Instrukcja do laboratorium sieci komputerowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja do laboratorium sieci komputerowych"

Transkrypt

1 Instrukcja do laboratorium sieci komputerowych mgr inż. Jerzy Sobczyk 29 marca 2005 Wstęp Niniejsza instrukcja powstała w oparciu o materiały opracowane wcześniej przez kolegów prowadzących laboratoria: Mariusza Siomaka, Mariusza Pajera, Piotra Arabasa. Laboratorium sieci komputerowych zawiera dwanaście inndywidualnych stanowisk pogrupowanych w trzy grupy związane z różnymi ćwiczeniami. Każde stanowisko, wyposażone w osobny komputer PC, przeznaczone jest dla jednego studenta. Z tego powodu studenci dzieleni są na grupy po nie więcej niż 12 osób każda i przypisywani do różnych terminów zajęciowych. Podział na grupy zajęciowe i przydział terminów dokonywany jest w godzinach wykładów, przed rozpoczęciem zajęć laboratoryjnych. Oprócz tego poszczególne grupy stanowisk wyposażone są w specjalizowane urządzenia (takie jak modemy, przełączniki, routery) potrzebne do wykonania określonych ćwiczeń. Wyposażenie sali uzupełnia szafka kablowa z centralnym przełącznikiem i centralka telefoniczna. W laboratorium w ramach przedmiotu sieci komputerowe prowadzone są następujące ćwiczenia: 1. Monitorowanie i analiza ruchu w sieci. 2. Konfigurowanie stacji do pracy w sieci. 3. Konfigurowanie modemów do komunikacji poprzez PPP. 4. Konfigurowanie rutowania statycznegi i dynamicznego. 5. Konfigurowanie wirtualnych sieci lokalnych. Ze względu na małą ilość urządzeń jedynie dwa pierwsze ćwiczenia są wykonywane jednocześnie na wszystkich stanowiskach. Ostatnie trzy ćwiczenia są prowadzone równolegle-rotacyjnie, to znaczy: na stanowiskach 01,..., 04 wykonywane jest ćwiczenie pt. konfigurowanie rutowania, na stanowiskach 05,..., 08 wykonywane jest ćwiczenie pt. konfigurowanie modemów, a na stanowiskach 09,..., 12 wykonywane jest ćwiczenie pt. konfigurowanie wirtualnych sieci lokalnych. Tak więc studenci na kolejnych zajęciach przesiadają się do innego zestawu urządzeń aby wykonać inne ćwiczenie. 1

2 P

3 1 Monitorowanie i analiza ruchu w sieci Wstęp Ćwiczenie to jest wykonywane indywidualnie przez każdego studenta. Wszyscy studenci wykonują je jednocześnie. 1.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z protokołami IP, ARP, ICMP oraz narzędziami przydatnymi do diagnozowania problemów. 1.2 Przebieg ćwiczenia Studenci przy pomocy programów diagnostycznych, takich jak: ping, snoop, traceroute, badają połączenia sieciowe usiłując odtworzyć schemat fizycznych połączeń a następnie zlokalizować uszkodzenia zasymulowane przez prowadzącego. 1.3 Zalecenia 1. Należy zastanowić się, co może być powodem braku odpowiedzi programu ping? 1.4 Przydatne polecenia arp Wyświetla lub modyfikuje tablicę ARP. -a Wyświetlenie zawartości całej tablicy ARP. -d Skasowanie wskazanej pozycji w tablicy ARP. -s Utworzenie nowej pozycji w tablicy ARP. -f Wczytanie listy pozycji z pliku. ping Testuje łączność ze wskazaną maszyną. -s Wysyłanie sekwencji pakietów w odstępach sekundowych. -n Zaniechanie tłumaczenia adresów IP na nazwy. -t Zmiana początkowej wartości pola TTL. -I Zmiana częstości wysyłania pakietów. snoop Zapisuje lub wyświetla informacje o wysyłanych i odbieranych pakietach. -o Zapis danych do wskazanego pliku. -i Odczyt danych ze wskazanego pliku. -n Użycie wskazanego pliku zamiast DNSa. -p Wyświetlenie informacji tylko o wskazanych pakietach. 3

4 -s Zapis tylko pierwszych bajtów pakietu. traceroute Wyświetla listę routerów pomiędzy wskazanym komputerem a tym na którym działa. -F ustawienie zakazu fragmentacji. -I Użycie ICMP zamiast UDP. -m Wskaznie maksymalnej wartości pola TTL (domyślnie 30). -n Zaniechanie tłumaczenia adresów IP na nazwy. -q Wskazanie liczby powtórzeń testów (domyślnie 3). 4

5 2 Konfigurowanie stacji do pracy w sieci Wstęp Ćwiczenie to jest wykonywane indywidualnie przez każdego studenta. Wszyscy studenci wykonują je jednocześnie. 2.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne opanowanie konfigurowania stacji do pracy w sieci TCP/IP i zaobserwowanie skutków ewentualnych błędów konfiguracji. 2.2 Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie składa się z dwu etapów. W pierwszym etapie studenci mają za zadanie skonfigurować interfejs sieciowy poleceniami konsoli: ifconfig, route sprawdzając jednocześnie przy pomocy poleceń ping, netstat, traceroute skuteczność swoich działań. W drugim etapie studenci mają za zadanie zmodyfikować pliki konfiguracyjne: /etc/hostname.???, /etc/hosts, /etc/netmasks, /etc/networks, /etc/defaultrouter, tak aby po restarcie systemu iterfejs został skonfigurowany automatycznie. 2.3 Szczegóły techniczne Nazwa interfejsu Nazwa interfejsu sieciowego w systemie Solaris zależy od typu karty sieciowej. W przypadku wszystkich maszyn laboratoryjnych jest to: elxl0. Adresy IP Nazwy i adresy poszczególnych komputerów podaje tabelka. Stanowisko Nazwa Adres IP 01 net net net net net net net net net net net net Maska sieci Maską sieci jest Adres routera Routerem jest komputer o adresie:

6 2.4 Zalecenia 1. Do testowania łączności należy stosować polecenie ping koniecznie z opcją -n zakazującą odpytywania systemu DNS, ponieważ przy braku łączności z serwerem DNS długie czasy reakcji polecenia ping, wynikające z oczekiwania na odpowiedź serwera, mogą wprowadzać w błąd sugerując całkowity brak łączności. 2. Należy przeanalizować skrypt /etc/init.d/inetinit w celu stwierdzenia w jaki sposób poszczególne pliki konfiguracyjne są wykorzystywane, przy starcie systemu, do konfiguracji interfejsu. 2.5 Skrótowe informacje o potrzebnych plikach i poleceniach Dokumentacja poleceń i plików man nazwa polecenia Tworzenie interfejsu ifconfig nazwa interfejsu plumb Zmiana konfiguracj interfejsu ifconfig interface [-a] [address ] [netmask netmask ] [broadcast broadcast ] [plumb] [unplumb] [up] [down] Zmiana rutowania route [add] [delete] [change] [host net] destination [gateway] Aby wprowadzić ścieżkę domyślną jako adres docelowy (ang. destination) należy podać słowo kluczowe default. Informacje o rutowaniu netstat -r show routing tables -n show addresses as numbers Restart systemu reboot 6

7 3 Konfigurowanie modemów do komunikacji poprzez PPP Wstęp Ćwiczenie to jest wykonywane w zespołach dwuosobowych. Każdy student konfiguruje swój modem i swój system, a następnie wykonują połączenia pomiędzy swoimi komputerami. 3.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z funkcjonowaniem połączeń modemowych oraz z protokołem PPP i problemami występującymi na niskim poziomie. 3.2 Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie składa się z czterech etapów. 1. Identyfikacja i konfiguracja modemów. Na tym etapie studenci muszą zidentyfikować do którego portu podpięty jest modem a następnie przy pomocy poleceń wysyłanych za pośrednictwem programu tip przeprowadzić jego wstępną konfigurację. Wymaga to modeyfikacji plików /etc/remote, /etc/ttydefs. 2. Połączenie manualne przez sieć telefoniczną. Na tym etapie zadaniem studenta jest utworzenie konta użytkownika w celu umożliwienia zdalnego logowania się do swojego komputera, a następnie zalogowanie się na kopmuterze kolegi wykorzystując utworzone przez niego konto. 3. Konfiguracja asymetryczna PPP. Studenci uzgadniają, który komputer będzie pełnił rolę serwera, a który klienta a następnie konfigurują obsługę protokołu PPP na swoich maszynach. W tym celu modyfikują odpowiednio pliki: /etc/uucp/systems, /etc/uucp/devices, /etc/uucp/dialers, /etc/init.d/asppp, /etc/asppp.cf, /etc/hosts, /etc/passwd, uruchamiają obsługę protokołu PPP, wymuszają nawiązanie połączenia np. przy pomocy programów ping, telnet lub ftp i obserwują przebieg połączenia podglądając zawartość logów najlepiej poleceniem tail -f /var/adm/log/asppp.log 4. Konfiguracja symetryczna PPP. Ten etap wieńczy dzieło poprzez doprowadzenie konfiguracji obu komputerów do pełnej symetrii tak aby każdy z nich mogł w dowolnym momencie stać się klientem lub serwerem w zależności od potrzeb. 3.3 Szczegóły techniczne Schemat połączeń Client modem / /30 modem Serwer 7

8 Numery telefonów i adresy IP Numery telefonów i adresy IP dla interfejsów PPP podane są w tabelce: Stanowisko Nr. telefonu Nazwa Adres IP interfejsu PPP interfejsu PPP net05-ppp net06-ppp net07-ppp net08-ppp Zalecenia 1. Wykonywać połączenia przy szybkości 9600 b/s użycie większych szybkości można przećwiczyć gdy wszystko inne działa już prawidłowo. 2. Należy pamiętać, że wyłączenie zasilania nie zeruje konfiguracji modemu. Konfigurację można wyzerować (a właściwie przywrócić jedną z zapisanych fabrycznie konfiguracji) tylko wysyłając odpowiednią sekwencję sterującą do modemu (pełna dokumentacja modemu jest dostępna w laboratorium). 3. Należy wykonywać wszystkie etapy ćwiczenia po kolei niepowodzenie w jednym etapie prawie na pewno uniemożliwi wykonanie następnego. 4. W celu wstępnej konfiguracji lub zresetowania portu należy wykorzystać program admintool opcja Browse, Serial ports. Należy stosować wariant: Modem Bidirectional albo Modem Initialize only. 3.5 Przydatne polecenia Opis demona PPP man aspppd Uruchomienie demona PPP /etc/init.d/asppp start Zatrzymanie demona PPP /etc/init.d/asppp stop Podglądanie pliku logów PPP tail -f /var/adm/log/asppp.log Testowanie połączenia ping -sn net??-ppp Konfiguracja lub resetowanie portu admintool & 3.6 Przykładowe pliki /etc/ttydefs contty6h : opost onlcr : hupcl sane : :conttyh nazwa parametry terminala parametry terminala następna przed nawiązaniem po nawiązaniu definicja połączenia połączenia autobaud 8

9 conttyh:9600 opost onlcr:9600 hupcl sane::contty1h contty1h:1200 opost onlcr:1200 hupcl sane::contty2h contty2h:300 opost onlcr:300 hupcl sane::contty3h contty3h:2400 opost onlcr:2400 hupcl sane::contty4h contty4h:4800 opost onlcr:4800 hupcl sane::contty5h contty5h:19200 opost onlcr:19200 hupcl sane::conttyh contty6h:38400 opost onlcr:38400 hupcl sane::conttyh /etc/remote dialup Dial-up system:\ :pn=11:tc=unix-38400: hardwire:\ :dv=/dev/cua/a:br#38400:el=^c^s^q^u^d:ie=%$:oe=^d: UNIX-38400:\ dialers:\ :dv=/dev/cua/a: /etc/hosts # # Internet host table # localhost net1 loghost # IP dla sieci Ethernet csd net1-ppp # IP dla wyjścia modemowego net5-ppp # Inny komputer /etc/passwd net5user:x:105:60001:net5 over PPP:/:/usr/sbin/aspppls /etc/shadow net5user:atnn4ita3huem:9450:::::: hasło, np.: ppp /etc/asppp.cf serwer ifconfig ipd0 plumb net1-ppp netmask up path interface ipd0 peer_system_name net5user peer_ip_address net5-ppp inactivity_timeout /etc/asppp.cf stacja ifconfig ipdptp0 plumb net1-ppp net5-ppp up path 9

10 interface ipdptp0 peer_system_name net5-ppp inactivity_timeout /etc/asppp.cf sieć wirtualna ifconfig ipd0 plumb net1-ppp netmask up path interface ipd0 peer_system_name net5user peer_ip_address net5-ppp inactivity_timeout /etc/uucp/devices ACU cua/a - Any hayes typ linia prędkość transmisji rodzaj modemu /etc/uucp/dialers ACU cua/a - Any hayes Direct cua/a - Any direct /etc/uucp/systems net5-ppp Any ACU "" P ZERO login: net1user word: ppp nazwa systemu czas (zawsze) urządzenie numer telefonu prędkość transmisji login (format jak w /etc/uucp/dialers) /etc/uucp/devices net5-ppp Any ACU "" P_ZERO login: net1user word: ppp /etc/uucp/dialers hayes =,-, "" \da\pte1v1x1q0s2=255s12=255\r\c OK\r \EATDT\T\r\c CONNECT 10

11 3.7 Najważniejsze sekwencje sterujące modemu Command US Robotics Zyxel ATV0 display numerical codes only display numerical codes only ATV1 display verbose messages display verbose messages ATQ0 use basic codes only use basic codes only ATQ1 no result codes no result codes ATQ2 use basic codes only use basic codes only ATE0 echo off echo off ATE1 echo on echo on ATX0 don t wait for ready signal set result code options ATS0=1 autoanswer after 1 ring autoanswer after 1 ring AT&W0 save config as NVRAM profile 0 save config as NVRAM profile 0 AT&W1 save config as NVRAM profile 1 save config as NVRAM profile 1 AT&W2 save config as NVRAM profile 2 AT&W3 save config as NVRAM profile 3 ATSn? display contents of the register n display contents of the register n ATSr=n set register r to value n set register r to value n ATLn set speaker volume n=0..3 set speaker volume n=0..3 ATM0 speaker always off speaker always off ATM1 speaker on untill connect speaker on untill connect ATM2 speaker always on speaker always on ATH0 hang up hang up ATH1 go off hook go off hook ATY0 set default to NVRAM profile 0 ATY1 set default to NVRAM profile 1 ATY2 set default to factory profile 0 ATY3 set default to factory profile 1 ATY4 set default to factory profile 2 ATZ0 reset to default profile reset to NVRAM profile 0 ATZ1 reset to NVRAM profile 0 reset to NVRAM profile 1 ATZ2 reset to NVRAM profile 1 reset to NVRAM profile 2 ATZ3 reset to factory profile 0 reset to NVRAM profile 3 ATZ4 reset to factory profile 1 reset to factory profile ATZ5 reset to factory profile 2 AT$ display list of commands display list of commands ATS$ display list of registers display list of registers AT&$ display list of extended (&) commands display list of extended (&) commands ATDTn tone dialing number n tone dialing number n ATDPn pulse dialing number n pulse dialing number n +++ escape to command mode escape to command mode 11

12 4 Konfigurowanie rutowania statycznegi i dynamicznego Wstęp Ćwiczenie wykonywane jest przez dwa współpracujące ze sobą zespoły dwuosobowe, z których każdy jest odpowiedzialny za konfigurację jednego routera. Routery połączone są przy pomocy dwu łączy szeregowych: łącza synchronicznego V35 i zapasowego asynchronicznego. 4.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z konfigurowaniem sprzętowych routerów (na przykładzie routerów Cisco 2500) w dość typowej sytuacji zdublowanego połączenia z dostawcą (łącze podstawowe i zapasowe). 4.2 Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie składa się z trzech etapów. 1. Konfiguracja każdego z routerów. Na początku każdy zespół zajmuje się wyłącznie swoim routerem przeprowadzając jego konfigurację. 2. Konfiguracja statyczna rutowania. Na tym etapie zespoły konfigurują swoje routery tak aby umożliwić połączenia pomiędzy sieciami obejmującymi komputery każdego z zespołów. Dodatkowo jeden zespół wykonuje dodatkowe połączenie do reszty świata. 3. Konfiguracja dynamiczna. Podsumowaniem jest uruchomienie protokołów rutowania dynamicznego (kolejno: RIP, OSPF) i obserwacja zachowania się routerów w sytuacji, symulowanej przez prowadzącego, awarii łącza. 12

13 4.3 Szczegóły techniczne Schemat połączeń ROUTER s0 R1 et0 s / / modem modem V35 DCE V35 DTE /30 s0 et0 R2 s1 et / / PC1 PC2 PC3 PC4 4.4 Zalecenia 1. Połącznie zapasowe należy konfigurować tylko na jednym z routerów! 2. Należy skonfigurować interfejs s0 jako podstawowy, a s1 jako zapasowy. 3. Przełączenie na interfejs zapasowy następuje po czasie time-on a spowrotem po czasie time-off. 4. Postawową strefą dla OSPF a jest area Najpierw należy konfigurować DCE a dopiero potem DTE. 6. Należy użyć prędkości

14 4.5 Przydatne polecenia Description of CISCO Router Commands enable enter priviliged mode configure terminal source of configuration ip subnet-zero enables subnet zero ip classless enables subnetting interface name configuring interface exit goes to the upper level ping IP address ping command write memory saves configuration to NVRAM show conf shows configuration from NVRAM show ip route shows routing tables interface name ip address IP-address netmask configure the interface no shutdown clock rate speed Set transmission speed for interfaces connected by V35 cable only for router DCE ip route network-number mask gateway set routing entry ip route gateway set default route interface primary interface set primary interface backup interface backup interface set backup interface backup delay time-on time-off set timeouts router rip start RIP network network-number define RIP paramaters redistribute connected redistribute local routes redistribute static redistribute static routes router ospf process-number start OSPF network network-number inverted-mask area area define OSPF paramaters default-information originate distribute default routes redistribute rip metric 10 subnets redistribute RIP in OSPF 14

15 5 Konfigurowanie wirtualnych sieci lokalnych Wstęp Ćwiczenie to jest wykonywane przez dwa, współpracujące ze sobą, zespoły dwuosobowe, z których każdy konfiguruje jeden przełącznik Cabletron Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z techniką wirtualnych sieci loklanych, znakowaniem IEEE 802.1q i efektami występującymi przy pracy w takich sieciach. 5.2 Przebieg ćwiczenia Cwiczenie składa się z dwu etapów. 1. Konfiguracja sieci wirtualnych. Na początku każdy zespół konfiguruje jeden przełącznik, definiując dwie sieci wirtualne (te same na obu przełącznikach) i przypisując po jednym z komputerów do każdej z nich. Następnie konfiguruje od swojej strony połączenie pomiędzy przełącznikami tak aby przy pomocy znakowania IE- EE 802.1q przenosiło ramki należące do obydwu sieci wirtualnych. W tym momencie do każdej z tych sieci pownny być podłączone dwa komputery po jednym podłączonym do każdego z przełączników. Przy pomocy polecenia ping studenci powinni wykazać, że komputery podłączone do tej samej sieci wirtualnej pomimo, że fizycznie są podłączone do różnych przełączników, mogą się ze sobą komunikować, natomiast komputery podłączone do różnych sieci nie widzą się pomimo, iż fizycznie są podłączone do tych samych przełączników. 2. Konfiguracja rutowania. Posumowaniem jest skonfigurowanie na jednym z przełączników rutowania dzięki czemu staje się możliwa komunikacja pomiędzy wszystkimi komputerami. 15

16 5.3 Szczegóły techniczne Schemat połączeń / /24 SSR / / / / SSR / PC09 PC10 PC11 PC12 Numery VLAN ID Identyfikatory VLANów i adresy IP podaje tabelka. Stanowisko VLAN ID Adres IP Zalecenia 1. Aby dostać się do konsoli przełącznika należy wywołać polecenie tip hardwire. 2. Polecenie tip należy wywoływać w oknie programu xterm a nie console ani shelltool. 3. Należy pamiętać, że przełączniki SmartSwitchRouter 2000 firmy Cabletron podobnie jak routery Cisco mają trzy tryby pracy: User pozwala tylko na odczyt podstawowych parametrów i użycie podstawowych narzędzi takich jak ping. Enable pozwala na odczyt wszystkich parametrów. Configure pozwala na zmianę konfiguracji. 16

17 5.5 Przydatne polecenia Skróty klawiaturowe Key sequence Command Ctrl+A Move cursor to beginning of line Ctrl+B Move cursor back one character Ctrl+D Delete character Ctrl+E Move cursor to end of line Ctrl+F Move cursor forward one character Ctrl+N Scroll to next command in command history Ctrl+P Scroll to previous command in command history Ctrl+U Erase entire line Ctrl+X Erase from cursor to end of line Ctrl+Z Exit current access mode to previous access mode Polecenia konsoli SSR 2000 vlan create vlan-name type id num vlan make trunk-port port-name vlan list vlan add ports port-list to vlan-name vlan list interface create ip interface-name address-netmask address-netmask vlan name ip add route address-mask gateway IP address ip add route default gateway IP address list all active VLANs 17

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Podstawy działania routerów i routingu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Routing w sieciach IP

Routing w sieciach IP Routing w sieciach IP Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Routing w sieciach IP Karol Kuczyński Rafał Stęgierski Lublin 2011 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Rok akademicki 2014/2015 Prowadzący mgr inż. Dariusz Żelasko Spis laboratoriów: 1. Siemens UMX2MS Podstawy UMX (UMX1) 2. Siemens UMX2MS UMX WAN (UMX2) 3. Ericsson

Bardziej szczegółowo

Główne cechy sieci WAN:

Główne cechy sieci WAN: SEMESTR II Moduł 1 Sieci WAN i routery 1.1 Sieci WAN 1.1.1 Wprowadzenie do sieci WAN Sieć WAN to sieć komunikacji danych, która rozciąga się na dużym obszarze geograficznym, takim jak województwo, region

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie routerem CISCO

Zarządzanie routerem CISCO Zarządzanie routerem CISCO Routery Cisco podobnie jak to się ma z normalnymi komputerami są wyposażone w procesor, płytę główną a także pamięć a ich działaniem steruje system operacyjny. Systemem odpowiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.27/T28. Budowa sieci w modelu Infrastructure Budowa Sieci w modelu Ad-Hoc. 1 1.Sieci w modelu ad-hoc Sieci bezprzewodowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6311-07A Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-09-12 UWAGA! Wszystkie informacje i

Bardziej szczegółowo

2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja

2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja 2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja 2.1. Cele stosowania oprogramowania Cisco IOS Podobnie jak komputer, ani router, ani przełącznik nie mogą działać bez systemu operacyjnego. W oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Router Asmax Er-903v

Router Asmax Er-903v Router Asmax Er-903v Instrukcja konfiguracji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-904u

ADSL Router Asmax Ar-904u ADSL Router Asmax Ar-904u Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Monitorowanie Sieci Komputerowych v.2010b ZADANIE.01

Zarządzanie i Monitorowanie Sieci Komputerowych v.2010b ZADANIE.01 ZADANIE.01 Imię Nazwisko ZADANIE.01 Wprowadzenie do ZiMSK (budowa sieci, połączenie konsolowe, usuwanie konfiguracji urządzeń) 1h 1. Zbudować sieć laboratoryjną 2. Rozpocząć konfigurację urządzeń (poprzez

Bardziej szczegółowo

VoIP Router Asmax V320

VoIP Router Asmax V320 VoIP Router Asmax V320 Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika

Instrukcja Użytkownika TornadoAP 1.6 Instrukcja Użytkownika Spis treści Spis treści 1 Wstęp 3 Pierwsze kroki 3 Konfiguracja 3 Aktywacja oprogramowania 4 Konfiguracja sieci bezprzewodowej 5 -> Konfiguracja podstawowa 5 -> Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T28. Budowa Sieci w modelu Infrastructure 1. Budowa Sieci w modelu Infrastructure Celem poniższego ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

CounterACT 7.0 Pojedyncze urządzenie CounterACT

CounterACT 7.0 Pojedyncze urządzenie CounterACT CounterACT 7.0 Pojedyncze urządzenie CounterACT Instrukcja szybkiej instalacji Spis treści Witamy w CounterACT w wersji 7.0...3 Zawartość pakietu CounterACT...3 Informacje ogólne....4 1. Tworzenie planu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi telefonu AT 530

Instrukcja obsługi telefonu AT 530 Instrukcja obsługi telefonu AT 530 IP Polska sp. z o.o. 2014 www.ippolska.pl 1/40 1 PREZENTACJA AT 530... 4 1.1 WYGLĄD... 4 1.2 PORTY... 4 1.3 OPROGRAMOWANIE... 5 1.4 STANDARDY I PROTOKOŁY... 5 1.5 STANDARDY...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Zadania Windows 1. Jaki jest adres IP Twojej karty sieciowej? 2. Co robi polecenie IPCONFIG uruchomione bez żadnych parametrów? 3. W jaki sposób można zwolnić automatycznie

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-704g

ADSL Router Asmax Ar-704g ADSL Router Asmax Ar-704g Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wstęp. Co zawiera niniejsza instrukcja?

Rozdział 1. Wstęp. Co zawiera niniejsza instrukcja? Rozdział 1. Wstęp Dziękujemy za wybranie routera szeropasmowego TOKbox firmy Linksys z dwoma portami telefonicznymi. Umożliwia on posiadanym komputerom współdzielenie zarówno łącza do internetu o dużej

Bardziej szczegółowo

OSBRiDGE 5XLi / 5GXi. Instrukcja Konfiguracji. Oprogramowanie w wersji 3.30R

OSBRiDGE 5XLi / 5GXi. Instrukcja Konfiguracji. Oprogramowanie w wersji 3.30R OSBRiDGE 5XLi / 5GXi Instrukcja Konfiguracji Oprogramowanie w wersji 3.30R 1. Ustawienia domyślne i konfiguracja. Urządzenia OSBRiDGE 5XLi konfiguruje się poprzez stronę www. Każde urządzenie jest wstępnie

Bardziej szczegółowo

AG-188 Instrukcja użytkownika

AG-188 Instrukcja użytkownika AG-188 Instrukcja użytkownika FHU OLZA: Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 / 51 1. AG-188 Opis...4 1.1 Wygląd...4 1.2 Interfejs...4 1.3 Oprogramowanie...5 1.4 Standardy i protokoły...5 1.5 Środowisko działania...6

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

MultiLink Router i MicroRouter

MultiLink Router i MicroRouter Strona 1 z 44 GORAMO- Janusz Górecki, 01-458 Warszawa, ul.szańcowa 82 tel/fax (22) 877-39-94,, www.goramo-gorecki.com.pl MultiLink Router i MicroRouter wersja 1.1.6 Warszawa, kwiecień 2010 Strona 2 z 44

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

WSGK, Kutno, 2012. Dr inż. Robert Banasiak 1

WSGK, Kutno, 2012. Dr inż. Robert Banasiak 1 WSGK, Kutno, 2012 Dr inż. Robert Banasiak 1 KUS - gryplan Zaliczenie: o Case Study w PacketTracer na 4 spotkaniu (70% oceny) o Test/Egzamin 10 pytań na dodatkowym zjeździe (30% oceny) A poza tym: - Spotkanie

Bardziej szczegółowo