WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 11 maja 2009 r. Nr 63

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 11 maja 2009 r. Nr 63"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 11 maja 2009 r. Nr 63 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE 1224 Nr XXXII/245/09 z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bytów... UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WIELKIE 1225 Nr XXI/179/09 z dnia 10 marca 2009 r.w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Cedry Wielkie. UCHWAŁY RADY GMINY W CHOJNICACH: 1226 Nr XXI/347/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Charzykowy Nr XXI/348/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Charzykowy... UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ WODZIE: 1228 Nr XVII/155/09 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej Nr G ulic Szyszkowiec Nr XVIII/165/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie opisu granic obwodów głosowania na obszarze Gminy Miejskiej Czarna Woda... UCHWAŁA RADY GMINY W GARDEI 1230 Nr XXV/149/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy i innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia a za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw... ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY POMORSKIEGO 1231 Z dnia 28 kwietnia 2009 r. stwierdza nieważność 12 ust. 7 i 8 załącznika do uchwały Rady Gminy w Gardei Nr XXV/149/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw... UCHWAŁA RADY GMINY W KOŁCZYGŁOWACH 1232 Nr XXV/180/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/162/2009 z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie Regulaminu dla nauczycieli określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołczygłowy (ciąg dalszy na następnej stronie)

2 Województwa Pomorskiego Nr UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU 1233 Nr 15/V/2009 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania... UCHWAŁA RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA 1234 Nr XXXI/230/2009 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/216/2009 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków wynagrodzenia... UCHWAŁY RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI: 1235 Nr XXVIII/271/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Pruszcz Gdański miejsc sprzedaży napojów alkoholowych Nr XXVIII/272/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.... UCHWAŁA RADY GMINY PRZECHLEWO 1237 Nr 212/XXXIV/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli... UCHWAŁA RADY GMINY SIERAKOWICE 1238 Nr XXVII/284/09 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokości i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastepstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania... ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY POMORSKIEGO 1239 Z dnia 22 kwietnia 2009 r. stwierdza się nieważność 12 ust. 2 załącznika do uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXVII/284/09 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia w tym nagród, wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla których gmina Sierakowice jest organem prowadzącym UCHWAŁA RADY GMINY STARY TARG 1240 Nr XXV/247/2009 z dnia 13 marca w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY POMORSKIEGO 1241 Z dnia 22 kwietnia 2009 r. stwierdza nieważność uchwały 19 ust. 4 załącznika Nr 1 do uchwały Rady Gminy Stary Targ Nr XXV/247/2009 z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za (ciąg dalszy na następnej stronie)

3 Województwa Pomorskiego Nr warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE: 1242 Nr XXXIV/256/09 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Sztum odrębnych obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r Nr XXXVI/270/09 z dnia 25 kwietnia 2009 w sprawie zmiany Nr XXXIV/256/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Sztum odrębnych obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r UCHWAŁA RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE 1244 Nr 36/II/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości UCHWAŁA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU 1245 Nr 109/g285/P/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. orzeka nieważność 1 pkt 4 uchwały Nr 36/II/2009 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości UCHWAŁA RADY GMINY USTKA 1246 Nr XXV/298/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, ustalenia regulaminu wysokości, szczególnych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, a także ustalenia regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Ustka dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom szkół, dla których Gmina Ustka jest organem prowadzącym UCHWAŁY RADY MIASTA WEJHEROWA: 1247 Nr Vk/XXXIII/379/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Wejherowa na stałe obwody głosowania Nr Vk/XXXIII/380/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Miasta Wejherowa odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO: 1249 Nr 756/XXXIII/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Nr 761/XXXIII/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie likwidacji Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej w Tczewie Nr 764/XXXIII/09 z dnia 30 marca 2009 r. o zmianie uchwały Nr 227/XIII/07 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia zasad, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samodzielnej kolumny transportu sanitarnego i ogłoszeniu tekstu jednolitego SPAWOZDZANIE 1252 Z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku powiatu lęborskiego w roku (ciąg dalszy na następnej stronie)

4 Województwa Pomorskiego Nr ZARZĄDZENIE 1253 Nr 10/2009 Starosty Lęborskiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2009 Starosty Lęborskiego z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca /dziecka w domach pomocy społecznej i całodobowych placówkach opiekuńczo wychowawczych Powiatu Lęborskiego w roku kalendarzowych DECYCJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 1254 Nr OGD (7)/2009/534/VII/DJ z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Człuchowie UCHWAŁA RADY GMINY RYJEWO 1255 Nr XXVIII/217/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r UCHWAŁA RADY MIASTA GDAŃSKA 1256 Nr XXXV/988/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych

5 Województwa Pomorskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XXXII/245/2009 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bytów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1 W Statucie Gminy Bytów stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIII/252/2001 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bytów (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 75, poz. 910, z 2003 r. Nr 38, poz. 515 i Nr 113, poz. 2023) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 10 ust. 1: a) pkt c otrzymuje brzmienie: c) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu na wniosek burmistrza, b) pkt e otrzymuje brzmienie: e) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, c) pkt i pierwsze tiret otrzymuje brzmienie: - określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała Rady jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady, 2) w 11: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Sesja Rady może składać się z jednego lub kilku posiedzeń. Terminy dalszych posiedzeń w ramach jednej sesji ustala przewodniczący obrad i zawiadamia o tym ustnie na posiedzeniu. b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. O terminie sesji powiadamia się na piśmie członków Rady oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy, co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu 4a. Na pisemny wniosek osób wymienionych w ust. 4 doręczanie zawiadomień o sesji wraz z materiałami może odbywać się drogą elektroniczną. d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku sesji podaje się do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytowie, zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytowie oraz na tablicach ogłoszeń usytuowanych w Bytowie przy ul. Jana Pawła II i ul. Księdza Domańskiego, co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia. e) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Terminy zawiadomień wymienione w ust. 4 i 5 nie dotyczą sesji zwołanych w trybie określonym w ust. 3. 3) w 12: a) w ust. 6 pkt a otrzymuje brzmienie: a) jeżeli dotyczy protokołów, następnego dnia po ich podpisaniu przez przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji Rady, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia odbycia sesji Rady lub posiedzenia komisji. b) po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 9. Zainteresowany może z udostępnionych mu dokumentów sporządzać notatki, odpisy oraz wykonywać fotokopie. 4) w 16: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Komisje przedkładają Radzie, roczne plany pracy komisji na dany rok oraz sprawozdania ze swej rocznej działalności za rok poprzedni w terminie do 28 lutego każdego roku. b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 5. Plan pracy Komisji Rewizyjnej podlega zatwierdzeniu przez Radę w formie uchwały. 5) 19 otrzymuje brzmienie: Posiedzenia komisji są jawne. 2. W posiedzeniach Komisji biorą udział jej członkowie oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji Rady. 3. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć burmistrz i jego zastępcy oraz radni nie będący członkami komisji, ale bez prawa głosowania. 4. Obradom komisji mogą przysłuchiwać się osoby inne niż wymienione w ust. 2 i 3, z możliwością zabrania głosu po uprzednim uzyskaniu zgody członków komisji Rady. 5. O terminie posiedzenia komisji powiadamia się wszystkich członków komisji, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia komisji podaje się do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytowie, na tablicach ogłoszeń usytuowanych w Bytowie przy ul. Jana Pawła II i ul. Księdza Domańskiego oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. 6. Na pisemny wniosek członków komisji Rady, powiadomienie o posiedzeniu komisji może odbywać się drogą elektroniczną. 6) po 22 dodaje się 22a w brzmieniu: 22a. 1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który powinien zawierać: a) stwierdzenie prawomocności obrad, b) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

6 Województwa Pomorskiego Nr Poz c) przyjęcie porządku obrad, d) stanowiska, wnioski i opinie Komisji, e) wyniki głosowań. 2. Protokół obejmuje zapis przebiegu posiedzenia, w tym treść wystąpień albo ich streszczenie, z zastrzeżeniem ust Na wniosek osób wymienionych w 19 ust. 2, 3 i 4, zgłoszony przed wystąpieniem, w protokole zamieszcza się pełną ich wypowiedź lub treść stanowiska. 4. Protokół przyjmuje komisja na następnym posiedzeniu komisji. W związku z tym powinien on być sporządzony i udostępniony do zapoznania się w biurze Rady Miejskiej najpóźniej w terminie 14 dni po odbyciu posiedzenia komisji Rady. 5. Jeśli protokół nie odzwierciedla prawidłowo sensu wystąpienia, osoba, której to dotyczy może na piśmie zgłosić wniosek o sprostowanie protokołu do przewodniczącego komisji, który rozstrzyga o jego uwzględnieniu. Wniosek należy zgłosić najpóźniej w terminie 5 dni przed terminem kolejnego posiedzenia komisji. 6. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 5 nie zostanie uwzględniony w całości przez przewodniczącego komisji, wniosek ten przewodniczący przedkłada na posiedzeniu komisji, na którym następuje przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 7. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant. 8. Po przyjęciu przez komisję protokołu z posiedzenia, protokół podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytowie. 7) w załączniku Nr 5 do Statutu: a) 13 otrzymuje brzmienie: Z każdej sesji sporządza się protokół, stanowiący jedyny urzędowy zapis przebiegu sesji i podejmowanych rozstrzygnięć. 2. Protokół z sesji powinien zawierać: a) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta, b) stwierdzenie prawomocności obrad, c) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady, d) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, e) ustalony porządek obrad, f) zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania przez radnych oraz udzielone odpowiedzi na nie w czasie sesji, g) przebieg obrad, w tym treść wystąpień albo ich streszczenie, z zastrzeżeniem ust. 3, h) przebieg głosowania, z wyszczególnieniem liczby głosów za, przeciw i wstrzymujących, i) numery podjętych uchwał; j) podpisy przewodniczącego obrad i protokolanta. 3. Na wyłączny wniosek radnego lub innej osoby spoza Rady zabierającej głos w dyskusji zgłoszony przed wystąpieniem, w protokole zamieszcza się pełną ich wypowiedź. 4. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, teksty podjętych uchwał przez Radę, oświadczenia na piśmie i inne dokumenty złożone do przewodniczącego Rady. 5. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego. 6. Protokół z danej sesji przyjmuje Rada na następnej sesji. W związku z tym powinien on być sporządzony i udostępniony do zapoznania się w biurze Rady najpóźniej w terminie 14 dni po odbyciu sesji Rady. 7. Jeżeli protokół nie odzwierciedla prawidłowo sensu wystąpienia radnego lub osoby spoza Rady, zabierającej głos w dyskusji, to osoby te mogą pisemnie złożyć do przewodniczącego Rady wniosek o sprostowanie protokołu najpóźniej na 5 dni przed terminem kolejnej sesji. O uwzględnieniu wniosku rozstrzyga przewodniczący Rady. 8. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 7 nie zostanie uwzględniony w całości przez przewodniczącego, wniosek ten przewodniczący Rady przedkłada na sesji Rady, na której następuje przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady. 9. Po przyjęciu przez Radę protokołu z sesji, protokół podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytowie. b) 16 otrzymuje brzmienie: Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę (inicjatywa uchwałodawcza) mogą wystąpić: przewodniczący Rady, komisje Rady, kluby radnych, co najmniej 5 radnych, burmistrz miasta. 2. Wniosek w sprawie inicjatywy uchwałodawczej przedkłada się na piśmie przewodniczącemu Rady w formie projektu uchwały Rady, którego zakres określa ust. 3 i Projekt uchwały Rady powinien zawierać: a) przedmiot regulacji, b) podstawę prawną, c) proponowane uregulowania, d) wykonawcę uchwały, e) termin i sposób wejścia uchwały w życie, f) uzasadnienie podjęcia uchwały, 4. Uzasadnienie projektu uchwały powinno zawierać: a) przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana, b) wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały, c) wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym, d) skutki finansowe, związane z wejściem w życie uchwały, e) źródła fi nansowania. 5. Wniosek w sprawie inicjatywy uchwałodawczej, nie spełniający wymagań określonych w ust. 3 i 4 podlega odrzuceniu bez rozpatrzenia przez Radę przez przewodniczącego Rady. O odrzuceniu wniosku, z wyszczególnieniem uzasadnienia, przewodniczący Rady powiadamia wnioskodawcę.

7 Województwa Pomorskiego Nr Poz Wniosek w sprawie inicjatywy uchwałodawczej spełniający wymogi określone w ust. 3 i 4 wniesiony przez przewodniczącego Rady, komisje Rady, kluby radnych, co najmniej 5 radnych, przewodniczący Rady przedkłada burmistrzowi miasta, celem uzyskania jego stanowiska w tej sprawie oraz zaopiniowania inicjatywy uchwałodawczej pod względem zgodności z obowiązującym prawem i kompetencjami samorządu gminnego. 7. Projekty uchwał pod względem formalnym winny być przygotowane przez burmistrza w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku w sprawie inicjatywy uchwałodawczej. 8. Projekty uchwał podlegają zaopiniowaniu przez merytoryczną komisję Rady. c) w 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy ważne uznaje się te, które oddano za, przeciw oraz wstrzymujące się. Głosowanie może odbywać się także za pomocą elektronicznej aparatury liczącej. d) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 3. Głosowanie imienne odbywa się poprzez wywoływanie, w porządku alfabetycznym, nazwisk radnych przez przewodniczącego Rady i zaprotokołowanie odpowiedzi radnego. 8) załącznik Nr 7 do Statutu otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 9) załącznik Nr 9 do Statutu otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bytów. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady MIejskiej Janusz Wiczkowski 1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/245/2009 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 25 lutego 2009 r. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO 1. Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w Bytowie, ul. Mickiewicza 1 2. Bytowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Bytowie, ul. Gdańska Zakład Zagospodarowania Odpadów półka z o.o. w Sierznie INSTYTUCJE KULTURY 1. Bytowskie Centrum Kultury w Bytowie, ul. Wojska Polskiego Biblioteka Miejska w Bytowie, ul. Zamkowa 2 ZAKŁADY BUDŻETOWE 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytowie, ul. Mickiewicza Przedszkole nr 1 w Bytowie, ul. Mierosławskiego 2 3. Przedszkole nr 3 w Bytowie, ul. 1 Maja Przedszkole nr 4 w Bytowie, ul. Słoneczna 6 JEDNOSTKI BUDŻETOWE 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie, ul. Miła Gimnazjum nr 1 w Bytowie, ul. Mierosławskiego 9 3. Gimnazjum nr 2 w Bytowie, ul. Sikorskiego Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytowie, ul. Domańskiego Szkoła Podstawowa nr 5 w Bytowie, ul. Młyńska Szkoła Podstawowa w Niezabyszewie 7. Szkoła Podstawowa w Gostkowie 8. Szkoła Podstawowa w Pomysku Wielkim 9. Szkoła Podstawowa w Rekowie 10. Przedszkole nr 2 w Bytowie, ul. Bauera 9 GOSPODARSTWO POMOCNICZE 1. Centrum Integracji Społecznej w Bytowie, ul. Miła 26 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/245/2009 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia r. WYKAZ OSIEDLI MIASTA BYTÓW OSIEDLE Nr 1 WYKAZ ULIC: Armii Krajowej, Bauera, Brzozowa, Chojnicka, Derdowskiego, Dworcowa, Drzymały, Jana Pawła II, Kochanowskiego, Krótka, Lęborska, 11 Listopada, 1 Maja, Mickiewicza, Młyńska, Ogrodowa, Parkowa, Plac Kardynała Wyszyńskiego, Plac Krofeya, Podzamcze, Prosta, Rycerska, Rzemieślnicza, Sikorskiego, Sportowa, Starochojnicka, Starokościelna, Stobnicka, Szeroka, Szkolna, Śródmiejska, Tartaczna, Wąska, Wojska Polskiego, Wolności, Zakładowa, Zamkowa, Zaułek Drozdowy, Zaułek Słowiczy, Zielona. OSIEDLE Nr 2 WYKAZ ULIC: Bursztynowa, Cicha, Fiołkowa, Harcerska, Jagodowa, Kilińskiego, Kołłątaja, Komisji Edukacji Narodowej, Konarskiego, Konwaliowa, Kościuszki, Malinowa, Małachowskiego, Mierosławskiego, Naruszewicza, Niemcewicza, Niezapominajki, Piłsudskiego, Piwonii, Popiełuszki, Poziomkowa, Racławicka, Rejtana, Staszica, Stokrotki, Styp-Rekowskiego, Trembeckiego. OSIEDLE Nr 3 WYKAZ ULIC: Domańskiego, Działkowa, Gdańska, Górna, Miła, Ośrodek Jeleń, Pochyła, Pogodna, Sienkiewicza, Słoneczna, Sychty, Św. Filipa Neri, Wery, Zwycięstwa. OSIEDLE Nr 4 WYKAZ ULIC: Broniewskiego, Ceynowy, Dąbrowskiej, Dunikowskiego, Gałczyńskiego, Jeziorna, Kolonia Jeziorki, Kruczkowskiego, Majkowskiego, Mostnika, Nałkowskiej, Przemysłowa, Sędzickiego, Staffa, Szenwalda, Przerwy-Tetmajera, Tuwima, Wybickiego, Wyspiańskiego. OSIEDLE Nr 5 WYKAZ ULIC: Bydgoska, Dworzec, Kąpielowa, Kwiatowa, Leśna, Łąkowa, Miastecka, Nad Borują, Parkowa, Polna, Stary Dworzec, Sucharskiego, Szarych Szeregów, Wieża Wodna.

8 Województwa Pomorskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XXI/179/09 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Cedry Wielkie. Na podstawie art. 30 ust. 6, w związku z art. 91d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U.z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 Ustanawia się Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Cedry Wielkie, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 2 Regulamin uzgodniono ze strukturami związków zawodowych działających w oświacie. 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2009 r. 5 Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Bożena Daszewska Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI/179/09 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 10 marca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania: 1) dodatku za wysługę lat 2) dodatku motywacyjnego 3) dodatku funkcyjnego 4) dodatku za warunki pracy 5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 6) wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe 7) nagród ze specjalnego funduszu nagród 8) innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. szkole/placówce należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla której organem prowadzącym jest Gmina 2. dyrektorze lub wicedyrektorze należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1 3. nauczycielu rozumie się przez to nauczyciela, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych w szkołach lub placówkach 4. roku szkolnym należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego 5. klasie należy przez to rozumieć także oddział lub grupę 6. uczniu należy przez to rozumieć także wychowanka 7. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o których mowa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust. 4a, oraz ustalony na podstawie art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela 8. związkach zawodowych rozumie się przez to związek zawodowy, którego członkiem jest nauczyciel, a jeżeli nauczyciel nie jest członkiem żadnego związku, to związek zawodowy zrzeszający nauczycieli wskazany przez nauczyciela 9. Karcie Nauczyciela rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) 10. organie prowadzącym szkołę,/placówkę/- rozumie się przez to Gminę 11. rozporządzeniu należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydane na podst.art. 30 ust. 5 oraz art. 34 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela 12. stawce wynagrodzenia zasadniczego należy przez to rozumieć minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego określoną zgodnie z rozporządzeniem art. 30, ust 10, 10a, 10b Ustawy Karta Nauczyciela. Rozdział II DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 2 1. Regulacje prawne dotyczące dodatku za wysługę lat dla nauczycieli zawarte są w następujących aktach prawnych: Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 7 rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U.Nr22,poz. 181 z poźn,zm.) określający zasa-

9 Województwa Pomorskiego Nr Poz dy zaliczania okresów pracy uprawniających nauczyciela do dodatku za wysługę lat. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego. 2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi: 1) za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie 2) za okres urlopu dla poratowania zdrowia 3) za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego 3. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia 4. Dodatek za wysługę lat przysługuje: a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyżej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca 5. Udokumentowanie okresów zatrudnienia należy do obowiązków nauczyciela 6. Zaliczenie okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat dokonuje dyrektor szkoły, placówki na podstawie oryginalnych dokumentów albo uwierzytelnionych odpisów. 7. Dodatek za wysługę lat nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły, dyrektorowi organ prowadzący. Rozdział III DODATEK MOTYWACYJNY Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego dla nauczyciela jest: 3 1. uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfi kacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp. b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami c) rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki d) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego 2. jakość zaświadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem: a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków b) podnoszenie umiejętności zawodowych c) wzbogacenie własnego warsztatu pracy d) dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń i sprawność pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych g) przestrzeganie dyscypliny pracy h) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej. 3. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela: a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych b) udział w komisjach przedmiotowych i innych c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły d) przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły Tworzy się fundusz na dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 3,2% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej szkole/placówce, z wyłączeniem dyrektorów szkół/placówek. 2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie krótszy niż dwa miesiące i nie dłuższy niż do końca roku kalendarzowego. 3. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom, którzy: 1) przebywają na urlopie bezpłatnym, 2) wychowawczym, 3) otrzymali kary dyscyplinarne przewidziane przepisami kodeksu pracy i KN przez okres 12 miesięcy od daty udzielenia kary. 4. Dodatek motywacyjny przyznany nauczycielowi i wicedyrektorowi przez dyrektora szkoły lub placówki należy traktować jako fi nansowe wyróżnienie pracy nauczyciela. Ma on charakter uznaniowy i nie jest dodatkiem obligatoryjnym. 5. Dodatek motywacyjny nauczycielowi i wicedyrektorowi przyznaje dyrektor placówki w ramach posiadanych środków, zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 6. Nauczycielom rozpoczynającym pracę w danej szkole/ placówce dodatek motywacyjny może być przyznany po upływie okresu pracy umożliwiającego ocenę osiąganych wyników pracy, tj. po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego (art. 9c ust. 6 KN) lub po uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy (art. 6a KN) 7. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat 8. Przyznaniu dodatku nauczyciel winien być powiadomiony przez dyrektora szkoły lub placówki na piśmie. 9. Za wysokość odpisu procentowego na dodatek motywacyjny za dany rok odpowiada dyrektor szkoły/placówki. 10. Wysokość dodatku motywacyjnego nie może przekroczyć dla: 1) nauczycieli 15% jego wynagrodzenia zasadniczego 2) wicedyrektorów i nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze 20% jego wynagrodzenia zasadniczego.

10 Województwa Pomorskiego Nr Poz O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek decydują następujące kryteria: 1) umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami fi nansowymi szkoły/placówki. a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki fi nansowe b) podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły d) podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktycznowychowawczych 2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły/placówki. a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń b) realizowanie zadań wynikających ze Strategii Gminy Cedry Wielkie, c) aktywnej współpracy ze środowiskiem lokalnym i skutecznego promowania szkoły lub placówki d) podnoszenia poziomu kwalifi kacji e) przestrzegania prawa pracy i realizacji polityki kadrowej oraz kształtowania właściwych stosunków międzyludzkich, umiejętnego rozwiązywania konfliktów, w tym współpracy ze związkami zawodowymi f) skutecznej organizacji pracy g) zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki; w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki h) dbałość o bazę, i) zapewnienia efektywnej obsługi administracyjnej i organizacyjnej szkoły lub placówki j) wyposażania szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych k) właściwej współpracy z organem prowadzącym, m.in. terminowego wykonywania zadań l) realizacji własnej koncepcji kierowania szkołą lub placówką m) współpracy z rodzicami, organizacjami, instytucjami, i innymi ośrodkami wspierającymi oświatę w celu realizacji zadań statutowych szkoły lub placówki n) dostosowanie realizacji zadań edukacyjnych do standardów europejskich, w tym korzystania z możliwości aplikowania do funduszy unijnych. 3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły/placówki: a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, województwa, kraju, b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym, d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów, e) obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi, f) konstruktywną współpracę z Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim. 2. Tworzy się fundusz na dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół/placówek w wysokości 20% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu dyrektorów placówek oświatowych z Gminy. 3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły/placówki przyznaje Wójt Gminy. Bieżąca ocena wykonywania zadań przez dyrektorów szkół/placówek dokonywana jest przez Wójta Gminy Cedry Wielkie. Decyzja o przyznaniu dodatku motywacyjnego należy każdorazowo do Wójta Gminy i jest ostateczna. 4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół/ placówek terenu Gminy nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia zasadniczego. 5. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego przekazuje się w formie pisemnej, kopie włącza do akt osobowych. Rozdział IV DODATEK FUNKCYJNY 6 1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono: a) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły/placówki albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły. 2. Za sprawowanie funkcji: a) wychowawcy klasy b) opiekuna stażu 3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół/placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cedry Wielkie, zostały określone w tabeli nr 1 Tabela nr 1 Lp. Stanowisko kierownicze Miesięcznie w zł. 1 2 od do 1. Przedszkola: a) dyrektor przedszkola Szkoły: a) dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów b) dyrektor szkoły liczącej od 9 do 14 oddziałów c) dyrektor szkoły liczącej 15 oddziałów i więcej d) wicedyrektor e) kierownik świetlicy szkolnej

11 Województwa Pomorskiego Nr Poz Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły/placówki przyznawany jest na okres trwania roku szkolnego. 5. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia. 6. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, jeżeli zaś odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia. 7. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora placówki przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 3 miesiącach zastępstwa. 8. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. W tych wypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków i gaśnie z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków. 9. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie: a) nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, b) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, c) w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze d) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca od tego dnia. 10. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny. W razie zabiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, przysługuje dodatek wyższy. Zasada powyższa nie dotyczy dodatków z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy i opiekuna stażu. 11. Nauczycielowi i dyrektorowi przedszkola przysługuje wynagrodzenie za wychowawstwo, tylko za jeden oddział (grupę)w przedszkolu niezależnie od liczby oddziałów (grup), w których prowadzą zajęcia. Nauczycielom pełniącym funkcje wychowawcy zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć przysługuje dodatek w pełnej wysokości. 12. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi z tytułu: 1) sprawowania funkcji opiekuna stażu w wysokości 40,00 zł. 2) powierzenia wychowawstwa dla: a) oddziału przedszkolnego 50,00 zł miesięcznie a) nauczycielowi przedszkola 50,00 zł miesięcznie 3) powierzenie wychowawstwa klasy dla oddziału liczącego do 12 uczniów 30,00 zł miesięcznie od uczniów 35,00 zł miesięcznie od uczniów 45,00 zł miesięcznie powyżej 24 uczniów 55,00 zł miesięcznie 13. Dodatek za wychowawstwo przysługuje za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczniów w oddziale w ciągu miesiąca, dodatek w skorygowanej wysokości przyznawany jest od dnia pierwszego następnego miesiąca. w oddziałach łączonych dodatek za wychowawstwo ustala się na podstawie łącznej liczby uczniów. 14. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. Rozdział V PRACA W TRUDNYCH WARUNKACH 7 1. Za pracę w warunkach trudnych uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć wymienionych w 8 rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U.Nr 22 poz. 181 z póżn.zm.) 2. Nauczycielom przysługują dodatki za pracę w warunkach trudnych w następujących wysokościach: a) 20% stawki godzinowej za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim ( 8 pkt 7 w/w rozporz.) b) 15% stawki godzinowej za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifi kowanego do kształcenia specjalnego ( 8 pkt 8 w/w rozporz.) c) 5% za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych za każdą faktycznie przepracowaną godzinę, obliczoną jak za godziny ponadwymiarowe, jeżeli nauczyciel realizuje dwa odrębne tematy wynikające z treści programowych dla poszczególnych klas ( 8 pkt 10 w/w rozporz.). 2. Dodatek wymieniony w 1 pkt 1 przyznaje dyrektor szkoły/ placówki. O przyznaniu dodatku nauczyciel winien być powiadomiony przez dyrektora szkoły/placówki na piśmie. 3. Wypłaty dodatku za warunki pracy dokonuje się z dołu, w terminie wypłaty na podstawie zatwierdzonego przez dyrektora szkoły/placówki wykazu faktycznie przepracowanych godzin. 4. W razie zbiegu prawa do kilku dodatków określonych w pkt 1 nauczycielowi przysługuje każdy z tych dodatków. Rozdział VI GODZINY PONADWYMIAROWE; GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW; WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W DNIU WOLNYM 8 1. Zasady i sposób obliczania wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw określa Rozporządzenie MENiS z dnia 2 lutego 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 22 poz ust. 1-5 z późn.zm). 2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu, po przedłożeniu indywidualnych wykazów zrealizowanych godzin zatwierdzonych: a) dla nauczycieli przez dyrektora szkoły/placówki b) dla dyrektora szkoły/placówki przez Wójta Gminy 3. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy. 4. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową. Za zajęcia dydaktyczno-wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.

12 Województwa Pomorskiego Nr Poz Rozdział VII NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD 9 1. W budżecie organu prowadzącego szkoły tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela w wysokości 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń z podziałem: a) 80% funduszu przeznacza się na nagrody Dyrektora b) 20% funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Rozdział VIII TRYB I ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionego w wymiarze nie niższym niż połowę obowiązującego wymiaru zajęć w szkołach wiejskich i miastach do 5 tysięcy mieszkańców, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela. 2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego wynosi miesięcznie: 1) dla 1 osoby 42 zł 2) dla 2 osób 57 zł 3) dla 3 osób 73 zł 4) dla 4 osób i więcej 89 zł 3. Dla członków rodziny, o których mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: 1) współmałżonka, który nie posiada własnego źródła dochodu lub będącego nauczycielem 2) dzieci pozostające na utrzymaniu nauczyciela do 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do 21 roku życia 3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia 4) rodziców nauczyciela pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu 5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodu 4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im ten dodatek wypłacał. 5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się na wniosek nauczyciela, wzór wniosku określa załącznik nr 1 do regulaminu. W przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4 na ich wspólny wniosek. 6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi bez względu na tytuł prawny zajmowanego lokalu. 7. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który wniosek został złożony. 8. Nauczycielowi zatrudnionemu na okres zastępstwa przysługuje dodatek mieszkaniowy poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek został złożony. W przypadku wygaśnięcia umowy przed końcem miesiąca dodatek mieszkaniowy przysługuje w wysokości proporcjonalnej do liczby dni zatrudnienia w ostatnim miesiącu pracy. 9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach 1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie 2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego 3) odbywania zasadniczej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu na który umowa ta była zawarta. 4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach 5) w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa została zawarta. 10. Dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły/placówki a dla dyrektora Wójt Gminy. 11. O zaistniałej zmianie dotyczącej liczby członków, na których dodatek mieszkaniowy przysługuje, nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły/placówki a dyrektor Wójta Gminy. Zmiana wysokości wypłacanego dodatku przysługuje od pierwszego następnego miesiąca. 12. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez pracodawcę wskazanego na piśmie przez nauczyciela. Rozdział IX Postanowienia końcowe 1. Wysokość dodatków określonych w 6 ust. 3 i 12 oraz 10 ust. 2 podlegają corocznemu ustaleniu do 20 grudnia, na kolejny rok kalendarzowy. 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Pracy. 3. Regulamin został uzgodniony ze strukturami związków zawodowych działających w oświacie. Przewodniczący Rady Bożena Daszewska

13 Województwa Pomorskiego Nr Poz Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok budżetowy (nazwisko i imię nauczyciela) (miejscowość i data)... (nazwa szkoły/placówki) Dyrektor... (imię i nazwisko dyrektora) Proszę o przyznanie dodatku mieszkaniowego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia... Oświadczam, iż w skład członków rodziny, którym przysługuje dodatek mieszkaniowy wchodzi: imię i nazwisko stopień pokrewieństwa Oświadczam, iż zapoznałam się /zapoznałem się z trybem i zasadami przyznawania dodatku mieszkaniowego.... (data/czytelny podpis nauczyciela) UWAGA! Przy wpisywaniu dzieci podać wiek dziecka

14 Województwa Pomorskiego Nr Poz UCHWAŁA Nr XXI/347/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Charzykowy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z póź. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 Nadać nazwę ulicom w miejscowości Charzykowy: ul. Lazurowa ulica oznaczona numerem geodezyjnym 1050, prostopadła do ul. Podleśnej i biegnąca wzdłuż działek o nr geodezyjnych: 1020 do 1036 ul. Szafi rowa ulica oznaczona numerem geodezyjnym 1051, prostopadła do ul. Lazurowej i ul. Szmaragdowej i biegnąca wzdłuż działek o nr geodezyjnych: 1021 do 1033 ul. Szmaragdowa ulica oznaczona numerem geodezyjnym 1052, prostopadła do ul. Podleśnej i ul. Długiej i biegnąca wzdłuż działek o nr geodezyjnych: 1037do Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy Chojnice. 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Stelmaszyk Zał cznik do Uchwały Nr XXI/347/09 r. Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 lutego 2009 r.

15 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 1227, UCHWAŁA Nr XXI/348/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Charzykowy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z póź. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 Nadać nazwę ulicy w miejscowości Charzykowy: ul. Ogrody ulica oznaczona numerem geodezyjnym 293/1, zaczynająca się na skrzyżowaniu ulic Bukowej i Kalinowej i biegnąca wzdłuż działek o nr geodezyjnych: 296/2, 251/4, 250/6 i 249/1 2 Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy Chojnice. 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Stelmaszyk Zał cznik do Uchwały Nr XXI/348/09 r. Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 lutego 2009 r. ul. Ogrody, Charzykowy gm. Chojnice 1228 UCHWAŁA Nr XVII/155/09 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr G ulicy Szyszkowiec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Starogardzkiego Rada Miejska w Czarnej Wodzie uchwala, co następuje: 1 Do istniejącej w Czarnej Wodzie drogi gminnej nr G o nazwie Szyszkowiec włącza się działkę nr 116 i ustala się przebieg tej drogi zgodnie z załącznikiem grafi cznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

16 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 1228, Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Zaremski Zał cznik graficzny do Uchwała Nr XVII/155/09 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 25 lutego 2009 roku 1229 UCHWAŁA Nr XVIII/165/09 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania na obszarze Gminy Miejskiej Czarna Woda. Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 zpóźn. zm 1 ) w związku z art. 30 ust. 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw(t.j. Dz. U. z 2003 r Nr 159, poz z późn. zm. 2 ) Rada Miejska w Czarnej Wodzie, uchwala co następuje 1 1. Dokonuje się zmian opisu granic obwodów głosowania

17 Województwa Pomorskiego Nr Poz. 1229, 1230 utworzonych na obszarze Gminy Miejskiej Czarna Woda uchwałą Zarządu Miasta Czarna Woda Nr 14/95 z dnia r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem dotyczącym utworzenia obwodów głosowania poprzez dopisanie nowych ulic. 2. Wprowadzone zmiany nie powodują zmian granic obwodów głosowania. 3. Wykaz obwodów głosowania uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. 3 Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku. 4 Wykonywanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarna Woda. 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Zaremski 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz z 2007 r Nr 112, poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz i Nr 218, poz oraz z 2007 r. Nr 25, poz162, Nr48, poz. 327 i Nr112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz Załącznik do uchwały Nr XVIII /165/09 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 23 kwietnia 2009 r. Nr Obwodu Opis granic obwodu głosowania głosowania CZARNA WODA ul. Akacjowa, ul. Brzozowa ul.cicha, ul. Długa, ul. Dworcowa, ul. Jarzębinowa, 1 ul. Kamienna, ul. Kręta, ul. Kwiatowa, ul. Leśna, ul. Mickiewicza nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16, ul. Polna, ul. Pomorska, ul. Poprzeczna, ul. Słoneczna, ul. Starogardzka, ul. Starowiejska, ul. Topolowa, ul. Wiśniowa, ul. Wrzosowa, ul. Zielona, KAMIONNA, PODLESIE. CZARNA WODA ul. Chojnicka, ul. Mickiewicza nr 9, 11, 13, ul. Mostowa, ul. Okrężna, 2 ul. Przemysłowa ul. Słowackiego, ul. Sosnowa, ul. Szyszkowiec. 3 HUTA KALNA, LUBIKI, LUBIKI MAŁE UCHWAŁA Nr XXV/149/2009 Rady Gminy w Gardei z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz oraz z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 30 ust. 6 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1) Rada Gminy w Gardei uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, w brzemieniu określonym w załączniku do uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 3 Traci moc Uchwała Nr XV/94/2008 Rady Gminy w Gardei z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (Dz. Urz. Wojew. Pom. z 2008 r. Nr 48, poz. 1347) oraz Uchwała Nr XVIII/107/2008 Rady Gminy w Gardei z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XV/94/2008 Rady Gminy w Gardei z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe

18 Województwa Pomorskiego Nr Poz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Rutkowski Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2009 Rady Gminy w Gardei z dnia 25 marca 2009 r. REGULAMIN określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Postanowienia wstępne 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) szkole należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, zespół szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gardeja, 2) nauczycielu należy przez to rozumieć nauczycieli i pracowników pedagogicznych, zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w pkt 1, 3) dyrektorze lub wicedyrektorze należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1, 4) roku szkolnym należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego, 5) klasie należy przez to rozumieć także oddział lub grupę, 6) uczniu należy przez to rozumieć także wychowanka, 7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zwaną dalej Kartą Nauczyciela, 8) rozporządzeniu należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372 oraz z 2008 r. Nr 42, poz. 257). 2 Wynagrodzenie nauczycieli składa się z: 1) wynagrodzenia zasadniczego, 2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, 3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 3 Minimalne wynagrodzenie zasadnicze wypłacane jest nauczycielowi na podstawie rozporządzenia. Dodatek motywacyjny 4 Dyrektor i nauczyciel może otrzymać dodatek motywacyjny Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest: 1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych tj.: a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach, b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, d) realizowanie własnych projektów edukacyjnych, 2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z dodatkowym zadaniem lub zajęciem tj.: a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków, b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych, e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej, f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków, 3) zaangażowanie w realizację zadań, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela tj.: a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, b) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, c) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, d) aktywny udział w realizacji zadań statutowych szkoły. 2. Warunkiem przyznania dyrektorowi dodatku motywacyjnego jest: 1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w realizacji zadań wynikających ze statutu szkoły, 2) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego tj.: a) stwarzanie warunków do prowadzenia prawidłowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły i osiąganie wymiernych wyników tej działalności, b) stwarzanie warunków do rozwoju zawodowego nauczyciela oraz organizowanie pomocy dla młodych nauczycieli w celu właściwej adaptacji w zawodzie, c) tworzenie warunków do postępu pedagogicznego, 3) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powie-

19 Województwa Pomorskiego Nr Poz rzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, tj.: a) racjonalne gospodarowanie środkami fi nansowymi oraz majątkiem szkoły, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, b) skuteczna współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami wspomagającymi szkołę, radę szkoły, radę rodziców i związkami zawodowymi działającymi w szkole oraz promocja osiągnięć szkoły, c) wysoki poziom organizacji pracy w szkole, d) wysoki poziom administrowania szkołą, 4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela tj.: a) tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów umożliwiających im osiągnięcie powodzenia w edukacji, w życiu społecznym i w pracy zawodowej na miarę ich możliwości, b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, c) przygotowanie i realizacja imprez znaczących w procesie dydaktyczno wychowawczym szkoły, 6 1. Wysokość dodatku, o którym mowa w 4, nie może przekroczyć 30% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, o którym mowa w rozporządzeniu. 2. Wysokość dodatku nie może być mniejsza niż 5% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, o którym mowa w rozporządzeniu. 3. Organ prowadzący zabezpieczy środki na dodatek motywacyjny w wysokości 5% wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli w danej szkole Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły Wójt. Wicedyrektorowi szkoły dodatek przyznaje dyrektor szkoły. 2. Dodatek przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego przekazuje się w formie pisemnej. 2. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia i wchodzi do podstawy wymiary wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z funduszu ubezpieczeń społecznych. Dodatek funkcyjny 9 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik do regulaminu. 2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownika w zastępstwie. 3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala: 1) dla dyrektora Wójt 2) dla innych stanowisk kierowniczych, o których mowa w tabeli stanowiącej załącznik do regulaminu dyrektor szkoły uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich szkoła funkcjonuje. 4. Nauczycielowi realizującemu dodatkowe zadania oraz zajęcia tj. wychowawcy klasy, opiekuna stażu, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik do regulaminu. 5. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 4, uwzględniając zakres i złożoność zadań oraz warunki ich realizacji, ustala dyrektor szkoły Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w 9 ust. 1, 2 i 4, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia. 2. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska kierowniczego, wychowawcy lub opiekuna stażu, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia. 3. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia. 4. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy. 5. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym mowa w 9 ust. 1 i 2 nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w 9 ust Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia i wchodzi do podstawy wymiary wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z funduszu ubezpieczeń społecznych. Dodatek za warunki pracy Nauczycielowi pracującemu w trudnych lub uciążliwych warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie Karty Nauczyciela przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy. 2. Za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli: a) zajęć rewalidacyjno wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną w stopniu głębokim, b) indywidualnego nauczania dziecka zakwalifi kowanego do kształcenia specjalnego. 3. Wysokość dodatku za warunki pracy, o których mowa w ust. 2 wynosi 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego za 1 godzinę. 4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu i wchodzi do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z funduszu ubezpieczeń społecznych. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w szkołach, nauczyciel może być obowiązany

20 Województwa Pomorskiego Nr Poz do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć godzin. 2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. 3. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela. 4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw ustala się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. 5. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawnionych do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela. 6. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 8. Godziny przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn nie leżących po stronie pracownika, w szczególności w związku z: a. zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozu, b. chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień, c. wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy, d. rekolekcjami traktuje się jako godziny faktycznie odbyte. 9. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć ustalony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru, za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże wyższe niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. 13 Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane. 14 Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu i wchodzi do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z funduszu ubezpieczeń społecznych. 15 Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczone jak za godzinę ponadwymiarową. Dodatek za wysługę lat Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego. 2. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca, 2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca. 3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także za okres urlopu dla poratowania zdrowia. 4. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, bez względu na sposób ustania stosunku pracy. 5. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia. 6. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół zalicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który przeszedł do pracy w urzędzie administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowej komisji egzaminacyjnej, w specjalistycznej jednostce nadzoru oraz organach sprawujących nadzór nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich i ośrodkami diagnostyczno konsultacyjnymi na stanowisko wymagające kwalifikacji pedagogicznych, do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy zaliczane do dodatku za wysługę lat w szkole, w której nauczyciel otrzymał urlop bezpłatny na czas zajmowania tego stanowiska. 8. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

UCHWAŁA NR XXXII/338/09 RADY GMINY KLESZCZÓW

UCHWAŁA NR XXXII/338/09 RADY GMINY KLESZCZÓW UCHWAŁA NR XXXII/338/09 RADY GMINY KLESZCZÓW z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/126/2013 RADY GMINY GAWORZYCE. z dnia 26 lutego 2013 r.

Wrocław, dnia 22 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/126/2013 RADY GMINY GAWORZYCE. z dnia 26 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 marca 2013 r. Poz. 2073 UCHWAŁA NR XXI/126/2013 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/8/10 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 18 marca 2010 r.

Uchwała Nr XXXVIII/8/10 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 18 marca 2010 r. Uchwała Nr XXXVIII/8/10 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/27/2016 RADY GMINY JEDLIŃSK. z dnia 25 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/27/2016 RADY GMINY JEDLIŃSK. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz. 5285 UCHWAŁA NR XIX/27/2016 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/116/2008 RADY GMINY URSZULIN z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli gminy Urszulin

UCHWAŁA NR XVIII/116/2008 RADY GMINY URSZULIN z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli gminy Urszulin UCHWAŁA NR XVIII/116/2008 RADY GMINY URSZULIN z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli gminy Urszulin Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 11 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/151/14 RADY GMINY KLUKOWO. z dnia 4 marca 2014 r.

Białystok, dnia 11 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/151/14 RADY GMINY KLUKOWO. z dnia 4 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1088 UCHWAŁA NR XXIV/151/14 RADY GMINY KLUKOWO z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIII/57/07 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 28 listopada 2007 r.

UCHWAŁA Nr XIII/57/07 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 28 listopada 2007 r. UCHWAŁA Nr XIII/57/07 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ NR XXXIX/356/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ NR XXXIX/356/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ NR XXXIX/356/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIV/218/2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 24 lipca 2014 r.

Uchwała Nr LIV/218/2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 24 lipca 2014 r. Uchwała Nr LIV/218/2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Golina Na podstawie art. 30 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/127/2016 RADY GMINY POKRZYWNICA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/127/2016 RADY GMINY POKRZYWNICA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 6938 UCHWAŁA NR XV/127/2016 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/45/2015 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 12 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR X/45/2015 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 12 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR X/45/2015 RADY GMINY GRABOWIEC z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dodatek motywacyjny

Regulamin. Dodatek motywacyjny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/112/2009 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 2 lutego 2009r. Regulamin określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/188/13 RADY GMINY SIEKIERCZYN. z dnia 28 maja 2013 r.

Wrocław, dnia 9 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/188/13 RADY GMINY SIEKIERCZYN. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4215 UCHWAŁA NR XXVI/188/13 RADY GMINY SIEKIERCZYN z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH NR XXII/228/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH NR XXII/228/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH NR XXII/228/09 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Rozdział I Postanowienia ogólne

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Rozdział I Postanowienia ogólne U C H W A Ł A Nr XXXIX/268/09 Rady Gminy Rewal z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art.54 ust. 3 i 7 oraz art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/84/2015 RADY GMINY WALCE. z dnia 18 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR X/84/2015 RADY GMINY WALCE. z dnia 18 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR X/84/2015 RADY GMINY WALCE z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania nauczycieli na rok 2009 R o z d z i a ł 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin wynagradzania nauczycieli na rok 2009 R o z d z i a ł 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH NR XXVIII/199/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina

Bardziej szczegółowo

R o z d z i a ł 1 Postanowienia ogólne

R o z d z i a ł 1 Postanowienia ogólne UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH NR XXXI/293/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/59/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28.02.2012r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI Regulamin wynagradzania nauczycieli określa: 1. wysokość stawek dodatku motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 663 UCHWAŁA NR 105/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/12/2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 26 lutego 2009r.

UCHWAŁA Nr XXXI/12/2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. UCHWAŁA Nr XXXI/12/2009 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 lutego 2009r. Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/163/08 RADY GMINY ŻARY. z dnia 30 grudnia 2008r.

UCHWAŁA NR XVII/163/08 RADY GMINY ŻARY. z dnia 30 grudnia 2008r. UCHWAŁA NR XVII/163/08 RADY GMINY ŻARY z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/23/07 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 lutego 2007 r.

Uchwała nr IV/23/07 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 lutego 2007 r. Uchwała nr IV/23/07 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu określającego: wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 2 lutego 2017 r. Poz. 539 UCHWAŁA NR XXXI/271/2017

Bydgoszcz, dnia 2 lutego 2017 r. Poz. 539 UCHWAŁA NR XXXI/271/2017 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 2 lutego 2017 r. Poz. 539 UCHWAŁA NR XXXI/271/2017 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI /102/ 15 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28 grudnia 2015r

Uchwała Nr XI /102/ 15 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28 grudnia 2015r Uchwała Nr XI /102/ 15 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 28 grudnia 2015r w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania nauczycieli

Regulamin wynagradzania nauczycieli Załącznik Nr l do Uchwały Nr XXXIX/241/09 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 23 kwietnia 2009 roku Regulamin wynagradzania nauczycieli I. Postanowienia ogólne. l. Ilekroć w Regulaminie wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/207/09 RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM z dnia 23 października 2009 r.

UCHWAŁA NR XXVI/207/09 RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM z dnia 23 października 2009 r. UCHWAŁA NR XXVI/207/09 RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM z dnia 23 października 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/133/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 25 listopada 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/133/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4083 UCHWAŁA NR XIII/133/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR II/9/14 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR II/9/14 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 11 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR II/9/14 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie regulaminu wynagradzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 40/VII/2011 RADY GMINY DZIERZGOWO. z dnia 19 września 2011 r.

UCHWAŁA NR 40/VII/2011 RADY GMINY DZIERZGOWO. z dnia 19 września 2011 r. UCHWAŁA NR 40/VII/2011 RADY GMINY DZIERZGOWO w sprawie zmiany w regulaminach określających niektóre zasady przyznawania składników wynagrodzenia za pracę oraz dodatków do wynagrodzenia i ich wysokości,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr IV/17/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia Regulamin

Załącznik do Uchwały Nr IV/17/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia Regulamin Załącznik do Uchwały Nr IV/17/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2007 Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2983 UCHWAŁA NR XXXII/267/13 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV / 272 / 2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 marca 2009r

UCHWAŁA NR XXXV / 272 / 2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 marca 2009r UCHWAŁA NR XXXV / 272 / 2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 marca 2009r w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY USTALANIA NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI. Rozdział I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY USTALANIA NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI. Rozdział I. Postanowienia wstępne Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/288/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 r. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY USTALANIA NIEKTÓRYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XLIV/375/2006 Rady Miasta Wisły z dnia 23 lutego 2006 r.

U C H W A Ł A NR XLIV/375/2006 Rady Miasta Wisły z dnia 23 lutego 2006 r. U C H W A Ł A NR XLIV/375/2006 Rady Miasta Wisły z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego,

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XX/218/ 2013 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU. z dnia 27 listopada 2013 r.

Lublin, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XX/218/ 2013 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU. z dnia 27 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XX/218/ 2013 RADY POWIATU W ZAMOŚCIU z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 lipca 2014 r. Poz. 4012 UCHWAŁA NR LIX/315/2014 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/51/07 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 października 2007 r.

UCHWAŁA Nr X/51/07 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 października 2007 r. UCHWAŁA Nr X/51/07 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 15 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY GMINY AUGUSTÓW

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY GMINY AUGUSTÓW UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania nauczycieli w 2008 roku. I. Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania nauczycieli w 2008 roku. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XIV/69/07 Rady Gminy Grabowiec z dnia 28 grudnia 2007 r. Regulamin wynagradzania nauczycieli w 2008 roku I. Postanowienia ogólne Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 1. 1)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA NR XXV/185/09 z dnia 27 lutego 2009 r.

UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA NR XXV/185/09 z dnia 27 lutego 2009 r. UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA NR XXV/185/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 123/XIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 17 grudnia 2015 r.

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 123/XIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 4527 UCHWAŁA NR 123/XIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI / 241 / 2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 19 grudnia 2008r

UCHWAŁA Nr XXXI / 241 / 2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 19 grudnia 2008r UCHWAŁA Nr XXXI / 241 / 2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 19 grudnia 2008r w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3190 UCHWAŁA NR X/84/2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SIEMIATYCZE

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SIEMIATYCZE Projekt z dnia 18 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVIII/113/09 RADY GMINY JABŁONNA LACKA. z dnia 21 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXVIII/113/09 RADY GMINY JABŁONNA LACKA. z dnia 21 kwietnia 2009 r. 10 UCHWAŁA Nr XXVIII/113/09 RADY GMINY JABŁONNA LACKA z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2012 roku

Uchwała Nr XVIII Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2012 roku Uchwała Nr XVIII.101.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/89/15 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/89/15 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/89/15 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia w drodze regulaminu wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../... Rady Gminy Pokrzywnica z dnia... w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Uchwała Nr.../... Rady Gminy Pokrzywnica z dnia... w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Uchwała Nr.../... Rady Gminy Pokrzywnica z dnia... w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Na podstawie art.30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2014r. poz. 191ze

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. 1. Dodatek motywacyjny

R E G U L A M I N. 1. Dodatek motywacyjny Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Błoniu z dnia... R E G U L A M I N określający wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA NR XXIII/262/08

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA NR XXIII/262/08 UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA NR XXIII/262/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/117/2008 Rady Gminy w Skąpem z dnia 15 lutego 2008r.

Uchwała Nr XVII/117/2008 Rady Gminy w Skąpem z dnia 15 lutego 2008r. Uchwała Nr XVII/117/2008 Rady Gminy w Skąpem z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU. z dnia 24 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU. z dnia 24 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 września 2015 r. Poz. 1654 UCHWAŁA NR XIV/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 24 września 2015 r. w sprawie regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI / 81 / 2011 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 26 maja 2011 roku

UCHWAŁA Nr VI / 81 / 2011 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 26 maja 2011 roku UCHWAŁA Nr VI / 81 / 2011 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia a także wysokość

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/111/08. z dnia 30 grudnia 2008r.

Uchwała Nr XVIII/111/08. z dnia 30 grudnia 2008r. Uchwała Nr XVIII/111/08 Rady Gminy Kruszyna z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość, zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 września 2015 r. Poz. 2661 UCHWAŁA NR X/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/66/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/66/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4469 UCHWAŁA NR IX/66/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/319/2013 RADY GMINY PSARY. z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/319/2013 RADY GMINY PSARY. z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/319/2013 RADY GMINY PSARY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVIII/208/2009 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 3 lutego 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII/158/2016 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 26 stycznia 2016 roku

Kraków, dnia 3 lutego 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII/158/2016 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 26 stycznia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 lutego 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII/158/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2016 r. Poz. 3809 UCHWAŁA NR XXVI/176/16 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 1240 UCHWAŁA NR IX.52.15 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /./2010 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia.. 2010 roku. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

UCHWAŁA NR /./2010 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia.. 2010 roku. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. UCHWAŁA NR /./2010 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia.. 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI / 395 /13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 lipca 2013 r.

Uchwała Nr XXXVI / 395 /13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 lipca 2013 r. Uchwała Nr XXXVI / 395 /13 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dla nauczycieli: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 20 marca 2014 r. Poz. 870 UCHWAŁA NR XXXIV/176/2014 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE. z dnia 12 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 20 marca 2014 r. Poz. 870 UCHWAŁA NR XXXIV/176/2014 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE. z dnia 12 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 20 marca 2014 r. Poz. 870 UCHWAŁA NR XXXIV/176/2014 RADY GMINY PAPOWO BISKUPIE z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie regulaminu wynagradzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzgów

REGULAMIN. wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzgów Załącznik nr 1 do uchwały nr 55/15 Rady Gminy Rzgów z dnia 14.09.2015r. REGULAMIN wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzgów 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. I. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 112/XXXV/05 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2005r. R E G U L A M I N określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Gminy Leszno z dnia

UCHWAŁA NR Rady Gminy Leszno z dnia projekt UCHWAŁA NR...2009 Rady Gminy Leszno z dnia...2009 w sprawie określenia wysokości stawek dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/242/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2008 roku

UCHWAŁA Nr XXIII/242/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2008 roku UCHWAŁA Nr XXIII/242/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Trzebnica,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/132/16 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/132/16 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/132/16 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały. z dnia 20 grudnia 2007r.

Załącznik Nr 1 do uchwały. z dnia 20 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X /90/07 Rady Gminy Grodziczno z dnia 20 grudnia 2007r. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WYSOKOŚĆ DODATKÓW ZA WYSŁUGĘ LAT, MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO, ZA WARUNKI PRACY ORAZ SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/174/2010 RADY GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

UCHWAŁA NR XXIX/174/2010 RADY GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli UCHWAŁA NR XXIX/174/2010 RADY GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

DODATEK MOTYWACYJNY Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

DODATEK MOTYWACYJNY Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest: Złącznik do Uchwały Nr VII/45/2012 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 26 lipca 2012 r. R E G U L A M I N określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i przedszkoli na

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne 1

I. Postanowienia wstępne 1 Załącznik do uchwały Nr LVI/334/2009 Rady Miasta Dęblin z dnia 1 grudnia 2009 r. R E G U L A M I N określający wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia r. Projekt z dnia 13 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia... 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

uchwala się, co następuje:

uchwala się, co następuje: UCHWAŁA Nr XXVIII/364/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 126/XXII/2004 Rady Gminy Podegrodzie z dnia r.

Uchwała Nr 126/XXII/2004 Rady Gminy Podegrodzie z dnia r. Uchwała Nr 126/XXII/2004 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18.06.2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego

Bardziej szczegółowo

a także wysokość wypłacania nagród w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto

a także wysokość wypłacania nagród w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Obwieszczenie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1003/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia 10 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/1003/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia 10 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/1003/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/110/2015 RADY POWIATU W LUBLINIE. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/110/2015 RADY POWIATU W LUBLINIE. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/110/2015 RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/159/09 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 31 marca 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXVI/159/09 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 31 marca 2009 roku UCHWAŁA Nr XXVI/159/09 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin ROZDZIAŁ I

Regulamin ROZDZIAŁ I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/156/2008 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 29 grudnia 2008 r. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lgota Wielka, określający

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/145/08 RADY GMINY GÓRZYCA. z dnia 19 grudnia 2008r.

UCHWAŁA NR XXIII/145/08 RADY GMINY GÓRZYCA. z dnia 19 grudnia 2008r. UCHWAŁA NR XXIII/145/08 RADY GMINY GÓRZYCA z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 stycznia 2013 r. Poz. 496 UCHWAŁA NR XXVI/288/2012 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE. z dnia 28 listopada 2012 r.

Gdańsk, dnia 22 stycznia 2013 r. Poz. 496 UCHWAŁA NR XXVI/288/2012 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 stycznia 2013 r. Poz. 496 UCHWAŁA NR XXVI/288/2012 RADY MIEJSKIEJ W REDZIE z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/189/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr XXV/189/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr XXV/189/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY GMINY PSARY. z dnia 21 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE RADY GMINY PSARY. z dnia 21 marca 2013 r. OBWIESZCZENIE RADY GMINY PSARY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXVIII/208/2009 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 24 lutego 2016 r. Poz. 895 UCHWAŁA NR XV/110/2015 RADY POWIATU W LUBLINIE. z dnia 17 grudnia 2015 r.

Lublin, dnia 24 lutego 2016 r. Poz. 895 UCHWAŁA NR XV/110/2015 RADY POWIATU W LUBLINIE. z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 24 lutego 2016 r. Poz. 895 UCHWAŁA NR XV/110/2015 RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek dodatków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/159/05 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 07 lutego 2005r.

Uchwała Nr XXII/159/05 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 07 lutego 2005r. Uchwała Nr XXII/159/05 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 07 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 marca 2009 r.

Uchwała Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 marca 2009 r. Uchwała Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIX/295/09 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 25 marca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXIX/295/09 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 25 marca 2009 r. UCHWAŁA Nr XXIX/295/09 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nisko: dodatki do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY NR XXXIX/273/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY NR XXXIX/273/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY NR XXXIX/273/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do kompetencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/385/2010 RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ. z dnia 30 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXV/385/2010 RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ. z dnia 30 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR XXXV/385/2010 RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 12 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia... 2015 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/139/2016 RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Poznań, dnia 5 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/139/2016 RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH. z dnia 30 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 września 2016 r. Poz. 5302 UCHWAŁA NR XXIII/139/2016 RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/184/2017 RADY MIEJSKIEJ W MORDACH. z dnia 13 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/184/2017 RADY MIEJSKIEJ W MORDACH. z dnia 13 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 1883 UCHWAŁA NR XXIX/184/2017 RADY MIEJSKIEJ W MORDACH z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

R EG U L A M I N P Ł A C O W Y z dnia 29 marca 2007 roku. Rozdział I P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E

R EG U L A M I N P Ł A C O W Y z dnia 29 marca 2007 roku. Rozdział I P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E Załącznik do uchwały nr VIII/54/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 29 marca 2007 w sprawie ustalenia regulaminu płacowego dla nauczycieli R EG U L A M I N P Ł A C O W Y z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/83/2007

UCHWAŁA NR XIII/83/2007 1 UCHWAŁA NR XIII/83/2007 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV / 35 / 2007 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 stycznia 2007 roku

Uchwała Nr IV / 35 / 2007 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 stycznia 2007 roku Uchwała Nr IV / 35 / 2007 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XIV/80/08 Rady Gminy \v Trzebiechowie z dnia 11 marca 2008r.

Uchwala Nr XIV/80/08 Rady Gminy \v Trzebiechowie z dnia 11 marca 2008r. Uchwala Nr XIV/80/08 Rady Gminy \v Trzebiechowie z dnia 11 marca 2008r. w sprawie: regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVIII/222/09 RADY GMINY ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2009r.

UCHWAŁA Nr XXVIII/222/09 RADY GMINY ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2009r. UCHWAŁA Nr XXVIII/222/09 RADY GMINY ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,

Bardziej szczegółowo