UzaleŜnienie od alkoholu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UzaleŜnienie od alkoholu"

Transkrypt

1 BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CHEŁMIE UzaleŜnienie od alkoholu (Wybór materiałów ze zbiorów BP w Chełmie) Oprac. ElŜbieta Szewczyk Jolanta Miącz Chełm, marzec 2007

2 KsiąŜki 1. Alkohol a młode pokolenie Polaków połowy lat dziewięćdziesiątych / Barbara Fatyga [i in.]. - Warszawa : Państw. Ag. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, , [1] s.; 24 cm. - Alkohol a Zdrowie ; ISBN Alkohol, alkoholizm i ja / [aut. Iwona Niewiadomska]. - Lublin : Fundacj Rozwoju KUL, s.; 21 cm. - ISBN Janukowicz, Maria Zauroczenie alkoholowe / Maria Janukowicz //W: Przegrane Ŝycie nastolatka / Maria Janukowicz, Adam Stankowski. - Częstochowa : Wydaw. WyŜszej Szkoły Pedagogicznej, s Kołakowska-Przełomiec, Helena Społeczne uwarunkowania alkoholizowania się nieletnich / Helena Kołakowska-Przełomiec ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, s.: tab.; 21 cm. - ISBN Lowe, Geoff Picie młodzieŝy a style Ŝycia w rodzinie / Geoff Lowe, David R. Foxcroft, David Sibley ; Uniwersytet w Hull, Wielka Brytania. - Warszawa : [PARPA] Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, s. : ii.; 24 cm. - Bibliogr. s ISBN Przegląd i ocena dokonań teoretycznych i wyników badań empirycznych z zakresu wpływu środowiska domowego, stosunków panujących w rodzinie napicie alkoholu przez młodzieŝ. 6. Maxwell, Ruth Dzieci, alkohol, narkotyki: przewodnik dla rodziców / Ruth Maxwell; przeł. [z ang.] Jadwiga Węgrodzka. - Wyd Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, s.; 21 cm. - Bibliogr. s. [ ]. - ISBN McWhirter, Jeffries J. ZagroŜona młodzieŝ : ujęcie kompleksowe dla nauczycieli, pracowników poradni, psychologów i pracowników socjalnych. / J. Jeffries McWhirter [et al.] ; tł. Helena Grzegołowska-Klarkowska, Agnieszka Basaj. - Warszawa : Państw. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3 s : Alkohol, narkotyki, uzaleŝnienia 8. Motywy, rozmiary, okoliczności oraz wybrane elementy charakterystyki młodzieŝy naduŝywającej alkoholu / Jolanta Sudar-Malukiewicz //W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieŝy / pod red. Teresy Sołtysiak, Jolanty Sudar-Malukiewicz. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, s Badania empiryczne przeprowadzono -wśród uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie miasta Bydgoszczy. 9. Polityka społeczna wobec zjawiska spoŝywania alkoholu przez młodzieŝ / Beata Bykowska //W: Pomoc społeczna, praca socjalna : teoria i praktyka. T. 2 / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, s Profilaktyka uzaleŝnień / Anna Rybicka-Nowek, Agata Lorenowicz //W: Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej : (skrypt dla studentów) / pod red. Andrzeja Jaczewskiego i Krystyny Komosińskiej ; Szkoła WyŜsza im. Pawła Włodkowica w Płocku. - Płock : "Novum", s Rodzinne uwarunkowania zjawiska uŝywania alkoholu przez młodzieŝ a zadania pracowników socjalnych / Jolanta Jarczyńska //W: Pomoc społeczna, praca socjalna : teoria i praktyka. T. 2 / pod red. Krystyny Marzec- Holki. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, s Sytuacja rodzinna, szkolna i rówieśnicza uczniów pijących alkohol / GraŜyna Durka //W: ZagroŜenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieŝy oraz moŝliwości ich przezwycięŝania / poe red. Teresy Sołtysiak. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, s Urban, Bronisław Zachowania dewiacyjne młodzieŝy / Bronisław Urban. - Wyd.3. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.; 24 cm. - Bibliogr. s.[217]-223.-isbn Vogler, Roger E Nastolatki i alkohol: kiedy nie wystarczy powiedzieć "nie" / Roger E. Yogler, Wayne R. BartzWarszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania.

4 - Problemów Alkoholowych, s.; 21 cm. - ISBN Wychowanie do trzeźwości w rodzinie według prof. Stefana Kunowskiego - problemem aktualnym w obecnej rzeczywistości / Jan Śledzianowski //W: W trosce o integralne wychowanie / Red. Marian Nowak, Tomasz OŜóg, Alina Rynio. - Lublin : Wydaw. KUL, s Wychowanie młodzieŝy do trzeźwości przy powszechnym jej piciu i upijaniu się oraz społecznej promocji napojów alkoholowych / Jan Śledzianowski //W: ZagroŜenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieŝy oraz moŝliwości ich przezwycięŝania / poe red. Teresy Sołtysiak. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, s Wyjaśnianie zagroŝeń rozwoju psychospołecznego dzieci z rodzin z problemem alkoholowym / Wioletta Junik //W: Pomoc społeczna, praca socjalna : teoria i praktyka. T. 2 / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, s KsiąŜki - uzupełnienie 1. Dziecko i jego środowisko : uzaleŝnienia a dzieci i młodzieŝ / pod red. Andrzeja Steciwko i Iwony Pirogowicz ; Państwowa Medyczna WyŜsza Szkoła Zawodowa w Opolu, Samorząd Województwa Opolskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, s. : ii.; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN Dziewiecki, Marek Duszpasterstwo a wychowanie dzieci i młodzieŝy w abstynencji / Marek Dziewiecki //W: Nowe przesłanie nadziei: podręcznik duszpasterstwa trzeźwości : praca zbiorowa / pod red. Marka Dziewieckiego. - Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, s Łakomski, Marian PomóŜ uzaleŝnionym! Integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : "Impuls", , [1] s.; 24 cm. - ISBN Rybicka-Nowek, Anna

5 Profilaktyka uzaleŝnień / Anna Rybicka-Nowek, Agata Lorenowicz //W: Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej : (skrypt dla studentów) / pod red. Andrzeja Jaczewskiego i Krystyny Komosińskiej ; Szkoła WyŜsza im. Pawła Włodkowica w Płocku. - Płock : "Novum", s Artykuły z czasopism 1. ABC alkoholu / Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium , nr 2, dod. s. IV-V 2. Adekwatność programów profilaktycznych w świetle wiedzy o przyczynach uŝywania alkoholu przez młodzieŝ / Jolanta Jarczyńska // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Ocena, omówienie programów profilaktycznych. 3. Aktualnie, alkohol, aspekty" : co słychać u młodych Polaków? / Krzysztof Wojcieszek // Świat Problemów , nr 4, s. 4-8 Refleksje na temat "młodzi Polacy i alkohol". 4. Alkohol a młode pokolenie Polaków u progu XXI wieku / Jerzy Mellibruda // Świat Problemów , nr 2, s Alkohol a młodzieŝ : porównanie spoŝycia: Stany Zjednoczone - Europa - Polska cz. I / Aleksandra Libera // Remedium , nr 10, dod. s. VI-VII 6. Alkohol i jego sprzedawcy / Bogdan Prajsner // Remedium , nr 2, dod. s. VI-VII 7. Alkohol i narkotyki wśród młodzieŝy / Andrzej Raudner. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Zachowania patologiczne nieletnich. Doświadczenia z alkoholem i narkotykami dzieci i młodzieŝy 8. Alkohol i młodzieŝ w Europie i w USA / Magdalena Pietruszka // Remedium ,11-12, dod. s. XII-XIII 9. Alkohol - młodzieŝ - dorośli / Grzegorz Hryszkiewicz // Świat Problemów , nr 9, s Przyczyny alkoholizmu nieletnich 10. Dlaczego nieletni trafiają do izb wytrzeźwień? / Ryszard ŚnieŜek //

6 Wychowanie na co Dzień , nr 10-11, s Dostępność uŝywek dla dzieci i młodzieŝy / Paweł Sobierajski, Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień , nr 10-11, s Dzieci nabite w butelkę / Agata Szymanowicz // Cogito , nr 11, s Dziewięć Kroków - propozycja profilaktyki domowej / Agnieszka Arendarska // Remedium , nr 11, dod. s. VI-VII Rady dla rodziców - jak postępować w przypadkach naduŝywania alkoholu przez nastoletnie dzieci. 14. "Fantastyczne MoŜliwości" / Agnieszka Pisarska // Remedium , nr 11-12, "I ujrzałem bestię..." : scenariusz audycji radiowej dotyczącej uzaleŝnień / Mirosława Drapacz, Krystyna Budny // Wychowawca , nr 7-8, s Legalne nałogi? / Przemysław Sadura // Głos Nauczycielski , nr 23, s Międzypokoleniowe przenoszenie alkoholizmu / Magda Wójcik // Remedium , nr 9, s MłodzieŜ a alkohol / Krzysztof Mrozek // Wychowawca , nr 12, s MłodzieŜ i alkohol / Joanna Graniger // Psychologia w Szkole , nr l, s MłodzieŜ - alkohol - agresja / Beata Goworko // Problemy Alkoholizmu , nr l, s Wyniki badań dotyczących związku picia alkoholu przez młodzieŝ z występowaniem zachowań agresywnych.

7 21. Nakręceni na nieobojętność / Bogusław Prajsner // Remedium , nr 6, s O co chodzi w szkołach, czyli oferta programów profilaktycznych / Joanna Szymańska // Remedium , nr 11-12, s Picie alkoholu przez młodzieŝ a opiekuńczo-wychowawcze funkcjonowanie rodziny / Alicja Kozubska // Problemy Rodziny , nr 2/3, s Omówienie badań. 24. Picie alkoholu przez młodzieŝ w ocenie Polaków // Świat Problemów , nr 2, s Badania przeprowadzone przez OBOP, a dotyczące opinii polskiego społeczeństwa na temat picia alkoholu przez nieletnich. 25. Picie napojów alkoholowych przez dorastającą młodzieŝ / Joanna Mazur // Remedium , nr 11, s Pijane wakacje : młodzieŝ plus alkohol / Agnieszka Niezgoda // Polityka , nr 25, s Polska młodzieŝ na tle Europy : badania szkolne ESP AD 2003 / Janusz Sierosławski // Świat Problemów , nr 4, s Europejskie Badanie w Szkołach na Temat UŜywania Alkoholu i Narkotyków (ESPAD- European School Survey Project on Alcohol and Drugs) 28. Postawy dorosłych wobec picia alkoholu i zaŝywania narkotyków / Jagoda Fudała, Marek Fudała // Świat Problemów , nr 12, s Postawy wobec substancji psychoaktywnych : wyniki ogólnopolskich badań ankietowych wśród młodzieŝy - ESP AD 2003 / Janusz Sierosławski // Serwis Informacyjny. Narkomania , nr 4, s Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagroŝenia dzieci i

8 młodzieŝy demoralizacją : cz. I / Krystyna Brzyska-Majewska // Remedium , nr 5, s Profilaktyka problemów alkoholowych w dokumentach europejskich / Magda Pietruszka // Remedium , nr 9, s Profilaktyka uzaleŝnień a rzeczywistość szkolna /GraŜyna Myszka // Wychowawca , nr 12, s.ll 33. Przepraszam - czy tu piją? / Danuta Waszak // Gazeta Szkolna : aktualności , nr 6, s.14 Analiza poglądów młodzieŝy na temat picia alkoholu. 34. Przyczyny alkoholizowania się młodzieŝy mieszkającej w internacie - w świetle jej wypowiedzi / Marzena Okrasa // Opieka, Wychowanie, Terapia , nr l, s. [5]-13 Okoliczności i motywy spoŝywania alkoholu. Wyniki badań. 35. Raport o kontaktach młodzieŝy z narkotykami, alkoholem, nikotyną i sterydami / Anna Dunowska // Problemy Narkomanii , nr 4, s Sąd nad alkoholem (scenariusz inscenizacji dla gimnazjum i LO) / Renata Kraska, Agnieszka Łopata // Wychowawca , nr 7/8, s Słaba głowa nastolatków / Anna Maria Górzewska ; rozm. przepr. Dorota Bronisz // Dyrektor Szkoły , nr 2, s Strategie terapeutyczne / Magda Wójcik // Remedium , nr 7-8, s Substancje psychoaktywne w środowisku dzieci zakopiańskich szkół podstawowych / Maria Gacek, Jarosław Rosiński, Dariusz Tchórzewski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 2, s Taki młody, a juŝ alkoholik? / GraŜyna Płachcińska // Świat Problemów , nr 4, s Terapia odwykowa dla młodzieŝy uzaleŝnionej od alkoholu. 41. Terapia młodzieŝy eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi

9 - doświadczenia i pomysły / Witold Skrzypczyk // Świat Problemów , nr 4, s Leczenie młodzieŝy pijącej alkohol. 42. Trendy w profilaktyce alkoholowej w środowisku dzieci i młodzieŝy cz. I / Magdalena Pietruszka // Remedium , nr 12, s Trendy w profilaktyce oświatowej w środowisku dzieci i młodzieŝy cz. II / Magdalena Pietruszka// Remedium , nr 2, s UŜywanie alkoholu i narkotyków przez młodzieŝ szkolną : raport z badań ankietowych zrealizowanych w województwie zachodniopomorskim w 2003 roku / Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESP AD // Problemy Narkomanii , nr l, s UŜywanie i naduŝywanie alkoholu przez dorastającą młodzieŝ w świetle poznawczej teorii społecznego uczenia się / Ryszard Poprawa. - Summ. - Bibliogr. // Psychologia Wychowawcza , nr 2/3, s Wyniki badań szkolnych ESPAD 2003 / Janusz Sierosławski // Świat Problemów , nr 7-8, s Ogólnopolskie badania ankietowe wyniki 47. Zatopieni na starcie? / Katarzyna Kurza // Świat Problemów , nr 4, s MłodzieŜ uzaleŝniona od alkoholu objęta programem badawczym APETA. 48. Znaczenie programu profilaktycznego wobec uŝywania środków psychoaktywnych przez młodzieŝ szkół średnich / Barbara Kałdon // Problemy Alkoholizmu , nr l (519), dod. s. I-VI Profilaktyka w szkole - Program profilaktyki pierwszorzędowej zintegrowany z obligatoryjnym programem nauczania stosowany wobec uczniów klas pierwszych w Zespole Szkół SpoŜywczych. Artykuły z czasopism - uzupełnienie 1. A przecieŝ moŝe być inaczej : montaŝ o tematyce alkoholowej / Wioletta

10 Pietruszka // Wszystko dla Szkoły , nr l, s Adaptacja amerykańskiego programu profilaktyki alkoholowej Fantastyczne MoŜliwości - znaczenie ewaluacji procesu i badań jakościowych / Agnieszka Pisarska, Krzysztof Ostaszewski, Anna Borucka, Katarzyna Okulicz- Kozyryn, Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania , nr 3, s Alkohol - kluczem do dorosłości? / Małgorzata Tomaszewska // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Alkohol w internacie - zagroŝenia i niepokoje / Krystyna Kutiak- Zakrzewska // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Alkoholizm wśród dzieci i młodzieŝy / Paweł Skoczyłaś, Marzena Binczycka- Anholcer // Problemy Alkoholizmu , nr l (524), dod. s. I-III 6. Czynniki psychospołeczne w kształceniu postawy trzeźwości u młodzieŝy / Małgorzata Tatala // Kwartalnik Pedagogiczny , nr 4, s Dorastanie - specyfika okresu w Ŝyciu, toŝsamość - rozwój wg E. H. Eriksona, grupy młodzieŝowe jako forma profilaktyki - Ruch Światło i śycie, harcerstwo. 7. Działania przemysłu alkoholowego w kontekście współczesnej profilaktyki / Magdalena Pietruszka // Remedium , nr 10, s Efekty dwuletniego programu profilaktyki alkoholowej / Krzysztof Bobrowski, Katarzyna Kocoń, Agnieszka Pisarska // Alkoholizm i Narkomania , nr 3, s Gdy uczniowie piją... / Mira Prajsner //Remedium , nr 6, dod. s Jak piją nastolatki? // Świat Problemów , nr 3, s Nastolatki na "melanŝu" / Dorota Nowicka // Dyrektor Szkoły , nr 2, s

11 12. Nie pij Kubo do Jakuba : program profilaktyczny /Wioleta Pancerz, Urszula Bielejec-Omietańska // Biologia w Szkole , nr 4, s Program profilaktyczny adresowany do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. 13.Okres dorastania - wybrane problemy / Szymon Hejmanowski // Remedium , nr l, s Picie alkoholu oraz wiedza o jego działaniu wśród studentów łódzkich szkół wyŝszych / Jan Chodkiewicz // Alkoholizm i Narkomania ,nr 2, s Picie problemowe alkoholu a zadania rozwojowe wieku dorastania / Beata Boćwińska-Kiluk // Opieka, Wychowanie, Terapia , nr 1-2 (65-66), s Postawy rodziców wobec picia alkoholu przez dorastające dzieci / Jolanta Jarczyńska // Remedium , nr 11, s Pozytywne trendy / Agnieszka Kolbowska // Serwis Informacyjny. Narkomania , nr 2, s Praca z młodzieŝą naduŝywającą alkoholu: wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne / Katarzyna Pluskota // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Predyspozycje nastolatków do alkoholizmu / Barbara Kałdon // Problemy Alkoholizmu , nr 2 (525), dod. s. IV-VI 20. Problem alkoholizmu młodzieŝy w działalności kurateli sądowej / Lucyna Fidor // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, s Profilaktyka problemów alkoholowych młodzieŝy, w dokumentach WHO / Magdalena Pietruszka // Remedium , nr 4, dod. s

12 22. Przemoc wśród młodzieŝy w wieku lat a naduŝywanie alkoholu i wybrane uwarunkowania psychosomatyczne / Joanna Mazur, Barbara Woynarowska, Hanna Kołoło, Agnieszka Małkowska // Alkoholizm i Narkomania , nr 3, s Przyczyny i konsekwencje alkoholizmu w ocenie studentów / Władysław Łuczak // Problemy Alkoholizmu , nr l (524), s Przyjmowanie leków psychoaktywnych a uŝywanie innych substancji odurzających przez młodzieŝ / Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Anna Borucka, Katarzyna Kocoń // Alkoholizm i Narkomania , nr l, s Raport o kontaktach młodzieŝy z narkotykami, alkoholem, nikotyną i sterydami przygotowany na podstawie sondaŝu w gorzowskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych / Anna Dunowska, Janusz Ampuła // Problemy Narkomanii , nr 2, s Rośnie grono potencjalnych alkoholików /oprać. Romuald Teyszerski // Gazeta Szkolna , nr 15, s Rozpowszechnienie napojów alkoholowych w środowisku młodzieŝy akademickiej w Krakowie / Maria Gacek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 6-7, s Sąd nad alkoholem - scenariusz "rozprawy" / Iwona Kusznirenko, Iwona Sulecka // Wychowanie na co Dzień , nr 10/11, dod. s. III-V Przedstawienie dla klas IV-VI. 29. Skuteczne strategie profilaktyczne : alkohol i polska młodzieŝ w ostatnich dwudziestu latach / Krzysztof A. Wojcieszek // Świat Problemów , nr 6, s Terapia młodzieŝy naduŝywającej alkoholu i narkotyków - ale jaka? / Jacek Szczepkowski // Świat Problemów , nr 4, s Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) 31.To takie grzeczne dzieciaki / Ewa Socha // Problemy Narkomanii , nr l, s

13 32. Uniwersalne czynniki kulturowe w profilaktyce problemów alkoholowych młodzieŝy / Krzysztof A. Wojcieszek // Remedium , nr 9, s UŜywanie substancji psychoaktywnych i inne zachowania problemowe młodzieŝy gimnazjalnej : zmiany pomiędzy 14. a 16. rokiem Ŝycia / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania , nr 1/2, s Wahania popytu na napoje alkoholowe wśród dorastającej młodzieŝy w róŝnych okresach minionego wieku / Antoni Zieliński, Janusz Sierosławski // Alkoholizm i Narkomania , nr 4, s Zdrowie psychiczne i zachowania ryzykowne 15-latków : badania mokotowskie / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania , nr 3, s KASETY VIDEO: 1. Alkohol: droga do nikąd / konsult. Bogusław Habrat. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, l kas. wiz. (27 min) + druk: Materiały pomocnicze dla nauczycieli, psychologów oraz rodziców / oprać. Piotr Kostrzyński. - (Problemy Nastolatków) W przystępny i atrakcyjny, a jednocześnie przystosowany do percepcji dzieci i młodzieŝy, sposób omawia zjawisko uzaleŝnienia od alkoholu, jego wpływ na organizm człowieka oraz fizjologiczne skutki zatrucia alkoholowego. W programie biorą udział młodzi ludzie i lekarze, którzy dzielą się swoimi opiniami na temat tragicznych następstw picia alkoholu, łączenia go z innymi substancjami chemicznymi (leki, narkotyki) oraz prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, co pozwala widzowi identyfikować się z prezentowanymi problemami i postawami. 2. Alkohol i narkotyki: pomyśl, zanim będzie za późno / konsult. Bogusław Habrat. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, l kas. wiz. (18 min) + druk: Materiały pomocnicze dla nauczycieli, psychologów oraz rodziców / oprać. Piotr Kostrzyński. - (Problemy Nastolatków) Film uświadamia młodym ludziom, jak istotną sprawą w ich Ŝyciu jest podejmowanie właściwych decyzji. Prezentuje efektywne techniki odmawiania w sytuacji nacisku grupy rówieśniczej, nakłaniającej do zaŝywania środków psychotropowych. Podkreśla teŝ iluzoryczność i niebezpieczeństwo "ucieczki" od Ŝycia przy pomocy legalnych i

14 nielegalnych uŝywek. Na program składają się fabularyzowane scenki sytuacyjne oraz towarzysząca im dyskusja młodzieŝy na temat przyczyn i skutków sięgania nastolatków po alkohol i narkotyki. 3. Alkohol kradnie wolność : kampania profilaktyczno-edukacyjna / Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : PARPA, [ok. 1999]. - l kas. wiz. (ok. 25 min): VHS. - (Pomarańczowa Linia) Zawiera: Zaproszenie do współpracy / Jerzy Mellibruda. Portrety / reŝ. Milena Just. Sprzedawcy. Bunt. Rodzice. Teledysk do piosenki "Kocham wolność". Nikt nie potrafi powiedzieć nie / reŝ. Ina Boruszewska 4. Alkohol kradnie wolność : materiały profilaktyczno-edukacyjne do pracy z młodzieŝą i rodzicami / Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : PARPA, [2004]. - l kas. wiz. (20 min): VHS Zawiera: film "Portrety" / reŝ. Milena Just. Spot "Sprzedawcy". Spot "Bunt". Spot "Rodzice". Teledysk do piosenki "Kocham wolność". Film "Nikt nie potrafił powiedzieć nie" / reŝ. Irena Boruszewska 5. Alkoholizm : cz [l993](chełm). - l kas. wiz. Zawiera: Wstyd ; Zaczarowane koło zaprzeczeń ; AA ; Rola Ŝony jest ogromna ; Rodzinny kodeks ; Być kobietą; Temat; Dlaczego jesteś smutna? ; Nietolerancja ; Wytrać tę butelkę. - Nagranie własne biblioteki 6. Cześć, Tereska / reŝ. Robert Gliński; wyk. Aleksander Gietner, Zbigniew Zamachowski, Małgorzata RoŜniatowska [i in.]. - Warszawa : Telewizja Polska S.A.; Best Film, [ok.2002]. - l kas. wiz. (104 min) : VHS/hi-fi stereo Film fabularny. Bohaterką filmu jest dziewczyna z pokolenia blokersów. Tereska, 15-letnia dziewczyna, mieszka, jak większość polskich rodzin, w blokowisku. Jej rodzice są przeciętni - ojciec czasem zagląda do kieliszka, mama biega do kościoła, a w mieszkaniu gra bez przerwy telewizor. Tereska rozpoczyna naukę w szkole krawieckiej, chce zostać projektantką mody. Zaprzyjaźnia się z nową koleŝanką - Renatą. Młoda dziewczyna, chcąc zyskać akceptację nowego środowiska, doświadcza pierwszego pocałunku, seksu, alkoholu i papierosów. Dziewczyna czuje się niezmiernie samotna. Nosi w sobie wielką potrzebę uczuć. Nie moŝe jej zrealizować ani w domu, ani w szkole, ani wśród rówieśników. Marzy o wielkiej miłości. Ona takŝe się nie spełni, bo Świat, w którym Ŝyje nie zna tego słowa. Tereska odnajduje strzępy ciepła w dziwnej przyjaźni z kalekim portierem - Edziem. Przy nim potrafi się otworzyć, być sobą nawet czasem uśmiechnąć się. Edek jest takŝe samotny. Widzi w Teresce kobietę. Nie potrafi jednak uszanować jej intymności i wraŝliwości...

15 7. Epitafium dla narkomana : trzy wstrząsające historie opowiedziane przez ofiary uzaleŝnienia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, l kas. wiz. (17 min) : VHS + druk: materiały pomocnicze dla nauczycieli Program zalecany dla młodzieŝy powyŝej VI klasy szkoły podstawowej. Poczucie alienacji i samotności to najczęstsze przyczyny uzaleŝnień wśród nastolatków. Film opowiada trzy historie, które łączy ta sama postawa bohaterów: nieumiejętność stawiania czoła problemom. Jackie, Kevin ialan zamykają się w sobie zamiast szukać pomocy u szkolnego pedagoga, czy w specjalistycznych przychodniach. Ich ucieczka w narkotyki i alkohol kończy się tragicznie. Zdaniem psychologów "Epitafium dla narkomana" to doskonały materiał do dyskusji z młodzieŝą i rodzicami nastolatków o groźbie uzaleŝnienia. Program zalecany jest zwłaszcza jako punkt wyjścia do rozmowy o problemach młodzieŝy na lekcjach wychowawczych, psychologu i innych poświęconych praktyce uzaleŝnień. 8. PodróŜ znikąd / reŝ. Buzz Kulik ; scen. Steve McGraw ; występują Rick Schroder, James Farentino, Shawn Phelan [i in.]. - Warszawa : "VIP", l kas. wiz. Film fabularny. Alkohol i bezmyślność powodem rodzinnej tragedii. 9. Polskie problemy alkoholowe : pakiet edukacyjny / Jerzy Mellibruda. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, kas. wiz. + druk: scenariusze zajęć dydaktycznych, ąuizy i materiały pomocnicze dla uczestników Cz. l : Alkohol i nasze Ŝycie codzienne Cz.2: Szkody alkoholowe - ludzie i sytuacje Cz.3: Poszukiwanie rozwiązań Cykl inscenizowanych wykładów przedstawiających panoramę polskich problemów alkoholowych i sposoby przeciwdziałania im w róŝnych środowiskach. 10. Terapia uzaleŝnienia od alkoholu : pakiet edukacyjny / Jerzy Mellibruda. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia, kas. wiz. Cz.l : Portret pacjenta i zadania terapii Cz.2 : Model terapii Cz.3 : Droga zdrowienia Cykl inscenizowanych wykładów na temat nowoczesnego podejścia do terapii uzaleŝnień. 11. Ucieczka w niewolę / reŝ. Małgorzata Kania ; zdj. Radosław Sęp ;

16 muz. Paweł Zajączkowski; konsult. Krzysztof Wojcieszek ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : PARPA : Studio "Quendi", [2004]. - l kas. wiz. (23 min) : VHS RóŜne zachowania młodzieŝy podczas festiwalu rockowego w Jarocinie. 12. Złoty środek / realiz. Adam Ekielski, Krzysztof śurowski; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : PARPA : Zespół Filmowy "Edukacja 2000", l kas. wiz. (ok. 30 min) : VHS W beskidzkiej wsi Kamesznica od 7 lat trwa moda na wesela bez alkoholu. Góralskie Wesele bez alkoholu? Tak. I to niejedno, ale juŝ 110! Jak to się stało i co sądzą o tym mieszkańcy wsi dowiecie się z tego filmu. DVD 1. Dziękuję... nie piję / scen. i reŝ. Kuba Snochowski, Marcin Wołkowicz. - [Warszawa]: "Rubikon", l dysk optyczny (DVD) (20 min); 12 cm + druk: Dziękuję - nie piję! / Kuba Snochowski s. Film adresowany jest do młodzieŝy gimnazjalnej. Przedstawione w filmie scenki to sytuacje, które często są początkiem "końca". Film podpowiada nauczycielom w których miejscach zaaranŝować klasową dyskusję i jak wykorzystać sfabularyzowany materiał (do filmu dołączono mały przewodnik metodyczny). DVDd Obietnica / [adapt. TV, reŝ., muz. Dariusz Regucki na podst. sztuki teatralnej Roberta Turleja; występują: Michał Rykowski, Gabriela Ganczarska, Krystian Wojtarowicz]. - Kraków: "Rafael", cop l dysk optyczny (DVD) (30 min 28 s) ; 12 cm + druk z materiałami pomocniczymi do lekcji. - (Lekcje przestrogi: filmowy pakiet edukacyjny) Paweł wychowywany w nadopiekuńczej rodzinie, coraz bardziej nie radzi sobie z problemami. Alkohol wydaje się znakomitym sposobem na to, by być nareszcie zadowolonym z Ŝycia. Arek, wykorzystując problemy Pawła, wyciąga od niego pieniądze i utwierdza w przekonaniu, Ŝe przecieŝ jest jego najlepszym kumplem. Dziewczyna Pawła za wszelka cenę chce mu pomóc, ale wbrew swoim intencjom zamiast pomagać, dolewa oliwy do ognia DVD 273

PROBLEMY ALKOHOLIZMU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

PROBLEMY ALKOHOLIZMU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY PROBLEMY ALKOHOLIZMU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008) Wydawnictwa zwarte 1. ALKOHOL a zachowania problemowe młodzieży : opinie i badania / [red. Anna Szymanowska]

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM DZIECI I MŁODZIEŻY

ALKOHOLIZM DZIECI I MŁODZIEŻY PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (0-63) 242 63 39 (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA FILIA W

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ALKOHOLIZMU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008

PROBLEMY ALKOHOLIZMU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008 PROBLEMY ALKOHOLIZMU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008 Opracowanie: Maciej Sztorc. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie WYDAWNICTWA ZWARTE

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM. 3. Alkoholizm : przyczyny leczenie profilaktyka / Lidia Cierpiałkowska. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2000. 274 s. sygn.

ALKOHOLIZM. 3. Alkoholizm : przyczyny leczenie profilaktyka / Lidia Cierpiałkowska. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2000. 274 s. sygn. ALKOHOLIZM Zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism, opracowane na podstawie zbiorów Filii PBW w Nakle nad Notecią. Wydawnictwa zwarte: 1. Alkoholizm ojców a sytuacja

Bardziej szczegółowo

Narkotyki w szkole - niebezpieczeństwo uzależnień

Narkotyki w szkole - niebezpieczeństwo uzależnień Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Narkotyki w szkole - niebezpieczeństwo uzależnień Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2013 (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie oraz Fantastyczne Możliwości

Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie oraz Fantastyczne Możliwości Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie oraz Fantastyczne Możliwości Opracowanie programu: Krzysztof Ostaszewski, Agnieszka Pisarska, Anna Borucka, Krzysztof Bobrowski, Katarzyna Okulicz-Kozaryn

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM A MŁODZIEŻ. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011. Wydawnictwa zwarte

ALKOHOLIZM A MŁODZIEŻ. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011. Wydawnictwa zwarte ALKOHOLIZM A MŁODZIEŻ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. ABSTYNENCJA - między profilaktyką a terapią / pod red. Piotra Kulbackiego. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) KSIĄśKI 1.JASUDOWICZ, Tadeusz Informator VII Olimpiady

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Młodociane matki. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Młodociane matki. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach F i l i a w e W ł o s z c z o w i e Młodociane matki zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Anna Klimczyk Włoszczowa, marzec 2016 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Rola szkoły i nauczyciela w profilaktyce uzależnień alkoholizm, narkomania, nikotynizm

Rola szkoły i nauczyciela w profilaktyce uzależnień alkoholizm, narkomania, nikotynizm Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola szkoły i nauczyciela w profilaktyce uzależnień alkoholizm, narkomania, nikotynizm zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena

Bardziej szczegółowo

Alkoholizm wśród gimnazjalistów w świetle badań. Postawy młodzieży wobec alkoholu zestawienie bibliograficzne w wyborze

Alkoholizm wśród gimnazjalistów w świetle badań. Postawy młodzieży wobec alkoholu zestawienie bibliograficzne w wyborze Alkoholizm wśród gimnazjalistów w świetle badań. Postawy młodzieży wobec alkoholu zestawienie bibliograficzne w wyborze Wydawnictwa zwarte 1. Alkohol a młode pokolenie Polaków połowy lat dziewięćdziesiątych

Bardziej szczegółowo

MACIERZYŃSTWO NIELETNICH

MACIERZYŃSTWO NIELETNICH TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE MACIERZYŃSTWO NIELETNICH Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji i Instruktażu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE. Przemoc w rodzinie CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE Przemoc w rodzinie Wybór literatury ze zbiorów CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie: Agnieszka Mucha-Barciszewska

Bardziej szczegółowo

RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu)

RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu) Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Wydział Informacji i InstruktaŜu metodycznego RODZINA A DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE (wydawnictwa ze zbiorów BP w Sieradzu) KsiąŜki: 1. Carr Janet Pomoc dziecku upośledzonemu

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata BEZPIECZNA SZKOŁA. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA I SPOSOBY INTERWENCJI Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997-2012 Druki zwarte 1. Bałandynowicz A.: System psychoprofilaktyki rozwoju i edukacji a

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY NARKOMANII WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

PROBLEMY NARKOMANII WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY PROBLEMY NARKOMANII WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009) Wydawnictwa zwarte 1. "Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież" : konferencja : (materiały

Bardziej szczegółowo

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

STRES W ZAWODZIE NAUCZYCIELA Centrum Edukacji Nauczycieli. Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (0-94) 345-45-05, 347-43-07 e-mail: informacja@bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży - alkoholizm

Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży - alkoholizm Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży - alkoholizm zestawienie bibliograficzne za lata 1998-2003 Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY NARKOMANII WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009

PROBLEMY NARKOMANII WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 PROBLEMY NARKOMANII WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 Opracowanie: Maciej Sztorc. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Opublikowano 14.07.2009

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

ALKOHOLIZM. programy profilaktyczne i scenariusze zajęć

ALKOHOLIZM. programy profilaktyczne i scenariusze zajęć ALKOHOLIZM programy profilaktyczne i scenariusze zajęć Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowała mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal- Struzik.-

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA RYZYKOWNE WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY Zestawienie bibliograficzne w wyborze

ZACHOWANIA RYZYKOWNE WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY Zestawienie bibliograficzne w wyborze ZACHOWANIA RYZYKOWNE WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY Zestawienie bibliograficzne w wyborze DRUKI ZWARTE: 1. Czerwińska-Jasiewicz Maria: Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) INTERWENCJA KRYZYSOWA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2010 (materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Depresja i próby

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu. Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - studia stacjonarne - 10 osób studia niestacjonarne - 10 osób

Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu. Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - studia stacjonarne - 10 osób studia niestacjonarne - 10 osób Zakład Historii Kultury Fizycznej i Olimpizmu Prof. zw. dr hab. Mirosław Ponczek - 1. Historia klubów sportowych Górnego Śląska i Zagłębia oraz regionów ościennych 2. Biografia znanych sportowców: trenerów

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005)

METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005) KSIĄśKI 1. BERNACKA, Danuta Od

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na 2012 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na 2012 rok Załącznik do uchwały Nr XIII/86/11 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 grudnia 2011 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania I. Postanowienia ogólne Problemów Alkoholowych na 2012 rok Gminny Program

Bardziej szczegółowo

Opis realizowanych działań 1. Program profilaktyczno wychowawczy,,epsilon * Realizator Wskaźniki Kwota

Opis realizowanych działań 1. Program profilaktyczno wychowawczy,,epsilon * Realizator Wskaźniki Kwota Poniższa informacja zawiera opis działań realizowanych w 2015 r. w tarnowskich szkołach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Tarnowa na 2015 rok oraz

Bardziej szczegółowo

Wykaz kaset video i książek znajdujących się w biblioteczce profilaktycznej,

Wykaz kaset video i książek znajdujących się w biblioteczce profilaktycznej, wtorek, 07 lutego 202 0:58 Wykaz kaset video i książek znajdujących się w biblioteczce profilaktycznej, l.p. Nazwa Ilość Symbol Aids - Jak go uniknąć - kaseta video / 40 wtorek, 07 lutego 202 0:58 2 Kas-

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią zestawienie publikacji

Bardziej szczegółowo

FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu

FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu FAS - Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM (ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH) PODRĘCZNIKI 1. BIERNACKA Ewa, HERMAN Wilga : Jak pisać wypracowania

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel wychowawca klasy

Nauczyciel wychowawca klasy Jadwiga Górecka Dorota Kulawiak Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN WOM w Częstochowie Filia w Lelowie Nauczyciel wychowawca klasy zestawienie bibliograficzne w wyborze Wydawnictwa zwarte : 1. Babiuch

Bardziej szczegółowo

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie Kraków, 17 listopada 2016 roku Działalność profilaktyczna Prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół.

Bardziej szczegółowo

Samobójstwa dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku Kamiennej)

Samobójstwa dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku Kamiennej) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Samobójstwa dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku Kamiennej) Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Zachowania ryzykowne wybór materiałów dostępnych w PBW w Kielcach oraz w zasobach Internetu

Zachowania ryzykowne wybór materiałów dostępnych w PBW w Kielcach oraz w zasobach Internetu Zachowania ryzykowne wybór materiałów dostępnych w PBW w Kielcach oraz w zasobach Internetu Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach 1. Alkohol : postawy i zachowania

Bardziej szczegółowo

Dopalacze i substancje psychoaktywne Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2013

Dopalacze i substancje psychoaktywne Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2013 Dopalacze i substancje psychoaktywne Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2013 Wydawnictwa zwarte: 1. KIEŁCZEWSKA Anna Katarzyna : Młodzież na dopalaczach - analiza przypadku // W: Poradnik

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

Bardziej szczegółowo

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PIŁY z dnia... w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) Dzieci ulicy Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2012 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Bezprizorni: dzieci Stalina i Makarenki /

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szczekociny na 2011r.

Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szczekociny na 2011r. Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szczekociny na 2011r. Szczekociny 2010 Wstęp Narkotyki powszechnie uwaŝa się za niezwykle groźne substancje wykluczające moŝliwość kontrolowanego ich uŝywania,

Bardziej szczegółowo

C Y B E R P R Z E M O C

C Y B E R P R Z E M O C C Y B E R P R Z E M O C Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004 2014 (publikacje dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) KSIĄŻKI, FRAGMENTY KSIĄŻEK 1. Agresja elektroniczna

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2013 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2013 rok Załącznik do Uchwały Nr XXI/130/2013 Rady Miejskiej w RóŜanie z dnia 8 lutego 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2013 rok Jednym z istotnych problemów społecznych,

Bardziej szczegółowo

3. HESZEN, Irena Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 371 s.

3. HESZEN, Irena Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 371 s. EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE Zestawienie bibliograficzne (w wyborze) wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism z lat 2001-2012 dostępnych w PBW Filia w Szubinie Opracowała : Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Dzień Bez Alkoholu( 1 czerwca) Alkoholizm (zestawienie bibliograficzne)

Dzień Bez Alkoholu( 1 czerwca) Alkoholizm (zestawienie bibliograficzne) Dzień Bez Alkoholu( 1 czerwca) Alkoholizm (zestawienie bibliograficzne) Wydawnictwa zwarte 1. Abstynencja między profilaktyką, a terapią / pod red. Piotra Kulbackiego. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/294/09. Rady Gminy Dmosin. z dnia 7 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/294/09. Rady Gminy Dmosin. z dnia 7 grudnia 2009r. Uchwała Nr XXXVI/294/09 Rady Gminy Dmosin z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dmosin na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie: Marta Boszczyk POSTAWY Korekta Anna Knajder-Sowa 1. Bohner, Gerd : Postawy i zmiana

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2013

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2013 Załącznik do uchwały Nr XXX/280/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2012 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek

Bardziej szczegółowo

Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim

Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim Dźwirzyno 11-12 grudnia 2014 Monitorowanie definicja Systematyczna, zazwyczaj naukowa, ale zawsze kontynuowana obserwacja wybranych aspektów rzeczywistości,

Bardziej szczegółowo

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata Poniższa informacja zawiera opis działań realizowanych w tarnowskich szkołach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa

Bardziej szczegółowo

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły

Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Tychy, 2012-09-19 Adaptacja dziecka młodszego do warunków szkoły Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Tychach Zasięg chronologiczny: Książki 1991 2011

Bardziej szczegółowo

Podręczniki szkolne. Materiały pomocnicze

Podręczniki szkolne. Materiały pomocnicze Podręczniki szkolne. Materiały pomocnicze 1. BARAŃSKA M., JAKACKA E., SIRAK-STOPIŃSKA K.: Po rozum do głowy : doskonalenie najważniejszych umiejętności uczniów klas I-III / Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka,

Bardziej szczegółowo

Poczucie osamotnienia a agresja młodzieży

Poczucie osamotnienia a agresja młodzieży Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Poczucie osamotnienia a agresja młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2005 Wybór i opracowanie Małgorzta Pronobis Kielce 2005 2 1. Agresja

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Lęk i stres szkolny. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Lęk i stres szkolny. zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Lęk i stres szkolny zestawienie bibliograficzne w wyborze materiały dostępne w PBW w Kielcach Filia Staszów Wybór i opracowanie Dorota Wójcik Kielce 2007 2

Bardziej szczegółowo

Samobójstwa dzieci i młodzieży. Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku-Kamiennej.

Samobójstwa dzieci i młodzieży. Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku-Kamiennej. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej Samobójstwa dzieci i młodzieży. Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku-Kamiennej. Wybór i opracowanie : Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Stres dzieci i młodzieży

Stres dzieci i młodzieży Stres dzieci i młodzieży Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2009 Wszystkie pozycje są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej. Dla ułatwienia korzystania podano

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Jasienica Rosielna na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Jasienica Rosielna na 2014 rok Załącznik do Uchwały Nr XXXV/294/2013 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 30 grudnia 2013 r. Gminny Program Profilaktyki i i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Jasienica Rosielna na 2014 rok I. Zadania

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej. Cyberprzemoc

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej. Cyberprzemoc Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Cyberprzemoc - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku

Bardziej szczegółowo

OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY

OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE OTYŁOŚĆ U DZIECI I MŁODZIEŻY Wybór literatury dostępnej zbiorach CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 rok Załącznik do uchwały Nr XVIII/176/13 Rady Gminy Wilczęta z dnia 20 listopada 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 rok. Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w Gminie Parchowo. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2010 (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku-Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

Koncepcja stresu zawodowego wśród nauczycieli

Koncepcja stresu zawodowego wśród nauczycieli Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Koncepcja stresu zawodowego wśród nauczycieli zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2010 2 Książki 1. Grzegorzewska,

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedofilia zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Kielce 2012 Korekta Beata Warmuzek Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA W SZKOLE

PROFILAKTYKA W SZKOLE PROFILAKTYKA W SZKOLE (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2003) Wydawnictwa zwarte 1. Budowanie szkolnego programu profilaktyki / Małgorzata Simm, Ewa Węgrzyn-Jonek. Kraków : Rubikon, 2002.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/55/07 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2007r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Świdnica 2008 rok GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/86/07 Rady Gminy Santok z dnia 28.12.2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

Uchwała Nr XVIII/86/07 Rady Gminy Santok z dnia 28.12.2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Uchwała Nr XVIII/86/07 Rady Gminy Santok z dnia 28.12.2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata. Liczba zrealizowanych. Fundacja Homo-

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata. Liczba zrealizowanych. Fundacja Homo- Poniższa informacja zawiera opis działań realizowanych w tarnowskich szkołach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok Załącznik do uchwały Nr IV/24/14 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH CELE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I W ROZWIĄZYWANIA PABIANICACH 2004 roku PROBLEMÓW I. II. MIEJSKIEGO Zwiększenie dla osób uzaleŝnionych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku W GDAŃSKU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI wrzesień 2009 czerwiec 2012 1 SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna stworzenia i realizacji szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej PEDOFILIA

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej PEDOFILIA Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej PEDOFILIA Zestawienie bibliograficzne sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku Kamiennej Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

Dopalacze. Zestawienie bibliograficzne.

Dopalacze. Zestawienie bibliograficzne. Dopalacze. Zestawienie bibliograficzne. Zestawienie bibliograficzne odnotowuje zbiory Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Filia w Chojnicach w wyborze. Zestawienie podzielone jest na dwie części

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI I ZAŁOśENIA PROGRAMU PROGRAM PROFILAKTYKI 1. Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowania niepoŝądanych procesów i zjawisk określonych jako przejawy patologii Ŝycia społecznego, jako system działań

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

1 (105) styczeń - marzec 2004

1 (105) styczeń - marzec 2004 POWIATOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI i PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W GÓRZE WYKAZ NOWOŚCI PEDAGOGICZNYCH 1 (105) styczeń - marzec 2004 CZY Czy nasza szkoła jest

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej

Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej zestawienie bibliograficzne w wyborze (materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkie) Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WSTĘP Ewaluacja realizowanego w szkole programu profilaktyki pozwoliła stwierdzić iŝ naleŝy w dalszym ciągu pracować nad eliminowaniem agresji, szczególnie słownej, zagroŝeń

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Na rok 2008 I. CELE

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Na rok 2008 I. CELE Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/07 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 28 grudnia 2007 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Na rok 2008 I. CELE Zapobieganie powstawaniu problemów

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) DZIECKO W RODZINIE Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM. DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1986 2016 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Załącznik do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 18 grudnia 2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVI/272/2009 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 29 grudnia 2009r.

U C H W A Ł A Nr XXXVI/272/2009 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 29 grudnia 2009r. U C H W A Ł A Nr XXXVI/272/2009 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na rok 2015 Problemów Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 43 822 31 64, 43 822 49 62, 43 822 80 20 www.bpsieradz.pl.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 43 822 31 64, 43 822 49 62, 43 822 80 20 www.bpsieradz.pl. Jąkanie Tematyczne zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Opracowała mgr Anna Dąbek Wydział Wspomagania Placówek Oświatowych Zbiory zwarte 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata )

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata ) NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2009) Wydawnictwa zwarte 1. Dyrektor i nauczyciel wobec nowych zadań wewnętrznego nadzoru pedagogicznego / Małgorzata Jaśko // W:

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego

Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego IV Profilaktyka zagroŝeń Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego rozpoznanie sytuacji problemowej przeprowadzanie ankiet i analiza wyników

Bardziej szczegółowo

Wykaz nowości - wrzesień 2015 r.

Wykaz nowości - wrzesień 2015 r. Wykaz nowości - wrzesień r. 1. ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością, dla studentów

Bardziej szczegółowo