Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH"

Transkrypt

1 Przedmiar robót / kosztorys ślepy PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Data: Kody CPV: Roboty rozbiórkowe Roboty w zakresie nawierzchni ulic Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania Obiekt: UL. KUŚNIERSKA I BAYSTAKA W KOŁACZYCACH Zamawiający: GMINA KOŁACZYCE, KOŁACZYCE, UL. RYNEK 1 Jednostka opracowująca kosztorys: URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH, KOŁACZYCE, UL. RYNEK 1

2 strona nr: 2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. Jedn. 1 UL. KUŚNIERSKA 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 128,00 m KNNR 6/805/7 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 50x50x7 cm 75,73 m KNNR 6/802/6 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15 cm, mechanicznie /chodniki i zjazdy/ 38,27 0,7 m KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 20,34 m KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu 20,34 2 m CJ 11/2005/4 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki, głębokość frezowania 4 cm 282,00 m KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0,06 km 1.2 PODBUDOWA KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny /uzupełnienie podbudowy w miejscach przekopów/ 39,00 m KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 16,38 m KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu 16,38 2 m KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm /pospółka gr. 15 cm/ 39,00 m KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm /mieszanka z kruszywa łamanego gr.15 cm/ 39,00 m2 1.3 NAWIERZCHNIA KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu 282,00 m KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem 282,00 m KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t 282,00 m KNNR 6/309/2 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10 t 282,00 m2 1.4 KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa /w tym 8 szt istniejących do ponownego wbudowania/ 128,00 m KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową /na zjazdach/ 35,40 m KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła 1,42 m3 1.5 CHODNIKI, ZJAZDY KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny 138,00 0,5 m KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 28,98 m KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu 28,98 2 m KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm /mieszanka z kruszywa łamanego gr.15 cm/ 138,00 m2 PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH

3 strona nr: 3 Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. Jedn KNNR 6/502/3 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara /chodniki/ 86,00 m KNNR 6/502/3 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa /zjazdy/ 40,00 m2 1.6 ROBOTY TOWARZYSZĄCE KNNR 6/606/3 ANALOGIA - Ścieki z elementów prefabrykowanych, odwodnienia liniowe z rusztem ocynkowanym 6,00 m KNR 231/402/3 Ława pod odwodnienie liniowe, betonowa zwykła 0,24 m KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe 3,00 szt KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory gazowe 2,00 szt UL. KUŚNIERSKA

4 strona nr: 4 Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. Jedn ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5 cm /pod poszerzany chodnik/ 60,00 m KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 128,00 m KNNR 6/805/7 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 50x50x7 cm 123,91 m KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4 cm, mechanicznie 10,79 m KNNR 6/802/6 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15 cm, mechanicznie /chodniki i zjazdy/ 3,30 0,7 m KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 20,77 m KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu 20,77 2 m CJ 11/2005/4 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki, głębokość frezowania 4 cm 272,95 m KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0,06 km 2.2 PODBUDOWA KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny /poszerzenia jezdni w miejscu istniejących chodników+uzupełnienie w miejscach przekopów/ 49,20 m KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 20,66 m KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu 20,66 2 m KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm /pospółka gr. 15 cm/ 49,20 m KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm /mieszanka z kruszywa łamanego gr.15 cm/ 49,20 m2 2.3 NAWIERZCHNIA KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu 288,70 m KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem 288,70 m KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t 288,70 m KNNR 6/309/2 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10 t 288,70 m2 2.4 KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa /w tym 8 szt istniejących do ponownego wbudowania/ 128,00 m KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową /na zjazdach/ 11,50 m KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła 0,46 m3 2.5 CHODNIKI, ZJAZDY KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny 153,00 0,5 m KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 32,13 m KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu 32,13 2 m KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm /mieszanka z kruszywa łamanego gr.15 cm/ 135,00 m2

5 strona nr: 5 Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. Jedn KNNR 6/502/3 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara /chodniki/ 95,00 m KNNR 6/502/3 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa /zjazdy/ 40,00 m2 2.6 ROBOTY TOWARZYSZĄCE KNNRS 9/901/7 Słupy żelbetowe, demontaż słupa pojedynczego bez ustrojów 1,00 szt KNNR 6/806/7 Obrzeża trawnikowe 6x20 cm na podsypce piaskowej - rozebranie 13,00 m KNNR 6/502/2 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara 3,90 m KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe 3,00 szt KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory gazowe 1,00 szt KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne 1,00 szt KNR 231/1406/5 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne 1,00 szt

6 strona nr: 6 Kosztorys ślepy 1 UL. KUŚNIERSKA 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 128,00 m robocizna r-g 0,238 0, KNNR 6/805/7 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 50x50x7 cm 75,73 m2 robocizna r-g 0,283 0, KNNR 6/802/6 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15 cm, mechanicznie /chodniki i zjazdy/ 38,27 m2 krotność=0,7 = 0,7 robocizna r-g 0,943 0,66010 Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5 m3/min (1) m-g 0,296 0, KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 20,34 m3 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,177 0, KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu 20,34 m3 krotność=2 = 2 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,037 0, CJ 11/2005/4 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki, głębokość frezowania 4 cm 282,00 m2 robocizna r-g 0,04 0,04000 Samochód samowyładowczy t (1) m-g 0,035 0,03500 Frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g 0,012 0, KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0,06 km robocizna r-g 56 56,00000 Słupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0,11 0,11000 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 1,5 1,50000 Ogółem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.2 PODBUDOWA KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny /uzupełnienie podbudowy w miejscach przekopów/ 39,00 m2 robocizna r-g 0,0336 0,03360 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0057 0,00570 Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1) m-g 0,0082 0, KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 16,38 m3 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,177 0, KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu 16,38 m3 krotność=2 = 2 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,037 0,07400 PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH

7 strona nr: KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm /pospółka gr. 15 cm/ 39,00 m2 robocizna r-g 0,0134 0,01340 Pospółka - uziarnienie 0-63mm m3 0,246 0,24600 Woda przemysłowa m3 0,02 0,02000 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0026 0,00260 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0182 0, KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm /mieszanka z kruszywa łamanego gr.15 cm/ 39,00 m2 robocizna r-g 0,0309 0,03090 Miał kamienny łamany (kruszyny) mm t 0,0143 0,01430 Mieszanka z kruszyw łamanych t 0,318 0,31800 Woda przemysłowa m3 0,015 0,01500 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0039 0,00390 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0347 0,03470 Ogółem PODBUDOWA 1.3 NAWIERZCHNIA KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu 282,00 m2 robocizna r-g 0,0058 0,00580 Woda przemysłowa m3 0,008 0,00800 Ciągnik kołowy 37 kw (50 KM) (1) m-g 0,0017 0,00170 Szczotka mechaniczna (bez ciągnika) mm m-g 0,0017 0, KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem 282,00 m2 robocizna r-g 0,0076 0,00760 Asfalt drogowy stały kg 0,51 0,51000 Olej (paliwo technologiczne) dm3 0,018 0,01800 Ciągnik kołowy 37 kw (50 KM) (1) m-g 0,0122 0,01220 Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3 (2) m-g 0,0122 0, KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t 282,00 m2 robocizna r-g 0,0312 0,03120 Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wiążącej t 0,0995 0,09950 Rozkładarka mas bitumicznych 3.5m (2) m-g 0,0068 0,00680 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 0,0171 0,01710 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0068 0,00680 Walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t (1) m-g 0,0068 0, KNNR 6/309/2 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10 t 282,00 m2 robocizna r-g 0,0399 0,03990 Masa mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa, do warstwy ścieralnej t 0,1 0,10000 Rozkładarka mas bitumicznych 3.5m (2) m-g 0,0075 0,00750 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 0,018 0,01800 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0075 0,00750 Walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t (1) m-g 0,0075 0,00750 Ogółem NAWIERZCHNIA UL. KUŚNIERSKA

8 strona nr: KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa /w tym 8 szt istniejących do ponownego wbudowania/ 128,00 m robocizna r-g 0,587 0,58700 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,0208 0,02080 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,0006 0,00060 Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x15cm m 0,9532 0,95320 Piasek zwykły m3 0,0195 0,01950 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0039 0,00390 Woda przemysłowa m3 0,0136 0, KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową /na zjazdach/ 35,40 m robocizna r-g 0,277 0,27700 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0016 0,00160 Obrzeże trawnikowe betonowe 100x30x8 cm kolorowe m 1,02 1,02000 Piasek zwykły m3 0,0055 0,00550 Woda przemysłowa m3 0,0014 0, KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła 1,42 m3 robocizna r-g 9,88 9,88000 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 1,04 1,04000 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,03 0,03000 Piasek zwykły m3 0,34 0,34000 Woda m3 0,47 0,47000 Ogółem KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA 1.5 CHODNIKI, ZJAZDY KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny 138,00 m2 krotność=0,5 = 0,5 robocizna r-g 0,0336 0,01680 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0057 0,00285 Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1) m-g 0,0082 0, KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 28,98 m3 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,177 0, KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu 28,98 m3 krotność=2 = 2 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,037 0, KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm /mieszanka z kruszywa łamanego gr.15 cm/ 138,00 m2 robocizna r-g 0,0309 0,03090 Miał kamienny łamany (kruszyny) mm t 0,0143 0,01430 Mieszanka z kruszyw łamanych t 0,318 0,31800 Woda przemysłowa m3 0,015 0,01500 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0039 0,00390 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0347 0, KNNR 6/502/3 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara /chodniki/ 86,00 m2 robocizna r-g 1,23 1,23000 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0117 0,01170 Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara m2 1,02 1,02000 Piasek zwykły m3 0,0818 0,08180 Woda przemysłowa m3 0,027 0,02700 Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,13 0,13000 UL. KUŚNIERSKA

9 strona nr: KNNR 6/502/3 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa /zjazdy/ 40,00 m2 robocizna r-g 1,23 1,23000 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0117 0,01170 Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, kolorowa m2 1,02 1,02000 Piasek zwykły m3 0,0818 0,08180 Woda przemysłowa m3 0,027 0,02700 Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,13 0,13000 Ogółem CHODNIKI, ZJAZDY 1.6 ROBOTY TOWARZYSZĄCE KNNR 6/606/3 ANALOGIA - Ścieki z elementów prefabrykowanych, odwodnienia liniowe z rusztem ocynkowanym robocizna r-g 0,348 0,34800 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0051 0,00510 Piasek zwykły m3 0,0123 0,01230 Odwodnienie liniowe polimerobetonowe z rusztem ocynkowanym m 1,02 1,02000 Woda przemysłowa m3 0,008 0, KNR 231/402/3 Ława pod odwodnienie liniowe, betonowa zwykła robocizna r-g 9,88 9,88000 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 1,04 1,04000 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,03 0,03000 Piasek zwykły m3 0,34 0,34000 Woda m3 0,47 0, KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe robocizna r-g 10,275 10,27500 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,213 0,21300 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0123 0,01230 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości mm m3 0,0234 0,02340 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,124 0,12400 Piasek zwykły m3 0,0215 0,02150 Woda m3 0,0091 0, KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory gazowe robocizna r-g 5,051 5,05100 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,093 0,09300 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0053 0,00530 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości mm m3 0,0109 0,01090 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,058 0,05800 Piasek zwykły m3 0,0094 0,00940 Woda m3 0,004 0,00400 Ogółem ROBOTY TOWARZYSZĄCE 6,00 m 0,24 m3 3,00 szt 2,00 szt UL. KUŚNIERSKA

10 strona nr: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5 cm /pod poszerzany chodnik/ 60,00 m robocizna r-g 0,0395 0,03950 Woda m3 0,008 0,00800 Materiały inne (Materiały) % 2,5 Piła spal.do cięcia nawie.11kw m-g 0,0628 0,06280 Środek transportowy (1) m-g 0,0094 0, KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 128,00 m robocizna r-g 0,238 0, KNNR 6/805/7 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 50x50x7 cm 123,91 m2 robocizna r-g 0,283 0, KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4 cm, mechanicznie 10,79 m2 robocizna r-g 0,283 0,28300 Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5 m3/min (1) m-g 0,089 0, KNNR 6/802/6 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15 cm, mechanicznie /chodniki i zjazdy/ 3,30 m2 krotność=0,7 = 0,7 robocizna r-g 0,943 0,66010 Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5 m3/min (1) m-g 0,296 0, KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 20,77 m3 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,177 0, KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu 20,77 m3 krotność=2 = 2 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,037 0, CJ 11/2005/4 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki, głębokość frezowania 4 cm 272,95 m2 robocizna r-g 0,04 0,04000 Samochód samowyładowczy t (1) m-g 0,035 0,03500 Frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g 0,012 0, KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym 0,06 km robocizna r-g 56 56,00000 Słupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0,11 0,11000 Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 1,5 1,50000 Ogółem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2.2 PODBUDOWA KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny /poszerzenia jezdni w miejscu istniejących chodników+uzupełnienie w miejscach przekopów/ 49,20 m2 robocizna r-g 0,0336 0,03360 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0057 0,00570 Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1) m-g 0,0082 0, KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 20,66 m3 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,177 0, KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu 20,66 m3 krotność=2 = 2 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,037 0,07400

11 strona nr: KNNR 6/112/1 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm /pospółka gr. 15 cm/ 49,20 m2 robocizna r-g 0,0134 0,01340 Pospółka - uziarnienie 0-63mm m3 0,246 0,24600 Woda przemysłowa m3 0,02 0,02000 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0026 0,00260 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0182 0, KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm /mieszanka z kruszywa łamanego gr.15 cm/ 49,20 m2 robocizna r-g 0,0309 0,03090 Miał kamienny łamany (kruszyny) mm t 0,0143 0,01430 Mieszanka z kruszyw łamanych t 0,318 0,31800 Woda przemysłowa m3 0,015 0,01500 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0039 0,00390 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0347 0,03470 Ogółem PODBUDOWA 2.3 NAWIERZCHNIA KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu 288,70 m2 robocizna r-g 0,0058 0,00580 Woda przemysłowa m3 0,008 0,00800 Ciągnik kołowy 37 kw (50 KM) (1) m-g 0,0017 0,00170 Szczotka mechaniczna (bez ciągnika) mm m-g 0,0017 0, KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem 288,70 m2 robocizna r-g 0,0076 0,00760 Asfalt drogowy stały kg 0,51 0,51000 Olej (paliwo technologiczne) dm3 0,018 0,01800 Ciągnik kołowy 37 kw (50 KM) (1) m-g 0,0122 0,01220 Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3 (2) m-g 0,0122 0, KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t 288,70 m2 robocizna r-g 0,0312 0,03120 Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wiążącej t 0,0995 0,09950 Rozkładarka mas bitumicznych 3.5m (2) m-g 0,0068 0,00680 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 0,0171 0,01710 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0068 0,00680 Walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t (1) m-g 0,0068 0, KNNR 6/309/2 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10 t 288,70 m2 robocizna r-g 0,0399 0,03990 Masa mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa, do warstwy ścieralnej t 0,1 0,10000 Rozkładarka mas bitumicznych 3.5m (2) m-g 0,0075 0,00750 Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 0,018 0,01800 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0075 0,00750 Walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t (1) m-g 0,0075 0,00750 Ogółem NAWIERZCHNIA

12 strona nr: KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa /w tym 8 szt istniejących do ponownego wbudowania/ 128,00 m robocizna r-g 0,587 0,58700 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,0208 0,02080 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,0006 0,00060 Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x15cm m 0,9532 0,95320 Piasek zwykły m3 0,0195 0,01950 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0039 0,00390 Woda przemysłowa m3 0,0136 0, KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową /na zjazdach/ 11,50 m robocizna r-g 0,277 0,27700 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0016 0,00160 Obrzeże trawnikowe betonowe 100x30x8 cm kolorowe m 1,02 1,02000 Piasek zwykły m3 0,0055 0,00550 Woda przemysłowa m3 0,0014 0, KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła 0,46 m3 robocizna r-g 9,88 9,88000 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 1,04 1,04000 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0,03 0,03000 Piasek zwykły m3 0,34 0,34000 Woda m3 0,47 0,47000 Ogółem KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA 2.5 CHODNIKI, ZJAZDY KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny 153,00 m2 krotność=0,5 = 0,5 robocizna r-g 0,0336 0,01680 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0057 0,00285 Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1) m-g 0,0082 0, KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 32,13 m3 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,177 0, KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu 32,13 m3 krotność=2 = 2 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,037 0, KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm /mieszanka z kruszywa łamanego gr.15 cm/ 135,00 m2 robocizna r-g 0,0309 0,03090 Miał kamienny łamany (kruszyny) mm t 0,0143 0,01430 Mieszanka z kruszyw łamanych t 0,318 0,31800 Woda przemysłowa m3 0,015 0,01500 Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 0,0039 0,00390 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0347 0, KNNR 6/502/3 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara /chodniki/ 95,00 m2 robocizna r-g 1,23 1,23000 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0117 0,01170 Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara m2 1,02 1,02000 Piasek zwykły m3 0,0818 0,08180 Woda przemysłowa m3 0,027 0,02700 Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,13 0,13000

13 strona nr: KNNR 6/502/3 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa /zjazdy/ 40,00 m2 robocizna r-g 1,23 1,23000 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0117 0,01170 Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, kolorowa m2 1,02 1,02000 Piasek zwykły m3 0,0818 0,08180 Woda przemysłowa m3 0,027 0,02700 Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,13 0,13000 Ogółem CHODNIKI, ZJAZDY 2.6 ROBOTY TOWARZYSZĄCE KNNRS 9/901/7 Słupy żelbetowe, demontaż słupa pojedynczego bez ustrojów 1,00 szt robocizna r-g 4,88 4,88000 Koparka podsiębierna 0.15 m3 (1) m-g 0,074 0,07400 Przyczepa dłużycowa do samochodu, do 4.5 t m-g 0,4 0,40000 Środek transportowy (1) m-g 0,45 0,45000 Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 1,12 1, KNNR 6/806/7 Obrzeża trawnikowe 6x20 cm na podsypce piaskowej - rozebranie 13,00 m robocizna r-g 0,0451 0, KNNR 6/502/2 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara 3,90 m2 robocizna r-g 1,17 1,17000 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0117 0,01170 Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara m2 1,02 1,02000 Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,0788 0,07880 Woda przemysłowa m3 0,026 0,02600 Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,13 0, KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe 3,00 szt robocizna r-g 10,275 10,27500 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,213 0,21300 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0123 0,01230 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości mm m3 0,0234 0,02340 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,124 0,12400 Piasek zwykły m3 0,0215 0,02150 Woda m3 0,0091 0, KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory gazowe 1,00 szt robocizna r-g 5,051 5,05100 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,093 0,09300 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0053 0,00530 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości mm m3 0,0109 0,01090 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,058 0,05800 Piasek zwykły m3 0,0094 0,00940 Woda m3 0,004 0, KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne 1,00 szt robocizna r-g 7,563 7,56300 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,142 0,14200 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0, ,00813 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości mm m3 0,0146 0,01460 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,087 0,08700 Piasek zwykły m3 0,0143 0,01430 Woda m3 0,0061 0,00610

14 strona nr: KNR 231/1406/5 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne 1,00 szt robocizna r-g 13,343 13,34300 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,273 0,27300 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0161 0,01610 Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości mm m3 0,03 0,03000 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,164 0,16400 Piasek zwykły m3 0,0284 0,02840 Woda m3 0,0121 0,01210 Ogółem ROBOTY TOWARZYSZĄCE Podsumowanie kosztorysu Wartość kosztorysu netto:

15 strona nr: 15 Zestawienie robocizny Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość Wartość 1. Betoniarze grupa II r-g 66, Betoniarze grupa III r-g 28,14 3. Robotnicy r-g 744, Robotnicy grupa I r-g 1, Robotnicy grupa II r-g 23,2634 (z dokładnością do zaokrągleń): 862,69268 Zestawienie materiałów Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość Wartość 1. Asfalt drogowy stały kg 291, Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 9, Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 4, Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości mm m3 0, Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 0, Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1, Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara m2 3, Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, kolorowa m2 81,6 9. Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara m2 184, Krawężnik bet.prostok.ścięty-100x30x15cm m 244, Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wiążącej t 56, Masa mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa, do warstwy ścieralnej t 57, Miał kamienny łamany (kruszyny) mm t 5, Mieszanka z kruszyw łamanych t 114, Obrzeże trawnikowe betonowe 100x30x8 cm kolorowe m 47, Odwodnienie liniowe polimerobetonowe z rusztem ocynkowanym m 6, Olej (paliwo technologiczne) dm3 10, Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0, Piasek zwykły m3 27, Pospółka - uziarnienie 0-63mm m3 21, Słupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0, Woda m3 1, Woda przemysłowa m3 22,49126 (z dokładnością do zaokrągleń): Zestawienie sprzętu Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość Wartość 1. Ciągnik kołowy 37 kw (50 KM) (1) m-g 7, Frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g 6, Koparka podsiębierna 0.15 m3 (1) m-g 0, Piła spal.do cięcia nawie.11kw m-g 3, Przyczepa dłużycowa do samochodu, do 4.5 t m-g 0,4 6. Rozkładarka mas bitumicznych 3.5m (2) m-g 8, Równiarka samojezdna 74 kw (100 KM) (1) m-g 2, Samochód dostawczy do 0.9 t (1) m-g 0,18 9. Samochód samowyładowczy t (1) m-g 19, Samochód samowyładowczy 5-10 t (1) m-g 20, Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 34, Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3 (2) m-g 6, Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5 m3/min (1) m-g 9, Szczotka mechaniczna (bez ciągnika) mm m-g 0, Środek transportowy (1) m-g 1, Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 22, Walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t (1) m-g 8, Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1) m-g 1, Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 34, Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 1,12 m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 191,00889 PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH

16 strona nr: 16 Tabela elementów scalonych UL. KUŚNIERSKA 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.2 PODBUDOWA 1.3 NAWIERZCHNIA 1.4 KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA 1.5 CHODNIKI, ZJAZDY 1.6 ROBOTY TOWARZYSZĄCE Suma elementów rozdziału Nazwa elementu Wartość rozdziału: Wartość z narzutami 2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2.2 PODBUDOWA 2.3 NAWIERZCHNIA 2.4 KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA 2.5 CHODNIKI, ZJAZDY 2.6 ROBOTY TOWARZYSZĄCE Suma elementów rozdziału Nazwa elementu Wartość rozdziału: Wartość z narzutami UL. KUŚNIERSKA Podsumowanie tabeli elementów scalonych Nazwa rozdziału Wartość Dodatki Wartość rozdziału rozdziału netto Suma: Wartość kosztorysu: PRZEBUDOWA ULICY KUŚNIERSKIEJ I ULICY BAYSTAKA W KOŁACZYCACH

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach

Przedmiar. Remont ul. Ostoi w Kołaczycach Przedmiar Data: 2009-04-22 Budowa: Kołaczyce Obiekt: ul. Ostoi Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ISTNIEJĄCYCH DROGACH POMIĘDZY PAWILONAMI.

Przedmiar robót WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ISTNIEJĄCYCH DROGACH POMIĘDZY PAWILONAMI. Przedmiar robót Data: 2009-07-25 Budowa: KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV: 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inż. Monika STANISZ, projektant... Sprawdzający:

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr inż. Monika STANISZ, projektant... Sprawdzający: Przedmiar robót Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 964 polegająca na budowie chodnika prawostronnego na odcinku ref. 050 od km 3+438,95 do km 3+672,97 w miejscowości Poznachowice Dolne Data: 2010-08-26 Budowa:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk.

Przedmiar 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE. Lp. Nazwa nakładu Jedn. Norma Ilość całk. 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. Obmiar (w km) [1] Białowieża - Stobno od km 3+590 do km

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ulicy Świerkowej w Międzybrodziu Bialskim-II etap- szkody powodziowe

Kosztorys ofertowy. Remont ulicy Świerkowej w Międzybrodziu Bialskim-II etap- szkody powodziowe Kosztorys ofertowy Międzybrodziu Bialskim-II etap- szkody Data: 2011-08-25 Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Zamawiający: Gmina Czernichów z siedzibą w Tresnej 34-311 Czernichów ul. śywiecka

Bardziej szczegółowo

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Drogi i place

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Drogi i place Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Nakłady Budowa: Budowa przedszkola pięcioodziałowego Obiekt lub rodzaj robót: Drogi i place Lokalizacja: Lubanie dz nr 77/14 Nazwa i kod CPV: 45232100-3

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie

Przedmiar robót. Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Przedmiar robót Budowa nawierzchni dla ulicy Nadmorskiej we Władysławowie Obiekt Budowa Inwestor ul. Nadmorska, gm. Władysławowo Gmina Miasta Władysławowo Sporządził mgr inż. Ewa Trybulska Bytów, grudzień

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy BUDOWA BOISKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W LUBLICY

Przedmiar robót / kosztorys ślepy BUDOWA BOISKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W LUBLICY Przedmiar robót / kosztorys ślepy Data: 2013-05-27 Budowa: Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45212221-1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Trybuny przy boisku sportowym w Laskach

Przedmiar robót. Trybuny przy boisku sportowym w Laskach Przedmiar robót Trybuny przy boisku sportowym w Laskach Budowa: Roboty budowlane - dz. nr ew. gruntu 516/8 Lokalizacja: 32-329 Bolesław ul. Główna Nazwa i kod CPV: 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar. Budowa chodnika przy ul Spiski Wierch w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-08-30 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys opracowali: mgr inŝ. Bogdan Krawczyk,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Kosztorys ofertowy. Kosztorys opracowali: mgr inŝ. Bogdan Krawczyk,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Kosztorys ofertowy Remont ulicy Kwiatowej w Tresnej - Data: 2012-01-05 Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Zamawiający: Gmina Czernichów z siedzibą w Tresnej 34-311 Czernichów ul. śywiecka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce

Przedmiar robót. Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce Przedmiar robót Modernizacja międzytorzy w Przemyślu Bakończyce Budowa: PKP Intercity w Przemyślu Obiekt lub rodzaj robót: Międzytorza 201/202, 202/203, 204/205, 205/206 Inwestor: PKP Intercity SA Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys PARKING. Narzuty: VAT 22,00% Kosztorys opracowali: Jan Muszyński,... Sprawdzający:

Kosztorys PARKING. Narzuty: VAT 22,00% Kosztorys opracowali: Jan Muszyński,... Sprawdzający: Kosztorys Data: 2009-04-28 Budowa: REMONT PARKINGU. Obiekt: PARKING Zamawiający: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ul. Brzozowa 1 Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. DROGA DOJAZDOWA I MIEJSCA POSTOJOWE - Wyszyńskiego 3

Kosztorys ofertowy. DROGA DOJAZDOWA I MIEJSCA POSTOJOWE - Wyszyńskiego 3 Kosztorys ofertowy Budowa: ul. Wyszyńskiego 3 Obiekt: Droga i zabruki przy budynku Wyszyńskiego 3 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o ul. Peowiaków 8 Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. TYŁ PROJEKTU : Przebudowa drogi osiedlowej na Osiedlu "Fort II"

Przedmiar. TYŁ PROJEKTU : Przebudowa drogi osiedlowej na Osiedlu Fort II Biuro Projektów Drogowych mgr inż. Tadeusz Cioch 37-700 Przemyśl, ul. P. Kmity 4/5, NIP 795-100-21-66 tel./fax 016 675 1194, e-mail: bpdcioch@wp.pl Przedmiar Data: 2010-09-08 Budowa: Droga Osiedlowa na

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie

Przedmiar Remont i przebudowa podstacji trakcyjnej w Tarnowie Przedmiar Data: 2013-09-02 Budowa: Tarnów al. Tarnowskich dz. 1/20 Obiekt: PT Tarnów - prace drogowe Zamawiający: PKP Energetyka SA Warszawa ul. HoŜa 63/67 strona nr: 2 Przedmiar 1 Roboty drogowe 2 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont Drogi Gminnej NR R Sieklówka - Rzeki KM 0,

Przedmiar. Remont Drogi Gminnej NR R Sieklówka - Rzeki KM 0, Przedmiar Data: 2009-04-07 Budowa: Sieklówka Obiekt: Droga Gminna Ne Ewid. 113410 R m. Sieklówka Gm. Kołaczyce Zamawiający: Gmina Kołaczyce Jednostka opracowująca kosztorys: Tadeusz Gajda Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W OBRĘBIE WSI WA- LERIANÓW ADRES INWESTYCJI : Walerianów, gmina

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont ul. Wierch Spiski w Bukowinie Tatrzańskiej w km

Przedmiar Remont ul. Wierch Spiski w Bukowinie Tatrzańskiej w km Przedmiar Data: 2012-09-08 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont ul. Piotra Skargi w Żywcu BRANŻA DROGOWA

Przedmiar robót. Remont ul. Piotra Skargi w Żywcu BRANŻA DROGOWA Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Nazwy i kody CPV: Zamawiający: BRANŻA DROGOWA Żywiec, powiat żywiecki, województwo śląskie 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej z utwardzeniem pobocza Obok Szkoły w miejscowości Sopotnia Wielka.

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej z utwardzeniem pobocza Obok Szkoły w miejscowości Sopotnia Wielka. Przedmiar robót Remont drogi gminnej z utwardzeniem pobocza Obok Szkoły w miejscowości Sopotnia Wielka. Budowa: Droga Obok Szkoły w Sopotni Wielkiej Obiekt lub rodzaj robót: Remont drogi gminnej na odcinku

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Prace drogowe

Przedmiar. Prace drogowe Przedmiar Data: 2014-04-05 Budowa: Zaplecze Techniczne Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego w Nowym Sączu Obiekt: Nowy Sącz Zamawiający: PKP Energetyka Kraków ul. Kamienna 14 Sprawdzający:... Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000- Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Krakowska boczna - roboty rem.drogowe Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1. Przedmiar

Krakowska boczna - roboty rem.drogowe Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1. Przedmiar Krakowska boczna - roboty rem.drogowe Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 2) 1.1 KNR 231/815/2 36,00*1,50+16,50*1,00+3,00* 1,50+(5,50+3,00)*0,50*2+ 4,50+6,00+1,50*2,50*2 = 101,5 101,5 ~101,500 m2 1.2 KNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty drogowe

Przedmiar robót. Roboty drogowe Przedmiar robót Roboty drogowe Obiekt Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Sucharskiego w Bytowie, w ciągu drogi wojewódzkiej 212 na odcinku od projektowanego ronda do ulicy Leśnej Budowa działka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ul.witosa 15, - Kunice. BUDRIM Kazimierz Wierciński

KOSZTORYS ŚLEPY. ul.witosa 15, - Kunice. BUDRIM Kazimierz Wierciński BUDRIM Kazimierz Wierciński ul.witosa 5, - Kunice KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 50000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 5-6

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie terenu na dz.nr 122/2 w obrębie Dębnica Kaszubska - DROGI I CHODNIKI

Zagospodarowanie terenu na dz.nr 122/2 w obrębie Dębnica Kaszubska - DROGI I CHODNIKI Zagospodarowanie terenu na dz.nr 122/2 w obrębie Dębnica Kaszubska - DROGI I CHODNIKI Poziom cen:sekocenbud II kwartał 2010r. Stawka robocizny: Waluta:złoty Identyfikator kosztorysu: DEBNICA KASZUBSKA

Bardziej szczegółowo

Ulica Ligonia Zawadzkie część drogowa Przedmiar robót L.p. Podstawa Specyfikacja 1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Ulica Ligonia Zawadzkie część drogowa Przedmiar robót L.p. Podstawa Specyfikacja 1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE Ulica Ligonia Zawadzkie część drogowa Przedmiar robót L.p. Podstawa Specyfikacja Opis/Obmiar opisu techniczna Obmiar Jedn. 1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 0201

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH)

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Data: 2015-03-05 Budowa: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork Kody

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 16.01

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 16.01 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 16.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK REMONT NAWIERZCHNI PARKINGU TYLKO NA DZIAŁCE 1/12 Waluta: złoty Identyfikator kosztorysu: CZYN- 3 MAJA-PARKING -164 W2 Wycena

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT PARKINGÓW

Przedmiar robót REMONT PARKINGÓW Przedmiar robót REMONT PARKINGÓW Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY DROGOWE Inwestor: Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk, ul. Reymonta 27 30-059 Kraków Jednostka opracowująca kosztorys: G.M.P.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI DYDNIA "K.INGLOT" DZ. NR EWID 2606, 2569 W KM DO KM 0+500

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI DYDNIA K.INGLOT DZ. NR EWID 2606, 2569 W KM DO KM 0+500 W KM 0+000 DO KM 0+500 Budowa: PRZEBUDOWA DROGI Obiekt lub rodzaj robót: DROGA, 150M NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ, 350,0M NAWIERZCHNI Z PŁYT JOMB Inwestor: GMINA DYDNIA Data opracowania: Autor opracowania: 2017-10-27

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont dróg w Bukowinie Tatrzańskiej

Przedmiar Remont dróg w Bukowinie Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2013-06-16 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Remiza

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA. Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 22,00

KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA. Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 22,00 INWESTOR: KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA URZĄD GMINY W POMIECHÓWKU z siedzibą w Brodach Parcelach ul. Szkolna 1a 05-180 Pomiechówek OBIEKT: PRZEBUDOWA UL. WOLNOŚCI WE WSI POMIECHÓWEK W GM. POMIECHÓWEK

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 08.01.2016 Budowa: Remonty bieżni - zadanie 1 Obiekt: Bieżnia Stadion Miejski ul.lompy Zamawiający: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu Chorzów 41-500 Chorzów ul.dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie-Chyszów I etap Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar

Nawierzchnie-Chyszów I etap Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 PLAC HANDLOWY SST 01 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŻYWIEC RYNEK ŻYWIEC

MIASTO ŻYWIEC RYNEK ŻYWIEC Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Nazwy i kody CPV: Zamawiający: BRANŻA DROGOWA Żywiec, powiat żywiecki, województwo śląskie 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni

Bardziej szczegółowo

GREG-BUD PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, USŁUGI BUDOWLANE

GREG-BUD PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, USŁUGI BUDOWLANE Przedmiar robót Nazwa obiektu lub robót: Zamawiający: Gmin Czchów 32-860 Czchów Rynek 12 Jednostka opracowująca: GREG-BUD PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, USŁUGI BUDOWLANE Grzegorz Gryz 32-861 Iwkowa 455 Data

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty drogowe.

Przedmiar robót. Roboty drogowe. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Zagospodarowanie-roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski - nakładczy. Remont schodów zewnętrznych Gimnazjum nr 4 w Olkuszu.

Kosztorys inwestorski - nakładczy. Remont schodów zewnętrznych Gimnazjum nr 4 w Olkuszu. Kosztorys inwestorski - nakładczy Data: 2016-08-26 Budowa: Remont schodów Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Bardziej szczegółowo

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi

Rodos [7709] 1. Droga. 2. Parkingi Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Przedmiar robót Obiekt Budowa Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3 Inwestor Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni dróg wewnętrznych z miesznek mineralno-bitumicznych w kompleksie wojskowym przy ul. Balonowej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie nawierzchni dróg

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie nawierzchni dróg Zakład Budowlany KLIER 54-030 WROCŁAW, UL. PRZEMYSKA 16A KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg NAZWA INWESTYCJI : Budowa miejsc

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nazwa kosztorysu: PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO - SKWERU - UL. OSIEDLOWEJ W

Przedmiar robót. Nazwa kosztorysu: PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO - SKWERU - UL. OSIEDLOWEJ W Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO - SKWERU - UL. OSIEDLOWEJ W GRONOWIE ELBLĄSKIM Nazwa obiektu lub robót: DROGA GMINNA Lokalizacja: GRONOWO ELBLĄSKIE Zamawiający: GMINA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km w m. BOCHNIA

Przedmiar robót. REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km w m. BOCHNIA Przedmiar robót REMONT DROGI GMINNEJ ul. STRZELECKA - BOCZNA w km 0+000-0+135 w m. BOCHNIA Budowa: BOCHNIA UL. STRZELECKA dz. nr 3917/12 Nazwa i kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233142-6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Częstochowa ul. Chełmońskiego 13. PROJKONS Zakład Usługowo - Handlowy Brymora Jarosław

PRZEDMIAR Częstochowa ul. Chełmońskiego 13. PROJKONS Zakład Usługowo - Handlowy Brymora Jarosław PROJKONS Zakład Usługowo - Handlowy Brymora Jarosław 42-2 Częstochowa ul. Chełmońskiego 13 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 451-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Odbudowa drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach w km zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009 roku

Przedmiar robót. Odbudowa drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach w km zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009 roku Przedmiar robót Odbudowa drogi gminnej ul. zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2009 roku Budowa: Odbudowa drogi gminnej ul. Laskowa w Dobczycach Obiekt lub rodzaj robót: Droga gminna - ul.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu.

Kosztorys nakładczy. 45213312-3 Utwardzenie terenu. Kosztorys nakładczy 45213312-3 Utwardzenie terenu. Data: 2011-09-27 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Starym Brześciu. Obiekt/Rodzaj robót: Utwardzenie terenu i kształtowanie terenów zielonych. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Data opracowania kosztorysu:... Poziomy cen: poziom...... cen.... robót.............................. poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej.........................

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. Zabużańska 53a, Szczecin. Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. Zabużańska 53a, Szczecin. Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska ul. Zabużańska 53a, 71-051 Szczecin KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE

PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE MZK w KROTOSZYNIE Inwestor Wykonawca Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 6. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 6. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys 6 Obiekt Budowa budynku biurowo-socjalnego oraz budynku warsztatowego, wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, placu utwardzonego Budowa Zawiercie ul Podmiejska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2046R KRZEMIENNA - RACZKOWA - JUROWCE W KM DO W M. RACZKOWA

Przedmiar robót PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2046R KRZEMIENNA - RACZKOWA - JUROWCE W KM DO W M. RACZKOWA Przedmiar robót 2046R KRZEMIENNA - - JUROWCE W KM 12+229 DO 12+774 W M. Budowa: Przebudowa drogi dł. 545m Obiekt lub rodzaj robót: DROGA Lokalizacja:, GM. SANOK Inwestor: POWIAT SANOCKI Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Utwardzenie ścieżki komunikacyjnej na terenie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranwej

Kosztorys inwestorski. Utwardzenie ścieżki komunikacyjnej na terenie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranwej Kosztorys inwestorski Utwardzenie ścieżki komunikacyjnej Data: 2010-02-15 Budowa: Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej Zyndranowa 1, 38-454 Tylawa Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY

KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŻYWIEC RYNEK ŻYWIEC

MIASTO ŻYWIEC RYNEK ŻYWIEC Przedmiar robót Nazwa obiektu lub robót: Nazwy i kody CPV: Zamawiający: Jednostka opracowująca: Ulica Kraszewskiego w. 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233140-2 Roboty drogowe MIASTO ŻYWIEC

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ W OSIEDLU MIESZKANIOWYM - W MIEJSCOWOSCI GOŁĘBIE, GMINA DOŁHOBYCZÓW.

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ W OSIEDLU MIESZKANIOWYM - W MIEJSCOWOSCI GOŁĘBIE, GMINA DOŁHOBYCZÓW. Kosztorys ofertowy MIESZKANIOWYM - W MIEJSCOWOSCI GOŁĘBIE, GMINA Budowa: DROGA OSIEDLOWA Obiekt: DZIAŁKA NR 219/14 Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski Kosztorys ofertowy na remont nawierzchni

Kosztorys inwestorski Kosztorys ofertowy na remont nawierzchni Kosztorys inwestorski Kosztorys ofertowy na remont nawierzchni Data: 07-12-11 Budowa: Działka nr 283 i 278 obręb Ligota Mała oraz działka nr 32 i 82 obręb Połowa gm Polska Cerekiew Obiekt: Remont nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi publicznej gminnej nr E ul. Bohaterów Warszawy, oraz drogi nr E ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach.

Przebudowa drogi publicznej gminnej nr E ul. Bohaterów Warszawy, oraz drogi nr E ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach. Przedmiar robót 1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 1.1 Nr STWiOR: D.00.00.00 Kalkulacja własna Tymczasowa organizacja ruchu 1,00 = 1,000000 1,00 1,00 kpl

Bardziej szczegółowo

Szegółowy kosztorys ofertowy. WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH i UTWARDZEBBNIE PLACÓW POD ŚMIETNIKI I TRZEPAK

Szegółowy kosztorys ofertowy. WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH i UTWARDZEBBNIE PLACÓW POD ŚMIETNIKI I TRZEPAK Szegółowy kosztorys ofertowy Budowa: Polna 32 Obiekt: Roboty brukarskie Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Polna 32 dnostka opracowująca kosztorys: Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Remont ul. Wierch Kurucowy w Bukowinie Tatrzańskiej w km

Przedmiar Remont ul. Wierch Kurucowy w Bukowinie Tatrzańskiej w km Przedmiar Data: 2012-08-24 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Zamek Żupny w Wieliczce - remont dziedzińca Zamku -nawierzchnie - przeliczenie 2014 r.(2)

Przedmiar robót. Przedmiar Robót - Zamek Żupny w Wieliczce - remont dziedzińca Zamku -nawierzchnie - przeliczenie 2014 r.(2) Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Zamek Żupny w Wieliczce Inwestor: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka ul. Zamkowa Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownie Konserwacji Zabytków ARKONA sp.o.o. Kraków

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Zamawiający:... Wartość robót netto:... Słownie:... Wartość robót brutto:... Samolicz sykal.pl KOSZTORYS OFERTOWY CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Rodzaj robót: Remont jezdni ul. Bukowskiej w Strykowie na dł. 3000 mb Zamawiający:.. Poziomy cen: poziom...... cen....

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with pdffactory Pro trial version  WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki WIKO Irena Kuznowicz-Bil Wojciech Ładecki 61-716 Poznań ul. Kosciuszki 112 a/12 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233260-9

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Pniewo, ul.lipowa Adres inwestycji: ul. Lipowa, Pniewo; Gmina Łomża Zamawiający: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Curie-Skłdowskiej 1A,18-400 Łomża Założone wskazniki R

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o. Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o

Przedmiar robót. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o. Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o Przedmiar robót Lp. Podstawa ustalenia 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze Opis robót Jedn. miary Ilość 1 KNNR 60805-- 2 KNNR 60802-- 3 KNNR 60802-020- Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach

Bardziej szczegółowo

chodnik Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 625) strona nr: 1 Kosztorys ofertowy

chodnik Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 625) strona nr: 1 Kosztorys ofertowy strona nr: 1 Kosztorys ofertowy J.m. Norma Ilość Cena jedn. 1 Roboty rozbiórkowe 1.1 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm 7.73*0.3 = 2,319000 6.32*(0.3+0.0)*0.5

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu

Przedmiar robót. Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu Przedmiar robót Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu Budowa: Libiąż Obiekt lub rodzaj robót: Droga - nawierzchnia, chodniki Lokalizacja: ul. Słowackiego, ul. 11 Listopada

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L UL. SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L UL. SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB Kosztorys ofertowy SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB Budowa: DROGA GMINNA Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT 45220-6 NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie budowy dróg Przebudowa ul. Kościelnej na odcinku

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Przebudowa i remont ulicy Magazynowej ( dr. pow. Nr 2677B) i Legionowej ( dr. pow. Nr 2678B ). Tabela robót Lp Dział nr 1. REMONTY ULICY LEGIONOWEJ W LOK. KM 0+000 - KM 0+464 Dział nr 1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY

JEDNOSTKA WOJSKOWA TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620 87-100 TORUŃ, UL.OKÓLNA 37 KOSZTORYS NAKŁADCZY 45233252-0, Roboty w zakresie naw Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 233252-0,Roboty w zakresie nawierzchni ulic NAZWA

Bardziej szczegółowo

Data: Przedmiar

Data: Przedmiar Data: 2013-08-19 Przedmiar Inwestycja: Modernizacja (przebudowa) drogi nr 010424C dojazdowej do gruntów rolnych transportu rolniczego. Obiekt: ul. Karpacka Rodzaj robót: drogowe Inwestor: Gmina Kęsowo

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Kosztorys nakładczy

Kosztorys Kosztorys nakładczy Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor Darłowo, ul.wieniawskiego Gmina Miasto Darłowo Darłowo wrzesień 2010 Przedmiar Strona 2/10

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem

Przedmiar robót. Plac zabaw z chodnikami i ogrodzeniem Przedmiar robót Budowa: Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 Lokalizacja: Kraków ul. Urzędnicza 65 Inwestor: ZEO Kraków Wartość kosztorysu: zł Data opracowania: 2012-10-24 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Plac

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys. Szkoła w Tymieniu

Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys. Szkoła w Tymieniu Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor Szkoła w Tymieniu Gmina Będzino Będzino Czerwiec 2009 Przedmiar Strona 2/7 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość 1. Roboty rozbiórkowe 1 KNR 2-31

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający:

Kosztorys ofertowy. Sprawdzający: Kosztorys ofertowy Budowa: Ogrodzenie Obiekt: Szkoła Podstawowa w Nieczajnej Dolnej Zamawiający: Gmina Dąbrowa Tarnowska ul.rynek Nr 34 ; 33-200 Dąbrowa Tarnowska Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012

Kosztorys. Mole boisko Orlik2012 Kosztorys Data: 2008-06-16 Budowa: boisko do siatkówki i koszykówki Obiekt: Zamawiający: Gmina Lipnica Murowana Jednostka opracowująca kosztorys: Kosztorys opracowali: Zbigniew Seweryn,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej w Niezdowie przez Wieś w km (Etap II) zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2010r

Przedmiar robót. Remont drogi gminnej w Niezdowie przez Wieś w km (Etap II) zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2010r Przedmiar robót Remont drogi gminnej w Niezdowie przez Wieś w km 0+600 0+780 (Etap II) zniszczonej przez intensywne opady atmosferyczne w 2010r Budowa: Remont drogi gminnej w Niezdowie przez Wieś w km

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE PIOTR BORKIEWICZ ul. Sikorskiego 12, Zduńska Wola

BIURO PROJEKTOWE PIOTR BORKIEWICZ ul. Sikorskiego 12, Zduńska Wola BIURO PROJEKTOWE PIOTR BORKIEWICZ ul. Sikorskiego 12, 98-220 Zduńska Wola KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont drogi do pól rolniczych w Białce Tatrzańskiej

Przedmiar. Remont drogi do pól rolniczych w Białce Tatrzańskiej Przedmiar Data: 2010-09-08 Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska Jednostka opracowująca kosztorys: Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ul. Turystycznej w Jaworzu

Kosztorys ofertowy. Remont ul. Turystycznej w Jaworzu Kosztorys ofertowy Budowa: ul. Turystyczna w Jaworzu Obiekt: Kod CPV 45233142-9 Roboty drogowe Zamawiający: Gmina Jaworze ul. Zdrojowa 82 43-384 Jaworze strona nr: 2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY. Utwardzenie nawierzchni. ul.parkowa

PRZEDMIARY. Utwardzenie nawierzchni. ul.parkowa Utwardzenie nawierzchni ul. Parkowa PRZEDMIARY 4100000-8 4110000-1 4111200-0 4200000-9 420000-8 42200-1 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 Ilość: 0,348 Jedn.: km 1 Robocizna

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa chodnika w m. Suchowo, Gm. Kalisz Pomorski, ADRES INWESTYCJI : 78-540 Kalisz Pomorski, m. Suchowo, INWESTOR : Gmina Kalisz Pomorski - Urząd Miejski, ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Poszerzenie i wymiana nawierzchni chodników

Przedmiar Robót. Poszerzenie i wymiana nawierzchni chodników Inwestor: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego ul. Sucharskiego 4 35-225 Rzeszów 2015-04-20 Przedmiar Robót Nazwa budowy: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Adres budowy: ul. Sucharskiego 4, 35-225

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ulicy Polnej w Tymbarku

Kosztorys ofertowy. Remont ulicy Polnej w Tymbarku Kosztorys ofertowy Nazwa i kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Inwestor: Gmina Tymbark Rynek 49 34-650 Tymbark Wartość kosztorysu: zł strona nr: 2 Przedmiar robót Nr Podstawa Opis robót

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Częstochowa ul. Chełmońskiego 13. PROJKONS Zakład Usługowo - Handlowy Brymora Jarosław

PRZEDMIAR Częstochowa ul. Chełmońskiego 13. PROJKONS Zakład Usługowo - Handlowy Brymora Jarosław PROJKONS Zakład Usługowo - Handlowy Brymora Jarosław 42-200 Częstochowa ul. Chełmońskiego 13 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9

Bardziej szczegółowo

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2. NAWIERZCHNIA 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR-1-01-11-1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. w km 0+025 do km 0+470 i w km 2+000 do km 3+990 tj. długości

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. wjazd 5,50*2 11,0000

Przedmiar robót. wjazd 5,50*2 11,0000 Leszczyńska Elżbieta Identyfikator: L E Data utworzenia: 2008-07-21 Szos Zamrowska ( km 0+650 do 0+960,00 ) Przedmiar robót Dział nr 1. Roboty przygotowawcze 1. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych

Bardziej szczegółowo

Data: Inwestor:Gmina Kołaczyce Budowa:Remont drogi wiejskiej Lublica - Czarna na odc.400 m Obiekt:dział. ewid. nr

Data: Inwestor:Gmina Kołaczyce Budowa:Remont drogi wiejskiej Lublica - Czarna na odc.400 m Obiekt:dział. ewid. nr Urząd Gminy Kołaczyce Remont drogi wiejskiej Lublica - Czarna na odc. 400 m Data: 2007-07-12 Inwestor:Gmina Kołaczyce Budowa:Remont drogi wiejskiej Lublica - Czarna na odc.400 m Obiekt:dział. ewid. nr

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont nawierzchni placu postojowego przykościelnego z uzbrojeniem podziemnym i remont chodników przy placu kościelnym i ul. Ks. Antoniego Szlęzaka w Odporyszowie Data: 2012-02-27

Bardziej szczegółowo

Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRE

Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRE Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Jaracza 77/79 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY. I ETAP NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 106/7 ADRES INWESTYCJI : ul. Broniewskiego 26A, Łódź INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE TERENU I MONTAZ ZANAKÓW DROGO- WYCH PRZY PRZEDSZKOLU NR 40 ADRES INWESTYCJI : 93-472 ŁODŹ, UL. UROCZYSKO 17, Działki 367/3, 367/4, 367/6, 367/7 obręb G-23

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Zagospodarowanie terenu

PRZEDMIAR ROBÓT Zagospodarowanie terenu Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: zł PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt: ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIELNIE Budowa: MIELNO gm. MIELNO, DZ. NR 140/2, OBR. NR 0012 Inwestor: KRAJOWE ZRZESZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa ul. Jaworowej w Katowicach PRZEDMIAR ROBÓT

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa ul. Jaworowej w Katowicach PRZEDMIAR ROBÓT PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przebudowa ul. Jaworowej w Katowicach PRZEDMIAR ROBÓT INWESTOR : MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW UL. J. KANTORÓWNY 2a 40 381 KATOWICE JEDNOSTKA PROJEKTOWA : B O B BIURO ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŻYWIEC RYNEK ŻYWIEC

MIASTO ŻYWIEC RYNEK ŻYWIEC Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Budowa: Nazwa obiektu lub robót: Nazwy i kody CPV: Zamawiający: BRANŻA DROGOWA Ulica Kasztanowa w Żywcu 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233140-2 Roboty

Bardziej szczegółowo