ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY"

Transkrypt

1 1 1. Definicje podstawowe, cele stosowania wentylacji i klimatyzacji 2. Powietrze: skład, temperatura, wilgotność 3. Wykres i-x dla powietrza wilgotnego, 4. Temperatura termometru mokrego, puktu rosy, przemiany charakterystyczne 5. Naturalna i wymuszona wymiana powietrza, wentylacja podciśnieniowa, nadciśnieniowa, zrównoważona ciśnieniowo, prędkość i temp. powietrza 6. Sposoby wyznaczania niezbędnej ilości strumienia powietrza 7. Wentylatory, charakterystyka, podział, własności 8. Kanały wentylacyjne, prędkości powietrza w kanałach, rozchodzenie się i tłumienie dźwięku w kanałach 9. Filtracja i filtry powietrza 10. Wymienniki ciepła dla powietrza, wymiennik lamelowy 11. Klimatyzatory małej mocy: kompakt, przenośny, split i jego odmiany, multi-split 12. Odzysk ciepła z wentylacji, typy wymienników 13. Centrale klimatyzacyjne 2 1

2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, /.../ Klimatyzację należy stosować w pomieszczeniach, w których ze względów użytkowych, higienicznych, zdrowotnych lub technologicznych konieczne jest utrzymywanie odpowiednich parametrów powietrza wewnętrznego /.../ 3 Wentylacja powinna zapewniać: wielkość strumienia powietrza, jego czystość, Klimatyzacja powinna zapewniać: temperaturę powietrza, jego wilgotność względną, prędkość ruchu powietrza w pomieszczeniu Należy przy tym zachować przepisy i wymagania PN dotyczące wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych 4 2

3 Powietrze powietrze suche para wodna inne azot 76% tlen 23% CO2 0,05% argon 1,3% resztkowe: He, Ne, Kr, Xe, H2, Rd zaniecz. pyły zaniecz. chemiczne mikrobiol. w naszym klimacie para wodna stanowi zaledwie 0,2 2% masy powietrza 5 Temperatura powietrza zależy od okrycia (ubrania) i rodzaju wysiłku/wypoczynku wykonywanego w danym pomieszczeniu Ogólnie: im mniejsze okrycie tym wyższa powinna być temperatura, (porównaj: warunki na pływalni basenu i klatkę schodową) im cięższa praca fizyczna, tym niższa może temperatura (porównaj: warunki w szpitalnej sali chorych i na sali gimnastycznej) 6 3

4 Przykłady: +24 o C - łazienki, rozbieralnie, umywalnie, natryskownie, hale pływalni, gabinety lekarskie, sale niemowląt i sale dziecięce w żłobkach, sale operacyjne +20 o C - pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie, pokoje biurowe, sale posiedzeń +16 o C - sale widowiskowe bez szatni, ustępy publiczne, szatnie okryć zewnętrznych, hale produkcyjne, sale gimnastyczne +12 o C - magazyny, hole wejściowe, poczekalnie przy salach widowiskowych, hale pracy fizycznej, maszynownie, hale targowe, sklepy rybne i mięsne +8 o C - klatki schodowe w budynkach mieszkalnych, hale sprężarek, pompownie, kuźnie, hartownie, wydziały obróbki cieplnej +5 o C - magazyny bez stałej obsługi, garaże indywidualne, hale postojowe, akumulatornie, maszynownie i szyby dźwigów osobowych 7 Temperatura w pomieszczeniu powinna być w przybliżeniu stała, np. 22 o C przez cały rok. Jednak w przypadku pomieszczeń klimatyzowanych w lecie zaleca się aby temp w pomieszczeniu nie była niższa niż ok. 7K względem temp otoczenia budynku. Wynika to m.in. z wrażliwości człowieka na nagłe przechłodzenie się, przy braku możliwości dodatkowego ubrania się podczas upałów. 8 4

5 9 Temperatura powietrza a wilgotność Istnieje pewna współzależność: człowiek akceptuje wyższe temperatury powietrza, jeśli jest ono bardziej suche - i odwrotnie. Wynika to z procesu chłodzenia organizmu poprzez odparowywanie potu z powierzchni skóry, jest ono silniejsze w suchym powietrzu. 10 5

6 Wykres dla powietrza wilgotnego pozwala odczytać współzależności wielu istotnych parametrów: temperatura, wilgotność względna, zawartość wilgoci, entalpia, gęstość 11 Wykres dla powietrza wilgotnego pozwala odczytać temperaturę termometru mokrego Proces taki zachodzi podczas nawilżania powietrza poprzez jego kontakt z powierzchnią zwilżoną wodą (np. mokre tkaniny albo przepływ powietrza poprzez złoże zraszane). 12 6

7 Wykres dla powietrza wilgotnego pozwala odczytać temperaturę punktu rosy Proces taki zachodzi na powierzchni wymienników albo przegród budowlanych. 13 Wykres dla powietrza wilgotnego pozwala pokazać ogrzewanie Proces taki zachodzi w wymiennikach służących do ogrzewania pomieszczeń. Powietrze nie zmienia tu zawartości wilgoci. 14 7

8 Wykres dla powietrza wilgotnego pozwala pokazać ochładzanie bez wykroplenia wilgoci Proces taki zachodzi w technice bardzo rzadko, głównie podczas stosowania ochładzania sufitowego. Powietrze nie zmienia tu zawartości wilgoci. 15 Wykres dla powietrza wilgotnego pozwala pokazać ochładzanie z wykropleniem wilgoci Proces taki zachodzi w technice bardzo często, głównie podczas stosowania oziębiaczy powietrza (klimatyzatorów). Powietrze zmienia tu dość istotnie zawartości wilgoci. 16 8

9 Wykres dla powietrza wilgotnego pozwala pokazać mieszanie Proces taki zachodzi dość często, np. na powierzchni zwilżonych powierzchni. 17 Wentylacja grawitacyjna jest typowa we współczesnych budynkach. Działa bezgłośnie i nie wymaga zasilania. Wykorzystuje różnicę ciśnień słupa powietrza ogrzanego w pomieszczeniach mieszkalnych. Dobrze działa w zimie, ale słabo w lecie. 18 9

10 Wentylacja wymuszona (mechaniczna) stosowana jest głównie w okresie letnim. Nie występuje wtedy parcie słupa gorącego powietrza a jego działanie zastępuje wentylator. Niestety wentylator wytwarza hałas i wibracje, wymaga także zasilania w energię elektryczyną. 19 Wentylacja wymuszona (mechaniczna) ma trzy podstawowe warianty. Zależą one od sposobu zamocowania wentylatora. Jeśli wentylator tłoczy powietrze do pomieszczenia to wytwarza w nim niewielkie. Jeśli pomieszczenie posiada jakieś drobne nieszczelności (szczeliny w drzwiach,oknach) to powietrze wydostaje się nimi w niewielkiej ilości na zewnątrz. Powietrze wytłaczane z tego pomieszczenia może być obciążone zapachami, które nie powinny się wydostawać do np. sąsiednich pomieszczeń

11 Jeśli wentylator wyciąga powietrze z pomieszczenia to wytwarza w nim niewielkie podciśnienie. Jeśli pomieszczenie posiada jakieś drobne nieszczelności (szczeliny w drzwiach,oknach) to powietrze zasysane jest z zewnątrz w niewielkiej ilości. Powietrze to może być zbyt zanieczyszczone (np. nie jest sterylne), wtedy byłoby to niekorzystne. 21 Jeśli zastosuje się dwa jednakowe wentylatory, z których jeden wtłacza a drugi wyciąga powietrze z pomieszczenia, to nie powstaje ani nadciśnienie ani podciśnienie. Taki układ wentylacji jest najbezpieczniejszy dla szerokiej gamy zastosowań biurowych, mieszkaniowych. Wentylacja taka jest nieco odporna na parcie wiatru na budynek, nie zaburza on znacząco jej pracy

12 Człowiek posiada pewien pośredni sposób odczuwania prędkości ruchu powietrza. Wynika to z procesu odparowywania wilgoci z powierzchni skóry, zachodzi on nawet gdy skóra jest sucha (nie jest zwilżona potem). Zbyt duża prędkość ruchu powietrza jest odczuwana jako przykra, dlatego zaleca sie aby ruch wymuszony ruch powietrza w pomieszczeniu nie przekraczał prędkości ok. 0,5 m/s w obszarze przebywania w nim ludzi. U osób wyjątkowo wrażliwych,wyczuwalna prędkosć ruchu powietrza wynosi nawet 0,1 m/s. 23 Powietrze nawiewane do pomieszczenia, nie powinno być : cieplejsze o 10 25K od powietrza w pomieszczeniu, chłodniejsze o 6 8K od powietrza w pomieszczeniu, chłodniejsze o 4 5K od powietrza w pomieszczeniu, jeśli nawiewane jest ono wprost na ciało człowieka. Przekroczenie tych parametrów jest co prawda spotykane, ale powietrze takie będzie odbierane jako przykre, a przy dłuższym oddziaływaniu będzie groziło konsekwencjami zdrowotnymi

13 Jeżeli w pomieszczeniu o ograniczonej objętości przebywa grupa osób, to należy im zapewnić pewną minimalną ilość świeżego powietrza. Powietrze to jest niezbędne przede wszystkim do oddychania płucami ale także dodatkowo dla odbierania wilgoci odparowującej z powierzchni skóry. 25 Można określić, że ilość powietrza rośnie proporcjonalnie do ilości osób -im więcej osób tym więcej powinno się im dostarczyć powietrza. Przyjęto, że ilość powietrza przypadająca na jedną osobę to ok. 25 m 3 /godz (przyjmowane jest m 3 /godz). Ilość ta znacznie przekracza ilość powietrza niezbędną dla oddychania w stanu relaksu człowieka (ok. 2 m 3 /godz), pozostały nadmiar powietrza zmywa odparowującą wilgoć ze skóry, dodatkowo także zapachy. Taka metoda obliczania strumienia powietrza jest dobra dla pomieszczeń, w których ilość osób jest policzalna (sala wykładowa, pom. biurowe, mieszkanie, wnętrze pojazdu)

14 Można określić, że ilość powietrza rośnie proporcjonalnie do wielkości (objętości) pomieszczenia -większe pomieszczenie pomieści więcej osób. Dodatkowo zależy to także od rodzaju pomieszczenia i jego przeznaczenia. Im bardziej obciążone jest ono zapachami i wilgocią tym większa musi być wymiana powietrza. Wprowadzono więc pojęcie krotności wymiany, [1/godz], która wynosi przykładowo: pomieszczenia do spania 3, markety 3 6, sale wykładowe 6 10, pralnie 8 15, kuchnie zawodowe, sale operacyjne Ta metoda obliczania strumienia powietrza jest dobra dla pomieszczeń, w których liczba osób jest trudna do określenia (sklepy, hale sportowe, pomieszczenia technologiczne. 27 obliczanie wg ilości osób obliczanie wg krotności wymiany Aby zachować margines bezpieczeństwa obliczeń, należy zastosować w miarę dostępności danych obie opisane metody obliczeniowe, określić oba strumienie powietrze, a następnie przyjąć większą wartość

15 osiowy promieniowy poprzeczny Wentylator osiowy przetłacza znaczne ilości powietrza ale wytwarza mała różnicę ciśnień. Stosuje się go tam, gdzie są małe spadki ciśnienia (nadmuch na biurku, chłodnice lamelowe). Wentylator poprzeczny przetłacza małe ilości powietrza ale wytwarza dużą różnicę ciśnień. Stosuje się go tam, gdzie są duże spadki ciśnienia (tłoczenie powietrza do systemu kanałów wentylacyjnych, odkurzacze). Wentylator poprzeczny przetłacza małe ilości powietrza i wytwarza mała różnicę ciśnień. Stosuje się go tam, gdzie praca wentylatora ma być cicha (klimatyzatory w pomieszczeniach). 29 Każdy wentylator posiada swoją charakterystykę roboczą, czyli zależność Δp(V). Maksymalna wartość Δp osiągana jest dla V=0, czyli dla zamkniętego przepływu powietrza. Maksymalna wartość V osiągana jest dla Δp=0, czyli dla swobodnego przepływu powietrza

16 Trudno jest porównywać charakterystyki różnych rodzajów wentylatorów ale można to ew. zrobić dla wentylatorów o podobnej wielkości i mocy napędowej. 31 łopatki nachylone proste łopatki nachylone do tyłu do przodu Wentylator promieniowy, w zależności od kierunku nachylenia łopatek posiada różne charakterystki. Największy wzrost ciśnienia osiąga przy łopatkach nachylonych do przodu, a ponieważ stosowany jest właśnie dla dużych Δp więc w tej wersji jest najczęściej stosowany w praktyce

17 Kanały muszą być niepalne, dlatego wykonywane są najczęściej z blach stalowych, aluminiowych, ew. z trudnopalnych tworzyw sztucznych (PCV). Do przetłaczania powietrza stosuje się różnego rodzaju i kształtu kanały wentylacyjne. Najczęściej stosowane są kanały prostokątne oraz okrągłe wykonywane z ocynkowanej blachy stalowej. Kanały takie składa się z odcinków prostych, łuków, redukcji, trójników. Możliwe jest także łączenie kanałów prostokątnych z okrągłymi. zagadnienia dodatkowe: izolacja cieplna, rozszerzanie cieplne, wibracje. 33 Hałaśliwość przepływu wynika ogólnie z jego burzliwości (liczbe Re). Jako typową zaleca się prędkość przepływu 10 m/s, natomiast gdy ma on być wyjątkowo cichy, to nawet 3 m/s. Zbyt małe prędkości przepływu np. 0,1 m/s skutkują niejednorodnym profilem poprzecznym prędkości, wypływy do poprzecznych odgałęzień mogą być wtedy niestabilne. Przyjęta do obliczeń prędkość przepływu w kanałach istotnie wpływa na ich rozmiar poprzeczny (powierzchnię przekroju) a więc ilość zużytego materiału -wpływa to na ich cenę. Aby kanały były niedrogie należałoby więc przyjmować duże prędkości przepływu np. 30 m/s, jednak przepływ taki byłby hałaśliwy a spadki ciśnień bardzo duże

18 Twarde powierzchnie boczne kanałów bardzo dobrze odbijają dźwięki, dlatego kanały oprócz powietrza przenoszą dźwięk i to na duże odległości. Tą metodę wykorzystywano nawet dawniej do komunikacji na statkach parowych. Współcześnie byłoby to niekorzystne, ponieważ odgłosy z jednego pomieszczenia (rozmowy, hałas) przenosiłyby się do kolejnych. Największym źródłem hałasu są obecnie wentylatory i to ich dźwięk rozchodzący się kanałami wentylacyjnymi należałoby tu ograniczyć. Aby ograniczyć to zjawisko stosuje się tłumiki akustyczne. 35 Tłumiki akustyczne posiadają wewnętrzne powierzchnie kanału pokryte dużą ilością otworków. Za nimi znajduje się materiał porowaty, który pochłania dźwięk odbijający się do tego momentu naprzemiennie od ścianek kanału. Fale dźwiękowe poprzez otworki wnikają do materiału tłumiącego i wygaszają się w nim, co skutkuje osłabieniem siły dźwięku. Jako materiał absorbujący stosuje się np. wełnę szklana, mineralną lub pianki z tw. sztucznych

19 Wraz z przepływem powietrza wędrują z nim znaczne ilości zanieczyszczeń. Są to pyły i i drobnoutroje. Pyły wytwarzane są zarówno przez przyrodę (pyłki roślin, ziemia) jak i przez działalność techniczną i przemysłową. Dużym źródłem pyłów są ubrania i tkaniny. Sam człowiek jest także dużym źródłem drobnoustrojów, dlatego nagromadzenie ludzi w małej przestrzeni może powodować wzajemne przenoszenie się chorób poprzez wchłanianie wydzielanych drobnoutrojów (przychodnie, szpitale). pyły 1mm 1μm 1nm każdy człowiek wydziela drobnoustr./min w mieście występuje drobnoustr./m 3 Zarówno pyły jak i drobnoustroje wędrujące kanałami wentylacyjnymi można zatrzymywać na filtrach. Najbardziej zgrubne filtry zatrzymywać będą drobne owady i większe pyły ubraniowe, nie wywołując zarazem większego oporu dla przepływu powietrza. Najbardziej dokładne filtry zatrymują nawet małe drobnoustroje. Im drobniejszy jednak filtr tym większe wywołuje on opory przepływu. 37 prosty filtr siatkowy filtr kieszeniowy filtr działkowy zraszany Stosowane są różne sposoby filtracji powietrza. Najprostszy w wykonaniu jest filtr siatkowy przegradzający poprzecznie przepływ powietrza. Filtr posiada jednak pewien opór przepływu i wywołuje istotny spadek ciśnienia. Z tego powodu rozwija się powierzchnię filtrów za pomocą wytworzenia zaszewek kieszeniowych. W filtrach zraszanych pył przykleja się do spływającej po materiale wypełnienia cieczy a następnie osiada w filtrze cieczowym. Cieczą może być np. bezzapachowy olej

20 Problemem w budowie wymienników ciepła, których zadaniem jest ogrzewanie lub schładzanie powietrza jest duża dysproporcja pomiędzy wsp. wnikania ciepła αpo stronie powietrza oraz po stronie cieczy (przepływ lub wrzenie / skraplanie). α pow W/m 2 K α c W/m 2 K Tak duża różnica pomiędzy wsp. αwymusza stosowanie żebrowania po stronie powietrza. Żebra wykonywane są z arkuszy blach zwanych tu lamelami. Powietrze jest nawiewane z prędkością 2 10 m/s, wewnątrz rur płynie ciecz (woda, roztwory glikolu) z z prędkością m/s. 39 Płaszczyzny żeber wykonywane są z arkuszy blach zwanych tu lamelami. Najczęsciej stosowane są blachy aluminiowe lub stalowe ocynkowane, rury czynnika najczęściej są miedziane. Pewnym problemem technologicznym jest ich dobry kontakt cieplny, w sytuacji gdy oba materiały nie lutują się ze sobą

21 Płaszyczyzny lamel składane są w duże pakiety, domykane grubszymi blachami na obku końcach. Wystające końce rur są lutowane i łączone łukami. Niektóre wymienniki pracują jako wykraplacze wilgoci zawartej w powietrzu. Wilgoć ta spływa w dół blach i gromadzi się na tacce odpływowej. 41 Wymienniki lamelowe, ze względu na swoje proporcje wymiarowe, dobrze współpracują z wentylatorami poprzecznymi. Szczególnie dobrze współpracują tu wymienniki i wentylatory o tej samej długości i szerokości ze względu na dobre wykorzystanie strumienia powietrza. Istotne jest zwłaszcza czy na wymienniku wykraplać się bedzie wilgoć. Jeśli tak, to przepływ powietrza zazwyczaj organizowany jest z góry do dołu, aby wspomagać proces spływu kropel wilgoci

22 Klimatyzatory małej mocy, warianty konstrukcyjne: kompakt, przenośny, split i jego odmiany multi-split Zagadnienia: niezbędna wydajność chłodzenia, ew. możliwość grzania, zasięg powietrza wypływającego z klimatyzatora, możliwość realizacji przeróbek budowlanych, wykwalifikowany montaż, możliwość montażu części zewnętrznej na elewacji lub dachu budynku, długość instalacji, różnica poziomów dla instalacji. 43 Klimatyzator ten jest w całości zawarty w jednej obudowie. Montowany jest w połowie w przegrodzie okiennej lub w ścianie. Powietrze zasysane jest wentylatorem z pomieszczenia, po czym płynie przez parowacz gdzie zostaje schłodzone i wpływa do pomieszczenia. Skraplacz chłodzony jest powietrzem po stronie zewnętrznej. Zalety: prostota konstrukcji, zwarta budowa, gotowy do pracy. Wady: głośna praca sprężarki i wentylatorów

23 Klimatyzator ten jest w całości zawarty w jednej obudowie. Powietrze zasysane jest wentylatorem z pomieszczenia, po czym dzielone jest na dwa strumienie. Jeden z nich płynie przez parowacz gdzie zostaje schłodzone i wpływa do pomieszczenia. Druga część pobranego powietrza przepływa przez skraplacz i usuwana jest na zewnątrz pomieszczenia poprzez elastyczną rurę np. przez uchylone okno. Zalety: prostota konstrukcji, zwarta budowa, gotowy do pracy, nie wymaga wycinania otworów okiennych. Wady: głośna praca sprężarki i wentylatorów. 45 Klimatyzator ten jest w mieści się w dwóch obudowach. W części zewnętrznej montowany jest skraplacz z wentylatorem i sprężarka. W części wewnętrznej montowanej w pomieszczeniu, mieści się parowacz i jego wentylator poprzeczny. Praca części wewnętrznej jest cicha. Zalety: cicha praca w pomieszczeniu, dość dowolne miejsce montażu w pomieszczeniu, wymaga wykonania niewielkich tylko otworów w ścianie, produkt masowy niska cena. Wady: wymaga wykwalifikowanego montażu, ułożenia rur czynnika chłodniczego, kabli

24 Klimatyzator ten jest montowany jest w sufitach podwieszanych typu kasetonowego. Jego rozmiary to 1x1, 1x2 lub nawet 2x2 moduły kasetonów. Pobór powietrza odbywa się w centralnej części, wyloty powietrza schłodzonego skierowane są płasko na cztery boki. Zalety: miejsce montażu w sufitach podwieszanych, dobry zasięg powietrza w pomieszczeniu o dużych rozmiarach, Wady: wymaga dysponowania sufitem podwieszanym, wysoka cena. 47 Część wewnętrzna tego wariantu splita może być montowana dwojako: albo na ścianie nisko przy podłodze albo podczepiona pod sufitem. Charakterystyczną cechą tej konstrukcji jest sposób odprowadzania skroplin za pomocą małej pompki. Zalety: dwa sposoby montażu, Wady: wysoka cena

25 Klimatyzator ten jest w mieści się w dwóch obudowach. W części wewnętrznej montowanej w pomieszczeniu, mieści się parowacz i jego wentylator poprzeczny o dużej wydajności. Powietrze z częsci wewnętrznej rozprowadzane jest za pomocą systemu kanałów do jednego lub nawet wielu pomieszczeń. Zalety: dość dowolne miejsce montażu w sufitach podwieszanych, szachtach, Wady: wymaga ułożenia kanałów powietrza (nawiewanego i ew. powrotnego), wysoka cena. 49 Klimatyzator ten zbudowany jest podobnie jak split, ale składa się z jednej części zewnętrznej i kilku jednostek wewnętrznych (2,3,4,6,8). Pozwala to na chłodzenie kilku pomieszczeń, z zachowaniem możliwości odrębnych regulacji temperatur w tych pomieszczeniach. Zalety: jedna część zewnętrzna Wady: wysoka cena 50 25

26 Wymiana powietrza w budynkach niesie ze sobą znaczne ilości energii potrzebnej do wcześniejszego ogrzania lub schłodzenia tego powietrza. Aby zachować tę energię w budynku stosuje się urządzenia pozwalające odzyskać znaczną jej część ok %. Znane jest ok 4 typowych sposobów na techniczną realizację tego procesu. 51 Wymiennik ten składa się z blach (aluminiowych) w kształcie obróconego kwadratu. Powietrze w danym kierunku przepływa naprzemiennie co drugą blachę co pozwala na wymianę ciepła na każdej powierzchni blachy. Oba strumienie powietrza nie mieszają się ze sobą. Zalety: prostota, lekkość wymiennika, możliwość wykraplania wilgoci, Wady: ryzyko zamarzania wykroplonej wilgoci, ograniczona sprawność 52 26

27 Wymiennik ten składa się z pakietów blach (aluminiowych) o zmarszczonej powierzchni nawiniętych w kształcie spirali. Powietrze może przepływać pomiędzy tymi blachami z jednej na drugą stronę walca. Wymiana ciepła zachodzi pomiędzy materiałem blach a powietrzem. W tym samym momencie jedna połowa blach walca ulega nagrzewaniu a druga połowa wychładzaniu. Obrót walca jest powolny. Oba strumienie powietrza w niewielkim stopniu mieszają się ze sobą. Zalety: prostota, lekkość wymiennika, wysoka sprawność, Wady: obrót wymiennika wymaga napędu 53 Wymiennik ten składa się z pakietów lamel zgormadzonych w dwóch grupach: dolnej i górnej. W lamelach osadzone są rurki ciepła wypełnione czynnikiem chłodniczym w stanie nasycenia. Gdy dolna część wymiennika jest podgrzewana powietrzem, górna oddaje ciepło -możliwe jest więc jedynie przekazywanie ciepła z dolnej części wymiennika do górnej, odwrotnie zaś nie. Oba strumienie powietrza nie mieszają się ze sobą. Zalety: prostota, jednokierunkowa wymiana ciepła Wady: mała sprawność, jednokierunkowa wymiana ciepła 54 27

28 Wymiennik ten składa się z dwóch wymienników lamelowych, przez które przepływa czynnik pośredniczący (roztwór glikolu). Pompa wymusza przepływ cieczy. Stosuje się standardowe wymienniki lamelowe. Wymienniki te mogą być oddalone od siebie na znaczne odległości. Oba strumienie powietrza nie mieszają się ze sobą. Zalety: prostota, wykorzystanie standardowych wymienników lamelowych, całkowita separacja strumieni powietrza Wady: mała sprawność, 55 Centrale went.-klimatyzacyjne są urzadzeniami dostosowanymi do średnich i dużych przepływów powietrza i ich mocy cieplnych. Centrale składają się zazwyczaj z zespołu wymienników ciepła, wentylatorów, filtrów, przepustnic powietrza. Realizowane procesy mogą dotyczyć, w zależności od potrzeb: ogrzewania, schładzania, nawilżania i odwilżania powietrza. Przeznaczeniem central jest obsługa fragmentów lub całych budunków typu biurowego, handlowego, zwłaszcza o dużej kubaturze

29 Koniec zajęć 57 29

SZKOLENIE "ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW"

SZKOLENIE ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW OCENA SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I AKUSTYCZNEJ Skutki oddziaływania zanieczyszczeń CO "Zawartość karboksyhemoglobiny we krwi i objawy zatrucia w

Bardziej szczegółowo

wentylacji i klimatyzacji

wentylacji i klimatyzacji Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpoŝarowej i akustycznej Dr inż. Michał Kozioł Wentylacja naturalna grawitacyjna (EN 12792:2003) Wentylacja planowany nawiew

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE NORMY ZWIĄZANE Z WENTYLACJĄ MIESZKAŃ

SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE NORMY ZWIĄZANE Z WENTYLACJĄ MIESZKAŃ SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE NORMY ZWIĄZANE Z WENTYLACJĄ MIESZKAŃ 3 2. PROBLEMY Z WENTYLACJĄ GRAWITACYJNĄ W DOBIE NOWOCZESNEGO BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO 5 3. SKUTKI BRAKU WŁAŚCIWEJ WENTYLACJI W POMIESZCZENIACH

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

10 specjalny. Inżynier budownictwa. październik 2015. dodatek

10 specjalny. Inżynier budownictwa. październik 2015. dodatek 10 2015 Fot. Concept web Studio (Fotolia), francovolpato (Fotolia), Anterovium (Fotolia), davis (Fotolia) dodatek Inżynier budownictwa październik 2015 październik 2015 55 Wentylacja budynków kotłowni

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA BASE ÓW KĄPIELOWYCH W HOTELACH I PE SJO ATACH

KLIMATYZACJA BASE ÓW KĄPIELOWYCH W HOTELACH I PE SJO ATACH 1 Zbigniew WNUKOWICZ KLIMATYZACJA BASE ÓW KĄPIELOWYCH W HOTELACH I PE SJO ATACH Odpowiedni standard pokoi hotelowych i dobra kuchnia to, w dobie rosnącej konkurencji, za mało, aby zachęcić klientów do

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II. Klimatyzacja

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II. Klimatyzacja Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja II. Klimatyzacja Rozdział 2 Uzdatnianie powietrza na wykresie h-x Molliera mgr inż. Agnieszka Sadłowska-Sałęga Materiały

Bardziej szczegółowo

KLIMOR klimor KLIMOR KLIMOR klimor KATALOG PRODUKTÓW 2012 KLIMOR klimor KLIMOR klimor

KLIMOR klimor KLIMOR KLIMOR klimor KATALOG PRODUKTÓW 2012 KLIMOR klimor KLIMOR klimor KLIMO KLIMOR KLIMOR KATALOG PRODUKTÓW 01 KLIMOR k KLIMOR został założony w 1967 roku. Na początku przedsiębiorstwo zajmowało się produkcją, dostawą i montażem instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ogrzewnictwa

Wprowadzenie do ogrzewnictwa dr inż. Michał Strzeszewski Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechnika Warszawska Wprowadzenie do ogrzewnictwa Materiały do wykładów v. 1.0 2004 r. Spis treści: 1 Cel materiału...1 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE cz II/ 3. kod CPV nr.45.33.12.10-1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE cz II/ 3. kod CPV nr.45.33.12.10-1. PIO SPECYFIKACJA TECHNICZNA INST. WENTYLACJI MECHANICZNEJ - PRZEBUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO SPNR5- GORLICE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE cz II/ 3 INSTALCJE

Bardziej szczegółowo

2013/2014 REWOLUCYJNIE TANIE CHŁODZENIE. www.masterheaters.pl

2013/2014 REWOLUCYJNIE TANIE CHŁODZENIE. www.masterheaters.pl 2013/2014 REWOLUCYJNIE TANIE CHŁODZENIE www.masterheaters.pl GRUPA MCS Grupa Master Climate Solutions jest światowym liderem w produkcji przenośnych rozwiązań z zakresu kontroli mikroklimatu: ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

Izolacje urządzeń i instalacji

Izolacje urządzeń i instalacji PRZEMYSŁ I ENERGETYKA Izolacje urządzeń i instalacji Zeszyt.. WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE Warunki techniczno-użytkowe ROZMIARY OBIEKTU Uwzględnienie wymaganej ilości miejsca na izolację musi mieć

Bardziej szczegółowo

Koszty nawilżania i osuszania powietrza w systemach klimatyzacyjnych

Koszty nawilżania i osuszania powietrza w systemach klimatyzacyjnych Koszty nawilżania i osuszania powietrza w systemach klimatyzacyjnych Warunki klimatyczne Klimatyzacja budynków użytkowych i przemysłowych wiąże się na ogół z koniecznością dostarczania do nich powietrza

Bardziej szczegółowo

Podręcznik projektowania Ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła

Podręcznik projektowania Ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła Podręcznik projektowania Ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła Wydanie 11/2006 Dane techniczne urządzenia, koncept regulacji i połączenia hydrauliczne Adresy kontaktowe Enea komfort Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Centrala wentylacyjna TROX Dane techniczne Poradnik projektanta

Centrala wentylacyjna TROX Dane techniczne Poradnik projektanta Centrala wentylacyjna TROX Dane techniczne Poradnik projektanta The art of handling air Poradnik Projektanta X-CUBE Centrale wentylacyjne TROX Spis Doświadczenie i innowacyjność Centrale wentylacyjne X-CUBE

Bardziej szczegółowo

oryginalnie higrosterowane nawiewniki okiennne

oryginalnie higrosterowane nawiewniki okiennne nawiewniki AERECO oryginalnie higrosterowane nawiewniki okiennne nawiewniki AERECO oryginalnie higrosterowane nawiewniki okiennne EXR.hP nawiewnik dwusystemowy HIGRO str. 2 EXR nawiewnik higrosterowany

Bardziej szczegółowo

Poradnik o rekuperacji dla chcących zdrowo i nowocześnie mieszkać. 1 S t r o n a

Poradnik o rekuperacji dla chcących zdrowo i nowocześnie mieszkać. 1 S t r o n a Poradnik o rekuperacji dla chcących zdrowo i nowocześnie mieszkać 1 S t r o n a Czy wiesz, że w ostatnich 10 latach o wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła mówi się więcej niż o jakiejkolwiek innej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach gastronomicznych

Wytyczne projektowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach gastronomicznych UWAGA: Jest to wersja robocza Wytycznych.. proponowane zalecenia i rozwiązania mogą ulec zmianie Wytyczne projektowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach gastronomicznych (w zakładach

Bardziej szczegółowo

Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej

Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej Podstawy techniki pompowej Elementarz techniki pompowej SPIS TREŚCI Podstawy techniki pompowej 5 Historia techniki pompowej 7 Zaopatrzenie w wodę

Bardziej szczegółowo

Renovent HR to się opłaca

Renovent HR to się opłaca Renovent HR to się opłaca Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów firma ASK wprowadziła do swojej oferty centralki z odzyskiem ciepła holenderskiej firmy Brink Climate Systems o nazwie Renovent HR. Produkcja

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 4

SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 4 1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 2. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WENTYLACJI... 5 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 5 2.2. JAKOŚĆ POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

BADANIE UKŁADÓW STEROWANIA KLAPAMI DYMOWYMI. Autor: Henryk Łoza Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak

BADANIE UKŁADÓW STEROWANIA KLAPAMI DYMOWYMI. Autor: Henryk Łoza Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak BADANIE UKŁADÓW STEROWANIA KLAPAMI DYMOWYMI Autor: Henryk Łoza Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak 1. Cel i zakres ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu zapoznanie studentów z budową, zasadą działania

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Innowacyjne rozwiązania technologiczne. Doświadczenia Partnerstwa Budujmy Razem. Cieczowe systemy słoneczne

VADEMECUM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Innowacyjne rozwiązania technologiczne. Doświadczenia Partnerstwa Budujmy Razem. Cieczowe systemy słoneczne Maciej Wesołowski Cieczowe systemy słoneczne A. VADEMECUM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Innowacyjne rozwiązania technologiczne. Doświadczenia Partnerstwa Budujmy Razem A. Cieczowe systemy słoneczne Maciej Wesołowski

Bardziej szczegółowo

Wymiana ciepła i masy w obrotowym osuszaczu solarnego systemu klimatyzacyjnego. Rozprawa doktorska. Piotr Kowalski

Wymiana ciepła i masy w obrotowym osuszaczu solarnego systemu klimatyzacyjnego. Rozprawa doktorska. Piotr Kowalski INSTYTUT INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wymiana ciepła i masy w obrotowym osuszaczu solarnego systemu klimatyzacyjnego Rozprawa doktorska Piotr Kowalski Promotor: prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK TECHNICZNY SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015

PORADNIK TECHNICZNY SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015 SYSTEMY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO POLSKA 03/2015 SPIS TREŚCI I. Wstęp IS 1. Idea systemu...4 III.Specjalne zastosowania systemów płaszczyznowych ZS 2. Zalety systemu...4 1. Chłodzenie płaszczyznowe...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI GAZOWYCH 1 Zawartość Wstęp... 5 1. Gazy stosowane w przemyśle... 7 1.1. Właściwości palne i wybuchowe gazów... 7 1.2. Gazy Przemysłowe... 8 1.3.

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo