PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 27.06.2012 r."

Transkrypt

1 PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień r. Projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STI GROUP S.A. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie art kodeksu spółek handlowych i 19 statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią. Projekt uchwały dotyczącej pkt 6 porządku obrad ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STI GROUP S.A. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4) Sporządzenie listy obecności. 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał. 6) Przyjęcie porządku obrad. 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok ) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego, z badania sprawozdania Zarządu za rok ) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok ) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok ) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011

2 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku 14) Podjęcia uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę istotnych warunków umowy pożyczki zawartej przez Spółkę z Akcjonariuszem 15) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Akcjonariuszem umowy pożyczki 16) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia pełnomocnictwa Pan Arturowi Zubkiewiczowi 17) Wolne wnioski. 18) Zamknięcie obrad. Projekt uchwały dotyczącej pkt 9 porządku obrad w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STIGROUP S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Projekt uchwały dotyczącej pkt 10 porządku obrad ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STI GROUP S.A. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy Projekt uchwały dotyczącej pkt 11 porządku obrad

3 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STIGROUP S.A. zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy Projekt uchwały dotyczącej pkt 12 porządku obrad w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Rurarzowi 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STIGROUP S.A., udziela Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Rurarzowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Projekt uchwały dotyczącej pkt 12 porządku obrad w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Łukaszowi Maletz 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STIGROUP S.A., udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Łukaszowi Maletz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym

4 w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Rurarzowi 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STIGROUP S.A., udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Rurarzowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Aleszczykowi 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STIGROUP S.A., udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Aleszczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Edycie Kołodziejczyk

5 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STIGROUP S.A., udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Edycie Kołodziejczyk z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Zubkiewiczowi 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STIGROUP S.A., udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Zubkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Marszałkowi 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STIGROUP S.A., udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Marszałkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym

6 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Maletz 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STIGROUP S.A., udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Maletz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Projekt uchwały dotyczącej pkt 14 porządku obrad w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę istotnych warunków umowy pożyczki zawartej przez Spółkę z Akcjonariuszem 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki STI Group S.A. w Częstochowie wyraża zgodę na zmianę istotnych warunków umowy pożyczki zawartej w dniu 10 stycznia 2011r. przez Spółkę z Panem Piotrem Rurarzem piastującym stanowisku Prezesa Zarządu ww. Spółki poprzez przedłużenie do dnia 12 grudnia 2014r. okresu na jaki umowa pożyczki zostaje zawarta. Pozostałe postanowienia ww. umowy w szczególności wysokość oprocentowania pożyczki - nie mogą ulec zmianie. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia Projekt uchwały dotyczącej pkt 15 porządku obrad

7 w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Akcjonariuszem umowy pożyczki 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki STI Group S.A. w Częstochowie wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z Panem Piotrem Rurarzem piastującym stanowisku Prezesa Zarządu umowy pożyczki kwoty do PLN, przy zastrzeżeniu następujących warunków: umowa pożyczki winna zostać zawarta nie później niż do dnia 31 sierpnia 2012 r., oprocentowanie pożyczki winno być nie mniejsze niż 5 % oraz nie wyższe niż 10 %, umowa winna przewidywać, iż pożyczka zostanie zwrócona nie później niż do dnia 12 grudnia 2012 r. i nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2013 r.. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Projekt uchwały dotyczącej pkt 16 porządku obrad w przedmiocie ustanowienia pełnomocnictwa Pan Arturowi Zubkiewiczowi 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki STI Group S.A. w Częstochowie działając w oparciu o art Ksh ustanawia Pana Artura Zubkiewicz swoim pełnomocnikiem i upoważnia go do zawierania z Członkami Zarządu Spółki wszelkich umów, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie: o pracę, pożyczki, poręczenia. Pełnomocnictwo zostaje udzielone na okres od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2014 r.. Na podstawie niniejszego pełnomocnictwa pełnomocnik upoważniony jest również do dokonywania zmian umów z Członkami Zarządu Spółki, a także ich wypowiadania, rozwiązywania, odstępowania od nich oraz składania innych oświadczeń woli dotyczących przedmiotowych umów. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 24 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 24 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 24 CZERWCA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NUMER Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. UCHWAŁA NUMER z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAL ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. ZWOŁANEGO NA 5 maja 2015 R. Uchwała nr 1 z dnia 5 maja 2015 r.

PROJEKTY UCHWAL ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. ZWOŁANEGO NA 5 maja 2015 R. Uchwała nr 1 z dnia 5 maja 2015 r. PROJEKTY UCHWAL ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. ZWOŁANEGO NA 5 maja 2015 R. Uchwała nr 1 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAL ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. ZWOŁANEGO NA 11 CZERWCA 2014 R. Uchwała nr 2 z dnia 11 czerwca 2014 r.

PROJEKTY UCHWAL ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. ZWOŁANEGO NA 11 CZERWCA 2014 R. Uchwała nr 2 z dnia 11 czerwca 2014 r. PROJEKTY UCHWAL ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. ZWOŁANEGO NA 11 CZERWCA 2014 R. Uchwała nr 1 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A. Projekty uchwał Labo Print S.A. Zarząd Labo Print Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2015 roku na godz. 11.00 w Warszawie (00-121 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 19 maja 2015 roku.

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 19 maja 2015 roku. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 19 maja 2015 roku. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Stosownie do art. 409

Bardziej szczegółowo

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Projekty Uchwał Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 (Projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 (Projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Uchwała nr 1 (Projekt) w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2012 R. Uchwała Nr 1 Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 4 i 5 Regulaminu Walnego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Elektrim S.A. przedstawia projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2011r.

Zarząd Elektrim S.A. przedstawia projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2011r. Zarząd Elektrim S.A. przedstawia projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2011r.: UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając

Bardziej szczegółowo

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. Raport bieżący nr 5/2015 01.06.2015 Temat: Projekty uchwał Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00 Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje.. Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku Załącznik do RB 3/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2012 roku, na godz. 13:00 w Warszawie (00-640), przy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hyperion S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hyperion S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hyperion S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy I. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana/ią... II. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

======================================================================

====================================================================== Uchwała nr 1 5 pkt. 1-5, Regulaminu Walnego Zgromadzenia Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 9 kwietnia 2015 r. wybiera Pana... W głosowaniu jawnym brało udział... głosów,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MIT Mobile Internet Technology S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA DE MOLEN S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA DE MOLEN S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia.. 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

[Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A.30 czerwca 2014r.]

[Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A.30 czerwca 2014r.] [Projekty uchwał MNI S.A.30 czerwca 2014r.] w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne 1 wybrać na Przewodniczącego zwołanego na dzień dzisiejszy. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zgłoszono kandydaturę Barbary Kubiak, która wyraziła zgodę na kandydowanie.----

PROTOKÓŁ. Zgłoszono kandydaturę Barbary Kubiak, która wyraziła zgodę na kandydowanie.---- Repertorium A numer 12587 /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (29.06.2015 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, odbyło się Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Repertorium A Nr 4296/2014 AKT NOTARIALNY Dnia czwartego czerwca dwa tysiące czternastego roku (04-06-2014 r.) w siedzibie spółki przy ul. Św. Mikołaja 8-11 we Wrocławiu przed notariusz Małgorzatą Lenart

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/ Nr

Bardziej szczegółowo