ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY"

Transkrypt

1 1 1. Definicje podstawowe, cele stosowania wentylacji i klimatyzacji 2. Powietrze: skład, temperatura, wilgotność 3. Wykres i-x dla powietrza wilgotnego, 4. Temperatura termometru mokrego, puktu rosy, przemiany charakterystyczne 5. Naturalna i wymuszona wymiana powietrza, wentylacja podciśnieniowa, nadciśnieniowa, zrównoważona ciśnieniowo, prędkość i temp. powietrza 6. Sposoby wyznaczania niezbędnej ilości strumienia powietrza 7. Wentylatory, charakterystyka, podział, własności 8. Kanały wentylacyjne, prędkości powietrza w kanałach, rozchodzenie się i tłumienie dźwięku w kanałach 9. Filtracja i filtry powietrza 10. Wymienniki ciepła dla powietrza, wymiennik lamelowy 11. Klimatyzatory małej mocy: kompakt, przenośny, split i jego odmiany, multi-split 12. Odzysk ciepła z wentylacji, typy wymienników 13. Centrale klimatyzacyjne 2 1

2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, /.../ Klimatyzację należy stosować w pomieszczeniach, w których ze względów użytkowych, higienicznych, zdrowotnych lub technologicznych konieczne jest utrzymywanie odpowiednich parametrów powietrza wewnętrznego /.../ 3 Wentylacja powinna zapewniać: wielkość strumienia powietrza, jego czystość, Klimatyzacja powinna zapewniać: temperaturę powietrza, jego wilgotność względną, prędkość ruchu powietrza w pomieszczeniu Należy przy tym zachować przepisy i wymagania PN dotyczące wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych 4 2

3 Powietrze powietrze suche para wodna inne azot 76% tlen 23% CO2 0,05% argon 1,3% resztkowe: He, Ne, Kr, Xe, H2, Rd zaniecz. pyły zaniecz. chemiczne mikrobiol. w naszym klimacie para wodna stanowi zaledwie 0,2 2% masy powietrza 5 Temperatura powietrza zależy od okrycia (ubrania) i rodzaju wysiłku/wypoczynku wykonywanego w danym pomieszczeniu Ogólnie: im mniejsze okrycie tym wyższa powinna być temperatura, (porównaj: warunki na pływalni basenu i klatkę schodową) im cięższa praca fizyczna, tym niższa może temperatura (porównaj: warunki w szpitalnej sali chorych i na sali gimnastycznej) 6 3

4 Przykłady: +24 o C - łazienki, rozbieralnie, umywalnie, natryskownie, hale pływalni, gabinety lekarskie, sale niemowląt i sale dziecięce w żłobkach, sale operacyjne +20 o C - pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie, pokoje biurowe, sale posiedzeń +16 o C - sale widowiskowe bez szatni, ustępy publiczne, szatnie okryć zewnętrznych, hale produkcyjne, sale gimnastyczne +12 o C - magazyny, hole wejściowe, poczekalnie przy salach widowiskowych, hale pracy fizycznej, maszynownie, hale targowe, sklepy rybne i mięsne +8 o C - klatki schodowe w budynkach mieszkalnych, hale sprężarek, pompownie, kuźnie, hartownie, wydziały obróbki cieplnej +5 o C - magazyny bez stałej obsługi, garaże indywidualne, hale postojowe, akumulatornie, maszynownie i szyby dźwigów osobowych 7 Temperatura w pomieszczeniu powinna być w przybliżeniu stała, np. 22 o C przez cały rok. Jednak w przypadku pomieszczeń klimatyzowanych w lecie zaleca się aby temp w pomieszczeniu nie była niższa niż ok. 7K względem temp otoczenia budynku. Wynika to m.in. z wrażliwości człowieka na nagłe przechłodzenie się, przy braku możliwości dodatkowego ubrania się podczas upałów. 8 4

5 9 Temperatura powietrza a wilgotność Istnieje pewna współzależność: człowiek akceptuje wyższe temperatury powietrza, jeśli jest ono bardziej suche - i odwrotnie. Wynika to z procesu chłodzenia organizmu poprzez odparowywanie potu z powierzchni skóry, jest ono silniejsze w suchym powietrzu. 10 5

6 Wykres dla powietrza wilgotnego pozwala odczytać współzależności wielu istotnych parametrów: temperatura, wilgotność względna, zawartość wilgoci, entalpia, gęstość 11 Wykres dla powietrza wilgotnego pozwala odczytać temperaturę termometru mokrego Proces taki zachodzi podczas nawilżania powietrza poprzez jego kontakt z powierzchnią zwilżoną wodą (np. mokre tkaniny albo przepływ powietrza poprzez złoże zraszane). 12 6

7 Wykres dla powietrza wilgotnego pozwala odczytać temperaturę punktu rosy Proces taki zachodzi na powierzchni wymienników albo przegród budowlanych. 13 Wykres dla powietrza wilgotnego pozwala pokazać ogrzewanie Proces taki zachodzi w wymiennikach służących do ogrzewania pomieszczeń. Powietrze nie zmienia tu zawartości wilgoci. 14 7

8 Wykres dla powietrza wilgotnego pozwala pokazać ochładzanie bez wykroplenia wilgoci Proces taki zachodzi w technice bardzo rzadko, głównie podczas stosowania ochładzania sufitowego. Powietrze nie zmienia tu zawartości wilgoci. 15 Wykres dla powietrza wilgotnego pozwala pokazać ochładzanie z wykropleniem wilgoci Proces taki zachodzi w technice bardzo często, głównie podczas stosowania oziębiaczy powietrza (klimatyzatorów). Powietrze zmienia tu dość istotnie zawartości wilgoci. 16 8

9 Wykres dla powietrza wilgotnego pozwala pokazać mieszanie Proces taki zachodzi dość często, np. na powierzchni zwilżonych powierzchni. 17 Wentylacja grawitacyjna jest typowa we współczesnych budynkach. Działa bezgłośnie i nie wymaga zasilania. Wykorzystuje różnicę ciśnień słupa powietrza ogrzanego w pomieszczeniach mieszkalnych. Dobrze działa w zimie, ale słabo w lecie. 18 9

10 Wentylacja wymuszona (mechaniczna) stosowana jest głównie w okresie letnim. Nie występuje wtedy parcie słupa gorącego powietrza a jego działanie zastępuje wentylator. Niestety wentylator wytwarza hałas i wibracje, wymaga także zasilania w energię elektryczyną. 19 Wentylacja wymuszona (mechaniczna) ma trzy podstawowe warianty. Zależą one od sposobu zamocowania wentylatora. Jeśli wentylator tłoczy powietrze do pomieszczenia to wytwarza w nim niewielkie. Jeśli pomieszczenie posiada jakieś drobne nieszczelności (szczeliny w drzwiach,oknach) to powietrze wydostaje się nimi w niewielkiej ilości na zewnątrz. Powietrze wytłaczane z tego pomieszczenia może być obciążone zapachami, które nie powinny się wydostawać do np. sąsiednich pomieszczeń

11 Jeśli wentylator wyciąga powietrze z pomieszczenia to wytwarza w nim niewielkie podciśnienie. Jeśli pomieszczenie posiada jakieś drobne nieszczelności (szczeliny w drzwiach,oknach) to powietrze zasysane jest z zewnątrz w niewielkiej ilości. Powietrze to może być zbyt zanieczyszczone (np. nie jest sterylne), wtedy byłoby to niekorzystne. 21 Jeśli zastosuje się dwa jednakowe wentylatory, z których jeden wtłacza a drugi wyciąga powietrze z pomieszczenia, to nie powstaje ani nadciśnienie ani podciśnienie. Taki układ wentylacji jest najbezpieczniejszy dla szerokiej gamy zastosowań biurowych, mieszkaniowych. Wentylacja taka jest nieco odporna na parcie wiatru na budynek, nie zaburza on znacząco jej pracy

12 Człowiek posiada pewien pośredni sposób odczuwania prędkości ruchu powietrza. Wynika to z procesu odparowywania wilgoci z powierzchni skóry, zachodzi on nawet gdy skóra jest sucha (nie jest zwilżona potem). Zbyt duża prędkość ruchu powietrza jest odczuwana jako przykra, dlatego zaleca sie aby ruch wymuszony ruch powietrza w pomieszczeniu nie przekraczał prędkości ok. 0,5 m/s w obszarze przebywania w nim ludzi. U osób wyjątkowo wrażliwych,wyczuwalna prędkosć ruchu powietrza wynosi nawet 0,1 m/s. 23 Powietrze nawiewane do pomieszczenia, nie powinno być : cieplejsze o 10 25K od powietrza w pomieszczeniu, chłodniejsze o 6 8K od powietrza w pomieszczeniu, chłodniejsze o 4 5K od powietrza w pomieszczeniu, jeśli nawiewane jest ono wprost na ciało człowieka. Przekroczenie tych parametrów jest co prawda spotykane, ale powietrze takie będzie odbierane jako przykre, a przy dłuższym oddziaływaniu będzie groziło konsekwencjami zdrowotnymi

13 Jeżeli w pomieszczeniu o ograniczonej objętości przebywa grupa osób, to należy im zapewnić pewną minimalną ilość świeżego powietrza. Powietrze to jest niezbędne przede wszystkim do oddychania płucami ale także dodatkowo dla odbierania wilgoci odparowującej z powierzchni skóry. 25 Można określić, że ilość powietrza rośnie proporcjonalnie do ilości osób -im więcej osób tym więcej powinno się im dostarczyć powietrza. Przyjęto, że ilość powietrza przypadająca na jedną osobę to ok. 25 m 3 /godz (przyjmowane jest m 3 /godz). Ilość ta znacznie przekracza ilość powietrza niezbędną dla oddychania w stanu relaksu człowieka (ok. 2 m 3 /godz), pozostały nadmiar powietrza zmywa odparowującą wilgoć ze skóry, dodatkowo także zapachy. Taka metoda obliczania strumienia powietrza jest dobra dla pomieszczeń, w których ilość osób jest policzalna (sala wykładowa, pom. biurowe, mieszkanie, wnętrze pojazdu)

14 Można określić, że ilość powietrza rośnie proporcjonalnie do wielkości (objętości) pomieszczenia -większe pomieszczenie pomieści więcej osób. Dodatkowo zależy to także od rodzaju pomieszczenia i jego przeznaczenia. Im bardziej obciążone jest ono zapachami i wilgocią tym większa musi być wymiana powietrza. Wprowadzono więc pojęcie krotności wymiany, [1/godz], która wynosi przykładowo: pomieszczenia do spania 3, markety 3 6, sale wykładowe 6 10, pralnie 8 15, kuchnie zawodowe, sale operacyjne Ta metoda obliczania strumienia powietrza jest dobra dla pomieszczeń, w których liczba osób jest trudna do określenia (sklepy, hale sportowe, pomieszczenia technologiczne. 27 obliczanie wg ilości osób obliczanie wg krotności wymiany Aby zachować margines bezpieczeństwa obliczeń, należy zastosować w miarę dostępności danych obie opisane metody obliczeniowe, określić oba strumienie powietrze, a następnie przyjąć większą wartość

15 osiowy promieniowy poprzeczny Wentylator osiowy przetłacza znaczne ilości powietrza ale wytwarza mała różnicę ciśnień. Stosuje się go tam, gdzie są małe spadki ciśnienia (nadmuch na biurku, chłodnice lamelowe). Wentylator poprzeczny przetłacza małe ilości powietrza ale wytwarza dużą różnicę ciśnień. Stosuje się go tam, gdzie są duże spadki ciśnienia (tłoczenie powietrza do systemu kanałów wentylacyjnych, odkurzacze). Wentylator poprzeczny przetłacza małe ilości powietrza i wytwarza mała różnicę ciśnień. Stosuje się go tam, gdzie praca wentylatora ma być cicha (klimatyzatory w pomieszczeniach). 29 Każdy wentylator posiada swoją charakterystykę roboczą, czyli zależność Δp(V). Maksymalna wartość Δp osiągana jest dla V=0, czyli dla zamkniętego przepływu powietrza. Maksymalna wartość V osiągana jest dla Δp=0, czyli dla swobodnego przepływu powietrza

16 Trudno jest porównywać charakterystyki różnych rodzajów wentylatorów ale można to ew. zrobić dla wentylatorów o podobnej wielkości i mocy napędowej. 31 łopatki nachylone proste łopatki nachylone do tyłu do przodu Wentylator promieniowy, w zależności od kierunku nachylenia łopatek posiada różne charakterystki. Największy wzrost ciśnienia osiąga przy łopatkach nachylonych do przodu, a ponieważ stosowany jest właśnie dla dużych Δp więc w tej wersji jest najczęściej stosowany w praktyce

17 Kanały muszą być niepalne, dlatego wykonywane są najczęściej z blach stalowych, aluminiowych, ew. z trudnopalnych tworzyw sztucznych (PCV). Do przetłaczania powietrza stosuje się różnego rodzaju i kształtu kanały wentylacyjne. Najczęściej stosowane są kanały prostokątne oraz okrągłe wykonywane z ocynkowanej blachy stalowej. Kanały takie składa się z odcinków prostych, łuków, redukcji, trójników. Możliwe jest także łączenie kanałów prostokątnych z okrągłymi. zagadnienia dodatkowe: izolacja cieplna, rozszerzanie cieplne, wibracje. 33 Hałaśliwość przepływu wynika ogólnie z jego burzliwości (liczbe Re). Jako typową zaleca się prędkość przepływu 10 m/s, natomiast gdy ma on być wyjątkowo cichy, to nawet 3 m/s. Zbyt małe prędkości przepływu np. 0,1 m/s skutkują niejednorodnym profilem poprzecznym prędkości, wypływy do poprzecznych odgałęzień mogą być wtedy niestabilne. Przyjęta do obliczeń prędkość przepływu w kanałach istotnie wpływa na ich rozmiar poprzeczny (powierzchnię przekroju) a więc ilość zużytego materiału -wpływa to na ich cenę. Aby kanały były niedrogie należałoby więc przyjmować duże prędkości przepływu np. 30 m/s, jednak przepływ taki byłby hałaśliwy a spadki ciśnień bardzo duże

18 Twarde powierzchnie boczne kanałów bardzo dobrze odbijają dźwięki, dlatego kanały oprócz powietrza przenoszą dźwięk i to na duże odległości. Tą metodę wykorzystywano nawet dawniej do komunikacji na statkach parowych. Współcześnie byłoby to niekorzystne, ponieważ odgłosy z jednego pomieszczenia (rozmowy, hałas) przenosiłyby się do kolejnych. Największym źródłem hałasu są obecnie wentylatory i to ich dźwięk rozchodzący się kanałami wentylacyjnymi należałoby tu ograniczyć. Aby ograniczyć to zjawisko stosuje się tłumiki akustyczne. 35 Tłumiki akustyczne posiadają wewnętrzne powierzchnie kanału pokryte dużą ilością otworków. Za nimi znajduje się materiał porowaty, który pochłania dźwięk odbijający się do tego momentu naprzemiennie od ścianek kanału. Fale dźwiękowe poprzez otworki wnikają do materiału tłumiącego i wygaszają się w nim, co skutkuje osłabieniem siły dźwięku. Jako materiał absorbujący stosuje się np. wełnę szklana, mineralną lub pianki z tw. sztucznych

19 Wraz z przepływem powietrza wędrują z nim znaczne ilości zanieczyszczeń. Są to pyły i i drobnoutroje. Pyły wytwarzane są zarówno przez przyrodę (pyłki roślin, ziemia) jak i przez działalność techniczną i przemysłową. Dużym źródłem pyłów są ubrania i tkaniny. Sam człowiek jest także dużym źródłem drobnoustrojów, dlatego nagromadzenie ludzi w małej przestrzeni może powodować wzajemne przenoszenie się chorób poprzez wchłanianie wydzielanych drobnoutrojów (przychodnie, szpitale). pyły 1mm 1μm 1nm każdy człowiek wydziela drobnoustr./min w mieście występuje drobnoustr./m 3 Zarówno pyły jak i drobnoustroje wędrujące kanałami wentylacyjnymi można zatrzymywać na filtrach. Najbardziej zgrubne filtry zatrzymywać będą drobne owady i większe pyły ubraniowe, nie wywołując zarazem większego oporu dla przepływu powietrza. Najbardziej dokładne filtry zatrymują nawet małe drobnoustroje. Im drobniejszy jednak filtr tym większe wywołuje on opory przepływu. 37 prosty filtr siatkowy filtr kieszeniowy filtr działkowy zraszany Stosowane są różne sposoby filtracji powietrza. Najprostszy w wykonaniu jest filtr siatkowy przegradzający poprzecznie przepływ powietrza. Filtr posiada jednak pewien opór przepływu i wywołuje istotny spadek ciśnienia. Z tego powodu rozwija się powierzchnię filtrów za pomocą wytworzenia zaszewek kieszeniowych. W filtrach zraszanych pył przykleja się do spływającej po materiale wypełnienia cieczy a następnie osiada w filtrze cieczowym. Cieczą może być np. bezzapachowy olej

20 Problemem w budowie wymienników ciepła, których zadaniem jest ogrzewanie lub schładzanie powietrza jest duża dysproporcja pomiędzy wsp. wnikania ciepła αpo stronie powietrza oraz po stronie cieczy (przepływ lub wrzenie / skraplanie). α pow W/m 2 K α c W/m 2 K Tak duża różnica pomiędzy wsp. αwymusza stosowanie żebrowania po stronie powietrza. Żebra wykonywane są z arkuszy blach zwanych tu lamelami. Powietrze jest nawiewane z prędkością 2 10 m/s, wewnątrz rur płynie ciecz (woda, roztwory glikolu) z z prędkością m/s. 39 Płaszczyzny żeber wykonywane są z arkuszy blach zwanych tu lamelami. Najczęsciej stosowane są blachy aluminiowe lub stalowe ocynkowane, rury czynnika najczęściej są miedziane. Pewnym problemem technologicznym jest ich dobry kontakt cieplny, w sytuacji gdy oba materiały nie lutują się ze sobą

21 Płaszyczyzny lamel składane są w duże pakiety, domykane grubszymi blachami na obku końcach. Wystające końce rur są lutowane i łączone łukami. Niektóre wymienniki pracują jako wykraplacze wilgoci zawartej w powietrzu. Wilgoć ta spływa w dół blach i gromadzi się na tacce odpływowej. 41 Wymienniki lamelowe, ze względu na swoje proporcje wymiarowe, dobrze współpracują z wentylatorami poprzecznymi. Szczególnie dobrze współpracują tu wymienniki i wentylatory o tej samej długości i szerokości ze względu na dobre wykorzystanie strumienia powietrza. Istotne jest zwłaszcza czy na wymienniku wykraplać się bedzie wilgoć. Jeśli tak, to przepływ powietrza zazwyczaj organizowany jest z góry do dołu, aby wspomagać proces spływu kropel wilgoci

22 Klimatyzatory małej mocy, warianty konstrukcyjne: kompakt, przenośny, split i jego odmiany multi-split Zagadnienia: niezbędna wydajność chłodzenia, ew. możliwość grzania, zasięg powietrza wypływającego z klimatyzatora, możliwość realizacji przeróbek budowlanych, wykwalifikowany montaż, możliwość montażu części zewnętrznej na elewacji lub dachu budynku, długość instalacji, różnica poziomów dla instalacji. 43 Klimatyzator ten jest w całości zawarty w jednej obudowie. Montowany jest w połowie w przegrodzie okiennej lub w ścianie. Powietrze zasysane jest wentylatorem z pomieszczenia, po czym płynie przez parowacz gdzie zostaje schłodzone i wpływa do pomieszczenia. Skraplacz chłodzony jest powietrzem po stronie zewnętrznej. Zalety: prostota konstrukcji, zwarta budowa, gotowy do pracy. Wady: głośna praca sprężarki i wentylatorów

23 Klimatyzator ten jest w całości zawarty w jednej obudowie. Powietrze zasysane jest wentylatorem z pomieszczenia, po czym dzielone jest na dwa strumienie. Jeden z nich płynie przez parowacz gdzie zostaje schłodzone i wpływa do pomieszczenia. Druga część pobranego powietrza przepływa przez skraplacz i usuwana jest na zewnątrz pomieszczenia poprzez elastyczną rurę np. przez uchylone okno. Zalety: prostota konstrukcji, zwarta budowa, gotowy do pracy, nie wymaga wycinania otworów okiennych. Wady: głośna praca sprężarki i wentylatorów. 45 Klimatyzator ten jest w mieści się w dwóch obudowach. W części zewnętrznej montowany jest skraplacz z wentylatorem i sprężarka. W części wewnętrznej montowanej w pomieszczeniu, mieści się parowacz i jego wentylator poprzeczny. Praca części wewnętrznej jest cicha. Zalety: cicha praca w pomieszczeniu, dość dowolne miejsce montażu w pomieszczeniu, wymaga wykonania niewielkich tylko otworów w ścianie, produkt masowy niska cena. Wady: wymaga wykwalifikowanego montażu, ułożenia rur czynnika chłodniczego, kabli

24 Klimatyzator ten jest montowany jest w sufitach podwieszanych typu kasetonowego. Jego rozmiary to 1x1, 1x2 lub nawet 2x2 moduły kasetonów. Pobór powietrza odbywa się w centralnej części, wyloty powietrza schłodzonego skierowane są płasko na cztery boki. Zalety: miejsce montażu w sufitach podwieszanych, dobry zasięg powietrza w pomieszczeniu o dużych rozmiarach, Wady: wymaga dysponowania sufitem podwieszanym, wysoka cena. 47 Część wewnętrzna tego wariantu splita może być montowana dwojako: albo na ścianie nisko przy podłodze albo podczepiona pod sufitem. Charakterystyczną cechą tej konstrukcji jest sposób odprowadzania skroplin za pomocą małej pompki. Zalety: dwa sposoby montażu, Wady: wysoka cena

25 Klimatyzator ten jest w mieści się w dwóch obudowach. W części wewnętrznej montowanej w pomieszczeniu, mieści się parowacz i jego wentylator poprzeczny o dużej wydajności. Powietrze z częsci wewnętrznej rozprowadzane jest za pomocą systemu kanałów do jednego lub nawet wielu pomieszczeń. Zalety: dość dowolne miejsce montażu w sufitach podwieszanych, szachtach, Wady: wymaga ułożenia kanałów powietrza (nawiewanego i ew. powrotnego), wysoka cena. 49 Klimatyzator ten zbudowany jest podobnie jak split, ale składa się z jednej części zewnętrznej i kilku jednostek wewnętrznych (2,3,4,6,8). Pozwala to na chłodzenie kilku pomieszczeń, z zachowaniem możliwości odrębnych regulacji temperatur w tych pomieszczeniach. Zalety: jedna część zewnętrzna Wady: wysoka cena 50 25

26 Wymiana powietrza w budynkach niesie ze sobą znaczne ilości energii potrzebnej do wcześniejszego ogrzania lub schłodzenia tego powietrza. Aby zachować tę energię w budynku stosuje się urządzenia pozwalające odzyskać znaczną jej część ok %. Znane jest ok 4 typowych sposobów na techniczną realizację tego procesu. 51 Wymiennik ten składa się z blach (aluminiowych) w kształcie obróconego kwadratu. Powietrze w danym kierunku przepływa naprzemiennie co drugą blachę co pozwala na wymianę ciepła na każdej powierzchni blachy. Oba strumienie powietrza nie mieszają się ze sobą. Zalety: prostota, lekkość wymiennika, możliwość wykraplania wilgoci, Wady: ryzyko zamarzania wykroplonej wilgoci, ograniczona sprawność 52 26

27 Wymiennik ten składa się z pakietów blach (aluminiowych) o zmarszczonej powierzchni nawiniętych w kształcie spirali. Powietrze może przepływać pomiędzy tymi blachami z jednej na drugą stronę walca. Wymiana ciepła zachodzi pomiędzy materiałem blach a powietrzem. W tym samym momencie jedna połowa blach walca ulega nagrzewaniu a druga połowa wychładzaniu. Obrót walca jest powolny. Oba strumienie powietrza w niewielkim stopniu mieszają się ze sobą. Zalety: prostota, lekkość wymiennika, wysoka sprawność, Wady: obrót wymiennika wymaga napędu 53 Wymiennik ten składa się z pakietów lamel zgormadzonych w dwóch grupach: dolnej i górnej. W lamelach osadzone są rurki ciepła wypełnione czynnikiem chłodniczym w stanie nasycenia. Gdy dolna część wymiennika jest podgrzewana powietrzem, górna oddaje ciepło -możliwe jest więc jedynie przekazywanie ciepła z dolnej części wymiennika do górnej, odwrotnie zaś nie. Oba strumienie powietrza nie mieszają się ze sobą. Zalety: prostota, jednokierunkowa wymiana ciepła Wady: mała sprawność, jednokierunkowa wymiana ciepła 54 27

28 Wymiennik ten składa się z dwóch wymienników lamelowych, przez które przepływa czynnik pośredniczący (roztwór glikolu). Pompa wymusza przepływ cieczy. Stosuje się standardowe wymienniki lamelowe. Wymienniki te mogą być oddalone od siebie na znaczne odległości. Oba strumienie powietrza nie mieszają się ze sobą. Zalety: prostota, wykorzystanie standardowych wymienników lamelowych, całkowita separacja strumieni powietrza Wady: mała sprawność, 55 Centrale went.-klimatyzacyjne są urzadzeniami dostosowanymi do średnich i dużych przepływów powietrza i ich mocy cieplnych. Centrale składają się zazwyczaj z zespołu wymienników ciepła, wentylatorów, filtrów, przepustnic powietrza. Realizowane procesy mogą dotyczyć, w zależności od potrzeb: ogrzewania, schładzania, nawilżania i odwilżania powietrza. Przeznaczeniem central jest obsługa fragmentów lub całych budunków typu biurowego, handlowego, zwłaszcza o dużej kubaturze

29 Koniec zajęć 57 29

Obliczanie zapotrzebowania na ciepło zgodnie z normą PN-EN ISO 12831. Mgr inż. Zenon Spik

Obliczanie zapotrzebowania na ciepło zgodnie z normą PN-EN ISO 12831. Mgr inż. Zenon Spik Obliczanie zapotrzebowania na ciepło zgodnie z normą PN-EN ISO 12831 Mgr inż. Zenon Spik Oznaczenia Nowością, która pojawia się w normie PN-EN ISO 12831 są nowe oznaczenia podstawowych wielkości fizycznych:

Bardziej szczegółowo

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Dostarczenie właściwej ilości świeżego powietrza do budynku oraz usuwanie z niego powietrza zanieczyszczonego to zadania wentylacji mechanicznej. Z zewnątrz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka ogólna.

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka ogólna. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. 2. BUDOWA. 3. ZASADA DZIAŁANIA. 3.1. SCHEMAT IDEOWY URZĄDZENIA. 4. CHARAKTERYSTYKA AERODYNAMICZNA I SPRAWNOŚCI. 5. SCHEMAT PODŁĄCZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. 6.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 13. Klimatyzacja

Lekcja 13. Klimatyzacja Lekcja 13. Klimatyzacja Jednym z bardzo często popełnianych błędów jest mylenie klimatyzacji z wentylacją. Wentylacja to wymiana powietrza w pomieszczeniu. Dzięki niej z pomieszczenia usuwane jest zanieczyszczone

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI

INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA WENTYLACJI CPV 45331200-8 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 * CHŁODNICTWO * KLIMATYZACJA * WENTYLACJA klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA I WILGOCI B3B-WX

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl

Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania. Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Wentylacja i klimatyzacja rozwiązania Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Andrzej.jurkiewicz@egie.pl Warunki techniczne W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można

Bardziej szczegółowo

PL B1. Podwieszana centrala klimatyzacyjna z modułem pompy ciepła, przeznaczona zwłaszcza do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń

PL B1. Podwieszana centrala klimatyzacyjna z modułem pompy ciepła, przeznaczona zwłaszcza do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń PL 223368 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223368 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 407350 (22) Data zgłoszenia: 28.02.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI B3B-WX 15, B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60, B3B-WX 80, B3B-WX 100, B3B-WX 125, B3B-WX, B3B-WX 200, B3B-WX DOKUMENTACJA TECHNICZNO

Bardziej szczegółowo

WKp WENTYLATORY KANAŁOWE

WKp WENTYLATORY KANAŁOWE WKp WENTYLATORY KANAŁOWE BUDOWA Wykonanie z blachy stalowej ocynkowanej, kołnierze z profilu P-20, zapewniające zintegrowanie z poszczególnymi elementami instalacji, tej samej wielkości. Wirnik bębnowy

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wydajne i oszczędne urządzenie, dzięki wyposażeniu w wymiennik krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92%

Bardziej szczegółowo

Lekcja 15-16. Układy klimatyzacji

Lekcja 15-16. Układy klimatyzacji Lekcja 15-16. Układy klimatyzacji Jak zbudowany jest układ klimatyzacji samochodowej? Opisz zasadę działania sprężarki układu klimatyzacji samochodowej. Jak dzielimy wentylację mechaniczną w zależności

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Świeże, ciepłe i odpowiednio nawilżone powietrze w domu - Alnor

Świeże, ciepłe i odpowiednio nawilżone powietrze w domu - Alnor Świeże, ciepłe i odpowiednio nawilżone powietrze w domu - Alnor Dom zwykle kojarzy się z przyjazną atmosferą i komfortem. Niezbędnym czynnikiem wpływającym na samopoczucie mieszkańców jest powietrze. Oddychając

Bardziej szczegółowo

CP PODWIESZANE CENTRALE KLIMATYZACYJNE

CP PODWIESZANE CENTRALE KLIMATYZACYJNE CP PODWIESZANE CENTRALE KLIMATYZACYJNE OZNACZENIA CENTRAL CP Typ centrali CP Wielkość centrali 1, 2, 3 Standard wykonania S-standardowe, H-higieniczne, B-basenowe, E-specjalne Typ obudowy W-wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia.

Zasada działania jest podobna do pracy lodówki. Z jej wnętrza, wypompowywuje się ciepło i oddaje do otoczenia. Pompy ciepła Zasada działania pompy ciepła polega na pozyskiwaniu ciepła ze środowiska ( wody, gruntu i powietrza) i przekazywaniu go do odbiorcy jako ciepło grzewcze. Ciepło pobrane z otoczenia sprężane

Bardziej szczegółowo

saving energy in comfort Recair Sensitive RS220

saving energy in comfort Recair Sensitive RS220 saving energy in comfort Recair Sensitive RS22 Recair Sensitive RS22 Recair Sensitive RS22 jest specjalnym, opatentowanym rekuperatorem przeznaczonym do odzyskiwania ciepła w ukaładach - w zrównoważonych

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

VUT ECO HEC/EHEC - wymiennik przeciwprądowy, bez nagrzewnicy/z nagrzewnicą elektryczną, silniki EC

VUT ECO HEC/EHEC - wymiennik przeciwprądowy, bez nagrzewnicy/z nagrzewnicą elektryczną, silniki EC VUT ECO HEC/EHEC - wymiennik przeciwprądowy, bez nagrzewnicy/z nagrzewnicą elektryczną, silniki EC Centrala wentylacyjne VUT H EC ECO oraz VUT EH EC ECO z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA TEMAT: Racje techniczne wykorzystania rurki kapilarnej lub dyszy w małych urządzeniach chłodniczych i sprężarkowych pompach ciepła Mateusz

Bardziej szczegółowo

CP.P PODWIESZANE CENTRALE KLIMATYZACYJNE

CP.P PODWIESZANE CENTRALE KLIMATYZACYJNE CP.P PODWIESZANE CENTRALE KLIMATYZACYJNE OZNACZENIA CENTRAL CP.P... -... -... -... -... /... /... -... /... -... Typ centrali CP.P Wielkość centrali 1, 2, 3, 4, 5 Standard wykonania S-standardowe, H-higieniczne,

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła produkcji Systemair spełniają warunki i założenia przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA DLA TWOJEGO DOMU. PRO-VENT Producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

WENTYLACJA DLA TWOJEGO DOMU. PRO-VENT Producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła WENTYLACJA DLA TWOJEGO DOMU PRO-VENT Producent central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła Parametry decydujące o mikroklimacie pomieszczeń temperatura, wilgotność, prędkość powietrza, zawartość substancji

Bardziej szczegółowo

BEZSKROPLINOWY SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

BEZSKROPLINOWY SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI BEZSKROPLINOWY SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI B3B-WX 15, B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60, B3B-WX 80, B3B-WX 100, B3B-WX 125, B3B-WX 150, B3B-WX 200, B3B-WX

Bardziej szczegółowo

Jaki klimatyzator wybrać?

Jaki klimatyzator wybrać? Jaki klimatyzator wybrać? Zadaniem klimatyzacji jest zapewnienie określonych parametrów powietrza w pomieszczeniu według wymaganych warunków higienicznych. System klimatyzacji wpływa na poprawę samopoczucia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp str. 2 Okap do wyciągu pary OWPW str. 3 Okap indukcyjny OIOC str. 5. Okap przyścienny OWCS str. 7

Spis treści. Wstęp str. 2 Okap do wyciągu pary OWPW str. 3 Okap indukcyjny OIOC str. 5. Okap przyścienny OWCS str. 7 W E N T Y A C E sp. z o.o. Spis treści Wstęp str. 2 Okap do wyciągu pary OWPW str. Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyścienny OWCS str. 7 Okap przyścienny OWCP str. 8 Okap centralny OWCC str. 9 Filtr

Bardziej szczegółowo

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH 40-282 KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 7262918; 602 645 083 http://www.expert-went.alpha.pl email: expert-went@alpha.pl

Bardziej szczegółowo

Wentylacja w budynkach pasywnych

Wentylacja w budynkach pasywnych Wentylacja w budynkach pasywnych Budynek pasywny jest budynkiem, wewnątrz którego komfort cieplny może być osiągnięty bez udziału systemów grzewczych lub klimatyzacyjnych dom ogrzewa i chłodzi się wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa RBT-85

Blacha trapezowa RBT-85 Blacha trapezowa RBT-85 Opis techniczny Karta wyrobu Opis Blachy fałdowe znajdują zastosowanie jako części składowe elementów dachów, stropów i ścian. Blachy mogą pełnić zarówno rolę elementów osłonowych

Bardziej szczegółowo

AGB AGC APARAT GRZEWCZY APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY. do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze

AGB AGC APARAT GRZEWCZY APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY. do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY AGC APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze do ogrzewania bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Wymienniki ciepła. Baza wiedzy Alnor. Baza wiedzy ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o. www.alnor.com.pl. Zasada działania rekuperatora

Wymienniki ciepła. Baza wiedzy Alnor. Baza wiedzy ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o. www.alnor.com.pl. Zasada działania rekuperatora Wymienniki ciepła Zasada działania rekuperatora Głównym zadaniem rekuperatora jest usuwanie zużytego powietrza i dostarczanie świeżego powietrza z zachowaniem odpowiednich parametrów - temperatury, wilgoci,

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wentylacji fasadowej do pionowego montażu przy oknie Typ SCHOOLAIR-V

Urządzenie wentylacji fasadowej do pionowego montażu przy oknie Typ SCHOOLAIR-V .3 X X testregistrierung Urządzenie wentylacji fasadowej do pionowego montażu przy oknie Typ Filtr F7 z certyfikatem EUROVENT, pokrywa filtra Regulowane nóżki HYGIENISCH GETESTET V DI 0 2 2 Spełnia wymogi

Bardziej szczegółowo

Kanałowa chłodnica wodna CPW

Kanałowa chłodnica wodna CPW 134 Kanałowa chłodnica wodna ZASTOSOWANIE Kanałowe chłodnice wodne powietrza, przeznaczone są do schładzania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o prostokątnym przekroju kanałów, a także mogą

Bardziej szczegółowo

saving energy in comfort Recair Sensitive RS220

saving energy in comfort Recair Sensitive RS220 saving energy in comfort Recair Sensitive RS2 Recair Sensitive RS2 Recair Sensitive RS2 jest unikatowym, opatentowanym rekuperatorem przeznaczonym specjalnie do odzyskiwania ciepła - w zrównoważonych,

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Eko-wentylacja zdrowy dom

Eko-wentylacja zdrowy dom Eko-wentylacja zdrowy dom W budowanych obecnie domach jednorodzinnych wykorzystuje sie szereg technologii mających poprawiać bilans energetyczny obiektu. Szczelne, wielokomorowe okna, ciepłe ściany, sterowane

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA. ZWC-B, ZWC-D DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA TYCZYN 2015. www.tywent.pl

SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA. ZWC-B, ZWC-D DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA TYCZYN 2015. www.tywent.pl SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA. ZWC-B, ZWC-D DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA TYCZYN 2015 www.tywent.pl Konto: BST GBPZ S.A. O/Rzeszów Nr 91640008-505-27000-01 NIP: 813-31-70-567

Bardziej szczegółowo

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Schiedel Pustaki wentylacyjne 215 Spis treści Strona Krótka charakterystyka 217 Konstrukcja i obszary zastosowania 218 Projektowanie 219 221 Przykłady systemów wentylacji 222 Program dostawczy i elementy wyposażenia 223 216 Krótka

Bardziej szczegółowo

OnyX. Classic Dream Sky

OnyX. Classic Dream Sky OnyX Classic Dream Sky 2 OnyX Classic OnyX Classic Centrala OnyX Classic jest urządzeniem stanowiącym główny element systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Zapewnia ona ciągły dopływ

Bardziej szczegółowo

silent ventilation SYSTEM WENTYLACJI VASCO ENERGOOSZCZĘDNY, BARDZO CICHY, ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA

silent ventilation SYSTEM WENTYLACJI VASCO ENERGOOSZCZĘDNY, BARDZO CICHY, ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA silent ventilation SYSTEM WENTYLACJI VASCO ENERGOOSZCZĘDNY, BARDZO CICHY, ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA VASCO D400-EP, D300-E OBUDOWA Stalowa obudowa urządzenia D400-EP

Bardziej szczegółowo

VAM-FA. Wentylacja z odzyskiem ciepła

VAM-FA. Wentylacja z odzyskiem ciepła VAM-FA Wentylacja z odzyskiem ciepła Czyste powietrze z zewnątrz Zużyte powietrze po wymianie ciepła Czyste powietrze po wymianie ciepła Zużyte powietrze z pomieszczenia System wentylacji z odzyskiem ciepła

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wentylacji fasadowej do montażu sufitowego

Urządzenie wentylacji fasadowej do montażu sufitowego .4 X X testregistrierung Urządzenie wentylacji fasadowej do montażu sufitowego Typ Filtr F7 z certyfikatem EUROVENT Nawiewniki szczelinowe Podłączenia wodne HYGIENISCH GETESTET V DI 0 2 2 Spełnia wymogi

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób oraz układ klimatyzowania pomieszczeń, zwłaszcza w ośrodkach przetwarzania danych

PL B1. Sposób oraz układ klimatyzowania pomieszczeń, zwłaszcza w ośrodkach przetwarzania danych PL 221978 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221978 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 404122 (22) Data zgłoszenia: 28.05.2013 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Produkty wymiany ciepła

Produkty wymiany ciepła System Ochrony Antykorozyjnej Baltibond zinc Sprzęt firmy BAC odróżnia się od wielu innych... TSU-C/D TSU-M 325-5060 kwh 834-2082 kwh System ochrony antykorozyjnej Baltibond CZAS EKSPLOATACJI OOWANIE +

Bardziej szczegółowo

THESSLAGREEN. Wentylacja z odzyskiem ciepła. Kraków, 10 Października 2016

THESSLAGREEN. Wentylacja z odzyskiem ciepła. Kraków, 10 Października 2016 Wentylacja z odzyskiem ciepła Kraków, 10 Października 2016 Czym jest wentylacja? Usuwanie zanieczyszczeń powietrza z budynku Zapewnienie jakości powietrza w budynku Współczesny człowiek 90% życia spędza

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

AGB. APARAT GRZEWCZY służy do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze

AGB. APARAT GRZEWCZY służy do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY służy do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze Szybkie ogrzewanie pomieszczeń Pełna regulacja parametrów pracy Estetyczny wygląd Prosty i łatwy montaż

Bardziej szczegółowo

Podokienne urządzenie wentylacji fasadowej

Podokienne urządzenie wentylacji fasadowej Filtr F7 z certyfikatem EUROVENT Podokienne urządzenie wentylacji fasadowej Typ Przyłącza wodne Pokrywa filtra Regulowane nóżki HYGIENISCH GETESTET V DI 0 2 2 Spełnia wymogi VDI 022 Urządzenie nawiewno-wywiewne

Bardziej szczegółowo

bliżej natury KCX bliżej siebie KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

bliżej natury KCX bliżej siebie KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła bliżej natury bliżej siebie KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wydajne i oszczędne urządzenie, dzięki wyposażeniu w wymiennik krzyżowy o sprawności

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego

Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego Analiza ekonomiczna chłodzenia bezpośredniego i wyparnego Dla celów klimatyzacyjnych obecnie najpowszechniej stosowane są freonowe klimatyzatory sprężarkowe. Swoją popularność zawdzięczają stosunkowo szybkiemu

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja

Bardziej szczegółowo

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Podstropowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej z recyrkulacją powietrza PAWGr przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów,

Bardziej szczegółowo

Centrala wentylacyjna budowa

Centrala wentylacyjna budowa Centrala wentylacyjna budowa Sercem każdego systemu wentylacji mechanicznej jest tak zwana centrala wentylacyjna, która należy do urządzeń zapewniających wymianę i obróbkę powietrza (tłoczenie, filtrowanie,

Bardziej szczegółowo

Sposób na ocieplenie od wewnątrz

Sposób na ocieplenie od wewnątrz Sposób na ocieplenie od wewnątrz Piotr Harassek Xella Polska sp. z o.o. 25.10.2011 Budynki użytkowane stale 1 Wyższa temperatura powierzchni ściany = mniejsza wilgotność powietrza Wnętrze (ciepło) Rozkład

Bardziej szczegółowo

GEO-KLIMAT przeznaczony dla obiektów użyteczności publicznej. Copyright Pro-Vent

GEO-KLIMAT przeznaczony dla obiektów użyteczności publicznej. Copyright Pro-Vent GEO-KLIMAT przeznaczony dla obiektów użyteczności publicznej Copyright Pro-Vent Składniki EP standardowe wartości EP [kwh/m 2 ] 65 60 Σ»65kWh/m 2 30 1,1 1,1 1,1 3 0 c.o. przegrody c.o. wentylacja η=50%

Bardziej szczegółowo

Oferta dla szpitali i pomieszczeń o wysokich wymaganiach higienicznych.

Oferta dla szpitali i pomieszczeń o wysokich wymaganiach higienicznych. Oferta dla szpitali i pomieszczeń o wysokich wymaganiach higienicznych. Schemat sali operacyjnej REC REC SLM Sala operacyjna Higieniczna kratka wyciągowa Nawiewnik z filtrem HEPA Sala przygotowania pacjenta

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR LEO D LEO D

DESTRATYFIKATOR LEO D LEO D DESTRATYFIKATOR LEO D LEO D SPIS TREŚCI Ogólna charakterystyka 3 Konstrukcja 4 Wymiary 5 Dane techniczne 5 Zasięg pionowy strumienia powietrza 6 Montaż 6 Strefa nawiewu powietrza 6 Automatyka 7 Schemat

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wentylacyjne dla pomieszczeń czystych

Urządzenia wentylacyjne dla pomieszczeń czystych Urządzenia wentylacyjne dla pomieszczeń czystych Spis treści: 1. Autonomiczny moduł nawiewny AMF 2. Nawiew laminarny LSN 3. Skrzynka nawiewna SRFC I 4. Skrzynka nawiewna SRFC II 5. Nawiewnik NSC2k 6. Kratka

Bardziej szczegółowo

AGB AGC. APARAT GRZEWCZY ogrzewanie powietrza w budynkach o średniej i dużej kubaturze

AGB AGC. APARAT GRZEWCZY ogrzewanie powietrza w budynkach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY ogrzewanie powietrza w budynkach o średniej i dużej kubaturze AGC APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY ogrzewanie lub chłodzenie w budynkach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : 37-500 Jarosław ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe

Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe Nawiew powietrza do hal basenowych przez nawiewne szyny szczelinowe 1. Wstęp Klimatyzacja hali basenu wymaga odpowiedniej wymiany i dystrybucji powietrza, która jest kształtowana przez nawiew oraz wywiew.

Bardziej szczegółowo

Podokienne urządzenie wentylacji fasadowej

Podokienne urządzenie wentylacji fasadowej .2 X X testregistrierung Podokienne urządzenie wentylacji fasadowej Typ Filtr F7 z certyfikatem EUROVENT Regulowane nóżki Zamknięcie pokrywy filtra HYGIENISCH GETESTET V DI 0 2 2 Spełnia wymogi VDI 022

Bardziej szczegółowo

Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn. opisu 1 POMIESZCZENIE LABORATORIUM DŹWIĘKU 1.1 KNR 0217 0205-0100

Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn. opisu 1 POMIESZCZENIE LABORATORIUM DŹWIĘKU 1.1 KNR 0217 0205-0100 1 POMIESZCZENIE LABORATORIUM DŹWIĘKU 1.1 KNR 0217 1.2 KNR 0217 0122-0200 1.3 KNR 0217 1.4 KNR 0217 1.5 KNR 0217 0140-0100 1.6 KNR 0034 0303-0500 1.7 KNR 0728 0203-1500 1.8 KNR 0217 0315-0100 1.9 KNR 0217

Bardziej szczegółowo

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA

1. ZMIANA PARAMETRÓW POWIETRZA Zastosowanie: Centrale basenowe typu AF-B służą do wentylacji, osuszania oraz ogrzewania wszelkiego rodzaju hal krytych basenów prywatnych, hotelowych i publicznych o charakterze rekreacyjnym, sportowym

Bardziej szczegółowo

REKUPERATORY BEZKANAŁOWE

REKUPERATORY BEZKANAŁOWE TANIA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA REKUPERATORY BEZKANAŁOWE Inwestorzy coraz częściej zdają sobie sprawę, że koniecznością staje się wyposażanie budynków w urządzenia wentylujące i odzyskujące ciepło.

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM 153 VAM-FA 154 VKM-GA (M) 155 JEDNOSTKA UZDATNIAJĄCA POWIETRZE ZEWNĘTRZNE 157 FXMQ-MF 157

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM 153 VAM-FA 154 VKM-GA (M) 155 JEDNOSTKA UZDATNIAJĄCA POWIETRZE ZEWNĘTRZNE 157 FXMQ-MF 157 WENTYLACJA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM 153 VAM-FA 154 VKM-GA (M) 155 JEDNOSTKA UZDATNIAJĄCA POWIETRZE ZEWNĘTRZNE 157 FXMQ-MF 157 AGREGATY SKRAPLAJĄCE DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH ERQ/ERX 158 VRV + EXV-kit 160

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA. ZWC-4N, 5, 6 oraz ZWC-4NR, 5R, 6R DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA TYCZYN 2008. www.tywent.

SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA. ZWC-4N, 5, 6 oraz ZWC-4NR, 5R, 6R DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA TYCZYN 2008. www.tywent. SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA. ZWC-4N, 5, 6 oraz ZWC-4NR, 5R, 6R DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA TYCZYN 2008 www.tywent.pl Konto: BST GBPZ S.A. O/Rzeszów Nr 91640008-505-27000-01

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja & Chłodnictwo (2)

Klimatyzacja & Chłodnictwo (2) Klimatyzacja & Chłodnictwo (2) Przemiany powietrza. Centrale klimatyzacyjne Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2009 1 Zakres Zadania

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Nowa książka dr. inż. Aleksandra Pełecha, pracownika Katedry Klimatyzacji i Ciepłownictwa Politechniki Wrocławskiej, pt. Wentylacja i klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR LEO D LEO D

DESTRATYFIKATOR LEO D LEO D DESTRATYFIKATOR LEO D LEO D SPIS TREŚCI Ogólna charakterystyka 3 Konstrukcja 4 Wymiary 5 Dane techniczne 5 Zasięg pionowy strumienia powietrza 6 Montaż 6 Strefa nawiewu powietrza 6 Automatyka 7 D 2 OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

Vento - centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne wyjątkowe urządzenia

Vento - centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne wyjątkowe urządzenia Vento - centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne wyjątkowe urządzenia Kanałowe centrale Vento są skonstruowane tak, żeby umożliwiały konstruowanie kompleksowych a zarazem prostych urządzeń klimatyzacyjnych.

Bardziej szczegółowo

78 Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z funkcją chłodzenia i/lub nawilżania

78 Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z funkcją chłodzenia i/lub nawilżania trosce o zapewnienie zdrowego i świeżego powietrza wewnątrz pomieszczeń, centrale wentylacyjne eco V stały się integralną częścią zaawansowanych systemów wentylacji i klimatyzacji, zapewniając szybkie

Bardziej szczegółowo

saving energy in comfort Recair Sensitive RS160

saving energy in comfort Recair Sensitive RS160 saving energy in comfort Recair Sensitive RS160 Recair Sensitive RS160 Recair Sensitive jest specjalnym, opatentowanym rekuperatorem przeznaczonym do odzyskiwania ciepła w układach - w zrównoważonych systemach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 2. Podstawa opracowania 2.1.

Bardziej szczegółowo

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO Przyjazne Technologie Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO Nagrzewnice powietrza LH Nagrzewnice powietrza LH są urządzeniami grzewczymi, w których ciepło zawarte w gorącej wodzie przekazywane

Bardziej szczegółowo

Wymiary i opis techniczny modułu pompy

Wymiary i opis techniczny modułu pompy VIII Wymiennik glikolowy WG-01 Wymiennik WG-01 służy do dogrzewania powietrza czerpanego z zewnątrz przez rekuperator w okresie zimowym oraz jego schładzania podczas występowania letnich upałów. W połączeniu

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy wentylacji

Nowoczesne systemy wentylacji Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Vitovent 300-W Vitovent 200-D 14.03.2014r. Wrocław Szymon Lenartowicz Akademia Viessmann Zakres zastosowania urządzeń wentylacyjnych Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

5. NAWIEW I WYWIEW W POMIESZCZENIACH

5. NAWIEW I WYWIEW W POMIESZCZENIACH ST-DVW - stalowy, kwadratowy nawiewnik wirowy o pojedynczo regulowanych kierownicach przeznaczony do montażu w skrzynce rozprężnej ST-DRW - stalowy, okrągły nawiewnik wirowy o pojedynczo regulowanych kierownicach

Bardziej szczegółowo

Projekt. Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp. Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r.

Projekt. Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp. Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r. Projekt Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r. ZałoŜenia do projektu: 1. Projekt ma na celu realizacje wentylacji

Bardziej szczegółowo

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Przewody wentylacyjne łączą wszystkie elementy systemu wentylacyjnego, gwarantując właściwą wymianę powietrza w budynkach. Dobór średnicy przewodów oraz materiał,

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

1. Szczelność powietrzna budynku

1. Szczelność powietrzna budynku 1. Szczelność powietrzna budynku Wymagania prawne, pomiary Nadmierna infiltracja powietrza do budynku powoduje: Straty energetyczne Przenikanie wilgoci do przegród budynku. Wilgoć niszczy materiały konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła? rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, elementy nawiewne oraz wywiewne, czerpnia,

Bardziej szczegółowo

Suszarki do tarcicy. Maszyny i urządzenia Klasa III TD

Suszarki do tarcicy. Maszyny i urządzenia Klasa III TD Suszarki do tarcicy Maszyny i urządzenia Klasa III TD Wstęp drzewo w stanie żywym zawiera znaczne ilości wody - niezbędnej do jego życia po jego ścięciu pień również zawiera duże jej ilości drewno o zbyt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

ZASADA DZIAŁANIA CENTRALI MISTRAL BSR

ZASADA DZIAŁANIA CENTRALI MISTRAL BSR Centrala MISTRAL BSR to nawiewno-wywiewne urządzenie wentylacyjne z wysokoefektywnym wymiennikiem ciepła przeznaczone do wentylacji i osuszania niewielkich hal krytych przydomowych basenów kąpielowych

Bardziej szczegółowo

1. Wentylacja pomieszczeń

1. Wentylacja pomieszczeń I. WENTYLACJA MECHANICZNA 1. Wentylacja pomieszczeń Na podstawie bilansu ciepła określono strumienie powietrza wentylującego pomieszczenia, które zapewniają utrzymanie żądanych parametrów w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Tłumiki akustyczne w instalacjach wentylacyjnych

Tłumiki akustyczne w instalacjach wentylacyjnych Tłumiki akustyczne w instalacjach wentylacyjnych Tłumiki ograniczają hałas w rurociągach wentylacyjnych, powstały przez takie urządzenia jak wentylatory, centrale, jak również odgłosy wydobywające się

Bardziej szczegółowo

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I W tomie pierwszym poradnika omówiono między innymi: amoniak jako czynnik roboczy: własności fizyczne, chemiczne, bezpieczeństwo użytkowania, oddziaływanie na organizm

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY REKUPERACJI W DOMACH JEDNORODZINNYCH. Copyright by VENTS GROUP Sp. z o.o. 2015

SYSTEMY REKUPERACJI W DOMACH JEDNORODZINNYCH. Copyright by VENTS GROUP Sp. z o.o. 2015 SYSTEMY REKUPERACJI W DOMACH JEDNORODZINNYCH Copyright by VENTS GROUP Sp. z o.o. CO TO JEST REKUPERACJA? Copyright by VENTS GROUP Sp. z o.o. NORMY DLA WENTYLACJI JEDNORODZINNEJ Wyciąg najważniejszych norm:

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła GWC

Gruntowy wymiennik ciepła GWC Gruntowy wymiennik ciepła GWC Zasada działania polega na wykorzystaniu stałej, wyższej od 0 0 C temperatury gruntu poniżej strefy przemarzania do ogrzania powietrza, które następnie jest dalej użytkowane

Bardziej szczegółowo