fēnix Podręcznik użytkownika Październik Wydrukowano w Tajwanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "fēnix Podręcznik użytkownika Październik 2012 190-00000-00 Wydrukowano w Tajwanie"

Transkrypt

1 fēnix Podręcznik użytkownika Październik Wydrukowano w Tajwanie

2 Wszystkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z postanowieniami prawa autorskiego, niniejsza instrukcja nie może być kopiowana w całości lub części, bez pisemnej zgody firmy Garmin. Garmin rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian lub ulepszeń w swoich produktach oraz do dokonywania zmian w zawartości niniejszej instrukcji bez konieczności powiadomienia jakichkolwiek osób lub organizacji o tych wprowadzonych zmianach lub ulepszeniach. Odwiedź aby pobrać najnowszą wersję instrukcji obsługi oraz skorzystać dodatkowych informacji dotyczących wykorzystywania tego produktu. Garmin, logo Garmin oraz TracBack to znaki handlowe firmy Garmin Ltd. lub spółek zależnych, zarejestrowane w USA i innych państwach. ANT+, BaseCamp, chirp, fēnix, Garmin Connect, GSC i tempe to znaki handlowe firmy Garmin Ltd. lub jej spółek zależnych. Znaki te nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnej zgody firmy Garmin. Słowo znak Bluetooth oraz logo należą do Bluetooth SIG, Inc. i wykorzystywane są na podstawie licencji posiadanej przez firmę Garmin. Mac jest zarejestrowanym znakiem handlowym Apple Computer, Inc. Windows jest zarejestrowanym znakiem handlowym Microsoft Corporation. Znaki te zarejestrowane są w USA i innych państwach. Inne znaki handlowe oraz nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

3 Spis treści Wstęp... 1 Rozpoczynamy... 1 Ładowanie baterii... 1 Przyciski... 2 Sensory... 3 Przeglądanie danych z sensorów.. 3 Włączanie trybu sensorów... 4 Akwizycja satelitów... 5 Zatrzymywanie GPS... 5 Idziemy na wycieczkę... 5 Przesyłanie danych do BaseCamp... 6 Profile... 6 Zmiana profili... 6 Tworzenie własnego profilu... 6 Usuwanie profilu... 7 Waypointy, Trasy i Ślady...7 Waypointy... 7 Tworzenie waypointa... 7 Wyszukiwanie waypointa wg nazwy 7 Nawigacja do waypointa... 7 Edycja waypointa... 8 Zwiększanie dokładności pozycji waypointa... 8 Projektowanie waypointa... 9 Usuwanie waypointa... 9 Usuwanie wszystkich waypointów... 9 Trasy... 9 Tworzenie trasy... 9 Edycja nazwy trasy Edycja trasy Przeglądanie trasy na mapie Usuwanie trasy Odwracanie trasy Ślady Rejestracja śladu Zapisywanie śladu aktywnego Przeglądanie informacji o śladzie Usuwanie śladu aktywnego Usuwanie śladu Bezprzewodowy transfer danych Nawigacja Nawigacja do celu Nawigacja wskaż i idź Kompas Kalibracja kompasu Mapa Przeglądanie mapy Nawigacja z użyciem TracBack Altimetr i barometr Spis treści i

4 Zmiana rodzaju wykresu Kalibracja altimetru barometrycznego Zaznaczanie pozycji i rozpoczęcie nawigacji w trybie człowiek za burtą Geocache Pobieranie Geocache Nawigacja do Geocache Logowanie podejścia chirp Szukanie Geocache z chirp Aplikacje Zegar Ustawienia alarmu Uruchomienie odliczania czasu Uruchomienie stopera Dodanie własnej strefy czasowej Edycja własnej strefy czasowej Alerty Ustawienia alarmu zbliżenia Obliczanie pola powierzchni Dane astronomiczne Informacje o satelitach Symulacja pozycji Sensory ANT Parowanie sensorów ANT ii tempe Zakładanie czujnika tętna Ustalanie stref tętna Informacje o strefach tętna Cele fitness Korzystanie z opcjonalnego sensora kadencji Dostosowywanie urządzenia Ustawienia informacje ogólne Dostosowanie menu głównego Dostosowanie ekranów danych Ustawienia systemowe Informacje o UltraTrac Ustawienia kompasu Ustawienia odniesienia północy Ustawienia altimetru Ustawienia dźwięków Ustawienia wyświetlania Ustawienia mapy Ustawienia śladu Ustawienia czasu Zmiana jednostek miary Ustawienia formatu pozycji Ustawienia fitness Ustalanie Twojego profilu użytkownika Spis treści

5 Informacje o ustawieniu aktywnego sportowca Ustawienia Geocache Informacje o urządzeniu Informacje o urządzeniu Aktualizacja oprogramowania Konserwacja urządzenia Czyszczenie urządzenia Dane techniczne Dane techniczne czujnika tętna Informacje o baterii Bateria czujnika tętna Wymiana baterii czujnika tętna Zarządzanie danymi Typy plików Usuwanie plików Odłączanie kabla USB Rozwiązywanie problemów Blokada przycisków Resetowanie urządzenia Przywracanie ustawień fabrycznych Usuwanie wszystkich danych wykresów Więcej informacji Załącznik Rejestracja urządzenia Umowa licencyjna na oprogramowanie Obliczanie strefy tętna Indeks Spis treści iii

6

7 Wstęp OSTRZEŻENIE Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem. Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek. Rozpoczynamy Jeśli używasz urządzenia po raz pierwszy, wykonaj poniższe czynności aby skonfigurować urządzenie i poznać jego podstawowe funkcje. 1 Naładuj urządzenie (strona1). 2 Zarejestruj urządzenie (strona 34). 3 Poczytaj o danych i trybach sensorów (strona 3). 4 Wykonaj akwizycję satelitów (str. 11). 5 Idź na wycieczkę (strona 5). 6 Utwórz waypoint (strona 7). Ładowanie urządzenia UWAGA Aby zapobiec korozji, należy dokładnie osuszyć styki i obszar wokół nich przed ładowaniem i podłączeniem urządzenia do komputera. Urządzenie jest zasilane z wbudowanego akumulatora litowo-jonowego, który możesz naładować korzystając ze standardowego gniazda sieciowego (z użyciem zasilacza) lub z portu USB komputera. 1 Podłącz wtyczkę USB kabla do złącza w zasilaczu AC lub do portu USB komputera. 2 Podłącz zasilacz AC do gniazda sieciowego. 3 Przyłóż lewą stronę obejmy ładowarki ➀ do rowka po lewej stronie urządzenia. Wstęp 1

8 Przyciski 4 Przyłóż zagiętą część obejmy ładowarki ➁ do stykó1) na tylnej ścianie urządzenia. Urządzenie automatycznie się włączy, kiedy zostanie podłączone do źródła zasilania. 5 Naładuj całkowicie baterię urządzenia. ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ Pomara ńczowy przycisk Naciśnij aby włączyć/wyłączyć podświetlenie. Przytrzymaj aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Naciskaj aby przechodzić przez ekrany danych, opcje i ustawienia. Naciskaj aby przechodzić przez ekrany danych, opcje i ustawienia. Naciśnij by wrócić do poprzedniego ekranu. Przytrzymaj aby wyświetlić ekran statusu. Naciśnij aby otworzyć menu dla wyświetlanego ekranu. Naciśnij aby wybrać opcję lub potwierdzić komunikat. Przytrzymaj aby zapisać waypoint. 2 Wstęp

9 Ekran statusu Możesz szybko przejść do tego ekranu, z dowolnego innego ekranu, aby sprawdzić aktualny czas, czas pozostały do rozładowania baterii, oraz status GPS. Przytrzymaj. Dostosowanie przycisków strzałek Możesz wybrać funkcję powiązaną z przytrzymaniem przycisku i. Wybór ten zapisywany jest w aktywnym profilu (strona 6). Dla przykładu, jeśli aktywny jest profil morski, możesz przypisać do przytrzymania przycisku funkcję zaznaczenia pozycji MOB. 1 Wybierz Pomarańczowy przycisk. 2 Wybierz Setup > System > Hold Keys. 3 Wybierz Hold Up lub Hold Down. 4 Wybierz opcję. Sensory Przeglądanie danych z sensorów Możesz szybko sprawdzić aktualne dane z sensorów: kompasu, altimetru, barometru i termometru. Ten domyślny tryb pracy sensorów nazywany jest w ustawieniach sensorów jako On Demand (na żądanie). WSKAZÓWKA: Ekrany tych danych są po pewnym czasie automatycznie wygaszane i włączany jest tryb oszczędny (zegarek). WAŻNE: Dane te nie są rejestrowane w pamięci urządzenia (strona 11). 1 Kiedy wyświetlany jest aktualny czas, naciśnij lub. 2 Naciśnij. Wstęp 3

10 3 Naciśnij. 4 Naciśnij. WAŻNE: Temperatura Twojego ciała oddziaływuje na sensor temperatury. Aby uzyskać najdokładniejsze wskazanie temperatury, zdejmij urządzenie z nadgarstka i poczekaj minut. WSKAZÓWKA: Odwiedź aby zakupić bezprzewodowy sensor temperatury tempe. Kiedy sparujesz tempe z fēnix (strona 21), otrzymasz dokładne wskazania temperatury bez konieczności zdejmowania urządzenia z nadgarstka. Włączanie trybu sensorów Domyślny tryb sensorów to tryb On Demand, który zapewnia szybki dostęp do kompasu, altimetru, barometru, lub termometru. Możesz również przełączyć urządzenie do trybu Always On aby 4 Wstęp

11 w sposób ciągły obserwować dane. Dla przykładu możesz włączyć tryb altimetru I stale monitorować dane wysokości. WSKAZÓWKA: Jeśli posiadasz sparowany z urządzeniem opcjonalny czujnik tętna lub czujnik kadencji, urządzenie może wyświetlać w sposób ciągły Twoje tętno lub dane prędkości i kadencji. 1 Wybierz Pomarańczowy przycisk. 2 Wybierz Setup > Sensors > Mode > Always On. Akwizycja satelitów Zanim zaczniesz używać funkcji GPS, np. funkcji rejestracji śladu, musisz odebrać sygnał z satelitów. Urządzenie może potrzebować czystego widoku nieba aby odebrać te sygnały. Czas i data są ustawiane automatycznie w oparciu o dane pozycji GPS. Aby zmienić ustawienia czasu, zajrzyj na stronę 17. Więcej informacji o GPS znajdziesz na: 1 Przytrzymaj by włączyć urządzenie. 2 Wybierz język (pierwszy start). 3 Naciśnij Pomarańczowy przycisk. 4 Wybierz Start GPS. 5 Poczekaj chwilę aż urządzenie odbierze sygnały z satelitów. Zatrzymywanie GPS 2 Wybierz Stop GPS. Idziemy na wycieczkę Zanim wybierzesz się na wycieczkę, naładuj baterię urządzenia (str. 1). WSKAZÓWKA: W trakcie ładowania urządzenie automatycznie się włączy. Jeśli nie ładujesz urządzenie przed wyjściem, przytrzymaj aby je włączyć. 2 Naciśnij Start GPS. 3 Poczekaj aż urządzenie określi swoją pozycję GPS. 4 Rozpocznij wycieczkę. 5 Kiedy zechcesz zrobić sobie przerwę, lub też wstrzymać rejestrację danych przez urządzenie, przytrzymaj > Pause Track. 6 Przytrzymaj > Resume Track, aby wznowić wycieczkę i rejestrację danych. Wstęp 5

12 7 Kiedy skończysz, przytrzymaj > Save Track aby zapisać dane wycieczki. 8 W razie potrzeby wybierz Yes aby wyłączyć GPS. Przesyłanie danych do BaseCamp Aby móc przesłać dane do BaseCamp, najpierw pobierz tą aplikację do Twojego komputera: Możesz przeglądać Twoje wycieczki i inne ślady, czy waypointy w komputerze. 1 Podłącz urządzenie do komputera korzystając z kabla USB (str 1). Twoje urządzenie będzie widoczne w w Mój Komputer na komputerach Windows jako dysk wymienny lub jako zamontowany wolumin w komputerach Mac. 2 Uruchom BaseCamp. 3 Postępuj wg instrukcji na ekranie Profile Profile to zestawy ustawień które optymalizują urządzenie pod kątem sposobu jego użytkowania. Dla przykładu ustawienia i dostępne ekrany będą różne dla trybów wycieczki i kolarstwa górskiego. Kiedy wybierzesz profil i dokonasz zmian w ustawieniach (np. zmienisz pola danych lub jednostki miary), zmiany te zostaną automatycznie zapisane jako część aktywnego w danej chwili profilu. Zmiana profili Kiedy zmieniasz aktywność, możesz szybko zmienić ustawienia na odpowiednie do bieżącej aktywności poprzez wybranie jednego z profili. 1 Wybierz Pomarańczowy przycisk. 2 Wybierz Profiles. 3 Wybierz. Wybrany profil stanie się od teraz profilem aktywnym. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną zapisane w tym profilu. Tworzenie własnego profilu Możesz dostosować ustawienia czy pola danych do konkretnej aktywności lub wyprawy. 1 Wybierz Pomarańczowy przycisk. 2 Wybierz Setup > Profiles. 3 Wybierz opcję: Wybierz istniejący profil. 6 Wstęp

13 Wybierz Create New i wybierz nowy profil. Wybrany profil staje się od teraz profilem aktywnym. Poprzedni profil został zapisany. 4 W razie potrzeby wybierz Edit i zmień nazwę profilu. 5 Dostosuj ustawienia (strona 23) i pola danych dla aktywnego profilu. Wszystkie zmiany które wprowadzisz zostaną zapisane w aktywnym profilu. Usuwanie profilu 1 Wybierz Pomarańczowy przycisk. 2 Wybierz Setup > Profiles. 3 Wybierz profil. 4 Wybierz Delete > Yes. Waypointy, Trasy i Ślady Waypointy Waypointy to pozycje które zaznaczasz i zapisujesz w urządzeniu. Tworzenie waypointa Możesz zapisać Twoją aktualną pozycję jako waypoint. 1 Przytrzymaj Pomarańczowy przycisk. 2 Wybierz opcję: Aby zapisać waypoint bez zmian, wybierz Save. Aby wprowadzić zmiany w waypoincie, wybierz Edit, wprowadź zmiany i wybierz Save. Wyszukiwanie waypointa wg nazwy 2 Wybierz Waypoints > Spell Search. 3 Użyj Pomarańczowego przycisku, oraz i aby wpisać znaki. 4 Gdy skończysz, wybierz_ > Done. Navigating to a Waypoint 2 Wybierz Start GPS. 3 Poczekaj do określenia pozycji 4 Naciśnij Pomarańczowy przycisk. 5 Wybierz Waypoints i wybierz z listy żądany waypoint. Waypointy, Trasy i Ślady 7

14 6 Wybierz Go. Na ekranie pojawi się czas do celu ➀, dystans do celu ➁ i szacowana godzina przybycia do celu ➂. 7 Wybierz aby wyświetlić kompas. Podwójny znacznik ➃ służy jako wskaźnij namiaru. Pomarańczowy znacznik na górze ➄ wskazuje kierunek, w którym jesteś zwrócony. 8 Straraj się utrzymać oba wskaźniki wyrównane względem siebie. 9 Kontynuuj ruch w tym kierunku dopóki nie dotrzesz do celu. Edycja waypointa Aby możliwa była edycja waypointa, musisz najpierw go utworzyć. 2 Wybierz Waypoints. 3 Wybierz waypoint. 4 Wybierz Edit. 5 Wybierz element do edycji, np. nazwę. 6 Użyj Pomarańczowego przycisku, i aby wpisać znaki 7 Kiedy skończysz wybierz _ > Done. Zwiększanie dokładności pozycji waypointa Możesz doprecyzować pozycję waypointa dla uzyskania wyższej dokładności. W czasie uśredniania urządzenie wykonuje wiele pomiarów w tym samym miejscu i wykorzystuje wartość uśrednioną w celu uzyskania większej dokładności. 8 Waypointy, Trasy i Ślady

15 2 Wybierz Waypointy. 3 Wybierz waypoint. 4 Wybierz Average. 5 Przejdź do pozycji waypointa. 6 Wybierz Start. 7 Postępuj wg informacji na ekranie. 8 Kiedy wskaźnik jakości osiągnie 100%, wybierz Save. Dla uzyskania najlepszych rezultatów, użyj czterech do ośmiu pomiarów, przy czym pomiędzy kolejnymi pomiarami odczekaj co najmniej 90 minut. Projektowanie waypointów Możesz utworzyć nową pozycję wskazując dystans i namiar z zapisanej pozycji do nowej pozycji. 2 Wybierz Waypoints. 3 Wybierz waypoint. 4 Wybierz Project. 5 Postępuj wg informacji na ekranie. Projektowany waypoint jest zapisywany z domyślną nazwą Usuwanie waypointa 2 Wybierz Waypoints. 3 Wybierz waypoint. 4 Wybierz Delete > Yes. Usuwanie wszystkich waypointów 1 Wybierz Pomarańczowy przycisk. 2 Wybierz Setup > Reset > Waypoints > Yes. Trasy Trasa to sekwencja waypointów lub innych pozycji, która prowadzi do finalnego celu. Tworzenie trasy 1 Wybierz Pomarańczowy przycisk. 2 Wybierz Routes > Create New. 3 Wybierz First Point. 4 Wybierz kategorię. 5 Wybierz pierwszy punkt trasy. 6 Wybierz Next Point. 7 Powtórz kroki 4 6 aby utworzyć trasę. Waypointy, Trasy i Ślady 9

16 8 Wybierz Done aby zapisać trasę. Edycja nazwy trasy 2 Wybierz Routes. 3 Wybierz trasę. 4 Wybierz Rename. 5 Użyj Pomarańczowego przycisku, i aby wpisać znaki. 6 Kiedy skończysz wybierz _ > Done. Edycja trasy 2 Wybierz Routes. 3 Wybierz trasę. 4 Wybierz Edit. 5 Wybierz punkt. 6 Wybierz opcję: Aby zobaczyć punkt na mapie wybierz Details. Aby zmienić umiejscowienie punktu w trasie wybierz Move Up lub Move Down. Aby wstawić dodatkowy punkt w trasie wybierz Insert. Dodatkowy punkt jest wstawiany przed punktem, który edytujesz. Aby usunąć punkt z trasy, wybierz Remove. Przeglądanie trasy na mapie 2 Wybierz Routes. 3 Wybierz trasę. 4 Wybierz View Map. Usuwanie trasy 2 Wybierz Routes. 3 Wybierz trasę. 4 Wybierz Delete > Yes. Odwracanie trasy 2 Wybierz Routes. 3 Wybierz trasę. 4 Wybierz Reverse. Ślady Ślad to zapis Twojej podróży. Ślad składa się z punktów ułożonych wzdłuż 10 Waypointy, Trasy i Ślady

17 Twojej przebytej drogi, dla których dostępne są takie informacje jak czas rejestracji, pozycja i wysokość. Rejestracja śladu 2 Wybierz Start GPS. 3 Poczekaj aż urządzenie określi swoją pozycję 4 Przejdź się, aby zarejestrować ślad. Widoczny będzie dystans i czas. 5 Wybierz aby przejrzeć pętlę ekranów danych zawierających dane kompasu, altimetru, przewyższenia i prędkości, mapę i ekran aktualnego czasu. Możesz dostosować ekrany danych (strona 25). 6 Przytrzymaj. 7 Wybierz opcję: Wybierz Pause Track aby wstrzymać rejestrację. Wybierz Save Track aby zapisać ślad. Wybierz Clear Track aby usunąć ślad bez zapisywania. Wybierz Stop GPS aby wyłączyć GPS bez usuwania śladu. Zapisywanie śladu aktywnego 1 Wybierz Pomarańczowy przycisk. 2 Wybierz Tracks > Current. 3 Wybierz opcję: Aby zapisać cały ślad, wybierz Save. Aby zapisać część śladu wybierz Save Part i wybierz część śladu do zapisania. Przeglądanie informacji o śladzie 2 Wybierz Tracks. 3 Wybierz ślad. 4 Wybierz View Map. Początek i koniec śladu oznaczone są flagami. 5 Wybierz > Details. 6 Użyj i aby przejrzeć informacje o śladzie. Usuwanie śladu aktywnego 1 Wybierz Pomarańczowy przycisk. Waypointy, Trasy i Ślady 11

18 2 Wybierz Tracks > Current > Clear. Usuwanie śladu 1 Wybierz Pomarańczowy przycisk. 2 Wybierz Tracks. 3 Wybierz ślad. 4 Wybierz Delete > Yes. Bezprzewodowy transfer danych Aby bezprzewodowy transfer danych był możliwy, musisz znajdować się w odległości maksymalnie 3 m od innego kompatybilnego urządzenia Garmin. Twoje urządzenie może wysyłać lub odbierać dane przy połączeniu z innym kompatybilnym urządzeniem. Możesz bezprzewodowo wymieniać waypointy, geocache, trasy i ślady. 2 Wybierz Share Data > Unit to Unit. 3 Wybierz Send lub Receive. 4 Postępuj wg informacji na ekranie. Nawigacja Możesz nawigować wg trasy, śladu, do waypointa, geocache, lub innej pozycji zapisanej w urządzeniu. Do nawigacji do wybranego celu możesz wykorzystać ekran mapy lub kompasu. Nawigacja do celu Możesz nawigować do celu korzystając z ekranu kompasu lub mapy (str. 14). 2 Wybierz Start GPS. 3 Poczekaj chwilę, aż urządzenie określi swoją pozycję. 4 Naciśnij Pomarańczowy przycisk. 5 Wybierz opcję: Wybierz Waypoints. Wybierz Tracks. Wybierz Routes. Wybierz GPS Tools > Coordinates. Wybierz GPS Tools > POIs. Wybierz GPS Tools > Geocaches. 6 Wybierz cel. 7 Wybierz Go. 12 Nawigacja

19 10 Idź w dalszym ciągu w tym samym kierunku aż dotrzesz do celu. Urządzenie wyświetli czas do celu ➀, dystans do celu ➁ i estymowaną godzinę przybycia do celu ➂. 8 Wybierz aby przejść do kompasu. Podwójny znacznik ➃ pełni rolę wskaźnika namiaru. Pomarańczowy znacznik powyżej ➄ wskazuje kierunek, w którym się poruszasz. 9 Utrzymuj w jednej linii znacznik namiaru i pomarańczowy znak. Nawigacja wskaż i idź Możesz wskazać za pomocą urządzenia odległy obiekt (np. wieżę ciśnień), złapać kierunek i nawigować do tego obiektu. 2 Wybierz GPS Tools > Sight 'N Go. 3 Wyceluj pomarańczowe znaczniki pierścienia na obiekt. 4 Naciśnij Pomarańczowy przycisk. 5 Wybierz opcję: Wybierz Set Course aby nawigować do odległego obiektu. Wybierz Project (str.9). 6 Nawiguj z użyciem kompasu (str. 13) lub mapy (str. 14). Kompas Urządzenie posiada kompas 3-osiowy z automatyczną kalibracją. Nawigacja z kompasem (strona 7) Ustawienia kompasu (strona 26) Nawigacja 13

20 Kalibracja kompasu WSKAZÓWKA Kalibrację kompasu należy przeprowadzić na wolnym powietrzu. Aby zwiększyć dokładność kierunków, nie należy stawać w pobliżu obiektów wpływających na pola magnetyczne, np. pojazdów, budynków czy linii wysokiego napięcia. Twoje urządzenie zostało już skalibrowane fabrycznie i domyślnie korzysta z autokalibracji. Jeśli zauważysz nieprawidłowe zachowanie kompasu, np. po przebyciu dużego dystansu lub po ekstremalnej zmianie temperatury, możesz ręcznie skalibrować kompas. 2 Wybierz Setup > Sensors > Compass > Calibrate > Start. 3 Postępuj wg informacji na ekranie. Mapa reprezentuje na mapie Twoją pozycję. Kiedy się poruszasz, ikona się porusza i pozostawia ślad. Na mapie widoczne są nazwy i symbole waypointów. Jeśli nawigujesz do celu, Twoja trasa oznaczona jest linią na mapie. Nawigacja na mapie (page 14) Ustawienia mapy (page 27) Przeglądanie mapy 1 W czasie nawigacji naciśnij aby wyświetlić mapę. 2 Naciśnij Pomarańczowy przycisk. 3 Wybierz jedną lub więcej opcji: Wybierz Pan i użyj,, oraz aby zobaczyć inny obszar. Wybierz Zoom i użyj lub do zmiany skali mapy. WSKAZÓWKA: Aby opuścić lub zmienić tryb przeglądania mapy, naciśnij Pomarańczowy przycisk i wybierz opcję. Nawigacja z użyciem TracBack Kiedy nawigujesz, możesz również nawigować z powrotem do początku śladu. Może to być pomocne w poszukiwaniu drogi powrotnej do obozu, lub początku szlaku. 2 Wybierz Tracks > Current > TracBack. 14 Nawigacja

21 Twoja aktualna pozycja ➀, ślad do nawigacji ➁ i punkt końcowy ➂ będą widoczne na mapie. Altimetr i barometr Urządzenie posiada wbudowany altimetr i barometr. Dane z sensorów na żądanie (str. 3) Dane dostępne ciągle (str. 4) Ustawienia altimetru (str. 26) Zmiana rodzaju wykresu Możesz zmienić sposób wykreślania danych danych barometru i wysokości. 2 Użyj Setup > Sensors > Altimeter. 3 Wybierz Baro. Plot lub Elev. Plot. 4 Wybierz opcję. Kalibracja wysokościomierza barometrycznego Twoje urządzenie zostało już fabrycznie skalibrowane i domyślnie korzysta z automatycznej kalibracji. Możesz ręcznie skalibrować wysokościomierz barometryczny jeśli znasz rzeczywistą wysokość lub właściwą wartość aktualnego ciśnienia barometrycznego. 2 Wybierz Setup > Sensors > Altimeter > Calibrate. 3 Postępuj wg instrukcji na ekranie. Zaznaczanie pozycji i rozpoczęcie nawigacji w trybie człowiek za burtą Możesz zapisać pozycję człowiek za burtą (MOB) i automatycznie uruchomić nawigację powrotną do niej. Możesz dostosować funkcjonalność związaną z przytrzymaniem przycisku lub aby szybko użyć funkcji MOB (strona 3). 2 Wybierz GPS Tools > MOB > Start. Wyświetlony zostanie ekran mapy z widoczną trasą do pozycji MOB Nawigacja 15

22 3 Nawiguj z użyciem kompasu (str. 13) lub mapy (str. 14). Geocache Geocache to inaczej mówiąc ukryty skarb. Geocaching to poszukiwanie ukrytych skarbów z użyciem dostępnych online współrzędnych GPS, publikowanych przez ukrywającego geocache. Pobieranie Geocache 1 Podłącz Twoje urządzenie do komputera używając kabla USB. 2 Odwiedź 3 Jeśli potrzeba utwórz konto. 4 Zaloguj się. 5 Postępuj wg instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby wyszukać geocache i pobrać go do urządzenia. Nawigacja do Geocache Nawigacja do geocache odbywa się tak samo jak do każdej innej pozycji. Przejdź do rozdziału o nawigacji (strona12) po więcej informacji. Przejdź do rozdziału profilach (str. 6) aby utworzyć profil dla geocachingu. Przejdź do ustawień geocache (str. 29) aby dostosować ustawienia. Przejdź do rozdziału o ekranach danych (str. 25) aby je dostosować. Logowanie podejścia Kiedy spróbujesz odszukać geocache, możesz zapisać Twój rezultat. 2 Wybierz GPS Tools > Geocaches > Log Attempt. 3 Wybierz Found (znaleziony), Did Not Find (nieznaleziony), lub Unattempted (bez próby znalezienia). 4 Wybierz opcję: Aby nawigować do najbliższego geocache wybierz Find Next. Aby zakończyć logowanie wybierz Done. chirp chirp to małe urządzenie Garmin programowane i pozostawiane w geocache. Możesz użyć urządzenia fēnix do znalezienia urządzenia chirp 16 Geocache

23 w geocache. Więcej informacji o chirp znajdziesz w Podręczniku użytkownika chirp dostępnym na Wyszukiwanie Geocache z chirp 2 Wybierz Setup > Geocaches > chirp > On. 3 Przytrzymaj. 4 Wybierz Start GPS. 5 Poczekaj aż urządzenie określi swoją pozycję. 6 Naciśnij Pomarańczowy przycisk. 7 Wybierz GPS Tools > Geocaches. 8 Wybierz geocache i wybierz chirp aby wyświetlić informacje chirp w trakcie nawigacji. 9 Wybierz Go i nawiguj do geocache (strona 7). Kiedy znajdziesz się w odległości 10 m od geocache zawierającego chirp, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Zegar Aplikacje Ustawienia alarmu 2 Wybierz Clock > Alarm Clock > Add Alarm. 3 Użyj Pomarańczowego przycisku oraz i aby ustawić czas. 4 Wybierz Tone (dźwięk), Vibration (wibracja) lub Tone & Vib.. 5 Wybierz Once (raz) Daily (codziennie) lub Weekdays (co tydzień). Uruchomienie odliczania czasu 2 Wybierz Clock > Timer. 3 Użyj Pomarańczowego przycisku oraz i aby ustawić czas. 4 Jeśli potrzeba wybierz Tone i określ typ powiadomienia. 5 Wybierz Start. Uruchomienie stopera 2 Wybierz Clock > Stopwatch. Aplikacje 17

24 3 Wybierz Start. Dodanie własnej strefy czasowej 2 Wybierz Clock > Alt. Zones > Add Zone. 3 Wybierz strefę czasową. Ekran własnej strefy czasowej jest dodawany do pętli ekranów (strona 3). Edycja własnej strefy czasowej 2 Wybierz Clock > Alt. Zones. 3 Wybierz strefę czasową. 4 Wybierz opcję: Aby zmienić strefę, wybierz Edit Zone. Aby zmienić nazwę strefy czasowej, wybierz Edit Label. Aby usunąć strefę z pętli ekranów, wybierz Delete > Yes. Alerty Możesz skonfigurować urządzenie, aby powiadamiało Cię w różnych sytuacjach, gdy istotna jest Twoja świadomość warunków otoczenia, lub też istnieją inne ważne dane. Dostępne są trzy typy alertów: alerty zdarzenia, alerty zakresu i alerty rekurencyjne. Event alert: Alert zdarzenia powiadamia tylko raz. Zdarzeniem jest konkretna wartość. Dla przykładu możesz ustawić alert wywoływany gdy osiągniesz określoną wysokość Range alert: Alert zakresu uruchamiany jest za każdym razem, gdy gdy urządzenie zarejestruje wartość powyżej lub poniżej ustawionego zakresu. Możesz np. ustawić urządzenie tak, aby powiadamiało Cię, gdy Twoje tętno będzie poniżej 60 bpm (uderzeń) i powyżej 210 bpm. Recurring alert: Alert powtarzany powiadamia za każdym razem, gdy zarejestrowana zostanie określona wartość lub interwał. Możesz np. ustalić alert uruchamiany co 30 min. Nazwa Typ alertu Opis alertu Proximity powtarzany Zobacz na str. 19. Distance zdarzenie, powtarzany Możesz ustawić interwał lub dystans do finalnego celu. 18 Aplikacje

25 Nazwa Typ alertu Opis alertu Time zdarzenie, Możesz ustawić powtarzany interwał lub czas Twojego szacowanego przybycia do celu. Elevation zdarzenie, Możesz ustawić zakres, wysokość min i powtarzany max. Możesz także ustawić urządzenie aby powiadamiało gdy wzniesiesz się lub zejdziesz o daną wysokość. Nav. Arrival zdarzenie Możesz ustalić alerty dojścia do waypointa oraz finalnego celu śladu lub trasy. Pace zakres Możesz ustawić minimalną i maksymalną wartość tempa. Heart Rate zakres Możesz określić tętno minimalne i maksymalne lub zmienić strefę (str. 22). Nazwa alertu Typ alertu Opis Cadence zakres Możesz określić minimalną i maksymalną wartość kadencji. Battery zdarzenie Ustaw alert rozładowania baterii. Ustawienia alarmu zbliżenia Alert zbliżenia ostrzega Cię, gdy znajdziesz się w określonej odległości od konkretnej pozycji. 1 Wybierz Pomarańczowy przycisk. 2 Wybierz Alerts > Proximity > Create New. 3 Wybierz pozycję. 4 Podaj promień. 5 Wybierz Done. Obliczanie pola powierzchni Zanim skorzystasz z tej funkcji, urządzenie musi określić Twoją pozycję (str. 5). 1 Wybierz Pomarańczowy przycisk. 2 Wybierz GPS Tools > Area Calc.. Aplikacje 19

26 3 Przejdź dookoła po obwodzie obszaru, który chcesz zmierzyć. 4 Kiedy skończysz, wybierz Pomarańczowy przycisk aby obliczyć powierzchnię. 5 Wybierz opcję: Wybierz Save Track (zapisz ślad) podaj nazwę i wybierz Done. Wybierz Change Units aby przeliczyć w innych jednotkach. Wybierz aby wyjść bez zapisywania. Dane astronomiczne Możesz wyświetlić informacje o Słońcu I Księżycu, oraz polowaniach i połowach. 2 Wybierz opcję: Aby zobaczyć czasy wschodu i zachodu dla słońca i księżyca, wybierz GPS Tools > Sun & Moon. Aby zobaczyć najlepszy okres na Polowanie lub połów, wybierz GPS Tools > Hunt & Fish. 3 Jeśli potrzeba użyj lub aby zobaczyć inny dzień. Informacje o satelitach Na ekranie satelitów znajdziesz Twoją aktualną pozycję, dokładność GPS, położenie satelitów i siłę sygnału. 2 Wybierz Start GPS. 3 Naciśnij Pomarańczowy przycisk. 4 Wybierz GPS Tools > Satellite. 5 Użyj aby zobaczyć dodatkowe informacje. Symulacja pozycji Kiedy planujesz trasę, lub inną aktywność w odległym obszarze, możesz wyłączyć GPS i włączyć symulację innej pozycji. 2 Wybierz Setup > System > GPS Mode > Demo Mode. 3 Wybierz pozycję. 4 Wybierz Go > Move to Location. Sensory ANT+ Urządzenie jest kompatybilne z tymi opcjonalnymi, bezprzewodowymi akcesoriami ANT+. 20 Sensory ANT+

27 Czujnik tętna (strona 21) sensor prędkości i kadencji GSC 10 (strona 23) bezprzewodowy sensor temperatury tempe (strona 21) Informacje o kompatybilności i możliwości zakupu dodatkowych sensorów znajdziesz na Parowanie sensorów ANT+ Zanim rozpoczniesz parowanie, musisz założyć czujnik tętna, lub zainstalować sensor. Parowanie to łączenie bezprzewodowych sensorów ANT+, np. łączenie czujnika tętna z Twoim urządzeniem Garmin. 1 Umieść urządzenie w zasięgu (3 m) sensora. WSKAZÓWKA: W czasie parowania stań w odległości 10 m od innych sensorów ANT+. 2 Naciśnij Pomarańczowy przycisk. 3 Naciśnij Setup > ANT Sensor. 4 Wybierz Twój sensor. 5 Wybierz New Search. Gdy sensor zostanie sparowany z Twoim urządzeniem, status sensora zmieni się z Searching na Connected. Dane z sensora pojawią się w pętli ekranów lub we własnym polu danych. tempe tempe to bezprzewodowy sensor temperatury. Możesz założyć sensor na pasku zabezpieczającym lub pętelce, w miejscu gdzie będzie wystawiony na oddziaływanie wolnego powietrza i dlatego będzie a źródłem dokładnego pomiaru temperatury. Musisz sparować tempe z Twoim urządzeniem (strona 21) aby wyświetlać temperaturę z tempe. Zakładanie czujnika tętna UWAGA: Jeśli nie masz czujnika tętna, możesz pominąć tę czynność. Umieść czujnik tętna bezpośrednio na skórze, tuż poniżej piersi. Czujnik powinien przylegać do ciała w taki sposób, aby nie zmieniał położenia podczas aktywności. 1 Zatrzaśnij moduł czujnika tętna ➀ na pasku. Sensory ANT+ 21

28 2 Zwilż obie elektrody ➁ z tyłu paska, aby zapewnić prawidłowy kontakt między klatką piersiową a paskiem nadajnika. 3 Owiń pasek wokół klatki piersiowej i umieść haczyk paska ➂ w pętli. Logo firmy Garmin powinno być zwrócone prawą stroną do góry. 4 Umieść urządzenie w zasięgu czujnika tętna (w odległości nie większej niż 3 m). PORADA: Jeśli dane dotyczące tętna nie są wyświetlane lub odczyt jest nierówny, może być koniecznie mocniejsze zaciśnięcie paska na klatce piersiowej lub wykonanie rozgrzewki przez 5 10 minut. Po założeniu czujnik tętna działa w trybie gotowości i jest gotowy do przesyłania danych. Ustalanie stref tętna Urządzenie wykorzystuje informacje z Twojego profilu użytkownika (strona 29) do określenia Twoich stref tętna. Możesz ręcznie zmienić strefy tętna zależnie od Twoich celów treningowych (strona 23). 2 Wybierz Setup > Fitness > HR Zones. 3 Postępuj wg instrukcji na ekranie. Informacje o strefach tętna Wielu sportowców korzysta ze stref tętna, aby dokonywać pomiarów i zwiększać swoją wydolność sercowo-naczyniową, a także poprawiać sprawność fizyczną. Strefa tętna to ustalony zakres liczby uderzeń serca na minutę. Pięć ogólnie przyjętych stref tętna jest ponumerowanych od 1 do 5 według wzrastającej intensywności. Zazwyczaj strefy tętna są obliczane w oparciu o wartości procentowe maksymalnego tętna użytkownika. 22 ANT+ Sensors

29 Cele fitness Znajomość stref tętna pomaga w mierzeniu i poprawianiu sprawności fizycznej dzięki zrozumieniu i zastosowaniu następujących zasad. Tętno jest dobrą miarą intensywności ćwiczeń. Trenowanie w określonych strefach tętna może pomóc poprawić wydolność układu sercowonaczyniowego. Znajomość stref tętna może zapobiec przetrenowaniu i zmniejszyć ryzyko urazu. Jeśli znasz maksymalną wartość swojego tętna, możesz skorzystać z tabeli ( strona 35), aby ustalić najlepszą strefę tętna dla swoich celów fitness. Jeśli nie znasz swojego maksymalnego tętna, użyj jednego z kalkulatorów dostępnych w Internecie. Niektóre siłownie i ośrodki zdrowia wykonują test mierzący tętno maksymalne. Korzystanie z opcjonalnego sensora kadencji Możesz używać sensora GSC 10 aby korzystać z danych prędkości i kadencji. Sparuj sensor z urządzeniem fēnix (strona 21). Utwórz własny profil dla kolarstwa (strona 6). Zaktualizuj dane profilu użytkownika (strona 29). Dostosowywanie urządzenia Informacje ogólne Menu ustawień (Setup) udostępnia szereg możliwości dostosowania Twojego urządzenia. Garmin zaleca, abyć poświęcił chwilę na zapoznanie się z ustawieniami dla poszczególnych opcji. Jeśli poświęcisz czas na konfigurację ustawień przed rozpoczęciem aktywności, spędzisz mniej czasu na zmianę ustawień w trakcie aktywności. Aby otworzyć menu Setup, naciśnij Pomarańczowy przycisk I wybierz Setup. Dostosowywanie urządzenia 23

30 UWAGA: Wprowadzane zmiany zapisywane są dla aktywnego profilu (str. 6). Opcja System Dostępne ustawienia i informacje Możesz zmienić ustawienia GPS, funkcji przycisków strzałek i języka (str. 25). Data Pages Możesz dostosować ekrany i pola danych (str. 25). Sensors Możesz zmienić ustawienia kompasu (str. 26) i altimetru (str. 26) ANT Sensor Możesz skonfigurować bezprzewodowe akcesoria takie jak czujnik tętna, lub tempe (str. 20). Tones Możesz dostosować dźwięki i wibracje (str. 27). Display Możesz zmienić podświetlenie i kontrast ekranu (str. 27). Reset Możesz usunąć dane podróży, wykresy z sensorów (str. 33), waypointy, ślad, lub zresetować wszystkie ustawienia (str. 33). Opcja Map Tracks Time Dostępne ustawienia i informacje Możesz zmienić orientację mapy i sposób wyświetlania obiektów na mapie (str. 27). Możesz zmenić ustawienia rejestracji śladu (str. 27). Możesz dostosować wygląd ekranu czasu (str. 28). Units Możesz zmienić jednostki miary dla dystansu, wysokości, I temperatury (str. 28). Pos. Format Możesz zmienić sposób wyświetlania pozycji (str. 28). Profiles Możesz zmienić aktywny profil i edytować pozostałe profile (str. 6). Fitness Możesz włączyć Auto Lap, zmienić profil użytkownika i edytować Twoje strefy tętna (str. 29). Geocaches Możesz określić sposób prezentacji geocache i aktywować chirp (str. 29). 24 Dostosowywanie urządzenia

31 Opcja Dostępne ustawienia i informacje Menu Możesz zmienić opcje pojawiające się w menu głównym (str 25). About Możesz wyświetlić informacje o urządzeniu i oprogramowaniu (str 29). Dostosowanie menu głównego Możesz przesuwać lub usuwać opcje menu głównego. 2 Wybierz Setup > Menu. 3 Wybierz opcję menu. 4 Wybierz opcję: Wybierz Move Up lub Move Down aby zmienić położenie na liście. Wybierz Remove aby usunąć. Dostosowanie ekranów danych Możesz dostosować ekrany danym dla każdego z profilów (str. 6). 2 Wybierz Setup > Data Pages. 3 Wybierz kategorię. 4 Wybierz Add Page. 5 Postępuj wg instrukcji na ekranie aby wybrać ilość i typ wyświetlanych pól danych 6 Jeśli potrzeba, wybierz istniejący ekran. 7 Wybierz opcję: Wybierz Edit aby zmienić pola danych. Wybierz Move Up lub Move Down aby zmienić kolejność ekranów danych. Wybierz Delete aby usunąć ekran danych z pętli ekranów. Ustawienia systemowe Wybierz Setup > System. GPS Mode: Ustaw tryb GPS: Normal, UltraTrac (str. 26), lub Demo Mode (wyłączony GPS). WAAS: Ustaw, aby urządzenie korzystało z sygnałów poprawek dla sygnału GPS - WAAS/EGNOS. Aby uzyskać więcej informacji o WAAS, odwiedź Dostosowywanie urządzenia 25

32 ml. Hold Keys: Pozwala przypisać funkcje do akcji przytrzymania przycisków strzałek (strona 3). Language: Wybór języka menu. UWAGA: Zmiana języka menu nie powoduje zmian dla danych wprowadzonych przez użytkownika, czy też danych mapowych. Informacje o UltraTrac UltraTrac to ustawienie GPS w którym zapisywany jest jeden punkt na minutę. Dzięki temu możesz używać GPS do zapisu śladu przez 50 godzin. Ustawienia kompasu Wybierz Setup > Sensors > Compass. Display: Określa sposób wyświetlania cyfrowego kierunku na kompasie - w stopniach lub w milliradianach. North Ref.: Określa odniesienie północy dla kompasu (str. 26). Mode: Określa czy w trakcie ruchu ma być używana kombinacja danych z GPS i elektronicznego sensora (Auto) czy tylko dane GPS (Off). Calibrate: Pozwala ręcznie skalibrować kompas (strona 14). Ustawienia odniesienia północy Możesz zmienić odniesienie dla kierunku północnego używane w obliczeniach kursów. 2 Wybierz Setup > Sensors > Compass > North Ref.. 3 Wybierz opcję: Aby wybrać północ geograficzną jako odniesienie dla kursów, wybierz True. Aby wybrać automatyczny dobór deklinacji magnetycznej dla Twojej pozycji, wybierz Magnetic. Aby wybrać północ kartograficzną (000º) jako odniesienie dla kursów, wybierz Grid. Aby ręcznie określić wariację magnetyczną, wybierz User, wprowadź wariację magnetyczną i wybierz Done. Ustawienia altimetru Wybierz Setup > Sensors > Altimeter. 26 Dostosowywanie urządzenia

33 Auto Cal.: Pozwala na automatyczną kalibrację altimetru za każdym razem, gdy zostanie włączony GPS. Baro. Plot: Variable rejestruje zmiany wysokości podczas ruchu. Fixed zakłada, że urządzenie jest stacjonarne na stałej wysokości. Z tego powodu zmianie ulegać może tylko ciśnienie atmosferyzne, ze względu na zmiany pogody. Amb. Press. rejestruje zmiany ciśnienia otoczenia w funkcji czasu. Elev. Plot: włącza rejestrację zmian wysokości w funkcji czasu lub dystansu Ustawienia dźwięków Możesz zmienić dźwięki dla komunikatów i przycisków. 2 Wybierz Setup > Tones. 3 wybierz Messages lub Keys. 4 Wybierz opcję. Ustawienia wyświetlania Wybierz Setup > Display. Backlight: Umożliwia określnienie poziomu podświetlenia ekranu oraz czasu aktywności tego podświetlenia. Contrast: Regulacja kontrastu obrazu Ustawienia mapy Wybierz Setup > Map. Orientation: Określa sposób wyświetlania mapy. Dla North Up Północ znajduje się zawsze na górze ekranu. Dla Track Up Twój aktualny kierunek ruchu znajduje się na górze ekranu. Auto Zoom: Automatycznie dobiera właściwy poziom zoom dla optymalnego wykorzystania ekranu mapy. Jeśli wybrane jest Off musisz ręcznie zmieniać skalę mapy. Points: Określa poziom zoom przy którym widoczne będą punkty mapy. Track Log: Pozwala wyświetlić lub ukryć ślady na mapie. Go To Line: Pozwala określić w jaki sposób na mapie wyświetlana jest linia kursu. Ustawienia śladu Wybierz Setup > Tracks. Dostosowywanie urządzenia 27

34 Method: Określa metodę rejestracji śladu. Auto zapisuje punkty śladu ze zmiennym interwałem, aby utworzyć optymalne odwzorowanie Twojej podróży. Jeśli wybierzesz Distance lub Time, musisz ręcznie określić interwał rejestracji kolejnych punktów. Interval: Pozwala określić interwał rejestracji punktów śladu. Im częstsza rejestracja punktów, tym bardziej szczegółowy ślad, ale szybciej zapełniona zostanie pamięć śladu aktywnego. Auto Start: Umożliwia automatyczne rozpoczęcie rejestracji śladu, gdy wybierzesz Start GPS. Auto Save: Umożliwia automatyczny zapis śladu w chwili wyłączenia GPS. Auto Pause: Umożliwia wstrzymanie rejestracji śladu kiedy się nie poruszasz. Output: Umożliwia wybór czy ślad ma być zapisywany jako plik GPX czy GPX/FIT (str. 32). Ustawienia czasu Wybierz Setup > Time. Time Page: Pozwala dostosować ekran aktualnego czasu. Format: Pozwala wybrać 12 lub 24- godzinny format wyświetlania czasu. Time Zone: Pozwala wybrać strefę czasową dla urządzenia. Możesz wybrać Auto aby strefa wybierana była automatycznie w oparciu o pozycję GPS. Zmiana jednostek miary Możesz zmienić jednostki miary dla dystansu, prędkości, wysokości, głębokości, temperatury i ciśnienia. 2 Wybierz Setup > Units. 3 Wybierz mierzoną wielkość. 4 Wybierz jednostkę miary. Ustawienia formatu pozycji UWAGA: Nie zmieniaj formatu pozycji lub układu odniesienia map, chyba że używasz map na których naniesiony jest inny układ współrzędnych. Wybierz Setup > Pos. Format. 28 Dostosowywanie urządzenia

35 Format: Określa format pozycji w którym wyświetlana jest pozycja Datum: Określa układ współrzędnych w którym wykonana jest mapa. Spheroid: Określa układ współrzędnych wykorzystywany w urządzeniu. Domyślnym układem współrzędnych jest WGS 84. Ustawienia fitness Wybierz Setup > Fitness. Auto Lap: Umożliwia włączenie automatycznego zapisu danych okrążenia po przekroczeniu określonego dystansu User: Zmienia profil użytkownika (str. 29). HR Zones: Pozwala ustalić pięć stref tętna dla aktywności fitness (str. 22). Ustalanie Twojego profilu użytkownika Urządzenie wykorzystuje wprowadzone przez Ciebie informacje do obliczania dokładnych danych. Możesz modyfikować dane: płci, wieku, wadze, wzroście oraz byciu aktywnym sportowcem (str. 29). 2 Wybierz Setup > Fitness > User. 3 Zmodyfikuj ustawienia. Informacje o ustawieniu aktywnego sportowca Aktywny sportowiec to osoba, która trenuje intensywnie od wielu lat (za wyjątkiem czasu, gdy odniosła niewielkie kontuzje) i ma tętno spoczynkowe na poziomie 60 uderzeń serca na minutę (uderzenia/min) lub mniej. Ustawienia Geocache Wybierz Setup > Geocaches. List: Pozwala wyświetlać listy geocache sortowane wg nazw lub kodów. chirp: Włącza lub wyłącza wyszukiwanie chip (strona 16). Informacje o urządzeniu Informacje o urządzeniu Możesz sprawdzić ID urządzenia, wersję oprogramowania i umowę licencyjną. 2 Wybierz Setup > About. Informacje o urządzeniu 29

36 Aktualizacja oprogramowania WAŻNE: Aktualizacja oprogramowania nie powoduje usunięcia żadnych Twoich danych ani ustawień. 1 Podłącz urządzenie do komputera używając kabla USB. 2 Odwiedź /webupdater. 3 Postępuj wg instrukcji na ekranie. Konserwacja urządzenia UWAGA Urządzenia nie należy czyścić przy użyciu ostrych przedmiotów. Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego. Należy unikać naciskania przycisków gdy urządzenie znajduje się pod wodą. Nie przechowuj urządzenia w miejscach, w których występować mogą wysokie temperatury, gdyż grozi to jego trwałym uszkodzeniem. Czyszczenie urządzenia 1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym detergentem. 2 Wytrzyj do sucha. Dane techniczne Akumulator Czas pracy Wodoszcz elność Zakres temperatur pracy Połączenia bezprzewo dowa Litowo-jonowy, pojemność 500 mah do 6 tygodni Odporny do głębokości 50 m Od -20ºC do 50ºC 2.4 GHz protokół ANT+ oraz protokoół Bluetooth Smart device Należy unikać silnych wstrząsów i niedbałego obchodzenia się z produktem, ponieważ może to skrócić jego okres eksploatacji. 30 Informacje o urządzeniu

37 Dane techniczne czujnika tętna Typ baterii Czas działania baterii Wymienialna przez użytkownika bateria CR2032, 3 V Do 4,5 roku (1 godz. dziennie) Gdy stan baterii jest niski, zgodne urządzenie Garmin wyświetli komunikat. Wodoszczelność Wodoszczelność do głębokości 30 m (98,4 stopy) UWAGA: To urządzenie nie przesyła danych tętna do urządzenia GPS podczas pływania. Zakres temperatury roboczej Częstotliwość radiowa/protokół Od -5 C do 50 C (od 23 F do 122 F) Protokół komunikacji bezprzewodowej 2,4 GHz ANT+ Informacje o baterii Czas pracy na baterii zależny jest tego jak często wykorzystywany jest GPS, sensory wbudowane oraz opcjonalne sensory bezprzewodowe i podświetlenie. Czas pracy Tryb 16 godz. Normalny tryb GPS 50 godz. Tryb UltraTrac Do 2 tygodni Do 6 tygodni Tryb sensorów Always On Tryb zegarka Bateria czujnika tętna OSTRZEŻENIE Nie należy używać ostrych przedmiotów do wyjmowania baterii. Zużytą baterię należy przekazać do lokalnego punktu utylizacji i powtórnego przetwarzania odpadów. Nadchloran może być konieczny specjalny sposób postępowania. Odwiedź stronę /perchlorate. Wymiana baterii czujnika tętna 1 Za pomocą małego śrubokręta krzyżakowego odkręć cztery wkręty z tyłu urządzenia. 2 Zdejmij pokrywkę i wyjmij baterię. Informacje o urządzeniu 31

38 3 Poczekaj 30 sekund. 4 Włóż nową baterię w taki sposób, aby biegun dodatni był skierowany do góry. UWAGA: Nie należy dopuścić do uszkodzenia lub zgubienia okrągłej uszczelki. 5 Załóż z powrotem tylną pokrywę i przykręć cztery wkręty. Po wymianie baterii czujnika tętna konieczne jest ponowne sparowanie czujnika z urządzeniem. Zarządzanie danymi UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS w wersji 10.3 i wcześniejszymi. Typy plików Urządzenie obsługuje poniższe typy plików. Pliki z BaseCamp lub HomePort. Odwiedź GPI pliki własnych POI z Garmin POI Loader. Odwiedź /products/poiloader. GPX pliki śladów. GPX pliki geocache. Odwiedź: FIT pliki eksportu do Garmin Connect. Usuwanie plików UWAGA Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie należy usuwać. 1 Otwórz dysk lub wolumin Garmin. 2 W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin. 3 Wybierz plik. 4 Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze. 32 Informacje o urządzeniu

39 Odłączanie kabla USB Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie procedury bezpiecznego odłączania. 1 Wykonaj następujące czynności: W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu, a następnie wybierz urządzenie. W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do Kosz. 2 Odłącz kabel od komputera. Rozwiązywanie problemów Blokada przycisków Możesz zablokować przyciski, aby uniknąć ich przypadkowego naciśnięcia. 1 Wybierz ekran danych który ma być widoczny po zablokowaniu przycisków. 2 Przytrzymaj i aby zablokować. 3 Przytrzymaj i aby odblokować przyciski. Resetowanie urządzenia Jeśli urządzenie przestanie zachowywać się poprawnie, możesz je zresetować. 1 Przytrzymaj przez conajmniej 25 sek.. 2 Przytrzymaj przez sekundę aby włączyć urządzenie. Przywracanie ustawień fabrycznych Możesz przywrócić wszystkie ustawienia urządzenie do wartości farycznych. 2 Wybierz Setup > Reset > All Settings > Yes. Usuwanie wszystkich danych wykresów 2 Wybierz Setup > Reset > Clear Plots > Yes. Informacje o urządzeniu 33

40 Więcej informacji Więcej informacji o tym i innych produktach znajdziesz w serwisie internetowym firmy Garmin. Odwiedź Odwiedź /learningcenter. Odwiedź lub skontaktuj się z lokalnym dealerem Garmin aby uzyskać informacje o opcjonalnych akcesoriach i częściach zamiennych. Załącznik Rejestrowanie urządzenia Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet. Odwiedź stronę Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go w bezpiecznym miejscu. Umowa licencyjna na oprogramowanie UŻYTKOWANIE TEGO URZĄDZENIA OZNACZA ZGODĘ UŻYTKOWNIKA NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ NA OPROGRAMOWANIE. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z UMOWĄ. Firma Garmin Ltd. i jej oddziały (zwane w dalej Garmin ) udzielają użytkownikowi ograniczonej licencji na użytkowanie oprogramowania urządzenia ( Oprogramowanie ) w formie binarnego pliku wykonywalnego podczas normalnej eksploatacji produktu. Nazwa, prawa własności i prawa własności intelektualnej do Oprogramowania należą do firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych dostawców. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie jest własnością firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych dostawców i jest chronione prawem autorskim obowiązującym w Stanach Zjednoczonych oraz międzynarodowymi traktatami ochrony praw autorskich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że 34 Załącznik

41 struktura, organizacja i kod Oprogramowania stanowią cenną tajemnicę handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych dostawców i że kod źródłowy Oprogramowania pozostaje cenną tajemnicą handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych dostawców. Użytkownik zgadza się nie dekompilować, dezasemblować, modyfikować Oprogramowania ani odtwarzać jego kodu źródłowego lub dokonywać transkrypcji do formy możliwej do odczytu w części lub w całości. Użytkownik zgadza się nie tworzyć żadnych programów pochodnych opartych na Oprogramowaniu. Użytkownik zgadza się nie eksportować ani reeksportować Oprogramowania do żadnego kraju niezgodnie z ustawą o kontroli eksportu obowiązującą w Stanach Zjednoczonych lub w innych odnośnych krajach. Obliczanie strefy tętna Strefy % maksymalnego tętna Obserwowany wysiłek fizyczny % Spokojne, lekkie tempo, rytmiczny oddech % Wygodne tempo, trochę głębszy oddech, możliwe prowadzenie rozmów % Średnie tempo, trudniej prowadzić rozmowę Korzyści Trening dla początkujących poprawiający wydolność oddechową, zmniejsza obciążenie Podstawowy trening poprawiający wydolność sercowonaczyniową, dobre tempo do odrobienia formy Zwiększona wydolność oddechowa, optymalny trening poprawiający wydolność sercowonaczyniową Załącznik 35

42 Strefy % maksymalnego tętna Obserwowany wysiłek fizyczny % Szybkie, trochę męczące tempo, szybki oddech % Bardzo szybkie tempo, nie do utrzymania przez dłuższy czas, ciężki oddech Korzyści Zwiększona wydolność i próg beztlenowy, większa prędkość Wydolność beztlenowa i mięśniowa, zwiększona moc 36 Załącznik

43 Indeks A akcesoria 34 aktualizacja oprogramowania 30 aktualny czas 3 aktywny sportowiec 29 alarmy 18 alarmy zbliżenia 19 alerty 18 alerty pozycji 19 alerty wibracyjne 27 altimetr 3, 4, 15, 26, 33 ANT+ sensory 20 Auto Lap 29 B barometr 3, 4, 15, 33 BaseCamp 6, 32 bateria 30 bateria, wymiana 31 blokowanie przycisków 33 C czas pracy na baterii 3, 31 czas, odliczanie 17 czasy połowów 20 czasy wschodu i zachodu słońca 20 człowiek za burtą (MOB) 3, 15 chirp 16, 17, 29 czujnik tętna 21, 31 czyszczenie urządzenia 30 D dane astronomiczne polowania i połowy 20 wschód i zachód słońca 20 dane techniczne 30 dane techniczne 31 dane użytkownika, usuwanie 32 współdzielenie 12 dostosowanie urządzenia 3, 25 dystans 11 dźwięki 17, 27 E edycja waypointów 7, 8 ekran 27 ekran satelitów 20 F faza księżyca 20 fitness 29 format pozycji 28 G geocache 12, 16, 17, 29, 32 nawigacja 16 pobieranie 16 główne menu, dostosowanie 25 GPS 25, 26, 31 GSC H HomePort 32 I ID urządzenia 29 J jednostki miary 28 język 25 K Kalibracja altimetru 15 kompas 3, 4, 7, 12 14, 26 kontrast 27 L licencja na oprogramowanie 29 ładowanie baterii 1 Indeks 37

44 M mapy 11 menu 2 N nawigacja 5, 12 geocache 16 na mapie 14 wskaż i idź 13 z kompasem 12 O odliczanie czasu 17 odniesienie północy 26 oprogramowanie aktualizacja 30 orientacja mapy 27 P parowanie sensorów ANT+ 21 planowanie podróży 33, 34 pobieranie geocaches 16 podświetlenie 2, 27 POI Loader 32 pola danych 25 polowania i połowy 20 połączenie z komputerem 6 pomiar obszaru 19 pozycje 12, 20 edycja 7 zapis prędkość 11 profile 6, 7, 29 profile użytkownika 29 projektowanie waypointów 9 przeglądanie mapy 14 przyciski 2, 3, 25 przyciski, blokowanie 33 przywracanie ustawień 33 R rejestracja produktu 34 rejestrowanie urządzenia 34 R tempe 20, 21 temperatura 3, 4, 21 tętno, strefy 22, 23, 35 TracBack 14 transfer plików 16 trasy 9, 10, 12 edycja 10 tworzenie 9 usuwanie 9 widok na mapie 10 tryb demo 20 U UltraTrac 26 umowa licencyjna na oprogra-mowanie 34 urządzenie, rejestracja 34 USB odłączanie 33 transfer plików 32 ustawienia 23, 25 29, 33 ustawienia czasu 18, 28 ustawienia mapy 27 ustawienia systemowe 25 usuwanie pozycji 9 usuwanie profili 7 usuwanie śladów 12 usuwanie waypointów 9 usuwanie, wszystkie dane użytkownika 32 W WAAS 25 waypointy 2, 7, 12 wersja oprogramowania 29 wodoszczelność 30 Wskaź i idź 13 wskaźnik namiaru 7 współdzielenie danych 12 współrzędne 12 wykres 15, Indeks

fēnix 2 Instrukcja obsługi Sierpień 2013 190-01450-00_0A Wydrukowano w Tajwanie

fēnix 2 Instrukcja obsługi Sierpień 2013 190-01450-00_0A Wydrukowano w Tajwanie fēnix 2 Instrukcja obsługi Sierpień 2013 190-01450-00_0A Wydrukowano w Tajwanie Wszystkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z postanowieniami prawa autorskiego, niniejsza instrukcja nie może być kopiowana, w

Bardziej szczegółowo

Forerunner 220 Podręcznik użytkownika

Forerunner 220 Podręcznik użytkownika Forerunner 220 Podręcznik użytkownika Październik 2013 190-01632-40_0A Wydrukowano na Tajwanie Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w

Bardziej szczegółowo

Forerunner 220 Podręcznik użytkownika

Forerunner 220 Podręcznik użytkownika Forerunner 220 Podręcznik użytkownika Lipiec 2014 Wydrukowano na Tajwanie 190-01632-40_0B Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości

Bardziej szczegółowo

Forerunner 620 Podręcznik użytkownika

Forerunner 620 Podręcznik użytkownika Forerunner 620 Podręcznik użytkownika Październik 2013 190-01631-40_0A Wydrukowano na Tajwanie Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w

Bardziej szczegółowo

Forerunner 25. Podręcznik użytkownika. Sierpień 2015 Wydrukowano na Tajwanie 190-01902-40_0A

Forerunner 25. Podręcznik użytkownika. Sierpień 2015 Wydrukowano na Tajwanie 190-01902-40_0A Forerunner 25 Podręcznik użytkownika Sierpień 2015 Wydrukowano na Tajwanie 190-01902-40_0A Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości

Bardziej szczegółowo

Edge. 510 Podręcznik użytkownika

Edge. 510 Podręcznik użytkownika Edge 510 Podręcznik użytkownika Styczeń 2013 190-01531-40_0A Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej

Bardziej szczegółowo

Forerunner 620 Podręcznik użytkownika

Forerunner 620 Podręcznik użytkownika Forerunner 620 Podręcznik użytkownika Lipiec 2014 Wydrukowano na Tajwanie 190-01631-40_0B Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości

Bardziej szczegółowo

FORERUNNER 610 Podręcznik użytkownika

FORERUNNER 610 Podręcznik użytkownika FORERUNNER 610 Podręcznik użytkownika 2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanej w niniejszym dokumencie, żadnej części tego podręcznika nie można

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika F O R E R U N N E R 3 1 0 X T URZĄDZENIE TRENINGOWE GPS MULTISPORT

Podręcznik użytkownika F O R E R U N N E R 3 1 0 X T URZĄDZENIE TRENINGOWE GPS MULTISPORT Podręcznik użytkownika F O R E R U N N E R 3 1 0 X T URZĄDZENIE TRENINGOWE GPS MULTISPORT 2009 2010 Garmin Ltd. lub jej oddziały Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanej w niniejszym

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi FORERUNNER 310XT URZĄDZENIE TRENINOWE MULTISPORT

instrukcja obsługi FORERUNNER 310XT URZĄDZENIE TRENINOWE MULTISPORT instrukcja obsługi FORERUNNER 310XT URZĄDZENIE TRENINOWE MULTISPORT 2009 Garmin Ltd. lub podmioty zależne Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200

Bardziej szczegółowo

Forerunner 920XT Podręcznik użytkownika

Forerunner 920XT Podręcznik użytkownika Forerunner 920XT Podręcznik użytkownika Wrzesień 2014 Wydrukowano na Tajwanie 190-01765-40_0A Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w

Bardziej szczegółowo

Alpha. 100 z TT 15/TT 15 mini

Alpha. 100 z TT 15/TT 15 mini Alpha 100 z TT 15/TT 15 mini Podręcznik użytkownika Lipiec 2015 Wydrukowano na Tajwanie 190-01786-40_0A Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika

Bardziej szczegółowo

Dakota 10 i 20 Podręcznik użytkownika

Dakota 10 i 20 Podręcznik użytkownika Dakota 10 i 20 Podręcznik użytkownika 2010 Garmin Ltd. i podmioty zależne Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 or (800) 800.1020 Fax (913) 397.8282

Bardziej szczegółowo

Dakota 10 i 20 Podręcznik użytkownika

Dakota 10 i 20 Podręcznik użytkownika Dakota 10 i 20 Podręcznik użytkownika 2010 Garmin Ltd. i podmioty zależne Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 or (800) 800.1020 Fax (913) 397.8282

Bardziej szczegółowo

nüvi Seria 140/150 Podręcznik użytkownika

nüvi Seria 140/150 Podręcznik użytkownika nüvi Seria 140/150 Podręcznik użytkownika Marzec 2014 190-01517-40_0B Wydrukowano na Tajwanie Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w

Bardziej szczegółowo

SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SUUNTO AMBIT3 PEAK 2.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 2 1 BEZPIECZEŃSTWO... 6 2 Wprowadzenie... 9 2.1 Przyciski i menu... 9 2.2 Konfiguracja... 10 2.3 Zmienianie ustawień... 13 3 Funkcje... 15 3.1 Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega

Bardziej szczegółowo

nüvi 205 / 205W Series Podręcznik użytkownika Do użytku z następującymi modelami nüvi: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275

nüvi 205 / 205W Series Podręcznik użytkownika Do użytku z następującymi modelami nüvi: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275 nüvi 205 / 205W Series Podręcznik użytkownika Do użytku z następującymi modelami nüvi: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275 2010 Garmin Ltd. lub podmioty zależne Garmin International, Inc. 1200

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika GPSMAP 278 odbiornik

Podręcznik użytkownika GPSMAP 278 odbiornik GPSMAP 278 odbiornik Podręcznik użytkownika 2010 Garmin Ltd. lub podmioty zależne Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 lub (800) 800.1020 Fax

Bardziej szczegółowo

nüvi Seria 3507/3508 Podręcznik użytkownika

nüvi Seria 3507/3508 Podręcznik użytkownika nüvi Seria 3507/3508 Podręcznik użytkownika Marzec 2013 190-01580-40_0A Wydrukowano na Tajwanie Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika

Bardziej szczegółowo

zūmo 590 Podręcznik użytkownika

zūmo 590 Podręcznik użytkownika zūmo 590 Podręcznik użytkownika Lipiec 2014 Wydrukowano na Tajwanie 190-01706-40_0C Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub

Bardziej szczegółowo

nüvi seria 2407/2408/2507/2508 Podręcznik użytkownika

nüvi seria 2407/2408/2507/2508 Podręcznik użytkownika nüvi seria 2407/2408/2507/2508 Podręcznik użytkownika Listopad 2014 Wydrukowano w USA 190-01579-40_0B Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika

Bardziej szczegółowo

TomTom Runner & Multi-Sport Przewodnik informacyjny 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Przewodnik informacyjny 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Przewodnik informacyjny 1.8 Spis treści Witamy 4 Nowości 5 Nowości w tej wersji... 5 Rozpoczęcie pracy 6 Zegarek 8 Informacje o zegarku... 8 Noszenie zegarka... 8 Czyszczenie

Bardziej szczegółowo

GPSMAP 620. Podręcznik użytkownika

GPSMAP 620. Podręcznik użytkownika GPSMAP 620 Podręcznik użytkownika 2010 Garmin Ltd. lub podmioty zależne Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 or (800) 800.1020 Fax (913) 397.8282

Bardziej szczegółowo

Forerunner. 10 Podręcznik użytkownika. Lipiec 2013 190-01472-40_0C Wydrukowano na Tajwanie

Forerunner. 10 Podręcznik użytkownika. Lipiec 2013 190-01472-40_0C Wydrukowano na Tajwanie Forerunner 10 Podręcznik użytkownika Lipiec 2013 190-01472-40_0C Wydrukowano na Tajwanie Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości

Bardziej szczegółowo

zūmo 590 Podręcznik użytkownika

zūmo 590 Podręcznik użytkownika zūmo 590 Podręcznik użytkownika Czerwiec 2015 Wydrukowano na Tajwanie 190-01706-40_0E Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości

Bardziej szczegółowo

RV 760/Camper 760 Podręcznik użytkownika

RV 760/Camper 760 Podręcznik użytkownika RV 760/Camper 760 Podręcznik użytkownika Styczeń 2014 190-01600-40_0B Wydrukowano na Tajwanie Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w

Bardziej szczegółowo

GPSMAP serii 800/1000

GPSMAP serii 800/1000 GPSMAP serii 800/1000 Podręcznik użytkownika Marzec 2015 Wydrukowano na Tajwanie 190-01658-40_0C Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika

Bardziej szczegółowo

GPSMAP seria 8000. Podręcznik użytkownika. Czerwiec 2015 Wydrukowano na Tajwanie 190-01557-40_0F

GPSMAP seria 8000. Podręcznik użytkownika. Czerwiec 2015 Wydrukowano na Tajwanie 190-01557-40_0F GPSMAP seria 8000 Podręcznik użytkownika Czerwiec 2015 Wydrukowano na Tajwanie 190-01557-40_0F Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w

Bardziej szczegółowo