Instrukcja do laboratorium sieci komputerowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja do laboratorium sieci komputerowych"

Transkrypt

1 Instrukcja do laboratorium sieci komputerowych mgr inż. Jerzy Sobczyk 29 marca 2005 Wstęp Niniejsza instrukcja powstała w oparciu o materiały opracowane wcześniej przez kolegów prowadzących laboratoria: Mariusza Siomaka, Mariusza Pajera, Piotra Arabasa. Laboratorium sieci komputerowych zawiera dwanaście inndywidualnych stanowisk pogrupowanych w trzy grupy związane z różnymi ćwiczeniami. Każde stanowisko, wyposażone w osobny komputer PC, przeznaczone jest dla jednego studenta. Z tego powodu studenci dzieleni są na grupy po nie więcej niż 12 osób każda i przypisywani do różnych terminów zajęciowych. Podział na grupy zajęciowe i przydział terminów dokonywany jest w godzinach wykładów, przed rozpoczęciem zajęć laboratoryjnych. Oprócz tego poszczególne grupy stanowisk wyposażone są w specjalizowane urządzenia (takie jak modemy, przełączniki, routery) potrzebne do wykonania określonych ćwiczeń. Wyposażenie sali uzupełnia szafka kablowa z centralnym przełącznikiem i centralka telefoniczna. W laboratorium w ramach przedmiotu sieci komputerowe prowadzone są następujące ćwiczenia: 1. Monitorowanie i analiza ruchu w sieci. 2. Konfigurowanie stacji do pracy w sieci. 3. Konfigurowanie modemów do komunikacji poprzez PPP. 4. Konfigurowanie rutowania statycznegi i dynamicznego. 5. Konfigurowanie wirtualnych sieci lokalnych. Ze względu na małą ilość urządzeń jedynie dwa pierwsze ćwiczenia są wykonywane jednocześnie na wszystkich stanowiskach. Ostatnie trzy ćwiczenia są prowadzone równolegle-rotacyjnie, to znaczy: na stanowiskach 01,..., 04 wykonywane jest ćwiczenie pt. konfigurowanie rutowania, na stanowiskach 05,..., 08 wykonywane jest ćwiczenie pt. konfigurowanie modemów, a na stanowiskach 09,..., 12 wykonywane jest ćwiczenie pt. konfigurowanie wirtualnych sieci lokalnych. Tak więc studenci na kolejnych zajęciach przesiadają się do innego zestawu urządzeń aby wykonać inne ćwiczenie. 1

2 P

3 1 Monitorowanie i analiza ruchu w sieci Wstęp Ćwiczenie to jest wykonywane indywidualnie przez każdego studenta. Wszyscy studenci wykonują je jednocześnie. 1.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z protokołami IP, ARP, ICMP oraz narzędziami przydatnymi do diagnozowania problemów. 1.2 Przebieg ćwiczenia Studenci przy pomocy programów diagnostycznych, takich jak: ping, snoop, traceroute, badają połączenia sieciowe usiłując odtworzyć schemat fizycznych połączeń a następnie zlokalizować uszkodzenia zasymulowane przez prowadzącego. 1.3 Zalecenia 1. Należy zastanowić się, co może być powodem braku odpowiedzi programu ping? 1.4 Przydatne polecenia arp Wyświetla lub modyfikuje tablicę ARP. -a Wyświetlenie zawartości całej tablicy ARP. -d Skasowanie wskazanej pozycji w tablicy ARP. -s Utworzenie nowej pozycji w tablicy ARP. -f Wczytanie listy pozycji z pliku. ping Testuje łączność ze wskazaną maszyną. -s Wysyłanie sekwencji pakietów w odstępach sekundowych. -n Zaniechanie tłumaczenia adresów IP na nazwy. -t Zmiana początkowej wartości pola TTL. -I Zmiana częstości wysyłania pakietów. snoop Zapisuje lub wyświetla informacje o wysyłanych i odbieranych pakietach. -o Zapis danych do wskazanego pliku. -i Odczyt danych ze wskazanego pliku. -n Użycie wskazanego pliku zamiast DNSa. -p Wyświetlenie informacji tylko o wskazanych pakietach. 3

4 -s Zapis tylko pierwszych bajtów pakietu. traceroute Wyświetla listę routerów pomiędzy wskazanym komputerem a tym na którym działa. -F ustawienie zakazu fragmentacji. -I Użycie ICMP zamiast UDP. -m Wskaznie maksymalnej wartości pola TTL (domyślnie 30). -n Zaniechanie tłumaczenia adresów IP na nazwy. -q Wskazanie liczby powtórzeń testów (domyślnie 3). 4

5 2 Konfigurowanie stacji do pracy w sieci Wstęp Ćwiczenie to jest wykonywane indywidualnie przez każdego studenta. Wszyscy studenci wykonują je jednocześnie. 2.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne opanowanie konfigurowania stacji do pracy w sieci TCP/IP i zaobserwowanie skutków ewentualnych błędów konfiguracji. 2.2 Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie składa się z dwu etapów. W pierwszym etapie studenci mają za zadanie skonfigurować interfejs sieciowy poleceniami konsoli: ifconfig, route sprawdzając jednocześnie przy pomocy poleceń ping, netstat, traceroute skuteczność swoich działań. W drugim etapie studenci mają za zadanie zmodyfikować pliki konfiguracyjne: /etc/hostname.???, /etc/hosts, /etc/netmasks, /etc/networks, /etc/defaultrouter, tak aby po restarcie systemu iterfejs został skonfigurowany automatycznie. 2.3 Szczegóły techniczne Nazwa interfejsu Nazwa interfejsu sieciowego w systemie Solaris zależy od typu karty sieciowej. W przypadku wszystkich maszyn laboratoryjnych jest to: elxl0. Adresy IP Nazwy i adresy poszczególnych komputerów podaje tabelka. Stanowisko Nazwa Adres IP 01 net net net net net net net net net net net net Maska sieci Maską sieci jest Adres routera Routerem jest komputer o adresie:

6 2.4 Zalecenia 1. Do testowania łączności należy stosować polecenie ping koniecznie z opcją -n zakazującą odpytywania systemu DNS, ponieważ przy braku łączności z serwerem DNS długie czasy reakcji polecenia ping, wynikające z oczekiwania na odpowiedź serwera, mogą wprowadzać w błąd sugerując całkowity brak łączności. 2. Należy przeanalizować skrypt /etc/init.d/inetinit w celu stwierdzenia w jaki sposób poszczególne pliki konfiguracyjne są wykorzystywane, przy starcie systemu, do konfiguracji interfejsu. 2.5 Skrótowe informacje o potrzebnych plikach i poleceniach Dokumentacja poleceń i plików man nazwa polecenia Tworzenie interfejsu ifconfig nazwa interfejsu plumb Zmiana konfiguracj interfejsu ifconfig interface [-a] [address ] [netmask netmask ] [broadcast broadcast ] [plumb] [unplumb] [up] [down] Zmiana rutowania route [add] [delete] [change] [host net] destination [gateway] Aby wprowadzić ścieżkę domyślną jako adres docelowy (ang. destination) należy podać słowo kluczowe default. Informacje o rutowaniu netstat -r show routing tables -n show addresses as numbers Restart systemu reboot 6

7 3 Konfigurowanie modemów do komunikacji poprzez PPP Wstęp Ćwiczenie to jest wykonywane w zespołach dwuosobowych. Każdy student konfiguruje swój modem i swój system, a następnie wykonują połączenia pomiędzy swoimi komputerami. 3.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z funkcjonowaniem połączeń modemowych oraz z protokołem PPP i problemami występującymi na niskim poziomie. 3.2 Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie składa się z czterech etapów. 1. Identyfikacja i konfiguracja modemów. Na tym etapie studenci muszą zidentyfikować do którego portu podpięty jest modem a następnie przy pomocy poleceń wysyłanych za pośrednictwem programu tip przeprowadzić jego wstępną konfigurację. Wymaga to modeyfikacji plików /etc/remote, /etc/ttydefs. 2. Połączenie manualne przez sieć telefoniczną. Na tym etapie zadaniem studenta jest utworzenie konta użytkownika w celu umożliwienia zdalnego logowania się do swojego komputera, a następnie zalogowanie się na kopmuterze kolegi wykorzystując utworzone przez niego konto. 3. Konfiguracja asymetryczna PPP. Studenci uzgadniają, który komputer będzie pełnił rolę serwera, a który klienta a następnie konfigurują obsługę protokołu PPP na swoich maszynach. W tym celu modyfikują odpowiednio pliki: /etc/uucp/systems, /etc/uucp/devices, /etc/uucp/dialers, /etc/init.d/asppp, /etc/asppp.cf, /etc/hosts, /etc/passwd, uruchamiają obsługę protokołu PPP, wymuszają nawiązanie połączenia np. przy pomocy programów ping, telnet lub ftp i obserwują przebieg połączenia podglądając zawartość logów najlepiej poleceniem tail -f /var/adm/log/asppp.log 4. Konfiguracja symetryczna PPP. Ten etap wieńczy dzieło poprzez doprowadzenie konfiguracji obu komputerów do pełnej symetrii tak aby każdy z nich mogł w dowolnym momencie stać się klientem lub serwerem w zależności od potrzeb. 3.3 Szczegóły techniczne Schemat połączeń Client modem / /30 modem Serwer 7

8 Numery telefonów i adresy IP Numery telefonów i adresy IP dla interfejsów PPP podane są w tabelce: Stanowisko Nr. telefonu Nazwa Adres IP interfejsu PPP interfejsu PPP net05-ppp net06-ppp net07-ppp net08-ppp Zalecenia 1. Wykonywać połączenia przy szybkości 9600 b/s użycie większych szybkości można przećwiczyć gdy wszystko inne działa już prawidłowo. 2. Należy pamiętać, że wyłączenie zasilania nie zeruje konfiguracji modemu. Konfigurację można wyzerować (a właściwie przywrócić jedną z zapisanych fabrycznie konfiguracji) tylko wysyłając odpowiednią sekwencję sterującą do modemu (pełna dokumentacja modemu jest dostępna w laboratorium). 3. Należy wykonywać wszystkie etapy ćwiczenia po kolei niepowodzenie w jednym etapie prawie na pewno uniemożliwi wykonanie następnego. 4. W celu wstępnej konfiguracji lub zresetowania portu należy wykorzystać program admintool opcja Browse, Serial ports. Należy stosować wariant: Modem Bidirectional albo Modem Initialize only. 3.5 Przydatne polecenia Opis demona PPP man aspppd Uruchomienie demona PPP /etc/init.d/asppp start Zatrzymanie demona PPP /etc/init.d/asppp stop Podglądanie pliku logów PPP tail -f /var/adm/log/asppp.log Testowanie połączenia ping -sn net??-ppp Konfiguracja lub resetowanie portu admintool & 3.6 Przykładowe pliki /etc/ttydefs contty6h : opost onlcr : hupcl sane : :conttyh nazwa parametry terminala parametry terminala następna przed nawiązaniem po nawiązaniu definicja połączenia połączenia autobaud 8

9 conttyh:9600 opost onlcr:9600 hupcl sane::contty1h contty1h:1200 opost onlcr:1200 hupcl sane::contty2h contty2h:300 opost onlcr:300 hupcl sane::contty3h contty3h:2400 opost onlcr:2400 hupcl sane::contty4h contty4h:4800 opost onlcr:4800 hupcl sane::contty5h contty5h:19200 opost onlcr:19200 hupcl sane::conttyh contty6h:38400 opost onlcr:38400 hupcl sane::conttyh /etc/remote dialup Dial-up system:\ :pn=11:tc=unix-38400: hardwire:\ :dv=/dev/cua/a:br#38400:el=^c^s^q^u^d:ie=%$:oe=^d: UNIX-38400:\ dialers:\ :dv=/dev/cua/a: /etc/hosts # # Internet host table # localhost net1 loghost # IP dla sieci Ethernet csd net1-ppp # IP dla wyjścia modemowego net5-ppp # Inny komputer /etc/passwd net5user:x:105:60001:net5 over PPP:/:/usr/sbin/aspppls /etc/shadow net5user:atnn4ita3huem:9450:::::: hasło, np.: ppp /etc/asppp.cf serwer ifconfig ipd0 plumb net1-ppp netmask up path interface ipd0 peer_system_name net5user peer_ip_address net5-ppp inactivity_timeout /etc/asppp.cf stacja ifconfig ipdptp0 plumb net1-ppp net5-ppp up path 9

10 interface ipdptp0 peer_system_name net5-ppp inactivity_timeout /etc/asppp.cf sieć wirtualna ifconfig ipd0 plumb net1-ppp netmask up path interface ipd0 peer_system_name net5user peer_ip_address net5-ppp inactivity_timeout /etc/uucp/devices ACU cua/a - Any hayes typ linia prędkość transmisji rodzaj modemu /etc/uucp/dialers ACU cua/a - Any hayes Direct cua/a - Any direct /etc/uucp/systems net5-ppp Any ACU "" P ZERO login: net1user word: ppp nazwa systemu czas (zawsze) urządzenie numer telefonu prędkość transmisji login (format jak w /etc/uucp/dialers) /etc/uucp/devices net5-ppp Any ACU "" P_ZERO login: net1user word: ppp /etc/uucp/dialers hayes =,-, "" \da\pte1v1x1q0s2=255s12=255\r\c OK\r \EATDT\T\r\c CONNECT 10

11 3.7 Najważniejsze sekwencje sterujące modemu Command US Robotics Zyxel ATV0 display numerical codes only display numerical codes only ATV1 display verbose messages display verbose messages ATQ0 use basic codes only use basic codes only ATQ1 no result codes no result codes ATQ2 use basic codes only use basic codes only ATE0 echo off echo off ATE1 echo on echo on ATX0 don t wait for ready signal set result code options ATS0=1 autoanswer after 1 ring autoanswer after 1 ring AT&W0 save config as NVRAM profile 0 save config as NVRAM profile 0 AT&W1 save config as NVRAM profile 1 save config as NVRAM profile 1 AT&W2 save config as NVRAM profile 2 AT&W3 save config as NVRAM profile 3 ATSn? display contents of the register n display contents of the register n ATSr=n set register r to value n set register r to value n ATLn set speaker volume n=0..3 set speaker volume n=0..3 ATM0 speaker always off speaker always off ATM1 speaker on untill connect speaker on untill connect ATM2 speaker always on speaker always on ATH0 hang up hang up ATH1 go off hook go off hook ATY0 set default to NVRAM profile 0 ATY1 set default to NVRAM profile 1 ATY2 set default to factory profile 0 ATY3 set default to factory profile 1 ATY4 set default to factory profile 2 ATZ0 reset to default profile reset to NVRAM profile 0 ATZ1 reset to NVRAM profile 0 reset to NVRAM profile 1 ATZ2 reset to NVRAM profile 1 reset to NVRAM profile 2 ATZ3 reset to factory profile 0 reset to NVRAM profile 3 ATZ4 reset to factory profile 1 reset to factory profile ATZ5 reset to factory profile 2 AT$ display list of commands display list of commands ATS$ display list of registers display list of registers AT&$ display list of extended (&) commands display list of extended (&) commands ATDTn tone dialing number n tone dialing number n ATDPn pulse dialing number n pulse dialing number n +++ escape to command mode escape to command mode 11

12 4 Konfigurowanie rutowania statycznegi i dynamicznego Wstęp Ćwiczenie wykonywane jest przez dwa współpracujące ze sobą zespoły dwuosobowe, z których każdy jest odpowiedzialny za konfigurację jednego routera. Routery połączone są przy pomocy dwu łączy szeregowych: łącza synchronicznego V35 i zapasowego asynchronicznego. 4.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z konfigurowaniem sprzętowych routerów (na przykładzie routerów Cisco 2500) w dość typowej sytuacji zdublowanego połączenia z dostawcą (łącze podstawowe i zapasowe). 4.2 Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie składa się z trzech etapów. 1. Konfiguracja każdego z routerów. Na początku każdy zespół zajmuje się wyłącznie swoim routerem przeprowadzając jego konfigurację. 2. Konfiguracja statyczna rutowania. Na tym etapie zespoły konfigurują swoje routery tak aby umożliwić połączenia pomiędzy sieciami obejmującymi komputery każdego z zespołów. Dodatkowo jeden zespół wykonuje dodatkowe połączenie do reszty świata. 3. Konfiguracja dynamiczna. Podsumowaniem jest uruchomienie protokołów rutowania dynamicznego (kolejno: RIP, OSPF) i obserwacja zachowania się routerów w sytuacji, symulowanej przez prowadzącego, awarii łącza. 12

13 4.3 Szczegóły techniczne Schemat połączeń ROUTER s0 R1 et0 s / / modem modem V35 DCE V35 DTE /30 s0 et0 R2 s1 et / / PC1 PC2 PC3 PC4 4.4 Zalecenia 1. Połącznie zapasowe należy konfigurować tylko na jednym z routerów! 2. Należy skonfigurować interfejs s0 jako podstawowy, a s1 jako zapasowy. 3. Przełączenie na interfejs zapasowy następuje po czasie time-on a spowrotem po czasie time-off. 4. Postawową strefą dla OSPF a jest area Najpierw należy konfigurować DCE a dopiero potem DTE. 6. Należy użyć prędkości

14 4.5 Przydatne polecenia Description of CISCO Router Commands enable enter priviliged mode configure terminal source of configuration ip subnet-zero enables subnet zero ip classless enables subnetting interface name configuring interface exit goes to the upper level ping IP address ping command write memory saves configuration to NVRAM show conf shows configuration from NVRAM show ip route shows routing tables interface name ip address IP-address netmask configure the interface no shutdown clock rate speed Set transmission speed for interfaces connected by V35 cable only for router DCE ip route network-number mask gateway set routing entry ip route gateway set default route interface primary interface set primary interface backup interface backup interface set backup interface backup delay time-on time-off set timeouts router rip start RIP network network-number define RIP paramaters redistribute connected redistribute local routes redistribute static redistribute static routes router ospf process-number start OSPF network network-number inverted-mask area area define OSPF paramaters default-information originate distribute default routes redistribute rip metric 10 subnets redistribute RIP in OSPF 14

15 5 Konfigurowanie wirtualnych sieci lokalnych Wstęp Ćwiczenie to jest wykonywane przez dwa, współpracujące ze sobą, zespoły dwuosobowe, z których każdy konfiguruje jeden przełącznik Cabletron Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z techniką wirtualnych sieci loklanych, znakowaniem IEEE 802.1q i efektami występującymi przy pracy w takich sieciach. 5.2 Przebieg ćwiczenia Cwiczenie składa się z dwu etapów. 1. Konfiguracja sieci wirtualnych. Na początku każdy zespół konfiguruje jeden przełącznik, definiując dwie sieci wirtualne (te same na obu przełącznikach) i przypisując po jednym z komputerów do każdej z nich. Następnie konfiguruje od swojej strony połączenie pomiędzy przełącznikami tak aby przy pomocy znakowania IE- EE 802.1q przenosiło ramki należące do obydwu sieci wirtualnych. W tym momencie do każdej z tych sieci pownny być podłączone dwa komputery po jednym podłączonym do każdego z przełączników. Przy pomocy polecenia ping studenci powinni wykazać, że komputery podłączone do tej samej sieci wirtualnej pomimo, że fizycznie są podłączone do różnych przełączników, mogą się ze sobą komunikować, natomiast komputery podłączone do różnych sieci nie widzą się pomimo, iż fizycznie są podłączone do tych samych przełączników. 2. Konfiguracja rutowania. Posumowaniem jest skonfigurowanie na jednym z przełączników rutowania dzięki czemu staje się możliwa komunikacja pomiędzy wszystkimi komputerami. 15

16 5.3 Szczegóły techniczne Schemat połączeń / /24 SSR / / / / SSR / PC09 PC10 PC11 PC12 Numery VLAN ID Identyfikatory VLANów i adresy IP podaje tabelka. Stanowisko VLAN ID Adres IP Zalecenia 1. Aby dostać się do konsoli przełącznika należy wywołać polecenie tip hardwire. 2. Polecenie tip należy wywoływać w oknie programu xterm a nie console ani shelltool. 3. Należy pamiętać, że przełączniki SmartSwitchRouter 2000 firmy Cabletron podobnie jak routery Cisco mają trzy tryby pracy: User pozwala tylko na odczyt podstawowych parametrów i użycie podstawowych narzędzi takich jak ping. Enable pozwala na odczyt wszystkich parametrów. Configure pozwala na zmianę konfiguracji. 16

17 5.5 Przydatne polecenia Skróty klawiaturowe Key sequence Command Ctrl+A Move cursor to beginning of line Ctrl+B Move cursor back one character Ctrl+D Delete character Ctrl+E Move cursor to end of line Ctrl+F Move cursor forward one character Ctrl+N Scroll to next command in command history Ctrl+P Scroll to previous command in command history Ctrl+U Erase entire line Ctrl+X Erase from cursor to end of line Ctrl+Z Exit current access mode to previous access mode Polecenia konsoli SSR 2000 vlan create vlan-name type id num vlan make trunk-port port-name vlan list vlan add ports port-list to vlan-name vlan list interface create ip interface-name address-netmask address-netmask vlan name ip add route address-mask gateway IP address ip add route default gateway IP address list all active VLANs 17

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego Podstawowa konfiguracja routerów Interfejsy sieciowe routerów Sprawdzanie komunikacji w sieci Podstawy routingu statycznego Podstawy routingu dynamicznego 2 Plan prezentacji Tryby pracy routera Polecenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń

Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń Tryby wprowadzania poleceń... 2 Uzyskanie pomocy... 2 Polecenia interfejsu użytkownika... 4 Wyświetlanie banerów (komunikatów)... 4 System

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera Tryby poleceń Użytkownika (user mode) Router> Przejście do trybu: Dostępny bezpośrednio po podłączeniu konsoli. Opuszczenie trybu: Polecenia:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera

Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera Tryby poleceń Użytkownika (user mode) Router> Przejście do trybu: Dostępny bezpośrednio po podłączeniu konsoli. Opuszczenie trybu: Polecenia:

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat hasła SOHO (ang. Small Office/Home Office).

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat hasła SOHO (ang. Small Office/Home Office). T: Konfiguracja urządzeń sieciowych przez przeglądarkę www. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat hasła SOHO (ang. Small Office/Home Office). Konfiguracja urządzeń sieciowych

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia 1) Uruchomienie str. 2 2) Konfiguracja NEOSTRADA str. 3 3) Konfiguracja NET24 str. 4 4) Konfiguracja sieć LAN str. 5 5) Przekierowanie portów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1)

Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1) Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1) 1. Podłączenie konsoli zarządzania routerem: Ustawienia dla programu HyperTerminal (a) oraz TeraTerm Pro (b): a) b) 2.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty z Sieci komputerowych Lista 3

Warsztaty z Sieci komputerowych Lista 3 Warsztaty z Sieci komputerowych Lista 3 Uwagi ogólne Topologia sieci na te zajęcia została przedstawiona poniżej; każda czwórka komputerów jest osobną strukturą niepołączoną z niczym innym. 2 2 3 4 0 3

Bardziej szczegółowo

Zadanie.05-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside security- level 0 192. 168.1.0/24. inside security- level 100 176.16.0.0/16 VLAN1 10.0.0.

Zadanie.05-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside security- level 0 192. 168.1.0/24. inside security- level 100 176.16.0.0/16 VLAN1 10.0.0. VLAN, trunking, inter-vlan routing, port-security Schemat sieci OUTSIDE 200. 200. 200.0/24 dmz security- level 50 outside security- level 0 192. 168.1.0/24 inside security- level 100 176.16.0.0/16 VLAN1

Bardziej szczegółowo

Klasy adresów IP. Model ISO - OSI. Subnetting. OSI packet encapsulation. w.aplikacji w.prezentacji w.sesji w.transportowa w.

Klasy adresów IP. Model ISO - OSI. Subnetting. OSI packet encapsulation. w.aplikacji w.prezentacji w.sesji w.transportowa w. w.aplikacji w.prezentacji w.sesji w.transportowa w.sieciowa w.łącza w.fizyczna Model ISO - OSI Telnet SMTP FTP DNS NFS XDR RPC TCP UDP IP Ethernet IEEE 802.3 X.25 SLIP PPP A B C D E 0 0.0.0.0 10 128.0.0.0

Bardziej szczegółowo

Packet Tracer - Podłączanie routera do sieci LAN

Packet Tracer - Podłączanie routera do sieci LAN Topologia Tabela adresacji Urządz enie Interfejs Adres IP Maska podsieci Brama domyślna Cele G0/0 192.168.10.1 255.255.255.0 Nie dotyczy R1 G0/1 192.168.11.1 255.255.255.0 Nie dotyczy S0/0/0 (DCE) 209.165.200.225

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium.

PBS. Wykład Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium. PBS Wykład 1 1. Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium. mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż.

Bardziej szczegółowo

* konfiguracja routera Asmax V.1501 lub V.1502T do połączenia z Polpakiem-T lub inną siecią typu Frame Relay

* konfiguracja routera Asmax V.1501 lub V.1502T do połączenia z Polpakiem-T lub inną siecią typu Frame Relay * konfiguracja routera Asmax V.1501 lub V.1502T do połączenia z Polpakiem-T lub inną siecią typu Frame Relay Połączenie poprzez konsolę (użyj dowolnego edytora konsoli, np. HyperTerminal): 9600,8,N,1,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend...

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... 4 Historia komend... 4 Wywołanie komend operacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemem komendy

Zarządzanie systemem komendy Zarządzanie systemem komendy Nazwa hosta set system host name nazwa_hosta show system host name delete system host name Nazwa domeny set system domain name nazwa_domeny show system domain name delete system

Bardziej szczegółowo

Laboratorium sieci komputerowych

Laboratorium sieci komputerowych Laboratorium sieci komputerowych opracowanie: mgr inż. Wojciech Rząsa Katedra Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej Wstęp Opracowanie zawiera ćwiczenia przygotowane do przeprowadzenia podczas

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Część I: Podstawowa konfiguracja routera

Część I: Podstawowa konfiguracja routera Zakład Cyberbezpieczeństwa IT PW LABORATORIUM SIECI Instrukcja do ćwiczenia: Podstawy konfiguracji routerów Przedmiot: Sieci Lokalne (LAN) Autor: Wojciech Mazurczyk Aktualizacja: Artur Janicki wersja 1.1

Bardziej szczegółowo

ZADANIE.02 Cisco.&.Juniper Podstawy konfiguracji (interfejsy) Zarządzanie konfiguracjami 1,5h

ZADANIE.02 Cisco.&.Juniper Podstawy konfiguracji (interfejsy) Zarządzanie konfiguracjami 1,5h Imię Nazwisko ZADANIE.02 Cisco.&.Juniper Podstawy konfiguracji (interfejsy) Zarządzanie konfiguracjami 1,5h 1. Zbudować sieć laboratoryjną 2. Podstawowe informacje dotyczące obsługi systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME Nr dwiczenia: PT-02 Nr wersji dwiczenia: 2 Temat dwiczenia: PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PACKET TRACER CZĘŚD 2 Orientacyjny czas wykonania dwiczenia: 1 godz. Wymagane oprogramowanie: 6.1.0 Spis treści 0.

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

1.1 Ustawienie adresów IP oraz masek portów routera za pomocą konsoli

1.1 Ustawienie adresów IP oraz masek portów routera za pomocą konsoli 1. Obsługa routerów... 1 1.1 Ustawienie adresów IP oraz masek portów routera za pomocą konsoli... 1 1.2 Olicom ClearSight obsługa podstawowa... 2 1.3 Konfiguracja protokołu RIP... 5 Podgląd tablicy routingu...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością Usług w Sieciach Teleinformatycznych

Zarządzanie Jakością Usług w Sieciach Teleinformatycznych Zarządzanie Jakością Usług w Sieciach Teleinformatycznych do sieci R. Krzeszewski 1 R. Wojciechowski 1 Ł. Sturgulewski 1 A. Sierszeń 1 1 Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej http://www.kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów XL2

Konfiguracja routerów XL2 Konfiguracja routerów XL2 Aby uzyskać dostęp do pełnych ustawień portów routera przełączamy kontekst pracy programu na ALL. Można tu użyć ikony na pasku narzędzi lub menu Context. Wszystkie dalsze wskazówki

Bardziej szczegółowo

Laboratorium podstaw telekomunikacji

Laboratorium podstaw telekomunikacji Laboratorium podstaw telekomunikacji Temat: Pomiar przepustowości łączy w sieciach komputerowych i podstawowe narzędzia sieciowe. Cel: Celem ćwiczenia jest przybliżenie studentom prostej metody pomiaru

Bardziej szczegółowo

Administracja sieciami LAN/WAN Komunikacja między sieciami VLAN

Administracja sieciami LAN/WAN Komunikacja między sieciami VLAN Administracja sieciami LAN/WAN Komunikacja między sieciami VLAN dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Protokół Dynamic Trunking Portocol

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji LABORATORIUM SIECI

Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji LABORATORIUM SIECI Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji LABORATORIUM SIECI Instrukcja do ćwiczenia: Switching, VLAN & Trunking Przedmiot: Sieci Lokalne (LAN) Wojciech Mazurczyk Warszawa, kwiecień 2008 ZTiT. Zakład Teleinformatyki

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE, AiR r. I, sem. II Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont...

Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont... Routing dynamiczny... 2 Czym jest metryka i odległość administracyjna?... 3 RIPv1... 4 RIPv2... 4 Interfejs pasywny... 5 Podzielony horyzont... 5 Podzielony horyzont z zatruciem wstecz... 5 Vyatta i RIP...

Bardziej szczegółowo

Narzędzia diagnostyczne protokołów TCP/IP

Narzędzia diagnostyczne protokołów TCP/IP Narzędzia diagnostyczne protokołów TCP/IP Polecenie ipconfig pozwala sprawdzić adresy przypisane do poszczególnych interfejsów. Pomaga w wykrywaniu błędów w konfiguracji protokołu IP Podstawowe parametry

Bardziej szczegółowo

Interfejsy: Ethernet do połączenia z siecią LAN Serial do połączenia z siecią WAN. pełną konfigurację urządzenia. Zadanie.01-2 -

Interfejsy: Ethernet do połączenia z siecią LAN Serial do połączenia z siecią WAN. pełną konfigurację urządzenia. Zadanie.01-2 - Wybrane urządzenia Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego Przełącznik sieciowy. Dostępny sprzęt: Cisco modele 1900, 2900, 2950, 2960. Interfejsy: technologia Ethernet, szybkość 10/100/1000 Mb/s. Medium: kabel

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Protokoły

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Topologia sieci. Cele nauczania.

Topologia sieci. Cele nauczania. Laboratorium 2 Podstawowa konfiguracja urządzeń Cisco. WSTKT 2010 Topologia sieci. Cele nauczania. Podstawowa konfiguracja ustawień globalnych routerów Cisco. Konfiguracja haseł dostępu na routerach Cisco.

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo W tym dokumencie opisano przekierowanie portu na sprzętowym firewall u SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) w celu umoŝliwienia komunikacji STEP 7 ze sterownikiem przez sieć Ethernet/Internet.

Bardziej szczegółowo

Backup łącza WAN 3G jako łącze zapasowe WAN1

Backup łącza WAN 3G jako łącze zapasowe WAN1 Transmisja danych z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych zdobywa coraz większą popularność. Mobilny Internet to dostęp do sieci oferowany przez operatorów komórkowych na terenie Polski. Plus, Era

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Laboratorium 08 OSPF

Sieci Komputerowe Laboratorium 08 OSPF Sieci Komputerowe Laboratorium 08 OSPF Rafał Chodarcewicz Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej Uniwersytet Jagielloński Kraków, 2015 1.0.0.0/24 2.0.0.0/24 3.0.0.0/24 4.0.0.0/24 5.0.0.0/24 R1.2.3.4

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe 2 / Ćwiczenia 8

Sieci Komputerowe 2 / Ćwiczenia 8 Tematyka Konsola Sieci Komputerowe 2 / Ćwiczenia 8 Wprowadzenie do budowy sieci z wykorzystaniem ruterów Cisco. Opracował: Konrad Kawecki Do fizycznego połączenia z konsolą rutera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do laboratorium 1. Podstawowa konfiguracja środowiska MPLS (Multi-Protocol Label Switching)

Instrukcja do laboratorium 1. Podstawowa konfiguracja środowiska MPLS (Multi-Protocol Label Switching) Instrukcja do laboratorium 1 Podstawowa konfiguracja środowiska MPLS (Multi-Protocol Label Switching) Przed zajęciami proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją i materiałami pomocniczymi dotyczącymi laboratorium.

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik konfiguracji i zarządzania Siemens 4YourSafety Konfiguracja Siemens 4YourSafety w zakresie systemu operacyjnego i supportu urządzenia może odbywać się w

Bardziej szczegółowo

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński

Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Kierunek: technik informatyk 312[01] Semestr: II Przedmiot: Urządzenia techniki komputerowej Nauczyciel: Mirosław Ruciński Temat 8.9. Wykrywanie i usuwanie awarii w sieciach komputerowych. 1. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI. Zakład Cyberbezpieczeństwa IT PW. Instrukcja do ćwiczenia: Switching, VLAN & Trunking Przedmiot: Sieci Lokalne (LAN)

LABORATORIUM SIECI. Zakład Cyberbezpieczeństwa IT PW. Instrukcja do ćwiczenia: Switching, VLAN & Trunking Przedmiot: Sieci Lokalne (LAN) Zakład Cyberbezpieczeństwa IT PW LABORATORIUM SIECI Instrukcja do ćwiczenia: Switching, VLAN & Trunking Przedmiot: Sieci Lokalne (LAN) Autor: Wojciech Mazurczyk Aktualizacja: Artur Janicki wersja 1.3 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów

Ćwiczenie a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów Ćwiczenie 5.1.13a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów Cele Utworzenie prostej sieci między dwoma komputerami przy użyciu koncentratora. Wybór właściwego kabla do podłączenia komputerów do koncentratora.

Bardziej szczegółowo

Strona1. Suse LINUX. Konfiguracja sieci

Strona1. Suse LINUX. Konfiguracja sieci Strona1 Suse LINUX Konfiguracja sieci Strona2 Spis treści Konfiguracja sieci - uwagi wstępne.... 3 Prezentacja interfejsów sieciowych w systemie Linux.... 3 Konfiguracja IP w programie Yast... 3 Pliki

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN Za pomocą dwóch modułów SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) chcemy umoŝliwić dostęp do sterownika podłączonego do zabezpieczonej sieci wewnętrznej. Komputer, z którego chcemy mieć

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Laboratorium 10. Redystrybucja_OSPF_EIGRP_RIP

Sieci Komputerowe Laboratorium 10. Redystrybucja_OSPF_EIGRP_RIP Sieci Komputerowe Laboratorium 10 Redystrybucja_OSPF_EIGRP_RIP Rafał Chodarcewicz Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej Uniwersytet Jagielloński Kraków, 2015 RIP 1.0.0.0/24 2.0.0.0/24 3.0.0.0/24

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP Ćwiczenie 9.3.5 Konfigurowanie klienta DHCP Cele Zapoznanie się z protokołem dynamicznej konfiguracji hostów (DHCP, ang. Dynamic Host Configuration Protocol) i skonfigurowanie komputera jako klienta DHCP

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem BX9000 Sterownik BX9000 należy

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 11 Konfiguracja sieci Nazewnictwo i uruchamianie Polecenie ifconfig Aliasy Pliki konfiguracyjne Narzędzia sieciowe ping, traceroute

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z poniższym schematem ustanów połączenia: konsolowe i ethernetowe z urządzeniem

1. Zgodnie z poniższym schematem ustanów połączenia: konsolowe i ethernetowe z urządzeniem SIECI KOMPUTEROWE ĆWICZENIE 6 PODSTAWY KONFIGURACJI PRZEŁĄCZNIKA SIECIOWEGO PRZEGLĄD KONFIGURACJI PRZEŁĄCZNIKA SIECIOWEGO: 1. Zgodnie z poniższym schematem ustanów połączenia: konsolowe i ethernetowe z

Bardziej szczegółowo

Protokół BGP Podstawy i najlepsze praktyki Wersja 1.0

Protokół BGP Podstawy i najlepsze praktyki Wersja 1.0 Protokół BGP Podstawy i najlepsze praktyki Wersja 1.0 Cisco Systems Polska ul. Domaniewska 39B 02-672, Warszawa http://www.cisco.com/pl Tel: (22) 5722700 Fax: (22) 5722701 Wstęp do ćwiczeń Ćwiczenia do

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Sieci komputerowe Laboratorium 8

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Sieci komputerowe Laboratorium 8 Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Sieci komputerowe Laboratorium 8 Budowa routera, tryby pracy, składnia i podstawowe komendy 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z przedmiotu Sieci Komputerowe - Wirtualne sieci lokalne. Łukasz Wiszniewski

Laboratorium z przedmiotu Sieci Komputerowe - Wirtualne sieci lokalne. Łukasz Wiszniewski Laboratorium z przedmiotu Sieci Komputerowe - Wirtualne sieci lokalne Łukasz Wiszniewski 2015 Rozdział 1 Instrukcja dla studentów 1.1 Wprowadzenie do sieci wirtualnych w standardzie IEEE 802.1Q IEEE 802.1Q

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Laboratorium z sieci komputerowych Ćwiczenie numer: 3 Temat ćwiczenia: Narzędzia sieciowe w systemie Windows 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. dr inż. Łukasz Sturgulewski dr inż. Artur Sierszeń

ZiMSK. dr inż. Łukasz Sturgulewski  dr inż. Artur Sierszeń ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl ZiMSK - 2011 1 Wykład Zarządzanie konfiguracją: switch router firewall Obsługa

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci VLAN

Konfigurowanie sieci VLAN Konfigurowanie sieci VLAN 1 Wprowadzenie Sieć VLAN (ang. Virtual LAN) to wydzielona logicznie sieć urządzeń w ramach innej, większej sieci fizycznej. Urządzenia tworzące sieć VLAN, niezależnie od swojej

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. T: Konfiguracja usługi DHCP w systemie Linux. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) protokół komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS

Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS 5. Konfigurowanie routerów z poziomu IOS W tym rozdziale zajmiemy się konfiguracją routerów CISCO z poziomu systemu IOS. Będzie to typowym odpowiednikiem

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do diagnozowania sieci w systemie Windows

Narzędzia do diagnozowania sieci w systemie Windows Narzędzia do diagnozowania sieci w systemie Windows Polecenie ping Polecenie wysyła komunikaty ICMP Echo Request w celu weryfikacji poprawności konfiguracji protokołu TCP/IP oraz dostępności odległego

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet Sieci Komputerowe Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl Pokój 114 lub 117d 1 Kilka ważnych dat 1966: Projekt ARPANET finansowany przez DOD

Bardziej szczegółowo

Warsztaty ewon. efive

Warsztaty ewon. efive Warsztaty ewon efive Product Update, 2014 Spis treści Wstęp... 3 1. Uruchomienie okna konfiguracji urządzenia efive... 4 2. Konfiguracja interfejsu sieciowego.... 5 3. Konfiguracja VPN.... 6 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.1.5 Konfiguracja oraz weryfikacja protokołu RIP

Laboratorium 6.1.5 Konfiguracja oraz weryfikacja protokołu RIP Laboratorium 6.1.5 Konfiguracja oraz weryfikacja protokołu RIP Urządzenie Nazwa hosta Interfejs Adres IP Maska podsieci R1 R1 Serial 0/0/0 (DCE) 172.17.0.1 255.255.255.224 Fast Ethernet 0/0 172.16.0.1

Bardziej szczegółowo

VLAN 2 zadania. Uwagi. Przygotowanie. Zadanie 1 Klasyczny VLAN, komputery obsługują znaczniki 802.1Q. Zadanie 2 Ingress filtering (cz.

VLAN 2 zadania. Uwagi. Przygotowanie. Zadanie 1 Klasyczny VLAN, komputery obsługują znaczniki 802.1Q. Zadanie 2 Ingress filtering (cz. VLAN 2 zadania Uwagi 1. Zadanie jest realizowane w systemach Linux, bo wykorzystywane jest znacznikowanie realizowane przez komputery. 2. Przełączniki konfigurować można albo konsolą (małe liczby w potędze

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji i konfiguracji programu HW Virtual Serial Port z kasą PS3000Net

Opis instalacji i konfiguracji programu HW Virtual Serial Port z kasą PS3000Net Opis instalacji i konfiguracji programu HW Virtual Serial Port z kasą PS3000Net Spis treści Wstęp... 3 Konfiguracja kasy PS3000 Net...4 [45141] Ustawienia TCP/IP...4 [45142] Protokół Kasa-PC...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZADANIE.01 Cisco.&.Juniper Wprowadzenie do ZiMSK (budowa sieci, połączenie konsolowe, usuwanie konfiguracji urządzeń) 1h

ZADANIE.01 Cisco.&.Juniper Wprowadzenie do ZiMSK (budowa sieci, połączenie konsolowe, usuwanie konfiguracji urządzeń) 1h Imię Nazwisko ZADANIE.01 Cisco.&.Juniper Wprowadzenie do ZiMSK (budowa sieci, połączenie konsolowe, usuwanie konfiguracji urządzeń) 1h 1. Zbudować sieć laboratoryjną 2. Rozpocząć konfigurację urządzeń

Bardziej szczegółowo

Ping. ipconfig. getmac

Ping. ipconfig. getmac Ping Polecenie wysyła komunikaty ICMP Echo Request w celu weryfikacji poprawności konfiguracji protokołu TCP/IP oraz dostępności odległego hosta. Parametry polecenie pozwalają na szczegółowe określenie

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana konfiguracja przełącznika TP-Link TL-SG3224

Zaawansowana konfiguracja przełącznika TP-Link TL-SG3224 1 Zaawansowana konfiguracja przełącznika TP-Link TL-SG3224 2016 2 Zaawansowana konfiguracja 1. Konfiguracja Port Security 2. Ograniczenie prędkość ruchu przychodzącego/wychodzącego na porcie (Bandwidth

Bardziej szczegółowo

Wirtualne laboratorium - Cisco Packet Tracer

Wirtualne laboratorium - Cisco Packet Tracer 1. Cel ćwiczenia Zasadniczym celem ćwiczenia jest zapoznanie z możliwościami i słabościami środowiska symulacji sieci złożonej z produktów firmy Cisco - Packet Tracer. 2. Podstawy teoretyczne Cisco Packet

Bardziej szczegółowo

Serwer DHCP (dhcpd). Linux OpenSuse.

Serwer DHCP (dhcpd). Linux OpenSuse. 2015 Serwer DHCP (dhcpd). Linux OpenSuse. PIOTR KANIA Spis treści Wstęp.... 2 Instalacja serwera DHCP w OpenSuse.... 2 Porty komunikacyjne.... 2 Uruchomienie, restart, zatrzymanie serwera DHCP... 2 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Protokół

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7

Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7 Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7 System operacyjny 7 Sieć komputerowa 8 Teoria sieci 9 Elementy sieci 35 Rozdział 2. Sieć Linux 73 Instalowanie karty sieciowej 73 Konfiguracja interfejsu

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 18.03.2010r. WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Laboratorium TECHNOLOGIE SIECI TELEINFORMATYCZNYCH Prowadzący: Autorzy: Marek Wichtowski Elżbieta Oknińska Kamil Piersa Krzysztof Piotrowski Grzegorz Pol Marcin

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. T: Konfiguracja usługi DHCP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) protokół komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH WebManipulator Informacje dodatkowe konfiguracji WebManipulatora (v. 2016_01) PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE,

Bardziej szczegółowo

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do wyłącznego użytku przez instruktorów w ramach kursu CCNA 4:

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Zadanie.07-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside 192. 168.1.0/24. security- level 50 176.16.0.0/16

Zadanie.07-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside 192. 168.1.0/24. security- level 50 176.16.0.0/16 RADIUS - Remote Authentication Dial-In User Service Schemat sieci OUTSIDE 200. 200. 200.0/24 outside security- level 0 192. 168.1.0/24 dmz security- level 50 TRUNK 0/1 VLAN2 0/2 VLAN10 0/3-0/10 VLAN20

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego

Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego Cel ćwiczenia: Celem zajęć jest zdobycie doświadczenia i umiejętności instalacji systemu operacyjnego z rodziny Unix bez wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika BC8150 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika BC8150 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika BC8150 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BC8150 Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem BC8150 Sterownik BC8150 należy

Bardziej szczegółowo