Sesja Sekcji Kardiochirurgii PTK. Working Group on. Cardiac Surgery

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sesja Sekcji Kardiochirurgii PTK. Working Group on. Cardiac Surgery"

Transkrypt

1

2 czwartek / thursday czwartek 9:00-12:15 / thursday 9:00-12:15 SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL SALA KRAKÓW / KRAKÓW HALL SALA ZABRZE / ZABRZE HALL SALA KATOWICE / KATOWICE HALL SALA POZNAŃ / POZNAŃ HALL SALA ŁÓDŹ / ŁÓDŹ HALL SALA GDAŃSK / GDAŃSK HALL SALA SZCZECIN / SZCZECIN HALL SALA WARSZAWA / WARSZAWA HALL SALA LUBLIN / LUBLIN HALL Sesja Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK Session of the PCS Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy Sesja Sekcji Echokardiografii PTK Session of the PCS Working Group on Echocardiography Sesja Sekcji Kardiologii Sportowej PTK Session of the PCS Working Group on Sports Cardiology Sesja Sekcji Krążenia Płucnego PTK Session of the PCS Working Group on Pulmonary Circulation Sesja Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej PTK Session of the PCS Working Group on Cardiac Magnetic Resonance Imaging and Computed Tomography Sesja Sekcji Kardiochirurgii PTK Session of the PCS Working Group on Cardiac Surgery Sesja Sekcji Niewydolności Serca PTK Session of the PCS Working Group on Heart Failure Sesja Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK Session of the PCS Working Group on Acute Cardiac Care and Resuscitation Sesja Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK Session of the PCS Working Group on Cardiac Rehabilitation and Exercise Sesja Sekcji Choroby Serca u Kobiet PTK Session of the PCS Working Group of Women Heart Diseases 09:00-10:30 Leki przeciwpłytkowe poza kwasem acetylosalicylowym czym dysponujemy? Antiplatelet drugs beyond aspirin what do we have? Echokardiograficzna ocena wady zastawki mitralnej Echocardiography in mitral valve diseases Problemy kardiologii sportowej wieku rozwojowego Sports cardiology problems in children and adolescents Diagnostyka i terapia nadciśnienia płucnego zgodnie z najnowszymi wytycznymi ESC Diagnosis and therapy of pulmonary hypertension according to the new ESC guidelines Kiedy tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny serca zmieniają decyzje kliniczne? When do cardiac computed tomography and magnetic resonance change clinical decisions? Skrajna niewydolność krążenia Severe circulatory failure Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową sztuka rozpoznania i leczenia Heart failure with preserved ejection fraction the art of diagnosis and treatment Chorzy z ostrym stanem kardiologicznym i schorzeniami współistniejącymi Patients with acute cardiac diseases and concomitant diseases Wyzwania rehabilitacji kardiologicznej w roku 2015 Challenges in cardiac rehabilitation in 2015 Ostre stany kardiologiczne u kobiet w ciąży Acute cardiac conditions in pregnant women Przerwa / Break 10:30-10:45 Przerwa / Break 10:30-10:45 Sesja Komisji Wytycznych i Szkolenia PTK Session of the PCS Committee on Guidelines and Education Sesja Sekcji Rytmu Serca PTK Session of the PCS Working Group on Cardiac Arrhythmia Sesja Sekcji Kardiologii Nuklearnej PTK Session of the PCS Working Group on Nuclear Cardiology Sesja Klubu 30 PTK i Akademii Młodych Uczonych i Artystów Session of the PCS Club 30 Working Group and Academy of Young Scholars and Artists Sesja Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK Session of the PCS Working Group on Pediatric Cardiology Sesja Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK Session of the PCS Working Group on Experimental Cardiology Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK PCS Association of Cardiovascular Interventions Sesja Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK Session of the PCS Working Group on Noninvasive Electrocardiology and Telemedicine Sesja Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK Session of the PCS Working Group on Valvular Heart Disease Sesja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK Session of the PCS Working Group on Congenital Heart Disease in Young and Adults 10:45-12:15 Najnowsze wytyczne ESC/PTK 2015 New ESC/PCS 2015 guidelines Arytmia komorowa kiedy myśleć o Ventricular arrhythmia when to think about... Kardiologia Nuklearna w Praktyce Klinicznej Nuclear cardiology in clinical practice Oblicza medycyny w sztuce. Konkurs wiedzy o związkach medycyny ze sztuką Faces of arts in medicine. Knowledge competition on relations between arts and medicine Przełożenie wielkich pni tętniczych od płodu do dorosłego Transposition of the great arteries from fetus to adult Choroby zastawek serca badania podstawowe i ich perspektywy kliniczne Valvular diseases experimental research and clinical prospects Zastawka dla życia nowe nadzieje dla chorych ze stenozą aortalną Valve for Life new hopes for patients with aortic stenosis Ocena RBBB w różnych sytuacjach klinicznych to wciąż sztuka! RBBB evaluation in different clinical situations this is still art! Ryzyko operacji wad zastawkowych, jak oceniać, o czym pamiętać Risks ofvalvular heart disease surgery Dorosły z wrodzoną wadą serca trudne przypadki kliniczne Adult with congenital heart disease difficult clinical cases Przerwa / Break 12:15-12:30 Przerwa / Break 12:15-12:30

3 czwartek / thursday czwartek 12:30-17:00 / thursday 12:30-17:00 SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL SALA KRAKÓW / KRAKÓW HALL SALA ZABRZE / ZABRZE HALL SALA KATOWICE / KATOWICE HALL SALA POZNAŃ / POZNAŃ HALL SALA ŁÓDŹ / ŁÓDŹ HALL SALA GDAŃSK / GDAŃSK HALL SALA SZCZECIN / SZCZECIN HALL SALA WARSZAWA / WARSZAWA HALL SALA LUBLIN / LUBLIN HALL Sesja satelitarna Abbott Satellite session organized by Abbott Sesja satelitarna Boehringer Ingelheim Satellite session organized by Boehringer Ingelheim Prace studenckie Students articles Sesja prac oryginalnych nominowanych do nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK Session of original articles nominated for the prize of the PCS Scientific Committee Sesja specjalna Special session Sesja prac oryginalnych nominowanych do nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK Session of original articles nominated for the prize of the PCS Scientific Committee Sesja specjalna Special session Grant edukacyjny AMGEN Educational grant AMGEN Sesja Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK Session of the PCS Working Group on Nursing and Medical Technique Sesja prac oryginalnych nominowanych do nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK Session of original articles nominated for the prize of the PCS Scientific Committee 12:30-14:00 Kardiologia XXI wieku innowacyjne terapie naczyniowe BVS (Bioresorbable Vascular Scaffold). Jeden pacjent wiele zadań czyli o zaletach współpracy Debata Ekspertów Cardiology of XXI century novel vascular therapies bioresorbable vascular scaffold One patient, many challenges which is about merits of collaboration Experts Debate DAnonVKA fakty i mity DAnonVKA facts and myths Prace studenckie nagrodzone podczas Ogólnopolskich Konferencji Studenckich Students articles rewarded during Polish Conferences for Students Nauki Kliniczne Clinical sciences Sesja plakatowa prac nominowanych do Nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK Poster Session of articles nominated for the prize of the PCS Scientific Committee Prace studenckie Students articles Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej (TAVI) co powinniśmy wiedzieć w roku 2015 Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) What should we know in 2015 Czy inhibitory PCSK9 zrewolucjonizują wytyczne w leczeniu hipercholesterolemii? Will PCSK9 inhibitors revolutionize guidelines in hypercholesterolemia treatment? Wyzwania dla zespołów multidyscyplinarnych w opiece nad pacjentami z niewydolnością serca Challenges for multidisciplinary teams in heart failure patients Nauki podstawowe Basic sciences 14:00-15:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego General Assembly of the Members of the Polish Cardiac Society 15:30-17:00 Sesja dydaktyczna Educational session Przewlekła zatorowość płucna, czyli zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne (CTEPH) jak diagnozować i leczyć w roku 2015? Chronic pulmonary embolismthromboembolic pulmonary hypertension how to diagnose and treat in 2015? Sesja dydaktyczna Educational session Ablacja arytmii kiedy należy powiedzieć stop? Arrhythmia ablation when it is necessary to say stop? Sesja kardio-nefrodiabetologiczna Cardio-nephrodiabetologic session Czy kardiolog potrzebuje współpracy diabetologa i nefrologa? Does cardiologist need to cooperate with diabetologist and nephrologist? Sesja dydaktyczna Educational session Stenty bioreserbowalne. Korzyści, ograniczenia, ryzyko Bioresorbable scaffolds. Benefits, limitations, risks Sesja dydaktyczna Educational session Sercowo-płucny test wysiłkowy miejsce w nowoczesnej diagnostyce kardiologicznej Cardio-pulmonary exercise testing current position in cardiac diagnostic management Sesja specjalna Special session Zawsze zdrowa i piękna Always healthy and beautiful Sesja Jubileuszowa z okazji X-lecia Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK i Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia Jubilee session to celebrate 10-year anniversary of Prevention and Epidemiology Section of PCS and Polish Forum for Cardiovascular Diseases Prevention Prewencja i Epidemiologia w Polsce w latach Prevention and epidemiology in Poland in Sesja specjalna Special session Aspekty analityczne oznaczania markerów kardiologicznych co klinicysta powinien wiedzieć? Analytical aspects of cardiac markers assessments What should clinician know? Kardioneurologia Cardioneurology Duet: serce i mózg o czym powinniśmy pamiętać? Duo: heart and brain what should we remember? Przerwa / Break 17:00-17:15 Przerwa / Break 17:00-17:15

4 czwartek / thursday czwartek 17:15-1:00 / thursday 17:15-1:00 SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL SALA KRAKÓW / KRAKÓW HALL SALA ZABRZE / ZABRZE HALL SALA KATOWICE / KATOWICE HALL SALA POZNAŃ / POZNAŃ HALL SALA ŁÓDŹ / ŁÓDŹ HALL SALA GDAŃSK / GDAŃSK HALL SALA SZCZECIN / SZCZECIN HALL SALA WARSZAWA / WARSZAWA HALL SALA LUBLIN / LUBLIN HALL 17:15-19:10 Uroczysta Inaguracja Kongresu Conference Opening Ceremony 19:20-20:30 Sesja Prezesa PTK i Konsultantów Krajowych, i Przewodniczącego KNK Session of the President of PCS and the National Consultants and the Chairperson of the Congress Programme Committee Kardiologia w Polsce w latach , czego powinniśmy oczekiwać i co powinniśmy zrobić? Cardiology in Poland in , what should we expect and what should we do? 20:45-1:00 Spotkanie towarzyskie dla wszystkich uczestników Kongresu (Płyta Główna) / Get Together Party for All Participant (Main Hall) Spotkanie towarzyskie dla wszystkich uczestników Kongresu (Płyta Główna) / Get Together Party for All Participant (Main Hall)

5 09:00-10:30 SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL SALA KRAKÓW / KRAKÓW HALL 09:00-10:30 Sesja sekcji / Working group session Sesja sekcji / Working group session Sesja Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK Session of the PCS Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy Leki przeciwpłytkowe poza kwasem acetylosalicylowym czym dysponujemy? Antiplatelet drugs beyond aspirin what do we have? B. Wożakowska-Kapłon (Kielce), K. Filipiak (Warszawa) Sesja Sekcji Echokardiografii PTK Session of the PCS Working Group on Echocardiography Echokardiograficzna ocena wady zastawki mitralnej Echocardiography in mitral valve diseases A. Szyszka (Poznań), Z. Gąsior (Katowice), P. Lipiec (Łódź), E. Płońska-Gościniak (Szczecin) 1. Klopidogrel Clopidogrel R. Dąbrowski (Warszawa) 2. Tikagrelor Ticagrelor Z. Huczek (Warszawa) 3. Prasugrel Prasugrel M. Barylski (Łódź) 4. U mojego chorego nie zastosuję klasycznych leków przeciwpłytkowych In my patient I will not use classic antiplatelet drugs A. Mamcarz (Warszawa) W 001 W 002 W 003 W Anatomia echokardiograficzna zastawki mitralnej Echocardiographic anatomy of mitral valve A. Tomaszewski (Lublin) 2. Ocena stenozy mitralnej i kwalifikacja do PMBV Evaluation of mitral stenosis and selection for PMBV P. Szymański (Warszawa) 3. Ocena organicznej i czynnościowej niedomykalności mitralnej Evaluation of organic and functional mitral regurgitation O. Trojnarska (Poznań) 4. MitraClip kwalifikacja do zabiegu, monitorowanie i ocena po zabiegu MitraClip selection for intervention, monitoring and evaluation after intervention P. Pysz (Katowice) W 005 W 006 W 007 W Chirurgiczna plastyka zastawki mitralnej kwalifikacja do zabiegu, monitorowanie i ocena po zabiegu Plastic surgery of mitral valve selection for intervention, monitoring and evaluation after intervention J. Bąk (Rzeszów) W :30-10:45 Przerwa / Break 10:30-11:00-10:45 Przerwa / Break

6 09:00-10:30 SALA ZABRZE / ZABRZE HALL SALA Katowice / katowice HALL 09:00-10:30 Sesja sekcji / Working group session Sesja sekcji / Working group session Sesja Sekcji Kardiologii Sportowej PTK Session of the PCS Working Group on Sports Cardiology Problemy kardiologii sportowej wieku rozwojowego Sports cardiology problems in children and adolescents B. Werner (Warszawa), H. Krysztofiak (Warszawa), A. Folga (Warszawa) Sesja Sekcji Krążenia Płucnego PTK Session of the PCS Working Group on Pulmonary Circulation Diagnostyka i terapia nadciśnienia płucnego zgodnie z najnowszymi wytycznymi ESC Diagnosis and therapy of pulmonary hypertension according to the new ESC guidelines A. Torbicki (Otwock), M. Kurzyna (Otwock), M. Ciurzyński (Warszawa) 1. Serce młodego sportowca co determinuje wielkość lewej komory serca? The heart of the young athlete what determines the size of the left ventricle? H. Krysztofiak (Warszawa) 2. Kardiomiopatia przerostowa jak rozpoznać u dzieci i młodzieży? Hypertrophic cardiomyopathy how to recognize in children and adolescents? L. Ziółkowska (Warszawa) 3. EKG w kwalifikacji do uprawiania sportu czy mamy kryteria dla dzieci i młodzieży? ECG in pre-participation screening do we have criteria for children and adolescents? B. Wójcicka-Urbańska (Warszawa) 4. Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia u dzieci i młodzieży czy ograniczają uprawianie sportu? Cardiac arrhythmias and conduction abnormalities in children and adolescents do they limit sport activity? A. Turska-Kmieć (Warszawa) W 010 W 011 W 012 W Tętnicze nadciśnienie płucne Arterial pulmonary hypertension E. Mroczek (Wrocław) 2. Nadciśnienie płucne związane z niewydolnością serca Pulmonary hypertension related to heart failure K. Mizia-Stec (Katowice) 3. Nadciśnienie płucne w przebiegu przewlekłych chorób płuc Pulmonary hypertension in the course of chronic lung diseases T. Mularek-Kubzdela (Poznań) 4. Zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne Thromboembolic pulmonary hypertension G. Kopeć (Kraków) W 014 W 015 W 016 W :30-10:45 Przerwa / Break 10:30-11:00-10:45 Przerwa / Break

7 09:00-10:30 SALA Poznań / Poznań HALL SALA Łódź / Łódź HALL 09:00-10:30 Sesja sekcji / Working group session Sesja sekcji / Working group session Sesja Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej PTK Session of the PCS Working Group on Cardiac Magnetic Resonance Imaging and Computed Tomography Kiedy tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny serca zmieniają decyzje kliniczne? When do cardiac computed tomography and magnetic resonance change clinical decisions? C. Kępka (Warszawa), T. Miszalski-Jamka (Kraków, Wrocław) 1. Chory z bólem w klatce piersiowej? Patient with chest pain? C. Kępka (Warszawa) 2. Chory z niewydolnością serca? Patient with heart failure? K. Miszalski-Jamka (Zabrze) 3. Chory z powiększoną prawą komorą? Patient with enlarged right ventricle? Ł. Małek (Warszawa) W 018 W 019 W 020 Sesja Sekcji Kardiochirurgii PTK Session of the PCS Working Group on Cardiac Surgery Skrajna niewydolność krążenia Severe circulatory failure J. Sadowski (Kraków), M. Krejca (Katowice) 1. Chorzy kwalifikowani do przeszczepu serca, przeszczepu serca i płuc. Doświadczenia własne Patients selected for heart and lungs transplantation. Personal experience R. Przybylski (Zabrze) 2. Mechaniczne wspomaganie niewydolności krążenia, urządzenia typu LVAD. Doświadczenia własne Mechanical support in circulatory failure, LVAD devices, personal experience M. Kuśmierczyk (Warszawa) 3. Leczenie wad zastawkowych w niewydolności krążenia Treatment of valve disease in circulatory failure M. Deja (Katowice) W 022 W 023 W Wskazania do TK i MR serca perspektywa wytycznych ESC Indications to CT and MR of the heart according to ESC guidelines K. Dorniak (Gdańsk) W Rola rewaskularyzacji mięśnia sercowego w leczeniu niewydolności krążenia The role of revascularization of a heart in circulatory failure treatment M. Jemielity (Poznań) W :30-10:45 Przerwa / Break 10:30-11:00-10:45 Przerwa / Break

8 09:00-10:30 SALA Gdańsk / Gdańsk HALL SALA Szczecin / Szczecin HALL 09:00-10:30 Sesja sekcji / Working group session Sesja sekcji / Working group session Sesja Sekcji Niewydolności Serca PTK Session of the PCS Working Group on Heart Failure Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową sztuka rozpoznania i leczenia Heart failure with preserved ejection fraction - the art of diagnosis and treatment Przewodniczący / Chairperson: J. Nessler (Kraków) Sesja Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK Session of the PCS Working Group on Acute Cardiac Care and Resuscitation Chorzy z ostrym stanem kardiologicznym i schorzeniami współistniejącymi Patients with acute cardiac diseases and concomitant diseases B. Średniawa (Zabrze), M. Gierlotka (Zabrze) 1. Epidemiologia i rokowanie Epidemiology and prognosis M. Gruchała (Gdańsk) 2. Niejednorodna patofizjologia jak postawić rozpoznanie? It is not a single disease how to make the diagnosis? A. Gackowski (Kraków) 3. Czy potrafimy leczyć? Challenges in current treatment? T. Rywik (Warszawa) 4. Czy jest perspektywa nowych terapii? Any new treatment perspectives? P. Ponikowski (Wrocław) W 026 W 027 W 028 W Chory z niewydolnością serca i upośledzoną funkcją nerek Patient with heart failure and renal dysfunction P. Siwołowski (Wrocław) 2. Chory z ostrym zespołem wieńcowym i migotaniem przedsionków leczony DAnonVK Patient with acute coronary syndrome and atrial fibrillation treated with DAnonVK P. Góral (Warszawa) 3. Chory z zatorowością płucną i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc Patient with pulmonary embolism and chronic obstructive pulmonary disease A. Tycińska (Białystok) W 030 W 031 W Dane z Polskiego Rejestru Hipotermii Terapeutycznej w 2015 roku Data from Polish Register of Hypothermia in 2015 year Ł. Kołtowski (Warszawa) W :30-10:45 Przerwa / Break 10:30-11:00-10:45 Przerwa / Break

9 09:00-10:30 SALA Warszawa / Warszawa HALL SALA Lublin / Lublin HALL 09:00-10:30 Sesja sekcji / Working group session Sesja sekcji / Working group session Sesja Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK Session of the PCS Working Group on Cardiac Rehabilitation and Exercise Wyzwania rehabilitacji kardiologicznej w roku 2015 Challenges in cardiac rehabilitation in 2015 J. Wolszakiewicz (Warszawa), Z. Eysymontt (Ustroń) Sesja Sekcji Choroby Serca u Kobiet PTK Session of the PCS Working Group of Women Heart Diseases Ostre stany kardiologiczne u kobiet w ciąży Acute cardiac conditions in pregnant women M. Klocek (Kraków), M. Peregud-Pogorzelska (Szczecin) 1. Czy wobec rozwijającej się dynamicznie kardiologii i kardiochirurgii rehabilitacja kardiologiczna jest nadal potrzebna? Do we still need cardiac rehabilitation when cardiology and cardiac surgery is developing so dynamically A. Wilczek-Banc (Katowice) 2. Rehabilitacja kardiologiczna pacjentów w podeszłym wieku rosnący problem, nowe wyzwanie Cardiac rehabilitation in the oldest patients an increasing problem, new challange E. Smolis-Bąk (Warszawa) 3. Rola testu ergospirometrycznego w rehabilitacji kardiologicznej aktualne rekomendacje The role of ergospirometry test in cardiac rehabilitation current recommendations E. Piotrowicz (Warszawa) W 034 W 035 W Rozwarstwienie aorty w czasie ciąży trudności diagnostyczne i postępowanie Aortic dissection during pregnancy diagnostic difficulties and management Z. Kornacewicz-Jach (Szczecin) 2. Dekompensacja układu krążenia w przebiegu kardiomiopatii u kobiet w ciąży Decompensated heart failure in pregnant women with cardiomyopathy E. Nowalany-Kozielska (Zabrze) 3. Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia u ciężarnych postępowanie Cardiac arrhytmias and conduction disturbances in pregnant women management A. Kutarski (Lublin) 4. Ostry zespół wieńcowy u kobiety w ciąży Acute coronary syndrome in pregnant woman M. Janion (Kielce) W 037 W 038 W 039 W Zatorowość płucna czy diagnostyka i postępowanie jest inne u kobiet w ciąży? Pulmonary embolism is management different in pregnant women? A. Polewczyk (Kielce) W :30-10:45 Przerwa / Break 10:30-11:00-10:45 Przerwa / Break

10 10:45-12:15 SALA WROCŁAW / WROCŁAW HALL SALA Kraków / Kraków HALL 10:45-12:15 Sesja specjalna / Special session Sesja sekcji / Working group session Sesja Komisji Wytycznych i Szkolenia PTK Session of the PCS Committee on Guidelines and Education Najnowsze wytyczne ESC/PTK 2015 New ESC/PCS 2015 guidelines A. Torbicki (Otwock), D. Dudek (Kraków) Sesja Sekcji Rytmu Serca PTK Session of the PCS Working Group on Cardiac Arrhythmia Arytmia komorowa kiedy myśleć o Ventricular arrhythmia when to think about... J. Kaźmierczak (Szczecin), O. Kowalski (Zabrze) 1. Nadciśnienie płucne diagnostyka i postępowanie z punktu widzenia przewodniczącego grupy roboczej Pulmonary Hypertension diagnosis and management ESC Task Force Chairman s view N. Galie (Bologna) 2. Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST Management in acute coronary syndromes without ST segment elevation A. Budaj (Warszawa) W 042 W Ablacji Ablation P. Derejko (Warszawa) 2. Wszczepieniu (jednak) ICD ICD Implantation (in spite of all) A. Przybylski (Rzeszów) 3. Może tylko AAD? Maybe only AAD? R. Ochotny (Poznań) W 047 W 048 W Prewencja, diagnostyka i leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia Prevention, diagnosis and treatment of infective endocarditis J. Stępińska (Warszawa) W Może wystarczy kardiochirurgia? Maybe cardiac surgery will be enough? M. Jemielity (Poznań) W Postępowanie z pacjentami z arytmiami komorowymi i prewencja nagłej śmierci sercowej Management in patients with ventricular arrhythmia and prevention of sudden cardiac death R. Lenarczyk (Zabrze) W Diagnostyka i postępowanie w chorobach osierdzia Diagnosis and management in pericardial diseases P. Hoffman (Warszawa) W :15-12:30 Przerwa / Break 12:15 10:30-11:00-12:30 Przerwa / Break

11 10:45-12:15 SALA Zabrze / Zabrze HALL SALA Katowice / Katowice HALL 10:45-12:15 Sesja sekcji / Working group session Sesja sekcji / Working group session Sesja Sekcji Kardiologii Nuklearnej PTK Session of the PCS Working Group on Nuclear Cardiology Kardiologia Nuklearna w Praktyce Klinicznej Nuclear cardiology in clinical practice A. Kaźmierczak-Dziuk (Warszawa), W. Szot (Kraków) 1. Nowe możliwości diagnostyczne kardiologii nuklearnej New diagnostic possibilities in nuclear cardiology L. Królicki (Warszawa) W 051 Sesja Klubu 30 PTK i Akademii Młodych Uczonych i Artystów Session of the PCS Club 30 Working Group and Academy of Young Scholars and Artists Oblicza medycyny w sztuce. Konkurs wiedzy o związkach medycyny ze sztuką Faces of arts in medicine. Knowledge competition on relations between arts and medicine K. Stolarz-Skrzypek (Kraków), E. A. Jankowska (Wrocław), P. Burchardt (Poznań), M. Grabowski (Warszawa), B. Skowron (Wrocław), Ł. Huculak (Wrocław) 2. Standardy diagnostyczne w kardiologii nuklearnej w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej Diagnostic guidelines on nuclear cardiology in Europe and United States of America M. Kostkiewicz (Kraków) 3. PET-CT czy PET-MR w diagnostyce schorzeń serca? PET-CT or PET-MR in heart disease diagnosis? M. Dziuk (Warszawa) W 052 W Malarstwo, rzeźba i architektura Painting, sculpture and architecture K. Stolarz-Skrzypek (Kraków), P. Burchardt (Poznań), R. Główczyńska (Warszawa), Ł. Huculak (Wrocław) 2. Literatura i filozofia Literature and philosophy B. Skowron (Wrocław), A. Tomaszuk-Kazberuk (Białystok), Ł. Krzych (Zabrze) W 054 W Muzyka Music E. A. Jankowska (Wrocław), A. Prejbisz (Warszawa) W :15-12:30 Przerwa / Break 12:15 10:30-11:00-12:30 Przerwa / Break

12 10:45-12:15 SALA Poznań / Poznań HALL SALA Łódź / Łódź HALL 10:45-12:15 Sesja sekcji / Working group session Sesja sekcji / Working group session Sesja Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK Session of the PCS Working Group on Pediatric Cardiology Przełożenie wielkich pni tętniczych od płodu do dorosłego Transposition of the great arteries from fetus to adult B. Werner (Warszawa), J. Różański (Warszawa), A. Siwińska (Poznań) Sesja Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej PTK Session of the PCS Working Group on Experimental Cardiology Choroby zastawek serca badania podstawowe i ich perspektywy kliniczne Valvular diseases experimental research and clinical prospects Przewodniczący / Chairperson: T. Wierzba (Gdańsk) 1. Diagnostyka prenatalna przełożenia wielkich pni tętniczych co zmieniło się w ostatnich 10 latach? Prenatal diagnosis of TGA what has changed over the last 10 years? J. Szymkiewicz-Dangel (Warszawa) 2. Kardiochirurgiczne leczenie przełożenia wielkich pni tętniczych wyniki wczesne i odległe po korekcji anatomicznej Arterial switch operation early and late results J. Moll (Łódź) 3. Opieka nad dzieckiem, nastolatkiem i młodym dorosłym po korekcji anatomicznej przełożenia wielkich pni tętniczych Postoperative care after arterial switch operation in children, teenagers and young adults J. Białkowski (Zabrze) W 057 W 058 W 059 Ekspert / Expert: M. Deja (Katowice) 1. Nowe spojrzenie na przemiany biochemiczne w zastawkach aortalnych New insight into biochemistry of aortic valves R. Smoleński (Gdańsk) 2. Mechanizm wczesnej i późnej dysfunkcyjności zastawki implantowanej przezskórnie w pozycję aortalną Mechanism of early and late valvular dysfunction after transcatheter aortic valve implantation (TAVI) J. Zalewski (Kraków) 3. Nowe kierunki rozwoju biologicznych protez zastawki aortalnej New directions in development of biological aortic valve prostheses P. Siondalski (Gdańsk) W 061 W 062 W Losy pacjentów po operacjach Mustarda/ Senninga Adult patient after atrial baffle repair for TGA in childhood remote outcomes O. Trojnarska (Poznań) W Przedkliniczna ocena przezcewnikowych zastawek aortalnych oraz implikacje kliniczne Insights from preclinical evaluation of transcatheter aortic valve replacement systems and clinical implications P. Buszman (Katowice) W :15-12:30 Przerwa / Break 12:15 10:30-11:00-12:30 Przerwa / Break

13 10:45-12:15 SALA Gdańsk / Gdańsk HALL SALA Gdańsk / Gdańsk HALL 10:45-12:15 Sesja sekcji / Working group session Sesja sekcji / Working group session Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK PCS Association of Cardiovascular Interventions Zastawka dla życia nowe nadzieje dla chorych ze stenozą aortalną Valve for Life new hopes for patients with aortic stenosis J. Legutko (Kraków), A. Ochała (Katowice) 1. Wprowadzenie Introduction A. Witkowski (Warszawa) 2. Aktualne wskazania do przezskórnego leczenia ciężkiej stenozy aortalnej punkt widzenia kardiochirurga Current indications for percutaneous treatment of severe aortic stenosis cardiac surgeon point of view M. Krejca (Katowice) 3. Aktualne wskazania do przezskórnego leczenia ciężkiej stenozy aortalnej punkt widzenia kardiologia inwazyjnego Current indications for percutaneous treatment of severe aortic stenosis interventional cardiologist point of view M. Grygier (Poznań) W 065 W 066 W Wskazania do PCI przed TAVI czy FFR ma znaczenie? Indications for PCI before TAVI has FFR any value? J. Legutko (Kraków) 7. Nowe systemy TAVI nadzieja na lepsze wyniki New devices for TAVI hope for better results A. Ochała (Katowice) 8. Walwuloplastyka stenozy aortalnej u dzieci z dysplastyczną zastawką Balloon aortic valvuloplasty for children with aortic valve dysplasia T. Moszura (Łódź) 9. Kluczowe informacje do zapamiętania. Założenia i cele Programu Zastawka dla życia w Polsce Key take-home messages. Rationale and purposes of the Valve for Life Program in Poland D. Dudek (Kraków), A. Witkowski (Warszawa) W 069 W 070 W 071 W Dyskusja i konsensus Disscusion and consensus 5. Ocena nieinwazyjna przed, w trakcie oraz po TAVI TTE, TEE, Angio TK Non-invasive assessment before, during and after TAVI TEE, TTE, Angio TK P. Pysz (Katowice) W :15-12:30 Przerwa / Break 12:15 10:30-11:00-12:30 Przerwa / Break

14 10:45-12:15 SALA Szczecin / Szczecin HALL SALA Warszawa / Warszawa HALL 10:45-12:15 Sesja sekcji / Working group session Sesja sekcji / Working group session Sesja Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK Session of the PCS Working Group on Noninvasive Electrocardiology and Telemedicine Ocena RBBB w różnych sytuacjach klinicznych to wciąż sztuka! RBBB evaluation in different clinical situations this is still art J. Wranicz (Łódź), R. Baranowski (Warszawa) 1. RBBB kryteria diagnostyczne RBBB diagnostic criteria M. Kurpesa (Łódź) 2. RBBB w ostrych stanach kardiologicznych RBBB in acute cardiac syndromes P. Kukla (Gorlice) W 073 W 074 Sesja Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK Session of the PCS Working Group on Valvular Heart Disease Ryzyko operacji wad zastawkowych, jak oceniać, o czym pamiętać Risks ofvalvular heart disease surgery T. Kukulski (Zabrze), M. Komar (Kraków), P. Szymański (Warszawa) 1. Skale ryzyka, szczególne populacje chorych Risk scales, special patient populations T. Hryniewiecki (Warszawa) 2. Ryzyko związane z zabiegami na zastawce aortalnej, szczególne powikłania zabiegu Particular risks and complilcations associated with aortic valve surgery A. Gackowski (Kraków) W 078 W RBBB w niewydolności serca RBBB in heart failure I. Cygankiewicz (Łódź) 4. RBBB maska zaburzeń depolaryzacji i repolaryzacji w chorobach genetycznie uwarunkowanych RBBB mask of depolarization and repolarization disturbances in genetic disorders E. Biernacka (Warszawa) 5. RBBB w przewlekłych chorobach serca RBBB in chronic heart diseases K. Szydło (Katowice) W 075 W 076 W Ryzyko związane z zabiegami na zastawce mitralnej, szczególne powikłania zabiegu Particular risks and complilcations associated with mitral valve surgery K. Mizia-Stec (Katowice) 4. Ryzyko związane z zabiegami na zastawce trójdzielnej, szczególne powikłania zabiegu Particular risks and complilcations associated with tricuspid valve surgery J. Kasprzak (Łódź) W 080 W :15-12:30 Przerwa / Break 12:15 10:30-11:00-12:30 Przerwa / Break

15 10:45-12:15 SALA Lublin / Lublin HALL SALA Wrocław / Wrocław HALL 12:30-14:00 Sesja sekcji / Working group session Sesja satelitarna / Satellite session Sesja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK Session of the PCS Working Group on Congenital Heart Disease in Young and Adults Dorosły z wrodzoną wadą serca trudne przypadki kliniczne Adult with congenital heart disease difficult clinical cases A. Klisiewicz (Warszawa), L. Tomkiewicz-Pająk (Kraków) 1. Wybory Zarządu Sekcji, sprawozdanie z działalności w latach Working Group board election, activities report in L. Tomkiewicz-Pająk (Kraków) 2. Chory z zespołem niedorozwoju lewego serca po operacji, z ostrym zespołem wieńcowym Patient with hypoplastic left heart after surgery, with acute coronary syndrome J. Moll (Łódź) 3. Dylematy u pacjenta po operacji Rastelliego Dilemmas in patient after Rastelli procedure W. Wróbel (Katowice), K. Mizia-Stec (Katowice) W 082 W 083 W 084 Sesja satelitarna Abbott Satellite session organized by Abbott Kardiologia XXI wieku innowacyjne terapie naczyniowe BVS (Bioresorbable Vascular Scaffold). Jeden pacjent wiele zadań czyli o zaletach współpracy Debata Ekspertów Cardiology of XXI century novel vascular therapies bioresorbable vascular scaffold One patient, many challenges which is about merits of collaboration Experts Debate J. Stępińska (Warszawa), P. Hoffman (Warszawa) 1. Otwarcie Opening 2. Kardiolog interwencyjny: Stenty bioresorbowalne jako innowacja leczenia choroby niedokrwiennej serca Interventional Cardiologist: Bioresorbabale scaffolds as the innovation of the CAD treatment D. Dudek (Kraków) 3. Kardiolog zachowawczy: BVS jak zmienia odległe rokowania pacjenta z OZW General Cardiologist: BVS how it changes the long-term prognosis of the patient with ACS S. Grajek (Poznań) W 086 W Chory po operacji Fontan kiedy konwersja? Patient after Fontan procedure when to do conversion? J. Rybicka (Warszawa) W Kardiochirurg: Żelazne serce czy to już historia? Heart surgeon: Iron Heart is this the history? J. Sadowski (Kraków) 5. Podsumowanie debata typu okrągły stół Summary Debate a round table W Take home message Take home message 12:15-12:30 Przerwa / Break

16 12:30-14:00 SALA Kraków / Kraków HALL SALA Zabrze / Zabrze HALL 12:30-14:00 Sesja satelitarna / Satellite session Sesja specjalna / Special session Sesja satelitarna Boehringer Ingelheim Satellite session organized by Boehringer Ingelheim DAnonVKA fakty i mity DAnonVKA facts and myths Z. Kalarus (Zabrze), W. Banasiak (Wrocław) Prace studenckie Students articles Prace studenckie nagrodzone podczas Ogólnopolskich Konferencji Studenckich Students articles rewarded during Polish Conferences for Students 1. DAnonVKA lek preferowany w migotaniu przedsionków fakt czy mit? DAnonVKA drug preferred in atrial fibrillation fact or myth? K. Filipiak (Warszawa) 2. DAnonVKA lek z wyboru w zatorowości płucnej fakt czy mit? DAnonVKA drug of a choice in pulmonary embolism fact or myth? P. Pruszczyk (Warszawa) 3. DAnonVKA terapia bezpieczna fakt czy mit? DAnonVKA safe therapy fact or myth? B. Wożakowska-Kapłon (Kielce) W 089 W 090 W 091 Jury: M. Grabowski (Warszawa), W. Wojakowski (Katowice), M. Gruchała (Gdańsk), T. Rakowski (Kraków) 1. Praca nagrodzona podczas XXIX Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej w Gdańsku: Akustyczne bodźce stresowe w życiu codziennym czy osoby związane ze środowiskiem medycznym postrzegają je inaczej? Article rewarded during 24th National Students Cardiology Conference in Gdansk: Acoustic stress stimuli in daily life do individuals associated with medical community perceive them differently? M. Stępkowski, M. Czajkowski (Wrocław) 2. Praca nagrodzona podczas International Medical Students Conference w Krakowie: Ocena wpływu czynników meteorologicznych na występowanie kardiomiopatii takotsubo Article rewarded during International Medical Students Conference in Cracow: Evaluation of the influence of the meteorological factors on incidence of takotsubo cardiomyopathy A. Przystup, A. Rożnowska, A. Nowacka (Gdańsk) U 001 U 002

17 12:30-14:00 SALA Zabrze / Zabrze HALL SALA Zabrze / Zabrze HALL 12:30-14:00 Sesja specjalna / Special session Sesja specjalna / Special session 3. Praca nagrodzona podczas New Frontiers in Interventional Cardiology w Krakowie: Stosunek wymiaru wysokość zastawki Tebeziusza/ujście zatoki wieńcowej (H/D-Ratio) jako wskaźnik określający morfologiczny kształt zastawki oceniany w wielorzędowej tomografii komputerowej Article rewarded during New Frontiers in Interventional Cardiology in Cracow: The Thebesian valve height/coronary sinus ostium diameter ratio (H/D-Ratio) as a new indicator for specifying the morphological shape of the valve itself in multisliced computed tomography M. Hołda, M. Koziej (Kraków) 4. Praca nagrodzona podczas 10th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists oraz XX Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych we Wrocławiu: Leczenie przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe pacjentów poddawanych implantacji urządzeń do elektroterapii - doniesienie wstępne Article rewarded during 10th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists and 20th National Students Scientific Groups Conference in Wroclaw: Antiplatelet and anticoagulation therapy in patients undergoing electrophysiological device implantation a preliminary study S. Sławek (Poznań) 5. Praca nagrodzona podczas Juvenes Pro Medicina w Łodzi: Ostre uszkodzenie nerek u pacjentów z ostrą niewydolnością serca Article rewarded during Juvenes Pro Medicina in Lodz: Acute kidney injury in patients with acute heart failure E. Dąbrowska (Gdańsk), S. Okoye (Gdańsk), A. Warmowska-Dawid (Olsztyn), M. Gruchała (Gdańsk) U 003 U 004 U Praca nagrodzona podczas 11th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists: Ablacja drogi dodatkowej bez użycia fluoroskopii Article rewarded during 11th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists: Excluding fluoroscopy exposure during cathether ablation procedures for accessory pathway A. Gąsecka (Warszawa) 7. Praca nagrodzona podczas X Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej w Zabrzu: Wartość prognostyczna stosunku trombocytów do limfocytów w ocenie rokowania pacjentów z niewydolnością serca Article rewarded during 10th International Medical Students Cardiology Congress in Zabrze: The predictive value of platelet-lymphocyte ratio (PLR) in the assessment of patients with heart failure G. Rempega, P. Rajwa, K. Suliga, M. Brzezina, Z. Kułaczkowska, J. Tyras, B. Bijata-Blazel (Zabrze) 8. Praca nagrodzona podczas 15th International Congress of Young Medical Scientists w Poznaniu: Znajomość czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród pacjentów z chorobą wieńcową lub jej czynnikami ryzyka Article rewarded during 15th International Congress of Young Medical Scientists in Poznan: Knowledge on cardiovascular risk factors in patients with coronary artery disease or its risk factors M. Szymonowicz, L. Khachatryan, P. Pieczka, T. Rynkiewicz, A. Smalarz, S. Kostyra (Kraków) U 006 U 007 U 008

18 12:30-14:00 SALA Zabrze / Zabrze HALL SALA Katowice / Katowice HALL 12:30-14:00 Sesja specjalna / Special session Sesja specjalna / Special session 9. Praca nagrodzona podczas X Międzynarodowej i LIV Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych w Katowicach: Ocena aktywności fizycznej i obecności czynników ryzyka miażdżycy u studentów pierwszego roku medycyny doniesienie wstępne Article rewarded during 10th International and 15th Multidivisional Scientific Congress of Medical Students in Katowice: Assessment of physical activity and coronary atherosclerosis risk factors occurrence in first year medicine students preliminary results P. Skorus (Katowice) 10. Praca nagrodzona podczas XXIX Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej w Gdańsku: Czynniki związane z niepowodzeniem rotablacji u chorych z intensywnymi zwapnieniami w tętnicach wieńcowych Article rewarded during 24th National Students Cardiology Conference in Gdansk: Factors associated with rotational atherectomy procedural failure in patients with calcified coronary arteries R. Reguła (Zabrze), K. Bujak (Zabrze), R. Pakuła (Zabrze) U 009 U 010 Sesja prac oryginalnych nominowanych do nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK w dziedzinie nauki kliniczne Session of original articles nominated for the prize of the PCS Scientific Committee field of clinical sciences Nauki Kliniczne Clinical sciences Jury: A. Gackowski (Kraków), J. Kasprzak (Łódź), G. Opolski (Warszawa), M. Janion (Kielce), K. Mizia-Stec (Katowice) 1. Rokowanie odległe i czynniki wpływające na śmiertelność 3-letnią chorych wypisanych do domu po zawale serca analiza połączonych ogólnopolskich rejestrów PL-ACS I AMI-PL Long-term outcomes and predictors of 3-year mortality after discharge home from acute myocardial analysis of joined databases PL-ACS and AMI-PL national registries M. Gąsior (Zabrze), M. Gierlotka (Zabrze), B. Wojtyniak (Warszawa), P. Hoffman (Warszawa), G. Opolski (Warszawa), K. Chlebus (Gdańsk), Z. Kalarus (Zabrze), M. Zembala (Zabrze), L. Poloński (Zabrze), T. Zdrojewski (Gdańsk) 2. Miejsce i przyczyny zgonu chorych po zawale serca w ciągu 3 lat od wypisu w zależności od płci i wieku (analiza z rejestru AMI-PL) Age and gender differences in place and causes of deaths of acute myocardial infarction in-patients in a 3-year observation after discharge (from nationwide AMI-PL study) M. Gierlotka (Zabrze), B. Wojtyniak (Warszawa), T. Zdrojewski (Gdańsk), M. Gąsior (Zabrze), L. Poloński (Zabrze), Ł. Wierucki (Gdańsk), M. Zembala (Zabrze), Z. Kalarus (Zabrze), M. Wysocki (Warszawa), G. Opolski (Warszawa) U 011 U 012

19 12:30-14:00 SALA Katowice / Katowice HALL SALA Poznań / Poznań HALL 12:30-14:00 Sesja specjalna / Special session Sesja specjalna / Special session 3. Który pacjent wypisywany do domu z frakcją wyrzutową lewej komory serca <= 40% i kiedy umiera po zawale serca (3-letnia obserwacja z połączonych ogólnopolskich rejestrów PL-ACS i AMI-PL) Which patient with left ventricular ejection fraction <= 40% and when die during 3 years after discharge home from acute myocardial infarction - analysis of joined databases PL-ACS and AMI-PL national registries M. Gąsior (Zabrze), M. Gierlotka (Zabrze), B. Wojtyniak (Warszawa), P. Hoffman (Warszawa), G. Opolski (Warszawa), K. Chlebus (Gdańsk), Z. Kalarus (Zabrze), M. Zembala (Zabrze), L. Poloński (Zabrze), T. Zdrojewski (Gdańsk) 4. Małoinwazyjna wymiana zastawki aortalnej z dostępu przez górną ministernotomię zapewnia znakomite wyniki analiza ponad 400 przypadków Minimally invasive aortic valve replacement through upper-hemisternotomy approach provides excellent outcomes our experience with over 400 cases M. Kaczmarczyk, M. Zembala, K. Filipiak, W. Karolak, J. Wojarski, T. Hrapkowicz, R. Przybylski, S. Pawlak, M. Zembala (Zabrze) 5. Podwójna terapia przeciwpłytkowa przed zabiegiem przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI) wpływ na powikłania krwotoczne Pre-procedural dual antiplatelet therapy and bleeding events following transcatheter aortic valve implantation (TAVI) Z. Huczek (Warszawa), J. Kochman (Warszawa), M. Grygier (Poznań), R. Parma (Katowice), R. Wilimski (Warszawa), A. Ochała (Warszawa), M. Lesiak (Poznań), A. Olaśińska-Wiśniewska (Poznań), M. Grabowski (Warszawa), K. Filipiak (Warszawa), G. Opolski (Warszawa) U 013 U 014 U 015 Sesja plakatowa prac nominowanych do Nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK Poster Session of articles nominated for the prize of the PSC Scientific Committe Jury: J. Białkowski (Zabrze), M. Kurpesa (Łódź), P. Kukla (Gorlice), J. Nessler (Kraków), M. Krejca (Katowice), M. Grygier (Poznań) 1. Znaczenie kliniczne migotania przedsionków wikłającego zawał serca z uniesieniem odcinka ST zależy od lokalizacji zawału i czasu wystąpienia arytmii obserwacje z 10-letniego badania prospektywnego The clinical impact of atrial fibrillation complicating ST-segment elevation myocardial infarction depends on location of infarction and timing of arrhythmia data from a 10-year prospective study T. Podolecki, P. Chodor, M. Mazurek, T. Zielińska, Z. Kalarus, R. Lenarczyk, J. Kowalczyk, E. Jędrzejczyk-Patej, P. Francuz, A. Świątkowski (Zabrze) 3. Obraz kliniczny kardiomiopatii z niescalenia u pacjentów w wieku rozwojowym doświadczenia jednoośrodkowe The clinical manifestation of Non-compaction Cardiomyopathy in the developmental period a single center experience J. Rycaj, A. Wierzyk, L. Litwin, S. Pawlak, J. Śliwka, J. Białkowski (Zabrze) P Wyniki zabiegu stentowania tętnicy szyjnej w grupie chorych wymagających pilnego zabiegu kardiochirurgicznego Carotid artery stenting prior to the urgent cardiac surgery a hybrid treatment strategy K. Dzierwa, P. Pieniążek, Ł. Tekieli, T. Przewłocki, J. Piątek, J. Konstanty-Kalandyk, M. Trystuła, M. Wójcik-Pędziwiatr, P. Podolec, K. Żmudka (Kraków) P 002 P 003

20 12:30-14:00 SALA Poznań / Poznań HALL SALA Poznań / Poznań HALL 12:30-14:00 Sesja specjalna / Special session Sesja specjalna / Special session 4. Częstość stosowania antagonistów receptora mineralokortykoidowego u pacjentów z niewydolnością serca z obniżoną funkcją skurczową lewej komory w Polsce (rejestr DATA-HELP) Mineralocorticoid receptor antagonists treatment in heart failure patients with reduced ejection fraction in Poland (DATA-HELP registry) M. Drozd (Wrocław), B. Kurian (Warszawa), W. Banasiak (Wrocław), P. Ponikowski (Wrocław), E. A. Jankowska (Wrocław) 5. Infekcje związane z wszczepialnymi urządzeniami stymulującymi wnioski wynikające z zabiegów przezżylnego usuwania elektrod. U jakiego odsetka pacjentów wdrażane jest niewłaściwe postępowanie przed procedurą? Cied Infections the lesson from lead extraction.how many patients are managed improperly before the procedure? A. Kutarski (Lublin), M. Czajkowski (Lublin), M. Polewczyk (Kielce), A. Polewczyk (Kielce), A. Polewczyk (Kielce) 6. Duże powikłania zabiegów przezżylnego usuwania elektrod dane oparte na analizie 1767 procedur Major transvenous lead extraction complications appearence and management an analysis of 1767 procedures A. Kutarski (Lublin), M. Polewczyk (Kielce), M. Czajkowski (Lublin), A. Polewczyk (Kielce), A. Polewczyk (Kielce) P 004 P 005 P Ostre zespoły wieńcowe w populacji młodych kobiet. Wyniki Rejestru ORPKI Acute coronary syndromes in young Polish women. Data from Polish National PCI Registry T. Pawłowski (Warszawa), R. Gil (Warszawa), Z. Siudak (Kraków), A. Ochała (Katowice), K. Żmudka (Kraków), M. Lesiak (Poznań), S. Dobrzycki (Białystok), J. Legutko (Kraków), D. Dudek (Kraków) 9. Pierwsza polska analiza leczenia ciężkiej niewydolności krążenia u dzieci z zastosowaniem mechanicznego wspomagania serca komorami typu BerlinHeart First Polish analysis of the treatment of severe heart failure in children with BerlinHeart assist device S. Pawlak (Zabrze), R. Przybylski (Zabrze), J. Śliwka (Zabrze), A. Grzybowski (Zabrze), A. Wierzyk (Zabrze), J. Rycaj (Zabrze), J. Białkowski (Zabrze), M. Zembala (Zabrze), J. Skalski (Kraków), B. Maruszewski (Warszawa) 10. Wczesne wyniki leczenia zwężeń tętnic płucnych u dzieci poprzez implantacje Valeo Balloon Expandable Vascular Stents Single center early experience with Valeo Balloon Expandable Vascular Stents in treatment of pulmonary arteries stenosis in small children G. Brzezińska-Rajszys, B. Rewers, M. Zubrzycka, A. Koleśnik, A. Kansy, M. Kowalczyk, W. Kawalec, B. Maruszewski (Warszawa) P 008 P 009 P Wskazania do usuwania elektrod a obecność pozostałości łącznotkankowych w badaniu echokardiograficznym po zabiegu przezżylnego usuwania elektrod Indications for removal of the leads and the presence of residues of connective echocardiography after surgery transvenous lead extraction A. Tomaszewski (Lublin), M. Poterała (Radom), A. Kutarski (Lublin), M. Tomaszewski (Lublin), W. Brzozowski (Lublin) P 007

21 12:30-14:00 SALA Łódź / Łódź HALL SALA Łódź / Łódź HALL 12:30-14:00 Sesja specjalna / Special session Sesja specjalna / Special session Sesja prac oryginalnych nominowanych do nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK prace studenckie Session of original articles nominated for the prize of the PCS Scientific Committee students articles Prace studenckie Students articles 5. Leczenie przeciwzakrzepowe antagonistami witaminy K u chorych z migotaniem przedsionków i zaburzenia funkcji poznawczych Anticoagulation therapy with VKA in patients with atrial fibrillation and cognitive disorders. S. Zyzak, Ł. Krewko (Łódź) U 020 Jury: E. A. Jankowska (Wrocław), Z. Siudak (Kraków), P. Buszman (Katowice), Ł. Kołtowski (Warszawa) 1. Przekonania dotyczące stresu warunkują reakcję fizjologiczną na stresory akustyczne u młodych, zdrowych mężczyzn Beliefs about stress determine hemodynamic and ventilatory responses to acoustic stressor in young and healthy men M. Czajkowski, M. Stępkowski, A. Siennicka, S. Tubek (Wrocław) U Akustyczne bodźce stresowe w życiu codziennym czy osoby związane ze środowiskiem medycznym postrzegają je inaczej? Acoustic stress stimuli in daily life do individuals associated with medical community perceive them differently? M. Stępkowski, M. Czajkowski, S. Tubek, A. Siennicka (Wrocław) U Czy płeć lekarza wpływa na sposób leczenia kobiet i mężczyzn z przewlekłą, skurczową niewydolnością serca? Gender Issues and the management of chronic heart failure A. Siennicka, A. Drapiewski, M. Dzięgała, M. Łobos (Wrocław) U Leczenie i rokowanie chorych z zawałem mięśnia sercowego bez istotnych zmian w tętnicach wieńcowych Treatment and prognosis of patients presenting with myocardial infarction and nonobstructive coronary artery disease A. Lis, A. Błaszczyk, M. Klepuszewski, P. Soczomowski, M. Johansson (Wrocław) U Czy istnieje zależność między grubością kompleksu intimamedia tętnic szyjnych, wskaźnikiem kostkowo-ramiennym a SYNTAX score? Is there any correlation between Carotid Artery Ultrasound, Ankle Brachial Index and SYNTAX Score? T. Bryk, M. Wrońska, T. Tokarek, A. Krawczyk, J. Frydrych, J. Konieczyński (Kraków) U 019

22 12:30-14:00 SALA Gdańsk / Gdańsk HALL SALA Gdańsk / Gdańsk HALL 12:30-14:00 Sesja specjalna / Special session Sesja specjalna / Special session Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej (TAVI) co powinniśmy wiedzieć w roku 2015 Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) What should we know in 2015 A. Ochała (Katowice), B. Kapelak (Kraków) 1. Kto jest właściwym kandydatem do zabiegów TAVI w Polsce? Opinia kardiologa Who is the right candidate for TAVI in Poland? Cardiologist opinion J. Kochman (Warszawa) 2. Kto jest właściwym kandydatem do zabiegów TAVI w Polsce? Opinia kardiochirurga Who is the right candidate for TAVI in Poland? Cardio surgeon opinion M. Zembala (Zabrze) W 092 W Jaki dostęp naczyniowy uwagi chirurga naczyniowego w trosce o redukcje powikłań u chorego Which vascular access vascular surgeon comments and concerns regarding reduction in complication rate R. Walas (Zabrze) 7. Jakie leczenie przeciwkrzepliwe i przeciwpłytkowe zalacam chorym po TAVI Which anticoagulants and antiplatelet treatment I recommend in patients after TAVI K. Czerwińska (Warszawa), J. Stępińska (Warszawa) W 097 W Jak korzystać z badań obrazowych w kwalifikacji do zabiegów TAVI How to use imaging techniques in qualifications to TAVI procedures D. Sorysz (Kraków) W Kiedy geriatra pomoże w ocenie chorego w kwalifikacji do zabiegu TAVI When geriatrician can be help in patient evolution in qualification to TAVI procedure M. Fedyk-Łukasik (Kraków) W Jaki dostęp naczyniowy opinia kardiologa Which vascular access cardiologist opinion K. Reczuch (Wrocław) W 096

D. Dudek (Kraków), W. Wojakowski (Katowice), A. Ochała (Katowice), Denerwacja tętnic nerkowych przełom, czy efekt placebo?

D. Dudek (Kraków), W. Wojakowski (Katowice), A. Ochała (Katowice), Denerwacja tętnic nerkowych przełom, czy efekt placebo? SALA 8 CZWARTEK, 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU 09:00 10:30 Sesja Sekcji Niewydolności Serca PTK Dlaczego wciąż tak liczni chorzy giną w pierwszym roku po zawale? Pozawałowa niewydolność serca wnioski z Rejestru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAMOWY. XV Międzynarodowy Kongres. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 6 8 października 2011 r.

PROGRAM RAMOWY. XV Międzynarodowy Kongres. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wrocław, 6 8 października 2011 r. PROGRAM RAMOWY XV Międzynarodowy Kongres Polskiego 15 th International Congress of the Polish Cardiac Society Wrocław, 6 8 października 2011 r. TYPY SESJI CZWARTEK 6 października, przed południem sekcji

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji. Sekcji Niewydolności Serca PTK. Kraków, 11-12 czerwca 20115

Program Konferencji. Sekcji Niewydolności Serca PTK. Kraków, 11-12 czerwca 20115 Program Konferencji Sekcji Niewydolności Serca PTK Kraków, 11-12 czerwca 20115 11 czerwca (czwartek) 11 czerwca (czwartek) 15:30-17:00 Sesja 1 - Niewydolność serca w Europie i w Polsce AD 2015 Z. Kalarus

Bardziej szczegółowo

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 Sala 6 Sala 7 Sesja Sekcji Rytmu. Sesja Sekcji Intensywnej

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 Sala 6 Sala 7 Sesja Sekcji Rytmu. Sesja Sekcji Intensywnej Czwartek 18.09.2014 2 09:00 10:30 12:45 14:15 Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 Sala 6 Sala 7 Rytmu Serca Dziś i jutro elektroterapii Prewencji i Epidemiologii Kontrowersje w prewencji chorób układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Program. 25 kwietnia 2014 r. 14:00-14:10. Rozpoczęcie konferencji W. Rużyłło (Warszawa), Z. Kalarus (Zabrze), J. Nessler (Kraków) 14:10-15:40; Sesja 1

Program. 25 kwietnia 2014 r. 14:00-14:10. Rozpoczęcie konferencji W. Rużyłło (Warszawa), Z. Kalarus (Zabrze), J. Nessler (Kraków) 14:10-15:40; Sesja 1 Strona1 Program 25 kwietnia 2014 r. 14:00-14:10 Rozpoczęcie konferencji W. Rużyłło (Warszawa), Z. Kalarus (Zabrze), J. Nessler (Kraków) 14:10-15:40; Sesja 1 PATRONAT FIRMY SERVIER Niewydolność serca w

Bardziej szczegółowo

10.20 10.40 Zawężenie drogi odpływu lewej komory znaczenie kliniczne, opcje terapeutyczne

10.20 10.40 Zawężenie drogi odpływu lewej komory znaczenie kliniczne, opcje terapeutyczne 09.50 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (I termin) 10.00 11.30 Wytyczne ESC/PTK. Kardiomiopatia przerostowa Prowadzący: P. Ponikowski, M. Demkow, D. Dudek 10.00

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM Piątek 29.11.2013 Sala A Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu. 16:00-18:00 Sesja przy współpracy z Sekcją,, Choroby

Bardziej szczegółowo

Warsztaty ABC opisu EKG część Przerwa na kawę Warsztaty ABC opisu EKG część 2

Warsztaty ABC opisu EKG część Przerwa na kawę Warsztaty ABC opisu EKG część 2 8.45 11.45 Warsztaty ABC opisu EKG (dodatkowa opłata zakładka Warsztaty) prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski 8.45 10.00 Warsztaty ABC opisu EKG część 1 10.00

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Obrazowania Kardiologicznego TK, MR, SPECT i PET - Kraków, 26 czerwca 2015

Warsztaty Obrazowania Kardiologicznego TK, MR, SPECT i PET - Kraków, 26 czerwca 2015 Komitet Honorowy Prof. dr hab. n. med. Jan Baron członek zarządu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Prof. dr n. med. Chiara Bucciarelli-Ducci Prezydent Elekt Sekcji Rezonansu Magnetycznego

Bardziej szczegółowo

15.20 15.30 Otwarcie konferencji prof. dr hab. n. med.krzysztof Narkiewicz

15.20 15.30 Otwarcie konferencji prof. dr hab. n. med.krzysztof Narkiewicz 15.20 15.30 Otwarcie konferencji prof. dr hab. n. med.krzysztof Narkiewicz 15.30 17.00 Sesja 1. Nowe wytyczne i stanowiska ESC i ESH - co w nich uważam za najważniejsze? Sesja pod patronatem Prezesów PTK

Bardziej szczegółowo

SALA GŁÓWNA (poziom 0)

SALA GŁÓWNA (poziom 0) 12.00 12.50 Lunch powitalny SALA GŁÓWNA (poziom 0) 12.50 13.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego I termin 13.00 13.05 Ceremonia otwarcia 13.05 14.35 Trudne decyzje

Bardziej szczegółowo

Program Warsztatów i Konferencji Program of the Workshop and Conference

Program Warsztatów i Konferencji Program of the Workshop and Conference Program Warsztatów i Konferencji Program of the Workshop and Conference Elektroterapia i urządzenia mechaniczne w niewydolności serca VII Jesienne Warsztaty Resynchronizacyjne Electrotherapy and mechanical

Bardziej szczegółowo

II Konferencję Postępy w kardiologii

II Konferencję Postępy w kardiologii II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Fundacja Dar Serca i Fundacja dla Kardiologii zaprasza na II Konferencję Postępy w kardiologii Nowoczesna diagnostyka kardiologiczna

Bardziej szczegółowo

Interventional CardioVascular Forum (ICVF) Ustroń Winter 2014

Interventional CardioVascular Forum (ICVF) Ustroń Winter 2014 Sesja 1 15:00 17:00 Sesja 2 17:30 19:30 ŚRODA, 5 marzec 13:00-15:00 BADANIE IVUS / FFR SZKOLENIE PRAKTYCZNE DLA LEKARZY, TECHNIKÓW I PIELĘGNIAREK, cz. 1 CZEŚĆ 1: FELLOWS COURSE: PRAKTYCZNE ASPEKTY PROCEDUR

Bardziej szczegółowo

VII Noworoczne Warsztaty Kardiologicze

VII Noworoczne Warsztaty Kardiologicze VII Noworoczne Warsztaty Kardiologicze Zakopane - Kościelisko 5-7 stycznia 2006 r. strona główna 5 stycznia 2006 r. (czwartek) WARSZTATY HOLTEROWSKIE NA TEMAT: ELEKTROKARDIOGRAFICZNA OCENA CHORYCH Z ROZRUSZNIKIEM

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne - nowe wyzwania

Nowe wytyczne - nowe wyzwania Nowe wytyczne - nowe wyzwania Konferencja Sekcji Niewydolności Serca PTK 10-11 czerwca 2016 roku Poznan Przewodnicząca: prof. dr hab. med. Ewa Straburzynska-Migaj www.symposion.pl Szanowni Państwo, Drogie

Bardziej szczegółowo

A: Czy nadwaga i otyłość są problemem wśród krakowskiej młodzieży?

A: Czy nadwaga i otyłość są problemem wśród krakowskiej młodzieży? FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE W STUDENCKIM TOWARZYSTWIE NAUKOWYM UJ CM 1. NAZWA KOŁA: STUDENCKIE KOŁO ANATOMICZNE 2. WYDZIAŁ: LEKARSKI 3. JEDNOSTKA: KATEDRA

Bardziej szczegółowo

VIII MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KARDIOCHIRURGICZNE Heart Team, w dobie zabiegów małoinwazyjnych i hybrydowych Zabrze, 7-9 marca 2012

VIII MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KARDIOCHIRURGICZNE Heart Team, w dobie zabiegów małoinwazyjnych i hybrydowych Zabrze, 7-9 marca 2012 VIII MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KARDIOCHIRURGICZNE Heart Team, w dobie zabiegów małoinwazyjnych i hybrydowych Zabrze, 7-9 marca 2012 Środa, 7 marca 2012 Dział Nauki i Nowych Technologii 17:00 Otwarcie kursu

Bardziej szczegółowo

Kardiologia interwencyjna w Polsce w 2012 roku. Raport Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Kardiologia interwencyjna w Polsce w 2012 roku. Raport Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Kardiologia Polska 2013; 71, 11: 1213 1219; DOI: 10.5603/KP.2013.0313 ISSN 0022 9032 OPINIE, KONSENSUSY, STANOWISKA EKSPERTÓW / EXPERTS OPINIONS AND POSITION PAPERS Kardiologia interwencyjna w Polsce w

Bardziej szczegółowo

Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014

Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014 Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014 Leki przeciwpłytkowe (ASA, clopidogrel) Leki przeciwzakrzepowe (heparyna, warfin, acenocumarol) Leki trombolityczne

Bardziej szczegółowo

Ostre zespoły wieńcowe u kobiet od rozpoznania do odległych wyników leczenia

Ostre zespoły wieńcowe u kobiet od rozpoznania do odległych wyników leczenia Ostre zespoły wieńcowe u kobiet od rozpoznania do odległych wyników leczenia Janina Stępińska Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytut Kardiologii, Warszawa o Abott Potencjalny konflikt interesów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13 Spis treści Przedmowa................ 11 1. Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi.................. 13 Najważniejsze problemy diagnostyczne....... 13 Ból w klatce piersiowej........... 14 Ostry

Bardziej szczegółowo

9:05-9:20 Prezentacja chorych operowanych w sesji porannej

9:05-9:20 Prezentacja chorych operowanych w sesji porannej VII MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KARDIOCHIRURGICZNE HEART TEAM - Postępy we współczesnej kardiochirurgii i kardiologii. Zabiegi hybrydowe. ECMO Zabrze, 23-24 marca 2011 Środa, 23 marca 2011 AULA SCCS (nowy

Bardziej szczegółowo

VI ŚWIĘTOKRZYSKIE WARSZTATY HOLTERA EKG AMELIÓWKA 23-25.11.2012 ROK

VI ŚWIĘTOKRZYSKIE WARSZTATY HOLTERA EKG AMELIÓWKA 23-25.11.2012 ROK NACZELNA RADA LEKARSKA ŚWIĘTOKRZYSKA IZBA LEKARSKA ODDZIAŁ KIELECKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO VI ŚWIĘTOKRZYSKIE WARSZTATY HOLTERA EKG AMELIÓWKA 23-25.11.2012 ROK Szanowni Państwo Mam zaszczyt

Bardziej szczegółowo

http://kardio2015.altasoft.eu

http://kardio2015.altasoft.eu Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Oddział Elektrokardiologii SPSK nr 7 Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z EKG dla zaawansowanych. Rady praktyczne przed egzaminem.

Repetytorium z EKG dla zaawansowanych. Rady praktyczne przed egzaminem. 1 KSIĄŻKI 1. M.E. Starczewska, M.M. Pierścińska Repetytorium z EKG dla zaawansowanych. Rady praktyczne przed egzaminem. Via Medica 2006 2. M.E. Starczewska, M.M. Pierścińska Repetytorium z EKG część 1

Bardziej szczegółowo

Interventional CardioVascular Forum (ICVF) Ustroń, Zima CZWARTEK, 23 Marzec

Interventional CardioVascular Forum (ICVF) Ustroń, Zima CZWARTEK, 23 Marzec Sesja 1 9:00 10:30 10:30 11:00 Przerwa Sesja 2 11:00 12:30 CZWARTEK, 23 Marzec Część pierwsza: Sympozjum techników RTG i pielęgniarek Powitanie Marek Król / Paweł Buszman Uwarunkowanie prawne a wyzwania

Bardziej szczegółowo

18.07.1897 29.07.1965 Internista, kardiolog, kierownik I Katedry Chorób Wewnętrznych UJ/AM, rektor Akademii Medycznej. W momencie założenia PTK w 1954 roku został wybrany wiceprezesem Zarządu Głównego

Bardziej szczegółowo

Testy wysiłkowe w wadach serca

Testy wysiłkowe w wadach serca XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT oraz ISHNE 5-8 marca 2014 roku, Kościelisko Testy wysiłkowe w wadach serca Sławomira Borowicz-Bieńkowska Katedra Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Ostre Zespoły Wieńcowe znaczenie leczenia przeciwpłytkowego, możliwości realizacji w polskich warunkach

Ostre Zespoły Wieńcowe znaczenie leczenia przeciwpłytkowego, możliwości realizacji w polskich warunkach Ostre Zespoły Wieńcowe znaczenie leczenia przeciwpłytkowego, możliwości realizacji w polskich warunkach Andrzej Budaj Przewodniczący komisji Wytycznych i Szkolenia PTK Kierownik Kliniki Kardiologii CMKP,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Hotel Golden Tulip Warsaw Centre ul. Towarowa 2

PROGRAM. Hotel Golden Tulip Warsaw Centre ul. Towarowa 2 PROGRAM Hotel Golden Tulip Warsaw Centre ul. Towarowa 2 09.00-10.30 NOWE/INNE NIŻ ANTAGONIŚCI WITAMINY K DOUSTNE LEKI PRZECIKRZEPLIWE (NOAC) konkurs który najlepszy? Pięciu bohaterów i głosowanie publiczności

Bardziej szczegółowo

11 12 kwietnia 2014 roku Wisła, Hotel Gołębiewski, al. ks. Biskupa Juliusza Bursche 3 PROGRAM. www.wiosennakp.ptkardio.pl

11 12 kwietnia 2014 roku Wisła, Hotel Gołębiewski, al. ks. Biskupa Juliusza Bursche 3 PROGRAM. www.wiosennakp.ptkardio.pl 11 12 kwietnia 2014 roku Wisła, Hotel Gołębiewski, al. ks. Biskupa Juliusza Bursche 3 PROGRAM SPONSOR STRATEGICZNY: Złoci Sponsorzy: www.wiosennakp.ptkardio.pl Informacje ogólne Biuro Obsługi konferencji

Bardziej szczegółowo

2nd TAVI Heart Team Poland Conference 19 20 February 2015, Katowice, Poland. THTpoland.com

2nd TAVI Heart Team Poland Conference 19 20 February 2015, Katowice, Poland. THTpoland.com 2nd TAVI Heart Team Poland Conference 19 20 February 2015, Katowice, Poland THTpoland.com In affiliation with: Under official accreditation of: Association of Cardiovascular Interventions of the Polish

Bardziej szczegółowo

80. Wiosenna Konferencja PTK

80. Wiosenna Konferencja PTK 80. Wiosenna Konferencja PTK PIĄTEK, 19 MAJA 2017 ROKU SALA A "KRAKÓW" (POZIOM 1) SALA C "KATOWICE" (POZIOM 1) SALA KONGRESOWA (POZIOM 0) 12.30 Powitalny poczęstunek (SALA EUROPEJSKA, poziom 0) 13.30 13.40

Bardziej szczegółowo

09:00 10:30 Sesja 1 Przewodniczący:

09:00 10:30 Sesja 1 Przewodniczący: 09:00 10:30 Sesja 1 SALA 10 CZWARTEK, 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU Sesja Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej PTK TK i MR Perspektywa 2014 Choroba niedokrwienna serca w TK:

Bardziej szczegółowo

Kardiologia Polska 2013; 71, 12: ; DOI: /KP ISSN

Kardiologia Polska 2013; 71, 12: ; DOI: /KP ISSN Kardiologia Polska 2013; 71, 12: 1332 1336; DOI: 10.5603/KP.2013.0344 ISSN 0022 9032 OPINIE, KONSENSUSY, STANOWISKA EKSPERTÓW / EXPERTS OPINIONS AND POSITION PAPERS Wymogi Asocjacji Interwencji Sercowo-

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWE ZAKOPIAŃSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 9-12 kwietnia 2015 CZWARTEK 09.04.2015

JUBILEUSZOWE ZAKOPIAŃSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 9-12 kwietnia 2015 CZWARTEK 09.04.2015 2 CZWARTEK 09.04.2015 18.00-20.30 Centrum Kongresowe Belvedere Powitanie Uczestników Jubileuszowych Zakopiańskich Dni Kardiologicznych - kilka słów o Podyplomowej Szkole Kardiologicznej Sesja przy świecach

Bardziej szczegółowo

Miejsce Centrum Konferencyjne Adam s Konferencje ul. Matejki 62, 60-771 Poznań. Przewodnicząca komitetu naukowego prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik

Miejsce Centrum Konferencyjne Adam s Konferencje ul. Matejki 62, 60-771 Poznań. Przewodnicząca komitetu naukowego prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik Miejsce Centrum Konferencyjne Adam s Konferencje ul. Matejki 62, 60-771 Poznań Przewodnicząca komitetu naukowego prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik Patronat Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof.

Bardziej szczegółowo

Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie

Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie Jak wspomniano we wcześniejszych artykułach cyklu, strategia postępowania w migotaniu przedsionków (AF) polega albo na kontroli częstości rytmu komór i zapobieganiu

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK, 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU 09:00 10:30 Dziś i jutro elektroterapii (Sekcji Rytmu Serca PTK) Przewodniczący:

CZWARTEK, 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU 09:00 10:30 Dziś i jutro elektroterapii (Sekcji Rytmu Serca PTK) Przewodniczący: SALA 1 CZWARTEK, 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU 09:00 10:30 Dziś i jutro elektroterapii (Sekcji Rytmu Serca PTK) Czy ablacja RF całkowicie wyparła już leki antyarytmiczne?? A. Fuglewicz, J. Kaźmierczak (Szczecin),

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 1 grudnia 2016 roku

Czwartek, 1 grudnia 2016 roku Czwartek, 1 grudnia 2016 roku 15.20 15.30 Otwarcie 15.30 17.00 Warsztaty. Podstawy diagnostyki echokardiograficznej w chorobach serca i naczyń Przewodniczący: dr n. med. Ewa Świerblewska, dr n. med. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Wednesday, December 3, 2014 10.00-18.00

Wednesday, December 3, 2014 10.00-18.00 Wednesday, December 3, 2014 10.00-18.00 2 nd Left Main Summit at the 15 th Jubilee New Frontiers in Interventional Cardiology 2014 Venue: International Conferencing and Entertainment (ICE) 17 Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

SALA 1 CZWARTEK, 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU 09:00 10:30 Dziś i jutro elektroterapii (Sekcji Rytmu Serca PTK) Przewodniczący:

SALA 1 CZWARTEK, 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU 09:00 10:30 Dziś i jutro elektroterapii (Sekcji Rytmu Serca PTK) Przewodniczący: SALA 1 CZWARTEK, 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU 09:00 10:30 Dziś i jutro elektroterapii (Sekcji Rytmu Serca PTK) Czy ablacja RF całkowicie wyparła już leki antyarytmiczne?? A. Fuglewicz, J. Kaźmierczak (Szczecin),

Bardziej szczegółowo

Niedomykalność mitralna uwaga na zastawkę trójdzielną Mitral valve regurgitation watch out for tricuspid valve

Niedomykalność mitralna uwaga na zastawkę trójdzielną Mitral valve regurgitation watch out for tricuspid valve SOBOTA 900 1030 SALA 1 SESJA DYDAKTYCZNA / EDUCATIONAL SESSION NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ 2014 MITRAL VALVE REGURGITATION 2014 Piotr Hoffman (Warszawa), Marek Deja (Katowice) Diagnostyka nowości

Bardziej szczegółowo

IX MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KARDIOCHIRURGICZNE Heart Team - postępy w nowoczesnej kardiologii i kardiochirurgii Zabrze, 5-6 czerwca 2013

IX MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KARDIOCHIRURGICZNE Heart Team - postępy w nowoczesnej kardiologii i kardiochirurgii Zabrze, 5-6 czerwca 2013 Wednesday, March 7th 2012 SCCS Center of Education, Training and New Medical Technologies 17:00 Opening of the Workshop Marian Zembala, Paul Urbanski HOW WE TREAT WOUND INFECTION IN CARDIAC SURGERY? Our

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Jednym z pierwszych i podstawowych zadań lekarza jest prawidłowa i rzetelna ocena ryzyka oraz rokowania pacjenta. Ma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT

REGULAMIN KONKURSU OFERT REGULAMIN KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w dziedzinie: kardiologii, chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, kardiochirurgii, transplantologii klinicznej,

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Bojarski (Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Szpital Wojewódzki we Włocławku)

Grzegorz Bojarski (Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Szpital Wojewódzki we Włocławku) T. XXXIII Zeszyty Naukowe WSHE 2011 r. Grzegorz Bojarski (Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Szpital Wojewódzki we Włocławku) LECZENIE INWAZYJNE PACJENTÓW Z OSTRYM ZAWAŁEM SERCA Z UTRZYMUJĄCYM SIĘ UNIESIENIEM

Bardziej szczegółowo

Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca

Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca Zbigniew Gugnowski GRK Giżycko 2014 Opracowano na podstawie: Wytycznych ESC dotyczących rozpoznania oraz

Bardziej szczegółowo

XXI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

XXI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Katowice PROGRAM PROGRAMME 21 st International Congress of the Polish Cardiac Society Katowice, September 21-23, 2017 XXI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

XXI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

XXI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Katowice PROGRAM PROGRAMME 21 st International Congress of the Polish Cardiac Society Katowice, September 21-23, 2017 XXI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji Kod przedmiotu Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej TAVI. Nowe wyzwanie w Kardiochirurgii Paulina Falkowska Klinika Kardiochirurgii USK Białystok

Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej TAVI. Nowe wyzwanie w Kardiochirurgii Paulina Falkowska Klinika Kardiochirurgii USK Białystok Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej TAVI. Nowe wyzwanie w Kardiochirurgii Paulina Falkowska Klinika Kardiochirurgii USK Białystok TAVI Od początku XXI wieku rozwija się metoda przezskórnego wszczepienia

Bardziej szczegółowo

OrganizaTORZY. WSPÓŁOrganizaTOR. PatroNAT HONOROWY. patronat medialny

OrganizaTORZY. WSPÓŁOrganizaTOR. PatroNAT HONOROWY. patronat medialny OrganizaTORZY WSPÓŁOrganizaTOR PatroNAT HONOROWY patronat medialny Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa na III Konferencję

Bardziej szczegółowo

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Katarzyna Rutkowska Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu Wyniki leczenia (clinical outcome) śmiertelność (survival) sprawność funkcjonowania (functional outcome) jakość

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Materiały edukacyjne Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Klasyfikacja ciśnienia tętniczego (mmhg) (wg. ESH/ESC )

Bardziej szczegółowo

1. I Oddział Kardiologiczno - Angiologiczny ul. Sanatoryjna 7 43-450 Ustroń tel./fax: (+48) (33) 854 58 57; 854 58 59

1. I Oddział Kardiologiczno - Angiologiczny ul. Sanatoryjna 7 43-450 Ustroń tel./fax: (+48) (33) 854 58 57; 854 58 59 PLACÓWKA MEDYCZNA 1. I Oddział Kardiologiczno - Angiologiczny ul. Sanatoryjna 7 43-450 Ustroń tel./fax: (+48) (33) 854 58 57; 854 58 59 ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH zabiegi angioplastyki wieńcowej z implantacją

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe badanie kardiologiczne u dzieci 1 I. Wywiad chorobowy 1

1. Podstawowe badanie kardiologiczne u dzieci 1 I. Wywiad chorobowy 1 v Wstęp xiii Przedmowa do wydania I polskiego xv Wykaz skrótów xvii 1. Podstawowe badanie kardiologiczne u dzieci 1 I. Wywiad chorobowy 1 A. Wywiad perinatalny i z okresu ciąży 1 B. Wywiad po urodzeniu

Bardziej szczegółowo

HRS 2014 LATE BREAKING

HRS 2014 LATE BREAKING HRS 2014 LATE BREAKING DFT SIMPLE Michał Chudzik, Anna Nowek 1 Czy wyniki badania SIMPLE mogą wpłynąć na NIE wykonywanie rutynowego DFT? 2 Wyniki badnia SIMPLE pokazały, że wykonywanie DFT nie wpływa na

Bardziej szczegółowo

X INTERNATIONAL WORKSHOPS ON CARDIAC VASCULAR and ENDOVASCULAR SURGERY

X INTERNATIONAL WORKSHOPS ON CARDIAC VASCULAR and ENDOVASCULAR SURGERY Wednesday, March 7th 2012 SCCS Center of Education, Training and New Medical Technologies 17:00 Opening of the Workshop Marian Zembala, Paul Urbanski HOW WE TREAT WOUND INFECTION IN CARDIAC SURGERY? Our

Bardziej szczegółowo

Szkoły Serca dla lepszej organizacji opieki zdrowotnej, edukacji pacjentów i prewencji wtórnej. z Polski i Norwegii

Szkoły Serca dla lepszej organizacji opieki zdrowotnej, edukacji pacjentów i prewencji wtórnej. z Polski i Norwegii Szkoły Serca dla lepszej organizacji opieki zdrowotnej, edukacji pacjentów i prewencji wtórnej chorób układu krążenia jako element wymiany i współpracy międzynarodowej kardiologów z Polski i Norwegii Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Tematy Posiedzeń Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego kadencji 2011-2013

Załącznik nr Tematy Posiedzeń Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego kadencji 2011-2013 Załącznik nr Tematy Posiedzeń Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego kadencji 2011-2013 I. 18.10.2011 r. Chory z niewydolnością serca praktyczne problemy kliniczne 1. Chory z niewydolnością

Bardziej szczegółowo

POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA

POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA mgr Magdalena Hendożko Praca doktorska Promotor: dr hab. med. Wacław Kochman prof. nadzw. Gdańsk 2015 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

VII Jesienne Spotkanie Kardiologów

VII Jesienne Spotkanie Kardiologów VII Jesienne Spotkanie Kardiologów Przewodniczący: Stefan Grajek, Maciej Lesiak Koordynatorzy warsztatów: Romuald Ochotny, Przemysław Mitkowski III Poznańskie Warsztaty Transplantacji Serca Koordynatorzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM, CZWARTEK, 28 MAJ 2015

PROGRAM, CZWARTEK, 28 MAJ 2015 OSTATNIA AKTUALIZACJA: 27/04/2015 godz. 15:00 PROGRAM, CZWARTEK, 28 MAJ 2015 GODZINA: SALA 4 SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 5 SALA 6 8.30 9.00 X X X X Jak minął dyżur. Raporty lekarzy z Oddziałów Śląskiego

Bardziej szczegółowo

9 00 10 30 Sala 1 / ROOM 1

9 00 10 30 Sala 1 / ROOM 1 CZWARTEK THURSDAY 9 00 10 30 Sala 1 / ROOM 1 Przed południem / morning 2014 09 18 SESJA SEKCJI / SESSION OF WORKING GROUP Sekcja Rytmu Serca PTK Working Group on Heart Rhythm Dziś i jutro elektroterapii

Bardziej szczegółowo

Badania dodatkowe w celu potwierdzenia rozpoznania stabilnej choroby wieńcowej

Badania dodatkowe w celu potwierdzenia rozpoznania stabilnej choroby wieńcowej Badania dodatkowe w celu potwierdzenia rozpoznania stabilnej choroby wieńcowej Nieinwazyjne badanie diagnostyczne układu krążenia stanowią podstawową metodę, wykorzystywaną w rozpoznawaniu jak i monitorowaniu

Bardziej szczegółowo

Różne stenty dla różnych chorych w różnych sytuacjach klinicznych, co każdy lekarz wiedzieć powinien. Dominik Wretowski

Różne stenty dla różnych chorych w różnych sytuacjach klinicznych, co każdy lekarz wiedzieć powinien. Dominik Wretowski Różne stenty dla różnych chorych w różnych sytuacjach klinicznych, co każdy lekarz wiedzieć powinien. Dominik Wretowski Dr Andreas Gruentzig (1939-1985) 23 lata po PCI Restenoza po 6 tygodniach Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. med. Leszek Pączek

Prof. dr hab. med. Leszek Pączek Prof. dr hab. med. Leszek Pączek Rada Naukowa Ministerstwa Zdrowia 16 marca 2011 roku 1 Znaczenie niekomercyjnych rejestrów medycznych w monitorowaniu jakości usług w Polsce: Wprowadzenie prof. Leszek

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji z KARDIOLOGII

Program specjalizacji z KARDIOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z KARDIOLOGII Warszawa 1999 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 1999 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

Kierownik Oddziału: dr n. med. Ryszard Grzywna. Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz

Kierownik Oddziału: dr n. med. Ryszard Grzywna. Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz Personel: Kierownik Oddziału: dr n. med. Ryszard Grzywna Chromiński Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz Kierownik Pracowni Hemodynamiki: lek. med. Gerard Grossmann Samołyk Kierownik ds. Pielęgniarstwa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM, CZWARTEK, 28 MAJ 2015

PROGRAM, CZWARTEK, 28 MAJ 2015 OSTATNIA AKTUALIZACJA: 20/04/2015 godz. 16:00 PROGRAM, CZWARTEK, 28 MAJ 2015 GODZINA: SALA 1 173 miejsc 8.30 9.00 Jak minął dyżur. Raporty lekarzy z oddziałów Śląskiego Centrum Chorób Serca. Moderatorzy:

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-K Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka operacyjnego. Piotr Czempik Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM

Ocena ryzyka operacyjnego. Piotr Czempik Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM Ocena ryzyka operacyjnego Piotr Czempik Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM Ryzyko związane z zabiegiem operacyjnym Typ operacji (np. kardiochirurgiczne/niekardiochirurgiczne)

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA, 2006: 135 138 (przypadek 31) i 147 150 (przypadek 34) PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Panie, Panowie, Drodzy Pacjenci,

Szanowni Państwo, Panie, Panowie, Drodzy Pacjenci, SCCS/KCH/ /12 Zabrze, 14 września 2012 r. Szanowni Państwo, Panie, Panowie, Drodzy Pacjenci, Witam serdecznie i z przyjemnością informuję o widocznym w naszym kraju rozwoju kardiochirurgii dorosłych i

Bardziej szczegółowo

Zdrowotne i społeczne problemy wieku starszego - sprzężenia zwrotne

Zdrowotne i społeczne problemy wieku starszego - sprzężenia zwrotne Zdrowotne i społeczne problemy wieku starszego - sprzężenia zwrotne Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej Szpital

Bardziej szczegółowo

Thursday, 28 May 2015 09:00-10:30 NOVEL ANTIPLATELET AND ANTITHROMBOTIC DRUGS A REAL PROGRESS OR JUST A WHIM OF WEALTH?

Thursday, 28 May 2015 09:00-10:30 NOVEL ANTIPLATELET AND ANTITHROMBOTIC DRUGS A REAL PROGRESS OR JUST A WHIM OF WEALTH? Program Thursday, 28 May 2015 ROOM 2 09:00-10:30 NOVEL ANTIPLATELET AND ANTITHROMBOTIC DRUGS A REAL PROGRESS OR JUST A WHIM OF WEALTH? Moderators: Andrzej Budaj (Warsaw), Wiktor Kuliczkowski (Wroclaw),

Bardziej szczegółowo

"Optymalny Model Kompleksowej Rehabilitacji. i Wtórnej Prewencji "

Optymalny Model Kompleksowej Rehabilitacji. i Wtórnej Prewencji "Optymalny Model Kompleksowej Rehabilitacji i Wtórnej Prewencji " Skrócony raport z prac zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Autorzy: Piotr Jankowski, Maciej Niewada, Andrzej Bochenek,

Bardziej szczegółowo

Niedomykalność aortalna (AI) Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego

Niedomykalność aortalna (AI) Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Niedomykalność aortalna (AI) Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Etiologia zwyrodnienie płatków zastawki poszerzenie pierścienia aortalnego lub/i aorty wstępującej mieszany Etiologia

Bardziej szczegółowo

Przedstawimy również nowości dotyczące elektrokardiologii, w większości dostępne już dla naszych pacjentów.

Przedstawimy również nowości dotyczące elektrokardiologii, w większości dostępne już dla naszych pacjentów. Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa na IV Konferencję W Sercu Łodzi, która odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia 2016 po raz

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Diagnostyki i Leczenia

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA 2006: 139 142 (przypadek 32); 143 146 (przypadek 33). PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

THT POLAND 2014. 1st TAVI Heart Team Meeting Poland 23 24 January 2014, Hotel Radisson Blu, Warsaw. THTpoland.com. In affiliation with

THT POLAND 2014. 1st TAVI Heart Team Meeting Poland 23 24 January 2014, Hotel Radisson Blu, Warsaw. THTpoland.com. In affiliation with 1 st THT POLAND 2014 1st TAVI Heart Team Meeting Poland 23 24 January 2014, Hotel Radisson Blu, Warsaw THTpoland.com In affiliation with The Association of Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. V Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. www.kardiologiaprewencyjna.ptkardio.

PROGRAM. V Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. www.kardiologiaprewencyjna.ptkardio. V Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Kraków, 16 17 listopada 2012 r. PROGRAM Organizacja: e-mail: kardiologiaprewencyjna@casusmedical.pl Biuro organizacyjne:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych. wytyczne i praktyka

Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych. wytyczne i praktyka Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych wytyczne i praktyka Grzegorz Opolski I Katedra i Klinika Kardiologii WUM Śmiertelność Zmniejszenie śmiertelności w świeżym zawale serca w okresie 2003-2010 20%

Bardziej szczegółowo

Kardiologia Polska 2014; 72, 12: ; DOI: /KP ISSN

Kardiologia Polska 2014; 72, 12: ; DOI: /KP ISSN Kardiologia Polska 2014; 72, 12: 1402 1407; DOI: 10.5603/KP.2014.0235 ISSN 0022 9032 OPINIE, KONSENSUSY, STANOWISKA EKSPERTÓW / EXPERTS OPINIONS AND POSITION PAPERS Statistics regarding interventional

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Infekcje układów sterujących pracą serca - podziały, kryteria oceny rozległości infekcji Anna Polewczyk II Klinika Kardiologii Świętokrzyskie Centrum Kardiologii Wydział Nauk o Zdrowiu UJK Kielce Infekcje

Bardziej szczegółowo

Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM

Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Definicja NS to zespół kliniczny, w którym wskutek dysfunkcji serca jego pojemność minutowa jest zmniejszona w stosunku do zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja kardiologiczna-nowe wyzwania w praktyce i odrobina nauki

Rehabilitacja kardiologiczna-nowe wyzwania w praktyce i odrobina nauki Rehabilitacja kardiologiczna-nowe wyzwania w praktyce i odrobina nauki XIX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Program zdrowotny Szkolenie elektrofizjologów inwazyjnych. Okres realizacji programu: 2008 rok.

Załącznik nr 2. Program zdrowotny Szkolenie elektrofizjologów inwazyjnych. Okres realizacji programu: 2008 rok. Załącznik nr 2 Program zdrowotny Szkolenie elektrofizjologów inwazyjnych Okres realizacji programu: 2008 rok. Podstawa prawna realizacji programu Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki

Bardziej szczegółowo

KOSZYKI PYTAŃ EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO Z KARDIOLOGII

KOSZYKI PYTAŃ EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO Z KARDIOLOGII KOSZYKI PYTAŃ EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO Z KARDIOLOGII 1. KOSZYK I Kardiologia ambulatoryjna i konsultacyjna (100 pytań) 2. KOSZYK II Kardiologia kliniczna (100 pytań) 3. KOSZYK III Ostre stany kardiologiczne

Bardziej szczegółowo

Maksymilian Mielczarek. Kliniczne Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

Maksymilian Mielczarek. Kliniczne Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Miejsce przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków dowody z badań klinicznych Maksymilian Mielczarek Kliniczne Centrum

Bardziej szczegółowo

Którzy pacjenci OIT mogą odnieść korzyści z wprowadzenia cewnika do tętnicy płucnej

Którzy pacjenci OIT mogą odnieść korzyści z wprowadzenia cewnika do tętnicy płucnej Którzy pacjenci OIT mogą odnieść korzyści z wprowadzenia cewnika do tętnicy płucnej D. Payen i E. Gayat Critical Care, listopad 2006r. Opracowała: lek. Paulina Kołat Cewnik do tętnicy płucnej PAC, Pulmonary

Bardziej szczegółowo

Dostępność nowych form leczenia w Polsce Sesja: Nowe podejście do leczenia niewydolności serca

Dostępność nowych form leczenia w Polsce Sesja: Nowe podejście do leczenia niewydolności serca Dostępność nowych form leczenia w Polsce Sesja: Nowe podejście do leczenia niewydolności serca PROF. DR HAB. MED. TOMASZ ZIELIŃSKI KIEROWNIK KLINIKI NIEWYDOLNOŚCI SERCA I TRANSPLANTOLOGII INSTYTUTU KARDIOLOGII

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SYMPOZJUM. Nagły Zgon Sercowy. Kliniczne i techniczne aspekty zapobiegania nagłej śmierci sercowej. Drugie Sympozjum Zimowe

PROGRAM SYMPOZJUM. Nagły Zgon Sercowy. Kliniczne i techniczne aspekty zapobiegania nagłej śmierci sercowej. Drugie Sympozjum Zimowe PROGRAM SYMPOZJUM Nagły Zgon Sercowy Kliniczne i techniczne aspekty zapobiegania nagłej śmierci sercowej Drugie Sympozjum Zimowe Pałac w Niepołomicach k/ Krakowa 13-14 grudnia 2007 Organizatorzy: Klinika

Bardziej szczegółowo

CZY MOśNA JESZCZE POPRAWIĆ ROKOWANIE CHORYCH W ZAWALE SERCA?

CZY MOśNA JESZCZE POPRAWIĆ ROKOWANIE CHORYCH W ZAWALE SERCA? CZY MOśNA JESZCZE POPRAWIĆ ROKOWANIE CHORYCH W ZAWALE SERCA? 7 stycznia 2010 r. (czwartek) NIEINWAZYJNE BADANIA OBRAZOWE dr hab. med. Mieczysław Pasowicz dr hab. med. Mirosław Dziuk Sesja I (godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w migotaniu przedsionków

Postępowanie w migotaniu przedsionków Postępowanie w migotaniu przedsionków Najnowsze wytyczne American College of Cardiology, American Heart Association i European Society of Cardiology Na podstawie: ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the Management

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJE STUDENCKIE

KONFERENCJE STUDENCKIE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZE STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ZRZESZONE W STUDENCKIM TOWARZYSTWIE NAUKOWYM UJ CM 1. NAZWA KOŁA: STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE KARDIOCHIRURGICZNE UJ CM 2. WYDZIAŁ: LEKARSKI

Bardziej szczegółowo

Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe?

Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe? Czy dobrze leczymy w Polsce ostre zespoły wieńcowe? co można jeszcze poprawić? Grzegorz Opolski I Katedra i Klinika Kardiologii WUM Porównanie liczby ppci/mln mieszkańców w 37 krajach (dane za 2007 i

Bardziej szczegółowo