MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI"

Transkrypt

1 Islandia z wizytą w Mszczonowie str. 8 Wyniki wyborów parlamentarnych w gminie Mszczonów str. 15 Mszczonowska Alma Mater str. 12 MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI październik 2011 / nr 10 (191) Ksiądz Marian Lipski patronem Zespołu Szkół w Osuchowie

2 W NUMERZE Islandia z wizytą w Mszczonowie 8 Mszczonowska Alma Mater 12 Mszczonów Liderem Gospodarki i Przedsiębiorczości 10 fot. organizatorzy konkursu Euro Gmin Spis treści: Z obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie 3 Z prac komisji 4 Islandia z wizytą w Mszczonowie 8 Dla Mszczonowa mijający 2011 rok okazał się bardzo korzystny 9 WESPRZYJ KWESTUJĄCYCH - 1 LISTOPADA 9 Mszczonów Liderem Gospodarki i Przedsiębiorczości 10 Co z tym ciepłem? 11 EKO KĄCIK 11 Mszczonowska Alma Mater 12 Komentarz miesiąca 12 Szkolenia w toku 12 Lepsze jutro młodych w Mszczonowie 13 Wojskowe akcenty wśród skierniewickich kwiatów 13 Mszczonowianie przygotowują się do wielkiej rocznicy 14 STRZELCY podsumowali swój pierwszy sezon 14 Wyniki wyborów parlamentarnych w gminie Mszczonów 15 Papieskie stypendia dla uzdolnionych studentów 15 Jubileusz duszpasterza 15 Taniec w unijnym rytmie 16 MOK działa pełną parą 17 Sonda uliczna 17 Dulska w Mszczonowie 18 Nowe oblicze mszczonowskiego Hufca ZHP 18 Finały Ligi Orłów i Orlików rozegrane 19 Osuchowskie święto lekkoatletyczne 20 Biegają jak złoto 21 Udane występy piłkarzy z Osuchowa 21 Siatkówka wraca do Mszczonowa 22 Licealiści uczcili swojego patrona 22 Ksiądz Marian Lipski patronem Zespołu Szkół w Osuchowie 23 To był ważny dzień dla Osuchowa 24 Najważniejszy dzień w życiu 24 Dzień Edukacji Narodowej w Mszczonowie 26 Uroczyście ślubuję 26 Radosna Szkoła w Piekarach 26 Wieści ze Szkoły Podstawowej w Mszczonowie 27 NASZE GIMNAZJUM 28 Święto nauczycieli 29 Edukacja drogowa w przedszkolu 29 Mali znawcy przepisów ruchu drogowego 30 Uroczyście w przedszkolu 30 2 Merkuriusz Mszczonowski październik 2011/nr 10 2 Merkuriusz Mszczonowski styczeń 2011/nr 01 (182)

3 Wieści z Rady Miejskiej Kolejna sesja mszczonowskiego samorządu Z obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie W środę, 21 września odbyła się XII Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, na której do głównych tematów należało wysłuchanie informacji z działalności OSiR oraz sprawozdań z działalności klubów sportowych działających na terenie gminy Mszczonów. Ponadto, radni w trakcie obrad sesji podjęli szereg bieżących uchwał, a także przyjrzeli się zmianom w budżecie gminy na rok Otwarcie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji za okres styczeń- czerwiec 2011 oraz za rok Dyrektor Michał Szymański przedstawiający informację z działalności podległej mu jednostki poruszył m.in. kwestie dotyczące obiektów sportowych wchodzących w skład OSiR-u i oferty sportowej, którą posiadają. Hala sportowa jako jeden z trzech obiektów wchodzących w skład OSiR-u, dysponuje wielofunkcyjnym boiskiem do piłki siatkowej, ręcznej, koszykówki oraz piłki nożnej i tenisa ziemnego. Hala wyposażona jest również w siłownię i małą salę do zajęć korekcyjnych. Obiekt ten służy do rozgrywania licznych imprez sportowych do których można zaliczyć chociażby: turnieje tenisa stołowego, turnieje piłki siatkowej seniorów LZS, czy turniej piłki nożnej firm o puchar burmistrza Mszczonowa. Kolejnym z obiektów jest kompleks boisk Orlik 2012, w którego skład wchodzi boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią oraz wielofunkcyjne boisko do koszykówki i piłki siatkowej. Wśród imprez organizowanych na tym obiekcie można wymienić grand prix firm w piłce nożnej oraz ligę orłów i orlików. Następnym z obiektów będący dumą Mszczonowa jest kompleks basenów termalnych. Przy tym temacie dyrektor OSiR-u wspomniał również o nowym produkcie jakim jest Weekend z Termami Mszczonów, który w maju 2010 uatrakcyjnił ofertę kompleksu. Projekt ten integruje dotychczasową ofertę TERM z ofertą aktywnego wypoczynku. Obejmuje on wypożyczalnię rowerów i kijków nordic walking, 4 trasy rowerowe, 3 trasy piesze, baseny z wodą termalną, ciekawe obiekty przyrodnicze i kulturowe oraz punkt informacji turystycznej. W dalszej części prezentacji Michał Szymański, wymienił szereg imprez sportowor e k r e a c y j n y c h o r g a n i z o w a n y c h n a mszczonowskich Termach, do których należą: turniej łyżwiarski, pokazy ratownicze, a także dziecięce igrzyska olimpijskie. Dyrektor omówił również ogólne statystyki mówiące o zainteresowaniu ofertą OSiR z podziałem na poszczególne obiekty. Z przedstawionych danych wynikło, że w tym roku statystycznym klientem mszczonowskich basenów termalnych jest kobieta w wieku lata, z wyższym wykształceniem, mieszkająca w województwie mazowieckim. Przeciętny klient uważa, że Termy Mszczonów t o i d e a l n e m i e j s c e d o a k t y w n e g o wypoczynku, jednak brakuje w nim większej ilości krytych niecek. Ogólne zadowolenie gości odwiedzających mszczonowskie oferty TERMY wyniosło 90%. Po wygłoszonym sprawozdaniu, radna Barbara Gryglewska stwierdziła, że oferta jaką proponuje OSiR jest zadowalająca. - Myślę, że możemy pozytywnie przyjąć złożoną przed chwilą informację z działalności OSiR-u, gdyż wspaniałe funkcjonowanie tej jednostki widać na każdym kroku- mówi radna Barbara Gryglewska. Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski na zakończenie sprawozdania poprosił o przedstawienie kondycji finansowej mszczonowskich Term. W odpowiedzi, pani Kierlanczyk składająca sprawozdanie finansowe, podkreśliła, że w tym roku różnica dla całego OSiR-u bez dotacji dla klubów wynosi 800 tysięcy złotych. Zastępca burmistrza, Grzegorz Kozłowski wskazał, że w zeszłym roku różnica pomiędzy wydatkami, a dochodami wyniosła około 200 t y s i ę c y z ł o t y c h, c o p o t w i e r d z a i ż mszczonowskie baseny termalne na tle innych tego typu obiektów w regionie wypadają korzystnie w analizie finansowej. Dyrektor Michał Szymański zaakcentował, że mszczonowskie Termy w porównaniu do funkcjonujących w ościennych gminach podobnych kompleksów wykazują dobrą kondycję finansową. Reasumując, przewodniczący Łukasz Koperski podkreślił, że Termy Mszczonów są trafioną inwestycją, o czym świadczy nie tylko duże zainteresowanie ofertą tego obiektu przez przyjeżdżających do Mszczonowa gości, ale również stabilna sytuacja finansowa. Czytanie porządku obrad przez przewodniczącego Rady Miejskiej, Łukasza Koperskiego Olimpijczyk widać, że to się udaje zrobić, za co jesteśmy Wam bardzo wdzięczni- mówi z uznaniem radna Gryglewska. I n f o r m a c j a z d z i a ł a l n o ś c i K S Mszczonowianka za rok 2010 i pierwsze półrocze 2011 roku. Pani Grażyna Korzonkowska, prezes Mszczonowianki w kilku zdaniach przedstawiła sprawozdanie z działalności klubu, zwracając uwagę, głównie na realizację programów szkolenia sportowego, działanie klubu oraz na sukcesy 6 drużyn, które prowadzone są przez 4 trenerów. Prezes Grażyna Korzonkowska podkreśliła, że chcąc pozyskać zawodników do drużyn poszczególnych roczników, wspólnie ze s z k o ł a m i p o d s t a w o w y m i i ponadpodstawowymi, klub organizuje turnieje gry w piłkę nożną. Współpraca z OSiR, która dotyczy nie tylko obiektów sportowych, ale również organizacji imprez sportowych takich jak Piknik rodzinny z Mszczonowianką według zarządu układa się prawidłowo. Sprawozdanie za sezon 2010/2011 LKS Osuchów Z przedstawionej informacji przez prezesa Sprawozdanie UKS Olimpijczyk klubu Jerzego Penczonka wynikło, że w klubie Z przedstawionej informacji wynikło, że UKS działają 4 sekcje sportowe w tym: sekcja piłki Olimpijczyk swoją bogatą ofertę sportową nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego i kieruje przede wszystkim do uczniów szkół lekkiej atletyki. podstawowych i gimnazjum. W klubie czynnie trenuje około 60 osób, które Dzięki szerokiemu spektrum zajęć sportowych, uczestniczą w licznych turniejach i obozach każdy z uczniów może znaleźć w klubie sportowych podnoszących ich umiejętności dyscyplinę sportową, w której ma największe oraz kwalifikacje. predyspozycje. Jak podkreślił prezes Penczonek, w dzisiejszych W ofercie zajęć znajduje się: sekcja piłki czasach polskie kluby borykają się ze nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, lekkiej skromnym naborem młodych zawodników. atletyki, a od 2010 roku sekcja piłki koszykowej. Zarząd LKS-u nie traci jednak nadziei i uważa, Jak tłumaczą działacze klubu, oferta że nowa bieżnia oraz organizowane na niej Olimpijczyka jest doskonałą alternatywą imprezy lekkoatletyczne spopularyzują tę zajęć pozalekcyjnych. dyscyplinę sportową. Po zakończonym sprawozdaniu radna Barbara Gryglewska podkreśliła ogromne Sprawozdanie UKS Lutkówka za rok 2010 oraz zasługi zarządu klubu oraz instruktorów. pierwsze półrocze 2011r. - Uważam, że w dzisiejszych czasach trudno Klub z Lutkówki posiada dwie sekcje sportowe: jest zaangażować młodzież do sportu, jednak sekcję hokeja na trawie oraz tenisa stołowego. patrząc na Uczniowski Klub Sportowy Merkuriusz Mszczonowski październik 2011/nr 10 3

4 Wieści z Rady Miejskiej W ramach hokeja na trawie prowadzone są 2 musimy korzystać z tego co już mamy, dlatego do treści uchwały. grupy hokeistów. W kategorii Młodzik powinniśmy lepiej wykorzystywać nasze Wskutek rezygnacji z członkostwa i z funkcji uczestniczą młodsze dzieci, zaś w kategorii obiekty sportowe. Wyraźnie widać brak wiceprzewodniczącego Komisji Kultury, Junior-młodzież. współpracy między nauczycielami WF-u, a Zdrowia i Opieki Społecznej radnego Marka W sekcji tenisa stołowego prowadzone są klubami sportowymi. To w jaki sposób Buamela, radni przegłosowali uchwały także 2 grupy tenisistów stołowych. Pierwsza z nauczyciel WF-u podchodzi do zajęć rzutuje zmieniające dotychczasowe ustanowienia grup to kategoria Młodzików (uczniowie ze na przyszły rozwój uczniów w dziedzinie sportu- mówiące o składach osobowych stałych szkoły podstawowej), druga kategoria dodaje Józef Grzegorz Kurek. komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie. Juniorów (uczniowie z gimnazjum i liceum). Burmistrz podkreślił także, że trzeba rozwiązać W wyniku głosowania wiceprzewodniczącą Warto podkreślić, że obie sekcje biorą udział w problem bazy lokalowej w Osuchowie oraz Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej licznych zawodach i turniejach w których rozbudować obiekt klubu sportowego została radna Renata Siwiec, która zastąpiła w zawodnicy z Lutkówki zajmują wysokie Mszczonowianka. pełnieniu tej funkcji radnego Marka Bumela. miejsca, wielokrotnie stając na podium. W chwili obecnej władze Mszczonowa, Radny Baumel wszedł natomiast do składu Po przedstawieniu wszystkich sprawozdań czekają także na rozstrzygnięcie kwestii Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek dotyczącej boiska w Lutkówce. Bezpieczeństwa Publicznego w miejsce Zientek stwierdził, że dzięki takim przyjaciołom Na zakończenie, przewodniczący Rady radnego Waldemara Suskiego, który zasilił sportu jak prezes Jerzy Penczonek i Grzegorz Miejskiej Łukasz Koperski dodał: - Mam skład Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Strojczyk, zawodnicy z klubu LKS Osuchów świadomość jako radny i społecznik, że Społecznej. osiągają tak duże sukcesy sportowe. działacze społeczni, którzy poświęcają się Radni dokonali także wyboru ławników na Jak podkreślił radny Zientek, na sukcesy sportowi w naszej gminie zasługują na kadencję Wyboru, w tajnym Osuchowa składa się także profesjonalna ogromny szacunek i podziękowania. Mamy głosowaniu dokonała powołana Komisja bieżnia lekkoatletyczna. szczęście, że w naszej gminie jest wiele takich Skrutacyjna w składzie: przewodniczący: -Wybudowany w Osuchowie obiekt sportowy osób- mówi z uznaniem Łukasz Koperski. Ryszard Stusiński, członkowie: Barbara stanowi powód do dumy, gdyż jest on jednym Bieżące uchwały Gryglewska oraz Renata Siwiec. z n a j n o w o c z e ś n i e j s z y c h o b i e k t ó w Radni wysłuchali naczelnik Wydziału Rozwoju W wyniku przeprowadzonych wyborów lekkoatletycznych na Mazowszu. Bieżnia jest Gospodarczego Urzędu Miejskiego w ławnikami zostali: pani Danuta Elżbieta pełnowymiarowa w związku z czym można Mszczonowie, Teresę Koszulińską, która C h m i e l e w s k a n a ł a w n i k a d o S ą d u r o z g r y w a ć n a n i e j w a ż n e z a w o d y przedstawiła radnym uchwały dotyczące Okręgowego w Płocku, pani Joanna Maria lekkoatletyczne, a wszelkie rekordy jakie miejscowego planu zagospodarowania Karasiewicz do Sądu Rejonowego w zawodnicy ustanowią na tym obiekcie są p r z e s t r z e n n e g o g m i n y M s z c z o n ó w Żyrardowie oraz pani Małgorzata Olczak na uznawane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki- obejmującego fragment miejscowości Nowy ławnika do Sądu Rejonowego w Żyrardowie oznajmia Marek Zientek. Dworek oraz miejscowości Sosnowica. d o W y d z i a ł u P r a c y i U b e z p i e c z e ń W związku z powyższym zwracam się do innych Naczelnik przedstawiła radnym szczegółowo Społecznych. klubów z terenu gminy i miasta Mszczonów, wprowadzone w planie zmiany, omawiając Ostatnim z punktów było podjęcie uchwały aby wykorzystywały ten obiekt, bo inne kluby zarówno uwagi, które wpłynęły od zmieniającą uchwałę budżetową gminy mogą nam go pozazdrościć- apeluje radny. mieszkańców jak i odpowiedzi burmistrza Mszczonów na rok Następnie, radny Ryszard Stusiński dodał, że dotyczące tychże uwag. Skarbnik gminy Mszczonów, Jadwiga aby w pełni wykorzystać obiekt w Osuchowie Kolejną z podjętych uchwał była uchwała w Barbulant odczytała treść uchwały, w której to można przeprowadzać na nim zawody sprawie udostępnienia boiska ze sztuczną zwiększa się dochody budżetu o kwotę lekkoatletyczne jakie są organizowane nawierzchnią na terenie Szkoły Podstawowej ,02 zł i zmniejsza się dochody budżetu o chociażby w Skierniewicach. w Piekarach. Gmina składając wniosek do kwotę ,52 zł. Plan dochodów budżetu Burmistrz Józef Grzegorz Kurek podziękował PROW-u zagwarantowała, że po zakończeniu gminy ogółem wynosi ,20 zł. wszystkim działaczom sportowym za ogromny realizacji projektu "Budowa wielofunkcyjnego Dochody bieżące zwiększa się o kwotę wkład w krzewienie kultury fizycznej wśród boiska ze sztuczną nawierzchnią we wsi ,87 zł i zmniejsza się o kwotę ,52, dzieci i młodzieży. Piekary zostanie nieodpłatnie udostępniane tj. do kwoty ,96 zł. Wartość sportu zależy od Waszych wyrzeczeń. wybudowane boisko dla mieszkańców Piekar, Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę Wiem ile to kosztuje pracy i czasu, dlatego okolicznych miejscowości oraz młodzieży i ,15 zł, tj. do kwoty ,24 zł. Wam dziękuję- mówi burmistrz Kurek. mieszkańców z obszaru Lokalnej Grupy Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę Podsumowując tę część obrad, burmistrz Działania " Ziemia Chełmońskiego" ,02 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o M s z c z o n o w a s t w i e r d z i ł, ż e s ą d w a Dyrektor ZOPO, Ewa Zielińska przedstawiła kwotę ,52 zł. Plan wydatków budżetu mankamenty, które rzutują na gminny sport. radnym nowy zapis, dotyczący podjętej przez gminy ogółem wynosi ,20 zł. Pierwszym z nich jest brak środków na radnych na czerwcowej sesji uchwały Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę rozbudowę bazy sportowej i mała ilość mówiącej o ustaleniu wysokości opłat za ,02 zł i zmniejsza się o kwotę ,52 zł dobrych trenerów. Drugą sprawą jest brak ś w i a d c z e n i a u d z i e l a n e w c z a s i e, tj. do kwoty ,20 zł. zaangażowania nauczycieli wychowania przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę fizycznego pracujących w szkołach miejskich, nauczania, wychowania i opieki przez ,00 zł i zmniejsza się o kwotę ,00 we współpracę z KS Mszczonowianka. przedszkola publiczne prowadzone przez zł, tj. do kwoty ,00 zł. Wiadomo, że zatrudnienie doświadczonego gminę Mszczonów. Radni jednogłośnie Łukasz Nowakowski trenera z kwalifikacjami kosztuje. Jednak przegłosowali wprowadzenie nowego zapisu 7 września 2011r. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący Marek Zientek, wiceprzewodniczący Andrzej Osiński, radny Jerzy Siniarski oraz radny Ryszard Stusiński, jako p r z e w o d n i c z ą c y K o m i s j i R o z w o j u Gospodarczego i Promocji Gminy. W posiedzeniu udział wziął także nowy komendant mszczonowskiej Policji asp. sztab Krzysztof Puszcz. R a d n i w y k o r z y s t u j ą c o b e c n o ś ć funkcjonariusza, zgłosili szereg problemów związanych z bezpieczeństwem na terenie gminy Mszczonów. - Na osiedlu Dworcowa, mieszkańcy skarżą się na nieprzepisowe zachowania młodych ludzi, którzy zakłócają porządek. Nie może tak być, że ludzie boją się wyjść z domów- mówi p r z e w o d n i c z ą c y K o m i s j i R o z w o j u Gospodarczego i Promocji Gminy, Ryszard Stusiński. Radni wspomnieli również o włamaniach i rozbojach do jakich dochodzi coraz częściej 4 Merkuriusz Mszczonowski październik 2011/nr 10 2 Merkuriusz Mszczonowski styczeń 2011/nr 01 (182)

5 Z prac komisji na terenie gminy. wyznaczona, żeby dzieci, które z niego Miejskiej Łukasz Koperski zwrócił uwagę na Komendant w odpowiedzi na zgłoszone korzystają nie musiały iść kawał drogi na leżące od dłuższego czasu worki przy obiekcie sprawy stwierdził, że mszczonowskiej Policji przystanek, bo jak przyjdzie jesień i zima to dla mszczonowskich TERM. znane są wszystkie osoby, które dopuszczają tych uczniów będzie to niemały problem- - Te worki leżą już w tym miejscu od jakiegoś się nieprzepisowych czynów. Jednak, ażeby mówi Marek Zientek. Ponadto zrobiona czasu. Nie może tak być, gdyż widok ten Policja była bardziej skuteczna liczy na została teraz droga, po której bus śmiało może szpeci te miejsce, a przecież wiele osób z współpracę ze społeczeństwem, które będzie zacząć jeździć- dodaje radny. zewnątrz odwiedza nasze TERMY- mówi Łukasz reagowało i na bieżąco zgłaszało Policji Burmistrz Józef Grzegorz Kurek zapewnił, że Koperski. zaistniałe procedery. przedstawiony problem zostanie rozwiązany Burmistrz podkreślił, że worki o których mowa, W d a l s z e j c z ę ś c i p o s i e d z e n i a przez Zespół Placówek Oświatowych, który należą do wykonawcy, który aktualnie wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek przyjrzy się sprawie w celu wyznaczenia przeprowadza prace na obiekcie basenów Zientek zgłosił problem dotyczący trasy najbardziej dogodnej trasy kursowania busa, termalnych. Jak zapowiedział włodarz gminy, kursowania szkolnego busa, który dowozi jednakże gmina musi przestrzegać przepisów sprawę uprzątnięcia worków przekaże dzieci z terenu Osuchowa i okolicznych w zakresie odległości od szkoły do miejsca dyrekcji mszczonowskiego kompleksu miejscowości do szkoły. zamieszkania dzieci. basenów. - Trasa kursowania busa musi być tak Na koniec posiedzenia przewodniczący Rady Łukasz Nowakowski 14 września 2011r. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy W p o s i e d z e n i u k o m i s j i u c z e s t n i c z y l i : przewodniczący RM Łukasz Koperski, w i c e p r z e w o d n i c z ą c y M a r e k Z i e n t e k, wiceprzewodniczący Andrzej Osiński, radny Jerzy Siniarski, radny Wojciech Horbot oraz radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy. W trakcie posiedzenia radni zajęli się wysłuchaniem i omówieniem zmian w b u d ż e c i e p r z e d s t a w i o n y c h p r z e z wiceburmistrza Mszczonowa, Grzegorza Kozłowskiego oraz skarbnika gminy Mszczonów Jadwigę Barbulant. Wiceburmistrz Grzegorz Kozłowski w klarowny sposób przedstawił radnym zmiany w budżecie gminy Mszczonów leżące po stronie dochodów. Natomiast skarbnik gminy zajęła się omówieniem wydatków wprowadzonych do budżetu na rok Skarbnik omówiła głównie wydatki, które w sposób najbardziej istotny zmienią gminny budżet. Wśród wymienionych znalazły się m.in. koszty związane z utrzymaniem mszczonowskich targowisk, przebudowy placu Piłsudskiego oraz budowy placu zabaw w Mszczonowie i sali gimnastycznej w Bobrowcach. Radni dopytywali miedzy innymi o koszty związane z utrzymaniem obu targowisk oraz o ich rentowność. - Czy wpływy wynikające z opłat targowiska są wystarczające- pytał Jadwigę Barbulant, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Zientek. Z uwagi no ożywioną dyskusję i chęć poznania przez radnych zasiadających w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy szczegółów związanych z funkcjonowaniem targowisk, poproszono przedstawicieli Urzędu Miejskiego w M s z c z o n o w i e o p r z y g o t o w a n i e szczegółowego raportu z pracy targowisk na kolejne posiedzenie komisji. - Proponuję, aby temat dotyczący zasad działania mszczonowskich targowisk oraz opłat i wydatków szczegółowo omówić podczas następnej komisji - zasugerował Łukasz Koperski, przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie. W dalszej części posiedzenia, radni dyskutowali nad projektem modernizacji placu Piłsudskiego w Mszczonowie. Radni pytali o projekt przebudowania placu oraz o zmiany wynikające z tego planu. - Mam nadzieję, że projekt przebudowy placu Piłsudskiego nie przewiduje zlikwidowania przystanku autobusowego i ruchu autobusów na tym terenie - pyta Łukasz Koperski. Na pytanie przewodniczącego, wiceburmistrz Mszczonowa Grzegorz Kozłowski zapowiedział, że nie ma jeszcze ustalonego planu uwzględniającego zmiany lokalizacji przystanku, a na potrzeby zwiększenia funkcjonalności być może będzie potrzebna zmiana organizacji ruchu. - Jest pomysł, żeby ruch pojazdów przez plac Piłsudskiego odbywał się w jedną stronę, od ulicy Sienkiewicza do ulicy Warszawskiej. Dałoby to możliwość poszerzenia chodnika, zrobienia dodatkowych miejsc parkingowych oraz znacznie zwiększy bezpieczeństwo- mówi G r z e g o r z K o z ł o w s k i, w i c e b u r m i s t r z Mszczonowa. Poza wymienionymi powyżej sprawami, podczas sprawozdania ze zmian w budżecie omówiono także kwestie dotyczące m.in. modernizacji remizy strażackiej w Osuchowie, wydatków poniesionych na szkolnictwo oraz budowy placu zabaw w Mszczonowie i p o b u d o w a n i a s a l i g i m n a s t y c z n e j w Bobrowcach. Na koniec posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy, radny Jerzy Siniarski zapytał o projekt związany z przebudową centrum wsi Bobrowce. Burmistrzowie oznajmili, że projekt przebudowy centrum Bobrowiec na dzień dzisiejszy przechodzi ocenę merytoryczną i dopiero po tej weryfikacji oraz pozytywnej ocenie, gmina uzyska środki na sfinalizowanie tej inwestycji. Łukasz Nowakowski 19 września 2011r. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego W p o s i e d z e n i u k o m i s j i u c z e s t n i c z y l i : W trakcie prac komisji, radni wysłuchali Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radny przedstawionego przez dyrektora Grzegorza Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Jerzy Andrzej Osial, radny Wojciech Horbot, radny Ludwiaka sprawozdania z działalności ZGKiM, w Sinarski wraz z radnym Wojciechem Horbotem Dariusz Olesiński, radny Waldemar Suski, radny którym wyszczególnione zostały wyniki korzystając z okazji, zapytali dyrektora ZGKiM o Zdzisław Banasiak oraz radny Jerzy Siniarski, jako finansowe tejże jednostki. prognozy i zmiany dotyczące wejścia w życie z 1 przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Z raportu wynikło, że sytuacja na rynku stycznia 2012 roku tzw. ustawy śmieciowej. Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego. nieczystości stałych nie jest najlepsza. Rządowe W odpowiedzi Grzegorz Ludwiak podkreślił, że przepisy są bowiem często sprzeczne z nowe przepisy będą m.in. nakazywały budowę g o s p o d a r k ą r y n k o w ą, c o p o w o d u j e specjalistycznych instalacji do utylizacji śmieci. zamieszanie i różną interpretację prawa. Merkuriusz Mszczonowski październik 2011/nr 10 5

6 Z prac komisji - Według nowych przepisów śmieci trzeba zostanie zamienione na siatkę, dzięki czemu Mszczonów złożyła wniosek, jest zapewnienie, iż będzie przepuścić przez specjalną instalację wykluczy się proceder spotykania się w tym z tego obiektu przez cały rok będą mogły termiczną. Do tej pory 90% śmieci w Polsce było miejscu grup młodych ludzi, którzy nie zawsze korzystać dzieci i młodzież z nie tylko z terenu składowanych. Nowe prawo nie zezwala na zachowują się przepisowo- mówi Józef Grzegorz Piekar, ale i okolicznych miejscowości oraz taką praktykę. W konsekwencji czego koszty Kurek. młodzieży i mieszkańców z obszaru Lokalnej związane z odbiorem śmieci znacznie wzrosną- Do kolejnych tematów należała sprawa Grupy Działania " Ziemia Chełmońskiego". zapowiada dyrektor ZGKiM. modernizacji ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie. Radni przyjrzeli się także projektowi uchwały Zapisy ustawy śmieciowej wywołały wśród Jak zapowiedział burmistrz gminy droga ta ma dotyczącego planu zagospodarowania radnych merytoryczną dyskusję. Radni pytali szansę zostać współfinansowana ze tzw. p r z e s t r z e n n e g o g m i n y M s z c z o n ó w zarówno o wpływ ustawy na koszty jakie za schetynówki, choć rządowe środki na tego obejmującego fragment miejscowości Nowy odbiór śmieci będą ponosić mieszkańcy gminy typu inwestycje są znacznie mniejsze niż w latach Dworek oraz miejscowości Sosnowica. oraz o możliwość pobudowania na terenie ubiegłych. Na zakończenie prac komisji, radni omówili gminy punktu do utylizacji odpadów. - Niestety rząd ograniczył ilość schetynówek. sprawy dotyczące ich okręgów wyborczych. W dalszej części posiedzenia radny Andrzej Osial Mniejsze jest także dofinansowanie, które z 50% Do poruszonych tematów należała m.in. poruszył temat miejskiego targowiska, który spadło do 30%- mówi burmistrz Mszczonowa. wycinka gałęzi w rejonie Bobrowiec. wywołał ożywioną dysputę wśród radnych. Następnie, zastępca burmistrza, Grzegorz - Przy drodze z Osuchowa do Bobrowiec Burmistrz podkreślił, że w perspektywie roku 2013 Kozłowski przedstawił radnym projekt uchwały przydałoby się powycinać wychodzące na m s z c z o n o w s k a t a r g o w i c a u l e g n i e mówiący o udostępnieniu boiska ze sztuczną drogę gałęzie. Teraz zwłaszcza, jak jest okres zmodernizowaniu. nawierzchnią we wsi Piekary. Jednym z kryteriów zbiorów to jadące po tej drodze ciężarówki - Planujemy poprawić istniejące alejki oraz d o f i n a n s o w a n i a t e g o p r o j e k t u, z m u s z o n e s ą j e c h a ć ś r o d k i e m u l i c y - wybudować nowe. Nad częścią targowiska współfinansowanego z Programu Rozwoju poinformował Jerzy Siniarski. będzie zadaszenie. Betonowe ogrodzenie Obszarów Wiejskich do którego gmina Łukasz Nowakowski 20 września 2011r. Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego W p o s i e d z e n i u k o m i s j i u c z e s t n i c z y l i : nawierzchnią we wsi Piekary. Gmina składając przewodniczący RM Łukasz Koperski, radny wniosek do PROW-u zagwarantowała, że obiekt Krzysztof Krawczyk, radny Jerzy Siniarski, radny ten zostanie nieodpłatnie udostępniany dla Waldemar Suski oraz wiceprzewodniczący RM mieszkańców Piekar, okolicznych miejscowości Marek Zientek, jako przewodniczący Komisji oraz młodzieży i mieszkańców z obszaru Lokalnej Budżetu i Mienia Komunalnego. Grupy Działania " Ziemia Chełmońskiego". Podczas prac komisji radni zajęli się głównie Uczestnicząca w pracach komisji, dyrektor sprawami przedstawionymi przez zaproszonych ZOPO, Ewa Zielińska przedstawiła radnym nowy na komisję gości. zapis, dotyczący podjętej przez radnych na Naczelnik Teresa Koszulińska przedstawiła czerwcowej sesji uchwały mówiącej o ustaleniu radnym projekty uchwał dotyczące zmian w wysokości opłat za świadczenia udzielane w miejscowym planie zagospodarowania czasie przekraczającym wymiar zajęć p r z e s t r z e n n e g o g m i n y M s z c z o n ó w bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki obejmującego fragment miejscowości Nowy przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Mszczonów. Radni wysłuchali także dyrektora ZGKiM, Grzegorza Ludwiaka, który przedstawił sprawozdanie z wykonania planu jednostki za pierwsze półrocze 2011 roku. W d a l s z e j c z ę ś c i r a d n i p r z y j r z e l i s i ę przedstawionym przez skarbnika gminy Mszczonów, Jadwigę Barbulant zmianom w budżecie gminy Mszczonów na rok Skarbnik szczegółowo omówiła plan dochodów budżetu Dworek i Sosnowica. gminy oraz zmiany leżące po stronie wydatków. Następnie, radni zapoznali się projektem Przewodniczący Marek Zientek zainteresował się uchwały dotyczącym realizacji projektu projektem zmian w budżecie, dotyczących "Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną przeznaczenia zł na opracowanie dokumentacji na modernizację remizy w Osuchowie. Ponadto wiceprzewodniczący RM wystąpił do dyrektor ZOPO Ewy Zielińskiej z wnioskiem o przeanalizowanie możliwości uwzględnienia wniosku rodziców dzieci z ul. Okrężnej i Strażackiej w sprawie korekty harmonogramu kursowania szkolnego busa. W dalszej części posiedzenia radni zasiadający w Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego wraz z burmistrzami podjęli dyskusję na temat planów przebudowy placu Piłsudskiego. Z rozmowy wynikło, że modernizacja centrum Mszczonowa p o l e g a ć b ę d z i e n a z a s t o s o w a n i u funkcjonalnych rozwiązań, które mają zagwarantować lepszy przejazd i możliwość swobodnego zaparkowania na mszczonowskim rynku. - Uważam, że koncepcja przeorganizowania ruchu pojazdów na obszarze placu Piłsudskiego jest dobrym pomysłem. Wówczas samochody i podjeżdżające na przystanek autobusu jechały by tylko od ulicy Sienkiewicza- mówi Łukasz Koperski, przewodniczący Rady Miejskiej. Można też pomyśleć o alternatywnym przystanku w okolicach parku Narutowicza, Geotermii, czy też cmentarza. Jednak nie wyobrażam sobie sytuacji, która dopuszczałaby likwidację przystanku na placu przy Ratuszu- dodaje przewodniczący. Do merytorycznej dyskusji włączyli się pozostali radni, którzy zgonie z burmistrzem stwierdzili, że opracowanie planu modernizacji placu Piłsudskiego musi być dobrze przemyślane, aby w jak najlepszy sposób zmienić oblicze centrum Mszczonowa. Łukasz Nowakowski 22 września 2011r. Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej W dniu 22 września odbyło się wyjazdowe Opieki Społecznej, Piotra Chyły, który posiedzenie Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki zaproponował radnym ocenić i przyjrzeć się z Społecznej na terenie Domu Samotnej Matki w bliska, jak funkcjonuje ten obiekt oraz jakie Gąbie. warunki zapewnia osobom korzystającym z tego Radni, ocenili działalność noclegowni oferującą schronienia. całodzienny pobyt dla dzieci i kobiet W trakcie wizyty, radni dowiedzieli się m.in. jakie zagrożonych lub dotkniętych przemocą w osoby mogą korzystać z obiektu, oraz iloma rodzinie i środowisku. miejscami dysponuje. Pomysł odwiedzenia tego miejsca wyszedł od - W tym dniu, co odwiedziliśmy Dom Samotnej przewodniczącego Komisji Kultury, Zdrowia i Matki, zastaliśmy w nim dwie matki i troje dzieci. O b i e k t j e s t j e d n a k przystosowany na przyjęcie nawet 30 potrzebujących osób- mówi Piotr Chyła, przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Z pewnością te miejsce spełnia swoją funkcję. Panuje tam porządek, jest czysto, a każda osoba, która szuka tam pomocy, zawsze może na nią liczyćdodaje na koniec Piotr Chyła. Łukasz Nowakowski Piotr Chyła, przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 6 2 Merkuriusz Merkuriusz Mszczonowski Mszczonowski październik styczeń 2011/nr 2011/nr (182)

7 Z prac komisji 6 października 2011r. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy policjantów i tak szybkiej reakcji jak to miało miejsce w tym roku. Bardzo dziękuję- mówi z uznaniem dyrektor MOK-u. W p o s i e d z e n i u k o m i s j i u c z e s t n i c z y l i : że kwestię dotyczącą zainstalowania kamer na W drugiej części posiedzenia, radni wysłuchali wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, terenie Mszczonowa należy rozpatrywać w kilku dyrektor MOK-u, która przedstawiła plan imprez, wiceprzewodniczący RM Marek Zientek, radny aspektach. które przewidziane są na przyszły rok. Piotr Chyła, radny Wojciech Horbot oraz radny - Gmina może partycypować w kosztach Wśród nowych propozycji znalazł się m.in. I Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji założenia kamer przy wsparciu środków gminny konkurs tańca nowoczesnego, który Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy. unijnych, które są skierowane na ten cel. Jednak odbędzie się w maju 2012 roku. Wśród zaproszonych na komisję gości był n a l e ż y r ó w n i e ż w i e d z i e ć, ż e s a m o Żywą dyskusję wywołał temat gminnych imprez zastępca komendanta Policji w Mszczonowie, zamontowanie kamer, nic nie zmieni, gdyż plenerowych, do których zaliczyć można młodszy aspirant Mirosław Lisicki oraz dyrektor zamierzony efekt osiągniemy wówczas, gdy Jarmark Mszczonowski, Odpust w Lutkówce oraz Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, Grażyna zatrudni się ludzi do obsługi tych urządzeń, którzy Dożynki w Osuchowie. Pływaczewska, wraz z radnym Markiem będą pracować w systemie zmianowym. - mówi Radni wraz burmistrzem Kurkiem zastanawiali się Baumelem. Józef Grzegorz Kurek. w jaki sposób uatrakcyjnić gminne imprezy, tak Zastępca komendanta w kilku zdaniach - Koszty samych kamer i centrali są żeby przyciągały one coraz więcej osób. o p o w i e d z i a ł o p r z e b i e g u s w o j e j niewspółmierne do kosztów obsługi. Żeby to - Jeżeli takie imprezy jak Odpust w Lutkówce i dotychczasowej służby, po czym wyraził było efektywne to centrala musi obsługiwać Dożynki w Osuchowie mają przyciągać dużo nadzieję, na merytoryczną i owocną minimum 16 kamer, bo tyle urządzeń jest w osób, musi być zapewniona profesjonalna współpracę pomiędzy Policją, a władzami najmniejszym zestawie i odpowiednią ilość ludzi obsługa gastronomiczna oraz nietuzinkowy gminy Mszczonów. do jej obsługi- dodaje zastępca burmistrza, artysta. Ludzie z każdym rokiem oczekują, Burmistrz Józef Grzegorz Kurek nie kryjąc chęci Grzegorz Kozłowski. czegoś więcej, dlatego musimy pomyśleć nad do konstruktywnej współpracy podkreślił, że do W podsumowaniu tej części posiedzenia, zmianą formuły tych imprez- mówi burmistrz tej pory współpraca z Policją układała się burmistrz Kurek stwierdził, że aby podjąć Józef Grzegorz Kurek. dobrze i chce, aby taki stan trwał w dalszym ostateczną decyzję dotyczącą zainstalowania - Zapraszanie gwiazd kosztuje i to nie małe ciągu. m o n i t o r i n g u o r a z w y g e n e r o w a n i a pieniądze. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że Następnie, burmistrz wraz z radnymi i dodatkowych miejsc pracy potrzebne będzie znane zespoły nie dosyć, że dużo kosztują to przedstawicielem Policji omówili kwestię spotkanie przedstawicieli policji z komendy jeszcze mają swoje wymagania, co do sprzętu, zamontowania na terenie miasta Mszczonów powiatowej i wojewódzkiej z władzami czy bazy noclegowej, które automatycznie m o n i t o r i n g u, w p o s t a c i k i l k u n a s t u Mszczonowa. podwyższają koszty- mówi Marek Baumel, radny specjalistycznych kamer. Na zakończenie punktu związanego z Rady Miejskiej. Funkcjonariusz argumentował, że założenie bezpieczeństwem, dyrektor MOK, Grażyna Po merytorycznej dyskusji, jaka wywiązała się monitoringu, na terenie miasta, rozwiązywałoby Pływaczewska, złożyła na ręce zastępcy pomiędzy radnymi, a burmistrzem Mszczonowa, w dużej mierze problem z rozbojami i kradzieżami komendanta mszczonowskiego komisariatu a także dyrektor MOK-u, ustalono, że oferta mienia publicznego. P o l i c j i, p o d z i ę k o w a n i a z a w s p a n i a ł ą przyszłorocznych imprez, będzie dostosowana - Z badań wynika, że monitoring zwiększa stan współpracę podczas akcji letniej. do sytuacji finansowej mszczonowskiego bezpieczeństwa o 50-60%. System ten działa - Podczas tegorocznych imprez, które samorządu. również prewencyjnie- wyjaśnia młodszy organizowaliśmy zarówno w parku miejskim oraz Łukasz Nowakowski aspirant Mirosław Lisicki. W odpowiedzi, burmistrz Mszczonowa podkreślił, w Lutkówce i Osuchowie czuliśmy się bezpiecznie. Nigdy wcześniej nie było tylu 7 października 2011r. Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży z terenu miasta i gminy Mszczonów. Ponadto, radni wysłuchali kierownika GCI Beatę Sznajder, która w kilku zdaniach omówiła zasady działania i powołania Centrum Wolontariatu. Dyrektor ZOPO w szczegółowy sposób przedstawiła wyliczenia i statystyki, które jasno W posiedzeniu komisji uczestniczyli: określiły, iż gminne placówki oświatowe w wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, pełni spełniają wymagania mieszkańców. radna Renata Siwiec, radny Andrzej Osial, - Nie brakuje miejsc w naszych placówkach, radny Dariusz Olesiński, radny Waldemar Suski, stan bazy lokalowej dostosowany jest do radny Marek Baumel oraz radna Barbara potrzeb naszych mieszkańców, a stan Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji techniczny i funkcjonalność urządzeń uważa Oświaty, Sportu i Młodzieży. się za dobry- mówi Ewa Zielińska, dyrektor W trakcie posiedzenia komisji, radni skupili się ZOPO. głównie na przygotowanym przez Ewę Następnie, dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Zielińską, dyrektor ZOPO w Mszczonowie, Oświatowych podkreśliła, że z roku na rok w raporcie dotyczącym placówek oświatowych m s z c z o n o w s k i c h s z k o ł a c h p r z y b y w a nauczycieli dyplomowanych, co świadczy o c o r a z b a r d z i e j w y s z k o l o n e j k a d r z e nauczycielskiej. W sprawozdaniu wiele uwagi poświecono punktom przedszkolnym, działających przy Szkołach Podstawowych w czterech gminnych miejscowościach, w tym: w Piekarach, Bobrowcach, Lutkówce i we Wręczy. Jak podkreśliła Ewa Zielińska punkty przedszkolne okazały się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, dzięki czemu cieszą się o g r o m n y m z a i n t e r e s o w a n i e m w ś r ó d mieszkańców z terenów wiejskich. W dalszej części sprawozdania, dyrektor Zielińska przedstawiła radnym, statystyki obrazujące poziom zdawalności egzaminów wśród dzieci i młodzieży z gminnych szkół. Ze statystyk wynikło, że wyniki placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Mszczonów są na satysfakcjonującym poziomie, niejednokrotnie przewyższając średnią powiatową, a nawet wojewódzką. Radni dopytywali przedstawiciela ZOPO o zależności wynikające z coraz lepiej wykształconej kadry nauczycielskiej do wyniku z egzaminów dzieci i młodzieży oraz o poziom nauczania dzieci w Miejskim Przedszkolu Publicznym w porównaniu do niepublicznej placówki, która działa na terenie miasta. - Jak się ma coraz wyższe wykształcenie grona pedagogicznego do wyników z egzaminów Merkuriusz Mszczonowski październik 2011/nr 10 7

8 Z prac komisji dzieci i młodzieży?- pyta radna Barbara wychowania uczniów klas I-III szkoły bezinteresowne działanie powinno być Gryglewska. podstawowej. poważnie traktowane - dodaje kierownik Na pytanie radnej, dyrektor Ewa Zielińska, - Przystąpienie do realizacji tego projektu Gminnego Centrum Informacji. stwierdziła, że poziom wyników z egzaminów umożliwi sfinansowanie doposażenia bazy Wypowiedź Beaty Sznajder wywołała żywą dzieci i młodzieży nie wynika z wykształcenia dydaktycznej szkół w materiały i sprzęt dysputę wśród radnych, której wynikiem było nauczycieli. Osiągnięty wynik głównie zależy specjalistyczny dla pracowni psychologiczno- stwierdzenie, że jeżeli znajdą się ludzie, którzy od predyspozycji przedmiotowej uczniów. logopedycznej- podkreśla Ewa Zielińska. będą chcieli zostać wolontariuszami działając - Czy były robione badania, jak wygląda dalszy Radni pytali także, o przygotowania do dnia na rzecz wybranej organizacji, stowarzyszenia, rozwój intelektualny dzieci po nauce w Edukacji Narodowej przypadającego na 14 towarzystwa czy instytucji będą mogły liczyć publicznym, a prywatnym przedszkolu- pyta października. Dyrektor, zapewniła, że w tym na wsparcie i respektowanie ich praw. radny Marek Baumel. roku we wspólnym świętowaniu będzie Dla zwiększenia świadomości i zrozumienia W odpowiedzi dyrektor Ewa Zielińska, uczestniczyć około 100 osób, wśród których nie istoty oraz znaczenia wolontariatu, Gminne stwierdziła, że nie da się określić, jaki wpływ na zabraknie także emerytowanych nauczycieli. Centrum Informacji w Mszczonowie w dalszą naukę dzieci ma pobyt dziecka w W ostatnim z punktów, radni wraz z zaproszoną pierwszym kwartale 2012 roku będzie publicznym, tudzież w prywatnym przedszkolu. na posiedzenie komisji Beatą Sznajder, przeprowadzało konsultacje dla organizacji - Wszystko zależy od indywidualnych kierownikiem GCI podjęli dyskusję na temat p o z a r z ą d o w y c h o r a z i n s t y t u c j i predyspozycji danego dziecka, więc raczej powstania w Mszczonowie Centrum samorządowych w ramach realizacji projektu rodzaj przedszkola nie ma wpływu na dalszy Wolontariatu. Partnerstwo na rzecz wzmocnienia rozwój intelektualny przedszkolaka. My nie - Gminne Centrum Informacji, jako jednostka potencjału organizacji pozarządowych i mamy wpływu na poziom nauczania w budżetowa może wesprzeć i pomóc w wsparcia lokalnych inicjatyw obywatelskich prywatnych przedszkolach. Kontrolę taką, działaniu Centrum Wolontariatu, ale samo w ramach Programu Operacyjnego Kapitał może przeprowadzić jedynie Kuratorium prowadzenie takiego podmiotu leży w gestii Ludzki , Priorytet V Dobre rządzenie, Oświaty- odpowiada Ewa Zielińska. organizacji pozarządowych- mówi Beata Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego Na koniec sprawozdania dyrektor ZOPO, Sznajder, kierownik GCI. sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu omówiła przeznaczenie uzyskanych przez Jeżeli zależy nam na uruchomieniu obywatelskiego. gminę Mszczonów środków unijnych w kwocie wolontariatu na terenie gminy Mszczonów, to Łukasz Nowakowski t y s i ę c y z ł, w r a m a c h p r o j e k t u m u s i m y z d a w a ć s o b i e s p r a w ę, ż e Indywidualizacja procesu nauczania i wolontariusze mają swoje prawa, a ich możliwości współpracy firm islandzkich z inwestorami w Mszczonowie w zakresie Nawiązanie roboczych kontaktów polsko-islandzkich zastosowania najlepszych i najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem wód geotermalnych, które możliwe będą do zastosowania w mającym powstać tu Parku Rozrywki i Nauki. Islandia z wizytą w Mszczonowie Wszystkie strony biorące udział w spotkaniu wyraziły n a d z i e j ę r o z w o j u i k o n t y n u o w a n i a zapoczątkowanej współpracy, która miejmy We wtorek 20 września podczas trwającej we zorganizowania w Polsce punktu informacyjnego nadzieję zaowocuje w przyszłości nowymi Wrocławiu Nieformalnej Rady ds. Transportu, dotyczącego Islandii, dyskutowano o współpracy inwestycjami na terenie gminy Mszczonów. Telekomunikacji i Energii w ramach polskiej pomiędzy ośrodkami naukowymi z obu krajów oraz prezydencji w Radzie UE podpisana została umowa możliwościach finansowania niektórych obszarów w formie MoU (Memorandum of Understanding) współpracy przy wykorzystaniu środków przez wicepremiera Waldemara Pawlaka oraz pochodzących z Funduszy Norweskich. islandzką minister przemysłu, energetyki i turystyki Przedstawiciele Islandii odwiedzili również dwie Katrin Juliusdottir. Islandia nie należy do UE, ale gminy wyróżniające się w inwestycjach i została zaproszona na spotkanie jako członek wykorzystaniu źródeł geotermalnych oraz Europejskiej Strefy Wolnego Handlu. Kraj ten ma planujące dalszy rozwój w tym zakresie. Do wizyt wieloletnie doświadczenia z energią geotermalną. wytypowano Piaseczno i Mszczonów. Na Islandii 90 proc. domów jest ogrzewanych za W Mszczonowie Thor Thorleifur, przedstawiciel pomocą tego typu źródeł energii. Ponadto 27 proc. Promote Iceland, w towarzystwie dr Beaty Kępińskiej energii elektrycznej pochodzi ze źródeł reprezentującej PAN z Krakowa mieli możliwość geotermalnych. W czasach, gdy ceny ropy zapoznania się z działającą w mieście ciepłownią utrzymują się w Europie na bardzo wysokim geotermalną i zastosowanymi tu rozwiązaniami poziomie niekonwencjonalne źródła energii technologicznymi. Zobaczyli także mszczonowski nabierają szczególnego znaczenia. Energia odwiert IG-1, którym wydobywana jest woda geotermalna w Polsce ma dość bogate zasoby, ale termalna. Po zakładzie oprowadzał ich Mirosław niewykorzysytywane jeszcze na szeroką skalę w Piórowski. praktyczny sposób. W Polsce doświadczenia z Następnie goście zwiedzili mszczonowskie Termy, po energią geotermalną są bardzo różnorodne. Są których oprowadził ich dyrektor Michał Szymański. regiony, gdzie koszt tej energii jest dość niski ze Islandzki gość, pan Thorleifur, był bardzo pozytywnie względu na łatwość wydobycia, ale są i miejsca, zaskoczony w pełni profesjonalnymi rozwiązaniami gdzie ten dostęp jest bardzo ograniczony. technicznymi zastosowanymi w Geotermii, jak Współpraca z doświadczonymi partnerami z Islandii również był pod wrażeniem mszczonowskich nabiera w tym wymiarze szczególnego znaczenia. basenów termalnych, z których jak się wyraził miasto Pierwszym efektem podpisanej polsko-islandzkiej może być dumne, gdyż zastosowane tu rozwiązania umowy było spotkanie w MSZ w dniu 4 października nie odbiegają w niczym od najlepszych standardów br., które miało na celu nawiązanie roboczych europejskich. kontaktów polsko-islandzkich w dziedzinie Kolejnym elementem wizyty w Mszczonowie było współpracy geotermalnej. Spotkanie to miało być s p o t k a n i e z p r z e d s t a w i c i e l a m i w ł a d z wstępem do szerszej współpracy prowadzonej na samorządowych, w którym wzięli udział szczeblu administracji centralnej, samorządowej, burmistrzowie - Józef Grzegorz Kurek i Grzegorz jak i inwestorów prywatnych planujących tego typu Kozłowski, pani skarbnik Jadwiga Barbulant, instalacje w Polsce. Na spotkanie zaproszony został d y r e k t o r T e r m M i c h a ł S z y m a ń s k i o r a z również burmistrz Mszczonowa - Józef Grzegorz przedstawiciele firmy Global Parks Poland, Kurek, gdzie z dużym powodzeniem od lat korzysta inwestora planującego wybudowanie w gminie się z energii geotermalnej, a mszczonowskie baseny Mszczonów Parku Rozrywki i Nauki Park of Poland, termalne stały się już znanym i rozpoznawanym na czele z prezesem zarządu Peterem Dudolenskim, punktem na turystycznej mapie Polski. Jarosławem Zubrzyckim i Arturem Pasikiem. Podczas spotkania rozmawiano o możliwościach Podczas spotkania omówiono ewentualne pola współpracy w zakresie wspólnych projektów współpracy w zakresie rozwoju inwestycji i n w e s t y c y j n y c h, r o z w a ż a n o m o ż l i w o ś c i geotermalnych w gminie Mszczonów oraz 8 2 Merkuriusz Merkuriusz Mszczonowski Mszczonowski październik styczeń 2011/nr 2011/nr (182)

9 Wywiad miesiąca Wywiad Dla Mszczonowa mijający 2011 rok okazał się bardzo korzystny Z burmistrzem Mszczonowa Józefem Grzegorzem Kurkiem rozmawia Mateusz Milczarek Zbliża się koniec roku. Proszę o jego krótkie lokalizacją? podsumowanie w kwestii przeprowadzonych Tak nic się w tej kwestii nie zmieniło. Ta cisza inwestycji. jest tylko pozorna. Cały czas trwają intensywne Nie był to łatwy rok. Cały świat zwolnił z prace związane z przygotowaniami do powodu kryzysu. W naszej gminie pomimo rozpoczęcia inwestycji. Jesteśmy obecnie na trudności udało się przeprowadzić kilka inwestycji, etapie zmiany planu zagospodarowania z których jestem bardzo zadowolony. Najbardziej przestrzennego. Nie jest, to może medialny temat, występować na trasach przelotów migracyjnych widoczna z pewnością była modernizacja ulicy ale proszę mi wierzyć, iż właśnie teraz dzieją się ptactwa. Tu także wyniki badań będą znane na Sienkiewicza, przy okazji której przebudowana rzeczy naprawdę istotne dla całego przełomie tego i następnego roku. została sieć gazowa, telefoniczna oraz przedsięwzięcia. Wracając jeszcze na chwilę do Wciąż występują problemy z dostępem do elektryczna na tamtym terenie. Poprawiliśmy także zadanego przez Pana pytania, chciałbym Internetu na terenie gminy. Niedawno w tej sprawie estetykę parku przy ulicy Narutowicza. ponownie zwrócić uwagę, że obiekt, jaki ma skarżyli się mieszkańcy Lutkówki i Zimnej Wody. Wykonaliśmy chodnik wzdłuż ulicy Wschodniej, w powstać pod Mszczonowem ma być parkiem Jakie są szansę, aby rozwiązać ten problem? kierunki supermarketu Biedronka. Przy szkole w nauki i rozrywki, a nie samej rozrywki. To dość istotna Zapewnienie dostępu do Internetu to nie jest Piekarach powstało wielofunkcyjne boisko sprawa. Inwestorowi nie zależy bowiem na zadanie gminy. Pomimo tego próbujemy sportowe. Mamy też wykonane blisko 80 % wybudowaniu olbrzymiego wesołego miasteczka, zachęcać różne firmy, aby chciały zainwestować kanalizacji sanitarnej we wsi Grabce Józefpolskie. ale stworzeniu czegoś na wzór wzbogaconego o na naszym terenie i rozwiązać tę wciąż palącą W podsumowaniu inwestycyjnym nie można część rozrywkową Centrum Nauki Kopernik. kwestię. Jedna z takich firm miała rozpocząć zapomnieć o sprawach kanalizacyjnych i W mediach wiele się ostatnio mówi o polskich prace jeszcze w czerwcu tego roku, ale drogowych wykonanych w rejonie ulic: złożach gazu łupkowego. Jak wynika z zrezygnowała z inwestycji, gdyż ponoć straciła Poniatowskiego, Bagno i Dojazd. Kanalizację publikowanych map nasza gmina leży na swój główny nadajnik w Warszawie. Zapewniam sanitarną położyliśmy też na osiedlu Spokojna. potencjalnym terenie gazonośnym, czy wiadomo wszystkich mieszkańców, że tak jak już to Wciąż trwają prace wodociągowe na terenach coś na ten temat? wielokrotnie obiecywałem nie zaniedbamy tej wiejskich. Duży projekt zwodociągowania takich Wszystko rozstrzygnie się na przełomie tego i sprawy, ale trudno rozliczać gminę za miejscowości jak: Osuchów, Suszeniec, Bobrowce, następnego roku. Próbne odwierty zostały niedotrzymane przez firmy terminy, które jak przed P a w ł o w i c e, J a n ó w e k, N o w e P o r ę b y, w y k o n a n e. N i e b a w e m p o z n a m y w y n i k i chwilą uzasadniłem nie są od nas zależne. Małachowszczyzna i Olszewek rozpoczęliśmy w przeprowadzonych testów. Oczywiście jest, to Podobnie sprawa wygląda z działającym już na roku 2010 i zakończymy w roku bieżącym. Wydamy przedsięwzięcie, w którym gmina nie uczestniczy. naszym terenie nadajnikiem Netii. Teoretycznie w bieżącym roku ogromną kwotę na budowę, Gdyby jednak faktycznie w przyszłości na naszym miał on działać w promieniu 12 kilometrów, ale po remonty i utrzymanie dróg, bo aż 5 mln 422 tys. zł. terenie pojawiły się wieże wiertnicze, to bardzo jego uruchomieniu okazało się, że ukształtowanie Do udanych spraw załatwionych w tym roku cieszylibyśmy się z nowego inwestora. terenu i zadrzewienie znacząco zmniejszyło jego chcę też zaliczyć uruchomienie w Mszczonowskim Jeśli już o energetyce mowa, to swego czasu krąg nadawania. Jeszcze raz podkreślam, że Ośrodku Kultury Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po rozważano na naszym terenie pomysł ustawienia mówimy o sprawach niezależnych od gminy i stronie sukcesów oczywiście wpisuję wynik wiatraków, które produkowałyby energię niebędących w zakresie jej obowiązków, jednakże Rankingu Samorządów dziennika Rzeczpospolita, elektryczną. Czy i to zagadnienie jest wciąż ważnych dla mieszkańców, a więc także i dla w którym zostaliśmy uznani najlepszą gminą w aktualne? samorządu. To sprawia, że będziemy czynić Polsce. Próbne pomiary opłacalności takiej inwestycji starania o ich rozwiązanie i pojawił się nowy Panie burmistrzu po medialnej burzy wokół są prowadzone we wsi Lindów. Nie chodzi tu tylko o inwestor, który będzie przeprowadzał badanie budowy pod Mszczonowem parku rozrywki teraz w sprawy dotyczące siły wiatru i częstotliwości jego rynku. Jeśli będzie duża liczba zainteresowanych tym temacie nastąpiła całkowita cisza. Czy występowania na naszym terenie, ale również o inwestor deklaruje instalację nadajnika. inwestor wciąż jest zainteresowany naszą kwestie ekologiczne. Wiatraki nie mogą WESPRZYJ KWESTUJĄCYCH - 1 LISTOPADA 1 listopada na cmentarzach Mszczonowa odbędzie się zbiórka funduszy na ufundowanie kamienia nagrobnego na zapomnianą mogiłę nieznanego żołnierza, jaki spoczywa w lesie we wsi Gnojna. Żołnierz ten poległ w 1939 roku. Jego mogiła znajduje się w odległości 100 metrów na północ od Traktu Tarczyńskiego. Skręcić do niej należy na wysokości ostatniego łuku, od strony miasta, jaki napotkamy przed zjazdem do stawów Świętej Anny. Obecnie grób otoczony jest jedynie starym drewnianym płotkiem i oznaczony tabliczką ze sztucznego tworzywa. O jego istnieniu wie niewielu mszczonowian. Kamień nagrobny pozwoli właściwie oznaczyć i zabezpieczyć mogiłę. Dzięki tablicy będzie ona mogła przetrwać i świadczyć o walkach, jakie pamiętnego września toczyły się w okolicach miasta. Poległy, to prawdopodobnie żołnierz 31 pułku Strzelców Kaniowskich. 11wrzesnia Kaniowszczycy po opuszczeniu miasta zajęli pozycje na skraju gnoińskiego lasu, gdzie po pewnym czasie nawiązali kontakt ogniowy z wrogiem. Żołnierze podpułkownika Wnuka byli tam ostrzeliwani przez jednostki pancerne Wehrmachtu, a także bombardowani przez Luftwaffe. Zbiórkę na ufundowanie kamienia nagrobnego przeprowadzą harcerze mszczonowskiego Hufca ZHP im. 31 psk, których wspierać będą członkowie Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego, a także rekonstruktorzy z Grupy Rekonstrukcji Historycznej STRZELCY 31 pułku piechoty. Akcji patronuje Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i Gminne Centrum Informacji. ZADBAJMY WSPÓLNIE O WOJENNĄ, ZAPOMNIANĄ MOGIŁĘ - TO NASZ PATRIOTYCZNY OBOWIĄZEK! Merkuriusz Mszczonowski październik 2011/nr 10 9

10 Z ŻYCIA GMINY Plebiscyt Euro-Gmina, Euro-Powiat, Euro-Partner Mszczonów Liderem Gospodarki i Przedsiębiorczości 16 września br. w studiu koncertowym Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie wręczono nagrody w pierwszej edycji Plebiscytu Euro-Gmina, Euro- Powiat, Euro-Partner. N a g r o d z o n o n a j l e p s z y c h samorządowców w r e g i o n i e mazowieckim oraz p r z e d s i ę b i o r c ó w, którzy poprzez swoje działania wspierają lokalne instytucje k u l t u r y, k l u b y sportowe oraz fundują stypendia dla najzdolniejszej młodzieży. W sumie podczas gali wręczonych zostało 38 statuetek. Najlepsze Powiaty woj. mazowieckiego: Zgodzie też z ustaleniami organizatorów poczynionymi z Urzędem 1. Lider Turystyki Powiat Mławski Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego nagrodzonych 2. Lider Kultury Powiat Węgrowski mogło być maksymalnie 26 samorządów. W tej edycji do Plebiscytu 3. Lider Rolnictwa Powiat Płoński zgłosiło się 41 samorządów różnego szczebla z całego Mazowsza - 4. Lider Edukacji i Bezpieczeństwa Powiat Przasnyski gmin, miast oraz powiatów. Miasto Mszczonów zostało wyróżnione w 5. Lider Gospodarki Powiat Warszawski Zachodni konkursie tytułem Lider Gospodarki i Przedsiębiorczości. 6. Janusz Stąpór Starosta Roku Powiat Kozienicki - Po konsultacjach z przedstawicielami partnerami Fundacji 7. Powiat Roku Powiat Pruszkowski Gospodarczej Euro-Partner (TVP Warszawa, Radio dla Ciebie, Ministerstwo Gospodarki) nasi przedstawiciele odwiedzili 32 samorządy. W gronie faworytów od początku był Mszczonów. Wręczono specjalne wyróżnienie za całokształt działań na rzecz Wszyscy jednoznacznie podkreślali, że miasto to wraz z Burmistrzem współpracy z samorządami. Tytuł Menadżera Roku otrzymał Pan Józefem Grzegorzem Kurkiem od lat należy do wzorowo Marek Jakubiak właściciel Browaru w Ciechanowie. Kapituła prowadzonych i najlepiej rozwijających się w regionie doceniła jego osiągnięcia w zakresie wspierania młodzieżowych poinformowali organizatorzy konkursu. drużyn sportowych, festiwali muzycznych, wspierania placówek Dotychczasowe osiągnięcia samorządów oceniała Kapituła oświatowych oraz innych działań promujących miasta i gminy z woj. Konkursu, w której zasiadali m.in. prawnicy, ekonomiści, dziennikarze mazowieckiego. oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Obrady w Urzędzie Ponadto tytułami Euro-Partnera uhonorowano 11 firm, których Wojewódzkim trwały ponad 3 godziny. Ostatecznie Kapituła właściciele są liderami w swoich branżach. podjęła decyzję o przyznaniu następujących tytułów: Wszystkim nagrodzonym gratulacje w imieniu Marszałka Adama Struzika złożył Dyrektor Gabinetu Marszałka Tomasz Ważbiński. 1. Lider Rolnictwa Gmina Załuski Kolejny plebiscyt dla samorządów woj. mazowieckiego zostanie 2. Lider Sportu Gmina Puszcza Mariańska zorganizowany dopiero za 4 lata. 3. Lider Bezpieczeństwa Gmina Michałowice Rafał Wasilewski 4. Lider Turystyki Gmina Sarnaki 5. Lider Gospodarki Gmina Tczów 6. Lider Edukacji Gmina Celestynów 7. Lider Kultury Gmina Długosiodło 8. Lider Przedsiębiorczości Gmina Klwów 9. Lider Ekologii Gmina Sierpc 10. Wójt Roku Artur Szewczyk Wójt Gminy Ciepielów 11. Gmina Roku Gmina Lesznowola 12. Wyróżnienie Specjalne Gmina Sterdyń za wzorowe wykorzystanie środków unijnych W gronie Miast woj. Mazowieckiego: 1. Brwinów Lider Ekologii 2. Kozienice Lider Sportu i Turystyki 3. Mszczonów Lider Gospodarki i Przedsiębiorczości 4. Ząbki Lider Edukacji 5. Grzegorz Benedykciński Burmistrz Roku Grodzisk Mazowiecki 6. Waldemar Wardziński Prezydent Roku Ciechanów 7. Płock Miasto Roku fot. organizatorzy konkursu Euro Gmin fot. organizatorzy konkursu Euro Gmin 10 2 Merkuriusz Merkuriusz Mszczonowski październik Mszczonowski styczeń 2011/nr 2011/nr 01 (182) 10

11 Z ŻYCIA GMINY Modernizacja systemu grzewczego Co z tym ciepłem? Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej ubolewają nad wysokimi opłatami za ciepłą wodę. Jak się jednak okazuje ceny te podyktowane są wysokimi kosztami produkcji ciepłej wody ze względu na przestarzałe i wiekowe węzły cieplne oraz kradzieże wody ciepłej. Od 1 października br. o 9,36%. wzrosły ceny za ciepłą wodę. Mieszkańcy o zaistniałą sytuację pytają Spółdzielnię Mieszkaniową w Mszczonowie. - Opłaty za ciepłą wodę w naszej Spółdzielni Mieszkaniowej są stanowczo za duże. Ceny zamiast się obniżać, cały czas rosną - mówi pani Jadwiga. - Nie wiem, czym podyktowane są wciąż rosnące opłaty za ciepłą wodę. Czy Spółdzielnia i gmina nie mają wpływu na te ceny - pyta pan Waldemar. Radni Rady Miejskiej w Mszczonowie, do których docierają niepokojące informacje ze strony ich wyborców, starają się zlokalizować przyczynę wysokich cen. - Podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej zapoznawaliśmy się z wynikami Spółki Geotermia Mazowiecka S.A za 2010r. i I półrocze 2011r. Skontrolowaliśmy czy ciepło produkowane przez Geotermię jest wystarczająco spożytkowane, a cena zasadna - mówi radna Barbara Gryglewska. Prezes Geotermii Pan Marek Balcer powiedział, że ceny, które kontroluje i zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki wynikają z kosztów, jakie ponosi Geotermia. Z przedstawionego sprawozdania wynika, że Geotermia jest ekologicznym dostawcą, a jej ceny mieszczą się w środkowej skali cen. Mieszkańcy narzekają, że ciepła woda jest bardzo droga, bo ludzie często nie mają pieniędzy na opłaty - podsumowuje radna. Na bolączki swoich mieszkańców władze Spółdzielni Mieszkaniowej odpowiadają, że narzucone przez nich opłaty, za które muszą zapłacić mieszkańcy, są podyktowane cenami zakupu ciepła od zakładu Geotermia Mazowiecka. - Trzeba podkreślić, że Geotermia swoje ceny dostosowuje do wytycznych Urzędu Regulacji Energetyki. Teraz gaz zdrożał, więc i Geotermia podniosła swoje ceny. Geotermia sprzedaje ciepło, które Spółdzielnia przeznacza na podgrzanie wody. Spółdzielnia nie zarabia na podgrzaniu wody. Jesteśmy pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami, czyli odbiorcami, a Geotermią, czyli dostawcą ciepła - informuje Wojciech Horbot, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej. Burmistrz Mszczonowa, Józef Grzegorz Kurek starając się wyjaśnić istotę problemu, podkreśla, że spółdzielnia mieszkaniowa nie podlega gminie i gmina nie ma wpływu na jej decyzje. Cały proces zależności wygląda tak, że Geotermia Mazowiecka produkuje ciepło i sprzedaje według wskazań liczników ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej, w celu ogrzewania mieszkań i produkcji ciepłej wody użytkowej. - Ilość ciepła zakupionego od Geotermii dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody zależy od stanu technicznego i sprawności wymienników i grzejników, czasu i długości cyrkulacji wody w systemach centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Cenę jednego metra sześciennego ciepłej wody ustala i rozlicza Spółdzielnia, dzieląc koszt zakupu ciepła do produkcji ciepłej wody przez ilość metrów sześciennych wody, którą pobrali mieszkańcy - wyjaśnia burmistrz Józef Grzegorz Kurek. Widząc problem i bolączki mieszkańców, burmistrz za pilne uważa zmodyfikowanie przez Zarząd Spółdzielni starych węzłów cieplnych. Modelowa modernizacja węzła cieplnego, jaki na swój koszt przeprowadziła Geotermia pokazała, że można obniżyć cenę ciepłej wody. Władze Spółdzielni również wymieniają szereg rozwiązań, wyliczając podejmowane inicjatywy, które w rezultacie mają spowodować polepszenie sytuacji mieszkańców Spółdzielni. - Szukamy wielu rozwiązań, żeby te ceny były niższe. W celu szukania oszczędności staramy się dotrzeć do różnych instytucji, które zajmują się ciepłownictwem. Wspólnie z Geotermią chcemy zmodernizować węzły, które są z lat 90-tych. Przy ulicy Jeżynowej są już nowoczesne węzły. Spółdzielnia zamierza doprowadzić do założenia nowych wodomierzy z nakładką radiową. Ostatnim z rozwiązań jest termomodernizacja bloków, dzięki której nie będzie tak dużej utraty ciepła, jak ma to miejsce teraz- mówi Wojciech Horbot, radny Rady Miejskiej w Mszczonowie. - Na osiedlu Dworcowa II będziemy montować zawory, żeby utrzymać ciepłą wodę rurach. Zawory będą miały wpływ na cyrkulację wody, przez co obniżą się koszty związane za utratą ciepła - dodaje Krzysztof Krawczyk, radny Rady Miejskiej w Mszczonowie. Warto dodać, że dla ulepszenia i zmodernizowania systemu grzewczego w Mszczonowie, Geotermia pozyskała kolejną pompę ciepła. Projekt realizowany w Mszczonowie polega na zagospodarowaniu niewykorzystanego ciepła. Na ten cel zaciągnięto w WFOŚiGW pożyczkę w kwocie 1 mln 100 tyś. zł oraz otrzymano zapewnienie od Marszałka Województwa Mazowieckiego o dotacji na ten cel, w kwocie 550 tyś. zł. W ramach tego zadania wymieniono system grzewczy dla osiedla Dworcowa I, do dwóch szkół, przychodni i ujęcia wody. Dzięki modernizacji Mszczonów będzie posiadał jedną z najnowocześniejszych instalacji w Polsce oraz w Europie. Łukasz Nowakowski EKO KĄCIK 4. możliwość monitorowania postępowania z z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadami komunalnymi zarówno przez odpadów oraz uchylająca niektóre w ł a ś c i c i e l i n i e r u c h o m o ś c i, j a k i dyrektywy (Dz. Urz. WE L 312 z , s. 3), prowadzących działalność w zakresie ich która nakłada na Polskę obowiązek: odbierania i zagospodarowania oraz - wprowadzenia selektywnego zbierania zmniejszenie zagrożeń dla środowiska odpadów, przynajmniej takich jak papier, Zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z transportu odpadów metal, tworzywa sztuczne i szkło do 2015 r., komunalnych z miejsc ich powstania do - ponownego wykorzystania i recyklingu Celem wprowadzenia ustawy z dnia 1 lipca miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, przez odpadów, przynajmniej takich jak papier, 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości p o d z i a ł w o j e w ó d z t w n a r e g i o n y m e t a l, t w o r z y w a s z t u c z n e i s z k ł o, i porządku w gminach oraz niektórych innych gospodarki odpadami, w ramach których pochodzących z gospodarstw domowych i ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) jest: prowadzone będą wszelkie czynności w miarę możliwości z innych źródeł, pod 1. objęcie wszystkich mieszkańców gminy związane gospodarowaniem odpadami warunkiem że te strumienie odpadów są systemem zbierania odpadów, w tym komunalnymi. podobne do odpadów pochodzących z systemem selektywnego zbierania Uzasadnieniem dla projektowanych zmian gospodarstw domowych, w wymiarze odpadów komunalnych u źródła", jest konieczność wywiązania się przez Polskę z minimum 50% do 2020 r. 2. zmniejszenie ilości komunalnych odpadów o b o w i ą z k u o g r a n i c z e n i a p o z i o m u - ponownego wykorzystania, recyklingu i biodegradowalnych kierowanych na s k ł a d o w a n i a o d p a d ó w wdrożenia innych sposobów odzyskiwania składowiska odpadów, biodegradowalnych, jak i osiągnięcia materiałów, w odniesieniu do innych niż 3. zwiększenie liczby instalacji do odzysku, w odpowiednich poziomów odzysku i niebezpieczne odpadów budowlanych i tym recyklingu, oraz unieszkodliwiania recyklingu odpadów komunalnych. rozbiórkowych (minimum 70% ilości odpadów komunalnych w sposób inny niż Zobowiązania te wynikają z dyrektywy wytwarzanych odpadów) do 2020 r. ich składowanie, Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE Wydział Gospodarki Gminnej UM Merkuriusz Mszczonowski październik 2011/nr 10 11

12 Z ŻYCIA GMINY wykładów, jakie prowadzone będą Rakowski rozdał nowo przyjętym przez ludzi nauki z terenu całej Polski. studentom specjalne zaświadczenia, Uroczysta inauguracja Inauguracyjny wykład wygłosił które zastąpią im indeksy. natomiast historyk bardzo mocno Burmistrz Grzegorz Kurek Mszczonowska Alma Mater związany z naszym regionem. Temat wyjaśnia, że inspiracją do stworzenia w w y k ł a d u z o s t a ł w y b r a n y Mszczonowie Uniwersytetu Trzeciego nieprzypadkowo. Wędrówka przez Wieku była propagowana przez dzieje Mszczonowa i terenu całego samorząd miejski idea budowania Z a c h o d n i e g o M a z o w s z a b y ł a społeczeństwa obywatelskiego. Każdy Mszczonów ma swoją Alma działalności uniwersytetu. W gronie swoistego rodzaju prezentem dla powinien mieć wpływ na kształtowanie Mater. 30 września odbyła się uroczysta osób, jakie zapisały się na wykłady s ł u c h a c z y m s z c z o n o w s k i e g o wizerunku społeczności, w której inauguracja Uniwersytetu Trzeciego przekrój wieku wynosi od lat trzydziestu Uniwersytetu. O historii regionu funkcjonuje. Obowiązkiem samorządu Wieku, jaki działa w Mszczonowskim paru do siedemdziesięciu paru. opowiedział doktor Krzysztof Zwoliński, jest dać szansę samorealizacji wszystkim Ośrodku Kultury. Na pierwszym zjeździe Rozbieżność jest więc znaczna. były dyrektor Muzeum Mazowsza mieszkańcom. Zaktywizowanie jak oprócz studentów pojawił się burmistrz Wszystkich łączy natomiast jedno, chęć Z a c h o d n i e g o i z a r a z e m a u t o r najliczniejszej grupy mieszkańców Józef Grzegorz Kurek, dyrektor MOK-u do działania i pogłębiania swojej monografii żyrardowskich zakładów sprawi, że zyska na tym cała gmina Grażyna Pływaczewska, kierownik wiedzy. Profesor Rakowski obiecał lniarskich. Po wykładzie nagrodzonym podsumowuje burmistrz. MOK-u Marek Baumel oraz prof. dr hab. s t u d e n t o m w i e l e c i e k a w y c h gromkimi brawami. Profesor Witold MM Witold Rakowski, rektor Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, która pełni rolę patrona naukowego mszczonowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wszystkich przybyłych do MOK-u powitała dyrektor Pływaczewska, następnie poprosiła o powstanie i odsłuchanie Gaude Mater Polonia. Znaczenie tej średniowiecznej pieśni, uznawanej powszechnie za hymn wszystkich związanych ze szkolnictwem wyższym, objaśnił zebranym burmistrz Kurek. Jednocześnie podziękował mieszkańcom, którzy tak licznie odpowiedzieli na zaproszenie do u c z e s t n i c t w a w z a j ę c i a c h o r g a n i z o w a n y c h w r a m a c h Komentarz miesiąca: W piątek, 30 września odbyła się uroczysta inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jaki działa w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Jak podkreślają organizatorzy, inspiracją do stworzenia w Mszczonowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku była propagowana przez samorząd Mszczonowa idea budowania społeczeństwa obywatelskiego, gdzie każdy powinien mieć wpływ na kształtowanie wizerunku społeczności, w której funkcjonuje. O samym pomyśle powstania Mszczonowskiego Uniwersytetu T r z e c i e g o W i e k u o r a z zaproponowanej ofercie opowiada Piotr Chyła, przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Pomysł, aby na terenie naszego miasta zorganizować Uniwersytet Trzeciego Wieku zrodził się jeszcze przed zeszłorocznymi wyborami samorządowymi. Wówczas już w programie w y b o r c z y m n a s z e g o K o m i t e t u F o r u m Samorządowe znalazł się punkt mówiący o z a m i a r z e p o w o ł a n i a M s z c z o n o w s k i e g o Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na wiosnę tego roku, podczas posiedzenia Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, której jestem przewodniczącym, dyrektor MOK-u Grażyna Pływaczewska przedstawiła nam szczegóły tego projektu, który zyskał ogromne poparcie wszystkich radnych. Dziś, po uroczystym rozpoczęciu działania mszczonowskiego Uniwersytetu widać, że ten projekt okazał się strzałem w dziesiątkę. Bogata oferta, skierowana do ludzi w różnym wieku zaowocowała ogromnym zainteresowaniem, zarówno u ludzi młodych jak i starszych. Rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy są pod ogromnym wrażeniem różnorodności zajęć, do których należą: amatorski teatr dorosłych Grupa Josefa, wieczorki taneczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia filmowe Klubu miłośników filmu, zajęcia wokalne chóru Pasjonata, zajęcia wokalne chóru Słoneczko,zajęcia z Nordic Walking, zajęcia z aerobicu wodnego, gimnastyka geriatryczna, zajęcia Pilates, zajęcia plastyczne grupy Kolor, zajęcia informatyczne, zajęcia z promocji zdrowia i zdrowego trybu życia, lektorat językowy oraz wykłady. Gdybym miał więcej czasu, sam chętnie bym się zapisał na niektóre zajęcia, bo jest, z czego wybierać. Trzeba przyznać, że jakiekolwiek tego typu inicjatywy w małym mieście są dość ryzykowne, gdyż nigdy nie wiadomo do końca jak zareaguje społeczeństwo. Jednak w tym przypadku pomysł zainteresował ogromne rzesze ludzi. Za realizację tego projektu, pracownikom MOK-u, a szczególnie pani dyrektor Grażyny Pływaczewskiej należy uczynić ogromny ukłon. Łukasz Nowakowski Projekt: Otwarci na wiedzę konkurencyjni w pracy dwa razy w tygodniu w mszczonowskim Gimnazjum. - kurs prawa jazdy kategorii C z elementami języka współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Łącznie podczas kursu zrealizowanych zostanie 144 angielskiego ramach Europejskiego Funduszu Społecznego godzin zajęć. - kurs magazyniera z obsługą urządzeń transportu Od września ruszyły także dwa kursy języka bliskiego (wózki widłowe, podesty ruchome), egzamin angielskiego. Oba po 160 godzin. Dwie grupy (każda przed Urzędem Dozoru Technicznego (UDT) po 10 osób), uczęszczają na kurs języka angielskiego - kurs języka angielskiego podstawowy na poziomie średniozaawansowanym oraz jedna - kurs przedsiębiorczości grupa (10 osób) uczęszcza na kurs języka angielskiego - kurs tworzenia stron www z wykorzystaniem First Certificate in English (FCE). Oba egzaminy kończą programów grafiki komputerowej się egzaminami. - kurs komputerowy podstawowy z wykorzystaniem Otwarci na wiedzę Trwają też ostatnie jazdy z 10-cio osobową grupa technik psychospołecznych kursantów na prawo jazdy kat.c z elementami języka Nabór potrwa do 7 listopada br. Zainteresowani angielskiego, którzy przygotowują się już do egzaminu mogą zgłaszać się od 17 października do Gminnego w Skierniewicach. Centrum Informacji w pon. i środy w godz W najbliższym czasie, czyli już od 17 października wtorki, czwartki i piątki w godz Szkolenia w toku będzie trwał nabór na kolejne bezpłatne kursy w GCI. Asystent merytoryczny projektu Będą to: Koordynator ds. promocji W ramach projektu Otwarci na wiedzę konkurencyjni w pracy organizowanego w ramach POKL mieszkańcy oraz pracujący na terenie miasta i gminy Mszczonów uczestniczą w bezpłatnych kursach pomagających zdobyć im nowe umiejętności. Od sierpnia trwa kurs komputerowy European Computer Driving Licence(ECDL). Zajęcia dla dwóch dziesięcioosobowych grup odbywają się 12 2 Merkuriusz Merkuriusz Mszczonowski Mszczonowski październik styczeń 2011/nr 2011/nr 01 (182) 10

13 Z ŻYCIA GMINY społeczeństwie, zwiększenie motywacji, oraz zajęcia ABC przedsiębiorczości. kwalifikacji zawodowych, radzenie sobie z Ponadto zrealizowano działanie o MOPS Mszczonów napotykanymi przeszkodami w realizacji tych charakterze środowiskowym, w ramach procesów i umożliwienie powrotu do których odbył się wyjazd studyjny - Piknik normalnego życia. rodzinny w Bazie Bieganów mający na celu Lepsze jutro młodych W związku z tym w projekcie zaplanowano integrację grupy, a przez to zwiększenie ścieżkę reintegracji przy wykorzystaniu kompetencji społecznych. Na Pikniku było w Mszczonowie kontraktów socjalnych, obejmujących wiele atrakcji dla dzieci i ich rodzin - clown, instrumenty aktywnej integracji. fakir, garncarz, jazda bryczką, strzelanie z łuku i W ramach tej aktywnej integracji zostały wiatrówki, jazda quadami oraz wiele innych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zrealizowane : warsztaty z psychologiem ( o atrakcji wraz z wyżywieniem. Na koniec Mszczonowie ponownie bierze udział w zakresie tematycznym: asertywność, projektu w grudniu odbędzie się poczęstunek projekcie unijnym Lepsze jutro młodych autoprezentacja, komunikacja, rynek pracy) dla uczestników i rozdanie upominków oraz współfinansowanym przez Europejski Fundusz kursy zawodowe: aranżacji ogrodów, wózki zaświadczeń o ukończonych kursach i Społeczny. widłowe oraz obsługi kas fiskalnych. projekcie. Celem ogólnym projektu jest podniesienie Zrealizowano instrumenty aktywizacji Osoby uczestniczące w projekcie Lepsze kompetencji zawodowych i społecznych 14- zdrowotnej poprzez wykonanie badań jutro Młodych są objęte kompleksowym stu bezrobotnych z terenu gminy Mszczonów, w specjalistycznych w związku z możliwością systemem wsparcia przez okres trwania tym 8 mężczyzn i 6 kobiet. Przywrócenie im podjęcia zatrudnienia. Obecnie w projektu tj. od do r. zdolności do aktywnego poszukiwania pracy październiku odbywają się zajęcia z MOPS Mszczonów oraz zatrudnienia. Możliwość integracji w konsultantem ds. poradnictwa zawodowego Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw Skierniewice 17 września 2011r. Wojskowe akcenty wśród skierniewickich kwiatów Już po raz 34 ty w Skierniewicach odbyło i n s c e n i z a c j i b i t w y m s z c z o n o w s k i e j, się Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Od kiedy przeprowadzonej na Placu Piłsudskiego. zlikwidowane zostało województwo skierniewickie Po marszu ulicami stolicy polskiego sadownictwa r e p r e z e n t a c j a M s z c z o n o w a p r z e s t a ł a rekonstruktorzy ustawili dioramę w pobliżu kina uczestniczyć w tradycyjnym marszu gmin i Polonez. Mszczonowscy i skierniewiccy pasjonaci organizacji, jaki co roku otwiera słynne na całą historii wojskowości prezentowali na niej swój Polskę święto. Jednak w tym roku mszczonowianie zabytkowy i zrekonstruowany sprzęt. Przybyli na ponownie stanęli w barwnym korowodzie. Miasto Święto Kwiatów Owoców i Warzyw mogli więc 17 reprezentowała Grupa Rekonstrukcji Historycznej września podziwiać nie tylko piękne okazy flory, ale STRZELCY 31 pułku piechoty, której przewodzi również militarne zabytki. Wraz z żołnierzami prezes Robert Szlaga. Zaproszenie dla Strzelców do rekonstruktorami z Mszczonowa w święcie brali uczestnictwa w skierniewickich uroczystościach udział także cywilni członkowie grupy, którym wystosowało zaprzyjaźnione z nimi Stowarzyszenie przewodzi twórczyni Izby Pamięci Ziemi Tradycji 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty, którego Mszczonowskiej, Barbara Gryglewska. członkowie tydzień wcześniej wzięli udział w MM. Merkuriusz Mszczonowski październik 2011/nr 10 13

14 Z ŻYCIA GMINY 150-lecie rozpoczęcia budowy mszczonowskiej świątyni Mszczonowianie przygotowują się do wielkiej rocznicy W przyszłym roku Mszczonów będzie obchodzić przygotowań do miejsko parafialnych uroczystości 150-lecie rozpoczęcia budowy swojej świątyni. To zamieszczane mają być na bieżąco w lokalnej i znaczące wydarzenia musi zostać należycie regionalnej prasie. Szczegóły dotyczące obchodów przygotowane i dlatego już teraz powołano komitet przedstawi proboszcz Tadeusz Przybylski w organizacyjny rocznicowych obchodów. Jego specjalnym wywiadzie, jaki w październiku członkowie, pod przewodnictwem ks. prałata o p u b l i k o w a n y z o s t a n i e w M e r k u r i u s z u Tadeusza Przybylskiego zebrali się na pierwszym Mszczonowskim. posiedzeniu, jakie odbyło się 22 września w siedzibie Przypomnijmy pokrótce jak i dokładnie Gminnego Centrum Informacji. W składzie komitetu kiedy doszło do rozpoczęcia budowy obecnej, obok księdza prałata znaleźli się: burmistrz Józef mszczonowskiej świątyni farnej. Mszczonowianie Grzegorz Kurek, przewodniczący RM Łukasz Koperski, stracili swoją murowaną świątynię po pożarze w 1800 radny Dariusz Olesiński, dyrektor MOK-u Grażyna roku. Na rozpoczęcie budowy nowego kościoła Pływaczewska, kierownik GCI Beata Sznajder, musieli później czekać aż 62 lata. W tym czasie naczelnik OSP Mszczonów Grzegorz Koperski, nabożeństwa odprawiano w drewnianej kaplicy komendant Hufca ZHP Mszczonów hm. Zbigniew stojącej na pogorzelisku. Jak czytamy w parafialnym Grabek oraz przedstawiciele Mszczonowskiego tekście źródłowym: budowę obecnego kościoła Stowarzyszenia Historycznego Barbara Gryglewska, murowanego w stylu toskańskim wg projektu wezwaniem św. Jana Chrzciciela. W 1863 roku Marek Wardak, Jacek Olczak i Piotr Dymecki. Na architekta Tournelle'a rozpoczął w 1862 roku ks. pro- wybucha powstanie styczniowe. Dalsze prace przy zebraniu ustalono, że główne rocznicowe boszcz Władysław Polkowski. W dniu 11 maja 1862 budowie, po zsyłce ks. Władysława Polkowskiego na uroczystości odbędą się w sobotę 12 maja 2012 roku. Arcybiskup Warszawski Zygmunt Szczęsny Feliński w Sybir do Irkucka, prowadził jego następca ks. Wyznaczono także zakresy obowiązków, jakie w obecności licznego duchowieństwa z Biskupem proboszcz Marcin Polkowski w latach p r z y g o t o w a n i a c h ś w i ę t a s p o c z n ą n a Sufraganem i hrabią Platerem na czele oraz z kilkoma MM p o s z c z e g ó l n y c h m i e j s k i c h i n s t y t u c j a c h i tysiącami wiernych, dokonał poświęcenia kamienia organizacjach społecznych. Relacje z realizacji węgielnego w budującej się świątyni pod zorganizowana w Toruniu z okazji Dnia Polskiego Państwa Podziemnego (27września). Toruńska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Strzelcy 31 pułku piechoty inscenizacja, zaprezentowana na rynku Nowego Miasta składała się z kilku historycznych STRZELCY podsumowali swój pierwszy sezon przedstawień, prezentujących: scenę wejścia do Polski wojsk niemieckich (wrzesień `39), sceny z okupowanej Warszawy, w tym- łapankę, rozrzucanie ulotek, zamach na Kutscherę oraz budowanie i obronę powstańczej barykady (Warszawa`44). Nowo utworzona Grupa Rekonstrukcji do grupy osoby, która przystąpiła już do wykonania Mszczonowska GRH współpracuje ściśle z: Izbą Historycznej Strzelcy 31 pułku piechoty, która była jeżdżącej repliki wozu pancernego wz. 34. Pojazd - jak Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, Muzeum Mazowsza wraz z władzami miejskimi współorganizatorem wynika z zapewnień jego budowniczego Jacka Zachodniego w Żyrardowie, Mszczonowskim tegorocznej inscenizacji bitwy mszczonowskiej`39, Olczaka - ma zostać ukończony w wakacje Stowarzyszeniem Historycznym, Gminnym Centrum dokonała wstępnego podsumowania, kończącego przyszłego roku, czyli będzie gotowy już na Informacji we Mszczonowie, Hufcem ZHP Mszczonów, się właśnie sezonu rekonstrukcyjnego. Prezes GRH - wrześniowe inscenizacje Stowarzyszeniem Historycznym Strzelcy Kaniowscy z Robert Szlaga uznał go za niezwykle udany.- Grupa od chwili swego powstania wzięła udział w Łodzi i Sieradza, SRH Żelazny Orzeł z Łodzi, SRH Powstaliśmy zaledwie w lutym tego roku i już możemy dwóch manewrach - zimowych (luty ) we Wręczy i Nordland z Bydgoszczy, Stowarzyszeniem Tradycji 26 się pochwalić wieloma osiągnięciami - mówi prezes. wiosennych (maj) w Radziejowicach. Zorganizowała Skierniewickiej Dywizji Piechoty oraz Stowarzyszeniem Faktycznie w przeciągu ośmiu miesięcy STRZELCY również żywą lekcję historii w grodziskim LO (wrzesień), Fabryka Feniksa z Żyrardowa, z którym w przyszłym stworzyli czternastoosobową grupę, odtwarzającą a z okazji Nocy Muzeów poprowadziła ulicami roku planuje współorganizować jedyną w swoim polskich żołnierzy września`39, jednego policjanta Mszczonowa młodzieżowy Rajd Śladami II Wojny rodzaju, miejską inscenizacje XIX- wiecznego strajku państwowego, a także warszawskich powstańców. Światowej (maj). STRZELCY uczestniczyli ponadto w szpularek. Do STRZELCÓW we wrześniu dołączyli cywilni inscenizacjach historycznych w: Ryczywole (maj- W tym roku GRH weźmie jeszcze udział w rekonstruktorzy pod przewodnictwem Barbary inscenizacja wrzesień`39), Wrocławiu (lipiec - mszczonowskich obchodach Święta Narodowego Gryglewskiej, którzy wcielają się w zależności od inscenizacja powstańcza), Beleniu (wrzesień- (11 listopada) oraz wspomoże członków ZHP i potrzeb w role wrześniowych uciekinierów lub inscenizacja wrzesień`39) i jako współorganizatorzy w Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego w uczestników Powstania Warszawskiego. GRH M s z c z o n o w i e ( w r z e s i e ń ). S w o j e d i o r a m y zbiórce funduszy (1 listopad) na ufundowanie tablicy dysponuje obecnie dwoma replikami moździerzy rekonstruktorzy prezentowali w: Żyrardowie (maj), na grób n/n żołnierza polskiego, poległego w kaliber 81mm, granatnikiem wz. 36, rkm-em Browning Radziejowicach (czerwiec) i Skierniewicach okolicach Gnojny w 1939 roku. wz. 28 i ckm-em wz.30. Niebawem przystąpi do ( w r z e s i e ń ). O s t a t n i m i p r z e d s i ę w z i ę c i a m i Mateusz Milczarek realizacji projektu LGD, dzięki któremu będzie też rekonstrukcyjnymi w tym roku były: II Marsz Foto: dysponować repliką ckm-u Maxim wz.1910 oraz Rekonstrukcyjny Szlakiem Bojowym 31 pułku Strzelców dodatkowymi sortami mundurowymi (w tym wz. 19). Kaniowskich w Powiecie Kozienickim (1-2 Olbrzymim sukcesem było dla Strzelców dołączenie października) i niezwykle udana inscenizacja, 14 2 Merkuriusz Merkuriusz Mszczonowski Mszczonowski październik styczeń 2011/nr 2011/nr 01 (182) 10

15 Z ŻYCIA GMINY Wybory Wyniki wyborów parlamentarnych w gminie Mszczonów W wyborach parlamentarnych w gminie Mszczonów wygrało Prawo i Sprawiedliwość osiągając wynik 40.21%. Na drugim miejscu znalazła się Platforma Obywatelska (29.95%). Trzecie było Polskie Stronnictwo Ludowe %. Natomiast czwarta pozycje zajął Ruch Palikota (7.48%). Mszczonowianie nie pozwolili przekroczyć pięcioprocentowego progu SLD i PJN-owi. Sojusz uzyskał w Mszczonowie 4.77 % poparcia, zaś PJN 1.94%. Najlepszych pięć wyników w wyborach do Sejmu na terenie gminy uzyskali: lider listy PIS-u Wojciech Jasiński 569 głosów, Julia Pitera (PO) 473 głosów, Beata Rusinowska (PO) 454 głosy, prezes Ludowców - Waldemar Pawlak 284 głosy oraz Maciej Wąsik (PiS) 282 głosy. Jedyna kandydatka z terenu gminy Krystyna Penczonek (PSL) otrzymała 221 głosów poparcia, co dało jej w rezultacie siódmy wynik. W wynikach do Senatu najwięcej głosów zebrał kandydat PIS-u - Marek Eryk Martynowski (39.66 %). Za nim uplasowali się kolejno: Eryk Stanisław Smulewicz (PO) głosów(29.1%), Michał Ludwik Boszko (PSL) głosy (15.05%), Paweł Jan Deresz (SLD) -518 głosów (13.61%) i niezwiązany z żadnym ugrupowaniem partyjnym -Bogumił Zbigniew Czubacki -98 głosów ( 2.57%). Frekwencja wyborcza w gminie Mszczonów już tradycyjnie była trochę niższa niż ogólnie w kraju % (w kraju %). Głosów ważnych w gminie oddano % (w kraju %). MM Pięćdziesięciolecie posługi kapłańskiej ks. prałata Lucjana Świderskiego Jubileusz duszpasterza Były proboszcz mszczonowskiej parafii p.w. Świętego Jana Chrzciciela, ks. prałat Lucjan Świderski obchodził pięćdziesięciolecie posługi kapłańskiej. To wielkie święto przeżywał w Mszczonowie wraz ze swoimi dawnymi parafianami. W niedzielę 9 października, na poranną Mszę Świętą, po której składano prałatowi życzenia przybyło wielu mszczonowian. Cała świątynia zapełniła się wiernymi. Prałat Świderski odszedł z Mszczonowa w 2009 roku i powrócił do swojego rodzinnego Szczuczyna, położonego niedaleko Augustowa. Wciąż jednak myślami wraca do mszczonowskiej parafii, a jego byli parafianie odwiedzają go w rodzinnych stronach oraz zapraszają do siebie z okazji świąt i rocznic. Tylko w tym roku, w okresie wakacji, do Szczuczyna zawitali członkowie Orkiestry Dętej OSP, a także mszczonowscy seniorzy. Prałat Świderski nie krył, że zawsze z radością przyjmuje gości z miasta, które cały czas uważa za swoje. Utwierdzał go w tym przekonaniu także jego następca ks. prałat Tadeusz Przybylski, który podczas serdecznego powitania na początku jubileuszowej Mszy Świętej, mówił o mszczonowskiej parafii jako o jego domu, do którego może powracać kiedy tylko przyjdzie mu na to ochota. Z okazji 50-lecia przedstawiciele parafialnych formacji oraz kół modlitewnych obdarowali prałata Świderskiego kwiatami i upominkami. Prezent i kwiaty w darze byłemu duszpasterzowi przynieśli również burmistrz Józef Grzegorz Kurek oraz przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski. MM Budowanie żywych pomników Papieskie stypendia dla uzdolnionych studentów Komitet Budowy Pomnika Jana Pawła II zgodnie z coroczną tradycją przyznał stypendia dla uzdolnionych studentów. Finansowe wsparcie dla uczącej się młodzieży, to odpowiedź na wezwanie papieskie o budowanie żywych pomników. Mszczonowianie po ufundowaniu figury Wielkiego Papieża, jaka stoi w parku, rozciągającym się pomiędzy kościołem farnym a ratuszem, przystąpili do realizacji idei błogosławionego Jana Pawła II, który kształcących się młodych ludzi otaczał szczególną opieką. Zbieranie funduszy dla najzdolniejszych, które odbywa się w Dniu Papieskim jest tego najlepszym potwierdzeniem. Członkowie Komitetu uznali, że właśnie ten dzień (9.10), będzie najlepszym terminem, aby dokonać publicznego wręczenia stypendiów. Na zakończenie popołudniowej Mszy Świętej, jaka odbywała się w kościele farnym, przewodniczący Komitetu- Łukasz Koperski dokonał uroczystego przekazania dokumentów, stwierdzających przyznanie stypendiów. W tym roku otrzymało je aż 14osób. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Karolina Włodarczyk studiująca na Uniwersytecie Wrocławskim, Iwona Woźniak (Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie), Iwona Chojecka (Wyższa Szkoła Turystyki w Warszawie), Agata Biniecka (Uniwersytet Łódzki ), Łukasz Pieniążek (Uniwersytet Warszawski), Hubert Szwagrzyk (Instytut Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji w Warszawie), Dorota Kaźmierczak (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie), Daniel Reszka (Wyższa Szkołą Kultury Fizycznej w Pruszkowie), Justyna Rydzewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Anna Badowska (Politechnika Warszawska), Krzysztof Głowa (Uniwersytet Opolski), Daniel Zaszewski (Uniwersytet Warszawski ), Ewelina Melon (Uniwersytet Warszawski ) oraz Natalia Seliga (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). MM Merkuriusz Mszczonowski październik 2011/nr 10 15

16 KULTURA zauważyć, że ten rodzaj aktywności jest popularny wśród młodych ludzi. Kiedy odbędą się pierwsze zajęcia? Różne style Jeden taniec Więc nie przewiduję jakichkolwiek Ile potrwa cały projekt? Czy na kłopotów z utworzeniem grup. zakończenie uczestniczy dostaną Warsztaty będą prowadzone w sali jakieś certyfikaty potwierdzające tanecznej Mszczonowskiego z d o b y c i e o k r e ś l o n y c h Taniec w unijnym rytmie Ośrodka Kultury, gdzie mamy salę umiejętności? specjalnie przygotowaną do tego Z Katarzyną Wójcik, koordynatorem projektu Różne style Jeden typu zajęć. Będą się one odbywały - Pierwsze zajęcia odbędą się 8 taniec, którego realizacja właśnie rusza w Gminie Mszczonów raz w tygodniu, w soboty od godziny października, a czas trwania całego Każda z grup będzie ćwiczyła rozmawia Rafał Wasilewski. projektu przewidziany jest to końca po 4 godziny. listopada bieżącego roku. W Proszę powiedzieć do kogo Popularne programy telewizyjne, w ramach projektu odbędą się 4 skierowany jest projekt Różne style których promowany jest taniec Czyli grupy nie są jeszcze zjazdy, z których każdy będzie Jeden taniec, którego realizacja s p r a w i ł y, ż e o d r o d z i ł o s i ę całkowicie utworzone? Gdzie więc obejmował 4 godzinny moduł nauki ruszy lada dzień w Gminie zainteresowanie szeroko pojętym z a i n t e r e s o w a n i u d z i a ł e m w jednej formy tańca dla jednej Mszczonów? tańcem. Oczywistą rzeczą jest też, projekcie mogą się zgłaszać? grupy. Oczywiście na zakończenie że młodzi ludzie w wieku naszych uczestnicy warsztatów otrzymają - Grupy docelowe, do których beneficjentów przejawiają raczej - Tak. Nabór prowadzimy jeszcze do dyplomy ukończenia zajęć. skierowany jest nasz projekt są z a i n t e r e s o w a n i e w s z e l k i m i końca września, więc chętni mogą właściwe dwie. Pierwszą są rodzajami tańca związanymi z się jeszcze zgłaszać do biura Na zakończenie proszę jeszcze u c z n i o w i e k l a s I V - V I s z k o ł y nowoczesnymi raczej jego formami projektu, które znajduje się w powiedzieć ile udało się uzyskać podstawowej, drugą uczniowie klas oraz modną aktualnie muzyką, ale Gimnazjum im. Jana Adama dofinansowania unijnego na ten I-III gimnazjum z Mszczonowa. Mogą będziemy chcieli przekazać im Maklakiewicza przy ul. Szkolnej 3 lub projekt? to więc być uczniowie zamieszkali także informacje oraz praktyczne pod numerem telefonu na terenie Gminy Mszczonów, ale umiejętności w zakresie tańca oraz bezpośrednio do mnie. - Dokładnie jest to kwota 4500,50 zł, uczący się w jednej z tych dwóch towarzyskiego, bo przecież takie z c z e g o o t r z y m a m y 7 0 % typów szkół w Mszczonowie. umiejętności przydadzą się im z Kto będzie instruktorem podczas dofinansowania unijnego w pewnością wielokrotnie w dalszym tych warsztatów? Czy będzie to ramach PROW na lata Jaką formę będą miały zajęcia życiu. tylko jeden instruktor czy będzie Będzie to więc dokładnie kwota prowadzone w ramach projektu? - Będą to warsztaty tańca Ile osób będzie mogło wziąć udział w zajęciach i gdzie będą ich może kilku? - P r o j e k t z a k ł a d a u d z i a ł ,35 zł. Dziękuję za rozmowę. obejmujące naukę elementów one prowadzone? profesjonalnych instruktorów. Każdy t a ń c a w s p ó ł c z e s n e g o, z nich będzie pracował z daną - Dziękuję również i zapraszam nowoczesnego, hip-hop'u oraz - Zgodnie z założeniami projektu grupą w ramach jednego stylu. wszystkich chętnych do udziału w tańca towarzyskiego. Będziemy łącznie w warsztatach będzie M u s z ą o n i t e ż p o s i a d a ć projekcie. starać się, aby każdy z tych uczestniczyło 30 osób. Będą to dwie uprawnienia instruktora lub trenera elementów był pomyślany tak, aby grupy 15-osobowe zgodnie z danej formy tańca oraz niezbędne był atrakcyjny dla młodych ludzi podziałem wiekowym na szkołę doświadczenie w prowadzeniu biorących udział w warsztatach. podstawową i gimnazjum. Trzeba podobnych warsztatów. Szanowni Państwo! Naszym podstawowym atutem jest fakt, że podejmujemy się Reprezentujemy Kancelarię zajmującą się organizowaniem dochodzenia roszczeń w imieniu klienta bez żadnych opłat z góry i pomocy finansowej dla osób poszkodowanych w wypadkach. Działamy na natychmiast po zgłoszeniu nam tego faktu, oraz po otrzymaniu odpowiednich terenie całej Polski, a nasi Klienci za poprowadzenie ich sprawy nie ponoszą pełnomocnictw. Nasi klienci nie wydają więc ani złotówki z własnej kieszeni, a żadnych opłat z góry! dzięki naszemu doświadczeniu i dużej skuteczności uzyskujemy dla nich dużo W swojej codziennej pracy zawodowej, a na pewno i w życiu wyższe środki finansowe, niż przy ich osobistym (bezpośrednim) staraniu. prywatnym spotykacie się Państwo z osobami pokrzywdzonymi przez los lub z W sprawach bardzo trudnych nie wahamy się dochodzić praw naszych członkami ich rodzin, w wielu przypadkach może osoby takie szukały u klientów również w postępowaniu sądowym. Reprezentujemy naszych Państwa pomocy lub wsparcia finansowego. Wychodząc na przeciw takim klientów także w sadzie, a na tym etapie postępowania sądowego również potrzebom poprzez Państwa Placówkę pragniemy dotrzeć do takich osób i nie pobieramy żadnych opłat, wszystkie opłaty i koszty sądowe w całości pragniemy wyjść z propozycją zorganizowania takiej pomocy finansowej pokrywa nasza Kancelaria! właśnie dla osób poszkodowanych w różnego rodzaju wypadkach, a także W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić na niżej podane zorganizowania pomocy finansowej dla każdego członka najbliższej rodziny numery telefonów, bądź skorzystać z informacji zawartych na naszej stronie: osoby, która zginęła w wypadku. Ogromna ilość osób poszkodowanych wypadkach (ponad Wszystkim osobom zainteresowanym naszą pomocą prosimy o 90%!!!), zarówno w wypadkach komunikacyjnych jak i w wypadkach w pracy, przekazanie kontaktu do naszej Kancelarii, my zaś ze swojej strony w rolnictwie, w miejscach publicznych, a także osób poszkodowanych w gwarantujemy, że każdym Klientem zajmiemy się indywidualnie, a jego wyniku błędów czy zaniedbań medycznych nie zdaje sobie sprawy, że sprawę poprowadzimy bez opłat z góry i z należytą starannością. przysługuje im zadośćuczynienie za przeżyte krzywdy, ból, cierpienie czy za utratę bliskiej osoby. Co więcej, wcale nie trzeba być ubezpieczonym aby Pozdrawiam serdecznie. otrzymać środki finansowe rekompensujące zarówno szkody osobowe i Piotr Skrzypczak zdrowotne jak i szkody na mieniu! Mało kto wie, że takich roszczeń można Koordynator Kancelarii dochodzić nawet do 3 lat od wypadku, a w niektórych przypadkach nawet do 10 i 20 lat! Merkuriusz Merkuriusz Mszczonowski Mszczonowski październik styczeń Merkuriusz 2011/nr 2011/nr Mszczonowski 01 (182) 10 czerwiec 2011/nr 06 (187) 3

17 KULTURA Wywiad MOK działa pełną parą O propozycjach Mszczonowskiego Ośrodka Kultury na spędzenie wolnego czasu, nowych pomysłach i inicjatywach oraz projekcie unijnym z Grażyną Pływaczewską, dyrektorem MOK-u rozmawia Rafał Wasilewski - Pani dyrektor MOK Grażyna Pływaczewska Pani dyrektor rozpoczął się nowy rok szkolny a wraz z Tak. Jest to nasza nowa propozycja na aktywne nim Mszczonowski Ośrodek Kultury przygotował spędzanie wolnego czasu przez mszczonowskich szereg zajęć i propozycji na zagospodarowanie seniorów. Uniwersytet ma działać w MOK-u jako wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Co sekcja edukacyjno-integracyjna skierowana nie nowego czeka na osoby chcące skorzystać z tylko do seniorów, ale także do każdego kto będzie szerokiej oferty MOK-u? chciał wziąć udział w bardzo szerokiej gamie zajęć - Tak, co roku staramy się wzbogacać naszą ofertę przygotowanych specjalnie z myślą o mieszkańcach zajęć z myślą o mieszkańcach Mszczonowa i okolic. miasta i gminy. Opiekę naukowo-dydaktyczną nad Od końca wakacji prowadzimy coroczne nabór do Mszczonowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku poszczególnych sekcji działających w naszym objęła Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w ośrodku, a jest ich całkiem sporo. Staramy się, aby Żyrardowie, a patronat honorowy będzie pełnił nasza oferta wychodziła naprzeciw oczekiwaniom Burmistrz Mszczonowa. różnych grup wiekowych i aby osoby przychodzące Oprócz serii ciekawych wykładów, które będą do nas miały możliwość jak najszerszego rozwoju i odbywać się co drugi tydzień na słuchaczy czekać samorealizacji. Nacisk kładziemy głównie na rozwój będą zajęcia z promocji zdrowia, informatyczne, artystycznych zainteresowań, ale coraz częściej plastyczne, wokalne, lektorat z języka angielskiego, MOK staje się też miejscem, gdzie można zadbać o Pilates, aerobik wodny, spotkania w klubie swoje zdrowie i kondycję fizyczną. Jeśli chodzi o filmowym, wieczorki taneczne, zajęcia teatralne czy zajęcia rozwijające typowo artystyczne uzdolnienia też Nordic Walking oraz gimnastyka geriatryczna to możemy zaproponować zainteresowanym przygotowana specjalnie z myślą o seniorach. zajęcia wokalne w grupach Voice i Wokaliza. Mamy Będziemy też starać się organizować cykliczne zajęcia plastyczne dla dzieci czy też zajęcia spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy będą teatralne dla młodzieży w grupie Skorpion. opowiadać o swoich pasjach i zainteresowaniach. Działają u nas sekcje tańca współczesnego i tańca Każdy więc na pewno znajdzie coś ciekawego dla sportowego, które cieszą się stale rosnącym siebie. powodzeniem. Dla tych, którzy pragną rozwijać swoje talenty krasomówcze istnieje poradnia A jaki jest koszt udziału w takich zajęciach recytatora. Wciąż nie brak też chętnych do spotkań uniwersyteckich? przy grach komputerowych na dużym ekranie. - Aby stać się słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Oferta MOK-u jest więc naprawdę zróżnicowana. Wieku wystarczy wpłacić wpisowe (30 zł) oraz uiścić opłatę semestralną (50 zł). To wystarcza, aby Wkrótce w MOK-u ruszą też pierwsze zajęcia otrzymać naszą legitymację uprawniającą do zupełnie nowej w Mszczonowie idei, mam tu na udziału we wszystkich wspomnianych wyżej myśli Uniwersytet Trzeciego Wieku. Proszę zajęciach. Wyróżniający się Słuchacze otrzymują na powiedzieć coś więcej o tym pomyśle. koniec roku akademickiego dyplomy ukończenia MUTW, które będą miały oczywiście charakter symboliczny. Słuchacz będzie miał prawo uczestniczyć w wybranych przez siebie wykładach, k o ł a c h z a i n t e r e s o w a ń o r a z z a j ę c i a c h dodatkowych. M o g ę t e ż j u ż d z i ś z a p r o s i ć w s z y s t k i c h zainteresowanych na uroczystą inaugurację roku akademickiego, która odbędzie się 30 września br. o godz w sali kinowej MOK-u. Wiem, że MOK jest realizatorem projektu unijnego Wakacyjna Szkoła Cheerleaders od zabawy do sukcesu. Co już zostało zrealizowane w ramach tego projektu, a co będzie realizowane w najbliższym czasie? Ile udało się pozyskać dofinansowania unijnego na ten projekt? - Tak. Jest to projekt LGD realizowany przez MOK, a skierowany jest on do uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej oraz dla uczniów z klas I-III gimnazjum z terenu dwóch gmin Mszczonowa oraz Radziejowic. W ramach tego właśnie projektu jeszcze w sierpniu 14 uczestniczek z gminy Mszczonów wzięło udział w 10-dniowej Wakacyjnej Szkole Cheerleaders, gdzie poprawiały swoją kondycję fizyczną, uczyły się nowych elementów tańca nowoczesnego oraz przygotowywały się do kolejnego sezonu 2012 w Polskim Stowarzyszeniu Cheerleaders. W najbliższym czasie również w ramach projektu Wakacyjna Szkoła Cheerleaders od zabawy do sukcesu dzieci i młodzież z terenu obu gmin będą już wkrótce uczestniczyć w warsztatach z tańca sportowego, które poprowadzi pani Katarzyna Wójcik. Projekt obejmuje również zajęcia w a r s z t a t o w o - s z k o l e n i o w e d l a nauczycieli/instruktorów tańca z terenu gmin objętych działaniem LGD Ziemia Chełmońskiego. Koordynatorem projektu jest natomiast pani Anna Wójcik z Gminnego Centrum Informacji. Łączna suma, na którą opiewa projekt to zł, z czego 70% to dofinansowanie unijne, reszta to nasz wkład własny. Jakie imprezy czekają na mszczonowian w najbliższym czasie? Na co możemy zaprosić mieszkańców miasta i gminy już dziś? Nowym naszym pomysłem będą w tym roku Wybory Miss Mszczonowa. Początkowo mielismy pewne kłopoty z wystarczająca liczbą kandydatek, aby impreza ta mogła się odbyć, ale w końcu dziewczyny zdobyły się na odwagę i już 29 października 2011 roku o godzinie w Mszczonowskim Ośrodku Kultury (sala widowiskowa) odbędą się eliminacje, w czasie których wybranych zostanie 16 finalistek. Gala finałowa zaś zaplanowana jest na 26 listopada br. również w MOK-u. Będzie to pierwsza edycja tej imprezy pod honorowym patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza Koperskiego. Już dziś zapraszam wszystkich mieszkanców Mszczonowa na galę finałową. Dziękuje za rozmowę. - Dziękuję również i zapraszam wszystkich do Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Sonda uliczna przeprowadzona roku Z a p y t a l i ś m y m i e s z k a ń c ó w Mszczonowa jak oceniają kulturalną s t r o n ę g m i n y M s z c z o n ó w w odniesieniu do organizowanych wydarzeń kulturalnych zarówno w samym mieście jak i całej gminie. - Widać, że w naszym mieście coś się dzieje. Wiele się słyszy o organizowanych imprezach kulturalnych. W lato było dużo festynów organizowanych przez MOK. Wydaję mi się, że jak na tak niewielkie miasto takiego show. To ogromna promocja dla sporo się robi- mówi pani Krystyna. Mszczonowa, dlatego mam nadzieję, że w - Według mnie w Mszczonowie nie ma miejsc, gdzie przyszłym roku też taka rekonstrukcja będzie miała można wyjść na kawę czy herbatę oraz dobre miejsce- mówi pani Agnieszka. ciasto. Brakuje takiego miejsca, bo przecież kawa w - Ja póki co nie pracuję i siedzę z dzieckiem w domu. domu nie smakuje tak samo jak w kawiarni. Co do Dlatego chodzę na wiele zajęć organizowanych samych imprez kulturalnych, to przyznam, że nie przez MOK. Muszę przyznać, że każdy może znaleźć chodzę, choć wiem, że takie w mieście są tam coś dla siebie, bo różnorodność zajęć jest organizowane- mówi pani Elżbieta. naprawdę bardzo duża- mówi pani Anna. - Moim zdaniem wiele zajęć prowadzonych w MOK- - Muszę przyznać, że w Mszczonowie dzieci i u jest dla dzieci. A niestety nie ma zbyt wielu tego młodzież mają gdzie spędzić wolny czas, mam tu na typu zajęć dla młodzieży, która zamiast mieć jakieś myśli MOK. Gorzej z tymi dziećmi z terenów wiejskich. zainteresowania to siedzi pod blokiem albo na Gmina stara się pokazać z jak najlepszej strony, ławkach w parku. A jak się tak siedzi bezczynnie to choć nie zawsze obiera właściwy kierunek. Bitwa różne pomysły do głowy przychodzą i niekoniecznie Mszczonowska to ogromne przedsięwzięcie, które mądre- mówi pani Barbara. kosztowało nie małe pieniądze. W ramach tych - Ostatnią ogromną imprezą była rekonstrukcja kosztów można zrobić przecież wiele innych rzeczy, Bitwy Mszczonowskiej. Muszę przyznać, że byłam które przysłużą się bardziej mieszkańcom- mówi pan pod wrażeniem. Nigdy wcześniej nie widziałam Adam. Merkuriusz Mszczonowski październik 2011/nr 10 17

18 KULTURA Spektakl w MOK-u Dulska w Mszczonowie Wystawiony w MOK-u spektakl - Śmiech nie grzech czyli Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej- to niewątpliwie kulturalne wydarzenie roku w Mszczonowie. Przedstawienie w wykonaniu artystów warszawskiego Teatru Żydowskiego odbyło się 29 września, a jego honorowym gościem na widowni był Starosta Wojciech Szustakiewicz. Wielka sztuka zagościła na scenie Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w ramach cyklu imprez, związanych z ustanowieniem powiatu żyrardowskiego Stolicą Kultury Mazowsza To prestiżowe wyróżnienie niewątpliwie jest też nobilitacja dla Mszczonowa, który ma w strukturach powiatowych znaczącą pozycję. Sztuka Gabrieli Zapolskiej przyciągnęła do MOK-u wielu mszczonowian. Wszystkie miejsca na widowni zostały zajęte. Dyrekcja MOK-u, aby umożliwić obejrzenie przedstawienia jak największej liczbie osób zdecydowała się nawet na zdominowany przez energiczną małżonkę- Dulski, ustawienie tzw. dostawek. zagrany przez Grzegorza Kulikowskiego wszyscy Sala widowiskowa ośrodka aktorzy biorący udział w sztuce z pewnością na długo pękała w szwach, a po pozostaną w pamięci mszczonowskiej publiczności. zakończeniu spektaklu długo Reżyserem i twórczynią choreografii była Lena rozbrzmiewała gromkimi Szurmiej, jej asystentką - Małgorzata Szurmiej. O o k l a s k a m i. W s p a n i a l e scenografię i kostiumy zatroszczyła się Marta odegrana rola tytułowej Grudzińska, zaś o muzykę i efekty dźwiękowe - Rajmund Dulskiej, w wykonaniu Ewy Filipiak. Tucholskiej, rewelacyjna MM praczka Tadrachowa, w jaką wcieliła się Helena Wilda, czy też pokazowo przedstawiony, milczący i Mszczonowski Hufiec ZHP Nowe oblicze mszczonowskiego Hufca ZHP Komendant mszczonowskiego Hufca ZHP, druhowie współorganizują wraz z władzami harcmistrz Zbigniew Grabek, pożegnał się z miejskimi oficjalne uroczystości ku czci bohaterskich dotychczas sprawowaną funkcją. Jego wrześniowych żołnierzy i poległych mszczonowian. następczynią, wybraną podczas Zjazdu Zwykłego Harcerze współtworzą miejscową Grupę Hufca, odbytego 15 października, została druhna Rekonstrukcji Historycznej Strzelcy 31pp, a także podharcmistrz Renata Wrocławska. Nominację na odgrywają kluczowe role w utworzonym w tym jej zastępcę, odpowiedzialnego za sprawy roku Mszczonowskim Stowarzyszeniu Historycznym. programowe Hufca, otrzymał- dh przewodnik Są też współorganizatorami inscenizacji bitwy, Bartłomiej Woźniak. W skład nowej Komendy jaka odbyła się w tym i w poprzednim roku. Hufca weszli także przewodnicy: Przemysław Ponadto, co bardzo istotne, ostatnie lata są dla Zawdzki (skarbnik), Piotr Dymecki (odpowiedzialny mszczonowskiego hufca okresem zwiększania za promocję i sprawy wizerunkowe Hufca) oraz stanu osobowego. W czasach, gdy liczba harcerzy Krzysztof Kurzepa. Hufcowej Komisji Rewizyjnej w Polsce drastycznie się zmniejsza, Hufiec przewodzi dotychczasowy komendant - harcmistrz Mszczonów zwiększył ilość swych członków z 89 do Zbigniew Grabek, a członkami komisji zostali 139 osób. Olbrzymia w tym zasługa druhów i druhen przewodnicy - Robert Zieliński i Paweł Kurzepa. t w o r z ą c y c h d r u ż y n y n a t e r e n i e g m i n y Nim jednak doszło do mianowana nowych Radziejowice, gdzie ostatnio założono szczep. Co władz mszczonowskiego harcerstwa uczestnicy roku mszczonowscy harcerze organizują Obozową z j a z d u w y s ł u c h a l i s p r a w o z d a n i a z Akcje Letnią, a także wiele biwaków i rajdów oraz dotychczasowej działalności komendy. Przedstawił uczestniczą w miejskich uroczystościach i świętach je komendant Grabek. Ostatnie lata były dla hufca kościelnych. Na zakończenie warto też wspomnieć wyjątkowo korzystne. Harcerze otrzymali od władz o s y m b o l i c z n y m z a k o ń c z e n i u k a d e n c j i miejskich swą siedzibę- przy ulicy Warszawskiej 26. dotychczasowych hufcowych władz, jakim było Pomieszczenia harcówki zostały wyremontowane. ufundowanie i odsłonięcie 10 września br. tablicy Hufiec przeprowadził i zakończył akcję bohater, pamiątkowej ku czci żołnierzy 31 psk, w której w wyniku której otrzymał imię 31 pułku Strzelców uczestniczył burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kaniowskich. Świętem mszczonowskiego Kurek oraz oficerowie 15 Sieradzkiej Brygady harcerstwa ustanowiony został dzień 11 września. Wsparcia Dowodzenia, kontynuatorki tradycji Tego dnia w 2009 roku, czyli w 70-tą rocznicę bitwy Strzelców Kaniowskich, z którą harcerze oficjalnie mszczonowskiej `39 Hufiec otrzymał sztandar, który współpracują od roku zakupiono ze środków własnych oraz darowizn Kolejne sprawozdanie, podsumowujące złożonych przez mieszkańców Mszczonowa. W działalność hufca zostało przedstawione przez kolejne rocznice bitwy mszczonowskiej druhny i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- druha harcmistrza Bogdana Laskowskiego. Uczestnicy Zjazdu po wysłuchaniu obu wystąpień udzielili absolutorium odchodzącej komendzie. Gratulacje za osiągnięcia w pracy związkowej złożyli komendantowi Grabkowi oraz wszystkim mszczonowskim harcerzom obecni na Zjeździe p e ł n o m o c n i c y k o m e n d a n t a C h o r ą g w i Mazowieckiej ZHP - hm. Andrzej Gorczyca i hm. Edyta Ręczkowska. Z ich rak komendant Grabek odebrał upominek- tablicę z wygrawerowaną na niej sentencją, autorstwa twórcy polskiego skautingu druha Andrzeja Małkowskiego. Nowo wybrana komendant, druhna Renata Wrocławka swą wdzięczność dla swego poprzednika okazała jesiennym bukietem kwiatów. Wręczając go poprosiła swego mentora o dalszą współpracę i wsparcie w kierowaniu hufcem, czego dh Grabek już jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej jej nie odmówił. Opisując przebieg mszczonowskiego Zjazdu należy jeszcze wspomnieć o bardzo miłym akcencie, jakim było podziękowanie za wieloletnią działalność harcerską druhnie podharcmistrz Jadwidze Laskowskiej i druhowi harcmistrzowi Bogdanowi Laskowskiemu. Obydwoje otrzymali od druha Grabka pamiątkowe upominki. Zjazd zakończono dyskusją na temat zaproponowanego Programu Rozwoju Hufca na lata W planach harcerskich znalazły się m. i n. t a k i e p u n k t y j a k : w s p a r c i e w przeprowadzeniu remontu harcówki w Radziejowicach, zaadoptowanie poddasza mszczonowskiej harcówki, założenie strony internetowej Hufca, organizowanie kursów dla zastępowych i drużynowych, rozwój drużyny zuchowej w Mszczonowie oraz wsparcie dla tworzącej się drużyny harcerskiej w Korytowie, propagowanie wiedzy o lokalnej historii i bohaterze Hufca, a także założenie kręgu instruktorskiego. Po przeprowadzeniu dyskusji na temat poszczególnych punktów, zaproponowanych przez nowe hufcowe władze, przewodniczący Zjazdu - dh przewodnik Krzysztof Kurzepa dokonał jego oficjalnego zamknięcia. Mateusz Milczarek 18 2 Merkuriusz Merkuriusz Mszczonowski Mszczonowski październik styczeń Merkuriusz 2011/nr 2011/nr Mszczonowski 01 (182) 10 czerwiec 2011/nr 06 (187) 3

19 SPORT OSiR Finały Ligi Orłów i Orlików rozegrane 2. Orliki - gimnazjum: Szymon Sokołowski z drużyny Osuchów II. Najlepszymi bramkarzami Ligi Orłów i Orlików w sezonie 2011 w poszczególnych kategoriach zostali: 1. Orliki - szkoła podstawowa: bramkarz z drużyny SP Mszczonów. 2. Orliki - gimnazjum: bramkarz z drużyny Osuchów II. Po zaciętej rywalizacji najmłodszych zawodników, o godz. 15:00 rozpoczęły się finałowe zawody Ligi Orłów i Orlików w sezonie 2011 w kategorii OPEN. Wystartowało w nich 7 drużyn (70 zawodników) podzielonych na dwie Ligi, w tym: 1. OPEN - I Liga: W sobotę 15 października br. w Mszczonowie na boisku Orlik odbył I miejsce - OSP 6 pkt - bramki 6-1 się V Finałowy Turniej z cyklu Liga Orłów i Orlików w piłce nożnej. II miejsce - Dream Team 3 pkt - bramki 6-3 Zawody w kategorii Liga Orlików rozpoczęły się o godz.12:00 i III miejsce - Radziejowice 0 pkt - bramki 1-9 wystartowało w nich 7 drużyn (70 zawodników) reprezentujących Mszczonów, 2. OPEN - II Liga: Osuchów, Piekary i Lutkówkę. Zawodnicy rywalizowali w następujących I miejsce - Nam Strzelać Nie Kazano 7 pkt - bramki 8-1 konkurencjach: II miejsce - Pniewy 7 pkt - bramki 9-4 III miejsce - FC po Nalewce 3 pkt - bramki Orliki - szkoła podstawowa IV miejsce - 0,7 na Łeb 0 pkt - bramki Orliki - gimnazjum W poszczególnych kategoriach drużyny zajęły następujące miejsca: Jeżeli drużyny będą grały w takich samych składach w sezonie 2012 wtedy 1. Orliki - szkoła podstawowa: drużyna Legionistów spada do II Ligi, natomiast drużyna Nam Strzelać Nie I miejsce - SP Mszczonów 7 pkt - bramki 9-0 Kazano awansuje do I Ligi. II miejsce - Piekary I 7 pkt - bramki 6-0 III miejsce - UKS Lutkówka 3 pkt - bramki 4-5 Ewentualne składy poszczególnych lig w sezonie 2012 przedstawiają się IV miejsce - Piekary II 0 pkt - bramki 0-14 następująco: 2. Orliki - gimnazjum: 1. OPEN - I Liga: I miejsce - Osuchów II 6 pkt - bramki DreamTeam II miejsce - Osuchów I 1 pkt - bramki OSP III miejsce - OSP Mszczonów 1 pkt - bramki Nam Strzelać Nie Kazano - Radziejowice Punktacja końcowa po pięciu turniejach przedstawia się następująco: 2. OPEN - II Liga: - Kategoria Orliki - szkoła podstawowa: - Legioniści 1. Piekary I 29 pkt - bramki Białe Murzyny 2. SP Mszczonów 26 pkt - bramki ,7 na Łeb 3. UKS Lutkówka 20 pkt - bramki FC po Nalewce 4. UKS Olimpijczyk pkt - bramki Pniewy 5. Piekary II 1 pkt - bramki Kategoria Orliki - gimnazjum: Najlepszymi strzelcami Ligi Orłów i Orlików w sezonie 2011 zostali: 1. Osuchów II 34 pkt - bramki OPEN - I Liga: Tomasz Skórzyński z drużyny OSP. 2. OSP Mszczonów 14 pkt - bramki OPEN - II Liga: Daniel Sas z drużyny 0,7 na Łeb. 3. Osuchów I 7 pkt - bramki Tajfuny - Pędziwiatry 4 pkt - bramki 6-5 Najlepszymi bramkarzami Ligi Orłów i Orlików w sezonie 2011 zostali: 5. Osuchów III 0 pkt - bramki OPEN - I Liga: bramkarz z drużyny OSP. 6. No Name 0 pkt - bramki OPEN - II Liga: bramkarz z drużyny Nam Strzelać Nie Kazano. Najlepszymi strzelcami Ligi Orłów i Orlików w sezonie 2011 w poszczególnych W kategorii Liga Orlików ze szkoły podstawowej i gimnazjum każdy kategoriach zostali: zawodnik z drużyny, która zdobyła I miejsce otrzymał: złoty medal, koszulkę z 1. Orliki - szkoła podstawowa: Grzegorz Kosowski z drużyny UKS Lutkówka. napisem Mistrz Ligi Orłów i Orlików 2011 oraz gadżety reklamowe, a drużyna otrzymała piękny puchar za zdobycie I miejsca. Za II i III miejsce zawodnicy otrzymali medale, a drużyny piękne puchary. Najlepszy bramkarz i najlepszy piłkarz Ligi Orlików otrzymał pamiątkową statuetkę. W kategorii Liga Orłów w I Lidze każdy zawodnik z drużyny, która zdobyła I miejsce otrzymał: koszulkę z napisem Mistrz Ligi Orłów i Orlików 2011 oraz gadżety reklamowe, a drużyna otrzymała piękny puchar za zdobycie I miejsca. Za II i III miejsce drużynom wręczono piękne puchary. Najlepszy bramkarz i najlepszy piłkarz Ligi Orłów został uhonorowany pamiątkową statuetką. Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez Organizatora Turnieju Ligi Orłów i Orlików edycja 2011 OSiR Mszczonów. Finałowy turniej z cyklu Ligi Orłów i Orlików w piłce nożnej toczył się w miłej, sportowej atmosferze przy fantastycznym dopingu zgromadzonej publiczności. Zarówno zawodnicy jak i widzowie przeżyli mnóstwo wrażeń i emocji, ponieważ rozgrywane mecze były interesujące i zacięte. Organizator turnieju - OSiR Mszczonów przygotował dla wszystkich zawodników gorącą herbatą i przepyszne ciasteczka. - Pomysł okazał się bardzo udany, formuła imprezy spodobała się uczestnikom. W rozgrywkach uczestniczyło naprawdę wiele drużyn. Dziś już mogę zaprosić wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji Ligi Orłów i Orlików w piłce nożnej, która wystartuje w marcu przyszłego roku - powiedział Michał Szymański, dyrektor OSiR-u. Opracował: Dariusz Biernacki Instruktor tenisa stołowego Merkuriusz Mszczonowski październik 2011/nr 10 19

20 SPORT Stadion lekkoatletyczny w Osuchowie r. Osuchowskie święto lekkoatletyczne W ostatnią sobotę września (24.09) na stadionie lekkoatletycznym w Osuchowie spotkali się biegacze ze szkół podstawowych i gimnazjów z całego regionu. W ramach osuchowskiego mityngu lekkoatletycznego rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu Żyrardowskiego LZS oraz Mistrzostwa Klubu LKS Osuchów. Podmiotami organizującymi biegi byli: Gmina Mszczonów, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Żyrardowie i LKS Osuchów. Natomiast personalnie ciężar związany z przygotowaniem i poprowadzeniem zawodów spoczął na dwóch pasjonatach sportu: Bogusławie Kierzkowskim oraz Stanisławie Zdunku. Podczas mityngu dziewczęta rywalizowały ze sobą w biegach na dystansach: 60m, 200m, 300m, 600m. Chłopcy ścigali się na odcinkach: 60m, 200m, 300m i 1000 metrów. Dodatkową konkurencją dla młodych sportowców był podczas zawodów skok w dal. Wszystkie konkurencje rozgrywane były w trzech kategoriach wiekowych (zgodnie z przepisami PZLA): dzieci młodsze ur. 2000/2001, dzieci starsze ur. 1999/1998, młodzicy ur. 1997/1996 Zgodnie z informacjami przekazanymi przez jednego z organizatorów - Stanisława Zdunka - bohaterami biegów była piątka zawodników, którzy swoimi wynikami udowodnili, że śmiało mogą startować w imprezach o randze ogólnopolskiej. Do tych najbardziej utalentowanych młodych lekkoatletów należą: Natalia Słodka (czas:8,28s, dystans: 60 m, kat. wiekowa: 1997/96), Bartosz Lusztak (czas: 7,87s, dystans: 60 m, kat. wiekowa: 1999/98), Krzysztof Ciurzyński (czas: 25,20s, dystans: 200 m, kat. wiekowa: 1997/96), Dawid Chyła (czas: 55,38s, dystans: 300 m, kat. wiekowa: 2000/01) oraz Andrzej Wojtczak (czas: 2,50,00m. dystans: 1000 m, kat. wiekowa: 1997/96). Szczegółowe wyniki mityngu poniżej MM 60m Zwycięzcy Mityngu w Osuchowie / Rocznik 2001/2000 Rocznik 1999/1998 Rocznik 1997/ Krawczyk Agnieszka 9,23 Modalewska Sylwia 8,56 Słodka Natalia 8,28 2 Maliszewska Magdalena 9,56 Zdzieszyńska Karolina 8,81 Cyrkanowicz Ewelina 9,69 3 Włodarczyk Karolina 9,91 Maciszewska Natalia 8,95 Kamińska Julia 9,70 1 Wojciechowski Kacper 9,10 Lusztak Bartosz 7,87 Dobrzyński Marcin 8,10 2 Zieliński Kamil 9,66 Petrykowski Olaf 8,38 3 Frelik Tomasz 10,14 Czeremużynski Igor 8,97 200m 1 Kowalska Patrycja 35,08 Olczak Paulina 33,12 Szustkiewicz Małgorzata 34,02 2 Majewska Wiktoria 36,78 Grzybowska Anna 33,65 Staniak Karolina 36,66 3 Świderek Alicja 37,60 Gałęziewska Ola 35,17 1 Wojciechowski Kacper 33,98 Słojewski Kamil 30,28 Ciurzyński Krzysztof 25,20 2 Olborski Jakub 35,12 Melon Arkadiusz 30,50 3 Nadulski Tomasz 35,16 Kurt jakub 31,21 300m 1 Ciesielska Magdalena 54,54 Pawelac Sylwia 50,02 Słodka Natalia 45,09 2 Krawczyk Agnieszka 56,12 Zdzieszyńska Karolina 51,80 Grębkowicz Natalia 49,89 3 Jasieńko Patrycja 56,93 Maciszewska Natalia 54,39 1 Chyła Dawid 55,38 Lusztak Bartosz 42,89 Olszak Tobiasz 41,14 2 Siedlecki Przemysław 58,30 Petrykowski Olaf 49,47 Klingbeil Bartłomiej 44,54 3 Antolak Roman 58,97 Kindel Patryk 56,90 Soboń Dominik 49,65 600m 1000m 1 Wojciechowska Zuzanna 2,00,19 Gajda Paulina 1,55,17 Ziółkowska Kamila 1,50,34 2 Pietrzak Wiktoria 2,10,05 Cybulska Dagmara 1,56,78 Pociech Weronika 1,52,77 3 Budziszewska Klaudia 2,11,77 Cybulska Klaudia 1,59,86 Zgórzak Aleksandra 1,58,96 1 Bednarek Damian 3,39,87 Korbus Krystian 3,20,83 Wojtczak Andrzej 2,50,00 2 Orłowski Wojciech 4,03,69 Budziszewski Rafał 3,34,04 Bednarek Radosław 2,53,54 3 Celejewski Dawid 4,10,49 Badowski Daniel 3,35,29 Sitkiewicz Konrad 3,03,60 Skok w dal 1 Machulska Agnieszka 3,67m Maciszewska Natalia 3,96m Boczkowska Beata 3,83m 2 Krawczyk Agnieszka 3,66m Ossolinska Karolina 3,79m Stanich Karolina 3,68m 3 Wojciechowska Zuzanna 3,52m Kowalczyk Weronika 3,68m 1 Chyła Dawid 3,50m Chałuś Tomasz 4,47m Mikołajczyk Szymon 5,14m 2 Kustosz Łukasz 3,37m Pietrzyk Michał 4,35m Krajewski Kamil 4,63m 3 Zieliński Kamil 3,27m Petrykowski Olaf 3,85m Cyranowicz Darek 4,13m 20 2 Merkuriusz Merkuriusz Mszczonowski Mszczonowski październik styczeń 2011/nr 2011/nr 01 (182) 10

PROTOKOŁ NR XXXVI/17 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

PROTOKOŁ NR XXXVI/17 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie 1 PROTOKOŁ NR XXXVI/17 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 29 marca 2017r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ NR XX/16 z XX Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

PROTOKOŁ NR XX/16 z XX Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie PROTOKOŁ NR XX/16 z XX Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie XX Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 24 lutego 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ NR XXXIII/17 z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

PROTOKOŁ NR XXXIII/17 z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie PROTOKOŁ NR XXXIII/17 z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 4 stycznia 2017r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ NR XLIV/14 z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

PROTOKOŁ NR XLIV/14 z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie PROTOKOŁ NR XLIV/14 z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie XLIV Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 18 marca 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała w

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ NR XXIV/16 z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

PROTOKOŁ NR XXIV/16 z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie PROTOKOŁ NR XXIV/16 z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie XXIV Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 29 czerwca 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ NR XLI/13 z XLI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

PROTOKOŁ NR XLI/13 z XLI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie 1 PROTOKOŁ NR XLI/13 z XLI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie XLI Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 19 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała w

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ NR XXIX/16 z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

PROTOKOŁ NR XXIX/16 z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie 1 PROTOKOŁ NR XXIX/16 z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie XXIX Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 23 listopada 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ NR XXVI/16 z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

PROTOKOŁ NR XXVI/16 z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie 1 PROTOKOŁ NR XXVI/16 z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie XXVI Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 7 września 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała

Bardziej szczegółowo

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor.

Ad.2) Na Zastępcę Przewodniczącego komisji jednogłośnie wybrano radną Danielę Jankowską- Bachor. BR.0012.7.2.2015 Protokół nr 1 /15 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego dnia 8 stycznia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności oraz: - dyrektor SAPO

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi 1. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Styczeń

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ NR XXIII/16 z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

PROTOKOŁ NR XXIII/16 z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie 1 PROTOKOŁ NR XXIII/16 z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie XXIII Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 1 czerwca 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ NR XXVII/16 z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

PROTOKOŁ NR XXVII/16 z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie PROTOKOŁ NR XXVII/16 z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie XXVII Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 5 października 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

GMINA MSZCZONÓW. Sprawozdanie. z realizacji Programu Współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok

GMINA MSZCZONÓW. Sprawozdanie. z realizacji Programu Współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok GMINA MSZCZONÓW Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ NR I/14 z I Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie. Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności zał.nr 1

PROTOKOŁ NR I/14 z I Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie. Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności zał.nr 1 1 PROTOKOŁ NR I/14 z I Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie I Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 27 listopada 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/ 344 /14 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Cegłów w 2014 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ NR XLIII/17 z XLIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

PROTOKOŁ NR XLIII/17 z XLIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie PROTOKOŁ NR XLIII/17 z XLIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie XLIII Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 27 września 2017r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie:

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie: PROTOKÓŁ Nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 24 czerwca 2015 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ NR XVI/15 z XVI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

PROTOKOŁ NR XVI/15 z XVI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie 1 PROTOKOŁ NR XVI/15 z XVI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie XVI Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 18 listopada 2015r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/07. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław Łacwik Przewodniczący ww. Komisji.

Protokół Nr 4/07. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław Łacwik Przewodniczący ww. Komisji. Protokół Nr 4/07 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 22.03.2007r. godz. 14.00 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r. PROTOKÓŁ NR 33.2016 z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 21 kwietnia 2016r. Obecni: 1. Bogdan Jusiński - Przewodniczący Komisji 2. Mirosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego 3. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015. Załącznik nr 1 do Komisji Rewizyjnej na rok 2015. 1. Ustalenie planu pracy komisji na 2015 r. Luty : 1. Przedszkole Miejskie nr 1 wykorzystanie środków przekazanych z budżetu Marzec : 1. Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ NR XL/17 z XL Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

PROTOKOŁ NR XL/17 z XL Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie PROTOKOŁ NR XL/17 z XL Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie XL Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 28 czerwca 2017r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Józef Migdałek.

Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Józef Migdałek. PROTOKÓŁ NR 58 z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Strykowie odbytego w dniu 22 września 2010 roku Obrady Komisji otworzył

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXIX/149/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 stycznia 2017 r. Lp. Termin Sesji Rady Miejskiej w Różanie Tematyka Opinie przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/475/14 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2014 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2010r.

Protokół Nr 1/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2010r. Protokół Nr 1/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2010r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Członek Komisji 3. Mirosław Sobczak - Członek Komisji

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2015 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XVIII/2015

P r o t o k ó ł Nr XVIII/2015 1 P r o t o k ó ł Nr XVIII/2015 Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w dniu 30 grudnia 2015 roku. Obrady trwały od godz. 15 30 do godz. 16 15 Podjęto

Bardziej szczegółowo

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie.

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie. PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 10 lutego 2015r. godz. 11:45 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu w Żninie, Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Warszawa, 2011 Kim jesteśmy Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów rozpoczął działalność w 2005 roku. Aktualnie w klubie działają 3 sekcje: - sekcja pływacka, -

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH w sprawie planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, -24 Warszawa ZSE.576.71.211.ŁC RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERE WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ NR VI/15 z VI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

PROTOKOŁ NR VI/15 z VI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie 1 PROTOKOŁ NR VI/15 z VI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie VI Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 4 marca 2015r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIII/122/16

Uchwała nr XIII/122/16 Uchwała nr XIII/122/16 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2011

PROTOKÓŁ NR XIII/2011 O.0002.13.2011 PROTOKÓŁ NR XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 24 października 2011 roku w godz. 16,00 17,10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/101/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 18 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/101/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 18 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/101/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 79/2010 z posiedzenia Komisji ds. Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 4 marca 2010 r.

PROTOKÓŁ Nr 79/2010 z posiedzenia Komisji ds. Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 4 marca 2010 r. PROTOKÓŁ Nr 79/2010 z posiedzenia Komisji ds. Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 4 marca 2010 r. Obecni: 1. Stefan Mikiciuk - Przewodniczący Komisji 2. Mirosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV /30/2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV /30/2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV /30/2015 RADY GMINY BESTWINA w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy oraz komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu r.

PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu r. PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu 21.12.2012r. Obecność na posiedzeniu członków Komisji oraz zaproszonych gości wg list obecności stanowiących

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia roku. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA Nr PROJEKT Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia roku. w sprawie zmian budżetu na 2013 rok UCHWAŁA Nr PROJEKT z dnia... 213 roku w sprawie zmian budżetu na 213 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 213 r. poz. 594 ) i art. 211,

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 2/2015 Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 14 stycznia 2015 r. Oświaty, Kultury Sportu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego

Adrian Szastok trener stycznia. Tomasz Kotalczyk trener lutego Adrian Szastok trener stycznia Trener zespołu KS Piekary Śląskie, który w tym sezonie z powodzeniem walczy o awans do Ligi Okręgowej jak na razie przed rundą rewanżową zajmuje trzecie miejsce. Zajmuję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. Członkowie Komisji Budżetowej obecni na posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

Nasze działania wspierają władze miasta Tychy:

Nasze działania wspierają władze miasta Tychy: Nasze działania wspierają władze miasta Tychy: Prezydent Miasta Andrzej Dziuba Zastępca Prezydenta Miasta Tychy Pani Daria Szczepańska ( ) trzeba podjąć próbę stworzenia systemu, który zadziała dobrze

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna

Bardziej szczegółowo

1.Sprawy regulaminowe.

1.Sprawy regulaminowe. Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 20 marca 2015 r. 1.Sprawy regulaminowe. - stwierdzenie quorum Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 28 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2016 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Transmisja z XIV Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego znajduje się TUTAJ

Transmisja z XIV Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego znajduje się TUTAJ XIV sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego 28 września o 11.00 rozpoczęła się XIV Sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego. Przewodniczący sejmiku województwa podlaskiego prof. Marian Szamatowicz rozpoczął

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. XIX sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 16.35 do 18.15. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 27 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2016 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/11. z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz

Protokół nr 1/11. z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz RM - KO. 0063-2/1/11 Protokół nr 1/11 z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz. 15.00 17.30 Obecni członkowie : 1. Cichal Andrzej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r.

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Ad.1 Otwarcie X sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. Przewodniczący Rady,

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Skórzewo Dane Kontaktowe: E-mail: s-kurpiewski@tlen.pl Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo