Protokół Nr XI / 11 z XI sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 12 lipca 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XI / 11 z XI sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 12 lipca 2011 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr XI / 11 z XI sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 12 lipca 2011 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie głosowań, ogłaszanie wyników głosowań, wykonywanie innych czynności składających się na prowadzenie obrad): Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Józef Misiura. Czas trwania sesji: ok Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 1. Przewodniczący Rady Otworzył 11 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 2. Przewodniczący Rady spytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. Brak zgłoszeń. Porządek obrad został przyjęty przy: głosowało 20 radnych, za 20, przeciw 0, wstrzymujących się - 0. Porządek obrad: 1.Otwarcie sesji. 2.Przyjęcie porządku obrad. 3.Rozpatrzenie projektu uchwały Klubu Prawo i Sprawiedliwość Radnych Miejskich i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/73/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Ropczyce ponad bezpłatne podstawy programowe wychowania przedszkolnego. 4.Zamknięcie sesji. 3. Radny pan Witold Darłak - Jak wszyscy wiemy ustawodawca zobowiązał wszystkie jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia uchwał w sprawie określenia stawek za ponad 5-godzinne wychowanie przedszkolne. W ramach wychowania przedszkolnego rząd nakazał samorządom bezpłatną 5-godzinną opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym z możliwością odpłatności za wyżywienie i ponadprogramowe zajęcia edukacyjne oraz z możliwością dłuższego niż 5-godzinny czas opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Zobowiązując do zapewnienia dzieciom wychowania przedszkolnego nie podjął decyzji o skierowaniu w ślad za tym odpowiednich środków finansowych. Tym samym obciążył samorządy finansowo za realizację takiej ustawy. Rada Miejska w Ropczycach przyjęła uchwałę na sesji w dniu 27 maja b.r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Ropczyce ponad bezpłatne podstawy programowe wychowania przedszkolnego. Jednak w uchwale zabrakło kilku zapisów, których brak spowodował, że opłaty za przedszkola bardzo znacząco wzrosły. Faktem jest też, że uchwała przeszła jednogłośnie i bez większej dyskusji. Tutaj trzeba uderzyć się w piersi i przyznać, że wszyscy radni chyba mało wnikliwie przeanalizowali tę uchwałę i bez większej dyskusji ją przyjęli. Dopiero interwencje wielu rodziców u radnych miejskich i petycja złożona u pana burmistrza oraz zapowiedzi, że będą organizowane pikiety czy inne protesty zwróciły uwagę na ten problem. Po analizie tej uchwały faktycznie okazało się, że rodzice mają rację. Można porównać uchwały innych samorządów, które mniej obciążają budżet rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Chcąc jak najszybciej poprawić błąd, przeoczenie, czy jakkolwiek to nazwać, jakie zostało popełnione postanowiliśmy złożyć wniosek do pana przewodniczącego o zwołanie sesji nadzwyczajnej i podjęcie nowej uchwały, która złagodziłaby obciążenie finansowe rodziców. Cały projekt wraz z poprawkami przedstawi za chwilę kolega D.Skórski. Najbardziej chodzi o mniejsze obciążenie finansowe rodziców o niskich i bardzo niskich dochodach, których dzieci pozostaną w przedszkolu dłużej niż przez pięć godzin np. ze względu chociażby na 8-godzinny czas pracy rodziców i brak możliwości odebrania dziecka po pięciu podstawowych godzinach. Generalnie chodzi o to, aby zapewnić wszystkim wyrównywanie szans jednakowego rozwoju dzieci, chodzi o to, aby posyłanie dziecka do przedszkola nie było luksusem tylko dla najbogatszych rodziców. Żeby było dostępne dla wszystkich, którzy chcą z takiej możliwości skorzystać. Dodatkowym argumentem przemawiającym za zwołaniem sesji nadzwyczajnej jest czas, a właściwie jego brak. Jest wiadome, że taka uchwała musi przejść 1

2 odpowiednią procedurę, m.in. musi być ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i musi obowiązywać od 1 września po to, aby rodzice podpisując umowę z daną placówką znali koszty, które poniosą wysyłając dziecko lub dzieci do przedszkola. Mamy okres wakacji, a w tym czasie sesje zwoływane są zazwyczaj tylko w jednym miesiącu, w sierpniu i to w drugiej połowie. Nie mając informacji o dacie kolejnego posiedzenia rady postanowiliśmy o złożeniu wniosku o sesję nadzwyczajną. Przed sesją działają komisje była zwołana komisja oświaty i komisja rewizyjna. Na posiedzeniu komisji oświaty padła sugestia, że nie powinniśmy tego projektu tytułować jako projekt uchwały Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, żeby nie być posądzanymi o to, że próbujemy zbić kapitał polityczny. Dalecy jesteśmy od tego, nie o to nam chodzi. Zresztą nie pierwszy raz powiem, że samorząd gminny czy powiatowy to nie miejsce na politykę. Jako samorządowcy mamy obowiązek działać dla dobra i rozwoju społeczeństwa, w którym żyjemy. Nie powinno być koalicji czy opozycji. Nie powinno być ważne czyjego pomysłu jest projekt. Jeżeli jest dobry i odzwierciedla potrzeby mieszkańców, a jesteśmy przekonani, że ten projekt taki jest, powinien być przyjęty, uwzględniając oczywiście możliwości finansowe gminy, a jak wiemy z informacji pani księgowej z Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty byłoby to obciążenie około zł, co wydaje się, że przy 67 milionowym budżecie jest kwotą niewielką. Oczywiście, że możemy zmienić tytuł projektu. Wcale się przy nim nie upieramy. Jesteśmy w stanie zaakceptować każdy inny tytuł. Może się nazywać projekt uchwały radnych klubu PSL i PiS, czy PSL czy jeszcze inny, byle tylko stworzyć możliwość wyrównywania szans rozwoju dla wszystkich dzieci w naszej gminie. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że inwestycja w dzieci to najlepsza inwestycja, tylko w perspektywie kilku czy kilkunastu lat i wszyscy o tym wiemy. Stworzenie przy tym możliwości wyrównywania szans prawidłowego rozwoju dziecka zarówno z miasta jak i ze wsi, zarówno z rodziny bogatej jak i z rodziny o niższych dochodach, nie zapominając również o dzieciach z rodzin najuboższych jest chyba najmocniejszym argumentem, aby tworzyć i utrzymywać takie placówki. Bo to właśnie w najmłodszym wieku, w wieku przedszkolnym wyrównywanie szans jest najbardziej efektywne. Wiek szkolny i gimnazjalny jest już tylko pogłębianiem tej możliwości. Wszyscy też wiedzą, że edukacja czy ochrona zdrowia nigdy nie były dziedzinami dochodowymi i zawsze trzeba było w nie inwestować i na pewno się to nie zmieni. My jako samorząd i gmina powinniśmy być dumni z tego, że mamy możliwość zapewnienia wychowania przedszkolnego wielu dzieciom w naszej gminie. W ostatnich latach kilka takich placówek powstało i powiększyły się oddziały przedszkolne. Również w niedalekiej przyszłości powstaną nowe, myślę tutaj o budowie hali sportowej w Gnojnicy Dolnej, przy której będzie większy i lepiej wyposażony niż dotychczas oddział przedszkolny, z lepszym zapleczem i w ogóle z lepszymi warunkami oraz z możliwością stworzenia dodatkowego oddziału. Od wielu lat opinia o szkolnictwie w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim, a zwłaszcza w gminie Ropczyce, na bardzo wysokim poziomie jest powszechnie znana i podtrzymywana. Niech tak pozostanie. Za chwilę kolega przedstawi ten projekt uchwały. Jestem przekonany, że dobro dziecka zwycięży. Radny pan Dariusz Skórski - Złożyliśmy projekt zmiany uchwały nr 73 przede wszystkim w trosce o dobro dzieci. Przed państwem rozłożyliśmy na początku autopoprawkę. Autopoprawka odzwierciedla sugestię jaką usłyszeliśmy na posiedzeniu komisji oświaty i komisji rewizyjnej, w paragrafie 1-szym gdzie jest mowa o bezpłatnej podstawie programowej godziny 7.30 do zmienia się na 7.30 do jak pan burmistrz sugerował żeby taki zapis znajdował się ponieważ wojewoda może nas zaskarżyć i taki zapis byłby odrzucony. W projekcie tym przede wszystkim zależy nam aby obniżyć stawki przyjęte w maju. W załączonej tabeli są stawki z innych 5 gmin w naszym województwie, są również naniesione stawki według naszej uchwały rady, stawki według naszego projektu oraz według petycji rodziców. Stawki proponowane w naszym projekcie są pośrodku, nie skręcają w stronę petycji rodziców ponieważ mamy świadomość, że musimy też dbać o interes gminy, o budżet gminy i nie chodzi o to aby te stawki były bardzo niskie. Proponujemy stawki malejące czyli im dziecko dłużej przebywa w przedszkolu opłata maleje. Ma to na celu wspieranie rodziców pracujących, którzy muszą dać swoje dzieci na 8, 9, 10 godzin. Biorąc pod uwagę stawki przyjęte w maju sama opłata wyniesie 250 zł miesięcznie, łącząc z tym, że nie ma zniżek dla rodzin wielodzietnych to sobie Państwo wyobraźcie jak ktoś zarobi tysiąc zł i da dwoje dzieci do przedszkola to ile mu na życie zostanie. Kolejny zapis, który proponujemy zmienić dotyczy nieobecności dzieci w przedszkolu. W uchwale z maja ustaliliśmy, że rodzic może ubiegać się o zwrot opłaty wniesionej z góry za przedszkole jeśli jego dziecko będzie maksymalnie uczęszczało 3 dni w danym miesiącu do przedszkola. Miejmy świadomość, że małe dziecko nie będzie chorować dzień, dwa ale tydzień a nawet trzy tygodnie. Tak więc trzeba zapłacić za przedszkole, z którego dziecko nie będzie korzystało i dodatkowo za 2

3 lekarstwa. Jest rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podkarpackiego, jego kopię przekażę na ręce pana przewodniczącego. Dotyczy ono uchwały rady gminy Frysztak. Tam radni przewidzieli, że zwrot za absencję dziecka w przedszkolu jest niemożliwy, że dopiero jak cały czas nie będzie chodziło zwrot jest przewidziany. Wojewoda powołując się na mnóstwo orzeczeń sądów administracyjnych mówi, że jest to naruszenie zasady ekwiwaletności. Zasada ekwiwalentności obowiązuje w umowach cywilnoprawnych i oznacza, że płacimy za coś z czego faktycznie korzystaliśmy. Jak dziecko choruje to nie korzysta z przedszkola a nie można żądać od rodziców żeby z góry płacili za możliwość uczęszczania dziecka do przedszkola skoro nie będzie potem uczęszczało z powodu choroby. Dodatkowo proponowany przez nas zapis obwarowaliśmy na wzór samorządu rzeszowskiego, że rodzic w pierwszym dniu nieobecności dziecka przed godziną 8.30 musi zgłosić, że dziecko nie będzie chodziło do przedszkola i wtedy dopiero może korzystać z ulgi. Kolejna proponowana przez nas zmiana dotyczy zniżek na drugie dziecko i na trzecie kolejne dziecko w danej rodzinie. Tutaj również kierując się sugestiami z komisji oświaty żeby nie popierać rodzin zamożniejszych rozbudowaliśmy ten zapis, że z ulg na drugie, trzecie i kolejne dziecko będą mogły tylko korzystać rodziny, które spełniają kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. Przewodniczący Komisji ds. oświaty, kultury i sportu radny pan Mariusz Pilch poinformował, że Komisja ta po analizie projektu przyjęła stanowisko o odrzuceniu projektu uchwały i o powrocie do tematu w sierpniu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Marian Jedynak poinformował, że Komisja ta analizowała projekt 8 lipca i również go odrzuciła. Burmistrz Ropczyc pan Bolesław Bujak Chciałbym prosić o możliwość zabrania dwukrotnie głosu. Chciałbym odnieść się do wystąpienia przewodniczącego klubu PiS, który przedstawiał dzisiaj uzasadnienie wniesionego projektu uchwały w trybie nadzwyczajnym i potem chciałbym dokończyć swoje wystąpienie i swoje czyli organu prowadzącego odniesienie się do tego projektu, do inicjatywy PiS-u pod kątem bardziej merytorycznym po przekazaniu przez zespół oświaty, przez panią główną księgową informacji dotyczących przedszkoli na przestrzeni ostatnich lat i bieżącego roku. Informacji, które uważam, że w tej debacie powinny zostać przekazane radnym i nie tylko radnym, wszystkim obecnym aby pokazać złożoność ekonomiczną materii utrzymania przedszkoli bo generalnie dyskutujemy o sprawach bardziej ekonomicznych w aspekcie przedszkoli bo jest to jakby sens wniosku radnych. Zgadzam się z tym co powiedział na wstępie pan przewodniczący klubu PiS, iż to decyzja sejmu zmieniającą ustawę o systemie oświaty, określającą iż w Polsce przedszkola publiczne tylko publiczne są przedszkolami w tym systemie 5-godzinnym zwolnione z opłaty, że ta decyzja sejmu jest podstawą dzisiejszych we wszystkich gminach w tym okresie wnoszonych i uchwalanych uchwał, które na nowo ustalają zasady odpłatności za zajęcia dzieci w przedszkolach. Po pierwsze ja z tą ustawą się nie zgadzam. Przyjmuję do wiadomości. Jak w każdej demokracji większość ma rację. Sejm tak postanowił na wniosek rządu. Ja się nie zgadzam z tą propozycją bo uważam, że ta propozycja kieruje Polskę jeśli chodzi o system wychowania przedszkolnego na tryb prywatyzacji, na tryb przedszkoli, które są prowadzone przez stowarzyszenia, których w Polsce powstało dużo w ostatnich 3 latach, co jest niezgodne z moją logiką myślenia o wychowaniu przedszkolnym. Jest wiadome, że jeśli gro dzieci w przedszkolach w Polsce dziś są wychowywane w przedszkolach w systemie 5-godzinnym i zwalnia się te 5 godzin z odpłatności, która była powszechna, niewielka, 50 zł miesięcznie, za 5 godzin w przedszkolu przez 21 dni to jest niewielka, symboliczna opłata ale w swojej masie daje duży udział w utrzymaniu przedszkoli przez rodziców. Jeśli ustawowo się zwalnia to o co chodzi. Chodzi o to żeby (organy, które do tej pory otwierały dodatkowe przedszkola, budowały przedszkola to przede wszystkim samorządy), przedszkola publiczne zaprzestały swej działalności, żeby ludzie, którzy chcą oddać dzieci do przedszkoli mieli jeden wybór, przedszkola prywatne i przedszkola prowadzone przez osoby niepubliczne, stowarzyszenia. W Ropczycach na razie jest jedno przedszkole niepubliczne ale były dyskusje w różnych kręgach by mogły powstać na bazie obiektów publicznych lub całkiem prywatnych przedszkola niepubliczne. Ja zdaję sobie sprawę jako organ prowadzący, że jeśli przyjdzie dociążyć rodziców zostawiających dzieci w przedszkolach na więcej niż 5 godzin to jeśli tak to zrobimy żeby utrzymać dotychczasowe relacje w kosztach utrzymania przedszkoli, (jakie są to koszty za chwilę będzie pokazane), to rodzice być może będą chcieli więcej dzieci oddać bez odpłatności. To też pociągnie za sobą inne reperkusje być może np. zmniejszenie liczby oddziałów, być może zwolnienie niektórych nauczycieli. Taka sytuacja nie znosi pustki i najprawdopodobniej będą inicjatywy o, które chodzi Platformie czyli by powstawały prywatne przedszkola czy też stowarzyszeniowe. A tam odpłatność będzie wyższa niż w przedszkolach publicznych i będą mogły się dostawać tylko dzieci z rodzin lepiej sytuowanych. I to będzie nierówny start, nierówna 3

4 szansa dzieci w wieku przedszkolnym w dostępie do edukacji. 27 maja podjęliście uchwałę jednogłośnie dotyczącą nowych zasad finansowania przez rodziców dzieci w przedszkolach. Nie sądzę żebyście się nad tym nie zastanawiali. Ta uchwała, uchwalona 27 maja, była wspólną uchwałą w tym powiecie z drugim dużym miastem Sędziszowem, gdzie jest podobna relacja w systemie dochodów, podobna liczba dzieci w wieku przedszkolnym, podobna liczba mieszkańców i by nie było niespójności burmistrzowie się dogadali. W Sędziszowie z tygodniowym opóźnieniem też jak mi mówił ostatnio burmistrz, powstała inicjatywa znów radnych opozycyjnych do większościowego klubu PiS, by też zwołać nadzwyczajną sesję, też pojawiły się petycje, w podobnym tonie, że za wysokie są opłaty. Przytaczam zdanie burmistrza nie ma zgody na sesję nadzwyczajną, nie ma zgody na dyskusję czy też obniżenie tej odpłatności. Prezydium rady uznało, że jeśli jest wniosek złożony w trybie formalnym to nic nie stoi na przeszkodzie żebyśmy podebatowali o finansach dotyczących wychowania przedszkolnego, o strukturze organizacyjnej przedszkoli i o dostępie dzieci w wieku przedszkolnym w naszej gminie do przedszkoli, żebyśmy wymienili poglądy. Być może w dyskusji pojawią się interesujące, dobre inicjatywy i dobre wnioski. Jako organ prowadzący powiem, że ten tryb natychmiastowy 7-dniowy jest dla mnie nie do przyjęcia, to jest zbyt krótki okres tym bardziej, że i sobota i niedziela. Nie pozwala dokładnie przeanalizować pojawiających się projektów uchwał, które jeszcze nie zostały przeanalizowane przez nadzór wojewody, które jeszcze nie zostały opublikowane, jak również zinterpretować, te uchwały, które już przeszły tryb nadzoru wojewody. O ile rozumiem projekt uchwały złożony 7 dni temu przez klub PiS-u, inicjatywę nadzwyczajną to dzisiejszej autopoprawki nie rozumiem. Nie wiem czy ona została w trybie właściwym przedłożona bo to, że się rozdaje kartki ale się nie wprowadza poprzez głosowanie to nie upoważnia mnie do czytania tego. Uważam, że jeśli jest szanowni koledzy z klubu PiS poważne traktowanie organu prowadzącego i pozostałych radnych to należało przynajmniej z godzinnym wyprzedzeniem dostarczyć autopoprawkę, żeby burmistrz zapoznał się i mógł się odnieść do niej, bo ta wasza autopoprawka ma kapitalne znaczenie jeśli chodzi o wynik ekonomiczny podjętych decyzji przez radę. W pierwszej uchwale skopiowaliście prawie dokładnie uchwałę dębicką ale gdybym wam dzisiaj zadał pytanie czy chodziło wam o to by w paragrafie pierwszym, skopiowanym z uchwały dębickiej obejść ustawę sejmową i obciążyć jednak za pierwsze 5 godzin, jest mowa o 6-ciu ale jest godzinna przerwa na posiłek, tą kwotą wszystkie dzieci, to ja bym powiedział, że to aprobuję. Powiedziałem, że jako organ prowadzący jako burmistrz miasta nie zgadzam się z decyzją sejmu aczkolwiek ją przyjmuję bo takie jest prawo. Ale na każde prawo prawnicy potrafią znaleźć antidotum. To wydaje się, że znalazła między innymi Dębica i dlatego jej stawki odpłatności za 6, 7, 8, 9, 10 godzin, są niższe za godzinę niż przyjęte przez naszą radę miejską. Mogli sobie na to pozwolić, bo w paragrafie 1-szym znajduje się obejście ustawy sejmowej, która nałożyła obowiązek nie obciążamy, dzieci 5-godzinnych. My poszliśmy drogą prawa, przedłożyliśmy uchwałę, która dopasowuje się do oczekiwania prawodawcy i napisaliśmy wyraźnie nie ma obciążenia, ale w zamian za to niestety, żeby suma kwot czy kosztów utrzymania przedszkoli była na poziomie 13% koszty rodziców, a 87% koszty podatnika-budżetu gminy, żeby utrzymać tą relację to dociążamy trochę wyższymi stawkami pozostałe godziny czyli rodziców, którzy posyłają dzieci na 6, 7, 8 godzin. Dzisiaj złożyliście autopoprawkę i mam pytanie do radcy prawnej czy ten tryb gdzie nie wprowadzono do sesji jest właściwy czy niewłaściwy. Ja nie miałem czasu się z nią zapoznać, zacząłem czytać gdy Pan Skórski mówi tu jest autopoprawka. Ona powoduje radykalne zmiany. Jeśli nas szanujecie, jeśli szanujecie organ prowadzący to należało dać to do przeczytania do odniesienia się. To cały czas skłania mnie do przekonania, że nie zgodzę się z wystąpieniem pana przewodniczącego klubu, który twierdzi, że najważniejsze jest dobro dziecka i że nie jest istotne czy przegłosuje klub PiS-u uchwałę, którą przedłożyli w trybie natychmiastowym, czy klub PSL-u, czy wszyscy razem chodzi o to, żeby mieć na uwadze jak najmniejsze obciążenie rodziców. Ja pytam czy mamy zgodę podatników, czy mamy zgodę tych 50% (600 dzieci w tej gminie jest w wieku przedszkolnym a nie ma dostępu do przedszkola), to są rodzice dzieci (takich samych jak te, które chodzą do przedszkoli ropczyckich) w Małej, częściowo w Niedźwiadzie (mamy jeden oddział jest 3-krotnie większe zapotrzebowanie, nie mamy możliwości), dzieci które mieszkają w Łączkach, w Okoninie, częściowo w Chcechłach, w Lubzinie, w Brzezówce (bo tamto przedszkole jest bardziej zerówką niż przedszkolem), dzieci z Gnojnicy Woli. Te dzieci nie mają dostępu do przedszkoli bo nie ma tych przedszkoli. Nie wiem czy rodzice tych dzieci, którzy swoim podatkiem też jakieś grosze płacą na utrzymanie w tych 87% w przedszkolach ropczyckich dzieci, czy się zgadzają, żeby jeszcze ten udział w kosztach utrzymania przedszkoli obniżyć. Bo waszą uchwałą obniżylibyśmy o kilka punktów procentowych dzisiejsze koszty utrzymania. Warto się zastanowić raz jeszcze nad naszą uchwałą, warto spróbować obejść ustawę sejmową, noszę się z takim zamiarem, miałem adoptować zapis wasz z paragrafu pierwszego czy inaczej zapis rady miasta Dębica odnoszący się do pierwszych 6-ciu godzin, w tym 5-ciu 4

5 godzin bezpłatnych. Słyszałem interpretację od dyrektorów przedszkoli dębickich, tak będziemy po tej uchwale rady miejskiej w Dębicy pobierać opłaty za pobyt każdego dziecka w przedszkolu, czyli też 5-godzinnego w trybie 6 godzin z godziną przerwy. Dzisiaj zaskoczyliście mnie bo zaproponowaliście autopoprawkę, która schodzi z tej opłaty. Jeśli mówimy o dobru dziecka, o równym dostępie do kształcenia, do wychowywania i do opieki nad dzieckiem to nie zarzucajmy sobie wzajemnie, że niewiele zrobiliśmy, że my coś mamy na uwadze bo to wnieśliśmy, wyszliśmy z inicjatywą, inicjatywę rozgłosiliśmy, poszliśmy z tym do Reportera, a teraz jak wszyscy wiedzą, że my klub PiS-u taką inicjatywę wnieśliśmy, że jesteśmy w tej gminie obrońcami dobra dziecka i rodziców, to teraz możemy razem to uchwalić. Z taką hipokryzją się nie zgadzam bo uważam, że doskonale wiecie, że przez ostatnie trzy, cztery lata sporo razem zrobiliśmy w tym zakresie żeby wyrównać szanse dostępu do przedszkoli bo i budowa nowych przedszkoli i otwarcie oddziałów przedszkolnych i koszty, które zaraz zobaczycie stanowią o tym, że trudno znaleźć podobną jednostkę gminną, która ma podobny budżet, czy podobną liczbę mieszkańców, żeby miała tak wysoki współczynnik dzieci w przedszkolach. Ja też publicznie mówiłem wiele razy jako burmistrz, Polska powinna wyjść z niechlubnej statystyki krajów, który na 30 krajów w Europie, jest na jednym z ostatnich miejsc jeśli chodzi o liczbę dzieci w przedszkolu. Powinniśmy budować w każdej gminie przedszkola, powinniśmy tworzyć oddziały wykorzystując różne możliwości i różne środki, nie tylko ze środków podatnika. Osobiście uważam, że nawet dziecku jak się kupuje jakąś rzecz, rower komputer, książkę to jeśli dawało się mu wcześniej kieszonkowe to powinno się żądać od niego udziału, 20%, bo to jest dobra nauka, bo będzie bardziej szanowało. Nawet Unia Europejska jak dała pieniądze np. na wodociąg w Gnojnicy Woli to 70%, a 30% dołożą mieszkańcy Gnojnicy Woli, gmina bo wtedy będą bardziej szanowali tą inwestycję. Uczmy się odpowiedzialności za to co jest naszym wspólnym dobrem, właśnie przez udział. Zobaczycie w prezentacji, że przez ostatnie 3 lata udział rodziców mających dzieci w przedszkolu wynosił 13%. Przypominam jeszcze raz 87% utrzymania przedszkoli to jest koszt podatnika. Jak byśmy się zapytali tego podatnika czy tą inicjatywę PiS-u popiera by obniżyć z tych 13% na 9, a może na 5 po dzisiejszej autopoprawce, założę się, że by powiedzieli nie, że ta relacja powinna być zdrowa. Niech rodzice płacą 20%, nie od razu ale uczmy udziału i odpowiedzialności. Zapewniam Wysoką Radę, że jeśli chodzi o system opieki i wsparcia w dziedzinie polityki prorodzinnej mamy wiele innych różnych rozwiązań, gdzie stara się i państwo pomagać przez zasiłki rodzinne i my też przez gminny ośrodek pomocy społecznej i przez inne formy. Zgadzam się z rozwiązaniem, gdzie naszą uchwałę wspólnie przyjętą 27 maja należy zweryfikować jeśli chodzi drugie i trzecie dziecko, że wasza propozycja jest do przyjęcia i kilkadziesiąt tysięcy, które byśmy utracili z tego tytułu. Natomiast nie zgadzam się z taką propozycją i z takim zapisem, że każde zwolnienie dziecka z zajęć poprzez zwolnienie lekarskie lub nieprzyjście do przedszkola bo dziecko nie chce iść, że ma być z tego dnia zwolnienie z opłaty. Ja rozumiem tak, że przedszkole jest gotowe do świadczenia usług, pobyt w przedszkolu jest usługą świadczoną przez przedszkole gdzie dyrektorka jako organizator bezpośredni w imieniu organu prowadzącego ustala i kontraktuje odpowiednią liczbę nauczycieli, pomocy nauczycieli tak zwanych woźnych oddziałowych, sprzątaczek, kucharek itd. na liczbę oddziałów i liczbę osób w oddziale bo tak ustalił to ustawodawca. Nie my mamy wpływ na liczbę godzin nauczycieli, nie my mamy wpływ na liczbę dzieci, 25 w oddziale, nie my mamy wpływ na wysokość i coroczną podwyżkę płac nauczycieli. My jako samorząd lokalny nie mamy wpływu na 90 parę % kosztów utrzymania przedszkoli. Dlatego nie zgadzam się z tym, że mamy nie próbować włączać w utrzymanie rodziców. Jeśli to ma być przedszkole dla wspólnoty, dla dzieci, dla rodziców to ustalmy, że nie wszystkie koszty ma ponosić podatnik, że rodzice jeśli będą mieli znaczny udział w kosztach utrzymania przedszkoli np. 20% to będą w większym stopniu szanowali to, że w przedszkolu są nauczyciele gotowi do świadczenia pracy, a gdy frekwencja wynosi 60% ktoś musi te koszty ponieść. Musi być odpowiedzialność, że jeśli zakontraktowałem usługi to tylko zwolnienie lekarskie w odpowiednim trybie w jakiś sposób usprawiedliwia, ale dyrektor w tym dniu nie powie nauczycielowi, pomocy kuchennej idź do domu bo mamy 40% dzieci mniej. Mógłbym też dać porównanie takie, że jeśli świadczę usługi, nie mam własnego lokalu a wynajmuję pomieszczenie i choruję to nie pójdę do Kowalskiego, od którego wynajmuję lokal i nie powiem, że w tym miesiącu za tydzień nie zapłacę proporcjonalnie bo byłem chory. Jego lokal został oddany do dyspozycji, nauczycielka jest do dyspozycji, w zimie trzeba ogrzewać nieważne czy dzieci jest 50 czy 80%, trzeba świecić kiedy trzeba. Kto te koszty poniesie? Podatnik? bo rodzic powie nie. Jak rodzic kontraktuje tą usługę, pod to jest odpowiednia liczba oddziałów i pracowników. Nie zgadzam się z zasadą, że każdy dzień musimy odpisać i odliczyć bo ktoś musi za to zapłacić, bo koszty osobowe są największymi kosztami, stanowią 90% kosztów. Nie będę puentował, bo jeszcze powiem jeszcze kilka zdań. Proszę o obejrzenie materiału wizualnego przygotowanego przez zespół oświaty i wysłuchanie interpretacji tych danych przez dyrektora i panią księgową. 5

6 Prezentacja wizualna danych dotyczących przedszkoli, kosztów ich działalności i wyjaśnienia Dyrektora MG Zespołu Oświaty Pana Stanisława Mazura. Dane dotyczące porównania ilości dzieci w wieku przedszkolnym z ilością dzieci w przedszkolach na terenie gminy Ropczyce. Dane: rok szkolny ilość dzieci w przedszkolach na terenie gminy Ropczyce i ilość dzieci w wieku przedszkolnym: 2006/ i 1208, 2007/ i 1175 utworzenie dodatkowych oddziałów w przedszkolach nr 2 w Ropczycach i w Gnojnicy Dolnej, 2008/ i 1214 znaczący wzrost ilości dzieci w przedszkolach w porównaniu do niewielkiego przyrostu dzieci w wieku przedszkolnym, doszły oddziały przedszkolne w Niedźwiadzie Dolnej i w Granicach, 2009/ i 1284 (w przedszkolach nie stało się nic nadzwyczajnego ale został przesunięty oddział zerowy z przedszkola nr 2 do zespołu szkół nr 2 i dlatego można było przyjąć do przedszkola nr 2 o 25 dzieci więcej, 2010/ i 1272, 2011/ i 1289 przeniesienie oddziału zerowego z przedszkola nr 1 w Ropczycach do zespołu szkół nr 1 i również o 25 dzieci, bo tyle oddział zerowy przedszkolny może maksymalnie liczyć, więcej można przyjąć do przedszkola nr 1. Do liczby dzieci przedszkolnych dochodzą dzieci, które są w szkołach, nie ma tego na wykresach. Rok 2010/ dzieci, rok 2011/12 będzie 275 dzieci. Obowiązkowo przychodzą dzieci 5-letnie do oddziałów zerowych. W latach 2010 i 2011 w przedszkolach było w granicach 40% dzieci w porównaniu do ogólnej ilości dzieci w wieku przedszkolnym. Dane dotyczące rocznych kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu: zł, zł, zł ciągły wzrost kosztów. Dane dotyczące kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu. Rok, koszt łączny, środki gminne i środki rodziców. 2009: zł 97%, 744 zł 13%, 2010: zł 88% i 810 zł 12%, 2011: zł 87% i 919 zł 13% - wzrost na 13% w związku z uchwałą z 27 maja. Dane dotyczące kosztów utrzymania przedszkoli w latach wg kategorii wydatków. Rok wydatki osobowe i wydatki rzeczowe ,71 zł 90% i ,78 zł 10%, ,21 zł 89% i ,56 zł 11%, ,28 zł 89% i zł 11% ogromna przewaga wydatków osobowych.. Dane dotyczące źródeł finansowania wydatków przedszkoli w latach Rok, koszty utrzymania przedszkoli finansowane z opłaty stałej uiszczanej przez rodziców/ koszty utrzymania przedszkoli finansowane z dochodów własnych gminy Ropczyce zł 13%/ ,49 zł 87%, zł 12% / ,77 zł 88%, prognoza na 2011 r. wg uchwały z 27 maja zł 13% / ,28 zł 87%, prognoza na 2011 r. wg projektu uchwały klubu PiS zł 11% i ,28 zł 89%, prognoza na 2012 r. wg projektu uchwały klubu PiS zł 10% / zł 90%. Główny księgowy MG Zespołu Oświaty pani Maria Żerkowska Zrobiliśmy analizę finansową zarówno kosztów jak i wpływów w okresie 3 lat. Zrobiliśmy porównanie na podstawie przyszłego września czyli tego września, który byłby w tym roku w oparciu o dotychczasową uchwałę czyli tą, która obowiązywała od 2005 r. i wzięliśmy prognozowaną liczbę godzin, liczbę godzin w poszczególnych stawkach przedstawioną przez dyrektorów przedszkoli i porównaliśmy wpływy. Przy tamtej uchwale mielibyśmy 47 tys. wpływów miesięcznie, przy uchwale która została przedłożona przez klub radnych PiS mielibyśmy wpływy 37 tys. miesięcznie to znaczy, że 10 tys. mamy spadek dochodów między tymi dwoma uchwałami, w skali roku daje nam to około 100 tys. zł. Mamy świadomość, że rodzice licząc każdą godzinę przy podpisywaniu umów cywilnoprawnych z dyrektorami przedszkoli będą przemieszczać dzieci ze stawek większych do stawek mniejszych i w ten sposób spadek wpływów który został wyliczony na około 20% może sięgnąć nawet do 30%. Spadek godzin będzie polegał na tym, że np. teraz rodzic idąc z pracy robi zakupy potem odbiera dziecko, teraz odbierze dziecko i zrobi zakupy i żeby było mniej godzin i mniej do zapłaty. Dochody mogą spaść nawet o 30% co dla budżetu oświaty w tym roku tak napiętego będzie miało istotne znaczenie. Zrobiliśmy symulację wpływów w oparciu o projekt, który jest przedmiotem dzisiejszych obrad w roku 2012 i wpływy osiągną kwotę rzędu 370 tys. zł, bo 37 tys. zakładamy miesięcznie. I te wpływy będą znacznie niższe od wpływów roku 2010, za który sprawozdania finansowe są sporządzone. W roku 2011 w myśl nowego projektu uchwały wpływy spadną o około 10 tys. zł miesięcznie, a więc udział rodziców spadnie z 13% do 10 lub 8 a może nawet 5 procent, w zależności od tego jak rodzice zapiszą dzieci. Do tych wyliczeń przyjęliśmy średnią liczbę dni w miesiącu 21, w każdym miesiącu liczba dni jest inna, są takie, że jest 23 i wówczas opłata będzie wyższa. Dokładne informacje będą znane po podpisaniu umów z rodzicami i mamy świadomość, że te dane zmienią się. 6

7 Radny pan D.Skórski Pan dyrektor powiedział, że za cały 2011 rok dziecko kosztowało gminę i rodziców 919. Wiem, że opłata stała była do tej pory 119 zł miesięcznie, a 119 razy 12 daje wyższą kwotę niż 919. Przedstawiacie państwo prognozy i podejrzewam, że zakładacie, że ponad 50% rodziców da dzieci na 6 i więcej godzin. Miejcie państwo świadomość, ja już mówiłem na komisji oświaty i powtórzę głośno, znaczna część rodziców mówi i odgraża się, że da dzieci na 5 godzin do przedszkola i wtedy gmina stanie jeszcze przed gorszym problemem niż po przyjęciu proponowanej przez nas zmiany uchwały. Na komisji przedstawialiście, że 40% czy ileś dzieci chodziło na 5 godzin, teraz może się okazać, że 70% rodziców da dzieci na 5 godzin. To dopiero wpłynie na budżet oświaty. Teraz cały czas są prognozy. Odwołam się jeszcze do Dębicy. Dobrze, że ta sesja dzisiaj się odbywa. Gdy podejmowaliśmy projekt uchwały, który podjęliśmy, zostały przedstawione stawki Rzeszów 3,60, Dębica 2,49 i przyjęliśmy naszą, super, do czasu gdy rodzice zaczęli robić rwetes. Odnośnie interpretacji tego zapisu w Dębicy rozmawiałem z przewodniczącym komisji oświaty w mieście Dębica i ten zapis nie służy do końca przemyceniu opłaty za 5 godzin. Tam radni mają świadomość, że są nawet takie ubogie osoby w społeczeństwie dębickim, że dają dziecko na 5 godzin bezpłatnych, przy czym rozkład dnia w przedszkolu jest taki, że obiad jest około 11.30, dwunastej, w więc w godzinach bezpłatnych, a niektórzy wysyłają dziecko tylko z przysłowiową kanapką. Pytanie co to dziecko ma robić w czasie gdy inne dzieci jedzą obiad. Stąd się w Dębicy znalazł zapis o przerwie obiadowej. Radny pan W. Darłak Chciałbym do kilku wypowiedzi pana burmistrza się odnieść. Właśnie zmniejszenie opłat według mnie spowoduje, że niebezpieczeństwo zmniejszenia liczby oddziałów nie będzie miało miejsca. To jest to o czym mówiłem, że większa dostępność do przedszkola i przystępne ceny powodują, że chętnych będzie odpowiednia ilość i przedszkola będą funkcjonowały prawidłowo. Też panie burmistrzu mówiłem, że zawsze oświata w gminie Ropczyce stała na wysokim poziomie, byliśmy liderem w powiecie, jesteśmy i czujmy się jako lider, wydaje mi się, że jako samorząd powinniśmy wychodzić z różnymi inicjatywami i niech inni z nas biorą przykład, a nie żebyśmy my brali z innych przykład, żebyśmy oglądali się jak inne samorządy w naszym powiecie funkcjonują. Pan burmistrz też mówił, że sesja nadzwyczajna 7 dni jeszcze jest niedziela, nie ma inaczej. Jeżeli jest sesja nadzwyczajna zwołana ona musi się odbyć w ciągu 7 dni, to zawsze wypadnie niedziela. 7 dniowy czas wydaje mi się, że przy takich specjalistach jak są w naszej gminie, w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty, gdzie dyrektor już tyle lat jest dyrektorem, pani księgowa, służby podległe, przecież to są ludzie doświadczeni. Myślę, że taką uchwałę można by było naprawdę w sposób bardzo szybki zredagować, tak jak ciągle mówiłem, tą naszą poprawić, zredagować inaczej. Tak jak mówiłem my się przy tym nie upieramy, nie o to nam chodzi żeby jakieś kapitały zbijać. Ta autopoprawka, którą pan burmistrz mówi, że wnieśliśmy jest właśnie wynikiem rozmów na komisjach oświatowych i na komisji rewizyjnej, żeby tą autopoprawkę wnieść. Ja nie chcę wyolbrzymiać tego, że niektóre dokumenty my jako radni również przed sesją otrzymujemy i niewiele czasu mamy na zapoznanie się z nimi i tak wyszło. To było wynikiem naszej dyskusji na komisji, niech burmistrz nie myśli, że to jakiś chwyt z zaskoczenia, absolutnie, autopoprawka zgłoszona przy omawianiu. Radny pan Andrzej Rachwał Mnie się nasuwa pytanie, kilkakrotnie panowie tutaj powtarzają i w prasie też było napisane, że duża liczba skarg od rodziców. Rozmawialiśmy między sobą, akurat do nas nie było takich skarg. Ja mam teraz prośbę do wszystkich panów radnych z klubu PiS-u o szczerą odpowiedź, spytam się wszystkich po kolei, ile skarg rodziców było wniesionych do poszczególnych panów. Bardzo bym prosił o taki przegląd króciutki dla podkreślenia faktycznej skali tych skarg. (Wymiana zdań w tym bez udzielania głosu przez przewodniczącego). A.Rachwał cd. Dziwi mnie to, że tylko do was były skargi a do nas nic nie było. Mieszkamy wszyscy w mieście gdzie jest najwięcej przedszkoli i nie było nikogo. Jeżeli państwa obraziłem to przepraszam ale uważam, że takie wyjaśnienie wcale nie jest urągające. Burmistrz Ropczyc Chciałbym spuentować i odnieść do materiałów, które były przedstawione i wypowiedzieć wnioski. Z tego cośmy oglądali są pozytywne informacje i są informacje mniej pozytywne. Do pozytywnych informacji na pewno należy zaliczyć tą informację, iż na przestrzeni tych 4 lat od 2006 do bieżącego roku wzrosła liczba dzieci w wieku przedszkolnym (wiek przedszkolny to od skończonych 6 lat do 5 lat włącznie) o 8%. To oznacza, że została powstrzymana tendencja demograficzna na zmniejszanie się w każdym roku liczby dzieci w naszych szkołach podstawowych, tam gdzie otrzymujemy subwencję ale też dużo dokładamy ok. 36%, gdzie nas też boli mała liczba dzieci. Druga pozytywna informacja z tego materiału jest taka, że na przestrzeni tych 4 lat, materiał pokazywał 2006 rok i obecny 2011 rok w trakcie, 7

8 przybyło w naszych przedszkolach na terenie miasta i gminy Ropczyce 46% miejsc. Mamy 578 dzieci w naszych przedszkolach i proszę zapamiętać cyfrę, że 578 rodzin zostało dofinansowanych rocznie przez podatników miasta i gminy, kwotą która w tym roku opiewa na 3 mln 200 tys. zł. Tyle kosztuje utrzymanie przedszkoli ze strony podatnika, tych 578 dzieci czyli na dziecko każda rodzina rocznie, która ma dziecko w przedszkolu otrzymała jakby, jest beneficjentem 6 tys. zł, kiedy do kasy tego miasta jako podatnik wpłaca średnio 400 zł, chyba, że ktoś jest przedsiębiorcą to płaci więcej. Przeciętny obywatel płacący podatek od nieruchomości, udział w jego podatku dochodowym od osób fizycznych itd. to jest 400 zł. Negatywne informacje są takie, że niestety koszty utrzymania przedszkoli wciąż wzrastają bo są niezależne od nas, bo władza centralna mówi nauczyciel powinien dobrze zarabiać i nauczyciel dyplomowany dziś (dyplomowanym jest każdy kto ma prawo do nauki w szkole czyli ma wyższe studia, siedem, osiem lat pracuje i jeśli zbiera dokumenty, staje na właściwych komisjach, we właściwym trybie), zarabia 4670 przed 7-mio procentową podwyżką, bez dodatku wiejskiego, który do tej kwoty nie wlicza się, a więc jest to jeszcze trochę więcej. Nauczycieli dyplomowanych mamy chyba 68%. To są koszty, które od nas są niezależne. W przedszkolach niepublicznych prywatnych, stowarzyszeniowych nauczycielka, wychowawczyni opiekująca się podobną ilością dzieci, może mniejszą w oddziale, zarabia 2 razy mniej. Powiedzcie sami panowie radni ile wasze żony zarabiają stojąc dziewięć, osiem godzin za ladą w sklepie, brutto czy netto. Ja nie powiem, że to jest za duże świadczenie, nasze w 100%. Rząd, państwo, sejm, nie dopłaca ani złotówki, a kreuje koszty. Ja się z tym nie zgadzam. Chciałbym żebyśmy my tu odpowiadali od początku do końca za politykę w zakresie zatrudnienia, w zakresie wynagradzania, w zakresie opieki bo to są pieniądze podatnika. Te koszty wzrastają, utrzymanie tych 578 dzieci w naszych przedszkolach kosztuje podatnika jak powiedziałem w tym roku 3 mln 200 tys. zł. Bardzo duża kwota. Jeśli do tej pory na przestrzeni 4 lat, rodzice ponosili koszty utrzymania przedszkoli w wysokości 13% i to chciałem utrzymać i zaprosić do dyskusji na przestrzeni kilku lat żeby podwyższyć to stopniowo, powoli do wyższego procentu, ale rozłożyć ten ciężar i dlatego zamierzamy poprawić naszą uchwałę by każde dziecko, które jest w przedszkolu płaciło opłatę. Nie zgadzam się z logiką i z pomysłem, że 5-godzinni nie płacą bo to jest tendencja do uciekania z 9 godzin na 5 godzin, to jest tendencja do zwolnienia 30% nauczycieli, to jest tendencja do degradacji tego systemu bo rodzice dzieci, które są na osiem lub dziewięć godzin będą oburzeni, że muszą płacić 198 zł za 9 godzin. Nie do końca dobrze podawaliśmy, że 10-ta godzina kosztuje 250, 11-ta jeszcze więcej - to jest ułamek procenta, bo jeśli powiemy, że na 578 dzieci tylko 3 było na 11 godzin, kiedy opłata była niewielka, to teraz jeśli byśmy wprowadzili opłatę którą ustaliliśmy to sądzicie, że będzie jakieś dziecko na 11 godzin, nie będzie. Jeśli na 10 godzin dziś w przedszkolach mamy 36 dzieci przy odpłatności 119 zł, to gdyby ta odpłatność była 250 zł to sądzicie, że będą dzieci na 10 godzin? Niewiele. A jeśli niewiele to jest dobre z ogólną tendencją w kraju gdzie pedagodzy, socjolodzy mówią, że dziecko nie powinno być w przedszkolu dłużej, czyli poza własnym mieszkaniem, poza domem, jak 9 godzin. Rodzice! mówią ci fachowcy, zabierajcie dzieci z przedszkoli na wszelkie sposoby, siostra, brat, teściowa niech dziecko po 9-ciu godzinach zabiera z przedszkola do domu rodzinnego. Nie mówię, że myśmy tak skroili żeby tym instrumentem finansowym przymuszać rodziców do niepozostawiania dzieci na 10 lub 11 godzin, bo my inaczej liczyliśmy. Liczyliśmy od pełnych godzin. Tu przyznaję rację rodzicom i tym radnym, którzy mówią liczmy godziny pobytu dziecka w przedszkolu faktyczne, w tolerancji nie do minuty ale do kwadransa. I tak będziemy liczyli. Gdybyśmy tak liczyli to nawet dziś nie byłoby ani jednego dziecka w takim systemie liczenia, które w naszych przedszkolach byłoby 11 godzin i pewnie zmniejszyłaby się liczba 10-godzinnych z 36 dzieci do mniejszej. Przyznaję rację, że powinniśmy poprawić naszą uchwałę z 27 maja, by na drugie i trzecie dziecko płacić 75% i tą propozycję z projektu dębickiego czy projektu PiS-u przejmę, jako organ prowadzący wnoszący na najbliższą sesję zmianę uchwały z 27 maja. Otrzymałem jako organ prowadzący petycję rodziców podpisaną przez kilkudziesięciu rodziców z Ropczyc. Tą petycję rodzice złożyli w trakcie już, naszych posiedzeń komisji, w tym dniu co komisja oświaty, wtedy jeszcze nie czytałem, bo było parę minut przed posiedzeniem komisji. W tej petycji rodzice, którzy przyszli wtedy na rozmowę powiedzieli i piszą: Wnosimy o przygotowanie projektu nowej uchwały, przed jej przygotowaniem prosimy o zorganizowanie spotkania przedstawicieli gminy z radą rodziców poszczególnych przedszkoli w celu konsultacji społecznej. W dalszej kolejności wnioskujemy również o zwołanie sesji rady miejskiej w celu podjęcia nowej uchwały z uwzględnieniem wyżej wymienionych postulatów. Ci którzy przyszli z tą petycją powiedzieli, że nie chcemy by nasze postulaty, nasze wnioski dotyczące podjętej uchwały rady miejskiej z 27 maja były przedmiotem jakichkolwiek wniosków, postulatów formacji politycznych, nie chcemy ani żeby to PSL przedstawiał, ani Platforma, ani PiS, my wnosimy propozycję, prosimy o spokojne jej rozważenie, prosimy o to żebyśmy porozmawiali w ramach rady rodziców przedszkoli i prosimy o to 8

9 żebyście wzięli pod uwagę nasze propozycje. I weźmiemy pod uwagę propozycje rodziców ale spotkamy się z radami rodziców tak jak w tej petycji napisali, w poszczególnych większych przedszkolach, uważam, że jest niepotrzebne przedszkole w Lubzinie z tych powodów, o których wcześniej mówiłem, przedszkole w Niedźwiadzie jest unijne i jest czasowe minie rok i tego przedszkola zgodnie z prawem nie powinno być i niewielkie jest przedszkole w Gnojnicy Dolnej. Znaczące są 3 przedszkola w Ropczycach i spotkamy się z demokratycznie wybranymi radami rodziców, jak proszą w petycji. Porozmawiamy, wyjaśnimy. Przedłożę propozycję zmiany naszej uchwały. Ta propozycja zmiany naszej uchwały będzie szła w tym kierunku by obciążyć każde dziecko, które jest w przedszkolu przynajmniej minimalną kwotą jak do tej pory 50 zł. Jeśli tak to wasze propozycje klubu PiS stawek za 6, 7, 8, 9 godzin będą mogły być przyjęte i utrzymamy dalej proporcję kosztów utrzymania przedszkoli, rodzic 13%, podatnik 87%. I powiem, że na przestrzeni kilku lat to był w miarę spójny, społecznie uzgodniony projekt, który pozwalał i otwierać nowe przedszkola i budować nowe przedszkola i zwiększać liczbę dzieci w przedszkolach o czym była mowa przy pokazywaniu ilustracji. Natomiast autopoprawki waszej nie rozumiem. Rozumiem to w ten sposób żeście się zorientowali, że Dębica zrobiła obejście, że chce obciążyć też pierwszą odpłatnością każde dziecko i w związku z tym proponujecie jeszcze obniżenie z tych 13 czy nawet 10 procent kosztów utrzymania przedszkoli. Pytam się retorycznie, nie chcę żeby ktokolwiek z państwa radnych odpowiadał, czy 200 zł dokładnie 198 zł odpłatności za dziecko miesięcznie, które jest w przedszkolu 9 godzin (taka jest propozycja dzisiejsza, którą uchwaliliśmy), to jest dużo, czy to jest mało? Jeśli uda się obciążyć, zwolnione przez sejm, dzieci na 5 godzin, to z tych 198 może zejdziemy na waszą propozycję 168 jeśli dobrze pamiętam, jeśli się uda uzgodnić wspólnie taki projekt na najbliższej sesji rady, który pozwoli obciążyć 5-godzinnych po to żeby 8-mio i 9-godzinni nie uciekali z przekory do stawki zerowej i żeby nie nastąpiły zwolnienia nauczycieli, ja się tego boję. Parę razy myślałem o co chodziło sejmowi, który nie dokłada złotówki do przedszkoli, nie zrobił nic przez 4 lata ale i poprzednicy też, żeby budować nowe przedszkola, żeby otwierać nowe oddziały a wprowadził takie zwolnienia. Uznałem, że chodzi o to aby sprywatyzować przedszkola, żeby pójść w kierunku stowarzyszeniowych, o których mówiłem, niepublicznych, które rosną ilościowo i namawia się samorządy jak wam nie pasuje to oddajcie szkoły stowarzyszeniom, chcecie budować przedszkola, my nie dajemy, to zakładajcie stowarzyszeniowe tam udział rodziców będzie znacznie większy. A równocześnie zwalniamy. Nie idźmy tą drogą, bo tą drogą wylewamy dziecko z kąpielą. Zgódźcie się z tym, że odrzucimy dziś waszą propozycję a wspólnie, jak wspólnie uchwaliliśmy poprzednią uchwałę spróbujemy skorygować, obniżyć stawki, na pewno przyjmiemy waszą propozycję na drugie i trzecie dziecko i zrobimy spójny projekt pod koniec sierpnia z mocą obowiązującą od 1-go września. To był dobry system, nie próbujmy go rozregulować nieprzemyślanymi propozycjami i propozycjami, które niby idą pod kątem rodziców, którzy protestują. Ale na 578 dzieci czyli rodziców razy 2, mamy trójkę dzieci na 11 godzin, których rodziców to boli, 36 dzieci, których boli 10-ta godzina. Zapewniam, że przy innym liczeniu 11-tej godziny nie będzie a nawet nie będzie 10 godziny, a jeśli będzie 10 godzina możliwy jest zapis, że 10 godzina kosztuje kilka złotych więcej niż 9-ta, a 9-ta jest to 198 zł, bez zmiany naszej uchwały. Jeśli ktoś ma rodzinę, dziecko, które jest w wieku przedszkolnym i najmuje niańkę to sami wiecie ile na 9 godzin to kosztuje, ale ona nie jest przygotowana pedagogicznie do wychowywania dziecka bo to jest zwykle teściowa, mama na emeryturze, to nie jest ten poziom, a nawet teściowej z racji tego, że zajmuje się dzieckiem przez miesiąc, codziennie przez 9 godzin, trzeba kupić porządny prezent i trzeba ją hołubić. Innym instrumentem, jest wniosek rodzica jeśli rzeczywiście ma bardzo niskie dochody a ma dwoje dzieci w przedszkolu zawsze umarzaliśmy, obniżaliśmy, to można zrobić, a nie w całym systemie jednakowo sytuować dzieci bogatych rodziców, bo uchwała wszystkich wyrównuje. Bardzo proszę, zwracam się do radnych Klubu Ludowo-Samorządowego, odrzućcie dzisiejszy projekt uchwały klubu PiS bo ona rozregulowuje nasz system. Zobowiązuję się wobec wnioskodawców i wobec radnych całej rady miejskiej, że przedstawimy wspólny projekt, który będzie sumą wniosków tej 7-dniowej dyskusji na komisjach i dzisiaj, który znacząco zmieni relacje obciążenia rodziców dzieci w przedszkolach. Proszę o odrzucenie tego wniosku bo ten wniosek PiS-u dziś jest szkodliwy dla systemu oświatowego przedszkolnego w mieście i gminie Ropczyce, obciąża zbytnio podatnika miasta i gminy Ropczyce do tych kilku milionów, które wydajemy na przedszkola w jakimś społecznym uzgodnieniu dodając kolejne setki tysięcy złotych a pamiętajcie, że sytuacja w kraju i w Europie nie jest wesoła. Pamiętajcie, że mamy 20 mln długu, że ten dług nas kosztuje, że trzeba go spłacać, a może nas kosztować dużo więcej. Nie jestem rozdawnikiem pieniędzy podatnika, nie wzorujcie się na gminie Dębica. Apeluję podobnie jak mój przedmówca, przewodniczący klubu PiS, wnioskodawca, nie ma potrzeby żebyśmy się wzorowali na tych gminach, które nie szanują pieniędzy podatnika, lekką ręką ferując przede wszystkim w mediach jak bardzo są prorodzinni, 9

10 rozdają pieniądze podatnika, równocześnie w skali niespotykanej zadłużają miasto doprowadzając być może do zarządu komisarycznego. Czy o to wam chodzi? Jeśli nie to pamiętajcie, że codziennie jako strażnik pieniędzy podatnika w tej gminie spotykam się z roszczeniami o dodatkowe pieniądze na różne przedsięwzięcia, na różne pomysły, na różne oczekiwania i na różne inicjatywy. Można szybko rozwalić budżet nieodpowiedzialnymi decyzjami. Europa jest na skraju zapaści finansowej, nikt nam nie podaruje długu, musimy go spłacić. Wyborcy i podatnicy oczekują realizacji zamierzeń, o których mówiliśmy wy, ja, pod kątem tej 4-letniej kadencji i z tego nas rozliczą a nie za to, że zamiast 198 zł miesięcznie za 9 godzin będą płacić tak jak wy oczekujecie 160 a może jeszcze mniej. Radny Pan Eugeniusz Nowakowski proponuję, aby zgodnie z tym, co było mówione na Komisji ds. oświaty, kultury i sportu powołać grupę po spotkaniach z radami rodziców, celem opracowania nowej uchwały ale wspólnej, abyśmy nie byli rozbieżni, co do poszczególnych paragrafów tej uchwały, żeby była wspólna reprezentacja obu klubów, jak również osób zainteresowanych. Wnioskuję o powołanie takiej komisji i opracowanie projektu na sierpień. Burmistrz Ropczyc Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie radny, o jakie komisje chodzi? Czy my nie mamy komisji stałych w których są i przedstawiciele PiS-u i Klubu Ludowo-Samorządowego - komisji oświaty, komisji rewizyjnej. Czy Państwo zapominacie, że za budżet odpowiada organ prowadzący i wykonawczy, którym jest burmistrz. Czy Państwo nie pamiętacie, że do moich obowiązków i organu pomocniczego, którym jest urząd miasta i gminy i tych 60-ciu paru pracowników dobrze przygotowanych merytorycznie i z doświadczeniem o których tak przed chwilą mówił przewodniczący Waszego klubu, zespołu oświaty, należy przygotowanie projektu uchwały. Waszym obowiązkiem jest pracować nad projektem uchwały, który przedstawimy, wprowadzać poprawki, zmiany, głosować. Uważam, że projekt mamy już przygotowany tyle tylko, że nie mamy wiedzy, czy zapisy w tym projekcie umożliwią nam akceptację i aprobatę służb prawnych wojewody, bo nasze służby prawne jeszcze się nie zdążyły wypowiedzieć, po prostu nie miały kiedy w ciągu tych 7 dni. Chcemy obciążyć każde dziecko w przedszkolu minimalną opłatą 50 zł i to jest główne przesłanie zmiany naszej uchwały, bo to pozwoli na zmniejszenie obciążenia pozostałych rodziców. Nie widzę potrzeby i nie rozumiem jaką komisję nadzwyczajną powoływać, żeby opracowywała coś za organ prowadzący, coś za pracowników urzędu, to co należy do nas. Radny Pan Witold Darłak Pan Burmistrz sugeruje, że zorientowaliśmy się i chcemy obejść ustawę. Oczywiście, że nie. Mówiłem, że ta autopoprawka jest to wynik rozmów na komisji i sugestii, jakie były kierowane w sprawie tego projektu uchwały. Jedynym naszym celem przy organizowaniu tej sesji, podejmowaniu tego projektu uchwały, przy przygotowaniu było wyrównywanie szans dla wszystkich dzieci, aby przedszkola były dla wszystkich w miarę dostępne, żeby każdy miał możliwość wysłania dziecka do przedszkola. Nie zgadzam się z sugestią, że zł rozreguluje budżet w wysokości zł. Uważam, że jest to wydatek na który gminę pomimo 20-to milionowego zadłużenia stać. Nie wiadomo jak rodzice zachowaliby się, gdyby uchwała podjęta w maju obowiązywała. Uważamy, że rodzice ograniczaliby posyłanie dzieci do przedszkoli, w wyniku czego dochody gminy spadałyby. Takie jest nasze odczucie i tym sugerowaliśmy się. Radny Pan Jan Ździebko ja zamierzam się wstrzymać od głosu a to dlatego, że nie bardzo wiem jak zagłosować. Gdybyśmy nawet obniżyli stawki do 100 zł, czy nie urodzi się tendencja korupcjogenna, które z tych dzieci przyjąć. Dzieci chętnych jest zawsze dużo, więcej niż miejsc. Są rodzice, którzy płacą i zarabiają, inni nie zarabiają ale z czegoś żyją. Jest opieka społeczna, która łoży, kwota zł to jest duża kwota w budżecie. Trzeba to uwzględnić. To nie jest tak, że ci ludzie płacą ale nic znikąd nie mają. Znam gminy w których opieka społeczna jeżeli rodzic nie przedstawi, że coś zarabia to nic mu nie dadzą - przedstaw, że coś zarabiasz to ci pomożemy, jeżeli pracujesz na czarno, żyj dalej na czarno. W każdą stronę jak się do tego przymierzę to mi nie pasuje, nie wypada. Moje dzieci nie były w przedszkolu, żona wychowywała dzieci. Od jednych rodziców dziś wysłuchamy dlaczego opieka daje, od drugich dlaczego opieka nie daje. Radna Pani Genowefa Ciosek Wysoka Rado, Panie Burmistrzu do mnie przychodzą ale z innymi pytaniami - jak długo będzie funkcjonowało przedszkole w Niedźwiadzie. Tutaj popieram kolegę Witka, dajmy szansę wszystkim ale jak dać u nas szansę wszystkim, kiedy oddział liczy tylko 25 dzieci. Burmistrz mówi, że to się 10

11 już kończy, bo jest to ze środków unijnych, nie wiadomo jak to długo będzie a zapotrzebowanie na przedszkola jest u nas 3-4 krotnie większe. Może należy wziąć pod uwagę rozbudowę, żeby wszyscy byli zadowoleni. Chciałam podziękować Pani dyrektor z Niedźwiady Dolnej, że co roku organizuje dzieciniec dla dzieci, które nie chodzą do przedszkola, nie mają gdzie się bawić. Dzieciniec jest bezpłatny, korzysta z niego dużo dzieci a rodzice są zadowoleni. Radny Pan Marek Fic była tu mowa o stanowisku rodziców. Rodzice przychodzą do nas ale z innymi rzeczami, szukają miejsca w przedszkolach. Moje pytanie Panie Burmistrzu brzmi, czy jest możliwość po wybudowaniu przedszkola w Gnojnicy Dolnej aby dzieci z Gnojnicy Woli mogły skorzystać z tego przedszkola. Radny Pan Dariusz Mormol pytał jaki będzie ewentualny termin otwarcia żłobka, jakie zostaną wprowadzone opłaty. Wyraził nadzieję, że żłobek będzie służył i będzie możliwość zwiększenia liczby dzieci w żłobku. Burmistrz Ropczyc ktoś mówił, że zł budżetu zł nie rozreguluje, nie. Ale wciąż mamy dylematy, czy zrobić dodatkową drogę, czy nie dołożyć w ramach inwestycji określonej funkcji o co pyta Pan Marek Fic. Jeśli nawet to dzisiejsze przedszkole jest zaprojektowane pod liczbę dzieci z Gnojnicy Dolnej, to uważam, że adaptacja pozostałej części budynku, która jest częścią projektu budowy sali gimnastycznej i przedszkola w Gnojnicy Dolnej powinna tak przebiegać, żeby objąć wszystkie dzieci w okresie przedszkolnym w całej wsi. Wieś to Gnojnica ale ma dwa sołectwa Gnojnica Dolna i Gnojnica Wola. Te sołectwa są nie od dawna, bo tak się kiedyś zachciało Waszym VIP-om a powinna to być jedna wieś. Byłoby świetnie, gdyby nie było dwóch sołectw, bo byłaby jedna mocna szkoła, jeden proboszcz z radą parafialną. Radzę naszym kolegom radnym z Niedźwiady i Pani radnej aby nie szli tą drogą jak Gnojnica. Próbujcie trzymać wieś jako jedną całość, bo to bardzo podraża koszty - dwie jednostki straży, dwa przedszkola. Raczej nie ma co liczyć na przedszkole w Gnojnicy Woli, trzeba liczyć na to, że wraz z całą inwestycją za 2 lata będzie możliwość przewiezienia dziecka 2-3 kilometry, najdalej 4. Pani Genowefa Ciosek pyta do kiedy przedszkole w Niedźwiadzie - jeszcze rok. To są środki unijne ale proszę pamiętać, że jak mówiła Pani księgowa, my do tego przedszkola dokładamy z kieszeni podatnika, czyli z gminy ok. 50%. Wygaśnie umowa z Unią Europejską i koniec. Chyba, że Wysoka Rada powie, że znajdujemy kolejne zł, bo tyle to będzie kosztowało, by utrzymać to minimum, które jest. Tu lepiej szukać oszczędności i wszystkich dociążać po 1% co roku, poprawiać te relacje a dać szansę innym dzieciom. To jest według mnie właściwa polityka pro rodzinna i właściwa polityka, która doprowadza do dania równych szans wszystkim dzieciom, a nie jednym dać chochlą a drugim łyżeczką albo w ogóle nie. Tak teraz jest, chochlą dajemy rodzicom dzieci z Ropczyc a małą łyżeczką, troszeczkę w Gnojnicy, Niedźwiadzie zamiast pamiętać, że to są wszystkie nasze dzieci i to są wszyscy podatnicy na równych zasadach. To jest właściwa polityka i próbujmy się do tego przymierzyć. Pan Dariusz Mormol pytał o żłobek. Są tu media, które różnie o nas napiszą. Pan Przewodniczący Klubu PiS pobiegł najpierw do Reportera potem do biura rady zarejestrować swój projekt uchwały to napisali jednostronnie a przecież mogli zadzwonić. Tak często dzwonią i pytają burmistrza, naszych pracowników o różne zdanie na ten temat. Tym razem cisza. Jednostronnie napisali, pokazali jak gmina Ropczyce przyłożyła rodzicom, niszczy, kończy przedszkola i rodziców, których jest raptem troje. Bo przypominam, że tylko troje rodziców będzie zostawiało dzieci na 11godzin i oni mają stawkę 318 zł. Żłobek mamy zamiar otworzyć 1 lutego i to jest ten termin środkowy. Najwcześniej minister podał datę 1 styczeń, najpóźniej 1 marzec.wybraliśmy we wniosku termin 1 luty, otrzymaliśmy dotację Ministra Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 50% wstępnie wyliczonych kosztów adaptacji obiektu czyli zł. Uruchomiliśmy proces przygotowania projektu, uzyskania pozwolenia i modernizacji. Modernizację z zewnątrz obiektu przedszkola w ramach tej inwestycji termomodernizacji robimy, natomiast, żeby przystąpić do modernizacji wewnątrz brakuje nam jeszcze 3-4 tygodnie czasu wyboru wykonawcy, w trybie uproszczonym ale zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i przeprowadzenia Stowarzyszenia Sokół do innego pomieszczenia. Nic tam nie robią ale jednocześnie jest problem z przeniesieniem ich do jakichkolwiek innych pomieszczeń. Możemy liczyć w pierwszym otwarciu na 24 dzieci. W następnym roku, gdy dzieci 5-cio letnie pójdą do szkół i zmniejszy się liczba oddziałów w przedszkolu na górce, będzie można otworzyć kolejne 3 odziały żłobka. Wtedy żłobek miałby 48 dzieci, jeśli tyle będzie rodziców chętnych na oddanie dziecka do żłobka sądzimy, że tak. 11

12 Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/73/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Ropczyce ponad bezpłatne podstawy programowe wychowania przedszkolnego. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/73/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Ropczyce ponad bezpłatne podstawy programowe wychowania przedszkolnego została odrzucona: za 7 głosów, przeciw 12 głosów, wstrzymujących się 1 głos. 4.Przewodniczący Rady zamknął 11 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Protokolanci: mgr Elżbieta Klimek inspektor w Biurze Rady Miejskiej mgr Bernadeta Cholewa inspektor w Biurze Rady Miejskiej 12

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r.

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Ad.1 Otwarcie X sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. Przewodniczący Rady,

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

LXVIII nadzwyczajna SESJA RADY MIASTA KRAKOWA 29 marca 2017 r. STENOGRAM. LXVIII nadzwyczajnej SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI

LXVIII nadzwyczajna SESJA RADY MIASTA KRAKOWA 29 marca 2017 r. STENOGRAM. LXVIII nadzwyczajnej SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI STENOGRAM LXVIII nadzwyczajnej SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 29 marca 2017 roku 1 SPIS TREŚCI Lp. Tytuł Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/14. z sesji Rady Miejskiej w Opocznie. w dniu 7 stycznia 2014r.

Protokół Nr XXXVIII/14. z sesji Rady Miejskiej w Opocznie. w dniu 7 stycznia 2014r. Protokół Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 7 stycznia 2014r. Ad.pkt.1 Otwarcie obrad. Trzydziestą ósmą sesję Rady Miejskiej w Opocznie zwołaną w trybie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0053-44/09 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr XLIV/2009 z posiedzenia XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 24 marca 2009 r. Ad. 1 Obrady XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 147/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku

UCHWAŁA NR 147/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku 1 UCHWAŁA NR 147/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Płock. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 marca 2014 r.

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 marca 2014 r. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 marca 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVIII/11 - Projekt z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu odbytej w dniu 7 listopada 2011 roku.

Protokół Nr XVIII/11 - Projekt z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu odbytej w dniu 7 listopada 2011 roku. Protokół Nr XVIII/11 - Projekt z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu odbytej w dniu 7 listopada 2011 roku. I. Obecni: 1. Radni Rady Miejskiej w Połańcu - według listy obecności stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 marca 2011 r.

Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 marca 2011 r. Uchwała nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 513)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 513) Warszawa, dnia 29 sierpnia 2007 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 513) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadnicza część uchwalonych zmian zmierza - w założeniu ustawodawcy sejmowego

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Miejskiej Leszna z dnia.

Uchwała Nr. Rady Miejskiej Leszna z dnia. Projekt Uchwała Nr. Rady Miejskiej Leszna z dnia. Druk nr 499 w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli miejskich w Lesznie. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/163/2004. RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE. z dnia 9 grudnia 2004r.

UCHWAŁA NR XXV/163/2004. RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE. z dnia 9 grudnia 2004r. UCHWAŁA NR XXV/163/2004 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie: opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź Przejecie szkół ponadgimnazjalnych - sierpień 2009 HARMONOGRAM ZDARZEŃ

Urząd Miasta Czeladź Przejecie szkół ponadgimnazjalnych - sierpień 2009 HARMONOGRAM ZDARZEŃ HARMONOGRAM ZDARZEŃ 01.07.2007. Starosta wstrzymuje nabór do pierwszych klas Zespołu Szkół nr 2 w Czeladzi. Groźba likwidacji szkoły (połączenia z Zespołem Szkół nr 1). 13.08.2007. Rada Miejska w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji. Protokół Nr III /2015 z sesji Rady Powiatu Kielcach z dnia 14 stycznia 2015 r. odbytej w sali audytoryjnej nr 268 Starostwa Powiatowego w Kielcach od godz. 13.00 do 16.00 Do pkt 1 Otwarcie sesji Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Obrady XVII Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych VII kadencja KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (nr 111) Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (nr 187) z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXI / 17 z obrad posiedzenia XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 24 marca 2017r.

PROTOKÓŁ NR XXI / 17 z obrad posiedzenia XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 24 marca 2017r. PROTOKÓŁ NR XXI / 17 z obrad posiedzenia XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 24 marca 2017r. W posiedzeniu udział wzięli radni, sołtysi wsi, osoby zaproszone na sesję według załączonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/196/2016 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr XVII/196/2016 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 5 kwietnia 2016 r. Uchwała Nr XVII/196/2016 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Stargard. Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 376)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 376) Warszawa, 18 czerwca 2013 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 376) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadniczym celem przedmiotowej ustawy jest usunięcie

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 23 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/252/2017 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

UCHWAŁA NR XXXII/252/2017 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE UCHWAŁA NR XXXII/252/2017 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 20.06.2013 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 20 czerwca 2013 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/11. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 lutego 2011 roku.

Protokół Nr 2/11. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 lutego 2011 roku. Protokół Nr 2/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 lutego 2011 roku. Obecni na posiedzeniu wg załączonej listy obecności. Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 1. Paweł Królak - Wójt Gminy 2. Wiesława

Bardziej szczegółowo

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Józef Migdałek.

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Józef Migdałek. PROTOKÓŁ NR 58 z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Strykowie odbytego w dniu 22 września 2010 roku Obrady Komisji otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/2014. z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu r.

PROTOKÓŁ NR 9/2014. z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu r. PROTOKÓŁ NR 9/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 16.10.2014 r. Obecni: Według załączonej listy obecności (załącznik do protokołu). Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY. o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 822)

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY. o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 822) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 2062 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 822) Marszałek

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IV/43/2015 RADY GMINY TRYŃCZA. z dnia 24 marca 2015 r.

Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IV/43/2015 RADY GMINY TRYŃCZA. z dnia 24 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 1237 UCHWAŁA NR IV/43/2015 RADY GMINY TRYŃCZA w sprawie: szczegółowych zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Fundusz sołecki krok po kroku

Fundusz sołecki krok po kroku Ustawa o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 roku określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej sołectw w ramach budżetu gminnego. Uchwalenie Ustawy miało na celu wzmocnienie sołectwa, będącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 14.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia. 2017r.

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia. 2017r. projekt UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia. 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Ustawa przedszkolna

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Ustawa przedszkolna Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw tzw. ustawę

Bardziej szczegółowo

XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r.

XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r. Dz.18.0021.32.2016 Podsumowanie: Porządek obrad: XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r.

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności : 1. Maria Bąk 2. Wioletta Dzioba 3.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2017. Nieobecna radna Maria Kądziołka. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

PROTOKÓŁ Nr 7/2017. Nieobecna radna Maria Kądziołka. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: PROTOKÓŁ Nr 7/2017 Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 20 czerwca 2017 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku W posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/12 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytej w dniu 6 lipca 2012 roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Duszy W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLACH PO OSTATNICH ZMIANACH PRAWA. www.oskko.edu.pl/kongres/

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLACH PO OSTATNICH ZMIANACH PRAWA. www.oskko.edu.pl/kongres/ ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLACH PO OSTATNICH ZMIANACH PRAWA www.oskko.edu.pl/kongres/ ustawa przedszkolna i u.s.o. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 27 sierpnia 2007 r. Druk nr 513

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 27 sierpnia 2007 r. Druk nr 513 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 27 sierpnia 2007 r. Druk nr 513 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE. z dnia 2016 roku

UCHWAŁA NR 2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE. z dnia 2016 roku UCHWAŁA NR 2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 2016 roku w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lipnie Na podstawie art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 1 i art. 3 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata

6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata P R O T O K Ó Ł Nr XI/2011 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 15 lipca 2011 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.2015 r. PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.2015 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru oferty.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2016/2017 z posiedzenia Rady Rodziców z dnia r.

Protokół nr 1/2016/2017 z posiedzenia Rady Rodziców z dnia r. Protokół nr 1/2016/2017 z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 14.09. 2016r. Porządek posiedzenia: 1. Powitanie zebranych przedstawicieli wszystkich klas. 2. Wybór protokolanta. 3. Zapoznanie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Piasecznie

UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Piasecznie UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ IŁAWA z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ IŁAWA z dnia 2016 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ IŁAWA z dnia 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia r.

UCHWAŁA NR 0 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia r. Projekt z dnia 16 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR 0 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia... 2016 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Kierownik Wydziału Organizacyjnego

Kierownik Wydziału Organizacyjnego BRM.0012.10.2011.2.MGW Protokół nr 10/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 24 listopada 2011 roku Godzina rozpoczęcia obrad: 11:00 Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 18.09.2012r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XX/206/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOLE. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWALA NR XX/206/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOLE. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWALA NR XX/206/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOLE w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 392/ XVI /2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia r.

UCHWAŁA Nr 392/ XVI /2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia r. UCHWAŁA Nr 392/ XVI /2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.12.2011 r. w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno oraz wsparcia działań dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/65/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/65/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/65/2015 RADY GMINY SZYPLISZKI z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40 PROTOKÓŁ NR X/11 Z SESJI RADY GMINY W KONECKU z dnia 30 listopada 2011r. Protokołowała: Magdalena Wawrzyniak X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz. 10.00 - Zakończono godz.10:40 Do pkt 1 go porządku

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Skawinie z dnia...

Rady Miejskiej w Skawinie z dnia... -Projekt Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości- UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej w Skawinie z dnia... w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Skawina oraz

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 5289 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXII/2017. z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. w dniu 18 kwietnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXXII/2017. z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. w dniu 18 kwietnia 2017 r. RO. 0002.5.2017.PD PROTOKÓŁ NR XXXII/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 18 kwietnia 2017 r. Protokół NrXXXII/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 18

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1795) Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (204.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych(116.)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/94/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XLII/94/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009 r. Uchwała Nr XLII/94/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie trybu, sposobu i terminu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II. z II sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 8 grudnia 2014 roku w godz

Protokół Nr II. z II sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 8 grudnia 2014 roku w godz Protokół Nr II z II sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 8 grudnia 2014 roku w godz. 9.00 10.30 Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Ponadto w sesji wzięli udział:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY BRZEŹNO

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY BRZEŹNO Załącznik Nr 1 do Uchwały nr. /. /15 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia...2015r. REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY BRZEŹNO I. Postanowienia ogólne. Podstawą działania Rady Dzielnicy Brzeźno zwanej dalej Radą jest

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r.

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 8.12.2015r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Sześciolatki w pierwszej klasie to nie jedyna zmiana wynikająca z reformy. - Obecnie obowiązek przedszkolny dzieci mogą realizować zarówno w

Sześciolatki w pierwszej klasie to nie jedyna zmiana wynikająca z reformy. - Obecnie obowiązek przedszkolny dzieci mogą realizować zarówno w Nie macie prawa! Rząd 5 marca 2015 r. po raz kolejny pokazał Polakom, że nie mają prawa decydować o kwestiach dotyczących ich dzieci. Tego dnia koalicja PO-PSL już w pierwszym czytaniu odrzuciła obywatelski

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2011

PROTOKÓŁ NR XIII/2011 O.0002.13.2011 PROTOKÓŁ NR XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 24 października 2011 roku w godz. 16,00 17,10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 lutego 2016 roku

UCHWAŁA NR MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 lutego 2016 roku UCHWAŁA NR 10.2016 MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra. Na podstawie 6 pkt. 1 Ramowego Statutu Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/64/2015 w sprawie: przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie:

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie: PROTOKÓŁ Nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 24 czerwca 2015 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo