ALKOHOLIZM. 3. Alkoholizm : przyczyny leczenie profilaktyka / Lidia Cierpiałkowska. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, s. sygn.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALKOHOLIZM. 3. Alkoholizm : przyczyny leczenie profilaktyka / Lidia Cierpiałkowska. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2000. 274 s. sygn."

Transkrypt

1 ALKOHOLIZM Zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism, opracowane na podstawie zbiorów Filii PBW w Nakle nad Notecią. Wydawnictwa zwarte: 1. Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci / Marian Ochmański. Wyd. 2 zm.i popr.. Lublin: Wydaw. UMCS, s. sygn. 28 PU 2. Alkoholizm kobiet niektóre przyczyny i skutki / Jolanta Sudar-Malukiewicz // W : ZagroŜenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieŝy oraz moŝliwości ich Bydgoskiej, S Alkoholizm : przyczyny leczenie profilaktyka / Lidia Cierpiałkowska. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, s. sygn Czas uzdrowić swoje Ŝycie : przewodnik do pracy nad sobą : kroki w stronę zdrowienia Dorosłych Dzieci Alkoholików / Timmen L. Jermak, Jacques Rutzky. Warszawa : Państw. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, s. sygn Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców/ Ruth Maxwell Wyd. 2. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, sygn. 15 PU 6. Dzieci alkoholików : indywidualne plany pomocy / Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów alkoholowych ; Wydaw. Edukacyjne PARPA, s. sygn Dzieci alkoholików : jak je rozumieć, jak im pomagać / wybór i oprac. Alicja Pacewicz. Warszawa : Polska liga trzeźwość, s. sygn Ewolucja wzorów uŝywania alkoholu wśród dorastającej młodzieŝy w Polsce w XX wieku / Antoni Zieliński. Warszawa : Państw. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, s. sygn Gdzie się podziało moje dzieciństwo : o dorosłych dzieciach alkoholików / red. Piotr śak. Kielce : Wydaw. Charaktery, s. sygn. 4 PU

2 10. Integralna profilaktyka uzaleŝnień w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Marek Dziewiecki Kraków : wydaw. Rubikon, [2003]. 77 s. sygn Jak wychowywać dziecko, które mówi nie alkoholowi i narkotykom / David J. Wilmes ; przekł. Liliana Okupnik. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. sygn. 14 PU 12. MłodzieŜ o patologii społecznej i jej niektórych zjawiskach (alkoholizmie, narkomanii, prostytucji) / praca zborowa pod red. Teresy Sołtysiak. Bydgoszcz: wydawnictwo Uczelniane WSP, s. sygn Motywy, rozmiary, okoliczności oraz wybrane elementy charakterystyki młodzieŝy naduŝywającej alkoholu / Jolanta Sudar-Malukiewicz // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieŝy / red. Teresa Sołtysiak, Jolanta Sudar-Malukiewicz. Bydgoszcz, S Sygn , Nastolatki i alkohol : kiedy nie wystarczy powiedzieć nie / Roger E. Vogler, Wayne R. Bartz. Warszawa : Państw. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, s. sygn Nowoczesna profilaktyka uzaleŝnień / Marek Dziewiecki. Kielce : Jedność, s. sygn , 2 PU 16. Picie młodzieŝy a style Ŝycia w rodzinie / Geoff Lowe, David R. Foxcroft, David Sibley. Warszawa : Państw. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, s. sygn. 31 PU 17. Pierwotna profilaktyka uzaleŝnienia od alkoholu : przegląd wybranych strategii i programów / Dorota Chlebio-Abed. Katowice: Śląsk, s. sygn.23335, 32 PU 18. Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików / Bryan E. Robinson, J. Lyn Rhoden. Warszawa : Państw. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, s. sygn Profilaktyka uzaleŝnień drogą do wolności człowieka : materiały konferencji n.t. profilaktyka uzaleŝnień fundamentem zdrowia w trzecim tysiącleciu, Lublin (8-21 V 1999 r.) /red. Czesław Cekiera i Iwona Niewiadomska. Lublin: Tow. Nauk. KUL, s. sygn

3 20. Psychopatologia / Martin E. P. Seligmann, Elanie F. Walker, David L. Rosenhan. Poznan : Zysk i S-ka wydawnictwo, S : Alkohol sygn Ryzyko uzaleŝnień / Czesław Cekiera. Lublin : Tow. Nauk. KUL, s. sygn Socjodemograficzne korelaty picia alkoholu przez młodzieŝ / Marta Wilk // W : ZagroŜenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieŝy oraz moŝliwości ich Bydgoskiej, S Sytuacja rodzinna, szkolna i rówieśnicza uczniów pijących alkohol / GraŜyna Durka // W : ZagroŜenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieŝy oraz moŝliwości ich Bydgoskiej, S UzaleŜnienia i metody zapobiegania im / Joanna Gromadzka-Ostrowska // W : edukacja prozdrowotna / Edukacja prozdrowotna / Joanna Gromadzka-Ostrowska, Dariusz Włodarek, Zuzanna Toeplitz. Warszawa : Wydawnictwo SGGW, S sygn Wychowanie młodzieŝy do trzeźwości przy powszechnym jej piciu i upijaniu się oraz społecznej promocji napojów alkoholowych / Jan Śledzianowski // W : ZagroŜenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieŝy oraz moŝliwości ich przezwycięŝania / pod red. Teresy Sołtysiak. Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, S Wychowywać, wyleczyć, wyzwolić / Anna Lipowska Teutsch. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, s. sygn.30 PU 27. Toksykomania : narkomania, lekomania, alkoholizm, nikotynizm / Czesław Cekiera. Warszawa : PWN, s. sygn UzaleŜnienie od alkoholu i narkotyków / Lowe Geoffrey // W: Psychopatologia / pod red. Arnolda A. Lazarusa i Andrewa M. Colemana. Poznań : Zysk i S-ka, S Artykuły z czasopism: 1. Adekwatność programów profilaktycznych w świetle wiedzy o przyczynach uŝywania alkoholu przez młodzieŝ / Jolanta Jarczyńska // Wychowanie na co Dzień , nr 10-11, s

4 1. Alkohol i narkotyki wśród młodzieŝy / Andrzej Raudner // Wychowanie na co Dzień. 2002, nr 10/11, s Alkohol w internacie zagroŝenia i niepokoje / Krystyna Kutiak Zakrzewska // Wychowanie na co Dzień. 2006,nr 10/11,s Alkohol w szkolnej rzeczywistości / Edward Klein // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 1992, nr 5/6, s Alkohole / Czesław Cekiera // Problemy Alkoholizmu. 1993, nr 10 s. VI VII (wkładka) 5. Alkoholicy w opinii pracowników socjalnych / Agnieszka Wielgus // Problemy Alkoholizmu. 1995, nr 4, s Alkoholik / Czesław Cekiera // Problemy Alkoholizmu. 1993, nr 12, s. V-VI 7. Alkoholizm i samobójstwa / Agata Woźniak-Krakowian // Problemy Alkoholizmu. 1997, nr 6, s Alkoholizowanie a zagroŝenie wykluczeniem społecznym / Krzysztof Piątek // Wychowanie na co Dzień. 2005, nr 10/11, s Alkoholizowanie się nieletnich i jego konsekwencje / Agata Tyburska // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 1998, nr 9, s Coraz częściej problem alkoholu dotyka młodsze dzieci / Małgorzata Pobłocka, Katarzyna Połczyńska // Wychowanie na co dzień. 2001, nr 10-11, s. IV - VI 11. Depresja u osób uzaleŝnionych od alkoholu / Bogusław Habrat // Problemy Alkoholizmu. 1993, nr 5, s Dzieci z rodzin alkoholowych / Beata Trzęsicka // Edukacja i Dialog. 1996, nr 3, s Jak pokazywać skutki alkoholizmu? / ElŜbieta Kopeć // Edukacja i Dialog. 2004, nr 7, s Elementy środowiska rodzinnego wpływające na naduŝywanie alkoholu / Piotr Wyrzykowski // Wychowanie na co Dzień. 2001, nr 10-11, s Konar program profilaktyki uzaleŝnień alkoholowych / Anna Kowal, Daria Zielińska // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2000, nr 1, s MłodzieŜ i alkohol / Joanna Graniger / Psychologia Wychowawcza. 2005, nr 1, s NaduŜywanie alkoholu a przemoc domowa wobec dzieci / Ewa Jarosz // Wychowanie na co Dzień. 2005, nr 10 11, s Niebezpieczeństwo alkohol / Zofia Rudzińska // Edukacja i Dialog. 2002, nr 2, s Nietrudno uwikłać się w problem alkoholowy / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. 2002, nr 4, s O przekraczaniu nieuchwytnej granicy (cz. 2) / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. 1996, nr 5, s Ocena programu profilaktyki przeciwalkoholowej Elementarz 1 / Maria Gacek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 1997, nr 2, s Początki drogi alkoholowej w wieku szkolnym (cz. 1) / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. 1996, nr 4, s Polskie modele uzaleŝnień od alkoholu po II wojnie światowej / Sławomir Ślaski // Problemy Alkoholizmu. 1997, nr 7, s Praca z młodzieŝą naduŝywającą alkoholu. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne / Katarzyna Pluskola // Wychowanie na co Dzień. 2006, nr 10/11, s

5 25. Problemy zdrowotne u osób intensywnie pijących alkohol / Bohdan T. Woronowicz // Problemy Alkoholizmu , nr 2, s Program wychowania w trzeźwości Dziękuję nie / ElŜbieta Aranowska, Stefan Mieszalski, Jacek Morawski, ElŜbieta Morawska // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 1996, nr 4, s Przyczyny problemów alkoholowych młodzieŝy / Krzysztof Wojcieszke // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 1995, nr 3, s (wkładka) 28. Przyczyny sięgania po alkohol / Agata Strychowska // Edukacja i Dialog. 2006, nr 10, s Realizacja programu NOE / Małgorzata Esmund, Kazimierz Esmund // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 1998, nr 9, s Rodzina alkoholowa a rozwój i wychowanie dzieci / ElŜbieta Łuczak, Małgorzata Przybysz // Opieka, Wychowanie, Terapia. 2002, nr 2, s Rozwój dziecka w rodzinie alkoholików syndrom współuzaleŝnienia / Beata Ledwoch, Marian Ledwoch // Problemy Alkoholizmu. 1993, nr 5, s. I III (wkładka) 32. Samotność po godzinach o naduŝywaniu alkoholu przez osoby niepełnosprawne umysłowo/ Beata Borowska Beszta // Wychowanie na co Dzień. 2006, nr 10/11, s Sport, zabawa i rozrywka umysłowa w festynie przeciw alkoholizmowi / Iwona Kozłowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2005, nr 3, s (wkładka) 34. Szansa na powrót alkoholika do Ŝycia / Aneta Skuza // Edukacja i Dialog , nr 10, s Terapia drogą do wolności/ BoŜena Truszczyńska //Wychowanie na co Dzień. 2003, nr 10, s Terapia dzieci alkoholików / Anna M. Seferyńska, Beata Wolfram // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 1998, nr 9, s UzaleŜnienia wśród młodzieŝy / Beata Boćwińska-Kiluk // Edukacja i Dialog. 2000, nr 4, s UŜywanie i naduŝywanie alkoholu przez dorastającą młodzieŝ w świetle poznawczej teorii społecznego uczenia się / Ryszard Poprawa // Psychologia Wychowawcza , nr 2/3, s UŜywki kradną wolność / Magdalena Matuszczak // Edukacja i Dialog. 2000, nr 8, s Wpływ alkoholizmu rodziców na rozwój dziecka upośledzonego w stopniu lekkim / RóŜa Pawłowska // Problemy Alkoholizmu , nr 8 9, s Wpływ alkoholu na serce i ciśnienie krwi / Jerzy Lewandowicz // Problemy Alkoholizmu. 1995, nr 4, s Wykorzystanie metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy terapeutycznej z dziećmi z Rodzin alkoholowych / Anna Romińska // Wychowanie na co Dzień. 2006, nr 10/11,s Zaburzenia osobowości u dzieci uwarunkowane chorobą alkoholową rodziców / Dorota Pstrąg // Problemy Alkoholizmu. 1993, nr 5, s Zapobiegajmy! chrońmy! (profilaktyka alkoholowa) / Zofia Rudzińska // Nowa Szkoła. 2006, nr 6, s Zespół uzaleŝnienia od alkoholu / Leon Ferfecki// Problemy Alkoholizmu , nr 2 s. 4-7 Oprac. Maria Klóska

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA

Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA Bibliografia w wyborze za lata 2000-2013 wydawnictwa zwarte UZALEŻNIENIA 1. Alkohol a zachowania problemowe młodzieży: opinie i badania.- Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

3. Anoreksja od A do Z : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Beata Ziółkowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005. 103s. sygn.

3. Anoreksja od A do Z : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Beata Ziółkowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005. 103s. sygn. ZABURZENIA ODŻYWIANIA (anoreksja, bulimia, otyłość) Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszcz Opracowała

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Zaburzenia odżywiania Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Bardziej szczegółowo

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte

Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Wydawnictwa zwarte Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na pierwszym etapie edukacji zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Anna Knajder-Sowa

Bardziej szczegółowo

WYPALENIE ZAWODOWE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007

WYPALENIE ZAWODOWE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 WYPALENIE ZAWODOWE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka Wydawnictwa zwarte 1. ANCZEWSKA, Marta Jak uniknąć objawów wypalenia w pracy

Bardziej szczegółowo

AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI

AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI AIDS ZESPÓŁ NABYTEGO BRAKU ODPORNOŚCI Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Opracowała : Beata Kotlarek

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992-2013 Niepełnosprawność psychiczna (osoby umysłowo upośledzone z niesprawnością intelektualną)

Bardziej szczegółowo

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010)

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) KSIĄŻKI : 1. Edukacja dzieci z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 59-900 Zgorzelec ul. Powstańców Śląskich 1 tel. 75 77 56 951 www.zgorzelec.dbp.wroc.pl e-mail: zgorzelec@zgorzelec.dbp.wroc.pl Funkcje, zadania i rola szkoły

Bardziej szczegółowo

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki 1. Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / red. Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak. - Białystok : WSAP, 2011. -

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu

Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka. Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu BIGOREKSJA (GDY SPORTOWA SYLWETKA STAJE SIĘ OBSESJĄ)

Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka. Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu BIGOREKSJA (GDY SPORTOWA SYLWETKA STAJE SIĘ OBSESJĄ) 1 NOWE UZALEŻNIENIA (bigoreksja, fonoholizm, hazard, kompulsywne objadanie się, lekomania, ortoreksja, pracoholizm, seksoholizm, tanoreksja, zakupoholizm). Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński Godziny wychowawcze Zestawienie bibliograficzne w wyborze Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński 1. Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie. z est awienie bibliograficzne w wyborze

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie. z est awienie bibliograficzne w wyborze KSIĄŻKI Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie Logopedia - z problematyki terapii mowy z est awienie bibliograficzne w wyborze 1. Badanie i kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Współczesne uwarunkowania procesu nauczania i uczenia się znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży

Współczesne uwarunkowania procesu nauczania i uczenia się znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SŁUPSKU AKREDYTACJA POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY DECYZJA NR 59/2005 Z DNIA 5.08.2005R. ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk Telefon (0...59) 84-23-462 Telefaks (0...59) 84-23-567

Bardziej szczegółowo

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Jadwiga Dembowicz Kielce 2010 2 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Krystyna Kowalczyk Koło

Bardziej szczegółowo

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012 Wydawnictwa zwarte 1. BOKSA Ewa : Uczeń z dysleksją w Twojej klasie // W : Poradnik nauczyciela. - Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z INTERNETEM

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z INTERNETEM PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Oprac. mgr Grażyna Hrebeniuk książki * Bednarczuk Beata: Dziecko w klasie Montessori : odniesienia teoretyczne i praktyczne. Lublin : Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie

Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie Wybór literatury profilaktycznej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie Skawina, 2015 "Sztuka wychowania polega na znajomości środków, przy pomocy których można nadać ciału większą siłę i krzepkość,

Bardziej szczegółowo

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI

NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Józefa Lompy w Katowicach Nr 1/2014 NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI styczeń 2014 LITERATURA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII I PEDAGOGIKI

Bardziej szczegółowo

Stereotyp społeczny : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Stereotyp społeczny : zestawienie bibliograficzne w wyborze Stereotyp społeczny : zestawienie bibliograficzne w wyborze KsiąŜki 1. Zrozumieć Chińczyków : kulturowe kody społeczności chińskich / pod red. nauk. Ewy Zajdler. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog,

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EUROPEJSKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

EDUKACJA EUROPEJSKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze EDUKACJA EUROPEJSKA Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zestawienie bibliograficzne na temat edukacji europejskiej jest materiałem pomocniczym dla nauczycieli, realizujących wymagania programowe ścieżki

Bardziej szczegółowo