Przedmiar Remont ul. Wierch Spiski w Bukowinie Tatrzańskiej w km

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar Remont ul. Wierch Spiski w Bukowinie Tatrzańskiej w km"

Transkrypt

1 Przedmiar Data: Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, Bukowina Tatrzańska

2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0,42 km 2 KNR 231/815/6 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 47*1,1 = 51,7 51,7 ~51,70 m2 3 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 48,00 m 4 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu 48*0,06 = 2,88 2,88 ~2,88 m3 5 KNR 231/817/5 Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, elementy betonowe grubości 15 cm 20,00 m 6 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15 cm 20*0,6 = 12,0 12,0 ~12,00 m2 7 KNR 201/125/1 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, z przerzutem, humus bez darni 10*0,75+1*40+1,5*20 = 77,5 77,5 ~77,50 m2 8 KNR 201/125/5 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za każde dalsze 5 cm grubości, z przerzutem, humus bez darni 77,50 m2 9 KNR 231/802/1 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, grubość podbudowy 10 cm 10*2+30*0,9+20*1,5+40*1 = 117,0 320*0,9 = 288,0 405,0 ~405,00 m2 10 KNR 231/802/6 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy 405,00-4,00 m2 11 KNR 201/206/5 (2) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV, samochód 5-10 t Poszerzenia (8*2+30*0,9+20*1,5+40* 1)*0,5 = 56,5 Chodnik 18*1,2*0,5 = 10,8 67,3 ~67,30 m3 12 KNR 201/204/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii IV 0,3*0,3*1,2*3 = 0,324 0,324 ~0,32 m3 13 KNR 201/214/4 (3) Nakłady uzupełniające do tablic za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód t 67,30+0,32 = 67,62 67,62 ~67,62 8,00 m3 strona nr: 2

3 Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 14 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5 cm 2*3+2*10 = 26,0 26,0 ~26,00 m 15 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1 cm głębokości (ponad 5) 26,00 m 16 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3 cm 13*1,0 = 13,0 13,0 ~13,00 m2 17 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm 13,00 3,00 m2 18 KNR 404/302/1 Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów pod maszyny, betonowych, grubości do 70 cm - analogia 6*0,5*0,2 = 0,6 0,6 ~0,60 m3 19 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę 13*0,06+405*0,06+77,50* 0,20+12*0,15+20*0,6* 0,2+2,88+48*0,2*0,3+ 51,7*0,1+0,6 = 56,31 56,31 ~56,31 m3 20 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 56,31 m3 21 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu 56,31 4,00 m3 22 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe 1,00 szt 23 KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne 1,00 szt 24 KNR 231/806/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce piaskowej, ręcznie, kostka 14 cm - analogia - rozbiórka kostki brukowej na zjeździe 5*3 = 15,0 15,0 ~15,00 m2 25 KNR 231/818/8 Rozebranie słupków do znaków 3,00 szt 2 Podbudowy 26 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 8*2+30*0,9+20*1,5+40*1 = 113,0 18*1,2 = 21,6 134,6 ~134,60 m2 27 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości 134,60 10,0 m2 28 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 134,60 m2 29 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości 134,60 12,0 m2 strona nr: 3

4 Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 30 KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 30*0,5 = 15,0 8*0,5 = 4,0 19,0 ~19,00 m2 31 KNR 231/109/2 Podbudowy betonowe, z dylatacją, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy 19,00 3,00 m2 3 Roboty brukarskie 32 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV 78,00 m 33 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem 78*0,06 = 4,68 4,68 ~4,68 m3 34 KNR 231/402/5 Ławy pod krawężniki, dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m 20*0,06 = 1,2 1,2 ~1,200 m3 35 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 78,00 m 36 KNR 231/511/1 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara 12*1,2 = 14,4 14,4 ~14,40 m2 37 KNR 231/511/1 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa 6*1,2 = 7,2 7,2 ~7,20 m2 38 KNR 231/204/1 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość warstwy po uwałowaniu 14 cm 8*1,2 = 9,6 9,6 ~9,60 m2 39 KNR 201/515/4 Ułożenie ścieków drogowych, ściek trójkątny 38,00 m 40 KNR 211/411/1 Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", płyty 40x60x8 cm 12,00 m2 4 Nawierzchnia bitumiczna 41 KNR 231/108/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, ręcznie (8*2+30*0,9+20*1,5+40* 1)*0,06*2,5 = 16,95 320*0,9*0,06*2,5 = 43,2 60,15 ~60,150 t 42 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) Odc. prosty 6*7+2*6+30*5+10*6 = 264,0 Skrzyżowanie 6,5*7 = 45,5 Poszerzenie do nowego chodnika 7*6 = 42,0 Odc. do nowego chodnika 30*4,2 = 126,0 Przy nowym chodniku 320*4,2 = 1 344, ,5 ~1 821,50 m2 43 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1 821,50 m2 44 KNNR 6/309/3 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t 1 821,50 m2 strona nr: 4

5 Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 5 Roboty wykończeniowe 45 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm 0,30*320 = 96,0 10*0,75 = 7,5 103,5 ~103,500 m2 46 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy 96,00 4,00 m2 47 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5 cm 12,00 m2 48 KNR 201/510/2 Dodatek za każde następne 5 cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp 12,00 m2 49 KNNR 6/703/1 Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 24,0 kg 3,00 m 50 KNNR 6/705/5 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie ręczne 0,5*(4*5) = 10,0 10,0 ~10,00 m2 51 KNNR 6/705/1 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowanie ręczne 5*0,3*2 = 3,0 3,0 ~3,00 m2 52 KNR 202/203/1 (2) Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5 m3, beton podawany pompą 3*0,3*0,3*1,2 = 0,324 0,324 ~0,32 m3 53 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 1,00 szt 54 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 1,00 szt 55 KNNR 6/702/1 (1) Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 50 mm 3,00 szt 56 KNR 231/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - analogia - wyrównanie na zjeździe 5*3*0,1 = 1,5 1,5 ~1,50 m3 57 KNR 231/511/3 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - analogia - odtworzenie zjazdu z kostki 15,00 m2 strona nr: 5

6 Zestawienie robocizny Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość Cena Wartoś ć 1. Betoniarze grupa II r-g 27, Betoniarze grupa III r-g 5, Bitumiarze grupa II r-g 31, Bitumiarze grupa III r-g 15, Brukarze grupa II r-g 50, Brukarze grupa III r-g 25, Cieśle grupa II r-g 1, Darniarze grupa II r-g 4, Operatorzy grupa II r-g 11, Robotnicy r-g 131, Robotnicy grupa I r-g 232, Robotnicy grupa II r-g 245,93503 Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 783,08084 Zestawienie materiałów Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena Wartoś ć Il. inw. 1. Asfalt drogowy stały kg 928, Bariery drogowe stalowe ocynkowane. t 0, Beton zwykły B-15 (C12/15)..... m3 8, Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,76 5. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0, Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości mm m3 0, Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0, Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm m3 0, Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0, Farba chlorokauczukowa dm3 6, Gwoździe budowlane okrągłe gołe.. kg 0, Kamień podkładowy t 2, Kliniec 5-25 mm t 3, Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, kolorowa m2 7, Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara m2 14, Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara m2 15, Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0, Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm, szary m 79, Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy ścieralnej t 278, Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wiążącej t 61, Miał kamienny łamany (kruszyny) mm t 4, Nasiona traw kg 0, Olej napędowy do silników luzem.. kg 32, Papa asfaltowa izolacyjna..... m2 0, Piasek m3 2, Piasek do betonów zwykłych..... m3 2, Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 2,66 Wartoś ć mat. inw. strona nr: 6

7 Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena Wartoś ć Il. inw. 28. Płyty prefabrykowane ażurowe "Krata" 60x40x8 cm szt 50,4 29. Płyty ściekowe grubości 20 cm - typ trójkątny szt 79, Pospółka - uziarnienie 0-63 mm... m3 49, Pospółka do nawierzchni drogowych. m3 3, Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych dm3 0, Słupki drewniane iglaste Fi 70 mm. m3 0, Słupki z rur stalowych Fi 50 mm.. kg 32,7 35. Tablice znaków drogowych szt Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany mm t 26, Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany mm t 57, Woda m3 25, Woda przemysłowa m3 0, Zaprawa cementowa M4 (m.30).... m3 0, Ziemia urodzajna (humus) m3 1,248 Razem (z dokładnością do zaokrągleń): Wartoś ć mat. inw. Zestawienie sprzętu Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość Cena Wartoś ć 1. Ciągnik kołowy 37 kw (50 KM) (1) m-g 25, Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60 m3 (1) m-g 8, Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60 m3 (1) m-g 4, Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 (1) m-g 0, Piła do cięcia kostki m-g 0, Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW (1)..... m-g 1, Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 0, Przyczepa samowyładowcza o ładowności 5 t m-g 0, Rozkładarka mas bitumicznych 3.5m (2) m-g 20, Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 1, Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 7, Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 57, Samochód samowyładowczy t (1) m-g 3, Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 18, Skrapiarka do bitumu przewoźna dm m-g 22, Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5 m3/min (1) m-g 5, Szczotka mechaniczna bez ciągnika m-g 3, Środek transportowy (1) m-g 0, Walec statyczny samojezdny (1) m-g 20, Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 13, Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 7, Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) m-g 20, Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1) m-g 0, Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 4, Żuraw samochodowy (1) m-g 1,92 Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 251,74977 strona nr: 7

8 Tabela elementów scalonych Nazwa elementu 1 Roboty ziemne i rozbiórkowe (1-25) 2 Podbudowy (26-31) 3 Roboty brukarskie (32-40) 4 Nawierzchnia bitumiczna (41-44) 5 Roboty wykończeniowe (45-57) Suma elementów kosztorysu Wartość kosztorysu: Wartoś ć z narzuta mi % wartoś ci kosztor ysu strona nr: 8

9 Spis kalkulacji szczegółowych - załącznik 1 Opis pozycji 1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0,42 km Robotnicy grupa I r-g 210,1 210,1 Słupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0,286 0,286 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 18,9 18,9 2 KNR 231/815/6 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 47*1,1 = 51,7 51,7 ~51,70 m2 Robotnicy grupa II r-g 0,2079 0, KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 48,00 m Robotnicy grupa II r-g 0,2319 0, KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu 48*0,06 = 2,88 2,88 ~2,88 m3 Robotnicy grupa II r-g 2,48 2,48 Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5 m3/min (1) m-g 1,18 1,18 5 KNR 231/817/5 Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, elementy betonowe grubości 15 cm 20,00 m Robotnicy grupa II r-g 0,4145 0, KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15 cm 20*0,6 = 12,0 12,0 ~12,00 m2 Robotnicy grupa II r-g 0,5446 0, KNR 201/125/1 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, z przerzutem, humus bez darni 10*0,75+1*40+1,5*20 = 77,5 77,5 ~77,50 m2 Robotnicy grupa I r-g 0,2091 0, KNR 201/125/5 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za każde dalsze 5 cm grubości, z przerzutem, humus bez darni 77,50 m2 Robotnicy grupa I r-g 0,0697 0, KNR 231/802/1 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego ręcznie, grubość podbudowy 10 cm 10*2+30*0,9+20*1,5+40*1 = 117,0 320*0,9 = 288,0 405,0 ~405,00 m2 Robotnicy grupa II r-g 0,3181 0, KNR 231/802/6 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy 405,00 m2 krotność -4,00 Robotnicy grupa II r-g 0,0363-0,1452 strona nr: 9

10 Opis pozycji 11 KNR 201/206/5 (2) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV, samochód 5-10 t Poszerzenia (8*2+30*0,9+20*1,5+40*1)*0,5 = 56,5 Chodnik 18*1,2*0,5 = 10,8 67,3 ~67,30 m3 Robotnicy grupa I r-g 0,1734 0,1734 Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60 m3 (1) m-g 0,0646 0,0646 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 0,1255 0, KNR 201/204/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii IV 0,3*0,3*1,2*3 = 0,324 0,324 ~0,32 m3 Robotnicy grupa I r-g 0,3055 0,3055 Ciągnik kołowy 37 kw (50 KM) (1) m-g 0,2672 0,2672 Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 (1) m-g 0,1084 0,1084 Przyczepa samowyładowcza o ładowności 5 t m-g 0,2672 0, KNR 201/214/4 (3) Nakłady uzupełniające do tablic za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód t 67,30+0,32 = 67,62 67,62 ~67,62 m3 krotność 8,00 Samochód samowyładowczy t (1) m-g 0,0072 0, KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5 cm 2*3+2*10 = 26,0 26,0 ~26,00 m Robotnicy r-g 0,0395 0,0395 Woda m3 0,008 0,008 Materiały inne (Materiały) % 2,5 Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW (1) m-g 0,0628 0,0628 Środek transportowy (1) m-g 0,0094 0, KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1 cm głębokości (ponad 5) 26,00 m Robotnicy r-g 0,0064 0,0064 Woda m3 0,001 0,001 Materiały inne (Materiały) % 2,5 Piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW (1) m-g 0,0006 0,0006 Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0, KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3 cm 13*1,0 = 13,0 13,0 ~13,00 m2 Robotnicy grupa II r-g 0,2544 0,2544 Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5 m3/min (1) m-g 0,1249 0, KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm 13,00 m2 krotność 3,00 Robotnicy grupa II r-g 0,0437 0,1311 Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5 m3/min (1) m-g 0,0185 0,0555 strona nr: 10

11 Opis pozycji 18 KNR 404/302/1 Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów pod maszyny, betonowych, grubości do 70 cm - analogia 6*0,5*0,2 = 0,6 0,6 ~0,60 m3 Robotnicy grupa I r-g 10,01 10,01 19 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę 13*0,06+405*0,06+77,50*0,20+12* 0,15+20*0,6*0,2+2,88+48*0,2*0,3+ 51,7*0,1+0,6 = 56,31 56,31 ~56,31 m3 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60 m3 (1) m-g 0,143 0, KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 56,31 m3 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,177 0, KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu 56,31 m3 krotność 4,00 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,037 0, KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe 1,00 szt Betoniarze grupa II r-g 2,856 2,856 Betoniarze grupa III r-g 1,428 1,428 Robotnicy grupa II r-g 0,767 0,767 Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 0,093 0,093 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0053 0,0053 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości mm m3 0,0109 0,0109 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,058 0,058 Piasek do betonów zwykłych m3 0,0094 0,0094 Woda m3 0,004 0, KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne 1,00 szt Betoniarze grupa II r-g 4,368 4,368 Betoniarze grupa III r-g 2,184 2,184 Robotnicy grupa II r-g 1,011 1,011 Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 0,142 0,142 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0, ,00813 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości mm m3 0,0146 0,0146 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,087 0,087 Piasek do betonów zwykłych m3 0,0143 0,0143 Woda m3 0,0061 0, KNR 231/806/1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce piaskowej, ręcznie, kostka 14 cm - analogia - rozbiórka kostki brukowej na zjeździe 5*3 = 15,0 15,0 ~15,00 m2 Robotnicy grupa II r-g 0,2945 0, KNR 231/818/8 Rozebranie słupków do znaków 3,00 szt Robotnicy grupa II r-g 0,441 0,441 strona nr: 11

12 Opis pozycji 2 Podbudowy 26 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 8*2+30*0,9+20*1,5+40*1 = 113,0 18*1,2 = 21,6 134,6 ~134,60 m2 Robotnicy grupa I r-g 0,0147 0,0147 Robotnicy grupa II r-g 0,0021 0,0021 Pospółka - uziarnienie 0-63 mm m3 0,2455 0,2455 Woda m3 0,02 0,02 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0026 0,0026 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0182 0, KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości 134,60 m2 krotność 10,0 Robotnicy grupa I r-g 0,0001 0,001 Robotnicy grupa II r-g 0,0004 0,004 Pospółka - uziarnienie 0-63 mm m3 0,0123 0,123 Woda m3 0,001 0,01 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0001 0,001 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0004 0, KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 134,60 m2 Robotnicy grupa I r-g 0,0207 0,0207 Robotnicy grupa II r-g 0,0097 0,0097 Miał kamienny łamany (kruszyny) mm t 0,0143 0,0143 Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany mm t 0,1697 0,1697 Woda m3 0,008 0,008 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0025 0,0025 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0256 0, KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości 134,60 m2 krotność 12,0 Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,012 Robotnicy grupa II r-g 0,0001 0,0012 Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany mm t 0,0212 0,2544 Woda m3 0,001 0,012 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0002 0,0024 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0013 0, KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 30*0,5 = 15,0 8*0,5 = 4,0 19,0 ~19,00 m2 Betoniarze grupa III r-g 0,0806 0,0806 Cieśle grupa II r-g 0,008 0,008 Robotnicy grupa II r-g 0,1722 0,1722 Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 0,1218 0,1218 Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,0005 0,0005 Papa asfaltowa izolacyjna m2 0,0305 0,0305 Woda m3 0,01 0,01 Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1) m-g 0,0402 0,0402 strona nr: 12

13 Opis pozycji 31 KNR 231/109/2 Podbudowy betonowe, z dylatacją, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy 19,00 m2 krotność 3,00 Betoniarze grupa III r-g 0,0067 0,0201 Robotnicy grupa II r-g 0,0103 0,0309 Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 0, ,03045 Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1) m-g 0,0034 0, Roboty brukarskie 32 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV 78,00 m Robotnicy grupa II r-g 0,3346 0, KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem 78*0,06 = 4,68 4,68 ~4,68 m3 Betoniarze grupa II r-g 4,28 4,28 Robotnicy grupa I r-g 0,46 0,46 Robotnicy grupa II r-g 4,28 4,28 Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 1,04 1,04 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,04 0,04 Piasek do betonów zwykłych m3 0,27 0,27 Woda m3 0,47 0,47 34 KNR 231/402/5 Ławy pod krawężniki, dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m 20*0,06 = 1,2 1,2 ~1,200 m3 Betoniarze grupa II r-g 0,18 0,18 Robotnicy grupa II r-g 0,18 0,18 35 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 78,00 m Brukarze grupa II r-g 0,1071 0,1071 Brukarze grupa III r-g 0,1071 0,1071 Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,001 Robotnicy grupa II r-g 0,2138 0,2138 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0039 0,0039 Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm, szary m 1,02 1,02 Piasek do betonów zwykłych m3 0,0127 0,0127 Woda m3 0,0042 0, KNR 231/511/1 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara 12*1,2 = 14,4 14,4 ~14,40 m2 Brukarze grupa III r-g 0,4356 0,4356 Robotnicy grupa II r-g 0,6535 0,6535 Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara m2 1,025 1,025 Piasek m3 0,0763 0,0763 Woda przemysłowa m3 0,021 0,021 Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,025 Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,13 0,13 strona nr: 13

14 Opis pozycji 37 KNR 231/511/1 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa 6*1,2 = 7,2 7,2 ~7,20 m2 Brukarze grupa III r-g 0,4356 0,4356 Robotnicy grupa II r-g 0,6535 0,6535 Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, kolorowa m2 1,025 1,025 Piasek m3 0,0763 0,0763 Woda przemysłowa m3 0,021 0,021 Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,025 Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,13 0,13 38 KNR 231/204/1 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość warstwy po uwałowaniu 14 cm 8*1,2 = 9,6 9,6 ~9,60 m2 Brukarze grupa II r-g 0,1089 0,1089 Robotnicy grupa I r-g 0,1089 0,1089 Kamień podkładowy t 0,242 0,242 Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany mm t 0,072 0,072 Woda m3 0,014 0,014 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0112 0, KNR 201/515/4 Ułożenie ścieków drogowych, ściek trójkątny 38,00 m Brukarze grupa II r-g 0,78 0,78 Robotnicy grupa I r-g 0,92 0,92 Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,02 0,02 Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,07 0,07 Płyty ściekowe grubości 20 cm - typ trójkątny szt 2,08 2,08 Pospółka do nawierzchni drogowych m3 0,09 0,09 Zaprawa cementowa M4 (m.30) m3 0,004 0, KNR 211/411/1 Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", płyty 40x60x8 cm 12,00 m2 Robotnicy r-g 0,64 0,64 Płyty prefabrykowane ażurowe "Krata" 60x40x8 cm szt 4,2 4,2 Żuraw samochodowy (1) m-g 0,16 0,16 4 Nawierzchnia bitumiczna 41 KNR 231/108/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, ręcznie (8*2+30*0,9+20*1,5+40*1)*0,06*2,5 = 16,95 320*0,9*0,06*2,5 = 43,2 60,15 ~60,150 t Bitumiarze grupa II r-g 0,52 0,52 Bitumiarze grupa III r-g 0,26 0,26 Robotnicy grupa I r-g 0,46 0,46 Robotnicy grupa II r-g 0,37 0,37 Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wiążącej t 1,015 1,015 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,082 0,082 Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0,082 0,082 strona nr: 14

15 Opis pozycji 42 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) Odc. prosty 6*7+2*6+30*5+10*6 = 264,0 Skrzyżowanie 6,5*7 = 45,5 Poszerzenie do nowego chodnika 7*6 = 42,0 Odc. do nowego chodnika 30*4,2 = 126,0 Przy nowym chodniku 320*4,2 = 1 344, ,5 ~1 821,50 m2 Operatorzy grupa II r-g 0,0013 0,0013 Robotnicy grupa I r-g 0,006 0,006 Woda m3 0,008 0,008 Ciągnik kołowy 37 kw (50 KM) (1) m-g 0,0017 0,0017 Szczotka mechaniczna bez ciągnika m-g 0,0017 0, KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1 821,50 m2 Operatorzy grupa II r-g 0,0048 0,0048 Robotnicy grupa I r-g 0,0047 0,0047 Asfalt drogowy stały kg 0,51 0,51 Olej napędowy do silników luzem kg 0,018 0,018 Ciągnik kołowy 37 kw (50 KM) (1) m-g 0,0122 0,0122 Skrapiarka do bitumu przewoźna dm3 m-g 0,0122 0, KNNR 6/309/3 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t 1 821,50 m2 Robotnicy r-g 0,0581 0,0581 Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy ścieralnej t 0,153 0,153 Materiały inne (Materiały) % 0,2 Rozkładarka mas bitumicznych 3.5m (2) m-g 0,0113 0,0113 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 0,0269 0,0269 Walec statyczny samojezdny (1) m-g 0,0113 0,0113 Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) m-g 0,0113 0, Roboty wykończeniowe 45 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm 0,30*320 = 96,0 10*0,75 = 7,5 103,5 ~103,500 m2 Brukarze grupa II r-g 0,094 0,094 Robotnicy grupa I r-g 0,094 0,094 Kliniec 5-25 mm t 0,0196 0,0196 Miał kamienny łamany (kruszyny) mm t 0,0207 0,0207 Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany mm t 0,1484 0,1484 Woda m3 0,007 0,007 Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0,0224 0, KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy 96,00 m2 krotność 4,00 Brukarze grupa II r-g 0,0038 0,0152 Robotnicy grupa I r-g 0,0038 0,0152 Kliniec 5-25 mm t 0,0018 0,0072 Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany mm t 0,0212 0,0848 Woda m3 0,001 0,004 Walec statyczny samojezdny 15 t (1) m-g 0,0014 0,0056 strona nr: 15

16 Opis pozycji 47 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5 cm Darniarze grupa II r-g 0,2464 0,2464 Nasiona traw kg 0,012 0,012 Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 0, KNR 201/510/2 Dodatek za każde następne 5 cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp 12,00 m2 12,00 m2 Darniarze grupa II r-g 0,1624 0,1624 Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 0, KNNR 6/703/1 Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 24,0 kg 3,00 m Robotnicy r-g 1,97 1,97 Bariery drogowe stalowe ocynkowane t 0,024 0,024 Materiały inne (Materiały) % 0,2 50 KNNR 6/705/5 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie ręczne 0,5*(4*5) = 10,0 10,0 ~10,00 m2 Robotnicy r-g 0,504 0,504 Farba chlorokauczukowa dm3 0,483 0,483 Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych dm3 0,0735 0,0735 Materiały inne (Materiały) % 0,2 51 KNNR 6/705/1 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowanie ręczne 5*0,3*2 = 3,0 3,0 ~3,00 m2 Robotnicy r-g 0,546 0,546 Farba chlorokauczukowa dm3 0,483 0,483 Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych dm3 0,0735 0,0735 Materiały inne (Materiały) % 0,2 52 KNR 202/203/1 (2) Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5 m3, beton podawany pompą 3*0,3*0,3*1,2 = 0,324 0,324 ~0,32 m3 Betoniarze grupa II r-g 0,47 0,47 Cieśle grupa II r-g 3,14 3,14 Robotnicy grupa I r-g 1,36 1,36 Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 1,015 1,015 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,023 0,023 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm m3 0,013 0,013 Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,006 0,006 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,61 0,61 Materiały inne (Materiały) % 1,5 Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 0,09 0,09 Środek transportowy (1) m-g 0,11 0,11 53 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 1,00 szt Robotnicy r-g 1,1 1,1 Tablice znaków drogowych (Mat. inw.) szt 1 1 Materiały inne (Materiały) % 0,2 strona nr: 16

17 Opis pozycji 54 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 1,00 szt Robotnicy r-g 0,824 0,824 Tablice znaków drogowych (Mat. inw.) szt 1 1 Materiały inne (Materiały) % 0,2 55 KNNR 6/702/1 (1) Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 50 mm 3,00 szt Robotnicy r-g 0,753 0,753 Słupki z rur stalowych Fi 50 mm (Mat. inw.) kg 10,9 10,9 Materiały inne (Materiały) % 0,2 56 KNR 231/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - analogia - wyrównanie na zjeździe 5*3*0,1 = 1,5 1,5 ~1,50 m3 Robotnicy grupa I r-g 0,98 0,98 Robotnicy grupa II r-g 1,51 1,51 Kliniec 5-25 mm t 0,3 0,3 Miał kamienny łamany (kruszyny) mm t 0,18 0,18 Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany mm t 1,99 1,99 Woda m3 0,25 0,25 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,28 0,28 57 KNR 231/511/3 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - analogia - odtworzenie zjazdu z kostki 15,00 m2 Brukarze grupa III r-g 0,5213 0,5213 Robotnicy grupa II r-g 0,7819 0,7819 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0117 0,0117 Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara (Mat. inw.) m2 1,025 1,025 Piasek m3 0,0818 0,0818 Woda przemysłowa m3 0,027 0,027 Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,025 Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,13 0,13 strona nr: 17

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH

Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Data: 2013-09-10 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 45233222-1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-08-30 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Prace drogowe

Przedmiar. Prace drogowe Przedmiar Data: 2014-04-05 Budowa: Zaplecze Techniczne Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego w Nowym Sączu Obiekt: Nowy Sącz Zamawiający: PKP Energetyka Kraków ul. Kamienna 14 Sprawdzający:... Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Trybuny przy boisku sportowym w Laskach

Przedmiar robót. Trybuny przy boisku sportowym w Laskach Przedmiar robót Trybuny przy boisku sportowym w Laskach Budowa: Roboty budowlane - dz. nr ew. gruntu 516/8 Lokalizacja: 32-329 Bolesław ul. Główna Nazwa i kod CPV: 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont ul. Wierch Kurucowy w Bukowinie Tatrzańskiej w km

Przedmiar Remont ul. Wierch Kurucowy w Bukowinie Tatrzańskiej w km Przedmiar Data: 2012-08-24 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach Przedmiar Data: 2009-04-22 Budowa: Kołaczyce Obiekt: ul. Ostoi Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont Drogi Gminnej NR R Sieklówka - Rzeki KM 0,

Przedmiar. Remont Drogi Gminnej NR R Sieklówka - Rzeki KM 0, Przedmiar Data: 2009-04-07 Budowa: Sieklówka Obiekt: Droga Gminna Ne Ewid. 113410 R m. Sieklówka Gm. Kołaczyce Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski Kosztorys ofertowy na remont nawierzchni

Kosztorys inwestorski Kosztorys ofertowy na remont nawierzchni Kosztorys inwestorski Kosztorys ofertowy na remont nawierzchni Data: 07-12-11 Budowa: Działka nr 283 i 278 obręb Ligota Mała oraz działka nr 32 i 82 obręb Połowa gm Polska Cerekiew Obiekt: Remont nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. DROGA DOJAZDOWA I MIEJSCA POSTOJOWE - Wyszyńskiego 3

Kosztorys ofertowy. DROGA DOJAZDOWA I MIEJSCA POSTOJOWE - Wyszyńskiego 3 Kosztorys ofertowy Budowa: ul. Wyszyńskiego 3 Obiekt: Droga i zabruki przy budynku Wyszyńskiego 3 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o ul. Peowiaków 8 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie Przedmiar Data: 2013-09-02 Budowa: Tarnów al. Tarnowskich dz. 1/20 Obiekt: PT Tarnów - prace drogowe Zamawiający: PKP Energetyka SA Warszawa ul. HoŜa 63/67 strona nr: 2 Przedmiar 1 Roboty drogowe 2 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont dróg w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar Remont dróg w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2013-06-16 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Remiza

Bardziej szczegółowo

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Drogi i place

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Drogi i place Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Nakłady Budowa: Budowa przedszkola pięcioodziałowego Obiekt lub rodzaj robót: Drogi i place Lokalizacja: Lubanie dz nr 77/14 Nazwa i kod CPV: 45232100-3

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie-Chyszów I etap Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar

Nawierzchnie-Chyszów I etap Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 PLAC HANDLOWY SST 01 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod

Bardziej szczegółowo

GREG-BUD PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, USŁUGI BUDOWLANE

GREG-BUD PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, USŁUGI BUDOWLANE Przedmiar robót Nazwa obiektu lub robót: Zamawiający: Gmin Czchów 32-860 Czchów Rynek 12 Jednostka opracowująca: GREG-BUD PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, USŁUGI BUDOWLANE Grzegorz Gryz 32-861 Iwkowa 455 Data

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy BUDOWA BOISKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W LUBLICY

Przedmiar robót / kosztorys ślepy BUDOWA BOISKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W LUBLICY Przedmiar robót / kosztorys ślepy Data: 2013-05-27 Budowa: Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45212221-1

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ulicy Świerkowej w Międzybrodziu Bialskim-II etap- szkody powodziowe

Kosztorys ofertowy. Remont ulicy Świerkowej w Międzybrodziu Bialskim-II etap- szkody powodziowe Kosztorys ofertowy Międzybrodziu Bialskim-II etap- szkody Data: 2011-08-25 Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Zamawiający: Gmina Czernichów z siedzibą w Tresnej 34-311 Czernichów ul. śywiecka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ISTNIEJĄCYCH DROGACH POMIĘDZY PAWILONAMI.

Przedmiar robót WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ISTNIEJĄCYCH DROGACH POMIĘDZY PAWILONAMI. Przedmiar robót Data: 2009-07-25 Budowa: KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV: 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce

Przedmiar robót. Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce Przedmiar robót Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce Budowa: PKP Intercity w Przemyślu Obiekt lub rodzaj robót: Międzytorza 201/202, 202/203, 204/205, 205/206 Inwestor: PKP Intercity SA Warszawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Odbudowa drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach w km zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009 roku

Przedmiar robót. Odbudowa drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach w km zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009 roku Przedmiar robót Odbudowa drogi gminnej ul. zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009 roku Budowa: Odbudowa drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach Obiekt lub rodzaj robót: Droga gminna - ul.

Bardziej szczegółowo

Ulica Ligonia Zawadzkie część drogowa Przedmiar robót L.p. Podstawa Specyfikacja 1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Ulica Ligonia Zawadzkie część drogowa Przedmiar robót L.p. Podstawa Specyfikacja 1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE Ulica Ligonia Zawadzkie część drogowa Przedmiar robót L.p. Podstawa Specyfikacja Opis/Obmiar opisu techniczna Obmiar Jedn. 1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 0201

Bardziej szczegółowo

Kosztorys PARKING. Narzuty: VAT 22,00% Kosztorys opracowali: Jan Muszyński,... Sprawdzający:

Kosztorys PARKING. Narzuty: VAT 22,00% Kosztorys opracowali: Jan Muszyński,... Sprawdzający: Kosztorys Data: 2009-04-28 Budowa: REMONT PARKINGU. Obiekt: PARKING Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. Brzozowa 1 Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBRĘBIE WSI WA- LERIANÓW ADRES INWESTYCJI : Walerianów, gmina

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty drogowe.

Przedmiar robót. Roboty drogowe. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont ul. Wierch Rusiński w Bukowinie Tatrzańskiej w km

Przedmiar Remont ul. Wierch Rusiński w Bukowinie Tatrzańskiej w km Przedmiar Data: 2012-09-08 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty przygotowawcze 1 KNR 201/119/4

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu.

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu. Kosztorys nakładczy 45213312-3 Utwardzenie terenu. Data: 2011-09-27 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Starym Brześciu. Obiekt/Rodzaj robót: Utwardzenie terenu i kształtowanie terenów zielonych. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont drogi do pól rolniczych w Białce Tatrzańskiej

Przedmiar. Remont drogi do pól rolniczych w Białce Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-09-08 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Jednostka opracowująca kosztorys: Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2046R KRZEMIENNA - RACZKOWA - JUROWCE W KM DO W M. RACZKOWA

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2046R KRZEMIENNA - RACZKOWA - JUROWCE W KM DO W M. RACZKOWA Przedmiar robót 2046R KRZEMIENNA - - JUROWCE W KM 12+229 DO 12+774 W M. Budowa: Przebudowa drogi dł. 545m Obiekt lub rodzaj robót: DROGA Lokalizacja:, GM. SANOK Inwestor: POWIAT SANOCKI Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 08.01.2016 Budowa: Remonty bieżni - zadanie 1 Obiekt: Bieżnia Stadion Miejski ul.lompy Zamawiający: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu Chorzów 41-500 Chorzów ul.dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu

Przedmiar robót. Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu Przedmiar robót Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu Budowa: Libiąż Obiekt lub rodzaj robót: Droga - nawierzchnia, chodniki Lokalizacja: ul. Słowackiego, ul. 11 Listopada

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Przedmiar robót Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Obiekt Budowa Inwestor ul. Nadmorska, gm. Władysławowo Gmina Miasta Władysławowo Sporządził mgr inż. Ewa Trybulska Bytów, grudzień

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km w m. BOCHNIA

Przedmiar robót. REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km w m. BOCHNIA Przedmiar robót REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km 0+000-0+135 w m. BOCHNIA Budowa: BOCHNIA UL. STRZELECKA dz. nr 3917/12 Nazwa i kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233142-6

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH)

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Data: 2015-03-05 Budowa: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork Kody

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inż. Monika STANISZ, projektant... Sprawdzający:

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inż. Monika STANISZ, projektant... Sprawdzający: Przedmiar robót Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 polegająca na budowie chodnika prawostronnego na odcinku ref. 050 od km 3+438,95 do km 3+672,97 w miejscowości Poznachowice Dolne Data: 2010-08-26 Budowa:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 6. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 6. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys 6 Obiekt Budowa budynku biurowo-socjalnego oraz budynku warsztatowego, wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, placu utwardzonego Budowa Zawiercie ul Podmiejska

Bardziej szczegółowo

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Przedmiar robót Obiekt Budowa Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3 Inwestor Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012 Kosztorys Data: 2008-06-16 Budowa: boisko do siatkówki i koszykówki Obiekt: Zamawiający: Gmina Lipnica Murowana Jednostka opracowująca kosztorys: Kosztorys opracowali: Zbigniew Seweryn,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dla: Gmina Miejska w Łęknicy Łęknica ul. Żurawska 1. Rodzaj robót: Roboty drogowe

Przedmiar robót. Dla: Gmina Miejska w Łęknicy Łęknica ul. Żurawska 1. Rodzaj robót: Roboty drogowe Przedmiar robót Dla: Gmina Miejska w Łęknicy 68-208 Łęknica ul. Żurawska 1 Rodzaj robót: Roboty drogowe Zakres robót: Przebudowa parkingu - Kod CPV 45233140-2 Lokalizacja robót: Łęknica Pl.Pokoju Str.

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 16.01

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 16.01 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 16.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK REMONT NAWIERZCHNI PARKINGU TYLKO NA DZIAŁCE 1/12 Waluta: złoty Identyfikator kosztorysu: CZYN- 3 MAJA-PARKING -164 W2 Wycena

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ul.witosa 15, - Kunice. BUDRIM Kazimierz Wierciński

KOSZTORYS ŚLEPY. ul.witosa 15, - Kunice. BUDRIM Kazimierz Wierciński BUDRIM Kazimierz Wierciński ul.witosa 5, - Kunice KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 50000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 5-6

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI DYDNIA "K.INGLOT" DZ. NR EWID 2606, 2569 W KM DO KM 0+500

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI DYDNIA K.INGLOT DZ. NR EWID 2606, 2569 W KM DO KM 0+500 W KM 0+000 DO KM 0+500 Budowa: PRZEBUDOWA DROGI Obiekt lub rodzaj robót: DROGA, 150M NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ, 350,0M NAWIERZCHNI Z PŁYT JOMB Inwestor: GMINA DYDNIA Data opracowania: Autor opracowania: 2017-10-27

Bardziej szczegółowo

Szegółowy kosztorys ofertowy. WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH i UTWARDZEBBNIE PLACÓW POD ŚMIETNIKI I TRZEPAK

Szegółowy kosztorys ofertowy. WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH i UTWARDZEBBNIE PLACÓW POD ŚMIETNIKI I TRZEPAK Szegółowy kosztorys ofertowy Budowa: Polna 32 Obiekt: Roboty brukarskie Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Polna 32 dnostka opracowująca kosztorys: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-08-05 Budowa: Budowa budynku KRUS Aleksandrów Kujawski. Przyłącza Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Obiekt: Drogi

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE Inwestor Wykonawca Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

Data: Inwestor:Gmina Kołaczyce Budowa:Remont drogi wiejskiej Lublica - Czarna na odc.400 m Obiekt:dział. ewid. nr

Data: Inwestor:Gmina Kołaczyce Budowa:Remont drogi wiejskiej Lublica - Czarna na odc.400 m Obiekt:dział. ewid. nr Urząd Gminy Kołaczyce Remont drogi wiejskiej Lublica - Czarna na odc. 400 m Data: 2007-07-12 Inwestor:Gmina Kołaczyce Budowa:Remont drogi wiejskiej Lublica - Czarna na odc.400 m Obiekt:dział. ewid. nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2. KNNR Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew cm Jednostka: szt 4,0000. ul.

Przedmiar robót. 2. KNNR Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew cm Jednostka: szt 4,0000. ul. Przebudowa ulicy Łąkowej Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] Dział nr 2. D.01.00.00 Roboty przygotowawcze Dział

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Kosztorys ofertowy Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Data: 2011-06-20 Obiekt: Mały plac zabaw Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Krakowska boczna - roboty rem.drogowe Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1. Przedmiar

Krakowska boczna - roboty rem.drogowe Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1. Przedmiar Krakowska boczna - roboty rem.drogowe Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 2) 1.1 KNR 231/815/2 36,00*1,50+16,50*1,00+3,00* 1,50+(5,50+3,00)*0,50*2+ 4,50+6,00+1,50*2,50*2 = 101,5 101,5 ~101,500 m2 1.2 KNR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys opracowali: mgr inŝ. Bogdan Krawczyk,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Kosztorys ofertowy. Kosztorys opracowali: mgr inŝ. Bogdan Krawczyk,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Kosztorys ofertowy Remont ulicy Kwiatowej w Tresnej - Data: 2012-01-05 Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Zamawiający: Gmina Czernichów z siedzibą w Tresnej 34-311 Czernichów ul. śywiecka

Bardziej szczegółowo

33 Baza Lotnictwa Transportowego Powidz ul.witkowska 8

33 Baza Lotnictwa Transportowego Powidz ul.witkowska 8 33 Baza Lotnictwa Transportowego 62-430 Powidz ul.witkowska 8 NAZWA INWESTYCJI : Roboty nawierzchniowe ADRES INWESTYCJI : Kompleks 6015 przy bud. nr 89, 33 Baza Lotnictwa Transportowego INWESTOR : 33 Baza

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont drogi do pól rolniczych w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar Remont drogi do pól rolniczych w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2011-09-05 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Remont

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4523-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o. Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o

Przedmiar robót. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o. Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o Przedmiar robót Lp. Podstawa ustalenia 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Opis robót Jedn. miary Ilość 1 KNNR 60805-- 2 KNNR 60802-- 3 KNNR 60802-020- Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający:

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający: Kosztorys ofertowy Budowa: Ogrodzenie Obiekt: Szkoła Podstawowa w Nieczajnej Dolnej Zamawiający: Gmina Dąbrowa Tarnowska ul.rynek Nr 34 ; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Nr Podstawa Opis Jedn ostka

Nr Podstawa Opis Jedn ostka Przedmiar robót Przebudowa drogi powiatowej nr 1401 S Buczkowice - Rybarzowice w Łodygowicach na długości 306,17 m Nr Podstawa Opis Jedn ostka 1 Element WYMAGANIA OGÓLNE 1.1 kalk własna Organizacja ruchu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Opis robót : Przebudow drogi gminnej nr C

Opis robót : Przebudow drogi gminnej nr C STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : Przebudowa drogi gminnej nr 180228C O b i e k t : Przebudowa drogi gminnej nr 180228C A d r e s : dr. gminna nr 180228C, odc.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Data: Budowa: Zespół obiektów sportowych w Dąbrówkach - etap III Obiekt: Bieżnia i boisko treningowe. Sprawdzający:

Przedmiar. Data: Budowa: Zespół obiektów sportowych w Dąbrówkach - etap III Obiekt: Bieżnia i boisko treningowe. Sprawdzający: Przedmiar Data: 2009-05-20 Budowa: Zespół obiektów sportowych w Dąbrówkach - etap III Obiekt: Bieżnia i boisko treningowe Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont nawierzchni placu postojowego przykościelnego z uzbrojeniem podziemnym i remont chodników przy placu kościelnym i ul. Ks. Antoniego Szlęzaka w Odporyszowie Data: 2012-02-27

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA. Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 22,00

KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA. Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 22,00 INWESTOR: KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA URZĄD GMINY W POMIECHÓWKU z siedzibą w Brodach Parcelach ul. Szkolna 1a 05-180 Pomiechówek OBIEKT: PRZEBUDOWA UL. WOLNOŚCI WE WSI POMIECHÓWEK W GM. POMIECHÓWEK

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L UL. SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L UL. SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB Kosztorys ofertowy SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB Budowa: DROGA GMINNA Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nazwa kosztorysu: PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO - SKWERU - UL. OSIEDLOWEJ W

Przedmiar robót. Nazwa kosztorysu: PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO - SKWERU - UL. OSIEDLOWEJ W Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO - SKWERU - UL. OSIEDLOWEJ W GRONOWIE ELBLĄSKIM Nazwa obiektu lub robót: DROGA GMINNA Lokalizacja: GRONOWO ELBLĄSKIE Zamawiający: GMINA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. TYŁ PROJEKTU : Przebudowa drogi osiedlowej na Osiedlu "Fort II"

Przedmiar. TYŁ PROJEKTU : Przebudowa drogi osiedlowej na Osiedlu Fort II Biuro Projektów Drogowych mgr inż. Tadeusz Cioch 37-700 Przemyśl, ul. P. Kmity 4/5, NIP 795-100-21-66 tel./fax 016 675 1194, e-mail: bpdcioch@wp.pl Przedmiar Data: 2010-09-08 Budowa: Droga Osiedlowa na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT 45233120-6 NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie budowy dróg Przebudowa ul.

Bardziej szczegółowo

chodnik Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 625) strona nr: 1 Kosztorys ofertowy

chodnik Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 625) strona nr: 1 Kosztorys ofertowy strona nr: 1 Kosztorys ofertowy J.m. Norma Ilość Cena jedn. 1 Roboty rozbiórkowe 1.1 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm 7.73*0.3 = 2,319000 6.32*(0.3+0.0)*0.5

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. Zabużańska 53a, Szczecin. Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. Zabużańska 53a, Szczecin. Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska ul. Zabużańska 53a, 71-051 Szczecin KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie terenu na dz.nr 122/2 w obrębie Dębnica Kaszubska - DROGI I CHODNIKI

Zagospodarowanie terenu na dz.nr 122/2 w obrębie Dębnica Kaszubska - DROGI I CHODNIKI Zagospodarowanie terenu na dz.nr 122/2 w obrębie Dębnica Kaszubska - DROGI I CHODNIKI Poziom cen:sekocenbud II kwartał 2010r. Stawka robocizny: Waluta:złoty Identyfikator kosztorysu: DEBNICA KASZUBSKA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont ul. Piotra Skargi w Żywcu BRANŻA DROGOWA

Przedmiar robót. Remont ul. Piotra Skargi w Żywcu BRANŻA DROGOWA Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Nazwy i kody CPV: Zamawiający: BRANŻA DROGOWA Żywiec, powiat żywiecki, województwo śląskie 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:... Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej.........................

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 1 Ul. Tysiąclecia i sięgacze 1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 d.1. 1 2 d.1. 1

1 2 3 4 5 6 7 1 Ul. Tysiąclecia i sięgacze 1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 d.1. 1 2 d.1. 1 2 4 7 Ul. Tysiąclecia i sięgacze. Roboty ziemne i rozbiórkowe 2 4 7 KNR 2-0 09-0 KNR 2-0 029-07 KNR 2-080- 02 KNR 2-08- 0 KNR 2-08- 02 KNR 2-080- 0 KNR 4-04 0-0 8 KNR 4-04 0-04 0-0 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty drogowe

Przedmiar robót. Roboty drogowe Przedmiar robót Roboty drogowe Obiekt Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Sucharskiego w Bytowie, w ciągu drogi wojewódzkiej 212 na odcinku od projektowanego ronda do ulicy Leśnej Budowa działka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Pniewo, ul.lipowa Adres inwestycji: ul. Lipowa, Pniewo; Gmina Łomża Zamawiający: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Curie-Skłdowskiej 1A,18-400 Łomża Założone wskazniki R

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Przedmiar. Sośnicowice-droga1 Przedmiar Budowa: Infrastruktura techniczna dla terenu położonego w Sośnicowicach Obiekt: Sośnicowice ul.smolnicka i Gimnazialna Zamawiający: Urząd Miasta Sośnicowice Sośnicowice 19 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor: Wykonawca: Sporządzający: Praccownia Projektowa Włodzimierz Nowicki ul.lukrecjusza 9, Włodzimierz Nowicki Przedmiar sporządził: SPIS DZIAŁÓW Zamawiający: PRZEDMIAR 042-00-750 Strona 1 DZIAŁ N

Bardziej szczegółowo

Przedmiar 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

Przedmiar 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. Obmiar (w km) [1] Białowieża - Stobno od km 3+590 do km

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Samolicz KOSZTORYS OFERTOWY Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny.........

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Budowa Kołobrzeg ul. Tarnowskiego dz. nr 10/50 obręb 14 Gmina Miejska Kołobrzeg Inwestor Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 30-03-2016 SPIS DZIAŁÓW DZIAŁ N A Z W A D Z I A Ł U 1 Roboty przygotowawcze 2 Roboty ziemne 3 Podbudowy 4 Nawierzchnie 5 Elementy ulic 6 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L HOROSZCZYCE - PODHAJCZYKI, OD KM 0+006,00 DO KM 2+025,00, DŁUGOŚCI 2 019,00 MB

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L HOROSZCZYCE - PODHAJCZYKI, OD KM 0+006,00 DO KM 2+025,00, DŁUGOŚCI 2 019,00 MB Kosztorys ofertowy HOROSZCZYCE - PODHAJCZYKI, OD KM 0+006,00 DO KM 2+025,00, DŁUGOŚCI 2 019,00 MB Budowa: DROGA GMINNA Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000- Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŻYWIEC RYNEK ŻYWIEC

MIASTO ŻYWIEC RYNEK ŻYWIEC Przedmiar robót Nazwa obiektu lub robót: Nazwy i kody CPV: Zamawiający: Jednostka opracowująca: Ulica Kraszewskiego w. 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233140-2 Roboty drogowe MIASTO ŻYWIEC

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Zabudowa Ławek i koszy w Bolesławiu na działkach nr ew. gr. 1619, 208/6, 1617, 1618/54, 715/2, 1602, 1618,72, 1621, 145/6, 1112/3, 145/5 672/22, 145/4 Budowa: Działki nr. ew.1619, 208/6,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi publicznej gminnej nr E ul. Bohaterów Warszawy, oraz drogi nr E ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach.

Przebudowa drogi publicznej gminnej nr E ul. Bohaterów Warszawy, oraz drogi nr E ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach. Przedmiar robót 1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 1.1 Nr STWiOR: D.00.00.00 Kalkulacja własna Tymczasowa organizacja ruchu 1,00 = 1,000000 1,00 1,00 kpl

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE TANEW W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR L PAARY HUTA SZUMY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TEJ DROGI O DŁUGOŚCI 1207,27 MB.

PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE TANEW W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR L PAARY HUTA SZUMY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TEJ DROGI O DŁUGOŚCI 1207,27 MB. Kosztorys ofertowy DROGI GMINNEJ NR 111714L PAARY HUTA SZUMY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TEJ DROGI O DŁUGOŚCI 1207,27 MB. ROBOTY DROGOWE - DOJAZDY DO MOSTU. Budowa: DROGA GMINNA NR 111714L Zamawiający: GMINA SUSIEC

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Kosztorys nakładczy

Kosztorys Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Darłowo, ul.wieniawskiego Gmina Miasto Darłowo Darłowo wrzesień 2010 Przedmiar Strona 2/10

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem Przedmiar robót Budowa: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 Lokalizacja: Kraków ul. Urzędnicza 65 Inwestor: ZEO Kraków Wartość kosztorysu: zł Data opracowania: 2012-10-24 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Plac

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ul. Turystycznej w Jaworzu

Kosztorys ofertowy. Remont ul. Turystycznej w Jaworzu Kosztorys ofertowy Budowa: ul. Turystyczna w Jaworzu Obiekt: Kod CPV 45233142-9 Roboty drogowe Zamawiający: Gmina Jaworze ul. Zdrojowa 82 43-384 Jaworze strona nr: 2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 3. ROBOTY ZIEMNE. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie. Razem element ROBOTY ROZBIÓRKOWE - podsumowanie. Razem element...

Kosztorys 3. ROBOTY ZIEMNE. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie. Razem element ROBOTY ROZBIÓRKOWE - podsumowanie. Razem element... 3. ROBOTY ZIEMNE 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Krzaki i podszycia gęste powyżej 60% powierzchni. D-01.02.01 2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport na

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŻYWIEC RYNEK ŻYWIEC

MIASTO ŻYWIEC RYNEK ŻYWIEC Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Nazwy i kody CPV: Zamawiający: BRANŻA DROGOWA Żywiec, powiat żywiecki, województwo śląskie 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "ARCUS" branża: BUDOWLANA PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45235110-7 Roboty w zakresie budowy płyt lotniskowych NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy J.Kościelskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Inowrocławiu - Etap 1"

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy J.Kościelskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Inowrocławiu - Etap 1 STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Miasto Inowrocław ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznań SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data: 2017-09-04

Bardziej szczegółowo

1. Roboty ziemne. 2. Podbudowa 1 KNR-0201-01-19-3 2 KNR-0201-02-05-2 3 KNR-0201-02-14-2 4 KNR-0201-02-05-2 5 KNR-0201-02-14-2 6 KNR-0201-01-01-1

1. Roboty ziemne. 2. Podbudowa 1 KNR-0201-01-19-3 2 KNR-0201-02-05-2 3 KNR-0201-02-14-2 4 KNR-0201-02-05-2 5 KNR-0201-02-14-2 6 KNR-0201-01-01-1 2. Podbudowa 1. Roboty ziemne 1 KNR-0201-01-19-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Ilość: 1,011 Jedn.: km 2 KNR-0201-02-05-2 Roboty ziemne wykonywane koparkami

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni dróg wewnętrznych z miesznek mineralno-bitumicznych w kompleksie wojskowym przy ul. Balonowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. DROGA GOSPODARCZA W PARKU ZAMKOWYM W śywcu

Przedmiar. DROGA GOSPODARCZA W PARKU ZAMKOWYM W śywcu Przedmiar Data: 2007-10-01 Budowa: BRANśA DROGOWA Obiekt: DROGA GOSPODARCZA DO NOWEJ STAJNI PARKOWEJ Zamawiający: URZĄD MIEJSKI W śywcu, RYNEK 2, 34-300 śywiec Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr St. Nowakowska,...

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr St. Nowakowska,... Przedmiar Przebudowa ciagu drogi powiatowej - ul. Lesnej w Starachowicach wraz z wykonaniem zatok autobusowych na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopalnianą do skrzyżowania z drogą do Lipia. Skrzyzowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Zagospodarowanie terenu

PRZEDMIAR ROBÓT Zagospodarowanie terenu Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: zł PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt: ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIELNIE Budowa: MIELNO gm. MIELNO, DZ. NR 140/2, OBR. NR 0012 Inwestor: KRAJOWE ZRZESZENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DETAL Piotr Iskrzyński 97-500 Radomsko ul Ciepła 56 45233140-2 Roboty drogowe PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa parkingu wraz z oświetleniem na działce

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Częstochowa ul. Chełmońskiego 13. PROJKONS Zakład Usługowo - Handlowy Brymora Jarosław

PRZEDMIAR Częstochowa ul. Chełmońskiego 13. PROJKONS Zakład Usługowo - Handlowy Brymora Jarosław PROJKONS Zakład Usługowo - Handlowy Brymora Jarosław 42-2 Częstochowa ul. Chełmońskiego 13 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 451-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR l DOŁHOBYCZÓW - HOROSZCZYCE, OD KM 0+000,00 DO KM 1+260,00, DŁUGOŚCI 1260,00 MB

Kosztorys ofertowy. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR l DOŁHOBYCZÓW - HOROSZCZYCE, OD KM 0+000,00 DO KM 1+260,00, DŁUGOŚCI 1260,00 MB Kosztorys ofertowy DOŁHOBYCZÓW - HOROSZCZYCE, OD KM 0+000,00 DO KM 1+260,00, DŁUGOŚCI 1260,00 MB Budowa: DROGA GMINNA Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo