Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH"

Transkrypt

1 Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Data: Kody CPV: Roboty rozbiórkowe Roboty w zakresie nawierzchni ulic Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania Obiekt: UL. KUŚNIERSKA I BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Zamawiający: GMINA KOŁACZYCE, KOŁACZYCE, UL. RYNEK 1 Jednostka opracowująca kosztorys: URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH, KOŁACZYCE, UL. RYNEK 1

2 strona nr: 2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. Jedn. 1 UL. KUŚNIERSKA 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 128,00 m KNNR 6/805/7 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 50x50x7 cm 75,73 m KNNR 6/802/6 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15 cm, mechanicznie /chodniki i zjazdy/ 38,27 0,7 m KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 20,34 m KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu 20,34 2 m CJ 11/2005/4 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki, głębokość frezowania 4 cm 282,00 m KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0,06 km 1.2 PODBUDOWA KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny /uzupełnienie podbudowy w miejscach przekopów/ 39,00 m KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 16,38 m KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu 16,38 2 m KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm /pospółka gr. 15 cm/ 39,00 m KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm /mieszanka z kruszywa łamanego gr.15 cm/ 39,00 m2 1.3 NAWIERZCHNIA KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu 282,00 m KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem 282,00 m KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t 282,00 m KNNR 6/309/2 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10 t 282,00 m2 1.4 KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa /w tym 8 szt istniejących do ponownego wbudowania/ 128,00 m KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową /na zjazdach/ 35,40 m KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła 1,42 m3 1.5 CHODNIKI, ZJAZDY KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny 138,00 0,5 m KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 28,98 m KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu 28,98 2 m KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm /mieszanka z kruszywa łamanego gr.15 cm/ 138,00 m2 PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH

3 strona nr: 3 Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. Jedn KNNR 6/502/3 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara /chodniki/ 86,00 m KNNR 6/502/3 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa /zjazdy/ 40,00 m2 1.6 ROBOTY TOWARZYSZĄCE KNNR 6/606/3 ANALOGIA - Ścieki z elementów prefabrykowanych, odwodnienia liniowe z rusztem ocynkowanym 6,00 m KNR 231/402/3 Ława pod odwodnienie liniowe, betonowa zwykła 0,24 m KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe 3,00 szt KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory gazowe 2,00 szt UL. KUŚNIERSKA

4 strona nr: 4 Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. Jedn ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5 cm /pod poszerzany chodnik/ 60,00 m KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 128,00 m KNNR 6/805/7 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 50x50x7 cm 123,91 m KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4 cm, mechanicznie 10,79 m KNNR 6/802/6 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15 cm, mechanicznie /chodniki i zjazdy/ 3,30 0,7 m KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 20,77 m KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu 20,77 2 m CJ 11/2005/4 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki, głębokość frezowania 4 cm 272,95 m KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0,06 km 2.2 PODBUDOWA KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny /poszerzenia jezdni w miejscu istniejących chodników+uzupełnienie w miejscach przekopów/ 49,20 m KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 20,66 m KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu 20,66 2 m KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm /pospółka gr. 15 cm/ 49,20 m KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm /mieszanka z kruszywa łamanego gr.15 cm/ 49,20 m2 2.3 NAWIERZCHNIA KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu 288,70 m KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem 288,70 m KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t 288,70 m KNNR 6/309/2 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10 t 288,70 m2 2.4 KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa /w tym 8 szt istniejących do ponownego wbudowania/ 128,00 m KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową /na zjazdach/ 11,50 m KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła 0,46 m3 2.5 CHODNIKI, ZJAZDY KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny 153,00 0,5 m KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 32,13 m KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu 32,13 2 m KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm /mieszanka z kruszywa łamanego gr.15 cm/ 135,00 m2

5 strona nr: 5 Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. Jedn KNNR 6/502/3 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara /chodniki/ 95,00 m KNNR 6/502/3 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa /zjazdy/ 40,00 m2 2.6 ROBOTY TOWARZYSZĄCE KNNRS 9/901/7 Słupy żelbetowe, demontaż słupa pojedynczego bez ustrojów 1,00 szt KNNR 6/806/7 Obrzeża trawnikowe 6x20 cm na podsypce piaskowej - rozebranie 13,00 m KNNR 6/502/2 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara 3,90 m KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe 3,00 szt KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory gazowe 1,00 szt KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne 1,00 szt KNR 231/1406/5 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne 1,00 szt

6 strona nr: 6 Kosztorys ślepy 1 UL. KUŚNIERSKA 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 128,00 m robocizna r-g 0,238 0, KNNR 6/805/7 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 50x50x7 cm 75,73 m2 robocizna r-g 0,283 0, KNNR 6/802/6 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15 cm, mechanicznie /chodniki i zjazdy/ 38,27 m2 krotność=0,7 = 0,7 robocizna r-g 0,943 0,66010 Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5 m3/min (1) m-g 0,296 0, KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 20,34 m3 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,177 0, KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu 20,34 m3 krotność=2 = 2 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,037 0, CJ 11/2005/4 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki, głębokość frezowania 4 cm 282,00 m2 robocizna r-g 0,04 0,04000 Samochód samowyładowczy t (1) m-g 0,035 0,03500 Frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g 0,012 0, KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0,06 km robocizna r-g 56 56,00000 Słupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0,11 0,11000 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 1,5 1,50000 Ogółem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.2 PODBUDOWA KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny /uzupełnienie podbudowy w miejscach przekopów/ 39,00 m2 robocizna r-g 0,0336 0,03360 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0057 0,00570 Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1) m-g 0,0082 0, KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 16,38 m3 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,177 0, KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu 16,38 m3 krotność=2 = 2 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,037 0,07400 PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH

7 strona nr: KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm /pospółka gr. 15 cm/ 39,00 m2 robocizna r-g 0,0134 0,01340 Pospółka - uziarnienie 0-63mm m3 0,246 0,24600 Woda przemysłowa m3 0,02 0,02000 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0026 0,00260 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0182 0, KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm /mieszanka z kruszywa łamanego gr.15 cm/ 39,00 m2 robocizna r-g 0,0309 0,03090 Miał kamienny łamany (kruszyny) mm t 0,0143 0,01430 Mieszanka z kruszyw łamanych t 0,318 0,31800 Woda przemysłowa m3 0,015 0,01500 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0039 0,00390 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0347 0,03470 Ogółem PODBUDOWA 1.3 NAWIERZCHNIA KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu 282,00 m2 robocizna r-g 0,0058 0,00580 Woda przemysłowa m3 0,008 0,00800 Ciągnik kołowy 37 kw (50 KM) (1) m-g 0,0017 0,00170 Szczotka mechaniczna (bez ciągnika) mm m-g 0,0017 0, KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem 282,00 m2 robocizna r-g 0,0076 0,00760 Asfalt drogowy stały kg 0,51 0,51000 Olej (paliwo technologiczne) dm3 0,018 0,01800 Ciągnik kołowy 37 kw (50 KM) (1) m-g 0,0122 0,01220 Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3 (2) m-g 0,0122 0, KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t 282,00 m2 robocizna r-g 0,0312 0,03120 Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wiążącej t 0,0995 0,09950 Rozkładarka mas bitumicznych 3.5m (2) m-g 0,0068 0,00680 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 0,0171 0,01710 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0068 0,00680 Walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t (1) m-g 0,0068 0, KNNR 6/309/2 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10 t 282,00 m2 robocizna r-g 0,0399 0,03990 Masa mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa, do warstwy ścieralnej t 0,1 0,10000 Rozkładarka mas bitumicznych 3.5m (2) m-g 0,0075 0,00750 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 0,018 0,01800 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0075 0,00750 Walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t (1) m-g 0,0075 0,00750 Ogółem NAWIERZCHNIA UL. KUŚNIERSKA

8 strona nr: KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa /w tym 8 szt istniejących do ponownego wbudowania/ 128,00 m robocizna r-g 0,587 0,58700 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,0208 0,02080 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,0006 0,00060 Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x15cm m 0,9532 0,95320 Piasek zwykły m3 0,0195 0,01950 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0039 0,00390 Woda przemysłowa m3 0,0136 0, KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową /na zjazdach/ 35,40 m robocizna r-g 0,277 0,27700 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0016 0,00160 Obrzeże trawnikowe betonowe 100x30x8 cm kolorowe m 1,02 1,02000 Piasek zwykły m3 0,0055 0,00550 Woda przemysłowa m3 0,0014 0, KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła 1,42 m3 robocizna r-g 9,88 9,88000 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 1,04 1,04000 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,03 0,03000 Piasek zwykły m3 0,34 0,34000 Woda m3 0,47 0,47000 Ogółem KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA 1.5 CHODNIKI, ZJAZDY KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny 138,00 m2 krotność=0,5 = 0,5 robocizna r-g 0,0336 0,01680 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0057 0,00285 Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1) m-g 0,0082 0, KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 28,98 m3 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,177 0, KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu 28,98 m3 krotność=2 = 2 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,037 0, KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm /mieszanka z kruszywa łamanego gr.15 cm/ 138,00 m2 robocizna r-g 0,0309 0,03090 Miał kamienny łamany (kruszyny) mm t 0,0143 0,01430 Mieszanka z kruszyw łamanych t 0,318 0,31800 Woda przemysłowa m3 0,015 0,01500 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0039 0,00390 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0347 0, KNNR 6/502/3 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara /chodniki/ 86,00 m2 robocizna r-g 1,23 1,23000 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0117 0,01170 Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara m2 1,02 1,02000 Piasek zwykły m3 0,0818 0,08180 Woda przemysłowa m3 0,027 0,02700 Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,13 0,13000 UL. KUŚNIERSKA

9 strona nr: KNNR 6/502/3 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa /zjazdy/ 40,00 m2 robocizna r-g 1,23 1,23000 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0117 0,01170 Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, kolorowa m2 1,02 1,02000 Piasek zwykły m3 0,0818 0,08180 Woda przemysłowa m3 0,027 0,02700 Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,13 0,13000 Ogółem CHODNIKI, ZJAZDY 1.6 ROBOTY TOWARZYSZĄCE KNNR 6/606/3 ANALOGIA - Ścieki z elementów prefabrykowanych, odwodnienia liniowe z rusztem ocynkowanym robocizna r-g 0,348 0,34800 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0051 0,00510 Piasek zwykły m3 0,0123 0,01230 Odwodnienie liniowe polimerobetonowe z rusztem ocynkowanym m 1,02 1,02000 Woda przemysłowa m3 0,008 0, KNR 231/402/3 Ława pod odwodnienie liniowe, betonowa zwykła robocizna r-g 9,88 9,88000 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 1,04 1,04000 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,03 0,03000 Piasek zwykły m3 0,34 0,34000 Woda m3 0,47 0, KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe robocizna r-g 10,275 10,27500 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,213 0,21300 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0123 0,01230 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości mm m3 0,0234 0,02340 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,124 0,12400 Piasek zwykły m3 0,0215 0,02150 Woda m3 0,0091 0, KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory gazowe robocizna r-g 5,051 5,05100 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,093 0,09300 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0053 0,00530 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości mm m3 0,0109 0,01090 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,058 0,05800 Piasek zwykły m3 0,0094 0,00940 Woda m3 0,004 0,00400 Ogółem ROBOTY TOWARZYSZĄCE 6,00 m 0,24 m3 3,00 szt 2,00 szt UL. KUŚNIERSKA

10 strona nr: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5 cm /pod poszerzany chodnik/ 60,00 m robocizna r-g 0,0395 0,03950 Woda m3 0,008 0,00800 Materiały inne (Materiały) % 2,5 Piła spal.do cięcia nawie.11kw m-g 0,0628 0,06280 Środek transportowy (1) m-g 0,0094 0, KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 128,00 m robocizna r-g 0,238 0, KNNR 6/805/7 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 50x50x7 cm 123,91 m2 robocizna r-g 0,283 0, KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4 cm, mechanicznie 10,79 m2 robocizna r-g 0,283 0,28300 Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5 m3/min (1) m-g 0,089 0, KNNR 6/802/6 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15 cm, mechanicznie /chodniki i zjazdy/ 3,30 m2 krotność=0,7 = 0,7 robocizna r-g 0,943 0,66010 Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5 m3/min (1) m-g 0,296 0, KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 20,77 m3 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,177 0, KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu 20,77 m3 krotność=2 = 2 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,037 0, CJ 11/2005/4 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki, głębokość frezowania 4 cm 272,95 m2 robocizna r-g 0,04 0,04000 Samochód samowyładowczy t (1) m-g 0,035 0,03500 Frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g 0,012 0, KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0,06 km robocizna r-g 56 56,00000 Słupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0,11 0,11000 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 1,5 1,50000 Ogółem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2.2 PODBUDOWA KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny /poszerzenia jezdni w miejscu istniejących chodników+uzupełnienie w miejscach przekopów/ 49,20 m2 robocizna r-g 0,0336 0,03360 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0057 0,00570 Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1) m-g 0,0082 0, KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 20,66 m3 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,177 0, KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu 20,66 m3 krotność=2 = 2 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,037 0,07400

11 strona nr: KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm /pospółka gr. 15 cm/ 49,20 m2 robocizna r-g 0,0134 0,01340 Pospółka - uziarnienie 0-63mm m3 0,246 0,24600 Woda przemysłowa m3 0,02 0,02000 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0026 0,00260 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0182 0, KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm /mieszanka z kruszywa łamanego gr.15 cm/ 49,20 m2 robocizna r-g 0,0309 0,03090 Miał kamienny łamany (kruszyny) mm t 0,0143 0,01430 Mieszanka z kruszyw łamanych t 0,318 0,31800 Woda przemysłowa m3 0,015 0,01500 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0039 0,00390 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0347 0,03470 Ogółem PODBUDOWA 2.3 NAWIERZCHNIA KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu 288,70 m2 robocizna r-g 0,0058 0,00580 Woda przemysłowa m3 0,008 0,00800 Ciągnik kołowy 37 kw (50 KM) (1) m-g 0,0017 0,00170 Szczotka mechaniczna (bez ciągnika) mm m-g 0,0017 0, KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem 288,70 m2 robocizna r-g 0,0076 0,00760 Asfalt drogowy stały kg 0,51 0,51000 Olej (paliwo technologiczne) dm3 0,018 0,01800 Ciągnik kołowy 37 kw (50 KM) (1) m-g 0,0122 0,01220 Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3 (2) m-g 0,0122 0, KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t 288,70 m2 robocizna r-g 0,0312 0,03120 Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wiążącej t 0,0995 0,09950 Rozkładarka mas bitumicznych 3.5m (2) m-g 0,0068 0,00680 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 0,0171 0,01710 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0068 0,00680 Walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t (1) m-g 0,0068 0, KNNR 6/309/2 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10 t 288,70 m2 robocizna r-g 0,0399 0,03990 Masa mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa, do warstwy ścieralnej t 0,1 0,10000 Rozkładarka mas bitumicznych 3.5m (2) m-g 0,0075 0,00750 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 0,018 0,01800 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0075 0,00750 Walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t (1) m-g 0,0075 0,00750 Ogółem NAWIERZCHNIA

12 strona nr: KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa /w tym 8 szt istniejących do ponownego wbudowania/ 128,00 m robocizna r-g 0,587 0,58700 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,0208 0,02080 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,0006 0,00060 Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x15cm m 0,9532 0,95320 Piasek zwykły m3 0,0195 0,01950 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0039 0,00390 Woda przemysłowa m3 0,0136 0, KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową /na zjazdach/ 11,50 m robocizna r-g 0,277 0,27700 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0016 0,00160 Obrzeże trawnikowe betonowe 100x30x8 cm kolorowe m 1,02 1,02000 Piasek zwykły m3 0,0055 0,00550 Woda przemysłowa m3 0,0014 0, KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła 0,46 m3 robocizna r-g 9,88 9,88000 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 1,04 1,04000 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,03 0,03000 Piasek zwykły m3 0,34 0,34000 Woda m3 0,47 0,47000 Ogółem KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA 2.5 CHODNIKI, ZJAZDY KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny 153,00 m2 krotność=0,5 = 0,5 robocizna r-g 0,0336 0,01680 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0057 0,00285 Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1) m-g 0,0082 0, KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 32,13 m3 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,177 0, KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu 32,13 m3 krotność=2 = 2 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,037 0, KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm /mieszanka z kruszywa łamanego gr.15 cm/ 135,00 m2 robocizna r-g 0,0309 0,03090 Miał kamienny łamany (kruszyny) mm t 0,0143 0,01430 Mieszanka z kruszyw łamanych t 0,318 0,31800 Woda przemysłowa m3 0,015 0,01500 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0039 0,00390 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0347 0, KNNR 6/502/3 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara /chodniki/ 95,00 m2 robocizna r-g 1,23 1,23000 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0117 0,01170 Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara m2 1,02 1,02000 Piasek zwykły m3 0,0818 0,08180 Woda przemysłowa m3 0,027 0,02700 Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,13 0,13000

13 strona nr: KNNR 6/502/3 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa /zjazdy/ 40,00 m2 robocizna r-g 1,23 1,23000 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0117 0,01170 Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, kolorowa m2 1,02 1,02000 Piasek zwykły m3 0,0818 0,08180 Woda przemysłowa m3 0,027 0,02700 Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,13 0,13000 Ogółem CHODNIKI, ZJAZDY 2.6 ROBOTY TOWARZYSZĄCE KNNRS 9/901/7 Słupy żelbetowe, demontaż słupa pojedynczego bez ustrojów 1,00 szt robocizna r-g 4,88 4,88000 Koparka podsiębierna 0.15 m3 (1) m-g 0,074 0,07400 Przyczepa dłużycowa do samochodu, do 4.5 t m-g 0,4 0,40000 Środek transportowy (1) m-g 0,45 0,45000 Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 1,12 1, KNNR 6/806/7 Obrzeża trawnikowe 6x20 cm na podsypce piaskowej - rozebranie 13,00 m robocizna r-g 0,0451 0, KNNR 6/502/2 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara 3,90 m2 robocizna r-g 1,17 1,17000 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0117 0,01170 Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara m2 1,02 1,02000 Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,0788 0,07880 Woda przemysłowa m3 0,026 0,02600 Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,13 0, KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe 3,00 szt robocizna r-g 10,275 10,27500 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,213 0,21300 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0123 0,01230 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości mm m3 0,0234 0,02340 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,124 0,12400 Piasek zwykły m3 0,0215 0,02150 Woda m3 0,0091 0, KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory gazowe 1,00 szt robocizna r-g 5,051 5,05100 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,093 0,09300 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0053 0,00530 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości mm m3 0,0109 0,01090 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,058 0,05800 Piasek zwykły m3 0,0094 0,00940 Woda m3 0,004 0, KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne 1,00 szt robocizna r-g 7,563 7,56300 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,142 0,14200 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0, ,00813 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości mm m3 0,0146 0,01460 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,087 0,08700 Piasek zwykły m3 0,0143 0,01430 Woda m3 0,0061 0,00610

14 strona nr: KNR 231/1406/5 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne 1,00 szt robocizna r-g 13,343 13,34300 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,273 0,27300 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0161 0,01610 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości mm m3 0,03 0,03000 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,164 0,16400 Piasek zwykły m3 0,0284 0,02840 Woda m3 0,0121 0,01210 Ogółem ROBOTY TOWARZYSZĄCE Podsumowanie kosztorysu Wartość kosztorysu netto:

15 strona nr: 15 Zestawienie robocizny Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość Wartość 1. Betoniarze grupa II r-g 66, Betoniarze grupa III r-g 28,14 3. Robotnicy r-g 744, Robotnicy grupa I r-g 1, Robotnicy grupa II r-g 23,2634 (z dokładnością do zaokrągleń): 862,69268 Zestawienie materiałów Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość Wartość 1. Asfalt drogowy stały kg 291, Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 9, Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 4, Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości mm m3 0, Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0, Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1, Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara m2 3, Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, kolorowa m2 81,6 9. Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara m2 184, Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x15cm m 244, Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wiążącej t 56, Masa mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa, do warstwy ścieralnej t 57, Miał kamienny łamany (kruszyny) mm t 5, Mieszanka z kruszyw łamanych t 114, Obrzeże trawnikowe betonowe 100x30x8 cm kolorowe m 47, Odwodnienie liniowe polimerobetonowe z rusztem ocynkowanym m 6, Olej (paliwo technologiczne) dm3 10, Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0, Piasek zwykły m3 27, Pospółka - uziarnienie 0-63mm m3 21, Słupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0, Woda m3 1, Woda przemysłowa m3 22,49126 (z dokładnością do zaokrągleń): Zestawienie sprzętu Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość Wartość 1. Ciągnik kołowy 37 kw (50 KM) (1) m-g 7, Frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g 6, Koparka podsiębierna 0.15 m3 (1) m-g 0, Piła spal.do cięcia nawie.11kw m-g 3, Przyczepa dłużycowa do samochodu, do 4.5 t m-g 0,4 6. Rozkładarka mas bitumicznych 3.5m (2) m-g 8, Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 2, Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,18 9. Samochód samowyładowczy t (1) m-g 19, Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 20, Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 34, Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3 (2) m-g 6, Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5 m3/min (1) m-g 9, Szczotka mechaniczna (bez ciągnika) mm m-g 0, Środek transportowy (1) m-g 1, Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 22, Walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t (1) m-g 8, Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1) m-g 1, Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 34, Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 1,12 m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 191,00889 PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH

16 strona nr: 16 Tabela elementów scalonych UL. KUŚNIERSKA 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.2 PODBUDOWA 1.3 NAWIERZCHNIA 1.4 KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA 1.5 CHODNIKI, ZJAZDY 1.6 ROBOTY TOWARZYSZĄCE Suma elementów rozdziału Nazwa elementu Wartość rozdziału: Wartość z narzutami 2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2.2 PODBUDOWA 2.3 NAWIERZCHNIA 2.4 KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA 2.5 CHODNIKI, ZJAZDY 2.6 ROBOTY TOWARZYSZĄCE Suma elementów rozdziału Nazwa elementu Wartość rozdziału: Wartość z narzutami UL. KUŚNIERSKA Podsumowanie tabeli elementów scalonych Nazwa rozdziału Wartość Dodatki Wartość rozdziału rozdziału netto Suma: Wartość kosztorysu: PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach Przedmiar Data: 2009-04-22 Budowa: Kołaczyce Obiekt: ul. Ostoi Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ISTNIEJĄCYCH DROGACH POMIĘDZY PAWILONAMI.

Przedmiar robót WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ISTNIEJĄCYCH DROGACH POMIĘDZY PAWILONAMI. Przedmiar robót Data: 2009-07-25 Budowa: KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV: 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inż. Monika STANISZ, projektant... Sprawdzający:

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inż. Monika STANISZ, projektant... Sprawdzający: Przedmiar robót Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 polegająca na budowie chodnika prawostronnego na odcinku ref. 050 od km 3+438,95 do km 3+672,97 w miejscowości Poznachowice Dolne Data: 2010-08-26 Budowa:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

Przedmiar 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. Obmiar (w km) [1] Białowieża - Stobno od km 3+590 do km

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ulicy Świerkowej w Międzybrodziu Bialskim-II etap- szkody powodziowe

Kosztorys ofertowy. Remont ulicy Świerkowej w Międzybrodziu Bialskim-II etap- szkody powodziowe Kosztorys ofertowy Międzybrodziu Bialskim-II etap- szkody Data: 2011-08-25 Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Zamawiający: Gmina Czernichów z siedzibą w Tresnej 34-311 Czernichów ul. śywiecka

Bardziej szczegółowo

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Drogi i place

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Drogi i place Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Nakłady Budowa: Budowa przedszkola pięcioodziałowego Obiekt lub rodzaj robót: Drogi i place Lokalizacja: Lubanie dz nr 77/14 Nazwa i kod CPV: 45232100-3

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Przedmiar robót Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Obiekt Budowa Inwestor ul. Nadmorska, gm. Władysławowo Gmina Miasta Władysławowo Sporządził mgr inż. Ewa Trybulska Bytów, grudzień

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-08-30 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys opracowali: mgr inŝ. Bogdan Krawczyk,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Kosztorys ofertowy. Kosztorys opracowali: mgr inŝ. Bogdan Krawczyk,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Kosztorys ofertowy Remont ulicy Kwiatowej w Tresnej - Data: 2012-01-05 Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Zamawiający: Gmina Czernichów z siedzibą w Tresnej 34-311 Czernichów ul. śywiecka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. DROGA DOJAZDOWA I MIEJSCA POSTOJOWE - Wyszyńskiego 3

Kosztorys ofertowy. DROGA DOJAZDOWA I MIEJSCA POSTOJOWE - Wyszyńskiego 3 Kosztorys ofertowy Budowa: ul. Wyszyńskiego 3 Obiekt: Droga i zabruki przy budynku Wyszyńskiego 3 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o ul. Peowiaków 8 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. TYŁ PROJEKTU : Przebudowa drogi osiedlowej na Osiedlu "Fort II"

Przedmiar. TYŁ PROJEKTU : Przebudowa drogi osiedlowej na Osiedlu Fort II Biuro Projektów Drogowych mgr inż. Tadeusz Cioch 37-700 Przemyśl, ul. P. Kmity 4/5, NIP 795-100-21-66 tel./fax 016 675 1194, e-mail: bpdcioch@wp.pl Przedmiar Data: 2010-09-08 Budowa: Droga Osiedlowa na

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie Przedmiar Data: 2013-09-02 Budowa: Tarnów al. Tarnowskich dz. 1/20 Obiekt: PT Tarnów - prace drogowe Zamawiający: PKP Energetyka SA Warszawa ul. HoŜa 63/67 strona nr: 2 Przedmiar 1 Roboty drogowe 2 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBRĘBIE WSI WA- LERIANÓW ADRES INWESTYCJI : Walerianów, gmina

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont Drogi Gminnej NR R Sieklówka - Rzeki KM 0,

Przedmiar. Remont Drogi Gminnej NR R Sieklówka - Rzeki KM 0, Przedmiar Data: 2009-04-07 Budowa: Sieklówka Obiekt: Droga Gminna Ne Ewid. 113410 R m. Sieklówka Gm. Kołaczyce Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont ul. Wierch Spiski w Bukowinie Tatrzańskiej w km

Przedmiar Remont ul. Wierch Spiski w Bukowinie Tatrzańskiej w km Przedmiar Data: 2012-09-08 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Prace drogowe

Przedmiar. Prace drogowe Przedmiar Data: 2014-04-05 Budowa: Zaplecze Techniczne Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego w Nowym Sączu Obiekt: Nowy Sącz Zamawiający: PKP Energetyka Kraków ul. Kamienna 14 Sprawdzający:... Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Krakowska boczna - roboty rem.drogowe Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1. Przedmiar

Krakowska boczna - roboty rem.drogowe Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1. Przedmiar Krakowska boczna - roboty rem.drogowe Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 2) 1.1 KNR 231/815/2 36,00*1,50+16,50*1,00+3,00* 1,50+(5,50+3,00)*0,50*2+ 4,50+6,00+1,50*2,50*2 = 101,5 101,5 ~101,500 m2 1.2 KNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty drogowe

Przedmiar robót. Roboty drogowe Przedmiar robót Roboty drogowe Obiekt Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Sucharskiego w Bytowie, w ciągu drogi wojewódzkiej 212 na odcinku od projektowanego ronda do ulicy Leśnej Budowa działka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ul.witosa 15, - Kunice. BUDRIM Kazimierz Wierciński

KOSZTORYS ŚLEPY. ul.witosa 15, - Kunice. BUDRIM Kazimierz Wierciński BUDRIM Kazimierz Wierciński ul.witosa 5, - Kunice KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 50000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 5-6

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie terenu na dz.nr 122/2 w obrębie Dębnica Kaszubska - DROGI I CHODNIKI

Zagospodarowanie terenu na dz.nr 122/2 w obrębie Dębnica Kaszubska - DROGI I CHODNIKI Zagospodarowanie terenu na dz.nr 122/2 w obrębie Dębnica Kaszubska - DROGI I CHODNIKI Poziom cen:sekocenbud II kwartał 2010r. Stawka robocizny: Waluta:złoty Identyfikator kosztorysu: DEBNICA KASZUBSKA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH)

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Data: 2015-03-05 Budowa: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork Kody

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT PARKINGÓW

Przedmiar robót REMONT PARKINGÓW Przedmiar robót REMONT PARKINGÓW Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY DROGOWE Inwestor: Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk, ul. Reymonta 27 30-059 Kraków Jednostka opracowująca kosztorys: G.M.P.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont dróg w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar Remont dróg w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2013-06-16 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Remiza

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 08.01.2016 Budowa: Remonty bieżni - zadanie 1 Obiekt: Bieżnia Stadion Miejski ul.lompy Zamawiający: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu Chorzów 41-500 Chorzów ul.dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie-Chyszów I etap Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar

Nawierzchnie-Chyszów I etap Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 PLAC HANDLOWY SST 01 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty drogowe.

Przedmiar robót. Roboty drogowe. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski - nakładczy. Remont schodów zewnętrznych Gimnazjum nr 4 w Olkuszu.

Kosztorys inwestorski - nakładczy. Remont schodów zewnętrznych Gimnazjum nr 4 w Olkuszu. Kosztorys inwestorski - nakładczy Data: 2016-08-26 Budowa: Remont schodów Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Bardziej szczegółowo

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Przedmiar robót Obiekt Budowa Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3 Inwestor Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni dróg wewnętrznych z miesznek mineralno-bitumicznych w kompleksie wojskowym przy ul. Balonowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Odbudowa drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach w km zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009 roku

Przedmiar robót. Odbudowa drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach w km zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009 roku Przedmiar robót Odbudowa drogi gminnej ul. zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009 roku Budowa: Odbudowa drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach Obiekt lub rodzaj robót: Droga gminna - ul.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu.

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu. Kosztorys nakładczy 45213312-3 Utwardzenie terenu. Data: 2011-09-27 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Starym Brześciu. Obiekt/Rodzaj robót: Utwardzenie terenu i kształtowanie terenów zielonych. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE Inwestor Wykonawca Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Utwardzenie ścieżki komunikacyjnej na terenie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranwej

Kosztorys inwestorski. Utwardzenie ścieżki komunikacyjnej na terenie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranwej Kosztorys inwestorski Utwardzenie ścieżki komunikacyjnej Data: 2010-02-15 Budowa: Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej Zyndranowa 1, 38-454 Tylawa Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont ul. Wierch Kurucowy w Bukowinie Tatrzańskiej w km

Przedmiar Remont ul. Wierch Kurucowy w Bukowinie Tatrzańskiej w km Przedmiar Data: 2012-08-24 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ W OSIEDLU MIESZKANIOWYM - W MIEJSCOWOSCI GOŁĘBIE, GMINA DOŁHOBYCZÓW.

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ W OSIEDLU MIESZKANIOWYM - W MIEJSCOWOSCI GOŁĘBIE, GMINA DOŁHOBYCZÓW. Kosztorys ofertowy MIESZKANIOWYM - W MIEJSCOWOSCI GOŁĘBIE, GMINA Budowa: DROGA OSIEDLOWA Obiekt: DZIAŁKA NR 219/14 Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Samolicz sykal.pl KOSZTORYS OFERTOWY CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Rodzaj robót: Remont jezdni ul. Bukowskiej w Strykowie na dł. 3000 mb Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen....

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Pniewo, ul.lipowa Adres inwestycji: ul. Lipowa, Pniewo; Gmina Łomża Zamawiający: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Curie-Skłdowskiej 1A,18-400 Łomża Założone wskazniki R

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski Kosztorys ofertowy na remont nawierzchni

Kosztorys inwestorski Kosztorys ofertowy na remont nawierzchni Kosztorys inwestorski Kosztorys ofertowy na remont nawierzchni Data: 07-12-11 Budowa: Działka nr 283 i 278 obręb Ligota Mała oraz działka nr 32 i 82 obręb Połowa gm Polska Cerekiew Obiekt: Remont nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Zamek Żupny w Wieliczce - remont dziedzińca Zamku -nawierzchnie - przeliczenie 2014 r.(2)

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Zamek Żupny w Wieliczce - remont dziedzińca Zamku -nawierzchnie - przeliczenie 2014 r.(2) Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Zamek Żupny w Wieliczce Inwestor: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka ul. Zamkowa Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownie Konserwacji Zabytków ARKONA sp.o.o. Kraków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version  WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki 61-716 Poznań ul. Kosciuszki 112 a/12 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233260-9

Bardziej szczegółowo

Szegółowy kosztorys ofertowy. WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH i UTWARDZEBBNIE PLACÓW POD ŚMIETNIKI I TRZEPAK

Szegółowy kosztorys ofertowy. WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH i UTWARDZEBBNIE PLACÓW POD ŚMIETNIKI I TRZEPAK Szegółowy kosztorys ofertowy Budowa: Polna 32 Obiekt: Roboty brukarskie Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Polna 32 dnostka opracowująca kosztorys: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L UL. SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L UL. SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB Kosztorys ofertowy SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB Budowa: DROGA GMINNA Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

chodnik Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 625) strona nr: 1 Kosztorys ofertowy

chodnik Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 625) strona nr: 1 Kosztorys ofertowy strona nr: 1 Kosztorys ofertowy J.m. Norma Ilość Cena jedn. 1 Roboty rozbiórkowe 1.1 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm 7.73*0.3 = 2,319000 6.32*(0.3+0.0)*0.5

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY 45233252-0, Roboty w zakresie naw Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 233252-0,Roboty w zakresie nawierzchni ulic NAZWA

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Przebudowa i remont ulicy Magazynowej ( dr. pow. Nr 2677B) i Legionowej ( dr. pow. Nr 2678B ). Tabela robót Lp Dział nr 1. REMONTY ULICY LEGIONOWEJ W LOK. KM 0+000 - KM 0+464 Dział nr 1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

Data: Przedmiar

Data: Przedmiar Data: 2013-08-19 Przedmiar Inwestycja: Modernizacja (przebudowa) drogi nr 010424C dojazdowej do gruntów rolnych transportu rolniczego. Obiekt: ul. Karpacka Rodzaj robót: drogowe Inwestor: Gmina Kęsowo

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu

Przedmiar robót. Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu Przedmiar robót Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu Budowa: Libiąż Obiekt lub rodzaj robót: Droga - nawierzchnia, chodniki Lokalizacja: ul. Słowackiego, ul. 11 Listopada

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem Przedmiar robót Budowa: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 Lokalizacja: Kraków ul. Urzędnicza 65 Inwestor: ZEO Kraków Wartość kosztorysu: zł Data opracowania: 2012-10-24 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Plac

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Kosztorys nakładczy

Kosztorys Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Darłowo, ul.wieniawskiego Gmina Miasto Darłowo Darłowo wrzesień 2010 Przedmiar Strona 2/10

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej w Niezdowie przez Wieś w km (Etap II) zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2010r

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej w Niezdowie przez Wieś w km (Etap II) zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2010r Przedmiar robót Remont drogi gminnej w Niezdowie przez Wieś w km 0+600 0+780 (Etap II) zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2010r Budowa: Remont drogi gminnej w Niezdowie przez Wieś w km

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012 Kosztorys Data: 2008-06-16 Budowa: boisko do siatkówki i koszykówki Obiekt: Zamawiający: Gmina Lipnica Murowana Jednostka opracowująca kosztorys: Kosztorys opracowali: Zbigniew Seweryn,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys. Szkoła w Tymieniu

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys. Szkoła w Tymieniu Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor Szkoła w Tymieniu Gmina Będzino Będzino Czerwiec 2009 Przedmiar Strona 2/7 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość 1. Roboty rozbiórkowe 1 KNR 2-31

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE PIOTR BORKIEWICZ ul. Sikorskiego 12, Zduńska Wola

BIURO PROJEKTOWE PIOTR BORKIEWICZ ul. Sikorskiego 12, Zduńska Wola BIURO PROJEKTOWE PIOTR BORKIEWICZ ul. Sikorskiego 12, 98-220 Zduńska Wola KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający:

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający: Kosztorys ofertowy Budowa: Ogrodzenie Obiekt: Szkoła Podstawowa w Nieczajnej Dolnej Zamawiający: Gmina Dąbrowa Tarnowska ul.rynek Nr 34 ; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont drogi do pól rolniczych w Białce Tatrzańskiej

Przedmiar. Remont drogi do pól rolniczych w Białce Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-09-08 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Jednostka opracowująca kosztorys: Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ul. Turystycznej w Jaworzu

Kosztorys ofertowy. Remont ul. Turystycznej w Jaworzu Kosztorys ofertowy Budowa: ul. Turystyczna w Jaworzu Obiekt: Kod CPV 45233142-9 Roboty drogowe Zamawiający: Gmina Jaworze ul. Zdrojowa 82 43-384 Jaworze strona nr: 2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 Ilość: 0,348 Jedn.: km 1 Robocizna

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa chodnika w m. Suchowo, Gm. Kalisz Pomorski, ADRES INWESTYCJI : 78-540 Kalisz Pomorski, m. Suchowo, INWESTOR : Gmina Kalisz Pomorski - Urząd Miejski, ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ulicy Polnej w Tymbarku

Kosztorys ofertowy. Remont ulicy Polnej w Tymbarku Kosztorys ofertowy Nazwa i kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Inwestor: Gmina Tymbark Rynek 49 34-650 Tymbark Wartość kosztorysu: zł strona nr: 2 Przedmiar robót Nr Podstawa Opis robót

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Poszerzenie i wymiana nawierzchni chodników

Przedmiar Robót. Poszerzenie i wymiana nawierzchni chodników Inwestor: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego ul. Sucharskiego 4 35-225 Rzeszów 2015-04-20 Przedmiar Robót Nazwa budowy: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Adres budowy: ul. Sucharskiego 4, 35-225

Bardziej szczegółowo

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2. NAWIERZCHNIA 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. w km 0+025 do km 0+470 i w km 2+000 do km 3+990 tj. długości

Bardziej szczegółowo

Data: Inwestor:Gmina Kołaczyce Budowa:Remont drogi wiejskiej Lublica - Czarna na odc.400 m Obiekt:dział. ewid. nr

Data: Inwestor:Gmina Kołaczyce Budowa:Remont drogi wiejskiej Lublica - Czarna na odc.400 m Obiekt:dział. ewid. nr Urząd Gminy Kołaczyce Remont drogi wiejskiej Lublica - Czarna na odc. 400 m Data: 2007-07-12 Inwestor:Gmina Kołaczyce Budowa:Remont drogi wiejskiej Lublica - Czarna na odc.400 m Obiekt:dział. ewid. nr

Bardziej szczegółowo

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 2. KRAWĘŻNIKI i OBRZEŻA 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 Roboty pomiarowe. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 2 Rozebranie krawężników betonowych. Krawężniki betonowe typu ulicznego. D-01.02.04

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Budowa budynku KRUS. Drogi Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-08-05 Budowa: Budowa budynku KRUS Aleksandrów Kujawski. Przyłącza Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Obiekt: Drogi

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. P 152 Remont tarasu

Przedmiar. P 152 Remont tarasu Przedmiar Budowa: Przedszkole nr 152, Kraków os. Piastów 10 Obiekt: Kraków os. Piastów 10 Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie 31-450 Kraków ul. Ułanów 9 Kosztorys opracowali: J.Masłowski,...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlano - drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlano - drogowe STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : Remont nawierzchni drogowej na plaży nadzatokowej w JURACIE- odcinek drogi km 0+354,00 -- 0+616,41 Działka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Samolicz KOSZTORYS OFERTOWY Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny.........

Bardziej szczegółowo

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY 12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY 45233252-0, Roboty w zakresie naw Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 233252-0,Roboty w zakresie nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Data utworzenia: 2011-08-12 Przebudowa drogi gminnej nr 105646B w Wyrzykach Tabela przedmiaru robót Opis robót Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45113000-2 ] 1. KNNR 1 0111-0100 [D-01.01.01] Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2. KNNR Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew cm Jednostka: szt 4,0000. ul.

Przedmiar robót. 2. KNNR Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew cm Jednostka: szt 4,0000. ul. Przebudowa ulicy Łąkowej Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] Dział nr 2. D.01.00.00 Roboty przygotowawcze Dział

Bardziej szczegółowo

Modernizacja ul. Słonecznej w Czarnej Wodzie

Modernizacja ul. Słonecznej w Czarnej Wodzie Modernizacja ul. Słonecznej w Czarnej Wodzie NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja ul. Slonecznej w Czarnej Wodzie ADRES INWESTYCJI : Czarna Woda INWESTOR : Gmina Miejska Czarna Woda ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł

Kosztorys wzorcowy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: zł Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa Słownie: zł Kosztorys wzorcowy Obiekt Budowa Wzorcowy kosztorys na roboty drogowe z kostki betonowej polbruk i płyt otworowych MEBA gr. 10 cm SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach Lp. Podstawa Opis Jednostka przedmiaru Przedmiar ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE (SST D-00.00, D-.) 1. CPV: 45.11.13.00-1 roboty rozbiórkowe Kalkulacja 1 indywidualna Kalk. ind. Organizacja ruchu na

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY LIGOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW LUBELSKI OD KM 0+000,00 DO KM 0+453,00 DŁUGOŚCI 453,00 MB

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY LIGOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW LUBELSKI OD KM 0+000,00 DO KM 0+453,00 DŁUGOŚCI 453,00 MB Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY LIGOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW LUBELSKI OD KM 0+000,00 DO KM 0+453,00 DŁUGOŚCI 453,00 MB Budowa: Tomaszów ul. Wiśniowa Obiekt: Droga gminna nr 111837L

Bardziej szczegółowo

Remont drogi powiatowej nr 4420S Rudzica- Roztropice- Grodziec w miejscowości Wieszczęta i Bielowicko

Remont drogi powiatowej nr 4420S Rudzica- Roztropice- Grodziec w miejscowości Wieszczęta i Bielowicko P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont drogi powiatowej nr 4420S Rudzica- Roztropice- Grodziec w miejscowości Wieszczęta i Bielowicko Kody CPV: 45000000-7 Jednostka opracowująca kosztorys: Zarząd Dróg Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Twarde KOSZTORYS OFERTOWY. Data : 11/27/2014 Str: 1 Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn.

Twarde KOSZTORYS OFERTOWY. Data : 11/27/2014 Str: 1 Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Budowa : BU Obiekt : Bieżące utrzymanie-kosztorysy KOSZTORYS OFERTOWY Data : 11/27/2014 Str: 1 1 KNR 231-0101-01-00 3 Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 2 KNR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi osiedlowej pieszo - jezdnej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:... Samolicz KOSZTORYS OFERTOWY Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny.........

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ

Przedmiar robót. REKONSTRUKCJA I REWITALIZACJA PRZEDPOLA DZIEDZIŃCA WILANOWSKIEGO MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I PRZYCZÓŁKOWSKĄ Przedmiar robót MIĘDZY FOSĄ A UL. kostki-potockiego I Data: 2011-03-15 Obiekt: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa ul. Kostki Potockiego 10/16 Zamawiający: Muzeum Pałac w Wilanowie, 02-958 Warszawa

Bardziej szczegółowo

1. Roboty ziemne. 2. Podbudowa 1 KNR-0201-01-19-3 2 KNR-0201-02-05-2 3 KNR-0201-02-14-2 4 KNR-0201-02-05-2 5 KNR-0201-02-14-2 6 KNR-0201-01-01-1

1. Roboty ziemne. 2. Podbudowa 1 KNR-0201-01-19-3 2 KNR-0201-02-05-2 3 KNR-0201-02-14-2 4 KNR-0201-02-05-2 5 KNR-0201-02-14-2 6 KNR-0201-01-01-1 2. Podbudowa 1. Roboty ziemne 1 KNR-0201-01-19-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Ilość: 1,011 Jedn.: km 2 KNR-0201-02-05-2 Roboty ziemne wykonywane koparkami

Bardziej szczegółowo

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 30-03-2016 SPIS DZIAŁÓW DZIAŁ N A Z W A D Z I A Ł U 1 Roboty przygotowawcze 2 Roboty ziemne 3 Podbudowy 4 Nawierzchnie 5 Elementy ulic 6 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne Koszty zakupu Przedmiar Strona 2/7 Nr Podstawa

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość. 3 KNR Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 10

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość. 3 KNR Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 10 załącznik nr 7 do SIWZ ZESTAWIENIE ZAPLANOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRAC w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie remontów bieżących nawierzchni dróg utwardzonych nieasfaltowych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI IRENEUSZ IGNASZAK Budownictwo Komunikacyjne Projekty Nadzory os. Konstytucji 3 Maja 14a, 63-200 JAROCIN KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Kosztorys ofertowy Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Data: 2011-06-20 Obiekt: Mały plac zabaw Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Temat nr : 09-A08-006-0003 Obiekt : Przebudowa ul. Fabrycznej w Wieruszowie P R Z E D M I A R R O B Ó T Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary Str: 1 A. ELEMENT

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY PLANBUD mgr inŝ. PAWEŁ OPAŁKA 48-300 Nysa ul. Armii Krajowej 6/1 NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ WE WSI BODZANÓW GMINA GŁUCHOŁAZY ADRES INWESTYCJI : BODZANÓW DZ. NR 756;

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika. PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys wykonano w SEKO OWEOB "Promocja" Sp. z o.o. ul. Główna. Gmina Subkowy. Zamawiający. ul.

Remont chodnika. PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys wykonano w SEKO OWEOB Promocja Sp. z o.o. ul. Główna. Gmina Subkowy. Zamawiający. ul. PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa CPV: Nazwa zadania: Adres: Zamawiający: Adres: Rodzaj robót: Data opracowania: NAKŁADCZY Remont zjazdu. Wielka Słońca ul. Główna Gmina Subkowy. Subkowy ul. Wybickiego remontowe 2015.05.10r.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

Przedmiar SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA Przedmiar SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA Data: 2014-06-14 Budowa: Kielno, gm. Szemud, dz. 25/4 Obiekt: SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA Zamawiający: Gmina Szemud, ul. Kartuska 13, 84-217 SZEMUD Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

3. NAWIERZCHNIA. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

3. NAWIERZCHNIA. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 KNNR-6-08-02-4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych. Nawierzchnia z mas mineralno-bitumicznych, sposób rozbiórki mechaniczny, grubość nawierzchni 4 cm. 1 Robocizna

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓL W KROBI STAREJ - INFRASTRUKTURA ZEWNĘTRZNA

Kosztorys ofertowy BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓL W KROBI STAREJ - INFRASTRUKTURA ZEWNĘTRZNA Kosztorys ofertowy BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓL W KROBI STAREJ - INFRASTRUKTURA ZEWNĘTRZNA Data: 2009-05-16 Budowa: INFRASTRUKTURA ZEWNĘTRZNA Obiekt: Zespół Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis robót Jm Ilość. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

Podstawa Opis robót Jm Ilość. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 2 3 4 5 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Załącznik nr 12 Zakres czynności niezbędnych

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+S+Kp(R+S) VAT [V]... % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+S+Kp(R+S) VAT [V]... % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)) INVEST Grzegorz Piwnik 97-500 Radosko Architektów 26a Przediar NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa istniejącego pasa drogowego drogi ginnej nr 109253 E od iejscowości Sulierzyce do iejscowości Dąbrowa o długości

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Data opracowania: 2011-05-25 KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Budowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturalnej na terenie Gminy Skołyszyn - Zagospodarowanie terenu wokół budynku

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Zjazdy. 4 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej. m2 4008,5

Kosztorys ofertowy Zjazdy. 4 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej. m2 4008,5 2. Zjazdy 1. Roboty nawierzchniowe 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drogi w km 0,703 terenie równinnym. 2 Mechaniczne sfrezowanie istniejącej nawierzchni. m2 120 3 Skropienie istniejącej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dla: Gmina Miejska w Łęknicy Łęknica ul. Żurawska 1. Rodzaj robót: Roboty drogowe

Przedmiar robót. Dla: Gmina Miejska w Łęknicy Łęknica ul. Żurawska 1. Rodzaj robót: Roboty drogowe Przedmiar robót Dla: Gmina Miejska w Łęknicy 68-208 Łęknica ul. Żurawska 1 Rodzaj robót: Roboty drogowe Zakres robót: Przebudowa parkingu - Kod CPV 45233140-2 Lokalizacja robót: Łęknica Pl.Pokoju Str.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w km w Bieruniu

Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w km w Bieruniu Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 59S, ul. Krakowskiej w km 0+000-1+586 w Bieruniu Lp. Podstawa Opis Jednostka przedmiaru Przedmiar 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE (SST D-00.00, D-.) Cięcie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Data: Budowa: Zespół obiektów sportowych w Dąbrówkach - etap III Obiekt: Bieżnia i boisko treningowe. Sprawdzający:

Przedmiar. Data: Budowa: Zespół obiektów sportowych w Dąbrówkach - etap III Obiekt: Bieżnia i boisko treningowe. Sprawdzający: Przedmiar Data: 2009-05-20 Budowa: Zespół obiektów sportowych w Dąbrówkach - etap III Obiekt: Bieżnia i boisko treningowe Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przyłącz kanalizacji sanitarnej

Przyłącz kanalizacji sanitarnej P R Z E D M I A R R O B Ó T Przyłącz kanalizacji sanitarnej Data: 2008-04-19 Budowa: Rozbudowa i przebudowa budynku hospicjum Obiekt: ul.szpitalna dz. nr ew. 2191/7, 2191/19, 2191/22 m. Miechów Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI ORAZ ODCINKA KANALIZACJI OPADOWEJ W DOBCZYCACH - ROBOTY DROGOWE

Przedmiar robót BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI ORAZ ODCINKA KANALIZACJI OPADOWEJ W DOBCZYCACH - ROBOTY DROGOWE Przedmiar robót Data: 2009-06-25 Budowa: - CPV 45233220-7 Obiekt: SIEĆ KANALIZACYJNA WRAZ Z PRZYKANALIKAMI ORAZ KANALIZACJA OPADOWA W DOBCZYCACH Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY W DOBCZYCACH UL.RYNEK;

Bardziej szczegółowo