskiego, chcieliśmy jednak też, by znalazło się w nim też miejsce na wywiady, wspomnienia, a także szczypta humoru, fragmenty wierszy itp. W tę konwencję wpisywała się Pani Małgorzata w obecnym w pierwszych numerach cyklu Życie i sztuka. Nasza współpraca nie była jednak długa, wkrótce w Redakcji zastąpił Ją mąż, Konrad Kaczyński. W Biuletynach zamieszczaliśmy wówczas także wiele przedruków z prasy lokalnej, innych mediów, niektóre ważne dla środowiska akty prawne itp. Dużo pisał Ryszard Batycki, również Marek Wietrzny dostarczał mnóstwo materiałów, było ich tak wiele, że musieliśmy je selekcjonować. Przez wiele lat prawie w każdym numerze mogliśmy przeczytać tekst podpisany przez Olgierda Kossowskiego - relacje z podróży, wspomnienia o wielkich lekarzach, przemyślenia z własnej, wieloletniej praktyki lekarskiej, wystąpienia okolicznościowe (np. ze spotkań opłatkowych), wreszcie najsmutniejsze teksty - z żałobnej karty... Treści te zawsze zmuszały do refleksji, skupienia się nad tym co autor sugerował, nie można ich było czytać inaczej. Wkład Olgierda nie ograniczał się tylko do jego pióra, w wielu numerach oglądaliśmy karykatury lekarzy Jego autorstwa. Wszyscy staraliśmy się by Biuletyn był chętnie czytany, choć obowiązek drukowania wszystkich uchwał ORL, relacji z posiedzeń Rady nie przyczyniał się do uatrakcyjnienia jego treści. Musieliśmy liczyć się z kosztami. Jesteśmy małą Izbą o niedużym budżecie, nie mogliśmy pozwolić sobie wzorem dużych Izb na zatrudnienie Ryszard Batycki Marek Wietrzny W rubryce wspomnienia starszego kolegi dużo pisał Stanisław Schonwalder, nie tylko o latach swojej pracy zawodowej, lecz także o udziale w powstaniu warszawskim i późniejszym okresie pobytu w obozie w Linz, a także pracy w Austrii. Do Komitetu Redakcyjnego Biuletynu dołączyła następnie Bożena Dąbrowska, przez krótki czas Grzegorz Pajda i następnie Barbara Pajda, Bożena Szymura, Jacek Malinowski. Jedni odchodzili, inni włączali się do pracy. Renata Mańko - Juraszek, Agnieszka Nowak, Krystyna Szyrocka - Kowalczyk, Jolanta Firlej - Dobrzańska, wreszcie Agnieszka-Gorgoń Komor i Klaudiusz Komor. Krystryna Szyrocka-Kowalczyk Strona 5

6 100-ne WYDANIE BIL - TROCHĘ WSPOMNIEŃ profesjonalisty, dziennikarza. Zrezygnowaliśmy więc z ambicji wydawania miesięcznika na rzecz dwumiesięcznego cyklu wydawniczego. Stąd irytujące na pewno czytelnika, często nieaktualne treści. Nie udało się niestety zachęcić większej liczby kolegów do aktywności. Tylko nieliczni pisali do nas. Bardzo aktywni na tym polu byli koledzy z Klubu Młodego Lekarza i Komisji Sportu. Rubrykę Słowo Przewodniczącej zainicjowała Krystyna Szyrocka - Kowalczyk, znana wszystkim czytelnikom z relacji w Biuletynie z wielu akcji protestacyjnych lekarzy, wypowiadająca się na wszystkie gorące tematy. Radca Prawny Izby, Dorota Godlewska starała się przybliżać nam tajniki prawa medycznego. Problemy środowiska lekarzy dentystów relacjonowały koleżanki z Komisji Stomatologicznej Alojza Warchał i Krystyna Małyska. Wiele materiałów do Biuletynu przygotowuje obecna Przewodniczącą Rady, Zyta Kaźmierczak-Zagórska. Prawie w każdym numerze czytamy teksty podpisane jej nazwiskiem. Ciekawe wspomnienia z Maroka opisała Wanda Żarnowska-Ćwiertka. Oby więcej było takich Lekarzy, nadal na nich czekamy. Z pewnością nie wymieniłam wszystkich kolegów zaangażowanych w redagowanie Biuletynu, niektórym dziękowałam już za lata pracy przekazując funkcję Redaktora Naczelnego w ręce Klaudiusza Komora, który jak sądzę napisze więcej o teraźniejszości Biuletynu. Aniela Ptak - Wydania nr Strona 6

7 SPRAWY BIEŻĄCE Co się wydarzyło w Szpitalu Powiatowym w Żywcu? Z wielkim niepokojem obserwuję sytuację w Szpitalu Powiatowym w Żywcu. W dniu 11 czerwca br Rada Społeczna na wniosek Dyrektora Szpitala dokonała zmian w statucie ZZOZ Żywiec. Wprowadzone zmiany zmierzają do całkowitej rezygnacji z postępowania konkursowego na stanowiska kierownicze z równoczesną możliwością jednoosobowej decyzji Dyrektora co do powoływania osób na te stanowiska. Beskidzka Izba Lekarska wraz z Beskidzką Izbą Pielęgniarek i Położnych stanowczo sprzeciwiły się proponowanym zmianom. Uważamy, że jest to próba obejścia prawa, bowiem w publicznym samodzielnym zakładzie opieki zdrowotnej nadal obowiązuje ustawowy wymóg postępowania konkursowego na wskazane przez ustawodawcę stanowiska kierownicze. W opinii Izby, wymóg ten służy nie tylko zachowaniu przejrzystości procedur, ale gwarantuje stanowienie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu przez samorząd zawodowy. W tej sprawie w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyłam wspólnie z przedstawicielkami BIPiP Bernadetą Tetłak oraz Małgorzatą Szwed. Wagę tego spotkania podkreślił udział konsultantów wojewódzkiego i krajowego ds. pielęgniarstwa. Wojewoda zapoznał się z naszym stanowiskiem, a efektem tego spotkania było odrzucenie projektu nowego statutu ZZOZ Żywiec. Z takim stanowiskiem Wojewody nie zgadza się Dyrektor Szpitala oraz radni powiatowi. Prawdopodobnie zostanie złożona skarga do sądu administracyjnego. Dlaczego proponowane zmiany tak nas niepokoją? Otóż swobodne obsadzanie stanowisk ordynatorskich przez kierownika jednostki według własnego wyboru, poza konkursem, spowoduje, że potencjalnym ordynatorem-kierownikiem oddziału, dyrektor będzie mógł swobodnie manipulować. Jest to tym bardziej niebezpieczne, że trudna sytuacja finansowa szpitali może kusić dokonywaniem oszczędności w kadrze medycznej, wyborze metod leczenia, terapii lekowej itp. Wygrany konkurs na stanowisko ordynatora, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, daje gwarancje, że kandydat jest merytorycznie przygotowany do pełnienia tej funkcji i jest gotowy ponosić pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie oddziału. Sześcioletnia kadencja daje też możliwość planowania rozwoju oddziału i kształcenia kadry medycznej. W interesie pracowników ochrony zdrowia, a także pacjentów nie powinniśmy zgodzić się na tak niebezpieczny kierunek zmian w zarządzaniu publicznymi szpitalami. Głos samorządu zawodowego koniecznie powinien być uwzględniony w opiniowaniu takich zmian. Listy od czytelników Do napisania tego listu skłoniła mnie lektura opowiadania dr Floriana Pawlaka pt. Fachowiec (biulety nr 99). Tak się składa, ze od początku mojej pracy zawodowej, czyli od 1980 roku byłem związany ze szpitalem w Bystrej. Miałem szczęście rozpoczynać pracę wśród tak wspaniałych lekarzy jak (wymienię tylko tych najbardziej znanych): dr Drzewski, dr Jadwiga i Jacek Grzbielowie, dr Barbara i Eugeniusz Malinowscy czy też dr Stanisławski. Jako młodemu lekarzowi szczególnie imponował mi dr Drzewski, który był uosobieniem kultury, taktu, fachowości - generalnie utożsamiał ideał lekarza jaki znałem z literatury XIX i XX-wieku. Zdarzenie, które opisuje dr F. Pawlak musiało mieć miejsce w czasach PRL a najpewniej przed 1980 rokiem. Moja drobiazgowość w ustaleniu czasu zdarzenia jest istotna, gdyż na kanwie tego przypadku chciałbym skreślić kilka słów o sytuacji obecnej i tej z odległej już dla młodych ludzi przeszłości. W tzw. Ojczyźnie Ludowej lekarze byli znacznie gorzej opłacani niż obecnie. I sekretarz Komitetu Centralnego PZPR W. Gomułka mówił: lekarzom dajcie mało, resztę dorobią sobie łapówkami. Wyżej wspominany dr Drzewski nie chciał żyć zgodnie z zaleceniem I sekretarza i jego dorobek materialny był nadzwyczaj skromny. Kiedy przeszedł na emeryturę dopiero co powstała Izba Lekarska kilkakrotnie wspierała Go zapomogami. Moje pokolenie przeżyło kilka lat pracując w czasach smutnego PRL-u i opowiadanie o kolejkach, komitetach kolejkowych, talonach na buty, wódkę, papierosy, wyroby czekoladopodobne, benzynę, pieluszki, ubranka dla dzieci itd. zajęłoby mnóstwo czasu i jest to temat na oddzielny artykuł. W nawiązaniu do tych informacji chciałbym dodać, że pracując jako asystent w szpitalu, pracując na dyżurach w PR, pracując w Przychodni Zakładowej czy w Liceum Medycznym jako nauczyciel zarabiałem tyle, że z biedą mogłem utrzymać czteroosobową rodzinę. Oj nie przelewało się, nie - przynajmniej mnie. Ale myślę, że bardziej interesującym wątkiem była medycyna czasów PRL. Diagnostyka i terapia, które znałem z bielskiej służby zdrowia ale również Strona 7

8 SPRAWY BIEŻĄCE z większości śląskich Klinik pozostawały daleko, daleko w tyle za... (to powiedzenie może być odczytane jako niepoprawne politycznie - więc powiem inaczej) wszystkimi rozwiniętymi krajami. Nasz szpital był zasypywany tzw. darami, czyli często lekami ze skończonym już okresem ważności, sprzętem, który zamiast na śmietnik trafiał w ręce prężnej państwowej służby zdrowia. Nie chciałbym dezawuować działań ludzi dobrej woli z obu stron granicy, którzy często z ogromnym zaangażowaniem, pełni najlepszych chęci zbierali i przesyłali sprzęt i leki do ubogiej Polski. Mnie było wstyd za tą Polskę Ludową i czułem się z tym podle. Piszę ten tekst głównie w oparciu o osobiste doświadczenie ale słyszałem, że zdarzały się równie bardzo wartościowe i cenne przesyłki. W czasach socjalistycznej Ojczyzny nikt nie przejmował się czasem pracy lekarzy. Przynajmniej raz w miesiącu miałem dyżur zaczynający się w sobotę rano a kończący się w poniedziałek o godz Prawie nigdy nie schodziliśmy po dyżurach, chyba że Ordynator był łaskaw i w dobrym humorze. System pracy był tak bardzo hierarchiczny, że dyskusja merytoryczna z Ordynatorem była nie do pomyślenia. Zresztą otrzymanie nominacji na Ordynatora było związane z naznaczeniem delikwenta przez Dyrekcję, Komitet Zakładowy PZPR, przy błogosławieństwie Komitetu Powiatowego czy Miejskiego. To było również polityczne stanowisko i nikomu nie śniło się nawet o konkursach... Mógłbym jeszcze długo pisać o cieniach i nielicznych blaskach Ludowej Ojczyzny ale myślę, że szybko zanudziłbym czytelnika a nie jest to moją intencją. Chciałbym tylko ku pokrzepieniu serc powiedzieć, że źle to już było, teraz jest nieźle a wierzę w to głęboko, że będzie lepiej. Proszę tylko abyśmy wszyscy życzliwie spojrzeli na demokratyczną Polskę, na nasze dokonania ostatnich niespełna 20 lat i mieli więcej życzliwości wzajemnie do siebie. Uzależnienia wśród lekarzy Janusz Mogilski W dzisiejszych czasach w związku z szalonym tempem życia, obciążeniem pracą i presją pacjentów i ich rodzin narasta obciążenie psychiczne jakiemu podlegają lekarze. W połączeniu z kiepskimi wynagrodzeniami wciąż wymagającymi poszukiwania nowych dochodów, systemem pracy wymagającym nieprzespanych nocy, ciągłej gotowości i podejmowania błyskawicznych decyzji decydujących często o życiu ludzkim oraz niekiedy brakiem zrozumienia wśród najbliższych, nie związanych z medycyną, daje to ciągły stres, z którym musimy sobie radzić codziennie. Niestety niektórzy z nas nie potrafią sobie z tym radzić sami. Coraz częstsze są przypadki ucieczki w alkohol, środki pobudzające czy nawet następstwa w postaci chorób psychicznych. Samorząd lekarski doceniając wagę problemu oraz poczuwając się do obowiązku pomocy swoim członkom, postanowił zająć się dokładnie tym problemem. Naczelna Rada Lekarska w kwietniu 2007 uchwałą zobowiązała okręgowe rady lekarskie do powołania pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów. (na końcu artykułu przypomnimy wspomnianą uchwałę NRL). Uchwała ta precyzuje zadania pełnomocnika. Mówiąc prosto, pełnomocnik jest osobą do której może się zwrócić lekarz, który sam nie może sobie dać rady ze swoim problemem i uzależnieniem. Mogą się do niego zwrócić również inne osoby lekarze lub rodziny lekarzy które widzą problem u któregoś ze swoich kolegów lekarzy i nie potrafią pomóc tej osobie. Pełnomocnik jako osoba z odpowiednim doświadczeniem, po rozpoznaniu problemu odpowiednio sam udziela pomocy potrzebującemu lub kieruje go do odpowiednich ośrodków. W naszej Izbie również Okręgowa Rada Lekarska powołała pełnomocnika (uchwała z dnia 30 maja 2008 patrz poniżej). Została nim dr Jolanta Klemens, specjalista psychiatra. Idąc jednak dalej aby ułatwić kontakt z pełnomocnikiem potrzebującym postanowiliśmy stworzyć specjalny czerwony numer na który można dzwonić w sprawach dotyczących zakresu działania pełnomocnika. W ten sposób niektórym łatwiej będzie rozpocząć leczenie. Czerwony Numer Ważne jest abyśmy zmienili podejście do tego problemu. Przez lata zarzucano nam, że lekarze nic nie robią z problemem uzależnień w swoich szeregach a nawet sugerowano zamiatanie pod dywan problemu i krycie swoich kolegów. Powinniśmy udzielenie pomocy swojemu uzależnionemu lub choremu koledze traktować jako obowiązek. Nie traktujmy zgłoszenia problemu pełnomocnikowi jak donosu a raczej jak powinność i pierwszy krok w pomocy dla swojego kolegi. Z pewnością dzięki życzliwości otoczenia łatwiej będzie lekarzowi, który nie radzi sobie sam ze swoim stresem, wyjśc na prostą! 100 wydanie BIL`a Strona 8

9 SPRAWY BIEŻĄCE UCHWAŁA Nr 7/07/V NACZELNEJ RADY LEKRASKIEJ Z dnia 13 kwietnia 2007r. W sprawie organizacji systemu pomocy lekarzom i lekarzom dentystom, Których stan zdrowia ogranicza lub uniemożliwia wykonanie zawodu Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 35 ust. 1 pkt 2,3 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 z 1997 r. Nr 28 poz. 152, z 1998r. Nr 106, poz. 998, z dnia 2001r. Nr 126, poz. 1383, z 2002r. Nr 153, poz i Nr 240, poz oraz z 2004r. Nr 92, poz. 885) uchwala się, co następuje: Zobowiązuje się okręgowe rady lekarskie do zorganizowania systemu pomocy lekarzom i lekarzom dentystom, których stan zdrowia ogranicza wykonywanie zawodu, a w szczególności do powołania pełnomocnika do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów, zwanego dalej pełnomocnikiem 2. Pełnomocnikiem może być lekarz, który posiada odpowiedni autorytet oraz doświadczenie w leczeniu uzależnień i psychoz. 3. Zadania pełnomocnika oraz okręgowej rady lekarskiej w ramach systemu, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik do uchwały. 2. W uchwale Nr 17/90/I z dnia 5 maja 1990r. w sprawie ramowych regulaminów organizacji trybu działania: okręgowych zjazdów lekarzy, okręgowych rad lekarskich i okręgowych komisji rewizyjnych wprowadza się następującą zmianę: - w 34 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 5. Rada powołuje pełnomocnika do spraw lekarzy i lekarzy dentystów, którego zadania określa odrębna uchwała. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Załącznik do uchwały Nr 7/07/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 kwietnia 2007r. Zadania pełnomocnika do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów oraz okręgowej rady lekarskiej w ramach systemu pomocy lekarzom i lekarzom dentystom, których stan zdrowia ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie zawodu Do zadań pełnomocnika należy w szczególności: 1/ zbieranie informacji o faktach nadużywania substancji psychoaktywnych lub podejrzanymi o uzależnienie w celu zdiagnozowania problemu; 2/ nawiązywanie kontaktu z osobami nadużywającymi substancji psychoaktywnych lub podejrzanymi o uzależnienie w celu zdiagnozowania problemu; 3/ w przypadku stwierdzenia uzależnienia organizacja pomocy w znalezieniu właściwej placówki terapii uzależnień oraz monitorowanie przebiegu leczenia po uzyskaniu pisemnej zgody leczącej się osoby; 4/ w razie powzięcia podejrzenia wystąpienia niezdolności do wykonywania zawodu wnioskowanie do okręgowej rady lekarskiej o powołanie komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia. 2. Pełnomocnik wykonuje swoje zadania niezależnie od działań ewentualnie powołanej, na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005r. Nr 226, poz. 1943z późń. Zm.), komisji. 2. Okręgowa rada lekarska: 1) ustala ośrodki leczenia odwykowego (ambulatoryjne, stacjonarne) współpracujące z systemem pomocy lekarzom i lekarzom dentystom, których stan zdrowia ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie zawodu. 2) Organizuje ewentualne wsparcie finansowe rodziny dla członka samorządu, który podjął leczenie. 3) Okręgowa rada lekarska, w celach profilaktycznych, opracowuje system współpracy z dyrektorami (kierownikami) zakładów opieki zdrowotnej w celu wczesnego wykrywania uzależnień od środków psychoaktywnych u członków samorządu lekarskiego. Strona 9

10 SPRAWY BIEŻĄCE STANOWISKO OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ z dnia 4 lipca 2008 roku Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża głębokie zaniepokojenie trybem i pośpiechem wprowadzania wyceny świadczeń szpitalnych w oparciu o jednolite grupy pacjentów. Niepokoi nas wprowadzanie wyceny JPG bez odpowiedniego szkolenia pracowników, którzy będą kodować sprawozdania do NFZ. Stwierdzamy, kolejny raz narzucono nam lekarzom dodatkowy obowiązek administracyjny, na dodatek wymagający określonej wiedzy pozamedycznej. Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej uważa, powinno być utrzymane dotychczasowe finansowanie a równolegle sprawozdawczość wg JPG do chwili uzyskania wprawy w kodowaniu świadczeń przez odpowiednie SEKRETARZ XXV OZL BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ BOGDAN FENDER PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ RADY ZYTA KAŹMIERCZAK -ZAGÓRSKA UCHWAŁA NR 314/V/2008 PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ z dnia 13 czerwca 2008 roku W sprawie: wyrażenia zgody na zlecenie firmie Salamon Consulting z siedzibą w Suwałkach opracowania wniosku dotyczącego dotacji z funduszy unijnych na szkolenia organizowane przez Ośrodek Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej. Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.) uchwala się, co następuje : 1 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na zlecenie firmie Salamon Consulting z siedzibą w Suwałkach opracowania wniosku dotyczącego dotacji z funduszy unijnych na szkolenia organizowane przez Ośrodek Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej za kwotę ,- /słownie: dwanaście tysięcy złotych/ tytułem wynagrodzenia za wykonanie usługi. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. SEKRETARZ XXV OZL BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ BOGDAN FENDER PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ RADY ZYTA KAŹMIERCZAK -ZAGÓRSKA UCHWAŁA NR 315/V/2008 PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ z dnia 13 czerwca 2008 roku W sprawie: udzielenia wsparcia finansowego na prowadzoną działalność charytatywną przez Charytatywne Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze IGNIS. Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich /Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej udziela wsparcia finansowego w kwocie 1.000,- / słownie: jeden tysiąc złotych/ na działalność charytatywną prowadzoną przez Charytatywne Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze IGNIS. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. SEKRETARZ XXV OZL BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ BOGDAN FENDER PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ RADY ZYTA KAŹMIERCZAK -ZAGÓRSKA UCHWAŁA NR 317/V/2008 OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ z dnia 4 lipca 2008 roku W sprawie: wyznaczenia osób, które będą pełnić rolę użytkowników Systemu Wymiany Informacji Rynku Wewnętrznego /IMI/. Na podstawie art. 25 pkt 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1 Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyznacza następujące osoby, które pełnić będą rolę użytkowników Systemu Wymiany Informacji Rynku Wewnętrznego /System IMI/: Michał Paluch, jako lokalny administrator danych, Jolanta Białka, jako osoba zajmująca się wnioskami, Barbara Krywult, jako osoba zajmująca się wnioskami, Joanna Bathelt, jako użytkownik podstawowy. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. SEKRETARZ XXV OZL BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ BOGDAN FENDER SEKRETARZ XXV OZL BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ BOGDAN FENDER SEKRETARZ XXV OZL BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ BOGDAN FENDER PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ RADY ZYTA KAŹMIERCZAK -ZAGÓRSKA UCHWAŁA NR 318/V/2008 OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ z dnia 4 lipca 2008 roku W sprawie : udzielenia pełnomocnictwa Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej. Na podstawie art. 25 w związku z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.) uchwala się, co następuje : 1 Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej udziela pełnomocnictwa Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej do prowadzenia wszelkich spraw związanych z działalnością Beskidzkiej Izby Lekarskiej, w tym do zaciągania zobowiązań maksymalnie do kwoty ,- / słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych/ jednorazowo oraz do podejmowania wszelkich uchwał, jakie okażą się konieczne w związku z działalnością Beskidzkiej Izby Lekarskiej, w tym dotyczących prawa wykonywania zawodu, zezwoleń na wykonywanie praktyk lekarskich, powoływania zespołów wizytacyjnych az dotyczących staży podyplomowych, a także wpisywania do rejestru okręgowej izby lekarskiej podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów. 2 Niniejsze pełnomocnictwo obowiązuje od dnia jego udzielenia i wygasa w dniu pierwszego posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej po letniej przerwie wakacyjnej. 3 Pełnomocnictwo określone w 1 nie narusza umocowania Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej do działania w zakresie określonym w innych pełnomocnictwach udzielonych Prezydium przez Okręgową Radę Lekarską. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ RADY ZYTA KAŹMIERCZAK -ZAGÓRSKA UCHWAŁA NR 355/V/2008 PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ z dnia 18 lipca 2008 roku W sprawie : zakupu cyfrowego aparatu fotograficznego. Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich /Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na zakup cyfrowego aparatu fotograficznego do kwoty 2.000,- /słownie: dwa tysiące złotych/. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ RADY ZYTA KAŹMIERCZAK -ZAGÓRSKA UCHWAŁA Nr 378/V/2008 OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie: wyznaczenia Zastępcy Przewodniczącej Okręgowej Rady Lekarskiej lek. Jolanty Firlej Dobrzańskiej do pełnienia funkcji Przewodniczącej Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej w związku z nieobecnością Przewodniczącej Okręgowej Rady Lekarskiej lek. Zyty Kaźmierczak Zagórskiej. Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.) oraz 18 uchwały nr 8/II/95 VIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 24 marca 1995 roku sprawie ramowego regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej uchwala się, co następuje: 1 Wyznacza się Zastępcę Przewodniczącej Okręgowej Rady Lekarskiej lek. Jolantę Firlej Dobrzańską do pełnienia funkcji Przewodniczącej Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej w okresie od 28 lipca 2008 r. do 0 sierpnia 2008 r. związku z nieobecnością w wyżej wymienionym okresie Przewodniczącej Okręgowej Rady Lekarskiej Zyty Kaźmierczak - Zagórskiej. Jednocześnie upoważnia się lek. Jolantę Firlej-Dobrzańską do podejmowania w wyżej wymienionym okresie w imieniu Beskidzkiej Izby Lekarskiej wszelkich czynności oraz składania wszelkich oświadczeń woli zarówno sądowych jak i pozasądowych, które wchodzą w zakres kompetencji Przewodniczącej Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. SEKRETARZ XXV OZL BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ BOGDAN FENDER SEKRETARZ XXV OZL BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ BOGDAN FENDER SEKRETARZ XXV OZL BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ BOGDAN FENDER PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ RADY ZYTA KAŹMIERCZAK -ZAGÓRSKA UCHWAŁA NR 379/V/2008 PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ z dnia 18 lipca 2008 roku W sprawie: zmiany uchwały nr 314/V/2008 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie firmie Salamon Consulting z siedzibą w Suwałkach opracowania wniosku dotyczącego dotacji funduszy unijnych na szkolenia organizowane przez Ośrodek Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej. Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.) uchwala się, co następuje : 1 W uchwale nr 314/V/2008 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie firmie Salamon Consulting z siedzibą w Suwałkach opracowania wniosku dotyczącego dotacji z funduszy unijnych na szkolenia organizowane przez Ośrodek Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej wprowadza się następujące zmiany: w 1 uchwały kwotę ,- /słownie: dwanaście tysięcy złotych/ zastępuje się kwotą ,- /czternaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych/ brutto. 2 Pozostałe postanowienia uchwały określonej w 1 pozostają bez zmian. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 13 czerwca 2008 r. PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ RADY ZYTA KAŹMIERCZAK -ZAGÓRSKA UCHWAŁA NR 241/V/2008 OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ z dnia 30 maja 2008 roku W sprawie: powołania pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów. Na podstawie art. 25 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 7/07/V/ Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 kwietnia 2008 r. w sprawie organizacji systemu pomocy lekarza i lekarzom dentystom, których stan zdrowia ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie zawodu i 34 ust. 5 uchwały nr 17/90/I z dnia 5 maja 1990 r. w sprawie ramowych regulaminów i trybu działania: okręgowych zjazdów lekarzy, okręgowych rad lekarskich i okręgowych komisji rewizyjnych uchwala się, co następuje : 1 Okręgowa Rada Beskidzkiej Izby Lekarskiej powołuje lek. Jolantę Klemens specjalistę psychiatrii jako pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów, którego zadania zostały określone w 1 załącznika do uchwały nr 7/07/V/ Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 kwietnia 2008 r. w sprawie organizacji systemu pomocy lekarza i lekarzom dentystom, których stan zdrowia ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie zawodu. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ RADY ZYTA KAŹMIERCZAK -ZAGÓRSKA Strona 10

11 SPRAWY BIEŻĄCE Od redakcji Ponieważ właśnie kończy się pierwszy okres rozliczeniowy, w którym każdy lekarz zgodnie z zasadami kształcenia ustawicznego powinien uzyskać przynajmniej 200 pkt.edukacyjnych, przypominamy podstawowe zasady uzyskiwania, naliczania i wpisywania punktów edukacyjnych. Bardzo często zdarzają się pytania od lekarzy, którzy nie dokładnie zapoznali się z zasadami zdobywania punktów. Trzeba sobie uzmysłowić, że niemożliwe jest dopełnienie obowiązku wyłącznie przez np. uczestnictwa w zjazdach, nawet jeżeli zaliczy się udział w olbrzymiej ilości godzin zjazdowych to do wymaganych 200 pkt zgodnie z obowiązującymi zasadami liczy się tylko maksymalnie 40 punktów edukacyjnych. Bardzo prosimy o wnikliwe zapoznanie się z poniższym artykułem przygotowanym przez dr Małgorzatę Potyralską, która wraz z Maciejem Skwarną, Joanną Kijowską i Zuzanną Baścik wzięli na siebie główny ciężar wpisywania uzyskanych punktów do ewidencji. Informacje w sprawie doskonalenia zawodowego lekarzy czyli kilka słów o sposobie naliczania punktów edukacyjnych. Szanowni czytelnicy! W 2008 roku kończy się 1-szy okres rozliczeniowy, w czasie którego są państwo zobowiązani do zebrania 200 punktów edukacyjnych. Obejmuje on czas od kwietnia 2000 do 4 listopada Poniżej zamieszczamy tabelę przedstawiającą formy doskonalenia zawodowego, za które otrzymują Państwo punkty oraz obok liczbę punktów przysługujących za daną formę a także rodzaj dokumentu na podstawie, którego przyznajemy Państwu punkty. Lp. Forma doskonalenia zawodowego Liczba punktów Sposób weryfikacji grupa 1 aktywności podstawowe 1) realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności 50 pkt na 1 rok zaświadczenie wydane przez kierownika specjalizacji lub umiejętności 2) udział w kursie medycznym, nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności 1 pkt za 1 h, maks. 40 pkt za 1 kurs zaświadczenie lub dyplom, wydane przez organizatora 3) odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym 3 pkt za 1 dzień, maks. 50 pkt zaświadczenie wydane przez kierownika jednostki 4) udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym 1 pkt za 1 h maks. 40 pkt potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie 5) udział w posiedzeniu oddziału towarzystwa naukowego lub kolegium specjalistów 3 pkt za posiedzenie, maks. 60 pkt potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie 6) udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez zakład opieki zdrowotnej, w którym lekarz udziela świadczeń zdrowotnych, lub przez grupę lekarzy 2 pkt za posiedzenie, maks. 60 pkt potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie 7) wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym 10 pkt maks. 40 pkt na podstawie programu 8) udział w testowym programie edukacyjnym akredytowanym przez towarzystwo naukowe lub kolegium specjalistów maks. 0,2 pkt za jedno pytanie, maks. 100 pkt zaświadczenie wydane przez organizatora 9) uzyskanie stopnia naukowego doktora n. medycznych, doktora habilitowanego lub tytułu profesora 200 pkt dyplom Strona 11

12 SPRAWY BIEŻĄCE Grupa 2 - łącznie maks. 100 pkt w okresie rozliczeniowym 10) opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego 50 pkt, wznowienie - 30 pkt notka bibliograficzna 11) napisanie i opublikowanie książki, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego o charakterze popularnonaukowym 10 pkt notka bibliograficzna 12) przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego 15 pkt, wznowienie - 10 pkt notka bibliograficzna 13) napisanie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym indeksowanym przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej, Medline lub Index Copernicus 14) napisanie i opublikowanie artykułu w innym recenzowanym, fachowym czasopiśmie medycznym 20 pkt notka bibliograficzna 10 pkt notka bibliograficzna 15) przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym 5 pkt maks. 20 pkt notka bibliograficzna 16) kierowanie stażem podyplomowym, specjalizacją lub zdobywaniem umiejętności lekarzy lub lekarzy dentystów 17) indywidualna prenumerata fachowego czasopisma medycznego indeksowanego przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej lub Index Copernicus 5 pkt za rok za 1 lekarza maks. 40 pkt 5 pkt za tytuł, maks. 10 pkt potwierdzenie przez kierownika jednostki uprawnionej do prowadzenia specjalizacji lub umiejętności potwierdzenie przez wydawcę lub dowód opłacenia prenumeraty 18) przynależność do towarzystwa naukowego lub kolegium specjalistów 5 pkt zaświadczenie Tutaj zwracam szczególną uwagę na słowo MAKS (w tabeli liczba punktów ) co oznacza maksymalną liczbę punktów którą można otrzymać za daną formę doskonalenia w całym okresie rozliczeniowym czyli obecnie 8 letnim /kwiecień 2000 do 4 listopad 2008 /, a od 5 listopada 2008 roku kolejny cykl będzie 4 letni. Oto kilka praktycznych wskazówek: - łącznie za wszystkie formy doskonalenia zaliczone do grupy 2 - można uzyskać tylko 100 pkt w okresie rozliczeniowym; - w każdym roku realizowanej specjalizacji wg programu przysługuje 50 punktów proporcjonalnie do rzeczywistego okresu realizacji programu specjalizacji /tzn. po ok. 4,17 punktu za każdy miesiąc w roku/.czas specjalizacji, za który liczone są punkty edukacyjne to czas przewidziany programem dla danej specjalizacji ogólnej lub szczegółowej. Nie wlicza się lat tzw. przedłużenia czasu specjalizacji ; - za odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalizacyjnym można uzyskać maksymalnie 50 punktów w całym okresie rozliczeniowym, - za udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym ZATEM ZA WSZYSTKIE W/W ŁĄCZNIE można uzyskać maksymalnie 40 punktów w całym okresie rozliczeniowym. Ważna jest zatem na zaświadczeniu nazwa formy szkolenia. Jeśli to kongres, zjazd, konferencja lub sympozjum naukowe to w ciągu 8 lat można wliczyć tylko 40 punktów. Jeżeli w nazwie jest np. kurs, szkolenie itp. to ilość punktów, którą można zsumować jest nieograniczona danym okresie rozliczeniowym; Za wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym można uzyskać maksymalnie 40 punktów w całym okresie rozliczeniowym, Strona 12

13 Za kierowaniem stażem podyplomowym, specjalizacja lub nabywaniem umiejętności lekarzy i lekarzy dentystów przysługuje maksymalnie 40 punktów za cały okres rozliczeniowy; Za indywidualna prenumeratę czasopisma fachowego indeksowanego przez Filadelfijski Instytut Informacji Naukowej lub Index Copemicus przysługuje maksymalnie 10 punktów za okres rozliczeniowy /czyli tylko za 2 różne tytuły/, bez względu na czas każdej z prenumeraty; Za przynależność do towarzystwa naukowego lub kolegium specjalistów przysługuje 5 punktów za okres rozliczeniowy, bez względu na przynależność do kilku towarzystw i czas przynależności; Nie wlicza się punktów za kursy obowiązkowe dla danej specjalizacji, którą odbywa lub ukończył Lekarz /otrzymuje punkty za specjalizację; Dokumenty wymagane do wpisu. SPRAWY BIEŻĄCE Wypełnienie zamieszczonej na stronie internetowej naszej izby (www.bil.bielsko.pl) karty ewidencyjnej, do której należy wpisać wszystkie formy, za które możemy uzyskać punkty. Kartę /po wpisie do książeczki/ prosimy zachować przez dany okres rozliczeniowy. Będzie w przyszłości potrzebna w przypadku dopisywania punktów za nowe formy doskonalenia zawodowego czasie trwania tego samego okresu rozliczeniowego. Wpisujemy formy doskonalenia zawodowego, które miały miejsce w czasie bieżącego okresu rozliczeniowego tzn. od kwietnia 2000 do 4 listopada 2008 Oryginały zaświadczeń lub potwierdzenia zgodne z tabelą sposób weryfikacji ułożone chronologicznie wg kolejności wpisu do karty ewidencyjnej. Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że od 2004 roku punkty za poszczególne kursy przyznaje Ministerstwo Zdrowia. Bardzo prosimy o zwracanie uwagi czy na dyplomie lub zaświadczeniu organizator umieścił informację o ilości przyznanych punktów z adnotacją Na podstawie : 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z.. Wówczas wliczana jest liczba widniejąca na dyplomie. Ponadto od 2007 roku na zaświadczeniu powinien widnieć 14-cyfrowy numer nadawany przez izbę lekarską, w której kurs został zarejestrowany. Brak w/w informacji może powodować nieważność zaświadczeń do zaliczenia punktów edukacyjnych. Prosimy o zwrócenie uwagi organizatorom szkoleń jeśli brak takich danych na dokumentach wydawanych Państwu po zakończeniu szkolenia. Komisja Kształcenia wpisuje punkty do książeczek doskonalenia zawodowego, które otrzymaliście Państwo razem egzemplarzem Gazety Lekarskiej przed kilkoma laty. W razie braku w/w książeczki wydamy dokument zastępczy. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego uzyskacie Państwo wpis w dokumencie Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w części wpisy uzupełniające wg wzoru: Izba Lekarska w... potwierdza, że.../imię i nazwisko lekarza/ uzyskał(a) w okresie od... do......punktów edukacyjnych. i dopełnił(a)/nie dopełnił(a) obowiązku doskonalenia zawodowego. Na koniec chcemy zaznaczyć, że w/w zasady przyznawania punktów edukacyjnych są zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z kilkuletniej obserwacji wynika, że ograniczenie maksymalnej ilości punktów przyznawanych za daną formę doskonalenia zawodowego powodują, że nawet osoby często uczestniczące w zjeździe, kongresie, konferencji lub sympozjum naukowym mają problemy z uzyskaniem wymaganych 200 punktów. Zachęcamy więc do przejrzenia tabeli-a z pewnością znajdziecie Państwo różne formy doskonalenia, które umożliwią uzyskanie wymaganego limitu /np. kierowanie stażem podyplomowym lub specjalizacją, szkolenia wewnętrzne z ZOZ lub oddziale,polecamy także udział w programach edukacyjnych publikowanych w literaturze fachowej- maksymalnie 100 punktów w okresie rozliczeniowym a czas rozwiązania to ok. 3 godz. miesięcznie /. Bardzo ważne jest podjęte podczas ostatniego posiedzenia stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej (które publikujemy poniżej), w sposób definitywny precyzujące ile punktów należy przyznawać za zdarzenia edukacyjne przed 2004 rokiem. Życzymy powodzenia. Strona 13

14 SPRAWY BIEŻĄCE I STOMATOLOGIA STANOWISKO Nr 9/08/V NACZELNEJ RADY LAKARSKIEJ z dnia 19 wrzesnia 2008r. w sprawie sposobu naliczania punktów edukacyjnych uzyskanych przed 6 listopada 2004r. Naczelna Rada Lekarska z uwagi na treść 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U.2004 Nr 231 poz z późń. zm.) ustala następujący sposób zaliczania punktów edukacyjnych uzyskanych przed 6 listopada 2004r. tj. przed dniem wejścia w życie w/wym. rozporządzenia: I. Do pierwszego okresu rozliczeniowego zalicza się wszystkie punkty edukacyjne uzyskane po wejściu w życie ustawy o zawodzie lekarza tj. po dniu 27 września 2997r., która wprowadziła w art. 18 obowiązek doskonalenia zawodowego. II. W razie gdy lekarz nie dysponuje dokumentami, które określają liczbę godzin oraz szczegółowym programem szkolenia, należy przyjąć, że: 1) każdy dzień udziału w kursie medycznym oraz kongresie naukowym oznacza 6 godzin szkolenia, 2) każdy dzień udziału w zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym oznacza 5 godzin szkolenia. Konferencja Stomatologów W dniach czerwca 2008 roku w Piechowicach, koło Szklarskiej Poręby odbyła się I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA LEKARZY DENTYSTÓW zorganizowana przez Komisję Stomatologiczną Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu. Tematem wiodącym spotkania były aktualne problemy specjalizacyjnego i ustawicznego kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów w Polsce z uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej, patronat honorowy objął prof. dr hab. Marek Ziętek, Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Uroczystego Otwarcia Konferencji dokonano wystapieniami dr n. med. Andrzeja Wojnara, Przewodniczącego DRL, lek. dent. Teresy Bujko, Wiceprzewodniczącej DRL oraz Prezesa NRL Konstantego Radziwiłła. Pierwszy dzień konferencji wypełniła sesja naukowa, a zainicjował ją wykład Prof. dr. hab. Michała Jelenia z Katedry i Zakładu Anatomii Patologicznej AM we Wrocławiu, który w zarysie przedstawił histopatologię od historii po czasy współczesne ( od Virchowa do biologii molekularnej ). W następnej kolejności głos zabrał dr Stephan Albani, Wiceprzewodniczący Krajowej Izby Lekarzy Dentystów w Dreźnie, członek komisji do spraw szkoleniowych i szkolenia podyplomowego. Dr Albani przedstawił sytuację lekarzy niemieckich, gdzie funkcjonują niezależne od izb lekarskich, izby dentystyczne, które organizują niedrogie szkolenia podyplomowe, raz w tygodniu, seryjnie, np. przez 6-8 tygodni, które zakończone są rozmową zaliczeniową. Istnieje tam system szkoleń po zakończeniu piecioletnich studiów, umożliwiający w ciagu trzech lat uzyskanie dyplomu specjalisty w dziedzinie chirurgii szczękowej, ortodoncji lub higieny szkolnej. Funkcjonują również towarzystwa specjalistyczne z poszczególnych dziedzin, które także proponują szkolenia. Dążeniem niemieckich stomatologów jest stworzenie modułów kształcenia umożliwiających indywidualną drogę trzyletniej nauki w celu uzyskania tytułu specjalisty. W godzinach popołudniowych powrócono do tematów medycznych. W pierwszej kolejności wystąpiła Prof. dr hab. Danuta Piątkowska, Kierownik Katedry Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji, Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z wykładem na temat: Biologicznych, klinicznych i technicznych aspektów leczenia kanałowego. Pani profesor między innymi Strona 14

15 STOMATOLOGIA pokreślała różnicę w leczeniu endodontycznym w zębach z zapaleniem miazgi i w zębach z zakażonym kanałem, zwróciła również uwagę na zalety koferdamu podczas leczenia oraz ćwieków activ - point z chlorheksydyną (jako wkładki pomiędzy wizytami) w przypadku kanałów z kanałem zakażonym. Kolejny wykład z Ratownictwa Medycznego wygłosił dr n. med. Igor Chęciński z Zakładu Ratownictwa Mdycznego AM we Wrocławiu, który przypomniał diagnostykę oraz postępowanie w wybranych stanach zagrozenia życia (anafilaksja, omdlenie, ciało obce w drogach oddechowych). Podsumowania części naukowej konferencji dokonał jej przewodniczący prof. Michał Jeleń. Kolejny dzień konferencji stanowiła sesja samorządowa, otwarta przez jej przewodniczącą lek. dent. Teresa Bujko. Pierwszym prelegentem w tym dniu była Naczelnik Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia Hanna Markowska, która przedstawiła regulacje prawne dotyczące kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce. Pani Naczelnik podkreślała także udogodnienia, których dokonano w ostatnim czasie: wprowadzenie terminów LEP I LDEP w trakcie odbywania stażu, usprawnienie procedury zgłoszeń, oraz przedstawiła te, które są w planach: skrócenie czasu od stażu do specjalizacji, sukcesywne zapewnianie wszystkim absolwentom rozpoczęcia specjalizacji w trybie rezydentury, wprowadzenie tzw. modułowego systemu specjalizacji z likwidacją podziału na specjalizacje podstawowe i szczegółowe, urealnienie programów specjalizacji. W następnej kolejności wystąpiła mgr Anna Krzesińska, Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Krztałcenia Wyższych Kadr Medycznych we Wrocławiu, która między innymi zwróciła uwagę na problem małej ilości miejsc stażowych w związku z bardzo dużymi wymogami stawianymi takim placówkom. Kolejny wykład - Kształcenie ustawiczne i specjalizacyjne lekarzy dentystów w Unii Europejskiej wygłosiła lek. dent. Anna Lella, Wiceprezes NRL, Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej NRL. Pani doktor przedstawiła organizacje i zapisy regulujące temat kształcenia w Europie. 30-go listopada 2007 roku odbyło się np. posiedzenie Rady Europejskich Lekarzy Dentystów (CED), na którym ustalono, że motywacja do ciągłego kształcenia powinna stać się kryterium selekcji kandydatów na studia medyczne. Wynika to z konieczności sprostania zwiększającym się, bardziej złożonym wymaganiom społecznym. Lekarz dentysta musi potrafić postępować zarówno z klasycznymi, jak i nowymi problemami dotyczącymi zdrowia jamy ustnej, pojawiającymi się w związku ze starzeniem się społeczeństwa, zmieniającymi się obciążeniami (mniej próchnicy i utraty zębów, ale HIV, nowotwory, choroby przyzębia). Zwrócono uwagę również na konieczność umedycznienia zawodu lekarza dentysty w Europie. Inną organizacją zajmującą się tematem doskonalenia zawodowego jest Światowa Faderacja Lekarzy Dentystów, która również opowiada się za ustawicznym dokształcaniem z powodu nowych wyzwań, spowodowanymi przez rozwój społeczno-ekonomiczny. Na posiedzeniu Federacji w 2007 roku ustalono dzień jako Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej. Po kilku godzinach wykładów na temat kształcenia naturalną rzeczą była dyskusja w środowisku stomatologicznym na temat form doskonalenia zawodowego, liczby punktów do zebrania oraz długości okresu rozliczeniowego. Uznano zgodnie, iż obowiązujący obecnie przepis, że za udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sypozjum można uzyskać maksymalnie 40 pkt., jest nieodpowiedni, gdyż jest to dość popularna forma kształcenia i należy zwiększyć tą ilość do 80-ciu punktów. Zauważono również, że zbyt małą ilość punktów otrzymują wykładowcy za wystąpienie np. w trakcie posiedzeń Towarzystw Naukowych, gdyż jest to 1 punkt za godzinę, czyli tak jak za udział bierny. Po południu ostatniego dnia spotkania zaplanowano prelekcję, połączoną z dyskusją na temat Opodatkowania lekarzy dentystów w Polsce, którą poprowadziła mgr Barbara Mieczkowska, Wiceprzewodnicząca Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Pani magister poruszyła kilka dyskusyjnych kwestii i wyczerpująco odpowiadała na zadawane pytania. Opracowała: Zuzanna Baścik Kto to jest rekonwalescent? Człowiek który żyje mimo wysiłków lekarzy. Pielęgniarka do lekarza: - Panie doktorze, jak udała się operacja? - O matko, a to nie miała być sekcja? - To skandaliczne, że lekarze bazgrzą jak kura pazurem! Nie sądzisz? - Jasne. Na receptę, którą doktor wystawił mi 2 lata temu, przez rok za darmo wchodziłem do muzeów, przez drugi rok jeździłem za darmo koleją, a teraz jeszcze dostaję rentę! Współczesna medycyna nie leczy, lecz przedłuża możliwość prowadzenia niezdrowego trybu życia. Strona 15

16 PRAWO MEDYCZNE Wykaz aktów prawnych regulujących kwestie kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów: Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. Zawody lekarza i lekarza dentysty. Dz. U. z 2004 r. Nr 57, poz. 553 Rozporządzenie z dnia 24 marca 2004r. Staż podyplomowy lekarza i lekarza stomatologa. Dz. U. z 2005 r. Nr 213, poz Rozporządzenie z dnia 20 października 2005 r. Specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów. Dz. U. z 2007 r. Nr 219, poz Rozporządzenie z dnia 6 listopada 2007 r. Tryb uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni funkcję organu założycielskiego. Dz. U. z 2004 r. Nr 1, poz. 7 Rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2003 r. Uznanie dziedzin medycyny za priorytetowe. Dz. U. z 2007 r. Nr 124, poz. 867 Rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2007 r. Umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych. Dz. U. z 2004 r. Nr 231, poz Rozporządzenie z dnia 6 października 2004 r. Sposoby dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Dz. U. z 2006 r. Nr 239, poz Rozporządzenie z dnia 5 grudnia 2006r. Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów. Mon. Pol. z 2007 r. Nr 22, poz. 250 Obwieszczenie z dnia 9 marca 2007 r. Wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu le- karza i lekarza dentysty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. Mon. Pol. z 2007 r. Nr 22, poz. 251 Obwieszczenie z dnia 9 marca 2007 r. Wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. Mon. Pol. z 2007 r. Nr 22, poz. 252 Obwieszczenie z dnia 9 marca 2007 r. Wykaz specjalności lekarskich uzyskiwanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, które odpowiadają specjalnościom uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej. Dz. U. z 2007 r. Nr 60, poz. 409 Rozporządzenie z dnia 20 marca 2007r. Szczegółowy tryb postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich. Dz. U. z 2005 r. Nr 54, poz. 485 Rozporządzenie z dnia 15 marca 2005r. Opłata za wpis do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich. 100 wydanie BIL`a Strona 16

17 SPORT LEKARZY TENIS 14 czerwca br. w Mazańcowicach k. Bielska odbyły się VII Mistrzostwa Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Tenisie Ziemnym. Jak co roku na kortach Centrum Tenisowego Faktor stawiła się liczna grupa amatorów białego sportu. Siódmy raz z rzędu triumfatorem imprezy w kategorii do 45 lat okazał się dr Tomasz Rutkowski z Cieszyna, na co dzień ginekolog. Na podium obok niego stanęli stomatolodzy - Przemysław Stefanik i Wojciech Balcer zajmując odpowiednio II i III miejsce. Na kolejnych uplasowali się Piotr Zdunek, Rafał Murański i Rafał Kluba. Po raz pierwszy turniej rozegrano z podziałem na kategorie wiekowe. W grupie 45+ historycznym zwycięzcą okazał się dr Wiesław Wilmann, internista z BielskaBiałej. W pokonanym polu zostawił ortopedę dra Romana Pawlasa i doskonałego narciarza dra Rafała Jękota. Kolejne miejsca zajęli Krzysztof Bizoń oraz Kazimierz Zmaczyński. Jak zawsze zawodnicy walczyli o Puchar Prezesa Beskidzkiej Izby Lekarskiej dr Zyty Kazimierczak-Zagórskiej. przez prezesa Zbigniewa Jurzaka oraz firmie TERRADENT Rafała Murańskiego, którzy ufundowali cenne nagrody rzeczowe. Podziękowania za ufundowanie nagród książkowych należą się też bielskiemu wydawnictwu alfa-medica press. W sobotę 22 listopada br zapraszawielkie słowa uznania należą się my na kolejne zawody - turniej par sponsorom imprezy, czyli Szpitalodeblowych, które zostaną rozegrane wi pod Bukami reprezentowanym w hali CT Faktor w Mazańcowicach (początek o godz. 9.00). Udział jest bezpłatny Zgłoszenia telefoniczne do r. do godziny przyjmuje dr Rafał Kluba tel Strona 17

18 SPORT LEKARZY PIŁKA NOŻNA Tydzień po tenisistach 21 czerwca na placu boju stanęli piłkarze. Reprezentacja Beskidzkiej Izby Lekarskiej zmierzyła się na boisku COS w Szczyrku z drużynami Częstochowy i Zabrza (reprezentującymi pozostałe dwie izby z terenu Śląska) oraz drużyną jeleniogórskiej JELFY. Rywalizacja w tym roku była szczególnie zacięta. Zwycięzcą IV Ogólnopolskiego Turnieju o Puchar Prezesa Beskidzkiej Izby Lekarskiej i Jelfy została po raz drugi z rzędu drużyna spod Jasnej Góry. Zanotowała dwa zwycięstwa i remis z gospodarzami imprezy. Drużyna złożona z zawodników z Bielska-Białej i Żywca pokonała ponadto wyraźnie Jelfę (6:0) i nieznacznie uległa kolegom z Zabrza (3:5). Puchar za III miejsce odebrali przedstawiciele sponsora imprezy firmy farmaceutycznej JELFA, pokonując Zabrzan (aktualnych wicemistrzów Polski lekarzy). Po wyczerpującym wysiłku zawodnicy mogli odpocząć i posilić się przy grillu zorganizowanym w gościnnych plenerach Centralnego Ośrodka Sportu. Kolejny turniej już za rok! Zapraszamy! Strona 18

19 OGŁOSZENIA, RÓŻNE Drogie Dzieciaki!!! Klub Lekarza zaprasza dzieci lekarzy i pielęgniarek po raz kolejny na Mikołajki Czekamy na Was 6 grudnia (sobota) o godzinie w Domu Kultury Włókniarz przy ulicy 1-go Maja w Bielsku-Białej W programie jak zawsze, oprócz wizyty Świętego Mikołaja występy zespołu dziecięcego, zabawy i poczęstunek. Prosimy rodziców o zgłaszanie udziału swoich pociech w imprezie w Klubie Lekarza Wstęp jest oczywiście darmowy Serdecznie zapraszamy! (tel ) Klub Lekarza zaprasza na Andrzejki 2008 Piątek godzina Zgłoszenia przyjmuje pani Danusia w Klubie Lekarza. (tel ) Ośrodek Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej wraz z Oddziałem Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej zapraszają na: Zebranie naukowo-szkoleniowe - 29 października 2008 r. godz Chory z rozrusznikiem serca 1. Rola i znaczenie kontroli rozrusznika serca lek. Grzegorz Dąbrowski 2. Powikłania po implantacji rozrusznika serca lek. Filip Palarczyk 3. Zaburzenia pracy rozrusznika serca dr n. med. Wojciech Jaszczurowski 4. Badania diagnostyczne i zabiegi u chorego z rozrusznikiem serca lek. Klaudiusz Komor Słowo wstępne i prowadzenie - dr n. med. Jerzy Skwarna OGŁOSZENIE 11 października 2008r. odbedzie się SPOTKANIE ABSOLWENTÓW Pomorskiej Akademii Medycznej. Wszelkie inf. znajdują się na stronie: (w zakładce 60 lat PAM ) Strona 19

20 OGŁOSZENIA, RÓŻNE OGŁOSZENIE Przepis Pani Danusi Zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 101, sala konferencyjna poziom-1 w dniu r. Temat zebrania: 1. Cewniki naczyniowe, protezy naczyniowe jako wrota szpitalnych zakażeń bakteriami gram-dodatnimi (gronkowiec, enterococus) - prowadzenie dr.n.med. Alfred Samet - Kierownik Zakładu Mikrobiologii Klinicznej Akademii Medycznej w Gdańsku 2. Demonstracja przypadku - prowadzenie lek.med. Agnieszka Gorgoń-Komor Sylwester 2008! Klub Lekarza zaprasza na Tort orzechowy Składniki: 10 jaj 25 dkg cukru mączki 25 dkg orzechów włoskich 3 łyżki bułki tartej 1 łyżeczka proszku do pieczenia Żółtka utrzeć z cukrem na pulchną masę. Orzechy zemleć, ubić pianę. Wyłożyć warstwami na żółtka pianę, orzechy zmielone, tartą bułkę, proszek, lekko wymieszać wszystkie składniki ciasta, wyłożyć do przygotowanej tortownicy, piec w średnio gorącym piecu, około 40 min. Zimny przekroić na dwa krążki, przełożyć masą czekoladową. Masa czekoladowa Składniki: 25 dkg masła 20 dkg cukru mączki 10 dkg czekolady lub 5 dkg kakao 1 kieliszek spirytusu Impreza odbędzie się Masło utrzeć z cukrem dodać czekoladę rozpuszczoną w małej ilości mleka, dodać spirytus. w Klubie Lekarza przy ulicy Krasińskiego 28 od godziny 20.00! Zgłoszenia prosimy kierować pod numer: do Klubu Lekarza. SMACZNEGO! Strona 20

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia 19 502 www.aliorbank.pl oferta specjalna rata tylko 22 zł miesięcznie za każdy 1000 zł pożyczki wypłata środków nawet w 1 dzień 0% prowizji do 150 tys. zł bez poręczycieli

Bardziej szczegółowo

Samsung S8500 Wave już za 1 zł (1,23 zł z VAT)

Samsung S8500 Wave już za 1 zł (1,23 zł z VAT) Samsung S8500 Wave już za 1 zł (1,23 zł z VAT) Ona płaci najniższe rachunki na rynku, nie tylko od święta - według niezależnych badań. Wybrała: - nielimitowane rozmowy w Play - nielimitowane rozmowy na

Bardziej szczegółowo

NR 5. wrzesień-październik rok XVIi (2008) 50 rocznica utworzenia WAM Punkty edukacyjne rozliczanie na finiszu Od kogo, ile i jak

NR 5. wrzesień-październik rok XVIi (2008) 50 rocznica utworzenia WAM Punkty edukacyjne rozliczanie na finiszu Od kogo, ile i jak NR 5 wrzesień-październik rok XVIi (2008) BIULETYN WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ ISSN 1230-493x 50 rocznica utworzenia WAM Punkty edukacyjne rozliczanie na finiszu Od kogo, ile i jak Zdrowie nasze MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy Szanowne Koleżanki i Koledzy Klaudiusz Komor Aniela Ptak Początek Nowego Roku ma szczególną moc. Jest to czas podejmowania nowych wyzwań, planowania nowych zamierzeń, a przede wszystkim wypowiadania życzeń,

Bardziej szczegółowo

A s k l e p i o n dla Profesora

A s k l e p i o n dla Profesora Nr 6-7 (239-240) Czerwiec-Lipiec 2010 ISSN 1425-9397 A s k l e p i o n dla Profesora str. 4-5 GAZETA BEZPŁATNA DLA LEKARZY Dolnośląskiej Izby Lekarskiej 1. Podstawowa miesięczna składka członkowska dla

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233 4731 Biuletyn Lekarski Rok XVI Styczeń 2005 Numer 86 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie W NUMERZE: Menedżerowie Roku 2004......... 3 I po LEP-ie......................

Bardziej szczegółowo

Wraca 203. Pamiętniki. rozstrzygnięcie konkursu

Wraca 203. Pamiętniki. rozstrzygnięcie konkursu 6 2004 Wraca 203 Pamiętniki rozstrzygnięcie konkursu 2 nr 6 (161) czerwiec 2004 wwwgazetalekarskapl REKLAMA Biorą czy dają? Urządzeniem, któremu u progu XXI w przepowiada się zawrotną karierę, jest maleńki

Bardziej szczegółowo

NR 1. Zmiana wysokości składek Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy Jubileusz prof. Bogdana Wróblewskiego Jatrosomatopatia w dentystyce

NR 1. Zmiana wysokości składek Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy Jubileusz prof. Bogdana Wróblewskiego Jatrosomatopatia w dentystyce NR 1 styczeń-luty Rok XXiV (2015) BIULETYN WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ ISSN 1230-493x nakład 4000 egz. Zmiana wysokości składek Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy Jubileusz prof. Bogdana Wróblewskiego Jatrosomatopatia

Bardziej szczegółowo

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH luty/marzec 2012 nr 190 ISSN 1232-8693 Internet w medycynie str. 21 Protest lekarzy kalendarium str. 2 Przed XXXI Okręgowym Zjazdem Lekarzy str. 5 O prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Gabinety Lekarskie na Sprzedaż Szczecin, Pogodno, ul. Kutrzeby 7c

Gabinety Lekarskie na Sprzedaż Szczecin, Pogodno, ul. Kutrzeby 7c 3 Gabinety Lekarskie na Sprzedaż Szczecin, Pogodno, ul. Kutrzeby 7c lokale przystosowane do działalności medycznej: - spełniają wymogi NZF, - wysokość pomieszczeń 3.2m, - podjazdy dla niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Anna Lella. sekretarzem generalnym ERO-FDI 6-7 2010. Łamanie łamów Debata kolegium redakcyjnego. nr 6-7 (234-235) www.gazetalekarska.

Anna Lella. sekretarzem generalnym ERO-FDI 6-7 2010. Łamanie łamów Debata kolegium redakcyjnego. nr 6-7 (234-235) www.gazetalekarska. . Łamanie łamów Debata kolegium redakcyjnego 6-7 2010 Egzemplarz bezpłatny 1 Anna Lella sekretarzem generalnym ERO-FDI W numerze między innymi 2 14 maja br. Naczelna Rada Lekarska powołała mnie na stanowisko

Bardziej szczegółowo

PANACEUM. Nowe światło i cienie. nr 7 8 (155) lipiec sierpień 2010. Od redakcji. nr 7 8 (155) lipiec sierpień 2010

PANACEUM. Nowe światło i cienie. nr 7 8 (155) lipiec sierpień 2010. Od redakcji. nr 7 8 (155) lipiec sierpień 2010 PANACEUM nr 7 8 (155) lipiec sierpień 2010 Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3, www.oil.lodz.pl biuro@oil.lodz.pl Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi Komisja Informacyjno-Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW PANACEUM nr 6 (154) czerwiec 2010 Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3, www.oil.lodz.pl biuro@oil.lodz.pl Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi Komisja Informacyjno-Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

I okładka. bal. dialog z nfz. rok marii. możliwy? lekarza. skłodowskiej-curie. Lorem ipsum VOX MEDICI

I okładka. bal. dialog z nfz. rok marii. możliwy? lekarza. skłodowskiej-curie. Lorem ipsum VOX MEDICI VOX MEDICI Lorem ipsum BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE marzec/kwiecień 2011 numer 2/189 ISSN 1426-6318 nakład 5500 egz. dialog z nfz I okładka możliwy? bal lekarza rok marii skłodowskiej-curie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE maj/czerwiec 2011 numer 3/190 ISSN 1426-6318 nakład 5500 egz. I okładka

BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE maj/czerwiec 2011 numer 3/190 ISSN 1426-6318 nakład 5500 egz. I okładka VOX MEDICI Lorem ipsum BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE maj/czerwiec 2011 numer 3/190 ISSN 1426-6318 nakład 5500 egz. I okładka ZJAZD LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ chirurg Dr umiński

Bardziej szczegółowo

Sztukmistrz z Miodowej. ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała PISMO IZB LEKARSKICH

Sztukmistrz z Miodowej. ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała PISMO IZB LEKARSKICH ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 5 2014 PISMO IZB LEKARSKICH Sztukmistrz z Miodowej 26 Stomatologia Wszyscy jesteśmy lekarzami

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Nr 2/2013 (40) ISSN 1733-1323 Kwartalnik bezpłatny www.warszawa.oia.org.pl Biuro Izby w Warszawie ul. Długa 16, 00-238 Warszawa tel. 22 635 45 54; 22 831 38 58; fax. 22 635 27 72

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 Wspomnienia z wakacji... fot. 6 fot. 4 fot. 1 fot. 7 fot. 2 fot. 8 fot. 5 fot. 3 W numerze m.in.: Sprawy Samorządu, Z Naczelnej Rady, Warto przeczytać,

Bardziej szczegółowo

nr 3 (141) marzec 2009 Publicystyka, reportaż

nr 3 (141) marzec 2009 Publicystyka, reportaż PANACEUM nr 3 (141) marzec 2009 XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy 27 28 marca 2008 r. (więcej s. 3) Spis treści Nasza okładka W tym roku prezentujemy na naszych okładkach zdjęcia wykonane przez lekarzy. Okładkę

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Lekarski. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie. Wywiad z przewodniczącym ORL kol. Leszkiem Dudzińskim

Biuletyn Lekarski. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie. Wywiad z przewodniczącym ORL kol. Leszkiem Dudzińskim ISSN 1233 4731 Biuletyn Lekarski Rok XVII Styczeń 2006 Numer 91 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie Wywiad z przewodniczącym ORL kol. Leszkiem Dudzińskim Skarbnik przypomina

Bardziej szczegółowo

Szanse na unijne dotacje

Szanse na unijne dotacje ROZMOWA O ZDROWIU: Na marginesie priorytetów Anna Lella EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 10 2013 P I S M O I Z B L E K A R S K I C H Szanse na unijne dotacje Wybory samorządowe Korespondencyjnie e-doktor

Bardziej szczegółowo

Dobrych Świąt... PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Rozmowa z Jackiem Kozakiewiczem, prezesem ORL VI kadencji str. 4

Dobrych Świąt... PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Rozmowa z Jackiem Kozakiewiczem, prezesem ORL VI kadencji str. 4 Pro Medico grudzień 2012 1 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH grudzień 2012 nr 198 ISSN 1232-8693 Dobrych Świąt... Rozmowa z Jackiem Kozakiewiczem, prezesem ORL VI kadencji str. 4 Gratulacje dla

Bardziej szczegółowo

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskiego 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskiego 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy VI kadencja 2009 2013 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych gości możliwość wystawienia faktury na gabinet Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Januszem Szymanowskim str. 11-13. 50 lat po dyplomie str. 17-18. Dłutem i pędzlem str. 23

Wywiad z Januszem Szymanowskim str. 11-13. 50 lat po dyplomie str. 17-18. Dłutem i pędzlem str. 23 Wywiad z Januszem Szymanowskim str. 11-13 50 lat po dyplomie str. 17-18 Dłutem i pędzlem str. 23 Na okładce: obraz dr Krystyny Skupień 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych

Bardziej szczegółowo

Misja Paragwaj wyprawa druga str. 20 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Umowy do poprawki str. 5. Lex Medica Umowa śmieciowa str.

Misja Paragwaj wyprawa druga str. 20 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Umowy do poprawki str. 5. Lex Medica Umowa śmieciowa str. PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH lipiec/sierpień 2012 nr 194 ISSN 1232-8693 Misja Paragwaj wyprawa druga str. 20 Umowy do poprawki str. 5 Lex Medica Umowa śmieciowa str. 10 Została medycyna.

Bardziej szczegółowo

Nr 5/2014 (286) maj 2014. Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. s. 3-15. egzemplarz bezpłatny

Nr 5/2014 (286) maj 2014. Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. s. 3-15. egzemplarz bezpłatny Nr 5/2014 (286) maj 2014 Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej s. 3-15 egzemplarz bezpłatny NASI W NACZELNEJ IZBIE LEKARSKIEJ Za nami XII Krajowy Zjazd Lekarzy. Poniżej publikujemy listę osób, które w VII

Bardziej szczegółowo

PANACEUM. Jest i marchewka, i jest kij. Od redakcji. nr 4 (162) kwiecień 2011. XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Łodzi

PANACEUM. Jest i marchewka, i jest kij. Od redakcji. nr 4 (162) kwiecień 2011. XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Łodzi PANACEUM nr 4 (162) kwiecień 2011 Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3, www.oil.lodz.pl biuro@oil.lodz.pl Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi Komisja Informacyjno-Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE marzec-kwiecień 2015 Numer 2/215 ISSN 1426-6318 Nakład 5900 egz.

BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE marzec-kwiecień 2015 Numer 2/215 ISSN 1426-6318 Nakład 5900 egz. BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE marzec-kwiecień 2015 Numer 2/215 ISSN 1426-6318 Nakład 5900 egz. 25-LECIE OIL W SZCZECINIE s. 10 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Szczecinie Honorowy Członek

Bardziej szczegółowo

ROZMOWA O ZDROWIU: PISMO IZB LEKARSKICH WYBORY. Ochrona zdrowia w UE. Stomatologia Promieniowanie. Dla kogo. POZ? s. 12 s. 44. s.

ROZMOWA O ZDROWIU: PISMO IZB LEKARSKICH WYBORY. Ochrona zdrowia w UE. Stomatologia Promieniowanie. Dla kogo. POZ? s. 12 s. 44. s. ROZMOWA O ZDROWIU: 05 2013 PISMO IZB LEKARSKICH WYBORY 2013 Dla kogo Stomatologia Promieniowanie s. 28 Ochrona zdrowia w UE POZ? s. 12 s. 44 36 46 17 44 4 Koszty pracy lekarza 6 Sprawy, które łączą, a

Bardziej szczegółowo

roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza

roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233-4731 roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza str. 4 nadzwyczajny zjazd lekarzy w warszawie str. 6 siewca gorczycy Felieton str. 14 1

Bardziej szczegółowo